Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel"

Transcriptie

1 Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch met? PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10 Van aangezicht tot aangezicht Het hoogseizoen in schip en toren komt er weer aan. De periode van marktbespelingen en toeristenconcerten zal ook dit jaar weer 'anstrengend' zijn. En zo moet dat ook. Organisten en beiaardiers doen in toenemende mate hun best om zichtbaar te worden voor hun luistergrage publiek. Zij worden daarbij aangemoedigd door fl atscreens, videoverbindingen en beamerconstructies. Ook een torenbeklimming tijdens de klokkenbespeling of een open orgelzolder direct na het applaus vinden gretig aftrek. Zo worden orgelisten en carillonneurs benader- en zichtbaar. Ze schijnen zelfs te kunnen praten! Nee, dan dirigenten Ik prijs me gelukkig dat ik als cantor regelmatig met mijn gezicht naar de gemeente sta. De zusters en broeders zien zo méér dan mijn rug en kalende achterhoofd. Dat communiceert trouwens ook wel zo prettig in de liturgie. Maar dan de concertpraktijk, ook daar is winst te behalen! Hilarisch en leerzaam is de opname waarbij Peter Schreier het Münchener Bach Collegium en dito Chor op onorthodoxe wijze door het Weihnachtsoratorium loodst (http://www.youtube.com/ watch?v=mbnwmzqkuko). Weliswaar is de opstelling ontstaan omdat Schreier ook de tenorsolo voor zijn rekening neemt, maar ook als hij niet zingt zien we hem in de ogen. Communiceert hij daardoor minder met het ensemble en fl irt hij meer met het publiek? Absoluut niet. Ook zij worden meegezogen in de nieuwe spanning die er ontstaat. Schreier is in meerder opzichten niet op zijn achterhoofd gevallen! Hij zet ons, paradoxaal genoeg, met de neus dezelfde kant op, stemt ons af op de Eeuwige. Kerkmuziek! Protestantse Gemeente Winterswijk WIM RUESSINK Musica Jacobi Het programma van Musica Jacobi is verkrijgbaar in de kerken en staat op de website Pasen komt echt wel Pasen mag dit jaar dan laat op de kalender staan, dat het komt is buiten kijf. Ook in onze gemeente. Daarmee is gezegd dat we niet in de 40 dagen blijven steken, zelfs niet zonder nieuwe predikant of zonder u die voor een taak gevraagd bent en redenen had om nee te zeggen. Nieuw elan Als gemeente hebt u een enorm bedrag bijeengebracht in de actie Kerkbalans. Daardoor wordt veel werk mogelijk gemaakt voor alle professionals en vrijwilligers. Dat we grotere plannen hadden is ook een feit, maar plannen moeten te realiseren zijn. Hoe je ook over de Actie 4 x 50, ja natuurlijk en de bijbehorende inzet en oproep denkt, ook zonder succes van die actie was de gulheid van de gemeente al getoond en staan alle wegen naar een door Pasen geinspireerd nieuw elan open! Doorschemeren Wat heeft Pasen er mee te maken, vraagt u? Op zich niets, maar wat mij betreft wel in de zin dat geloof te maken heeft met de dagelijkse realiteit en wat ons daar bovenuit tilt. Anders doet het er letterlijk niet toe, niet fi nancieel, maar ook niet naar de geest van saamhorigheid die ons tot een gemeente in navolging van Christus samenbindt. In de veertig dagen vóór Pasen zitten enkele momenten die Pasen al laten doorschemeren. Dat zou ons nu al kunnen aansporen tot dat nieuwe elan. Verheerlijking Zo ging het op de tweede zondag in de 40 dagen over de verheerlijking op de berg. Een ervaring die Jezus toonde wat je aan je geschiedenis hebt als je zware tijden doormaakt. In de persoon van Mozes en Elia uit lang vervlogen dagen stond daar Jezus hele hebben en houden voor de geest. Jezus weg als deel van de weg van Israël met zijn God. Niet zo gek dat daar over opwekking uit de doden werd gesproken. Waar het lijden op je weg komt, is de kracht van je levensgeschiedenis een bodem om op te staan. Sta op en wees niet bang, zegt Jezus dan ook tegen Petrus, die het lijden wil overslaan. Hem toont Jezus dat zoiets als opstanding voortkomt uit wie je bent. Je doet er toe als individu en als gemeenschap, inclusief bergen en dalen waar je over en doorheen trekt. Als dat besef wordt verinnerlijkt, breekt Pasen vroeg of laat aan. Halfvasten Dit weekend is het de vierde zondag in de 40 dagen, die in de traditie Laetare wordt genoemd en dat betekent verheugt u (naar Jesaja 66 vers 10: verheugt u over Jeruzalem ). Dat roept het besef wakker dat je volgens Jezus in deze tijd geen somber gezicht hoeft op te zetten, maar tijdens het vasten, het inhouden en minderen ter voorbereiding op het grote feest, je richt op die vreugde die het lijden van ons vergankelijk leven overstijgt. Op sommige plekken (hier in de Achterhoek bijvoorbeeld in Angerlo) geven ze dit halfvasten een carnavaleske invulling met een optocht door de straten. Dat heeft naar mijn idee toch wat halfslachtigs, en hoe leuk ook in februari (ik ben geboren en getogen in Limburg en dan krijg je dat mee!), nu is het toch eigenlijk drie keer niks. Je gaat ook niet een paar weken na Pasen eieren lopen zoeken of in september Wenters volksfeest vieren. Visie De doorschemering van Pasen nog tijdens de 40 dagen roept echter iets op van verder kijken dan je neus lang is. Niet voor niets leest de traditie en dus ook wij op deze zondag het verhaal in Johannes 9 over de blindgeborene. Daar richt Jezus zich recalcitrant tegen de godsdienstigen die wel kunnen zien, maar alleen met een vooringenomen visie over wie God ook voor deze lijdende mens is. Wat een geschenk als Jezus voor elkaar krijgt dat echt kunnen zien niet te maken heeft met gestolde godsbeelden, maar met levend vertrouwen. Dat is een vreugde die van binnen zit. Let wel, lijden blijft lijden en mensonwaardig, en loos geloof maakt het alleen maar erger, maar voor wie het redt om zo te kunnen zien, schept het een licht waar je steeds meer mens van wordt. Een idyllisch beeld, Jezus als Goede Herder, maar kijk verder dan je neus lang is: het gaat om opstaan voor gerechtigheid Foto Henk Vis Ontmoetende gemeente Ik pleit ervoor dat we de vreugde van deze visie in onze gemeente vieren, zeker op Zondag Laetare! De geestdrift kan door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd misschien weer eens een oppepper gebruiken, maar die hebben we dan ook in huis! Ons hele hebben en houden komt er in mee. Niet alleen wat je bezit, bedoel ik dan, en dat is heel wat, maar ook het gedeelde vertrouwen van mensen die enorm kunnen verschillen naar hoofd en hart, maar tegelijk dezelfde weg gaan met verlangen om echt te kunnen zien. Wie met compassie en dus goed naar de ander kijkt, hoeft niet te worden als die ander, maar is wel bezig met een echte ontmoeting. In de kerk die wij in dit dorp zijn streven we dat na, zoals u weet, en zijn we constant bezig daar vorm en inhoud aan te geven. Maar het staat zo zeker als Pasen komt ook nu al vast: wij zijn een ontmoetende gemeente! E. VAN GOOSWILLIGEN

2 Colofon Kerkenwerk wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente te Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de eindredactie en met bronvermelding. Redactiesamenstelling: Marita Heesen: kerkdiensten, kerkelijke en kerkgerelateerde activiteiten (agenda) en mutaties Annie de Ruijter: sectieberichten en in memoriam Henk Vis: columns, hoofdartikelen en algemene kopij Angelique Zweerink: jeugdpagina Ans ter Horst: speciale projecten Eindredacteur: Greta Kuijt Inleverdatum van kopij: uiterlijk dinsdag 12 april 2011 vóór uur. Inlevering kopij graag als volgt: Als bijlage in Word 5.0 of hoger, uitsluitend via Geen ? Handgeschreven kopij? Neem dan contact op met dhr. Jan Hartemink, Jasmijnlaan 10, of met mevr. Ini Helmink, H. Mulierweg 38, Meegeleverde foto s dienen minimaal 1 Mb te zijn. Kerkenwerk verschijnt weer op 22 april 2011 Advertenties: Klachten over de bezorging: Graag melden bij het Kerkelijk Bureau. Abonnementen niet-leden Informatie bij het Kerkelijk Bureau. Kerkgebouwen en kosters Jacobskerk: Markt 1, Winterswijk, Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink, Hulpkosters: Mevr. D. Oonk, en mevr. I. Ruesink Zonnebrinkkerk: Zonnebrink 61, Koster: Mevr. T. ten Dolle-Kempink Hulpkosters: zie Jacobskerk Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk , College van Kerkrentmeesters Bankrekening Mevr. B.J.A. Schreurs-Schunselaar, College van Diakenen Bankrekening Dhr. C. Damman, Jeugdwerkleider Henry Schutte, p/a Markt 46, of Kindernevendienstcommissie Elsbeth Antvelink, De kindernevendienst is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Kinderoppasdienst Jolanda Hijink, Grafische verzorging Opmaak: Druk: HERSTEL onjuiste gegevens op de website via (0543) of onjuiste gegevens in Kerkenwerk via Bijstand in het pastoraat In overleg met kerkenraadsvoorzitter ds. Chr. de Jonge is besloten dat op korte termijn ds. G. de Fockert, als tijdelijke bijstand in het pastoraat, het team van predikanten, voor 8 uur per week, gaat versterken. In onderling overleg tussen de predikanten zal worden vastgesteld welke werkzaamheden ds. De Fockert precies zal gaan verrichten. Wij zijn blij dat ds. De Fockert opnieuw bereid is op tijdelijke basis ons als gemeente de helpende hand te bieden en we wensen hem een goede tijd toe, samen met zijn collega-predikanten. Hiertoe is besloten omdat ds. Chr. de Jonge, na het vertrek van de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, naast zijn taak als predikant nu ook nog deze taken waar moet nemen totdat voor deze vacatures een goede oplossing is gevonden. CEES D E WI T H Wat is er aan de gang in Den Angang? Het is al weer een tijdje geleden: de officiële opening op 23 februari en de open inloopdag op 6 maart van Den Angang. Op beide dagen was het een drukte van belang in Den Angang. Tijdens de offi ciële opening spraken verschillende mensen, ds. De Jonge namens de kerkenraad, Ilse Saris als wethouder van de gemeente Winterswijk, Cor Damman als voorzitter van de diaconie (die de eigenaar is van het gebouw) en Henry Schutte, onze jeugdwerkleider. Allen spraken de wens uit dat het inloopcentrum mag uitgroeien tot een plek waar iedere inwoner uit Winterswijk, jong of oud, zich thuis voelt. Een plek waar ruimte is voor ontmoeting, een moment van rust en bezinning of gewoon voor een bakje koffi e of thee, een praatje, een krantje. Op ludieke wijze, met een keu op het nieuwe poolbiljart, verklaarde wethouder Ilse Saris het inloopcentrum voor geopend. Op 6 maart was er na de ochtenddiensten gelegenheid voor iedereen om de verbouwde Den Angang te bekijken, onder het genot van een hapje en een drankje. Hier werd druk gebruik van gemaakt. Iedereen was het erover eens: Den Angang is prachtig geworden. Vooral de benedenverdieping, die een grand-café-achtige uitstraling heeft, en de nieuwe keuken op de eerste Vrijwilligers gevraagd voor Streekziekenhuis In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt al meerdere jaren onder verantwoordelijkheid van de dienst geestelijke verzorging elke zondag een viering gehouden. Deze viering is bestemd voor patiënten die het weekend in het ziekenhuis moeten blijven. Ook familieleden van deze patiënten zijn welkom in de vieringen. Niet alle patiënten zijn in staat om zelfstandig naar het Stilte Centrum te komen. Dit centrum is gelegen in de gang links naast de receptie op de begane grond. Mensen komen soms in bed, anderen met een rolstoel, weer anderen moeten begeleid worden. Na de dienst worden de mensen ook door vrijwilligers terug gebracht naar de kamer. De dienst die een oecumenisch karakter heeft, wordt door vrijwilligers of door één van de geestelijk verzorgers geleid. De groep vrijwilligers die betrokken is bij deze diensten heeft dringend uitbreiding nodig. Een aantal vrijwilligers heeft de leeftijd van 75 jaar bereikt en moet stoppen met het werk. Een aantal heeft gezondheidsproblemen en kan helaas niet meer de werkzaamheden doen die van ze verwacht worden. Wij zijn ook op zoek naar mensen die op vrijdagmiddag tussen en uur de afdelingen langs gaan om daar de mensen te vragen of ze op zondag naar de viering/kerkdienst willen komen. Ook zoeken wij mensen die voor kunnen gaan in deze vieringen. Bij de dienst geestelijke verzorging zijn folders aanwezig die uitgereikt kunnen worden aan de patiënten. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij de oecumenische gedachte onderschrijven. Zij dienen te beschikken over goede en sociale communicatieve vaardigheden. Zij moeten fysiek in staat zijn de gevraagde werkzaamheden uit te voeren en dienen de privacy van de patiënten te respecteren. Wanneer u jonger bent dan 75 jaar en ouder dan 21 jaar en u hebt belangstelling voor deze vorm van vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met een van de geestelijk verzorgers of met de coördinator van de vrijwilligers van de dienst geestelijke verzorging. Coördinator vrijwilligerswerk: mevrouw B. Gotink, Javastraat 4 in Winterswijk, telefoonnummer (0543) De geestelijk verzorgers van de dienst geestelijke verzorging in het ziekenhuis: telefoonnummer (0543) Namens de dienst geestelijke verzorging, GERRIE SLÜTTER EN JOKE WESTERA Hoe staat het met uw bijdragen aan de kerk? Toegezegd bij Actie Kerkbalans 2010: ,=; ontvangen per 22 maart 2011: ,= Toegezegd bij Actie Kerkbalans 2011: ,=; ontvangen per 22 maart 2011: ,= Alle gevers: hartelijk dank! DE KERKRENTMEESTERS verdieping oogstten veel lof. Complimenten voor de vele vrijwilligers die hieraan gewerkt hebben! En nu? Den Angang is open op woensdag, donderdag en vrijdag van uur. De hele dag door zijn er 2 personen aanwezig als gastheer/-vrouw. De eerste indrukken van het inloopcentrum zijn goed. Het begint te lopen De inwoners van Winterswijk beginnen de weg naar Den Angang te vinden. s Ochtends en s middags voornamelijk volwassenen. Tussen de middag en in de loop van de middag en avond komt er veel jeugd binnen, die even wil pauzeren, een potje poolbiljart wil spelen, muziek wil luisteren of op de computer gaan. We zijn heel blij dat steeds meer mensen zich opgeven als vrijwilliger en hun steentje bijdragen. Zo wordt Den Angang steeds breder gedragen! We zijn hier heel dankbaar voor en hopen dat dit alles nog verder mag uitgroeien. Ondertussen wordt er achter de schermen gewerkt aan de puntjes op de i en activiteiten die vanuit Den Angang georganiseerd kunnen worden. Dit zijn inhoudelijke activiteiten, maar ook wat meer sociaal-culturele activiteiten. Hebt u zelf ideeën of wilt u ook meedoen binnen den Angang, meldt u zich dan aan bij Henry Schutte, tel Namens de opstartwerkgroep Den Angang, INGE WIGGERS Verhuur Jacobskerk Velen van u zijn benieuwd hoe vaak we de kerken en/of zalen verhuren. Deze keer zal ik u vertellen hoe de verhuur van de Jacobskerk in de jaren 2009 en 2010 is geweest: - De totale huuropbrengst in 2009 was 3.381,64 - De totale huuropbrengst in 2010 was 4.604,10 De kerk werd in 2009 negentien maal verhuurd voor huwelijken, uitvaarten en concerten; in 2010 was dat eenentwintig maal. Ook is de kerk, naast de zondagsdiensten, in gebruik voor en door onze eigen gemeente. We denken dan aan avondgebeddiensten, fi etsvierdaagse, lentemarkt, 24-uurs gebedsweek, Musica Jacobi, Jacobsvieringen, Middagpauzediensten en diensten rondom Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De Vrienden van de Jacobskerk verzorgen van april tot november de dagelijkse openingen voor bezichtiging van de kerk en het beklimmen van de toren. De gelden die de giften, verkoop van artikelen en het beklimmen van de toren opbrengen komen geheel ten goede aan de Jacobskerk. Het geld van de kaarsjes die ontstoken kunnen worden in het Stiltecentrum, is voor de Taakgroep Missionaire Gemeente Opbouw. Een volgende keer vertel ik u over de verhuur van de Zonnebrinkkerk/zalen. College van Kerkrentmeesters, ERNA SCHREURS, VOORZITTER voor al uw kopij en info 2

3 Bijbelrubriek Zie je het? Voor mijn kerkelijk examen in Leeuwarden - om dominee te kunnen worden - kreeg ik in 1982 de tekst uit Johannes 9:1-13 op, met de opdracht: maak er een preek over. Zo gezegd, zo gedaan. En dat bijbelgedeelte heeft me nooit meer los gelaten, omdat het over zo`n belangrijke vraag - ook uit ons leven - gaat: Waarom? In de tijd vóór Pasen volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Johannes vertelt dat Jezus onderweg verschillende mensen ontmoet. Na de Samaritaanse vrouw (27 maart, zie vorig Kerkenwerk-nummer) is de eerste die door Jezus wordt gezien: een man die bij zijn geboorte al blind was. (3 april). Waarom? Waarom krijgt de één zoveel te verstouwen en gaat het de ander voor de wind? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom? Telkens kom ik die vraag tegen bij mensen. Je zoekt immers een verklaring. Ongeluk treft ons toch niet zomaar, is de gedachte. In Jezus tijd dachten de meeste mensen dat het ongeluk gezien moest worden als een straf van God. Maar als iemand bij zijn geboorte al blind is, waarvoor wordt hij dan gestraft? Of is het straf voor de ouders? Net zoals de leerlingen van Jezus kom ik er niet uit. En van elk antwoord dat anderen geven, word ik boos. Anderen hebben makkelijk praten, zoals de vrienden van Job - misschien goedbedoeld - antwoorden geven die de plank volledig mis slaan. De leerlingen zoeken nu een antwoord bij Jezus. Verfrissend is het dat Jezus een heel andere blikrichting heeft. Hij antwoordt niet: het zit zus of zo, het is omdat, maar Hij zegt: het is opdat Hij kijkt niet achterom, maar vooruit. Het gaat niet om de oorzaak, maar om hoe je ermee verder gaat. Opdat het werk van God zichtbaar kan worden en op dat moment opent Hij de ogen van die mens. Hij kijkt naar wat er voor goeds uit kan voortkomen - als het aan God ligt. Zoals Paulus zegt: God doet alles meewerken ten goede of dat alles bijdraagt aan het goede (Romeinen 8). Dat vraagt vertrouwen, zeker als je het niet ziet. En door het genezen van de ogen van de blinde, opent Jezus bij alle omstanders ook het zicht op wie Hij is. En wij mogen meekijken. De week daarop ontmoet Jezus Martha en Maria die verdriet hebben om de dood van Lazarus (10 april) en trekt Hij, toegejuicht op een ezel, Jeruzalem in (17 april). DS. FRANSIEN VAN KEULEN Waar droom jij van? Als je ergens van droomt, zie je het bijna voor je. Iets nieuws waar je al lang naar uitkijkt. Of een verandering waar je al een hele tijd op hoopt. De profeet Ezechiël droomde over Jeruzalem. Dat is de stad van ons volk, zei hij. Dat is ons thuis. Maar ons volk is wel een poos van huis weggeweest. En daardoor hangen we nu een beetje als los zand aan elkaar. Toch droom ik er van dat ons volk straks Waar droom jij van? Een aangepaste gezinsdienst over de droom van de profeet Ezechiël. Zonnebrinkkerk, 10 april 2011 om u. Met medewerking van ds. Evert van Gooswilligen, de Bijbelclub, In de Kring en Wim, Dieuwke en Joppe Ruessink Een dienst van de Raad van Kerken Winterswijk weer als nieuw is. Ik zie het gewoon voor me dat we weer samen wonen en als een nieuw volk gaan leven. Deze droom over een dal vol beenderen is heel bekend geworden. We gaan er naar luisteren, omdat ook wij graag een volk van nieuwe mensen willen zijn die voor elkaar en voor anderen opkomen. De aangepaste dienst is een gewone kerkdienst en iedereen is dus uitgenodigd. We noemen het een aangepaste dienst omdat we alles eenvoudig uitleggen en makkelijke liederen zingen. Maar wel zo dat we er warm en blij van binnen van worden. Want wij hebben toch ook onze dromen! DS. E. VAN GOOSWILLIGEN Happy meals 4 Hoi allemaal, Aanstaande zondag 3 april is er weer een Na het lam staat de haan op ons menu. De haan die drie keer kraait in de bijbel. Maar waarom doet hij dat? We zullen het hebben over trouw zijn aan elkaar en elkaar in de steek laten. Ds. Van Keulen gaat voor in de dienst en de PGW-band en de organist verzorgen de muziek. Voor alle kinderen uit groep 1, 2 en 3: vergeet niet om een hardgekookt ei mee te nemen. Tot zondag. Wij houden een plekje voor jullie vrij! Groetjes HET YO U N E A R T-TEAM (Noot van de paginaredactie: Kraait de haan 3 keer?) Stabat Mater van Pergolesi Concert op Goede Vrijdag 22 April om uur Na een onderbreking van enkele jaren hebben we in 2010 met groot succes de traditie voortgezet van de uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi in de Jacobskerk te Winterswijk. Reden genoeg om ook dit jaar deze gewoonte voort te zetten. Solisten zijn Elske te Lindert en Anjolet Rotteveel, beide professionele zangeressen uit de Achterhoek. Het Berkel Barock strijkkwartet begeleidt hen, aangevuld met organist Wim Ruessink. Het geheel staat onder leiding van Joost Smeets. Zowel de leden van Berkel Barock als de dirigent zijn professionals die verbonden zijn aan het Orkest van het Oosten. Kortom: het belooft weer een bijzonder mooie uitvoering te worden. Het concert vindt plaats op Goede Vrijdag 22 april om uur in de Jacobskerk te Winterswijk. Na afl oop van Moldavië: ik zie je - collecte 17 april 2011 Het is geen gemakkelijke opgave om er als jonge moeder alleen voor te staan, zeker niet in een land als Moldavië. Je komt voor schijnbaar onoverkomelijke problemen te staan. Voor veel jonge vrouwen in Moldavië is dit een reden om te kiezen voor abortus of, als het kindje geboren is, kindverlating. Onze partnerorganisatie in Moldavië, Moldovan Christian Aid (MCA), ziet het als haar missie om hier iets aan te doen en ondersteunt daarom het project 'Begin van nieuw leven'. Begin van nieuw leven Het project Begin van nieuw leven biedt hulp aan twintig jonge alleenstaande of zwangere tienermoeders uit kwetsbare gezinnen in de stad Chisinau. De vrouwen ontvangen in het eerste jaar na de geboorte van hun baby materiële steun in de vorm van medicijnen, babyvoeding, babykleding en luiers. Daarnaast worden de moeders geholpen in hun aanvraag voor kinderbijslag, beroepsoriëntatie en psychologische begeleiding. Armoede in Moldavië Moldavië is in de afgelopen jaren zwaar getroffen door de economische en politieke crisis. Veel lokale autoriteiten hebben moeten snijden in hun budgetten. Ook het budget voor sociale ondersteuning is sterk verminderd. De Oosthoek! Mamamia! Ja, dat was een mooie middag met pastor Mia Tankink. Wat heeft ze boeiend verteld over hoe ze als kind haar dromen waar probeerde te maken. Wat wilde ze graag pastoor worden, maar als vrouw kon dat natuurlijk al helemaal niet. Hun soort (ze was een boerendochter) ging naar de huishoudschool (waar overigens niks mis mee is) en ging niet studeren. Uiteindelijk heeft ze toch haar dromen waar kunnen maken, door verschillende studies en doorzetten. Ze is nu al vele jaren pastor in een aantal parochies. Een wijs mens, iemand die vol humor in het leven staat en ons probeerde duidelijk te maken steeds je dromen na te gaan, er achter te blijven staan. Dat zal niet altijd lukken, maar door vol te het concert wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd. RUUD SPAARGAREN Alleenstaande moeders Het fenomeen van kinderverlating komt veel voor in Moldavië. Vaak betreft het kinderen van jonge moeders die ongehuwd zwanger zijn geraakt. Er zijn maar weinig meisjes die thuis durven te komen met een kind dat buiten het huwelijk is verwekt, omdat ze maar zelden kunnen rekenen op de steun van hun familie. Abortus Een ander probleem wordt gevormd door de praktijk van abortussen, die veel invloed hebben op de gezondheid van moeders. De complicaties die een abortus met zich meebrengt worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van langdurige ziektes en moedersterfte. Vaak zijn alleenstaande moeders uit kwetsbare gezinnen het slachtoffer, omdat deze moeders slecht zijn geïnformeerd voordat ze abortus laten plegen. Ook hebben ze te weinig geld voor het herstel na een abortus. Open je ogen voor... mensen die volhouden Kerk in Actie steunt Moldovan Christian Aid met ,= (hiervan gaat 8.300,= naar het project Begin van nieuw leven ). Want ieder kind en iedere moeder heeft het recht op een menswaardig bestaan. Deze collecte wordt van harte aanbevolen. Namens de ZWO, TINEKE DERKSEN. houden kom je een heel eind. De afgelopen keer hadden wij als gast onze eigen Wim Scholtz. Ook een groot verteller met prachtige verhalen en wetenswaardigheden over Winterswijk. Mooie dia s van o.a. Scholtenboerderijen waar hij veel over weet te vertellen. Het leuke was dat hij ook eigengemaakte liedjes zong en zichzelf daarbij begeleidde op zijn gitaar. Iedereen heeft erg genoten die middag! Nu bereiden ds. De Jonge en ondergetekende zich voor op de paasmiddag op 13 april a.s. We hopen velen van u dan weer te ontmoeten om er samen een Goede-Vrijdag-Paasfeest van te maken. Tot dan! Groetend, I. VO E R M A N -VO S K U I L 3

4 Fr. van Keulen Zuilenesstraat BC Winterswijk tel Secties: De Hazelder, Miste/Corle Bel- of spreekuur Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik (meestal) te bereiken tussen uur en tussen uur. Buiten deze tijden om kunt u me natuurlijk ook altijd bellen of spreken. Sectie Hazelder en Miste/Corle Vorige keer vertelde ik u al dat er een fi etstocht gaat komen. Nu de eerste lentedagen zijn verschenen, mag u de datum alvast noteren: zondagmiddag 15 mei. Elders in dit blad leest u er meer over. Hoe meer zielen We hopen dat u zich in groten getale aanmeldt, ook als u moeite hebt met fi etsen. Dan kan er immers ander vervoer geregeld worden. Bea Mallegrom, Lijsterstraat 5, is bezoekouderling in onze sectie. Omdat ze in het SKB gelegen heeft en nu een pas op de plaats moet maken, zal ze het sectiewerk een poosje op afstand moeten volgen. Ze houdt ons wel op de hoogte van wat er in haar straten staat te gebeuren, zodat anderen zo nodig en tijdelijk haar taak over kunnen nemen. We wensen haar van harte beterschap toe en hopen dat ze haar werk in ons midden weer snel kan oppakken. Giften Via Willemien Toebes ontvingen we 20,= voor de wijkkas. De gulle gever zeggen wij natuurlijk: hartelijk dank! DS. FRANSIEN VAN KEULEN B.W. Marsman Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Windmolenveld, Woold Activiteiten in de wijk We kunnen terugkijken op twee geslaagde groothuisbezoeken in Windmolenveld/Woold. In totaal zeven groepjes hebben ganzenbord gespeeld en aan de hand van bijbehorende vragen van alles gedeeld over ons geloof en leven. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een volgende activiteit alweer in gang gezet: op 15 mei gaan we fi etsen! De secties Hazelder en Windmolenveld organiseren dit, maar ook Miste/Corle en Woold worden van harte uitgenodigd mee te doen! Geboren We kregen een geboortekaartje van de familie Hengeveld (Harkel Wassinkweg 15). Op 27 februari hebben Benno en Agnes een dochter gekregen, en Yvette, Bernd-Jan en Frederieke een zusje. Ze heet Jorinte Willemijn en we wensen jullie allemaal heel veel geluk met haar. Dat ze mag opgroeien als een geliefd en gezegend mensenkind. Giften Hartelijk dank aan de gevers voor de volgende ontvangen giften, die alle bestemd zijn voor de wijk: 5,= en 20,= via Ineke Klomps; 10,= via Willy Walvoort en 10,= via ondergetekende. Hartelijke groeten, E. van Gooswilligen Meijerink VZ Winterswijk tel Secties: Balinkes, Zuilenes, De Pas, Bargerbosch en Meddo, inclusief Huize Roetendael 4 BERDIE MARSMAN Aangepaste dienst Op 10 april mag ik weer voorgaan in een aangepaste dienst in de Zonnebrinkkerk. Het is mooi dat de mensen voor wie het bedoeld is er naar toe komen, maar we hopen als voorbereidende commissie altijd dat er ook andere mensen komen. Zoekt u eens het affi che op dat op pagina 3 staat afgedrukt, met de bijbehorende toelichting. Meddo Op 17 april is er weer een buurtschappendienst in Meddo. In Zaal de Eendracht beginnen we om uur en een ensemble van Muziekvereniging Eendracht komt spelen en onze samenzang ondersteunen. Zoals altijd bent u uitgenodigd voor de viering en voor de aansluitende koffi etafel. Bijna Pasen De veertigdagentijd is een bijzondere tijd met inspirerende verhalen. Dat kunnen we voor ons persoonlijk leven goed gebruiken, maar ook als opsteker voor het gemeenteleven. Graag verwijs ik u naar wat ik daarover in het hoofdartikel op bladzijde 1 heb geschreven. Giften Voor de wijkkas kwamen de volgende giften binnen: via Hetty Smits 5,=, via Grietje Rouw 20,=, via Annie Ros 20,=, via Annemarie Bruggemann 25,= en via Dini Wensink 10,=. Alle gevers vriendelijk dank. Een hartelijke groet, J.T. Parmentier Tuunterstraat EG Winterswijk tel Secties: Oostervoort/De Rikker Consulent voor: Scholtenenk/Hakkelerkamp EVERT VAN GOOSWILLIGEN De afgelopen maand zijn in de sectie Oostervoort/De Rikker een drietal groothuisbezoeken gehouden. Per avond kwamen er zo n tien mensen en dat was een mooi aantal met het oog op het programma dat we hadden. Aan de hand van speelkaartjes met vragen kwamen we in gesprek over allerlei zaken rondom geloof en samenleving. We probeerden elkaar niet alleen te vertellen hoe wij over bepaalde zaken dachten, maar ook probeerden wij ons voor de geest te halen hoe wij in andere fasen van ons leven tegen de dingen aankeken. Het waren geslaagde avonden. De jaarlijkse gezellige middag voor de secties Huppel/Henxel/Ratum, Scholtenenk/Hakkelerkamp en Oostervoort/ De Rikker is verschoven naar de maand mei. Dan hebben wij nog iets meer tijd om de boel te organiseren en bovendien is de kans op mooi weer iets groter. U zult daar te zijner tijd meer over horen. Op dinsdagmiddag 19 april hoop ik met de senioren in de Vrees het paasfeest te vieren (aanvang om uur). Een dag later hoop ik hetzelfde ook met de dames van de Hervormde Vrouwenvereniging te doen. Tot slot nog een persoonlijke opmerking: ik merk momenteel steeds nadrukkelijker dat ik moet woekeren met mijn tijd en helaas niet alles kan doen, wat ik pastoraal gezien zou willen doen. Het is niet anders. Met een hartelijk groet, DS. TH E O PA R M E N T I E R Giften wijk 3 Via Gerrie Jansen 10,=; via Binie Leeuwerke 2x 10,=; via Rikie Boerman 2x 5,=; via Janny Dunnewold 5,= C. de Jonge Geloven is geïnspireerd raken door die ander en door die Ander en samen op weg gaan. W. Dreeslaan JG Winterswijk tel Secties: Centrum, Huininkmaat/ Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne en Pelkwijk en Huize de Rikker Consulent voor: Huppel/Henxel/Ratum Roerige tijden In het vorige nummer van Kerkenwerk hebt u kunnen lezen dat ik door het aftreden van de voorzitter en de scriba van de kerkenraad opeens volop betrokken ben bij het kerkenraadswerk. Dat dit veel tijd vraagt nu onze gemeente ingrijpende beslissingen moet nemen met het oog op de toekomst, laat zich raden. Het zal u bovendien duidelijk zijn dat er hierdoor voor het gewone predikantswerk niet zoveel tijd overblijft en dat ik ook wel eens dingen moet laten liggen die ik eigenlijk onder geen beding wil laten liggen (zoals nazorg bij overlijden en ziekenbezoek). Ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Maar bovenal hoop ik dat wij snel in rustiger vaarwater terechtkomen en dat wij ons binnenkort weer met ons allen eensgezind kunnen wijden aan de taken die de Heer aan zijn gemeente in Winterswijk heeft toevertrouwd. Doopdienst in de Jacobskerk op 10 april Op zondag 10 april hoop ik in de dienst om uur in de Jacobskerk de doop te bedienen aan Lars, de zoon van Naomi en Frans van der Linden-van der Perk (en het broertje van Tom). Aan deze dienst wordt meegewerkt door het koor waarin Naomi meezingt, het dameskoor Zang en Vriendschap uit het Woold. Het doopgesprek is afgesproken op maandag 4 april om uur bij Naomi en Frans thuis, Harkel Wassinkweg 11. Mochten er nog meer ouders zijn die hun kind(eren) op 10 april willen laten dopen, dan hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk (tel ) Buurtschappendienst in Kotten/Brinkheurne Op om uur is er in gebouw Wilhelmina weer een buurtschappendienst voor de sectie Kotten/Brinkheurne. Deze dienst op Palmpasen wordt muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Koor Kotten. Men is al hard aan het oefenen onder leiding van de eigen dirigent, Henk Swart, maar tijdens de dienst zal Johan Meerdink het koor dirigeren. Omdat Johan van vele markten thuis is zal hij bovendien de samenzang op de piano begeleiden. Dit jaar staat op de laatste zondag voor Pasen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem op het rooster zoals ons dat verteld wordt door de evangelist Matteüs (21:1-11). Uiteraard is er na afl oop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffi e. U bent allemaal van harte welkom! Agenda Woensdag 13 april van uur: viering van Passie en Pasen in De Oosthoek. (Zie voor meer gegevens de rubriek Senioren Actief.) Woensdag 13 april om uur: vergadering van de secties Centrum, Huinininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/ Brinkheurne en Pelkwijk in de Zonnebrinkkerk. Een afvaardiging van de Taakgroep Missionaire Gemeente komt met ons spreken over het nieuwe missionaire beleidsplan voor onze gemeente. Verder kijken wij terug op de sectieontmoetingen die in de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Maandag 18 april om uur: vergadering van de sectie Huppel/Henxel/Ratum ten huize van Henk Dunnewold, Boldermansweg 11. Ook daar zal een afvaardiging van de Taakgroep Missionaire Gemeente het missionaire beleidsplan komen presenteren. Dinsdag 19 april van uur: paasviering met broodmaaltijd in De Vrees. (Zie voor meer gegevens de rubriek Senioren Actief.) Verantwoording Johanna Oonk ontving 5,= voor de wijkkas en Rikste Michielsen 10,= voor het jeugdwerk. Hartelijk dank! Hartelijke groeten, Met stenen van ergernis bouw ik hoge muren, ik keer me af van vrienden familie buren Met handen die vergeven kan ik muren slopen. ontdek dat ik weer spontaan naar de ander kan lopen. CHRIS DE JONGE

5 Sectie Ouderenpastoraat Voorzitter: Erica Hijink-Elferdink Masterveldweg CN Winterswijk Huppel tel Ouderenpastoraat in de tehuizen vanaf juni Sleeswijk: ds. Fransien van Keulen, tel Berkhof THV, Berkhof aanleunwoningen, Pronsweide en Huize Roetendael, Meddo: ds. Evert van Gooswilligen, tel Vredense Hof, Huize De Rikker en Pelkwijk: ds. Chris de Jonge, tel Molenaar, St. Elisabethgaarde en Homansbos: ds. Theo Parmentier, tel Wamelinkhof: ds. Berdie Marsman, tel Voor de gemeenteleden in de verzorgingshuizen is het mogelijk om de predikant van hun oude wijk aan te houden om een nieuwe keuze te maken. Het is wel van belang dat u dat doorgeeft aan de betreffende predikant en ook aan uw naaste familie. Begeleiding van de sectie Ouderenpastoraat: ds. Fransien van Keulen. Lente! Om het sectiebericht te schrijven moet ik naar binnen - ik was aan het tuinieren: hortensia s snoeien. Jan, mijn man, ploegt het land en gaat daar binnenkort gerst zaaien. De veeboer doet het jongvee in de wei, maar vergeet de wei goed af te sluiten en dan banjeren de pinken door de buurt. Kortom: de winter is voorbij en de zon wekt hoopvolle verwachtingen voor het nieuwe seizoen. De boeren poten en zaaien op hoop van zegen, maar het is de Heer die de wasdom geeft. Ik las een mooie omschrijving van het begrip hoop. Hoop Diep in onszelf dragen we hoop; als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. VACLAV HAVEL Giften In februari ontvingen we de volgende giften: Wamelinkhof 1 x 10,=, Pelkwijk 2 x 10,= en 1x 7,=,Vredense Hof 1x 20,= en 1x 10,=, Berkhof 1x 5,=, 1x 10,= en 1x 3,=, Homansbos 1x 5,=, Sleeswijk 1x 5,=, 2x 10,= en 1x 3,=. Hartelijk dank aan alle gulle gevers. In april zijn de collectes bestemd voor het project Leren van de oorlog. Vorig jaar is er een herdenkingsplaquette geplaatst op het Winterswijkse station, als herinnering aan de joodse medeburgers die onder het naziregime uit Winterswijk zijn weggevoerd; een enkele reis naar de vernietigingskampen. De kosten van die plaquette zijn nog niet volledig gedekt. Vandaar deze collecte en ook: opdat wij niet vergeten. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen en u wilt bezoek van uw predikant, vergeet het dan niet door te geven. Vanuit het ziekenhuis worden geen opnames doorgegeven. Dit is natuurlijk vooral van belang als u langere tijd opgenomen wordt of bent. De kerkdiensten die in de verzorgingshuizen worden gehouden mogen ook bezocht worden door mensen van buiten het huis. U bent daar van harte welkom. Een hartelijke groet van alle medewerkers van het ouderenpastoraat, ER I C A HIJINK-EL F E R D I N K Gedeelde vreugde Op woensdag 23 maart heeft mevrouw F. Stegeman-Wind, Laan van Hilbelink 95 fl at 4 (7101 WL), de gezegende leeftijd van 100 jaar bereikt. Dat heugelijk feit is op de grote dag zelve op gepaste wijze gevierd. Namens de sectie Ouderenpastoraat hebben ouderling Annie Huiskamp en ondergetekende de honderdjarige de gelukwensen van onze gemeente overgebracht. Wij danken God voor zijn nabijheid in het leven van mevrouw Stegeman en bidden dat hij haar mag blijven dragen met zijn zegen. CH R I S D E JO N G E Het mooiste liefdesverhaal Er zijn bepaalde liefdesverhalen die wereldwijd bekend zijn. Wie heeft er niet gehoord van Romeo en Juliët en van Tristan en Isolde. Meestal eindigen deze lovestories heel triest. Mensen die meer van elkaar houden dan van het leven zelf. Door omstandigheden moeten zij elkaar loslaten, met het gevolg dat ze liever sterven. Alles doen ze om bij elkaar te zijn. Strijders nemen het op tegen menigten en zij reizen de wereld rond om hun geliefden te winnen. Een laatste uitroep, een laatste kus, een laatste blik in elkaars ogen. Harten worden gebroken, toeschouwers huilen. O, wat een liefdesverhaal. De liefde die door de goede auteurs of acteurs wordt uitgebeeld, raakt de mens tot in het diepst van zijn of haar wezen. De acteurs krijgen een Oscar en het publiek klapt. Hoe wordt de liefde tussen twee geliefden gemeten? Wat is dat magische tussen Romeo en Juliët? Is het het feit dat zij elkaar juist niet kunnen krijgen? Is het de mooie muziek van het orkest? Zijn het de onmogelijke dingen die zij voor elkaar willen doen? Zijn het de gevoelens en emoties? Waarom kan men de liefde voelen die er wereldwijd heerst voor een lady Diana of Evita Peron? Aan de moeite die iemand zich voor een ander wil getroosten, kan men zien hoeveel men hem of haar liefheeft; of aan de pijn die men voor elkaar wil dragen, of hoe loyaal men tegenover elkaar blijft. Als je je vrouw werkelijk liefhebt, dan ga je niet vreemd omdat je haar geen pijn wilt doen en zij je helemaal vervult. Vaak heb ik de excuses gehoord: ja, maar zij deed dit niet of dat niet, we hadden ruzie, het was revanche, ik was zwak enz. Allemaal excuses die de wereld vandaag aan de dag accepteert. Weet u nog toen zij uw eerste liefde was? Zou u toen vreemd gegaan zijn? Natuurlijk niet, u zou met blote voeten van Den Haag naar Groningen zijn gelopen om haar maar even te kunnen zien! Ja, maar toen kende ik haar niet zoals nu. Wel, meestal is het zo dat we door verliefdheid verblind waren voor de dingen die ons nu weleens irriteren. Door onze verliefdheid vonden we het niet erg. Waarom zo n heel verhaal over lovestories? Het grootste liefdesverhaal vindt u in de Bijbel. En zonder dat u het misschien weet: u bent één van de twee hoofdrolspelers. God heeft u oneindig en onvoorwaardelijk lief. Hij is loyaal gebleven toen ieder mens zich van Hem afkeerde. Hij is de hele weg gegaan doordat Hij voor u Zijn eigen Zoon, Jezus, zond. Deze Jezus, de Messias, wordt ook de Bruidegom genoemd. Hij verliet Zijn heerlijkheid om de prijs voor uw en mijn zonden te betalen. Hij heeft geleden tot de dood toe. Hoeveel meer kan iemand een ander lief hebben dan dat hij zijn leven voor hem/haar geeft? Hij is echter opgestaan uit de dood door de kracht van God, de hemelse Vader. Nu roept en zoekt Hij zijn bruid. Zijn gift aan haar is eeuwig leven aan Zijn zijde in Zijn hemelse koninkrijk. Wij willen toch een happy ending aan een lovestory. Hoe verschrikkelijk als een waar liefdespaar door een tragische dood van elkaar gescheiden wordt. Beste mensen, u bent de bruid naar wie Jezus op zoek is! Hij heeft u lief. Voor u heeft Hij Zijn leven gegeven. Hij wil dat u voor eeuwig bij Hem zal zijn. Hebt u al ja tegen Hem gezegd, ongeacht of u nu man of vrouw, jong of oud bent? Wat wil Hij van u? Uw hart, want daar draait iedere lovestory om. Zal het voor u een happy end zijn? Wie de Zoon (Jezus) heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (1 Johannes 5:12). UIT: NIEUW LEVEN, W. DROPPERS The Passion brengt paasverhaal live op tv vanuit Gouda Op donderdag 21 april 2011 vindt onder de titel The Passion in Gouda een groot muzikaal evenement plaats, waarin het paasverhaal wordt gebracht. Het betreft een unieke samenwerking tussen de Protestantse Kerk en de Roomskatholieke Kerk, de omroepen EO en RKK, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda. Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. Deze uitvoering van The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion, in 2006 live uitgezonden door de BBC, waarin miljoenen kijkers het verhaal van Jezus lijden en opstanding konden volgen. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien wat de betekenis van Pasen is. The Passion speelt zich niet alleen af op de markt in Gouda. Ook via internet en televisie kan alles gevolgd worden. Nederland 3 brengt op twee avonden op primetime het verhaal van The Passion: live op Witte Donderdag 21 april om uur en de herhaling op Stille Zaterdag 23 april om uur. Daarnaast komt er een speciale site, zodat het evenement ook via internet te volgen is en worden social media, zoals Twitter en Facebook, ingezet. Ook op radio wordt aandacht besteed aan The Passion. In maart worden het exacte programma en de deelnemende musici bekend. BR O N : KE R K B U L L E T I N Fietstocht Van uitstel komt géén afstel... Vorig jaar wegens slecht weer afgelast, maar nu weer opnieuw: de fietstocht. Na de sectiebijeenkomsten van afgelopen winter willen de secties De Hazelder en Windmolenveld een andere activiteit organiseren voor hun gemeenteleden. Op zondagmiddag 15 mei gaan we op de fi ets naar de familie Schreurs, Deunkmolenweg 17. We vertrekken in groepjes vanaf de parkeerplaats bij de Julianaschool tussen uur. De route naar de Deunkmolenweg is ca. 15 km. U begrijpt het al: het is niet de kortste, maar wel de mooiste route!!! (Kaarthouder is gemakkelijk.) Vanaf ca uur zullen Jan en Ada Schreurs ons wegwijs maken in het lief en leed van de bijenwereld. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Ca uur gaan we weer huiswaarts. Uw aanmelding graag vóór 8 mei, ook als u zelf per auto gaat of autovervoer wenst. Aanmelden kan per telefoon of Voor een bijdrage in de kosten vragen we van volwassenen 5,= p.p., kinderen gratis. We hopen op mooi weer en op een gezellige en leerzame middag samen. N.B. Belangstellenden uit de secties Miste/Corle en Woold zijn ook van harte welkom. Namens beide secties, BEA MALLEGROM, ALIE SMIT, HENK OLBACH, CHRIS WIJNVEEN lente: close-up de lente heeft alom de bomen weer voleindigd de stammen dragen trots de takken met het uitgevouwen blad wie kan het meervoud van de duizendtallen tellen? van dag tot dag heb ik de knoppen goed bekeken en om toch maar niets te missen heb ik óók nog dagelijks hen bewonderend getekend lijn voor lijn heel precies en zag hoe van binnenuit vanuit de stilte onstuitbaar het leven pure schoonheid schiep OEKE KRUYTHOF 5

6 Kerkdiensten Winterswijk Andere diensten Verpleeghuis Pronsweide zondag 3 april 4 e zondag 40-dagentijd uur ds. A. Rotte Voorjaarsextra's in de Jacobskerk Zonnebrinkkerk zondag 3 april 4 e zondag 40-dagentijd 8.45 uur ds. E. v. Gooswilligen uur ds. F. v. Keulen Met kindernevendienst en oppas zondag 10 april 5 e zondag 40-dagentijd 8.45 uur ds. J.H. Wassink-PLuimers uur ds. E. v. Gooswilligen Aangepaste dienst. Thema: Waar droom jij van? M.m.v. De Bijbelclub, In de Kring en enkele muzikanten. Geen kindernevendienst, wel oppas 6 e zondag 40-dagentijd 8.45 uur ds. B.W. Marsman uur ds. J.T. Parmentier Jeugddienst m.m.v. PGW-band Thema: Born this way Rondom de Zonnebrinkkerk Kinderoppasdienst zondag 3 april uur Carin Esselink, Susan en Ezra te Paske zondag 10 april uur (aangepaste dienst) Anita Jentink, Lieke Ruessink Autodienst Zonnebrinkkerk Inlichtingen mevr. J. Wassink, tel Giro Werelddiaconaat Giften kunnen gedaan worden op giro 456 t.n.v. KerkinActie onder vermelding Bestemming werelddiaconaat en Lid PKN Winterswijk. Mee-kerken in het SKB? Dat kan! Elke zondag de dienst uit de Zonnebrinkkerk Elke werkdag om 9.00 uur een overdenking Op kanaal 8 Jacobskerk vrijdag 1 april uur vastenmaaltijd, aansluitend om uur korte viering zondag 3 april 4 e zondag 40-dagentijd uur kandidaat mevrouw M. Buitink, Utrecht uur Jacobscantorij (St. Mark Passion). Zie voor meer bijzonderheden onder Musica Jacobi vrijdag 8 april uur vastenmaaltijd, aansluitend om uur korte viering zondag 10 april 5 e zondag 40-dagentijd uur ds. C. de Jonge Dopen. M.m.v. Zang en Vriendschap vrijdag 15 april uur vastenmaaltijd, aansluitend om uur korte viering 6 e zondag 40-dagentijd uur dhr. S. Kuijt, Lichtenvoorde witte donderdag 21 april uur ds. F. v. Keulen Avondmaal. M.m.v. Jacobscantorij goede vrijdag 22 april uur ds. J.T. Parmentier uur ds. C. de Jonge M.m.v. Zonnebrinkcantorij (Johannes-Passie). Zie voor meer bijzonderheden onder Musica Jacobi Rondom de Jacobskerk Kindernevendienst Elke zondagmorgen om uur, tenzij anders vermeld. Kinderoppasdienst Nijntje Elke zondagmorgen om uur in Den Angang, tenzij anders vermeld. zondag 3 april Wendy Rensen zondag 10 april Simone ter Haar, Tjitske te Veldhuis Lia Eeltink, Christien van Ens Autodienst Jacobskerk Inlichtingen mevr. S.H.G. van den Brink tel zondag 10 april 5 e zondag 40-dagentijd uur pastor F. Trieschnigg uur pastor F. Trieschnigg 6 e zondag 40-dagentijd uur ds. J.T. Parmentier goede vrijdag 22 april uur pastor mevr. A. Menting uur pastor mevr. A. Menting Verzorgingshuizen Berkhof/Molenaar dinsdag 5 april uur drs. J.F. v. Ballegooijen witte donderdag 21 april uur ds. H. Knol, avondmaal Vredense Hof dinsdag 5 april uur drs. J.F. v. Ballegooijen witte donderdag 21 april uur ds. H. Knol, avondmaal Pelkwijk zaterdag 2 april uur drs. J.F. v. Ballegooijen goede vrijdag 22 april uur ds. H. Knol, avondmaal Wooncomplex Wamelink zaterdag 2 april uur drs. J.F. v. Ballegooijen goede vrijdag 22 april uur ds. H. Knol, avondmaal Buurtschappendienst Kotten/Brinkheurne 6 e zondag 40-dagentijd uur ds. C. de Jonge in gebouw Wilhelmina. M.m.v. Gemengd Koor Kotten o.l.v. Johan Meerdink Meddo 6 e zondag 40-dagentijd uur ds, E. v. Gooswilligen in zaal De Eendracht. M.m.v. muziekvereniging Eendracht Zondagsschool De Regenboog: uur in Den Angang Contactadres: Carla Duenk, tel Den Angang Inloopcentrum Den Angang is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van uur. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffi e of thee, een krantje of een praatje. Graag tot ziens! De openstelling van de kerk vervalt tot mei 2011 Website: Gastvrouwen en -heren gezocht De dagelijkse openstelling van de Jacobskerk vanaf 26 april tot eind november gaat al weer zijn vijfde seizoen in. De afgelopen openstellingseizoenen hebben wij jaarlijks ruim bezoekers mogen verwelkomen. Dagelijks van tot uur en daarnaast nog op de woensdag- en zaterdagochtend is de Jacobskerk geopend voor bezoekers. Een grote groep gastheren en -vrouwen heeft zich de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme ingezet om de openstelling goed te laten verlopen. Vaak gingen ze met een zeer voldaan gevoel weer naar huis, na opnieuw een of meerdere interessante ontmoetingen met geïnteresseerde bezoekers. Hebt u een paar uurtjes over en wilt u die vullen met zeer boeiend vrijwilligerswerk, dan is het gastheer-/gastvrouwschap van de Jacobskerk iets voor u. Vanzelfsprekend wordt u, voordat u begint, uitgebreid geïnstrueerd over de gang van zaken. U wordt altijd samen met een ervaren collega gastvrouw/-heer ingedeeld. Heeft u interesse, meldt u dan aan via: Tel: of Of via het kerkelijk bureau, Zonnebrink 61. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. De al actieve gastvrouwen/-heren ontvangen binnenkort een nieuw aanmeldingsformulier voor ALICE KROEZEN Bedankje Via deze weg willen wij alle vrijwilligers die hebben meegeholpen in de voorbereiding voor of tijdens de open dagen van Den Angang van 23 februari en 6 maart, heel hartelijk dank zeggen voor alle hulp! TAAKGROEP JEUGD 6

7 Kerkelijk Bureau PGW Zonnebrink 61, 7101 NB, Winterswijk tel.: fax: Openingstijden: alle werkdagen van tot uur. U kunt hier terecht voor: alle wijzigingen betreffende de ledenadministratie en kerkenwerk informatie over tarieven en het bespreken van de kerken voor huwelijken, uitvaarten en concerten vragen betreffende de kerkelijke bijdragen bestellen van collectebonnen bespreken van de aangepaste stacaravan van de diaconie voor mindervaliden al uw overige vragen op kerkelijk gebied Zondagsbrief Kopij voor de zondagsbrief kunt u donderdags voor uur inleveren. Per Voor digitale ontvangst van de zondagsbrief kunt u zich aanmelden op via het kopje zondagsbrief. Senioren actief Bejaardenkring Dinsdag 12 april van uur tot uur in de Zonnebrinkkerk De Vrees Dinsdag 19 april van uur tot uur. Paasviering met broodmaaltijd De Oosthoek Woensdag 13 april van uur tot uur. Viering van Passie en Pasen Trefpunt Dinsdag 19 april van tot in de Zonnebrinkkerk Paasmiddag met zang van de heer Ben Stevens. Collectes op 21, 22 en 23 april 2011 Per abuis zijn op het preekdienstrooster 2e kwartaal 2011 enkele collectes verkeerd ingevuld. Hieronder de juiste vermelding. 21 april, Witte Donderdag: 1e collecte: kerk, 2e collecte: verzorgingstehuizen 22 april, Goede Vrijdag: geen collecte 23 april, Stille Zaterdag: 1e collecte: kerk, 2e collecte: verzorgingstehuizen Wij verwelkomen... Vanuit Koudum: De heer en mevrouw Eerkens-Boer, Vredenseweg 111, 7113 AE Winterswijk Henxel. Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in Winterswijk en zeker ook in onze kerkelijke gemeente. Weekenddiensten 2 en 3 april Ds. E. v. Gooswilligen, tel en 10 april Ds. C. de Jonge, tel en 17 april Ds. B.W. Marsman, tel Collecterooster zondag 3 april 1 diaconie 2 Kia, 40-dagentijdcollecte Blindenschool Palestijnse gebieden zondag 10 april 1 kerk 2 Kia, 40-dagentijdcollecte Vrouwen en hiv/aids, Zambia 1 diaconie 2 Kia totaal: project Moldovan Chr. Aid in Moldavië (Zie artikel op pagina 3.) witte donderdag 21 april 1 kerk 2 Verzorgingstehuizen Kleurrijke feesten april De maand april vouwt dit jaar een kleurrijke waaier van nationale en religieuze feest- en gedenkdagen voor ons open. Door de maanstand schuiven het Christelijke paasfeest en het Joodse Pesach dit jaar in elkaar. * 1: Juf, uw schoenveter zit los. Als juf dan kijkt, klinkt er uit vele kelen: Eén april! Op deze dag mag je anderen op een grappige manier voor de gek houden. Tot in de 16e eeuw was 1 april zo n dag; Het nieuwe jaar begon tot 1562 op 1 april. In dat jaar besloot Paus Gregorius dat er een kalender moest komen die precies gelijk liep met de zon. Vanaf dat moment begon het jaar op 1 januari. * 17: Palmpasen, Christenen. Herdacht wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij mensen met palmtakken zwaaiden. Kinderen maken een Palmpasenkruis, een met lekkere symbolen versierd houten kruis. Na een speciale kerkdienst lopen de kinderen vaak in optocht door de eigen woonplaats. * 19 25: Pesach, Joden. Op Pesach, het Joodse paasfeest, wordt de uittocht van het Joodse volk uit Egypte herdacht. Na een periode van ongeveer 400 jaar slavernij wordt het volk door Mozes uit Egypte geleid naar het beloofde Land Israël. Met Pesach mogen alleen ongedesemde levensmiddelen zonder gist gegeten worden. * 22: Goede Vrijdag, Christenen. In kerken wordt gelezen over de kruisiging en het sterven van Jezus Christus op de berg Golgotha. In veel kerken wordt de Paaskaars gedoofd. * 23: Stille Zaterdag, Christenen. Op de avond vooraf aan Pasen komen gelovigen in kerken samen voor een wake. Lentemarkt Op 9 april van tot uur is er in de Jacobskerk een lentemarkt. Voor meer bijzonderheden: zie Kerkenwerk 128. Vergaderrooster 7 april uur: Kleine Kerkenraad in de Zonnebrinkkerk Musica Jacobi Gezongen passieverhaal in de veertigdagentijd Protestantse Gemeente Winterswijk De veertigdagentijd is de tijd waarin het lijden van Christus centraal staat. En juist dat verhaal laat zich zo prachtig op muziek zetten. Talloze passies werden er in de loop der eeuwen dan ook gecomponeerd. Dit jaar worden er twee gezongen in onze erediensten. Zondag Laetare, 3 april 2011 St. Markpassion, Charles Wood De cantorij van de Jacobskerk heeft de St. Markpassion van Charles Wood weer in studie genomen. Dit aangrijpende werk uit het begin van de 20e-eeuw zal in het kader van Musica Jacobi op zondagavond 3 april a.s. voor de tweede maal worden uitgevoerd. Vorig jaar zong de cantorij het werk ook al. De zelden uitgevoerde omvangrijke compositie leidde toen tot veel bewogen reacties. De aanvang is uur, de toegang is gratis. Wel wordt er bij de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd. Goede Vrijdag, 22 april 2011 Johannes-passie, Jan Valkestijn Ook de Zonnebrinkcantorij zingt een passie en wel op Goede Vrijdag, de dag die daarvoor bij uitstek geschikt is. Om uur, in de avonddienst van die dag, klinkt de Johannes-passie van Jan Valkestijn. Valkestijn behoort tot de éminence grise van de Nederlandse kerkmuziek. Hij was werkzaam als cantor en koormeester van de Bavo-kathedraal te Haarlem. In 1977 zette hij het lijdensverhaal uit het Johannes-evangelie op muziek. Daarbij liet hij zich leiden door een oeroude vorm en rolverdeling. Het verhaal wordt geheel gereciteerd terwijl het koor de rollen van het volk op zich neemt. De gemeente zingt enkele koralen. Valkestijn verwerkte bovendien een paar Bach-koralen in zijn toonzetting. Kortom: muziek die rijk is in zijn soberheid en zeggingskracht WIM RUESSINK Vandaag lezen wij April 2011 Zondag 3 Ester 9:20-28 Maandag 4 Ester 9:29-10:3 Dinsdag 5 2 Kor. 8:1-15 Woensdag 6 2 Kor. 8:16-24 Donderdag 7 2 Kor. 9:1-15 Vrijdag 8 2 Kor. 10:1-11 Zaterdag 9 2 Kor. 10:12-18 Zondag 10 2 Kor. 11:1-15 Maandag 11 2 Kor. 11:16-33 Dinsdag 12 2 Kor. 12:1-13 Woensdag 13 2 Kor. 12:14-21 Donderdag 14 2 Kor. 13:1-13 Vrijdag 15 Filip. 1:1-11 Zaterdag 16 Filip. 1:12-26 Zondag 17 Filip. 1:27-2:11 Maandag 18 Filip. 2:12-18 Dinsdag 19 Filip. 2:19-30 Woensdag 20 Matteüs 26:1-16 Donderdag 21 Matteüs 26:17-56 Vrijdag 22 Matteüs 26:57-27:61 Zaterdag 23 Matteüs 27:62-66 Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met uw predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opnemen, zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit feestelijk gebeuren. Een doopdienst heeft een plechtig karakter en om die reden ziet de kerkenraad het liefst slechts één fotograaf aan het werk. Er is een professioneel fotograaf bereid (mits beschikbaar op de doopdatum) om tegen geringe kosten op gepaste wijze mooie foto s te verzorgen: neem contact op met Cees F. de With via of telefonisch via nummer Johannes Passion Zaterdag 16 april om uur zingt Toonkunst in de RK Jacobuskerk de Johannes Passion van Bach. Voor uitgebreide informatie: Paasviering Dinsdag 19 april hebben we de paasviering bij Passage. Mevrouw Berg-Laninga zal de liturgie verzorgen. De avond begint om uur in de grote zaal van de Zonnebrinkkerk. We hopen op een sfeervolle viering. Gasten zijn van harte welkom. IRENE GROTENHUIS 7

8 Misterweg EN Winterswijk Een passend afscheid van uw dierbare, met veel persoonlijke aandacht. De betrokken Dag en Nacht bereikbaar Hogestraat Uitvaartverzekering medewerkers van GUV begeleiden u daarbij. Wij staan dag en nacht voor u klaar! 21 Uitvaartverzorging Ook als de overledene elders, bijvoorbeeld bij Dela of Monuta een verzekering heeft, Aalten Crematorium blijft GUV de beste en de goedkoopste keus. Wij verzorgen voor u ook de Tel: uitkering van deze verzekeraars. GUV helpt. Bel GUV! GUV is de nieuwe naam van Balinkes Uitvaartverzorging -Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen ongeacht levensovertuiging of religie. -Voor al onze diensten kunt u vooraf prijsopgave krijgen. - Waar afscheid nemen echt mogelijk is Xandra Wolterink Freek Verheijen Marijke Don Gerard te Roller Willy van Eerden Etienne Icking Rita ter Bogt Henk-Jan Harbers het leven is in de gedachte Voltaire De Corbeel Natuursteen Snelliusstraat LD Winterswijk Telefoon: Telefax: Internet: Installatietechniek Innovatief in Techniek, Ouderwets in vakmanschap Alle installatiewerken voor woning en bedrijf zoals gas-, water-, elektra-, cv-, airco-, brand-& inbraakbeveiliging en sanitaire installaties. Ook voor advies, inspectie en engineering op het gebied van elektrische veiligheid, energiegebruik en legionella. NCIB STICHTING NEDERLANDS CHRISTEN INSTALLATEURS BERAAD hèt adres voor evangelische boeken en muziek! Dag en nacht bereikbaar Rondweg-Zuid 91 Winterswijk tel DE FAKKEL (lokaal tarief) Ook kunt u ons bezoeken op onze website: GUV_Kerkenwerk _ 260x62.indd :46:09 d d In k M k A N m d G b g w jo J Z d go Ik m u m gi Ik b ro h Kloetenseweg 49 Winterswijk Tel Misterweg 65 Winterswijk Tel Willinkstraat 2 Winterswijk Tel tijd voor jezelf Retraite en bezinning: Wandelen Kapel-momenten Eigen kamer Vol-pension dat was pas een mooie uitvaart maar hoe regel je zoiets? Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak. Bij Monuta in Winterswijk zijn we er als u ons nodig heeft. bel Monuta Weeninkpad 49, Winterswijk 10 Adverteren in Kerkenwerk? professioneel circa lezers bereiken kerkelijk Winterswijk grotendeels binnen uw bereik omzet in economisch moeilijke tijden Uw advertentie kan hier staan als u nu belt! Wim Bosma Fa. Timmermans & Mulder Misterade 36 - Winterswijk - Tel / BLOEMENSPECIAALZAAK De fleurigste zaak van Winterswijk!! Uw installatiespecialist. Ambachtsstraat DW Winterswijk Telefoon (0543) Fabriekstraat AP Doetinchem Telefoon (0314)

9 In onze serie Hoe gaat het toch met? nu de tweede bijdrage. We interviewen mensen die ooit als lid van de (huidige) PKN in Winterswijk woonachtig waren. Weet u iemand die we hiervoor beslist moeten interviewen? Laat het via weten aan onze eindredacteur of bel (0544) Hoe gaat het toch met...? Mevrouw Truus te Selle-Lammers in Ens, geboren in het Woold op 26 maart Mevrouw Te Selle, er zullen waarschijnlijk niet veel Winterswijkers (meer) zijn die uw naam (nog) iets zegt, want ik begreep dat u al lang geleden uit Winterswijk vertrokken bent. Wanneer was dat precies? Ik ben in november 1946 vertrokken. Enkele maanden daarvoor - eind augustus ben ik getrouwd met Hendrik te Selle. Daarna heb ik nog een paar maanden thuis gewoond en in november 1946 konden we een deel van een pastorie in Ens, genaamd de Ankerplaats, betrekken. We hebben daar ruim 3 jaar met veel plezier gewoond. Wat ik nooit vergeten ben is het muizennest dat we een keer aantroffen toen we gingen slapen. Daarna controleerden we elke avond of er niet ergens een muizengaatje te vinden was; het was een tochtig houten huis. Wat was de reden van uw vertrek? We wilden graag samen ergens een nieuwe toekomst opbouwen en we hoopten op een eigen boerderij. Mijn man voelde wel voor emigratie, maar ik vond de polder ver genoeg en een prima alternatief. Waar stond uw ouderlijk huis? Mijn ouderlijk huis was boerderij Kampers in het Woold. En dat van uw man? Mijn man heeft op verschillende adressen gewoond. Het laatste was boerderij Dieksman in de dorpsbuurt van Winterswijk. U en uw man behoorden dus tot de eerste bewoners van de Noordoostpolder, de zogeheten pioniers. Hoe moeten we ons zoiets eigenlijk voorstellen? Stond er bv. al een huis toen u daar kwam? In Ens stond voor de pioniers en de mensen die in de polder werkten een aantal barakwoningen en een aantal stenen woningen. Verder was alles erg kaal - de bomen waren nog maar net aangeplant. De hoogste boom was anderhalve meter hoog. Winkels waren er nog niet; er was een soort kantine/kampwinkel waar je de dagelijkse boodschappen kon doen en voor de rest kwamen o.a. een slager en een schoenmaker uit Vollenhove regelmatig aan de deur. Voor kleding enz. gingen we naar de stad, Kampen. Er werden in die kantine in Ens ook gezellige avonden georganiseerd, zoals bv. toneelvoorstellingen. Ook werden er verenigingen opgericht zoals bv. de bond van plattelandsvrouwen, die er haar bijeenkomsten organiseerde. Wanneer kwamen er voorzieningen als straten, winkels, scholen, gezondheidszorg, kerken e.d.? Hoe ging dat in z n werk? In de jaren vijftig kwamen er meer voorzieningen. Winkels, drie scholen: openbaar, katholiek en protestants christelijk. Vanaf het begin was er wel een huisarts. Voor ziekenhuiszorg waren we de eerste jaren op Kampen of Zwolle aangewezen. In 1963 kwam er een ziekenhuis in de Noordoostpolder. Kerken zijn ook later gebouwd. In het begin waren er noodkerken waar elke zondag diensten werden gehouden (ook drie). De hervormde kerk in Ens was de tweede defi nitieve kerk in de Noordoostpolder en werd in mei 1953 in gebruik genomen. Nu is het een monument en worden de wekelijkse diensten (sinds de invoering van de PKN) gehouden in het gebouw van de gereformeerde kerk in Ens. Bent u en/of uw man ook actief geweest bij de opbouw van een kerkelijk leven in uw nieuwe woonplaats? We zijn beiden actief geweest bij de opbouw van het kerkelijk leven in Ens. Ik ben jarenlang betrokken geweest bij de zondagschool en het jeugdwerk en mijn man als ouderling. Ik begreep dat u een boerenbedrijf had. Wat voor soort bedrijf? Is de boerderij in de familie gebleven? We hebben in 1950 een boerderij toegewezen gekregen van de Rijksdienst der IJsselmeerpolders. Het was een mooi gemengd bedrijf van 24 hectare aan de Kamperzandweg in Ens. We verbouwden aardappels, suikerbieten en tarwe; de helft was verplicht grasland. Toen de graslandverplichting in de jaren 70 opgeheven werd is het een akkerbouwbedrijf geworden, toegelegd op pootaardappels. Van onze drie kinderen heeft zoon Jan de boerderij overgenomen. Hij boert nog steeds op dit, inmiddels fors uitgebreide, bedrijf. Hebt u het gevoel destijds en goede beslissing te hebben genomen of waren er ook zware momenten waarop u wenste in de Achterhoek gebleven te zijn? Ik heb zeker geen spijt gehad van de beslissing Winterswijk te verlaten om te gaan pionieren in de polder. Wel was het zo dat de familie ver weg woonde; dat was niet altijd even leuk. Maar met Truus en Hendrik als jong echtpaar Het echtpaar 50 jaar later de komst van een auto werd de afstand minder bezwaarlijk. We hebben er geen moment over de gedacht terug te gaan naar Achterhoek, ook niet na het verlaten van de boerderij in We zijn toen weer in het dorp Ens gaan wonen. Helaas is mijn man Hendrik in mei 2000 overleden. Tot nu toe woon ik nog steeds zelfstandig; wel heb ik een morgen in de week hulp in het huishouden, voor de rest red ik me nog prima. Ik geniet nog steeds van de mooie wolkenluchten en vergezichten boven de polder. Misschien is er nog iets dat ik niet gevraagd heb, maar dat u nog graag kwijt wilt? In de polder kwamen mensen uit alle windstreken en allemaal zaten ze toentertijd in hetzelfde schuitje: iedereen begon hier een nieuw leven. Met elkaar hebben we een rijk sociaal leven opgebouwd en we voelen ons hier thuis. Voordat we getrouwd zijn, werkte mijn man al een aantal jaren in de polder: greppels graven, land ontginnen. Deze noeste werkers, voornamelijk jonge boerenzonen, woonden destijds in zgn. pionierskampen. Het was een hard leven en mijn man kwam toen 1 keer in de 4 à 6 weken op de fi ets (!) naar huis in Winterswijk, zaterdags heen en maandags weer terug (125 km). Vroeger had men niet zoveel vrije tijd. Er zijn in die tijd heel wat brieven over en weer verstuurd. Mevrouw Te Selle, heel erg fijn dat u deze vragen hebt willen beantwoorden. Het geeft ons een leuk inkijkje in een ons onbekende wereld. GRETA KUIJT Voor dit interview is dankbaar gebruik gemaakt van de voorinformatie van de heer Bertus te Selle. K.W.W. Ik komme der wal is achter da-k n miskleun e-maakt hebbe. Niks menselijks is mi-j vrömd. Wi-j könt mekare der met helpen a-w unze kwetsboare kanten loat zeen. Ow loaten vinden Missionair as karke anno Vrogger kreg ik n naren smaak in de mond bi-j weurde as missie/missionair en missionaris. Ik hadde t geveul dat der leu wazzen (wel met de beste bedoelingen) dee mi-j en arme zieltjes töt in de rimboe to iets deur de strotte drukken wollen. Zee wisten de weg wal. Kleine zelfstandigen den ik bunne. Dat zeuk ik zelf wal oet. De meeste karkmensen hadden der volgens mi-j al aerder as ikke de boek vol van. Woar bunt dee allemoale e-blevvene? En no opens bu-w waer missionair in Wenters. Anno 2011 Helpen met schuldsanering, verantwoardelijkheid samen draegen, voedselpakketten oetdelen. n Goeien noaber wezzen. Zeeken bezeuken. Mekare de weg wiezen noar Woar hen? En af en to mekare doodknuffelen zo-as ok apen wal is doot. Allemoale mooie sociale programma s woar de politiek al joarn met tegange is. En no do-w ut as karke ok. Endeluke. Geweldig toch! Waer n ni-je parti-je? As socialist, communist, democraat of humanist do-w dat ok allemoale al. Geweldig toch! Ik geleuve (eigenwies da-k bunne of is-t een miskleun?) da-w as karke neet zo völle tovoegt an al dee programma s dee der al bunt as wi-j uns neet presentaert en laeft as christelijke socialisten, communisten, democraten of humanisten. Programma s he-w der eigenlijk al völs te völle. Moar wat kan dat christelijk dan to-voegen? t Leger des Heils hef as slogan Gered om te redden. En dat kan ok kort deur de bochte wezzen. Moar as wi-j as geleuvigen (mensen van de weg) uns neet realiseert da-w iets extra s in hoes hebt e- kreggene dan kö-w ophollen met missionair wezzen en de karke wal sloeten. Kump der mooi n smak geld vri-j veur humanitaire doelen. Wi-w mensen doodknuffelen (?) doar bunt toch programma s genog veur? Of he-w anno 2011 in Wenters nog dee bodschoppe veur jong en old dat t laeven met alle beparkingen wel t met zich metbreg e-draegene is ovver de grenze hear van Goede Vri-jdag en Poasen, zelfs töt ovver dee grenze hear dee-w ens allemoale ovvergoat. Missionair wezzen is misschien wal owzelf loaten vinden deur dee bodschoppe van Poasen. Samen mensen van de weg worden, old en jong. En dan kieken wat t wordt. MINUS JENTINK winterswijk.nl Bezoekadres: Rode Kruisgebouw Gasthuisstraat DX Winterswijk Openingstijden: Vrijdagmiddag van tot uur. Telefoonnummer tijdens deze openingsuren: De stichting is van maandag t/m zaterdag bereikbaar op telefoonnummer

10 Boekentafel Jacobskerk Met het nieuwe seizoen in het vooruitzicht liggen er al weer nieuwe boeken op de boekentafel van de Jacobskerk. Mooie aanwinsten bij de prachtige boeken die er al lagen. Om cadeau te geven aan anderen of aan uzelf. Met forse korting op de nieuwprijs - vaak 60%! - Uitgeverij Oase bracht 5 verschillende Zinboekjes uit met verschillende thema s: Leef-tijd, Toekomst, Liefde, Licht en Kerst. Mooie geschenkboekjes met telkens een korte tekst en een foto. - Stroom van hoop door Greet Brokerhof-van de Waa. Een prachtig boek met eigentijdse psalmen, geïnspireerd door de psalmen uit de bijbel. - De Bijbel in 365 verhalen door Mary Joslin, met illustraties van Amanda Hall. Een mooie kinderbijbel, goed vertaald, met veel extra s. Naast een verhaal voor elke dag van het jaar staat telkens de vindplaats van dat verhaal in de bijbel en een tekst voor een gebed. Achter in het boek staan registers met thema s, zodat je een verhaal over liefde, of over dopen of over vertrouwen hebben snel kunt opzoeken. - In de hemel en op de aarde gebeden voor kinderen, door Sophie Piper met illustratie van de Japanse Mique Moriuchi. Mooi geformuleerde kindergebeden, gerangschikt rond thema s als Voor de planeet aarde, Voor vrede en recht enzovoort. Met achterin een register met de beginregel van de gebeden. - Gebeden voor het gezin, door Mary Joslin, met illustraties door Angelo Ruta. Gebeden die dicht bij Bijbelteksten zijn geformuleerd, gegroepeerd rond thema s als: De prachtige wereld, Oogstfeest, Als het donker wordt. Ook weer met een register met de beginregels van de gebeden. - Man onderuit lessen in afhankelijkheid, door Leo Fijen. Met een harde val op het ijs wordt alles anders. Een gecompliceerde polsbreuk maakt Leo Fijen totaal afhankelijk van anderen. Hij ervaart zijn hulpeloosheid en kwetsbaarheid, maar ook de nabijheid van naasten en vrienden die voor hem klaarstaan en hem omringen met goedheid. Een spiritueel verhaal, met beide benen op de grond! Mooi en inspirerend! - Dat moet ik van mijn geloof godsdienst als troublemaker in het publieke domein, door H.M. Kuitert. Godsdiensten kunnen bedreigend zijn als ze met hun beroep op God of Allah een dwingend karakter krijgen. Wat is de rol van de kerk, de moskee in onze samenleving? Vormen die een bedreiging of zijn ze juist een zegen? - Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts op zoek naar genezing in zorginstelling en kerk, door Harmen U. de Vries. Dr. De Vries was als geestelijk verzorger verbonden aan een verpleeghuis, een verzorgingshuis en een psychiatrisch ziekenhuis. De dienst der genezing is in Nederlandse kerken en instellingen een randverschijnsel, mede door twijfelachtige praktijken van gebedsgenezers. Toch is er een groeiend verlangen naar de dienst der genezing. Aan de hand van praktijksituaties maakt Harmen de Vries duidelijk dat het werk van artsen en verpleegkundigen prima kan samengaan met die dienst der genezing, ja dat ze elkaar zelfs versterken. - Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook praktische tips voor een persoonlijk afscheid, door Brenda Siebrand. Te midden van chaos en verdriet rond een overlijden is het vaak moeilijk om een laatste afscheid vorm te geven. Dit boekje biedt een handreiking met concrete en bruikbare voorbeelden van rituelen en symbolen rondom afscheid nemen. - Onzichtbaar in beeld - gedichten, door Marianne van den Herik. De dichteres ziet haar gedichten als foto s in taal en dat is een mooie karakterisering van haar werk: je ziet wat zij schrijft. Mooie, liefdevolle en toegankelijke poëzie! - Mens van beroep een vrolijk essay over zwakte en kracht, door Alexandre Jollien. De jonge Zwitserse fi losoof Alexandre Jollien is spastisch. Zijn dagelijkse leven als gehandicapte is het uitgangspunt van dit sprankelende boekje. Elke mens is een heerlijke uitzondering, roept hij uit. Een aanrader! - Historische klokkenstoelen in Nederland, door Wil Plantinga. Een prachtig geïllustreerd overzicht van alle klokkenstoelen in Nederland en tevens een warm pleidooi van het behoud ervan! Een mooie nieuwe oogst op de boekentafel. Maak er gebruik van! De boekentafel is er ten dienste van de gemeente en van alle gasten die de kerk bezoeken. Zonder enig winstoogmerk! AN N E M A R I E D E BO E R EN HE N K VIS Rekenen 'Dus jij bent tegen een extra predikant!' zegt mijn vriend als ik hem vertel dat ik niet meedoe met de actie 4 x 50. 'Nou', reageer ik, 'dat is wat kort door de bocht'. 'Want?' zegt hij (dat is de nieuwe manier van vragen of je iets wilt uitleggen...) Ik vind het prima als er een extra predikant komt. Het is wel tegen de adviezen van allerlei deskundigen in, maar als plaatselijke gemeente mag je best een beetje eigenwijs zijn en rekenen op steun van de hele gemeente. Daar heeft de kerkenraad dan ook op ingezet met de beschrijving van de doelen van de Actie Kerkbalans 2011, en veel gevers van de Actie Kerkbalans hebben daar ook op ingezet. Maar nu blijkt dat we het streefbedrag van ,= niet halen. Ik heb even zitten rekenen. Uitgaande van 4000 belijdende leden van de PGW zou er 158,= per belijdend lid betaald moeten worden. Per maand? vraagt mijn gesprekspartner. Nee joh, ben je gek, per jaar natuurlijk, ofwel 0,43 per dag! antwoord ik. En dat hebben we niet gehaald. We zijn blijven steken op 139,= per belijdend lid, dat is per dag 5 cent tekort. Waarom ga je uit van de belijdende leden alleen? Ach, dat heb ik min of meer principieel gedaan: je hebt belijdenis gedaan, dus je stáát ergens voor en daarom gá je er ook voor. We kijken elkaar aan. We zien bij elkaar de raderen van een rekenprogramma draaien. Dat is toch te gek voor woorden, zegt mijn vriend, met 19,= per belijdend lid per jaar extra zijn we er dus uit! Volgens mij wel en dan reken ik nog niet eens met de doopleden Gemengd Koor HZW Winterswijk Op 24 februari jl. hield voornoemd koor haar jaarvergadering in de Zonnebrinkkerk. De voorzitter kon 48 leden welkom heten. Het ledental is afgelopen jaar met 3 afgenomen en bedraagt thans 58. Het bestuur blijft onveranderd; aftredend en herkiesbaar waren Rikie Nijenhuis, Janneke Schokker, Ruurd Dijkstra en Henk Leeuwerke. Allen werden herkozen. De contributie blijft ongewijzigd 27,50 per kwartaal. Het programma voor 2011 ziet er als volgt uit: 9 maart: kerkdienst, 22 mei: kerkdienst, 6 oktober: kerkdienst, 13 november: concert in Winterswijk, 20 november: concert in Dinxperlo, beide keren met medewerking van dameskoor Musica uit Dinxperlo, 24 december: kerstnacht. Wij rekenen niet graag hardop rondom kerkelijke acties, want we zijn bang dat mensen die een veelvoud van het gemiddelde geven, hun gaven naar beneden zullen bijstellen. Ik ben daar niet bang voor, want die gevers stáán voor hun keuze en daarmee voor hun jaarlijkse bijdrage. Daar hebben ze geen bijbelteksten voor nodig, want ze weten hoe belangrijk de rol van een kerkelijke gemeenschap in de samenleving is. We kunnen (gelukkig) niet in elkaars portemonnee kijken, maar het verschil tussen een bijdrage van 50,= (inclusief Kerkenwerk!) en van 1.000,= per jaar is wel erg groot en ik weet dat die verschillen er zijn. Zo, nu hebt u wat getallen. Gewoon uit Kerkenwerk. Deze cijfers kent iedereen. Nu nog even rekenen en keuzes maken De kerk rekent al jarenlang niet tevergeefs op ons allemaal. Ofwel: we rekenen al jarenlang niet tevergeefs op elkaar. Op mij kun je rekenen, zei de koster van de Gereformeerde Kerk in mijn geboorteplaats altijd. En dan wees hij op zijn kale hoofd en hield er een pen boven. Hij was er altijd, in woord en daad, want die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. HENK VIS Agnes van Dorth-Groen droeg een gedicht voor over ouder worden. Marieke Reesink- Helder was 25 jaar lid en ontving van de voorzitter een zilveren speld, een oorkonde en een bloemetje. Na de pauze werd er nog gezongen. Namens het Gemengd Koor HZW TEKST EN FOTO : HENK LEEUWERKE WACR en Patarlagele Ruim drie maanden geleden heeft een aantal mensen gehoor gegeven aan onze oproep om te wandelen voor een 30-tal zeer behoeftige ouderen in dit Roemeense plattelandsstadje. We hebben al eerder gemeld dat het een geslaagd gebeuren was. Wat echter voor ons een zeer verrassende bijkomstigheid was, was dat verschillende mensen die niet konden of wilden meewandelen zich toch enorm aangesproken bleken te voelen door de ernst van deze zaak. Nog enkele weken na de wandeling druppelden de verschillende giften op onze rekening binnen. Geweldig! Al met al maakte het ons mogelijk aan deze groep voor een periode van ca. zes maanden voedselhulp te bieden. De fotocollage toont wat er zoal in eerste instantie van het geld gekocht is. WACR zal de vinger aan de pols houden om te horen hoe het verder gaat. En, wat nog belangrijker is, wij zullen ons blijven inspannen om samen met de vrijwilligers in Patarlagele een duurzame oplossing te vinden, zodat deze mensen niet elke winter opnieuw met dit afschuwelijke probleem geconfronteerd hoeven te worden. We zijn ons ervan bewust dat dit, gegeven de omstandigheden in Roemenië, niet eenvoudig zal zijn. Vooralsnog echter is men dankbaar voor het door de winter helpen. Deze dank onderstrepen wij als WACR van harte! GRETA KUIJT, SECR. WACR 10

11 In memoriam Jantje Cornelia van Noort-Bijl Ik ben geen mevrouw, ik ben Janny, zei ze in Pronsweide tegen degenen die haar verzorgden. Dat typeerde het leven van Janny van Noort. Ze bleef gewoon ook al was ze de vrouw van directeur Van Noort. Met de zaak bemoeide ze zich niet, ze stond achter haar man en zorgde voor hun gezin. Haar zorgzaamheid bleef ook toen ze genoeg had aan zichzelf. Want haar gezondheid liet steeds meer te wensen over. Pas toen haar man in 2006 overleed kwam ze aan zichzelf toe. Vanwege slechte bloedvaten en veel pijn werd ze geopereerd. Vele complicaties maakten dat ze nooit meer de oude werd. Haar koppie wilde wel, maar haar lichaam niet. Vele ziekenhuisopnames volgden. Tegenvaller na tegenvaller: na revalidatie niet meer terug naar hun huis aan de Corleseweg, nooit meer kunnen lopen, voorgoed in Pronsweide, en sinds vorig jaar toch een eigen parapluwoning, Leliestraat 34/1. Ze bleef knokken en haar motto niet klagen, maar dragen en bidden om kracht heeft ze voluit zelf voorgeleefd. Uiteindelijk is ze op 25 februari in Pronsweide overleden, op de leeftijd van 78 jaar. Omdat bidden haar telkens zoveel kracht gaf, lazen we bij het afscheid uit Psalm 121, waar de dichter omhoog kijkt en hulp van Boven verwacht. We bidden kinderen, kleinkinderen en andere naasten ook die hulp toe. DS. FRANSIEN VAN KEULEN Tobertus Christiaan Abbink In de leeftijd van 87 jaar is op 27 februari 2011 in het ziekenhuis overleden Tobertus Christiaan Abbink. Hij woonde met zijn vrouw in de Molenaar, Bilderdijkstraat 108. Vrijdag 4 maart vond de afscheidsplechtigheid plaats voorafgaande aan de crematie in crematorium GUV Berkenhove te Aalten. Herinneringen aan zijn leven en de trouwtekst Ik ben met u, alle dagen (Matteüs 28:20) stonden centraal. Bertus was in dienst van de gemeente Winterswijk als chauffeur. Zijn werk was zijn hobby. Hij was heel plichtsgetrouw. Hij had duidelijk een eigen mening en als hij iets niet wilde, dan deed hij het ook niet. Alles wat het gewone, het normale - in zijn optie - doorbrak, daar wilde hij niet aan. Hij ging voor zekerheid. Vastigheid en nuttigheid waren voor hem heel belangrijk. Autorijden, paarden en kaarten waren hobby s van hem. Jarenlang was hij trouw lid van de ontspanningsvereniging van de gemeente en lange tijd penningmeester daarvan. Dat deed hij heel nauwgezet, heel nauwkeurig. Alles klopte altijd tot op de cent. De laatste jaren ging het met zijn gezondheid sterk achteruit, hij kreeg last van dementie en was vier dagen per week in de dagopvang de Leliehoek. Mogen zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen kracht ontvangen om het verlies, het verdriet en de rouw te dragen. JAN VAN BALLEGOOIJEN Arend Kist Op de leeftijd van 86 jaar overleed Arend Kist, Sleeswijkstraat 175. Geboren en getogen in Winterswijk ging hij na de oorlog op jonge leeftijd als marinier naar Indië. Terug in Nederland leerde hij Sien Bollen kennen en trouwden ze. Omdat er destijds weinig werk te vinden was, emigreerden ze naar Canada. Daar hebben ze een fantastische tijd gehad. Maar heimwee dreef hem terug naar Winterswijk, waar de Tricotfabriek zijn werkplek werd. Zijn marinierswerk heeft hem gestempeld: een doorzetter, nauwkeurig en fanatiek, een man van de klok. En een man van de stropdas: strak in het pak, ook als hij - weer of geen weer - ging vissen. Tuinieren en vissen waren zijn grote passies. Hij hield van gezelligheid, was heel zorgzaam voor zijn liefsten en dol op kinderen. Vijftien jaar geleden kreeg hij longkanker. Maar na een zware operatie herstelde hij snel. Vorig jaar bleek de ziekte teruggekomen en was er niets meer tegen te doen. In de loop van het jaar moest hij steeds meer van zijn zelfstandigheid inleveren. Uiteindelijk werd hij met benauwdheids klachten opgenomen in het SKB, waar hij op 28 februari overleed. Bij het afscheid lazen we Psalm 8 over de grootheid van God, die boven de kracht en de zwakheid van een mens uit gaat. Moge de Heer zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen die hem missen nabij zijn. DS. FRANSIEN VAN KEULEN Klaasje te Kolsté-Goedvree Zondag 6 maart overleed Klaasje te Kolsté-Goedvree. Ze woonde in de Rikker, huisje A, Vredenseweg 81A. Ze werd 83 jaar. Echt contact hebben met haar was de laatste tijd vanwege haar dementie niet meer mogelijk. Het afscheid nemen en de rouw waren er al lang voordat ze ten slotte stierf. Het leven van mevrouw Te Kolsté-Goedvree en haar twee kinderen, Willem en Mardy, werd voor een groot deel bepaald door het vroege verlies van hun man en vader, die slechts 40 jaar werd. Trouw en liefdevol heeft zij in haar eentje de kinderen verzorgd en grootgebracht. Nooit kwam er een andere man in haar leven. Op hun beurt hebben de kinderen tot het einde toe haar weer trouw en liefdevol verzorgd, vooral Mardy die dichtbij woonde, maar ook Willem, naar zijn vermogen, op grotere afstand. Als gezin hebben zij zich dapper door hun verlies en verdriet heen geslagen en toch ook veel kunnen genieten van de goede dingen die er ook waren. Mede door de inbreng van kinderen en kleinkinderen werd het een ontroerende afscheidsdienst. We hebben Klaasje toevertrouwd aan God en neergelegd in het graf bij haar man. We hopen dat er voor de (klein)kinderen nog hele goede tijden mogen volgen. J.T. PA R M E N T I E R Hendrik Jan Wassink Zeer onverwacht voor zijn naasten en vele mensen daaromheen kwam op maandag 7 maart het overlijden van Jan Wassink, Eikenstraat 33. Hij werd 79 jaar. Een man om van te houden. Liefdevol en zorgzaam, altijd bereid om te helpen, genietend van mensen en natuur. Wie hem niet goed kende kon wel eens schrikken van zijn woorden. Hij zei soms recht voor z n raap wat hij ervan dacht. Maar hij liet je nooit vallen. Een betrokken mens met een eigen karakter. Naast zijn werk heeft hij heel wat mensen geholpen met zijn kluswerk. Ook in de huishouding kon hij zich uitstekend redden. Dat was maar goed ook, want tot hun beider verdriet moest Gerda naar Pronsweide verhuizen. Ook daar strekte zijn zorg zich voor haar uit. Ze wisten zich beiden in de nieuwe situatie te schikken en keken uit naar dit nieuwe jaar: Jan zou tachtig worden en in april zouden ze met de kinderen en kleinkinderen hun 50-jarig huwelijksfeest vieren. Vol hoop onderging Jan Wassink daarom een betrekkelijk eenvoudige operatie, maar die werd hem nu juist noodlottig. Na een druk bezochte kerkdienst in de Zonnebrinkkerk moesten wij hem begraven. Mogen Gerda en de (klein)kinderen getroost en gesteund worden door hetzelfde geloof dat hem droeg. J.T. PA R M E N T I E R Lambertus Albert Bultman *2 augustus maart 2011 Geheel onverwacht kwam er een einde aan het leven van Bertus Bultman. De avond ervoor hadden ze in de familiekring nog de verjaardag van zijn vrouw gevierd en voor de volgende dag waren er alweer plannen om bij de kinderen te gaan klussen. Net een paar jaar genoot hij inmiddels van zijn pensioen, na een loopbaan waarin hij zich opwerkte van timmerman tot directeur. Werk dat steeds veel voor hem heeft betekend, maar ook zijn privéleven en familie waren heel belangrijk voor hem. Bertus was veel bezig in en om het huis in Huppel, kegelde zeer verdienstelijk en was ook bestuurlijk en in het verenigingsleven actief. Hij was altijd prettig in de omgang en had hart voor mensen, zijn mensen. Velen zullen hem missen, maar vooral zijn familie: zijn vrouw Jo, de kinderen en nog zo jonge kleinkinderen die hij graag had zien opgroeien, zijn broers en zussen. Tijdens de afscheidsdienst in de Jacobskerk lazen we over de liefde. De liefde die Bertus gaf en kreeg, liefde die nooit vergaat. De liefde van God ook, die een mens draagt, over de grens van de dood heen. Moge de liefde van God en mensen Jo en haar familie nabij zijn en bijblijven. DS. BERDIE MARSMAN Maurits Willem Geerlings Vier dagen na zijn 84ste verjaardag overleed Mau Geerlings thuis aan de Prins Hendrikstraat 27 in het bijzijn van zijn geliefde dochters Sylvia en Joyce. Veel mensen zullen Mau kennen van de winkel aan de Markt die hij jarenlang samen met zijn lieve vrouw Erna runde. Daarnaast was Mau zeer actief in het Winterswijkse verenigingsleven. Naast de zaak hield Mau er vele hobby s op na. Hij was zeer creatief. Op schaal bouwde hij de winkel na en ook andere huizen met alles erop en eraan. Hij schilderde, tekende, maakte bloemen van klei etc. etc. Hij maakte fi lms en was handig met de computer. Mau genoot volop van het leven maar erg verdrietig werd hij toen zijn vrouw Erna enkele jaren geleden overleed. Toch ging hij door, maar toen hij door de gevolgen van longkanker zijn hobby s niet meer kon doen ging de glans van het leven er nog meer af. In de dienst in de Balinkes, voorafgaand aan de begrafenis, vertelden Sylvia en Joyce over de vele goede herinneringen aan hun vader en hebben we stil gestaan bij de gelijkenis van de talenten die Mau in grote hoeveelheden had en waar hij ook iets mee gedaan heeft. Daardoor heeft hij veel voor anderen betekend. Moge God zijn dochters en kleinkinderen die hem zo zullen missen bijstaan. DS. HANNY WASSINK-PLUIMERS Hermann Joost Cornelis Bruggemann Onverwacht kwam er op 16 maart 2011 een einde aan het leven van Hermann Bruggemann, Schaepmanstraat 75. Voor een nacontrole van zijn vrouw waren ze samen in het ziekenhuis in Enschede, toen hij overvallen werd door een hersenbloeding. Vrijwel direct was hij buiten kennis en overleed nog dezelfde avond. Een grote schrik voor Annemarie en haar gezin en familie. Hermann had al zo veel meegemaakt en had sinds november vorig jaar door een implantaat zijn gehoor weer terug. Omdat muziek en vooral zelf zingen één van zijn grote liefdes was, opende de wereld zich opnieuw voor hem. Naast muziek was wandelen een grote hobby. Op vakanties heeft hij met vrouw en (vooral vroeger) kinderen vele kilometers te voet afgelegd en daarbij gelijk allerlei nuttig werk gedaan voor de ANWB. Door zijn vroegere beroep van binnenhuisarchitect liet hij vele sporen na in het interieur van kerken, scholen en ziekenhuizen. Hermann mocht de leeftijd van 71 jaar bereiken. Dinsdag 22 maart kwamen we samen in een volle Zonnebrinkkerk, waar we Hermanns leven belichtten aan de hand van het bekende verhaal over Zacheüs. Sinds ze het meekregen met hun huwelijk in 1965 is het altijd van waarde gebleven door de indringende kracht van wat prachtig verteld wordt. Ook zong het Koninklijk Winterswijks Mannenkoor enkele liederen voor hun oud-lid van de vereniging. We wensen Annemarie, Joost, Hanneke en Bart en wie bij hen horen en ook de overige familie heel veel sterkte toe voor de tijd die komt om dit onverwachte verlies te verwerken. E. VAN GOOSWILLIGEN 11

12 De Jeugdwerkleider: Henry Schutte, 2nd level Markt 46, Tel , EO-Jongerendag 4 juni 2011 Het is weer zover: op zaterdag 4 juni, de EO- Jongerendag. Samen met nog andere jongeren een geweldige dag beleven. In en om het Gelredome kun je genieten van muziek, dans, outdoor avontuur, sprekers en nog veel meer muziek. Het goede nieuws is dat we kaarten hebben. Wil jij (en je vrienden) ook mee? Stuur dan even een mailtje naar Ronald Gouw com). Het terrein is om uur geopend. Het programma is van uur. We gaan samen met de trein naar het Gelredome. Meer informatie over de EO-Jongerendag, de bands en sprekers vind je op Laatste Kans Soms verbaas ik me wel Krijg je de kans op de reis en ervaring van je leven, en dan pak je het niet met beide handen aan! Inderdaad, ik bedoel het Roemeniëkamp. De kans om iets voor een ander te doen. Om mensen te helpen die niet zoveel geluk hebben gehad als wij. De kans om naar een land te gaan waar je niet elke dag komt. De kans om een nieuwe cultuur te ontdekken. Van 2 t/m 16 juli Ouders, hebt u een tiener die tussen de 16 en 20 jaar is? Ga eens in gesprek en stimuleer ze om mee te gaan naar Roemenië. Meld je aan door een mailtje te sturen naar Henry 24Prayer in Den Angang We gaan weer 24 uur bidden met elkaar. Van (Witte) Donderdag 9.00 uur tot (Goede) Vrijdag 9.00 uur. Dit is 21/22 april. Hopelijk wordt het net zo n succes als tijdens de gebedsweek van anderhalf jaar geleden in de Jacobskerk. In inloopcentrum Den Angang is een permanente gebedsruimte ingericht. In Den Angang komt een inschrijfbord te staan waar je een uurtje kunt reserveren. Maar het kan ook online via de website php?&language=nl&page id=57location=winterswijk Ga naar de datum van de 24Prayer (21/22 maart) en vul je naam in. Als je het niet erg vindt dat er mensen aansluiten en samen willen bidden, zet dan tussen haakjes open achter je naam. Er is tijdens deze 24Prayer ook een avondprogramma. Vanaf uur gaan we uitleg geven over creatieve vormen van gebed, verzamelen we gebedspunten en is er muziek. Reden genoeg dus om naar Inloopcentrum Den Angang te komen. 17 maart hebben we een vossenjacht gehouden. Het jachtgebied waren de winkelstraten en de markt en er was een verscheidenheid aan vossen. Zo liep er een non rond, een kapitein die zijn schip kwijt was en ook geen water kon vinden. Verder een verdwaalde clown en een meisje dat zo uit de musical Petticoat leek te zijn gestapt. Ook de postbode (of was het nou een muzikant), een zwerver en een arts die net uit de operatiekamer kwam ontbraken niet. Het was een erg leuke avond met veel gegiebel (en het was soms toch ook nog wel een beetje eng). Bouwstenen Bijbelschool We hebben er al eens eerder iets over verteld. De reacties waren goed, dus we gaan definitief beginnen met een bijbelschool in Den Angang. We starten in oktober De cursus duurt 2 jaar en elk jaar heeft 16 avonden. Met heel veel verschillende onderwerpen. Om je geloof te verdiepen, je relatie met God te versterken. De kosten zijn 100,= per seizoen. We beginnen op woensdag 5 oktober en dan eens per 2 weken. Meer informatie, zoals de onderwerpen van de bijbelschool, vind je op Opgave bij Henry De uiterste inleverdatum voor de kopij van de volgende jeugdpagina is:

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Week 2. De Hemel op Aarde: Thuis! Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven.

Week 2. De Hemel op Aarde: Thuis! Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven. Week 2. De Hemel op Aarde: Thuis! Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven. Met de stukjes in dit boekje kun je ook thuis als gezin verder gaan met het adventsproject De Hemel op Aarde. De

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Opw 751 Gez 21: 1, 4, 5 Weet je dat de lente komt? (Youtube) Ps 103: 5, 6 en 7 Ps 71: 13, 14 Gez 330: 1, 2 en 3 Open Hof Jesaja40: 1-11 Mededelingen Voorganger : student Jaco Weij, Kampen

Nadere informatie

Kinderdienst zondag 7 juni 2015

Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Aanvang: 9.30 uur De dienst wordt geleid door jongerenwerker Aafke Stegeman-van Dijk Organist: Hans van Noord Thema: Gastvrijheid, wees welkom! Aan de zijkanten in de kerkzaal

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Voorbereiding. Inleidend orgelspel. Stilte in de kerk tijdens het gebed in de consistorie. Welkom. Intochts-psalm 25: 1, 2 (Heer, ik

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour.

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. Uitzwaaidienst Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. 1 Voor de dienst speelt en zingt True Colour. Welkom door

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Dankgebed Collecte Slotzang Ps 150 Zegen

Dankgebed Collecte Slotzang Ps 150 Zegen 160327 1700 Votum- groet Zingen Ps 9: 1,7,8 Gebed Lezen Matt 28: 1-10 Zingen LB 217: 1,4 Lezen 1 Kor 15: 12-29 Zingen Ps 16: 3,5 Preek 1 Kor 15: 20-22 Zingen Ps 100 na inl 1 en na punten Belijden GK 179b

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie