PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1"

Transcriptie

1 PAROCHIEWIJZER PASEN 2014 Jaargang 2, nummer 1 Van de redactie 2 Inleiding van het pastorale team: Sterven op je paasbest 3 Herbestemming van de Heusdense kerk 5 Informatieavond rond Heusdense kerk 6 Parochie Wonderbare Moeder en Vrienden bezoeken Lourdes 7 Paasfestijn in Drunen ook in de kerk! 8 Even kennismaken met... pastor Piet Gelens 9 Uitnodiging 25-jarig priesterjubileum pastor Piet Gelens 11 Kidsclub, kinderwoorddienst en kleuterkerk 12 Uitneembare pagina vieringen rond Goede Week en Pasen RK begraafplaats aan de Schoolstraat, Drunen 13 Flitsen(d)! 14 Vincentiusvereniging timmert hard aan de weg 14 Paaswensen van de werkgroep Maria Bedevaart 16 Kinderen bereiden zich voor op de Eerste H. Communie of het H. Vormsel 17 Paus Franciscus: een mens om van te houden! 18 Zangers gezocht! koor Cantare 21 Een dag niet gelachen Het leven van de heilige Hubertus 22 Kleurplaat 24-1-

2 Van de redactie Weet u het nog, Pasen vorig jaar? Als ik het mij goed herinner lag er toen zelfs nog sneeuw in elk geval had het gevroren. Terwijl ik dit schrijf moet ik ineens denken aan de verhalen die mijn vader wel eens vertelt over zijn jeugd. In die tijd (pa is van 1936) ging je op Eerste Paasdag op z n paasbest naar de kerk. Als het kon, had je speciaal voor die gelegenheid nieuwe kleren gekregen. En nou komt het: het was absoluut ongepast om dan je winterjas te dragen. Hooguit een colbertje. Of Pasen nu vroeg viel, of laat en ongeacht de weersomstandigheden. En het was een heel eind lopen naar de kerk... Op Paaszaterdag kwamen, rond het middaguur, de klokken terug uit Rome : de galmende kerkklokken luidden het einde van de vastentijd in. Dit geluid werd altijd met vreugde begroet door de kinderen, die zich nu eindelijk konden storten op de inhoud van hun vastentrommeltjes. Kom daar nog maar eens om. De paaswake was een lange mis met voornamelijk bijbellezingen. Hoe anders dan nu: ik geniet elk jaar van deze viering, voor mij de mooiste mis van het jaar. De donkere kerk lijkt de adem in te houden. Dan komt het licht, dat zich kaarsje na kaarsje verspreidt. Het U zij de glorie dat door iedereen uit volle borst wordt meegezongen. Prachtig, sfeervol en ontroerend. Ook diaken Albert Soeterboek schrijft in zijn inleiding over paasbest. En daarna volgen er nog vele andere leuke, interessante en informatieve verhalen voor u in deze Parochiewijzer. Een kijkje in de inhoudsopgave zegt al genoeg! Ik wil deze gelegenheid ook even aangrijpen om een woord van dank uit te spreken naar de mensen die het mogelijk maken om deze Parochiewijzer op uw deurmat te krijgen. Behalve de vaste redactieleden en het pastorale team zijn er vele anderen die artikelen voor ons schrijven. Het parochiesecretariaat zorgt voor de fraaie kaft en de vieringenlijst. Vervolgens gaat de drukker aan de slag, gevolgd door de vouwploeg. En tenslotte gaat elke Parochiewijzer door de helpende handen van onze bezorgers. Iedereen: hartelijk dank en vooral een Zalig Pasen gewenst! Esther Romeijn -2-

3 Inleiding van het pastorale team Sterven op je paasbest In een toespraak heeft paus Franciscus er onlangs aan herinnerd dat de ware schoonheid van het menselijk leven ook zijn kwetsbaarheid omvat. Wanneer we naar het leven kijken en het beschermen, wat het stadium of de conditie ook is, dan kunnen we de waardigheid ervan onderkennen en de waarde van heel het menselijk leven, vanaf zijn conceptie tot aan zijn dood. De woorden van de paus doen me denken aan een moeder die in het ziekenhuis lag. Het ging niet zo goed met haar. Maar ze was behoorlijk taai. Telkens verraste ze de doktoren en krabbelde weer op. Iedereen nam aan dat ze ook nu weer zou opknappen. Zeker toen ze had aangekondigd dat ze naar de kapper wilde. De verpleegster had een afspraak voor haar gemaakt. Ze zou er dinsdagochtend worden heengebracht. Zou je dat wel doen? had haar man gevraagd. Je bent zo ziek en je hebt gisteren nog de pastoor gebeld voor de ziekenzalving. Jawel, zei ze met overtuiging, ik kan zó niet gaan... En inderdaad, dinsdag kwam de pastoor maar mevrouw was er niet. Die zat namelijk bij de kapper. Doe haar de groeten; ik kom wel terug, zei de pastoor. Diezelfde nacht nog stierf moeder. Ze lag er keurig bij. Haar kapsel had nog een kleurspoeling gehad. Ze zag er jaren jonger uit. De pastoor was halsoverkop uit bed gebeld. Nou ja, de kapper was minstens zo belangrijk als de zalving! Deze verhalen hoor je vaak. Mensen willen graag in de herinnering van anderen blijven. Ze willen daar graag bemind en gewaardeerd zijn. Op dat verlangen geeft Pasen het meest verregaande antwoord. Jezus kiest voor het leven Gelooft u echt in de verrijzenis? vroeg iemand. Ja, u moet wel hè? U bent immers diaken! Ik moest er even over nadenken want ik geloof wel in de verrijzenis maar het is zo gemakkelijk gezegd: Ja, daar geloof ik in, maar wat betekent het? Het gaat om een mysterie dat ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat; het zegt weinig concreets. Als er géén verrijzenis was zou ik evengoed in Jezus geloven, realiseerde ik me. Christus is God die leven wekt om zich heen. De mens die steeds tegen de dood kiest. Hij stuurt de stenigers weg van een vrouw die gelyncht dreigt te worden. Hij haalt de tollenaar uit zijn isolement waarin hij gevangen zit. -3-

4 Hij wordt boos op degenen die de kinderen niet als volwaardige mensen zien. Hij durft de melaatse (evenals later Franciscus) aan te raken en strijkt over de ogen van de blinde. Ik wil ook graag kiezen voor die levensstijl. De keuze voor de dood Onze tijd heeft deze waarheid broodnodig. Er wordt zo gemakkelijk gekozen voor de dood. Burgeroorlogen in Syrië en Centraal Afrika maken gruwelijk duidelijk hoe satanisch het kwaad de kop kan opsteken en mensen tot beesten kan maken. We verheerlijken geweld bijna 24 uur per dag op televisiezenders en spelcomputers. Vervolgens verbazen we ons als een kind een pistool trekt op een speelplaats. De rijke helft van de wereld heeft miljarden te verdelen maar ontwikkelingshulp staat niet erg hoog op de internationale agenda, zeker niet in crisistijd. Onze welvaart eist slachtoffers; in het verkeer en wat minder aanwijsbaar door allerlei stoffen in onze leefomgeving en voeding. We hebben er inmiddels mee leren leven. Onze moderne tijd heeft een wrang gezicht. Het heeft de zachte woorden nodig van het evangelie. De verlokking om te kiezen voor het leven. Dat idee geeft mijn leven zin. Ik hoef niet bang te zijn mezelf te verliezen. Ik mag me geroepen weten om het leven te beschermen. Dat lijkt mij de eenvoudige waarheid. Ik hoef daar ook geen beloning voor, net zomin als Jezus dat hoefde. Er was voor hem eenvoudig geen andere weg dan die van het leven. Ik hoef de verrijzenis niet als beloning. Het ís ook geen beloning! Het leven mocht ik bij mijn geboorte ontvangen, gratis, pro Deo. Gedragen door God Het is de verwachting dat het leven waarvoor we kiezen, uiteindelijk zal overwinnen. Het is de hoop dat God van ons houdt, en dat wij in die goddelijke liefde geborgen zijn, ook als het lichaam ons niet langer meer draagt door de tijd. Het is een gedicht over de onoverwinnelijke kracht van het leven en de liefde. Naar de kapper gaan en een kleurspoeling laten doen om er op je paasbest uit te zien voordat je sterft, is zeggen dat je hoopt ook na je dood bemind te zijn. Bemind bij God en bij de mensen... Zalig Pasen, Christus is verrezen! Mede namens het pastorale team, Diaken Albert Soeterboek -4-

5 Herbestemming van de Heusdense kerk Zoals ook al in de vorige Parochiewijzer beschreven, heeft het kerkbestuur in samenwerking met het bisdom stappen gezet om op termijn een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw in Heusden te vinden. Het kerkgebouw is, vergeleken met de kerk in Herpt, niet alleen bouwkundig maar ook qua ligging (in de vesting) meer geschikt voor hergebruik. Landschapsarchitecte Loes Lijmbach adviseert het kerkbestuur bij dit herbestemmingstraject. Een bureau gespecialiseerd in deze ontwikkelingen ontwerpt en onderzoekt de mogelijkheden, en zoekt tevens naar investeerders en mogelijke gebruikers. Gedacht wordt aan het realiseren van zorgwoningen. Helaas heeft eind december een van de gegadigden zich teruggetrokken, maar in overleg met het bisdom heeft het kerkbestuur het bureau 3 maanden extra tijd gegeven om het voorstel verder uit te werken en nieuwe partijen te benaderen. Voor de kerkgemeenschap van Heusden betekenen deze ontwikkelingen veel. Het op termijn afscheid nemen van een vertrouwde kerk vraagt om een zorgvuldige benadering. Niet alleen zullen de plannen aan parochie en omwonenden worden voorgelegd, ook zal met aandacht worden gewerkt aan het in beeld brengen van de cultuurhistorische aspecten van de kerk, de inventaris en de bijzondere stukken. Ook zal een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd voor de vele vrijwilligers en betrokkenen bij de kerk, aldus Loes Lijmbach. Maar voorlopig is het echter nog niet zover: voordat er echt sprake is van het onttrekken van de kerk aan de eredienst en een afsluitende viering moeten nog vele stappen worden gezet. De plannen zijn nog niet klaar en daarna zal ook de realisatie nog geruime tijd in beslag nemen. Intussen heeft Piet Jonkers, als verantwoordelijk kerkbestuurslid voor beheer, al de eerste actie genomen om in ieder geval de omgeving van de kerk in Herpt op te knappen. Voor het zware, grove werk is al een loonbedrijf ingehuurd. Zoals in de Parochiewijzer van december werd aangekondigd is de eerste klus al uitgevoerd voor het opknappen van het kerkhofje in Hedikhuizen. -5-

6 Een oude heg is gerooid en vervangen door een nieuwe heg. Onlangs is bij het vastzetten van lood en dakpannen op de kerk van Herpt geconstateerd dat de panlatten heel slecht zijn. Om te voorkomen dat mensen geraakt worden door vallende dakpannen wordt er binnenkort een hekwerkje geplaatst. Reden te meer voor Piet om opnieuw een beroep te doen op Herptse en Hedikhuizense vrijwilligers en te vragen zich aan te melden voor het opknapwerk. Parochianen uit beide dorpen hebben immers de wens uitgesproken tot het behoud van een eigen kerkhof. Vele handen zorgen dat het werk gemakkelijk geklaard kan worden! U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat ( ) en bij Piet persoonlijk, op Jan Brok Informatieavond rond Heusdense kerk Zoals u in het bovenstaande artikel heeft kunnen lezen zijn de gesprekken rond de mogelijke herbestemming van de Heusdense Catharinakerk in volle gang. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken hoopt het kerkbestuur binnenkort een speciale informatieavond te organiseren met als doel helderheid te verschaffen rond de ontwikkeling van dit kerkgebouw. De avond, die zal plaatsvinden in Heusden, is bestemd voor parochianen, omwonenden en alle andere geïnteresseerden. De datum voor deze informatiebijeenkomst staat nog niet vast. Zodra dit wel het geval is, zal het parochiebestuur deze aankondigen: in het communicatieblad Flitsen (te vinden in de kerken); op de website in de lokale kranten. -6-

7 Bedevaart Lourdes 2014 Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseert het bisdom een diocesane bedevaart naar Lourdes. De bisschop van s-hertogenbosch, mgr. A. Hurkmans, nodigt u uit met hem mee te pelgrimeren. Parochie Wonderbare Moeder en Vrienden bezoeken Lourdes Het is bijna zover! Eind van de maand vertrekken we met, maar liefst, 78 pelgrims naar Lourdes. We zijn zeer verheugd dat zoveel mensen zich hebben aangemeld voor deze bedevaart. Het zijn niet alleen mensen uit de parochie Wonderbare Moeder maar ook uit Waalwijk, uit Vlijmen-Haarsteeg-Nieuwkuijk en vanuit de parochie van vicaris Van den Hout, de Bommelerwaard. Voornoemde parochies hebben ons gevraagd of ze zich bij ons mogen aansluiten, vandaar dit mooie aantal. Het totaal aantal bedevaartgangers vanuit het hele bisdom bedraagt op dit moment 883. Een geweldige opkomst. Mochten er nog mensen graag mee willen met deze reis dan kunnen zij zich nog opgeven. Op het moment dat u zich aanmeldt wordt eerst gekeken of er nog plaats is. Dit hoort u binnen enkele dagen. De parochie Wonderbare Moeder heeft ervoor gekozen om met de trein (TGV) te reizen. Wij vertrekken vanuit Drunen met een bus naar Noord-Frankrijk alwaar wij in de TGV stappen naar Lourdes en hopen daar op 26 april, vroeg in de avond, aan te komen. Inmiddels is er een globaal programma beschikbaar en het belooft een mooie reis te worden. Alle onderdelen die je als pelgrim moet zien of meemaken in Lourdes zijn opgenomen. Op 12 februari jl. is er een kennismakingsavond georganiseerd en hebben de pelgrims elkaar kunnen ontmoeten. Het was een mooie en bijzondere avond. Er werd de mensen gevraagd om te vertellen waarom zij met deze bedevaart mee willen gaan. De openheid van de deelnemers was speciaal en ontroerend. -7-

8 Op 12 april is de startdag van de bedevaart in het hele bisdom en wederom zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de pelgrims. Iedereen zal hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen, of heeft die al ontvangen. De bedoeling van deze bijeenkomst is om de laatste puntjes op de i te zetten. We kunnen elkaar nog beter leren kennen, de hotelleiders zullen zich voorstellen en mogelijk komen er nog wat praktische punten aan de orde. De deelnemers krijgen ook nog de gelegenheid om vragen te stellen. De projectgroep die zich de afgelopen maanden heeft ingespannen om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor deze bedevaart is zeer tevreden over het aantal pelgrims dat deelneemt aan deze reis. Alle leden van de projectgroep gaan ook mee en samen met alle andere parochianen hopen we er een mooie en bijzondere reis van te maken. We gaan proberen om iedere dag vanuit Lourdes een berichtje te plaatsen op de website van de parochie. We vertrekken op zaterdag 26 april en komen 3 mei weer terug. Voor degenen die het leuk vinden ons te volgen, kijk die week op de site van de parochie Wonderbare Moeder! Marie-Bernadette Stevens Paasfestijn in Drunen ook in de kerk! Het is een echte traditie: op Tweede Paasdag wordt in het centrum van Drunen, dit jaar voor de veertiende keer, het Paasfestijn georganiseerd. Dit evenement vindt plaats in de Grotestraat en enkele zijstraten en biedt onder meer een braderie, muziek, verschillende podia en attracties. Voor het hele gezin! Ook de Lambertuskerk opent tussen 13:00 uur en 16:00 uur haar deuren voor een speciaal programma. De activiteiten spelen zich af in de kerk zelf, en in het naastgelegen zaaltje (de Pastoor Vermeulenzaal). Het programma ziet er als volgt uit: -8-

9 In de kerk: uur: Frans v.d. Hoven bespeelt het grote orgel uur: Rondleiding langs de gebrandschilderde ramen Speurtocht voor de jeugd uur: Maarten v.d. Hoven, zang / Imke Ottema, viool / Frans v.d. Hoven, orgel uur: Rondleiding langs de gebrandschilderde ramen Speurtocht voor de jeugd uur Optreden Drunens Gemengd koor: Vivace uur Solo Maarten vd Hoven uur Vivace, tweede deel uur: Samenzang met Vivace: iedereen is van harte uitgenodigd om bekende paasliederen mee te zingen met het gelegenheidskoor In de Pastoor Vermeulenzaal: Hier kan doorlopend een film worden bekeken over het ontstaan van de Lambertuskerk. Ook zijn er beelden van de vorige kerk gedurende de Tweede Wereldoorlog. Echt de moeite waard! Voor de kerk zullen kraampjes worden opgesteld, waar verschillende goede doelen zich zullen presenteren. Even kennismaken met pastor Piet Gelens Regelmatig doet emeritus-pastoor Piet Gelens uit Baardwijk de Heilige Mis in een van de kerken van de parochie Wonderbare Moeder. En omdat hij op 25 mei aanstaande zijn 25-jarig priesterschap viert is het tijd voor een kennismaking met Pastor Piet, zoals hij liever genoemd wordt. Pastor Piet Gelens houdt niet van officieel gedoe en had ook liever de viering van zijn zilveren priesterwijding ongemerkt voorbij willen laten gaan. Maar als min of meer vaste vervanger in onze parochie wil het pastorale team hier wel degelijk ruchtbaarheid aan geven. Pastor Piet is gelukkig met zijn rol als vervanger. Vier jaar geleden ging hij met emeritaat omdat de verantwoordelijkheid voor een parochie (in Baardwijk) hem te zwaar werd. -9-

10 Wel verzorgt hij graag op vele plaatsen de Heilige Mis, dat zeker. De pastor heeft enkele vaste adressen bij de verzorgingshuizen in Kaatsheuvel en Heusden. Daarnaast kent hij inmiddels bijna alle kerken in het gebied van Tilburg, Kaatsheuvel, Waalwijk, Haaren, Den Bosch en Empel, naast natuurlijk de kerken van de parochie Wonderbare Moeder. Daarbij heeft hij geen auto: hij komt per fiets, maar voor missen in Tilburg en Den Bosch wordt hij opgehaald. Piet Gelens is 72 jaar geleden geboren in Zevenbergen en is daar ook opgegroeid. Na de lagere school is hij naar de Mulo gegaan, gevolgd door de Sociale Academie. Na een start bij de gemeente Zevenbergen heeft hij bij verschillende gemeenten in het hele land gewerkt. Wel is Piet altijd binnen de kerk actief geweest als misdienaar, acoliet en lector. Zijn ouders verzuchtten wel eens: Piet, ga maar eens op zoek naar een meiske. Een late roeping, zo heet dat officieel, maar Piet hecht meer aan de woorden van wijlen bisschop Ter Schure, die hij erg bewondert: Misschien wel eerder geroepen maar niet geluisterd. Zo werd Piet op 20 mei 1989 op 47-jarige leeftijd door bisschop Ter Schure tot priester gewijd. Hij sprak tot hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten, was de bijbeltekst die hij als priester heeft gekozen. De pastor vertelt dat zijn ouders dolblij waren met zijn wijding en het priesterschap, ondanks hun eerdere oproep. Als pastoor heeft hij gewerkt in parochies in Budel-Dorplein, Kaatsheuvel, de St. Jozefparochie en als laatste in Baardwijk. Na zijn emeritaat is hij nog twee jaar vaste vervanger geweest in Haaren. Uit de laatste drie plaatsen heeft hij veel contacten overgehouden, waar zij hem natuurlijk nog kennen als pastoor Gelens. Hij gaat dus met de fiets nog regelmatig op bezoek bij voormalige parochianen, die dat erg waarderen. Ook Piet Gelens is een dankbaar mens. Hij schrijft daar zelf over met betrekking tot onze parochie: Ik wil bij deze hartelijk dank zeggen aan pastoor Dieter Hedebouw, diaken Albert Soeterboek en de diverse vrijwilligers van de parochie Wonderbare Moeder voor de prettige samenwerking die ik als regelmatige assistent ondervindt. -10-

11 Mijn indruk is dat de parochie Wonderbare Moeder een bloeiende en hechte gemeenschap is. Gods zegen en alle goeds voor u allen, Wonderbare Moeder bid voor ons, aldus emeritus-pastoor Gelens. Binnen onze parochie is Elshout wel zijn favoriete plaats: de sfeer in de kerk, het relatief groot aantal kerkgangers, de Wonderbare Moeder en de gezelligheid bij het koffiedrinken na de mis. Minder aantrekkelijk vindt de pastor de kerken waar hij voorgaat voor 10 tot 20 kerkgangers, of het gebrek aan waardering bij sommigen die de kerk mijden en afwijzen. Hoewel met emeritaat is pastor Gelens nog een gedreven voorganger in de kerk die de Heilige Mis nog echt in ere wil houden. Dit is iets wat hij zeker wil blijven doen en hij kijkt uit naar de meimaand: niet vanwege zijn jubileum, maar vanwege de volle kerk in Elshout waar hij veel voormalige parochianen op bedevaart verwacht te ontmoeten. Jan Brok Uitnodiging Hij sprak tot hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. (Lukas 10, vers 2) Op 20 mei 2014 is het exact 25 jaar geleden dat wijlen mgr. J.G. ter Schure (s.d.b.) mij tot priester heeft gewijd. Ik wil dit op eenvoudige wijze vieren op zondag 25 mei met een Eucharistieviering in de kerk van St. Jan Evangelist te Elshout, parochie Wonderbare Moeder. De Eucharistieviering begint om uur. U bent van harte uitgenodigd om dit met mij te vieren. Na de Eucharistieviering is er een receptie in parochiehuis Het Rad naast de kerk. Emeritus-pastoor P. Gelens -11-

12 Mam, waar woont God? Kidsclub, kinderwoorddienst en kleuterkerk "Mam, waar woont God?", vroeg mijn zoon opeens. Verrast door de vraag, vroeg ik: "Hoezo, wat bedoel je? "Nou gewoon, weet jij waar God woont? Herken je dit, krijg jij ook wel eens dit soort vragen van je kinderen? Wat antwoord je dan, wat wil je dat ze ontdekken? Denk je er wel eens over na wat je je kinderen mee wilt geven over levensvragen waar zij mee komen? Misschien wil je je kinderen wel wat bijbrengen over geloof en zo, maar hoe doe je dat dan? Waar moet je beginnen? In onze parochie willen we graag een helpende hand bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door tijdens de doopgesprekken richting te geven. Ook de uitgebreide voorbereiding op de Eerste Communie helpt mee om op een laagdrempelige manier, thuis met de kinderen, verschillende thema s te behandelen vanuit het geloof in Jezus Christus. Vanaf groep 5 hebben we de Kidsclub: elke 2 weken een bijbelverhaal, knutselen en andere leuke dingen doen. En tijdens de mis? Wil je ook wel eens naar de kerk komen met je kinderen, maar ben je bang dat het te saai is voor ze of dat ze te lang moeten stilzitten? Elke zondag is er tijdens de eucharistieviering van 11:00 uur in Drunen voor de kinderen kinderwoorddienst en kleuterkerk. Zij horen dan een bijbelverhaal of het evangelie, op hun niveau. We zingen liedjes, knutselen en komen halverwege de mis weer terug in de kerk. Kleuterkerk is voor kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 3, kinderwoorddienst is vanaf groep 4 t/m groep 8. Je bent van harte welkom! Meer informatie? Bel gerust naar: Arianne Simons

13 RK begraafplaats aan de Schoolstraat, Drunen In het vorige nummer van de Parochiewijzer hebben we gemeld dat de voorbereidingen voor het verlengen van de grafrechten in volle gang waren. Op 1 januari 2015 lopen de grafrechten af. Begin maart zijn alle brieven naar de rechthebbenden verstuurd. In deze brief wordt hen de mogelijkheid geboden om de rechten voor 10 jaar te verlengen. Het parochiebestuur heeft de tarieven vastgesteld op: Kindergraf 250,= Enkelgraf 400,= Dubbelgraf 500,= Familiegraf 550,= De Commissie RK Begraafplaats is heel benieuwd of zij in staat is om alle rechthebbenden goed te bereiken. Vaak worden verhuizingen niet doorgegeven en waren de betrokkenen 10 jaar geleden al behoorlijk op leeftijd. Zeker de rechthebbenden die buiten de parochie wonen, en van wie het adres nu niet meer blijkt te kloppen, zullen moeilijk te achterhalen zijn. In de loop van het jaar worden bij de graven bordjes geplaatst. We hopen dat we op die manier in staat zijn om zoveel mogelijk rechthebbenden te achterhalen. Er is ook een mailadres gemaakt, waar men de vragen kan stellen of informatie kan achterlaten: Natuurlijk kan men ook contact opnemen met de parochie. De Commissie RK Begraafplaats Drunen bestaat uit Marianne van Hulten en Johan van Arendonk. Zij zullen de vragen, de administratie, de grafaktes en dergelijke afhandelen. Johan van Arendonk -13-

14 Flitsen(d)! Zanggroep Chantemble uit Drunen heeft op zondag 23 februari haar 45-jarig jubileum ingezet met een smakelijk ontbijt in de Pastoor Vermeulenzaal. Hierna was er een stemmige eucharistieviering in de Lambertuskerk. Een daverend applaus klonk na afloop van de viering. Wie dit wilde kon aan de koffie of thee met iets lekkers. Daar werd een film van Drunenaar Rob Freriks gedraaid. Hij heeft de wereld áchter Chantemble gefilmd. In de film komen enkele leden van het koor aan het woord, en wordt een impressie gegeven van een repetitie en een uitvoering van Chantemble. Een heel bijzonder document wat het bekijken en beluisteren meer dan waard is. Op zaterdag 17 en zondag 18 mei is er een High tea in Partycentrum Wijnand van Delft. Hiermee wordt het jubileum van de zanggroep afgesloten. Het kerkbestuur heeft op 28 januari 2014 afscheid genomen van Heusdenaar Wim Bertels. Hij heeft zich bijna 25 jaar ingezet voor de St. Catharinakerk in Heusden. Wim stond altijd klaar. Niets was hem te veel. Namens de parochie is ook hier een bedankje op zijn plaats voor het vele werk wat hij voor de kerk heeft gedaan. Chapeau! Ieder mens telt Vincentiusvereniging timmert hard aan de weg Vincentiusvereniging Vlijmen is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De vereniging helpt kwetsbaren in onze samenleving daar waar overheid en maatschappelijke organisaties dit laten liggen. In een tijd waarin de overheid terugtreedt en verantwoordelijkheden steeds meer bij de burger neerlegt, dreigen veel mensen tussen wal en schip te raken. Niet iedereen is in staat om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfredzaam te zijn. In deze situatie de stille armoede- ziet de Vincentiusvereniging haar opdracht en taak om mensen te helpen. -14-

15 In het beleidsplan 2013 is te lezen dat de vereniging haar bereikbaarheid en toegankelijkheid wil vergroten, en duidelijk wil uitdragen dat haar activiteiten zich uitstrekken over de hele gemeente Heusden. Zo is dit paasnummer van de Parochiewijzer, uitgegeven door onze parochie Wonderbare Moeder, een uitgelezen mogelijkheid dit te doen. Overigens zullen heel wat parochianen op de hoogte zijn van de jaarlijkse boekenbeurs die de Vincentiusvereniging organiseert in Mariënkroon te Nieuwkuijk. Voor dit jaar staat de beurs op zaterdag 15 en zondag 16 november gepland. Boeken kunt u op werkdagen steevast kwijt bij bestuurslid Ton de Gouw, Parallelweg-West 54 in Vlijmen. Aan het woord een bevlogen voorzitter Piet van Oorschot en enthousiaste secretaris Annemarie van Drunen- Brandts. Piet van Oorschot: De boekenbeurs is onze belangrijkste bron van inkomsten. Zo zijn wij in staat projecten in bijvoorbeeld India, Tanzania, Brazilië, Rusland en op de Filippijnen financieel te ondersteunen. De afgelopen jaren krijgt de Vincentiusvereniging in toenemende mate te maken met hulpaanvragen uit de eigen omgeving. Het gaat dan om acute financiële of materiële nood. Het afgelopen jaar bezorgde de vereniging bij 14 gezinnen een kerstpakket. Via de parochie en de stichting Juvans kwamen we aan 14 namen van mensen die zo n pakket verdienden, aldus Piet van Oorschot. Om aan het toenemend aantal hulpvragen te kunnen voldoen is het wenselijk om naast de inkomsten uit de boekenbeurs naar andere vormen van inkomsten te zoeken. De Vincentiusvereniging onderzoekt nu de mogelijkheden om een Vincentiuswinkel te kunnen openen. Met de gemeente Heusden wordt gezocht naar een ruimte om de winkel in onder te brengen. De winkel is een soort kringloopwinkel. Deze wordt bevoorraad met spullen die prima herbruikbaar zijn. Dat kunnen meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, elektronica, textiel en witgoed zijn. Wie er van af wil kan ze er kwijt zonder vergoeding. De spullen worden vervolgens te koop aangeboden aan mensen met een kleine portemonnee, maar ook aan koopjesjagers. De opbrengst wordt vervolgens ingezet voor de kwetsbaren in onze samenleving. -15-

16 Bovendien is de Vincentiusvereniging met de gemeente in gesprek over haar ambitie om in de gemeente Heusden een Stichting Leergeld op te richten. Volgens Annemarie van Drunen zijn er binnen de gemeente heel wat kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die niet mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, doodeenvoudig omdat hun ouders deze niet kunnen bekostigen. Leergeld biedt kansen aan kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Tot slot wil de Vincentiusvereniging niet alleen een vereniging van Groot Vlijmen, maar van Groot Heusden worden. Dit is ons derde beleidspunt, zegt Piet van Oorschot. Het afgelopen jaar heeft de Vincentiusvereniging van alles gedaan om meer naamsbekendheid te krijgen. In het klein gebeurt dit door bijvoorbeeld dit artikel in de Parochiewijzer. Met het Paasfestijn op maandag 21 april 2014 staat zij er met een kraam om de vereniging te promoten. Jan van Engelen Paaswensen Pasen schenkt ons weer nieuw leven, het oude is voorbijgegaan. Om onze fouten in het verleden, te vergeven vanaf heden, is Jezus aan het kruis gestorven, en uit Zijn graf weer opgestaan. Want Pasen opent dichte deuren, een voorportaal is ons bereid. Een leven vol van lentekleuren, een vleugje van de eeuwigheid. Daarom aan alle lieve mensen, hartelijke en oprecht gemeende paaswensen! -16- Werkgroep Maria Bedevaart

17 Feiten en data rondom twee bijzondere sacramenten Kinderen bereiden zich voor op de Eerste H. Communie of het H. Vormsel Een groep van 67 kinderen mag zich over een paar maanden communicant noemen. Een andere groep van 49 kinderen is binnenkort vormeling. Dit dankzij de inzet van twee werkgroepen, hun ouders en pastoor Hedebouw. Eerste H. Communie De Werkgroep Eerste H. Communie bestaat uit Suus Tanke, Justin Aarts, Mascha Bonenkamp, Mariet van der Bruggen, Marijke Heuvelink, Francine van Hooft en Reg Timmermans. Zij laten zich leiden door het project Gods Grootste Geschenk van de Stichting Kinder- & Jeugdwerk Samuel uit Oisterwijk. De kinderen spitten het reusachtige boekwerk per hoofdstuk door en zijn daar zowat een jaar mee bezig. Zij komen meer te weten over zichzelf, over de wereld om zich heen en over de mensen die op deze wereld wonen. En het belangrijkste wat ze leren is dat ze vriend of vriendin van Jezus kunnen worden. In de (Eerste) H. Communie ontvangen de kinderen Gods grootste geschenk : Jezus wil bij hen komen in de Heilige Communie! Op zondag 1 juni 2014 doen de kinderen van basisschool De Duinsprong uit Drunen hun Eerste Heilige Communie. De viering in de Lambertuskerk begint om 9.30 uur. Twee uur later zijn de kinderen van basisschool Olof Palme en De Bolster aan de beurt. Op zondag 15 juni 2014 om uur geldt dit voor de kinderen van de Th. J. Rijkenschool uit Elshout, in de kerk van Elshout. Op zondag 22 juni 2014 om uur tenslotte reikt pastoor Hedebouw de Eerste Communie uit aan de kinderen uit Heusden. Dit is in de St. Catharinakerk. H. Vormsel De Werkgroep H. Vormsel bestaat uit Mariet van der Bruggen, Bettie Benschop, Marijke Heuvelink, Jennie Hoevenaars en Antoinette van Uitert. De kinderen die het H. Vormsel doen zijn meestal goed gemotiveerd. Er zijn enkele bijeenkomsten in de Pastoor Vermeulenzaal en in de ruimte van het Jeugd Pastoraat -17-

18 van de Parochie Wonderbare Moeder (JPPWM) in Drunen. Begonnen wordt in januari van elk jaar. In het kader van de diaconie doen de kinderen onder andere spelletjes met de bewoners van Zorgcentrum Zandleij. Iedereen vindt dit leuk. Onvergetelijk is het weekend in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Dit jaar waren de kinderen te gast in het imposante klooster op zaterdag 29 en zondag 30 maart De leiding van het weekend is in goede handen van de groep Are you ready uit Helmond. Deze groep bestaat uit jongeren van 19 tot 30 jaar. Zij verdiept de kinderen -samen met de pastoor en leden van de werkgroep- in het geloof. De vormelingen uit Waalwijk doen ook mee aan het weekend. Dit jaar is er ook een Bonte Avond. Deken Dorssers, in zijn dagelijkse werk pastoor van de parochie St. Jan en St. Clemens te Waalwijk, dient het vormsel toe aan de kinderen uit Drunen, Heusden en Herpt op zaterdag 5 april 2014 om uur. Dit gebeurt in de Lambertuskerk. De kinderen uit Elshout krijgen op vrijdag 11 april om uur dit sacrament toegediend in de kerk van St. Jan Evangelist te Elshout. Tenslotte wordt er ook nog een foto gemaakt van de vormeling wanneer hij/zij het H. Vormsel krijgt toegediend. Jan van Engelen Eén jaar bisschop van Rome Paus Franciscus: een mens om van te houden! Buona Sera. God is mens geworden. En Hij wil dat wij mensen menselijk zijn. Dat is niet alleen de boodschap van onze nieuwe paus, waarover hij geleerde boeken en brieven schrijft. Nee, onze nieuwe paus is mens en als mens verkondigt hij het evangelie zoals Jezus en zijn naamgenoot Franciscus het ook gedaan hebben. Te lang werd ons katholiek geloof in de publiciteit uitsluitend vereenzelvigd met leerstellingen en morele opvattingen. Nou ben ik de laatste om te zeggen dat deze zaken niet van belang zijn. Als theoloog is het mijn lust en mijn leven om die te bestuderen en uit te leggen. Maar als katholiek christen doet het mij onvoorstelbaar veel deugd dat we nu een paus hebben die het evangelie op een hele alledaagse manier belichaamt en zo uitstraalt. -18-

19 Zijn levensgeschiedenis laat al zien dat we met een menselijk, diepgelovig persoon te maken hebben. Als priesterstudent was hij eens zó onder de indruk van een lief meisje dat hij een week lang aan niets anders kon denken. Maar tegelijkertijd voelde hij de liefde van God: in een biecht was hem iets vreemds overkomen. Een verrassende, verbijsterende ontmoeting: Iemand had op hem gewacht, God had hem gezocht en gevonden. Die ervaring van liefde heeft hem tot het priesterschap en het pater Jezuïet worden gebracht. Die liefde probeert hij sindsdien op alle mogelijke manieren uit te dragen. Zo wilde hij als aartsbisschop niet in het bisschoppelijk paleis wonen, maar liever in een eenvoudig appartement. Precies zoals hij als paus liever in het gastenverblijf woont dan in het pauselijk paleis. Ook bezocht hij als aartsbisschop vaak de achterbuurten van Buenos Aires, de villas miserias, waar miserie troef is. Tegelijkertijd stuurde hij daar veel meer priesters heen om het lot van die mensen te delen. De witte rook was nog niet opgetrokken of paus Franciscus verbaasde de hele wereld met zijn groet: Buona sera! Goedenavond! Daarmee was de toon gezet. Een gewone alledaagse groet, dat was al in geen eeuwen meer gehoord vanuit het Vaticaan. Ook in zijn kleding toont hij zijn eenvoud; zo ook zijn pauselijke zegelring: niet van goud, maar verzilverd. Hij heeft niet alleen grote aandacht voor armen, ook kinderen zijn welkom bij hem. Wie heeft de beelden niet op zijn netvlies staan van kinderen die hij in zijn armen neemt en zegent? Maar niet alleen de kinderen voelen de diepe menselijke liefde van deze Godsman. Ook protestanten, joden, moslims en ook niet-gelovigen herkennen in hem een echt mens. Zo waste hij vorig jaar als eerste paus (voor zover bekend) de voeten van vrouwen en moslims. En wel in een jeugdgevangenis, waar normaal met minachting op de jeugdige criminelen wordt neergekeken. Al eerder deed hij dat als aartsbisschop bij afkickende verslaafden en aidspatiënten. Miserando, staat er in de wapenspreuk van onze paus. Door te ontfermen. Dat doet deze paus: hij ontfermt zich over mensen, met een innemende liefde en blijdschap. De ruim tien jaar geleden overleden katholieke psychiater Anna Terruwe schreef over de priester dat deze niet alleen over Gods liefde moest preken, maar ook een sacrament van Gods liefde diende te zijn. -19-

20 Anders gezegd, een priester kan zijn werk des te beter doen wanneer hij echt mens is geworden en steeds meer mens wordt. Dan komen ook zijn woorden diep bij de mensen binnen. Zo schreef zij al in 1955: De vruchtbaarheid van alle priesterarbeid wordt bepaald door de liefde die van de priester uitgaat. Hij moet aan de mensen God leren kennen, God, die liefde is, Wiens natuur goedheid is. Hij zal die liefde echter nooit doen kennen, als in zijn eigen hart die liefde niet is, en in heel zijn leven die liefde niet uitstraalt. Men kan preken zoveel men wil: als de mensen de liefde van Christus vertegenwoordiger op aarde niet voelen, geloven zij praktisch ook aan Christus liefde niet. Paus Franciscus maakt ons weer duidelijk dat Jezus een echt mens was. En als mens wonderen van liefde verrichte. Denk aan de vrouw die al meer dan 12 jaar aan bloedvloeiingen leed. Ze mocht geen man aanraken, een man mocht haar niet aanraken. Bovendien had ze haar hele vermogen uitgegeven aan dokters, maar de kwaal werd steeds erger. Toen kwam Jezus voorbij. Ineens voelt ze een niet te onderdrukken impuls om hem aan te raken. Oei, wat nu, dat is ten strengste verboden in de Joodse wet. Maar ze kan zich niet inhouden en raakt de zoom van Jezus gewaad aan. Ineens voelt ze dat de bron van haar kwaal opdroogt: ze is genezen. Jezus voelde op datzelfde moment dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij kijkt rond en de vrouw biecht haar misdaad op. Mevrouw, zegt Jezus, uw vertrouwen heeft u genezen. Hoeveel mensen zijn er tegenwoordig niet die geen echt contact meer met andere mensen hebben? Verbitterd, teleurgesteld, getraumatiseerd, verwend tot op het bot, vernederd, noem maar op. Maar ten diepste verlangen zij, nee, verlangen wíj allemaal naar echt contact, naar een echte aanraking. Zolang wij dat contact niet hebben, bloeden we langzaam leeg en leiden we een bloedeloos bestaan. Voor de liefde heeft Jezus alles over gehad, tot de dood toe. Laten we hopen dat paus Franciscus (en wij!) geen martelaar hoeft te worden, maar nog lang samen met alle mensen van goede wil Gods liefde in menselijkheid mag verkondigen. Zalig Pasen! Bill Banning Identiteitsbegeleider katholieke basisscholen Scala -20-

21 Zangers gezocht! Houd je van zingen en zou je graag willen zingen in een meerstemmig gemengd koor? Dan is koor Cantare misschien iets voor jou! Koor Cantare is een christelijk koor uit Drunen/Vlijmen waar vlotte meerstemmige liederen gezongen worden van verschillende bekende componisten, zoals Schubert, Bach, Mozart en Rob Favier. We luisteren diensten op in de kerken (protestantse en katholieke) maar geven ook concertjes in verzorgingshuizen en bij andere gelegenheden. We repeteren elke donderdagavond van uur uur in de Open Hof in Drunen, met daarin een pauze met tijd voor een kopje koffie/thee en iets lekkers. Koor Cantare bestaat dit jaar 40 jaar en heeft momenteel 28 leden. We hebben leden die er al vanaf het begin bij zijn en je begrijpt dan ook dat het koor veroudert. We willen dus graag in contact komen met mensen die een klein beetje jonger zijn en graag willen zingen in een gemengd koor met sopranen, alten, tenoren en bassen. We denken aan mensen in de leeftijd tussen 50 en 65 jaar. Ietsje ouder of jonger mag natuurlijk ook! Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan eens contact op met: mevr. A. van Beek, voorzitter telefoon: of mevr. G. van Stenis telefoon

22 Een dag niet gelachen Petrus had een snipperdag gevraagd en gekregen, en dus stond in zijn plaats eens Jezus aan de hemelpoort. Een man komt op een wolk aangevlogen. Jezus begroet de man hartelijk en vraagt: Goede man, wie bent u? De man antwoordt enthousiast: Raad eens..! Ik heb mijn zoon zelf geschapen, en daar zijn boeken over geschreven waarvan er miljoenen zijn verkocht, en ze worden nog steeds over de hele wereld gelezen! Jezus, even in verwarring, zegt vol ontzag: Dag Vader! De man lacht nu met heel zijn gezicht, spreidt zijn armen uit en antwoordt stralend: Hallo Pinokkio! Jan Brok Het leven van de heilige Hubertus ( ) In de vorige aflevering van Het leven van... kwam de heilige Lambertus aan bod. En in deze Parochiewijzer besteden we aandacht aan diens opvolger: Hubertus van Luik. Er is binnen onze parochie weliswaar geen kerk aan hem gewijd, maar velen kennen het goedbezochte kapelletje aan het Steegerf in Drunen, dichtbij het terrein van het hoe kan het ook anders Sint-Hubertusgilde. Hubertus wordt in 656 in de Franse streek Aquitanië geboren, als zoon van een hertog. Zijn tienerjaren brengt hij door als schildknaap aan het hof van de Merovingische koning Theodorik de Derde; later gaat hij bij zijn neef, hertog Pepijn, wonen in Herstal aan de Maas. Daar, in de Ardennen, geniet de jonge Hubertus van het rijke hofleven en vooral van de wilde, onstuimige jachtpartijen. Over de bekering van Hubertus is deze legende bekend: -22-

23 Het was Goede Vrijdag in het jaar 683. Terwijl alle godvrezende mensen naar de kerk gingen, koos Hubertus ervoor met zijn vrienden te gaan jagen. Hubertus verloor hen even uit het oog omdat zijn honden achter een hert aanzaten. Hij was dus alleen toen plotseling uit de bosjes een hert op hem toeliep met een lichtend kruis in het gewei. Hubertus schrok hevig, sprong van zijn paard en viel op zijn knieën. Hij hoorde hoe een stem tot hem zei: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af zul je geen dieren meer vangen, maar mensen." Hubertus antwoordde: "Heer, wat moet ik doen?" Waarop de Heer zei: "Ga naar mijn dienaar Lambertus, de bisschop van Maastricht. Deze zal u mijn wil kenbaar maken." En zo geschiedde; uiteindelijk werd Hubertus de opvolger van Lambertus als bisschop van Maastricht en Tongeren. Zowel Maastricht als Tongeren waren in die tijd echter onveilige steden. Volgens de legende kreeg Hubertus vaak visioenen waarin God hem vroeg om het lichaam van zijn voorganger Lambertus over te brengen naar het toen nog kleine dorpje Luik. In het jaar 722 gaf hij hieraan gehoor en vestigde in Luik ook zijn bisschopszetel. Hubertus verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen; vele kerken in deze streken zijn naar hem vernoemd. Hij is de patroonheilige van o.a. de jacht en wordt aangeroepen tegen hondsdolheid. En... als u zich afvraagt waar u dat hert met een kruis tussen het gewei toch vaker heeft gezien..? Waarschijnlijk op het etiket van een bekend kruidenbittertje! Esther Romeijn -23-

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets is wat het lijkt Misschien kent u die zin. Het is het motto van het tv-programma Wie is de mol? Een programma waar één van de deelnemers een mol,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 1 1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 2 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben? En ik weet

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Als je zijn of haar foto ziet, zijn of haar stem weer hoort, dan kan het je ziel diep beroeren, je diep raken, zelfs jaren

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen,

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon Ooit zal het zo zijn dat we leven

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie