De Radboud Repository

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Radboud Repository"

Transcriptie

1 Bouwen aan zichtbaarheid Nijmeegs onderzoek De Radboud Repository In het DARE-project hebben alle Nederlandse universiteiten, onder leiding van de Stichting Surf, een eigen repository ingericht. DARE is de afkorting voor Digital Academic Repositories. In een repository worden de wetenschappelijke publicaties van de onderzoekers van een universiteit opgenomen; niet alleen de publicatiegegevens, maar ook de volledige digitale tekst van de publicatie zelf. De inhoud van de repository is zoveel mogelijk raadpleegbaar voor iedereen via internet. Nederland is het eerste land waar de repositories van alle universiteiten in samenhang zijn ontwikkeld en via DAREnet als één databank doorzoekbaar zijn. Binnen de Radboud Universiteit loopt van een project dat tot doel heeft de Radboud Repository in te bedden in de wetenschappelijke informatievoorziening en de werkzaamheden onderdeel te maken van de reguliere dagelijkse praktijk. Het project wordt geïnitieerd door de Universiteitsbibliotheek en uitgevoerd samen met onderzoekers, docenten en ondersteunende diensten binnen de universiteit. Onderzoek en onderwijs binnen de universiteit hebben belang bij een goed werkende repository. Gegevens uit de repository worden geharvest door Internetzoekmachines waardoor de resultaten van Nijmeegse onderzoek internationaal zichtbaar worden wat bijdraagt aan het prestige van wetenschappers en universiteit. Hieronder volgt een kort overzicht van de resultaten van het project na twaalf maanden. 18

2 Projectopzet Het project is opgezet volgens de Prince2 methode en wordt uitgevoerd onder leiding van een stuurgroep. De directeur van de Universiteitsbibliotheek, Graham Jefcoate, is voorzitter van de stuurgroep, waarin verder twee wetenschappers - de professoren Gert Flik en Olivier Hekster - en het hoofd MSO, mevrouw Ine van den Heuvel, zitting hebben. De directeur van het UCI, Wobke Veenstra, neemt vooral deel om te adviseren over de technische infrastructuur voor de Radboud Repository. Een projectleider is belast met de dagelijkse aansturing van de teamleiders die acht werkpakketten uitvoeren. Vanuit de werkpakketten worden producten opgeleverd die aan de stuurgroep worden voorgelegd. Medewerkers uit alle geledingen van de UB-organisatie leveren een bijdrage aan de uitvoering van het project, waardoor breed deskundigheid wordt opgebouwd. Werk in uitvoering In 2009 moet de Universiteitsbibliotheek in staat zijn om de werkzaamheden voor de Radboud Repository binnen de bestaande financiële middelen uit te voeren. Tot die tijd wordt de extra inspanning geleverd die nodig is om een volwaardige repository te implementeren die aansluit bij de (inter)nationale ontwikkelingen. Het bedrag dat de Universiteitsbibliotheek hierin zelf investeert, wordt bijgepast door het College van Bestuur. Voor een goede inbedding in de organisatie is onderzoek nodig naar de juiste methodieken en procedures om die te bereiken. Er wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij andere universitaire ontwikkelingen o.a. op het gebied van gegevensbeheer. De volgende producten zijn inmiddels opgeleverd en aan de stuurgroep voorgelegd: Samen met de afdeling Communicatie is een communicatieplan voor de Radboud Repository gemaakt. Dit plan wordt in eerste instantie uitgevoerd binnen de faculteiten Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en FNWI. Inmiddels zijn een Nederlands- en Engelstalige folder ontwikkeld. Voor presentaties wordt zoveel mogelijk aangesloten bij regulier overleg van onderzoekers. Het plan wordt momenteel uitgevoerd en er is al een aantal wetenschappers dat zijn publicatielijsten voor opname in de Radboud Repository heeft aangeleverd. Samen met studenten en onderzoekers is gekeken naar een betere en duidelijkere aanbieding van de informatie op de website van de Universiteitsbibliotheek. Op basis hiervan zijn voorstellen voor herinrichting van de site geformuleerd, die door de stuurgroep zijn goedgekeurd. De vernieuwde website is op 12 november de lucht in gegaan. Samen met het hoofd Juridische Zaken is een advies geformuleerd over het auteursrecht in relatie tot de Radboud Repository. Doel hiervan is wetenschappers een aantal richtlijnen aan te reiken waarmee zij kunnen proberen met de uitgever overeen te komen dat hun publicaties, zonder toestemming en extra kosten, gebruikt kunnen blijven worden voor onderwijs en onderzoek binnen de universiteit. Het advies wordt binnenkort aangeboden aan het College van Bestuur. Vervolg van het project Er zijn nog producten in ontwikkeling. Op basis van een document waarin de workflow voor publicatiegegevens en volledige tekstdocumenten beschreven is, wordt de technische infrastructuur vervolmaakt. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de relatie met de gegevens die zijn ingevoerd in Metis. Hergebruik van die gegevens voor de repository is uitgangspunt. Metis en de repositories worden ook landelijk meer en meer aan elkaar gekoppeld en geïntegreerd. Ook voor de Radboud Repository wordt hierop ingezet. In het werkpakket diensten wordt samen met onderwijs en onderzoek bekeken, welke relevante informatiediensten met behulp van de gegevens in de Radboud Repository ontwikkeld kunnen worden. In ieder geval zal de zoekinterface verder verbeterd moeten worden. Zodra de technische infrastructuur efficiënt en voldoende bedrijfszeker is, zal een capaciteitsberekening gemaakt worden voor de inhoudelijke vulling van de repository. Daarbij zal een balans gezocht worden tussen opname van de actuele wetenschappelijke publicaties en retrospectieve invoer. De Radboud Repository is te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek onder Diensten - Radboud Repository. 19

3 Leveranciers van bibliotheekdiensten OCLC en OCLC PICA vormen één mondiale organisatie In oktober 2007 werd aangekondigd dat OCLC, de grootste organisatie ter wereld die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken alle vestingen onder één naam en merkidentiteit samenbrengt. Een gevolg is dat de aparte identiteit van PICA, de organisatie voor bibliotheekautomatisering ontstaan vanuit de bibliotheekwereld in Nederland, verdwijnt. Rein van Charldorp, Managing Director van OCLC Europe, the Middle East & Africa (EMEA), hoopt dat de nieuwe organisatie de schaalgrootte biedt die nodig is voor online diensten die voldoen aan de toenemende behoeften en verwachtingen van de moderne bibliotheekgebruiker. Geschiedenis PICA PICA is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en een aantal Nederlandse universiteitsbibliotheken uit de jaren 60 om een centraal catalogiseersysteem en een centrale bibliotheekcatalogus tot stand te brengen. De centrale catalogus kwam in 1975 tot stand, een online publiekscatalogus in Tot in de jaren 90 werden verdere PICAproducten en diensten ontwikkeld voor catalogisering, bibliotheeksystemen, informatiseermiddeling en resource sharing. PICA breidde zich ook in buitenland uit, vooral in Duitsland. In 1999 nam OCLC, een grote internationale organisatie voor diensten aan bibliotheken, de meerderheid van de aandelen van de PICA B.V. over. In 2007 kwamen de resterende aandelen in bezit van OCLC. OCLC OCLC, opgericht in 1967, heeft zijn hoofdkantoor in Dublin, Ohio, en is een organisatie zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap, die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken. Het betreft diensten en producten op het gebied van geautomatiseerd catalogiseren, naslagwerken, resource sharing, econtent, conserveren, lokaal bibliotheekbeheer en online activiteiten. Deze worden geleverd aan bibliotheken in 112 landen. OCLC en zijn lidbibliotheken overal ter wereld bouwen aan en onderhouden WorldCat, de rijkste online bron ter wereld voor het vinden van bibliotheekmaterialen. Directeur UB Nijmegen neemt deel aan Members Council OCLC Als PICA-klant en deelnemer aan landelijke catalogussystemen - en daardoor WorldCat - is de Universiteitsbibliotheek Nijmegen sinds decaden betrokken bij ontwikke- lingen rondom PICA en OCLC. Indertijd was de UBN een van de grondleggers van PICA. In 2007 werd de directeur van de UBN, Graham Jefcoate, genomineerd als lid van de Members Council van OCLC. In oktober nam hij deel aan de eerste vergadering in Dublin, Ohio, het hoofdkwartier van OCLC. De Council bestaat uit ca. 70 leden uit bibliotheken en organisaties in de VS en andere landen. Hoewel OCLC nogal sterk Amerikaans is gericht, wordt het belang van activiteiten buiten de VS steeds duidelijker. OCLC maakt een globaliseringproces door en benadrukt dat ca. 25% van de omzet buiten de VS wordt geproduceerd. Dit proces eist een nieuwe governance structure voor OCLC en veel tijd (en passie!) werd bij de vergadering in oktober geïnvesteerd in de noodzakelijke veranderingen. Maar tijdens de Members Council is ook tijd gevonden voor een vooruitblik op ontwikkelingen in de informatieen bibliotheekwereld. Steven Abram, een Canadese goeroe op het gebied van de digitale bibliotheek, was keynote speaker. Hij heeft weinig geduld met bibliothecarissen en bibliotheken die zich niet met de ontwikkeling van het zogenaamde Web 2.0 (of Library 2.0 of Information 3.0 ) bezighouden. Hoofdvijand van bibliotheken is volgens Abram Google, vanwege de reclames en niet betrouwbare informatie. Bibliotheken moeten zich overtuigender presenteren en vooral aanwezig zijn waar de moderne gebruikers actief zijn, namelijk op het Web. Volgens Abram moeten alle bibliotheekmedewerkers dringend worden omgeschoold om de diverse functies en mogelijkheden van de tweede generatie webapplicaties (blogs, wikis, etc.) te kunnen toepassen. In break-outs en brainstorm sessies hebben de deelnemers deze en andere toekomstthesen besproken tijdens de council in Dublin, OH. Daarbij is het gevoel ontstaan dat OCLC en zijn deelnemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige bibliotheek in de digitale wereld. Opvallend is wel dat in deze virtuele wereld nog altijd prijs wordt gesteld op de persoonlijke ontmoetingen en uitwisselingen zoals die van de Members Council in Amerika. 20

4 Website Universiteitsbibliotheek vernieuwd In november 2007 is de indeling van de website van de Universiteitsbibliotheek vernieuwd. Veranderingen De belangrijkste vernieuwingen in de website van de universiteitsbibliotheek zijn: Er is een menu snel naar voor de meest gebruikte toepassingen zoals de catalogus, PiCarta, Web of Science, overzicht van elektronische tijdschriften. De keuzes voor het zoeken naar literatuur zijn samengebracht in één menu ( literatuur zoeken ). Er is een menu bijgekomen met informatie over de Universiteitsbibliotheek zelf ( Over de organisatie ) In het rode gedeelte van de homepage worden de laatste nieuwsberichten direct getoond De URL voor de hoofdpagina (www.ru.nl/ubn/) is niet veranderd. De adressen van dieperliggende pagina s wel. Onderzoek De veranderingen vinden hun oorsprong in een usability onderzoek dat in 2006 is uitgevoerd onder studenten van de RU. In 2007 is een groep onderzoekers geïnterviewd over de website van de UB en de voorstellen voor een nieuwe indeling die voortvloeiden uit het usability onderzoek. Op basis hiervan is de huidige indeling ontworpen. De nieuwe homepage van de Universiteitsbibliotheek Nieuws over zoeksystemen Onderstaande systemen treft u aan in de rubriek Zoeksystemen a-z onder Literatuur zoeken in de website van de bibliotheken van de Radboud Universiteit Nijmegen (www.ru.nl/ubn/). Ook bij de betreffende vakgebiedenportals in de website treft u ze aan. Raadpleging is voorbehouden aan studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit tenzij anders aangegeven. Binnen het RUdomein krijgen zij direct toegang. Daarbuiten kunnen zij inloggen: studenten met studentnummer en kiss-wachtwoord, medewerkers met personeelsnummer en het RU-wachtwoord of het wachtwoord voor het UMCN-netwerk. Comprehensive Glycoscience Dit elektronische handboek op het gebied van Glycoscience is beschikbaar gekomen voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit. Blackwell Reference Online Een nieuwe database waarin de volledige elektronische tekst is opgenomen van een aantal naslagwerken op de gebieden antropologie, geografie, rechtsgeleerdheid, psychologie en sociologie Kranten via LexisNexis De aanbieding van kranten via LexisNexis is vernieuwd. Via deze weg worden landelijke dagbladen (AD, Financieele Dagblad, NRC, Parool, Trouw, Volkskrant) aangeboden en een aantal buitenlandse kranten. Het interface is vernieuwd evenals het Internetadres. LexisNexis geeft geen toegang meer tot regionale Nederlandse kranten. 21

5 Dienstverleningsovereenkomst Bibliotheek Medische Wetenschappen ondertekend De ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst door Emile Lohman en Graham Jefcoate Op donderdag 18 oktober hebben Emile Lohman, voorzitter van Raad van Bestuur van het UMC St Radboud en Graham Jefcoate, directeur van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, een Dienstverleningsovereenkomst voor de Bibliotheek Medische Wetenschappen getekend. Dienstverleningsovereenkomst Het UMC participeert voor haar bibliotheekfunctie in de universitaire bibliotheekvoorziening, die wordt verzorgd door de Universiteitsbibliotheek. Hieruit vloeit een gedeelde verantwoordelijkheid voort voor de Bibliotheek Medische Wetenschappen, die in deze dienstverleningsovereenkomst nader wordt vastgelegd. De looptijd is tot 1 januari De dienstverleningsovereenkomst is gebaseerd op het Beleidsplan voor de bibliotheekvoorziening van de Radboud Universiteit Nijmegen, To inform and inspire. Bibliotheekcommissie Per 1 oktober jl. is een nieuwe bibliotheekcommissie ingesteld met prof. dr. Jacques Lenders als voorzitter die hiermee de in het voorjaar helaas overleden prof. dr. Pieter De Mulder opvolgt. De leden van de bibliotheekcommissie vertegenwoordigen de primaire gebruikersgroepen van de Bibliotheek Medische Wetenschappen, namelijk de gebruikers vanuit het onderzoek, het onderwijs en de patiëntenzorg. De bibliotheekcommissie adviseert zowel het bestuur van het UMC als de directeur van de Universiteitsbibliotheek over het beleid met betrekking tot de inhoudelijke 22

6 ontwikkeling van collectievorming in de Bibliotheek Medische Wetenschappen. Tevens adviseert de bibliotheekcommissie over de kwaliteit van de dienstverlening die in de Dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd. Gebruikersonderzoek Een van de eerste acties die voortvloeit uit de overeenkomst is, dat de Bibliotheek Medische Wetenschappen in november een gebruikersonderzoek heeft gehouden onder alle medewerkers en studenten van het UMC. Via de zijn de mensen benaderd en is hun verzocht om een vragenlijst over de dienstverlening van de Bibliotheek Medische Wetenschappen in te vullen. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek, dat overigens binnen alle UMC s in Nederland wordt gehouden, zal de dienstverlening zoveel mogelijk worden aangepast aan de wensen van de gebruikers binnen onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Zondagopenstelling Centrale Bibliotheek definitief De Centrale Bibliotheek van de Radboud Universiteit aan de Erasmuslaan is vanaf 1 november definitief op zondag geopend voor studie. Dat is besloten nadat een proef afgelopen jaar uitwees dat er voldoende belangstelling is voor deze zondagopenstelling. Alleen de Leeszaal, het Bibliografisch Centrum en de Lounge zijn geopend op zondag, van tot uur. Het is tijdens de zondagopenstelling niet mogelijk boeken te lenen: de openstelling is met name bedoeld als lees- en studievoorziening. De leeszaal is stiltegebied, in het Bibliografisch Centrum zijn groepswerkplekken. Bovendien staan daar ook pc s met internetaansluiting. In maart begon een pilot om te kijken of er behoefte is aan de zondagopenstelling. Het gemiddeld aantal bezoekers tijdens de proefperiode was 70 procent van het bezoe- kersaantal op zaterdag, terwijl op zaterdag de dienstverlening uitgebreider is. 70 procent was ook de vooraf gestelde voorwaarde om de zondagopenstelling structureel te laten worden. Met name in de tentamenperiodes was het aantal bezoekers erg hoog. Op zondag 3 juni is een enquête gehouden onder negentig bezoekers. Daaruit bleek dat de meeste bezoekers ouderejaarsstudenten van de Radboud Universiteit zijn. Verder waren er ook enkele studenten van de Open Universiteit, de HAN en andere universiteiten. Het doel van hun bezoek was studie. Tweederde van de bezoekers was al eerder op zondag geweest. Bijna alle bezoekers gaven aan vaker gebruik te willen maken van de bibliotheek op zondag, en 99 procent wilde graag dat de zondagopenstelling verlengd werd. Nieuwe mogelijkheden in de lijst van elektronische tijdschriften Het overzicht van elektronische tijdschriften waarbij toegang geregeld is voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit, is vernieuwd. De lijst biedt nu minder tijdschriften per pagina aan, maar biedt meer mogelijkheden: Via Category kunt u tijdschriften op specifieke vakgebieden bekijken Via Locate kunt u zoeken naar tijdschriften met woorden en ISSN en kunt u tijdschriften van specifieke uitgevers bekijken Als u met de muis over een tijdschriftnaam heengaat, ziet u informatie over de beschikbare jaren (deze staat ook onder de SFX-knop) Via Title: kunt u zoeken naar specifieke tijdschriften (contains) of kunt naar tijdschriften in de lijst toespringen (starts with) 23

Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek

Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek Bezoekers geven de Centrale Bibliotheek een 7,7 Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek Foto: Dennis Sies In mei/juni 2006 is onder de bezoekers van de Centrale Bibliotheek een onderzoek gehouden over

Nadere informatie

Nationale Proefschriftensite gelanceerd

Nationale Proefschriftensite gelanceerd Volledige tekst Nederlandse proefschriften openbaar via Internet Nationale Proefschriftensite gelanceerd In Nederland verschijnen per jaar zo n 2.500 proefschriften; ongeveer 5% van de jaarlijkse wetenschappelijke

Nadere informatie

Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus

Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus Verbeterde toegang tot bibliotheeksystemen van buiten de campus Aan de veelgehoorde wens van bibliotheekgebruikers van de Radboud Universiteit om op een makkelijke manier vanaf plekken buiten de campus

Nadere informatie

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk 250.000 boeken uit de periode 1473-1800 volledig digitaal toegankelijk EEBO en ECCO Dankzij de gezamenlijke onderhandelingen van Nederlandse universiteitsbibliotheken met twee uitgevers heeft de UB Nijmegen

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg Universiteitsbibliotheek Onderzoek Universiteitsbibliotheek 2008... op zoek naar wetenschappelijke informatie Harrie Knippenberg Jan Wiborg Inhoud 1. Inleiding 2 2. Manieren om te zoeken naar wetenschappelijke

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 527. Openingstijden UB

Bijlagenummer GV 527. Openingstijden UB GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Status Voorbereidende commissie Behandeling in Bijlagenummer GV 527 Openingstijden UB Bespreking Cie OOM-1 Voorbereidende GV 4 april 2016 Overlegvergadering

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Thema's voor de wetenschappelijke bibliotheek van de toekomst

Thema's voor de wetenschappelijke bibliotheek van de toekomst Thema's voor de wetenschappelijke bibliotheek van de toekomst Begin februari hebben Graham Jefcoate en Ria Paulides (directie UBN) en Harrie Knippenberg (coördinator gebruikersdiensten UBN) deelgenomen

Nadere informatie

Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer

Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer Plaza Kluwer : vertrouwde informatie in een nieuw digitaal jasje Een handig nieuw internetportaal met toegang tot juridische bestanden van Kluwer Op de Plaza vindt u boekenkasten vol informatie op uw eigen

Nadere informatie

Site KUN-bibliotheken vernieuwd

Site KUN-bibliotheken vernieuwd Site KUN-bibliotheken vernieuwd Voor een bibliotheek is het aanbieden van informatie core business. Deze aanbieding verloopt tegenwoordig vooral via het World Wide Web. Vandaar dat er door de bibliotheken

Nadere informatie

Het zoet en zuur van de collectie

Het zoet en zuur van de collectie Het zoet en zuur van de collectie Op de vraag wat is de staat van de boekencollectie kon tot voor kort heel moeilijk een antwoord worden gegeven. Zelfs een conservator met 25 jaar ervaring kan wel een

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Jaarverslag 2007

Universiteitsbibliotheek. Jaarverslag 2007 Universiteitsbibliotheek Jaarverslag 2007 Inhoud Inleiding: De bibliotheek in 2007 2 Introduction: The University Library in 2007 3 1. Diensten 4 2. Collectie 9 3. Organisatie 12 4. Samenwerking met andere

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e

Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e Gebruikersonderzoek studenten Bibliotheek TU/e publiekssamenvatting Maurits van der Graaf 2006-09-14 Pleiade Management and Consultancy BV Keizersgracht 62 1015 CS Amsterdam The Netherlands T: +31 20 488

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BESTAAT UIT : De Centrale Bibliotheek : Universiteitscomplex gebouw I, Leysweg

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

Opening van de Internetzone

Opening van de Internetzone Opening van de Internetzone Foto: Rob Gras, Mediagroep V.l.n.r.: Anja Smit (UB), Pepijn Oomen (Studentenraad) en Jan Peters (CvB) Op woensdag 20 februari vond de officiële opening plaats van de Internetzone

Nadere informatie

"Bibliotheek hoort integraal onderdeel te zijn van onderwijs en research in de faculteit"

Bibliotheek hoort integraal onderdeel te zijn van onderwijs en research in de faculteit Gert Flik, voorzitter van de bibliotheekcommissie van de faculteit NWI "Bibliotheek hoort integraal onderdeel te zijn van onderwijs en research in de faculteit" Een plattegrond van de nieuwbouw: links

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0 Publicatiedatum: 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Ondersteuning van

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

B i j l a g e 1 TABELLEN

B i j l a g e 1 TABELLEN Concept-Jaarverslag UB 1998 15 B i j l a g e 1 TABELLEN tabel 1 Budgetten voor collectievorming 1995-1998 boeken en tijdschriften 2.196.000 2.092.000 2.108.000 2.192.000 elektr. informatiebronnen 230.000

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten Juridische bibliotheek Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten 2007-2008 Programma Uitleg over de collectie Hoe vind ik: Een boek/een tijdschrift Een tijdschriftartikel Een kamerstuk Een wettekst

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek http://digitallibrary.leidenuniv.nl Wat zit er in de Digitale Bibliotheek? 1. Databases, hier gebruikt als verzamelnaam voor allerlei soorten

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

De Bibliotheek op het station 2.0

De Bibliotheek op het station 2.0 De Bibliotheek op het station 2.0 Aanleiding In 2011 is in Haarlem de eerste bibliotheekvoorziening op een station geopend, met als ambitie om een keten van stationsbibliotheken in Nederland te realiseren.

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur*

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur* Algemene Informatie De Bibliotheek Rechten maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt de gebruikers: - een gedegen en actuele collectie publicaties, die gericht is op ondersteuning

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 7.2

Nieuw in CBS versie 7.2 Nieuw in CBS versie 7.2 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 26 november 203 Inhoudsopgave NIEUW IN CBS VERSIE 7.2 3 2 GGC: RDA EN ZOEKEN 3 2. Inleiding 3 2.2 WinIBW: zoekscherm

Nadere informatie

Digitale poli vruchtbaarheidsproblematiek

Digitale poli vruchtbaarheidsproblematiek Digitale poli vruchtbaarheidsproblematiek Heerenveen In deze folder vindt u informatie over de website MijnZorgnet.nl en over de community waarvan u (gratis) lid kunt worden. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden Nieuw in versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PICARTA 4 2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 4 2.2 Standaard zoekscherm:

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

Support. Portfolio 2017

Support. Portfolio 2017 Support Portfolio 2017 Samenstelling: ServiceDesk Versie: 0.6 Ingressus B.V. Rotterdam, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning bij primaire bibliotheektaken... 3 2.1 Catalogiseren...

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING Website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs onderzoek/auteursrechteninformatiepunt/voor docenten/ Vuistregels 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen,

Nadere informatie

Opdrachten in databanken

Opdrachten in databanken Opdrachten in databanken Ad AC 2014-2015 Inhoud HvA Catalogus (Zoeken in de bibliotheek)... 1 Google Scholar... 2 CBS Statline... 2 Consumentenvertrouwen... 2 LexisNexis Academic... 3 Oefeningen Nieuws...

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

Informatie over Legal Intelligence

Informatie over Legal Intelligence Informatie over Legal Intelligence Versie van 22 juli 2010 2 Inhoud Kenmerken van Legal Intelligence 4 Eenvoudig zoeken voor eindgebruikers 5 Geavanceerd zoeken voor power-users 6 Information management

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad Sociaal-Wetenschappelijke Koninklijke Nederlandse Raad Akademie van Wetenschappen 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar De islam aan de grenzen verkend Sociaal-Wetenschappelijke Raad Wie organiseert het Seminaar?

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013)

LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG (KB) (VERSIE: NOV. 2013) 1.1 INLEIDING De ETA wil naast Evangelisch ook graag Theologisch en Academisch zijn. Dit betekent dat we studenten stimuleren tot

Nadere informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekinstructie CM Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekcollectie In de collectie van de Bibliotheek Havikstraat zijn de volgende materialen te vinden Boeken Tijdschriften

Nadere informatie

Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 08 01 2009. Betreft Release notes patch 33 - versie 2.1.33 - versie 3.0.33 VERSIE 2.1.33

Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 08 01 2009. Betreft Release notes patch 33 - versie 2.1.33 - versie 3.0.33 VERSIE 2.1.33 Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 08 01 2009 Betreft Release notes patch 33 - versie 2.1.33 - versie 3.0.33 VERSIE 2.1.33 Functionele uitbreidingen -. Interface tussen Personeelsysteem en Metis -. Inlezen

Nadere informatie

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden..

De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. De mediatheeksite Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden.. Vanaf dit academiejaar starten we definitief met onze nieuwe mediatheeksite! In deze presentatie geven we een beknopt overzicht van

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

De Communicerende Universiteit (20%)

De Communicerende Universiteit (20%) De valorisatieranking is opgebouwd uit 3 componenten: De communicerende universiteit (20%), de samenwerkende universiteit (40%) en de ondernemende universiteit (40%). Iedere component is opgebouwd uit

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

Document oplevering designs Hansschuiling.nl

Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Auteur: Dirk Ottenheijm Opdrachtgever: Hans Schuiling Datum: 14-10-2011 McCloud Online idiots www.mccloudoi.nl info@mccloudoi.nl

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis]

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Metis bevat persoonsgegevens en werkrelaties van wetenschappelijk medewerkers, eventueel aangevuld met ondersteunend personeel dat als co-auteur aan een publicatie

Nadere informatie

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014 PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2 Publicatiedatum: 19 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Wachtwoord wijzigen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen.

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen. Introductie bij de online workshop informatievaardigheden. Je leert zoeken in een aantal informatiebronnen (=databanken). LexisNexis is een van de databanken die jullie al kennen. Voor de Onderzoeksredactie

Nadere informatie

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010 Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009 Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL Nu en per februari 2010 cwi.nl Bibliotheekvoorziening voor OUNL studenten (nu) De bibliotheekvoorziening voor OUNL

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek

Universiteitsbibliotheek Universiteitsbibliotheek Onderzoek naar wensen en behoeften voor bibliotheekdiensten onder wetenschappelijk medewerkers van de faculteit Sociale Wetenschappen Harrie Knippenberg Harry Jan Courtens Mei

Nadere informatie

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Functioneel Beheer METIS VU, 14-01-2010 Inhoud 1. Beginnen met METIS 2. Een publicatie registreren 2.1 Algemeen 2.2 Tijdschriftartikel 2.3 Artikel

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Facultaire ICT faciliteiten

Facultaire ICT faciliteiten Facultaire ICT faciliteiten Introductie voor studenten C&CZ, september 2013 C&CZ Computer en Communicatiezaken Facultaire ICT expertise en ondersteuning - inclusief netwerken en telefonie Voor studenten

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

Handleiding RefWorks

Handleiding RefWorks Inleiding... 2 Wat is RefWorks?... 2 Begrippenkader... 2 Een RefWorks account aanmaken... 2 Mappen creëren... 3 Referenties importeren vanuit databanken... 4 RefWorks: Importeren van referenties uit WorldCat...

Nadere informatie

SPOETNIK 23-4-2009. Een online cursus voor UBA-medewerkers over nieuwe webtoepassingen. Januari-mei 2008. Universiteit van Amsterdam (Uv A)

SPOETNIK 23-4-2009. Een online cursus voor UBA-medewerkers over nieuwe webtoepassingen. Januari-mei 2008. Universiteit van Amsterdam (Uv A) SPOETNIK Een online cursus voor UBA-medewerkers over nieuwe webtoepassingen Januari-mei 2008 Universiteit van Amsterdam (Uv A) 25.000 studenten 4.000 medewerkers 7 faculteiten 1 Bibliotheek van de Uv A

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

HaynesPro lanceert een nieuwe versie van HaynesPro WorkshopData; WorkshopData Touch. CONNECT

HaynesPro lanceert een nieuwe versie van HaynesPro WorkshopData; WorkshopData Touch. CONNECT HaynesPro lanceert een nieuwe versie van HaynesPro WorkshopData; WorkshopData Touch. CONNECT WorkshopData Touch WorkshopData Touch Met deze nieuwe, speciaal voor tablets ontworpen versie, biedt HaynesPro

Nadere informatie

Digitaal bijblijven met leuke en lastige vragen

Digitaal bijblijven met leuke en lastige vragen Digitaal bijblijven met leuke en lastige vragen Ontdek de geheimen van internet en databanken Online workshop voor iedereen die bezig is met digitale informatie in bibliotheken, onderwijs et cetera.. Vragen

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA STUDENTENWEGWIJZER WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA.NL/BIBLIOTHEEK CREATING TOMORROW

BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA STUDENTENWEGWIJZER WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA.NL/BIBLIOTHEEK CREATING TOMORROW BIBLIOTHEEK VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA CREATING TOMORROW STUDENTENWEGWIJZER 2017-2018 WIJ BRENGEN KENNIS VERDER HVA BIBLIOTHEEK 02 VIND JE WEG IN DE BIBLIOTHEEK VAN DE HVA 03 INLEIDING Welkom

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

De meest complete informatievoorziening voor de publieke sector

De meest complete informatievoorziening voor de publieke sector De meest complete informatievoorziening voor de publieke sector van de makers van legal intelligence Inleiding Legal Intelligence is groot geworden met haar innovatieve zoeksysteem voor alle juridische

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie