Inleiding. Neurostimulatie / ruggenmergstimulatie. Voorafgaande evaluatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Neurostimulatie / ruggenmergstimulatie. Voorafgaande evaluatie"

Transcriptie

1 neurostimulatie

2 Inleiding U hebt al verscheidene behandelingen ondergaan om uw pijn te bestrijden, helaas zonder het gewenste resultaat. Uw behandelende arts denkt dat een behandeling via elektrische zenuwstimulatie van het ruggenmerg uw pijn zou kunnen verlichten. Daarom komt u eventueel in aanmerking voor neurostimulatie. Vaak gebruiken we voor de term neurostimulatie ook wel de afkorting SCS (Spinal Cord Stimulation). In deze folder vindt u informatie over de werking van neuro-stimulatie. Daarnaast geven we u ook uitleg over de operatie en geven we mee waar u als patiënt tijdens de behandeling voor moet zorgen of op moet letten. Daarnaast beantwoorden uw arts en/of pijnverpleegkundige graag eventuele vragen over uw behandeling. Neurostimulatie / ruggenmergstimulatie Wanneer we pijn voelen, sturen pijnreceptoren via het ruggenmerg een impuls naar de hersenen. De hersenen vertellen ons dat we ergens pijn hebben. Door de pijnsignalen ter hoogte van het ruggenmerg te beïnvloeden, kunnen we pijn beheersen en onderdrukken. De neurostimulatie (ruggenmergstimulatie) blokkeert de pijnsignalen voordat ze de hersenen bereiken. Ter verduidelijking een voorbeeld. Wanneer u uw hand verbrandt, koelt u die af onder stromend water. De koude waterstroom leidt u van de pijn af, waardoor u de pijn in mindere mate ervaart. Neurostimulatie werkt gelijkaardig: de stimulatie wekt tintelingen op in het pijngebied. Deze tintelingen ervaart u als aangenaam en leiden u geheel of gedeeltelijk af van de pijn. De vermindering van de pijn varieert van patiënt tot patiënt. Bij de meeste patiënten wordt de pijn aanzienlijk verlicht (60-75%). Voorafgaande evaluatie Voordat u in aanmerking komt voor neurostimulatie moet u eerst een grondige evaluatie ondergaan waarbij zowel fysieke als psychologische factoren aan de orde komen. De pijnarts of neurochirurg voert hiervoor een uitgebreide onderzoek uit naar uw medische voorgeschiedenis en een lichamelijk onderzoek om vast te stellen of er sprake is van een objectieve grond voor de pijn. Voor het RIZIV is het verplicht op consultatie te gaan bij een psychiater, voordat u het dossier tot terugbetaling bij de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds kan indienen. Deze consultatie vindt plaats bij de psychiater dr. Lodewyck in de Minister Liebaertlaan 41 of in de Heilige Familie, Groeningepoort 4 in Kortrijk. Het secretariaat van de dienst neurochirurgie / pijnkliniek zal een afspraak voor u maken. Voor meer informatie over een eventuele terugbetaling van de ziektekosten en de consultatie bij de psychiater kan u terecht bij uw ziekenfonds. Een bezoek bij de psychiater roept vaak tegenstrijdige reacties op. Niemand denkt dat de pijn tussen uw oren zit. Net omdat de artsen zoveel belang hechten aan uw klachten en uw pijn, wordt er vanuit diverse invalshoeken gekeken naar u, als patiënt. Uw pijn is echt, maar de mate waarin iemand pijn voelt/ervaart kan variëren. Sommige mensen hebben een lagere pijndrempel dan anderen, zonder

3 dat ze daar zelf in te kiezen hebben. Die drempel wordt meebepaald door allerlei factoren: stress, spanning, reacties van de omgeving, verwachtingen en gedachten over de pijn Deze factoren zijn bepalend voor de pijnervaring en de prognose voor de toekomst. Door de psychiatrische screening kunnen we een gepersonaliseerde aanpak bieden. Voorbereiding op de ingreep Na een positief advies van de psychiater kunnen we starten met de medische procedure. Voor de proefimplantatie plaatsvindt, gaat u op consultatie bij de neurochirurg. Tijdens deze consultatie overlopen we alles nog eens, beantwoorden we alle nog bestaande vragen en brengen we een aantal formaliteiten in orde: Wanneer beslist wordt tot een proefstimulatie, krijgt u een evaluatieformulier voor de behandeling van chronische pijn met implantaten, dat u moet invullen voor de proefstimulatie plaatsvindt. U krijgt een patiëntenboekje (identificatie, preoperatieve onderzoeken) mee dat u moet nalezen, invullen en ondertekenen. We nemen tijdens de preoperatieve consultatie een cultuurwisser in de neus ter preventie van infectie. Bij een positief resultaat vragen we u Bactroban neuszalf te gebruiken en u de dagen voorafgaand aan de operatie te wassen met de antiseptische zeep Hibiscrub. Indien het preoperatief onderzoek in het ziekenhuis plaatsvindt, wordt u de dag voor de ingreep om 8.30 uur opgenomen. Wanneer de huisarts het preoperatief onderzoek uitvoert, volstaat het de dag voor de ingreep om uur aanwezig te zijn. Voor de dag van de ingreep informeert uw neurochirurg u uitvoerig over deze operatie. Doorgaans is een opname van drie tot vier dagen noodzakelijk. De ingreep plannen we in principe op maandag of woensdag. Proefstimulatie Na een uitgebreid medisch onderzoek, waarbij we besluiten tot neurostimulatie, voeren we eerst een proefstimulatie uit. Het doel van de proefstimulatie is nagaan of neurostimulatie u kan helpen uw pijn te verminderen. Het inbrengen van de elektrode gebeurt liggend op uw buik op de operatietafel. Via een kleine insnede in de huid ter hoogte van de rug plaatsen we de elektrode in de epidurale ruimte (ruimte gelegen achter het ruggenmerg). Deze elektrode verbinden we met een externe neurostimulator. Deze elektrode geeft elektrische impulsen, die de pijnsignalen blokkeren voordat ze de hersenen bereiken. Door middel van neurostimulatie trachten we het hele pijngebied te bedekken met tintelingen die u als aangenaam ervaart. Een tijdelijke stimulator (batterij), die een

4 gespecialiseerde medewerker na de ingreep bedient, wekt deze tintelingen op. Daarbij stellen wij u vragen over de plaats waar u de tintelingen ervaart en over de sterkte en kwaliteit van de aangeboden tintelingen. Op basis van de verkregen antwoorden programmeren we de neurostimulator. Na de operatie zal u via een patiënten-programmeerapparaat de neurostimulator aan en uit kunnen zetten en bepaalde instellingen kunnen wijzigen. Zo kan u onder andere de sterkte van de tintelingen bepalen die u als aangenaam ervaart. Deze proefstimulatie testen we meestal gedurende ongeveer achtentwintig dagen om te zien hoe u reageert op deze vorm van behandeling, want pijnvermindering varieert van patiënt tot patiënt. Na analyse van uw pijnvermindering gaan we al dan niet over tot een definitieve stimulatie. Het komt wel eens voor dat er geen pijnvermindering optreedt, ondanks de tintelingen die u voelt. In dat geval gaan we niet over tot een definitieve implantatie. Als de proefperiode een positief resultaat kent en er een pijnvermindering van minstens 50% is, kunnen we beslissen om een definitieve implantatie uit te voeren. Patiënten bij wie de pijn onvoldoende verlicht tijdens de periode van proefstimulatie, krijgen geen definitieve neurostimulator en de elektrode zal dan ook verwijderd worden. Voor het welslagen van neurostimulatie is het belangrijk dat de patiënt actief meewerkt aan de behandeling. We zullen u dan ook vragen een evaluatieformulier na proefstimulatie in te vullen om uw pijnvermindering in kaart te brengen. Definitieve implantatie De definitieve implantatie gebeurt pas na een schriftelijke goedkeuring van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Tijdens deze operatie zullen we de elektrode verbinden met een definitieve neurostimulator. Bij de definitieve implantatie verbinden we de al geïmplanteerde elektrode via een onderhuidse verbindingskabel met de neurostimulator (batterij en programmeerbare pulsgenerator). Meestal kiezen we voor implantatie ter hoogte van de buikzijde of het zitvlak. Deze ingreep vereist een opname van een tweetal dagen. Het secretariaat neurochirurgie/pijnkliniek zal u - na een schriftelijke goedkeuring van uw ziekenfonds - de datum, het uur en de plaats telefonisch en schriftelijk meedelen. Na de operatie Na de operatie schrijft uw arts u bedrust voor. Doorgaans betekent dit de dag van de operatie strikte rugligging en pas de volgende dag uit bed. Dit vermindert de kans op een eventuele nabloeding en verschuivingen. In en uit bed gaan, doet u best met een rechte rug. Hierdoor vermindert u het risico dat de elektrode eventueel verschuift. Als u van houding verandert of plotselinge bewegingen maakt, kan de elektrode zich namelijk iets verplaatsen in de ruimte achter het ruggenmerg. Dit kan een wijziging veroorzaken van het gebied waar u de tintelingen voelt.

5 Het kan ook zijn dat, afhankelijk van de hoogte van de elektrode in het ruggenmergkanaal, de sterkte van de tintelingen verandert wanneer u uw nek naar achteren buigt, naar achteren leunt of wanneer u gaat liggen of zitten. Na verloop van tijd zal deze zogenaamde houdingsafhankelijkheid van de elektrode echter afnemen. Om verplaatsing van de elektrode tot een minimum te beperken, krijgt u de volgende adviezen voor de periode dat de elektrode nog niet is vergroeid met omgevend weefsel (meestal 6 tot 8 weken nadat de elektrode is ingebracht). De dag van operatie heeft u bedrust. Het hoofdeinde van uw bed mag 30 graden omhoog en na 6 uur mag u zich draaien met een rechte rug. Wat mag NIET tijdens de ziekenhuisopname? Maak geen plotselinge bewegingen met rug of nek. Niet bukken, tillen en uitrekken. Niet bruusk bewegen. Trek niet aan de (verleng)draad die uit uw lichaam komt. Ga niet douchen, laat de insnede (wonde) en het verband niet nat worden. Laat ook de uitwendige batterij niet nat worden. Houd uw armen niet boven het hoofd. Gebruik de papegaai niet (de driehoek die boven uw ziekenhuisbed hangt). Slaap niet op uw buik. Wat MOET tijdens de thuissituatie? Om een goede wondgenezing te bevorderen, moet u de adviezen over het verzorgen van uw operatiewonden goed opvolgen. Lichaamshygiëne en het regelmatig verversen van kledij en bedlinnen zijn erg belangrijk. Pas ook steeds op met het knuffelen van huisdieren. De kans op complicaties (direct) na de operatie is aanwezig. Raadpleeg altijd uw arts in geval van meer pijn, koorts, zware hoofdpijn, bloeding, roodheid, zwelling of etter. Bij acute problemen kan u ons bereiken op het noodnummer We vragen u eveneens een evaluatieformulier in te vullen na de proefbehandeling. Dit brengt u best mee op een volgende consultatie betreffende uw neurostimulator. Wat MAG in de thuissituatie? Wandel en loop gedurende korte periodes met rechte rug. Stap in en uit uw bed of auto met een rechte rug. Wat mag NIET in de thuissituatie? Ga niet douchen, laat de insnede en het verband niet nat worden.

6 Verwijder nooit zelf de pleister. Laat het verband best gesloten. Trek niet aan de (verleng)draad die uit uw lichaam komt. Laat de uitwendige batterij niet nat worden. De eerste 6 à 8 weken niet heffen (maximaal 2 kilo) en buigen. Fiets niet voor u de goedkeuring krijgt van de arts. Rij bij voorkeur niet zelf met de auto gedurende de eerste 4 weken. Thuisverpleging Wij raden aan een dagboek bij te houden over uw pijn. Dit bestaat best uit een kort verslag van uw dagelijkse activiteit en de ervaren pijnscore van nul tot tien. Nul is geen pijn, tien is de ergst mogelijke pijn ooit. Dagelijks komt een thuisverpleegkundige langs om uw pijn, uw neurostimulator (= uitwendige batterij) en het verband te controleren. Het is niet nodig om dit verband dagelijks te wisselen. Indien de wonde geen wondvocht produceert, is het aangeraden dit verband dicht te laten. Bij ontslag krijgt u een wondzorgkaart mee, bestemd voor de thuisverpleegkundige, waarop de richtlijnen voor de wondzorg staan. Wanneer u één van de volgende symptomen voelt koorts (meer dan 37,5 C) hoofdpijn (stijf aanvoelen van de nek) misselijkheid/braken draaierigheid plotse toename van de pijn lichtschuwheid, verminderd of troebel zicht pijn ter hoogte van de wonde vochtig aanvoelen van het verband losgekomen verband Wanneer u problemen met uw stimulator opmerkt plots uitvallen van de stimulator leiding tussen uzelf en de stimulator is niet meer intact neem dan onmiddellijk contact op met uw thuisverpleegkundige, behandelende arts en/of pijnverpleegkundige! Na de definitieve batterij-implantatie De thuisverpleegkundige zal opnieuw een 10-tal dagen de wonde komen opvolgen en verzorgen. We leggen u enkele beperkingen op bij de uitoefening van uw dagelijkse activiteiten tijdens de 6 à 8 weken die volgen na de operatie. Het gaat om bepaalde bewegingen zoals heffen en buigen. In het begin moet u namelijk voorkomen dat de elektrode door zo n extreme beweging van plaats kan veranderen.

7 Weetjes Ruggenmergstimulatie is veilig en de laatste twee decennia succesvol toegepast bij duizenden mensen. Er is Europese goedkeuring (CE-markering) voor de producten en goedkeuring door de U.S. food and Drug Administration (FDA). Het aantal uur per dag dat u de neurostimulator gebruikt en de programmainstellingen, bepalen de levensduur van de batterij van de neurostimulator. Gemiddeld kan u rekening houden met een levensduur tussen twee en vijf jaar. Met uw programmeerapparaat kunnen wij bij controle zien hoe vol de batterij nog is. Als de batterij leeg is, moeten we tijdens een kleine heelkundige ingreep de neuro-stimulator vervangen. De elektrode in de rug en de verbindingsdraad moeten we niet vervangen. De vervanging gebeurt onder een korte algemene verdoving. Afhankelijk van uw omvang, lichaamsbouw en de plaats waar de stimulator is ingebracht, is de neurostimulator al dan niet zichtbaar. Sommige patiënten kunnen de omtrek van het apparaat waarnemen als een verhevenheid ( bobbel ) van de huid. Patiënten kunnen de stimulator goed onder de huid voelen. U kan de kans op beschadigingen van uw neurostimulatiesysteem beperken door bepaalde medische ingrepen en apparatuur te vermijden: pacemakers defibrillatoren M.R.I. - Magnetic Resonance Imaging, een onderzoeksmethode die bij u niet uitgevoerd moet worden. Informeer uw specialist en medisch personeel over het bij u geplaatste neurostimulatiesysteem. Raadpleeg altijd eerst uw arts. Om ervoor te zorgen dat u veilig kan autorijden, zet u best de stimulator uit (of zet hem zachter in intensiteit) voor u gaat rijden. Wanneer u een voertuig bestuurt, kan een plotseling toename of verandering van de stimulatie u de controle over het voertuig doen verliezen. In het begin raden we lange ritten in de auto af omdat het niet goed is wanneer u lange tijd na elkaar blijft zitten. Reizen met een neurostimulator is perfect mogelijk. Detectiepoortjes op luchthavens kunnen uw neurostimulatiesysteem wel detecteren en alarm slaan wanneer u passeert. Dit geldt tevens voor bepaalde anti-diefstalpoortjes in winkels. Ze kunnen uw stimulatiesysteem zelfs uitschakelen. Dit zou uw systeem echter niet mogen schaden. Maar uit voorzorg raden we u aan om het systeem af te zetten voor u de poortjes passeert. Uw arts geeft u een identificatiekaart die belangrijke informatie bevat over uw neurostimulator. U moet de kaart altijd bij u dragen. Ze waarschuwt anderen dat er bij u een medisch apparaat is geïmplanteerd. Ook staat hier de naam en het telefoonnummer van uw behandelende arts op, voor noodgevallen. Laat uw identificatiekaart aan het personeel van de veiligheidsdienst van het vliegveld zien, zodat zij u kunnen doorlaten.

8 Speciale voorzorgsmaatregelen zijn nodig bij voorwerpen met magneten en elektrische systemen. Magneten kunnen een inwendige batterij aan- of uitzetten, maar veranderen meestal de geprogrammeerde instellingen van de stimulatie niet. Met het neurostimulatiesysteem kan u een mobiele telefoon, pieper, computers en standaardhuishoudapparaten, inclusief magnetrons, gebruiken. Bedien geen grote apparatuur wanneer uw stimulatie aan staat. Als u elektrisch gereedschap bedient, kan er namelijk een plotselinge toename of verandering van de stimulatie optreden, die ervoor kan zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest. Houd rekening met de volgende apparaten: grote stereoluidsprekers met magneten, lasapparatuur met elektrische vonken, hoogspanningsleidingen, elektrische verdeelstations en krachtcentrales. Voor zover bekend heeft neurostimulatie geen bijwerkingen. In tegenstelling tot sommige pijnstillers leidt neurostimulatie niet tot sufheid, verwardheid, uitslag, misselijkheid of verslaving. Meer info Voor meer info kan u steeds terecht bij Secretariaat neurochirurgie dr. Gui Celen Loofstraat Kortrijk Secretariaat anesthesie dr. Carl Vandenbossche Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk Pijnverpleegkundige Stefanie Decock Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk vzw az groeninge zetel: Pres. Kennedylaan Kortrijk t f vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan Kortrijk doc oktober 2011 ziekenhuis internationaal erkend door JCI voor veilige zorg en kwaliteit:

Neuromodulatie. Pijnbestrijding

Neuromodulatie. Pijnbestrijding Neuromodulatie Pijnbestrijding Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is ruggenmergstimulatie?...4 Stimulatiesysteem veilig?...5 Wat mag u verwachten?...6 De proefstimulatie...7 De operatie...7 Na de operatie...8

Nadere informatie

Proeftherapie met een neurostimulator. Pijnkliniek Harmoniestraat Antwerpen 03/

Proeftherapie met een neurostimulator. Pijnkliniek Harmoniestraat Antwerpen 03/ Proeftherapie met een neurostimulator Pijnkliniek Harmoniestraat 68 2018 Antwerpen 03/2402268 pijnkliniek@azmonica.be 1 Beste Mevrouw, Mijnheer U komt in aanmerking voor een proefbehandeling met een uitwendige

Nadere informatie

Neurostimulatie. Low frequency

Neurostimulatie. Low frequency Neurostimulatie Low frequency Inleiding Naast de inlichtingen die u van uw arts of pijnverpleegkundige heeft gekregen, bezorgen wij u met deze brochure bijkomende informatie over de behandeling met neurostimulatie,

Nadere informatie

Intrathecale pijntherapie

Intrathecale pijntherapie Intrathecale pijntherapie Beste patiënt Na multidisciplinair overleg heeft de pijnarts beslist dat u mag starten met het traject intrathecale pijnpomp. In deze folder vindt u meer informatie over het te

Nadere informatie

De werking van ruggenmergstimulatie

De werking van ruggenmergstimulatie INHOUD Inleiding Duidelijkheid: waarom ruggenmergstimulatie? Ruggenmergstimulatiesysteem onderdelen Het implanteren van het systeem Leven met Uw rugenmergstimulatie Identificatiekaart Verklarende woordenlijst

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie

Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie PIJNBESTRIJDING Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie BEHANDELING Ruggenmergstimulatie Definitieve implantatie Onlangs hebt u een proef-ruggenmergstimulatie gehad, waarna besloten is dat u in aanmerking

Nadere informatie

Neurostimulatie. High frequency

Neurostimulatie. High frequency Neurostimulatie High frequency Inleiding Naast de inlichtingen die u van uw arts heeft gekregen, bezorgen wij u met deze brochure bijkomende informatie over de behandeling met neurostimulatie, toelichting

Nadere informatie

Neurostimulatie bij blaas- en stoelgangproblemen

Neurostimulatie bij blaas- en stoelgangproblemen Neurostimulatie bij blaas- en stoelgangproblemen Geachte patiënt U heeft al verschillende behandelingen ondergaan om uw urologische klachten te bestrijden, helaas zonder het gewenste resultaat. Uw behandelende

Nadere informatie

LEVEN MET EEN NEUROSTIMULATOR

LEVEN MET EEN NEUROSTIMULATOR LEVEN MET EEN NEUROSTIMULATOR INLEIDING U werd ingelicht over het neurostimulatie-systeem. De arts heeft u hierover de nodige informatie gegeven. Daarnaast raden wij u aan deze brochure te lezen. In deze

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie

Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie PIJNBESTRIJDING Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie BEHANDELING Ruggenmergstimulatie De proefstimulatie Na uw bezoek aan het multidisciplinair pijnteam heeft u te horen gekregen dat u in aanmerking

Nadere informatie

Neuromodulatie Ruggenmergstimulatie bij chronische pijn op het Pijnbehandelcentrum

Neuromodulatie Ruggenmergstimulatie bij chronische pijn op het Pijnbehandelcentrum Neuromodulatie Ruggenmergstimulatie bij chronische pijn op het Pijnbehandelcentrum Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0788 Inleiding Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u in aanmerking

Nadere informatie

Implantatie van een neurostimulator

Implantatie van een neurostimulator Implantatie van een neurostimulator In overleg met uw arts heeft u besloten dat u (mogelijk) een behandeling zult ondergaan waarbij een neurostimulator geplaatst zal worden. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie. Pijnpoli. mca.nl

Ruggenmergstimulatie. Pijnpoli. mca.nl Ruggenmergstimulatie Pijnpoli mca.nl Inhoudsopgave Wat is ruggenmergstimulatie? 3 Voorbereiding op de ingreep 3 De ingreep 4 Na de ingreep 7 Uw vragen 7 Colofon Redactie: pijnpolikliniek afdeling communicatie

Nadere informatie

Neurostimulatie. Informatiebrochure

Neurostimulatie. Informatiebrochure Neurostimulatie Informatiebrochure Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Redenen voor het toepassen van neuromodulatie/stimulatie 4 3 Wanneer wordt deze behandeling overwogen en hoe gaat het dan verder? 4 4

Nadere informatie

Proefbehandeling met neuromodulatie

Proefbehandeling met neuromodulatie Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Proefbehandeling met neuromodulatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Neuromodulatie in het kort... 3 Proefsimulatie... 4 Voorbereiding thuis... 4 De operatie... 5 Na

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Neurostimulatie

Patiënteninformatie. Neurostimulatie Patiënteninformatie Neurostimulatie Inhoud Inleiding... 4 Voorstelling multidisciplinaire pijnkliniek... 4 Samenstelling team... 4 Omschrijving en doel van de behandeling... 5 Wat is ruggenmergstimulatie?...

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij pijn op de borst

Pijnbestrijding bij pijn op de borst Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Pijnbestrijding bij pijn op de borst www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Neurostimulatie in het kort... 3 Voorbereidingen thuis... 3 De operatie... 4 Na de operatie... 4

Nadere informatie

onderdeel van MCA Gemini Groep Ruggenmergstimulatie Behandeling van pijnklachten

onderdeel van MCA Gemini Groep Ruggenmergstimulatie Behandeling van pijnklachten onderdeel van MCA Gemini Groep Ruggenmergstimulatie Behandeling van pijnklachten Inhoud Wat is ruggenmergstimulatie? 3 Gang van zaken na verwijzing 3 Proefstimulatie 4 Definitieve ruggenmergstimulatie

Nadere informatie

Pijnstimulator / DCS stimulator. Info over operatie

Pijnstimulator / DCS stimulator. Info over operatie Pijnstimulator / DCS stimulator Info over operatie Beste patiënt Chronische rugpijn treedt meestal op in de onderrug, maar kan ook uitstralen naar de benen of de voeten. Dit kan een gevolg zijn van een

Nadere informatie

ITB-proefbehandeling. (Intrathecale Toediening van Baclofen) Neurologie, Neurochirurgie Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark

ITB-proefbehandeling. (Intrathecale Toediening van Baclofen) Neurologie, Neurochirurgie Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark ITB-proefbehandeling (Intrathecale Toediening van Baclofen) Neurologie, Neurochirurgie Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is ITB?

Nadere informatie

TENS. Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie

TENS. Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie TENS Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is pijn?... 1 Acute pijn... 1 Chronische pijn... 1 3 Wat is een TENS-behandeling?... 2 4 Hoe werkt TENS... 3 5 De TENS-behandeling...

Nadere informatie

Correctie afstaande oren. Poli Plastische Chirurgie

Correctie afstaande oren. Poli Plastische Chirurgie 00 Correctie afstaande oren Poli Plastische Chirurgie 1 Inleiding Deze folder bevat informatie over correctie van afstaande oren. De folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw

Nadere informatie

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Informatie voor patiënten F1087-3510 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Aandachtspunten na een pacemakerimplantatie

Thoraxcentrum. Aandachtspunten na een pacemakerimplantatie Thoraxcentrum Aandachtspunten na een pacemakerimplantatie Thoraxcentrum Bij u is recent een pacemaker geïmplanteerd. In deze folder vindt u informatie en aandachtspunten die van belang zijn na de implantatie

Nadere informatie

Decompressieve laminectomie. Info over operatie

Decompressieve laminectomie. Info over operatie Decompressieve laminectomie Info over operatie Beste patiënt In deze folder geven we u meer uitleg over een decompressieve laminectomie. Deze operatie wordt verricht wanneer er een stenose of vernauwing

Nadere informatie

Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander

Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander U heeft onlangs een borstreconstructie gehad met een tissue-expander. In deze folder leest u meer over de wondzorg en andere adviezen voor na

Nadere informatie

Spondylodese van de rug

Spondylodese van de rug Spondylodese van de rug Informatie voor patiënten F0757-1193 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

INLEI D I NG TOT SPI NAL CORD STIMULATION

INLEI D I NG TOT SPI NAL CORD STIMULATION INLEI D I NG TOT SPI NAL CORD STIMULATION Inhoudsopgave Introductie Wat is Spinal Cord Stimulation (SCS)? Wat is Dorsal root ganglion stimulatie? Introductie tot het Axium neurostimulator Systeem Stap

Nadere informatie

Borstverkleining. Poli Plastische Chirurgie

Borstverkleining. Poli Plastische Chirurgie 00 Borstverkleining Poli Plastische Chirurgie Inleiding U overweegt een operatie om uw borsten te laten verkleinen. Deze folder bevat algemene en aanvullende informatie over borstverkleining. De folder

Nadere informatie

discus hernia operatie aan de wervelkolom

discus hernia operatie aan de wervelkolom discus hernia operatie aan de wervelkolom Geachte heer/mevrouw U komt naar ons ziekenhuis voor een operatie aan de rug. Deze keuze hebt u gemaakt in overleg met uw arts. Wij verwachten u aan het onthaal

Nadere informatie

Vernauwing van het wervelkanaal in de nek Neurochirurgische behandeling

Vernauwing van het wervelkanaal in de nek Neurochirurgische behandeling Vernauwing van het wervelkanaal in de nek Neurochirurgische behandeling Er is bij u een vernauwing van het wervelkanaal in de nek geconstateerd. Dit wordt ook wel cervicale stenose genoemd. In deze folder

Nadere informatie

Nazorg en leefregels na een operatie aan het wervelkanaal

Nazorg en leefregels na een operatie aan het wervelkanaal Fysiotherapie Nazorg en leefregels na een operatie aan het wervelkanaal www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl FYS018 / Nazorg en leefregels na

Nadere informatie

Lipofilling. Ziekenhuislocatie Scheper

Lipofilling. Ziekenhuislocatie Scheper Lipofilling Ziekenhuislocatie Scheper In overleg met uw plastisch chirurg bespreekt u of u in aanmerking komt voor lipofilling. In deze folder vindt u uitleg over deze behandeling. Wat is lipofilling?

Nadere informatie

Inleiding 2. Verwachtingen en mogelijkheden 2. Vóór de operatie 3 Aandachtspunten vóór de operatie 3. Wat gebeurt er bij de operatie?

Inleiding 2. Verwachtingen en mogelijkheden 2. Vóór de operatie 3 Aandachtspunten vóór de operatie 3. Wat gebeurt er bij de operatie? Borstverkleining Inhoudsopgave Inleiding 2 Verwachtingen en mogelijkheden 2 Vóór de operatie 3 Aandachtspunten vóór de operatie 3 Wat gebeurt er bij de operatie? 3 Na de operatie 4 Borstvoeding 4 Leefregels

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

Cervicale posterieure decompressie. Info over operatie

Cervicale posterieure decompressie. Info over operatie Cervicale posterieure decompressie Info over operatie Beste patiënt Tussen iedere twee wervels zit een tussenwervelschijf. Dit is een schokdemper die er ook voor zorgt dat de wervelkolom beweeglijk is.

Nadere informatie

Operatie van een aneurysma in de hersenen

Operatie van een aneurysma in de hersenen Operatie van een aneurysma in de hersenen Clipping Informatie voor patiënten F1047-3110 maart 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander. Poli Plastische Chirurgie

Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander. Poli Plastische Chirurgie 00 Adviezen na een borstreconstructie met een tissue-expander Poli Plastische Chirurgie 1 U heeft onlangs een borstreconstructie gehad met een tissue-expander. In deze folder krijgt u informatie over de

Nadere informatie

Behandeling van hydrocefalus met drain

Behandeling van hydrocefalus met drain Behandeling van hydrocefalus met drain Informatie voor patiënten F0776-1180 februari 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Leefregels na pacemaker implantatie. Pacemakerpoli Route 44

Leefregels na pacemaker implantatie. Pacemakerpoli Route 44 00 Leefregels na pacemaker implantatie Pacemakerpoli Route 44 1 U heeft in het SJG Weert een pacemaker gekregen. Het is belangrijk dat u, de eerste periode na de ingreep het rustig aan doet om de pacemakerdraden

Nadere informatie

Ruggenmergstimulatie of spinal cord stimulation

Ruggenmergstimulatie of spinal cord stimulation Chronische neuropathische pijn Neuropathische pijn is pijn die optreedt ten gevolge van een beschadiging van zenuwweefsel en komt voor bij 3% van de bevolking. Typisch hierbij is het chronisch of langdurig

Nadere informatie

Pijncentrum. Neurostimulatie

Pijncentrum. Neurostimulatie Pijncentrum Neurostimulatie Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van ruggenmergstimulatie. In deze folder willen wij u graag informeren

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A2 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hersenoperatie Informatie voor patiënten F0647-3415 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Weer naar huis na een operatie aan arm, hand of schouder

Weer naar huis na een operatie aan arm, hand of schouder Verpleegafdeling F2 Weer naar huis na een operatie aan arm, hand of schouder i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven

Nadere informatie

Pijnstilling via de pijnpomp

Pijnstilling via de pijnpomp Infobrochure Pijnstilling via de pijnpomp Patiënt-gecontroleerde pijnbestrijding Anesthesie - Pijntherapie - Intensieve zorgen Tel: 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Inleiding Binnenkort ondergaat

Nadere informatie

Cervicale discusprothese. Info over operatie

Cervicale discusprothese. Info over operatie Cervicale discusprothese Info over operatie Beste patiënt Tussen iedere twee wervels zit een tussenwervelschijf. Dit is een schokdemper die er ook voor zorgt dat de wervelkolom beweeglijk is. Bij slijtage

Nadere informatie

Verwijderen van de sternumdraden

Verwijderen van de sternumdraden Cardiothoracale chirurgie Verwijderen van de sternumdraden www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CTC006 / Verwijderen van de sternumdraden / 10-10-2013

Nadere informatie

Welkom op afdeling. Nuttige telefoonnummers

Welkom op afdeling. Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers Hoofdverpleegkundige Cindy Bronckaars 016/ 209 104 Verpleegkundigen 016/ 209 357 Afdelingshostessen 016/ 209 106 Sociaal assistent Hilde Maes 016/ 209 648 U kunt steeds een contact

Nadere informatie

Correctie van afstaande oren

Correctie van afstaande oren Correctie van afstaande oren Inleiding Deze brochure bevat algemene, aanvullende informatie over correctie van afstaande oren. De brochure wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van Máxima Medisch

Nadere informatie

Orthopedie. Instructies voor patiënten met een kunstheup

Orthopedie. Instructies voor patiënten met een kunstheup Orthopedie Instructies voor patiënten met een kunstheup Geachte mevrouw/mijnheer, In deze folder vindt u een aantal richtlijnen/instructies, die u goed kunt gebruiken nadat u een heupprothese heeft gekregen.

Nadere informatie

Nekhernia. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Nekhernia. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Nekhernia Neurochirurgische behandeling Informatie voor patiënten F0801-3510 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Meestal is een opname van 1 nacht (2 dagen) nodig. Soms kunt u nog dezelfde dag naar huis. Dit hangt af van de zwaarte van de ingreep.

Meestal is een opname van 1 nacht (2 dagen) nodig. Soms kunt u nog dezelfde dag naar huis. Dit hangt af van de zwaarte van de ingreep. Neuscorrectie Inleiding Deze brochure bevat algemene, aanvullende informatie over neuscorrecties. De brochure wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van Máxima Medisch Centrum. De brochure heeft

Nadere informatie

Uw pijnarts heeft voorgesteld om neuromodulatie te gebruiken voor uw ernstige pijnklachten. In deze folder leest u meer over deze techniek.

Uw pijnarts heeft voorgesteld om neuromodulatie te gebruiken voor uw ernstige pijnklachten. In deze folder leest u meer over deze techniek. Uw pijnarts heeft voorgesteld om neuromodulatie te gebruiken voor uw ernstige pijnklachten. In deze folder leest u meer over deze techniek. Neuromodulatie Wat is neuromodulatie Neuromodulatie is een techniek

Nadere informatie

Vernauwing van het wervelkanaal

Vernauwing van het wervelkanaal 00 Vernauwing van het wervelkanaal (Kanaalstenose) Poli Neurologie De kanaalstenose Bij een kanaalstenose is het wervelkanaal vernauwd. Hierdoor raken één of meerdere zenuwwortels bekneld: stenose betekent

Nadere informatie

Sacro-coccygeale fistel

Sacro-coccygeale fistel patiënteninformatie algemene heelkunde Sacro-coccygeale fistel ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel. 03 380 20 11 - fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be - www.azsintjozef-malle.be

Nadere informatie

TENS. Pijncentrum Tel. 011 826 227. mensen zorgen voor mensen

TENS. Pijncentrum Tel. 011 826 227. mensen zorgen voor mensen Infobrochure TENS Pijncentrum Tel. 011 826 227 mensen zorgen voor mensen Wat is TENS? TENS staat voor Transcutane Elektrische zenuw (Nerve) Stimulatie. Een TENS-apparaat is een toestel dat zachte elektrische

Nadere informatie

PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN. De proefperiode. Innovating for life.

PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN. De proefperiode. Innovating for life. PIJN VERLICHTEN LEVEN HERSTELLEN De proefperiode Innovating for life. Een tijdelijk neurostimulatiesysteem krijgen Neurostimulatie werkt door het afgeven van milde elektrische impulsen aan het ruggenmerg

Nadere informatie

Hersenbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hersenbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hersenbiopsie Informatie voor patiënten F0979-3415 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Borstreconstructie met een weefselexpander

Borstreconstructie met een weefselexpander Borstreconstructie met een weefselexpander Inhoud Over een borstreconstructie met een weefselexpander... 3 Voor de operatie... 4 Algemene leefregels... 4 Na de operatie... 5 Leefregels na borstreconstructie

Nadere informatie

INFORMATIE PORT-A-CATH

INFORMATIE PORT-A-CATH INFORMATIE PORT-A-CATH 565 Inleiding Deze folder geeft informatie over een implanteerbaar poortsysteem: de port-a-cath. Uw arts heeft u een behandeling voorgeschreven waarbij regelmatig en/of langdurig

Nadere informatie

Ontslagadviezen cardiologie na opname op de afdeling dagbehandeling

Ontslagadviezen cardiologie na opname op de afdeling dagbehandeling Ontslagadviezen cardiologie na opname op de afdeling dagbehandeling Afdeling dagbehandeling Angio Seal Ontslagadviezen na angio seal: De pleister mag u de dag na de behandeling verwijderen. De eerste 3

Nadere informatie

Een Nervus Vagus Stimulator

Een Nervus Vagus Stimulator Een Nervus Vagus Stimulator (NVS) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een Nervus Vagus Stimulator (NVS)? 1 Hoe werkt een NVS? 2 Belangrijk voor opname 2 De operatieroute 2 Het

Nadere informatie

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Er is bij u een hernia in de onderrug geconstateerd. Dit wordt ook wel een lage rughernia genoemd. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en de

Nadere informatie

Adviezen na een operatie aan de baarmoeder

Adviezen na een operatie aan de baarmoeder Adviezen na een operatie aan de baarmoeder Inleiding U heeft zojuist een operatie aan de baarmoeder ondergaan. Hierdoor kunt u nog niet zoveel doen. In het A12 Oncologisch Centrum bent u zo goed mogelijk

Nadere informatie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie www.azstlucas.be > Dienst neurochirurgie Uw verblijf in het ziekenhuis De dag voor de operatie U heeft waarschijnlijk al een spiertest of radiografisch onderzoek van de rug ondergaan (CT/NMR-scan, dikwijls

Nadere informatie

BEHANDELING INTRATHECALE TOEDIENING VAN PIJNMEDICATIE (ITDD) Persoonlijke zorggids

BEHANDELING INTRATHECALE TOEDIENING VAN PIJNMEDICATIE (ITDD) Persoonlijke zorggids BEHANDELING INTRATHECALE TOEDIENING VAN PIJNMEDICATIE (ITDD) Persoonlijke zorggids Deze zorggids is persoonlijk bezit van: Naam... Adres... Postcode, woonplaats... Telefoon... Geboortedatum... Patiëntennummer...

Nadere informatie

Poliklinische operatieve ingreep Polikliniek KNO

Poliklinische operatieve ingreep Polikliniek KNO Poliklinische operatieve ingreep Polikliniek KNO In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een poliklinische operatieve ingreep op de Polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde van

Nadere informatie

Inleiding. Vóór de operatie

Inleiding. Vóór de operatie Neuscorrectie Inhoudsopgave Inleiding 3 Vóór de operatie 3 De opname 4 Wat gebeurt er bij de operatie 4 Na de operatie 5 Leefregels na de operatie 5 Mogelijke complicaties en risico s 6 Wanneer neemt u

Nadere informatie

Diepe hersenstimulatie (DBS) bij ziekte van Parkinson

Diepe hersenstimulatie (DBS) bij ziekte van Parkinson Diepe hersenstimulatie (DBS) bij ziekte van Parkinson Info over operatie Beste patiënt DBS (Deep Brain Stimulation of in het Nederlands Diepe hersenstimulatie) is een chirurgische behandelingsmethode bij

Nadere informatie

Nekhernia Neurochirurgische behandeling

Nekhernia Neurochirurgische behandeling Nekhernia Neurochirurgische behandeling Er is bij u een nekhernia geconstateerd. De arts heeft met u afgesproken dat u hieraan geopereerd wordt. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding tot Spinal Cord Stimulation

Inhoudsopgave. Inleiding tot Spinal Cord Stimulation Inleiding Tot Spinal Cord Stimulation Inhoudsopgave Introductie Wat is Spinal Cord Stimulation (SCS)? Wat is Dorsal Root Ganglion stimulatie? Introductie tot het Axium Neurostimulator Systeem Stap 1: Proef

Nadere informatie

Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP)

Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP) Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP) Informatie voor patiënten F0309-3415 mei 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

PIJN VERLICHTEN, LEVEN HERSTELLEN. U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem. Innovating for life.

PIJN VERLICHTEN, LEVEN HERSTELLEN. U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem. Innovating for life. PIJN VERLICHTEN, LEVEN HERSTELLEN U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem Innovating for life. 1 Tijdens de operatie wordt een permanente neurostimulator onder uw huid geplaatst. Deze neurostimulator

Nadere informatie

Een hersentumor Symptomen Doel van de operatie

Een hersentumor Symptomen Doel van de operatie Hersenoperatie Uw neuroloog heeft een tumor in uw hersenen geconstateerd. Hiervoor moet u binnenkort een operatie ondergaan (craniotomie genoemd). De ingreep wordt uitgevoerd door de neurochirurg. In deze

Nadere informatie

Correctie van de onderoogleden

Correctie van de onderoogleden Correctie van de onderoogleden Inhoudsopgave Inleiding 2 Vóór de operatie 2 Aandachtspunten vóór de operatie 3 Wat gebeurt er bij de operatie? 3 Na de operatie 4 Leefregels na de operatie 4 Mogelijke complicaties

Nadere informatie

Behandeling van de steungewrichtjes van de hals. (cervicale facetgewrichten)

Behandeling van de steungewrichtjes van de hals. (cervicale facetgewrichten) Behandeling van de steungewrichtjes van de hals (cervicale facetgewrichten) Met uw behandelend anesthesioloog/pijnspecialist is besproken dat u in aanmerking komt voor een behandeling van de steungewrichtjes

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Liesbreukoperatie. Hernia Inguinalis. Een liesbreuk. Diagnose en onderzoek. De opname

Liesbreukoperatie. Hernia Inguinalis. Een liesbreuk. Diagnose en onderzoek. De opname Liesbreukoperatie Hernia Inguinalis In overleg met uw behandelend chirurg heeft u besloten een liesbreukoperatie te ondergaan in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Deze folder geeft u informatie over een liesbreuk,

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Wenkbrauwlift. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Wenkbrauwlift. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Wenkbrauwlift Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Nazorg pacemaker implantatie of -wissel. Praktische informatie voor patiënten met een pacemaker

Patiënteninformatie. Nazorg pacemaker implantatie of -wissel. Praktische informatie voor patiënten met een pacemaker Patiënteninformatie Nazorg pacemaker implantatie of -wissel Praktische informatie voor patiënten met een pacemaker Nazorg pacemaker implantatie of -wissel Praktische informatie voor patiënten met een

Nadere informatie

Urologie. Neuromodulatietest. www.catharinaziekenhuis.nl

Urologie. Neuromodulatietest. www.catharinaziekenhuis.nl Urologie Neuromodulatietest www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is neuromodulatie?... 3 Voor wie is neuromodulatie geschikt?... 4 Voorbereiding... 4 Aanleggen van het testkastje voor neuromodulatie...

Nadere informatie

Leefregels na een borstreconstructie

Leefregels na een borstreconstructie Leefregels na een borstreconstructie Chirurgie Beter voor elkaar 2 Inleiding In deze folder vindt u algemene informatie over een borstreconstructie in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Tuberositas transpositie

Tuberositas transpositie Tuberositas transpositie De tuberositas transpositie Inleiding U krijgt een operatie aan de knie in verband met problemen met uw knieschijf. Bij deze operatie wordt de aanhechting van de pees van de bovenbeenspieren

Nadere informatie

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel

Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel Stenose- en/of herniaoperatie Oefeningen voor herstel H15.016-01 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Vóór de operatie... 2 Thuis oefenen... 2 Lees deze adviezen vast goed door... 2 De dag van de operatie... 3

Nadere informatie

Infectie bij een gewrichtsvervangende

Infectie bij een gewrichtsvervangende Infectie bij een gewrichtsvervangende prothese? 2 Uw heupprothese is misschien ontstoken (infectie). Deze infectie moet behandeld worden, om loslating te voorkomen. U bent of wordt hiervoor plotseling

Nadere informatie

H Port-a-Cath

H Port-a-Cath H.334274.0214 Port-a-Cath Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het plaatsen van een implanteerbare centraal veneuze katheter. Ook wel volledig implanteerbaar toedieningsysteem,

Nadere informatie

Chordotomie. Pijnbestrijding

Chordotomie. Pijnbestrijding Chordotomie Pijnbestrijding Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u in aanmerking komt voor een Chordotomie. Ook is het mogelijk dat u deze behandeling zojuist ondergaan heeft. De arts

Nadere informatie

onderdeel van MCA Gemini Groep Spinale en epidurale pijnbestrijding

onderdeel van MCA Gemini Groep Spinale en epidurale pijnbestrijding onderdeel van MCA Gemini Groep Spinale en epidurale pijnbestrijding Behandeling van pijn bij kanker Spinale Inhoudsopgave en epidurale pijnbestrijding Wat is spinale en epidurale pijnbestrijding? 3 Voorbereiding

Nadere informatie

Correctie van de bovenoogleden. Poli Plastische Chirurgie

Correctie van de bovenoogleden. Poli Plastische Chirurgie 00 Correctie van de bovenoogleden Poli Plastische Chirurgie 1 Inleiding Deze folder bevat algemene en aanvullende informatie over een correctie van de bovenoogleden. De folder heeft niet de bedoeling volledig

Nadere informatie

Richtlijnen na pacemaker implantatie

Richtlijnen na pacemaker implantatie Patiënteninformatie Richtlijnen na pacemaker implantatie rkz.nl Twee tot zes weken na de implantatie Doe geen zwaar huishoudelijk werk zoals ramenlappen en stofzuigen. probeer repeterende/herhalende handelingen

Nadere informatie

Neurostimulator bij overactieve blaas of urine-retentie

Neurostimulator bij overactieve blaas of urine-retentie Neurostimulator bij overactieve blaas of urine-retentie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het laten plaatsen van een neurostimulator (InterStim therapie). Dit vanwege overactieve

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Dogear correctie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u

Nadere informatie

Adviezen na een operatie aan de baarmoeder

Adviezen na een operatie aan de baarmoeder Adviezen na een operatie aan de baarmoeder U heeft zojuist een operatie aan de baarmoeder ondergaan. Hierdoor kunt u nog niet zoveel doen. In het Kankercentrum bent u zo goed mogelijk voorbereid op de

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Stereotaxie

Patiënteninformatie. Stereotaxie Patiënteninformatie Stereotaxie Inhoud Inhoud... 2 Praktische informatie... 3 Inleiding... 4 Informatie over het ziektebeeld... 4 Wat dient u aan uw chirurg te vertellen voor u de ingreep ondergaat?...

Nadere informatie

Ozontherapie Behandeling van de tussenwervelschijf bij het pijnbehandelcentrum

Ozontherapie Behandeling van de tussenwervelschijf bij het pijnbehandelcentrum Ozontherapie Behandeling van de tussenwervelschijf bij het pijnbehandelcentrum Albert Schweitzer ziekenhuis Augustus 2012 pavo 0983 Inleiding De anesthesioloog heeft met u besproken dat u in aanmerking

Nadere informatie

heelkunde 2 informatiebrochure Sacro-coccygeale fistel

heelkunde 2 informatiebrochure Sacro-coccygeale fistel heelkunde 2 informatiebrochure Sacro-coccygeale fistel Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Wat is een sacro-coccygeale fistel? 4 3. Voorbereiding 5 4. De operatie 5 5. Mogelijke verwikkelingen 6 6. Na de operatie

Nadere informatie

Fysiotherapie bij Lage Rug Operatie

Fysiotherapie bij Lage Rug Operatie Fysiotherapie bij Lage Rug Operatie Inhoudsopgave Inleiding... 1 Praktische gang van zaken tijdens de opname... 1 Fysiotherapie... 1 Richtlijnen voor thuis... 3 Inleiding U verblijft in ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Operatie van een aneurysma in de hersenen Clipping

Operatie van een aneurysma in de hersenen Clipping Operatie van een aneurysma in de hersenen Clipping Verhinderd Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurochirurgie om

Nadere informatie

Pijnwijzer bij neuromodulatie

Pijnwijzer bij neuromodulatie UMC St Radboud Patiënteninformatie Pijnwijzer bij neuromodulatie Afdeling Polikliniek Pijnbehandeling 08-2010-6619 Persoonlijke gegevens Deze patiënten informatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode:

Nadere informatie