Pasen Kidzzzkrant. Van de kidzzz van groep 8 EXTRA BIJLAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen 2014. Kidzzzkrant. Van de kidzzz van groep 8 EXTRA BIJLAGE"

Transcriptie

1 Pasen 2014 EXTRA BIJLAGE Kidzzzkrant 1 Van de kidzzz van groep 8

2 INHOUDSOPGAVE BLZ Bijdrage Jolanda Wewerinke 3 Algemeen schoolnieuws 4 Van het Bestuur 5 Bijdrage van de medezeggenschapsraad 6 Schoolcommissie 7 Gedicht- Paaskaarsjes 8 Nieuws uit groep 1 9 Nieuws uit groep 2 13 Nieuws uit groep 3 18 Nieuws uit groep 4 23 Nieuws uit groep 5 26 Nieuws uit groep 6 en 7a 29 Kinderkruiswoordraadsel 32 Nieuws uit groep 7b en 8 33 Project Energie (k) 39 Kidzzzkrant 40 Puzzelen 45 Kleurplaat 46 Adressenlijst 47 Pootgoud De naam van deze schoolkrant Pootgoud, houdt verband met de naam van de school De Zaaier, De Zaaier (school) heeft tot taak om het Pootgoud (de kinderen) de mogelijkheid te geven om te groeien. Naast de schoolkrant die 3 keer per jaar verschijnt, is er nog De Korrel die elke maand verschijnt. De redactie wordt gevormd door: De Kidzzzkrant is gemaakt door: Peggy ter Steeg tel: Esther, Keylee en Merije Ella Volders tel:

3 De nieuwe dag (Marcus 16:1-8) Jezus wordt begraven in een rots. Een grote steen ligt voor de ingang. Zou het verhaal van Jezus nu echt voorbij zijn? Eindigt zijn verhaal met duisternis en verdriet? Nee. Op de derde dag gaan drie vrouwen naar het graf. Het is nog heel vroeg, de zon komt nog maar net op. Bij het graf schrikken de vrouwen. De steen is weg! Ze zien een jongen met witte kleren aan. Wees niet bang, zegt hij. Jezus is opgestaan. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Het is een wonder. Jezus is niet dood, hij leeft! Als de vrouwen teruglopen, voelen ze de stralen van de zon. Het is een nieuwe dag. Een dag om blij te zijn! Uit: Kind op Maandag Pasen is het feest van hoop en vertrouwen. Zelfs als je door de donkerste nacht moet gaan, wordt het weer licht. Jezus heeft ons laten zien dat het leven sterker is dan de dood. Dat is het goede nieuws voor ons allemaal! Namens het team wens ik u gezegende paasdagen toe! Hartelijke groet, Jolanda Wewerinke 3

4 Algemeen schoolnieuws Netwerk Op 11 april is onze school aangesloten op het nieuwe netwerk van de VPCO-ZoG. We hebben nieuwe computers gekregen en het aantal pc s per groep is uitgebreid van vier naar zes. Hierdoor kunnen we nog meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden in ons onderwijs. We zijn hier heel blij mee! Dodenherdenking 4 mei Samen met de Clockeslach zal onze school weer mee doen aan de viering van de dodenherdenking op 5 mei. De kinderen van groep 8 hebben gedichten geschreven en twee kinderen zullen hun gedicht voordragen. Bij het monument, dat de Clockeslach en de Zaaier hebben geadopteerd, zullen de kinderen een bloemenkrans leggen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen betrokken zijn bij deze herdenking. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Dit kan niet zonder stil te staan bij allen die deze vrijheid mogelijk gemaakt hebben en hiervoor zelfs hun leven hebben gegeven. Het is geen oud verhaal. Ook vandaag de dag hebben we te maken met leven in vrijheid en zien we om ons heen dat er ook onvrijheid bestaat. Vrijheid is niet vanzelfsprekend! We hopen dat we met heel veel mensen bij de herdenking aanwezig zullen zijn. Bredeschool-nieuws In de vorige Pootgoud heeft u al kunnen lezen over de doorgaande lijn VVE, die met alle betrokkenen in het Aambeeld ontwikkeld wordt. In de laatste bijeenkomsten over de gezamenlijke doorgaande Zorglijn is er onder andere gesproken over de visie op zorg als het met een kind niet zo goed gaat. Vroegtijdig en goed contact met de ouders is dan ontzettend belangrijk! In de komende periode wordt het overleg voortgezet. We houden u op de hoogte. Lustrumviering t Aambeeld Samen met de Clockeslach en Rzijn wordt het eerste lustrum van t Aambeeld gevierd op 26 april. Dit belooft een feestelijke dag te worden. Als we terugkijken op de eerste vijf jaar kunnen we constateren dat er al veel goede dingen tot stand zijn gekomen. Goed overleg en intensieve samenwerking leiden tot mooie dingen! Op 26 april vieren we dit samen met de kinderen. Zij krijgen mooie workshops aangeboden en de kleintjes kunnen genieten van een theatervoorstelling. Er is een heerlijke lunch en s middags wordt de traditionele scholierenrun gehouden. Een afvaardiging van de gemeente Vlagtwedde zal ook aanwezig zijn bij de opening van deze dag. Over veel inhoudelijke zaken heeft u in de vorige Pootgoud al kunnen lezen. Op dit moment werkt het team aan de ontwikkelingen die toen al genoemd zijn. Dat loopt gewoon door. Namens het team, vriendelijke groet Jolanda Wewerinke 4

5 Van het bestuur Eind vorig jaar werden we positief verrast door onze regering, dat moet ook gezegd worden. Voor het eerst in jaren is er op basis van het gesloten herfstakkoord een bedrag van 238 per leerling extra ter beschikking gesteld aan het basisonderwijs. We gaan een groot deel van deze middelen per augustus 2014 inzetten voor meer leerkrachten op iedere school en dat levert uiteindelijk op dat we ondanks de nog steeds doorzettende krimp en ondanks de sluiting van CBS De Meander in Stadskanaal, alle personeelsleden in dienst kunnen houden, ja zelfs iets kunnen uitbreiden in personele bezetting. We hopen dat dit ook zal leiden tot een kleine vermindering van de ervaren werkdruk in het onderwijs. We zien onze mensen op alle scholen heel hard werken in grote groepen en dat vraagt veel van hen. Soms ook teveel, want het ziekteverzuim in onze vereniging is in vergelijking met andere sectoren in de maatschappij wel erg hoog. Het is een beetje te kort door de bocht om nu te concluderen dat het hoge verzuim uitsluitend zou worden veroorzaakt door de werkdruk, maar tegelijkertijd kun je ook niet uitsluiten dat de werkdruk een zekere rol speelt. Een veelgehoorde klacht vanuit de teams gaat over de administratieve last die het onderwijs stevig in zijn greep heeft. Je moet als leerkracht en als directeur ongeveer alles (schriftelijk) verantwoorden en vastleggen en dat draagt niet direct bij aan een verhoging van de arbeidsvreugde We wensen alle zieken veel sterkte en beterschap toe! De voorbereidingen met betrekking tot de voorgenomen fusie met SBO De Baldakijn zijn inmiddels in een afrondende en besluitvormende fase gekomen. De stuurgroep heeft zijn werk afgerond, hetgeen heeft geresulteerd in een fusierapport en een fusie effectrapportage. Het bestuur en de MR van De Baldakijn, de Raad van Toezicht en de GMR dienen nu hun standpunt te bepalen en het College van Bestuur al dan niet groen licht te geven voor de fusie per De leden van de VPCO Zuidoost Groningen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering op worden gevraagd in te stemmen met een statutenwijziging die de bestuurlijke fusie verankerd. Uiteindelijk zal ook het ministerie van OC&W nog in moeten stemmen met het de voorgenomen fusie, maar eerlijk gezegd verwachten we niet dat dit een probleem zal opleveren. Er zal dit kalenderjaar een ingrijpende renovatie worden uitgevoerd bij CBS Op de Zandtange in Mussel. De gemeente Stadskanaal heeft een krediet van ruim ter beschikking gesteld. Deze middelen zullen worden aangewend om nieuwe puien en tussenwanden aan te brengen, een deel van de plafonds te vernieuwen, een klimaatbeheersingsinstallatie te plaatsen en de dakbedekking te vervangen. Kortom, het schoolgebouw in Mussel zal een flinke facelift ondergaan. De komende tijd zullen er een aantal extra investeringen worden geïmplementeerd. We gaan volgens planning vrijwel de complete computer hardware en een deel van de beamers vervangen. Bovendien zullen er in 10 schoolgebouwen AED s worden geplaatst. De AED s zijn bedoeld om te gebruiken in situaties waarin iemand plotseling door een ernstig hartprobleem wordt getroffen. De apparatuur is in sommige gevallen ook beschikbaar voor de buurt waarin de school staat. Meer informatie hierover zult u ongetwijfeld van de eigen school ontvangen. Wij wensen u allen goede Paasdagen en hopen de samenwerking met u als ouders op een constructieve manier voort te kunnen zetten! M. Wever, directeur-bestuurder VPCO Zuidoost Groningen. (april 2014) 5

6 BIJDRAGE VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Pasen is zowel een tijd van verdriet door het sterven van Jezus aan het kruis als een tijd van blijdschap door de wederopstanding van Jezus. In ons eigen leven wisselen deze emoties elkaar ook regelmatig af. Soms zijn we heel blij met de geboorte van een kindje of een andere gelukkige gebeurtenis, soms hebben we verdriet of tegenslag. Dit gold de afgelopen periode ook voor CBS de Zaaier. Half Februari kregen we het bericht dat Linda Dijkhuis, onze directeur, voor langere tijd wegens ziekte afwezig zal zijn. Voor haar natuurlijk erg vervelend en wij wensen haar dan ook veel sterkte en van harte beterschap toe. Gelukkig zag ook het College van Bestuur de ernst van de zaak in en zijn zij op zoek gegaan naar een tijdelijke vervanger voor Linda. Een situatie waarin langdurig zonder directeur moet worden gewerkt - zoals tijdens de vorige ziekteperiode van Linda werd ook door het bestuur niet wenselijk gevonden. Al snel daarna werd in mw. Jolande Wewerinke een goede vervanger voor Linda gevonden. Zoals U hebt kunnen lezen in de brief van het College van Bestuur van 12 maart 2014 heeft de MR hierover een positief advies gegeven. Het team is vol vertrouwen in deze a.i. directeur en ze straalt veel enthousiasme uit om deze tijdelijke functie te gaan vervullen. De MR vindt dat de school te allen tijde goed geleid moet worden maar dat moet niet betekenen dat het team meer tijd kwijt is aan managen dan aan lesgeven. Kortom de MR is van mening dat `de leerling` voorop moet blijven staan en dat het team zich vooral moet kunnen richten op het ontwikkelen van de kinderen tijdens hun schoolperiode op De Zaaier. De resultaten van onze school zijn goed en dat willen we graag voor de toekomst zo houden. De komende tijd zal de MR zich bezig gaan houden met het ondersteuningsprofiel voor onze school. Ook zal de MR meekijken met de wijze waarop de interim-directeur met het team de schoolontwikkeling op koers houdt. De MR wil nogmaals onder uw aandacht brengen dat er bij de GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen van de vereniging) nog vacatures zijn. Als u belangstelling hebt om zitting te nemen in de (G)MR wilt u zich dan melden bij ondergetekende? Rest mij alleen nog U fijne paasdagen te wensen. Namens de MR, Hendrik van Hoorn 6

7 Schoolcommissie Nieuws van de Schoolcommissie 2014 is al weer een aantal weken oud en weer verbaas ik me er over dat de tijd snel gaat. Wanneer u deze schoolkrant leest hebben we de paasviering achter de rug. Anders dan anders dit keer. Met leuke workshops waar alle kinderen een keuze uit konden maken en niet te vergeten het paas ontbijt. Ook hier is door diverse ouders weer veel tijd in gestoken. Als schoolcommissie hebben we ieder jaar een aantal activiteiten waarvoor onze hulp nodig is. Deze activiteiten lukken alleen met behulp van ouders. Gelukkig zijn er altijd een heleboel ouders bereid hun steentje bij te dragen. Daarvoor onze hartelijke dank!! De schoolweken tot aan de zomervakantie staan ook weer bol van de activiteiten. Zo is er het eerste lustrum feest van het MFA wat ook een feestelijke en leuke dag gaat worden. Nieuw voor ons als schoolcommissie is het verzorgen van de catering tijdens de 4 mei viering dit jaar. Daarna de avond wandelvierdaagse welke ook voor het vijfde jaar gehouden gaat worden!! En dan zijn er natuurlijk ook weer de schoolreisjes. Ook hier zijn we druk mee bezig om dit te organiseren. Kortom tot aan de zomervakantie staan er nog genoeg leuke activiteiten op de planning. Mocht u vragen hebben over de activiteiten of over het reilen en zeilen van de schoolcommissie schroom niet en vraag het aan 1 van ons!! Namens iedereen van de schoolcommissie wens ik iedereen hele fijne en zonnige paasdagen!! 7

8 Gedicht Paaskaarsjes! Wanneer vele paaskaarsjes branden, is dat een prachtig gezicht. Want dan zie je iedereen, als in een zee van licht. Ik denk dan stiekem bij mezelf, zo moest het altijd zijn: Een zee van licht waar je ook gaat, en nergens donkere pijn. Het licht van Jezus in de straat, op school, op elk plein. In alle steden, klein en groot, Zou het dan vrede zijn! De grote vraag dus, waar het om gaat, ontwijken heeft geen zin, hoe krijgen we dit zuivere licht, de hele wereld in? Hoe wandelt het naar stad en land, naar mensen groot en klein. Hoe wandelt het de huizen in, om er voorgoed te zijn? Ik heb er over nagedacht, en heb mijn antwoord klaar, Het licht komt er door jou en mij, wij zijn die wandelaar. De Paaskaars brandt, Het licht van Pasen schijnt. Het is aan ons te zorgen dat, Dit licht nooit meer verdwijnt. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Nieuws uit groep 2 In deze schoolkrant willen wij het een beetje anders doen. Meestal schrijft juf een stukje over het wel en wee in groep 2, maar deze keer doen de kinderen dit. Laat u verassen door de ideeën van de kinderen. Dennis: de korte fiets is super snel. Mijn vader is ziek, hij is gevallen bij het voetballen. Robin: wij hebben 2 computers in de klas, maar de ene is al een hele poos stuk. Ik ben verliefd op juf Elly. Esther: mijn liefste knuffel is lekker zacht Jasper: ik vind de school leuk Feline: mijn juf is heel erg lief. Mijn papa heeft een zere kin. Hij kreeg de beker van het voetballen op z n kin. Alishia: alle kinderen uit mijn groep vind ik lief. Mijn papa en mama zijn ook superlief. Tim: vanochtend heb ik geld gevonden in het zand bij de bomen. We waren aan het graven en Erik vond ook nog iets. Mijn gevonden centje bewaar ik thuis. In de winkel van mijn papa is ingebroken. Elianne: mijn spijkerjasje in kwijt en ik wil het graag terug. Er zaten drukknoopjes aan. Marlissa: ik heb een hele lieve pop. Mijn mama heeft een baby in de buik. Ik heb de baby gehoord. Jelte: de korte fiets die mij te klein is, doet pijn bij mijn rug. Ik vind het heel leuk om op school te zijn en dat ik leuke werkjes mag maken. Erik: morgen gai k bij Jelte spelen. Ik was mijn kastjes van de TV kwijt maar die heb ik weer gevonden. Elise: Dorien is mijn vriendinnetje en morgen ga ik bij haar spelen. Ik ben verlierfd op Robin. Bjor: ik heb een heel mooi spel op de computer en het heet Wall of tanks en nog een spel dat begint met de m. 13

14 Dorien: ik was jarig en ik heb mooie cadeaus gekregen. Een stokpaard en skeelers en kleeren en nog een lamp. Yorick: de school is heel leuk. Mijn papa is aan het werk en komt vrijdag weer thuis. Cor: ik hou van dino s en van konijntjes. Als ik wat ouder wordt dan krijg ik een konijntje. Albertien: mijn mama heeft een baby in de buik. Ik ben ziek geweest. Ik moest overgeven en had diaree. Nu bent u een beetej op de hoogte van wat er bij de kinderen leeft. Wesley heeft geen verhaaltje kunnen vertellen omdat hij ziek is. Alle kinderen en hun juf wensen u/jullie vrolijk pasen. 14

15 15

16 16

17 17

18 Nieuws uit groep 3 De afgelopen periode hebben we in groep 3 moeilijke klanken leren lezen en schrijven. De klanken -ng, - nk maar ook -ooi, -oei en -aai en -auw. Veel kinderen kunnen nu ook al aan elkaar schrijven. Het is heel mooi om te zien hoe goed ze hun best daarbij doen! Met rekenen leren we de getallen tot en met 100, splitsen we t/m 20 en maken we verhaalsommen. Deze weken horen we s morgens de verhalen m.b.t. Pasen; ook vullen we met elkaar een thema-poster in. Door te luisteren naar de verhalen, te kijken naar de plaatjes en te schrijven ervaren de kinderen Pasen. We wensen iedereen fijne Paasdagen! Groep 3, Juf Danique, juf Gretha en juf Geesje 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Nieuws uit Groep 4 23

24 24

25 25

26 Nieuws uit Groep 5 De afgelopen weken hebben we weer hard gewerkt in de klas. In januari hadden we het druk met de Cito toetsen. We hebben de resultaten inmiddels met de ouders besproken. Ook zijn we begonnen met het houden van een spreekbeurt. Voor de kinderen best een spannend moment want het is de eerste keer. We hebben al heel wat leuke, leerzame spreekbeurten achter de rug. Het is fijn om te zien dat de ouders de kinderen hier ook bij helpen. Het werken met de weektaak gebeurt ook nog elke week. Het belangrijkste doel is dat je een kind leert zelfstandig te laten functioneren. Op de weektaak staat duidelijk aangegeven waar de momenten van klassikale uitleg zijn, er mag dan niet verder worden gewerkt. Na de klassikale uitleg van de leerstof mag er weer zelfstandig worden doorgewerkt. Het samenwerken wordt ook gestimuleerd, leerlingen kunnen bij elkaar terecht voor vragen. Bij rekenen zijn de tafels erg belangrijk. Wilt u blijven oefenen thuis? Als je de tafels niet beheerst, duurt het werk soms heel lang. We zijn de laatste tijd ook met deelsommen bezig en daarbij heb je de tafels ook nodig. Blijven oefenen dus! Tijdens de spellinglessen oefenen we erg veel met de open en de gesloten lettergreep. Veel kinderen vinden dit nog best lastig. Je moet goed horen of het woord een lange of korte klank heeft. Dit oefenen we regelmatig in de klas. En natuurlijk oefenen we de woorden met het dictee en met BLOON. De laatste weken zijn we met de Bijbelse verhalen op weg naar Pasen. De gevangenneming, kruisiging en dood van Jezus zijn verdrietige, indrukwekkende verhalen. Maar gelukkig blijkt op de derde dag dat het graf leeg is. Jezus is opgestaan! Jezus leeft! Enkele kinderen schrijven een stukje over de lente, Pasen en het muziekproject van Dindua. Sofie, Lieke, Jens, Stefan, Lotte, Ivar, Gert, Juliëtte, Nick, Mariët, Iris, Jorn, Michelle, Carmen, Lars, Bram, Wilco, Meester Bert en juf Bea wensen iedereen fijne Paasdagen toe! Lente In de lente worden de lammetjes geboren. De bloemen bloeien en de buitenzwembaden gaan weer open. De kinderen gaan weer buiten spelen. De krokussen bloeien aan de kant van de weg en de mensen wandelen en fietsen in de parken. En ze maken de tuintjes weer netjes. En als het nog warmer wordt dan gaan we weer barbecueën en zetten we het zwembad weer in de tuin. Groetjes van Iris Boonman Lente In de lente worden de lammetjes geboren en wordt de klok ook verzet. En de zon schijnt langer en het is nu pas om acht uur donker. Je kan langer buiten spelen! En er zijn ook veel bloemen zoals narcissen, zonnebloemen, irissen, madeliefjes en krokussen. De zon is ook veel langer op. De boeren kunnen dan beter zien want in de lente werken de boeren heel erg veel. Groetjes van Jens Huizingh 26

27 Dindua Op elke dinsdag krijgen we les van Dindua. We leren dan op een muziekinstrument spelen. Dat was erg leuk. Ik had een trompet en je kon uit nog veel meer instrumenten kiezen bijvoorbeeld een bas en andere instrumenten. We kregen les van een meneer die heette meneer Jan-Hendrik. Hij is de vader van Marthijn Volders. Die meneer kon dat heel goed en toen konden wij het ook heel goed. Groetjes van Lars Niemeijer. Dindua De eerste keer toen de helft van de klas uit de klas werd gehaald vonden we dat best wel spannend want de andere helft was pas drie kwartier later aan de beurt. We hebben van alles geleerd. Zoals de G sleutel en de notenbalk en nog veel meer. We hadden het instrument vijf weken thuis en moesten goed oefenen. Op 1 april (grapjes dag dus!) hadden we een mini concert. Wij hadden als klas nog niet eerder met elkaar gespeeld dus dat was nu veel luider dan anders. Volgens mij vond de klas het wel leuk en het publiek ook wel. Op 5 april geeft muziekvereniging Dindua een groot concert. Een paar kinderen van onze klas doen daar ook aan mee. Groetjes van Mariët ten Have Dindua Op dinsdag 1 april hadden we een mini concert van Dindua. We hadden het instrument al vijf weken thuis en we gingen elke dinsdagmiddag naar Dindua om te oefenen. Sommige kinderen hadden een bugel of cornet of een trompet of bas. Ik had een cornet. Jan-Hendrik, Marga en Janneke gaven ons les. Groetjes van Sofie Bolsenbroek 1 april Ik heb meester voor de grap gehouden. Lotte die ging nep huilen en toen ging ik naar meester en meester ging naar Lotte toe en toen zei Lotte 1 april!!! En ik heb zelf een sticker onder de muis geplakt en toen meester in de klas kwam wou die met de computer gaan werken maar hij deed het niet meer en toen zei meester : Is dit een 1 april grap? Nee, dit is geen 1 april grap en toen deed hij alle stekkers van de computer eruit en er weer in en toen zei de hele klas: 1 april! Groetjes van Gert Siegers 27

28 Pasen Jezus is in de tuin en hij knielt en bidt: Vader, laat me alsjeblieft geen pijn lijden. Laat me niet doodgaan, maar als U het wilt laat het maar gebeuren. Judas komt met een groep soldaten naar Jezus toe. Ze zijn gestuurd door de hogepriesters en bijbelgeleerden. Ze hebben fakkels en dragen stokken en zwaarden. Judas wijst naar Jezus. Jezus wordt gevangen genomen. Ze brengen Jezus naar de hogepriester. Hij vraagt: bent U de Messias, de zoon van God? Ja, dat ben ik. Hoor je dat? zegt de hogepriester tegen de rechters. Hij beledigt God! Hij krijgt de doodstraf! Dan brengen ze hem naar het paleis van Pilatus, de stadhouder. Ze verkleden Jezus als koning. Ze doen hem een rode mantel om en zetten doorntakken op zijn hoofd. Pilatus zegt: Kijk eens hoe hij er uit ziet! Wat moet ik met hem doen? De mensen roepen: Kruisig hem! Dan zegt Pilatus tegen zijn soldaten: Kruisig Jezus maar! De soldaten brengen Jezus snel weg. Ze gaan de stad uit naar de heuvel van Golgotha. Jezus moet zelf zijn eigen kruis dragen. Als ze er zijn huilen er een paar vrouwen. Jezus wordt gekruisigd en na drie donkere dagen is hij opgestaan. Jezus leeft! Groetjes van Ivar Santing en Wilco Huls. ( we hebben dit samen gemaakt en mochten de Kijkbijbel erbij gebruiken) 28

29 Nieuws uit Groep 6 & 7 In de korte verslagen van de leerlingen kunt u lezen wat we de afgelopen weken hebben beleefd. We wensen iedereen vrolijke paasdagen toe! Groetjes van alle leerlingen en juf Anje Verjaardag juf Anje Ik vond het een hele leuke verjaardag en we hebben heel veel leuke spelletjes gedaan. We hebben nog veel meer leuke dingen gedaan. Het was gewoon een hele leuke dag. We kregen eten en drinken, het was een topparty. Ik hoop dat ze ook thuis leuke kadootjes heeft gekregen. Groetjes Max Heidekamp Juf s verjaardag Ik vond juf s verjaardag heel leuk. Maar dat we geen tijd meer hadden om naar buiten te gaan vond ik jammer. Maar ik vond de spelletjes wel heel leuk. Vooral die dat we spullen moesten onthouden. Gelukkig was ik een van de eersten die iets mocht opschrijven. Ik vond het wel heel moeilijk om de woorden te zeggen: Ik ga op vakantie en ik neem mee, want bij dat spel was ik de laatste. Met de cadeautjes was ik ook een van de laatste. We kregen drinken (2 keer) en snoepjes in het begin en op het eind. Dat was een heel leuk feestje van juf. Groetjes Dennis De verjaardag van juf Anje Ik vond het echt een topparty. We hebben echt hele leuke dingen gedaan en lekkere dingen gehad. Juf had ook hele mooie en lekkere dingen gekregen. Ik hoop ook dat juf thuis hele leuke dingen heeft gekregen en natuurlijk ook hele lekkere dingen en veel visite denk ik hoop ik voor juf. Ik vond het hier op school helemaal toppie! Groetjes Gido Oosterveld 29

30 Verjaardag juf Anje De verjaardag van juf Anje was op dinsdagmiddag 11 maart. We gingen leuke spelletjes doen met dozen en lekkere traktaties zoals: spekjes, chips en ranja. We deden ook een nog ik op reis en ik neem mee Dat was heel leuk, die ochtend hadden we gewoon gewerkt, maar s middags hebben we gefeest. Natuurlijk eerst de cadeautjes. We hadden geld aan juf Anke gegeven voor het cadeau. Dat had ik niet gedaan, ik gaf haar bonbons. Het was gewoon een leuke middag. Groetjes Carlein Heidekamp Leesvirus Ik ben Joran Luijten en zit in groep 6. Het leesvirus is nog niet afgelopen nu ik dit schrijf, maar wel als u dit leest. Het gaat goed met ons. We staan nu nog eerste, maar dat kan snel veranderen. Ik zal een paar boeken noemen: Schaatsen in de mist, Donders onze hond is een held, Mees Kees, De zingende brulbaby s en Spees de ruimtewees. Juf heeft Spees de ruimtewees voorgelezen in de klas. Hij was super! Op 9 april gaan we naar theater Geert Teis voor de afsluiting van het Leesvirus en dan weten we wie de winnaar is. Leesvirus We zijn bezig met Leesvirus. Je moet tekeningen maken en vragen over boeken beantwoorden. Je moet ook veel boeken lezen. Vanaf nu staan wij bovenaan, maar er kan nog van alles gebeuren. We moeten ook invullen op Leesvirus.nl hoe we het boek vonden. Thomas Keizer Leesvirus We gaan woensdag 9 april naar Geert Teis in Stadskanaal. Daar komt iemand voor een theatervoorstelling en daarna komt de uitslag van het Leesvirus. We mogen kiezen voor het leukste Leesvirusboek. We zijn daar de hele ochtend. Vorig jaar deden we ook mee en dat was super leuk! Toen werden we derde en we willen dit jaar graag eerste worden! Groetjes Myrthe Snoek 30

31 Zapp-live Wij zijn naar Zapplive geweest en dat was echt super leuk. We waren echt eens een keer op tv. We mochten wat snoep mee, maar de reis duurde best wel lang:2 uur en 30 minuten in de auto. Er was best wel wat te doen, maar niet veel. Toen waren we in Hilversum en gingen we naar het Centrum voor Beeld en Geluid. We gingen daar eerst een broodje eten. Toen mochten we allemaal dingetjes doen. Later gingen we naar de studio en het was leuk. We gingen nog naar de snackbar en toen kwamen we weer thuis. Wouter Zuidema Zapp-live Dinsdag 18 maart gingen we met groep 7 & 8 naar Hilversum naar de tv-studio van Zapp-live en naar het Centrum voor Beeld en Geluid. Eerst naar het Centrum voor Beeld en Geluid en daar kon je een tv-programma presenteren en nog veel meer. Toen gingen we terug naar de Zapp-live studio en moesten we rode t-shirts aan. Toen kwam iemand vertellen wanneer we wat moesten doen. Het thema ging over Lentekriebels en sex en liefde. Ze gingen in de studio van modder elektriciteit maken. We gingen naar grappige video s kijken. Daarna kwam de quiz en die hadden we helaas verloren met 1-4. Daardoor werd juf Anke geslijmd. Toen was het afgelopen en gingen we naar de McDonalds, maar waren we verdwaald, maar we kwamen er toch. Mijn groepje kwam als laatste terug op school. Jasper Kooij Zapp-live Dinsdag 18 maart gingen we eerste met de auto s naar Hilversum. Eerst gingen we naar Beeld en Geluid en daarna gingen we naar de studio. Het begon om uur tot uur. Het was heel leuk. Gydo en Demi mochten iets knutselen tijdens de uitzending. Daarna gingen we weer naar huis. We gingen eerst nog langs de M. Het was een leuke dag! Groetjes Lisa Wiegers Zapp-live Toen we aan kwamen moesten we eerst in een kamer wachten. Toen mochten we eindelijk naar binnen! We moesten eerst zitten op de tribune. Een meneer zei: Als wij een grap maken moeten jullie lachen. Ook al snap je de grap niet. Toen begon de uitzending. Ik heb weinig mee gekregen, want ik moest van modder stroom maken samen met mijn zus. Het was heel leuk! Groetjes Gydo Nieuwenhuis 31

32 32

33 Nieuws uit Groep 7 & 8 Beeld en geluid. Dinsdag 18 maart zijn we naar Hilversum geweest naar het Centrum van Beeld en Geluid. We kregen eerst een inleiding. We kregen ook een ring waarmee je televisieprogramma s kon presenteren, foto s maken, zingen en dansen. We gingen in groepjes waar je bij in de auto zat dingen doen. Alles wat je gedaan had kreeg je thuis op je adres. Daarna gingen we naar Zapplive toen dat klaar was gingen we naar de Mc Donalds, maar sommige mensen raakten de weg kwijt. Toen gingen we weer naar huis. Het was een hele leuke dag. Groeten Arjan en Daniël. De Cito eindtoets De kinderen van groep 8 hebben de cito op 11, 12 en 13 februari gemaakt. Een aantal kinderen waren zenuwachtig en andere kinderen weer niet. Sommige hadden geluksspullen bij zich zoals een gelukspoppetjes of een gelukspen. De meeste kinderen waren wel tevreden met hun uitslag. En andere kinderen weer wat minder. Er waren verschillende onderdelen zoals wiskunde, taal, wereldoriëntatie en studievaardigheden. De meeste vonden de Cito een beetje moeilijk. Maar gelukkig is de Cito allang voorbij omdat je niet meer zo erg hoeft te zwoegen. Groetjes Jenny en Lotte ZAPP LIVE!!! Op 18 maart 2014 moesten we om 09:45 op school zijn. We moesten 2.30 in de auto rijden op de helft hadden we een pauze. Om kwamen we aan in Hilversum. Daarna parkeerden we de auto in een parkeergarage en gingen lopend naar Beeld en Geluid. Toen we aan kwamen kregen we een armbandje en een ring waarmee je allerlei leuke dingen kon doen. En om 16:00 gingen wij naar de Zappstudio we kregen een lange uitleg en om 17:15 begon Zapplive met Evelien en Sacha. Er was een bekende van Het Klokhuis, Maurice. Het ging bij Zapplive over de lentekriebels. Gydo en Demi mochten van modder elektriciteit maken. Maar dat lukte niet want de bacteriën moeten eerst drie dagen aan het ijzer eten. En Caitlin en Sylvain deden mee aan het duel ze hebben wel verloren maar het was super leuk om juf Anke onder de smurrie te zien. (het is gewoon yoghurt met een kleurstofje) toen zapplive afgelopen was gingen we met zen allen nog naar de McDonald s en onderweg naar de McDonald s raakten we elkaar kwijt maar gelukkig kwamen ze wel nog op school aan. Groeten van Mariëlla en Sylvain 33

34 Met de klas naar Hilversum 18 maart gingen de groepen 7/8 naar ZAPP LIVE de televisie serie, maar omdat we niet tot kwart over vijf konden wachten want zo laat begon de uitzending besloten de bergeleiders ons mee te nemen naar het centrum van beeld en geluid. De rit daar naar toe duurde ongeveer 2 uur lang.toen we daar aankwamen gingen we meteen naar binnen om te vragen waar de kantine was,daar gingen we eerst eten en drinken,daarna moesten we een man in witte kleren volgen die ons naar een hele lange trap naar boven bracht,eenmaal boven kwamen we in een kamer met een tv die ons liet zien wat ons te wachten stond.toen het filmpje voorbij was kregen we een ring waar je alles wat je daar deed terug kon zien op je adres. Na de uitleg mocht je helemaal zelf weten wat je als eerst ging doen. Na een paar uur moesten we ons verzamelen voor de rit naar de studio s waar alle Nederlandse zenders worden opgenomen. Daar kregen we de school te zien waar we tegen zouden spelen toen kregen we de instructies te horen en binnen een paar minuten waren we live en ook al hebben we de quiz verloren het was natuurlijk ook een prijs dat juf Anke onder de blubber op de buis kwam. Ik vond het erg leuk en de rest van de klas volgens mij ook Groetjes Ryan Nieuwenhuis Week van het geld. Op donderdag 13 maart kwam er een vrouw van de bank die ons een gastles gaf over de week van het geld. Ze stelde ons eerst vragen over wat we spaarden en wat we uitgaven. Daarna gingen we een filmpje kijken. Dat ging over Bas de bankpas. Na het filmpje gingen we een quiz doen het heette de Cash Quiz. Mijn groepje heette de spaarvarkens. We kregen 4 vragen waar we geld voor kregen. Daarna deden we weer een filmpje. De laatste 2 vragen waren finalevragen als je de vraag dan goed had dan mocht je een envelop van juf pakken waar een willekeurig bedrag in zat. Uiteindelijk wonnen de Spaarvarkens. Lisanne Alting 34

35 Week van het geld Donderdag 13 maart kwamen groep 8 & 7b in de klas er stond een vrouw voor de klas. We gingen zitten en zij ging ons wat vertellen over geld. Ze had een spel mee genomen: cash quiz. Ze gaf elk groepje een bordje een stift en een klein doekje, daarna liet ze ons een filmpje zien over bas bankpas, dat is een bankpas met een hoofd en armpjes en beentjes en die heet natuurlijk bas. En die vrouw had vragen voor ons bedacht over geld. En soms liet ze ons ook filmpjes zien, en sommige vragen gingen ook over die filmpjes. En als je een vraag goed had ( dat kon die vrouw zien op het bordje dat je kreeg en daar moest je de antwoorden met de stift die je ook had gekregen op schrijven ) kreeg je of, 7,50,2,50 enzovoort. ( wel nep natuurlijk )en de laatste 2 vragen 11 en 12 volgens mij kreeg je een goude kaart en daar zat ook een bedrag in. En wie het meeste geld had die had dan gewonnen, het groepje die eerste was waren Annemiek, Lisanne, Eva & Brenda. En het groepje die tweede werden waren Jolien, Thomas, Emma & Daniël. Haha groep 7 had van groep 8 gewonnen en het waren dan ook nog wel groep 7 vragen en dan verliest groep 8 ook nog. En wie eerste waren ( Annemiek, Lisanne, Eva & Brenda) die kregen toen van die mevrouw een bas bankpas en een krant de rest van de klas eigenlijk ook ik vond dat eigenlijk best wel raar want toen had iedereen eigenlijk gewonnen, en met die bas bankpas kan je naar die site toe gaan ( die site stond op die pas ) en dan kan je spelletjes gaan spelen en dan kun je prijzen winnen zoals een pakket boeken een pakket spelletjes en een I pad. Toen was het afgelopen en daarna ging ze weg maar toen kwam ze weer even snel terug voor de groep die had gewonnen moest zijn\haar team naam in vullen ( want elk groepje kreeg ook nog een bordje waar je een team naam op moest schrijven en mijn groepje heette money kids ) want die konden dan wat winnen en later ging ze wel echt weg maar voor dat ze weg ging zei ze nog even dat we dat spel mochten houden dus dat was wel heel leuk en nu kunnen we zo vaak het spelen als we maar willen. Groetjes Esther.. Week van het geld. Op donderdag 13 maart kwam er een vrouw van de bank die ons een gastles gaf over de week van het geld. Ze stelde ons eerst vragen over wat we spaarden en wat we uitgaven. Daarna gingen we een filmpje kijken. Dat ging over Bas de bankpas. Na het filmpje gingen we een quiz doen het heette de Cash Quiz. Mijn groepje heette de spaarvarkens. We kregen 4 vragen waar we geld voor kregen. Daarna deden we weer een filmpje. De laatste 2 vragen waren finalevragen als je de vraag dan goed had dan mocht je een envelop van juf pakken waar een willekeurig bedrag in zat. Uiteindelijk wonnen de Spaarvarkens. Lisanne Alting WEEK VAN HET GELD! Op 13 maart hadden wij in de klas de week van het geld. Er kwam een mevrouw van de bank. Ze legde ons allemaal dingen uit over geld. Ze liet ons allemaal filmpjes zien over BAS de bankpas. Daarna gingen wij een quiz doen, ieder groepje kreeg een bordje en een stift, het winnende team kreeg een neppe BAS bankpas en een geld krant. Het groepje van Brenda,Annemiek, Eva en Lisanne, met 62 punten, de rest kreeg ook een bas bankpas en een krant aan het einde zei de mevrouw dat wij de quiz mochten houden. Dit was het stukje van de WEEK VAN HET GELD Groetjes LEAH en CLAUDIA 35

36 De week van het geld In de week van 12 maart was het de week van het geld. Op 13 maart kregen wij een gastles over geld. We kregen eerst uitleg van een mevrouw van de Rabobank over hoe je moest sparen. Toen gingen we de Cash Quiz spelen we kregen bordjes met een stift. En daar moest je het antwoord op bas zijn vraag. Bas was een persoon die ons alles uitlegde over de quiz. En als je een bedrag goed had kreeg je een bedrag NEP geld. Wie het meeste nep geld had won de Quiz dat waren: Lisanne, Brenda, Eva, Annemiek ze hadden in totaal 62,50,- die kregen als eerste de Bas Bankpas en de krant over geld. Met die Bas Bankpas kon je een Quizje op de computer spelen. We mochten de Cash Quiz houden. XXX Merije Wesseling & Annemiek Drenth Verjaardag juf Anke. Op 15 februari 2014 was juf Anke haar verjaardag. We hadden alle cadeautjes op een tafel in het midden van de kring gezet. Bas Stoevelaar had een taart gemaakt. Iedereen kreeg een stuk taart. Daarna hebben we tien spellen gedaan. 1: lucifer schieten je moest met een rietje lucifers in een bak schieten. 2: kranten je moest kranten scheuren en een zo lang mogelijke slang maken. 3:ballonnen je moest een ballon zo snel mogelijk opblazen en laten knallen. 4:geluk je moest in 2 minuten met een dobbelsteen zo veel mogelijk punten gooien. 5: toren bouwen je moest met 100 bekers een zo hoog mogelijke toren bouwen en hij mocht niet omvallen. 6:zoek de 10 voorwerpen je moest door de hele Zaaier tien voorwerpen zoeken die op het lijstje stonden. 7:beschuitfluiten je moest een droge beschuit opeten en dan gaan fluiten. 8:pinda s meppen je moest met een vliegenmepper pinda s in een emmer slaan. 9:ja of nee je moest tien vragen beantwoorden met ja of nee. 10:peperclipketting je had 100 peperclips om een zo lang mogelijke ketting te maken. Daarna hebben we alle tafels weer goed gezet en kregen we een schaal met hapjes gekregen. We hebben een leuke middag gehad. Groeten van René en Thomas WEEK VAN HET GELD! Op 13 maart hadden wij in de klas de week van het geld. Er kwam een mevrouw van de bank. Ze legde ons allemaal dingen uit over geld. Ze liet ons allemaal filmpjes zien over BAS de bankpas. Daarna gingen wij een quiz doen, ieder groepje kreeg een bordje en een stift, het winnende team kreeg een neppe BAS bankpas en een geld krant. Het groepje van Brenda,Annemiek, Eva en Lisanne, met 62 punten, de rest kreeg ook een bas bankpas en een krant aan het einde zei de mevrouw dat wij de quiz mochten houden. Dit was het stukje van de WEEK VAN HET GELD Groetjes LEAH en CLAUDIA VERJAARDAG JUF ANKE Op vrijdag 14 feb. Vierden wij de verjaardag van juf Anke. We deden verschillende spelletjes zoals: lucifer schieten, beschuit fluiten, de langste kranten slinger maken, en nog een paar andere leuke spelletjes. Daarna aten we nog allemaal een stukje taart, en toen speelden we samen nog een kleine quiz. En het winnende team kon een kleine prijs uitkiezen. Het was een leuke dag en iedereen had het wel naar zijn zin. Gr. Demi (gr.8) 36

37 Zapplive Dinsdag 18 maart, gingen groep 7/8 naar Zapplive. We gingen eerst naar beeld en geluid en daarna naar de studio. We moesten, CBS de Zaaier T-shirts aan en degenen die het Zappduel deden moesten een oranje of blauwe T-shirts aan. Daar na gingen ze verloten wie de side-kick werd. Degene die de side-kick werd mocht als eerste de studio zien. We moesten eerst nog even wachten en daarna gingen we de studio in. Er waren heel veel camera s en er was heel veel personeel. De studio was veel groter dan op tv. Ze lieten zien wat we moesten doen en ze zeiden wie er te gast kwamen. Daarna begon de live uitzending, het was super leuk. Daarna begon het Zappduel, het waren moeilijk en niet veel voorkomende vragen. Uiteindelijk was juf Anke onder de smurrie `yes`. Na 10 minuutjes was de live uitzending voorbij het was een super leuke dag groetjes Caitlin en Kéylee BEELD EN GELUID!!! Op 18 maart gingen we naar beeld en geluid! We gingen eerst 2 en een half uur in de auto reizen naar beeld en geluid. Toen gingen we buiten een beetje eten. En daarna gingen we naar binnen en mochten we naar de kantine om echt te eten daarna kwam er een man in een wit pak dat was namelijk de begeleider. Toen moesten we een enorme trap op lopen we kregen een ring daar moest je je gegevens invoeren en kon je allemaal leuke dingen mee doen en allemaal leuke spelletjes het was super leuk! Daarna gingen we naar Zapp live. Toen dat klaar was gingen we weer terug naar huis en gingen we nog ff eten bij de Mc Donalds en daar kregen we een happy meal, dat was heel lekker. We waren elkaar wel allemaal kwijt. Op school aangekomen mochten we naar huis het was een dag om niet te vergeten. Want hoe vaak gebeurt dit nou in je leven! GROETJES DAMIAN EN THIJS!! Verjaardag juf Anke. Op vrijdag 14 februari vierden we jufs verjaardag. Een paar kinderen moesten de klas versieren en hapjes snijden. Eerst gingen we in de kring de cadeautjes geven. Toen gingen we drinken en taart eten. Daarna gingen we spelletjes doen. We kregen per groepje een blad en een scoreformulier. De spelletjes die we gingen doen heetten pinda s meppen, lucifer schieten en nog wat andere spelletjes. Toen kregen we drinken en hapjes. Daarna gingen we opruimen. En daarna gingen we kijken wie er gewonnen had. Het was weer een geslaagde verjaardag. Groetjes Emma & Jolien 37

38 Centrum van beeld en geluid Op 18 maart gingen we naar het Centrum van Beeld en Geluid. We gingen met 9 auto s erheen. Tegen 9:45 gingen we erheen tegen 13 uur waren we er. In het Centrum van Beeld en Geluid gingen we eerst even eten in het centrum. Toen werden we begeleid naar een halletje en daar kregen we uitleg en een filmpje te zien. Toen kregen wij een ring, die ring kon je activeren en dan kon je dingen doen. Nadat wij de ring kregen konden we van alles doen, zoals een droomhuis maken of een interview doen of playbacken, met een bekende op de foto,als een ster op komen,dj-en, het journaal presenteren enz.. Ik ben met een bekende op de foto geweest met Paul de Leeuw en veel geplaybackt en ook met juf Anke geplaybackt. Tegen half 4 gingen we helaas weer weg maar toen gingen we naar Zapp live Groetjes Bas Centrum beeld en geluid Op dinsdag 18 maart gingen we naar het Centrum van Beeld en Geluid. Toen we er waren gingen we eerst eten. Daarna lieten ze een filmpje zien over hoe het werkt en wat je daar kan doen. Toen kregen we een ring. Daarna moest je je naam invullen en je leeftijd en je adres. Daarna kon je met de ring allemaal dingen doen zoals het nieuws presenteren. En daarna werden de filmpjes en foto s naar je adres gestuurd en kan je alles weer terug kijken. Het was heel leuk! Groetjes Brenda Jufs verjaardag. s Middags vierden we jufs verjaardag. Eerst gingen we in de kring zitten en ging juf de cadeautjes uitpakken.na het cadeautjes uitpakken gingen we spelletjes doen zoals pinda s meppen, beschuit fluiten, lucifer schieten en nog meer spelletjes.al die spelletjes moest je in een team spelen en bij ieder spel moest je tegen elkaar spelen. Toen we alle spelletjes hadden gehad moest ieder team zijn eigen punten uitrekenen.het team met de meeste punten had gewonnen. Toen het bijna was afgelopen gingen we hapjes eten en opruimen. Groetjes Ellen en Eva. 38

39 Project energie(k) Wij zijn vijf dagen op een donderdag naar de RSG in ter Apel gegaan. De eerste dag hebben we ons elkaar voorgesteld en werden in twee groepen verdeeld. Wij gingen eerst een windmolen maken. En daarna hadden we geschiedenis. De tweede dag maakten we weer een windmolen en moesten we hem verbeteren. Dat is ons gelukt. En we hadden weer geschiedenis. De derde dag we hadden eerst geschiedenis daar hebben we naar onze overgrootouders op de laptop gezocht. En we hadden filosofie. De vierde dag hadden we weer filosofie. En we hebben ons voorbereid op de voorstelling. We hadden een windmolen park gemaakt. En een nep veenlijk. De vijfde dag we hebben ons weer voorbereid op de avond van de voorstelling en hebben we al vast geoefend. De voorstelling was om 19:30 het was super leuk er was een quiz, de quiz ging over wat we allemaal hebben gedaan. En we hebben ook alles gepresenteerd. Toen was het voorbij. We vonden het jammer dat het voorbij was. En aan het einde krijgen we een tasje met een inhoud. Daar zat een bouwpakket voor één windmolen in, een paar foldertjes, één stift, één pen en één diploma. Vriendelijke groeten Arjan Slagter en Sylvain de Vries. 39

40 KIDZZZ KRANT. Gemaakt door: Esther, Keylee en Merije Interview met juf Jolanda de directrice door: Damian, Harm Jan en Sylvain Moppen!! Rozen zijn rood Viooltjes zijn blauw Ik dacht dat ik lelijk was Maar toen zag ik JOU! Rozen zijn rood Viooltjes zijn blauw Ik heb 5 vingers en de Middelste is voor jou!!! XD 40 [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of

41 1 raadsel! Het staat stil en het loopt? Als je het antwoord weet moet je het antwoord bij Esther inleveren Quiz Hoeveel wc zijn er op school? Hoeveel kinderen zitten er in groep 2?? Hoeveel kinderen zitten er in groep 1?? Hoeveel juffen zijn er??? Hoeveel kinderen zitten er in groep 3? Hoeveel kinderen zitten er in groep 4? Hoeveel kinderen zitten er in groep 5? Hoeveel kinderen zitten er in groep 6 en 7a? Antwoorden inleveren bij Esther 41

42 Wie ben ik? 1: Hij heeft donkerbruin haar Zit in groep 4 Hij is 8 jaar Houd hij van tractors Hij heeft 3 broertjes Zijn beste vrienden zijn Ivar en Jasper Hij zit op voetbal Hij heeft bruine ogen Wie ben ik? 2: Ze zit in groep 5 Haar beste vriendin in Nienke Heeft een zwarte bril Ze heeft donker blonde haren Ze zit op turnen Haar lievelings dier is een hond Ze heeft grijs, blauwe ogen Ze heeft een zusje en 1 broertje Ze houd van computeren En ze is 9 jaar Wie ben ik? 3: Hij zit in groep 3 Hij heeft bruine ogen Hij houd van voetbal Zijn lievelings kleur is groen Zijn beste vriend is Martin Hij is 7 jaar Hij houd van computeren Hij heeft 1 zusje en 1 zus Wie ben ik? Inleveren bij Keylee 42

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Mama Een roos is roze viooltjes zijn blauw maar het allerliefst Hou ik van jou mama. Joshua De beste

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

De viool en de gitaar en de dwarsfluit.

De viool en de gitaar en de dwarsfluit. De viool en de gitaar en de dwarsfluit. Er was is een vrouw die had een familie. De familie heette de viool. Ze had 2 baby violen en 2 zussen en 1 moeder en vader.,maar toen ze bij ons kwamen was pa niet

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Pag. 8, 9, 10, 11 Groep 3/5. Pag. 12, 13 Fotoreportage. Pag. 14, 15, 16, 17 Groep 4/6. Voorleeswedstrijd.

Pag. 8, 9, 10, 11 Groep 3/5. Pag. 12, 13 Fotoreportage. Pag. 14, 15, 16, 17 Groep 4/6. Voorleeswedstrijd. t Vat is de schoolkrant van de Kisveldschool en verschijnt 3 maal per jaar. Bij de voorplaat: musical Adres. C.B.S. Kisveld Hondelinkweg 2 7161 HG Neede tel. (0545) 291341 Directrice: Ellen Hemmers www.kisveldvco.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Wie zijn wij? Wij zitten met 27 kinderen in onze groep!

Wie zijn wij? Wij zitten met 27 kinderen in onze groep! Wie zijn wij? Wij zitten met 27 kinderen in onze groep! Op maandag dinsdag en woensdag hebben wij Juf Margareth en op donderdag en vrijdag, Juf Sjan. Op dinsdag is Juf Sjan er ook voor de groepen 5. Zij

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

NIEUWS UIT GROEP 6. Sportdag

NIEUWS UIT GROEP 6. Sportdag Zomer-editie van de: GigaGooischeSchoolkrant 2008-2009 NIEUWS UIT GROEP 6 Sportdag Door: Daan en George Het was een goede dag voor sportdag want het was heel warm. Er was mathandbal,voetbal, hockey, sprinten,

Nadere informatie

Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen

Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen maandag 7 december 2015 Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen Planning spreekbeurt Planning nieuwskring

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Groetjes Lisa. Groetjes Vicky

Groetjes Lisa. Groetjes Vicky Vandaag moesten we leraren tegen 8 spelen. Dat waren een heleboel opdrachten en die moesten binnen 2 uur uitvoeren. Maar het is ons gelukt en dat vond ik het leukste van de dag. Ik ben benieuwd wat we

Nadere informatie

groep 8 de toetsen nieuwe school

groep 8 de toetsen nieuwe school De dijk Wij gingen met de hele klas naar de dijk. We gingen podiumkunsten doen en je mocht zelf kiezen of je ging zingen of dansen. Ik had dansen gekozen en dat was super leuk. Alleen de danslerares was

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De schoolkrant. Onder redactie van groep 7a December 2012

De schoolkrant. Onder redactie van groep 7a December 2012 De schoolkrant Onder redactie van groep 7a December 2012 Hallo allemaal, Leuk dat je de eerste schoolkrant leest. We beginnen met het programma van de schoolkrant. 1. Het nieuws 2. Vermaak. 3. Interviews

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier!

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier! Schooljaar 2015-2016 Nr 3 22 januari 2016 Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij Weetjes uit groep 4 wensen jullie veel leesplezier! Groetjes groep 4

Nadere informatie

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen 08/04 T/M 15/4 2014 WEEKNUMMER 15/16 Kalender 17/4 Paasviering in de klassen 18/4-21/4 Zijn de leerlingen vrij(goede Vrijdag en tweede Paasdag) 25/4 Oranjedag(alle leerlingen zijn na de rommelmarkt vrij)

Nadere informatie

Verslag gehandicapten platform.

Verslag gehandicapten platform. Verslag gehandicapten platform. 5 Maart kwamen er gehandicapten mensen bij ons op school. Ze waren niet gehandicapt in hun hoofd en gedrag maar ze waren lichamelijk gehandicapt. We begonnen met een paar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt.

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Nieuws uit de groepen Nr. 27 arpil 2016 De kinderopvang Knuffels We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Als het kan dan gaan we ook op pad met de

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V. Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief januari 2014 Nummer

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Op maandag kwam er een mevrouw zij lichtte ons voor hoe je gezond kon leven.

Op maandag kwam er een mevrouw zij lichtte ons voor hoe je gezond kon leven. Gezonde week 2015 Een verslag van de groepen 8. Op maandag kwam er een mevrouw zij lichtte ons voor hoe je gezond kon leven. Mening Dewi: erg leuk!! Mening Jesse: heel erg interessant. Dinsdag: de ochtend

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet woensdag 23 maart 2016 8:45 uur 9:00 uur Openingslied: Het is Pasen Het is Pasen, laat het horen, het is Pasen, het is feest. Na het donker van de dood, nu

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders.

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Zo konden we voelen hoe is om gehandicapt te zijn. Ik zelf vond het heel leerzaam en heb

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet Weekbrief De Gerardusschool Meerkreuk 2 2377 VA Oude Wetering http://www.gerardusschool.nl/ de.gerardus@ssba.net ALGEMEEN: Schooljaar:

Nadere informatie

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Dinsdagochtend Dinsdagochtend hoefden we pas 9.30 op school te zijn. We konden dus lekker uitslapen. We moesten met onze bagage naar school fietsen (of lopen). Toen

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe.

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Toen jullie in de klas kwamen wisten we nog niet wat voor handicap jullie eigenlijk hadden! Maar later kwamen we er dus achter

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 9 mei 2017 no. 430 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 9 mei 2017 no. 430 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 9 mei 2017 no. 430 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Vanmorgen is de schoolfotograaf weer langs geweest en heeft iedereen op de foto gezet. Hij doet het op

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein brengt zijn dochter Ama naar school. Hij praat met een moeder van een ander kind op het schoolplein. De moeder heet. Waar werkt? Wat leert u in

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse nieuwsbrief 30 schooljaar 2014-2015 12 juni 2015 1. Projectweek Woensdag 17 juni start de projectweek. Dit jaar is het thema geschiedenis. Een heel breed thema waar we veel mee kunnen. Elke bouw heeft

Nadere informatie

Schoolkrant. Juli 2015

Schoolkrant. Juli 2015 Schoolkrant Juli 2015 Inleiding Shakira Naar de middelbare school! Interview juf Sanne over het kamp van groep 7/8. Interview juf Femke over bruiloft 25 jaar jubileum Over ons Spelletjes Shakira Geschreven

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Voetbal. Damian. Bryan

Voetbal. Damian. Bryan Voetbal Het waren leuke voetbalwedstrijden En we hebben een gelijk gespeeld en een ploeg kwam niet op dagen, dus die hadden we gewonnen. We hadden drie verloren en we waren op het eind vierde van de poule.

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de De regenboogbonk Oma is op bezoek. 'Kijk eens Floor,' zegt ze. 'Ik heb een cadeautje voor je.' Ze geeft Floor een klein rond pakje. Floor doet snel het papiertje eraf. 'Wow,' zegt ze, 'wat mooi!' In haar

Nadere informatie

Vrije dagen. Nieuws vanuit het team

Vrije dagen. Nieuws vanuit het team Wat was het na de voorjaarsvakantie fijn om onze school binnen te lopen. Op drie plaatsen in de school heeft de versiercommissie het thema lente geïntroduceerd. Prachtig! Dank versiercommissie voor jullie

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

GKIJ GKIJ. Jarno. Hilde

GKIJ GKIJ. Jarno. Hilde Er kwamen mensen van ze vertelden hoe het was als je in een rolstoel zat. We hebben veel geleerd. Als je in een rolstoel zit zijn sommige dingen vervelend, maar daar kun je bij geholpen worden. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitleg bij de spellingskaartjes.

Uitleg bij de spellingskaartjes. Uitleg bij de spellingskaartjes. 1. De BLAUWE kaartjes zijn bedoeld om alleen te oefen met de spellingskaartjes 2. Met de Paarse kaartjes mag je met zijn tweeën oefenen met de spellingskaartjes 3. De Groene

Nadere informatie

De Voorleeswedstrijd GROEP 7

De Voorleeswedstrijd GROEP 7 De Voorleeswedstrijd GROEP 7 Wij hebben weer de voorleeswedstrijd gehad. Deze keer moest Esma tegen Daan. Daan had het boek de voetbalgoden nr. 1. Esma had het boek dagboek van een muts: zak er maar lekker

Nadere informatie

19 april 2017 nummer 10

19 april 2017 nummer 10 19 april 2017 nummer 10 Pauze Na de meivakantie gaan we de pauze in de ochtend iets anders inrichten. Vanaf dan eten we om 10 uur ons meegenomen fruit in de klas, terwijl de meester of juffrouw voorleest.

Nadere informatie

Lucas 2:25-35 Heb je geduld?

Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Groetjes Nèvis en Janik

Groetjes Nèvis en Janik Hallo het is 8 dec. 2011. We hadden 24 nov. een afsluitavond van het eerste blok gehad. We hadden drie onderwerpen waar we iets bij deden. Bij het Italiaans gingen ze een toneelstukje doen, bij het leren

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Ik vind tekenen en knutselen leuk en sommige andere spelletjes. Het leukst dit jaar vond ik de sponsorloop, ik heb 13 rondjes gelopen.

Ik vind tekenen en knutselen leuk en sommige andere spelletjes. Het leukst dit jaar vond ik de sponsorloop, ik heb 13 rondjes gelopen. Het schooljaar zit er bijna op! De kinderen van groep 4/5 hebben keihard gewerkt en gelukkig ook veel geleerd. Wat ze hebben geleerd, vertellen ze hieronder. Ik heb dit jaar veel geleerd. Ik vind rekenen

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

A G E N D A. Kerstviering. Denkt u nog even aan het meegeven van glazen potjes. Vrij. 18 dec. Speelgoedochtend groep 1/2, 3 en 4

A G E N D A. Kerstviering. Denkt u nog even aan het meegeven van glazen potjes. Vrij. 18 dec. Speelgoedochtend groep 1/2, 3 en 4 W E E K B R I E F Nr. 15 04 december 2015 Datum Omschrijving A G E N D A Woe. 16 dec. Kerstviering. Denkt u nog even aan het meegeven van glazen potjes. Vrij. 18 dec. Speelgoedochtend groep 1/2, 3 en 4

Nadere informatie

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood.

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. Paasviering 2016 ds Jonkersschool Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. 1. Welkom door meester Joop Het dochtertje van Jaïrus. Zij is niet dood, zij slaapt.

Nadere informatie

Jaargang 20, nr 34 Vrijdag, 13 juni 2014

Jaargang 20, nr 34 Vrijdag, 13 juni 2014 Jaargang 20, nr 34 Vrijdag, 13 juni 2014 Week 25: geen bijzonderheden Week 26: geen bijzonderheden Week 27: di. 1 juli bedankmiddag ouders woe. 2 juli afscheidsavond gr 8 Week 28: zomervakantie 7 juli

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 25 sept no. 436 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 25 sept no. 436 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK 't S c h a k e l t j e 25 sept. 2017 no. 436 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Groep 1/2 In het nieuwe schooljaar willen we meer de nadruk leggen op het goed opruimen van de spullen die je gebruikt en

Nadere informatie

Liturgie paasviering

Liturgie paasviering Liturgie paasviering Welkomstwoord door juf Mandy Aansteken van de Paaskaars door Sera uit groep 1/2a, Suze uit groep 1/2b, Lotte uit groep 1/2c. Openingslied: Wij vieren feest, Kinderopwekking 232 Wij

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou

Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Je mag stralen je mag huilen je mag dwalen je mag schuilen je mag vragen je mag dromen je mag klagen je mag komen Hij wacht op jou Heb je naar aanleiding van dit dagboek vragen of opmerkingen? Mail me

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

Van Aron van Wijhe. Groetjes Heleen

Van Aron van Wijhe. Groetjes Heleen Ik heb veel geleerd van de gkij. Het was heel leuk. We gingen ganzenbord spelen als je op bv op 64 kwam dan moest je kaartje 64 opzoeken dan krijg je een opdracht zoals een was met je slechte hand een

Nadere informatie

GROEP 7/8. Gr. Nadia & Laura

GROEP 7/8. Gr. Nadia & Laura GROEP 7/8 Eind Januari gingen alle scholen in Medemblik schaatsen op de schaatsbaan. We deden wedstrijden en de Maria deed het goed. Van groep 7/8 heeft de Maria 4 bekers gewonnen dat is echt goed. De

Nadere informatie

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Hoedje van Papier in de Wijk - Kindermagazine HVT Nieuws - Editie 1 - Juni 2009 Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Van de redactie

Nadere informatie

Quizvragen met spelidee en werkbladen

Quizvragen met spelidee en werkbladen Quizvragen met spelidee en werkbladen De eerste letters van de goede antwoorden maken een nieuwe zin. (rode letters) Schrijf de antwoorden in het rooster van het werkblad, en je leest van boven naar beneden

Nadere informatie

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL Nieuwsbrief 5. Vrijdag 11 september 2015 *SINT JOSEPH* BASISSCHOOL ROZENHOUTSTRAAT 3 072-5715314 1704 CD HEERHUGOWAARD NOORD Beste ouders, Groep 3 Kaylee Maan vaas vis roos en pen ik sok aan juf Ik fint

Nadere informatie