PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1"

Transcriptie

1 PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 Van de redactie 2 Inleiding van het pastorale team: Sterven op je paasbest 3 Herbestemming van de Heusdense kerk 5 Informatieavond rond Heusdense kerk 6 Parochie Wonderbare Moeder en Vrienden bezoeken Lourdes 7 Paasfestijn in Drunen ook in de kerk! 8 Even kennismaken met... pastor Piet Gelens 9 Uitnodiging 25-jarig priesterjubileum pastor Piet Gelens 11 Kidsclub, kinderwoorddienst en kleuterkerk 12 Uitneembare pagina vieringen rond Goede Week en Pasen RK begraafplaats aan de Schoolstraat, Drunen 13 Flitsen(d)! 14 Vincentiusvereniging timmert hard aan de weg 14 Paaswensen van de werkgroep Maria Bedevaart 16 Kinderen bereiden zich voor op de Eerste H. Communie of het H. Vormsel 17 Paus Franciscus: een mens om van te houden! 18 Zangers gezocht! koor Cantare 21 Een dag niet gelachen Het leven van de heilige Hubertus 22 Kleurplaat 24-1-

2 Van de redactie Weet u het nog, Pasen vorig jaar? Als ik het mij goed herinner lag er toen zelfs nog sneeuw in elk geval had het gevroren. Terwijl ik dit schrijf moet ik ineens denken aan de verhalen die mijn vader wel eens vertelt over zijn jeugd. In die tijd (pa is van 1936) ging je op Eerste Paasdag op z n paasbest naar de kerk. Als het kon, had je speciaal voor die gelegenheid nieuwe kleren gekregen. En nou komt het: het was absoluut ongepast om dan je winterjas te dragen. Hooguit een colbertje. Of Pasen nu vroeg viel, of laat en ongeacht de weersomstandigheden. En het was een heel eind lopen naar de kerk... Op Paaszaterdag kwamen, rond het middaguur, de klokken terug uit Rome : de galmende kerkklokken luidden het einde van de vastentijd in. Dit geluid werd altijd met vreugde begroet door de kinderen, die zich nu eindelijk konden storten op de inhoud van hun vastentrommeltjes. Kom daar nog maar eens om. De paaswake was een lange mis met voornamelijk bijbellezingen. Hoe anders dan nu: ik geniet elk jaar van deze viering, voor mij de mooiste mis van het jaar. De donkere kerk lijkt de adem in te houden. Dan komt het licht, dat zich kaarsje na kaarsje verspreidt. Het U zij de glorie dat door iedereen uit volle borst wordt meegezongen. Prachtig, sfeervol en ontroerend. Ook diaken Albert Soeterboek schrijft in zijn inleiding over paasbest. En daarna volgen er nog vele andere leuke, interessante en informatieve verhalen voor u in deze Parochiewijzer. Een kijkje in de inhoudsopgave zegt al genoeg! Ik wil deze gelegenheid ook even aangrijpen om een woord van dank uit te spreken naar de mensen die het mogelijk maken om deze Parochiewijzer op uw deurmat te krijgen. Behalve de vaste redactieleden en het pastorale team zijn er vele anderen die artikelen voor ons schrijven. Het parochiesecretariaat zorgt voor de fraaie kaft en de vieringenlijst. Vervolgens gaat de drukker aan de slag, gevolgd door de vouwploeg. En tenslotte gaat elke Parochiewijzer door de helpende handen van onze bezorgers. Iedereen: hartelijk dank en vooral een Zalig Pasen gewenst! Esther Romeijn -2-

3 Inleiding van het pastorale team Sterven op je paasbest In een toespraak heeft paus Franciscus er onlangs aan herinnerd dat de ware schoonheid van het menselijk leven ook zijn kwetsbaarheid omvat. Wanneer we naar het leven kijken en het beschermen, wat het stadium of de conditie ook is, dan kunnen we de waardigheid ervan onderkennen en de waarde van heel het menselijk leven, vanaf zijn conceptie tot aan zijn dood. De woorden van de paus doen me denken aan een moeder die in het ziekenhuis lag. Het ging niet zo goed met haar. Maar ze was behoorlijk taai. Telkens verraste ze de doktoren en krabbelde weer op. Iedereen nam aan dat ze ook nu weer zou opknappen. Zeker toen ze had aangekondigd dat ze naar de kapper wilde. De verpleegster had een afspraak voor haar gemaakt. Ze zou er dinsdagochtend worden heengebracht. Zou je dat wel doen? had haar man gevraagd. Je bent zo ziek en je hebt gisteren nog de pastoor gebeld voor de ziekenzalving. Jawel, zei ze met overtuiging, ik kan zó niet gaan... En inderdaad, dinsdag kwam de pastoor maar mevrouw was er niet. Die zat namelijk bij de kapper. Doe haar de groeten; ik kom wel terug, zei de pastoor. Diezelfde nacht nog stierf moeder. Ze lag er keurig bij. Haar kapsel had nog een kleurspoeling gehad. Ze zag er jaren jonger uit. De pastoor was halsoverkop uit bed gebeld. Nou ja, de kapper was minstens zo belangrijk als de zalving! Deze verhalen hoor je vaak. Mensen willen graag in de herinnering van anderen blijven. Ze willen daar graag bemind en gewaardeerd zijn. Op dat verlangen geeft Pasen het meest verregaande antwoord. Jezus kiest voor het leven Gelooft u echt in de verrijzenis? vroeg iemand. Ja, u moet wel hè? U bent immers diaken! Ik moest er even over nadenken want ik geloof wel in de verrijzenis maar het is zo gemakkelijk gezegd: Ja, daar geloof ik in, maar wat betekent het? Het gaat om een mysterie dat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat; het zegt weinig concreets. Als er géén verrijzenis was zou ik evengoed in Jezus geloven, realiseerde ik me. Christus is God die leven wekt om zich heen. De mens die steeds tegen de dood kiest. Hij stuurt de stenigers weg van een vrouw die gelyncht dreigt te worden. Hij haalt de tollenaar uit zijn isolement waarin hij gevangen zit. -3-

4 Hij wordt boos op degenen die de kinderen niet als volwaardige mensen zien. Hij durft de melaatse (evenals later Franciscus) aan te raken en strijkt over de ogen van de blinde. Ik wil ook graag kiezen voor die levensstijl. De keuze voor de dood Onze tijd heeft deze waarheid broodnodig. Er wordt zo gemakkelijk gekozen voor de dood. Burgeroorlogen in Syrië en Centraal Afrika maken gruwelijk duidelijk hoe satanisch het kwaad de kop kan opsteken en mensen tot beesten kan maken. We verheerlijken geweld bijna 24 uur per dag op televisiezenders en spelcomputers. Vervolgens verbazen we ons als een kind een pistool trekt op een speelplaats. De rijke helft van de wereld heeft miljarden te verdelen maar ontwikkelingshulp staat niet erg hoog op de internationale agenda, zeker niet in crisistijd. Onze welvaart eist slachtoffers; in het verkeer en wat minder aanwijsbaar door allerlei stoffen in onze leefomgeving en voeding. We hebben er inmiddels mee leren leven. Onze moderne tijd heeft een wrang gezicht. Het heeft de zachte woorden nodig van het evangelie. De verlokking om te kiezen voor het leven. Dat idee geeft mijn leven zin. Ik hoef niet bang te zijn mezelf te verliezen. Ik mag me geroepen weten om het leven te beschermen. Dat lijkt mij de eenvoudige waarheid. Ik hoef daar ook geen beloning voor, net zomin als Jezus dat hoefde. Er was voor hem eenvoudig geen andere weg dan die van het leven. Ik hoef de verrijzenis niet als beloning. Het ís ook geen beloning! Het leven mocht ik bij mijn geboorte ontvangen, gratis, pro Deo. Gedragen door God Het is de verwachting dat het leven waarvoor we kiezen, uiteindelijk zal overwinnen. Het is de hoop dat God van ons houdt, en dat wij in die goddelijke liefde geborgen zijn, ook als het lichaam ons niet langer meer draagt door de tijd. Het is een gedicht over de onoverwinnelijke kracht van het leven en de liefde. Naar de kapper gaan en een kleurspoeling laten doen om er op je paasbest uit te zien voordat je sterft, is zeggen dat je hoopt ook na je dood bemind te zijn. Bemind bij God en bij de mensen... Zalig Pasen, Christus is verrezen! Mede namens het pastorale team, Diaken Albert Soeterboek -4-

5 Herbestemming van de Heusdense kerk Zoals ook al in de vorige Parochiewijzer beschreven, heeft het kerkbestuur in samenwerking met het bisdom stappen gezet om op termijn een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw in Heusden te vinden. Het kerkgebouw is, vergeleken met de kerk in Herpt, niet alleen bouwkundig maar ook qua ligging (in de vesting) meer geschikt voor hergebruik. Landschapsarchitecte Loes Lijmbach adviseert het kerkbestuur bij dit herbestemmingstraject. Een bureau gespecialiseerd in deze ontwikkelingen ontwerpt en onderzoekt de mogelijkheden, en zoekt tevens naar investeerders en mogelijke gebruikers. Gedacht wordt aan het realiseren van zorgwoningen. Helaas heeft eind december een van de gegadigden zich teruggetrokken, maar in overleg met het bisdom heeft het kerkbestuur het bureau 3 maanden extra tijd gegeven om het voorstel verder uit te werken en nieuwe partijen te benaderen. Voor de kerkgemeenschap van Heusden betekenen deze ontwikkelingen veel. Het op termijn afscheid nemen van een vertrouwde kerk vraagt om een zorgvuldige benadering. Niet alleen zullen de plannen aan parochie en omwonenden worden voorgelegd, ook zal met aandacht worden gewerkt aan het in beeld brengen van de cultuurhistorische aspecten van de kerk, de inventaris en de bijzondere stukken. Ook zal een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd voor de vele vrijwilligers en betrokkenen bij de kerk, aldus Loes Lijmbach. Maar voorlopig is het echter nog niet zover: voordat er echt sprake is van het onttrekken van de kerk aan de eredienst en een afsluitende viering moeten nog vele stappen worden gezet. De plannen zijn nog niet klaar en daarna zal ook de realisatie nog geruime tijd in beslag nemen. Intussen heeft Piet Jonkers, als verantwoordelijk kerkbestuurslid voor beheer, al de eerste actie genomen om in ieder geval de omgeving van de kerk in Herpt op te knappen. Voor het zware, grove werk is al een loonbedrijf ingehuurd. Zoals in de Parochiewijzer van december werd aangekondigd is de eerste klus al uitgevoerd voor het opknappen van het kerkhofje in Hedikhuizen. -5-

6 Een oude heg is gerooid en vervangen door een nieuwe heg. Onlangs is bij het vastzetten van lood en dakpannen op de kerk van Herpt geconstateerd dat de panlatten heel slecht zijn. Om te voorkomen dat mensen geraakt worden door vallende dakpannen wordt er binnenkort een hekwerkje geplaatst. Reden te meer voor Piet om opnieuw een beroep te doen op Herptse en Hedikhuizense vrijwilligers en te vragen zich aan te melden voor het opknapwerk. Parochianen uit beide dorpen hebben immers de wens uitgesproken tot het behoud van een eigen kerkhof. Vele handen zorgen dat het werk gemakkelijk geklaard kan worden! U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat ( ) en bij Piet persoonlijk, op Jan Brok Informatieavond rond Heusdense kerk Zoals u in het bovenstaande artikel heeft kunnen lezen zijn de gesprekken rond de mogelijke herbestemming van de Heusdense Catharinakerk in volle gang. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken hoopt het kerkbestuur binnenkort een speciale informatieavond te organiseren met als doel helderheid te verschaffen rond de ontwikkeling van dit kerkgebouw. De avond, die zal plaatsvinden in Heusden, is bestemd voor parochianen, omwonenden en alle andere geïnteresseerden. De datum voor deze informatiebijeenkomst staat nog niet vast. Zodra dit wel het geval is, zal het parochiebestuur deze aankondigen: in het communicatieblad Flitsen (te vinden in de kerken); op de website in de lokale kranten. -6-

7 Bedevaart Lourdes 2014 Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseert het bisdom een diocesane bedevaart naar Lourdes. De bisschop van s-hertogenbosch, mgr. A. Hurkmans, nodigt u uit met hem mee te pelgrimeren. Parochie Wonderbare Moeder en Vrienden bezoeken Lourdes Het is bijna zover! Eind van de maand vertrekken we met, maar liefst, 78 pelgrims naar Lourdes. We zijn zeer verheugd dat zoveel mensen zich hebben aangemeld voor deze bedevaart. Het zijn niet alleen mensen uit de parochie Wonderbare Moeder maar ook uit Waalwijk, uit Vlijmen-Haarsteeg-Nieuwkuijk en vanuit de parochie van vicaris Van den Hout, de Bommelerwaard. Voornoemde parochies hebben ons gevraagd of ze zich bij ons mogen aansluiten, vandaar dit mooie aantal. Het totaal aantal bedevaartgangers vanuit het hele bisdom bedraagt op dit moment 883. Een geweldige opkomst. Mochten er nog mensen graag mee willen met deze reis dan kunnen zij zich nog opgeven. Op het moment dat u zich aanmeldt wordt eerst gekeken of er nog plaats is. Dit hoort u binnen enkele dagen. De parochie Wonderbare Moeder heeft ervoor gekozen om met de trein (TGV) te reizen. Wij vertrekken vanuit Drunen met een bus naar Noord-Frankrijk alwaar wij in de TGV stappen naar Lourdes en hopen daar op 26 april, vroeg in de avond, aan te komen. Inmiddels is er een globaal programma beschikbaar en het belooft een mooie reis te worden. Alle onderdelen die je als pelgrim moet zien of meemaken in Lourdes zijn opgenomen. Op 12 februari jl. is er een kennismakingsavond georganiseerd en hebben de pelgrims elkaar kunnen ontmoeten. Het was een mooie en bijzondere avond. Er werd de mensen gevraagd om te vertellen waarom zij met deze bedevaart mee willen gaan. De openheid van de deelnemers was speciaal en ontroerend. -7-

8 Op 12 april is de startdag van de bedevaart in het hele bisdom en wederom zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de pelgrims. Iedereen zal hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen, of heeft die al ontvangen. De bedoeling van deze bijeenkomst is om de laatste puntjes op de i te zetten. We kunnen elkaar nog beter leren kennen, de hotelleiders zullen zich voorstellen en mogelijk komen er nog wat praktische punten aan de orde. De deelnemers krijgen ook nog de gelegenheid om vragen te stellen. De projectgroep die zich de afgelopen maanden heeft ingespannen om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor deze bedevaart is zeer tevreden over het aantal pelgrims dat deelneemt aan deze reis. Alle leden van de projectgroep gaan ook mee en samen met alle andere parochianen hopen we er een mooie en bijzondere reis van te maken. We gaan proberen om iedere dag vanuit Lourdes een berichtje te plaatsen op de website van de parochie. We vertrekken op zaterdag 26 april en komen 3 mei weer terug. Voor degenen die het leuk vinden ons te volgen, kijk die week op de site van de parochie Wonderbare Moeder! Marie-Bernadette Stevens Paasfestijn in Drunen ook in de kerk! Het is een echte traditie: op Tweede Paasdag wordt in het centrum van Drunen, dit jaar voor de veertiende keer, het Paasfestijn georganiseerd. Dit evenement vindt plaats in de Grotestraat en enkele zijstraten en biedt onder meer een braderie, muziek, verschillende podia en attracties. Voor het hele gezin! Ook de Lambertuskerk opent tussen 13:00 uur en 16:00 uur haar deuren voor een speciaal programma. De activiteiten spelen zich af in de kerk zelf, en in het naastgelegen zaaltje (de Pastoor Vermeulenzaal). Het programma ziet er als volgt uit: -8-

9 In de kerk: uur: Frans v.d. Hoven bespeelt het grote orgel uur: Rondleiding langs de gebrandschilderde ramen Speurtocht voor de jeugd uur: Maarten v.d. Hoven, zang / Imke Ottema, viool / Frans v.d. Hoven, orgel uur: Rondleiding langs de gebrandschilderde ramen Speurtocht voor de jeugd uur Optreden Drunens Gemengd koor: Vivace uur Solo Maarten vd Hoven uur Vivace, tweede deel uur: Samenzang met Vivace: iedereen is van harte uitgenodigd om bekende paasliederen mee te zingen met het gelegenheidskoor In de Pastoor Vermeulenzaal: Hier kan doorlopend een film worden bekeken over het ontstaan van de Lambertuskerk. Ook zijn er beelden van de vorige kerk gedurende de Tweede Wereldoorlog. Echt de moeite waard! Voor de kerk zullen kraampjes worden opgesteld, waar verschillende goede doelen zich zullen presenteren. Even kennismaken met pastor Piet Gelens Regelmatig doet emeritus-pastoor Piet Gelens uit Baardwijk de Heilige Mis in een van de kerken van de parochie Wonderbare Moeder. En omdat hij op 25 mei aanstaande zijn 25-jarig priesterschap viert is het tijd voor een kennismaking met Pastor Piet, zoals hij liever genoemd wordt. Pastor Piet Gelens houdt niet van officieel gedoe en had ook liever de viering van zijn zilveren priesterwijding ongemerkt voorbij willen laten gaan. Maar als min of meer vaste vervanger in onze parochie wil het pastorale team hier wel degelijk ruchtbaarheid aan geven. Pastor Piet is gelukkig met zijn rol als vervanger. Vier jaar geleden ging hij met emeritaat omdat de verantwoordelijkheid voor een parochie (in Baardwijk) hem te zwaar werd. -9-

10 Wel verzorgt hij graag op vele plaatsen de Heilige Mis, dat zeker. De pastor heeft enkele vaste adressen bij de verzorgingshuizen in Kaatsheuvel en Heusden. Daarnaast kent hij inmiddels bijna alle kerken in het gebied van Tilburg, Kaatsheuvel, Waalwijk, Haaren, Den Bosch en Empel, naast natuurlijk de kerken van de parochie Wonderbare Moeder. Daarbij heeft hij geen auto: hij komt per fiets, maar voor missen in Tilburg en Den Bosch wordt hij opgehaald. Piet Gelens is 72 jaar geleden geboren in Zevenbergen en is daar ook opgegroeid. Na de lagere school is hij naar de Mulo gegaan, gevolgd door de Sociale Academie. Na een start bij de gemeente Zevenbergen heeft hij bij verschillende gemeenten in het hele land gewerkt. Wel is Piet altijd binnen de kerk actief geweest als misdienaar, acoliet en lector. Zijn ouders verzuchtten wel eens: Piet, ga maar eens op zoek naar een meiske. Een late roeping, zo heet dat officieel, maar Piet hecht meer aan de woorden van wijlen bisschop Ter Schure, die hij erg bewondert: Misschien wel eerder geroepen maar niet geluisterd. Zo werd Piet op 20 mei 1989 op 47-jarige leeftijd door bisschop Ter Schure tot priester gewijd. Hij sprak tot hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten, was de bijbeltekst die hij als priester heeft gekozen. De pastor vertelt dat zijn ouders dolblij waren met zijn wijding en het priesterschap, ondanks hun eerdere oproep. Als pastoor heeft hij gewerkt in parochies in Budel-Dorplein, Kaatsheuvel, de St. Jozefparochie en als laatste in Baardwijk. Na zijn emeritaat is hij nog twee jaar vaste vervanger geweest in Haaren. Uit de laatste drie plaatsen heeft hij veel contacten overgehouden, waar zij hem natuurlijk nog kennen als pastoor Gelens. Hij gaat dus met de fiets nog regelmatig op bezoek bij voormalige parochianen, die dat erg waarderen. Ook Piet Gelens is een dankbaar mens. Hij schrijft daar zelf over met betrekking tot onze parochie: Ik wil bij deze hartelijk dank zeggen aan pastoor Dieter Hedebouw, diaken Albert Soeterboek en de diverse vrijwilligers van de parochie Wonderbare Moeder voor de prettige samenwerking die ik als regelmatige assistent ondervindt. -10-

11 Mijn indruk is dat de parochie Wonderbare Moeder een bloeiende en hechte gemeenschap is. Gods zegen en alle goeds voor u allen, Wonderbare Moeder bid voor ons, aldus emeritus-pastoor Gelens. Binnen onze parochie is Elshout wel zijn favoriete plaats: de sfeer in de kerk, het relatief groot aantal kerkgangers, de Wonderbare Moeder en de gezelligheid bij het koffiedrinken na de mis. Minder aantrekkelijk vindt de pastor de kerken waar hij voorgaat voor 10 tot 20 kerkgangers, of het gebrek aan waardering bij sommigen die de kerk mijden en afwijzen. Hoewel met emeritaat is pastor Gelens nog een gedreven voorganger in de kerk die de Heilige Mis nog echt in ere wil houden. Dit is iets wat hij zeker wil blijven doen en hij kijkt uit naar de meimaand: niet vanwege zijn jubileum, maar vanwege de volle kerk in Elshout waar hij veel voormalige parochianen op bedevaart verwacht te ontmoeten. Jan Brok Uitnodiging Hij sprak tot hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. (Lukas 10, vers 2) Op 20 mei 2014 is het exact 25 jaar geleden dat wijlen mgr. J.G. ter Schure (s.d.b.) mij tot priester heeft gewijd. Ik wil dit op eenvoudige wijze vieren op zondag 25 mei met een Eucharistieviering in de kerk van St. Jan Evangelist te Elshout, parochie Wonderbare Moeder. De Eucharistieviering begint om uur. U bent van harte uitgenodigd om dit met mij te vieren. Na de Eucharistieviering is er een receptie in parochiehuis Het Rad naast de kerk. Emeritus-pastoor P. Gelens -11-

12 Mam, waar woont God? Kidsclub, kinderwoorddienst en kleuterkerk "Mam, waar woont God?", vroeg mijn zoon opeens. Verrast door de vraag, vroeg ik: "Hoezo, wat bedoel je? "Nou gewoon, weet jij waar God woont? Herken je dit, krijg jij ook wel eens dit soort vragen van je kinderen? Wat antwoord je dan, wat wil je dat ze ontdekken? Denk je er wel eens over na wat je je kinderen mee wilt geven over levensvragen waar zij mee komen? Misschien wil je je kinderen wel wat bijbrengen over geloof en zo, maar hoe doe je dat dan? Waar moet je beginnen? In onze parochie willen we graag een helpende hand bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door tijdens de doopgesprekken richting te geven. Ook de uitgebreide voorbereiding op de Eerste Communie helpt mee om op een laagdrempelige manier, thuis met de kinderen, verschillende thema s te behandelen vanuit het geloof in Jezus Christus. Vanaf groep 5 hebben we de Kidsclub: elke 2 weken een bijbelverhaal, knutselen en andere leuke dingen doen. En tijdens de mis? Wil je ook wel eens naar de kerk komen met je kinderen, maar ben je bang dat het te saai is voor ze of dat ze te lang moeten stilzitten? Elke zondag is er tijdens de eucharistieviering van 11:00 uur in Drunen voor de kinderen kinderwoorddienst en kleuterkerk. Zij horen dan een bijbelverhaal of het evangelie, op hun niveau. We zingen liedjes, knutselen en komen halverwege de mis weer terug in de kerk. Kleuterkerk is voor kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 3, kinderwoorddienst is vanaf groep 4 t/m groep 8. Je bent van harte welkom! Meer informatie? Bel gerust naar: Arianne Simons

13 RK begraafplaats aan de Schoolstraat, Drunen In het vorige nummer van de Parochiewijzer hebben we gemeld dat de voorbereidingen voor het verlengen van de grafrechten in volle gang waren. Op 1 januari 2015 lopen de grafrechten af. Begin maart zijn alle brieven naar de rechthebbenden verstuurd. In deze brief wordt hen de mogelijkheid geboden om de rechten voor 10 jaar te verlengen. Het parochiebestuur heeft de tarieven vastgesteld op: Kindergraf 250,= Enkelgraf 400,= Dubbelgraf 500,= Familiegraf 550,= De Commissie RK Begraafplaats is heel benieuwd of zij in staat is om alle rechthebbenden goed te bereiken. Vaak worden verhuizingen niet doorgegeven en waren de betrokkenen 10 jaar geleden al behoorlijk op leeftijd. Zeker de rechthebbenden die buiten de parochie wonen, en van wie het adres nu niet meer blijkt te kloppen, zullen moeilijk te achterhalen zijn. In de loop van het jaar worden bij de graven bordjes geplaatst. We hopen dat we op die manier in staat zijn om zoveel mogelijk rechthebbenden te achterhalen. Er is ook een mailadres gemaakt, waar men de vragen kan stellen of informatie kan achterlaten: Natuurlijk kan men ook contact opnemen met de parochie. De Commissie RK Begraafplaats Drunen bestaat uit Marianne van Hulten en Johan van Arendonk. Zij zullen de vragen, de administratie, de grafaktes en dergelijke afhandelen. Johan van Arendonk -13-

14 Flitsen(d)! Zanggroep Chantemble uit Drunen heeft op zondag 23 februari haar 45-jarig jubileum ingezet met een smakelijk ontbijt in de Pastoor Vermeulenzaal. Hierna was er een stemmige eucharistieviering in de Lambertuskerk. Een daverend applaus klonk na afloop van de viering. Wie dit wilde kon aan de koffie of thee met iets lekkers. Daar werd een film van Drunenaar Rob Freriks gedraaid. Hij heeft de wereld áchter Chantemble gefilmd. In de film komen enkele leden van het koor aan het woord, en wordt een impressie gegeven van een repetitie en een uitvoering van Chantemble. Een heel bijzonder document wat het bekijken en beluisteren meer dan waard is. Op zaterdag 17 en zondag 18 mei is er een High tea in Partycentrum Wijnand van Delft. Hiermee wordt het jubileum van de zanggroep afgesloten. Het kerkbestuur heeft op 28 januari 2014 afscheid genomen van Heusdenaar Wim Bertels. Hij heeft zich bijna 25 jaar ingezet voor de St. Catharinakerk in Heusden. Wim stond altijd klaar. Niets was hem te veel. Namens de parochie is ook hier een bedankje op zijn plaats voor het vele werk wat hij voor de kerk heeft gedaan. Chapeau! Ieder mens telt Vincentiusvereniging timmert hard aan de weg Vincentiusvereniging Vlijmen is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De vereniging helpt kwetsbaren in onze samenleving daar waar overheid en maatschappelijke organisaties dit laten liggen. In een tijd waarin de overheid terugtreedt en verantwoordelijkheden steeds meer bij de burger neerlegt, dreigen veel mensen tussen wal en schip te raken. Niet iedereen is in staat om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfredzaam te zijn. In deze situatie de stille armoede- ziet de Vincentiusvereniging haar opdracht en taak om mensen te helpen. -14-

15 In het beleidsplan 2013 is te lezen dat de vereniging haar bereikbaarheid en toegankelijkheid wil vergroten, en duidelijk wil uitdragen dat haar activiteiten zich uitstrekken over de hele gemeente Heusden. Zo is dit paasnummer van de Parochiewijzer, uitgegeven door onze parochie Wonderbare Moeder, een uitgelezen mogelijkheid dit te doen. Overigens zullen heel wat parochianen op de hoogte zijn van de jaarlijkse boekenbeurs die de Vincentiusvereniging organiseert in Mariënkroon te Nieuwkuijk. Voor dit jaar staat de beurs op zaterdag 15 en zondag 16 november gepland. Boeken kunt u op werkdagen steevast kwijt bij bestuurslid Ton de Gouw, Parallelweg-West 54 in Vlijmen. Aan het woord een bevlogen voorzitter Piet van Oorschot en enthousiaste secretaris Annemarie van Drunen- Brandts. Piet van Oorschot: De boekenbeurs is onze belangrijkste bron van inkomsten. Zo zijn wij in staat projecten in bijvoorbeeld India, Tanzania, Brazilië, Rusland en op de Filippijnen financieel te ondersteunen. De afgelopen jaren krijgt de Vincentiusvereniging in toenemende mate te maken met hulpaanvragen uit de eigen omgeving. Het gaat dan om acute financiële of materiële nood. Het afgelopen jaar bezorgde de vereniging bij 14 gezinnen een kerstpakket. Via de parochie en de stichting Juvans kwamen we aan 14 namen van mensen die zo n pakket verdienden, aldus Piet van Oorschot. Om aan het toenemend aantal hulpvragen te kunnen voldoen is het wenselijk om naast de inkomsten uit de boekenbeurs naar andere vormen van inkomsten te zoeken. De Vincentiusvereniging onderzoekt nu de mogelijkheden om een Vincentiuswinkel te kunnen openen. Met de gemeente Heusden wordt gezocht naar een ruimte om de winkel in onder te brengen. De winkel is een soort kringloopwinkel. Deze wordt bevoorraad met spullen die prima herbruikbaar zijn. Dat kunnen meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, elektronica, textiel en witgoed zijn. Wie er van af wil kan ze er kwijt zonder vergoeding. De spullen worden vervolgens te koop aangeboden aan mensen met een kleine portemonnee, maar ook aan koopjesjagers. De opbrengst wordt vervolgens ingezet voor de kwetsbaren in onze samenleving. -15-

16 Bovendien is de Vincentiusvereniging met de gemeente in gesprek over haar ambitie om in de gemeente Heusden een Stichting Leergeld op te richten. Volgens Annemarie van Drunen zijn er binnen de gemeente heel wat kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die niet mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, doodeenvoudig omdat hun ouders deze niet kunnen bekostigen. Leergeld biedt kansen aan kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Tot slot wil de Vincentiusvereniging niet alleen een vereniging van Groot Vlijmen, maar van Groot Heusden worden. Dit is ons derde beleidspunt, zegt Piet van Oorschot. Het afgelopen jaar heeft de Vincentiusvereniging van alles gedaan om meer naamsbekendheid te krijgen. In het klein gebeurt dit door bijvoorbeeld dit artikel in de Parochiewijzer. Met het Paasfestijn op maandag 21 april 2014 staat zij er met een kraam om de vereniging te promoten. Jan van Engelen Paaswensen Pasen schenkt ons weer nieuw leven, het oude is voorbijgegaan. Om onze fouten in het verleden, te vergeven vanaf heden, is Jezus aan het kruis gestorven, en uit Zijn graf weer opgestaan. Want Pasen opent dichte deuren, een voorportaal is ons bereid. Een leven vol van lentekleuren, een vleugje van de eeuwigheid. Daarom aan alle lieve mensen, hartelijke en oprecht gemeende paaswensen! -16- Werkgroep Maria Bedevaart

17 Feiten en data rondom twee bijzondere sacramenten Kinderen bereiden zich voor op de Eerste H. Communie of het H. Vormsel Een groep van 67 kinderen mag zich over een paar maanden communicant noemen. Een andere groep van 49 kinderen is binnenkort vormeling. Dit dankzij de inzet van twee werkgroepen, hun ouders en pastoor Hedebouw. Eerste H. Communie De Werkgroep Eerste H. Communie bestaat uit Suus Tanke, Justin Aarts, Mascha Bonenkamp, Mariet van der Bruggen, Marijke Heuvelink, Francine van Hooft en Reg Timmermans. Zij laten zich leiden door het project Gods Grootste Geschenk van de Stichting Kinder- & Jeugdwerk Samuel uit Oisterwijk. De kinderen spitten het reusachtige boekwerk per hoofdstuk door en zijn daar zowat een jaar mee bezig. Zij komen meer te weten over zichzelf, over de wereld om zich heen en over de mensen die op deze wereld wonen. En het belangrijkste wat ze leren is dat ze vriend of vriendin van Jezus kunnen worden. In de (Eerste) H. Communie ontvangen de kinderen Gods grootste geschenk : Jezus wil bij hen komen in de Heilige Communie! Op zondag 1 juni 2014 doen de kinderen van basisschool De Duinsprong uit Drunen hun Eerste Heilige Communie. De viering in de Lambertuskerk begint om 9.30 uur. Twee uur later zijn de kinderen van basisschool Olof Palme en De Bolster aan de beurt. Op zondag 15 juni 2014 om uur geldt dit voor de kinderen van de Th. J. Rijkenschool uit Elshout, in de kerk van Elshout. Op zondag 22 juni 2014 om uur tenslotte reikt pastoor Hedebouw de Eerste Communie uit aan de kinderen uit Heusden. Dit is in de St. Catharinakerk. H. Vormsel De Werkgroep H. Vormsel bestaat uit Mariet van der Bruggen, Bettie Benschop, Marijke Heuvelink, Jennie Hoevenaars en Antoinette van Uitert. De kinderen die het H. Vormsel doen zijn meestal goed gemotiveerd. Er zijn enkele bijeenkomsten in de Pastoor Vermeulenzaal en in de ruimte van het Jeugd Pastoraat -17-

18 van de Parochie Wonderbare Moeder (JPPWM) in Drunen. Begonnen wordt in januari van elk jaar. In het kader van de diaconie doen de kinderen onder andere spelletjes met de bewoners van Zorgcentrum Zandleij. Iedereen vindt dit leuk. Onvergetelijk is het weekend in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Dit jaar waren de kinderen te gast in het imposante klooster op zaterdag 29 en zondag 30 maart De leiding van het weekend is in goede handen van de groep Are you ready uit Helmond. Deze groep bestaat uit jongeren van 19 tot 30 jaar. Zij verdiept de kinderen -samen met de pastoor en leden van de werkgroep- in het geloof. De vormelingen uit Waalwijk doen ook mee aan het weekend. Dit jaar is er ook een Bonte Avond. Deken Dorssers, in zijn dagelijkse werk pastoor van de parochie St. Jan en St. Clemens te Waalwijk, dient het vormsel toe aan de kinderen uit Drunen, Heusden en Herpt op zaterdag 5 april 2014 om uur. Dit gebeurt in de Lambertuskerk. De kinderen uit Elshout krijgen op vrijdag 11 april om uur dit sacrament toegediend in de kerk van St. Jan Evangelist te Elshout. Tenslotte wordt er ook nog een foto gemaakt van de vormeling wanneer hij/zij het H. Vormsel krijgt toegediend. Jan van Engelen Eén jaar bisschop van Rome Paus Franciscus: een mens om van te houden! Buona Sera. God is mens geworden. En Hij wil dat wij mensen menselijk zijn. Dat is niet alleen de boodschap van onze nieuwe paus, waarover hij geleerde boeken en brieven schrijft. Nee, onze nieuwe paus is mens en als mens verkondigt hij het evangelie zoals Jezus en zijn naamgenoot Franciscus het ook gedaan hebben. Te lang werd ons katholiek geloof in de publiciteit uitsluitend vereenzelvigd met leerstellingen en morele opvattingen. Nou ben ik de laatste om te zeggen dat deze zaken niet van belang zijn. Als theoloog is het mijn lust en mijn leven om die te bestuderen en uit te leggen. Maar als katholiek christen doet het mij onvoorstelbaar veel deugd dat we nu een paus hebben die het evangelie op een hele alledaagse manier belichaamt en zo uitstraalt. -18-

19 Zijn levensgeschiedenis laat al zien dat we met een menselijk, diepgelovig persoon te maken hebben. Als priesterstudent was hij eens zó onder de indruk van een lief meisje dat hij een week lang aan niets anders kon denken. Maar tegelijkertijd voelde hij de liefde van God: in een biecht was hem iets vreemds overkomen. Een verrassende, verbijsterende ontmoeting: Iemand had op hem gewacht, God had hem gezocht en gevonden. Die ervaring van liefde heeft hem tot het priesterschap en het pater Jezuïet worden gebracht. Die liefde probeert hij sindsdien op alle mogelijke manieren uit te dragen. Zo wilde hij als aartsbisschop niet in het bisschoppelijk paleis wonen, maar liever in een eenvoudig appartement. Precies zoals hij als paus liever in het gastenverblijf woont dan in het pauselijk paleis. Ook bezocht hij als aartsbisschop vaak de achterbuurten van Buenos Aires, de villas miserias, waar miserie troef is. Tegelijkertijd stuurde hij daar veel meer priesters heen om het lot van die mensen te delen. De witte rook was nog niet opgetrokken of paus Franciscus verbaasde de hele wereld met zijn groet: Buona sera! Goedenavond! Daarmee was de toon gezet. Een gewone alledaagse groet, dat was al in geen eeuwen meer gehoord vanuit het Vaticaan. Ook in zijn kleding toont hij zijn eenvoud; zo ook zijn pauselijke zegelring: niet van goud, maar verzilverd. Hij heeft niet alleen grote aandacht voor armen, ook kinderen zijn welkom bij hem. Wie heeft de beelden niet op zijn netvlies staan van kinderen die hij in zijn armen neemt en zegent? Maar niet alleen de kinderen voelen de diepe menselijke liefde van deze Godsman. Ook protestanten, joden, moslims en ook niet-gelovigen herkennen in hem een echt mens. Zo waste hij vorig jaar als eerste paus (voor zover bekend) de voeten van vrouwen en moslims. En wel in een jeugdgevangenis, waar normaal met minachting op de jeugdige criminelen wordt neergekeken. Al eerder deed hij dat als aartsbisschop bij afkickende verslaafden en aidspatiënten. Miserando, staat er in de wapenspreuk van onze paus. Door te ontfermen. Dat doet deze paus: hij ontfermt zich over mensen, met een innemende liefde en blijdschap. De ruim tien jaar geleden overleden katholieke psychiater Anna Terruwe schreef over de priester dat deze niet alleen over Gods liefde moest preken, maar ook een sacrament van Gods liefde diende te zijn. -19-

20 Anders gezegd, een priester kan zijn werk des te beter doen wanneer hij echt mens is geworden en steeds meer mens wordt. Dan komen ook zijn woorden diep bij de mensen binnen. Zo schreef zij al in 1955: De vruchtbaarheid van alle priesterarbeid wordt bepaald door de liefde die van de priester uitgaat. Hij moet aan de mensen God leren kennen, God, die liefde is, Wiens natuur goedheid is. Hij zal die liefde echter nooit doen kennen, als in zijn eigen hart die liefde niet is, en in heel zijn leven die liefde niet uitstraalt. Men kan preken zoveel men wil: als de mensen de liefde van Christus vertegenwoordiger op aarde niet voelen, geloven zij praktisch ook aan Christus liefde niet. Paus Franciscus maakt ons weer duidelijk dat Jezus een echt mens was. En als mens wonderen van liefde verrichte. Denk aan de vrouw die al meer dan 12 jaar aan bloedvloeiingen leed. Ze mocht geen man aanraken, een man mocht haar niet aanraken. Bovendien had ze haar hele vermogen uitgegeven aan dokters, maar de kwaal werd steeds erger. Toen kwam Jezus voorbij. Ineens voelt ze een niet te onderdrukken impuls om hem aan te raken. Oei, wat nu, dat is ten strengste verboden in de Joodse wet. Maar ze kan zich niet inhouden en raakt de zoom van Jezus gewaad aan. Ineens voelt ze dat de bron van haar kwaal opdroogt: ze is genezen. Jezus voelde op datzelfde moment dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij kijkt rond en de vrouw biecht haar misdaad op. Mevrouw, zegt Jezus, uw vertrouwen heeft u genezen. Hoeveel mensen zijn er tegenwoordig niet die geen echt contact meer met andere mensen hebben? Verbitterd, teleurgesteld, getraumatiseerd, verwend tot op het bot, vernederd, noem maar op. Maar ten diepste verlangen zij, nee, verlangen wíj allemaal naar echt contact, naar een echte aanraking. Zolang wij dat contact niet hebben, bloeden we langzaam leeg en leiden we een bloedeloos bestaan. Voor de liefde heeft Jezus alles over gehad, tot de dood toe. Laten we hopen dat paus Franciscus (en wij!) geen martelaar hoeft te worden, maar nog lang samen met alle mensen van goede wil Gods liefde in menselijkheid mag verkondigen. Zalig Pasen! Bill Banning Identiteitsbegeleider katholieke basisscholen Scala -20-

21 Zangers gezocht! Houd je van zingen en zou je graag willen zingen in een meerstemmig gemengd koor? Dan is koor Cantare misschien iets voor jou! Koor Cantare is een christelijk koor uit Drunen/Vlijmen waar vlotte meerstemmige liederen gezongen worden van verschillende bekende componisten, zoals Schubert, Bach, Mozart en Rob Favier. We luisteren diensten op in de kerken (protestantse en katholieke) maar geven ook concertjes in verzorgingshuizen en bij andere gelegenheden. We repeteren elke donderdagavond van uur uur in de Open Hof in Drunen, met daarin een pauze met tijd voor een kopje koffie/thee en iets lekkers. Koor Cantare bestaat dit jaar 40 jaar en heeft momenteel 28 leden. We hebben leden die er al vanaf het begin bij zijn en je begrijpt dan ook dat het koor veroudert. We willen dus graag in contact komen met mensen die een klein beetje jonger zijn en graag willen zingen in een gemengd koor met sopranen, alten, tenoren en bassen. We denken aan mensen in de leeftijd tussen 50 en 65 jaar. Ietsje ouder of jonger mag natuurlijk ook! Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan eens contact op met: mevr. A. van Beek, voorzitter telefoon: of mevr. G. van Stenis telefoon

22 Een dag niet gelachen Petrus had een snipperdag gevraagd en gekregen, en dus stond in zijn plaats eens Jezus aan de hemelpoort. Een man komt op een wolk aangevlogen. Jezus begroet de man hartelijk en vraagt: Goede man, wie bent u? De man antwoordt enthousiast: Raad eens..! Ik heb mijn zoon zelf geschapen, en daar zijn boeken over geschreven waarvan er miljoenen zijn verkocht, en ze worden nog steeds over de hele wereld gelezen! Jezus, even in verwarring, zegt vol ontzag: Dag Vader! De man lacht nu met heel zijn gezicht, spreidt zijn armen uit en antwoordt stralend: Hallo Pinokkio! Jan Brok Het leven van de heilige Hubertus ( ) In de vorige aflevering van Het leven van... kwam de heilige Lambertus aan bod. En in deze Parochiewijzer besteden we aandacht aan diens opvolger: Hubertus van Luik. Er is binnen onze parochie weliswaar geen kerk aan hem gewijd, maar velen kennen het goedbezochte kapelletje aan het Steegerf in Drunen, dichtbij het terrein van het hoe kan het ook anders Sint-Hubertusgilde. Hubertus wordt in 656 in de Franse streek Aquitanië geboren, als zoon van een hertog. Zijn tienerjaren brengt hij door als schildknaap aan het hof van de Merovingische koning Theodorik de Derde; later gaat hij bij zijn neef, hertog Pepijn, wonen in Herstal aan de Maas. Daar, in de Ardennen, geniet de jonge Hubertus van het rijke hofleven en vooral van de wilde, onstuimige jachtpartijen. Over de bekering van Hubertus is deze legende bekend: -22-

23 Het was Goede Vrijdag in het jaar 683. Terwijl alle godvrezende mensen naar de kerk gingen, koos Hubertus ervoor met zijn vrienden te gaan jagen. Hubertus verloor hen even uit het oog omdat zijn honden achter een hert aanzaten. Hij was dus alleen toen plotseling uit de bosjes een hert op hem toeliep met een lichtend kruis in het gewei. Hubertus schrok hevig, sprong van zijn paard en viel op zijn knieën. Hij hoorde hoe een stem tot hem zei: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af zul je geen dieren meer vangen, maar mensen." Hubertus antwoordde: "Heer, wat moet ik doen?" Waarop de Heer zei: "Ga naar mijn dienaar Lambertus, de bisschop van Maastricht. Deze zal u mijn wil kenbaar maken." En zo geschiedde; uiteindelijk werd Hubertus de opvolger van Lambertus als bisschop van Maastricht en Tongeren. Zowel Maastricht als Tongeren waren in die tijd echter onveilige steden. Volgens de legende kreeg Hubertus vaak visioenen waarin God hem vroeg om het lichaam van zijn voorganger Lambertus over te brengen naar het toen nog kleine dorpje Luik. In het jaar 722 gaf hij hieraan gehoor en vestigde in Luik ook zijn bisschopszetel. Hubertus verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen; vele kerken in deze streken zijn naar hem vernoemd. Hij is de patroonheilige van o.a. de jacht en wordt aangeroepen tegen hondsdolheid. En... als u zich afvraagt waar u dat hert met een kruis tussen het gewei toch vaker heeft gezien..? Waarschijnlijk op het etiket van een bekend kruidenbittertje! Esther Romeijn -23-

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping Kijk ook eens op www.rafael.nl MAART 2011 JAARGANG 16 NUMMER 1 Nieuwsblad van Rafaël Nederland Jaarconferentie met familiedag Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie Prioriteit voor jongeren

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie