Zalig Pasen! Ubach over Worms

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zalig Pasen! Ubach over Worms"

Transcriptie

1 Parochiecluster Ubach over Worms Pastoor drs. E. Smeets Kerkberg Pastoor Secretariaat Intenties - Contacten Kerkberg 7, 6374 ES Landgraaf Dinsdag t/m vrijdag u Misintenties Weekdag 10 -Weekend 25 Kosters via pastorie,of: Waubach-Groenstraat: J. Post Abdissenbosch: M. Rutten Rimburg: F. Weijers Lauradorp: A. Erps Parochieassistenten H. Verhaeg & M. Dietzenbacher Catecheet M. Kockelkoren Kerkbijdrage Par. H. Jozef NL15 INGB NL54 RABO Par. HH.Theresia en Don Bosco NL64 INGB NL57 RABO Par. H. Bernadette NL88 INGB NL50 RABO Par. H. Drievuldigheid NL48 INGB NL74 RABO Kerkhofadministratie L. Steinbusch Kerkhofbeheer H. Jozef Waubach L. Steinbusch of H. Bernadette - Abdissenbosch L. Douven H. Drievuldigheid - Rimburg C. Schurer Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp R. Dörenberg Adverteren? Drukkerij Antwan: Oplage: t Kirkebledje Pasen, geloof t maar ns! De commercie doet haar best iets van Pasen te maken, maar het blijft bij paaseitjes, kransen en paastakken gesierd met donsveertjes, bloemen en eitjes. Prachtig allemaal, maar ze maken van Pasen iets liefelijks en onschuldigs, terwijl Pasen absoluut niet onschuldig is. Pasen is voor ons christenen juist heel radicaal. Pasen maakt het kruis tot de maat van ons leven. Maar dat is juist waar we niets mee kunnen. We proberen het kruis te ontlopen. Het kruis van handicap, ziekte, dood. We zoeken voor zwaar lijden euthanasie. Wie geestelijk vastloopt grijpt naar zelfdoding. Lijden, het kruis mag niet meer. We hebben het verbannen uit het leven. Het kruis is in onze maatschappij symbool van het eindpunt, teken van dood. Het leven van Jezus leert ons dat het leven niet afgelopen is met de dood. Door de dood heen kom je naar het Nieuwe Leven. Leven en dood, kruisdood en verrijzenis, Goede Vrijdag en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn twee aspecten van hetzelfde Christusmysterie die aangeven dat het Nieuwe Leven van Pasen niet vanzelf komt, maar via de weg van het kruis. In de Goede Week vieren we expliciet de weg van het kruis om uit te komen bij Pasen. Weliswaar is iedere zondag een viering van het Pasen van de Heer, maar op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag gedenken we op bijzondere wijze de afzonderlijke gebeurtenissen van Pasen. Het kruis heeft in deze week een bijzondere plaats in de liturgie. De weg van het kruis die Jezus gaat dient zich niet plotsklaps aan, maar heeft alles te maken met Zijn opdracht. Hij is van de Vader uitgegaan om het werk van de Vader te doen, namelijk zijn liefde voor mensen aan iedereen aanzeggen. In de Evangeliën lezen we hoe Jezus in alle situaties die zich in een menselijk leven kunnen voordoen Gods liefde inderdaad verkondigt, Gods Verbond en heil voor mensen laat blijken. Niet alleen door er over te vertellen maar door de weg van mensen te gaan, het leven van mensen te delen, daadwerkelijk God-metons te zijn. Jezus is zich bewust van zijn unieke relatie met God de Vader. Daaruit put Hij ook kracht om trouw te zijn aan Zijn Vader tot in de dood. Lees verder op de volgende bladzijde! Zalig Pasen! Heiligverklaring pausen Mgr. Van Megen Johannespassie Workshops gregoriaans Biechtvieringen Klok Rimburg luidt weer! Palmpasenstokken Van huis uit - zie binnenin - H. Bernadette Abdissenbosch H. Joseph Waubach-Groenstraat H. Drievuldigheid Rimburg H. Theresia & Don Bosco Lauradorp Jaargang 2014 nr apr. t/m 9 mei Goede Vrijdag uur Kruisentocht uur Kruisweg te Waubach, Rimburg, Heereveld uur Herdenking te Waubach uur Kruisweg en Biecht jeugd & jongeren te Rimburg Stille Zaterdag Paaswake uur Waubach Paaszondag uur te Rimburg uur te Abdissenbosch Tweede Paasdag uur in Heereveld uur te Waubach

2 Jezus weet dat lijden, pijn, verraad en zelfs de dood Hem er niet van mogen weerhouden om zijn opdracht te volbrengen, om te laten zien hoever het Verbond van God-met-mensen gaat, wat het betekent God-met-ons. Als Jezus met zijn leerlingen optrekt naar Jeruzalem weet Hij wat Hem te wachten staat. Hij heeft het al meermalen voorspeld. En wat Hij weet dat gaat gebeuren, Zijn leven geven voor de mensen, vat Hij samen op die Laatste Avond van Zijn leven. Op die avond sprak Hij woorden van afscheid en vroeg Hij aan zijn leerlingen: 'Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat jullie zouden doen zoals Ik gedaan heb'. Niet zomaar een vraag die gesteld wordt aan dat clubje vrienden waarmee Hij volgens joods gebruik het paasmaal vierde, maar een vraag die ook aan ons gesteld wordt. Als we dat gedenken op Witte Donderdag, als we de Eucharistie vieren, dan gaat het om het vieren van Gods nabijheid. Eucharistie vieren is vieren van het Paasfeest: God bevrijdt. We herinneren ons hoe God altijd al met Zijn mensen meetrok. We beleven hoe Hij ons nabij is in Christus, die Zijn Woord tot ons spreekt en Zijn leven met ons deelt. Een gave die Hij vastlegt in het teken van Brood en Wijn en waarbij Hij zegt: 'Mijn leven voor jullie gegeven'. Vandaar dat kruis bij ieder altaar. "Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb: Ik deel mijn leven uit aan jullie...opdat jullie door Mij gevoed en gesterkt hetzelfde gaan doen". Christus herinnert in deze woorden eraan dat Hij zichzelf geeft uit Liefde voor zijn vrienden En ook voor ons maakt Hij het gebod van de liefde tot het voornaamste gebod: "Hebt elkander lief". Jezus weet dat de weg van het jezelf geven, van het kruis, niet vanzelfsprekend is. En gelukkig besluit Jezus zijn afscheidswoorden met te zeggen: "Ik zie dat jullie me van alles willen vragen, Ik kan het me voorstellen dat al mijn woorden nog niet duidelijk zijn...ik kan me zelfs voorstellen dat jullie het moeilijk hebben, moeilijk met Mij, mijn Woord, met wat er deze dagen gaat gebeuren, met elkaar... Maar op de dag dat je Me zult terugzien, mijn heerlijkheid zal erkennen... op die dag zul je geen vragen meer hebben." De dagen erop blijkt dat de leerlingen het er inderdaad moeilijk mee hebben. Moeilijk met Jezus zelf... die zich toch had kunnen terugtrekken... de dood kunnen ontspringen. Maar nee... "niet Mijn wil, maar Uw Wil geschiede". Moeilijk met het verraad, de verloochening, de angst. Met de dreiging van hun eigen hogepriester en schriftgeleerden. En opnieuw met Jezus die hangend aan het kruis bidt: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten" en toch ook zegt: "Het is volbracht". En of het nog niet moeilijk genoeg is, blijkt het graf waarin ze Hem hebben neergelegd leeg te zijn en zitten er engelen die zeggen: "Hij is niet hier, Hij is uit de doden opgewekt! In Galilea zullen jullie Hem zien.' De ontgoocheling en het ongeloof is bij de eerste christenen volop aanwezig. In het verhaal van de Emmausgangers lezen we hoe ze van hun ontgoocheling vertellen. Pas als ze opnieuw horen en zien dat wat Jezus gedaan heeft, verandert er iets. Als de Schriften opnieuw verklaard worden dringt het tot ze door dat God vaak een andere weg gaat met mensen dan mensen zelf op het eerste gezicht zouden en ook wilden bedenken. Juist door menselijke tegenslag, door lijden en dood, begint God iets nieuws. Door het kruis. En dat die woorden waar zijn, dat herkennen ze omdat het duidelijk geen eigenbelang is, maar een breken en delen met mensen. Ze herkennen de waarheid aan het breken van het brood, de zelfgave. En dan groeit de zekerheid: het is waar, zoals Jezus gezegd heeft, zoals de engelen zeiden, Jezus leeft. Niet door om het lijden en de dood heen te gaan, het kruis te ontlopen, maar juist door lijden en dood heen komt het Nieuwe Leven. Een zekerheid die niet getoetst kan worden aan tastbare feiten (Hij verdwijnt immers uit hun ogen) maar een geloofszekerheid. Tot op vandaag is het niet eenvoudig om te geloven in Pasen, voor de leerlingen niet, voor ons niet. Weet hebben van Pasen dat gaat nog, maar geloof het maar eens: als je kind ongeneeslijk ziek is, als je langzaam maar zeker afscheid moet nemen van je geliefde, als je al jaren moet leven met oorlogsgeweld, als je getuige bent van een volkerenmoord; als je je man verliest door een vreselijk ongeluk. Moeilijkheden en vragen te over. Dan is er bij ons dezelfde ontgoocheling als bij die eerste christenen. Dan hebben ook wij het nodig dat ons de weg wordt gewezen door het lijden en het verdriet heen om de boodschap van Leven-door-de-dood-heen te kunnen verstaan. En gelukkig wijzen we elkaar die wegen telkens opnieuw in het breken van het Brood in de Eucharistie. Daar weten we Jezus nabij als diegene die met ons oploopt en ons de weg wijst door lijden en dood naar het leven. Zalig Pasen! H. Kleinpenning in Opbouw 100/2 Goede week ek & Pasen 2014 Palmzondag Begin van de Goede Week. De diensten zijn als op zaterdag en zondag. In elke H. Mis worden palmen gezegend. U wordt verzocht zoveel mogelijk zelf voor palmtakjes te zorgen! Ook als er mensen zijn die onze kosters behulpzaam willen zijn bij het knippen van palmtakjes heel graag! We horen het graag! Witte Donderdag Jezus viert met zijn vrienden het Laatste Avondmaal. We vieren de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Deze avondviering vindt plaats in Waubach om uur (Gregoriaans). Na deze feestelijke eucharistieviering wordt het H. Sacrament weggedragen. Na het afruimen en ontkleden van altaar en priesterkoor, zal in de kapel het evangelieverhaal worden gelezen van Jezus in zijn doodsangst in de Hof van Olijven. Aansluitend is er gelegenheid tot stil gebed tot middernacht. Goede Vrijdag s Avonds om uur vieren we te Waubach de Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (Gregoriaans): de o zo sobere maar daarom op deze dag juist zo sprekende plechtigheid met passieverhaal, kruistoning, voorbede en de Heilige Communie. s Middags om uur trekt er een Kruisentocht langs verschillende veldkruisen. Vertrek bij het kruis in Rimburg, hoek Rinckberg/Lindegracht. De route, eindigend in de kerk van Waubach, is 5 km. lang. In de kerken van Rimburg en Waubach en in het Heereveld wordt om uur de kruisweg gebeden. Stille Zaterdag Jezus rust in het graf. De klokken zwijgen, het tabernakel is leeg en de kerk oogt somber. Maar bij het invallen van het donker maakt de kerk zich op het Pasen van de Heer te vieren. Het paasvuur wordt ontstoken, de nieuwe paaskaars gezegend, we horen de verhalen uit de bijbel, we vernieuwen ons doopsel en vieren de Eucharistie. Deze koningin onder alle vieringen, deze Paaswake, vindt plaats in Waubach om uur.

3 ctüév{ tzxçwt Biechtviering Liesse kerk Rimburg 20 u Paaseierenactie misdienaars Palmzondag Gezongen Passieverhaal Waubach 15 u Bijeenkomst diaconiegroep u Chrismamis te Roermond 19 uur Witte Donderdagviering Wegwijzer 9 u Witte Donderdag 19 uur Waubach Goede Vrijdag 15 uur Kruisweg Goede Vrijdag 19 uur Waubach Biechtviering Liesse Rimburg u Stille Zaterdag 19 u Paaswake W bach Pasen 10 u Rimburg A bosch e Paasdag 10 u H veld u W bach Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Abdissenbosch! Mannenk. Spekholzerheide te Rimburg Aanbidding te Waubach uur H. Mis Rimburg 10 u St. Jozefkapel Dodenherdenking Filmavond Bei d r Joep 19 u Diakenwijding te Roermond u Canto Rinato te Waubach uur Workshop gregoriaans Bei d r Joep 20 u H. Mis gr. 7 An d r Put Waubach 9 uur Bisschopswijding mgr. B. Van Megen Romereis Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Abdissenbosch! Vergadering kerkbestuur Kruisprocessie Groenstraat Hemelvaartsdag (10 & uur) E.H. Communie Abdissenbosch 9.30 u E.H. Communie Lauradorp u Koningschieten Schutterij St. Joseph Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Abdissenbosch! Geen avondmis Waubach! Geen avondmis Waubach! Vw Jongerenmis te Rimburg 19 uur Filmavond Bei d r Joep 19 uur H. Vormsel Abdissenbosch 19 uur Priesterwijding te Roermond uur Geen avondmis Abdissenbosch! E.H. Communie Waubach 9.15 uur H. Vormsel Lauradorp 19 uur Sacramentsprocessie Waubach Workshop gregoriaans Ströatje 10 uur Sacramentsprocessie Rimburg Geen avondmis Waubach! Vergadering kerkbestuur Schoolmis An d r Put 9 uur Waubach Aanbidding Waubach 14 uur Oudercatechese Oudercatechese groep 4 7 mei Oudercatechese basisschool 17 apr-22 mei-19 juni Oudercatechese tieners 14 mei-11 juni Jongerengroep 19 apr 31 mei-28 jun Allerzielen, zegening van de graven Waubach & Lauradorp Rimburg & Abdissenbosch Eerste heilige communie Abdissenbosch 9.30 uur Lauradorp uur Waubach 9.15 uur Hoe je n palmpasenstok maakt? Van 2 latjes maak je een kruis. En dat kruis kun je versieren met de volgende dingen: met palmtakjes, met een broodhaantje, verder appels, sinaasappels, 30 pinda s of rozijnen, vlaggetjes, paaseitjes en snoepjes, linten, strikken en bloemen (mag van papier). Voor al die versieringen kun je het beste geel en wit pakken. In de kerk hoor je wat het allemaal betekent! In de H. Mis op Palmzondag denken we er aan dat Jezus Jeruzalem binnenging: met onze Palmpasenstokken gaan we met Hem mee! Biechtvieringen De Goede Week is de gelegenheid bij uitstek om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Immers, Jezus heeft met ons geleefd, heeft zijn leven voor onze zonden gegeven en wil met ons door het leven trekken. We mogen Hem heel ons leven voorleggen, vragen om vergeving en kracht en vooral om zijn Geest om met Hem de juiste wegen te bewandelen. Samen met de jeugd- en jongerengroepen in Rimburg is er gelegenheid aan het Boetesacrament deel te nemen op vrijdag 11 april om 20 uur te Rimburg en op Goede Vrijdag om uur eveneens te Rimburg. De levende Heer ontvangt ons graag! Zondagsmis u op Kerk TV Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Onder deze button (links) vindt u de uitzending. Ziekenhuisbezoek Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt. Welkom, nieuwe parochianen! Als u sinds kort in Ubach over Worms bent komen wonen en dit blad voor het eerst leest: de parochiegemeenschappen met pastoor, kerkbestuur en vele medewerkers en vrijwilligers heten u van harte welkom en wensen u veel zegen in uw nieuwe omgeving! In dit blad vindt u alle informatie over onze parochies en kerken, alsook op onze site Weet u welkom! We zouden het bovendien zeer waarderen als u uw gegevens op de pastorie zou willen doorgeven, zodat we een actuele administratie kunnen bijhouden. Het parochiekantoor in de pastorie (Kerkberg 7) is daartoe dinsdag t/m vrijdag van tot uur geopend of tel ). Ook voor de inzegening van uw nieuwe huis kunt u graag een afspraak maken met de pastoor. Dank u! Het kerkbestuur Open dag Schacht Nulland op 27 april van 13 tot 17 uur. In de schacht staat het Barbarabeeld dat de parochie Rimburg de Koempels van de Dominiale in bruikleen heeft gegeven. Vrije toegang. Hart aan het werk voor de kerk Met dit motto hebben we in 2012 & 2013 actie gevoerd om de restauraties van de kerken van Rimburg & Waubach te financieren. De actie is formeel ten einde, maar het rekeningnummer blijft geopend. Elke financiële bijdrage voor onderhoud is hartelijk welkom op bankrekening NL61 RABO t.n.v. R.K. Kerkbestuur Par.H.Jozef. Gelden die expliciet voor één van de kerken bedoeld zijn, worden naar de bankrekening van het betreffende kerkbestuur doorgesluisd.

4 Van huis uit meegekregen Folly Hemrica, justitiepredikante, weet wat er speelt in de gevangenis en wat gedetineerden bezig houdt. Haar vele ervaringen en gesprekken leidden tot een bezinnend boek waar we hier graag uit putten. Wat er voor en over de gevangenen geschreven wordt, heeft ook een boodschap voor ons allemaal Verandering Accepteer de veranderingen die je plannen in de war sturen, je dromen vernietigen, die een totale wending geven aan je dag en misschien zelfs aan je leven. Het is niet het noodlot. Geef God de vrijheid om zelf aan het raamwerk van jouw leven te bouwen Dom Helder Camara When God closes a door, He opens a window Mijn Surinaamse gemeenteleden in de gevangenis leerden mij dit spreekwoord. Het wil zeggen dat er soms een weg wordt afgesloten, maar dat er dan ook altijd weer een nieuw pad komt. Het bleek een mooi gespreksthema te zijn voor de gespreksgroep in de gevangenis. Het was iets dat we allemaal herkenden. Soms moet je eerst stuklopen voordat je aan iets nieuws kunt beginnen. Sterker nog: soms is een doodlopende weg voorwaarde om een andere weg te vinden. Ik vertelde de mannen van de gespreksgroep over de drukker Hendrik Werkman, die voor de oorlog een bloeiende drukkerij in Groningen had. Toen zijn bedrijf failliet ging, wist Werkman even niet meer wat hij moest doen. 's Avonds ging hij soms op de fiets door de stille straten van Groningen naar zijn stilgevallen drukkerij om daar met de restanten van zijn bedrijf nog wat "druksels" te maken. Hij maakte nu geen echt drukwerk meer zoals hij al die jaren had gedaan, maar fantasierijke voorstellingen, met restjes drukinkt en papier. Werkman werd met die druksels heel beroemd. Zijn werk werd aangekocht door het Stedelijk Museum in Amsterdam en hij ging er in de oorlog verzetsboeken mee illustreren. Eigenlijk kwam hij nu pas tot bloei als kunstenaar, nu zijn loopbaan als zakenman was stukgelopen. Zo kan het gaan. "Dan begrijp ik nu het verhaal van Pasen ook beter", zei een gedetineerde. "Jezus ging ook een doodlopende weg, want Hij werd aan een kruis opgehangen. Maar zijn leerlingen geloofden dat Hij opstond uit de dood, omdat God altijd iets doet met doodlopende wegen. Hij laat er altijd iets nieuws op volgen." In het gesprek dat volgde, vertelden we elkaar over onze doodlopende wegen en onze hoop dat we juist daardoor iets nieuws zouden vinden. We maakten een groot Paasdoek, met wortelstokken en uitlopende planten: een zeefdruk vol ontkiemende zaden. Graankorrels moeten ook eerst uit elkaar vallen voordat ze kunnen wortelen en nieuwe korenaren kunnen vormen. Stuklopen om tot meer bloei te komen. Dat kun je toch niet vaak genoeg horen! Johannespassie Gezongen Passieverhaal Palmzondag 13 april om uur St.-Jozefkerk Waubach Op Palmzondag lezen we het Passieverhaal, Jezus lijden en dood. Om 15 uur is het gezongen Passieverhaal te beluisteren, omgeven door enkele gregoriaanse gezangen. Door Frans Gommers, Patrick Heckmanns & pastoor Ed Smeets. Limburgse Bedevaart Lourdes 2014 Natuurlijk vinden er ook in 2014 weer de nodige bedevaarten plaats naar Lourdes, georganiseerd door de OLB. Data: 30 mei - 6 juni (bus, trein, vliegtuig), 2-9 september (bus, trein, vliegtuig), september (bus, vliegtuig). Nadere informatie op of haal een folder op de pastorie. Pastoor Smeets begeleidt in 2014 de junibedevaart. Afscheid Wiel Ploumen Vereniging van de H. Familie Op 22 maart werd er op bescheiden wijze en intern afscheid genomen van Wiel Ploumen als lid van het bestuur en penningmeester van de Vereniging van de Heilige Familie. Deze oude eerbiedwaardige vereniging beheert een Waubachs fonds, waarvan de opbrengsten jaarlijks aan goede doelen geschonken worden, zowel voor minderbedeelden alhier, als voor eenzelfde doelgroep in missiegebieden. Voorts stelt de vereniging zich tot doel catechetische en culturele projecten in eigen midden financieel te ondersteunen. Wiel heeft zijn taak binnen deze vereniging maar liefst 41 jaar trouw gedragen, waarvoor ook langs deze weg grote dank! Als blijk van waardering ontving hij met zijn echtgenote de paaskaars van een van de voorbije jaren: immers, een vereniging als deze, nauw verbonden met de parochie, wil op die manier het Licht van de Heer laten schijnen voor velen. Het huidige bestuur wordt gevormd door de heren Wiel Moonen en Jo Coenen, onder voorzitterschap (ambtshalve) van pastoor Smeets.

5 Als je hart je zegt te bidden + P. Schreurs VI. Een woord om van te leven Heel de Bijbel, het hele Evangelie is te veel om voortdurend concreet te beleven. Maar gelukkig trillen in ieder woord van de Bijbel alle andere mee. Je kunt daarom proberen voortdurend één woord van het Evangelie te beleven, er mee op te staan en er mee slapen te gaan. Dan ervaar je, zoals Johannes schrijft, dat de liefde een oud gebod is, maar ook een nieuw gebod, dat voortdurend een nieuwe kleur, een nieuwe warmte aan je leven geeft. Soms kan dit woord dat je hier en nu beleeft, een woord zijn dat je HEEL JE LEVEN, of een lange periode in je leven meedraagt. Een loketbediende bv. zei hoe hij in zijn werk voortdurend denkt aan: "Wat je aan de minsten van de mijnen doet, heb je aan Mij gedaan...". Soms kan dit woord een zin uit het Evangelie zijn die je EEN HELE MAAND meedraagt. Dit is een goede tijdruimte om een woord 'vlees en bloed' te laten worden, zodat het voortaan echt tot jouw 'vlees en bloed', tot je echte leven behoort. Soms kan het ook een woord van de WEEK zijn: een of andere tekst die je in de lezingen van de zondagseucharistie getroffen heeft. En soms kan het ook een woord van DIE DAG zijn: een woord uit de lezingen van de Eucharistie van die dag of een woord uit je persoonlijke schriftlezing van de avond tevoren. Het komt er dan op aan, dit woord in alle ervaringen en ontmoetingen te laten 'meespelen', van daaruit te handelen, te reageren, opnieuw te beginnen (dit laatste vooral). DE LEVENSSTIJL VAN DE CHRISTEN Beminnen uit heel je hart! Niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Leert van mij : ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig. Je moet 70 maal zeven keer vergeven. De grootste onder jullie moet de dienaar zijn. En als je niet opnieuw wordt als een klein kind Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je aan Mezelf gedaan. De liefde verheugt zich in alles wat goed is. Een mens leeft niet van brood alleen. Vrede aan dit huis. VII. Persoonlijk bidden in de eucharistie Het diepste heimwee van de godsdienstige mens van alle tijden is dit: aan God het 'allerbeste' geven en met alle mensen hartelijk en helder verbonden te zijn. Maar dit ligt niet in het bereik van de goede mens. Het moet hem gegeven worden. En zie: een Mens wordt ons gegeven, helemaal thuis bij God, Gods eigen Zoon, en tegelijk helemaal met alle mensen verbonden: Jezus Christus! Heel zijn leven door, maar vooral toen Hij in het Laatste Avondmaal zijn leven samenbalde, heeft Hij zijn leven aan de Vader gegeven en mensen als gemeenschap samengebracht: Dit is mijn Lichaam dit is mijn Bloed, een nieuw Verbond blijft dit doen. Daar liggen onze diepste mogelijkheden: in de Eucharistie! BIJ DE BOETERITUS Hoe leefde ik als christen deze week, gisteren... Hoe heb ik gebeden, mensen ontmoet, in de stijl van het Evangelie geleefd. Omdat ik niet van harte gebeden heb, Heer ontferm U! Omdat ik niet voldoende aandachtig was voor mensen, Christus, ontferm U! Omdat ik niet voldoende een getuige was van het Evangelie, Heer, ontferm U! BIJ DE LEZINGEN EN DE HOMILIE Heer, spreek: uw dienaar luistert Welk woord, welke oproep treft me vandaag? Heer, met dit woord voor ogen wil ik leven. BIJ DE VOORBEDEN Amen: ik sluit me aan bij de voorbeden van onze gemeenschap. En ook bid ik nog voor... BIJ DE BEREIDING VAN DE OFFERGAVEN Aanvaard, Vader, voor het offer van Jezus dit brood en deze wijn, vrucht van de arbeid van de mensen, gaven van ons leven: ook ik wil gereed zijn voor de offermaaltijd van Jezus, met heel mijn hart. BIJ HET GROTE DANKGEBED Amen: ik beaam wat Jezus doet, in de woorden en gebaren van de priester. Ik sta er van harte bij. Vóór dit gebeuren rond de Tafel komen wij eerst nog samen rond het Woord van Jezus en de Bijbel. Het is als een receptie, waar goede woorden het hart verwarmen vóór men aan de tafel van vriendschap aanzit. En nog voor wij met dit alles beginnen, is het goed dat wij in de verzoeningsritus ons hart hebben opengesteld. Het kan zinvol zijn de zondagsviering voor te bereiden door bv. de teksten van de lezingen tevoren door te nemen. Soms kunnen we daar rond met elkaar spreken en bidden. Hoe belangrijk andere bijeenkomsten van christenen in een parochie ook zijn, is dit toch de meest centrale, 'bron en hoogtepunt' van het christen-zijn, zoals het Concilie dit uitdrukt. Vader, in de gemeenschap van de Kerk, geef ik U het mooiste wat wij geven kunnen: Jezus zelf. Ik wil zo goed mogelijk achter deze gave staan: door Jezus, met Hem, in Hem zij U alle lof. Vader, laat ons naar elkaar toegroeien in Kerk en wereld dank zij Jezus, uw gave aan ons. BIJ DE COMMUNIE Heer, laat me uw gevoelens delen: in uw dankbaarheid, uw trouw gegeven zijn, altijd, aan het Plan van de Vader, en ook in uw genegenheid voor alle mensen Heer Jezus, laat me delen in de diepte van uw liefde... in de ruimte van uw liefde... in de lengte van uw liefde ten einde toe... Laat mij vandaag liefde brengen waar haat is, vrede waar onenigheid is, vreugde waar droefheid is... Heer, in de lezingen van vandaag trof mij... Geef mij de inspiratie en de kracht daarnaar te leven. Vandaag, volgende week voorzie ik deze ontmoetingen... deze opdrachten... deze zorgen... Laat me daarin leven volgens uw mentaliteit...

6 Telweekenden Wezenlijk voor ons geloof is het niet, maar interessant is het wel: jaarlijks wordt ons gevraagd in maart / april twee weekenden de kerkgangers te tellen. De uitslag : Zaterdag u u 28 Zondag u u u u u 212 Zaterdag u u 74 St. Jozefnoveen te Waubach Zondag u u u u u 198 In het Heereveld respectievelijk 51 en 53 kerkgangers (2011), 47 en 39 in 2012, 39 en 26 in 2013 en 42 en 46 in Al met al mogen we ons toch verheugen op een gemiddeld aantal wekelijkse kerkgangers van 435 (2011), 460 (2012), 326 (2013) en 360 (2014) per telweekend (nb naast de doorgaans drukke uitvaartdiensten!). Vastenaktie 2014 Sierra Leone In vorige parochiebladen hebben we uitvoerig bericht over het missieproject van de Vastenactie van dit jaar: de zusters van St. Jozef van Cluny, met hun missieschool, hun scholing voor tienermoeders en hun zogenaamde business- en savingsgroepen die mensen in Sierra Leone een betere toekomst willen bieden. De vorige parochiebladen met alle informatie vindt u op onze site. Of kijk op de website van de vastenactie Het gironummer van de Vastenactie Bisdom Roermond: NL 21 INGB U kunt uw bijdrage ook voldoen achter in de kerk. Dank voor uw bijdrage! Doopzondag Kerk Doopsel Bijeenkomst 11 mei Waubach Wo. 07 mei 18 mei L dorp/a bosch/r burg Wo. 07 mei 25 mei Waubach Wo. 07 mei 15 juni Waubach Wo. 11 juni 29 juni L dorp/a bosch/r burg Wo. 11 juni 06 juli Waubach Wo. 11 juni 13 juli Waubach Wo. 11 juni U bent welkom op bovenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via pastorie ( u.). Klok Rimburg luidt weer! Het heeft even geduurd en menigeen heeft het vertrouwde geluid een jaar lang gemist, maar door de inzet van enkele vrijwilligers hebben we de oude klok weer aan het luiden gekregen. Drie maal daags luidt de middelste klok weer het angelus en samen met de andere twee voor de Missen en bij overlijdens. Dank! Ooit eerder hebben we over de klokken geschreven: Rimburg bezit een oud luidklokje uit 1723 (nu in de kerk): O H. Dreifaltigkeit, wendet ab von Brochhauesen all ungewetter und boses leid. In werden drie nieuwe luidklokken geïnstalleerd van respectievelijk 500, 325 en 225 kg, in de tonen A, B en Cis. Bij de levering werd haast gemaakt om e.e.a. te kunnen laten luiden bij het priesterfeest van pastoor Boyens in De opschriften vertonen enige merkwaardigheden. De grootste klok zegt: Mijn naam is Ioseph. Met vreugde verkondig ik aan de parochie. Zilveren priesterfeest pastoor Joseph Boyens, Rimburg april De middelste (die nu gerepareerd is): Maria roep in plaats van Johanna de gelovigen ter kerke. En de kleinste: Barbara betreur in plaats van Adolf de overledenen. Ook de middelste en de kleinste spreken van Genoemde Adolf en Johanna zullen ongetwijfeld broer en zus Adolf en Johanna Wekbeker zijn die het slot Rimburg vanaf 1879 bewoonden. Johanna huwde in 1898 met baron Benno von Brauchitsch. Overleden 11-03: Kitty Holterbosch-Creusen, Schoolstraat, 80 jaar 20-03: Lou Maassen, Broekhuizenstraat, 71 jaar 02-04: Piet Hendrix, Buizerdweg, 80 jaar Heer Jezus, aan U hebben wij hen toevertrouwd. Breng hen behouden thuis in het huis van de Vader waar plaats is voor velen. Zegen ook ons met de vrede die Gij ons geven kunt. Wees de stille luwte in de storm van ons hart. Moge uw Geest ons sterken om weer uit te varen, uw toekomst tegemoet. Huwelijken 2014 Marc Rinkens & Petra Bakošová (Spaarweiden) op 6 juni te Nieuwenhagen. William Valkenburg & Daniëlla Vusschers (Ereprijs) op 20 juni te Waubach. Rob Borjans & Nikky Wingelaar (Past. Schiffelersstraat) op 18 juli te Eygelshoven.

7 Christen zijn vandaag deel 4 (slot) Brief van de Belgische bisschoppen Om te zeggen dat het, ook vandaag, de moeite loont christen te zijn. Als het christelijk geloof in eenvoud en authenticiteit beleefd wordt, is het een bron van vrede en diepe menselijkheid. Als we ons leven richten op God, als we Hem zoeken met heel ons hart, dan vervreemdt ons dat niet van onze medemens noch van onze verantwoordelijkheid in deze wereld. Het geeft aan ons bestaan een ruimte die ons tevoren onbekend was. Daarover willen we in deze brief nadenken: over wat er verandert in het leven als je christen bent en als christen probeert te leven. Wat betekent het christen te zijn en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Op menselijkheid bedacht Aan het eind van deze brief willen we nog op één iets wijzen. Het geloof is geen louter religieuze aangelegenheid. Iets dat los staat en apart van wat mijn leven bepaalt. Alsof we, naast alle andere, ook nog religieuze behoeften hebben. Het gaat in het evangelie heel zeker om de vraag naar God. Maar die vraag is onafscheidelijk verbonden met de vraag naar de mens. Niet alleen naar de ultieme zin van zijn bestaan. Maar ook naar de kwaliteit van zijn leven. Het evangelie geeft niet alleen een religieuze duiding aan het leven. Het doet me ook anders leven. Het brengt nieuw leven. Dat is de betekenis van de doop. Het evangelie leert mij delen. Het leert mij hoe leeg alles wordt als ik genoeg heb aan mezelf alleen. En hoe het kan bijdragen tot de opbouw van een meer menswaardige samenleving. God en mens zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen dat je in God gelooft en tezelfdertijd je eigen gang gaan en doen alsof God daar niets mee te maken heeft. Liturgie en gebed zijn uiterst belangrijk. Daar kunnen we God ontmoeten in zijn woord en sacrament. Maar juist aan de tafel van de eucharistie worden we gevoed en gesterkt om lief te hebben en ons leven te geven zoals Hij ons heeft voorgedaan. Ook het omgekeerde geldt: wie God heeft ontmoet en wie Christus heeft leren kennen, zal ontdekken wat ware menselijkheid is en hoever die kan gaan. Die twee moeten we altijd samen houden: de liturgie en de diaconie, het zoeken naar God en het werken aan een menswaardiger samenleving. Het moet voelbaar zijn in onze liturgie. Het moet ook voelbaar zijn in onze inzet voor de medemens en in onze dienst aan de samenleving: dat we ook daarin niet onszelf zoeken maar alleen Hem die ons het eerst heeft liefgehad. Tot slot De tijden zijn veranderd. De nieuwe situatie nodigt ons uit om de originaliteit en de schoonheid van het evangelie opnieuw te ontdekken en te zien hoe levensvervullend het is ernaar te leven. Het loont de moeite daarover met elkaar in gesprek te gaan. Samen zoeken naar wat het concreet betekent te leven in navolging van Jezus: het is de absolute prioriteit van de kerkgemeenschap. We kunnen elkaar daarbij inspireren en helpen. De bisschoppen van België Kennismaking gregoriaans De oudste zangtraditie in de katholieke kerk is die van het gregoriaans, bakermat van de gehele verdere westerse muziekontwikkeling. De SGV in het Bisdom Roermond organiseerde eerder met veel succes enkele basiscursussen gregoriaans, o.a. in Houthem-Sint Gerlach, waaraan maar liefst een 75-tal cursisten hebben deelgenomen. Inmiddels is er ook een vervolgcursus afgerond en loopt een nieuwe cursus in Weert. Om mensen zo laagdrempelig mogelijk kennis te laten maken met gregoriaans wil de Koorkring Landgraaf graag twee maal een workshop aanbieden. Er zal aan de hand van concreet en eenvoudig repertoire geoefend worden, waarbij ondertussen de benodigde informatie en theorie uit de doeken gedaan zal worden. NB, het gaat twee maal om dezelfde workshop. Pastoor Ed Smeets, zelf gregoriaanszanger bij Schola Maastricht en vice-voorzitter van de SGV zal de workshops leiden. Dinsdag 13 mei tot u Bei d r Joep (Sportlaan) Zaterdag 28 juni tot uur in t Ströatje, Eijgelshovenerweg 4, Landgraaf. Er zal een lunchpauze gehouden worden en het laatste deel zal in de St. Josephkerk plaatsvinden. 28 juni ligt de nadruk op gregoriaans door vrouwenstemmen! Aan de workshop zijn geen verdere kosten verbonden, koffie/thee en eventueel lunch zijn voor eigen rekening. Info: Aanmelden hoeft niet maar is wel handig! Beelden zeggen meer dan woorden Beelden roepen vaak emoties en gedachten op die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Aan de hand van een aantal documentaires en miniseries, met religieuze of spirituele diepgang, wordt gezocht naar hetgeen ons raakt en betekenis kan geven aan ons eigen geloofsleven. De avonden kenmerken zich door een inleidende lezing, het gezamenlijk bekijken van deze beelden en het delen van onze indrukken. Karol, de paus van de hoop 8 mei 19 u Bei d r Joep Het tweede deel van deze mini-serie gaat over het leven van Karol Wojtyla als paus Johannes Paulus II. Hoe heeft hij vele (jonge) mensen kunnen inspireren met zijn geloofsleven? Hoezo paus van de hoop? De derde avond is op 12 juni. De wonderen van de natuur en de betekenis voor ons staan dan op het programma. 12 juni 19 u Bei d r Joep

8 Mgr. Dr. Bert van Megen De Limburgse priester Mgr. Dr. Bert van Megen is benoemd tot pauselijk nuntius van Soedan en Eritrea. Bij die functie hoort dat hij ook tot bisschop wordt gewijd. Mgr. Van Megen (1961) komt uit Eijgelshoven (alwaar zijn ouders nog wonen) en is priester van het bisdom Roermond. Hij volgde zijn opleiding in Rolduc en werkte na zijn priesterwijding in 1987 als kapelaan in Heerlen en Schaesberg. Na een speciale opleiding in Rome trad hij toe tot de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. Mgr. Van Megen werkte op de nuntiaturen in Soedan, Brazilië, Slowakije, Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en meest recentelijk als Chargé d Affaires (zaakgelastigde) in Malawi. Een nuntius is de ambassadeur van de Heilige Stoel in het land waar hij geaccrediteerd is. De nuntius onderhoudt namens de paus de contacten met de regering van het betreffende land. Ook speelt hij een belangrijke rol bij de contacten tussen een plaatselijke kerk en de wereldkerk. Mgr. Wiertz toont zich zeer verheugd over de benoeming van Mgr. Van Megen: Het is een grote eer voor het bisdom Roermond dat wij zo n goede priester aan de diplomatieke dienst van het Vaticaan mogen afstaan. Dat de paus hem nu benoemt tot nuntius in landen met een moeilijke politieke situatie geeft aan dat ook de Heilige Stoel veel vertrouwen in Mgr. Van Megen heeft. Ik wens hem veel zegen en wijsheid toe in zijn nieuwe ambt. Daar sluiten we ons graag bij aan! Zijn bisschopswijding vindt plaats op 17 mei in de kathedraal te Roermond. Levenskeuze Bisschop Van Looy van Gent: Definitieve levenskeuzes maken, blijkt voor jongeren niet meer evident. Ik droom als bisschop natuurlijk van roepingen voor mijn seminarie, al is mijn concept van roeping wel verruimd. Binnen een missionaire kerk wacht elke gedoopte de taak het evangelie te verkondigen. Elke christen is geroepen tot engagement en zowel ziekenhuizen als parochieploegen blijken belangrijke alternatieve polen waarrond dit vorm krijgt. Tertio Kirkeklatsch Kleine typefout, maar wel aardig ogend: klatholieken. Je hebt mensen die nooit komen en toch dreigen voortaan niet meer naar de kerk te komen. Er zijn er ook die hun kerkbijdrage opzeggen terwijl ze er helemaal geen betalen. Lol De nieuwe paus staat heel kort bij mensen blijkbaar. Voorbeeld? Hij sprak laatst dat er eens wat minder geroddeld moest worden. Knap dat hij zo op de hoogte is van hoe het er in Ubach over Worms niet zelden aan toe gaat Slaag je voor je rijbewijs, deel je dat op Facebook, combineert internet dit meteen met een reclame van een auto-schade-bedrijf Wie zeet geer hie in de kliniek terech gekomme? Dat zal ich uch zage: dao sjtop unne auto, dao geit de bel, en dao laaje ze mich op. Höb ich nog gevraog wo ut haer ging. Nao Haele, zagte ze. De beheerder van de gemeentelijke begraafplaats Lauradorp laat onderstaande weten. Hij is niet de enige beheerder die zich voor eenzelfde probleem gesteld ziet: zijn oproep geldt dus ook de andere begraafplaatsen! Met enige regelmaat wordt er groenafval gedumpt door een blijkbaar door God verlaten persoon op de Begraafplaats Vogelzankweg/Lauradorp. Laten we bidden voor deze arme ziel. Gastkoren in de liturgie Op zondag 11 mei mogen we in Waubach om uur wederom Canto Rinato begroeten. Het Mannenkoor David Spekholzerheide zingt de Mis van Beloken Pasen op 27 april te Rimburg om uur. We zeggen hartelijk welkom aan alle communicanten! Hun glaasjes staan in de kerk van Waubach, wachtend om ontstoken te worden Intenties voor Lourdes Op 30 mei vertrekt de eerste bedevaart dit jaar van de OLB naar Lourdes. Zoals elk jaar is er gelegenheid intenties al dan niet voorzien van een misstipendium mee te geven naar de grot. Daartoe staat er de weekenden tevoren een doos achter in de kerk. De juni-reis van dit jaar zit vol, maar voor de andere bedevaarten zijn er best nog wel plaatsen beschikbaar! E.H. Communie 2015 Met de voorbereidingen voor 2014 in volle gang kijken we alvast naar het volgend jaar. Volgens de traditie zouden de data van de E. H. Communie als volgt zijn: Abdissenbosch en Lauradorp op Hemelvaartsdag (14 mei 2015) en Waubach op de zondag na Pinksteren (31 mei 2015). Processieroute Waubach 2014 Voor de Sacramentsprocessie in Waubach staat dit jaar volgens rooster de route naar de Groenstraat-West (Ferecokruis) op het programma. De processie trekt op 22 juni naar Groenstraat-Ferecokruis 2015 naar Groenstraat-Haankruis 2016 naar Groenendaal-Ch. Frehenstraat 2017 naar Groenstraat-Ferecokruis

9 De wijk Waubach staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt. Krimp en vergrijzing hebben invloed op de leefbaarheid van de wijk. De sociale opbouw komt onder druk te staan. In de praktijk lopen vooral burgers in een kwetsbare positie de meeste risico s. Het gaat dan om ouderen die zichzelf moeilijk kunnen redden en mensen met een beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij komen eerder in een isolement terecht en krijgen eerder gezondheidsklachten. Ook is de kans op verwaarlozing groter en komen gevoelens van onveiligheid in deze kwetsbare groep eerder voor. De twee pijlers van Samen voor Elkaar: 1. Onderlinge hulp Met de nieuwe transities en de veranderingen in de zorg, wordt verwacht dat in de toekomst de zorg niet meer op de huidige manier te realiseren valt. De regering doet een beroep op de burgers om voor elkaar te zorgen. Elkaar te helpen, zoals vroeger gebruikelijk was. Dat biedt heel veel kansen, maar brengt ook veel [SAMEN VOOR ELKAAR] in Waubach Langer zelfstandig in de eigen buurt en elkaar helpen... Heiligverklaring twee pausen Op 27 april kun je in Rome waarschijnlijk over de hoofden van de mensen lopen. Voor de heiligverklaring van paus Johannes XXIII en paus Johannes-Paulus II worden meer dan vijf miljoen pelgrims verwacht. Twee pausen die een historische rol speelden in de RK-kerk. Paus Johannes XXIII (Angelo Roncalli) was in 1958 de opvolger van de oorlogspaus Pius XII. Bij zijn aantreden zag men hem als een tussenpaus. Maar met het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie werd hij met zijn aggiornamento (bij de tijd brengen) een van de invloedrijkste kerkleiders van de twintigste eeuw. Bij het overlijden van paus Johannes Paulus II in 2005 werd op het Sint-Pietersplein al geroepen dat hij onmiddellijk heiligverklaard moest worden ( Santo subito! ). Nu, negen jaar later, is het zover. Het pontificaat van Karol Woityla duurde 27 jaar. Hij maakte meer dan 100 buitenlandse reizen, was een groot massacommunicator en speelde een belangrijke rol bij de omwentelingen in Oost-Europa. angst en onzekerheden met zich mee. Wij willen met Samen Voor Elkaar zorgen dat de oude mentaliteit terugkeert. Dat mensen elkaar helpen, steunen en elkaar om hulp durven te vragen. Zoals vroeger hulp vragen en krijgen van de buurt en de omgeving vanzelfsprekend was. 2. Netwerk bouwen Door diverse activiteiten te organiseren met verschillende organisaties kan het project bijdragen aan de kwaliteit van leven van burgers, die daardoor langer actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. In het samenwerkingsverband Samen Voor Elkaar in Waubach willen de deelnemende organisaties de samenhang met bestaande initiatieven op dit gebied bevorderen, versterken en bundelen.de werkgroep bestaat uit: Emal Olomi, Bert Vreuls (Buurt-Opbouw-Jongerenwerkers Welsun), Miriam Trijbels-Dörenberg, Roger Janssen, Dré Laval en Sjef Schmetz. Voor meer informatie over Samen Voor Elkaar in Waubach kunt u contact opnemen met Roger Janssen via of Emal Olomi via Meimaand Mariamaand Zoals elk jaar is er elke zondag in de Meimaand alsook op Hemelvaartdag gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden om uur aan de Waerderkapel. Graag wijzen we ook nog eens op het gezamenlijk rozenkransgebed voorafgaand aan de avondmissen door de week: biddend met Maria ontvangen we de Heer in ons leven. Vive la France met Harmonie Laura "Vive la France" is het nieuwe theaterconcert van Harmonie Laura. De twee uitvoeringen zullen geheel in Franse sfeer plaatsvinden in Zalencentrum De Brandpoort te Landgraaf, die speciaal voor dit evenement omgetoverd wordt in een Franse concertzaal. Het muzikale programma is uiteraard afgestemd op het thema Frankrijk en behalve muziek staan er ook diverse Franse gerechten op de menukaart. Uiteraard zullen enkele goeie Franse wijnen niet ontbreken. Dirigent Patrick Letterle en de muzikanten van Harmonie Laura verzorgen dit concert met medewerking van chansonnier Jack Vinders en accordeon-virtuoos Carlo Plaum. De entreeprijs bedraagt 22,50 en kaarten worden uitsluitend middels voorverkoop verkocht. Hiervoor kunt u contact opnemen met Irene Heunen via of Op zaterdag 24 mei vindt een avondconcert plaats, de aanvang is om uur en op zondag 25 mei vindt een matineeconcert plaats, de aanvang is om uur.

10 Liturgische diensten Ubach over Worms Op maandag en vrijdag is er om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers te zingen. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om uur de rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op afspraak met de pastoor. Wekelijks worden er ook H. Missen opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten, alsook voor hen die offerden (offerblok). Vrijdag 11 apr H. STANISLAUS, BISSCHOP EN MARTELAAR Waubach uur Kruisweg Waubach uur overl. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wed. oud. (st); oud. Herman Boymans-Boymans (st); jrdst. oud. Spiertz-Erkens (st); jrdst. fam. Rothkrans-Paulus (st); Ria Römkens- Dejalle; overl. oud. Jo en Annie Spiertz-Vaessen; oud. Logister-Windmuller en dochter Mia (st); overl. dochter en kleindochter; Margaretha Reinartz-Jeurissen; Peter Pelzer; Zaterdag 12 apr Abdissenbosch uur Gemengd Koor St. Jan jrdst. oud. Alfred en Lenie Pauly-Haan (st); Wiel Cox; Wim van den Dikkenberg verj, tevens Maria van den Dikkenberg-Frijns; ter ere v. d. H. Bernadette PALM-OF PASSIEZONDAG Zondag Jes. 50 het lied van de Dienaar van de Heer: standvastig in zijn zending ten einde toe 13 apr Mat Het Passieverhaal volgens Matteus Gemengd Koor Don Bosco Johanna Nickel-Gerards; overl. oud. Wiel en Jo Louppen- Rimburg uur Horsch; Piet Schunken en oud. Schunken-Bures (st); oud. Huntjens-Mohr; Mia Plum- Reinartz; jrdst. overl. oud. Matheu en Miets Verreck-Stegers; Waubach uur Par. Dameskoor zeswekendienst Bert Loo; zeswekendienst Rik Hermans; Ria Römkens-Dejalle; Muisje Michorius-Mous; Mia Michorius-Plum; Hans Weelen en wed. oud; Anny Milchers-Reumkens verj, tevens Frans Milchers (st); Marga Kölgens- Quaedvlieg en wed. oud. (st); jrdst. Mientje Spiertz-Kleijnen, tevens Hein Spiertz (st); Karel Mertens en Sjir Gubbels (st); Anni Gottschalk-Stevens en fam. Hellenbrandt; Anny Hennus en overl. familieleden; jrdst. fam. Schnitzeler-Wijnen; jrdst. Fien Pustjens-Senden, tevens Jozef Pustjens en zoon Ton (st); Maandag 14 apr Waubach uur Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Carl Vaessen (st); jrdst. Mimi Hündt-Notten (st); oud. Goebert-Scholle; Lei Spiertz; Dinsdag 15 apr Heereveld uur H. Mis Woensdag 16 apr Chrismamis te Roermond 19:00 uur Donderdag 17 apr Abdissenbosch Waubach Vrijdag 18 apr Rimburg WITTE DONDERDAG INSTELLING H. EUCHARISTIE & PRIESTERSCHAP Ex.12 De Heer geeft opdracht alles gereed te maken voor de uittocht uit Egypte Joh. 13 Het paasfeest is op handen. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen 09:00 uur Witte Donderdagviering De Wegwijzer Gregoriaans Twan en Trees Rinkens-Simons en oud. Simons-Erens (st); oud. Balter uur Kok en zoon Jos; Mia Erps-Cremers; Jozef Scholle en oud. Scholle-Scholtes; oud. Michorius-Sonjé en overl. familie; Boudewijn Wetzels; GOEDE VRIJDAG LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS VASTENDAG Jes. 52 Zie mijn dienaar zal voorspoedig handelen, hij wordt verhoogd en verheven Joh. 18 Het Passieverhaal van Johannes, verlicht door het Paasgeloof uur Kruisentocht R b/waub/h veld 15:00 uur Kruisweg Waubach uur Gregoriaans Passieverhaal, Kruishulde en Communie PAASZATERDAG STILLE ZATERDAG PAASWAKE Zaterdag Zegening van het vuur, ontsteken van de Paaskaars, Paasjubelzang, lezingendienst, 19 apr zegening van het doopwater, het hernieuwen van de doopbeloften, de Paasmaaltijd Waubach uur Par. Dameskoor PAASWAKE Herman Schoormans, oud. Schoormans-Lassauw en schoonouders Heunen-Berkx; HOOGFEEST VAN PASEN VERRIJZENIS VAN DE HEER Zondag Hnd. 10 Gezalfd met Geest en kracht, God deed Hem opstaan uit de dood 20 apr Joh. 20 De ontdekking van het lege graf en de ontmoeting met de Levende Rimburg uur Zangver. Eendracht Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st); Arnold en Mien Kaufholz-Hanssen; Maria Janssen-Douven en Fransje Janssen; Hub Ubben verj; Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Hubert Lenzen (st); jrdst. Mathieu Eggen (st); jrdst. oud. Samson-Pauli (st); André Quaedvlieg verj, dochter Els; oud Speck- Abdissenbosch uur Herbergs en Trautje en Nellie Speck; Ger Wijshijer; Jos Pelzer verj; oud. Johan en Anna Eggen-Bos; jrdst. Jacques en Treeske Maas-Lataster (st); oud. Wiel en Fieny Rutten-Drossaert; 10

11 Maandag 21 apr TWEEDE PAASDAG Heereveld uur Trombone-kwartet H. Mis Waubach uur Volkszang Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); oud. André en Roos Römkens-Geenen (st); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Nellie Speck- Tilmans (st); jrdst. oud. Andreas en Elisabeth Rademacher-Kuijpers (st); Jo en Annie Franssen-Janssen; May en Lisa Wassen-Brouwers; Frans Smeets; Jan Gerards; Dinsdag 22 apr Geen H. Mis Heereveld! Vrijdag 25 apr Geen avondmis Waubach! (intenties naar 28 april) Zaterdag 26 apr Geen avondmis Abdissenbosch! Zondag 27 apr Rimburg Waubach Waubach Waubach TWEEDE PAASZONDAG-HEILIGVERKLARING PAUSEN Hnd.2 Trouw aan de leer van de apostelen en in het breken van t brood Joh.20 De gelovige Thomas: Mijn Heer en mijn God! uur Mannenkoor David jrdst. Theo Eijgelshoven; jrdst. Nol Verreck; Par. Dameskoor Jan Evertsen (st); Sophie Quaedvlieg-Frösch; jrdst. oud. Vaessen- Reumkens (st); oud. Willem en Hubertina Haan-Dautzenberg (st); Anny Hennus en uur overl. familieleden; Maria Baur-Kölgen (buurt); Bert Loo; jrdst. oud. Knoben-Verhaeg en overl. kinderen; jrdst. Wiel van de Wardt; Lei en John Stevens en overl. fam. Stevens-De Vries; uur H. Doopsel Skye Erens, Past. Kaulhausenstraat en Joey Manten, Stiftstraat uur H. Doopsel Jamie Jensz, De Wessel Maandag 28 apr H. PETRUS CHANEL, PRIESTER EN MARTELAAR Waubach uur Jan Schmets; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; Jozef Putmans; Dinsdag 29 apr H. CATHARINA VAN SIENA, MAAGD EN KERKLERARES Heereveld uur H. Mis Vrijdag 02 mei H. ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR Waubach uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers Waubach uur Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Charles Brasseé;. overl. oud. Jo en Annie Spiertz-Vaessen; Mia Plum-Reinartz; vr. een goede oplossing; Zaterdag 03 mei HH. FILIPPUS EN JACOBUS, APOSTELEN Abdissenbosch uur Volkszang Zef Vaessen en kleinzoon Jim (st); jrdst. Wiel Vaessen (st); DERDE ZONDAG VAN PASEN Zondag Hnd. 2 De Vader heeft zijn geliefde Zoon tot leven gewekt. Petrus bezingt Hem 04 mei Lc.24 Als vreemdeling mengt Jezus zich in het gesprek en opent hen voor het geloof St. Jozefkapel uur Volkszang Frans Douven en Gertrud Wetzels (st); Volkszang oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst. Pierre Waubach uur Vossen (st); jrdst. oud. Antoon en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); uit dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Sjeng en Gerda Portz-Lehahn; Maandag 05 mei Waubach uur Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wed. oud. (st); oud. Adams-Schuncken (st); jrdst. Gertrud Jansen-Krämer (st); Ria Römkens- Dejalle; Hubert en Mia Huntjens-Simons en zoon Jan; Leo Vaessen; Dinsdag 06 mei H. DOMINICUS SAVIO Heereveld uur H. Mis Vrijdag Waubach Zaterdag 09 mei uur jrdst. Mien Hol-Quadvlieg (st); 10 mei Roermond 10:30 uur Diakenwijding Abdissenbosch uur Gemengd Koor St. Jan jrdst. Jan Boers (st); Wim en Maria van den Dikkenberg- Frijns; leden en overl. leden Vrouwenvereniging Abdissenbosch; Zondag 11 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN Rimburg uur Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Lou Maassen; overl. oud. Wiel en Jo Louppen-Horsch; Joseph Kallen (st); Mia Plum-Reinartz; Waubach uur Canto Rinato Ria Römkens-Dejalle; Muisje Michorius-Mous; Sjef en Tinie Haan- Lutgens en wed. oud. (st); Nellie Speck-Tilmans (st); jrdst. oud. Bernard Abel en Helena Janssen, tevens zoon Bern (st); jrdst. Fien Nievelstein (st); Wiel Cremers verj. (st); oud. Ton en Netty Strolenberg-Pelzer, tevens Adele Pelzer; Marga Kölgens- Quaedvlieg; Ger Wijshijer; May en Lisa Wassen-Brouwers en kleindochter Cleo; Anny Hennus en overl. familieleden; Johanna Simons-Janssen en dochter Antoinette; jrdst. Ed Jantowski; Waubach uur H. Doopsel Liam Wauben, Hovenstraat 11

12 Op Hemelvaartsdag 29 mei 2014 begroeten we deze kinderen van De Speurneus graag in onze kerk voor de viering van hun eerste heilige Communie! n Vriend voor het leven et leven EH Communie 2014 EH Communie 2014 Dean Breemen, Chelisa Brink, Fleur van Dijk, Jolie Dreessen, Ivora Gorissen, José Hemink, Dylan Heuts, Sem Kaus, Haiko Keller, Medy Meens, Demi Michorius, Martijn Schmitz, Glenn Toering, Justin Verjans, Kyra Weitz, Jayden Wietrzychowski. Op onze site Het volgend ^ Ü~xuÄxw}x verschijnt op 9 mei en wel voor de periode tot 6 juni. Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 30 april liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 12

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13)

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Catechese op zondag: vasten Situering De veertigdagentijd wordt vaak gezien als een periode van strenge voorbereiding op de lentevreugde die de Paasdagen

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie