??? PASEN PINKSTEREN. Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "??? PASEN PINKSTEREN. Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren?"

Transcriptie

1 ??? PASEN PINKSTEREN Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? PKN Vianen 2014

2 Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? Dit is de vraag die wij hebben gesteld aan een aantal mensen in onze directe omgeving. De reacties waren heel divers. Van Wat moet ik daarmee? tot Dat wil ik je wel vertellen!. En de reacties kwamen. Allemaal -stuk voor stuk- prachtige antwoorden op deze hele persoonlijke vraag. Met heel veel plezier hebben wij ze voor jullie gebundeld. Wij hopen dat dit een inspirerende leidraad mag zijn op weg naar Pinksteren. Hierbij willen wij Ben, Jaantje,Gerda, Marja, Willeke, Sandra, Luc, Carriet, Nico, pastoor Meijer, Ria, Gijsje, Ton, Gerrie, Ankie, Henk, Petra, Jet, Carla, Johan, Tiny, Annemiek, Bert, Ed, Cees, Diana, Corrie, Leo, Joke, Piet, Ria, Trina, Corianne, Wimke, Rienk, Janneke, Annie, Gerard, Peter en Rein hartelijk danken voor hun openhartige en mooie bijdrage. Tineke en Bertus. Wil jij de volgende keer ook meedoen, geef dan even je naam door aan of bel April 2014

3 PASEN

4 21 april 2014 Op weg van Pasen naar Pinksteren. De avond na Pasen ga ik graag even bij de Emmaüsgangers langs. Wat een dag hebben die doorgemaakt. Heen en weer geslingerd tussen uiterste wanhoop en vreemde berichten alsof er toch hoop en nieuw leven zou zijn niet te geloven ze zijn tenslotte maar naar huis gegaan. Nu thuis met hem het laatste stuk liep hij met hen op zo vreemd en zo vertrouwd wat hij zei ze zagen weer: het is lente. de wereld wordt groen Samen met hem.. in de stilte van de avond in de liefde van zijn ogen geneest hun diep verdriet eenvoudig breekt Hij met ons het brood.

5 22 april 2014 De periode tussen Pasen en Pinksteren is voor mij Het diepe voelen van de wetenschap dat het gewoon onvoorstelbaar is wat het Hem heeft gekost om in zoveel liefde onze schuld op zich te nemen, te willen dragen en voor ons te sterven. Daar word ik nog steeds stil van. Daar ben ik zo dankbaar voor. Niet gebukt te hoeven gaan onder de schuldgevoelens van je zonden, maar een zeker weten dat Hij je die vergeeft, als je oprecht om vergeving vraagt. Maar ook het gevoel van losgelaten worden, zoek je eigen pad, met alle hobbels die je tegenkomt., een beetje een paniekerig gevoel, maar daarnaast een zeker weten dat Hij er altijd voor je is. Maar ook het spotten van de eerste (pinkster)bloemen in het voorjaar. hoe bijzonder is dat ieder jaar ook weer. The circle of life GdW

6 23 april 2014

7 24 april 2014

8 25 april 2014

9 26 april 2014 De tijd tussen Pasen en Pinksteren en het Pinksterfeest zelf zijn vaak het ondergeschoven kindje als het om muzikale drukte en aandacht gaat. De tijd voor Pasen met haar kerkdiensten en vespers biedt veel mogelijkheden om in de kerkmuzikale rijkdom voor die tijd onder te duiken. Richting Pinksteren heb ik de indruk dat velen al een beetje in de vakantiestemming komen. Het mooie weer werkt daar uiteraard aan mee. Half juni is het dan ook nog even Pinksteren. Wanneer je echter muziek zoekt die iets met geest te maken heeft gaat er een wereld open die minstens net zo groot is als wanneer je zoekt op lijden of verrijzenis. Denk maar aan de meesterwerken van Bach, het motet Der Geist hilft unsrer Swachheid auf of Cantate 34 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. Als ik weer even terugdenk aan het jaarthema van de PKN Met hart en ziel, is dan juist Pinksteren niet nodig om stil te staan bij de begeestering die ons de rest van het jaar beheersen moet in de dingen die we doen? Juist de tijd tussen Pasen en Pinksteren dient om ons hierop te bezinnen. Rienk Bakker

10 . 27 april 2014

11 28 april 2014 In het octaaf van Pasen, de dagen van Paaszondag tot aan Beloken Pasen, wordt in de Latijnse liturgie het bovenstaande graduale gezongen. Het is een vers uit psalm 118: "Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij erom jubelen en blij zijn." Die dag is natuurlijk de dag van Christus' opstanding. Dit gezang geeft voor mij de toon aan voor de rest van de tijd. Want iedere dag in de paastijd beleven we vanuit Zijn verrijzenis. Maar tegelijkertijd kleurt Zijn verrijzenis iedere dag van ons leven. We mogen leven uit kracht van de belofte van Pasen. Voor mij persoonlijk is het goed dat te overdenken, ook op dagen die meer op Goede Vrijdag lijken. Pastoor Meijer

12 29 april 2014 m }Ç ÉzxÇ ÅÉxàxÇ ééäxxä äxüàüéâãxç {xuuxç â àzxáàüttäwa [xà äxüàüéâãxç wtà {ttü Ç áàttà áàxäwx [xå ÄÉá àx ÄtàxÇA g Çç wx _tâçtç

13 30 april 2014 GODS LINKERWANG Toen mijn vader en moeder vertelden van hem, die rond ging in steden en dorpen, die mensen opbeurde en deelde al wat hij had, die vrome praatjes doorprikte en zieken genas, die in mensen geloofde, in de verschopten vooral, de man met die doornenkroon op zijn hoofd, die voor koning moest spelen en uit werd gelachen en dood werd gemarteld, toen ze vertelden dat die loser de liefde van God was, zijn linkerwang, de machteloosheid ten top gespijkerd, kon ik het niet bevatten, het ging mijn verstand ver te boven. maar ik had het gevoel dat het waar was, want wie zou er zoiets onzinnigs verzinnen, zo dwars op de wetten van deze wereld, wij mensen niet, wij willen winnen, ten koste van alles. HvL

14 1 mei 2014 Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? Toen deze vraag mij werd gesteld, wist ik daar zo 1,2,3 geen antwoord op te geven. Gelukkig hoefde dat ook niet gelijk. Ik probeerde er onderuit te komen, de vraag te negeren, ik was immers niet tot een antwoord verplicht. Ik probeerde ervoor weg te lopen, maar de vraag kwam telkens terug en liep met mij mee waar ik ook naar toe ging. Toen kreeg ik in de gaten dat de vraag mij niet voor niets werd gesteld. Ik zocht een rustig plekje op en herhaalde de vraag: Hoe ga ik van Pasen naar Pinksteren? Hoe ver ben ik eigenlijk al op weg? De vragen en (ant)woorden buitelden door elkaar heen met flitsen door m n hoofd en ik liet het maar komen: Kleine stapjes. Nog maar net op weg. Onzeker. Aarzelend. Hoe weet ik waar ik al ben op de weg? Welke route neem ik eigenlijk? Bewust? Onbewust? Op de automatische piloot? Omkijkend naar Pasen, zo kort geleden. Verhalen uit de bijbel en boodschappen die ze vertellen. Ziende blind zijn. Niet vasthouden, maar loslaten uit liefde. Liefde door de dood heen. Opstanding uit de dood. Viering van het leven. Met vallen en opstaan. Luisterend in stilte. Voelen. Willen rennen naar Pinksteren, want het is zo wonderlijk mooi. Zoekende. Hindernissen onderweg. Zonnestralen, soms tussen donkere wolken door, een andere keer de hele dag door schijnend. Verwarmend. Hartverwarmend. Mensen die je tegenkomt of juist met je meelopen, die je afremmen of een duwtje geven in de goede richting. Bemoedigen. Liefde. (Bescherm)Engelen. De natuur die spreekt op haar eigen speciale manier Wat een stortvloed van woorden! Ik besluit het van mij af te schrijven en het op papier te zetten, dat heeft mij al vaker geholpen. Het geeft een soort van rust. De vraag die mij werd gesteld heeft mij iets moois gebracht besef ik tijdens het schrijven. Al weet ik nog niet waar ik ben op de weg van Pasen naar Pinksteren, ik ben onderweg! Dat is wel duidelijk en ik zie dat mijn route mij wordt aangewezen, ook als ik ondertussen misschien even ben afgedwaald. Het is niet altijd makkelijk, het zicht niet altijd helder, maar de route is boeiend en vandaag zet ik in ieder geval weer een nieuwe stap in de goede richting. Een stap vol vertrouwen naar die wonderlijke gebeurtenis die steeds dichterbij komt. Een stap verder onderweg van Pasen naar Pinksteren. Dank je wel vragensteller!

15 2 mei 2014 De tijd tussen Pasen en Pinksteren is eigenlijk ontleend aan het Oude Testament. Men vierde het Paschafeest om de uittocht uit Egypte te gedenken en vijftig dagen later het Wekenfeest, als dank voor de tarweoogst. Christenen vieren nu de opstanding van Jezus op het Paasfeest en zo werd voor ons 50 dagen later het Wekenfeest het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, waaraan gekoppeld de opdracht om aan alle volken het Evangelie te verkondigen. (Pinksteren is afgeleid van het Griekse pentekoste dat 50 betekent.) Voor mij is de 50 dagentijd tussen Pasen en Pinksteren een tijd van hoopvol verwachten. Met Pasen vieren we Jezus opstanding uitbundig, de dood is overwonnen, geen graf kon Hem vasthouden. Maar toch is het plaatje nog niet compleet, er is ons nog meer beloofd, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Weliswaar verlaat Jezus voorafgaand aan de uitstorting van die Geest deze aarde, maar Hij belooft ook dat Hij de Trooster zal zenden en dat mogen we dan gedenken op het Pinksterfeest, wanneer de volgelingen van Jezus uitbundig de Blijde boodschap verkondigen aan allen die het maar horen wilden. Daarbij leek het wel of ze tongen als van vuur op hun hoofd hadden. Natuurlijk is het voor ons spijtig dat we daar niet bij konden zijn, het echt zelf meemaken. Maar toch geeft God ons in de Bijbel zoveel informatie dat we het met de ogen dicht toch een beetje kunnen meebeleven. Maar ja. het blijft toch altijd een zaak van GELOVEN!

16 3 mei 2014 Van Pasen tot Pinksteren Opdracht bij een lezing: 2 Koningen 2: 1 18 Een groot profeet - Elia - draagt zijn gezag over aan zijn opvolger, talloos zijn de overeenkomsten met de andere Elia die gekomen is. Zoek en vind de overeenkomsten met de tweede Elia! Johan Langelaar Heb de overeenkomsten gevonden en wil je graag reactie? Dan kun je ze opsturen naar : Ds. Johan Langelaar Johan Langelaar Tineke Labrie Hofplein VK Vianen Mail

17 4 mei 2014

18 5 mei 2014 Een tijd van vergeving Psalm 32, 1-2 Gelukkig de mens van wie een misstap is vergeven, en van wie de zonde is toegedekt Gelukkig de mens wiens zonde de HEER niet aanrekent, van wie het geweten tot rust is gekomen. Als we vergeving van onze eigen zonden willen krijgen, moeten we anderen vergiffenis schenken. elkaar vergeven Woorden uit het Heilig Evangelie volgens Lucas (23, 34) als we met Pasen lezen: Jezus sprak: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Woorden uit het Heilig Evangelie volgens Johannes (20, 22-23) als we met Pinksteren lezen: Ontvang de heilige Geest, zei Hij: Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. Woorden uit het Onze Vader als we bidden: Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Woorden uit de geloofsbelijdenis als we uitspreken: Ik geloof in de vergeving van de zonden. Woorden van onszelf als we tegen elkaar zeggen: Ik vergeef de mensen die mij te kort gedaan hebben. Elkaar vergeven is een van de mooiste geschenken die God ons gegeven heeft. Laten wij elkaar daarom zo n mooi geschenk geven. God, Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend de Heilige Geest over hen uit en alles zal herschapen worden. Geef hen door de Heilige Geest de kracht elkaar te vergeven en laat dit geestelijke voedsel ten goede komen bij de voortgang op hun weg der verlossing. Er verschenen aan hen een soort Amen. vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten (Handelingen 2, 3)

19 Even the darkest night will end and the sun will rise. 6 mei 2014 Every day may not be good but there is something good in every day. God loved you yesterday, he loves you still, he always have, and always will. Never blame anyone in your life, good people give you happiness, bad people give you experience, worst people give you al lesson, & best people give you memories. Hoe ga ik van Pasen naar Pinksteren? Eigenlijk zou ik het zelf niet zo goed weten omdat ik me er totaal niet mee bezig hou. Toen ik de mail van Tineke kreeg met de vraag of ik een bladzijde wilde invullen, dacht ik gelijk aan quotes. Ik kijk veel op internet op sites waar allemaal verschillende teksten op staan (ook wel quotes genoemd). Hier haal ik veel inspiratie uit en het werkt heel rust gevend. Op deze bladzijde een paar quotes die ik met jullie wil delen. Gewoon omdat ze mooi zijn en ze mij soms door een dag heen helpen als het wat minder gaat. De films die ik hieronder heb opgeschreven raad ik aan iedereen aan, mensen die geloven, mensen die zoekende zijn en mensen die niet geloven. Zelf hoor ik bij de categorie zoekende. Toen ik de films keek heeft het mij stevig aan het denken gezet maar heeft het me ook nieuwsgierig gemaakt naar het geloof. De film to save a life heb ik als tip meegekregen van mijn schoonzusje, ik heb hem zelf doorgegeven aan een vriendin van mij die niet gelooft. Ze had de film helemaal afgekeken en zelfs zij werd aan het denken gezet waardoor ze de hele nacht zelfs niet heeft kunnen slapen. Sandra van Kouwen AANRADERS! Films met een christelijke gedachte waardoor ik geraakt werd: 1. To save a life 2. The woodcarver waarom kerst? 3. De Brug hart van Pasen

20 Transparant door Vera Huijgen 7 mei 2014 Wie met god wandelt langs het strand in de bossen en in de woestijn van zijn bestaan die verliest langzaam maar zeker alle reserve elke terughoudendheid je zekerheid verankerd in god maakt je bestand tegen elk soort ongerief en speelt soepel in op elke opening naar plezier in groeiend vertrouwen uit de grond van je hart ga je met god om en trekt met haar op door de dag en langs de nacht totdat je behoefte aan zelfbescherming aan afstand tussen jou en de rest van de wereld begint af te nemen geen nood meer je anders voor te doen dan je bent niet mooier niet slechter maar recht zo die gaat en zonder maskerade kwetsbaar en doorschijnend sta je glashelder in het leven van alledag ontdaan van ingewikkelde procedures van zelfhandhaving en ego tripperij je mag gezien worden transparant en welgedaan door god als je bent glanzend als kristal in de palm van haar handen

21 8 mei 2014 Waar is die brief van Tineke? O ja hier, wat was de vraag ook alweer? Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? God ja, hoe doe ik dat? Doe ik er wat aan? Ja ik geloof van wel, ik sta stil, waar andere hossen, bij het carnaval, leuk feest, ik kijk ernaar, wil toch eigenlijk wel een carnavalsoptocht zien op de T.V. Ga naar de carnaval -mis bij mij zusje in het dorp Odijk en verwonder mij. Ik vroeg eens aan de dochter van Brabantse vrienden waarom ze carnaval vierde, en ze zei gewoon voor de leut, de gezelligheid, ze had werkelijk geen idee, dat verwondert mij. Op as- woensdag ga ik het askruisje halen bij ons in de kerk en zie daar de laatste jaren steeds meer mensen van andere geloofsgemeenschappen die op deze manier aan de vasten beginnen, wonderlijk. Aswoensdag is een vasten- en onthoudingsdag, ach, een dagje zonder vlees en vis en zonder seks, is wel te doen, maar er zijn mensen in Nederland, en de rest van wereld niet te vergeten, voor wie dit iets alledaags is, toch eens over na denken. De andere dagen van de 40 dagen tijd probeer ik te vasten op mijn manier, het maakt niet uit wat of hoe je het doet als je er maar over nadenkt. Geen snoep, koek, taart of andere lekkere dingen. Voor mij is het lastigste, geen dropjes en chips en die verjaardagen, en meestal heb ik er wel een paar, alleen al die van man en kinderen. Telkens uitleggen dat je vast en waarom. In de loop van de 40 -dagen maak ik samen met een paar meiden en de pastor de viering voor de Paasnachtwake voor koor Flame. Dit vind ik zelf een van de mooiste vieringen in onze kerk en de belangrijkste, nog belangrijker dan Kerst. Er hoeft niet zoveel gedaan te worden voor deze viering; veel staat vast; rituelen, gebeden en lezingen. We proberen er wel elk jaar iets anders van te maken. Maar er gebeurt ontzettend veel in deze viering en iedereen moet goed opletten dat alles goed gebeurt, meestal wordt er apart geoefend door de misdienaars voor deze viering. De weg van Pasen naar Pinksteren beleef ik niet zo, het stopt zo n beetje bij de Pasen, met een leuk uitje met vrienden, op tweede Paasdag. Gaat het dan ongemerkt voorbij? Ja, eigenlijk wel, zo verloopt ieder jaar, onbewust, bewust geleefd, En een leuke bijkomstigheid, de weegschaal is ineens wat liever.. Annemiek

22 9 mei 2014 En nu Na een tijd van zoeken, zoeken en steeds maar niet vinden. Gaan we opnieuw zoeken, maar je plek bleef leeg. Als vrienden groep zochten we elkaar op. We hebben veel van gedachten gewisseld. En hoe gaan we nu verder. Jij bent er niet meer. Nu merken we extra hoe belangrijk jij eigenlijk in ons leven was. En we vragen ons steeds af: Wat zou jij denken van. Wat zou jij willen dat.. Kunnen wij jou levend houden in ons? Kunnen wij vol vuur jou verhaal doorgeven? De manier dat je bij ons weg ging was onmenselijk, niet te begrijpen. We willen met eigen ogen zien of het wel goed komt. Maar een mysterie is niet uit te leggen. We hebben daarvoor vertrouwen nodig. Je werd voor onze ogen weggezogen. Maar gelukkig hebben we elkaar En jij leeft met ons mee. Jou, onze verhalen van Liefde en recht gaan mee met de wind. Naar alle hoeken van de wereld. Wij staan in vuur en vlam. We weten dat; als alles duister is We het vuur altijd weer aankunnen steken. Aangewakkerd door de wind.

23 10 mei 2014 Gedachten vooraf aan een gebed bij de laatste weken van de 50 dagen naar Pinksteren. Zonder Geest geen leven, zoals Jona al ervoer bij Ninevé. De mens kreeg de geest en kwam tot inkeer. Ninevé bleef gespaard. Deze inkeer, het inzicht naar waarachtigheid, de naakte waarheid van het geloof gaf de mens een toekomst. Er is nog tijd om jezelf tot het goede te zetten. Dat doe je misschien al, en dat geeft vreugde. Vandaar dat de geest ons vrolijk leidt naar Gods toekomst en dus naar onze toekomst met God. 11 mei een gebed bij de laatste weken van de 50 dagen naar Pinksteren.

24 11 mei 2014

25 12 mei 2014 Van Pasen tot Pinksteren Gij hebt de bloemen op de velden met Koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Gezang 479: 2 en 3 Het wuiven van de bomen, het buigen van de takken geritsel van de bladeren, kijk om je heen en verwonder je! Carla Melgers

26 13 mei 2014 De tijd tussen Pasen en Pinksteren. De tijd tussen Pasen en Pinksteren doet mij ieder jaar weer weemoedig maar met een glimlach terugkijken naar mijn jonge jaren. Met Pasen kregen wij witte kniekousen met een gehaakt randje aan en met Pinksteren witte sokjes met zo n zelfde wit gehaakt randje. Uiteraard is er meer wat mij aan het denken zet in deze periode. Ik wil dat graag als volgt verwoorden: Pasen. de stilte, bij al het wonderlijke wat gebeurd is met onze lieve Heer. Pinksteren. dat wij door de Heilige Geest levend gemaakt zijn en verder mogen gaan. De tussenliggende periode vervult mij met een intens vertrouwen! Joke Faaij-Fioole

27 14 mei 2014 Waarom???????? We kijken via de TV vluchtig naar de beelden uit Syrië, Afrika en de Balkan(Oekraïene). We tikken vervolgens verder op onze smartphone, I-pod, Facebook,Twitter Of zouden wij in de Paastijd en op weg naar Pinksteren (50 dagen) onze handen eens laten rusten.? God waaróm toch zijn er zóveel vragen waarop schijnbaar geen antwoord komt en terwijl we wél via onze smartphones, gsm s of al die andere hulpmiddelen metéén een antwoord terug ontvangen? U bent toch veel machtiger dan deze vorm van communicatie? Maar U kreeg toch óók geen antwoord van Uw Vader, toen U aan het kruishout hing en om hulp smeekte? Zou dít soms een teken voor ons zijn, of een antwoord, dat wij de handen zouden (moeten) zijn van Jezus? Heer, doe ons dan ook beseffen, dat U ook van ons een antwoord vraagt: Dat wij ons zullen inzetten voor elkaar, wereldwijd! Dat wij proberen om de haat dichtbij en veraf te verdrijven! Dat wij deze 50 dagentijd streven naar vrede en recht! Nico

28 15 mei 2014 Psalm 107 Gods goedheid houdt ons staande Zolang de wereld staat! Houd dan de lofzang gaande Voor God die leven laat. Al wie door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis wordt heengeleid, Zal van zijn liefde spreken. Wie wijs is, zal de Here zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leid Hij tot vrede.

29 16 mei 2014

30 17 mei 2014

31 18 mei 2014 Kerkgangers na Pasen Komend uit de kerk nog vol van wat ze hoorden, verkondigd door de opgetogen predikant voelen ze vernieuwd, herboren een diep versterkte band met de verrezen liefdevolle Heer. Ze groeten blij wie hen passeren ontsluiten sloten van hun fiets, uiten hun vreugde tussen uitlaatgassen, omzeilen glansrijk glas langs de terrassen. De kracht van overwonnen dood doet Zijn nabijheid stralen, het leven ademhalen op wegen van geloof en hoop, ze rijden in de wereld met opgewekt gemoed de warme gloed van Pinksteren vol overtuiging tegemoet.

32 19 mei 2014 GELOOF HOOP LIEFDE Schildering Drei Zinnen Dolomieten Italië

33 20 mei 2014 Luister! Gejuich. Ze hebben gewonnen! Feest in de tent van die toffe lui. HIJ weer! HIJ zet mij overeind. HIJ doet het. Geweldig! Ik zal niet sterven, maar leven. Vertellen wat HIJ deed. HIJ neemt mij serieus, maar laat mij niet vallen. HIJ laat mij tot mijn bestemming komen. Ik wil HEM de loftrompet steken. Zo kom je bij HEM, hier heb je die toffe lui. Geweldig dat U niet doof was en mijn vijand van repliek diende! Ze dachten dat het een loser was, maar hij werd de held. Het is zijn werk. Ongelooflijk! Dit is de dag van de overwinning. Laten we een groot feest bouwen. bij zondag Cantate parafrase van Psalm 118:15-24 Rein den Hertog

34 21 mei 2014

35 22 mei 2014 Lieve vader, De veertigdagentijd en Pasen liggen weer achter ons. Ik moet nog regelmatig denken aan onze brief wisseling. De brieven heb ik bewaard in een mooi kistje, soms haal ik ze er uit en lees ze nog eens door. Dat is toch het mooie hè dat je iets tastbaars hebt, als een herinnering die je nog eens vast kunt houden, na lezen en koesteren. In het kistje heb ik nog meer speciale dingen zitten. Een kleine Gonzo, weet u wel dat figuur uit The Muppets show. Elke show weer begon met Gonzo die een stunt zou gaan doen en (bijna) elke keer mislukte dat. Ondanks al de mislukkingen bleef hij maar proberen. Voor mij staat dat voor niet op geven, wat er ook mis gaat, er voor blijven gaan. Er zit ook een hanger in uit Taizé, die heb ik jaren geleden van u gekregen. De hanger staat voor het licht. Dat is toch een gevoel van hoop,te weten dat het licht er is, ook al lijkt het soms donker te zijn. Er zitten wat foto s in van onze reis naar Frankrijk, een paar jaar geleden. Een bijzondere paar dagen met een lach, een traan en samen genieten van al het moois wat op ons pad kwam. Weet u nog bij dat Indiase restaurant, waar de eigenaar het restaurant zegende en toen vroeg of hij ons ook mocht zegenen. Dat was bijzonder hè en ook nog heel lekker gegeten. Als ik het zo bekijk staan de meeste dingen wel voor hoop, licht, voor bijzondere momenten die je laten zien dat het niet alleen donker is. Ik wil u graag nog zeggen dat omdat u in mijn leven bent ik weet dat ik het ga redden. Dat ik weet dat er handen zijn die me opvangen, die me vasthouden als ik dat nodig heb, maar die me ook wijzen op dingen en me laten zien welke kant ik op kan gaan. Bewust zeg ik kan gaan, wat het zijn geen dwingende handen. Ik hoop dat ook mijn handen u tot steun kunnen zijn. Vader, we zien elkaar snel en tot die tijd weet u bent in mijn gedachte. Een lieve groet, Uw zoon

36 23 mei 2014 Mijn weg naar Pinksteren Mijn weg door het jaar is vanaf mijn kind zijn sterk bepaald door de natuur. Grootgebracht op een boerderij was het voorjaar vooral een mooie en frisse tijd van opnieuw beginnen, van verwachting: de koeien de wei in in, de stallen schoon en gewit, het land gereed en hopen op een groeizaam seizoen, de eerste keer grasmaaien. Pasen en Pinksteren waren de ijkpunten van deze periode; extreme koude, natte of warme feestdagen werden herinnerd want ze ware van invloed op het gewas, de beesten en het werk. Voor mij is de verbondenheid van Pasen en Pinksteren met de tuin, de natuur altijd gebleven: De bomen en struiken, het fluitenkruid: zo overdadig als dit weer zijn plaats inneemt langs de wegen. De planten in de tuin die gaan bloeien, de moestuin die vraagt om zorg: grond bewerken, zaaien en voorzichtig de jonge plantjes verpoten en water geven. En niet te vergeten de vogels. s Ochtends in alle vroegte wandelen en stil staan om de vogels te zien, druk met hun nest, hun jonge kuikens. Mijn weg gaat in deze periode letterlijk door de tuin, de natuur. Op blote voeten door het natte gras in de vroege ochtend is voor mij de beste start van een drukke dag. Misschien vind ik daar wel de geest van Pinksteren: inspiratie en bron om te blijven werken in deze wereld. Dit voorjaar gevoel wordt prachtig uitgedrukt in het gedicht van Hans Andreus, 1975 De vogels Vanmorgen werd ik wakker van de vogels. En ik dacht: waarvan werd ik wakker? Van de vogels. Van het licht ook maar meer van de vogels. Het licht zacht zingend, de vogels keihard. Marja

37 24 mei 2014 Het pad naar de kop van het kanaal Hoe modderig vaak, het blijft bekoren, in wintertijd kaal, keihard bevroren. Maar tussen Paas en Pinkster in, juist dan geeft t pad, mijn leven zin. Dan voel ik hevig keer op keer, de scheppingskracht van God de Heer Daar schiet omhoog vanuit het groen, de madelief en paardenbloem. Klaver boter pinksterbloemen, laten de bijen vrolijk zoemen. En boven al die rijkdom uit, tot aan mijn knieën fluitenkruid. Waar tussen ook nog wat margrieten, mensenlief dat is genieten. Zo dromend loop ik tot de Lek, die pracht rivier, gewoon te gek. Soms kalm en blauw, of wild en zwart, met weinig wind, of, het waait hard. Zo stroomt ze voort tot in de zee en voert ook mijn gedachten mee. Die cyclus van dat waterwonder, dat is en blijft toch heel bijzonder. Water, dat verdampt op zee, de wolken nemen het weer mee. En bij de Alpen aangekomen, daar laten zij hun vracht weer stromen. Als regen of ook wel als sneeuw, geschied het nu al eeuw na eeuw. Water, bestaat er groter wonder, niets of niemand kan er zonder. Het land, de mens, dier, plant en boom, het water, de ultieme droom. Boven mijn hoofd, hoog in de lucht, noordwaarts, ganzen op hun vlucht, De kieviten, iet of wat gehaast, bezetten nu die vrije plaats. En ook de grutto laat zich horen, dat grutto-grutto, moet bekoren. Zwaluwen scheren door het zwerk, muggen vangen is hun werk. De zon, die bron vol energie, bepaald veel van het hier en nu. Daardoor kan alles groeien, bloeien, dat moet toch echt eenieder boeien. Die wereld, vol wonder mooie dingen, laat dan mijn hart van vreugde zingen. En daartussen wij,gods mensen, wat willen wij ons meer nog wensen. Dus zeg ik Schepper dank u zeer, u bent voor mij, mijn God en Heer. K.K.

38 25 mei 2014 De vraag: Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? zet ons aan het denken. Eigenlijk hebben we daar nooit echt bij stil gestaan. Al denkend en zoekend komen we op het thema Hoop. In de bijbel lezen we dat tussen Pasen en Pinksteren de vrienden van Jezus er stukje bij beetje op worden voorbereid om, waar Jezus zich voor zijn dood voor inzette zijn strijd zonder geweld voor gerechtigheid tussen mensen en tussen groepen mensen om dat werk nu zélf voort te zetten. Anders gezegd: tussen Pasen en Pinksteren worden we uitgenodigd rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is. Conclusie: na Hemelvaart laat Jezus ons alleen en moeten we het zelf doen. Met Pinksteren worden we geïnspireerd door Gods Heilige Geest en HOPEN we op zijn komst. Hoop geeft ook vleugels, ze zullen je dragen! Weia en Peer

39 26 mei 2014 Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est Lied 568 Nieuwe Liedboek / Taizé Rechtvaardig kiezen zoals Jezus koos vóór het leven tegen de dood aan de kant staan van de God die met alle machten spot partner zijn in Jezus' geest steeds is hij God trouw geweest deed zijn wil ten einde toe nooit was hij de liefde moe kiezen zoals Jezus koos vóór het leven tegen de dood doelbewust in Jezus' lijn consequent rechtvaardig zijn Hans Bouma (uit: Kom ons te boven)

40 27 mei 2014

41 28 mei 2014 Met de indringende mooie klanken van de Matthäus Passion van Bach nog helemaal in mijn hoofd en lijf, zal ik de Lijdenstijd, eindigend in het hoopvolle Licht van Pasen, met enige weemoed achter mij laten. Het is volbracht. Ook mijn lichaam en geest zijn altijd blij dat een winterperiode gelukkig weer eindigt in de lente. De lente geeft mij energie. De lente stemt mij hoopvol. De lente maakt mij gelukkig. De lente voelt als liefde. Ik voel het als een warm vuur dat zich verspreidt in mijn lichaam en geest. Energie, hoop, geluk, liefde, vuur. Pinksteren? Pinksteren!

42 HEMELVAART HvL Aan hun oog onttrokken

43 30 mei 2014 Als Pasen en Pinkstern op één dag zouden vallen, zouden we het helemaal voor elkaar hebben. De opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest. Het zou in deze tijd van alles resultaatgericht en efficiency goed uitkomen lijkt het wel. Hemelvaart kan dan zo n beetje in het midden. Ik leef in een tijd van snel en gehaast. Van liever nu dan morgen. Het is gelukkig niet zo. En dat maakt dat ik tijd heb, om de gebeurtenissen tot me door te laten dringen. De dood overwonnen en de Heilige Geest die ons in onze werkelijkheid steunt. Geweldige gebeurtenissen waar je ondersteboven van kunt zijn. Maar niet in één dag, dat is teveel van het goede. Om de gebeurtenissen ook intensief mee te maken en me weer bewust te zijn, van wat het eigenlijk betekent voor mij krijg ik meer tijd. Het heeft zin de tijd te vertragen. Vijftig dagen de tijd, om van de Opstanding, tot de Hemelvaart van Christus en weer verder tot Pinksteren begeesterd te worden door de Heilige Geest. Vertraagde tijd. Wimke van t Spijker

44 31 mei 2014 O Pinksterdag. O Pinksterdag, paasfeest in t goud: God heeft ons niet verlaten; zijn Geest getuigt zeventig-voud, brengt ons in alle staten. O hemelvuur,stormende kracht, als duif hier neergestreken, brand ons vooruit door diepe nacht, De aarde tot een teken. O pracht van God, kolom van licht, zelf aan het licht onttogen, o warmte van Gods aangezicht: door U zijn wij bewogen. O Trooster lief, berg ons in U, wij waren haast verloren: waar blijft de hoop als wij niet nu uit U worden herboren. Lied 699 liedboek

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Algemeen De voorgestelde liederen zijn gekozen uit het Liedboek van de Kerken (LvdK), uit de bundel Tussentijds (TT) en uit Liederen en Gebeden uit Iona

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Jeruzalemkerk Liturgie 3 juli 2016 ochtend RdH Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Muzikale begeleiding: Peter Tiggelaar (orgel) Kindernevendienst:

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kerkdienst in de Brugkerk te Lemelerveld 18 augustus 2013 om 9.30 uur. Welkom door de ouderling van dienst die ook de kaars van de knd aansteekt

Kerkdienst in de Brugkerk te Lemelerveld 18 augustus 2013 om 9.30 uur. Welkom door de ouderling van dienst die ook de kaars van de knd aansteekt 1 Kerkdienst in de Brugkerk te Lemelerveld 18 augustus 2013 om 9.30 uur OM TE BEGINNEN Welkom door de ouderling van dienst die ook de kaars van de knd aansteekt Aanvangslied (staande): Psalm 107: 1, 4

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth Eredienst 14 mei 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. R. Roth Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Gezang 161: 1, 2 Gebed Gezang 161: 3, 4 Schriftlezing 1 Samuël 17 Psalm 25: 1, 2 >> Regenboog Preek Opwekking

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Gedachteniszondag ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 ORDE VAN DIENST

Gedachteniszondag ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 Gedachteniszondag Voorganger: ds. Gerrit Heuver m.m.v. de cantorij onder leiding van Han Siertsema Han Siertsema: orgel en piano Shannon Scheltema: viola da gamba

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 13 maart 2016, 5e zondag in de Veertigdagentijd

Orde van dienst voor zondag 13 maart 2016, 5e zondag in de Veertigdagentijd Orde van dienst voor zondag 13 maart 2016, 5e zondag in de Veertigdagentijd Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard = = = = =

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

22 januari uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort

22 januari uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort 22 januari 17.00 uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort votum en groet zingen: Opwekking 642 De rivier gebed, zingen GK gezang 177 Hoor trouwe vader ons gebed lezen: Galaten 3:1-14 zingen: Ps 147: 3

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 2 februari 2014, themadienst: Wat Is Geluk? Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10:00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan.

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan. Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart 2016 Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Gez. 630 Sta op een morgen ongedacht De gemeente gaat zitten Inleiding/

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Liturgie voor PG Wieringerwerf op 26 febr 2017

Liturgie voor PG Wieringerwerf op 26 febr 2017 Liturgie voor PG Wieringerwerf op 26 febr 2017 Afbeelding vanaf 9.15 uur laten zien WOORD VAN WELKOM en mededelingen AANVANGSLIED: Word stil nu de Ene tot ons komt (Sytze de Vries, melodie: Wees stil voor

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Stilte vooraf. -Word stil om in Gods aanwezigheid te zijn- Inleiding

Stilte vooraf. -Word stil om in Gods aanwezigheid te zijn- Inleiding Stilte vooraf -Word stil om in Gods aanwezigheid te zijn- Inleiding Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor: Open je handen. Want we geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult.

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Tienduizenden redenen tot dankbaarheid Opwekking 733

Tienduizenden redenen tot dankbaarheid Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Zondag 7 april CGK Onstwedde Voorganger:

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij City Harmonic Wedding Day Votum en Groet (Sela) Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Verzoeningsviering UIT DE DIEPTE ROEP IK, HEER

Verzoeningsviering UIT DE DIEPTE ROEP IK, HEER Verzoeningsviering UIT DE DIEPTE ROEP IK, HEER Deze verzoeningsviering is bedoeld om in de aanloop naar Pasen gehouden te worden. Parochies binnen eenzelfde federatie kunnen samenwerken om ze te organiseren

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010 Leren vliegen Graag zou ik een vogel zijn Uit aarde ben ik gemaakt uit slijk en drek uit bloed en water graag zou ik een vogel zijn uit veren papier en dunne beenderen niet nat en bloederig Uit aarde zijn

Nadere informatie

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 1 e Paasdag 2016 Stap voor stap op weg naar Pasen Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 Afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan, zijn kruisweg,

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Orgelspel Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 598 Als alles duister is 1 Welkom Stilte Bemoediging: V: Onze hulp is in

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie