Gaandeweg, 26e jaargang, nr maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1"

Transcriptie

1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

2 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte versie raadplegen maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

3 Kerkdiensten Zaterdag 28 maart Irenehuis uur: ds. Cees Huisman Avondmaalsviering Donderdag 2 april Witte Donderdag Rooms Katholieke Kerk uur: Witte Donderdagviering Het Erfdeel uur: ds. Femke Groen Maaltijd van de Heer Grote- of Mariakerk uur: ds. Wiert Sarolea m.m.v. de Cantorij Paaswake Het Erfdeel uur: ds. Femke Groen en ds. Kees Stroop Paaswake met Maaltijd van de Heer Zondag 29 maart Palmzondag Oude Kerk uur: ds. Wiert Sarolea Het Erfdeel uur: ds. Jan Peters Vrijdag 3 april Goede Vrijdag Recreatiezaal Reggersoord uur: ds. S. Wiersma Gezamenlijke dienst Diaconessenhuis/Reggersoord De Schiphorst uur: dhr. L.M. Karelse Oude Kerk uur : ds. Cees Huisman m.m.v. de Cantorij Het Erfdeel uur: ds. Kees Stroop Zondag 5 april 1e paasdag uur: Paasjubel op het Kerkplein Grote- of Mariakerk uur: ds. Cees Huisman (liedboek meenemen) Het Erfdeel uur: ds. Kees Stroop Recreatiezaal Reggersoord uur: dhr. L.M. Karelse Gezamenlijke dienst Diaconessenhuis/Reggersoord De Schiphorst uur: dhr. J. van Riessen Recreatiezaal Reggersoord uur: mw. D. Lips Gezamenlijke dienst Diaconessenhuis/Reggersoord De Schiphorst uur: dhr. L.M. Karelse Zondag 29 maart is het Palmpasen, dan gaan we weer palmpaasstokken versieren. Kom je ook? Neem je zelf een stok mee, dan zorgen wij voor de versiering en iets lekkers. Voor de dienst mag je in Trias komen. Leiding kindernevendienst Oude Kerk Zaterdag 4 april Stille Zaterdag Grote- of Mariakerk uur: ds. Cees Huisman Oecumenisch morgengebed Oude Kerk uur: ds. Pieter Dekker i.s.m. Chr. Mannenkoor, De Welnootjes en blazers van 'De Bazuin' Paasjubel De Raad van Kerken nodigt u uit op Witte Donderdag, 2 april, voor de oecumenische viering als afsluiting van de vesperreeks van de 40dagentijd. Deze viering wordt gehouden in de Rooms Katholieke Kerk, Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30, Meppel. Aanvang: uur. Ook wordt u uitgenodigd voor het Morgengebed op Stille Zaterdag, 4 april. Het Morgengebed wordt gehouden in de Grote- of Mariakerk. Aanvang: uur, s morgens. En we willen u attenderen op de paasjubel, die op eerste paasdag, 5 april, voorafgaande aan de erediensten wordt gehouden op het Grote Kerkplein van 9.15 uur tot 9.45 uur. De Christelijke Muziekvereniging De Bazuin verleent haar medewerking aan de paasjubel. Iedereen is van harte welkom! Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

4 Advertentiepagina maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

5 Collecten 29 maart 1 e : KIA Zendingsproject: MCCP, Bangladesh 2 e : Eigen gemeente 3 e : Burkina Faso Collecten 5 april 1 e : Noodfonds 2 e : Eigen gemeente 3 e : Plaatselijk Jeugdwerk Grote- of Mariakerk, Oude Kerk en Het Erfdeel Collecte zondag 29 maart: palmzondag Chompa woont in het islamitische Bangladesh. Hier behoren de christenen tot de allerarmste bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen van minder dan één euro per dag. Een onmogelijke opgave. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft de Taizébroeders gevraagd om de christenen in de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, partner van Kerk in Actie, steunt de kerken door het geven van onderwijs en vaktrainingen. Hierdoor worden de gemeenteleden onafhankelijk. Zoals Chompa die van MCCP een naaicursus aangeboden kreeg. Ze verdient nu genoeg geld met haar naaimachine om te studeren. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! RONDOM DE DIENSTEN Oude Kerk Zondag 29 maart Vrijdag 3 april Ouderling van dienst: uur: Rein v.d. Kamp Organist: uur: Nico Kunnekes Koster: uur: Klaas v.d. Hoek Ouderling van dienst: uur: Aldert Dijk Organist: uur: Roelof Hopster Koster: uur: Jan Rigterink; tel Palmpasen Op palmzondag wordt door de kinderen een optocht gehouden met de palmpaasstokken. Dit eeuwenoud ritueel vindt plaats in de tweede helft van de dienst. Daarvoor hebben de kinderen dan gelegenheid in Trias de stokken zelf te maken. Voor verdere informatie zie pagina 3. De palmpasendienst kent twee voorgangers. Het eerste deel, paars getint en gewijd aan het passieverhaal van Jezus met o.a. verkondiging en de gebeden zal geleid worden door mij. Het tweede deel, rood getint, vanwege de vreugdevolle intocht van Jezus in Jeruzalem en de met palmtakken zwaaiende kinderen wordt geleid door Sjoerd Bakker en afgesloten met een zegebede. In deze dienst zal Sjoerd Bakker tevens afscheid nemen van zijn aanstelling als jeugdwerker in de wijkgemeente Stad en Landen. Zondag 5 april Ouderling van dienst: uur: Leo Tadema Koster: uur: Bert Dijk; tel Wiert Sarolea Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

6 RONDOM DE DIENSTEN Grote- of Mariakerk Zaterdag 4 april Ouderling van dienst: uur: Anet Dunnink Cantor-organist: uur: Mannes Hofsink Koster: uur: Rein Fransens; tel Zondag 5 april Ouderling van dienst: uur: Gerda Otter Cantor-organist: uur: Mannes Hofsink Koster: uur: Herald Hessels ; tel Paaswake Deze wordt in de Grote Kerk gehouden en begint om uur. Het is verheugend dat twee jongere mensen, te weten Michel en Sandra Wolvekamp belijdenis zullen doen van het geloof. Zij nemen al meerdere jaren deel aan de gesprekskring voor 25 plus. Als rode draad loopt door de drie oudtestamentische lezingen en het opstandingsevangelie de zorg van God om humaniteit. Hij verlangt geen inhumane daden of onmenselijke offers, maar is er op uit, al scheppend, bevrijdend en verzoenend de wereld menselijk te maken door gerechtigheid en vrede. Wiert Sarolea RONDOM DE VIERINGEN Het Erfdeel Zondag 29 maart Eerste ouderling: uur: Jan Remijnse Voorgaand gemeentelid: uur: Elly van Sas Organist: uur: Hans van Sas Palmpasen Zondag 29 maart is de zesde zondag in de veertigdagentijd: Palmzondag. De lezing is Marcus 11:1-11 : De intocht in Jeruzalem. Jezus wordt met open armen ontvangen in Jeruzalem. De mensen zwaaien hem toe en roepen Hosanna! Op deze zondag worden de kinderen om 10 uur bij de ruimte voor de kindernevenviering verwacht. Tijdens de viering zullen de kinderen een palmpasenstok versieren. We vragen jullie enige voorbereidingen die thuis te doen, namelijk het maken van een palmpasenstok en het versieren van deze stok met eventueel crêpe papier. Heel belangrijk is dat er op deze palmpasenstok een scherpe punt zit. Het zou namelijk erg jammer zijn dat je broodhaantje niet wil blijven zitten. Dus vraag een volwassen persoon om een goede punt op je stok te maken. Voor de palmpasenstok heb je twee stukken hout nodig die je als een kruis aan elkaar vastbindt of vast spijkert. Het kruis doet denken aan Jezus, die in Jeruzalem het kruis moest dragen. Bovenop je palmpasenstok komt in de nevenviering een broodhaantje. Het broodhaantje doet denken aan de haan die kraaide toen Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende, omdat hij bang was voor de vijanden van Jezus. Maar het is ook de haan die kraait dat er een nieuwe dag komt, de dag van het paasfeest! We gaan de palmpasenstok mooi versieren, met snoepjes en chips en we maken er ook groene takjes aan. Toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnen reed stonden de mensen ook met groene takken naar hem te zwaaien. De groene kleur en het lekkers zijn om te vieren: het leven is sterker dan de dood! Ben je enthousiast geworden dan zien we je graag maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

7 Donderdag 2 april Eerste ouderling: uur: Harry Drost Organist: uur: G. van Werven Witte Donderdag Pasen begint met de viering op Witte Donderdag op 2 april. We zitten allemaal aan tafel en vieren de sedermaaltijd. Het is een symbolische maaltijd waarin het volk Israël de bevrijding en uittocht uit Egypte gedenkt. De kinderen van de basiscatechese hebben een groot aandeel in deze viering. Ze zetten de tafels en stoelen klaar en dekken de tafels. Ze lezen teksten tijdens de Maaltijd en vertellen verhalen. De viering begint om uur en de kinderen van de basiscatechese worden om uur verwacht in Het Erf. Vrijdag 3 april Eerste ouderling: uur: Jerry Schutte Voorgaand gemeentelid: uur: Willemijn Schilfgaarde Organist: uur: G. van Werven Goede Vrijdag Goede Vrijdag begint de viering ook om uur. Met beelden van de kruiswegstaties, gericht op de handen van Jezus, en meditatieve teksten trekken we mee in de laatste uren van het leven van Jezus. Zaterdag 4 april Eerste ouderling: uur: Hans Donkers Voorgaand gemeentelid: uur: Klazien Tempelaar Organist: uur: H+G van Werven Paaswake De paaswake begint zaterdag 4 april om uur. Het is de viering waarin we het leven en opstaan van Jezus Christus gedenken in lezingen uit Thora, Profeten en Evangelie, in de doop, en in het delen van brood en wijn tijdens de Maaltijd. Het Oecumenisch koor onder leiding van Gerrit van Werven verleent medewerking aan deze paaswake. Samen met de gemeente zingen we en luisteren naar paasliederen met een muzikale bewerking van Dirk Zwart. Opbrengst collecten KiA Voorjaarszendingsweek 99,31 Kerk 73,42 Stichting Congo 94,70 Sfeerviering: Kinderen in de Knel 30, KiA Binnenlands Diaconaat 115,05 Kerk 70,27 Burkina Faso 97,01 Taizé-viering Hospice Eesinge 19,00 Diversen KND en Burkina Faso 14,90 Totaal 614,18 Zondag 5 april Eerste ouderling: uur: Maarten Tempelaar Voorgaand gemeentelid: uur: Jan Wieringa Organist: uur: Albert Hoekerswever Paasmorgen Paasmorgen is een viering voor jong en oud. De viering begint om uur. Met Maria Magdalena zijn we in de tuin. Ze is radeloos want Jezus die gestorven en begraven is lijkt spoorloos verdwenen. De sfeerviering die altijd op de eerste zondag van de maand plaats vindt wordt dit keer, in verband met Pasen, verschoven naar de tweede zondag van de maand, zondag 12 april. Kopij voor Gaandeweg 7 Wilt u kopij aanleveren voor de volgende Gaandeweg, zorg dat uw kopij uiterlijk woensdag 1 april bij de eindredactie is. Uw eindredactie heeft dan ook een vrij paasweekend. Hartelijk dank! Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

8 BERICHTEN Stad en Landen ds. C. Huisman Terug- en vooruitblik Nu het paasfeest weer aanstaande is worden wij opnieuw uitgenodigd niet alleen dit grote feest te vieren, maar ook opgeroepen ons erop te bezinnen. Het één niet zonder het andere, lijkt mij. Je kunt het feest niet echt vieren, als je geen notie hebt van de betekenis en de inhoud ervan tenzij je meent dat Pasen vooral het feest is van een overvloed aan paaseieren en hazen en je bezinnen op het paasfeest leidt als vanzelf tot het vieren ervan. En beide aspecten komen samen in de diverse vieringen, die toeleiden naar het hoge paasfeest via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. In het overzicht van de diensten vindt u precies waar en wanneer de gemeente samenkomt om de diverse aspecten van het paasfeest te gedenken en te vieren. De ene dienst wordt doorgaans drukker bezocht dan de andere, maar de waarde, het belang en de intensiteit van een viering wordt niet zozeer bepaald door het aantal aanwezigen als wel door de mate van betrokkenheid van de participanten. Misschien mag ik nog een keer onderstrepen, dat wij een dienst niet bezoeken, maar er aan deelnemen en dat wij dus geen toeschouwers, maar deelnemers zijn. Dat zijn twee heel verschillende posities! in memoriam Jacoba Cornelia Bouwer van der Elst Coby Dinsdag 3 maart is Coby Bouwer op de gezegende leeftijd van 85 jaar overleden. Ruim 57 jaar was ze getrouwd met Berend Bouwer en samen hebben ze vele jaren hun banketbakkerszaak gerund in de Hoofdstraat. Zij vóór en hij achter in de zaak. Vierentwintig uur per dag samen werken en samen leven, dan leer je elkaar goed kennen en raak je als vanzelfsprekend met elkaar verweven. Vriendelijk en eerlijk als ze was, creëerde ze een goede sfeer in hun zaak. Onder het personeel, maar ook in hun relatie met klanten. Met veel plezier werd er hard gewerkt om de bewoners van Meppel van gebak te voorzien. Toen ze het werk mochten neerleggen hebben ze vele jaren naar genoegen gewoond in Beltschutsloot, waar ze genoten van de gezelligheid van een kleine gemeenschap. Toen de ongemakken van hun hogere leeftijd zich aandienden besloten ze terug te gaan naar Meppel, waar ze dichter bij allerlei voorzieningen waren. Deelname aan verschillende activiteiten was niet meer zo vaak aan de orde, Coby en Bé hadden het met z n tweeën ook heel goed. De Meppeler voorzieningen waren hard nodig toen Coby ziek werd. De laatste maanden van haar leven was zij óf in het ziekenhuis, óf ter revalidatie in Reggersoord. Het was een moeilijke tijd voor beiden. Bij het afscheid in Reestborgh lazen we het bekende gedeelte uit de brief van Paulus aan Korintië over de liefde die het leven en geloven zo waardevol maakt. Correspondentieadres: dhr. B. Bouwer, Kinkhorststraat 20, 7941 CN Meppel. Jac. Revius in de 17 e eeuw al treffend aanduidde in zijn gedicht: Desiree Lips Het palmpasenweekend ben ik afwezig en kan ik dus ook het afscheid van Sjoerd Bakker niet meemaken. Vanaf deze plek wil ik hem bedanken voor zijn inzet voor de jeugd en het jeugdwerk en wens ik hem en zijn gezin alle goeds toe voor het vervolg van zijn weg door de kerk. Op Goede Vrijdag zingen en lezen wij het lijdensverhaal naar Mattheüs in de Oude Kerk met medewerking van de Cantorij. Het is een sobere dienst, waarin wij het lijden en sterven van Jezus gedenken en ook onze eigen aandeel daarin niet willen verhelen, zoals T en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten, Noch die verraderlijk u togen voor t gericht, Noch die versmadelijk u spogen in t gesicht, Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten, T en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten De rietstok hebben of de hamer opgelicht, Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten Ik ben t, o Heer, ik ben t die u dit heb gedaan, Ik ben de zware boom die u had overlaân, Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden, De nagel en de speer, de gesel die u sloeg, De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg, Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

9 Op Stille Zaterdag mag ik u voorgaan in het Morgengebed (10.00 uur) in de Grote Kerk, waarna op de avond de paaswake gevierd wordt o.l.v. collega Wiert Sarolea. Op de paasmorgen ontmoeten wij elkaar in de Grote- of Mariakerk om uur. Er worden ook twee kindjes gedoopt (Sven Muurling en Robin Dubbink). Ik doe dat aan het begin van de dienst om zo de verbinding met de paasnacht aan te houden en zichtbaar te maken. Immers, de paasnacht is de meest oorspronkelijke doopgelegenheid, maar voor veel ouders is dat om praktische redenen vaak niet haalbaar. Vakantie Van 6 t/m 12 april heb ik een week vakantie. Mijn collega s zullen mij in voorkomende gevallen vervangen. Een hartelijke groet en een mooi Pasen toegewenst, ds. Cees Huisman Doopdatum voor de wijkgemeente Stad en Landen: De eerst volgende doopdatum na Pasen is, in tegenstelling tot eerder vermeld, zondag 7 juni geworden, in de Oude Kerk. Mocht het verlangen tot de doop bij u bestaan, wat wij van harte hopen, wordt van u gevraagd om minimaal drie weken van te voren zich te melden bij de dienstdoende predikant of de eigen wijkpredikant. Voor volwassenen behoort deelname aan een gespreksgroep tot de mogelijkheden om zich op de doop voor te bereiden. Namens de wijkpredikanten van Stad en Landen, Wiert Sarolea in memoriam in memoriam Jantje van Veen-Slot Bijna honderd is ze geworden. Dat was de openingszin van de rouwbrief van Jantje (Jannie) van Veen, die de laatste jaren van haar leven gewoond heeft in De Putstoel. Daarvoor aan de Comm. de Vos van Steenwijklaan en ook nog een aantal jaren in Staphorst. Zij groeide op in het gezin Slot als één van de zes kinderen. De familie en firma Slot was bekend in Meppel als een kledinghuis. Niet verwonderlijk, dat ook Jannie haar werk daarin vond en zich als coupeuse vestigde. Zij trouwde in 1939 met Jan van Veen en hun huwelijk heeft 65 jaar lang stand gehouden: in 2005 overleed haar geliefde man. Hun huwelijk werd gezegend met twee dochters: Mineke en Jenneke. Mevr. Van Veen was een lieve, zorgzame en meelevende vrouw, die altijd geïnteresseerd was in het wel en wee van allen, die haar lief waren: haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zij leefde met hen mee en bad ook voor hen. De woorden van hun trouwtekst heeft ze op die manier inhoud gegeven: Vertel alles wat u bezighoudt aan de Heer en vertrouw (op) Hem. Hij zal in alles voor u zorgen (Ps. 37: 5). Op 4 maart overleed zij in haar eigen woning, nadat zij was komen te vallen. Op 27 maart zou zij 100 worden. Nu waren we met familie, vrienden en bekenden op 10 maart in de Grote- of Mariakerk om afscheid van haar te nemen in een dankdienst voor haar leven. Daarna werd zij bij haar man begraven op de begraafplaats aan de Zomerdijk. Correspondentieadres: Jenneke en Gert Lijkendijk-van Veen, Utrechtseweg 39L, 3818 EA Amersfoort. Sientje Oosterveld C. Huisman Op zondagmorgen 8 maart jl. is Sientje Oosterveld plotseling overleden. Zij woonde samen met haar man Wolter in de Hercules Segherslaan 76. Sientje is geboren in het Groningse Oostwold, opgegroeid in een gezin met 8 kinderen. Het gezin verhuisde na verloop van tijd naar Enschede waar Sientje haar jeugdjaren doorbracht. In die tijd leerde ze Wolter Oosterveld uit Dwingeloo kennen, met wie zij begin jaren 70 trouwde. Zij verhuisden naar Meppel en kregen 2 kinderen: Manfred en Monique. In de jaren 80 begonnen zich bij Sientje psychische problemen voor te doen. Sientje had het hier erg moeilijk mee en ook voor het gezin werd het erg moeilijk. Met een goede medicatie en nadat Wolter in 2002 al kon stoppen met het werk ging het met Sientje steeds kleine stukjes beter. Er werden zelfs weer plannen gemaakt voor de nabije toekomst. Sientje is 65 jaar geworden. Op vrijdag 13 maart hebben we haar, na een afscheidssamenkomst in de Brug-Es Kerk in Dwingeloo, begraven op de begraafplaats aldaar. Wij stonden een moment stil bij de droom van Jacob (Gen. 28), een gedeelte, dat ook op de dag van hun huwelijk was gelezen in diezelfde kerk. Correspondentieadres: W. Oosterveld, Hercules Segherslaan 76, 7944 LG Meppel. C. Huisman Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

10 Advertentiepagina maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

11 Bloemengroet Zondag 8 maart Vanuit de Kom in Zondag: mevr. Schaaf - Holterman, Zuiderlaan 134, gefeliciteerd (90 jaar). Mevr. Th. Beute-Gerrits, Lute Hagedoornstraat 15, met een groet van de gemeente (tijdelijk Reggersoord). Fam. Heijs, Werkhorst, ter bemoediging en mevr. F. Lems, Weidemaat 3, beterschap. Zondag 15 maart Mevr. Scholing Voerman, Woldstraat 92, gefeliciteerd (11 maart 90 jaar). Mevr. Blancke - Nijmeijer, Zuiderlaan 134/320, gefeliciteerd (11 maart 95 jaar). in memoriam Gerardina Johanna Verheij Gerbscheid Op donderdag 12 maart jl. is van ons heengegaan Gera Verheij Gerbscheid, weduwe van ds. W.A.Verheij (Wim, 1990). Beiden waren opgegroeid in het dorpje Pernis, vlakbij Rotterdam, in de moeilijke jaren van crisis en oorlog. Na hun huwelijk in 1949 verbleven ze tijdelijk in 2 e Exloërmond, waar Wim als vicaris ds. Hein de Noo verving. Vervolgens werd Wim naar het Friese Achlum beroepen, waar ze van 1951 tot 1964 woonden. Hier werden hun vier kinderen geboren. Van deze periode, waar ze naast de kostersfamilie Tanja en tegenover de kerk op de terp van het dorp woonden, hebben ze zeer genoten. Daarna, nu al meer dan een halve eeuw geleden, verhuisden ze naar Meppel, waar Wim tot zijn emeritaat in 1986 als predikant verbonden bleef aan de hervormde gemeente. Gera was gedurende deze jaren lange tijd actief als leidster van de Hervormde Vrouwenvereniging Bidt en Werkt`. Na het overlijden van haar man in 1990 brak voor haar een periode aan, waarin ze met veel plezier (culturele) reizen maakte naar bestemmingen in Europa, Israël en zelfs New York. Na haar tachtigste verjaardag werden de lichamelijke ongemakken, die de oude dag nu eenmaal met zich mee brengt, echter te groot voor dergelijke expedities. Ze bracht haar laatste levensjaren door in een aanleunwoning op de Prins Bernhardsingel, ondersteund door thuiszorg, een hechte Meppeler vriendenkring en haar familie. Daar is zij in alle rust, na een kortstondig ziekbed, op de leeftijd van 90 jaar in familiekring overleden. De uitvaartdienst en de teraardebestelling vonden plaats op 18 maart. Correspondentieadres: H. Verheij, Saerdam 177, 8242 JD Lelystad. Herman Verheij BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel ds. F. Groen ds. K. Stroop Uitnodiging donderdag 16 april Bedankavond voor alle vrijwilligers van Het Erfdeel Vanaf uur koffie/thee met koek in restaurant De Boei uur film: Dorsvloer vol confetti in de kerkzaal De verfilming van bestseller van Franca Treur: Dorsvloer vol confetti. De roman, over een twaalfjarig meisje dat eind jaren tachtig opgroeit in een streng-gereformeerde boerengemeenschap. De film zit vol subtiel drama, smaakvolle symboliek en prachtige opnamen van het Zeeuwse platteland, met een luchtige toon die nooit kolderiek wordt. De grootste pluim gaat echter naar hoofdrolspeelster Hendrikje Nieuwerf, die met weinig woorden een even stoere als vertederende heldin neerzet. De film duurt ruim anderhalf uur. Na de film is er een hapje en een drankje in restaurant De Boei. Rond uur gaan we afsluiten. Iedereen is van harte welkom! Maarten Tempelaar, Jetty Cuperus, Femke Groen Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

12 Advertentiepagina maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

13 Vastenmaaltijd en Tafelgesprek In de veertigdagentijd is het een goede gewoonte geworden om samen met elkaar te eten in het restaurant De Boei van Het Erf. In de week na Palmpasen is er geen vastenmaaltijd meer, omdat er donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag al vieringen zijn. Leesgroep Abraham Heschel: De Profeten Maandag 20 april is de volgende keer dat we samen komen in de vergaderzaal van Het Erf van uur. We lezen hoofdstuk 14. Contactpersonen voor informatie: Wiert Sarolea en Femke Groen Jeugdactiviteiten JOEP In verband met Pasen wordt de bijeenkomst van JOEP een week verschoven. Zondag12 april is er in het restaurant van Het Erf, De Boei, een bijeenkomst van JOEP. De leiding is in handen van Wilma Heeres en Femke Groen. in memoriam Johan Hendrik Hoekerswever 2 mei maart 2015 Op 6 maart overleed Johan Hoekerswever in de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Annie op Lepelaar 50. De dankdienst voor zijn leven was op 12 maart in de Grote- of Mariakerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de Algemene Begraafplaats. Johan wilde net als zijn vader boer worden, maar zijn vader wilde hem laten studeren. Hij werd meester aan een lagere school en uiteindelijk directeur van de landbouwschool in Meppel. Hij en Annie kregen vijf kinderen. Gezin en familie betekenden veel voor hem en hij was trots op zijn kleinkinderen. Naast zijn werk zette hij zich in voor de kerk. Hij was meer dan twintig jaar ouderling. Johan had een enorm plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Hierdoor kon hij streng zijn voor zichzelf en voor een ander. Tegelijk kon hij onzeker zijn of het niet beter had gekund. Hij ontdekte dat goed goed genoeg is. Zelf zei hij: Je mag elkaar de ruimte geven in het volle vertrouwen dat alles goed komt. Dit vertrouwen gaf hem en Annie ook de kracht en het geduld in de laatste moeilijke jaren. Zij en de kinderen konden afscheid nemen van Johan in het volle vertrouwen dat Johan voorgoed thuisgekomen is bij God. Hij heeft de liefde van God in Christus Jezus ervaren als de dragende kracht in het leven van geslacht op geslacht. Door deze liefde blijven Annie, kinderen, kleinkinderen en ieder die Johan mist, met hem verbonden. Wij mogen er ook op vertrouwen dat deze liefde hen zal dragen in dagen van rouw en verdriet in de volle overtuiging dat alles goed komt. Kees Stroop Basiscatechese 25 maart was de laatste keer basiscatechese van dit seizoen. De allerlaatste keer is het meewerken aan de viering van Witte Donderdag 2 april, de Sederviering. De basiscats helpen bij het klaar maken van de tafel en bij het vertellen van de verhalen en het stellen van de vragen van de Seder. Het Verzetje Het belijden van de kerk is een gebeurtenis en nooit een conclusie. A. A. van Ruler Een hartelijke groet, Kees Stroop en Femke Groen Correspondentieadres: Lepelaar 50, 7943 SH Meppel. Lichtlijnen Wachtend op de bus met zicht op kale bomen zie ik door de takken heen hoog boven mij twee ranke vogels ze trekken lichtlijnen langs het hemelsblauw elkaar kruisend we zijn op weg naar Pasen zelfs de aërodynamiek herinnert mij hieraan: een kruis wordt lichtend in de lucht geschreven symbool dat ik meeneem voor onderweg Oeke Kruythof Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

14 GEMEENTENIEUWS Paasjubel in de Oude Kerk van Meppel Voor de tweede keer wordt met Pasen een bijzondere dienst te Meppel georganiseerd. Deze dienst vindt plaats om uur in de Oude Kerk aan de Groenmarkt op zondagavond 5 april a.s. Het Christelijk Mannenkoor Meppel neemt het voortouw. Vorig jaar vierde het mannenkoor zijn 90 jarig bestaan. Ook in het nieuwe levensjaar is het koor vol enthousiasme bezig. De mannen blijven met veel vreugde elke dinsdagavond bij elkaar komen o.l.v. de dirigent Johan Rodenhuis en met begeleiding van Ruth Pos. Beiden laten zondagavond 5 april hun beste kanten zien. Eveneens zal het kinderkoor De Welnootjes uit Nijeveen o.l.v. Riëtte Smit aanwezig zijn. Een saxofoonkwartet en twee trompettisten van de Bazuin verlenen ook medewerking. Samen met Pasen zingen: dan wordt een mens van binnen blij! De paasoverdenking komt van ds. Pieter Dekker uit Wierden. Ook hij is een bekend persoon in de Meppeler kerkgemeenschap. Iedereen is van harte welkom. Het bestuur van het Christelijk Mannenkoor Meppel Tien vragen interview aan scriba Remo Rietman 1. Wie ben je? Remo Rietman, in Twente geboren op 14 december Getrouwd en twee kinderen. Ik woon nu aan de Ambonstraat. 2. Welke overtuigingen koester je over je leven? Ik heb een persoonlijke visie opgesteld. Gezin, eenvoud, verdieping en persoonlijke ontwikkeling komen daarin voor. Fysieke spullen zijn niet belangrijk. Ik heb vijf jaar gewoond in Zuid Afrika en daar heb ik een broertje gekregen. Ik heb veel respect voor zuster Paula en de manier waarop zij kinderhuis heeft gerund en waarvandaan mijn ouders ons broertje hebben geadopteerd. Het geloof en de beleving was/is daar intens met veel muziek en predikanten preken er met vuur. 3. Wat is je opleiding? Mijn studie: planologie aan de rijksuniversiteit Groningen. Planologie houdt in proces/planmatig denken. Veranderingen constateren zowel fysiek als cultureel. Hoe gaan groepen daarmee om en hoe ontwikkelt zich het proces. 4. Welke waarden heb je van je familie meegekregen? Zelfstandigheid, soms een voordeel en soms een nadeel. 5. Is er verband tussen je werk en je idealen? Het werk ontwikkelt je. Ik werk bij de gemeente en dat is fijn. Je luistert en weet wat er speelt. Je doet wat voor de mensen. 6. Als je de tijd terug kon draaien wat zou je dan anders doen? Niet heel veel anders, ik ben nu heel gelukkig. 7. Wat is vriendschap? Vanuit de basisschool heb ik nog steeds contact met 14 jongens. Vriendschap is zeer waardevol. 8. Heb je eerder bestuursfuncties gehad? Nee,..o ja toch wel. Als voorzitter van de ondernemingsraad kun je meewerken en meedenken met processen en ontwikkelingen. Je bereikt wat. Niet verbeteren maar wel wederzijds vertrouwen. 9. Waardoor raak je geïnspireerd? Wij, mijn vrouw en ik doen al een aantal jaren mee aan een kerkelijke gespreksgroep. Het is een soort vriendengroep geworden. Beleving, verdieping, geloof en dat soort thema s komen ter sprake. 10. Hoe zie je de toekomst van de kerk? De kerk is een plek voor bezinning en verdieping in je leven. Mensen zijn daarnaar op zoek. Materialisme is wat mij betreft voorbij en bezinning en wijsheid komt. Er is nu een landelijke enquête over de toekomst van de kerk. Als lokale kerk moeten we het invullen stimuleren maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

15 Afscheid Boottocht op donderdag 11 juni De boottocht voor de senioren van onze gemeente is al vele jaren een begrip in Meppel. Elke keer weer wordt het door de gasten en de vrijwilligers als een gezellige en ontspannen dag ervaren. Een dag waarop je kunt bijkletsen met een heleboel mensen die je al een tijd niet hebt gesproken. Een dag om nieuwe mensen te ontmoeten, ook als je in eerste instantie alleen bent gekomen. Een dag waarop we op een mooie manier mogen ervaren dat samen een gemeenschap vormen niet alleen een kerkdienst is, maar zeker ook gezellig met elkaar genieten van de natuur rondom Meppel. Het doel voor dit jaar is Ossenzijl, de langste route, maar wel een hele mooie route! Deze dag is geheel verzorgd, d.w.z. dat koffie of thee met iets lekkers en ook een goed verzorgde lunch bij de prijs inbegrepen is. Er is enige hulp aan boord, maar als u veel persoonlijke assistentie nodig heeft, dan is het verstandig om iemand mee te nemen. We gaan met de Jan Plezier en vertrekken vanaf de Prins Hendrikkade in Meppel. Binnenkort krijgen alle 70-plus gemeenteleden een persoonlijke uitnodiging in hun brievenbus. Het is dan zaak om snel te reageren, in het kader van wie het eerst komt.. Als de boot vol is leggen we een wachtlijst aan. Let dus op uw brievenbus! We hopen weer dat velen onder u op deze uitnodiging zullen ingaan. U bent allen van harte welkom. Desiree Lips, kerkelijk werker ouderenpastoraat Op 31 maart a.s. is Sjoerd Bakker drie jaar bij ons in dienst als jeugdwerker. Omdat Sjoerd ook een contract voor drie jaar heeft en dit niet verlengd wordt, betekent dit tevens het einde van zijn werkzaamheden voor onze gemeente. Wij zijn Sjoerd veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij getracht heeft het jeugdwerk gaande te houden en waar mogelijk van nieuwe impulsen te voorzien. Hij heeft dit op zijn manier en met zijn gaven gedaan. Vanuit zijn geloofsovertuiging heeft Sjoerd geprobeerd iets van zijn beleving over te brengen op onze jeugd. En natuurlijk ging dit met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk won het opstaan het steeds weer. Omdat Sjoerd werkt vanuit het Opstaan zoals wij dat met Pasen mogen vieren. Opstaan met de Opgestane Heer. Het vertrek van Sjoerd mag natuurlijk niet ongemerkt plaatsvinden. Daarom worden er een paar momenten van afscheid georganiseerd. Op vrijdag 27 maart wordt er voor en door de jeugd in samenwerking met de jeugdouderlingen een afscheid geregeld in Trias. Al onze jeugd leden zijn hier natuurlijk meer dan welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. En des te groter de waardering voor Sjoerd. Palmzondag 29 maart gaat Sjoerd samen met Wiert Sarolea voor in de dienst. Het belooft weer een bijzondere dienst te worden. Deze dienst staat tevens in het teken van het afscheid nemen maar nu van de hele gemeente. Aansluitend aan de dienst wordt Sjoerd in het bijzijn van de gemeente bedankt. Daarna is er in Trias onder het genot van een kop koffie/thee en een lekkere traktatie gelegenheid om Sjoerd te spreken en afscheid te nemen. Tot slot. Hoe nu verder met het jeugdwerk. Gelukkig zijn er naast onze actieve jeugdouderlingen nog veel mensen actief in het jeugdwerk. Waar nodig is Wiert Sarolea beschikbaar om een aantal taken van Sjoerd over te nemen. Vanaf zondag 31 mei is onze nieuwe predikant ds. Siebe Sijtsema in dienst van onze gemeente en beschikbaar voor o.a. het jeugdwerk. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Ontvangen giften op het Kerkelijk Bureau via SKG Collecte voor Kerk van mevr. de G. 10,00 Kerk via mevr. Lips van mevr. N.N. 10, via mevr. Lips van dhr. N.N. 100, via dhr. de Vries van N.N. 20,00 Bloemengroet via mevr. Mensinga van mevr. G. 10,00 Diaconie via mevr. Nijkamp van mevr. N.N. 10,00 Oproep Leo Tadema voorzitter Stad en Landen Ik ben Marietje, 81 jaar. Ik heb een gehandicapte zoon in Leeuwarden wonen, die ik graag af en toe wil bezoeken. Is er misschien iemand die deze kant weleens opgaat en ik misschien mee mag rijden? U zou mij daar een groot plezier mee doen. Bij voorbaat hartelijke dank! Marietje Hartsuiker, tel Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

16 Advertentiepagina maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

17 25 De redactieraad van Gaandeweg spant zich elke veertien dagen weer in om een verzorgd en informatief blad bij u op de mat te laten vallen. Achter de schermen zijn er diverse taken die verricht moeten worden, die elk essentieel zijn voor het dit eindresultaat. Wie samen de redactieraad vormen, vindt u op pagina twee. Gezocht: eindredacteur m/v Al jaren vormen Reina Gort en Geke Koops samen de eindredactie. Omdat Geke aan het einde van dit jaar gaat stoppen met haar werk als eindredacteur, zijn we zoek naar een creatief persoon, met gevoel voor taal, die graag met de computer werkt. Daarnaast vinden wij een open werksfeer, humor en respect voor elkaars mening belangrijk. Naast het corrigeren en indelen van de kopij, verzorgt de eindredactie ook de opmaak en het illustreren van het kerkblad in het programma InDesign. Het kerkblad wordt kant en klaar (op de advertentiepagina s na) naar de drukker gestuurd. Dit klinkt moeilijker dan het is, het is vooral leuk en er is voldoende tijd om goed ingewerkt te worden. De redactieraad biedt voor het uitvoeren van deze taak een onkostenvergoeding: voor het gebruik van uw computer en printer 75 euro per kwartaal, een internetvergoeding van 15 euro per maand en 10 euro per gemaakt kerkblad. Wie gaat de uitdaging aan om samen met Reina een leesbaar, informatief en creatief blad te maken? Wij vertellen u graag meer, neem vrijblijvend contact met ons op via de mail: Simpelweg op orde 9 In deze serie wordt de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland leesbaar en toegankelijk onder uw aandacht gebracht. Deze simpelweg op orde gaat verder over het ambt van de ouderlingen en met name over de ouderlingen die zijn aangewezen tot de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, de kerkrentmeesters. In de kerkorde wordt het onderdeel over de ouderlingen er mee afgesloten. De uitwerking van de taak van de kerkrentmeesters ligt vooral in de ordonnanties vast. Dat het in art. V-3 bij de beschrijving van de taken van de ouderlingen is opgenomen heeft een reden. Het uitgangspunt is dat bestuur en beheer in één hand liggen. De ambtelijke vergadering draagt hiervoor verantwoordelijkheid. Ook geld is in de kerk een geestelijke zaak. Het ouderlingenblad van november 2014 wijdt er een heel artikel aan. Dit begint zo: Natuurlijk zijn administraties en kostenplaatjes niet de kern van de kerk, maar omgaan met geld is toch -minstens in de kerk- een heilige zaak. De samenhang tussen administratie en pastoraat komt in dit artikel tot uiting in de passage; Vrijwilligers die hun kostbare tijd aan bezoekwerk besteden willen wel de goede gegevens ontvangen. Het mag duidelijk zijn dat binnen de kerkenraad de missionaire, diaconale en pastorale arbeid,de geestelijke vorming,het opzicht en het rentmeesterschap hand in hand moeten gaan, wil deze vergadering haar verantwoordelijkheid ten volle kunnen dragen. In het ouderlingenblad staat het zo: Geld als aandachtsveld is ook een zaak van beleidsplannen. Zonder financiële paragraaf blijven de plannen gemakkelijk luchtkastelen in plaats van inspirerende dromen. De kerkorde kent niet meer dan drie ambten, kerkrentmeesters zijn dan ook ouderling als de anderen. Zij zijn geroepen tot dezelfde taken en (bovendien) indien daartoe aangewezen tot de verzorging van het vermogensrechtelijke. Wel kunnen ze op hun verzoek, wanneer de beheerstaak omvangrijk is, vrijgesteld worden van het toerusten van de gemeente en van de herderlijke zorg, niet van de andere taken. Nr. 10 gaat over het ambt van diaken. John van der Graaf, meegelezen door ds. Wiert Sarolea Reacties zijn welkom op: Deze en vorige afleveringen en gebruikte bronnen zijn na te lezen via de site van Gaandeweg: kies kerkorde Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

18 Advertentiepagina maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

19 De Diaconie werkt.volgens plan Het meerjarenbeleidsplan van onze Diaconie beslaat de periode van 2011 tot De grote lijnen van dit plan worden voor telkens een periode van twee jaren vertaald naar een werkplan. In dit werkplan staan onze prioriteiten voor de korte termijn. Het werkplan dat nu onder handen is geldt voor dit jaar en volgend jaar. Uitgangspunt voor ons werkplan is dat het helder en overzichtelijk is, dat het bijdraagt aan het diaconaal functioneren van de Protestantse Gemeente van Meppel als geheel en natuurlijk dat het uitvoerbaar is in de aangegeven periode van twee jaar. In de afgelopen twee jaar hebben we als Diaconie flink aan de weg getimmerd met informatie en met concrete initiatieven, al dan niet in samenwerking met anderen. Het Platform Samen Solidair is daarvan een voorbeeld, net als de nieuwe aanpak van onze ZWO commissie en de inzet voor NLdoet. Voor de continuïteit van onze eigen diaconale organisatie hebben we onder meer gewerkt aan het vastleggen van alle bijzondere taken die door diakenen worden uitgevoerd en aan het beschrijven van procedures. In ons nieuwe werkplan richten we ons op verder verduurzamen van onze afspraken. Dit is van groot belang omdat diaconaat doorgaat waar diakenen komen en gaan. De onderwerpen die in het kader daarvan onze agenda vullen zijn: Meer diaconale invulling geven aan de vieringen. Meer betrokkenheid van kinderen bij diaconale taken en activiteiten. De omgeving blijvend en gestructureerd van ons laten horen en zien. Zoeken naar samenwerking en afstemming bij fondsenwerving en schuldhulpverlening. Diakenen maximaal toerusten voor hun taak. Transparantie in alle aspecten van ons diaconaal functioneren. Stimuleren van onderling hulpbetoon. Wat ons hierbij concreet voor ogen staat willen we graag in een volgend artikel verder uitwerken. Gezocht Administrateur Voor de Diaconie zijn wij op zoek naar een vervanger voor onze administrateur. Hij/zij administreert de financiële gegevens in een boekhoudprogramma, maakt de begroting en de jaarrekening. Kan werkzaamheden doen bij steunaanvragen. Voor het opmaken van de begroting en jaarrekening zal dit gemiddeld 20 uur per maand in beslag nemen, de rest van het jaar 10 uur. Hiertegenover staat een kleine financiële vergoeding. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. J. Luth, tel of dhr. R. Bakker, tel Gezocht Diakenen Na de zomer treden enkele diakenen af. Wij van de Diaconie zijn daarom op zoek naar nieuwe diakenen. Naast het collecteren hebben wij binnen de Diaconie verschillende commissies waarin men kan meedenken en werken. Heeft u enkele uren per maand over neem dan de stap en meld u aan. Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. R. Bakker tel Gaandeweg, 26 e jaargang, nr maart

20 Agenda vanaf 27 maart 2015 zo 29 maart Palmpasen. In de dienst in de Oude Kerk nemen we deze zondag ook afscheid van onze jongerenwerker Sjoerd Bakker. Zie ook pagina 5 en pagina 16. do 2 april Witte Donderdag: oecumenische viering in de Rooms Katholieke Kerk, Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30, Meppel. Aanvang: uur. Zie voor alle diensten pagina 3. za 4 april Stille Zaterdag: morgengebed in de Grote- of Mariakerk. Aanvang: uur, s morgens. zo 5 april Paasjubel van 9.15 uur tot 9.45 uur op het Grote Kerkplein. De Christelijke Muziekvereniging De Bazuin verleent haar medewerking. zo 5 april Paasjubel in de Oude Kerk van Meppel, aanvang uur. Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor, kinderkoor De Welnootjes uit Nijeveen en een saxofoonkwartet en twee trompettisten van de Bazuin. De paasoverdenking komt van ds. Pieter Dekker uit Wierden. Samen met Pasen zingen: dan wordt een mens van binnen blij! Zie pagina 15. wo 8 april Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Meppel-Centrum nodigt u uit voor de ledenavond in Trias. Aanvang: uur. Mevrouw I. Mulder van de Provincie Drenthe houdt een presentatie over verkeersveiligheid en de veranderingen in het verkeer. do 9 april Algemene Kerkenraadsvergadering, aanvang uur in Trias. vr 10 april Klaverjassen in Trias, Groenmarkt. Koffie klaar om uur. Kaarten begint om uur. do 16 april Wijkkerkenraad Stad en Landen, aanvang uur in Trias. do 16 april Bedankavond voor alle vrijwilligers van Het Erfdeel: vanaf uur koffie/thee met koek in restaurant De Boei, uur film: Dorsvloer vol confetti in de kerkzaal. Na de film is er een hapje en een drankje in restaurant De Boei, rond uur gaan we afsluiten. Kerkblad Gaandeweg bestaat dit jaar 25 jaar. Wij zullen hier in de loop van het jaar aandacht aan besteden. Zoals wellicht bekend heeft het kerkblad Gaandeweg zijn eigen financiële administratie. Wij proberen altijd een mooi kerkblad te maken tegen zo laag mogelijke kosten. Hierdoor slagen we er nog steeds in om u iedere veertien dagen een kerkblad te bieden voor nog geen 50 eurocent, als u automatisch betaalt. Over 2014 hebben we een klein positief resultaat geboekt en zoals gebruikelijk willen daarom graag een gift geven aan een instantie die dat goed kan gebruiken en op één of andere manier verbonden is aan de Meppeler kerken. Dit hoeft dus niet persé een kerkelijke activiteit te zijn. Omdat we dit jaar 25 jaar bestaan lijkt het ons leuk als vanuit de gemeente ideeën worden aangedragen als bestemming voor deze gift. Stuurt u alstublieft uw ideeën voor 29 april met een korte motivatie naar: dan zullen wij de bestemming op een feestelijke bijeenkomst bekend maken. Wij hopen op een goede respons. Bert Kampherbeek, penningmeester kerkblad Gaandeweg maart 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie