Na Pasen. door Bert Jan Lietaert Peerbolte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na Pasen. door Bert Jan Lietaert Peerbolte"

Transcriptie

1 UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIDEN EN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE LEIDEN E.O. 25 e JAARGANG NUMMER 4 APRIL 2015 Na Pasen door Bert Jan Lietaert Peerbolte Met Pasen viert de hele christenheid de opstanding van Jezus Christus. Veel mensen leven ieder jaar weer heel bewust naar dit feest toe. De periode van 40 dagen ter voorbereiding op het paasfeest is een tijd van inkeer, van bezinning en van onthouding. De een onthoudt zich van het drinken van alcohol, de ander van snoep en weer een ander van bijvoorbeeld koffie. Het is een tijd van voorbereiding en dan is daar het moment waarop wij vieren dat het Licht in het duister is gaan schijnen en blijft schijnen. Het kan zijn dat de eerste dagen na Pasen wat leeg aanvoelen. Immers: de voorbereiding is voorbij en ook het feest ligt achter ons. Het leven wordt weer normaal en herneemt zijn alledaagse gang. En juist dan is de vraag: hoe geven we vervolg aan het paasfeest? De evangeliën berichten ons over diverse Pasen en Pesach Het woord Pasen is de verdietsing van het Aramese woord pascha, dat teruggaat op het Hebreeuwse woord Pesach. Dit is het joodse feest van de bevrijding uit Egypte. Het christendom heeft de naam van dit feest overgenomen, daarbij aangemoedigd door het (onjuiste) verband tussen pascha en het Griekse woord voor lijden: paschein. De nieuwe christelijke invulling van dit feest, namelijk de bevrijding van zonde en dood door Christus dood en opstanding, werd in het verlengde gezien van de bevrijding uit Egypte. In de oudste christelijke paaspreek (ca. 170 na Chr.) zegt Melito van Sardes het zo: Christus is het Pasen van onze redding. Hij is het die ons uit slavernij verloste tot vrijheid, uit duisternis tot licht, uit dood tot leven. Cor Hoogerwerf verschijningen van de opgestane Heer. Een van de mooiste van deze verhalen is wel de episode van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs (Lucas 24:13-53). De ons verder onbekende Kleopas en zijn anonieme metgezel zijn op reis en verkeren duidelijk in een staat van verwarring. Jezus verschijnt aan hen en loopt met hen mee, maar ze herkennen hem niet. Lucas laat de beide leerlingen aan Jezus verslag uitbrengen van wat er de voorgaande dagen in Jeruzalem gebeurd was. Hij gaat met hen in gesprek en legt hen uit dat alles voorzegd was in de Schrift. Na enige aandrang van de kant van de twee leerlingen besluit Jezus bij hen te blijven eten. En dan, wanneer hij het brood breekt en de zegenbede uitspreekt, dan herkennen de leerlingen hem. Dit verhaal is in zekere zin een waarschuwing aan het adres van de theologen. Jezus theologische argumentatie komt totaal niet over bij zijn leerlingen. Het moment waarop hun de schellen van de ogen vallen, is het moment waarop Jezus het brood breekt en de zegen uitspreekt. Daarmee legt Lucas een kritisch accent: de kerk is niet in de eerste plaats een plek van theologische argumenten, maar van gemeenschap met de Heer. Het Leids Kerkblad 1

2 Vervolg van pagina 1 breken van het brood, het samen met elkaar eten - dat is het moment waarop de eigenlijke gemeenschap ontstaat. De verwarring van de Emmaüsgangers is gemakkelijk voor te stellen. Wat er in Jeruzalem gebeurd is, is ook niet niks. God is ingebroken in de menselijke geschiedenis en heeft de banden van dood en vernietiging doorbroken. Pasen gaat eigenlijk het menselijk bevattingsvermogen te boven. Met Pasen achter ons zijn de Emmaüsgangers misschien wel een beeld voor Colofon Leids Kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeente te Leiden en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Leiden e.o. onszelf. Ook wij zijn, geestelijk gesproken, op weg van Pasen naar ons eigen huis. Ook wij moeten nu bedenken hoe we het grote mysterie van Pasen meenemen in ons leven. In onze geseculariseerde en individualistische maatschappij kan dat een eenzaam avontuur lijken. En juist daar corrigeert het verhaal van Lucas ons. Het is namelijk bij het breken van het brood, bij het vieren van de gemeenschap, dat het effect van Pasen voelbaar wordt. De prominente theoloog Alfred Loisy schreef in 1902 een historisch geworden uitspraak over Jezus op: Jezus verkondigde het Koninkrijk (van God) en wat kwam was de Kerk. Veel mensen hebben die woorden als negatief opgevat. Het verhaal van de Emmaüsgangers toont een andere kant van deze uitspraak. Het mysterie van Pasen ligt ten grondslag aan de gemeenschap van het evangelie. Ook al heeft het evangelie voor ieder individu betekenis, het wordt pas tastbaar in de gemeenschap. We hebben die kerk van alle eeuwen gewoon nodig, omdat we daar elkaar én de Heer ontmoeten. De auteur is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is lid van de Leidse Binnenstadsgemeente Dit blad verschijnt 8x per jaar; tussentijds wordt (wijk-)informatie verspreid. Redactieraad De redactieraad wordt gevormd door de scriba s of andere vertegenwoordigers van de wijken en kerkelijke organen en is verantwoordelijk voor deze uitgave. Redactie ds. A. Alblas, hoofdredacteur mw. H. Eshuis-Boter, eindredactie E. van der Plicht, algemeen mw. J.I. Schoonwater, jongerenredactie mw. E.E. Veenstra-Monteban, algemeen mw. S.G. Visscher, eindredactie en website adres van de redactie: Fotografen Voor gebruik van de in dit blad gepubliceerde foto s door derden is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de redactie. H.W. Bertram (hwb) N. Bavelaar J. van Duuren mw. H. van den Broek H. Labots A.P.J.J. Snepvangers E. Elstak mw. M. van Vliet F. Voets mw. A. M. Heijbroek Advertentieredactie R. Favier, Administratie, abonnementen en klachten over bezorging enz: Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden, telefoon: Het volgende nummer verschijnt op 22 mei De kopij moet uiterlijk op zaterdag 9 mei om uur zijn ingeleverd: wijkberichten bij de scriba. Vormgeving Druk Groen Media Leiden Koster in beeld Even voorstellen: Henk Holswilder is mijn naam, koster/ beheerder van de Vredeskerk in Leiden. De functie bestaat uit meerdere componenten: enerzijds als koster ten behoeve van de kerkgemeenschap en anderzijds als beheerder verantwoordelijk voor de exploitatie/verhuur van het kerkgebouw. Als koster voer ik de praktische zaken uit zoals de verzorging van de wekelijkse eredienst, de kerkelijke vergaderingen/bijeenkomsten en ben ik gastheer van de gemeente tijdens deze activiteiten. De contacten die hieruit voortvloeien bieden mij een mogelijkheid om, daar waar nodig, op persoonlijk vlak iets voor de kerkleden te betekenen. Een troostend woord, een arm om een schouder of een luisterend oor is iets waar mensen vaak behoefte aan hebben. Op het zakelijk vlak gaat het meer om het maken van afspraken, het vaststellen van gebruiksregels, de catering en het vervullen van de wensen van de huurders. Door de duur van mijn arbeidsverband zijn hierdoor ook meer persoonlijke contacten ontstaan. Kortom een enerverend beroep waarin ik mijn gastheerschap, samen met mijn vrijwilligers, kan inzetten voor de bezoekers van de Vredeskerk. Bezoek ook onze website: 2 Leids Kerkblad

3 Jong! Jacqueline Schoonwater Morgen zeg ik het In het Imperiumtheater Leiden stonden op 12 maart acht jongeren klaar om het theaterstuk Morgen zeg ik het op te voeren. Jammer genoeg kon één van de spelers wegens ziekte niet optreden, maar dat werd soepel opgevangen door de andere acteurs. Na maandenlang oefenen konden zij in een volle zaal eindelijk hun voorstelling laten zien. De jonge acteurs hebben rond het thema uit de kast komen veel met elkaar gesproken en ervaringen met elkaar gedeeld. Hierdoor konden zij de verschillende facetten rondom deze problematiek goed aan het publiek overbrengen. In het stuk werd duidelijk hoeveel twijfel er is en hoe je door verschillende stemmen in je hoofd en meningen van anderen heen en weer geslingerd wordt. Door deze stemmen ontstaat er opnieuw twijfel en angst. Het theaterstuk liet duidelijk de continue strijd zien tussen hoop en wanhoop. Om uiteindelijk toch uit de kast te komen speelt de omgeving een belangrijke rol. Vragen als: is het wel echt zo of vergis ik me? Wat vinden andere leeftijdsgenoten van mij? Hoe zullen mijn ouders, broer of zussen reageren? Word ik geaccepteerd? Al deze vragen maken het moeilijk om het te zeggen. In het stuk zag je dat één verkeerde opmerking het proces kan vertragen of nog erger, er zelfs toe kan leiden dat je je mond houdt en er mee blijft rondlopen. Het daverende applaus gaf duidelijk aan dat het theaterstuk diepe indruk heeft achtergelaten en na afloop kwam er een leuke discussie op gang met de spelers en het publiek. Al met al een zeer geslaagde avond! De voorstelling is een productie van M25 Leiden, COC Leiden en Theaterwerkplaats SMIT. Jeugd in relatie tot de ander Harmen van den Dorpel, Jeugdwerk richt zich op het aangaan van duurzame relaties met jongeren. Doel is dat zij af kunnen kijken hoe een leven in de nabijheid van God vorm kan krijgen. Een belangrijk aspect van dit voorleven is betrokkenheid bij de ander. Deze ander kent verschillende verschijningsvormen, dichtbij of verder weg. Denk aan de ouderen in de gemeente, de minder bedeelden, de zieken of armen. Binnen de Marewijkgemeente wordt actief gezocht naar een verbinding tussen de diaconie en het jeugdwerk. In veel andere kerken en gemeenten is het jeugddiaconaat al een stap verder. Gelukkig hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden en is er ondersteuning vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij en het jongerenproject M25! Geïnspireerd op een van de werken van barmhartigheid wordt een doel uitgekozen en worden verschillende acties op touw gezet om geld in te zamelen. Op deze manier wordt de ander een concreet goed doel en wordt er gestreefd naar diaconale bewustwording. We zijn gezegend dat veel van onze jongeren in relatieve luxe op kunnen groeien. Belangrijk is dat jongeren zich bewust worden van het feit dat deze voorspoed niet voor iedereen praktijk is. Door zich in te zetten voor het goede doel zullen ze zich meer bewust worden en leren omzien naar de ander. Het helpen bij diaconale acties helpt hen om te leren hoe het is om als christen praktisch handen en voeten te geven aan het geloof in Jezus Christus. Leids Kerkblad 3

4 Bijzonder Kerkenwerk Leiden Predikant: ds. A. Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest, tel , Secretaris: E. van der Plicht, Raaphorst 35, 2352 KJ Leiderdorp, Penningmeester: F. van Dijk, Koninginnelaan 88, 2313 AT Leiden Bankrekeningnr.: IBAN: NL 15 INGB t.n.v. penningmeester Bijzonder Kerkenwerk Website Evensong 12 april In het vorige kerkblad stond al uitvoeriger informatie, maar nog even een extra melding. Op zondagavond 12 april om uur zingt de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons, begeleid door cantor-organist Theo Visser van de Hooglandse Kerk de eerste Evensong van dit seizoen. Het wordt een echte paasevensong. Met als paasthema: als twee werelden elkaar raken Evensong 10 mei De volgende Evensong is op zondagmiddag 10 mei om uur. Dan mogen we het Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies ontvangen in de Hooglandse Kerk. Ze komen dan bijna direct uit Engeland terug dus zijn enorm ingezongen. Het thema in deze tijd van Hemelvaart luidt Column Hekken tegen vluchtelingen geen ander geschenk dan mijn afwezigheid. Naast de Bijbelgedeelten klinken teksten van de moslim-mysticus Rumi. De Canticles worden gezongen in een zetting van Brewer, de preces and responses zijn van Richard Ayleward. De chant is psalm 111 en de anthem is Let all the world in every corner sing van Vaughan Williams. Open Kerk Leiden gaat uitbreiden: Webmaster gezocht Open Kerk Leiden is inmiddels al weer drie jaar in de lucht. De start was geweldig, in het eerste jaar wonnen wij de Golden Webfish Award, een award voor de meest aansprekende religieuze website. In de loop der jaren is het bezoekersaantal gestaag gestegen. In 2014 maakten vluchtelingen de oversteek naar Europa, via de Middellandse Zee. Veel politici pleiten voor strengere grenscontroles en hoge hekken aan de kust in Italië en Griekenland. Probleem opgelost? Welnee. Simpele oplossingen zijn er niet. Opvang in de regio is wenselijk, maar volgens de VN dreigen de buurlanden van Syrië te bezwijken onder de enorme stroom vluchtelingen. Het plaatsen van een hek lijkt een statement: ze zijn niet ons probleem. Van het rijke Europa zou je meer mogen verwachten richting medemensen in nood... Volgens een journalist heeft IS het plan om jihadisten mee te sturen op de bootjes naar Europa. Iedere vluchteling is daardoor ineens een potentiële terrorist geworden. Hoe zou je het zelf vinden als je doodsbang, weg van je thuis, vergeleken wordt met een jihadist? Terwijl je juist op de vlucht bent voor de terreurdaden van IS en Boko Haram? Terwijl je alles hebt moeten doen om te sparen voor de overtocht, je lot in handen van mensensmokkelaars moest geven en misschien familie bent verloren onderweg? Angst is een slechte raadgever. Laten we niet naïef zijn, maar zeker geen hek om ons hart bouwen. Wouter Langendoen De eerste stap is gezet en in 2015 gaan wij een tweede stap maken, OKL wordt uitgebreid, verbreed, we gaan meer inspelen op de actualiteit en we worden meer opiniërend. Daarom zijn wij op zoek naar een webmaster, een vrijwilliger, die in een team van drie webmasters mede gaat zorgen voor de content op de website, de kwaliteit en de continuïteit en ook contacten onderhoudt met de vele relaties van OKL. Wij zijn op zoek naar iemand die: - onze visie ondersteunt en daar inhoudelijk richting aan kan / wil geven; - goed kan communiceren in woord en schrift; - initiatiefrijk is; - gedisciplineerd is en ook anderen aanspreekt; - goed met software kan omgaan. Wij gebruiken MSword, Wordpress, Made- Simple, Mailchimp, Gimp, Gmail, Google, Photoshop, e.a.. Specifieke kennis van deze software is niet vereist, als je handig bent met software is dit zo te leren. Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie? Neem contact op met Ton Zeilstra, of mail naar Blog In haar laatste blog schrijft Femke Krijger over de Japanse zegswijze: on ko chi shin, vrij vertaald: Bestudeer oude kennis en breng het naar deze tijd. Zo bestudeer ik een uitleg van de I Tjing, het boek der veranderingen. Dit Chinese wijsheidsboek beschrijft alle bestaande verhoudingen en hun dynamiek op het niveau van hemel, aarde en mens, die deze twee in zich verbindt. Ik probeer niet te blokkeren in ongeloof of, het andere uiterste, mezelf te verliezen in kritiekloze overgave. Voorzichtig proef ik van deze oude kennis op zoek naar de betekenis voor nu. Lees verder op de website. Bezoek wekelijks OPEN KERK LEIDEN: 4 Leids Kerkblad

5 Inspiratie Stervensverhaal naar een idee van Jan van der Beek, Met dit verhaal heeft hij mensen over hun doodsangst heen mogen helpen. door Hannie van der Beek-Schoon Drie dagen later zat Jonas naast Johanna s bed. Er was verder niemand in het huis. Ze ademde zwaar en hij vroeg: Wil je misschien wat hoger liggen? Ze knikte. Is er iets? vroeg hij. Lieve Jonas, zei ze zacht, jij hebt mijn leven compleet gemaakt, vooral omdat je me de vrede en rust hebt leren kennen. Ze stopte even om moeizaam adem te halen en zei met gesloten ogen: Kun je me vertellen hoe het is als je sterft? Hij pakte haar handen in de zijne en ging op de rand van het bed zitten. Ze opende haar ogen en ze keken elkaar aan. Lieve Johanna, niemand weet eigenlijk hoe het is als je sterft, maar ik wil je wel vertellen hoe ik zelf denk dat het is. Ze glimlachte flauwtjes. Als je je ogen sluit, dan zie je een prachtig helder water stromen. Ze sloot haar ogen. Ik zie het, fluisterde ze. Aan weerszijden van het water staat een prachtig bloeiende mirthe, zo wit als sneeuw. Dat stromende water, ging Jonas verder, is de Jordaan. Er zitten doorwaadbare plaatsen in de Jordaan. Jij staat aan de oever bij zo n doorwaadbare plaats. Je kunt duidelijk de bodem van de rivier zien. Johanna knikt met gesloten ogen. Als je goed kijkt naar de overkant zie je iemand staan. Ze fronst haar voorhoofd en er verschijnt een hemelse glimlach op haar magere gezicht. Het is een Engel, fluistert ze. Ja, zegt Jonas ontroerd, het is een Engel. En tegelijkertijd is er een woordeloos dankgebed in zijn hart. Die Engel aan de overkant van de rivier wacht op je. Als je goed luistert, zul je je naam horen roepen. Johanna knikt met gesloten ogen, ze is kinderlijk blij. Hoe weet je dat allemaal, Jonas? Omdat ik het aan jou kan vertellen, zegt hij zacht en verbaast zich over zijn eigen antwoord. Als je je naam heel duidelijk hoort, is het de tijd om over te steken. Je gaat het water in en waadt door de rivier naar de overkant. Soms zijn er wat diepere plaatsen, maar wees niet bang, want de Engel steekt een hand naar je uit. Houd de Engel goed in het oog. Het water is koud, huivert ze. Jonas merkt dat haar handen koud worden. Lieve Jonas, wil je me vasthouden. Hij komt naast haar in het bed zitten en neemt haar in zijn armen. Ze trilt, maar door zijn vredige warmte wordt ze rustig. Een poos lang zit hij met Johanna in zijn armen. Het is doodstil in huis. De schemer valt. Hij denkt dat ze slaapt, maar plotseling zegt ze helder: Er wordt geklopt. Geklopt? vraagt hij. Ik heb niets gehoord. Hoor, weer wordt er geklopt, zegt ze en gaat rechtop zitten. Doe jij open Jonas, vraagt ze. Hij laat haar zachtjes in de kussens zakken en doet de deur open. Plotseling is daar een helder, wit licht, stil en glanzend. Hij herkent het. Dan hoort hij haar zeggen: Jonas, het is de Engel. Haar adem stokt. Ze strekt allebei haar handen uit naar het prachtige, witte licht. Een heilige eerbied daalt op hem neer. Hij ziet hoe haar handen steun vinden in het licht. Haar gezicht heeft een gelukzalige uitdrukking. Dan glijdt ze zachtjes achterover in de kussens. Ze kijkt in de verte en hij weet wat ze ziet als ze een zucht van verlichting slaakt. Hij kust haar handen en sluit haar ogen en zegt: Goede reis, Johanna en tot weerzien. Haar gelukzalige glimlach blijft. Vrije vertaling van een waargebeurde stervensbegeleiding die gebruikt mocht worden in het boek Het Vreemde Kind. Gratis te downloaden op onder het hoofdje boeken. Hannie van der Beek- Schoon is verbonden met de Leidse Binnenstadsgemeente Leids Kerkblad 5

6 Raad van Kerken in Leiden Voorzitter: ds. A. Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest, telefoon ; Secretaris: Truus de Haan, Goudsbloem 7, 2317 KZ Leiden Internet: Freedom WALK Leiden Het zonnetje was even weg bij de start van de Freedom Walk Leiden 2015 maar kwam snel weer terug. De wandeling van Stationsplein naar Stadhuis zou vooral langzaam moeten zijn. Praktisch omdat er royaal de tijd voor uitgetrokken was. Principieel om bewust te zijn dat de weg naar de vrijheid om tijd vraagt: niet de snelheid, maar het bewust zetten van elke stap. Niet overal dwars doorheen met de groep, maar ruimte maken. Bovenal: vrolijk met elkaar praten. De Freedom TALK inzetten. Met elkaar ideeën uitwisselen hoe de vrijheid als basiswaarde voor menselijke groei bewaakt en uitgebreid kan worden. Daarvoor waren er ook twee stops ingelast, op de Beestenmarkt en voor de Hartebrugkerk. Opmerkelijk veel moslims deden mee aan de WALK. Wat voor hen en Leiden bijzonder was, is dat de verschillende moslimgemeenschappen broederlijk met elkaar opliepen. Op de stadhuistrappen begroette wethouder Roos van Gelderen de aanwezigen met een gloedvolle toespraak waarna ze de wandelaars namens B&W uitnodigde om naar de Burgerzaal te komen voor de presentatie van de folder Freedom TALK Leiden, vooraf gegaan door twee inspirerende 6 Leids Kerkblad toespraken, door de Commissaris van de Koning in Zuid Holland, drs. J. Smit en mevr. Mirjam Ates, voorzitter van Religies voor Vrede Nederland. Freedom TALK Leiden Het thema van de Freedom TALK folder luidt Wat ons verbindt met in de ondertitel de verbinding met de WALK: We walk the walk and we talk the talk. De folder biedt een overzicht van activiteiten waarmee het Levensbeschouwelijk Platform en het Platform Charter for Compassion vormen van verbinding uitwerken. Deze folder is verkrijgbaar in kerken en moskeeën en op te vragen bij Het gaat om ontmoetingen, activiteiten, uitwisseling, gezamenlijke betrokkenheid op maatschappelijke problemen, goede informatie over elkaars achtergronden. Regio Raden van Kerken Op 3 maart kwamen bestuursleden van Raden van Kerken in de Leidse regio bij elkaar. De ontwikkelingen in kerk en samenleving schreeuwen om samenwerking tussen de kerken en andere religies regionaal te verbreden. Om die reden is een eerder actief maar ingeslapen samenwerkingsverband wakker geschud. De bespreking was inspirerend en zal worden voortgezet. Wereldraad van Kerken De voorzitter van de World Student Christian Federation (WSCF) Christine Housel, hoopt dat de general assembly in Colombia zal leiden tot meer inzicht in de grote thema s gerechtigheid en vrede. De gebeurtenissen in het gastland, zowel positief als negatief, plaatsen ons voor grote uitdagingen. Het gesprek onder zulke omstandigheden kan niet vrijblijvend zijn. Daarom wordt besproken hoe de solidariteit met en in Colombia verdiept kan worden. Daarvoor is het vieren van de diversiteit het startpunt en voortdurende bron. Herdenking Jodenvervolging Op zondag 26 april is er weer - opdat wij nooit vergeten - de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in de Hooglandse Kerk te Leiden, aanvang uur. Tijdens de Herdenking zal een toespraak worden gehouden door de heer Peter Hein, auteur van het boek Het Zesde Jaar over een Joodse familie, waarvan de gezinsleden door de oorlog gescheiden raken, na de oorlog elkaar nauwelijks herkennend worden herenigd, terwijl zij geconfronteerd worden door een na de oorlog nog smeulend antisemitisme. Tevens zal spreker zijn: de heer Leo Levie, voormalig secretaris van de Joodse Gemeente. Muzikaal zullen bijdragen: de bekende Joodse voorzanger (chazan) Ken Gould en de instrumentalisten Hester Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano/orgel). Evenals vorig jaar zullen via de scholen jongeren bij de Herdenking worden betrokken. Zij zullen de namen noemen van leeftijdsgenoten die in concentratiekampen om het leven zijn gebracht. Ook jongeren uit de verschillende (wijk) gemeenten en parochies worden hierbij uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. Jongeren, die actief bij de Herdenking betrokken willen worden kunnen zich daarvoor aanmelden bij

7 Kerk in Nederland Proeftuinen van de Eeuwige door Wim Schouten In de jaren 60 en 70 ontstonden er in Nederland overal actieve groepen van christenen voor wie, in de woorden van de toenmalige bisschop van den Bosch, mgr Bekkers, de bedding van de kerken te smal was om de stroom van het geloof te kunnen bevatten. Die groepen werden gekenmerkt door een zekere warsheid van dogmatiek, regels en oude rituelen. Ze werden ook gekenmerkt door een grote oecumenische gerichtheid, en hadden dikwijls een sterk gepolitiseerd karakter. Het geloof moest leiden tot radicale keuzes, tot verzet tegen onderdrukkende en onrechtvaardige structuren. In Leiden ontstond in die tijd de Leidse Studenten Ekklesia (LSE) als samenwerkingsverband van het katholiek, hervormd, gereformeerd en remonstrants studentenpastoraat. Veel studenten die in dit kader actief waren, bleven ook na hun studie met de LSE verbonden. En veel andere niet-studenten voelden zich tot deze oecumenische en maatschappelijk betrokken beweging aangetrokken. Zodoende kende de LSE al snel naast de studenten een grote groep zogenaamde participanten. We zijn nu ruim 40 jaar verder. Er is een PKN als huis waarin ruimte is voor veel manieren van beleven van de religieuze identiteit. Er zijn nieuwe generaties opgegroeid waarvoor de emancipatie van het individu en van het individuele religieuze geweten geen item meer is. De tijd van politieke aksie is voorbij. En toch zijn ze er nog, de basisbewegingen en andere oecumenische bewegingen, die overal in het land op zoek zijn naar nieuwe manieren om vorm te geven aan verdieping en zingeving. Waar mensen als in proeftuinen van de Eeuwige experimenteren met een open, ondogmatische manier van omgaan met geloof en geweten. Zo n beweging is de LSE. Ook in de LSE lijken de jaren van aksie en van verzet tegen de onderdrukkende structuren in kerk en wereld voorbij. Desondanks blijft de verbindende rol van de LSE, waarin plaats is voor belijdende leden van uiteenlopende kerken, voor religieus ongebondenen, voor zeker weters en voor zoekers, van belang. Zij het wellicht op een andere manier. Minder als reactie, en meer als aanvulling op de reguliere kerken. En ook nu nog blijft het van belang dat mensen zich door de LSE geïnspireerd weten tot maatschappelijke betrokkenheid. Maar dan zonder religieuze door politieke dogma s te vervangen. Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven wordt er, net als overigens bij andere geloofsgemeenschappen, door leden op tal van terreinen bijgedragen aan een rechtvaardiger samenleving. Inmiddels is de Leidse Studenten Ekklesia een beweging geworden die naast het studentenpastoraat een bloeiende vereniging van participanten met ongeveer 450 leden kent. Een beweging die haar rol als proeftuin, vernieuwer, wakkerschudder en vooruitloper niet kwijt wil raken. Maar dan wel met respect voor het vele kostbare dat in de ruim 40-jarige geschiedenis van de LSE is opgebouwd. De combinatie van een vaste grote groep participanten/leden die zich sterk met de LSE verbonden voelen en een wisselend gezelschap van ongebonden studenten kan daarbij helpen. Dat kan helpen op de voortdurende zoektocht naar: Hoe vorm te geven aan verdieping en zingeving op een manier die nieuwe generaties aanspreekt; Hoe verbinding tot stand te brengen tussen alle mensen van goede wil in of buiten kerkelijk verband; Hoe verbinding tot stand te brengen tussen verwondering en eerbied voor wat ons begrip overstijgt en de praktische aanpak van onrecht en armoede. Onderdeel van die zoektocht vormt de Dag van de Verbinding die de LSE op 19 april organiseert en waar iedereen, van binnen of van buiten de kerken, basisbewegingen enzovoort die wil helpen zoeken van harte welkom is. Zodat er op die dag in de Hooglandse Kerk echt sprake zal zijn van een proeftuin van de Eeuwige. De auteur is secretaris LSE Leids Kerkblad 7

8 Met respect voor uw wensen In rust en stijl afscheid nemen du Prie BOUW & ONTWIKKELING B.V. ADMIRAAL BANCKERTWEG 23 Ichthus Boekhandel LEIDEN - TELEFOON BijBels, Boeken en muziek hooigracht 35 REDKEN 2312 kn leiden e Leiden AMBASSADOR korevaarstraat leiden Telefoon: Nieuwstraat postbus 2300 ad leiden telefoon telefax Dat kan 24 uur per dag, Dat was pas een mooie uitvaart. 7 dagen per week in Maar hoe regel je zoiets? ons uitvaartcentrum. Nachtkleding Lingerie Linnentextiel Panty s Rhijnhof - centrum voor begraven en cremeren dan eer Van muziek tot rouwauto: in Monuta Uitvaartwens kunt u al uw wensen vastleggen. Kijk op monuta.nl of bel ons voor een afspraak. *** r Al m35 jaa Bij Monuta in Leiden denken we graag met u mee. Monuta Luit BelVan 071der WillemMonuta de Zwijgerlaan 179, Leiden Van der Luit Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden Bel t Monuta Leidse Huys Monuta t Leidse Huys & Soek Gitstraat 1, Leiden Gitstraat 1, Leiden Monuta Soek Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp met recht van koop BARNING PIANO S sinds 1921 Rijkstraatweg 2171 Sassenheim Al meer dan 100 jaar is22d, Rhijnhof eenal bijzondere begraafplaats met een prachtige natuur. De steun bij iedere uitvaart.8 ZAALBERG *** makelaardij Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen kwam in 2010 gereed. De begraafplaats biedt een ruime keuze aan Verhuur van zaalruimte mogelijkheden voor begraven en as-bestemmingen. voor vergaderingen, recepties, cursussen, bijeenkomsten e.d. Lid LMV Korevaarstraat 35 - Tel snelle transactie - snelle taxaties - scherpe tarieven Rijks beëdigd makelaar Boekhandel *** BijBels, Boeken en muziek du Prie korevaarstraat 2e leiden Telefoon: BOUW & ONTWIKKELING B.V. ADMIRAAL BANCKERTWEG 23 LEIDEN - TELEFOON hooigracht kn leiden postbus ad leiden telefoon telefax Leids Kerkblad n r dra e e Al m35 jaa REDKEN AMBASSADOR Fournituren DMC splitzijden Babykleding Openingstijden kantoor in het Poortgebouw op werkdagen van tot uur website: Setterlady / Setterlaine damesmode Hollandia / Ten Cate ondermode Dusters Ochtendjassen Ondergoed Badkleding Ichthus Rooseveltstraat BM Leiden Tel. (071) Nachtkleding Lingerie Linnentextiel Panty s web: leidend in communicatie productie Beheerder : R. van Heyningen Watermolen 1, 2317 ST Leiden Tel LAAN TE RHIJNHOF 2332 HZ LEIDEN TEL FAX Leiden, Tel. (071) Kerk en Theologie Hoge Rijndijk 114, 2313 KM HAARHUIS VA N TO N G E R E N Kappersbenodigdheden Pruiken - Toupets Breestraat 32 Leiden Telefoon Spreken over God Dijkmanschans 198 ZoeTermeerJilles de Klerk Vorig jaar promoveerde Restauratie / Renovatie / Utiliteitsbouw / Woningbouw Telefoon Onderbrekingen: het begrip metaforis Eberhard Jüngel? Dat is niet echt een bekende naam.

9 Kerk en wereld Ongrijpbaar, ontastbaar en toch aanwezig over Pasen in Indonesië door Judith van den Berg - Meelis vanuit Kupang - Indonesië Niet als een storm als een vloed [..] Maar als een glimp van de zon. Ik moest vaak aan deze woorden van dit lied denken als ik in de Hooglandse Kerk zat op zondagochtend. De zon schijnt door de eeuwenoude hoge ramen naar binnen. De stralen spelen in de donkere hoge kerkruimte. Op een koude winterochtend is zo n zonnestraal heel welkom en heerlijk warm. Maar bovenal een teken van presentie en aanwezigheid. De ongrijpbare aanwezigheid van de Eeuwige. In Indonesië zijn we gezegend met zon. Veel zon. Kerken worden daarom luchtig gebouwd. De muren zijn gemaakt van open blokken. De deuren en ramen staan wagenwijd open, en de kinderen lopen in en uit. Pubers en vaders zie je buiten op de trap. Moeders en dochters zitten binnen te wapperen met hun waaiers en liturgieën. Als het in Nederland winter wordt, is het in Indonesië het hete seizoen, met temperaturen boven de 35 graden. Alles is droog, bruin en dor en er zijn stofstormen. Zowel in Indonesië als in Nederland zijn deze seizoenen metafoor voor de herfst of dorre tijd van het leven. Als het leven zwaar is. En juist dan, in de dorheid en donkerte, kun je snakken naar de tastbare aanwezigheid van God, naar een teken dat het goed komt, dat het zin heeft. Een glimp van groen, licht of een briesje van verlichting. Als predikant is het bij het voorgaan daarom behoorlijk zweten geblazen. Vooral in toga of in traditionele Indonesische gewaden, zoals bij mijn inaugurele rede aan de universiteit. Die vond afgelopen jaar plaats in de kapel van de Jongerenreis (16-24) naar Sumba Ben je nieuwsgierig & avontuurlijk aangelegd? Ga dan deze zomer 3 weken mee naar Sumba en Bali. Een onvergetelijke ervaring! Meer info op reizen of bij faculteit theologie. Ik was gekleed in traditionele Sumbanese kleding en het was een warme bedoening. Het zweet gutste langs mijn lijf. En toen was daar dat briesje. Een heerlijk verkoelend briesje. Afkomstig uit de opening in de wand achter mij, in de vorm van een kruis. Niet een fysiek kruis. Nee, een uitgespaard kruis. Het is er niet, en het is er toch: door het doorbrekende licht en de bries die er doorheen waait, wordt het zichtbaar en tastbaar. Heilige Geest, Ruach Adonai, God met ons. Ongrijpbaar, ontastbaar en toch aanwezig, zoals de opgestane Christus en het lege graf. Drie kruisen, spanduk en Paasoptocht Rond Pasen kun je in Timor geen kerk voorbij rijden of er staan drie houten kruisen voor of naast de kerk. Sommige mensen zetten de kruisen in hun tuin. De meesten zijn van hout, maar sommigen zijn versierd met gekleurd (afval)materiaal zoals plastic bekertjes. Ook heeft iedere kerk een spanduk (van het Nederlandse spandoek) boven de kerk hangen om iedereen een goede en gezegende lijdenstijd te wensen. De kerkdiensten zelf lijken heel erg op de Nederlandse, met vele bekende vertaalde Nederlandse paasliederen. Waar heel de stad Kupang ( mensen) voor uitloopt is de paasoptocht op Tweede Paasdag. Alle kerken bouwen praalwagens en lopen in de optocht mee. In traditionele kleding of een gezamenlijk T-shirt van de kerk. Het merendeel van de praalwagens heeft een Bijbels thema. Ook de jongerengroepen van de kerk lopen mee, dansend op de muziek, vergelijkbaar met de taptoe in Leiden. Hartelijke paasgroet uit West-Timor en tot in mei! Judith, Haiko, Rivka, Esther en Timothy Meelis Judith van den Berg-Meelis is predikant in algemene dienst voor Kerk in Actie, en verbonden met de LBG Leids Kerkblad 9

10 Diaconie Secretariaat: De Bakkerij, Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden, tel , Coördinator: Ton Snepvangers, Diaconaal werker: Jacqueline Schoonwater, Redactie diaconie-pagina: Henriëtte van den Broek, Bankrekeningnrs: NL46INGB t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden; NL61INGB t.n.v. Vrienden van De Bakkerij Website: Stichting Hofjes Hervormde Diaconie: INTERNATIONALE VROUWENDAG UITBUNDIG GEVIERD Modeshow Vrouwendag Leiden Op de stralende zondag 8 maart werd de Internationale Vrouwendag in Leiden gevierd. Een regenboog van ballonnen markeerde de entree van het stadhuis, waar elke bezoeker, uiteraard alleen vrouwen, een polsbandje kreeg met de tekst: Vrouwendag 2015 schept een band(je). Niet alleen buiten, maar ook binnen sprongen de vonken er vanaf. In de Burgerzaal was een informatiemarkt met kraampjes van diverse organisaties, was een Marokkaanse theehoek, hingen posters van beroemde Leidse vrouwen uit de geschiedenis en kon je op de foto. Akke Timmermans, voorzitter van StichtingVrouwennetwerk Leiden e.o., schetste in haar openingswoorden in het kort het ontstaan van de Internationale Vrouwendag. Ze legde er de nadruk op dat vrouwen in elke levensfase creatief moeten omgaan met hun eigen leven want elke vrouw is een artiest. Beide vrouwelijke wethouders Roos van Gelderen en Marleen Damen riepen de meer dan 250 vrouwen op om voor zichzelf op te komen m.b.t. zorg, werk en salaris. Dat vrouwen bijvoorbeeld minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk is toch niet meer van deze tijd! Ook het belang van deze dag werd aangehaald: met zoveel verschillende culturen bij elkaar te zijn en in gesprek te gaan. Het thema elke vrouw een artiest werd uitgewerkt in een aantal Creatieve Ontmoetingen en workshops. Ook was er een Japanse- en Marokkaanse theeceremonie en kon men meedoen met Afrikaanse dans of buikdansen. Zes jongeren van M25 hielden intussen een 20-tal kinderen bezig. Aan het eind van de middag kwam iedereen bij elkaar om te proeven van de hapjes die door vrouwen uit allerlei culturen waren klaargemaakt en werd in de Burgerzaal een multiculturele modeshow gepresenteerd. De band Bonbon Fiësta speelde nog een uurtje door waarbij gedanst werd. Kortom: een geslaagde dag, georganiseerd door Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o., waar Jacqueline Schoonwater en Tamara Breton van De Bakkerij deel van uitmaken. Voor meer informatie over de Vrouwendag: Het Vrouwennetwerk is bovendien op zoek naar meer enthousiaste vrijwilligers. Aanmelden kan via EEN RONDAVEL VOOR KIDS: NIEUW AVONDMAALSPROJECT Met Pasen 2015 startte een nieuw Avondmaalsproject, dat loopt tot Pasen De opbrengst van de collecten bij het Avondmaal, waarin we een verbondenheid tonen met kwetsbare mensen, wordt een jaar lang bestemd voor een rondavel voor kids in het Safe Park in Duncan Village. Duncan Village is een krottenwijk in Buffalo City, Zuid Afrika, waar mensen in extreme armoede, dicht op elkaar in shacks (krotten) leven. Het groeiend aantal wezen en kinderhuishoudens als gevolg van de HIV/Aids epidemie in Zuid Afrika is een groot probleem. Isibindi-project In Duncan Village is in 2012 het Isibindiproject gestart, een ondersteuningsproject voor kinderen zonder ouders en voor kinderen die uit een slecht of niet functionerend gezin komen. Vrouwen uit de gemeenschap zelf werden opgeleid tot maatschappelijk werker en inmiddels hebben 12 child care workers al 5000 huishoudens bezocht. Ze helpen op allerlei manieren, met voedselpakketten, schooluniformen of tijdelijke opvang en verwijzen naar medische hulp, politie of rechtsbijstand. Kinderen en volwassenen worden geholpen bij rouwverwerking, alcohol- en drugsverslaving en bij het verwerken van verkrachting. Daarnaast werken de maatschappelijk werkers in het Safe Park. Safe Park Een Safe Park, onderdeel van het Isibindi-project, is een veilige plek waar kleine kinderen overdag worden opgevangen, en waar oudere kinderen hulp krijgen bij hun huiswerk, leren omgaan met geld, het aanleggen van een groentetuintje en de keuze van een opleiding. Het Safe Park in Duncan Village is in april 2014 geopend, midden in de krottenwijk. Er zijn wat speeltuinvoorzieningen en twee oude containers, waar de child care workers werken. Sinds kort staat er ook een ronde hut, een rondavel, waar de kinderen bij regen of koud weer in kunnen spelen. 10 Leids Kerkblad

11 Stedenband Leiden heeft al sinds 1998 een stedenband met East Londen, na de gemeentelijke herindeling Buffalo City. De stedenband zal het Isibindi-project ondersteunen tot Daarna is steun vanuit Nederland wegens bepaalde regelingen niet meer mogelijk. Steun voor het project vanuit Zuid-Afrika is zeer onwaarschijnlijk. Een tweede rondavel Het Isibindi-project in het Safe Park heeft daarom één grote wens: een tweede rondavel. Die kan dan ingericht worden als bibliotheek en een plek waar huiswerk gemaakt kan worden. Daarnaast zou de ruimte gebruikt kunnen worden door maatschappelijk werkers voor het geven van psychische hulp en ondersteuning. Veel kinderen hebben traumatische ervaringen en het is goed dat er een aparte ruimte is om daar over te praten. Een tweede rondavel kost ongeveer Met een beetje inspanning moet dat toch te realiseren zijn? Meer informatie: in de Avondmaalsfolder en Wilt u bijdragen: rekening NL 46 INGB , Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Rondavel voor kids. HET GAAT WEER BEGINNEN! In 2013 hebben onder de naam Lekker Gezond Goedkoop een aantal activiteiten plaatsgevonden op initiatief van ds. Francoise Weber. De tweede fase van het project is nu van start gegaan! Diaconaal Centrum De Bakkerij heeft diverse instanties bereid gevonden om het project structureel financieel te ondersteunen. Per 1 maart 2015 zijn twee parttime medewerkers aangesteld om het project Lekker Gezond Goedkoop te gaan coördineren, te weten Gerda Pieters (r) en Tamara Breton (l). Zoals u zich misschien kunt herinneren, bestaat het project uit twee onderdelen die onderling nauw met elkaar verbonden zijn: Verzamel Gezond Actie: vanaf november 2013 vullen de Leidse kerken het bestaande voedselpakket van cliënten van de Voedselbank aan door gericht eiwitrijke producten in te zamelen. De coördinatoren zullen deze inzamelingsacties een nieuwe impuls geven. Zinvol Koken: drie kookateliers van drie bijeenkomsten waarin telkens tien à twaalf deelnemers leren een goedkope en gezonde maaltijd te bereiden met eenvoudige ingrediënten en daarmee hun kijk op voeding verbreden (onder de slogan: anders leven, anders koken in tijden van crisis). De thema s van de bijeenkomsten zijn: Voeding en gezondheid Voeding en budget Voeding en zingeving De komende maand zullen de projectmedewerkers zich richten op het opstarten van de eerste kookateliers. Het vinden en opleiden van begeleiders hiervoor is één van de prioriteiten. Van de begeleiders wordt verwacht dat zij de drie bijeenkomsten voorbereiden (o.a. uitnodigingen maken, inkopen doen, praktische afspraken maken met de locatiebeheerder) en de thema s tijdens het Zinvol Koken presenteren. Zij krijgen hiervoor een degelijke training door deskundigen. Een begeleider wordt tijdens de kookateliers ondersteund door een gastvrouw met als voornaamste taak de deelnemers verwelkomen en het inrichten van de ruimte. De projectmedewerkers streven ernaar het aankomende jaar 15 kookateliers te organiseren. Wilt u mensen even uit hun sociaal isolement halen, een steuntje in de rug geven bij geldzorgen of gezondheidsproblemen? Vindt u het leuk om hun kook- en eetgewoonten op een creatieve manier en in een gezellige omgeving te verbeteren? Aanmelden als begeleider of gastvrouw kan vanaf NU! of (ook voor meer informatie). PAASBRODENACTIE SUCCES De Paasbrodenactie 2015 is een succes geworden. Bakker van Maanen heeft 560 Paasbroden gebakken! In het weekend van Palmzondag (28/29 maart) konden de broden afgehaald worden na de kerkdienst. De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van Diaconaal Centrum De Bakkerij in De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. Ook nu zijn de Paasbroden speciaal gebakken als teken van verbondenheid met hen die zorg en hulp behoeven. De opbrengst van de Paasbrodenactie ( 1,70 per brood) is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende diaconieën in De Bakkerij (PgL en RK). RODE BAK NOG STEEDS GEVULD In de rode bak in het Atrium van De Bakkerij liggen steeds weer babyspullen! Die gaan naar de landelijk opererende Stichting Babyspullen in Alkmaar, waar er babypakketten van samengesteld worden voor mensen met een smalle beurs. De Goemoers in De Bakkerij kunnen die pakketten uitgeven aan (aanstaande) moeders die verwezen worden via hulpverlenende instanties. De Goemoers zijn blij dat zoveel mensen hun plastic tassen met babykleertjes (alleen t/m maatje 92!), beddengoed en verzorgingsproducten in de rode bak deponeren. Hartelijk dank daarvoor! Al voor de derde keer brachten we een volle auto naar Alkmaar. Leids Kerkblad 11

12 Leidse Binnenstadsgemeente Predikant: ds. A. Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest, mail: tel , bij voorkeur tussen en uur, bij spoed: Pastoraal medewerker: Henny van der Mark; mail: Secretariaat: Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden Scriba: M. Dijkstra, tel.: , Penningmeester: mw. G.G. Betgen-Vroomans, Nijmanhof 2, 2375 WD Rijpwetering Bankrekeningnr.: IBAN: NL30INGB t.n.v. penningmeester Binnenstadsgemeente; doel s.v.p. vermelden Wijkkerk: Hooglandse Kerk, Nieuwstraat/Middelweg Wijkgebouw: Het Hooglandsche Huys, Moriaansteeg 7, 2312 KD Leiden Website wijkgemeente: Website Hooglandse Kerk: Koster/beheerder: R. Hartsuiker, tel , GEMEENTELEVEN Doopviering De volgende doopviering is op zondag 31 mei. De voorbespreking wordt gehouden op woensdagavond 20 mei om uur in het Hooglandsche Huys. Geboren Met je ogen gaat een wereld open. Met deze woorden meldden Annerieke Franssen en Fennand van Dijk de geboorte van hun dochter Sarah Lize Joanne op 8 maart. Erg dankbaar en gelukkig zijn zij. Van harte gefeliciteerd. Trouwen Op 11 april trouwen Sophia Gerards en Thijs Mollers. Zij kozen de Regentenkamer aan de Oude Vest voor de huwelijksvoltrekking. Aansluitend zal ook daar de kerkelijke inzegening van hun huwelijk plaatsvinden. Zij schrijven op hun trouwkaart een eigen gedicht: Jij en Ik / zoveel verschillen/ toch een samen dromen, bouwen, sterk/ Het klopt gewoon/ Wij. Op 11 april vieren Rien Kommeren en Talante van der Molen hun huwelijk, Blij en dankbaar dat ze elkaar gevonden hebben en omringd worden door zoveel dierbaren. Een deel van die dierbaren zal er bij zijn. In verband met herstel na ziekte vieren ze het kleiner dan ze oorspronkelijk bedacht hadden, maar vast niet minder intens. Op 2 mei trouwen Maartje Vooijs en Jan Willem van Aardenne. De bruid is te zien en te horen in de Leidse Cantorij. Vanwege mijn vakantieweek zal een gastvoorganger uit de kring van het bruidspaar de trouwdienst leiden: de Lutherse predikant Wim van Beek. De ceremonie is om uur, de aanvang is om in de Hooglandse Kerk. Huwelijksjubilea We feliciteren Marius en Monica en hun kinderen met het 25-jarig huwelijksjubileum, waarvoor ook in de kerkdienst dank aan God is gebracht. Ook 25 jaar getrouwd zijn Alex en Wilma Buijsman. Ook voor hen en hun kinderen onze gelukwensen. Zij danken God in een korte dankdienst op 11 april in de Hooglandse Kerk. Overleden Op 21 februari is overleden dhr. Kees Revet. Hij woonde samen met zijn vrouw Maria aan het Lambertushof en werd 92 jaar. Als drogist aan de Lage Rijndijk gaf Kees mensen niet alleen medicijnen maar ook een luisterend oor en wijze raad. Vanwege zijn vele maatschappelijke activiteiten ontving hij een koninklijke onderscheiding. In de kerk was hij ouderling en scriba in de Bethlehemkerk. In de Hooglandse Kerk was hij lange tijd vrijwillig koster. De familie is dankbaar voor het vele goede dat hij hen heeft gegeven. Daarbij sloot de kerntekst uit de afscheidsdienst op 26 februari in de Hooglandse Kerk mooi aan: hij ontving veel zegen en was velen tot zegen. Op 23 februari is dhr. Cor Harteveld overleden. Hij woonde aan de Simon Ouwerkerkstraat 30 en werd 81 jaar. Cor Harteveld was in de Kooi bekend van de kapperszaak in de Decimastraat. Hij groeide op in de Geref. Gemeente en werd later samen met zijn oorspronkelijk Rooms-Katholieke vrouw lid van onze gemeente. Bij de uitvaart op 2 maart klonken woorden uit Psalm 139 en bij het dalen van de kist niemand valt of hij valt in Uwe handen. Op 7 maart is dhr. Cor van Heijningen overleden. Hij woonde aan de Schubertlaan en werd 93 jaar. Als medewerker van Naturalis deed hij indertijd onderzoek naar insecten in Ned. Nieuw 12 Leids Kerkblad

13 Guinea, waardoor een nieuw insect zijn naam kreeg. Hij was sportief tot op hoge leeftijd. Kerkelijk betrokken was hij o.m. door ouderlingschap en hij voelde zich verbonden met de LBG. Het geloof was een leidraad in zijn leven. Bij de uitvaart op 12 maart overdachten we de trouwtekst: Ik en mijn huis, wij zullen de HEER dienen. Met de dominee naar het café De afgelopen maand waren er weer verrassende gesprekken met de dominee in het café. Wie dit ook wil beleven kan zich aanmelden per of telefoon op What s app. Zelf ga ik ook weer uitnodigingskaarten sturen naar de mij bekende en andere ruim 200 jongeren van jaar die kerkelijk ingeschreven staan bij de LBG. Koffie met de dominee Het begint een gewoonte te worden: Koffie met de dominee én Gré! Aan de oude tafel voor de open haard op de 1e etage treffen we elkaar, met cake en slagroom. De gesprekken gaan over alles wat ons bezig houdt. De tijd is altijd te kort. We leren elkaar wat beter kennen aan deze tafel en spreken door over geloof en kerk. De eerstvolgende keren zijn op donderdag 16 en dinsdag 21 april. Graag aanmelding bij Gré van der Voorst (tel: ). Verdiepingskring De vorige keer zweefden we mee met één van de leden die zich inleefde in een adelaar, die uit dat lied, die z n jongen uit het nest gooit en ook weer opvangt. De volgende bijeenkomsten zijn op 16 april en 11 mei, om uur in het Hooglandsche Huys. Wie wil kan aanschuiven. Ontmoetingsavond Op 21 mei begint het vervolg op de ontmoetingsavonden van de LBG die in 2011 van start zijn gegaan. Daarna worden er voor 2015 nog 3 avonden georganiseerd. Voor de eerste avond worden belangstellenden uit postcodegebied 2314 schriftelijk benaderd. In Op de Hoogte wordt nader ingegaan op deze bijeenkomsten. DIENEN Begin mei is onze Judith v.d. Berg met haar gezin weer even terug uit Indonesië. Op zondag 2 mei zal ze voorgaan in de dienst, die samen met de ZWO-groep wordt voorbereid. Zij zal in of na de dienst beelden laten zien van haar werkomgeving en activiteiten. Via Kerkinactie.nl zijn haar blogs te volgen. Freedom Walk Ook onze gemeente is goed betrokken bij de Freedom Walk Leiden en bij de doorlopende Freedom Talk Leiden. Door de pilotgroep van jongeren en de ontmoetingen van kerkenraad en bestuur van de Mimar Sinan moskee. De imam van de Imam Malik moskee nodigde ondergetekende tijdens de Freedom Walk uit voor een ontmoeting over theologische onderwerpen. CITYKERK Koorvesper Op 26 april is er om uur een koorvesper in het hoogkoor van de Hooglandse Kerk, verzorgd door het ad-hoc koor onder leiding van Theo Visser. Groet Het is net Pasen geweest als dit kerkblad verschijnt. Dit hoogtepunt in het geloofsdenken en -beleven van mensen hebben we feestelijk gevierd. Verdriet en vreugde zijn naar voren gekomen. We stonden op ons Golgotha voor de kruizen in het hoogkoor, en begroetten het binnengedragen licht op de paasmorgen. Nu is het 7 weken Pasen! Geweldig: er is zóveel aan te beleven! Met vriendelijke groet, ds. Ad Alblas 700 jaar Hooglandse Kerk Op de naamdag van Pancratius - 12 mei - zal om uur door prof. dr. Bas ter Haar Romeny een lezing gehouden worden over het christelijk leven in het Romeinse Rijk tijdens het leven van Pancratius. De concertreeks zeven eeuwen muziek begint op 17 mei om 20:00 uur. De Schola Gregoriana o.l.v. Rens Stienstra brengt muziek uit de middeleeuwen in dialoog met moderne muziek. Zie verder pagina 32. LEREN Bewust geloven De gesprekken in de groepen leveren uiterst boeiende ontmoetingen op, zowel met elkaar als met het oude geloofsboek, de Bijbel. We worden voortdurend verrast door de actualiteit ervan, je kunt je op zoveel manieren terugvinden in de verhalen! VIEREN Op 12 april gaat ds. Rienk Lanooy van de Kloosterkerk in Den Haag voor in onze dienst. Binnen het Netwerk Citykerken Nederland waar onze gemeente deel van uit maakt worden voorgangers uitgewisseld. Op 19 april zetten we het vieren van Pasen voort vanuit de invalshoek van de brief van Johannes. Het rooster draagt 1 Johannes 1: 1-7 aan. Daarbij wordt het thema: uit eigen ervaring. Op 26 april gaat Sjosjanna van Hattem-Vroomans voor in onze dienst. Op 3 mei is ds. Judith van den Berg-Meelis uit Indonesië onze voorganger. In een redactioneel artikel vertelt zij over haar werk in Indonesië. Ze volgt de roosterlezing uit Johannes 15 over bijsnoeien en vrucht geven. Op 10 mei lezen we verder in de brief van Johannes. Aan de orde komt dan 1 Johannes 4: 7-21 met als kerntekst wie liefheeft kent God Op 17 mei is ds. Esther de Paauw uit Leiderdorp onze voorganger. Op 24 mei is het Pinksteren! De Grote Dag. De Geest van Christus wordt uitgegoten op allen die zich daarvoor openstellen. God heeft zijn adem uitgezaaid en gaat daar mee door. Het thema is: de Geest van God bezielt De Leidse Cantorij verleent muzikale medewerking. Leids Kerkblad 13

14 Leidse Studenten Ekklesia Secretariaat: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden, , Studentenpastores: ds. Rob van Waarde (PKN), , pastor Walther Burgering (RK), , Participantenpastor: ds. Christiane van den Berg-Seiffert (PKN), , Academiepredikant: ds. Christiane Berkvens-Stevelinck (Rem.), , Rekeningnummers: Voor lidmaatschap LSE en vrijwillige bijdragen: NL66 INGB t.n.v. Vereniging LSE Voor diaconaat: NL42 INGB t.n.v. Stichting Diac. Fonds LSE Vereniging LSE: Amos Kater, Marga Bakker, vicevoorzitter, Wim Schouten, Diederik van Essel, HOOGLANDSE VIERINGEN Iedere zondag is er om uur een oecumenische viering van de Leidse Studenten Ekklesia in de Hooglandse Kerk. Deze vieringen worden niet alleen door studenten bezocht, maar ook door anderen die aangesproken willen worden in een taal die niet dogmatisch is, maar ook niet vrijblijvend. De diensten zijn op internet rechtstreeks of later te beluisteren via De teksten van de meditaties zijn na twee weken verkrijgbaar op de informatietafel. Meestal zijn ze ook te vinden op onder overwegingen. Serie diensten Op 12 april (Beloken Pasen) sluiten we de paasperiode af; ds. Christiane Berkvens gaat dan voor. Op zondag 19 april vindt in de zomerkerk een grote manifestatie plaats: de landelijke Dag van de Verbinding. Deze dag wordt geopend met een gemeenschappelijke viering van diverse oecumenische gemeenschappen uit heel Nederland. Voorganger is ds. Karin van den Broeke, die studentenpastor is geweest bij de LSE en nu preses is van de Generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zie voor het verdere programma van die dag hieronder. Zondag 26 april is gereserveerd voor een Preek van de Leek. Onze gast daarin is John Steegh die wethouder in Leiden is geweest. In de eerste drie zondagen in mei komt de literatuur aan de orde. Iedere keer zal een boek worden besproken ter keuze van de voorganger. Dat zijn achtereenvolgens ds. Karin van den Broeke, gevangenispastor Maria Draaijers en ds. Henk 14 Leids Kerkblad Schouten. Welke boeken het betreft is nog een verrassing. Vanaf Pinksteren volgt een serie diensten over het thema Inspiratie. Op Pinksterzondag zelf zal ds. Christiane van den Berg daarover spreken. Laatste maandagavond over Mali - In gesprek met Herman van Bemmel Op 13 april wordt de laatste avond gehouden over Mali. Dan vertelt Herman van Bemmel over de relatie die Voorschoten heeft met de plaats Kita in Mali. Rapenburg 100, aanvang uur. Zondag 19 april: Landelijke dag van de verbinding Een jaar geleden organiseerde de PKN in de Haagse Kloosterkerk een dienst onder DAG VAN DE VERBINDING viering lunch goede doelen markt zingen zondag 19 april 2015 Hooglandse kerk Middelweg 2, Leiden het motto Wij geloven in meer! Dit als reactie op de minder, minder -uitspraken van Geert Wilders. Het werd een dienst waarvan de kracht vooral lag in de nadruk die er werd gelegd op de verbindende rol die een levensbeschouwelijke gemeenschap moet en kan vervullen. Dit leidde tot het plan om dit essentiële element uit die dienst in de Kloosterkerk - Verbinding - een jaar later nog eens opnieuw centraal te stellen en verder uit te diepen. Op 19 april is iedereen van harte welkom om met elkaar in de Hooglandse Kerk een fijne dag met diverse activiteiten te beleven. Het thema Verbinding vieren we niet alleen met oecumenische groepen uit het hele land die speciaal zijn uitgenodigd. Ook andere kerkelijk en niet-kerkelijk betrokkenen zijn van harte welkom. Na de viering met ds. Karin van den Broeke, zal er verbinding worden gelegd met maatschappelijke organisaties uit Leiden en breder. Daarvoor heeft de diaconie een flink aantal relaties uitgenodigd om een tafeltje te vullen met het materiaal waarmee ze voorlichting geven. Burgemeester Henri Lenferink zal deze markt openen. Prof. Hans Opschoor gaat met belangstellenden in gesprek over Idealisme Nieuwe Stijl, en met de Schola Cantorum van de LSE o.l.v. Wim de Ru gaan we verbindend zingen. aanvang uur einde uur

15 Agenda Het programma is als volgt: uur Oecumenische Viering uur Koffiepauze en lunchbuffet uur Goede-doelen-markt uur Idealisme Nieuwe Stijl uur Jeugdactiviteiten uur Theepauze uur Verbindend zingen uur Afsluiting Dinsdag 19 mei: Algemene ledenvergadering Vereniging LSE Op de agenda staan het jaarverslag en de jaarrekening over Daarnaast komen het participantenwerk en de vaste aanstelling van de participantenpastor aan de orde. Plaats: Bonaventura College, ingang Kernstraat; aanvang 20 uur. De vieringen zijn altijd in de Hooglandse Kerk, Middelweg 2, Leiden Aanvang: uur zondag 12 april ds. Christiane Berkvens - Beloken Pasen maandag 13 april, uur, Rapenburg 100 Herman van Bemmel over Mali zondag 19 april ds. Karin van den Broeke - Landelijke dag van de Verbinding zondag 26 april: John Steegh - Preek van de Leek (liturg Henk Schouten) zondag 3 mei ds. Karin van den Broeke zondag 10 mei pastor Maria Draaijers zondag 17 mei ds. Henk Schouten dinsdag 19 mei, uur, Bonaventura College, Kernstraat Algemene ledenvergadering Vereniging LSE zondag 24 mei ds. Christiane van den Berg - Pinksteren Pianist gezochtl In september vorig jaar nam de LSE na zeventien jaar afscheid van Pieter van Dooren als één van de twee pianisten van de LSE. Wij zoeken voor de begeleiding van de wekelijkse diensten in de Hooglandse Kerk nog steeds een tweede pianist die samen met de Schola de liederen ondersteunt en aanvult in wisselwerking tussen koor en gemeente. In de Cluster Binnenstad kerk wordt gespeeld op een vleugel Yahama C5. Per speelbeurt ontvangt de pianist een vergoeding van de Vereniging LSE. Het koor repeteert elke week op donderdagavond in de Lokhorstkerk. De pianist wordt geacht zo nodig bij een gedeelte van de repetities aanwezig te zijn, dit in overleg met de dirigent. Als u belangstelling hebt kunt u informatie vragen bij: pianist: Ronald Meester: dirigent: Wim de Ru: Zie vooral ook: Contactadres: dhr C. van Vliet - Netwerk Citykerken Nederland De clusterkerken in het centrum van Leiden onderhouden goede contacten met de kerken in de binnenstad van andere steden. Behalve de predikanten zijn hierbij ook de koster-beheerders en organisten van de kerken betrokken. Op 4 maart brachten we een bezoek aan de Grote of St.Michaelskerk in Zwolle. Dit karakteristieke monument in het centrum van de stad is eigendom van de Protestantse Gemeente maar niet meer in gebruik door een (wijk-) gemeente. Een projectgroep heeft in opdracht van de Algemene Kerkenraad een plan ontwikkeld om de kerk ook in de toekomst te kunnen behouden. Sleutelwoorden van dit masterplan zijn: De kerk verbindt, verrijkt en verwondert. Het plan zet in op de historische schoonheid, gecombineerd met eigentijdse uitingsvormen: kerk en historie, maar ook kunst en cultuur van vroeger en nu. Devotie en cultuurbeleving, educatie en inspiratie, zielsen geloofsbeleving zijn de pijlers van het plan van aanpak. Het uitgangspunt van het gemaakte plan is dat de kerk een plaats is waar spiritualiteit en cultuur hand in hand gaan. Het plan omvat de volgende activiteiten: vieringen en het stiltecentrum, vaste tentoonstellingen, startpunt VVV, concerten, zakelijke leergangen, samenwerking met museum en hbo-mbo opleiding. De Kerkenraad van de PKN Zwolle is akkoord gegaan met het masterplan. Het aanbod van de kerk is voor zowel kerkelijken als niet kerkelijken. De kerk wordt neergezet als Merk. Het aanbod van de Kerk is gericht op iedereen en heeft als eigenschap dat het aanbod spiritueel en cultureel van hoog niveau is. Op termijn zal er een pastor worden benoemd. Leids Kerkblad 15

16 Hervormde Marewijkgemeente Predikant: ds. T. Jacobs, Edelkarper 28, 2318 NK Leiden, tel , Scriba: Jan en Tineke Domburg, Loevestein 42, 2352 KP Leiderdorp, tel , Penningmeester: P. Jasperse, Postbus 62, 2300 AB Leiden, tel , Bankrekeningnr.: NL62 INGB t.n.v. Hervormde Marewijkgemeente Lange Mare 48, 2312 GS Leiden, tel Wijkkerk: Marekerk, Lange Mare 48, 2312 GS Leiden, tel Beheerder kerk en wijkgebouw: P. Breedijk, tel Website: Terugblik op een feestelijke dienst Op Palmzondag hebben zeven mensen belijdenis van het geloof afgelegd in een overvolle Marekerk. Hieronder vindt u een persoonlijke impressie van de belijdeniscatechese van één van hen: Trude Hofland. Met een groep van zeven jonge mensen deden wij 29 maart belijdenis van ons geloof in de Marekerk. Een jaar lang hebben wij ons hierop voor kunnen bereiden. We hebben gesprekken gevoerd over wie God voor ons is, waarom we naar de kerk gaan en wat een kerk ons kan bieden en wat wij de kerk kunnen bieden, het avondmaal en de doop. Nieuwe inzichten kregen we, persoonlijke gesprekken hadden we. Wat vaker naar voren kwam is dat God van ons houdt. En dat is wat we willen uitstralen met onze belijdenis. En dat betekent niet dat we zoetsappig van iedereen om ons heen kunnen houden maar wel dat wij met Gods hart naar onze medemens kunnen kijken. Dat we de ander de plek kunnen geven waar hij/ zij recht op heeft. En ons grote Voorbeeld hiervan is Jezus Christus, zonder Hem zouden we niet tot God kunnen komen en niet voor in de kerk gaan staan. Van Pasen naar Pinksteren Vijftig dagen krijgen wij de tijd om stil te staan bij de kracht van Jezus opstanding 16 Leids Kerkblad en verhoging (liturgisch gezien). Coby Poelman-Duisterwinkel schreef er een prachtig gedicht over: Tussen Pasen en Hemelvaart Komend uit de kerk nog vol van wat ze hoorden, verkondigd door de opgetogen predikant voelen ze vernieuwd, herboren een diep versterkte band met de verrezen liefdevolle Heer. Ze groeten blij wie hen passeren ontsluiten sloten van hun fiets, uiten hun vreugde tussen uitlaatgassen, omzeilen glansrijk glas langs de terrassen. De kracht van overwonnen dood doet Zijn nabijheid stralen, het leven ademhalen op wegen van geloof en hoop, ze rijden in de wereld met opgewekt gemoed de warme gloed van Pinksteren vol overtuiging tegemoet. Geboren en gedoopt Op vrijdag 13 maart is bij Ruben en Ellen Kranenburg een zoontje geboren: Dirk Jan (Jacob van Heemskercklaan 79, 2253 JZ Voorschoten). Wij feliciteren dit gezin met de komst van een tweede zoon. Op 3 mei is een doopdienst gepland. Naast Dirk Jan Kranenburg zullen ook de kinderen van Georgios en Elizabeth Ganteris gedoopt worden. Hun kinderen zijn al iets ouder. Ze hebben te kennen gegeven dat ze Stephanos, Eleonorah en Elias graag willen laten dopen. We zien met beide families uit naar deze dienst. Huwelijk Op 11 april hopen Rob en Dicky Kulk 40 jaar getrouwd te zijn (Klipperwerf 25, 2317 DX Leiden). Langs deze weg willen we hen van harte feliciteren met dit huwelijksjubileum. Op bijzondere momenten is het ook goed om je waardering uit te spreken. Wij zijn Rob dankbaar voor de vele jaren dat hij diaken was in onze gemeente. Ook denk ik aan zijn taak om gastpredikanten te vragen. Dicky heeft vroeger een belangrijke rol gespeeld binnen het jeugdwerk en is nog steeds heel actief binnen het bezoekwerk onder ouderen. Op DV vrijdag 24 april gaan Jan Wolleswinkel en Sandra Caljouw trouwen. We zien met hen uit naar de dienst waarin we God willen danken en Zijn zegen willen vragen over hun huwelijk. De dienst begint om uur in de Marekerk. In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. Jan en Sandra gaan wonen in Meerkerk (Dokter L.J. Bastiaansweg 1, 4231 EA), alwaar Jan predikant is (Gereformeerde Kerk Meerkerk). Dit betekent dat we afscheid gaan nemen van Sandra. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet voor de gemeente, met name haar bijdrage aan de Alphadiensten.

17 Agenda Op 1 mei hopen Job van Tilburg en Annemieke Wilzing te gaan trouwen. De trouwdienst begint om uur en wordt gehouden in de Marekerk. De voorganger is ds. B. van der Graaf uit Amsterdam. Verdere gegevens zijn mij op dit moment niet bekend. Ook hen wensen wij een gezegende trouwdag toe. Roemeniëreis Met een groep gemeenteleden hopen we van 6 tot en met 13 mei naar onze zustergemeente in Puszta-Ujlak in Roemenië te gaan. Het betreft een jubileumreis omdat we dit jaar al 25 jaar goede banden met deze gemeente onderhouden. Zelf hoop ik deel te gaan uitmaken van de groep. Omdat we op de woensdag voor Hemelvaartsdag thuiskomen, heb ik de dienst van Hemelvaartsdag aan een gastvoorganger overgelaten. Ds. Dennis Verboom is bereid gevonden om in deze dienst voor te gaan. Ik hoop met de andere reisgenoten op een gezegende ontmoeting in Puszta-Ujlak. Pinksteren In de morgendienst op Eerste Pinksterdag willen we Mark en Annemarie Horst welkom heten op hun verlof in Nederland. Zij zullen in deze dienst het een en ander vertellen over hun werk in Morgenster in Zimbabwe. Doordat Annemarie minder goed ging zien, is zij al terug gekeerd naar Nederland. Inmiddels is zij in behandeling van het oogziekenhuis in Rotterdam om te onderzoeken wat zij precies heeft. We hopen dat deze onderzoeken duidelijkheid en genezing mogen opleveren. ds. Ton Jacobs Beleidsplan Marewijkgemeente Er is binnen de Marewijkgemeente een bezinningstraject gestart om tot een nieuw beleidsplan te komen. Een beleidscommissie is hiervoor aan het werk gezet met als opdracht de kerkenraad te adviseren over de uitgangspunten en de prioriteiten voor het beleid de komende vijf jaar. Inmiddels heeft deze commissie haar rapport geschreven en is dit binnen de gemeente besproken. Het rapport kent drie delen: 1. een korte beschrijving van de huidige kenmerken van onze gemeente; 2. een beschrijving van een aantal kernwaarden waar onze gemeente voor wil staan, en 3. een aantal werkvelden waar de komende vijf jaar bijzondere aandacht aan zal worden besteed. zondag 12 april uur - themadienst over Galaten 5 vrijdag 24 april uur - trouwdienst van Jan Wolleswinkel en Sandra Caljouw zondag 26 april uur - Alphadienst; thema verzoening vrijdag 1 mei uur - trouwdienst van Job van Tilburg en Annemieke Wilzing zondag 3 mei uur - doopdienst donderdag 14 mei uur - hemelvaartsdienst zondag 24 mei - Pinksterfeest uur - Ontmoeting met Mark en Annemarie Horst De Marewijkgemeente kenmerkt zich als orthodoxe geloofsgemeenschap binnen de PgL, die wil staan in de lijn van de gereformeerde traditie. Gemeenteleden zijn afkomstig uit Leiden en omstreken. Centraal staat de zondagse eredienst, gekenmerkt door een sterk inhoudelijke preek, viering van de gemeenschap en wekelijks rust- en oriëntatiepunt. Daarnaast is er een leerhuis voor alle leeftijden, zijn er diverse kringen en is er een breed palet aan diaconale, pastorale en missionaire activiteiten. Als kernwaarden zijn benoemd: 1. genade, 2. verbondenheid, en 3. openheid. Genade is de basis van ons bestaan, dankzij Jezus Christus, de Zoon van God, onze Verlosser. De Bijbel is daarbij leidraad voor ons belijden en ons handelen. Genade zal vanuit diverse perspectieven, in diverse vormen en met grote regelmaat geleerd en beleden moeten worden binnen de gemeente. Verbondenheid en openheid zodat de genade zich uit richting elkaar en naar buiten. Groei in het gesprek met en de zorg voor elkaar, en de liefde voor de stad en haar inwoners zijn ons verlangen. Als prioriteiten voor de komende vijf jaar zijn genoemd: 1. aandacht voor het belang en de manieren van gebed binnen de gemeente, 2. groei van en richting geven aan het missionaire werk, 3. organisatie van het jongerenwerk, met name voor jongeren in de leeftijd van jaar, 4. zorg voor oudere gemeenteleden, en 5. investeren in ondersteunende faciliteiten en financie- hwb ring. De komende maanden zal dit rapport verder uitgewerkt worden tot een beleidsplan. Roemeniëreis naar zustergemeente in PusztaUjlac Van 6 tot 13 mei reizen twaalf enthousiaste gemeenteleden uit de Marekerk af naar PusztaUjlac, een dorpje met overwegend Hongaars sprekende bewoners aan de westkant van Roemenië. We vieren 25 jaar zusterband, een reden tot vreugde en dankbaarheid. In die week zullen we een klusproject oppakken, een aantal leuke activiteiten op de kleuterschool van het dorp organiseren, een diaconaal project uitvoeren (presentje brengen namens de Marewijkgemeente) en een klein jubileumfotoboekje uitdelen. We vragen voorbede voor de reis en voor onze zustergemeente, maar willen u ook vragen of u onze activiteiten financieel wilt ondersteunen. U kunt een gift overmaken op de rekening van werkgroep Marewijk voor Roemenië, NL68INGB Alvast hartelijk dank! Namens de Roemeniëcommissie, Jan Pieter in t Veld, Juriaan van Duuren en Marlies Morsch Leids Kerkblad 17

18 Maranathawijk Kerkelijk medewerkers: Elly Mulder, tel , Mario Boelen, tel , Consulent: dr. G.J. Venema (Vredeskerkgemeente, gegevens: zie aldaar) Scriba: Bas van Velzen, Coornhertstraat 7, tel , Bankrekening (IBAN): NL43 INGB , t.n.v. Protestantse Maranathawijkgemeente Leiden Wijkkerk: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden Internet: Kerkdienst op internet: Wijkcentrum: De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 2332 JC Leiden, tel: Beheerder: Jacintha Groen, tel , Al een paar maanden ben ik terug in uw midden en ik voel me (weer) thuis! Momenteel houd ik mij vooral bezig met de diensten op verschillende plekken, bij verschillende gelegenheden. En met bezoekwerk. Met het - namens de gemeente en namens de Allerhoogste - omzien naar hen die achter dreigen te blijven; uit het oog, verloren te raken. In het klassieke beeld van een herder met zijn schaapskudde kunt u zich daar waarschijnlijk van alles bij voorstellen. Wanneer een schaap de kudde niet kan bijhouden of om een andere reden achterop raakt, is het zaak dat deze niet alleen achterblijft; overgelaten aan leeuwen en beren. Toch valt het soms niet mee om het overzicht over de kudde te houden; er gebeurt zoveel tegelijk. En dan wil het helaas wel eens gebeuren dat niet wordt opgemerkt dat er één schaap achterblijft doordat het, bijvoorbeeld, verstrikt is geraakt in het één of ander. Ik roep u daarom op om als medelid van de kudde ook regelmatig achterom te zien of anderen wel mee (kunnen) komen. Niet alleen de zorg van een herder is zo van belang, ook de bescherming die de kudde zelf biedt. En ik benadruk hier dat het ook van groot belang is dat een schaap, dat de kudde niet kan bijhouden, ook zelf de aandacht van kudde en herder op zich moet vestigen; hard blaten en mekkeren als de kudde je dreigt te verliezen. Opdat we zo, als complete kudde, rustige wateren en grazige weiden mogen vinden. Mario Boelen (kerkelijk werker) Zondag 8 maart was het zo ver. In deze dienst is Mario weer bevestigd als ouderling/kerkelijk werker en Elly is in de bediening gesteld als kerkelijk medewerker. Het was een feestelijke dienst waarin ook Marijke Ouwerkerk aangaf een tweede termijn als ouderling te willen aannemen en Theo Krispijn en Monica van der Plaat afscheid namen van hun ambt. We zijn blij dat Mario officieel weer bij ons hoort en Elly ook haar plek heeft binnen de Maranathawijk. Namens de kerkenraad wil ik Mario en Elly veel werkplezier, inspiratie en goede ontmoetingen toewensen. José van het Veld-van Breda Mobiele Theebrigade komt bij u thuis Verheugd kunnen wij u melden dat de Mobiele Theebrigade van start is gegaan in de Maranathawijk! De Mobiele Theebrigade is bedoeld voor oudere gemeenteleden die minder mobiel zijn maar wel openstaan voor nieuwe ontmoetingen, informele gesprekken en gezelligheid. Voor ouderen blijkt het soms lastig om nieuwe contacten te leggen of bestaande contacten te onderhouden. De Mobiele Theebrigade wil hierin een helpende hand bieden. Wij brengen mensen met elkaar in contact en nodigen hen uit voor een gezellige theesessie bij één van de deelnemers thuis. Leden van de mobiele theebrigade zijn tijdens de bijeenkomsten aanwezig en zorgen ervoor dat de middag goed kan verlopen. Dat betekent: vooraf thee en koekjes inkopen, kopjes klaarzetten, thee schenken, en natuurlijk - de afwas doen! In overleg vinden de bijeenkomsten plaats bij één van de deelnemers thuis; de overige deelnemers worden opgehaald en weer thuisgebracht. De groepjes zijn klein, bij voorkeur drie tot vier personen, de medewerkers van de Mobiele Theebrigade niet meegerekend. De Mobiele Theebrigade wordt op dit moment verzorgd door Mirjam van Griethuijsen en Elly Mulder, met medewerking van Thijs van Varick voor het vervoer. Woont u in de Maranathawijk en spreekt het idee achter de Mobiele Theebrigade u aan? Bent u of kent u iemand die het leuk zou vinden om hieraan deel te nemen? Of vindt u het leuk om als brigade-lid de Mobiele Theebrigade te versterken? Voor meer informatie en opgave: Elly Mulder, Fotoprijsvraag Leiden in de buitenwijken Wie Leiden zegt, denkt aan de grachten, het Rapenburg, Rembrandts geboortegrond, de Pieterskerk, de pittoreske hofjes en natuurlijk het standbeeld van Van der Werff. Maar onze stad heeft veel meer te bieden dan een historische binnenstad! Met name in de vele verschillende wijken en buurten die Leiden rijk is, zijn tal van bijzondere plekken, doorkijkjes en karakteristieke sfeerbeelden te vinden. Om dit onbekende Leiden in de buitenwijken - het Leiden buiten de singels en de stadspoorten - zichtbaar te maken, organiseert de Maranathawijk een fotoprijsvraag: Leiden in de buitenwijken. Foto s in alle categorieën zijn welkom, van realistische weergaven tot kunstzin- 18 Leids Kerkblad

19 Agenda nige impressies. Maar niet alleen nieuwe foto s kunnen worden ingezonden; ook oude foto s zijn welkom. Denkt u aan het straatbeeld van voorbije tijden, aan de vergankelijke charme van stadswijken in aanbouw of aan typerende gebeurtenissen die voor het familiealbum zijn vastgelegd. Het enige criterium is dat het moet gaan om beeldmateriaal van Leiden in de buitenwijken, om precies te zijn: het gebied buiten de stadspoorten en de singels. Uw digitale bijdragen zijn welkom op: Uw papieren inzendingen kunt u sturen naar: De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 2332 JC Leiden, voorzien van uw naam en telefoonnummer op de achterzijde. Uiteraard krijgt u uw inzendingen na afloop van de prijsvraag ongeschonden weer retour. De sluitingsdatum voor inzending is 1 juni. Half juni zullen wij de prijswinnaars bekend maken. Aansluitend vindt in De Wijkplaats een overzichtstentoonstelling plaats van het ingezonden beeldmateriaal. Pak uw fototoestel en verras ons. Of ga op zoek naar historische beelden van de manier waarop Leiden in de wijken is gegroeid en veranderd. Wij zijn benieuwd! Voor meer informatie neemt u contact op met Elly Mulder, via textfilter.nl of Gemeentemaaltijden Ook dit jaar hebben we in de weken voor Pasen weer gegeten met elkaar in De Wijkplaats. De maaltijden waren sober, maar lekker. Het was fijn om met elkaar te zijn en de maaltijd te delen voor het goede doel. Dit jaar hebben we gegeten voor de inrichting van De Wijkplaats. Een doel dichtbij dus. Vanaf deze plek wil ik alle medewerkers weer hartelijk danken voor de inzet. José van het Veld-van Breda Elke dinsdagmiddag, vanaf uur buurtmiddag (ontmoeting en kinderspel), De Wijkplaats Elke donderdagavond, vanaf uur fietsenreparatie, De Wijkplaats 14 april - Wandelen in de buurt 15 april uur Kerkdienst Schouwenhove, voorganger M. Boelen 16 april uur Inloopmiddag in De Wijkplaats. Als u moeite hebt met vervoer kunt u altijd bellen: Elly Venekamp-van Hal 21 april - naar de bollenvelden 24 april uur Bijbelgesprekskring de Bergrede 24 april uur Bijbelgesprekskring De Bergrede in Schouwenhove, 28 april - naaiatelier 29 april uur Avondmaalsviering in de Vijverzaal van de Robijn 5 mei (meivakantie) uur Buurtinloop - naar de speeltuin 12 mei (meivakantie) uur buurtinloop - picknick en spelletjes buiten 19 mei - film 20 mei uur Kerkdienst Schouwenhove, voorganger ds. H.E. Schouten 21 mei uur Inloopmiddag De Wijkplaats 26 mei - naaiatelier 29 mei Bijbelgesprekskring De Bergrede in Robijnhof 29 mei uur Bijbelgesprekskring De Bergrede in Schouwenhove 1000ste fiets gerepareerd in De Wijkplaats Op donderdag 19 maart was het zo ver. Onder de bezielende leiding van Simon werd de duizendste fiets gerepareerd. Voor de gelukkige eigenaar van de fiets was er een bloemetje geregeld en een mooie fietspomp. Ook voor Simon, Thijs en de andere fietsenmakers was er een verrassing. Jan Kruijthof had een mooie oorkonde gemaakt voor hen en sprak de fietsenmakers lovend toe. Het blijft druk op het fietsenspreekuur, waar je een fiets kunt laten repareren tegen kostprijs plus 1,00. Een geweldig initiatief waar goed gebruik van wordt gemaakt in de wijk. Dank jullie wel mannen! José van het Veld-van Breda Kerkdiensten in Schouwenhove Op 15 april hoopt Mario Boelen, de kerkelijk werker uit de Maranathawijkgemeente voor te gaan. Om half drie begint de dienst en na afloop praten we met elkaar na onder het genot van een kopje koffie of thee. Omdat het kerkblad in mei pas op de 21ste verschijnt vermelden we hierbij ook alvast de volgende dienst. Op 20 mei hoopt ds. H. Schouten voor te gaan in de dienst. In juni en juli zijn er geen diensten in verband met de vakantieperiode. Op 19 augustus gaan we weer van start. Ton Snepvangers, coördinator van ons diaconaal centrum De Bakkerij zal dan onze voorganger zijn. Elly Venekamp-van Hal Leids Kerkblad 19

20 Vredeskerk Predikant: dr. G.J. Venema, Voltastraat 22, 2316 DN Leiden, tel , Scriba: mw. R. Smit, p/a Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden, Penningmeesters: R. Boter, Zeemanlaan 41, 2313 SW Leiden en A.G. Leeuwis, Veilingkade 42, 2321 GW Leiden Bankrekeningnr.: NL32 INGB t.n.v. Protestantse wijkgemeente Vredeskerk Wijkkerk: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden, tel Koster/beheerder: H. Holswilder, Website: Tussen Pasen en Pinksteren lezen wij uit het boek Hooglied. In dit Lied der liederen wordt de liefde bezongen zoals die tussen twee mensen kan ontvlammen en groeien, en zoals die tussen God en zijn volk wordt ervaren. Een liefde die bevrijdend werkt, waarin de vrijheid gestalte krijgt die wij in het licht van Pasen ervaren. Een liefde die sterker is dan de dood. Gedachtenis Ruurd de Jager Op 18 februari overleed Ruurd Jetze de Jager, 58 jaar oud en zoon van ons trouwe gemeentelid Anneke Koning. Ruurd woonde in Oegstgeest, waar hij ook kerkelijk betrokken was, maar had tegelijkertijd een intense band met zijn moeder in Leiden, die hem een leven lang begeleidde. Die begeleiding was nodig omdat Ruurd manisch-depressief was. De laatste jaren werden zijn depressies steeds ernstiger. Uiteindelijk zo erg, dat hij het niet meer kon volhouden en een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Zelfs de liefde en toewijding van zijn moeder hebben dit niet kunnen voorkomen. De gedachtenis vond op 2 maart plaats in de aula van begraafplaats Rhijnhof, in een kleine kring van familie en vrienden. Daarna hebben we Ruurd in zijn graf gelegd. Het verdriet was intens. Martin Vreeken sr. Op 24 februari is Martin Jacob Vreeken overleden, op de leeftijd van 84 jaar. Martin Vreeken sr. was al enige tijd ziek, zonder zicht op genezing. Hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan, en bleef actief betrokken bij zijn familie, bij de gang van zaken in de kerk, en vooral bij de Vereniging van Eigenaren in Roomburg. Hij was een echte doener. Ook het verdriet om het overlijden van zijn vrouw Bep, ruim twee jaar geleden, uitte hij op een actieve manier, in de band met zijn kinderen en kleinkinderen. De Protestantse gemeente te Leiden en - in het bijzonder - de Vredeskerkgemeente heeft veel aan hem te danken. Zijn inzet en kritische betrokkenheid waren groot, vele jaren lang. Vlak voor zijn overlijden verhuisde Martin naar hospice Issoria. Daar is hij rustig ingeslapen. In de afscheidsdienst in de Vredeskerk op 3 maart - voorafgaand aan de crematie - hebben we stilgestaan bij de woorden van Paulus in zijn brief aan de Romeinen (12:12): Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. De gedachtenis van Ruurd Jetze de Jager en van Martin Jacob Vreeken zij ons allen tot zegen. Geboorte We ontvingen een vrolijk bericht: op 28 februari is geboren Chiel Bastiaan Johannes, zoon van Bas en Kirsten Oerlemans, broertje van Joris (Anna van Saksenstraat 17, 2351 RK Leiderdorp). We wensen de ouders van harte geluk met de komst van hun zoontje! De gelukwensen gelden natuurlijk ook ons gemeentelid Bas Oerlemans sr., grootvader van Chiel. Open Podium Op zondagmiddag 26 april vindt weer het jaarlijkse Open Podium plaats. Al jarenlang is het Open Podium met zo n veertig deelnemers, individueel en in groepsverband, een geslaagd evenement. Talent dat tot nu toe haar kunsten alleen in de woonkamer vertoonde verdient meer aandacht, een podium en een publiek! aldus Jan Dobbe, zelf enthousiast entertainer/zanger en een van de organisatoren van het inmiddels bijzonder populaire Open Podium. Het Open Podium heeft een klassiek en een populair deel. Organisatoren van het klassieke deel zijn Peter-Bram t Hoen en Caroline van Oyen. Peter-Bram: Om uur begint het klassieke repertoire in de kerkzaal. Na de optredens in de kerkzaal is het om uur tijd voor gezelligheid in de foyer bij het populaire podium. In de foyer zijn alle muziekstijlen welkom: pop, jazz, wereldmuziek. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van de zeer afwisselende muzikale bijdragen. Hans de Waal Op 8 februari is Hans de Waal bevestigd in het ambt van predikant. Wellicht kent u Hans wel, want hij was jarenlang lid van de Vredeskerkgemeente en ging ook voor in onze diensten. Na zijn verhuizing naar Den Haag zagen wij hem minder vaak, maar altijd is het goed om hem weer in ons midden te hebben, bijvoorbeeld als hij voorgaat. Nu heeft hij een eigen gemeente in het Friese Nijland, in de buurt van Bolsward, vlak over de Afsluitdijk. De dienst was bijzonder en feestelijk. Bijzonder, omdat Hans daar na zijn studie en bijna afgeronde promotieonderzoek aan een nieuw avontuur begint: hij is nu echt predikant en dat past bij hem. Feestelijk, omdat Hans die dag omringd werd door familie en vrienden en natuurlijk door de gemeente in Nijland die hem merkbaar met open 20 Leids Kerkblad

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Gezamenlijke overstapdienst van Solid Kids Zondag 9 juli 2016 Thema: Gebruik wat je hebt Afscheid van Lotte, Margriet en Chris Welkom en mededelingen Openingslied psalm 84a: 1, 3, 5 Wat hou ik van uw huis

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH

LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART 19.00 UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH VOLGENDE TIME2SING OP ZONDAG 17 APRIL WIJ KOMEN HIER BIJ ELKAAR Wij komen hier bij elkaar, als mensen

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Thema: In de woestijn..stem en tegenstem

Thema: In de woestijn..stem en tegenstem Zondag 19 juni 2016 Eerste zondag van de zomer Thema: In de woestijn..stem en tegenstem Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte

Nadere informatie

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour.

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. Uitzwaaidienst Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. 1 Voor de dienst speelt en zingt True Colour. Welkom door

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie