Pasen Kidzzzkrant. Van de kidzzz van groep 8 EXTRA BIJLAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen 2014. Kidzzzkrant. Van de kidzzz van groep 8 EXTRA BIJLAGE"

Transcriptie

1 Pasen 2014 EXTRA BIJLAGE Kidzzzkrant 1 Van de kidzzz van groep 8

2 INHOUDSOPGAVE BLZ Bijdrage Jolanda Wewerinke 3 Algemeen schoolnieuws 4 Van het Bestuur 5 Bijdrage van de medezeggenschapsraad 6 Schoolcommissie 7 Gedicht- Paaskaarsjes 8 Nieuws uit groep 1 9 Nieuws uit groep 2 13 Nieuws uit groep 3 18 Nieuws uit groep 4 23 Nieuws uit groep 5 26 Nieuws uit groep 6 en 7a 29 Kinderkruiswoordraadsel 32 Nieuws uit groep 7b en 8 33 Project Energie (k) 39 Kidzzzkrant 40 Puzzelen 45 Kleurplaat 46 Adressenlijst 47 Pootgoud De naam van deze schoolkrant Pootgoud, houdt verband met de naam van de school De Zaaier, De Zaaier (school) heeft tot taak om het Pootgoud (de kinderen) de mogelijkheid te geven om te groeien. Naast de schoolkrant die 3 keer per jaar verschijnt, is er nog De Korrel die elke maand verschijnt. De redactie wordt gevormd door: De Kidzzzkrant is gemaakt door: Peggy ter Steeg tel: Esther, Keylee en Merije Ella Volders tel:

3 De nieuwe dag (Marcus 16:1-8) Jezus wordt begraven in een rots. Een grote steen ligt voor de ingang. Zou het verhaal van Jezus nu echt voorbij zijn? Eindigt zijn verhaal met duisternis en verdriet? Nee. Op de derde dag gaan drie vrouwen naar het graf. Het is nog heel vroeg, de zon komt nog maar net op. Bij het graf schrikken de vrouwen. De steen is weg! Ze zien een jongen met witte kleren aan. Wees niet bang, zegt hij. Jezus is opgestaan. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Het is een wonder. Jezus is niet dood, hij leeft! Als de vrouwen teruglopen, voelen ze de stralen van de zon. Het is een nieuwe dag. Een dag om blij te zijn! Uit: Kind op Maandag Pasen is het feest van hoop en vertrouwen. Zelfs als je door de donkerste nacht moet gaan, wordt het weer licht. Jezus heeft ons laten zien dat het leven sterker is dan de dood. Dat is het goede nieuws voor ons allemaal! Namens het team wens ik u gezegende paasdagen toe! Hartelijke groet, Jolanda Wewerinke 3

4 Algemeen schoolnieuws Netwerk Op 11 april is onze school aangesloten op het nieuwe netwerk van de VPCO-ZoG. We hebben nieuwe computers gekregen en het aantal pc s per groep is uitgebreid van vier naar zes. Hierdoor kunnen we nog meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden in ons onderwijs. We zijn hier heel blij mee! Dodenherdenking 4 mei Samen met de Clockeslach zal onze school weer mee doen aan de viering van de dodenherdenking op 5 mei. De kinderen van groep 8 hebben gedichten geschreven en twee kinderen zullen hun gedicht voordragen. Bij het monument, dat de Clockeslach en de Zaaier hebben geadopteerd, zullen de kinderen een bloemenkrans leggen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen betrokken zijn bij deze herdenking. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Dit kan niet zonder stil te staan bij allen die deze vrijheid mogelijk gemaakt hebben en hiervoor zelfs hun leven hebben gegeven. Het is geen oud verhaal. Ook vandaag de dag hebben we te maken met leven in vrijheid en zien we om ons heen dat er ook onvrijheid bestaat. Vrijheid is niet vanzelfsprekend! We hopen dat we met heel veel mensen bij de herdenking aanwezig zullen zijn. Bredeschool-nieuws In de vorige Pootgoud heeft u al kunnen lezen over de doorgaande lijn VVE, die met alle betrokkenen in het Aambeeld ontwikkeld wordt. In de laatste bijeenkomsten over de gezamenlijke doorgaande Zorglijn is er onder andere gesproken over de visie op zorg als het met een kind niet zo goed gaat. Vroegtijdig en goed contact met de ouders is dan ontzettend belangrijk! In de komende periode wordt het overleg voortgezet. We houden u op de hoogte. Lustrumviering t Aambeeld Samen met de Clockeslach en Rzijn wordt het eerste lustrum van t Aambeeld gevierd op 26 april. Dit belooft een feestelijke dag te worden. Als we terugkijken op de eerste vijf jaar kunnen we constateren dat er al veel goede dingen tot stand zijn gekomen. Goed overleg en intensieve samenwerking leiden tot mooie dingen! Op 26 april vieren we dit samen met de kinderen. Zij krijgen mooie workshops aangeboden en de kleintjes kunnen genieten van een theatervoorstelling. Er is een heerlijke lunch en s middags wordt de traditionele scholierenrun gehouden. Een afvaardiging van de gemeente Vlagtwedde zal ook aanwezig zijn bij de opening van deze dag. Over veel inhoudelijke zaken heeft u in de vorige Pootgoud al kunnen lezen. Op dit moment werkt het team aan de ontwikkelingen die toen al genoemd zijn. Dat loopt gewoon door. Namens het team, vriendelijke groet Jolanda Wewerinke 4

5 Van het bestuur Eind vorig jaar werden we positief verrast door onze regering, dat moet ook gezegd worden. Voor het eerst in jaren is er op basis van het gesloten herfstakkoord een bedrag van 238 per leerling extra ter beschikking gesteld aan het basisonderwijs. We gaan een groot deel van deze middelen per augustus 2014 inzetten voor meer leerkrachten op iedere school en dat levert uiteindelijk op dat we ondanks de nog steeds doorzettende krimp en ondanks de sluiting van CBS De Meander in Stadskanaal, alle personeelsleden in dienst kunnen houden, ja zelfs iets kunnen uitbreiden in personele bezetting. We hopen dat dit ook zal leiden tot een kleine vermindering van de ervaren werkdruk in het onderwijs. We zien onze mensen op alle scholen heel hard werken in grote groepen en dat vraagt veel van hen. Soms ook teveel, want het ziekteverzuim in onze vereniging is in vergelijking met andere sectoren in de maatschappij wel erg hoog. Het is een beetje te kort door de bocht om nu te concluderen dat het hoge verzuim uitsluitend zou worden veroorzaakt door de werkdruk, maar tegelijkertijd kun je ook niet uitsluiten dat de werkdruk een zekere rol speelt. Een veelgehoorde klacht vanuit de teams gaat over de administratieve last die het onderwijs stevig in zijn greep heeft. Je moet als leerkracht en als directeur ongeveer alles (schriftelijk) verantwoorden en vastleggen en dat draagt niet direct bij aan een verhoging van de arbeidsvreugde We wensen alle zieken veel sterkte en beterschap toe! De voorbereidingen met betrekking tot de voorgenomen fusie met SBO De Baldakijn zijn inmiddels in een afrondende en besluitvormende fase gekomen. De stuurgroep heeft zijn werk afgerond, hetgeen heeft geresulteerd in een fusierapport en een fusie effectrapportage. Het bestuur en de MR van De Baldakijn, de Raad van Toezicht en de GMR dienen nu hun standpunt te bepalen en het College van Bestuur al dan niet groen licht te geven voor de fusie per De leden van de VPCO Zuidoost Groningen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering op worden gevraagd in te stemmen met een statutenwijziging die de bestuurlijke fusie verankerd. Uiteindelijk zal ook het ministerie van OC&W nog in moeten stemmen met het de voorgenomen fusie, maar eerlijk gezegd verwachten we niet dat dit een probleem zal opleveren. Er zal dit kalenderjaar een ingrijpende renovatie worden uitgevoerd bij CBS Op de Zandtange in Mussel. De gemeente Stadskanaal heeft een krediet van ruim ter beschikking gesteld. Deze middelen zullen worden aangewend om nieuwe puien en tussenwanden aan te brengen, een deel van de plafonds te vernieuwen, een klimaatbeheersingsinstallatie te plaatsen en de dakbedekking te vervangen. Kortom, het schoolgebouw in Mussel zal een flinke facelift ondergaan. De komende tijd zullen er een aantal extra investeringen worden geïmplementeerd. We gaan volgens planning vrijwel de complete computer hardware en een deel van de beamers vervangen. Bovendien zullen er in 10 schoolgebouwen AED s worden geplaatst. De AED s zijn bedoeld om te gebruiken in situaties waarin iemand plotseling door een ernstig hartprobleem wordt getroffen. De apparatuur is in sommige gevallen ook beschikbaar voor de buurt waarin de school staat. Meer informatie hierover zult u ongetwijfeld van de eigen school ontvangen. Wij wensen u allen goede Paasdagen en hopen de samenwerking met u als ouders op een constructieve manier voort te kunnen zetten! M. Wever, directeur-bestuurder VPCO Zuidoost Groningen. (april 2014) 5

6 BIJDRAGE VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Pasen is zowel een tijd van verdriet door het sterven van Jezus aan het kruis als een tijd van blijdschap door de wederopstanding van Jezus. In ons eigen leven wisselen deze emoties elkaar ook regelmatig af. Soms zijn we heel blij met de geboorte van een kindje of een andere gelukkige gebeurtenis, soms hebben we verdriet of tegenslag. Dit gold de afgelopen periode ook voor CBS de Zaaier. Half Februari kregen we het bericht dat Linda Dijkhuis, onze directeur, voor langere tijd wegens ziekte afwezig zal zijn. Voor haar natuurlijk erg vervelend en wij wensen haar dan ook veel sterkte en van harte beterschap toe. Gelukkig zag ook het College van Bestuur de ernst van de zaak in en zijn zij op zoek gegaan naar een tijdelijke vervanger voor Linda. Een situatie waarin langdurig zonder directeur moet worden gewerkt - zoals tijdens de vorige ziekteperiode van Linda werd ook door het bestuur niet wenselijk gevonden. Al snel daarna werd in mw. Jolande Wewerinke een goede vervanger voor Linda gevonden. Zoals U hebt kunnen lezen in de brief van het College van Bestuur van 12 maart 2014 heeft de MR hierover een positief advies gegeven. Het team is vol vertrouwen in deze a.i. directeur en ze straalt veel enthousiasme uit om deze tijdelijke functie te gaan vervullen. De MR vindt dat de school te allen tijde goed geleid moet worden maar dat moet niet betekenen dat het team meer tijd kwijt is aan managen dan aan lesgeven. Kortom de MR is van mening dat `de leerling` voorop moet blijven staan en dat het team zich vooral moet kunnen richten op het ontwikkelen van de kinderen tijdens hun schoolperiode op De Zaaier. De resultaten van onze school zijn goed en dat willen we graag voor de toekomst zo houden. De komende tijd zal de MR zich bezig gaan houden met het ondersteuningsprofiel voor onze school. Ook zal de MR meekijken met de wijze waarop de interim-directeur met het team de schoolontwikkeling op koers houdt. De MR wil nogmaals onder uw aandacht brengen dat er bij de GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen van de vereniging) nog vacatures zijn. Als u belangstelling hebt om zitting te nemen in de (G)MR wilt u zich dan melden bij ondergetekende? Rest mij alleen nog U fijne paasdagen te wensen. Namens de MR, Hendrik van Hoorn 6

7 Schoolcommissie Nieuws van de Schoolcommissie 2014 is al weer een aantal weken oud en weer verbaas ik me er over dat de tijd snel gaat. Wanneer u deze schoolkrant leest hebben we de paasviering achter de rug. Anders dan anders dit keer. Met leuke workshops waar alle kinderen een keuze uit konden maken en niet te vergeten het paas ontbijt. Ook hier is door diverse ouders weer veel tijd in gestoken. Als schoolcommissie hebben we ieder jaar een aantal activiteiten waarvoor onze hulp nodig is. Deze activiteiten lukken alleen met behulp van ouders. Gelukkig zijn er altijd een heleboel ouders bereid hun steentje bij te dragen. Daarvoor onze hartelijke dank!! De schoolweken tot aan de zomervakantie staan ook weer bol van de activiteiten. Zo is er het eerste lustrum feest van het MFA wat ook een feestelijke en leuke dag gaat worden. Nieuw voor ons als schoolcommissie is het verzorgen van de catering tijdens de 4 mei viering dit jaar. Daarna de avond wandelvierdaagse welke ook voor het vijfde jaar gehouden gaat worden!! En dan zijn er natuurlijk ook weer de schoolreisjes. Ook hier zijn we druk mee bezig om dit te organiseren. Kortom tot aan de zomervakantie staan er nog genoeg leuke activiteiten op de planning. Mocht u vragen hebben over de activiteiten of over het reilen en zeilen van de schoolcommissie schroom niet en vraag het aan 1 van ons!! Namens iedereen van de schoolcommissie wens ik iedereen hele fijne en zonnige paasdagen!! 7

8 Gedicht Paaskaarsjes! Wanneer vele paaskaarsjes branden, is dat een prachtig gezicht. Want dan zie je iedereen, als in een zee van licht. Ik denk dan stiekem bij mezelf, zo moest het altijd zijn: Een zee van licht waar je ook gaat, en nergens donkere pijn. Het licht van Jezus in de straat, op school, op elk plein. In alle steden, klein en groot, Zou het dan vrede zijn! De grote vraag dus, waar het om gaat, ontwijken heeft geen zin, hoe krijgen we dit zuivere licht, de hele wereld in? Hoe wandelt het naar stad en land, naar mensen groot en klein. Hoe wandelt het de huizen in, om er voorgoed te zijn? Ik heb er over nagedacht, en heb mijn antwoord klaar, Het licht komt er door jou en mij, wij zijn die wandelaar. De Paaskaars brandt, Het licht van Pasen schijnt. Het is aan ons te zorgen dat, Dit licht nooit meer verdwijnt. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Nieuws uit groep 2 In deze schoolkrant willen wij het een beetje anders doen. Meestal schrijft juf een stukje over het wel en wee in groep 2, maar deze keer doen de kinderen dit. Laat u verassen door de ideeën van de kinderen. Dennis: de korte fiets is super snel. Mijn vader is ziek, hij is gevallen bij het voetballen. Robin: wij hebben 2 computers in de klas, maar de ene is al een hele poos stuk. Ik ben verliefd op juf Elly. Esther: mijn liefste knuffel is lekker zacht Jasper: ik vind de school leuk Feline: mijn juf is heel erg lief. Mijn papa heeft een zere kin. Hij kreeg de beker van het voetballen op z n kin. Alishia: alle kinderen uit mijn groep vind ik lief. Mijn papa en mama zijn ook superlief. Tim: vanochtend heb ik geld gevonden in het zand bij de bomen. We waren aan het graven en Erik vond ook nog iets. Mijn gevonden centje bewaar ik thuis. In de winkel van mijn papa is ingebroken. Elianne: mijn spijkerjasje in kwijt en ik wil het graag terug. Er zaten drukknoopjes aan. Marlissa: ik heb een hele lieve pop. Mijn mama heeft een baby in de buik. Ik heb de baby gehoord. Jelte: de korte fiets die mij te klein is, doet pijn bij mijn rug. Ik vind het heel leuk om op school te zijn en dat ik leuke werkjes mag maken. Erik: morgen gai k bij Jelte spelen. Ik was mijn kastjes van de TV kwijt maar die heb ik weer gevonden. Elise: Dorien is mijn vriendinnetje en morgen ga ik bij haar spelen. Ik ben verlierfd op Robin. Bjor: ik heb een heel mooi spel op de computer en het heet Wall of tanks en nog een spel dat begint met de m. 13

14 Dorien: ik was jarig en ik heb mooie cadeaus gekregen. Een stokpaard en skeelers en kleeren en nog een lamp. Yorick: de school is heel leuk. Mijn papa is aan het werk en komt vrijdag weer thuis. Cor: ik hou van dino s en van konijntjes. Als ik wat ouder wordt dan krijg ik een konijntje. Albertien: mijn mama heeft een baby in de buik. Ik ben ziek geweest. Ik moest overgeven en had diaree. Nu bent u een beetej op de hoogte van wat er bij de kinderen leeft. Wesley heeft geen verhaaltje kunnen vertellen omdat hij ziek is. Alle kinderen en hun juf wensen u/jullie vrolijk pasen. 14

15 15

16 16

17 17

18 Nieuws uit groep 3 De afgelopen periode hebben we in groep 3 moeilijke klanken leren lezen en schrijven. De klanken -ng, - nk maar ook -ooi, -oei en -aai en -auw. Veel kinderen kunnen nu ook al aan elkaar schrijven. Het is heel mooi om te zien hoe goed ze hun best daarbij doen! Met rekenen leren we de getallen tot en met 100, splitsen we t/m 20 en maken we verhaalsommen. Deze weken horen we s morgens de verhalen m.b.t. Pasen; ook vullen we met elkaar een thema-poster in. Door te luisteren naar de verhalen, te kijken naar de plaatjes en te schrijven ervaren de kinderen Pasen. We wensen iedereen fijne Paasdagen! Groep 3, Juf Danique, juf Gretha en juf Geesje 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Nieuws uit Groep 4 23

24 24

25 25

26 Nieuws uit Groep 5 De afgelopen weken hebben we weer hard gewerkt in de klas. In januari hadden we het druk met de Cito toetsen. We hebben de resultaten inmiddels met de ouders besproken. Ook zijn we begonnen met het houden van een spreekbeurt. Voor de kinderen best een spannend moment want het is de eerste keer. We hebben al heel wat leuke, leerzame spreekbeurten achter de rug. Het is fijn om te zien dat de ouders de kinderen hier ook bij helpen. Het werken met de weektaak gebeurt ook nog elke week. Het belangrijkste doel is dat je een kind leert zelfstandig te laten functioneren. Op de weektaak staat duidelijk aangegeven waar de momenten van klassikale uitleg zijn, er mag dan niet verder worden gewerkt. Na de klassikale uitleg van de leerstof mag er weer zelfstandig worden doorgewerkt. Het samenwerken wordt ook gestimuleerd, leerlingen kunnen bij elkaar terecht voor vragen. Bij rekenen zijn de tafels erg belangrijk. Wilt u blijven oefenen thuis? Als je de tafels niet beheerst, duurt het werk soms heel lang. We zijn de laatste tijd ook met deelsommen bezig en daarbij heb je de tafels ook nodig. Blijven oefenen dus! Tijdens de spellinglessen oefenen we erg veel met de open en de gesloten lettergreep. Veel kinderen vinden dit nog best lastig. Je moet goed horen of het woord een lange of korte klank heeft. Dit oefenen we regelmatig in de klas. En natuurlijk oefenen we de woorden met het dictee en met BLOON. De laatste weken zijn we met de Bijbelse verhalen op weg naar Pasen. De gevangenneming, kruisiging en dood van Jezus zijn verdrietige, indrukwekkende verhalen. Maar gelukkig blijkt op de derde dag dat het graf leeg is. Jezus is opgestaan! Jezus leeft! Enkele kinderen schrijven een stukje over de lente, Pasen en het muziekproject van Dindua. Sofie, Lieke, Jens, Stefan, Lotte, Ivar, Gert, Juliëtte, Nick, Mariët, Iris, Jorn, Michelle, Carmen, Lars, Bram, Wilco, Meester Bert en juf Bea wensen iedereen fijne Paasdagen toe! Lente In de lente worden de lammetjes geboren. De bloemen bloeien en de buitenzwembaden gaan weer open. De kinderen gaan weer buiten spelen. De krokussen bloeien aan de kant van de weg en de mensen wandelen en fietsen in de parken. En ze maken de tuintjes weer netjes. En als het nog warmer wordt dan gaan we weer barbecueën en zetten we het zwembad weer in de tuin. Groetjes van Iris Boonman Lente In de lente worden de lammetjes geboren en wordt de klok ook verzet. En de zon schijnt langer en het is nu pas om acht uur donker. Je kan langer buiten spelen! En er zijn ook veel bloemen zoals narcissen, zonnebloemen, irissen, madeliefjes en krokussen. De zon is ook veel langer op. De boeren kunnen dan beter zien want in de lente werken de boeren heel erg veel. Groetjes van Jens Huizingh 26

27 Dindua Op elke dinsdag krijgen we les van Dindua. We leren dan op een muziekinstrument spelen. Dat was erg leuk. Ik had een trompet en je kon uit nog veel meer instrumenten kiezen bijvoorbeeld een bas en andere instrumenten. We kregen les van een meneer die heette meneer Jan-Hendrik. Hij is de vader van Marthijn Volders. Die meneer kon dat heel goed en toen konden wij het ook heel goed. Groetjes van Lars Niemeijer. Dindua De eerste keer toen de helft van de klas uit de klas werd gehaald vonden we dat best wel spannend want de andere helft was pas drie kwartier later aan de beurt. We hebben van alles geleerd. Zoals de G sleutel en de notenbalk en nog veel meer. We hadden het instrument vijf weken thuis en moesten goed oefenen. Op 1 april (grapjes dag dus!) hadden we een mini concert. Wij hadden als klas nog niet eerder met elkaar gespeeld dus dat was nu veel luider dan anders. Volgens mij vond de klas het wel leuk en het publiek ook wel. Op 5 april geeft muziekvereniging Dindua een groot concert. Een paar kinderen van onze klas doen daar ook aan mee. Groetjes van Mariët ten Have Dindua Op dinsdag 1 april hadden we een mini concert van Dindua. We hadden het instrument al vijf weken thuis en we gingen elke dinsdagmiddag naar Dindua om te oefenen. Sommige kinderen hadden een bugel of cornet of een trompet of bas. Ik had een cornet. Jan-Hendrik, Marga en Janneke gaven ons les. Groetjes van Sofie Bolsenbroek 1 april Ik heb meester voor de grap gehouden. Lotte die ging nep huilen en toen ging ik naar meester en meester ging naar Lotte toe en toen zei Lotte 1 april!!! En ik heb zelf een sticker onder de muis geplakt en toen meester in de klas kwam wou die met de computer gaan werken maar hij deed het niet meer en toen zei meester : Is dit een 1 april grap? Nee, dit is geen 1 april grap en toen deed hij alle stekkers van de computer eruit en er weer in en toen zei de hele klas: 1 april! Groetjes van Gert Siegers 27

28 Pasen Jezus is in de tuin en hij knielt en bidt: Vader, laat me alsjeblieft geen pijn lijden. Laat me niet doodgaan, maar als U het wilt laat het maar gebeuren. Judas komt met een groep soldaten naar Jezus toe. Ze zijn gestuurd door de hogepriesters en bijbelgeleerden. Ze hebben fakkels en dragen stokken en zwaarden. Judas wijst naar Jezus. Jezus wordt gevangen genomen. Ze brengen Jezus naar de hogepriester. Hij vraagt: bent U de Messias, de zoon van God? Ja, dat ben ik. Hoor je dat? zegt de hogepriester tegen de rechters. Hij beledigt God! Hij krijgt de doodstraf! Dan brengen ze hem naar het paleis van Pilatus, de stadhouder. Ze verkleden Jezus als koning. Ze doen hem een rode mantel om en zetten doorntakken op zijn hoofd. Pilatus zegt: Kijk eens hoe hij er uit ziet! Wat moet ik met hem doen? De mensen roepen: Kruisig hem! Dan zegt Pilatus tegen zijn soldaten: Kruisig Jezus maar! De soldaten brengen Jezus snel weg. Ze gaan de stad uit naar de heuvel van Golgotha. Jezus moet zelf zijn eigen kruis dragen. Als ze er zijn huilen er een paar vrouwen. Jezus wordt gekruisigd en na drie donkere dagen is hij opgestaan. Jezus leeft! Groetjes van Ivar Santing en Wilco Huls. ( we hebben dit samen gemaakt en mochten de Kijkbijbel erbij gebruiken) 28

29 Nieuws uit Groep 6 & 7 In de korte verslagen van de leerlingen kunt u lezen wat we de afgelopen weken hebben beleefd. We wensen iedereen vrolijke paasdagen toe! Groetjes van alle leerlingen en juf Anje Verjaardag juf Anje Ik vond het een hele leuke verjaardag en we hebben heel veel leuke spelletjes gedaan. We hebben nog veel meer leuke dingen gedaan. Het was gewoon een hele leuke dag. We kregen eten en drinken, het was een topparty. Ik hoop dat ze ook thuis leuke kadootjes heeft gekregen. Groetjes Max Heidekamp Juf s verjaardag Ik vond juf s verjaardag heel leuk. Maar dat we geen tijd meer hadden om naar buiten te gaan vond ik jammer. Maar ik vond de spelletjes wel heel leuk. Vooral die dat we spullen moesten onthouden. Gelukkig was ik een van de eersten die iets mocht opschrijven. Ik vond het wel heel moeilijk om de woorden te zeggen: Ik ga op vakantie en ik neem mee, want bij dat spel was ik de laatste. Met de cadeautjes was ik ook een van de laatste. We kregen drinken (2 keer) en snoepjes in het begin en op het eind. Dat was een heel leuk feestje van juf. Groetjes Dennis De verjaardag van juf Anje Ik vond het echt een topparty. We hebben echt hele leuke dingen gedaan en lekkere dingen gehad. Juf had ook hele mooie en lekkere dingen gekregen. Ik hoop ook dat juf thuis hele leuke dingen heeft gekregen en natuurlijk ook hele lekkere dingen en veel visite denk ik hoop ik voor juf. Ik vond het hier op school helemaal toppie! Groetjes Gido Oosterveld 29

30 Verjaardag juf Anje De verjaardag van juf Anje was op dinsdagmiddag 11 maart. We gingen leuke spelletjes doen met dozen en lekkere traktaties zoals: spekjes, chips en ranja. We deden ook een nog ik op reis en ik neem mee Dat was heel leuk, die ochtend hadden we gewoon gewerkt, maar s middags hebben we gefeest. Natuurlijk eerst de cadeautjes. We hadden geld aan juf Anke gegeven voor het cadeau. Dat had ik niet gedaan, ik gaf haar bonbons. Het was gewoon een leuke middag. Groetjes Carlein Heidekamp Leesvirus Ik ben Joran Luijten en zit in groep 6. Het leesvirus is nog niet afgelopen nu ik dit schrijf, maar wel als u dit leest. Het gaat goed met ons. We staan nu nog eerste, maar dat kan snel veranderen. Ik zal een paar boeken noemen: Schaatsen in de mist, Donders onze hond is een held, Mees Kees, De zingende brulbaby s en Spees de ruimtewees. Juf heeft Spees de ruimtewees voorgelezen in de klas. Hij was super! Op 9 april gaan we naar theater Geert Teis voor de afsluiting van het Leesvirus en dan weten we wie de winnaar is. Leesvirus We zijn bezig met Leesvirus. Je moet tekeningen maken en vragen over boeken beantwoorden. Je moet ook veel boeken lezen. Vanaf nu staan wij bovenaan, maar er kan nog van alles gebeuren. We moeten ook invullen op Leesvirus.nl hoe we het boek vonden. Thomas Keizer Leesvirus We gaan woensdag 9 april naar Geert Teis in Stadskanaal. Daar komt iemand voor een theatervoorstelling en daarna komt de uitslag van het Leesvirus. We mogen kiezen voor het leukste Leesvirusboek. We zijn daar de hele ochtend. Vorig jaar deden we ook mee en dat was super leuk! Toen werden we derde en we willen dit jaar graag eerste worden! Groetjes Myrthe Snoek 30

31 Zapp-live Wij zijn naar Zapplive geweest en dat was echt super leuk. We waren echt eens een keer op tv. We mochten wat snoep mee, maar de reis duurde best wel lang:2 uur en 30 minuten in de auto. Er was best wel wat te doen, maar niet veel. Toen waren we in Hilversum en gingen we naar het Centrum voor Beeld en Geluid. We gingen daar eerst een broodje eten. Toen mochten we allemaal dingetjes doen. Later gingen we naar de studio en het was leuk. We gingen nog naar de snackbar en toen kwamen we weer thuis. Wouter Zuidema Zapp-live Dinsdag 18 maart gingen we met groep 7 & 8 naar Hilversum naar de tv-studio van Zapp-live en naar het Centrum voor Beeld en Geluid. Eerst naar het Centrum voor Beeld en Geluid en daar kon je een tv-programma presenteren en nog veel meer. Toen gingen we terug naar de Zapp-live studio en moesten we rode t-shirts aan. Toen kwam iemand vertellen wanneer we wat moesten doen. Het thema ging over Lentekriebels en sex en liefde. Ze gingen in de studio van modder elektriciteit maken. We gingen naar grappige video s kijken. Daarna kwam de quiz en die hadden we helaas verloren met 1-4. Daardoor werd juf Anke geslijmd. Toen was het afgelopen en gingen we naar de McDonalds, maar waren we verdwaald, maar we kwamen er toch. Mijn groepje kwam als laatste terug op school. Jasper Kooij Zapp-live Dinsdag 18 maart gingen we eerste met de auto s naar Hilversum. Eerst gingen we naar Beeld en Geluid en daarna gingen we naar de studio. Het begon om uur tot uur. Het was heel leuk. Gydo en Demi mochten iets knutselen tijdens de uitzending. Daarna gingen we weer naar huis. We gingen eerst nog langs de M. Het was een leuke dag! Groetjes Lisa Wiegers Zapp-live Toen we aan kwamen moesten we eerst in een kamer wachten. Toen mochten we eindelijk naar binnen! We moesten eerst zitten op de tribune. Een meneer zei: Als wij een grap maken moeten jullie lachen. Ook al snap je de grap niet. Toen begon de uitzending. Ik heb weinig mee gekregen, want ik moest van modder stroom maken samen met mijn zus. Het was heel leuk! Groetjes Gydo Nieuwenhuis 31

32 32

33 Nieuws uit Groep 7 & 8 Beeld en geluid. Dinsdag 18 maart zijn we naar Hilversum geweest naar het Centrum van Beeld en Geluid. We kregen eerst een inleiding. We kregen ook een ring waarmee je televisieprogramma s kon presenteren, foto s maken, zingen en dansen. We gingen in groepjes waar je bij in de auto zat dingen doen. Alles wat je gedaan had kreeg je thuis op je adres. Daarna gingen we naar Zapplive toen dat klaar was gingen we naar de Mc Donalds, maar sommige mensen raakten de weg kwijt. Toen gingen we weer naar huis. Het was een hele leuke dag. Groeten Arjan en Daniël. De Cito eindtoets De kinderen van groep 8 hebben de cito op 11, 12 en 13 februari gemaakt. Een aantal kinderen waren zenuwachtig en andere kinderen weer niet. Sommige hadden geluksspullen bij zich zoals een gelukspoppetjes of een gelukspen. De meeste kinderen waren wel tevreden met hun uitslag. En andere kinderen weer wat minder. Er waren verschillende onderdelen zoals wiskunde, taal, wereldoriëntatie en studievaardigheden. De meeste vonden de Cito een beetje moeilijk. Maar gelukkig is de Cito allang voorbij omdat je niet meer zo erg hoeft te zwoegen. Groetjes Jenny en Lotte ZAPP LIVE!!! Op 18 maart 2014 moesten we om 09:45 op school zijn. We moesten 2.30 in de auto rijden op de helft hadden we een pauze. Om kwamen we aan in Hilversum. Daarna parkeerden we de auto in een parkeergarage en gingen lopend naar Beeld en Geluid. Toen we aan kwamen kregen we een armbandje en een ring waarmee je allerlei leuke dingen kon doen. En om 16:00 gingen wij naar de Zappstudio we kregen een lange uitleg en om 17:15 begon Zapplive met Evelien en Sacha. Er was een bekende van Het Klokhuis, Maurice. Het ging bij Zapplive over de lentekriebels. Gydo en Demi mochten van modder elektriciteit maken. Maar dat lukte niet want de bacteriën moeten eerst drie dagen aan het ijzer eten. En Caitlin en Sylvain deden mee aan het duel ze hebben wel verloren maar het was super leuk om juf Anke onder de smurrie te zien. (het is gewoon yoghurt met een kleurstofje) toen zapplive afgelopen was gingen we met zen allen nog naar de McDonald s en onderweg naar de McDonald s raakten we elkaar kwijt maar gelukkig kwamen ze wel nog op school aan. Groeten van Mariëlla en Sylvain 33

34 Met de klas naar Hilversum 18 maart gingen de groepen 7/8 naar ZAPP LIVE de televisie serie, maar omdat we niet tot kwart over vijf konden wachten want zo laat begon de uitzending besloten de bergeleiders ons mee te nemen naar het centrum van beeld en geluid. De rit daar naar toe duurde ongeveer 2 uur lang.toen we daar aankwamen gingen we meteen naar binnen om te vragen waar de kantine was,daar gingen we eerst eten en drinken,daarna moesten we een man in witte kleren volgen die ons naar een hele lange trap naar boven bracht,eenmaal boven kwamen we in een kamer met een tv die ons liet zien wat ons te wachten stond.toen het filmpje voorbij was kregen we een ring waar je alles wat je daar deed terug kon zien op je adres. Na de uitleg mocht je helemaal zelf weten wat je als eerst ging doen. Na een paar uur moesten we ons verzamelen voor de rit naar de studio s waar alle Nederlandse zenders worden opgenomen. Daar kregen we de school te zien waar we tegen zouden spelen toen kregen we de instructies te horen en binnen een paar minuten waren we live en ook al hebben we de quiz verloren het was natuurlijk ook een prijs dat juf Anke onder de blubber op de buis kwam. Ik vond het erg leuk en de rest van de klas volgens mij ook Groetjes Ryan Nieuwenhuis Week van het geld. Op donderdag 13 maart kwam er een vrouw van de bank die ons een gastles gaf over de week van het geld. Ze stelde ons eerst vragen over wat we spaarden en wat we uitgaven. Daarna gingen we een filmpje kijken. Dat ging over Bas de bankpas. Na het filmpje gingen we een quiz doen het heette de Cash Quiz. Mijn groepje heette de spaarvarkens. We kregen 4 vragen waar we geld voor kregen. Daarna deden we weer een filmpje. De laatste 2 vragen waren finalevragen als je de vraag dan goed had dan mocht je een envelop van juf pakken waar een willekeurig bedrag in zat. Uiteindelijk wonnen de Spaarvarkens. Lisanne Alting 34

35 Week van het geld Donderdag 13 maart kwamen groep 8 & 7b in de klas er stond een vrouw voor de klas. We gingen zitten en zij ging ons wat vertellen over geld. Ze had een spel mee genomen: cash quiz. Ze gaf elk groepje een bordje een stift en een klein doekje, daarna liet ze ons een filmpje zien over bas bankpas, dat is een bankpas met een hoofd en armpjes en beentjes en die heet natuurlijk bas. En die vrouw had vragen voor ons bedacht over geld. En soms liet ze ons ook filmpjes zien, en sommige vragen gingen ook over die filmpjes. En als je een vraag goed had ( dat kon die vrouw zien op het bordje dat je kreeg en daar moest je de antwoorden met de stift die je ook had gekregen op schrijven ) kreeg je of, 7,50,2,50 enzovoort. ( wel nep natuurlijk )en de laatste 2 vragen 11 en 12 volgens mij kreeg je een goude kaart en daar zat ook een bedrag in. En wie het meeste geld had die had dan gewonnen, het groepje die eerste was waren Annemiek, Lisanne, Eva & Brenda. En het groepje die tweede werden waren Jolien, Thomas, Emma & Daniël. Haha groep 7 had van groep 8 gewonnen en het waren dan ook nog wel groep 7 vragen en dan verliest groep 8 ook nog. En wie eerste waren ( Annemiek, Lisanne, Eva & Brenda) die kregen toen van die mevrouw een bas bankpas en een krant de rest van de klas eigenlijk ook ik vond dat eigenlijk best wel raar want toen had iedereen eigenlijk gewonnen, en met die bas bankpas kan je naar die site toe gaan ( die site stond op die pas ) en dan kan je spelletjes gaan spelen en dan kun je prijzen winnen zoals een pakket boeken een pakket spelletjes en een I pad. Toen was het afgelopen en daarna ging ze weg maar toen kwam ze weer even snel terug voor de groep die had gewonnen moest zijn\haar team naam in vullen ( want elk groepje kreeg ook nog een bordje waar je een team naam op moest schrijven en mijn groepje heette money kids ) want die konden dan wat winnen en later ging ze wel echt weg maar voor dat ze weg ging zei ze nog even dat we dat spel mochten houden dus dat was wel heel leuk en nu kunnen we zo vaak het spelen als we maar willen. Groetjes Esther.. Week van het geld. Op donderdag 13 maart kwam er een vrouw van de bank die ons een gastles gaf over de week van het geld. Ze stelde ons eerst vragen over wat we spaarden en wat we uitgaven. Daarna gingen we een filmpje kijken. Dat ging over Bas de bankpas. Na het filmpje gingen we een quiz doen het heette de Cash Quiz. Mijn groepje heette de spaarvarkens. We kregen 4 vragen waar we geld voor kregen. Daarna deden we weer een filmpje. De laatste 2 vragen waren finalevragen als je de vraag dan goed had dan mocht je een envelop van juf pakken waar een willekeurig bedrag in zat. Uiteindelijk wonnen de Spaarvarkens. Lisanne Alting WEEK VAN HET GELD! Op 13 maart hadden wij in de klas de week van het geld. Er kwam een mevrouw van de bank. Ze legde ons allemaal dingen uit over geld. Ze liet ons allemaal filmpjes zien over BAS de bankpas. Daarna gingen wij een quiz doen, ieder groepje kreeg een bordje en een stift, het winnende team kreeg een neppe BAS bankpas en een geld krant. Het groepje van Brenda,Annemiek, Eva en Lisanne, met 62 punten, de rest kreeg ook een bas bankpas en een krant aan het einde zei de mevrouw dat wij de quiz mochten houden. Dit was het stukje van de WEEK VAN HET GELD Groetjes LEAH en CLAUDIA 35

36 De week van het geld In de week van 12 maart was het de week van het geld. Op 13 maart kregen wij een gastles over geld. We kregen eerst uitleg van een mevrouw van de Rabobank over hoe je moest sparen. Toen gingen we de Cash Quiz spelen we kregen bordjes met een stift. En daar moest je het antwoord op bas zijn vraag. Bas was een persoon die ons alles uitlegde over de quiz. En als je een bedrag goed had kreeg je een bedrag NEP geld. Wie het meeste nep geld had won de Quiz dat waren: Lisanne, Brenda, Eva, Annemiek ze hadden in totaal 62,50,- die kregen als eerste de Bas Bankpas en de krant over geld. Met die Bas Bankpas kon je een Quizje op de computer spelen. We mochten de Cash Quiz houden. XXX Merije Wesseling & Annemiek Drenth Verjaardag juf Anke. Op 15 februari 2014 was juf Anke haar verjaardag. We hadden alle cadeautjes op een tafel in het midden van de kring gezet. Bas Stoevelaar had een taart gemaakt. Iedereen kreeg een stuk taart. Daarna hebben we tien spellen gedaan. 1: lucifer schieten je moest met een rietje lucifers in een bak schieten. 2: kranten je moest kranten scheuren en een zo lang mogelijke slang maken. 3:ballonnen je moest een ballon zo snel mogelijk opblazen en laten knallen. 4:geluk je moest in 2 minuten met een dobbelsteen zo veel mogelijk punten gooien. 5: toren bouwen je moest met 100 bekers een zo hoog mogelijke toren bouwen en hij mocht niet omvallen. 6:zoek de 10 voorwerpen je moest door de hele Zaaier tien voorwerpen zoeken die op het lijstje stonden. 7:beschuitfluiten je moest een droge beschuit opeten en dan gaan fluiten. 8:pinda s meppen je moest met een vliegenmepper pinda s in een emmer slaan. 9:ja of nee je moest tien vragen beantwoorden met ja of nee. 10:peperclipketting je had 100 peperclips om een zo lang mogelijke ketting te maken. Daarna hebben we alle tafels weer goed gezet en kregen we een schaal met hapjes gekregen. We hebben een leuke middag gehad. Groeten van René en Thomas WEEK VAN HET GELD! Op 13 maart hadden wij in de klas de week van het geld. Er kwam een mevrouw van de bank. Ze legde ons allemaal dingen uit over geld. Ze liet ons allemaal filmpjes zien over BAS de bankpas. Daarna gingen wij een quiz doen, ieder groepje kreeg een bordje en een stift, het winnende team kreeg een neppe BAS bankpas en een geld krant. Het groepje van Brenda,Annemiek, Eva en Lisanne, met 62 punten, de rest kreeg ook een bas bankpas en een krant aan het einde zei de mevrouw dat wij de quiz mochten houden. Dit was het stukje van de WEEK VAN HET GELD Groetjes LEAH en CLAUDIA VERJAARDAG JUF ANKE Op vrijdag 14 feb. Vierden wij de verjaardag van juf Anke. We deden verschillende spelletjes zoals: lucifer schieten, beschuit fluiten, de langste kranten slinger maken, en nog een paar andere leuke spelletjes. Daarna aten we nog allemaal een stukje taart, en toen speelden we samen nog een kleine quiz. En het winnende team kon een kleine prijs uitkiezen. Het was een leuke dag en iedereen had het wel naar zijn zin. Gr. Demi (gr.8) 36

37 Zapplive Dinsdag 18 maart, gingen groep 7/8 naar Zapplive. We gingen eerst naar beeld en geluid en daarna naar de studio. We moesten, CBS de Zaaier T-shirts aan en degenen die het Zappduel deden moesten een oranje of blauwe T-shirts aan. Daar na gingen ze verloten wie de side-kick werd. Degene die de side-kick werd mocht als eerste de studio zien. We moesten eerst nog even wachten en daarna gingen we de studio in. Er waren heel veel camera s en er was heel veel personeel. De studio was veel groter dan op tv. Ze lieten zien wat we moesten doen en ze zeiden wie er te gast kwamen. Daarna begon de live uitzending, het was super leuk. Daarna begon het Zappduel, het waren moeilijk en niet veel voorkomende vragen. Uiteindelijk was juf Anke onder de smurrie `yes`. Na 10 minuutjes was de live uitzending voorbij het was een super leuke dag groetjes Caitlin en Kéylee BEELD EN GELUID!!! Op 18 maart gingen we naar beeld en geluid! We gingen eerst 2 en een half uur in de auto reizen naar beeld en geluid. Toen gingen we buiten een beetje eten. En daarna gingen we naar binnen en mochten we naar de kantine om echt te eten daarna kwam er een man in een wit pak dat was namelijk de begeleider. Toen moesten we een enorme trap op lopen we kregen een ring daar moest je je gegevens invoeren en kon je allemaal leuke dingen mee doen en allemaal leuke spelletjes het was super leuk! Daarna gingen we naar Zapp live. Toen dat klaar was gingen we weer terug naar huis en gingen we nog ff eten bij de Mc Donalds en daar kregen we een happy meal, dat was heel lekker. We waren elkaar wel allemaal kwijt. Op school aangekomen mochten we naar huis het was een dag om niet te vergeten. Want hoe vaak gebeurt dit nou in je leven! GROETJES DAMIAN EN THIJS!! Verjaardag juf Anke. Op vrijdag 14 februari vierden we jufs verjaardag. Een paar kinderen moesten de klas versieren en hapjes snijden. Eerst gingen we in de kring de cadeautjes geven. Toen gingen we drinken en taart eten. Daarna gingen we spelletjes doen. We kregen per groepje een blad en een scoreformulier. De spelletjes die we gingen doen heetten pinda s meppen, lucifer schieten en nog wat andere spelletjes. Toen kregen we drinken en hapjes. Daarna gingen we opruimen. En daarna gingen we kijken wie er gewonnen had. Het was weer een geslaagde verjaardag. Groetjes Emma & Jolien 37

38 Centrum van beeld en geluid Op 18 maart gingen we naar het Centrum van Beeld en Geluid. We gingen met 9 auto s erheen. Tegen 9:45 gingen we erheen tegen 13 uur waren we er. In het Centrum van Beeld en Geluid gingen we eerst even eten in het centrum. Toen werden we begeleid naar een halletje en daar kregen we uitleg en een filmpje te zien. Toen kregen wij een ring, die ring kon je activeren en dan kon je dingen doen. Nadat wij de ring kregen konden we van alles doen, zoals een droomhuis maken of een interview doen of playbacken, met een bekende op de foto,als een ster op komen,dj-en, het journaal presenteren enz.. Ik ben met een bekende op de foto geweest met Paul de Leeuw en veel geplaybackt en ook met juf Anke geplaybackt. Tegen half 4 gingen we helaas weer weg maar toen gingen we naar Zapp live Groetjes Bas Centrum beeld en geluid Op dinsdag 18 maart gingen we naar het Centrum van Beeld en Geluid. Toen we er waren gingen we eerst eten. Daarna lieten ze een filmpje zien over hoe het werkt en wat je daar kan doen. Toen kregen we een ring. Daarna moest je je naam invullen en je leeftijd en je adres. Daarna kon je met de ring allemaal dingen doen zoals het nieuws presenteren. En daarna werden de filmpjes en foto s naar je adres gestuurd en kan je alles weer terug kijken. Het was heel leuk! Groetjes Brenda Jufs verjaardag. s Middags vierden we jufs verjaardag. Eerst gingen we in de kring zitten en ging juf de cadeautjes uitpakken.na het cadeautjes uitpakken gingen we spelletjes doen zoals pinda s meppen, beschuit fluiten, lucifer schieten en nog meer spelletjes.al die spelletjes moest je in een team spelen en bij ieder spel moest je tegen elkaar spelen. Toen we alle spelletjes hadden gehad moest ieder team zijn eigen punten uitrekenen.het team met de meeste punten had gewonnen. Toen het bijna was afgelopen gingen we hapjes eten en opruimen. Groetjes Ellen en Eva. 38

39 Project energie(k) Wij zijn vijf dagen op een donderdag naar de RSG in ter Apel gegaan. De eerste dag hebben we ons elkaar voorgesteld en werden in twee groepen verdeeld. Wij gingen eerst een windmolen maken. En daarna hadden we geschiedenis. De tweede dag maakten we weer een windmolen en moesten we hem verbeteren. Dat is ons gelukt. En we hadden weer geschiedenis. De derde dag we hadden eerst geschiedenis daar hebben we naar onze overgrootouders op de laptop gezocht. En we hadden filosofie. De vierde dag hadden we weer filosofie. En we hebben ons voorbereid op de voorstelling. We hadden een windmolen park gemaakt. En een nep veenlijk. De vijfde dag we hebben ons weer voorbereid op de avond van de voorstelling en hebben we al vast geoefend. De voorstelling was om 19:30 het was super leuk er was een quiz, de quiz ging over wat we allemaal hebben gedaan. En we hebben ook alles gepresenteerd. Toen was het voorbij. We vonden het jammer dat het voorbij was. En aan het einde krijgen we een tasje met een inhoud. Daar zat een bouwpakket voor één windmolen in, een paar foldertjes, één stift, één pen en één diploma. Vriendelijke groeten Arjan Slagter en Sylvain de Vries. 39

40 KIDZZZ KRANT. Gemaakt door: Esther, Keylee en Merije Interview met juf Jolanda de directrice door: Damian, Harm Jan en Sylvain Moppen!! Rozen zijn rood Viooltjes zijn blauw Ik dacht dat ik lelijk was Maar toen zag ik JOU! Rozen zijn rood Viooltjes zijn blauw Ik heb 5 vingers en de Middelste is voor jou!!! XD 40 [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of

41 1 raadsel! Het staat stil en het loopt? Als je het antwoord weet moet je het antwoord bij Esther inleveren Quiz Hoeveel wc zijn er op school? Hoeveel kinderen zitten er in groep 2?? Hoeveel kinderen zitten er in groep 1?? Hoeveel juffen zijn er??? Hoeveel kinderen zitten er in groep 3? Hoeveel kinderen zitten er in groep 4? Hoeveel kinderen zitten er in groep 5? Hoeveel kinderen zitten er in groep 6 en 7a? Antwoorden inleveren bij Esther 41

42 Wie ben ik? 1: Hij heeft donkerbruin haar Zit in groep 4 Hij is 8 jaar Houd hij van tractors Hij heeft 3 broertjes Zijn beste vrienden zijn Ivar en Jasper Hij zit op voetbal Hij heeft bruine ogen Wie ben ik? 2: Ze zit in groep 5 Haar beste vriendin in Nienke Heeft een zwarte bril Ze heeft donker blonde haren Ze zit op turnen Haar lievelings dier is een hond Ze heeft grijs, blauwe ogen Ze heeft een zusje en 1 broertje Ze houd van computeren En ze is 9 jaar Wie ben ik? 3: Hij zit in groep 3 Hij heeft bruine ogen Hij houd van voetbal Zijn lievelings kleur is groen Zijn beste vriend is Martin Hij is 7 jaar Hij houd van computeren Hij heeft 1 zusje en 1 zus Wie ben ik? Inleveren bij Keylee 42

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP A P R I L 2 0 1 1 P A R T Y S + F A S H I O N + M E D I A + L I F E S T Y L E + A R T + S C I E N C E + S P O R T S EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP Het ware gezicht van mevrouw Mehinagic WIJ KOMEN BIJ U ETEN!

Nadere informatie

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448 cursusjaar 2004/05 34 e jaargang nr. 4 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 34e jaargang nr.4

Nadere informatie

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4

S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448 cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 40e jaargang nr.4

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. V Biebhouders. V Pasen V. In dit nummer: Interessante Informatie: DE DIRECTEUR AAN HET WOORD

NIEUWSBRIEF. V Biebhouders. V Pasen V. In dit nummer: Interessante Informatie: DE DIRECTEUR AAN HET WOORD NIEUWSBRIEF Jaargang 6, nr. 17 Donderdag 21 februari 2008 DE DIRECTEUR AAN HET WOORD Beste ouders/verzorgers, In dit nummer: V De directeur aan het woord V Biebhouders gezocht V Een trefwoordje Interessante

Nadere informatie

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers,

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers, De jarigen deze periode zijn: 26-06-2015 tot en met 31-7-2015 Groep 1/2A 09-07 Romaisa Sahebali Groep 1/2B 07-07 Basma Lemkhannet 15-07 Amy Hilgerson Groep 1/2C 08-07 Berat Janik Groep 3 05-07 Bjorn van

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

Mededelingen. Op de warmste dag van het schooljaar werden alle kinderen door de ouderraad verrast met een ijsje. Bedankt voor deze frisse verrassing!

Mededelingen. Op de warmste dag van het schooljaar werden alle kinderen door de ouderraad verrast met een ijsje. Bedankt voor deze frisse verrassing! 7 juli 2015 2014-2015 nr. 6 Mededelingen Ouders bedankt! Graag willen wij u bedanken voor uw hulp bij allerlei activiteiten die dit schooljaar op school hebben plaats gevonden. De manier waarop u geholpen

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Wie zijn er jarig in: april, mei en juni 2012

Wie zijn er jarig in: april, mei en juni 2012 april 2012 4 april! Quinten! 2 jaar 5 april! Wina!! 43 jaar 18 april! Shreyas!! 3 jaar 20 april! Thomas!! 3 jaar 20 april! Julijan!! 3 jaar 25 april! Nickey!! 3 jaar 27 april! Shae-Lynn! 1 jaar 30 april!

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Buiten spelen School-ABC Apps Boekenzoeker. Pannenkoekenpraat

Buiten spelen School-ABC Apps Boekenzoeker. Pannenkoekenpraat Dit is een magazine voor ouders en kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool Juni 2014 In deze uitgave onder andere: Buiten spelen School-ABC Apps Boekenzoeker Pannenkoekenpraat

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

W E E K B R I E F nr. 31 01-05-2015

W E E K B R I E F nr. 31 01-05-2015 Openbare Basisschool Het Overbos Polderslaan 1 3233 VL OOSTVOORNE Telefoon: 0181-487094 Website: http://www.hetoverbos.nl E-mail: info@hetoverbos.nl W E E K B R I E F nr. 31 01-05-2015 VERJAARDAGEN 015222014

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Eigen. Wijsjes. Nieuwsbrief van Eigen Wijs. Jaargang 16. Nummer 3. Kinderdagverblijf en BSO. Eigen Wijs

Eigen. Wijsjes. Nieuwsbrief van Eigen Wijs. Jaargang 16. Nummer 3. Kinderdagverblijf en BSO. Eigen Wijs Eigen Wijsjes Nieuwsbrief van Eigen Wijs Kinderdagverblijf en BSO Jaargang 16 Nummer 3 Eigen Wijs Beste ouders, Door wat problemen met onze computers is de nieuwsbrief ruim een maand verlaat, maar hier

Nadere informatie