P maandelijks TIJDSCHRIFT jaargang 36 januari-februari-maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P.209.647 3-maandelijks TIJDSCHRIFT jaargang 36 januari-februari-maart 2010"

Transcriptie

1 P maandelijks TIJDSCHRIFT jaargang 36 januari-februari-maart

2 VOORJAAR... EEN NIEUW BEGIN Het ruikt anders, het voelt anders, vogels beginnen te fluiten, de zon is sterker, de dag groeit... het is bijna lente. Ook bij ons in JPS (Jongerenwerking Pieter Simenon) is een ommekeer gebeurd. Eind 2009, begin 2010 was voor ons een periode van afscheid nemen van 3 geweldige mensen die voor een groot stuk de geschiedenis mee getekend hebben van onze Jongerenwerking Pieter en dit gedurende meer dan 30 jaar. Het grootste deel van deze JA zal bestaan uit teksten die allen betrekking hebben op het vertrek van onze 3 collega's. VINCENT, 'onze' directeur, bijna 37 jaar in dienst, heeft het roer van het 'ouderlijk schip' doorgegeven aan Gert Houben, methodisch coördinator en al een tijdje ondersteunend binnen de directie als overgang naar zijn fulltime directeursfunctie in het begeleidingstehuis. Gert zal met Sigrid Bielen, directeur Dagcentrum, en Ilse Jaspers, directeur BAAL, het directieteam van de Jongerenwerking Pieter Simenon vormen. We laten Vincent zelf aan het woord in deze JA, maar niet zonder te zeggen dat we niet graag afscheid nemen van hem: een prachtmens, integer, rechtvaardig, warmhartig, een idealist... We kunnen het lijstje nog langer maken, waarmee we alleen maar willen zeggen dat we hem missen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van Gert. In het volgende boekje zullen Gert, Sigrid en Ilse zich even aan u voorstellen. En terwijl we Vincent zijn kwaliteiten veel te kort proberen samen te vatten, beseffen we op hetzelfde moment dat al deze omschrijvingen ook perfect passen op zowel Martien Debelder als op Luk Hertogen. Beiden waren zij werkzaam op de methodische coördinatie van JPS en ook zij zijn met brugpensioen gegaan respectievelijk in december 2009 en in januari Martien was in dienst sedert 1973, met enkele jaren onderbreking, aanvankelijk als maatschappelijk assistente, later als methodisch coördinator. Heel haar periode in JPS heeft zij haar hart en ziel in haar werk gelegd. Dan blijft Luk Hertogen nog over. Van hoofdopvoeder, naar maatschappelijk assistent, coördinator van het toen nieuwe project BAAL, tot methodisch coördinator, heeft ook Luk een heel traject doorlopen binnen JPS. In dienst gekomen in 1975 heeft Luk altijd het welzijn van iedere jongere voor meer dan 100 % ter harte genomen. "Zijn mannen" zijn de rode draad geweest doorheen heel zijn loopbaan, die zich volledig in JPS heeft afgespeeld. Drie grote mensen, vol idealen, met steeds de jongeren centraal in hun handelen en denken, slaan nu een nieuwe weg in: de felbegeerde weg van... HET BRUGPENSIOEN. Een nieuw begin, vrijheid, ruimte, dingen doen waar nooit tijd voor was, genieten... Wat een mooie dingen staan hun nog te wachten? Het is hun meer dan van harte gegund alleen... we zullen hen missen want wie ooit met hen samengewerkt heeft, zal de indruk die zij gemaakt hebben niet snel los kunnen laten. Vincent, Martien, Luk bedankt voor alles wat jullie voor onze Jongerenwerking, voor onze jongeren betekend hebben. 2 DUIZENDMAAL DANK!

3 Afscheid van de directeur bij een jaarwende Loslaten in verbondenheid 22 januari 2010, 't Kristallijn te Mol. Een dag voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling Kunst en CANO* verbinden werd een voorprogramma georganiseerd: Kunstig afscheid Loslaten in verbondenheid, naar aanleiding van het brugpensioen van Martien De Belder, Luk Hertogen en Vincent Vanhumbeeck. Dit trio wilde hun afscheid een persoonlijk tintje geven samen met de collegapersoneelsleden van Jongerenwerking Pieter Simenon, de leden van de raad van bestuur, de leden van de vriendenkring en hun naaste familieleden. Ernst, humor en emoties wisselden elkaar af. Tussen heel wat gelegenheidsboodschappen nam directeur Vincent Vanhumbeeck van deze gelegenheid gebruik om naast een persoonlijk afscheid ook zijn nieuwjaarstoespraak uit te spreken. Wij willen dit graag ruimer delen via deze bijlage. (Cano: Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning) Nieuwjaarstoespraak (Vincent Vanhumbeeck) Voor alle informatie over het voorbije jaar 2009 en de plannen voor het volgende 2010 verwijs ik zoals gewoonlijk naar het kwaliteitsverslag-jaarverslag dat er doorheen de drukte van de jaarwisseling, de overdrachten van Martien, Luk en mezelf en de overdruk dan toch weer aankomt. Onze organisatie Jongerenwerking Pieter Simenon was al een tweetal jaren en blijft nog gevat in enkele belangrijke eigen ontwikkelingen binnen een voortdurend evoluerende sector Jongerenwelzijn en een overheidsbeleid, dat deze evolutie aanstuurt. Ik vermeld hier wel graag vier eigen ontwikkelingen: 1. Het project BAAL, onze HCA-dienst in Hasselt, werd na 10 jaren projectwerking verdiend geregulariseerd en zal vanaf 2011 voluit als een erkende voorziening kunnen verder evolueren. Uiteraard hangen hier nog een aantal organisatorische uitdagingen aan vast. 2. De protocollering van het CANO-concept, waaraan we met 7 andere Vlaamse voorzieningen intens werkten, geraakt afgewerkt rond deze jaarwisseling. Op basis van het afgeleverde protocol zou tijdens de eerstkomende jaren zowel de doelgroep van het begeleidingstehuis als de personele middelen en de werkingsmodaliteiten bevestigd moeten kunnen worden. Een belangrijke, maar slechts gedeeltelijke stap daartoe, de regularisering van het GKRB-project, is voorzien tijdens dit jaar. Hierin engageren we ons verder om met heel wat jongeren uit de gemeenschapsinstelling in Mol te werken. Alertheid en doorzetting zullen nodig zijn om ook onze andere projectmiddelen (PEL en Werkatelier) in een goede regularisering te kunnen vrijwaren, geïntegreerd in het CANO-aanbod. Hier blijft een stevige uitdaging voor de eerstkomende jaren! 3

4 3. Reeds enkele jaren bereidden we de opvolging en vervanging van 5 leidinggevende personeelsleden voor die binnen een kort tijdsbestek afscheid namen/nemen: Frank als directeur in het dagcentrum eind januari 2009, Magda, Martien en Luk, alle 3 als coördinatoren in onze CANO-werking (Magda in mei 2009, Martien half december 2009 en Luk eind januari 2010) en tenslotte ikzelf als directeur ook nu eind januari. In het dagcentrum schoof Sigrid door. In het begeleidingstehuis schoven Claudia en Patricia door en haalden we Roel binnen. En Gert schuift door eind volgende week. Alsnog een stevige proficiat voor de 5, die in dit vervangings- en opvolgingsproces benoemd zijn. Tegelijk werd de organisatie van de directie voor de hele organisatie herdacht. Op basis van een nieuw concept installeren we vanaf 02/2010 een algemeen directieteam: Gert, Ilse en Sigrid zullen, elk als directeur van de eigen deelwerking, samen het directieteam van Jongerenwerking Pieter Simenon realiseren. Dit directieteam organiseren in de zo juist mogelijke verhouding met de ontwikkelingen binnen de 3 deelwerkingen staat pas aan de start en betekent zeker nog een stevige uitdaging. 4. En waar we met onze organisatie al eerder in een proces van organisatieontwikkeling evolueerden in de richting van een netwerkorganisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen we nu begin 2010 het voorstel voorleggen van de keuze voor een procesgerichte netwerkorganisatie. De volgende maanden zal dit concept nog op vele interne overlegtafels uitvoerig aan bod komen. Dit realiseren wordt alweer een stevige uitdaging voor leidinggevenden en alle medewerkers. Het product kan mooie garanties bieden in de verdere toekomstige ontwikkelingen van Pieter Simenon in het bredere veld van de jongerenwelzijnszorg. Vier actuele uitdagingen! Vier boeiende processen! Hopelijk viermaal eindigend in werkbare resultaten. Uiteraard betekenden in het voorbije jaar en ook weer in dit volgende jaar 2010 de talrijke opnames, begeleidingen en reacties op delicten de even talrijke uitdagingen op de werkvloeren. De jongeren zelf herinneren ons dagelijks aan onze kernopdrachten. Hierrond kunnen we met een ferme groep medewerkers werken. Hierrond blijven we op zoek naar de goede evenwichten in de driehoek tussen individueel taakgericht werken, samenwerken en elk onze eigen persoon hierin ten volle kunnen ontplooien. En in dat persoonlijk ontwikkelen zitten we ook hopelijk goed in evenwicht met elk ons eigen privaat leven. Een aantal medewerkers kenden in 2009 privaat blije gebeurtenissen als geboorte, lief, huwelijk, opa of oma worden, diploma; maar ook droeve gebeurtenissen als overlijden van een geliefde, familielid, vriend, of tegenslag, ziekte, operatie, ongeval. Ook in 2010 zal dit niet anders zijn. Ook dat is, en in bepaalde periodes vooral, het leven. Ik wens jullie allemaal in 2010 gulle levenskracht en een fijn levensjaar. 4

5 Een persoonlijke afsluiter na 37 jaren JPS, waarvan 35 als directeur Aan 37 jaren JPS-werking bewaar ik vele zeer mooie herinneringen. Enkele ervaringen waarin ik heel gelukkig was, wil ik hier expliciet benoemen. Een 5 jaren geleden: het beklimmen van een totempaal van ongeveer 4 meter tijdens de doedag van het begeleidingstehuis, aan het Zilvermeer in Mol: samen met een jonge gast, elkaar fysiek steunend en optrekkend bovenop de top helpen. Een 8 tal jaren geleden: in de camping La Gileppe in het PEL-project (ErvaringsLeren) een touwenparcours afleggen en daarbij rekenend op de bijstand van en zekering door jonge gasten die in dit project in een begeleidende rol bij momenten het beste van zichzelf gaven. De vele positieve afrondingen van begeleidingen van jongeren. Het totaal verrast gevierd worden door personeel, jongens, raad van bestuur en buurt, omdat ik 25 jaren directeur zou zijn. Iedereen had zich hier een jaar vergist en dus was dit één jaar te vroeg georganiseerd. De vele lichten op groen vanuit de overheid naar aanleiding van aanvragen of projecten, vooral de instemming voor het nieuwbouwplan in Werkplaatsen in 1986, waardoor we eigenlijk de modaliteiten verwierven om flexibel te werken met onze doelgroep. De samenwerking binnen onze sector was arbeidsintensief, gelukkig vaak ook constructief. Op verschillende fora heb ik daarvan genoten, het meest in de samenwerking met de PEL-partners, met als top de camping-ervaringen in La Gileppe. De toffe en open samenwerking met vele collega-medewerkers binnen onze eigen organisatie. En de toffe ervaring dat dit ook kon met een goede vriend Luk, waarbij de samenwerking steeds ook correct bleef. En ook de geweldige ervaring dat dit ook kon met mijn eigen echtgenote Martien, waarvan ik bij momenten ook echt kon genieten. Uiteraard zijn er ook een aantal bedroevende herinneringen. Jongeren, waarmee het ons niet lukte een weg vooruit te gaan, of waarvan we later vernamen dat het hen niet goed ging. Het stopzetten van de samenwerking of de ontslagen van enkele medewerkers, waarmee het niet lukte om verder samen te werken; gelukkig is dit aantal zeer beperkt. Doorheen de vele jaren de overlijdens van een aantal medewerkers en jongeren, 5 van hen liggen begraven op het kerkhof naast de tuin van JPS. Bijzonder de instorting van de zijbouw van het oude kloostergebouw tijdens de afbraakwerken in 1984, toen een vrijwillige medewerker, die een ex-jongere was van het jongenstehuis en in de naburige wijk woonde, het leven liet. Ikzelf was niet aanwezig, Luk organiseerde toen het rampenplan. 5

6 In functie van de overdracht van 3 anciens aan de jongere garde werden natuurlijk heel wat overleggen georganiseerd. Welke kwaliteiten en/of competenties konden we achterlaten? Het was mooi te ervaren in een recent overleg met alle coördinatoren, dat de waarden die wij voorstaan en de kwaliteiten die we ontwikkelden, ook in onze opvolgers en jongere collega s zelf, en dus in Pieter Simenon, aanwezig zijn. Met vertrouwen kunnen wij loslaten. Uiteraard zal en kan zich een generatiewissel voltrekken, waardoor veranderingen en vernieuwing de kerncompetenties van Jongerenwerking Pieter Simenon verder kunnen prikkelen: innoveren, verbinden en zelfreflectie. Het afscheid van Martien en mezelf betekent ook het afscheid van de familie van Pieter Simenon in JPS: vader/moeder en hun gezin, mijn broer Willem (die hier zijn hele loopbaan opvoeder was), schoonbroer Edwin (waarvan ik de directie overnam), achterneef Paul (die chauffeur was in de goederencollectedienst), dochters Lies en Tinne in korte contracten, en uiteraard Martien en ikzelf. Graag wil ik nog enkele attributen achterlaten: - - Behorend tot de roots van Jongerenwerking Pieter Simenon 2 boekjes: het gele boekje van moeder Vanhumbeeck, Maria Simenon (zus van Pieter Simenon): Het leven van een moeder; 120 blz., opgetekend in En van een oud-gast die nog verbleef in Pieter Simenon te Donk, die in een boek zijn instellingsverleden van zich afschreef onder de titel: Kind van schaamte; 174 blz., verschenen vorig jaar. Mogen beide werken een plaatsje krijgen en aanwezig blijven in de bibliotheek in Pieter Simenon. Tenslotte een sleutel, de sleutel die ikzelf van de vorige directeur ontving, de sleutel van de brandkast, die ook al tot de roots van Pieter Simenon behoort. Graag ga ik na volgende week een sabbatjaar tegemoet, ook een stevige uitdaging om vanuit ruimte nieuw leven toe te laten. Ik dank jullie allemaal, omdat jullie, velen al lang tot zeer lang, naast en met mij samenwerkten. Het ga jullie goed! 6

7 KUNST en CANO verbinden foto van l.n.r. Luk Hertogen (JPS), Roger Delaet (Sibelco), Vincent Vanhumbeeck (JPS), Martien Debelder (JPS) aan het woord burgemeester Peter Vanvelthoven. Tevens een afscheid vanwege een trio collega's Martien De Belder, Luk Hertogen en Vincent Vanhumbeeck namen het initiatief om samen met 't Kristallijn te Mol een verbinding van kunst en CANO te organiseren naar aanleiding van hun brugpensioen. Martien en Luk eindigen hun werk in Pieter Simenon als coördinatoren in de CANO-voorziening, Vincent als directeur, en met zijn drieën hebben zij er jarenlang vanaf 1973 en 1975 inspirerend samengewerkt. Omdat deze voorziening dichtbij in Lommel-Werkplaatsen is gevestigd, kozen zij ervoor om de CANO-voorziening in de kijker te plaatsen en te verbinden met kunst. Dit werd gerealiseerd tijdens een druk bezochte opening van de tentoonstelling Kunst en CANO verbinden op zaterdag 23 januari 2010 in 't Kristallijn te Mol. Roger Delaet, verantwoordelijke van 't Kristallijn en afgevaardigde van Sibelco, presenteerde een voorbeschouwing. Luk Hertogen verwelkomde de kunstenaars en het publiek en praatte als cement het programma aan elkaar. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de BAR tenders, onder leiding van Koen Wellens. Inspelend op het programmaverloop brachten zij als feestelijke intro Opzij, opzij, opzij van Herman Van Veen en Ballade des gens heureux van Gerard Lenorman. Later brachten zij ons wat dichter bij de leefwereld van onze doelgroep met Yellow Ribbens van Tony Orlando en Laat me van Ramses Shaffy, om tenslotte dromend af te ronden met Imagine van John Lennon. 7

8 Vincent Vanhumbeeck lichtte het begrip CANO toe en Martien De Belder dichtte CANO en kunst toe. Omdat beide toespraken inhoudelijk de kern uitmaakten van het programma, nemen we ze beiden volledig over. Burgemeester Peter Vanvelthoven sloot gesmaakt de rij sprekers af, stak Jongerenwerking Pieter Simenon nog een stevig hart onder de riem en opende de receptie en tentoonstelling. Voorstelling CANO (door Vincent Vanhumbeeck) Omwille van het gevarieerd publiek graag toch eerst een algemene voorstelling van Pieter Simenon. Het jongenstehuis Pieter Simenon startte als familiaal initiatief bijna 50 jaren geleden in Donk bij Herk-de-Stad, genoemd naar een overleden broer-missionaris van de stichters. In 1971 verhuisde deze instelling naar Lommel-Werkplaatsen, hier in de buurt. De initiatiefnemers focusten binnen de bijzondere jeugdzorg op de opvang en begeleiding van moeilijker te begeleiden adolescente jongens. Vanuit deze ervaring werd vanuit een lokale en preventieve invalshoek 19 jaren geleden in Lommel-centrum ook een dagcentrum De Teuten georganiseerd. Ook vanuit de ervaring met de specifieke doelgroep werd 12 jaren geleden in Hasselt een HCA-dienst BAAL opgestart om bij delictgedrag van jongeren herstelgerichte en constructieve reacties te ontwikkelen en uit te voeren. Jongerenwerking Pieter Simenon evolueerde als een kleinschalig, gedifferentieerd en voortdurend vernieuwend aanbod van residentieel verblijf, begeleiding en afhandeling van delicten. Met gemotiveerde en enthousiaste personeelsploegen engageren wij ons om samen verbindend te werken om breuken tussen jongeren, hun leefomgeving en de samenleving te herstellen, steeds in antwoord op een maatschappelijke verwijzing. Het begeleidingstehuis hier in Lommel-Werkplaatsen realiseerde via bijkomende projectmiddelen een geëigend aanbod. Samen met enkele andere pionierende voorzieningen in Vlaanderen werden ervaringen vanaf 1991 in een ZIB-project (Zeer Intensieve Begeleiding) en na 2001 samengebracht in een concept CANO. Dit letterwoord staat voor een Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Essentiële kenmerken van een CANO-voorziening zijn de volgende: De doelgroep wordt herkend als moeilijk begeleidbare adolescenten en hun leefomgeving. Zij kampen met zeer ernstige problemen op diverse levensdomeinen. Zij kennen een cumulatie van kwetsuren en breuken, waardoor ze in uitsluitingssituaties belanden en zich niet meer verankerd voelen in de samenleving. Velen van hen worden ons in Lommel-Werkplaatsen toegeleid vanuit de gemeenschapinstelling in Mol. Voor deze doelgroep hanteren we zeer flexibele opvang- en begeleidingsmogelijkheden binnen en buiten de voorziening, in en met de ruime leefomgeving van de jongeren, steeds in afstemming met de verwijzer en die is de jeugdrechtbank of het comité bijzondere jeugdzorg. 8

9 Tot het vaste CANO-aanbod behoren de contextbegeleiding (of begeleiding van het gezin en het netwerk), de individuele begeleiding, training en behandeling, residentieel verblijf, time-out (of korte onderbreking) en begeleiding van tijdsbesteding, die gericht is op scholing, werk en vrije tijd. We betrachten een begeleidingsengagement naar de jongere toe, door zoveel mogelijk op maat van de jongere en zijn leefomgeving te werken, waardoor een continuïteit van de begeleiding wordt gegarandeerd en nieuwe uitsluitingen kunnen vermeden worden. Het uitgangspunt van CANO-werkers is het geloof dat deze adolescente jongeren best opgroeien binnen het herstel van de breuken met hun eigen leefomgeving en/of in de opbouw van een nieuwe leefomgeving, zoals bijvoorbeeld begeleid zelfstandig wonen. We doen daartoe een sterk appèl op de positieve mogelijkheden, capaciteiten en krachtbronnen die aanwezig zijn in deze jongeren zelf, hun ouders en steunfiguren. Vaak meer vragen dan antwoorden. Ook niet weten, vertrouwen, geloof, hoop en ook liefde voor de jongeren en het vak. Een vak waarin je met je hoofd, je handen, je hart en ziel werkt. Steeds weer uitdagingen, zoektochten en zeer veel overleg. Vanzelfsprekend een intensieve samenwerking van de medewerkers met vele betrokkenen op de werkvloer zelf, in vele netwerken en binnen een kleurrijk palet van vele overlegfora. Sedert 2 jaren verschafte de Vlaamse overheid ons samen met de 7 andere CANOvoorzieningen in Vlaanderen de ruimte om het CANO-concept te protocolleren, d.w.z. het duidelijk uitschrijven van een onderkende en aantoonbare organisatie van een open hulpverleningsaanbod voor een specifieke doelgroep. Het resultaat daarvan daagt verder uit om middelen en modaliteiten te regulariseren. Dit CANO-proces voltrekt zich in een boeiende sector bijzondere jeugdzorg en jongerenwelzijn, die voortdurend in ontwikkeling evolueert en als sector absoluut een duidelijkere en juistere maatschappelijke waardering verdient. Namens Martien De Belder, Luk Hertogen en mezelf, het trio dat na vele jaren samenwerken gisteren afscheid nam van de Jongerenwerking, wil ik afsluitend hier nog zeggen dat wij in Pieter Simenon een boeiende loopbaan kenden en er graag werkten. En met vertrouwen in de opvolging nog dit aan de hele personeelsploeg, die straks Jongerenwerking Pieter Simenon verder in goede banen leidt: dank jullie wel voor de lerende samenwerking en blijf u bescheiden onderscheiden. 9

10 Toedichten van Kunst en CANO (door Martien De Belder) KIES Bestaan kan iedereen. Er zijn vraagt moed. En wat de dichter doet is pleiten voor het een. Hij wil zijn leven niet door wekkers laten leiden of als een hond onthouden dat hij kan slapen tot het rinkelt naast zijn oor. Hij bauwt niet na wat hij soms uit een mond hoort vallen op tram acht, of met een zwarte kwast over een smoel geschreven ziet. Zelf houdt hij niet van vlekken maken, maar als het bot moet stelt hij dingen scherp zodat het snijdt. Hij woelt en spit graag, graaft de scherven uit de klei, haalt het beste wat er is naar boven, ook al weet hij dat er daardoor naast zijn hart een stem blijft jeuken, maar ach zo gaat dat als de dingen moeilijk worden en je bereid bent met een pen van krijt of kool te schrijven. Hij is het best geplaatst om iets over de gum te zeggen, omdat hij als geen ander weet hoe leeg het is als hij het blad omslaat, hoe snel de fout, maar ook hoe klein en hoe verlamd een hand van angst. En daarom juist blijft hij in potlood denken, want dat is volgens hem het wezen van er zijn. Het gedicht 'Kies' van Bart Moeyaert brengt ons naadloos naar de verbinding tussen Kunst en CANO: kiezen om een weg te gaan waar zekerheden in vraag worden gesteld, waar het niet weten een drijfveer wordt, waar de ontmoeting met jezelf en de anderen een bron van inspiratie is. Vertrouwend op het proces, worden vragen gaandeweg ontsluierd en ontstaat een unieke creatie, een doelgericht en creatief handelen. In deze gedrevenheid en basishouding vinden Kunst en CANO elkaar. 10

11 Kunst ontstaat uit een nood en innerlijk verlangen. Elke creatie vraagt moed en durf niet gekende wegen te bewandelen, open aandacht en afgestemd zijn op zichzelf en de wereld. Creëren is wroeten, blijven zoeken, soms helemaal opnieuw beginnen maar ook toelaten en niet sturen. Met het nodige vakmanschap wordt uitdrukking gegeven aan dat wat nu aan de orde is. En elke creatie draagt de volgende en dus groei en evolutie in zich. Kiezen om met jongeren en hun gezinnen, die gekwetst werden door het leven, op weg te gaan, ontstaat uit een nood en een innerlijk verlangen, vraagt een afgestemd zijn op de ander en zichzelf, een ontmoeting van 2 werelden, elk met hun bijzonderheid, elk evenwaardig. Bereid zijn samen een proces te gaan van zoeken en niet weten, durf en moed om niet gekende wegen te bewandelen, soms helemaal opnieuw beginnen, om met het nodige vakmanschap dragend aanwezig te zijn, vertrouwend op de weg die wordt afgelegd en op elke stap die een volgende en dus groei en evolutie in zich draagt. In de kunstenaars die we vandaag ontmoeten herkennen we niet alleen onze gedrevenheid maar ook essentiële kenmerken van onze werking. 11

12 Albert Cuypers: beeldhouwer, bronsgieter. Als wees, door vele opvoeders grootgebracht, als adoptie- en pleegvader van 6 kinderen, weet hij als geen ander hoe getekend een leven kan zijn. De nood aan het verwerken van de pijn uit het verleden en het openen van een toekomst drukt hij uit in zijn werken. In de voorbereiding van deze tentoonstelling, verwoordde Albert het zelf als volgt: "De schreeuwers maken 'het lijden in de wereld' zichtbaar, maar ook de strijdvaardigheid; mijn vliegers tonen dat dromen mag; kijken door glas stelt de vraag of onze waarneming vervormd wordt vanuit wie we zijn". Zijn beelden zijn monumentaal of zet hij op hoge sokkels. Het kikkerperspectief werd zijn waarmerk. In het deformeren van zijn figuratief werk vond hij het middel om het beeld zijn unieke betekenis te geven. Zijn werk choqueert, bevrijdt, heelt en opent ook de toekomst. Zijn beelden getuigen van degelijk vakmanschap. Albert verlegt voortdurend grenzen. Door het werken met brons worden zijn beelden technischer, duurzamer, minder gedeformeerd en houden ook een zoektocht naar het esthetische in. Ze blijven uitgesproken realistisch, maatschappij- en zelfkritisch. Zoals in het leven gebeurtenissen precies op het juiste moment kunnen samen vallen, werd Albert gevraagd door een kindertehuis een beeld te maken dat staat voor het gekwetste kind. Vandaag zetten we dit beeld centraal. Het is een zelfportret van zijn verleden, maar ook een portret van kinderen vandaag, die door het leven gekwetst zijn. Ze dragen de rugzak van hun verleden mee, maar ook het huisje, hun toekomst onaf en open. Het beeld is een getuigenis van de verbondenheid tussen verleden en toekomst. Dit beeld van Albert Cuypers brengt ons naar onze tweede kunstenaar van vandaag: Marc Jacops: een meester in digital art of mixed media. Reeds jaren schilderde Marc op doek, gebruik makend van pastel, houtskool en acryl, later bracht hij ook woorden mee in beeld. Als grafisch vormgever is hij gepassioneerd door de bijna grenzeloze digitale mogelijkheden binnen de kunst en vond een voor hem unieke, eigentijdse, vernieuwende uitdrukkingsvorm. Hij maakt een digitale collage van fotografie, schetsen, schilderijen, teksten en alles dat gebruikt kan worden om een uitgebalanceerd geheel te creëren. Het gebruik van fotografie en vectoriële tekeningen zorgt voor een kleurrijk beeld met een positieve uitstraling. Laag na laag wordt het schilderij opgebouwd. Zijn werk is gedurfd, soms confronterend, innovatief, kleurrijk en reflectief. Met vakmanschap gebruikt hij alle technieken die digitaal worden aangereikt en creëert een verhaal. Zij tonen aan dat binnen en dankzij de diversiteit van technieken creativiteit mogelijk is. De werken zijn op doek afgeprint en, zoals de kunstenaar zelf zegt, spreken ze voor zich. Ze nodigen uit telkens iets nieuw te zien. Het beeld, verleden en toekomst, werd voor deze tentoonstelling door Marc verwerkt en geïnterpreteerd op doek, getuigend van verbondenheid. Ook muziek en zang zijn vandaag volwaardig als kunstuitdrukking aanwezig. De vocal male group The BAR tenders, omkadert het geheel, geeft een extra accent aan de opening van de tentoonstelling door hun interpretatie van enkele liederen. Zij zijn de dragers van het geheel. Wij danken de kunstenaars voor hun enthousiaste samenwerking en inspiratie. Zijn we als medewerkers van Pieter Simenon niet allemaal een beetje kunstenaar? Vanuit die blik ontdekken we misschien ook de jonge kunstenaars in onze doelgroepen. Om te eindigen zetten we hen nog even centraal in een gedicht. 'Mijn weg plaveien, stevig sterk, met zekerheden voor het leven. Voor mijn ouders een gegeven. Maar voor mij een moeilijk werk. Mijn weg plaveien? Ik houd van zand en zwerfkeien'. 12

13 Luk Hertogen verwoordde zijn afscheid zo jaar geleden, ik ben 18 jaar... Ik kom uit een warm en strijdbaar nest. Ik ga hier mijn familiale geschiedenis niet volledig uit de doeken doen. Maar ik zou de huidige Luk niet zijn zonder mijn vader en moeder, mijn (schoon)broers en (schoon)zussen aan wie ik zeer veel heb te danken. Dankuwel Mijn studiekeuze is snel gemaakt: ik wil maatschappelijk werker worden. Ik wil de samenleving (mee) veranderen en kies ervoor om dit van binnenuit te doen wat niet zo evident was in die tijd. Ik leer Vincent en Martien kennen op de sociale hogeschool. We worden vrienden doch wisten toen niet dat 40 jaar later deze vriendschap alleen maar sterker zou worden. Dankuwel Vincent en Martien. Collega s zijn we binnenkort niet meer. Vrienden blijven we voor het leven! En voor ik het vergeet ook mijn vrouwtje Rita hoort hierbij en zorgt voor het klavertje vier. Even terug in de geschiedenis 1970: ik ontmoet vader Vanhumbeeck op de trappen van het kasteel Landwijk te Donk (geen echt kasteel natuurlijk). Zijn indrukwekkende verschijning in stofjas, tussen de jongens (de meesten ouder dan mij) en de 3 honden, staat steeds haarfijn op mijn netvlies gegrift. Ik blijf middageten, jongens en familie bij en onder elkaar. Ik voel interesse en nieuwsgierigheid maar ook onzekerheid en angst. Die mannen kijken precies recht naar binnen bij mij. Vincent vertelt dat hij sinds zijn elfde mee is opgegroeid tussen de jongens. Je voelt hier ruimte tussen mensen in een weidse omgeving. Toen merkte ik reeds kiezen voor een doelgroep op gelijkwaardige basis: dat is de huissleutel van jongerenwerking Pieter Simenon en het wordt ook mijn huissleutel. Dank U vader en moeder. Na mijn legerdienst in 1975, het jongenstehuis was toen verhuisd naar een oud kloostergebouw in Lommel, vroeg Vincent me of ik zin had om mee mijn schouders te zetten onder de uitbouw van de werking. Ik wilde dit wel enkele jaren doen doch het heeft me nooit meer losgelaten. (Ik werkte nog enkele weken samen met mijn broer Jan en ook 7 jaar met Jean-Marie die mijn schoonbroer zou worden. Ik wil hier speciaal Willem bedanken van wie ik zoveel geleerd heb). 13

14 Contact met de doelgroep is voor mij altijd een evidentie (nodig) geweest. Het loopt als een rode draad doorheen de jaren. In de leefgroep, binnen het opnamebeleid, binnen de dienst BAAL, bij het opvolgen van het begeleidingstraject. Jongens zijn als een spiegel. Ze leggen je sterktes bloot maar vooral je uitdagingen. Je kan enige tijd faken maar als je jezelf niet in vraag durft stellen zak je gegarandeerd door het ijs. De jongens hebben me geleerd om zelfrespect op te eisen op één voorwaarde nl. dat je hen (de andere) op de eerste plaats respecteert. Ze hebben me ook geleerd om een onderscheid te maken tussen (soms vervelend) gedrag en de persoon die erachter zit en die recht heeft op respect. Samen met mijn gezin zijn we verschillende jaren op vakantie geweest met een 3-tal jongens. Momenten om nooit te vergeten vraag het mijn kinderen maar, ze zijn hier vanavond. Dankuwel jongens De jaren daarna kreeg ik zovele kansen om mijn steentje bij te dragen bij de uitbouw van de werking zoals o.a. samen met Martien de sociale dienst uitbouwen, het opnamebeleid ontwikkelen. Ik mocht de start van BAAL van kortbij mee vorm geven. Ik kreeg de kans om het begeleidingstraject van de jongens mee te sturen en te ondersteunen. Het project ervaringsleren druk ik aan het hart en zoveel meer. Dankuwel organisatie... Dit alles is echter onmogelijk zonder een sterk team van collega s. Ik ben iemand die erg taakgericht is. Voor mij was het resultaat steeds belangrijker dan het proces. Dankzij mijn collega s heb ik mezelf en mijn uitdagingen beter leren kennen zoals wat geduldiger zijn, wat actiever leren luisteren Het jongenstehuis heeft mij altijd gesteund bij de uitbouw van onze vakbondswerking zowel binnen de voorziening als sectoraal, immers geen welzijn voor onze jongens zonder welzijn voor het personeel. Hoe dikwijls zijn we niet samen gaan betogen met resultaat! We hebben samen zoveel plezier gemaakt. Jullie kennen mijn slogan: hard werken en hard lachen gaan hand in hand. Dit lachen zal ik missen!! Dankuwel collega s Steeds heb ik getracht, ik zeg wel getracht, een evenwicht te vinden tussen mijn gezin, mijn werk, mijn vrije tijd en mijn sociaal engagement. Dit is niet altijd gelukt dankzij mijn vrouwtje heb ik doorheen de jaren geleerd dat mijn gezin de hoeksteen is van alles. Ik ben haar daar nu ontzettend dankbaar voor. Hoe dikwijs heb ik niet gezegd: "Ik hou van alle vrouwen maar ik heb slechts één koningin. Ik ben fier op mijn kinderen en schoonkinderen. De vier laatste jaren zijn er nog vier godsgeschenken bijgekomen, allemaal meisjes! Vandaag zien jullie ze niet op foto ze zijn hier. Een leuke opa worden is mijn grootste uitdaging. Dankuwel gezinnetje Tot slot Moeilijk afscheid nemen dochter Els had daar vroeger altijd last van. Nu weet ik van wie ze dit heeft. Het hoofdje ziet het zitten. De gevoelens hinken nog wat achterop. En toch afscheid nemen vier je maar als er nieuwe uitdagingen lonken. Hier ga ik voor!! Luk 14

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Zuwe Mobiliteitscentrum

Zuwe Mobiliteitscentrum Adres: Zuwe Zorgcentrum Woerden Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden Telefoon: 0348-428040 E-mail: mobiliteitscentrum@zuwe.nl Zuwe Mobiliteitscentrum Inhoud Colofon 1. Voorwoord......................................

Nadere informatie

MISC. Mediërende interactie bij baby s, peuters en kleuters. Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers. More Intelligent and Sensitive Child

MISC. Mediërende interactie bij baby s, peuters en kleuters. Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers. More Intelligent and Sensitive Child MISC Mediërende interactie bij baby s, peuters en kleuters Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers More Intelligent and Sensitive Child naar het concept van Prof. Pnina S. Klein MISC-team België

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid DAGCENTRUM DE TEUTEN JAARVERSLAG 2014 DAGCENTRUM DE TEUTEN Jaarverslag 2014 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid Koning

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT!

Wingerd CAPACITEITSUITBREIDING... NA VIJF JAAR KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN ZIJN WE NOG STERKER OVERTUIGD VAN DIT INNOVATIEVE CONCEPT! ERKENNINGSNUMMER P708430 Afgiftekantoor Leuven 1 Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel. T 016/28.47.90 Fax. 016/20.44.45 V.U.: P. Coosemans, Schoolbergenstraat 165, 3010 Kessel-Lo BELGIE-BELGIQUE PB Leuven

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie