Zalig Pasen! Ubach over Worms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zalig Pasen! Ubach over Worms"

Transcriptie

1 Parochiecluster Ubach over Worms Pastoor drs. E. Smeets Kerkberg Pastoor Secretariaat Intenties - Contacten Kerkberg 7, 6374 ES Landgraaf Dinsdag t/m vrijdag u Misintenties Weekdag 10 -Weekend 25 Kosters via pastorie,of: Waubach-Groenstraat: J. Post Abdissenbosch: M. Rutten Rimburg: F. Weijers Lauradorp: A. Erps Parochieassistenten H. Verhaeg & M. Dietzenbacher Catecheet M. Kockelkoren Kerkbijdrage Par. H. Jozef NL15 INGB NL54 RABO Par. HH.Theresia en Don Bosco NL64 INGB NL57 RABO Par. H. Bernadette NL88 INGB NL50 RABO Par. H. Drievuldigheid NL48 INGB NL74 RABO Kerkhofadministratie L. Steinbusch Kerkhofbeheer H. Jozef Waubach L. Steinbusch of H. Bernadette - Abdissenbosch L. Douven H. Drievuldigheid - Rimburg C. Schurer Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp R. Dörenberg Adverteren? Drukkerij Antwan: Oplage: t Kirkebledje Pasen, geloof t maar ns! De commercie doet haar best iets van Pasen te maken, maar het blijft bij paaseitjes, kransen en paastakken gesierd met donsveertjes, bloemen en eitjes. Prachtig allemaal, maar ze maken van Pasen iets liefelijks en onschuldigs, terwijl Pasen absoluut niet onschuldig is. Pasen is voor ons christenen juist heel radicaal. Pasen maakt het kruis tot de maat van ons leven. Maar dat is juist waar we niets mee kunnen. We proberen het kruis te ontlopen. Het kruis van handicap, ziekte, dood. We zoeken voor zwaar lijden euthanasie. Wie geestelijk vastloopt grijpt naar zelfdoding. Lijden, het kruis mag niet meer. We hebben het verbannen uit het leven. Het kruis is in onze maatschappij symbool van het eindpunt, teken van dood. Het leven van Jezus leert ons dat het leven niet afgelopen is met de dood. Door de dood heen kom je naar het Nieuwe Leven. Leven en dood, kruisdood en verrijzenis, Goede Vrijdag en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn twee aspecten van hetzelfde Christusmysterie die aangeven dat het Nieuwe Leven van Pasen niet vanzelf komt, maar via de weg van het kruis. In de Goede Week vieren we expliciet de weg van het kruis om uit te komen bij Pasen. Weliswaar is iedere zondag een viering van het Pasen van de Heer, maar op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag gedenken we op bijzondere wijze de afzonderlijke gebeurtenissen van Pasen. Het kruis heeft in deze week een bijzondere plaats in de liturgie. De weg van het kruis die Jezus gaat dient zich niet plotsklaps aan, maar heeft alles te maken met Zijn opdracht. Hij is van de Vader uitgegaan om het werk van de Vader te doen, namelijk zijn liefde voor mensen aan iedereen aanzeggen. In de Evangeliën lezen we hoe Jezus in alle situaties die zich in een menselijk leven kunnen voordoen Gods liefde inderdaad verkondigt, Gods Verbond en heil voor mensen laat blijken. Niet alleen door er over te vertellen maar door de weg van mensen te gaan, het leven van mensen te delen, daadwerkelijk God-metons te zijn. Jezus is zich bewust van zijn unieke relatie met God de Vader. Daaruit put Hij ook kracht om trouw te zijn aan Zijn Vader tot in de dood. Lees verder op de volgende bladzijde! Zalig Pasen! Heiligverklaring pausen Mgr. Van Megen Johannespassie Workshops gregoriaans Biechtvieringen Klok Rimburg luidt weer! Palmpasenstokken Van huis uit - zie binnenin - H. Bernadette Abdissenbosch H. Joseph Waubach-Groenstraat H. Drievuldigheid Rimburg H. Theresia & Don Bosco Lauradorp Jaargang 2014 nr apr. t/m 9 mei Goede Vrijdag uur Kruisentocht uur Kruisweg te Waubach, Rimburg, Heereveld uur Herdenking te Waubach uur Kruisweg en Biecht jeugd & jongeren te Rimburg Stille Zaterdag Paaswake uur Waubach Paaszondag uur te Rimburg uur te Abdissenbosch Tweede Paasdag uur in Heereveld uur te Waubach

2 Jezus weet dat lijden, pijn, verraad en zelfs de dood Hem er niet van mogen weerhouden om zijn opdracht te volbrengen, om te laten zien hoever het Verbond van God-met-mensen gaat, wat het betekent God-met-ons. Als Jezus met zijn leerlingen optrekt naar Jeruzalem weet Hij wat Hem te wachten staat. Hij heeft het al meermalen voorspeld. En wat Hij weet dat gaat gebeuren, Zijn leven geven voor de mensen, vat Hij samen op die Laatste Avond van Zijn leven. Op die avond sprak Hij woorden van afscheid en vroeg Hij aan zijn leerlingen: 'Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat jullie zouden doen zoals Ik gedaan heb'. Niet zomaar een vraag die gesteld wordt aan dat clubje vrienden waarmee Hij volgens joods gebruik het paasmaal vierde, maar een vraag die ook aan ons gesteld wordt. Als we dat gedenken op Witte Donderdag, als we de Eucharistie vieren, dan gaat het om het vieren van Gods nabijheid. Eucharistie vieren is vieren van het Paasfeest: God bevrijdt. We herinneren ons hoe God altijd al met Zijn mensen meetrok. We beleven hoe Hij ons nabij is in Christus, die Zijn Woord tot ons spreekt en Zijn leven met ons deelt. Een gave die Hij vastlegt in het teken van Brood en Wijn en waarbij Hij zegt: 'Mijn leven voor jullie gegeven'. Vandaar dat kruis bij ieder altaar. "Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb: Ik deel mijn leven uit aan jullie...opdat jullie door Mij gevoed en gesterkt hetzelfde gaan doen". Christus herinnert in deze woorden eraan dat Hij zichzelf geeft uit Liefde voor zijn vrienden En ook voor ons maakt Hij het gebod van de liefde tot het voornaamste gebod: "Hebt elkander lief". Jezus weet dat de weg van het jezelf geven, van het kruis, niet vanzelfsprekend is. En gelukkig besluit Jezus zijn afscheidswoorden met te zeggen: "Ik zie dat jullie me van alles willen vragen, Ik kan het me voorstellen dat al mijn woorden nog niet duidelijk zijn...ik kan me zelfs voorstellen dat jullie het moeilijk hebben, moeilijk met Mij, mijn Woord, met wat er deze dagen gaat gebeuren, met elkaar... Maar op de dag dat je Me zult terugzien, mijn heerlijkheid zal erkennen... op die dag zul je geen vragen meer hebben." De dagen erop blijkt dat de leerlingen het er inderdaad moeilijk mee hebben. Moeilijk met Jezus zelf... die zich toch had kunnen terugtrekken... de dood kunnen ontspringen. Maar nee... "niet Mijn wil, maar Uw Wil geschiede". Moeilijk met het verraad, de verloochening, de angst. Met de dreiging van hun eigen hogepriester en schriftgeleerden. En opnieuw met Jezus die hangend aan het kruis bidt: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten" en toch ook zegt: "Het is volbracht". En of het nog niet moeilijk genoeg is, blijkt het graf waarin ze Hem hebben neergelegd leeg te zijn en zitten er engelen die zeggen: "Hij is niet hier, Hij is uit de doden opgewekt! In Galilea zullen jullie Hem zien.' De ontgoocheling en het ongeloof is bij de eerste christenen volop aanwezig. In het verhaal van de Emmausgangers lezen we hoe ze van hun ontgoocheling vertellen. Pas als ze opnieuw horen en zien dat wat Jezus gedaan heeft, verandert er iets. Als de Schriften opnieuw verklaard worden dringt het tot ze door dat God vaak een andere weg gaat met mensen dan mensen zelf op het eerste gezicht zouden en ook wilden bedenken. Juist door menselijke tegenslag, door lijden en dood, begint God iets nieuws. Door het kruis. En dat die woorden waar zijn, dat herkennen ze omdat het duidelijk geen eigenbelang is, maar een breken en delen met mensen. Ze herkennen de waarheid aan het breken van het brood, de zelfgave. En dan groeit de zekerheid: het is waar, zoals Jezus gezegd heeft, zoals de engelen zeiden, Jezus leeft. Niet door om het lijden en de dood heen te gaan, het kruis te ontlopen, maar juist door lijden en dood heen komt het Nieuwe Leven. Een zekerheid die niet getoetst kan worden aan tastbare feiten (Hij verdwijnt immers uit hun ogen) maar een geloofszekerheid. Tot op vandaag is het niet eenvoudig om te geloven in Pasen, voor de leerlingen niet, voor ons niet. Weet hebben van Pasen dat gaat nog, maar geloof het maar eens: als je kind ongeneeslijk ziek is, als je langzaam maar zeker afscheid moet nemen van je geliefde, als je al jaren moet leven met oorlogsgeweld, als je getuige bent van een volkerenmoord; als je je man verliest door een vreselijk ongeluk. Moeilijkheden en vragen te over. Dan is er bij ons dezelfde ontgoocheling als bij die eerste christenen. Dan hebben ook wij het nodig dat ons de weg wordt gewezen door het lijden en het verdriet heen om de boodschap van Leven-door-de-dood-heen te kunnen verstaan. En gelukkig wijzen we elkaar die wegen telkens opnieuw in het breken van het Brood in de Eucharistie. Daar weten we Jezus nabij als diegene die met ons oploopt en ons de weg wijst door lijden en dood naar het leven. Zalig Pasen! H. Kleinpenning in Opbouw 100/2 Goede week ek & Pasen 2014 Palmzondag Begin van de Goede Week. De diensten zijn als op zaterdag en zondag. In elke H. Mis worden palmen gezegend. U wordt verzocht zoveel mogelijk zelf voor palmtakjes te zorgen! Ook als er mensen zijn die onze kosters behulpzaam willen zijn bij het knippen van palmtakjes heel graag! We horen het graag! Witte Donderdag Jezus viert met zijn vrienden het Laatste Avondmaal. We vieren de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Deze avondviering vindt plaats in Waubach om uur (Gregoriaans). Na deze feestelijke eucharistieviering wordt het H. Sacrament weggedragen. Na het afruimen en ontkleden van altaar en priesterkoor, zal in de kapel het evangelieverhaal worden gelezen van Jezus in zijn doodsangst in de Hof van Olijven. Aansluitend is er gelegenheid tot stil gebed tot middernacht. Goede Vrijdag s Avonds om uur vieren we te Waubach de Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (Gregoriaans): de o zo sobere maar daarom op deze dag juist zo sprekende plechtigheid met passieverhaal, kruistoning, voorbede en de Heilige Communie. s Middags om uur trekt er een Kruisentocht langs verschillende veldkruisen. Vertrek bij het kruis in Rimburg, hoek Rinckberg/Lindegracht. De route, eindigend in de kerk van Waubach, is 5 km. lang. In de kerken van Rimburg en Waubach en in het Heereveld wordt om uur de kruisweg gebeden. Stille Zaterdag Jezus rust in het graf. De klokken zwijgen, het tabernakel is leeg en de kerk oogt somber. Maar bij het invallen van het donker maakt de kerk zich op het Pasen van de Heer te vieren. Het paasvuur wordt ontstoken, de nieuwe paaskaars gezegend, we horen de verhalen uit de bijbel, we vernieuwen ons doopsel en vieren de Eucharistie. Deze koningin onder alle vieringen, deze Paaswake, vindt plaats in Waubach om uur.

3 ctüév{ tzxçwt Biechtviering Liesse kerk Rimburg 20 u Paaseierenactie misdienaars Palmzondag Gezongen Passieverhaal Waubach 15 u Bijeenkomst diaconiegroep u Chrismamis te Roermond 19 uur Witte Donderdagviering Wegwijzer 9 u Witte Donderdag 19 uur Waubach Goede Vrijdag 15 uur Kruisweg Goede Vrijdag 19 uur Waubach Biechtviering Liesse Rimburg u Stille Zaterdag 19 u Paaswake W bach Pasen 10 u Rimburg A bosch e Paasdag 10 u H veld u W bach Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Abdissenbosch! Mannenk. Spekholzerheide te Rimburg Aanbidding te Waubach uur H. Mis Rimburg 10 u St. Jozefkapel Dodenherdenking Filmavond Bei d r Joep 19 u Diakenwijding te Roermond u Canto Rinato te Waubach uur Workshop gregoriaans Bei d r Joep 20 u H. Mis gr. 7 An d r Put Waubach 9 uur Bisschopswijding mgr. B. Van Megen Romereis Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Abdissenbosch! Vergadering kerkbestuur Kruisprocessie Groenstraat Hemelvaartsdag (10 & uur) E.H. Communie Abdissenbosch 9.30 u E.H. Communie Lauradorp u Koningschieten Schutterij St. Joseph Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Abdissenbosch! Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Waubach! Vw Jongerenmis te Rimburg 19 uur Filmavond Bei d r Joep 19 uur H. Vormsel Abdissenbosch 19 uur Priesterwijding te Roermond uur Geen avondmis Abdissenbosch! E.H. Communie Waubach 9.15 uur H. Vormsel Lauradorp 19 uur Sacramentsprocessie Waubach Workshop gregoriaans Ströatje 10 uur Sacramentsprocessie Rimburg Geen avondmis Waubach! Vergadering kerkbestuur Schoolmis An d r Put 9 uur Waubach Aanbidding Waubach 14 uur Oudercatechese Oudercatechese groep 4 7 mei Oudercatechese basisschool 17 apr-22 mei-19 juni Oudercatechese tieners 14 mei-11 juni Jongerengroep 19 apr 31 mei-28 jun Allerzielen, zegening van de graven Waubach & Lauradorp Rimburg & Abdissenbosch Eerste heilige communie Abdissenbosch 9.30 uur Lauradorp uur Waubach 9.15 uur Hoe je n palmpasenstok maakt? Van 2 latjes maak je een kruis. En dat kruis kun je versieren met de volgende dingen: met palmtakjes, met een broodhaantje, verder appels, sinaasappels, 30 pinda s of rozijnen, vlaggetjes, paaseitjes en snoepjes, linten, strikken en bloemen (mag van papier). Voor al die versieringen kun je het beste geel en wit pakken. In de kerk hoor je wat het allemaal betekent! In de H. Mis op Palmzondag denken we er aan dat Jezus Jeruzalem binnenging: met onze Palmpasenstokken gaan we met Hem mee! Biechtvieringen De Goede Week is de gelegenheid bij uitstek om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Immers, Jezus heeft met ons geleefd, heeft zijn leven voor onze zonden gegeven en wil met ons door het leven trekken. We mogen Hem heel ons leven voorleggen, vragen om vergeving en kracht en vooral om zijn Geest om met Hem de juiste wegen te bewandelen. Samen met de jeugd- en jongerengroepen in Rimburg is er gelegenheid aan het Boetesacrament deel te nemen op vrijdag 11 april om 20 uur te Rimburg en op Goede Vrijdag om uur eveneens te Rimburg. De levende Heer ontvangt ons graag! Zondagsmis u op Kerk TV Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Onder deze button (links) vindt u de uitzending. Ziekenhuisbezoek Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt. Welkom, nieuwe parochianen! Als u sinds kort in Ubach over Worms bent komen wonen en dit blad voor het eerst leest: de parochiegemeenschappen met pastoor, kerkbestuur en vele medewerkers en vrijwilligers heten u van harte welkom en wensen u veel zegen in uw nieuwe omgeving! In dit blad vindt u alle informatie over onze parochies en kerken, alsook op onze site Weet u welkom! We zouden het bovendien zeer waarderen als u uw gegevens op de pastorie zou willen doorgeven, zodat we een actuele administratie kunnen bijhouden. Het parochiekantoor in de pastorie (Kerkberg 7) is daartoe dinsdag t/m vrijdag van tot uur geopend of tel ). Ook voor de inzegening van uw nieuwe huis kunt u graag een afspraak maken met de pastoor. Dank u! Het kerkbestuur Open dag Schacht Nulland op 27 april van 13 tot 17 uur. In de schacht staat het Barbarabeeld dat de parochie Rimburg de Koempels van de Dominiale in bruikleen heeft gegeven. Vrije toegang. Hart aan het werk voor de kerk Met dit motto hebben we in 2012 & 2013 actie gevoerd om de restauraties van de kerken van Rimburg & Waubach te financieren. De actie is formeel ten einde, maar het rekeningnummer blijft geopend. Elke financiële bijdrage voor onderhoud is hartelijk welkom op bankrekening NL61 RABO t.n.v. R.K. Kerkbestuur Par.H.Jozef. Gelden die expliciet voor één van de kerken bedoeld zijn, worden naar de bankrekening van het betreffende kerkbestuur doorgesluisd.

4 Van huis uit meegekregen Folly Hemrica, justitiepredikante, weet wat er speelt in de gevangenis en wat gedetineerden bezig houdt. Haar vele ervaringen en gesprekken leidden tot een bezinnend boek waar we hier graag uit putten. Wat er voor en over de gevangenen geschreven wordt, heeft ook een boodschap voor ons allemaal Verandering Accepteer de veranderingen die je plannen in de war sturen, je dromen vernietigen, die een totale wending geven aan je dag en misschien zelfs aan je leven. Het is niet het noodlot. Geef God de vrijheid om zelf aan het raamwerk van jouw leven te bouwen Dom Helder Camara When God closes a door, He opens a window Mijn Surinaamse gemeenteleden in de gevangenis leerden mij dit spreekwoord. Het wil zeggen dat er soms een weg wordt afgesloten, maar dat er dan ook altijd weer een nieuw pad komt. Het bleek een mooi gespreksthema te zijn voor de gespreksgroep in de gevangenis. Het was iets dat we allemaal herkenden. Soms moet je eerst stuklopen voordat je aan iets nieuws kunt beginnen. Sterker nog: soms is een doodlopende weg voorwaarde om een andere weg te vinden. Ik vertelde de mannen van de gespreksgroep over de drukker Hendrik Werkman, die voor de oorlog een bloeiende drukkerij in Groningen had. Toen zijn bedrijf failliet ging, wist Werkman even niet meer wat hij moest doen. 's Avonds ging hij soms op de fiets door de stille straten van Groningen naar zijn stilgevallen drukkerij om daar met de restanten van zijn bedrijf nog wat "druksels" te maken. Hij maakte nu geen echt drukwerk meer zoals hij al die jaren had gedaan, maar fantasierijke voorstellingen, met restjes drukinkt en papier. Werkman werd met die druksels heel beroemd. Zijn werk werd aangekocht door het Stedelijk Museum in Amsterdam en hij ging er in de oorlog verzetsboeken mee illustreren. Eigenlijk kwam hij nu pas tot bloei als kunstenaar, nu zijn loopbaan als zakenman was stukgelopen. Zo kan het gaan. "Dan begrijp ik nu het verhaal van Pasen ook beter", zei een gedetineerde. "Jezus ging ook een doodlopende weg, want Hij werd aan een kruis opgehangen. Maar zijn leerlingen geloofden dat Hij opstond uit de dood, omdat God altijd iets doet met doodlopende wegen. Hij laat er altijd iets nieuws op volgen." In het gesprek dat volgde, vertelden we elkaar over onze doodlopende wegen en onze hoop dat we juist daardoor iets nieuws zouden vinden. We maakten een groot Paasdoek, met wortelstokken en uitlopende planten: een zeefdruk vol ontkiemende zaden. Graankorrels moeten ook eerst uit elkaar vallen voordat ze kunnen wortelen en nieuwe korenaren kunnen vormen. Stuklopen om tot meer bloei te komen. Dat kun je toch niet vaak genoeg horen! Johannespassie Gezongen Passieverhaal Palmzondag 13 april om uur St.-Jozefkerk Waubach Op Palmzondag lezen we het Passieverhaal, Jezus lijden en dood. Om 15 uur is het gezongen Passieverhaal te beluisteren, omgeven door enkele gregoriaanse gezangen. Door Frans Gommers, Patrick Heckmanns & pastoor Ed Smeets. Limburgse Bedevaart Lourdes 2014 Natuurlijk vinden er ook in 2014 weer de nodige bedevaarten plaats naar Lourdes, georganiseerd door de OLB. Data: 30 mei - 6 juni (bus, trein, vliegtuig), 2-9 september (bus, trein, vliegtuig), september (bus, vliegtuig). Nadere informatie op of haal een folder op de pastorie. Pastoor Smeets begeleidt in 2014 de junibedevaart. Afscheid Wiel Ploumen Vereniging van de H. Familie Op 22 maart werd er op bescheiden wijze en intern afscheid genomen van Wiel Ploumen als lid van het bestuur en penningmeester van de Vereniging van de Heilige Familie. Deze oude eerbiedwaardige vereniging beheert een Waubachs fonds, waarvan de opbrengsten jaarlijks aan goede doelen geschonken worden, zowel voor minderbedeelden alhier, als voor eenzelfde doelgroep in missiegebieden. Voorts stelt de vereniging zich tot doel catechetische en culturele projecten in eigen midden financieel te ondersteunen. Wiel heeft zijn taak binnen deze vereniging maar liefst 41 jaar trouw gedragen, waarvoor ook langs deze weg grote dank! Als blijk van waardering ontving hij met zijn echtgenote de paaskaars van een van de voorbije jaren: immers, een vereniging als deze, nauw verbonden met de parochie, wil op die manier het Licht van de Heer laten schijnen voor velen. Het huidige bestuur wordt gevormd door de heren Wiel Moonen en Jo Coenen, onder voorzitterschap (ambtshalve) van pastoor Smeets.

5 Als je hart je zegt te bidden + P. Schreurs VI. Een woord om van te leven Heel de Bijbel, het hele Evangelie is te veel om voortdurend concreet te beleven. Maar gelukkig trillen in ieder woord van de Bijbel alle andere mee. Je kunt daarom proberen voortdurend één woord van het Evangelie te beleven, er mee op te staan en er mee slapen te gaan. Dan ervaar je, zoals Johannes schrijft, dat de liefde een oud gebod is, maar ook een nieuw gebod, dat voortdurend een nieuwe kleur, een nieuwe warmte aan je leven geeft. Soms kan dit woord dat je hier en nu beleeft, een woord zijn dat je HEEL JE LEVEN, of een lange periode in je leven meedraagt. Een loketbediende bv. zei hoe hij in zijn werk voortdurend denkt aan: "Wat je aan de minsten van de mijnen doet, heb je aan Mij gedaan...". Soms kan dit woord een zin uit het Evangelie zijn die je EEN HELE MAAND meedraagt. Dit is een goede tijdruimte om een woord 'vlees en bloed' te laten worden, zodat het voortaan echt tot jouw 'vlees en bloed', tot je echte leven behoort. Soms kan het ook een woord van de WEEK zijn: een of andere tekst die je in de lezingen van de zondagseucharistie getroffen heeft. En soms kan het ook een woord van DIE DAG zijn: een woord uit de lezingen van de Eucharistie van die dag of een woord uit je persoonlijke schriftlezing van de avond tevoren. Het komt er dan op aan, dit woord in alle ervaringen en ontmoetingen te laten 'meespelen', van daaruit te handelen, te reageren, opnieuw te beginnen (dit laatste vooral). DE LEVENSSTIJL VAN DE CHRISTEN Beminnen uit heel je hart! Niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Leert van mij : ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig. Je moet 70 maal zeven keer vergeven. De grootste onder jullie moet de dienaar zijn. En als je niet opnieuw wordt als een klein kind Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je aan Mezelf gedaan. De liefde verheugt zich in alles wat goed is. Een mens leeft niet van brood alleen. Vrede aan dit huis. VII. Persoonlijk bidden in de eucharistie Het diepste heimwee van de godsdienstige mens van alle tijden is dit: aan God het 'allerbeste' geven en met alle mensen hartelijk en helder verbonden te zijn. Maar dit ligt niet in het bereik van de goede mens. Het moet hem gegeven worden. En zie: een Mens wordt ons gegeven, helemaal thuis bij God, Gods eigen Zoon, en tegelijk helemaal met alle mensen verbonden: Jezus Christus! Heel zijn leven door, maar vooral toen Hij in het Laatste Avondmaal zijn leven samenbalde, heeft Hij zijn leven aan de Vader gegeven en mensen als gemeenschap samengebracht: Dit is mijn Lichaam dit is mijn Bloed, een nieuw Verbond blijft dit doen. Daar liggen onze diepste mogelijkheden: in de Eucharistie! BIJ DE BOETERITUS Hoe leefde ik als christen deze week, gisteren... Hoe heb ik gebeden, mensen ontmoet, in de stijl van het Evangelie geleefd. Omdat ik niet van harte gebeden heb, Heer ontferm U! Omdat ik niet voldoende aandachtig was voor mensen, Christus, ontferm U! Omdat ik niet voldoende een getuige was van het Evangelie, Heer, ontferm U! BIJ DE LEZINGEN EN DE HOMILIE Heer, spreek: uw dienaar luistert Welk woord, welke oproep treft me vandaag? Heer, met dit woord voor ogen wil ik leven. BIJ DE VOORBEDEN Amen: ik sluit me aan bij de voorbeden van onze gemeenschap. En ook bid ik nog voor... BIJ DE BEREIDING VAN DE OFFERGAVEN Aanvaard, Vader, voor het offer van Jezus dit brood en deze wijn, vrucht van de arbeid van de mensen, gaven van ons leven: ook ik wil gereed zijn voor de offermaaltijd van Jezus, met heel mijn hart. BIJ HET GROTE DANKGEBED Amen: ik beaam wat Jezus doet, in de woorden en gebaren van de priester. Ik sta er van harte bij. Vóór dit gebeuren rond de Tafel komen wij eerst nog samen rond het Woord van Jezus en de Bijbel. Het is als een receptie, waar goede woorden het hart verwarmen vóór men aan de tafel van vriendschap aanzit. En nog voor wij met dit alles beginnen, is het goed dat wij in de verzoeningsritus ons hart hebben opengesteld. Het kan zinvol zijn de zondagsviering voor te bereiden door bv. de teksten van de lezingen tevoren door te nemen. Soms kunnen we daar rond met elkaar spreken en bidden. Hoe belangrijk andere bijeenkomsten van christenen in een parochie ook zijn, is dit toch de meest centrale, 'bron en hoogtepunt' van het christen-zijn, zoals het Concilie dit uitdrukt. Vader, in de gemeenschap van de Kerk, geef ik U het mooiste wat wij geven kunnen: Jezus zelf. Ik wil zo goed mogelijk achter deze gave staan: door Jezus, met Hem, in Hem zij U alle lof. Vader, laat ons naar elkaar toegroeien in Kerk en wereld dank zij Jezus, uw gave aan ons. BIJ DE COMMUNIE Heer, laat me uw gevoelens delen: in uw dankbaarheid, uw trouw gegeven zijn, altijd, aan het Plan van de Vader, en ook in uw genegenheid voor alle mensen Heer Jezus, laat me delen in de diepte van uw liefde... in de ruimte van uw liefde... in de lengte van uw liefde ten einde toe... Laat mij vandaag liefde brengen waar haat is, vrede waar onenigheid is, vreugde waar droefheid is... Heer, in de lezingen van vandaag trof mij... Geef mij de inspiratie en de kracht daarnaar te leven. Vandaag, volgende week voorzie ik deze ontmoetingen... deze opdrachten... deze zorgen... Laat me daarin leven volgens uw mentaliteit...

6 Telweekenden Wezenlijk voor ons geloof is het niet, maar interessant is het wel: jaarlijks wordt ons gevraagd in maart / april twee weekenden de kerkgangers te tellen. De uitslag : Zaterdag u u 28 Zondag u u u u u 212 Zaterdag u u 74 St. Jozefnoveen te Waubach Zondag u u u u u 198 In het Heereveld respectievelijk 51 en 53 kerkgangers (2011), 47 en 39 in 2012, 39 en 26 in 2013 en 42 en 46 in Al met al mogen we ons toch verheugen op een gemiddeld aantal wekelijkse kerkgangers van 435 (2011), 460 (2012), 326 (2013) en 360 (2014) per telweekend (nb naast de doorgaans drukke uitvaartdiensten!). Vastenaktie 2014 Sierra Leone In vorige parochiebladen hebben we uitvoerig bericht over het missieproject van de Vastenactie van dit jaar: de zusters van St. Jozef van Cluny, met hun missieschool, hun scholing voor tienermoeders en hun zogenaamde business- en savingsgroepen die mensen in Sierra Leone een betere toekomst willen bieden. De vorige parochiebladen met alle informatie vindt u op onze site. Of kijk op de website van de vastenactie Het gironummer van de Vastenactie Bisdom Roermond: NL 21 INGB U kunt uw bijdrage ook voldoen achter in de kerk. Dank voor uw bijdrage! Doopzondag Kerk Doopsel Bijeenkomst 11 mei Waubach Wo. 07 mei 18 mei L dorp/a bosch/r burg Wo. 07 mei 25 mei Waubach Wo. 07 mei 15 juni Waubach Wo. 11 juni 29 juni L dorp/a bosch/r burg Wo. 11 juni 06 juli Waubach Wo. 11 juni 13 juli Waubach Wo. 11 juni U bent welkom op bovenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via pastorie ( u.). Klok Rimburg luidt weer! Het heeft even geduurd en menigeen heeft het vertrouwde geluid een jaar lang gemist, maar door de inzet van enkele vrijwilligers hebben we de oude klok weer aan het luiden gekregen. Drie maal daags luidt de middelste klok weer het angelus en samen met de andere twee voor de Missen en bij overlijdens. Dank! Ooit eerder hebben we over de klokken geschreven: Rimburg bezit een oud luidklokje uit 1723 (nu in de kerk): O H. Dreifaltigkeit, wendet ab von Brochhauesen all ungewetter und boses leid. In werden drie nieuwe luidklokken geïnstalleerd van respectievelijk 500, 325 en 225 kg, in de tonen A, B en Cis. Bij de levering werd haast gemaakt om e.e.a. te kunnen laten luiden bij het priesterfeest van pastoor Boyens in De opschriften vertonen enige merkwaardigheden. De grootste klok zegt: Mijn naam is Ioseph. Met vreugde verkondig ik aan de parochie. Zilveren priesterfeest pastoor Joseph Boyens, Rimburg april De middelste (die nu gerepareerd is): Maria roep in plaats van Johanna de gelovigen ter kerke. En de kleinste: Barbara betreur in plaats van Adolf de overledenen. Ook de middelste en de kleinste spreken van Genoemde Adolf en Johanna zullen ongetwijfeld broer en zus Adolf en Johanna Wekbeker zijn die het slot Rimburg vanaf 1879 bewoonden. Johanna huwde in 1898 met baron Benno von Brauchitsch. Overleden 11-03: Kitty Holterbosch-Creusen, Schoolstraat, 80 jaar 20-03: Lou Maassen, Broekhuizenstraat, 71 jaar 02-04: Piet Hendrix, Buizerdweg, 80 jaar Heer Jezus, aan U hebben wij hen toevertrouwd. Breng hen behouden thuis in het huis van de Vader waar plaats is voor velen. Zegen ook ons met de vrede die Gij ons geven kunt. Wees de stille luwte in de storm van ons hart. Moge uw Geest ons sterken om weer uit te varen, uw toekomst tegemoet. Huwelijken 2014 Marc Rinkens & Petra Bakošová (Spaarweiden) op 6 juni te Nieuwenhagen. William Valkenburg & Daniëlla Vusschers (Ereprijs) op 20 juni te Waubach. Rob Borjans & Nikky Wingelaar (Past. Schiffelersstraat) op 18 juli te Eygelshoven.

7 Christen zijn vandaag deel 4 (slot) Brief van de Belgische bisschoppen Om te zeggen dat het, ook vandaag, de moeite loont christen te zijn. Als het christelijk geloof in eenvoud en authenticiteit beleefd wordt, is het een bron van vrede en diepe menselijkheid. Als we ons leven richten op God, als we Hem zoeken met heel ons hart, dan vervreemdt ons dat niet van onze medemens noch van onze verantwoordelijkheid in deze wereld. Het geeft aan ons bestaan een ruimte die ons tevoren onbekend was. Daarover willen we in deze brief nadenken: over wat er verandert in het leven als je christen bent en als christen probeert te leven. Wat betekent het christen te zijn en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Op menselijkheid bedacht Aan het eind van deze brief willen we nog op één iets wijzen. Het geloof is geen louter religieuze aangelegenheid. Iets dat los staat en apart van wat mijn leven bepaalt. Alsof we, naast alle andere, ook nog religieuze behoeften hebben. Het gaat in het evangelie heel zeker om de vraag naar God. Maar die vraag is onafscheidelijk verbonden met de vraag naar de mens. Niet alleen naar de ultieme zin van zijn bestaan. Maar ook naar de kwaliteit van zijn leven. Het evangelie geeft niet alleen een religieuze duiding aan het leven. Het doet me ook anders leven. Het brengt nieuw leven. Dat is de betekenis van de doop. Het evangelie leert mij delen. Het leert mij hoe leeg alles wordt als ik genoeg heb aan mezelf alleen. En hoe het kan bijdragen tot de opbouw van een meer menswaardige samenleving. God en mens zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen dat je in God gelooft en tezelfdertijd je eigen gang gaan en doen alsof God daar niets mee te maken heeft. Liturgie en gebed zijn uiterst belangrijk. Daar kunnen we God ontmoeten in zijn woord en sacrament. Maar juist aan de tafel van de eucharistie worden we gevoed en gesterkt om lief te hebben en ons leven te geven zoals Hij ons heeft voorgedaan. Ook het omgekeerde geldt: wie God heeft ontmoet en wie Christus heeft leren kennen, zal ontdekken wat ware menselijkheid is en hoever die kan gaan. Die twee moeten we altijd samen houden: de liturgie en de diaconie, het zoeken naar God en het werken aan een menswaardiger samenleving. Het moet voelbaar zijn in onze liturgie. Het moet ook voelbaar zijn in onze inzet voor de medemens en in onze dienst aan de samenleving: dat we ook daarin niet onszelf zoeken maar alleen Hem die ons het eerst heeft liefgehad. Tot slot De tijden zijn veranderd. De nieuwe situatie nodigt ons uit om de originaliteit en de schoonheid van het evangelie opnieuw te ontdekken en te zien hoe levensvervullend het is ernaar te leven. Het loont de moeite daarover met elkaar in gesprek te gaan. Samen zoeken naar wat het concreet betekent te leven in navolging van Jezus: het is de absolute prioriteit van de kerkgemeenschap. We kunnen elkaar daarbij inspireren en helpen. De bisschoppen van België Kennismaking gregoriaans De oudste zangtraditie in de katholieke kerk is die van het gregoriaans, bakermat van de gehele verdere westerse muziekontwikkeling. De SGV in het Bisdom Roermond organiseerde eerder met veel succes enkele basiscursussen gregoriaans, o.a. in Houthem-Sint Gerlach, waaraan maar liefst een 75-tal cursisten hebben deelgenomen. Inmiddels is er ook een vervolgcursus afgerond en loopt een nieuwe cursus in Weert. Om mensen zo laagdrempelig mogelijk kennis te laten maken met gregoriaans wil de Koorkring Landgraaf graag twee maal een workshop aanbieden. Er zal aan de hand van concreet en eenvoudig repertoire geoefend worden, waarbij ondertussen de benodigde informatie en theorie uit de doeken gedaan zal worden. NB, het gaat twee maal om dezelfde workshop. Pastoor Ed Smeets, zelf gregoriaanszanger bij Schola Maastricht en vice-voorzitter van de SGV zal de workshops leiden. Dinsdag 13 mei tot u Bei d r Joep (Sportlaan) Zaterdag 28 juni tot uur in t Ströatje, Eijgelshovenerweg 4, Landgraaf. Er zal een lunchpauze gehouden worden en het laatste deel zal in de St. Josephkerk plaatsvinden. 28 juni ligt de nadruk op gregoriaans door vrouwenstemmen! Aan de workshop zijn geen verdere kosten verbonden, koffie/thee en eventueel lunch zijn voor eigen rekening. Info: Aanmelden hoeft niet maar is wel handig! Beelden zeggen meer dan woorden Beelden roepen vaak emoties en gedachten op die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Aan de hand van een aantal documentaires en miniseries, met religieuze of spirituele diepgang, wordt gezocht naar hetgeen ons raakt en betekenis kan geven aan ons eigen geloofsleven. De avonden kenmerken zich door een inleidende lezing, het gezamenlijk bekijken van deze beelden en het delen van onze indrukken. Karol, de paus van de hoop 8 mei 19 u Bei d r Joep Het tweede deel van deze mini-serie gaat over het leven van Karol Wojtyla als paus Johannes Paulus II. Hoe heeft hij vele (jonge) mensen kunnen inspireren met zijn geloofsleven? Hoezo paus van de hoop? De derde avond is op 12 juni. De wonderen van de natuur en de betekenis voor ons staan dan op het programma. 12 juni 19 u Bei d r Joep

8 Mgr. Dr. Bert van Megen De Limburgse priester Mgr. Dr. Bert van Megen is benoemd tot pauselijk nuntius van Soedan en Eritrea. Bij die functie hoort dat hij ook tot bisschop wordt gewijd. Mgr. Van Megen (1961) komt uit Eijgelshoven (alwaar zijn ouders nog wonen) en is priester van het bisdom Roermond. Hij volgde zijn opleiding in Rolduc en werkte na zijn priesterwijding in 1987 als kapelaan in Heerlen en Schaesberg. Na een speciale opleiding in Rome trad hij toe tot de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. Mgr. Van Megen werkte op de nuntiaturen in Soedan, Brazilië, Slowakije, Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en meest recentelijk als Chargé d Affaires (zaakgelastigde) in Malawi. Een nuntius is de ambassadeur van de Heilige Stoel in het land waar hij geaccrediteerd is. De nuntius onderhoudt namens de paus de contacten met de regering van het betreffende land. Ook speelt hij een belangrijke rol bij de contacten tussen een plaatselijke kerk en de wereldkerk. Mgr. Wiertz toont zich zeer verheugd over de benoeming van Mgr. Van Megen: Het is een grote eer voor het bisdom Roermond dat wij zo n goede priester aan de diplomatieke dienst van het Vaticaan mogen afstaan. Dat de paus hem nu benoemt tot nuntius in landen met een moeilijke politieke situatie geeft aan dat ook de Heilige Stoel veel vertrouwen in Mgr. Van Megen heeft. Ik wens hem veel zegen en wijsheid toe in zijn nieuwe ambt. Daar sluiten we ons graag bij aan! Zijn bisschopswijding vindt plaats op 17 mei in de kathedraal te Roermond. Levenskeuze Bisschop Van Looy van Gent: Definitieve levenskeuzes maken, blijkt voor jongeren niet meer evident. Ik droom als bisschop natuurlijk van roepingen voor mijn seminarie, al is mijn concept van roeping wel verruimd. Binnen een missionaire kerk wacht elke gedoopte de taak het evangelie te verkondigen. Elke christen is geroepen tot engagement en zowel ziekenhuizen als parochieploegen blijken belangrijke alternatieve polen waarrond dit vorm krijgt. Tertio Kirkeklatsch Kleine typefout, maar wel aardig ogend: klatholieken. Je hebt mensen die nooit komen en toch dreigen voortaan niet meer naar de kerk te komen. Er zijn er ook die hun kerkbijdrage opzeggen terwijl ze er helemaal geen betalen. Lol De nieuwe paus staat heel kort bij mensen blijkbaar. Voorbeeld? Hij sprak laatst dat er eens wat minder geroddeld moest worden. Knap dat hij zo op de hoogte is van hoe het er in Ubach over Worms niet zelden aan toe gaat Slaag je voor je rijbewijs, deel je dat op Facebook, combineert internet dit meteen met een reclame van een auto-schade-bedrijf Wie zeet geer hie in de kliniek terech gekomme? Dat zal ich uch zage: dao sjtop unne auto, dao geit de bel, en dao laaje ze mich op. Höb ich nog gevraog wo ut haer ging. Nao Haele, zagte ze. De beheerder van de gemeentelijke begraafplaats Lauradorp laat onderstaande weten. Hij is niet de enige beheerder die zich voor eenzelfde probleem gesteld ziet: zijn oproep geldt dus ook de andere begraafplaatsen! Met enige regelmaat wordt er groenafval gedumpt door een blijkbaar door God verlaten persoon op de Begraafplaats Vogelzankweg/Lauradorp. Laten we bidden voor deze arme ziel. Gastkoren in de liturgie Op zondag 11 mei mogen we in Waubach om uur wederom Canto Rinato begroeten. Het Mannenkoor David Spekholzerheide zingt de Mis van Beloken Pasen op 27 april te Rimburg om uur. We zeggen hartelijk welkom aan alle communicanten! Hun glaasjes staan in de kerk van Waubach, wachtend om ontstoken te worden Intenties voor Lourdes Op 30 mei vertrekt de eerste bedevaart dit jaar van de OLB naar Lourdes. Zoals elk jaar is er gelegenheid intenties al dan niet voorzien van een misstipendium mee te geven naar de grot. Daartoe staat er de weekenden tevoren een doos achter in de kerk. De juni-reis van dit jaar zit vol, maar voor de andere bedevaarten zijn er best nog wel plaatsen beschikbaar! E.H. Communie 2015 Met de voorbereidingen voor 2014 in volle gang kijken we alvast naar het volgend jaar. Volgens de traditie zouden de data van de E. H. Communie als volgt zijn: Abdissenbosch en Lauradorp op Hemelvaartsdag (14 mei 2015) en Waubach op de zondag na Pinksteren (31 mei 2015). Processieroute Waubach 2014 Voor de Sacramentsprocessie in Waubach staat dit jaar volgens rooster de route naar de Groenstraat-West (Ferecokruis) op het programma. De processie trekt op 22 juni naar Groenstraat-Ferecokruis 2015 naar Groenstraat-Haankruis 2016 naar Groenendaal-Ch. Frehenstraat 2017 naar Groenstraat-Ferecokruis

9 De wijk Waubach staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt. Krimp en vergrijzing hebben invloed op de leefbaarheid van de wijk. De sociale opbouw komt onder druk te staan. In de praktijk lopen vooral burgers in een kwetsbare positie de meeste risico s. Het gaat dan om ouderen die zichzelf moeilijk kunnen redden en mensen met een beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij komen eerder in een isolement terecht en krijgen eerder gezondheidsklachten. Ook is de kans op verwaarlozing groter en komen gevoelens van onveiligheid in deze kwetsbare groep eerder voor. De twee pijlers van Samen voor Elkaar: 1. Onderlinge hulp Met de nieuwe transities en de veranderingen in de zorg, wordt verwacht dat in de toekomst de zorg niet meer op de huidige manier te realiseren valt. De regering doet een beroep op de burgers om voor elkaar te zorgen. Elkaar te helpen, zoals vroeger gebruikelijk was. Dat biedt heel veel kansen, maar brengt ook veel [SAMEN VOOR ELKAAR] in Waubach Langer zelfstandig in de eigen buurt en elkaar helpen... Heiligverklaring twee pausen Op 27 april kun je in Rome waarschijnlijk over de hoofden van de mensen lopen. Voor de heiligverklaring van paus Johannes XXIII en paus Johannes-Paulus II worden meer dan vijf miljoen pelgrims verwacht. Twee pausen die een historische rol speelden in de RK-kerk. Paus Johannes XXIII (Angelo Roncalli) was in 1958 de opvolger van de oorlogspaus Pius XII. Bij zijn aantreden zag men hem als een tussenpaus. Maar met het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie werd hij met zijn aggiornamento (bij de tijd brengen) een van de invloedrijkste kerkleiders van de twintigste eeuw. Bij het overlijden van paus Johannes Paulus II in 2005 werd op het Sint-Pietersplein al geroepen dat hij onmiddellijk heiligverklaard moest worden ( Santo subito! ). Nu, negen jaar later, is het zover. Het pontificaat van Karol Woityla duurde 27 jaar. Hij maakte meer dan 100 buitenlandse reizen, was een groot massacommunicator en speelde een belangrijke rol bij de omwentelingen in Oost-Europa. angst en onzekerheden met zich mee. Wij willen met Samen Voor Elkaar zorgen dat de oude mentaliteit terugkeert. Dat mensen elkaar helpen, steunen en elkaar om hulp durven te vragen. Zoals vroeger hulp vragen en krijgen van de buurt en de omgeving vanzelfsprekend was. 2. Netwerk bouwen Door diverse activiteiten te organiseren met verschillende organisaties kan het project bijdragen aan de kwaliteit van leven van burgers, die daardoor langer actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. In het samenwerkingsverband Samen Voor Elkaar in Waubach willen de deelnemende organisaties de samenhang met bestaande initiatieven op dit gebied bevorderen, versterken en bundelen.de werkgroep bestaat uit: Emal Olomi, Bert Vreuls (Buurt-Opbouw-Jongerenwerkers Welsun), Miriam Trijbels-Dörenberg, Roger Janssen, Dré Laval en Sjef Schmetz. Voor meer informatie over Samen Voor Elkaar in Waubach kunt u contact opnemen met Roger Janssen via of Emal Olomi via Meimaand Mariamaand Zoals elk jaar is er elke zondag in de Meimaand alsook op Hemelvaartdag gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden om uur aan de Waerderkapel. Graag wijzen we ook nog eens op het gezamenlijk rozenkransgebed voorafgaand aan de avondmissen door de week: biddend met Maria ontvangen we de Heer in ons leven. Vive la France met Harmonie Laura "Vive la France" is het nieuwe theaterconcert van Harmonie Laura. De twee uitvoeringen zullen geheel in Franse sfeer plaatsvinden in Zalencentrum De Brandpoort te Landgraaf, die speciaal voor dit evenement omgetoverd wordt in een Franse concertzaal. Het muzikale programma is uiteraard afgestemd op het thema Frankrijk en behalve muziek staan er ook diverse Franse gerechten op de menukaart. Uiteraard zullen enkele goeie Franse wijnen niet ontbreken. Dirigent Patrick Letterle en de muzikanten van Harmonie Laura verzorgen dit concert met medewerking van chansonnier Jack Vinders en accordeon-virtuoos Carlo Plaum. De entreeprijs bedraagt 22,50 en kaarten worden uitsluitend middels voorverkoop verkocht. Hiervoor kunt u contact opnemen met Irene Heunen via of Op zaterdag 24 mei vindt een avondconcert plaats, de aanvang is om uur en op zondag 25 mei vindt een matineeconcert plaats, de aanvang is om uur.

10 Liturgische diensten Ubach over Worms Op maandag en vrijdag is er om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers te zingen. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om uur de rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op afspraak met de pastoor. Wekelijks worden er ook H. Missen opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten, alsook voor hen die offerden (offerblok). Vrijdag 11 apr H. STANISLAUS, BISSCHOP EN MARTELAAR Waubach uur Kruisweg Waubach uur overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wed. oud. (st); oud. Herman Boymans-Boymans (st); jrdst. oud. Spiertz-Erkens (st); jrdst. fam. Rothkrans-Paulus (st); Ria Römkens- Dejalle; overl. oud. Jo en Annie Spiertz-Vaessen; oud. Logister-Windmuller en dochter Mia (st); overl. dochter en kleindochter; Margaretha Reinartz-Jeurissen; Peter Pelzer; Zaterdag 12 apr Abdissenbosch uur Gemengd Koor St. Jan jrdst. oud. Alfred en Lenie Pauly-Haan (st); Wiel Cox; Wim van den Dikkenberg verj, tevens Maria van den Dikkenberg-Frijns; ter ere v. d. H. Bernadette PALM-OF PASSIEZONDAG Zondag Jes. 50 het lied van de Dienaar van de Heer: standvastig in zijn zending ten einde toe 13 apr Mat Het Passieverhaal volgens Matteus Gemengd Koor Don Bosco Johanna Nickel-Gerards; overl. oud. Wiel en Jo Louppen- Rimburg uur Horsch; Piet Schunken en oud. Schunken-Bures (st); oud. Huntjens-Mohr; Mia Plum- Reinartz; jrdst. overl. oud. Matheu en Miets Verreck-Stegers; Waubach uur Par. Dameskoor zeswekendienst Bert Loo; zeswekendienst Rik Hermans; Ria Römkens-Dejalle; Muisje Michorius-Mous; Mia Michorius-Plum; Hans Weelen en wed. oud; Anny Milchers-Reumkens verj, tevens Frans Milchers (st); Marga Kölgens- Quaedvlieg en wed. oud. (st); jrdst. Mientje Spiertz-Kleijnen, tevens Hein Spiertz (st); Karel Mertens en Sjir Gubbels (st); Anni Gottschalk-Stevens en fam. Hellenbrandt; Anny Hennus en overl. familieleden; jrdst. fam. Schnitzeler-Wijnen; jrdst. Fien Pustjens-Senden, tevens Jozef Pustjens en zoon Ton (st); Maandag 14 apr Waubach uur Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Carl Vaessen (st); jrdst. Mimi Hündt-Notten (st); oud. Goebert-Scholle; Lei Spiertz; Dinsdag 15 apr Heereveld uur H. Mis Woensdag 16 apr Chrismamis te Roermond 19:00 uur Donderdag 17 apr Abdissenbosch Waubach Vrijdag 18 apr Rimburg WITTE DONDERDAG INSTELLING H. EUCHARISTIE & PRIESTERSCHAP Ex.12 De Heer geeft opdracht alles gereed te maken voor de uittocht uit Egypte Joh. 13 Het paasfeest is op handen. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen 09:00 uur Witte Donderdagviering De Wegwijzer Gregoriaans Twan en Trees Rinkens-Simons en oud. Simons-Erens (st); oud. Balter uur Kok en zoon Jos; Mia Erps-Cremers; Jozef Scholle en oud. Scholle-Scholtes; oud. Michorius-Sonjé en overl. familie; Boudewijn Wetzels; GOEDE VRIJDAG LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS VASTENDAG Jes. 52 Zie mijn dienaar zal voorspoedig handelen, hij wordt verhoogd en verheven Joh. 18 Het Passieverhaal van Johannes, verlicht door het Paasgeloof uur Kruisentocht R b/waub/h veld 15:00 uur Kruisweg Waubach uur Gregoriaans Passieverhaal, Kruishulde en Communie PAASZATERDAG STILLE ZATERDAG PAASWAKE Zaterdag Zegening van het vuur, ontsteken van de Paaskaars, Paasjubelzang, lezingendienst, 19 apr zegening van het doopwater, het hernieuwen van de doopbeloften, de Paasmaaltijd Waubach uur Par. Dameskoor PAASWAKE Herman Schoormans, oud. Schoormans-Lassauw en schoonouders Heunen-Berkx; HOOGFEEST VAN PASEN VERRIJZENIS VAN DE HEER Zondag Hnd. 10 Gezalfd met Geest en kracht, God deed Hem opstaan uit de dood 20 apr Joh. 20 De ontdekking van het lege graf en de ontmoeting met de Levende Rimburg uur Zangver. Eendracht Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st); Arnold en Mien Kaufholz-Hanssen; Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen; Hub Ubben verj; Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Hubert Lenzen (st); jrdst. Mathieu Eggen (st); jrdst. oud. Samson-Pauli (st); André Quaedvlieg verj, dochter Els; oud Speck- Abdissenbosch uur Herbergs en Trautje en Nellie Speck; Ger Wijshijer; Jos Pelzer verj; oud. Johan en Anna Eggen-Bos; jrdst. Jacques en Treeske Maas-Lataster (st); oud. Wiel en Fieny Rutten-Drossaert; 10

11 Maandag 21 apr TWEEDE PAASDAG Heereveld uur Trombone-kwartet H. Mis Waubach uur Volkszang Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); oud. André en Roos Römkens-Geenen (st); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Nellie Speck- Tilmans (st); jrdst. oud. Andreas en Elisabeth Rademacher-Kuijpers (st); Jo en Annie Franssen-Janssen; May en Lisa Wassen-Brouwers; Frans Smeets; Jan Gerards; Dinsdag 22 apr Geen H. Mis Heereveld! Vrijdag 25 apr Geen avondmis Waubach! (intenties naar 28 april) Zaterdag 26 apr Geen avondmis Abdissenbosch! Zondag 27 apr Rimburg Waubach Waubach Waubach TWEEDE PAASZONDAG-HEILIGVERKLARING PAUSEN Hnd.2 Trouw aan de leer van de apostelen en in het breken van t brood Joh.20 De gelovige Thomas: Mijn Heer en mijn God! uur Mannenkoor David jrdst. Theo Eijgelshoven; jrdst. Nol Verreck; Par. Dameskoor Jan Evertsen (st); Sophie Quaedvlieg-Frösch; jrdst. oud. Vaessen- Reumkens (st); oud. Willem en Hubertina Haan-Dautzenberg (st); Anny Hennus en uur overl. familieleden; Maria Baur-Kölgen (buurt); Bert Loo; jrdst. oud. Knoben-Verhaeg en overl. kinderen; jrdst. Wiel van de Wardt; Lei en John Stevens en overl. fam. Stevens-De Vries; uur H. Doopsel Skye Erens, Past. Kaulhausenstraat en Joey Manten, Stiftstraat uur H. Doopsel Jamie Jensz, De Wessel Maandag 28 apr H. PETRUS CHANEL, PRIESTER EN MARTELAAR Waubach uur Jan Schmets; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; Jozef Putmans; Dinsdag 29 apr H. CATHARINA VAN SIENA, MAAGD EN KERKLERARES Heereveld uur H. Mis Vrijdag 02 mei H. ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR Waubach uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers Waubach uur Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Charles Brasseé;. overl. oud. Jo en Annie Spiertz-Vaessen; Mia Plum-Reinartz; vr. een goede oplossing; Zaterdag 03 mei HH. FILIPPUS EN JACOBUS, APOSTELEN Abdissenbosch uur Volkszang Zef Vaessen en kleinzoon Jim (st); jrdst. Wiel Vaessen (st); DERDE ZONDAG VAN PASEN Zondag Hnd. 2 De Vader heeft zijn geliefde Zoon tot leven gewekt. Petrus bezingt Hem 04 mei Lc.24 Als vreemdeling mengt Jezus zich in het gesprek en opent hen voor het geloof St. Jozefkapel uur Volkszang Frans Douven en Gertrud Wetzels (st); Volkszang oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst. Pierre Waubach uur Vossen (st); jrdst. oud. Antoon en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); uit dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Sjeng en Gerda Portz-Lehahn; Maandag 05 mei Waubach uur Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); oud. Adams-Schuncken (st); jrdst. Gertrud Jansen-Krämer (st); Ria Römkens- Dejalle; Hubert en Mia Huntjens-Simons en zoon Jan; Leo Vaessen; Dinsdag 06 mei H. DOMINICUS SAVIO Heereveld uur H. Mis Vrijdag Waubach Zaterdag 09 mei uur jrdst. Mien Hol-Quadvlieg (st); 10 mei Roermond 10:30 uur Diakenwijding Abdissenbosch uur Gemengd Koor St. Jan jrdst. Jan Boers (st); Wim en Maria van den Dikkenberg- Frijns; leden en overl. leden Vrouwenvereniging Abdissenbosch; Zondag 11 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN Rimburg uur Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Lou Maassen; overl. oud. Wiel en Jo Louppen-Horsch; Joseph Kallen (st); Mia Plum-Reinartz; Waubach uur Canto Rinato Ria Römkens-Dejalle; Muisje Michorius-Mous; Sjef en Tinie Haan- Lutgens en wed. oud. (st); Nellie Speck-Tilmans (st); jrdst. oud. Bernard Abel en Helena Janssen, tevens zoon Bern (st); jrdst. Fien Nievelstein (st); Wiel Cremers verj. (st); oud. Ton en Netty Strolenberg-Pelzer, tevens Adele Pelzer; Marga Kölgens- Quaedvlieg; Ger Wijshijer; May en Lisa Wassen-Brouwers en kleindochter Cleo; Anny Hennus en overl. familieleden; Johanna Simons-Janssen en dochter Antoinette; jrdst. Ed Jantowski; Waubach uur H. Doopsel Liam Wauben, Hovenstraat 11

12 Op Hemelvaartsdag 29 mei 2014 begroeten we deze kinderen van De Speurneus graag in onze kerk voor de viering van hun eerste heilige Communie! n Vriend voor het leven et leven EH Communie 2014 EH Communie 2014 Dean Breemen, Chelisa Brink, Fleur van Dijk, Jolie Dreessen, Ivora Gorissen, José Hemink, Dylan Heuts, Sem Kaus, Haiko Keller, Medy Meens, Demi Michorius, Martijn Schmitz, Glenn Toering, Justin Verjans, Kyra Weitz, Jayden Wietrzychowski. Op onze site Het volgend ^ Ü~xuÄxw}x verschijnt op 9 mei en wel voor de periode tot 6 juni. Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 30 april liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 12

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Liturgierooster parochies Ubach over Worms oktober 17 t/m januari 18

Liturgierooster parochies Ubach over Worms oktober 17 t/m januari 18 Liturgierooster parochies Ubach over Worms oktober 17 t/m januari 18 Datum Mnd Tijd Kerk Zondag Celeb Lector Koor Misdienaars K Za. 30 Sept 19.00 L Theresia Alberdine Harm. Laura Mila Justin Adine W Zo.

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 20 juli 2014 16de zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen. Begroeting en inleiding Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 17 dd 27-04-2016 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER De maand mei is bijzonder toegewijd aan de heilige Maria Zondag 1 mei: Zesde paaszondag: De H.Geest zal U alles

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 april 2014 Witte Donderdag

Eucharistieviering van 17 april 2014 Witte Donderdag Eucharistieviering van 17 april 2014 Witte Donderdag (Geen bloemen of kandelaars op altaar; vooraan wasbekken, kruik met water en witte handdoek) Kyriale 40 (Schrooten) Intredelied: nr. 367: Wij roemen

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Nada te turbe Laudate Omnes gentes

Nada te turbe Laudate Omnes gentes Gebedsviering Ten Bos op zondag 19 juni 2011 VOORAF INSTRUMENTAAL Nada te turbe Laudate Omnes gentes INLEIDING Le. 1 Welkom op deze eerste zondag na Pinksteren waarop we het feest van de Drievuldigheid

Nadere informatie

De Kracht van het gebed

De Kracht van het gebed PAROCHIE HERZELE HOUTEM 29 e zondag door het jaar C 15-16 oktober 2016 De Kracht van het gebed Intredelied: Heer, laat mij voor uw altaar komen (ZJ522, 1-2) Heer, laat mij voor Uw altaar komen. Gij die

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 TREFPUNT WATOU EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 Orgelspel Verwelkoming: Hartelijk welkom allemaal. Okra Watou bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag willen we dit gouden jubileum samen

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Het teken van het kruis herkennen

Het teken van het kruis herkennen Het teken van het kruis herkennen Leo van der Lans Het teken van het kruis herkennen LOF TER ERE VAN MARIA Donderdag, 25 maart 2010 Openingslied: God groet u zuivere bloeme Inleiding Vandaag, 25 maart,

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) >

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > Mededelingen De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > God, die was en is en komt, leg een lied in onze mond, dat de hele wereld hoort, want nabij ons is uw woord. Ontferm U, Heer.

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Plaats een lamp niet onder de korenmaat

Plaats een lamp niet onder de korenmaat PAROCHIE HERZELE HOUTEM Vijfde zondag door het jaar A 4 en 5 februari 2017 Plaats een lamp niet onder de korenmaat Keer u niet af van uw medemens. Dan zal uw licht stralen als de dageraad [Matteüs] Intredelied:

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur,

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur, Aan de ouders van de leerlingen uit groep 4 Beste ouders, Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de kerk op zondag om, kan uw kind zijn/haar Eerste H. Communie doen. De eerste stap in onze katholieke

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand Viering voor de eerste zondag van de missiemaand 1 oktober 2017 26 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens Begroeting

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie