Jaaroverzicht Fortis 1999

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht Fortis 1999"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht Fortis 1999

2 Mijlpalen Met kleine en grote stappen hebben we in de loop der jaren dichtbij huis en wereldwijd vele mijlpalen bereikt. Door bundeling van kennis en uitwisseling van succesvolle ervaringen willen we vanuit een solide achtergrond met flexibele en creatieve oplossingen blijven inspelen op de wensen en behoeften van de klant. Nu en in de toekomst.

3 Inhoud Kerncijfers 4 Belangrijkste gebeurtenissen Aandeelhoudersinformatie 6 Bericht aan de aandeelhouders 9 Corporate Governance 12 Fortis Stock Option Plans 14 Organisatiestructuur 16 Verslag Executive Committee 19 Hoofdlijnen Vooruitzichten Strategie en beleid Macro-economische ontwikkelingen Resultaten verzekeringsactiviteiten Resultaten bankactiviteiten Kapitaalmarkttransacties Solvabiliteit De mensen bij Fortis Maatschappij en milieu Fortis Insurance 31 Fortis Bank 37 Risicobeheer 44 Financieel overzicht 53 Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting verzekeringsbedrijf Toelichting bankbedrijf Toelichting beleggingen Overige financiële informatie Verslaggevingsgrondslagen 74 Verslag Audit Committee 78 Accountantsmededeling 78 Functies van de leden van de bestuursorganen 80 Leden Raad van Bestuur Fortis Insurance en Fortis Bank 83 Algemene informatie 84 Het Jaaroverzicht 1999 en het Supplement 1999 vormen samen het jaarverslag van Fortis. Het Supplement bevat de jaarrekening van Fortis, de vennootschappelijke jaarrekening in verkorte vorm van Fortis (B) en de vennootschappelijke jaarrekening van Fortis (NL). Het jaarverslag is verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels. In geval van tegenstellingen tussen de Engelse, Franse en Nederlandse versie prevaleert de laatste. Het jaarverslag is ook te vinden op internet: Sur simple demande, nous vous enverrons volontiers le Synopsis de l année 1999 en français. Vous pouvez également obtenir le Supplément 1999 qui, joint au Synopsis de l année, constitue le rapport annuel de Fortis. Le Supplément comprend les comptes annuels de Fortis, les comptes sociaux abrégés de Fortis (B) et les comptes sociaux de Fortis (NL). En cas de contradictions textuelles entre les versions française, anglaise et néerlandaise, la dernière prévaut. Vous pouvez également consulter le rapport annuel sur Internet: We will be happy to send you the Annual review 1999 in English on request. The Supplement 1999, that together with the Annual review constitutes the annual report of Fortis, is also available. The Supplement contains the financial statements of Fortis, the company accounts of Fortis (B) in summary form and the company accounts of Fortis (NL). In the event of textual inconsistencies between the English, French and Dutch versions, the latter shall prevail. The annual report is also available on the Internet:

4 Kerncijfers Kerncijfers Fortis (in miljoenen EUR) 1999 Verschil 1998 Verschil 1997 in % in % pro forma (1) Winst- en verliesrekening Groep Resultaat vóór belastingen Nettowinst (2) Rendement eigen vermogen in % 18,7 16,4 12,5 Payout ratio in % Verzekeringsbedrijf Resultaat vóór belastingen Nettowinst Bankbedrijf Resultaat vóór belastingen Nettowinst Balans Groep Eigen vermogen Totaal activa Totaal beheerd vermogen Overige Winst per aandeel (in EUR) Fortis 2, (2) 29 1,19 Na volledige conversie (3) 1, ,51 Beurskapitalisatie Fortis 42,2 37,6 15,4 (in miljarden EUR) Medewerkers Ter indicatie: koersen per 31 december 1999: 1 EUR = BEF 40,34 = NLG 2,20 = USD 1,00 = GBP 0,62 Vanwege de wijzigingen in de presentatie en de waarderingsgrondslagen worden in dit jaarverslag de kerncijfers 1998 en 1997 pro forma aangepast weergegeven. Het Statistical Review bevat een overzicht met de cijfers van Fortis vanaf ,5 Nettowinst Fortis ,0 1,5 1,0 0, Nettowinst in miljarden EUR (1) Inclusief Fortis (B), Fortis (NL) en Generale Bank (2) Exclusief buitengewoon resultaat (3) Na volledige uitoefening van de warrants, de optierechten en de volledige conversie van de converteerbare obligatielening

5 Jaaroverzicht 1999 Belangrijkste gebeurtenissen in 1999 Resultaten Nettowinst Fortis +40% tot EUR miljoen Rendement op eigen vermogen 18,7% Autonome winstgroei 28% Nettowinst verzekeringsactiviteiten +78% tot EUR miljoen Nettowinst bankactiviteiten +8% tot EUR miljoen Beheerd vermogen +15% tot EUR 278 miljard Strategische ontwikkelingen Versterking positie Fortis Insurance met acquisities van American Bankers Insurance (ABI) in de Verenigde Staten en Northern Star in het Verenigd Koninkrijk Investeringen in informatie- en communicatietechnologie ter versterking van de bedrijfsprocessen en ter ondersteuning van tussenpersonen Ontwikkeling van aanvullende distributiekanalen en op internet gebaseerde producten in antwoord op de behoefte van de klant Succesvol beroep op de kapitaalmarkt Eerste stap naar internationale verslaggevingsgrondslagen Organisatie Succesvol verloop van integratie verzekeringsactiviteiten van American Security Group en ABI in Assurant en van Bishopsgate en Northern Star in Fortis Insurance Fusie van Generale Bank, ASLK, VSB Bank en MeesPierson tot Fortis Bank; indeling van de bank in grensoverschrijdende business lines Integratie Fortis Bank op schema

6 Aandeelhoudersinformatie Aandeelhoudersinformatie Fortis (B) Beursnoteringen Brussel, Londen en Luxemburg Belangrijke aandeelhouders per 31 december 1999 Generale Maatschappij van België 20,96% la Caixa 1,53% Fortales 5,06% Mutuelle Solvay 1,46% Asahi 2,37% Selstra 0,64% Swiss Reinsurance Company 2,03% Immoran 0,43% Kerncijfers per aandeel (in EUR) (1) 1999 Verschil 1998 Verschil 1997 in % in % pro forma Nettowinst (2) 2, , ,19 Na volledige conversie (3) 1, ,51 Dividend 0, , ,42 Eigen vermogen 11, , ,29 Na volledige conversie (3) 11, ,05 Aantal uitstaande aandelen x Ultimo jaar Jaargemiddelde Beurskapitalisatie Fortis (B) 25,7 24,5 (in miljarden EUR) Gegevens Brusselse effectenbeurs (in EUR) (1) Hoogste koers 38,25 34,64 22,89 Laagste koers 27,50 19,39 13,72 Koers ultimo jaar 35,82 34,22 21,29 Omzet in miljoenen EUR Omzet/totale beursomzet in Belgische aandelen in % 17,4 14,2 6,2 Koers/winstverhouding 17,7 22,4 17,7 Koers/eigen vermogen 3,1 3,4 2,2 Koersontwikkeling aandeel Fortis (B), Brussel (in EUR) Vergeleken met BEL-20 en Dow Jones EURO STOXX 50 (1) Voorgaande jaren gecorrigeerd in verband met kapitaalwijzigingen en na aandelensplitsing per 4 januari 1999 (2) Op basis van het gemiddeld aantal aandelen (3) Na volledige uitoefening van de optierechten en volledige conversie van de converteerbare obligatielening

7 Jaaroverzicht 1999 Aandeelhoudersinformatie Fortis (NL) Beursnoteringen Amsterdam, Londen, Luxemburg, gesponsord ADR-programma in de Verenigde Staten Belangrijke aandeelhouders op naam per 31 januari 2000 Stichting VSB Fonds Utrecht 15,88% Stichting VSB Fonds Barneveld e.o. 0,14% Stichting VSB Fonds Den Haag e.o. 4,24% Stichting VSB Fonds Woerden 0,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 2,91% Stichting VSB Fonds Bolsward/Dronrijp 0,12% Stichting VSB Fonds Schiedam Vlaardingen 1,40% Stichting VSB Fonds Westland 0,01% 1999 Verschil 1998 Verschil 1997 in % in % pro forma Nettowinst (2) 2, , ,19 Na volledige conversie (3) 1, ,51 Totaaldividend 0, , ,51 of: per aantal aandelen (5) 1/51 Eigen vermogen 11, , ,29 Na volledige conversie (3) 11, ,05 Aantal uitstaande aandelen x Ultimo jaar Jaargemiddelde Beurskapitalisatie Fortis (NL) 16,5 13,1 (in miljarden EUR) Gegevens Amsterdamse effectenbeurs (in EUR) (1) Hoogste koers 39,20 35,67 22,87 Laagste koers 26,80 18,60 13,34 Koers ultimo jaar 35,75 35,30 20,06 Omzet (in miljoenen EUR) (4) Omzet/totale beursomzet in Nederlandse aandelen in % 2,7 2,4 1,4 Koers/winstverhouding 17,7 24,2 16,0 Koers/eigen vermogen 3,1 3,8 1,9 Koersontwikkeling aandeel Fortis (NL), Amsterdam (in EUR) Vergeleken met AEX-index en Dow Jones EURO STOXX 50 (1) Voorgaande jaren gecorrigeerd in verband met kapitaalwijzigingen en aandelensplitsing per 11 januari 1999 (2) Op basis van het gemiddeld aantal aandelen (3) (4) Na volledige uitoefening van de optierechten en volledige conversie van de converteerbare obligatielening Zonder dubbeltellingen bij aan- en verkoop op de AEX

8 Bijna tien jaar geleden ontstond Fortis uit de eerste grensoverschrijdende fusie van financiële dienstverleners. Een gedurfde, innovatieve stap die ons heeft gebracht waar we nu staan: een sterke groep in Europa met een duidelijk gezicht. De komende tijd staan we voor de opgave het antwoord te vinden op de uitdagingen van morgen. Dat betekent investeren in nieuwe technologieën en open staan voor creatieve, andere manieren van denken. Zo kunnen we onze klanten eigentijdse oplossingen blijven bieden. Maurice Lippens Hans Bartelds

9 Jaaroverzicht 1999 Bericht aan de aandeelhouders Een jaar van bouwen Fortis kan terugkijken op een jaar met uitstekende resultaten op alle fronten: We hebben de groei van de winst in 1999 voortgezet, resulterend in een stijging van de winst per aandeel met 32%. Met 28% was de autonome groei hiervan de motor. Fortis is erin geslaagd binnen korte tijd vijf banken bij elkaar te brengen tot één grensoverschrijdende onderneming. Fortis Bank heeft sinds 21 maart 2000 ook voor de klant een duidelijk gezicht. Vanaf die datum vervangt de merknaam Fortis Bank geleidelijk de namen van Generale Bank, ASLK en VSB Bank in het straatbeeld. De naam MeesPierson blijft behouden voor de activiteiten van Fortis op het gebied van private banking. De positie van Fortis Insurance is versterkt met de acquisities van American Bankers Insurance in de Verenigde Staten en Northern Star in het Verenigd Koninkrijk. Deze acquisities passen in de strategie van Fortis om een leidende positie te verwerven op een aantal geselecteerde nichemarkten. Tegen die achtergrond zijn Fortis Long Term Care en de herverzekeringsportefeuille van John Alden in de Verenigde Staten verkocht. Ook aan de kernactiviteiten van Fortis Bank is verder invulling gegeven door gerichte acquisities in Frankrijk, Spanje en Polen, en een bod op de nog bij derden uitstaande aandelen van Bank Générale du Luxembourg begin In deze strategie past ook de verkoop van activiteiten die niet meer tot de core business behoren, zoals de Antwerpse Diamantbank. We hebben 1999 goed benut: onze mensen hebben op vele plaatsen en op vele manieren hard gewerkt aan versterking en integratie van de groep. Nieuwe onderdelen hebben hun juiste plaats gekregen en van daaruit de ruimte om te groeien. Fortis is een vooraanstaande speler op het gebied van verzekeren, bankieren en beleggen. Zeker in bankverzekeren onderscheidt ze zich van haar concurrenten. Als we kijken naar de financiële wereld om ons heen, zien we dat concentratiebewegingen zich voortzetten. Ook kijken ondernemingen steeds vaker over de grenzen. Daarnaast biedt de snelle groei van internet nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. We zijn ons ervan bewust dat we acteren in een omgeving waarin steeds nieuwe en grotere markten ontstaan en zijn vastbesloten in deze wereldomspannende ontwikkelingen een belangrijke rol te blijven spelen. Daarom willen we vanuit de Benelux, waar we een leidende positie hebben, onze activiteiten in Europa en de rest van de wereld uitbreiden. Om dat te kunnen doen, is voldoende kritische massa op de markten waarop we opereren, onontbeerlijk. Dat houdt in dat we ook kiezen voor groei door acquisities als middel om onze groep stuctureel te versterken, al blijft autonome groei de basis. We doen dit voor onze klanten, voor wie grenzen steeds minder betekenis hebben, en voor onze eigen mensen om ze meer ontplooiingskansen te bieden. Maar zeker ook voor onze aandeelhouders, die kiezen voor een onderneming die duurzame groei als primaire doelstelling heeft. De verschillende activiteiten hebben hun plaats gekregen en van daaruit de ruimte om te groeien

10 Aan de aandeelhouders De visie was goed, het concept sterk en de bedrijven zijn een hechte groep geworden Multi-channel-aanpak Een belangrijk deel van onze kracht ontlenen we aan onze multi-channel-aanpak. Efficiënte distributiekanalen zijn cruciaal, zowel de beproefde en vertrouwde kanalen als nieuwere, zoals internet. Onze distributiekracht zullen we in het belang van de klant de komende jaren dan ook zoveel mogelijk uitbouwen, waarbij we niet alleen blijven investeren in onze relaties met de professionele tussenpersonen, maar ook belangrijke investeringen zullen doen in internettechnologie. We gebruiken e-commerce om de tussenpersonen te ondersteunen, om processen binnen de bank te faciliteren en als apart distributiekanaal voor onze producten en diensten. Tegen die achtergrond zullen we op internet gebaseerde producten en concepten verder ontwikkelen. Succesfactoren blijven - naast onze distributiekracht - de mensen van Fortis, innovatieve, tijdig op de markt gebrachte producten en een gezonde solvabiliteit van de onderneming. Daarin zal Fortis blijven investeren. Bijna tien jaar geleden begon Fortis als de samenwerking van twee bedrijven, AMEV/VSB en Groep AG, één visie en één concept. De visie was goed, het concept sterk en de bedrijven zijn een hechte groep geworden die in de loop van de jaren steeds is uitgebreid. Elk toetredend bedrijf voorzag Fortis van nieuwe impulsen en bouwde mee aan een sterkere uitgangspositie voor toekomstige uitdagingen. Van mensen en een beurskapitalisatie van EUR 2,6 miljard groeide Fortis naar mensen en een beurskapitalisatie van EUR 42 miljard. Maar niet alleen de omvang, ook de positie en het imago zijn van belang. Fortis is een begrip geworden. Ze heeft zich in tien jaar ontwikkeld tot een brede financiële dienstverlener met een toppositie in haar thuismarkt, de Benelux. Ze is de eerste die in de Benelux bankverzekeren vormgaf en is koploper op dit terrein in de Benelux en Spanje. Wijziging Managementstructuur De structuur van de groep, haar gezonde financiële positie en de breed gedragen Fortis cultuur stellen Fortis in de gelegenheid om de managementstructuur aan te passen teneinde adequaat in te spelen op de uitdagingen van de snel veranderende omgeving. Om die reden zal er straks één chief executive officer, samen met het Executive Committee verantwoordelijk zijn voor de operationele leiding van Fortis. Na het aantreden van de nieuwe chief executive officer zullen wij als non-executive voorzitters leiding blijven geven aan Fortis. Een organisatie van mensen De visie is niet veranderd en het concept is valide gebleken. En als we erin blijven slagen het enorme potentieel van Fortis in zijn huidige vorm effectief te benutten en te voorzien van alle methoden en technieken die de huidige tijd vraagt, is een voortgezette en versnelde groei gewaarborgd. Daarbij zal technologie een steeds belangrijker rol gaan spelen, zowel in de communicatie met onze klanten als bij het faciliteren van interne processen. Maar primair is Fortis een organisatie van mensen. Zij zijn de bepalende factor. Zij zijn het hart van de onderneming en tegelijk de schakel met onze basis: de klanten. Wij danken dan ook de Fortis-medewerkers die zich het afgelopen jaar, vaak onder moeilijke en onzekere omstandigheden, hebben ingezet om van onze onderneming een succes te maken. Onze klanten zijn we erkentelijk voor het vertrouwen dat ze in ons gesteld hebben. Dat geldt tevens voor onze aandeelhouders, die erop kunnen rekenen dat we alles zullen doen om onze ambities op het gebied van groei en rendement ook in de nieuwe eeuw waar te maken. Hans Bartelds, voorzitter Maurice Lippens, voorzitter

11 Jan Klein, directiechauffeur, Fortis Een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn tweeëndertig jarige loopbaan binnen Fortis is de grensoverschrijdende fusie tussen AMEV/VSB en Groep AG in 1990 geweest. Als directiechauffeur rijd ik sindsdien geregeld heen en weer Tien jaar Fortis tussen Utrecht en Brussel. Als iets me in de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is het dat de kracht van Fortis ligt in de manier waarop we met elkaar omgaan, elkaar helpen en samenwerken. Door naar elkaar te blijven luisteren en van elkaar te willen leren, kan Fortis blijven wat ze nu is: een mooie, grote en sterke onderneming.

12 Corporate Governance Fortis maakt in haar bedrijfsvoering een zorgvuldige afweging van de belangen van haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Ze streeft naar een zo groot mogelijke aandeelhouderswaarde. Hierbij houdt de onderneming zich nauwgezet aan onder meer de Belgische en Nederlandse bepalingen inzake corporate governance. Corporate Governance Fortis streeft naar transparantie van de onderneming. In dat kader heeft ze een aantal maatregelen genomen. Met ingang van 1 januari 1999 is de bestuursstructuur van Fortis vereenvoudigd om een efficiëntere besluitvorming mogelijk te maken. Tevens zijn de aandelen Fortis (B) en Fortis (NL) in economische zin gelijkwaardig geworden. Bestuur Fortis Fortis wordt bestuurd door een enkelvoudige Raad van Bestuur, een zogenaamde one-tier board, met zes executive leden en twaalf non-executive leden. De executive leden vormen samen het Executive Committee. Het Executive Committee is verantwoordelijk voor de implementatie van de groepsstrategie en de dagelijkse leiding van de groep. Daarnaast doet het Executive Committee onder meer voorstellen voor de verdere ontwikkeling van Fortis en stimuleert het de grensoverschrijdende uitwisseling van best practices. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene strategie van de groep en voor het toezicht en de controle op de financiële gang van zaken. De raad vergadert ten minste zeven maal per jaar volgens een vastgesteld schema en daarnaast wanneer het belang van de groep dit vereist. De werkwijze van de Raad van Bestuur, de vergaderingen en het besluitvormingsproces zijn vastgelegd in een reglement. Binnen de raad zijn drie commissies ingesteld: een Chairmen s Committee, een Compensation and Nominating Committee en een Audit Committee. De samenstelling en de taak van de drie commissies zijn ook in het reglement geregeld. Het Chairmen s Committee bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. Het Compensation and Nominating Committee adviseert de raad over het belonings- en benoemingenbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Bestuur bij zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de financiële informatie en managementinformatie, de kwaliteit van de interne controle en voor het toezicht op de informatievoorziening aan aandeelhouders, bestuursorganen en externe toezichthouders. Het Audit Committee bestaat uit vier personen die geen verantwoordelijkheid hebben voor het dagelijks bestuur. Bestuur Fortis (B) en Fortis (NL) Fortis (B) en Fortis (NL) zijn de twee beursgenoteerde vennootschappen van Fortis. De Raden van Bestuur hebben dezelfde leden als de Raad van Bestuur van Fortis. Deze raden hebben daarnaast elk de mogelijkheid om maximaal zeven extra non-executive leden toe te voegen. De Raad van Bestuur van Fortis (B) heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Fortis (NL) heeft geen extra bestuursleden. De Raden van Bestuur van Fortis (B) en Fortis (NL) vergaderen ten minste vier maal per jaar volgens een vastgesteld schema en daarnaast wanneer het belang van de groep dit vereist.

13 Jaaroverzicht 1999 Toezicht Voor Fortis als geheel is een afdeling Group Audit Services ingesteld. Deze geeft twee maal per jaar een oordeel over de interne controlesystemen binnen Fortis, alsmede eens per jaar een rapport over legal compliance en rapporteert aan het Audit Committee. Elk boekjaar worden, aanvullend op de terugkerende controles, specifieke thema s onderworpen aan een audit voor de groep als geheel. Zo waren in 1999 de Business Contingency Planning en de millenniumvoorbereiding onderwerp van auditopdrachten. Een college van externe auditors, bestaande uit vertegenwoordigers van KPMG en PricewaterhouseCoopers, voert de externe controle uit. Tezamen met Group Audit Services brengen zij een zogenaamde Brief aan het Bestuur uit, equivalent van de Brief aan Commissarissen, ex artikel 393 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek (NL). Voor de gecombineerde bank- en verzekeringsactiviteiten en de afzonderlijke verzekeringsoperaties van Fortis zijn de Belgische Controledienst voor de Verzekeringen, De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer in Nederland, alsmede de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) te Brussel belast met het toezicht. In een overeenkomst is de coördinatie van hun respectievelijke controlerende bevoegdheden geregeld. Elk van de vier toezichthouders blijft het toezicht uitoefenen op de activiteiten van Fortis die tot de eigen jurisdictie behoren. Daarnaast zal de toezichthoudende instantie die het grootste activiteitenvolume van Fortis controleert (gemeten op basis van de solvabiliteitseisen) de activiteiten van de verschillende toezichthoudende instanties met betrekking tot Fortis coördineren. Fortis rapporteert op basis van consolidatie aan deze coördinerende instantie. Op grond van dit criterium is deze rol aan het CBF toebedeeld. Uiteraard heeft elk land waar Fortis gevestigd is, zijn eigen landelijk orgaan dat toezicht houdt op de lokale activiteiten. Aandelen Door middel van een egalisatieovereenkomst zijn de economische rechten per aandeel (winst, eigen vermogen en dividend) van de aandelen Fortis (B) en Fortis (NL) gelijk. Daarnaast heeft Fortis een variabel economisch eigendom ingevoerd; het percentage van het economisch belang van Fortis (B) en Fortis (NL) in Fortis kan variëren tussen 30 en 70. Eind 1999 bedroeg het economisch eigendom van Fortis (B) en Fortis (NL) respectievelijk 61% en 39%. Op fully diluted basis bedraagt deze verhouding 58% - 42%. Zeggenschap en stemrecht van Fortis (B) en Fortis (NL) binnen Fortis blijven ongeacht de economische verhouding gelijk verdeeld. Dividendbeleid Fortis hanteert een payout ratio tussen 40% en 45% in relatie tot de nettowinst van de groep. Dit percentage biedt voldoende ruimte voor een gezonde financiering van de groei. De aandeelhouders van Fortis (NL) hebben de keuze tussen een uitkering in aandelen en een uitkering in contanten. Payout ratio 40% 45% Ten aanzien van de hoogte van het dividend dat mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders, heeft Fortis te maken met juridische beperkingen, waarvan de belangrijkste gelden voor België, Nederland en de Verenigde Staten. Op grond van de egalisatieovereenkomst moeten de brutodividenden die worden uitgekeerd door Fortis (B) en Fortis (NL) per aandeel aan elkaar gelijk zijn. Wanneer de ene moedermaatschappij op grond van juridische beperkingen geen dividend mag uitkeren aan haar aandeelhouders, zal volgens de bepalingen in de egalisatieovereenkomst de andere moedermaatschappij ook geen dividend aan haar aandeelhouders kunnen betalen. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalt dat dividenden alleen mogen worden uitgekeerd door een vennootschap voor zover het eigen vermogen van de vennootschap het totaal van het gestorte en opgevraagde kapitaal èn de wettelijk of statutair vereiste reserves overtreft.

14 Corporate Governance Volgens het Belgische vennootschapsrecht moet jaarlijks van de nettowinst van een vennootschap 5% worden opgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 10% van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt. Verder mag geen uitkering geschieden indien het netto-actief is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het gestorte kapitaal vermeerderd met de niet-uitkeerbare reserves. Fortis is tevens onderworpen aan de dividendbeperkingen uit hoofde van de vereisten ten aanzien van minimumvermogen en solvabiliteit die worden gesteld door de toezichthouders. In de Verenigde Staten zijn ondernemingen onderworpen aan beperkingen uit hoofde van zowel het algemene vennootschapsrecht in de staten waar de betreffende dochters zijn gevestigd als de regelgeving van de toezichthouders in die staten. Voor levensverzekeraars en ongevallen- en ziektekostenverzekeraars dienen dividenden over het algemeen beperkt te blijven tot 10% van de wettelijk ingehouden winst of 10% van het wettelijke nettobedrijfsresultaat indien dit bedrag hoger is. Voor dochters die actief zijn op het gebied van brand, ongevallen en andere risico s, dienen dividenden, afhankelijk van de staat van vestiging, beperkt te blijven tot een vastgesteld percentage van het eigen vermogen over het voorgaande jaar of het nettobeleggingsresultaat over het voorgaande jaar. Voor dividenden die dit percentage te boven gaan, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de toezichthouder op het verzekeringswezen in de staat van vestiging. In het Supplement worden in de paragraaf Aandeel van derden de gevolgen van de emissie Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. voor het dividend van de moedermaatschappijen beschreven. Fortis Stock Option Plans In 1999 zijn de optieplannen uitgebreid Het belangrijkste doel van de Fortis Stock Option Plans is de betrokkenheid van de medewerkers bij Fortis en haar bedrijfsresultaat te vergroten en daarmee de gezamenlijke inzet te stimuleren. Voor 1999 konden medewerkers van Fortis in Nederland en het senior management in België en Nederland deelnemen aan optieplannen. In 1999 zijn de optieplannen uitgebreid naar alle medewerkers van Fortis in België en Luxemburg en een groot aantal medewerkers van Fortis in andere landen. De belangrijkste optieplannen van 1999 zijn gerealiseerd in september en oktober, voor zowel personeel als management. Van de ruim medewerkers die in Europa voor het Fortis Employee Stock Option Plan 1999 in aanmerking kwamen, heeft 70% ingetekend. Het totale aantal aanvaarde opties bedroeg 18,5 miljoen. Als alle aanvaarde opties worden uitgeoefend, bedraagt het aantal nieuw uit te geven aandelen Fortis (NL) 1,6% van het aantal Fortis-aandelen dat eind 1999 uitstond. De optieregelingen verschillen op een aantal punten per land vanwege de nog verschillende fiscale regimes. Het gaat bijvoorbeeld om de looptijd en uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tussen de vijf en zeven jaar en kunnen in ieder geval de eerste drie jaar niet uitgeoefend worden. Het aantal opties waarop men kon inschrijven, was afhankelijk van de functie en bedroeg minimaal 300 (voor de laagste functies) en maximaal (voor de hogere kaderleden). De Raad van Bestuur stelt, zoals overeengekomen, de optieregelingen per jaar vast. Het aanbod van opties maakt geen deel uit van de arbeidsvoorwaarden. De uitoefenprijs van de opties van het Optieplan 1999 is gerelateerd aan de slotkoers van het aandeel Fortis (NL) op de Amsterdamse effectenbeurs op 1 oktober Deze slotkoers bedroeg EUR 29,81. In Nederland konden medewerkers kiezen tussen een aantal optievarianten. De feitelijke uitoefenprijs hangt af van de gekozen variant. Uitoefening van de opties is in Nederland mogelijk vanaf 4 oktober 2002, in andere landen gemiddeld genomen vanaf 1 januari 2003.

15 Jaaroverzicht 1999 Gelijktijdig met het Fortis Employee Stock Option Plan zijn er in 1999 opties op aandelen Fortis (NL) aangeboden aan het Executive Committee en aan de overige leden van de Raad van Bestuur van Fortis Insurance en Fortis Bank in België en Nederland. Zij bekleden allen uitvoerende functies binnen Fortis. De kenmerken van deze opties zijn gelijk aan die van het Fortis Employee Stock Option Plan. Het aantal aangeboden opties bedraagt per persoon. Tevens is in mei 1999 een optieregeling op aandelen Fortis (B) aangeboden aan Belgische leden van de Raad van Bestuur. Het aantal opties bedroeg per persoon. De uitoefenprijs komt overeen met de slotkoers van het aandeel Fortis (B) op de beurs van Brussel op 30 april 1999 en bedraagt EUR 31,75. De opties hebben een looptijd van tien jaar en kunnen de eerste drie jaar niet uitgeoefend worden. Voor het senior management van Fortis-bedrijven in de Verenigde Staten bestaat eveneens een optieplan. Dit optieplan speelt in op de toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt voor senior management in de Verenigde Staten, waar dergelijke optieplannen veel voorkomen. De aandelen die in het optieplan worden gebruikt, zijn Fortis, Inc. Preferred Stock, waarvan de onderliggende waarde bestaat uit aandelen Fortis (B) en Fortis (NL). In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de op basis van de Fortis Stock Option Plans uitstaande opties per 31 december 1999 (exclusief de Verenigde Staten): Options aangeboden in Uitoefendatum Aantal opties aangeboden waarvan aan het Executive Committee Gemiddelde uitoefenprijs in EUR 30,41 27,57 19,86 11,46 Uitgeoefend voor Uitgeoefend in Vervallen in 1999 Uitstaand per op Fortis (B) aandelen op Fortis (NL) nieuwe aandelen op Fortis (NL) bestaande aandelen De cijfers voor 1999 betreffen het optieplan op aandelen Fortis (NL) alsmede het optieplan op aandelen Fortis (B). De genoemde uitoefenprijs is het gewogen gemiddelde van deze plannen, inclusief voorwaardelijk opties tegen EUR 29,81. De cijfers voor 1998 betreffen het optieplan op aandelen Fortis (NL). De cijfers voor 1997 betreffen het optieplan op aandelen Fortis (NL) en het warrantplan op aandelen Fortis (B). De genoemde uitoefenprijs is het gewogen gemiddelde van deze plannen. De cijfers voor 1996 betreffen het optieplan op aandelen Fortis (NL). Per 31 december 1999 bedraagt het aantal opties dat is aangeboden aan het Executive Committee sinds 1996, zoals weergegeven in de tabel, Geen van deze opties is uitgeoefend. In het Supplement worden meer gedetailleerde gegevens omtrent de optieplannen gegeven. Voorwetenschap Voor het uitoefenen van de aandelenoptierechten geldt dat uitoefening niet mag plaatsvinden als men kennis kan hebben van koersgevoelige informatie. Om misbruik van voorkennis te vermijden is het de houders niet toegestaan hun opties uit te oefenen gedurende twee maanden voorafgaand aan de publicatie van de jaarcijfers en gedurende drie weken voorafgaand aan de publicatie van de halfjaar- en kwartaalcijfers. De hiervoor genoemde perioden worden jaarlijks aan de medewerkers bekendgemaakt. Daarnaast is uitoefening verboden gedurende iedere andere periode die de Raad van Bestuur bepaalt om handel met voorwetenschap te vermijden.

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Forward looking statement

Forward looking statement Jaarverslag 2006 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Profiel en merken 3 2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten 7 7 10 11 3 Het aandeel SNS REAAL 3.1 Aandelen en notering 3.2 Aantal aandelen en core Tier 1 capital

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK INHOUD HOOFDPUNTEN 2001...3 TIEN JAAR KERNCIJFERS...4 BERICHT VAN DE VOORZITTER...6 PROFIEL...8 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK...9 ORGANISATIESTRUCTUUR

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie