Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Datum: 12 september 2014

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende het Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN), welke afkomstig zijn van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart. 2

3 Beschikbare bestanden OViN 2010V OViN 2011V OViN 2012V OViN 2013V1 In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: Het Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) is de opvolger van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). In 2013 zijn de volgende variabelen toegevoegd: HHEFiets, OPEFiets, HvmFiets, BHvmFiets, RvmFiets en BRvmFietsR. De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps voor de Remote Access en On-site gebruikers te vinden in de map \8_Utilities\Tools\. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS R identificeert een persoon. Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidsstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS zie Dataverzameling. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Beschikbare bestanden Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 8 Microdatabestand... 8 Beschrijving van het onderzoek... 8 Gegevens op Statline Bestandsopbouw en toelichting... 9 Bestandsopbouw van het microdatabestand... 9 Toelichting op de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON WOGEM, VERTGEM, AANKGEM Voorkomende waarden van de variabelen Versiegeschiedenis

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Onderzoek verplaatsingen in Nederland. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de enkele categoriale variabelen een toelichting gegeven. Daarnaast zijn bij dit documentatierapport de volgende bijlagen beschikbaar: Onderzoeksbeschrijving OViN 2010V2 ; Onderzoeksbeschrijving OViN 2011V2 ; Onderzoeksbeschrijving OViN 2012V2 ; Onderzoeksbeschrijving OViN 2013V1 ; Plausibiliteitsanalyse revisie OViN 2011 en 2012 ; OViN_2010_Codeboek; OViN_2011_Codeboek ; OViN_2012_Codeboek ; OViN_2013_Codeboek. 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Een record in het microdatabestand is een rit van een verplaatsing van een persoon. Verplaatsingen kunnen uit meerdere ritten bestaan. Een persoon kan dus meerdere records in het microdatabestand hebben. Een record wordt geïdentificeerd door de variabele RITID. Hier geldt echter één uitzondering: voor personen die geen verplaatsing hebben gemaakt. Wanneer de variabele Weggeweest de waarde 0 aanneemt zijn de variabelen op verplaatsing- en ritniveau leeg, inclusief de variabele RITID. Een record wordt geïdentificeerd door de variabele RITID in combinatie met OPID op het moment dat de OP geen verplaatsing heeft gemaakt. Beschrijving van het onderzoek Zie korte onderzoekbeschrijving Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN), hier wordt ook doorverwezen naar de een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek per jaar: Onderzoek verplaatsingen in Nederland 2010V2; Onderzoek verplaatsingen in Nederland 2011V2; Onderzoek verplaatsingen in Nederland 2012V2; Onderzoek verplaatsingen in Nederland 2013V1. Voor de remote access/on site gebruikers is de uitgebreide beschrijving per jaar te vinden in map \2_Metadata\OVIN\. Gegevens op Statline Onder andere in onderstaande Statlinetabel. Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en motieven, regio's Klik in deze tabel op de tabeltoelichting voor verwijzingen naar nog meer tabellen op Statline betreffende mobiliteit in Nederland. 8

9 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van de microdatabestanden OViN 2010 tot en met RINPERSOONS A1 Soort rinpersoon 2 RINPERSOON A9 Samen met rinpersoons is dit de persoon 3 OP F1 Nieuwe persoon 4 OPID F8 Uniek id voor iedere OP 5 Steekproef F1 Steekproefindicator 6 Mode F1 Responsmode 7 HHPers F2 Aantal personen in huishouden 8 HHSam F2 Huishoudsamenstelling 9 HHPlOP F2 Plaats OP in huishouden tov huishoudkern 10 HHLft1 F2 Aantal huishoudleden jonger dan 6 jaar 11 HHLft2 F2 Aantal huishoudleden van 6 t/m 11 jaar 12 HHLft3 F2 Aantal huishoudleden van 12 t/m 17 jaar 13 HHLft4 F2 Aantal huishoudleden van 18 jaar of ouder 14 Wogem F4 Woongemeente 15 Sted F1 Stedelijkheidsklasse woongemeente 16 GemGR F1 Inwoneraantalklasse woongemeente 17 Prov F2 Provincie woongemeente 18 Plusregio F10 Plusregio woongemeente 19 Corop F8.2 Coropgebied woongemeente 20 Geslacht F1 Geslacht OP 21 Leeftijd F10 Leeftijd OP 22 KLeeft F2 Leeftijdsklasse OP 9

10 23 Herkomst F2 Herkomst OP 24 BetWerk F2 Betaald werk OP 25 OnbBez F2 Onbetaalde bezigheid OP 26 MaatsPart F2 Maatschappelijke participatie OP 27 Opleiding F10 Hoogst voltooide opleiding OP 28 HHBestInk F2 Besteedbaar inkomen van het huishouden 29 HHGestInk F2 Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 30 HHGestInkG F2 Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden (10% groepen) 31 HHLaagInk F2 Afwijking lage-inkomensgrens 32 HHSocInk F2 Afwijking sociaal minimum 33 HHWijzSam F2 Indicator wijziging samenstelling huishouden 34 HHAuto F10 Aantal auto's in huishouden 35 Rijbewijs F10 OP bezit rijbewijs 36 HoofdAuto F10 OP is hoofdgebruiker auto 37 TenaamAuto F3 Tenaamstelling auto 38 Brandstof F2 Brandstofsoort auto 39 XBrandstof F2 Extra brandstof auto 40 Bouwjaar F10 Bouwjaar auto 41 KBouwjaar F2 Bouwjaarklasse auto 42 HHMotor F10 Aantal motoren in huishouden 43 OPMotor F10 OP bezit motor 44 HHBrom F10 Aantal bromfietsen in huishouden 45 OPBrom F10 OP bezit bromfiets 46 HHSnor F10 Aantal snorfietsen in huishouden 47 OPSnor F10 OP bezit snorfiets 48 HHFiets F10 Aantal fietsen in huishouden 10

11 49 OPFiets F10 OP bezit fiets 50 HHAnder F10 Aantal andere vervoermiddelen in huishouden 51 OPAnder F10 OP bezit ander vervoermiddel 52 HHBezitVm F2 Vervoermiddelenbezit huishouden 53 OPBezitVm F2 Vervoermiddelenbezit OP 54 OVGebruik F10 Frequentie gebruik OV 55 OVStKaart F10 OP bezit Studenten OV-chipkaart 56 Jaar F4 Rapportagejaar 57 Maand F2 Rapportagemaand 58 Week F2 Rapportageweek 59 Dag F2 Rapportagedag 60 Weekdag F2 Rapportage weekdag 61 Weggeweest F10 OP is weggeweest 62 RedenNW F10 Reden niet weggeweest 63 Vertrekp F1 Vertrekpunt 1e verplaatsing 64 AantVpl F2 Aantal verplaatsingen OP 65 AantOVVpl F2 Aantal OV-verplaatsingen OP 66 AantNBVpl F2 Aantal normale beroepsmatige verplaatsingen OP 67 AantBLVpl F2 Aantal buitenlandse verplaatsingen OP 68 AantBVwVpl F2 Aantal beroepsmatige vrachtwagenverplaatsingen OP 69 AantVakVpl F2 Aantal vakantieverplaatsingen OP 70 ReisduurOP F5 Totale reisduur OP (in minuten) 71 AfstandOP F8 Totaal afgelegde afstand OP (in hectometers) 72 AfstandNBOP F8 Totaal afgelegde afstand normale beroepsmatige verplaatsingen OP (in hectometers) 73 Verpl F1 Nieuwe verplaatsing 74 VerplID F10 Uniek id voor iedere verplaatsing 11

12 75 VerplNr F4 Verplaatsingsnummer 76 Toer F2 Vertrekpunt verplaatsing is aankomstpunt 77 AantRit F2 Aantal ritten verplaatsing 78 Doel F2 Bestemming/Doel 79 MotiefV F2 Motief 80 KMotiefV F2 Klassenindeling motief 81 VertPC A6 Postcode vertrekpunt 82 VertPCBL A6 Postcode vertrekpunt in het buitenland 83 VertGem F4 Vertrekgemeente 84 VertProv F2 Vertrekprovincie 85 VertGeb F3 Vertrekgebied 86 AankPC A6 Postcode aankomstpunt 87 AankPCBL A6 Postcode aankomstpunt in het buitenland 88 AankGem F4 Aankomstgemeente 89 AankProv F2 Aankomstprovincie 90 AankGeb F3 Aankomstgebied 91 AfstV F6 Verplaatsingsafstand in Nederland (in hectometers) 92 AfstVBL F6 Verplaatsingsafstand in het buitenland (in hectometers) 93 KAfstV F2 Verplaatsingsafstandklasse 94 Hvm F2 Hoofdvervoermiddel verplaatsing 95 KHvm F2 Hoofdvervoermiddelklasse verplaatsing 96 VertUur F2 Vertrekuur verplaatsing 97 VertMin F2 Vertrekminuut verplaatsing 98 KVertTijd F2 Vertrektijdklasse 99 AankUur F2 Aankomstuur verplaatsing 100 AankMin F2 Aankomstminuut verplaatsing 12

13 101 Reisduur F5 Reisduur in Nederland (in minuten) 102 ReisduurBL F5 Reisduur in het buitenland (in minuten) 103 KReisduur F2 Reisduurklasse 104 Actduur F10 Activiteitsduur (in minuten) 105 BegKind F10 Kind is begeleid 106 WieBegKind F10 Begeleider(s) kind 107 DeelBegKind F10 Deel verplaatsing begeleiding kind 108 RolOPAuto F2 Rol OP in autoverplaatsing 109 BesAantIn F2 OP is autobestuurder: aantal inzittenden auto 110 BesSamen F2 OP is autobestuurder: samen gereisd met 111 BesWerkOP F2 OP is autobestuurder: motief OP is werk 112 BesAantInW F2 OP is autobestuurder: aantal inzittenden met werkmotief 113 PasAantIn F2 OP is autopassagier: aantal inzittenden auto 114 PasSamen F2 OP is autopassagier: samen gereisd met 115 PasWerkOP F2 OP is autopassagier: motief OP is werk 116 PasWerkBes F2 OP is autopassagier: motief bestuurder is werk 117 PasAantInW F2 OP is autopassagier: aantal inzittenden met werkmotief 118 BegOud F10 Oudere is begeleid 119 WieBegOud F10 Begeleider(s) oudere 120 DeelBegOud F10 Deel verplaatsing begeleiding oudere 121 BVertUur F2 Vertrekuur beroepsmatige verplaatsing 122 BVertMin F2 Vertrekminuut beroepsmatige verplaatsing 123 BAankUur F2 Aankomstuur beroepsmatige verplaatsing 124 BAankMin F2 Aankomstminuut beroepsmatige verplaatsing 125 BAfstV F6 Verplaatsingsafstand beroepsmatige verplaatsing (in hectometers) 126 BHvm F2 Hoofdvervoermiddel beroepsmatige verplaatsing 13

14 127 KBHvm F2 Hoofdvervoermiddelklasse beroepsmatige verplaatsing 128 ImpAfstV F1 Imputatie verplaatsingsafstand 129 ImpVertPC F1 Imputatie postcode vertrekpunt 130 ImpAankPC F1 Imputatie postcode aankomstpunt 131 CorrVerpl F1 Correctie verplaatsingen naar ritten 132 ImpTerug F1 Imputatie terugverplaatsing 133 Rit F1 Nieuwe rit 134 RitID F11 Uniek id voor iedere rit 135 RitBron F1 Bron ritinformatie 136 RitNr F4 Ritnummer 137 AfstR F6 Ritafstand in Nederland (in hectometers) 138 AfstRBL F6 Ritafstand in het buitenland (in hectometers) 139 KAfstR F2 Ritafstandklasse 140 RVm F2 Ritvervoermiddel 141 KRVm F2 Ritvervoermiddelklasse 142 RVertUur F2 Ritvertrekuur 143 RVertMin F2 Ritvertrekminuut 144 RAankUur F2 Ritaankomstuur 145 RAankMin F2 Ritaankomstminuut 146 RReisduur F5 OV-ritreisduur in Nederland (in minuten) 147 RReisduurBL F5 OV-ritreisduur in het buitenland (in minuten) 148 Overstap F10 OV-overstap 149 AantOver F10 Aantal overstappen OV-ritvervoermiddel 150 BAfstR F6 Ritafstand beroepsmatige verplaatsing (in hectometers) 151 BRVm F2 Ritvervoermiddel beroepsmatige verplaatsing 152 KBRvm F2 Ritvervoermiddelklasse beroepsmatige verplaatsing 14

15 153 FactorH F18 Weegfactor huishouden 154 FactorP F18 Weegfactor persoon 155 FactorV F18 Weegfactor verplaatsing 15

16 OViN RINPERSOONS A1 Soort rinpersoon 2 RINPERSOON A9 Samen met rinpersoons is dit de persoon 3 OP F1 Nieuwe persoon 4 OPID F8 Uniek id voor iedere OP 5 Steekproef F1 Steekproefindicator 6 Mode F1 Responsmode 7 HHPers F2 Aantal personen in huishouden 8 HHSam F2 Huishoudsamenstelling 9 HHPlOP F2 Plaats OP in huishouden tov huishoudkern 10 HHLft1 F2 Aantal huishoudleden jonger dan 6 jaar 11 HHLft2 F2 Aantal huishoudleden van 6 t/m 11 jaar 12 HHLft3 F2 Aantal huishoudleden van 12 t/m 17 jaar 13 HHLft4 F2 Aantal huishoudleden van 18 jaar of ouder 14 Wogem F4 Woongemeente 15 Sted F1 Stedelijkheidsklasse woongemeente 16 GemGR F1 Inwoneraantalklasse woongemeente 17 Prov F2 Provincie woongemeente 18 Plusregio F10 Plusregio woongemeente 19 Corop F4 Coropgebied woongemeente 20 Geslacht F1 Geslacht OP 21 Leeftijd F10 Leeftijd OP 22 KLeeft F2 Leeftijdsklasse OP 23 Herkomst F2 Herkomst OP 24 BetWerk F2 Betaald werk OP 25 OnbBez F2 Onbetaalde bezigheid OP 26 MaatsPart F2 Maatschappelijke participatie OP 16

17 27 Opleiding F10 Hoogst voltooide opleiding OP 28 HHBestInk F2 Besteedbaar inkomen van het huishouden 29 HHGestInk F2 Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 30 HHGestInkG F2 Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden (10% groepen) 31 HHLaagInk F2 Afwijking lage-inkomensgrens 32 HHSocInk F2 Afwijking sociaal minimum 33 HHWijzSam F2 Indicator wijziging samenstelling huishouden 34 HHAuto F10 Aantal auto's in huishouden 35 Rijbewijs F10 OP bezit rijbewijs 36 HoofdAuto F10 OP is hoofdgebruiker auto 37 TenaamAuto F3 Tenaamstelling auto 38 Brandstof F2 Brandstofsoort auto 39 XBrandstof F2 Extra brandstof auto 40 Bouwjaar F10 Bouwjaar auto 41 KBouwjaar F2 Bouwjaarklasse auto 42 HHMotor F10 Aantal motoren in huishouden 43 OPMotor F10 OP bezit motor 44 HHBrom F10 Aantal bromfietsen in huishouden 45 OPBrom F10 OP bezit bromfiets 46 HHSnor F10 Aantal snorfietsen in huishouden 47 OPSnor F10 OP bezit snorfiets 48 HHEFiets F2 Aantal elektrische fietsen in huishouden 49 OPEFiets F1 OP bezit elektrische fiets 50 HHFiets F10 Aantal niet-elektrische fietsen in huishouden 51 OPFiets F10 OP bezit niet-elektrische fiets 52 HHAnder F10 Aantal andere vervoermiddelen in huishouden 17

18 53 OPAnder F10 OP bezit ander vervoermiddel 54 HHBezitVm F2 Vervoermiddelenbezit huishouden 55 OPBezitVm F2 Vervoermiddelenbezit OP 56 OVGebruik F10 Frequentie gebruik OV 57 OVStKaart F10 OP bezit Studenten OV-chipkaart 58 Jaar F4 Rapportagejaar 59 Maand F2 Rapportagemaand 60 Week F2 Rapportageweek 61 Dag F2 Rapportagedag 62 Weekdag F2 Rapportage weekdag 63 Weggeweest F10 OP is weggeweest 64 RedenNW F10 Reden niet weggeweest 65 Vertrekp F1 Vertrekpunt 1e verplaatsing 66 AantVpl F2 Aantal verplaatsingen OP 67 AantOVVpl F2 Aantal OV-verplaatsingen OP 68 AantNBVpl F2 Aantal normale beroepsmatige verplaatsingen OP 69 AantBLVpl F2 Aantal buitenlandse verplaatsingen OP 70 AantBVwVpl F2 Aantal beroepsmatige vrachtwagenverplaatsingen OP 71 AantVakVpl F2 Aantal vakantieverplaatsingen OP 72 ReisduurOP F5 Totale reisduur OP (in minuten) 73 AfstandOP F8 Totaal afgelegde afstand OP (in hectometers) 74 AfstandNBOP F8 Totaal afgelegde afstand normale beroepsmatige verplaatsingen OP (in hectometers) 75 Verpl F1 Nieuwe verplaatsing 76 VerplID F10 Uniek id voor iedere verplaatsing 77 VerplNr F4 Verplaatsingsnummer 78 Toer F2 Vertrekpunt verplaatsing is aankomstpunt 18

19 79 AantRit F2 Aantal ritten verplaatsing 80 Doel F2 Bestemming/Doel 81 MotiefV F2 Motief 82 KMotiefV F2 Klassenindeling motief 83 VertPC A6 Postcode vertrekpunt 84 VertPCBL A6 Postcode vertrekpunt in het buitenland 85 VertGem F4 Vertrekgemeente 86 VertProv F2 Vertrekprovincie 87 VertGeb F3 Vertrekgebied 88 AankPC A6 Postcode aankomstpunt 89 AankPCBL A6 Postcode aankomstpunt in het buitenland 90 AankGem F4 Aankomstgemeente 91 AankProv F2 Aankomstprovincie 92 AankGeb F3 Aankomstgebied 93 AfstV F6 Verplaatsingsafstand in Nederland (in hectometers) 94 AfstVBL F6 Verplaatsingsafstand in het buitenland (in hectometers) 95 KAfstV F2 Verplaatsingsafstandklasse 96 Hvm F2 Hoofdvervoermiddel verplaatsing 97 HvmFiets F2 Type fiets hoofdvervoermiddel 98 KHvm F2 Hoofdvervoermiddelklasse verplaatsing 99 VertUur F2 Vertrekuur verplaatsing 100 VertMin F2 Vertrekminuut verplaatsing 101 KVertTijd F2 Vertrektijdklasse 102 AankUur F2 Aankomstuur verplaatsing 103 AankMin F2 Aankomstminuut verplaatsing 104 Reisduur F5 Reisduur in Nederland (in minuten) 19

20 105 ReisduurBL F5 Reisduur in het buitenland (in minuten) 106 KReisduur F2 Reisduurklasse 107 Actduur F10 Activiteitsduur (in minuten) 108 BegKind F10 Kind is begeleid 109 WieBegKind F10 Begeleider(s) kind 110 DeelBegKind F10 Deel verplaatsing begeleiding kind 111 RolOPAuto F2 Rol OP in autoverplaatsing 112 BesAantIn F2 OP is autobestuurder: aantal inzittenden auto 113 BesSamen F2 OP is autobestuurder: samen gereisd met 114 BesWerkOP F2 OP is autobestuurder: motief OP is werk 115 BesAantInW F2 OP is autobestuurder: aantal inzittenden met werkmotief 116 PasAantIn F2 OP is autopassagier: aantal inzittenden auto 117 PasSamen F2 OP is autopassagier: samen gereisd met 118 PasWerkOP F2 OP is autopassagier: motief OP is werk 119 PasWerkBes F2 OP is autopassagier: motief bestuurder is werk 120 PasAantInW F2 OP is autopassagier: aantal inzittenden met werkmotief 121 BegOud F10 Oudere is begeleid 122 WieBegOud F10 Begeleider(s) oudere 123 DeelBegOud F10 Deel verplaatsing begeleiding oudere 124 BVertUur F2 Vertrekuur beroepsmatige verplaatsing 125 BVertMin F2 Vertrekminuut beroepsmatige verplaatsing 126 BAankUur F2 Aankomstuur beroepsmatige verplaatsing 127 BAankMin F2 Aankomstminuut beroepsmatige verplaatsing 128 BAfstV F6 Verplaatsingsafstand beroepsmatige verplaatsing (in hectometers) 129 BHvm F2 Hoofdvervoermiddel beroepsmatige verplaatsing 130 BHvmFiets F2 Type fiets hoofdvervoermiddel beroepsmatige verplaatsing 20

21 131 KBHvm F2 Hoofdvervoermiddelklasse beroepsmatige verplaatsing 132 ImpAfstV F1 Imputatie verplaatsingsafstand 133 ImpVertPC F1 Imputatie postcode vertrekpunt 134 ImpAankPC F1 Imputatie postcode aankomstpunt 135 CorrVerpl F1 Correctie verplaatsingen naar ritten 136 ImpTerug F1 Imputatie terugverplaatsing 137 Rit F1 Nieuwe rit 138 RitID F11 Uniek id voor iedere rit 139 RitBron F1 Bron ritinformatie 140 RitNr F4 Ritnummer 141 AfstR F6 Ritafstand in Nederland (in hectometers) 142 AfstRBL F6 Ritafstand in het buitenland (in hectometers) 143 KAfstR F2 Ritafstandklasse 144 RVm F2 Ritvervoermiddel 145 RvmFiets F1 Type fiets ritvervoermiddel 146 KRVm F2 Ritvervoermiddelklasse 147 RVertUur F2 Ritvertrekuur 148 RVertMin F2 Ritvertrekminuut 149 RAankUur F2 Ritaankomstuur 150 RAankMin F2 Ritaankomstminuut 151 RReisduur F5 OV-ritreisduur in Nederland (in minuten) 152 RReisduurBL F5 OV-ritreisduur in het buitenland (in minuten) 153 Overstap F10 OV-overstap 154 AantOver F10 Aantal overstappen OV-ritvervoermiddel 155 BAfstR F6 Ritafstand beroepsmatige verplaatsing (in hectometers) 156 BRVm F2 Ritvervoermiddel beroepsmatige verplaatsing 21

22 157 BRvmFiets F1 Type fiets ritvervoermiddel beroepsmatige verplaatsing 158 KBRvm F2 Ritvervoermiddelklasse beroepsmatige verplaatsing 159 FactorH F18 Weegfactor huishouden 160 FactorP F18 Weegfactor persoon 161 FactorV F18 Weegfactor verplaatsing 22

23 Toelichting op de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer. Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde R op RINPERSOONS gekregen. De combinatie van RINPERSOONS R en RINPERSOON identificeert een persoon. Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde R op RINPERSOONS hebben en in het andere bestand de waarde S, en visa versa. Deze situatie kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA stond ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval ook een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen. WOGEM, VERTGEM, AANKGEM De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht gebieden. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\. Voorkomende waarden van de variabelen Vanwege de hoeveelheid zie hiervoor in de map \2_Metadata\OVIN\: OViN_2010_Codeboek ; OViN_2011_Codeboek ; OViN_2012_Codeboek ; OViN_2013_Codeboek. 23

24 Versiegeschiedenis Bestandsnaam Reden OViN 2010V1 Eerste plaatsing OViN 2011V1 Eerste plaatsing OViN 2012V1 Eerste plaatsing OViN 2010V2 Revisie OViN 2011V2 Revisie OViN 2012V2 Revisie OViN 2013V1 Eerste plaatsing 24

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Datum: 17 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS)

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Datum: 3 maart 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene

Documentatierapport Personen met een Algemene Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet uitkering (AOWPERSOONBUS) Datum: 1 april 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB)

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Datum: 14 augustus 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde 1999-2005 (OBJECTWONINGTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB)

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB)

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Datum: 18 februari 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB)

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Pensioenaanspraken Datum:4 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioendeelnemingen

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioendeelnemingen Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Pensioendeelnemingen Datum: 4 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes (NABIJHEIDVERKEERTAB) Datum: 1 december

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Datum:11 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport mutaties in de

Documentatierapport mutaties in de Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport mutaties in de woningvoorraad (VRLOBJECTWOONMUTTAB) 1999-2011 Datum: 26 september 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Datum: 15 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:15 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Datum: 10 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum:3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:29 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen. Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Datum:10 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:21 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Datum: 15 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie