Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag"

Transcriptie

1 Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

2 Colofon Dit kerkblad wordt uitgegeven door de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel Redactie: Anne-Helene Borgts-Kooijmans (eindredacteur), com, Corrie Kleijnendorst, Peter Sas Administratie-adres/bezorging/ abonnementen: Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: Bijdragen Onderweg: NL69INGB t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/ Vredeskapel onder vermelding van Bijdrage Onderweg. Over bidden en pepermunt... De muizen waren terug in de Duizichtkerk tijdens de gezinsdienst op zondag 15 maart. Overzicht data Onderweg 2015 Nummer Deadline Verschijningsdatum 4 Dubbelnummer, Pinksteren 5 Dubbelnummer, Zomer 15 april 28 april 17 juni 30 juni 6 12 augustus 25 augustus 7 16 september 29 september 8 14 oktober 27 oktober 9 11 november 24 november 10 Kerstnummer 9 december 22 december Steun ons wijkblad Onderweg De kosten van Onderweg worden voornamelijk gedekt uit bijdragen van een ieder die Onderweg een warm hart toedraagt. Draagt u dit jaar ook weer bij? Op bladzijde 9 leest u hoe u dit kunt doen. 2

3 schilderij van een levende Jezus getuigt zijn de voeten. Hij loopt! Hij beweegt! Ondanks de kruiswonden aan zijn voeten, ondanks zijn dood. Hij leeft! De opwekking van Jezus uit de dood onttrekt zich aan ieders waarneming. Wij kunnen ons er ook geen enkele voorstelling van maken. Wij weten alleen van een leeg graf, bij het eerste ochtendgloren. Wij hebben het allemáál gemist. Ergens in de nacht heeft buiten onze waarneming de dood het afgelegd tegen het leven. Ergens in de nacht was er licht in het diepe duister van de dood. En het klopt dus ook gewoon, dat we op Paasmorgen eigenlijk te laat zijn om het moment zelf te vieren. Zou dat de reden zijn dat zich al heel vroeg in de kerkgeschiedenis de Paaswake heeft ontwikkeld? Misschien kun je Pasen ook alleen maar vieren in de nacht. Als het donker de dood dichtbij brengt, in ieder geval in symbolische zin. Als je ziet hoe indrukwekkend het licht van de Paaskaars het donker doorbreekt, en opent. In de stilte. In het donker. Licht van Christus! Scènes uit het leven en de passie van Jezus (1569), Juan Bautista Celma ( ) Meditatie Nu heb ik het wéér gemist.. over Pasen, en het mysterie van de nacht Op Paasmorgen moeten we het doen met een leeg graf, en met Jezus die aan zijn leerlingen verschijnt als de levende. Het Johannes evangelie vertelt hoe Jezus Maria van Magdala bij name noemt, haar roept. En dat zij pas dan werkelijk gaat zien wie hij is. Pas dan keert zij zich om naar de levende Heer. Want ook zij was er niet bij. Ook zij heeft het niet zien gebeuren. Zij kan alleen maar haar naam horen en zich omkeren naar hem. Het is het centrale feest van het christelijk geloof, het paasfeest. Op Paasmorgen klinken overal ter wereld vrolijke liederen. Het is feest. Want Jezus leeft! Maar hoe het nu precies zit met de opstanding, dat blijft een raadsel. Niemand was erbij. In ieder evangelie wordt gesproken over de morgen van een leeg graf, over schrik en ontreddering. Want wie had dit verwacht? En wat is er wanneer gebeurd? Het deed onlangs een gemeentelid verzuchten, dat zij iedere paasmorgen toch weer even denkt: nu heb ik het wéér gemist. Ik was er wéér niet bij, toen Jezus werd opgewekt. Ergens in die nacht, toen de soldaten die bij het graf op wacht stonden in slaap gesukkeld waren, is Jezus tot leven gewekt. Ik denk dat ook de schilder Celma dat gedacht heeft. iedereen heeft het gemist! Je was er niet bij, of sliep, op het moment suprême. Ook hij beeldt het moment zelf niet uit. Hij laat zijn fantasie niet los op een mirakel. Zelfs een volledig plaatje van Jezus ontbreekt. Het enige dat in zijn Dat is de beweging van de Paasmorgen: de omkering naar de levende Heer. Hij die je bij name noemt, en roept. Wij vieren geen mirakel, wij vieren op Paasmorgen Jezus als God-met-ons. We hebben dan misschien allemaal het moment van de opstanding zelf gemist. Het leven met de levende Heer begint pas echt op het moment dat wij zijn stem horen, ons geroepen weten, en ons omkeren naar hem. Dat zal een feest zijn. Dan zal het Pasen zijn. Ds. Corrie van Duinen 3

4 Pastoraat Oefenen met geloofswoorden Wij leven deze weken met onze veertigdagenkalender. Overal hoor ik teksten uit de kalender terug: bij de opening van vergaderingen, in de diensten, in gesprekken. Het is fijn te merken dat de kalender doet wat ons voor ogen stond: woorden van geloof doorgeven, om te gebruiken, om je eigen geloof mee te voeden, te herkennen, en taal te geven. Zo oefenen wij met ons geloof. De kalender van het kerkelijk jaar doet in principe hetzelfde. Het hele jaar door oefenen wij steeds met een stukje van ons geloof. Eind december met de geboorte van Jezus en alles wat daarmee samenhangt. Met Pinksteren met de Heilige Geest, en wat dat voor ons geloofsleven betekent. En binnenkort oefenen wij met het feest van Pasen, en proberen wij op te diepen wat dat Paasgeloof voor ons is. Wat betekent opstanding? Wat betekent het om door Jezus, de levende, bij name geroepen te worden? Een christen die niet wordt gevoed door het gebed, de sacramenten, en het Woord van God, vervaagt onvermijdelijk en verdwijnt. Zo citeerden we Paus Franciscus in het voorwoord van de veertigdagenkalender. Daarom vieren wij ieder jaar weer opnieuw het Paasfeest. We herhalen het stug, om op die manier samen te blijven oefenen. Want het is natuurlijk al lang Pasen geweest. Maar wat is dat feest dit jaar voor u? Waar is het licht van Christus nodig in jouw leven? Wil je opnieuw je naam horen noemen, en je omkeren naar hem? Zo wens ik u goede Paasdagen toe: geroepen door de levende Heer. voor ogen staat. We hopen dat we op deze manier de beschikbare menskracht beter over de gemeente kunnen verdelen. En graag onderschrijf ik wat in de brief staat: neem contact op met uw ouderling, of met mij, wanneer u contact wenst! Ouderenkring Archipel We beginnen weer in het Malakkahuis met de ouderenkring. Het is het laatste restje van het werk dat de afgelopen maanden noodgedwongen moest blijven liggen. De deelnemers hebben inmiddels allemaal bericht gehad van de data. Heeft u ook belangstelling voor een ouderenkring, dan kunt u daarvoor contact op nemen met ouderling Marijke Mootz. De diensten in de Stille Week Sinds een paar jaar gaan in de avondgebeden in de Stille Week gemeenteleden voor. Dat is bijzonder om te doen, en bijzonder om mee te maken. Ook dit jaar bereiden we die korte diensten weer samen voor. De avondgebeden zijn bedoeld als voorbereiding op de drie dagen van Pasen die beginnen op Witte Donderdag. Omzien naar elkaar. Zowel onze kerkdiensten als dit kerkblad zijn tegenwoordig op internet te volgen en te lezen. Dat betekent dat wij zorgvuldig moeten zijn in het noemen van namen en persoonlijke gegevens. Voor zover mogelijk plaats ik persoonlijke gemeenteberichten op het beveiligde deel van onze website, onder ledennieuws. Om dat te kunnen lezen heeft u een wachtwoord nodig (zodat niet de hele wereld kan meelezen). Heeft u het wachtwoord niet, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons kerkelijk bureau. Tenslotte Inmiddels is bij een laatste controle nogmaals vastgesteld dat het met mijn gezondheid heel goed gesteld is. En dat is fijn om te weten. Vanzelfsprekend is het niet, om gezond te zijn, zoals ik in een aantal pastorale contacten deze weken van dichtbij heb mogen ervaren. Een bijzondere groet voor al diegenen die worstelen met ziekte, of met verdriet. Ik wens u in het bijzonder iets van het licht van Pasen toe. Ds. Corrie van Duinen Team Meeleven We zijn met een groep van meer dan 20 mensen, die samen het - Team Meeleven vormen in onze gemeente. De naam danken wij aan de Christus Triumfatorkerk, waar met voldoening met een dergelijk team wordt gewerkt. Begin maart kwamen we bij elkaar om verder na te denken over hoe het werkt, een andere manier van organisatie. In de brief die u bij deze Onderweg ontvangt kunt u lezen hoe het ons Ontwakende kloostertuin van priorij Maarssen. Foto: Corrie Kleijnendorst 4

5 Consistorie Duinzichtkerk Van uw kerkenraad Om te beginnen wil ik deze keer eerst de redactie van Onderweg feliciteren met de mooie nieuwe vormgeving van ons kerkblad. Hij ziet er werkelijk prachtig uit en maakt het lezen nog aangenamer! Wij hebben in februari een vruchtbare kerkenraadsvergadering gehad, waarin we allereerst de nieuwe uitgave van de veertigdagenkalender memoreerden. Ook dat is een prachtige uitgave geworden met dank aan de samenstellers (met name Anne-Helene en Corrie)! En wij vragen u nu al na te denken hoe u volgend jaar een kleine bijdrage kunt leveren. Daarna spraken we over de redenen voor het teruglopen van de kerkelijke bijdragen. Daarbij zijn er beïnvloedbare redenen en niet beïnvloedbare redenen (zoals overlijden en verhuizing). Voor wat betreft de beïnvloedbare redenen noem ik dat we beter gaan afstemmen tussen de ouderlingen kerkrentmeesters en pastorale ouderlingen wanneer er feedback komt over het niet willen betalen. Ook hebben we nog eens doorgenomen wat onze acties zijn om nieuwe leden op te vangen. Onze predikant gaat na de dienst bij de hoofduitgang staan om mensen te groeten die niet naar de koffie na afloop komen en die in sommige gevallen nieuw zijn, voordat zij zelf bij de koffie bij de gemeenteleden aanschuift. Zij spreekt veel gasten bij de uitgang en dat laat op goede wijze iets van onze gastvrijheid zien. Voorts krijgen mensen die overgeschreven worden van buiten naar onze wijkgemeente allereerst een pakket met informatie over onze gemeente (waaronder Onderweg) en zo nodig een bezoek van de pastorale ouderlingen. Verder is ook de Commissie van Ontvangst alert op nieuwe kerkgangers. Daarna spraken wij met leden van de Commissie Eredienst over de eredienst en het feit dat wij nu eenmaal per maand een gezinsdienst houden. De Commissie Herinrichting kerkzaal zal binnenkort beginnen (of is al begonnen bij het verschijnen van deze Onderweg). Ik gaf vorige keer al aan wie hierin zitten en ik herhaal dat hier want de lijst is nu volledig: Stef van Gend, Sylvia Huijboom, Monique de Kruijf, Kerst Troost (en bij zijn afwezigheid Stan Butijn), Pieter Visser en Lida Fijn van Draat. Op zondag 12 april zullen we na de dienst een gemeentevergadering houden. Daarin zal het volgende ter sprake komen: de financiën van onze kerk en de herinrichting van het kerkgebouw (waarom kijken we daarnaar en wat gaan we wel en niet doen). Op zaterdagochtend 18 april zal er een gezamenlijke kerkenraad zijn van de combinatiegemeenten Haagse Hout-Archipel, te weten Archipel Benoordenhout (DZK) en Christus Triumfatorkerk. Wij hebben verder gesproken over nieuwe kandidaten voor het ambt. Als u wordt benaderd vragen wij u om een en ander serieus in overweging te nemen. Vele handen maken licht werk. Bij de commissie onderhoud is iemand nodig met elektrotechnische achtergrond. Wie heeft een beetje tijd om af en toe even bij te springen? Neem contact op met Stan Butijn. En wie voelt er voor om af en toe mee te draaien in de commissie van ontvangst? Neem contact op met Niek de Graaf. Voor de Kerkennacht op 20 juni gaan we op zoek naar een aansprekende persoon die voor zal gaan en ook specifiek de omgeving van onze kerk zal aanspreken. Namens de Commissie Vorming en Toerusting kan ik u doorgeven dat er op 17 maart in de Christus Triumfatorkerk een lezing is met als spreker John Batist over de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Op 29 april spreekt ds. Karel Blei in de Duinzichterk over de spiritualiteit van Jurjen Beumer. Maar hierover hoort u meer. Binnen de PKN in Nederland wordt een enquête gehouden die met name vragen stelt over knelpunten en oplossingsrichtingen in de PKNgemeenten, daar waar sprake is van terugloop. Over het onderzoek het volgende: Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? In 'De hartslag van het leven' (2012) presenteerde de synode haar visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland in vier thema's: 'Op de dag van de opstanding' - de inhoud; 'Twee of drie in Jezus 'naam' - de vorm; 'Politiek lichaam' - de samenleving; 'Samen met alle heiligen' - kerk met anderen. Deze visie moet vervolgens wel handen en voeten krijgen in de praktijk van de gemeenten: hoe ga je aan de slag en hoe organiseer je dat? In gemeenten met minder leden en teruglopende financiën kan het lastig zijn om te voldoen aan de eisen die de organisatiestructuur stelt. Vandaar dat in dit onderzoek vooral de vraag wordt gesteld: 'Waar ervaren we de knelpunten om kerk te zijn in onze tijd in de huidige inrichting van de kerk? En in welke richting willen we de oplossing zoeken?' Eerder al is dezelfde vraag besproken met kerkenraden, classicale vergaderingen, theologen, jongeren, mensen uit het bedrijfsleven, diverse verenigingen, colleges en organen. De ideeën en voorstellen die daar boven tafel kwamen, worden hier in deze vragenlijst voorgelegd. Vul de vragenlijst in op: Via de scriba en kerkelijk bureau is ook een hardcopy te krijgen om in te vullen. Tot slot: we hadden een volle en plezierige agenda met een vol en actief kerkelijk leven. In de kleine kerkenraad van een maand later kwamen nog een aantal zaken ter tafel: U zult geconstateerd hebben dat wanneer onze eigen predikant dienst heeft zij voortaan ook zal zorgen voor een uittreksel van de preek; dit is op veler verzoek en na ampele overwegingen toch opnieuw opgepakt. Wij zijn Corrie dankbaar dat zij dit op zich wil nemen. (vervolg op pagina 6) 5

6 (vervolg van pagina 5) In de volgende grote kerkenraadsvergadering op 9 april zullen we spreken over het pastoraat en de wijzigingen die de pastorale ouderlingen hebben geïmplementeerd. Zij werken nu onder de naam Team meeleven, waarin naast onze predikant, de pastorale ouderlingen ook een aantal vrijwilligers( v/h sectiemedewerkers) actief meewerken. Voor de musical Esther die samen met leden van de Christus Triumfatorkerk wordt voorbereid hebben we nog twee bas- of tenorzangers nodig en nog enkele mensen die met het decor willen helpen. Wie voelt zich geroepen? De musical wordt opgevoerd op 12 juni in de Triumfatorkerk en 13 juni in onze eigen kerk. Tot de volgende maand, Rein Willems Van uw pastorale ouderlingen Met deze Onderweg ontvangt u een brief die is gericht aan alle gemeenteleden. Daarin beschrijven we onze werkwijze voor het pastoraat. We werken in een team dat we Team Meeleven hebben genoemd. U leest er alles over in de brief. Wilt u contact met de kerk, bel of mail een van de ouderlingen. En als u gemeenteleden kent die om welke reden dan ook extra aandacht kunnen gebruiken, laat het ons weten! Dan kunnen wij contact met hen opnemen. Hierbij zoals gebruikelijk weer onze contactgegevens. Frank Beumer sr.: Burnierstraat 30, 2596 HW. Telefoon: Lida Fijn van Draat: Hart Nibbrigkade 71/55, 2597 XS. Telefoon: Marijke Mootz: Van Nijenrodestraat 66, 2597 RN. Telefoon: Deze drie richten zich vooral op gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Ruerd Ruben (vooral voor de groep vijftigers en zestigers): Waalsdorperweg 51, 2597HP, Telefoon: Alie Kortleve (vooral voor de groep dertigers en veertigers): Jan van Nassaustraat 49, 2596 BP, telefoon: , Uw pastorale ouderlingen. V.l.n.r.: Frank Beumer sr., Alie Kortleve, Marijke Mootz, Ruerd Ruben, Lida Fijn van Draat 6

7 Diaconie Paasontbijt 2015 Beste broeders en zusters, Dit jaar wordt er namens de Wijkdiakonie weer een Paasontbijt georganiseerd in de Duinzichtkerk. Een goed moment om samen met andere gemeenteleden gezellig te ontbijten en de opstanding van Christus te vieren. Komt u ook een beschuitje mee eten? Er is een moment van bezinning en een gezamenlijk lied. Het Paasontbijt zal plaatsvinden op eerste Paasdag in de kapel, dat is dus op 5 april 2015 om 8.30 uur, voorafgaande aan de dienst. Graag aanmelden via of voor 1 april, zodat rekening gehouden kan worden met de boodschappen en het tafel dekken. Vriendelijke groet en hopelijk tot dan, Frank Beumer junior Van de ZWOcommissie Laat de mensen in Ghana stralen! Via Wycliffe Bijbelvertalers hebben we een geweldig bericht uit Ghana ontvangen. De volgende anekdote ligt daaraan ten grondslag. Ergens op het platteland van Ghana, aan de muur van klein kerkje, hing een poster met daarop een oude man die een boek las. Opvallend was de stralende lach op zijn gezicht. Op een dag vroeg een van de kinderen in de kerk waarom de man op de poster eigenlijk lachte. De voorganger vertelde dat de man voor het eerst in het evangelie van Lucas las. In zijn eigen taal! En dat hij daarom zo blij was. En zo voegde hij er aan toe, op een dag zal jij net zo lachen als die man. Dan zullen wij ook de Bijbel in onze eigen taal hebben. Dat geweldige moment is nu aangebroken! In Ghana en de buurlanden Togo en Burkino Faso wordt er deze dagen veel gelachen en gedanst. Dankzij het werk van de bijbelvertalers van Wycliffe Overal waar de Bijbel opgaat in de eigen taal zien we die stralende lach. Miljoenen mensen wachten nog op een vertaling. Helpt u mee? Giro NL44RABO t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers te Driebergen-Rijssenburg. (Tip: één bijbelvers kost gemiddeld 15 euro. Meerdere verzen een veelvoud daarvan) High Tea op 19 april De High Tea, die de Diaconie nu weer twee keer per jaar gaat organiseren, wordt dit keer op 19 april a.s. gehouden. Bedoeld voor gemeenteleden maar ook voor de wijk. Neem gerust uw buurvrouw of -man mee. Het gaat om het gezellig met elkaar kunnen praten, met een kop thee en iets lekkers erbij. Om zeker te weten hoeveel mensen zullen komen (dit in verband met de boodschappen) liggen op de tafel onder de toren intekenlijsten. U kunt zich tot 16 april opgeven. Graag tot ziens op de 19e! De Diaconie. 7

8 Kerk in Actie-werelddag Samen zijn we kerk in actie. Wereldwijd worden wij met elkaar verbonden. Daarom bent u op zaterdag 25 april van harte welkom op de Kerk in Actie-Werelddag. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt u geïnspireerd door verhalen van medechristenenen en ontmoetingen met partnerorganisaties van Kerk in Actie uit de hele wereld. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, denkt s ochtends met u over het thema 'Geloven in delen'. s Middags zijn er interessante workshops. Deze dag duurt van tot uur. Locatie: Zalencentrum Ermelo. Entree is gratis, inclusief lunch (vrijwillige bijdrage voor de onkosten mag). Meer informatie en aanmelden via 1e collecte 29 maart: plattelandskerken staan op eigen benen Chompa woont in Bangladesh. Christenen horen hier tot de allerarmste bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen van minder dan één euro per dag. Een onmogelijke opgave. De kerk in het district Mymensingh heeft de broeders van Taizé gevraagd om de christenen in de jonge baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, partner van Kerk in Actie, steunt de kerken door het geven van onderwijs en vaktrainingen. Hierdoor worden de gemeenteleden onafhankelijk. Zoals Chompa: zij ontving een naaicursus en kan nu haar eigen geld verdienen. Met de opbrengst van deze collecte wordt het werk van Kerk in Actie ondersteund. Dankzij Oikocredit gaan Juans kinderen naar school Oikocredit, ontstaan vanuit de Wereldraad van Kerken, is al 40 jaar succesvol met investeren in ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Het is onze missie om het leven van mensen of gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam te verbeteren. Via Oikocredit worden zij in staat gesteld om een onderneming op te bouwen en daarmee zelf uit de armoede te komen. Zoals de leden van de fairtrade coöperatie Norandino in Peru. Doel van de coöperatie is om het leven van mensen ten positieve te veranderen, zowel op economisch als sociaal gebied. Met behulp van krediet kunnen cacaoboeren als Juan Francisco Calle (65) hun handelspositie verbeteren en hun zelfstandigheid vergroten. En aangezien de coöperatie ook nog eens fairtrade gecertificeerd is, krijgen de boeren een premie bovenop de prijs voor hun producten. De coöperatie zorgt daarnaast voor opleiding en bijscholing van de boeren. Maar het belangrijkste is de zekerheid, zegt Juan. "We zijn minder afhankelijk van de markt en we krijgen goede prijzen." Met het lidmaatschap van de coöperatie is het inkomen van Juan aanzienlijk gestegen. Geld dat hij direct in het onderwijs van zijn vijf kinderen heeft geïnvesteerd. Juan moest zelf op zijn vijftiende al gaan werken, toen zijn vader overleed. Hij zorgde voor het huis en het land, terwijl zijn negen broers en zussen naar school gingen. Zijn grootste wens is dat zijn kinderen door onderwijs in staat zijn om een beter bestaan voor zichzelf op te bouwen. Oikocredit biedt de kans om zinvol te delen. Veel kerken en particulieren beleggen in Oikocredit. Wereldwijd dragen zo al meer dan mensen en organisaties bij aan een rechtvaardiger maatschappij. Ga voor meer informatie over Oikocredit naar of naar Coen Zuidema, De ZWO-commissie wenst u goede Paasdagen. Eric Ebbink 8

9 Betaalt u ook mee aan ons wijkblad Onderweg? Dank zij een reuze inspanning van de redactie verschijnt uw wijkblad Onderweg in een geheel nieuwe vorm: volledig in kleur, duidelijk gedrukte teksten en een makkelijk leesbare opmaak. Het is vernieuwd en opmerkelijk genoeg zijn de drukkosten gedaald! Die combinatie van factoren is belangrijk. Onderweg wordt verspreid onder alle ingeschreven leden van de wijkgemeente Archipel/Benoordenhout. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft van alles dat er leeft in onze wijkgemeente. En dat is gelukkig heel veel. De kosten van Onderweg worden voornamelijk gedekt uit bijdragen van een ieder die Onderweg een warm hart toedraagt. In de jaarlijkse tekorten wordt voorzien door de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Ook in 2014 waren de giften voor Onderweg weer aanzienlijk en dat is een belangrijke steun voor de redactie. We hopen dat u ook dit jaar weer bijdraagt aan de - vernieuwde - Onderweg. Hoe kunt u bijdragen voor 2015? Bij dit nummer van Onderweg vindt u een acceptgirokaart, die u kunt gebruiken voor uw bijdrage. Als u deze kaart gebruikt, denkt u er wel om dat uw naam en IBAN rekeningnummer nog moeten worden ingevuld, en dat de kaart moet worden ondertekend! Als u het makkelijker vindt de acceptgirokaart niet te gebruiken, kunt u natuurlijk ook onder vermelding van bijdrage Onderweg uw bijdrage direct overmaken op bankrekening NL69 INGB van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Als richtlijn voor uw bijdrage voor 2015 zou aangehouden kunnen worden, dat de kostprijs ongeveer 15 per jaar bedraagt, wanneer uw Onderweg door vrijwilligers wordt bezorgd. Echter, de kosten voor Onderweg per post zijn hoger en daar zou 27,50 voor aangenomen moeten worden. Natuurlijk bent u vrij een bijdrage te geven die afwijkt van de richtlijn. Graag zelfs, want elke hogere bijdrage stelt ons in staat Onderweg toe te zenden aan kerkleden die het wat moeilijker vinden de bijdrage voor Onderweg te betalen. We hopen dat u Onderweg (ook) in 2015 wilt steunen! Met vriendelijke groeten, Kerst K. Troost Kerkrentmeester Penningmeester Rembrandt van Rijn, Oude lezende Vrouw,

10 Oecumenisch nieuws Op donderdag 23 april a.s. om uur zal Prof.dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen, voor de oecumenisch Haagse Hout een lezing geven in de Melchiorzaal (Paschalispad 3) van de Paschaliskerk met als titel 'De kerk als stoplap in de zorg'. De rol van de diaconie in een veranderende welvaartstaat, waarin de gezondheidszorg terugtreedt, is in deze tijd een bijzonder actueel onderwerp - niet alleen voor de ouderen onder ons - en verdient aandacht. Het is daarom dat de Commissie Oecumenische Samenwerking Haagse Hout, waarvan dit evenement uitgaat, deze lezing van harte bij U aanbeveelt. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Neem vooral uw vrienden en kennissen mee. De toegang is gratis. Met vriendelijke groeten, Jan Piet Kleiweg de Zwaan , NB: Samenstelling Commissie Oecumenische Samenwerking: de Protestantse Gemeente Archipel-Benoordenhout, de Maria Sterre der Zee Parochie, de Christus Triumfatorkerk en de Doopsgezinde en Remonstrantse kerk in Den Haag, Musical: Ester die Hadassa heette Nieuws vanaf het musicalfront. Op woensdagavond wordt in de soos van de Christus Triumfatorkerk gerepeteerd. In april zullen in de Duinzichtkerk weer de klanken van de piano en de zangers te horen zijn. Enkele quotes van spelers over de musical en de oefenavonden: Ik word er blij van. Wij komen na de oefenavonden vrolijk thuis. Ik dacht: een musical met de kerk kan dat wel wat zijn? Maar ik ben hartstikke blij dat ik er in ben gestapt. Jammer van het begin. Jammer dat mensen die moeite hadden met de teksten zijn afgehaakt in plaats van mee blijven praten. En zingen. Leuke wijsjes. Ligt gemakkelijk in het gehoor. Hartstikke leuk! Je kan nog meedoen. We hebben in het bijzonder nog behoefte aan twee mannenstemmen en mensen die willen helpen met decor bouwen en het maken van de kleding. Nog groter nieuws is dat de data bekend zijn waarop de musical uitgevoerd zal worden. Dat zal zijn op: Vrijdag 12 juni in de Christus Triumfatorkerk Zaterdag 13 juni in de Duinzichtkerk Een musicalweekend is het dus geworden! Schrijf het allen in uw agenda, zodat u bij een van de uitvoeringen aanwezig kunt zijn. Met hartelijke groet namens de musicalcommissie Berit Bootsma, Bo Rodenhuis Vakantie voor mantelzorgers met een partner met dementie Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen moeten af en toe op adem komen. Dat is belangrijk om de vaak zware zorgtaak vol te houden. Het vakantiebureau kan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. Samen kunnen ze een week op vakantie in een van onze aangepaste accommodaties. Door de inzet van vrijwilligers kan men ontspannen vakantie vieren. Ook is de mogelijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorgers behoefte heeft aan een gesprek, bieden onze vrijwilligers graag een luisterend oor. Prof. dr. H. Noordegraaf. Foto Roel Dijkstra De eerste weken starten eind april. Meer informatie kunt u vinden op of via de telefoon

11 WERKGROEP MARIENBRUNN 30 jaar gemeentecontacten Marienbrunn Den Haag Op Hemelvaartsdag, 14 mei 2015, hopen we weer veel gasten van onze Partnergemeente Leipzig Marienbrunn te mogen ontvangen hier in Den Haag. We rekenen erop dat ook meer jongeren mee zullen komen om samen met ons te vieren dat onze contacten al 30 jaar bestaan. Het programma is daar zeker op afgestemd met activiteiten die heel leuk zijn met voldoende keus en afwisseling. Vanaf begin april zullen er intekenlijsten in de Duinzichtkerk liggen waarop aangegeven kan worden welke programmaonderdelen men wil volgen. Op vrijdag 15 mei zijn er s ochtends in de Duinzichtkerk allerlei doe-activiteiten gevolgd door een lunch. De vrijdag wordt gewoontegetrouw afgesloten met een heerlijke gemeentemaaltijd. Voor deze maaltijd worden speciaal de werkgroepleden van de eerste jaren van het gemeentecontact uitgenodigd maar die zijn natuurlijk de hele dag en het hele programma van harte welkom. Op zaterdag 16 mei 2015 vertrekt er s ochtends van het kerkplein bij de Duinzichtkerk een touringcar naar Hoorn waar overgestapt zal worden. Met een stoomtram gaat het langs oude stationnetjes en komen uiteindelijk in Medemblik. Vandaar met een oud schip naar Enkhuizen waar we het Zuiderzeemuseum zullen bezoeken. Net als voorgaande jaren zal een bijdrage gevraagd worden voor die activiteiten die voor de werkgroep kosten met zich mee brengen. Om de jeugdigen te stimuleren hebben we iets van de Spoorwegen afgekeken. Railrunners werken niet voor de stoomtram Hoorn Medemblik maar wel aan te schaffen Kerkrunnerkaartjes die voor een symbolisch bedrag van EUR 2,= verkocht zullen gaan worden. Dat is zeker iets om de intekenlijsten voor in de gaten te houden. Laat uw kind of kleinkind een stuk van Noord-Holland zien met boottocht over het IJsselmeer en bezoek aan het Zuiderzee museum. Op zondag 17 mei is er een gezamenlijke kerkdienst met iets lekkers bij de koffie na afloop. Wilt iets bakken voor die dag laat het ons weten. We waarderen dat zeer! We hopen velen van u te treffen rond het weekend van 14 tot 18 mei Misschien vindt u het leuk om zelf eens gasten te ontvangen of wilt u meedoen met de voorbereidingen. De volgende werkgroep vergadering is op dinsdag 24 februari om uur in de Duinzichtkerk. U/je bent van harte welkom. Namens Werkgroep Marienbrunn, te steunen via rekening NL81 INGB , Peter Sas Jurjen Beumer De spiritualiteit van Jurjen Beumer In het kader van de bezinning op nieuwe spiritualiteit is de vierde bijeenkomst op woensdagavond 29 april om uur in de Duinzichtkerk. Het gaat dan over het werk van Jurjen Beumer, van 1986 tot aan zijn overlijden in 2013 pastordirecteur van het oecumenisch-diaconaal centrum Stem in de Stad in Haarlem. Van huis uit sterk maatschappijkritisch en betrokken bij mensen in de marge, raakte Beumer er steeds meer van overtuigd dat maatschappelijk (en politiek) engagement niet kan zonder worteling in spirituele verdieping én omgekeerd. Dat droeg hij uit in zijn praktisch werk in Haarlem, maar ook in tal van lezingen, artikelen en boeken. Inleider is dr. Karel Blei, emerituspredikant en oud-secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk, die Beumer goed heeft gekend en over diens leven en werk ook een boek schreef: Zonder mystiek houden wij het niet vol. blik op Teijlingen (foto gemaakt door Paul van Riet) 11

12 Voor stad en kerk lustrumboek Stek verschenen Vers van de pers: 'Voor stad en kerk - inspiratiegids'. Onder deze titel verscheen begin maart het lustrumboek van Stek stichting voor stad en kerk in Den Haag. Als afsluiting van het lustrumjaar 2014 geeft dit boek een actueel beeld van wat het is en zou kunnen zijn: werken in de tussenruimte van stad en kerk. Het boek, uitgegeven door uitgeverij Skandalon, laat een waaier van genres zien: essays, poëzie, interviews, tafelgebeden, prachtige foto s en kunstzinnige beeldimpressies. De bijdragen cirkelen om de vier kernwoorden die Stek in haar missie heeft opgenomen: verbinden, beschermen, versterken en bezielen. Behalve tal van eigen mensen van Stek en vier Haagse predikanten verleenden aan deze bundel Nienke van Dijk, Maarten den Dulk, Mechteld Jansen en Bram Schinkelshoek hun medewerking. De prachtige fotografie is van Rogier Chang. Het boek overstijgt de grenzen van Den Haag en is interessant voor iedereen die zich in Nederland inzet voor moderne varianten van kerk zijn in de stad. 'Voor stad en kerk' ligt in de boekhandel en is ook te koop bij de receptie van Stek op Parkstraat 32 te Den Haag. De verkoopprijs is 14,50. Het boek wordt tevens aan relaties van Stek verzonden als jaarverslag over Vrijwilligers van Stek kunnen een gratis exemplaar afhalen op Parkstraat 32. Stek voor stad en kerk, Parkstraat 32, Postbus 371, 2501 CJ Den Haag T (070) , E W Vacature bij Stek Stek voor stad en kerk is een dienstverlenende organisatie van protestantse gemeenten in de regio Den Haag. Medewerkers van Stek zetten zich samen met 850 vrijwilligers in kerk en stad in voor de verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit in de stad en de ondersteuning en opbouw van levendige en solidaire gemeenten en gemeenschappen. Binnen de organisatie van Stek werken diverse werksoorten samen zoals jeugdwerk, ouderenwerk, diaconaat, maatschappelijk activeringswerk, buurt- en wijkopbouwwerk en missionair werk met diverse dialoogprojecten. Stek is voor de wijkgemeenten van de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk in respectievelijk Benoordenhout, Archipel en Bezuidenhout, op zoek naar een Diaconaal werker (V/M) voor 18 uur per week (0,5 fte) Werkzaamheden: - in het algemeen het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten en projecten die de verbindingen binnen en tussen de wijkgemeenten en de wijken waarvan zij deel uit maken versterken; - het onderhouden van en participeren in maatschappelijke netwerken om voeling te houden met wat er leeft en speelt in de wijk; - leuke projecten die een plek zoeken verbinden aan de beschikbare kerklocaties; - het opbouwen en onderhouden van een netwerk van vrijwilligers om gezamenlijk de activiteiten en projecten in de buurt mee uit te voeren; - het stimuleren en adviseren van de wijkdiaconieën en wijkkerkenraden; - het leggen van verbindingen tussen buurt en kerk. Wij zoeken iemand: met een afgeronde theologische (strekt tot aanbeveling)/sociale/agogische opleiding op HBO- of universitair niveau; - verbindend vermogen - die goed kan samenwerken, o.a. met vrijwilligers; - die bereid is samen te werken met de wijkpredikanten; - die in staat is nieuwe projecten te ontwikkelen en projectmatig te werken; - die communicatief sterk is en goed kan netwerken, omgaan met mensen en zich kan verplaatsen in anderen; - die oog heeft voor de vernieuwing van stad en kerk in een grootstedelijke samenleving; - die anderen kan bezielen vanuit een open christelijke levensovertuiging en levenshouding; - die ook andere taken voor Stek kan uitvoeren; - die bij voorkeur in een eerdere baan relevante werkervaring heeft opgedaan. Competenties: Communicatieve en sociale vaardigheden, maatschappelijk bewustzijn, creativiteit, initiatiefnemend en organisatievermogen. Wij bieden: - een baan in een inspirerende en informele omgeving; - goede arbeidsvoorwaarden volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland en een salaris-afhankelijk van leeftijd en ervaring - van minimaal en maximaal bruto per maand op fulltime basis; - een dienstverband voor vooralsnog één jaar met mogelijkheid tot verlenging 12

13 Informatie en solliciteren bij Stek: Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer Henk Baars (afdelingsmanager): of Een informatiepakket is beschikbaar. Nadere informatie over het werk van Stek is eveneens te vinden op Solliciteren kan tot 7 april Je gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, kun je sturen naar Henk Baars (afdelingsmanager), en tevens parallel naar Esther Brans (secretaresse), De eerste ronde van sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 15 april Concerten 150 jaar Bronovo Ter gelegenheid van 150 jaar Bronovo organiseert de Dienst Geestelijke Verzorging iedere donderdag van 12 februari tot en met 28 mei 2015 concerten in de ontvangsthal. In totaal geven musici 16 concerten tijdens het bezoekuur in de middag of in de avond. De concerten in maart en april: 26 maart Trio Haga Romantica uur 2 april Beatriz Lafont uur 9 april Toorop Kwartet uur 16 april Blokfluitensemble En Bloc uur 23 april Ooievaartrio uur 30 april Pedro Diaz Ensemble uur Naast concerten tijdens de bezoekuren zijn er concerten op vrijdag 3 april en op zondag 31 mei in de kapel op de 5e etage van Bronovo. Met 400 christenen Pesach & Goede Vrijdag vieren Op Goede Vrijdag, 3 april, vindt er een bijzondere avond plaats. Vierhonderd christenen van allerlei kerken zullen samen het bijbelse Pesachmaal en avondmaal vieren. In gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus om dit ter nagedachtenis aan Hem te doen [1], gaan we samen aan tafel om het Pesachmaal te beleven zoals dit wordt beschreven in het evangelie. Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten (Lucas 22:15). Eenheid, vrijheid & hoop Het thema van de avond is 'Eenheid, vrijheid en hoop'. Hierin vieren wij de eenheid waar Jezus voor heeft gebeden tijdens het laatste avondmaal [2] en gedenken we de geestelijke vrijheid die Hij heeft gegeven door zelf het Pesachlam te worden. Het Pesachmaal herinnert ons eraan dat we met hoop mogen uitzien naar de komst van de Bruidegom. Dit jaar is een speciaal jaar omdat Pesach en Pasen grotendeels samenvallen, zoals in het jaar van Christus Kruisiging. Daardoor is de relatie tussen de twee feestdagen goed te zien. Dat Jezus stierf op Pesach was geen toeval, want Pesach is een schaduwfeest van de bevrijding en verlossing van heel de mensheid. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. [3]. Het bevrijdingsverhaal in woord, beeld, eten en muziek Het Pesachmaal wordt een avond, gevuld met een diner met live muziek, lofzang, avondmaal en uitleg. Aan de hand van verschillende onderdelen tijdens het diner wordt het bevrijdingsverhaal van de Exodus en van de Messias Jezus uitgelegd. Christenen van alle denominaties zijn van harte welkom! (van te voren aanmelden verplicht). Muziek: Frank en Marlou van Essen, Denise Brand en Arend Jansen Presentatoren: Jan Barendse Sr. & Jennifer Guetta-Peersmann Aanmeldingen & meer informatie kunt u vinden op: of Dit Pesachmaal is een particulier initiatief en wordt georganiseerd in samenwerking met: Het Evangelisch Werkverband, Comité Gemeentehulp Israel, Christian Friends of Israel Nederland, Exodus Events, Stg. Shalom Network.nl en IT-Serve Computers & Netwerking. Kosten kaartjes (excl. reserveringskosten) : 25,00 euro p.p. vanaf 13 jaar, 7,50 euro voor kinderen. Adres: Recreatiecentrum H2O, De Uithof 1, 3481CT Harmelen [1] Lukas 22:19 [2] Joh. 17:20 [3] Galaten 5:1 13

14 KERKDIENSTEN H.A., Heilig Avondmaal w+c, Woord en Communie Kerkdiensten Duinzichtkerk Aanvang uur 29/03 Palmzondag, ds. C. van Duinen 30/03 Maandag Stille Week, cie eredienst Avondgebed uur 31/03 Dinsdag Stille Week, cie eredienst Avondgebed uur 01/04 Woensdag Stille Week, cie eredienst Avondgebed uur 02/04 Witte Donderdag, H.A. ds. C. van Duinen, uur Westerkerk Amsterdam foto Tina Monumentalia Kerkdiensten Bronovo Aanvang uur 29/03 ds. J.W. Steenbergen 05/04 Pasen, ds. E. Hulsman, H.A. Kerkdiensten Nebo Aanvang uur 29/03 mevr. W. Witte 05/04 Pasen, ds. E. Hulsman 03/04 Goede Vrijdag, avondgebed ds. C. van Duinen, uur 04/04 Paaswake, ds. C. van Duinen, uur, H.A. 05/04 Pasen, ds. C. van Duinen 12/04 past. J.C. Koeleman, w+c 19/04 ds. P.A. Wilbrink 26/04 ds. E. Hulsman, H.A. 03/05 ds. J.W. Steenbergen 12/04 past. J.C. Koeleman, w+c 19/04 ds. D. Sikkema 26/04 ds. T.L. Hettema 03/05 ds. J.W. Steenbergen, H.A. 12/04 ds. C. van Duinen 19/04 ds. J.C. van Dongen 26/04 ds. S.H. Smits 03/05 ds. R. van Zwieten COLLECTEROOSTER Duinzichtkerk 29 maart KerkinActie / zendingscollecte Wijkgemeente 2 april Aandachtscentrum Wijkgemeente 5 april Wijkdiaconie Wijkgemeente 12 april Landelijk jeugdwerk Wijkgemeente 19 april Vakantieweken Diaconie Wijkgemeente 26 april Eredienst en Kerkmuziek Wijkgemeente 3 mei Missionair werk en Kerkgroei Wijkgemeente 14

15 Gegevens betreffende de gemeente Predikant: Ds. C. (Corrie) van Duinen, Malakkastraat 5, 2585 SG Den Haag, tel.: Op maandag rustdag. Scriba: Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: Organisten: Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.: ; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag, tel: Kerkelijk bureau: Mevrouw R. Kranenburg-van der Pal. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via voic op tel Alle correspondentie en nota s naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties: Scriba of Kerkelijk Bureau Duinzichtkerk Auto-rijdienst Duinzichtkerk: Mevrouw Henriëtte Laméris-van den Berg, Stevinstraat 277, 2587 EJ Den Haag, tel en Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel: Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Aktie Kerkbalans, giften of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout gaarne overmaken op rekening NL69 INGB t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel of Penningmeester ZWO-commissie DZK/VK: Rekening NL92 INGB Onderhoudscommissie DZK/VK: Stan Butijn Penningmeester Wijkdiaconie: Rekening NL63 INGB Informatie bij Henriëtte Laméris-van den Berg, Stevinstraat 277, 2587 EJ Den Haag, tel en Werkgroep Marienbrunn De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB Kosterij Duinzichtkerk: Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel Malakkahuis, Wijkcentrum Vredeskapel: Malakkastraat 7, 2585 SC Den Haag Japanse Tuin 15

16 AGENDA MAART Woensdag uur Ouderenkring Archipel, Malakkahuis, Malakkastraat 7 Donderdag uur Bij de dominee aan tafel, voor tieners van 12 tot 16 jaar, predikantenkamer Duinzichtkerk Zondag uur Palmzondag, Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89 Maandag uur Stille Week, avondgebed, Duinzichtkerk Dinsdag uur Stille Week, avondgebed, Duinzichtkerk APRIL Woensdag uur Stille Week, avondgebed, Duinzichtkerk Donderdag uur Witte Donderdag, ds. C. van Duinen, Duinzichtkerk, viering H.A. m.m.v. de cantorij o.l.v. Martijn Breeman Donderdag uur Studiekring "dertigers en veertigers" rond "Hoezo opstanding?", predikantenkamer Duinzichtkerk Vrijdag uur Goede Vrijdag, ds. C. van Duinen, Duinzichtkerk, lijdensverhaal naar Johannes m.m.v. de cantorij o.l.v. Gert Boersma Zaterdag uur Paaswake, ds. C. van Duinen, Duinzichtkerk, Licht van Christus, doopgedachtenis en viering H.A. m.m.v. de cantorij o.l.v. Martijn Breeman Zondag uur Paasmorgen, ds. C. van Duinen, Duinzichtkerk, Paasfeest m.m.v. de cantorij o.l.v. Gert Boersma Woensdag uur Maandag inloop Bijbels Leerhuis, Hooglied 5: 2-8 en 1 Johannes 5: 1-6, "kapel" in de Duinzichtkerk Maaltijdgroep 1e maandag vd maand, aan tafel ca uur, kosten ca. EUR 3,75/ pers., Malakkahuis, Malakkastraat 7 Woensdag uur Ouderenkring Archipel, Malakkahuis, Malakkastraat 7 Donderdag uur Bij de dominee aan tafel, voor tieners van 12 tot 16 jaar, predikantenkamer Duinzichtkerk MEI Maandag 4 Dodenherdenking Maandag inloop Maaltijdgroep 1e maandag vd maand, aan tafel ca uur, kosten ca. EUR 3,75/ pers., Malakkahuis, Malakkastraat 7

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: V. van Bijlert; diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert Boersma Vierde zondag van de Advent

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Goede Vrijdag. Duinzichtkerk 29 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Goede Vrijdag. Duinzichtkerk 29 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Goede Vrijdag Duinzichtkerk 29 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL WOORD VOORAF Wij vieren Pasen in stappen, zoals dat wereldwijd en traditiegetrouw in veel kerken gebeurt. Op

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE

ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE JOOD JEZUS DOOR DE JORDAAN EN ZO BEN JIJ VERBONDEN AAN

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Voorganger : Ds. Joh. Visser (Antwerpen) Ouderling v dienst : Dhr. Hans Koster Lector : Dhr. Bram Leenhouts Organist :

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! God geniet van vriendschap. Nieuwsbrief mei. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief mei TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl En God zei; Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

DUINZICHTKERK, zondag 19 februari 2017 Sexagesima Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK, zondag 19 februari 2017 Sexagesima Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK, zondag 19 februari 2017 Sexagesima Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: prop. drs. Henk Steinvoort Ouderling van dienst: Monique de Kruijf Diaken van dienst: Izabella Hus Organist:

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Adres Brugstraat 5, 6811 MB, Arnhem, T Marie-Hélène van Tol Convent T

Adres Brugstraat 5, 6811 MB, Arnhem, T Marie-Hélène van Tol Convent T Johanneskapel Arnhem Johanneskapel Adres Brugstraat 5, 6811 MB, Arnhem, T 026-4433953 Geestelijke Marie-Hélène van Tol-van Hagen (maandag alleen in noodgevallen) T 026-3621769 E mhtolh@online.nl Bestuur

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie