PICCOLO 1 I 2014 HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PICCOLO 1 I 2014 HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten"

Transcriptie

1 1 I 2014 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! HYPERBARE ZUURSTOFTHERAPIE IN BEELD Lees op pagina 20 INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 10 vindt u informatie over uw verblijf in ons ziekenhuis

2 Bent u op zoek naar professionele verloskundige begeleiding? Voor, tijdens of na uw zwangerschap? Wij, verloskundigen van praktijk FEMME, werken samen met de gynaecologen uit het Medisch Centrum Haaglanden en bieden u: Voorlichting bij zwangerschapswens Begeleiding van uw zwangerschap Zorg rondom de geboorte K raamtijd Anoeska van Vliet - Irene Verhoeven - Judith Paalvast - Karen Bost - Marlies Heeres Spreekuur op verschillende locaties; MCH-westeinde, MCH-Antoniushove, CJG Paviljoensgracht, Gezondheidscentrum de Rubenshoek. Bezoekadres: Postadres: Lijnbaan 32, Postbus VA Den Haag 2501 CK Den Haag Tel.:

3 IN DIT NUMMER KORT NIEUWS PAG. 3-5 VAN DAG TOT DAG PAG. 9 Bij Hawnaz Tofik werd de ABC-techniek toegepast MET WIE HEBT U TE MAKEN PAG. 25 Medewerkers in het MCH hebben verschillende uniformen DE BLAAS DE BAAS PAG. 26 Een overactieve blaas is goed te behandelen BESTRALEN IS VOORUITZIEN PAG. 6 Speciale ademhalingstechniek spaart het hart HYPERBARE ZUURSTOF- THERAPIE IN BEELD PAG. 20 VRAGEN AAN HET MCH PAG. 23 COLOFON Piccolo is het magazine voor patienten, bezoekers, verwijzers en relaties van het MCH en verschijnt viermaal per jaar. EINDREDACTIE: MCH, afdeling In- en Externe Communicatie FOTOGRAFIE: Michel Groen, afdeling In- en Externe Communicatie ONTWERP/UITGEVER: BC Uitgevers BV Sneek, telefoon (0515) BLADMANAGER/ ADVERTENTIEVERKOOP: Digna Schoonen, DRUK: Scholma Druk B.V., Bedum OPLAGE: exemplaren REDACTIEADRES: MCH, afdeling In- en Externe Communicatie Postbus 432, 2501 CK Den Haag telefoon (070) Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor om deze in overleg in te korten of niet te plaatsen. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. OVERIGE INFO Het MCH heeft twee locaties: MCH Antoniushove in Leidschendam en MCH Westeinde in Den Haag. Adresgegevens vindt u achter in dit magazine. PATIËNTEN ADVIESRAAD De Patiënten Adviesraad (PAR) van het MCH behartigt de belangen van MCH-patiënten. De PAR is bereikbaar via POSTADRES: Patiënten Adviesraad MCH p/a MCH Antoniushove, kamer A Postbus 411, 2260 AK Leidschendam MEDISCH SPECIALISTEN De medisch specialisten die in het MCH werken vindt u op de website van het MCH: INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH PAG. 10 PATIËNTVEILIG- HEIDSKAART PAG. 27 Scan deze code met een geschikt apparaat en ga direct naar de internetpagina met medisch specialisten van het MCH. 1 1I2014 PICCOLO

4 Thuiszorg, Revalidatie (o.a. COPD), Verpleeghuiszorg (eigen kamer met sanitaire voorzieningen) en Hospice Scheveningen Respect Servicebureau (070) ,

5 MCH Kort nieuws ROPARUN SCHENKT MCH NIEUWE APPARATUUR De stichting Roparun heeft het MCH nieuwe apparatuur geschonken die gebruikt wordt voor beweegprogramma s voor patiënten met kanker. Deze programma s kunnen een positief effect hebben op de vermoeidheidsklachten, die optreden bij zo n 70% van patiënten met kanker. Het geld van de stichting Roparun wordt jaarlijks ingezameld door teams die meedoen aan de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Ook het MCH heeft een Roparunteam, dat in 2014 voor de vijfde keer meedoet. Bewegen tegen kanker (Btk) opgericht. Inmiddels is ook het Gemeentemuseum Den Haag partner. Ook deze stichting organiseert kleinere en grotere fondsenwervingsacties om geld in te zamelen voor extra activiteiten voor MCH-patiënten, familie en hun dierbaren, die buiten de gewone ziekenhuisfinanciering vallen. KORT NIEUWS Het MCH Roparunteam 178 is druk bezig met het inzamelen van geld voor de stichting Roparun. Voor hen is het extra motiverend om te zien dat hun inspanningen ook direct ten goede komen voor patiënten van het MCH. Uit een gezamenlijk initiatief van Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en ADO Den Haag is de stichting PALLIATIE-APP VOOR ONGENEESLIJK ZIEKE PATIËNTEN Palliatieve zorg wordt vaak gezien als stervensbegeleiding, maar palliatieve zorg omvat veel meer dan dat. Het is zorg voor de patient én de mantelzorger bij behandeling, verwerking en het nemen van moeilijke besluiten die gepaard gaan met ongeneeslijk ziek zijn. In het MCH is in december 2013 een pilot gestart met een palliatieapp. Patiënten op de afdeling Radiotherapie konden via de app vragen beantwoorden over veel voorkomende symptomen zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid. Ook naar psychosociale klachten zoals angst, en de mogelijkheid om de ziekte bespreekbaar maken met naasten, wordt gevraagd. Met deze app als screeningsmiddel, kunnen palliatieverpleegkundigen de patiënt tijdig adviseren en begeleiding geven. Het palliatieteam wordt nu nog vaak laat betrokken in het zorgproces waardoor klachten van palliatieve patiënten te laat worden gesignaleerd. Met de app wil het palliatieteam in het MCH de kwaliteit van leven tijdens de ziekte- en symptoomgerichte fase (die vooraf gaat aan de stervensfase) verbeteren. Onderzoek heeft aangetoond dat door vroegtijdige inzet van palliatieve zorg er minder crisisopnames zijn, minder onnodig medicatiegebruik en minder onnodige onderzoeken voor de patiënt. Vanaf begin maart wordt de app ook gebruikt op de verpleegafdelingen Oncologie en Longziekten in het MCH. Meer informatie over het palliatieteam en palliatieve zorg vindt u op 3 1I2014 PICCOLO

6 Drainage Thoraxbandage Compressiebandage voor vrouwen en mannen met lymfoedeemklachten rond de thorax, buik en rug Lymphcomfort Rietvinklaan 4, 2265 CC Leidschendam T Project: Vervangende nieuwbouw van de kliniek van het Antoniushove Ziekenhuis te Leidschendam Opdrachtgever: Medisch Centrum Haaglanden Prent-Landman architecten: voor projecten op maat, zowel exterieur als interieur, nieuwbouw en renovatie. Een ontwerp is voor ons pas geslaagd wanneer het past binnen zijn omgeving, het een ontwerp is waarin de opdrachtgever zich herkent en het een gebouw is waarin de gebruikers zich thuisvoelen. Dokter Lelykade 16b I 2583 CM Den Haag, Nederland T I E

7 MCH Kort nieuws ACTIVITEITENKALENDER APRIL 08 APR 09 APR 17 APR 22 APR MEI 07 MEI 08 MEI 13 MEI 14 MEI 26 MEI uur Informatieavond over het bevolkingsonderzoek darmkanker in MCH Westeinde uur Inloopochtend voor patiënten met borstkanker in MCH Antoniushove uur Benefietsmarathon voor stichting Bewegen tegen kanker in MCH Westeinde uur Informatieavond over prostaatkanker in MCH Antoniushove uur Voorlichtingsbijeenkomst voor vitiligopatiënten in MCH Westeinde uur Informatiebijeenkomst over bevallen in MCH Westeinde uur Dag van de beroerte, informatiemarkt in MCH Antoniushove en MCH Westeinde uur Inloopochtend voor patiënten met borstkanker in MCH Antoniushove Informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker in MCH Antoniushove FILMPJES U MAAKT ONS BETER Wij willen onze zorg blijven verbeteren. Door uw ervaring met ons te delen, maakt u óns beter. Dat kan op papier, maar ook online. Deelt u uw reactie online, dan komt die direct bij de juiste afdeling terecht. In de loop der tijd zijn er al diverse verbeteringen gedaan dankzij U maakt ons beter. In filmpjes vertellen patiënten wat zij daar van vinden. Bekijk deze filmpjes of geef uw reactie op WITTE LIJST VOOR ICD- IMPLANTATIES EN DOTTEREN De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) publiceert witte lijsten van cardiologische centra die voldoen aan de criteria van de vereniging. De commissie kwaliteit van de NVVC visiteerde onlangs opnieuw het MCH. Omdat het MCH aan alle voorwaarden voldoet, behield het MCH zijn plaats op de witte lijst. Dit betekent dat het MCH voldoet aan de NVVC-criteria voor ICD-implantaties en PCI-procedures, inclusief de nabehandeling. Een ICDimplantatie staat voor implanteerbare cardioverter defibrillator. Dat is een inwendige defibrillator voor mensen met hartritmestoornissen. PCI staat voor percutane coronaire interventie, beter bekend als dotteren. De witte lijsten zijn te vinden op ONLINE Op Komst, de samenwerking tussen de gynaecologen van het MCH, verloskundigenpraktijk Femme, Geboortekliniek Den Haag en Kraamzorg Wereld Wonder, biedt alle zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd onder één dak in MCH Westeinde. Op Komst is nu ook online op één plek te vinden. Op staat een overzicht van de diensten van Op Komst. KORT NIEUWS JUNI JUNI JUNI 11 JUNI Toneelvoorstelling MCH Toneelgroep Theater aan t Spui Roparun Estafetteloop van Parijs naar Rotterdam uur Inloopochtend voor patiënten met borstkanker in MCH Antoniushove Kijk ook op de website voor actuele bijeenkomsten in het MCH Meer informatie op onze website 5 1I2014 PICCOLO

8 BESTRALEN IS VOORUITZIEN DOOR: MANOU VAN DE ZANDE 77 PROCENT VAN DE VROUWEN MET BORSTKANKER LEEFT NA TIEN JAAR NOG In Radiotherapiecentrum West (RCWEST, de afdelingen radiotherapie van het Medisch Centrum Haaglanden en HagaZiekenhuis) houden patiënten met linkszijdige borstkanker hun adem in tijdens bestraling volle longen vergroten de afstand tussen hart en linkerborst. Resultaat op lange termijn: kleinere kans op hart- en vaatziekten. Van links naar rechts: Mirjam Mast, Ko van Wingerden, Joke van der Klein, Audrey van Henk, Jaap Kuipers, Marieke van Dalum, Lia Versluis en Henk Struikmans. 6 PICCOLO 1I2014 Een logisch sommetje eigenlijk (zie foto op pagina 7): volle longen duwen het hart weg van het borstweefsel, precies genoeg om de stralingsbundel er langs te laten gaan. De linkerkransslagader in het hart krijgt zo geen straling. De ABC-techniek Active Breathing Control werkt bij 98 procent van 200 patiënten met kanker in de linkerborst. Radiotherapiecentrum West in MCH Westeinde, waar patiënten van zowel MCH, Haga, LangeLand Ziekenhuis en Bronovo worden behandeld, past de ABC-techniek vanaf 1 januari 2010 standaard toe. Een op de acht vrouwen in Nederland krijgt borst-

9 kanker, de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 77 procent van hen leeft na tien jaar nog, en de overlevingsduur neemt toe. Het gevolg van die positieve ontwikkeling is dat patiënten juist door hun langere overleving schade kunnen ondervinden van hun behandelingen (operatie, bestraling, chemokuren). Uiteraard wordt daar aan gewerkt. Zo wordt chemotherapie dankzij genetica steeds preciezer op de persoon en haar unieke tumor afgestemd; kunnen chirurgen steeds meer gezond weefsel ongemoeid laten, en dienen radiotherapeuten zo zuinig mogelijk afgepaste, steeds beter gerichte stralingsdoses toe. Maar dát gezond weefsel wordt getroffen, blijft onvermijdelijk. HARTSCHADE VOORKOMEN Als je maatregelen kunt nemen waarmee je schade kunt voorkomen, ook al zie je de voordelen daarvan pas meer dan tien jaar later, moet je het niet laten, zegt Mirjam Mast, onderzoeksmedewerker bij de afdeling Radiotherapie in het MCH. Medio 2008 startte een pilot. Die liet zien dat het adem-inhoudenschema voor de meeste patiënten ook degenen die geen Nederlands spreken goed te doen is. Hoe werkt het? De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MMB ers) maken eerst twee CT-scans van de patiënt: één met volle longen, één waarbij de patiënt normaal ademt. De CT-scans zijn nodig om de contouren voor de stralingsbundels op de borst zo exact mogelijk af te tekenen, en om de patiënt tijdens de zestien stralingssessies in exact dezelfde houding te positioneren. Na een korte training en een paar keer oefenen begint het maken van de CT-scan. De patiënt krijgt een neusclip; ademhalen doet ze tijdens de tien minuten dat de sessie duurt (waarvan in totaal twee tot drie minuten straling) door een snorkel. Door een prismabril kijkt ze naar een scherm bij het voeteneinde. Hierop volgt ze, samen met de MMB ers in de kamer naast de bestralingsruimte, haar ademhaling. De MBB ers vertelt haar via de intercom wanneer ze weer een grote hap lucht moet nemen. Zitten haar longen vol genoeg, dan gaat de snorkel dicht en ziet de patiënt op het scherm de seconden terugtikken: 30, 29, Krijgt ze het vóór de nul benauwd, dan laat ze een knop los, gaat de snorkel open en stopt de bestraling. En die longen dan? Mast legt uit dat het longweefsel nauwelijks wordt geraakt de lucht in de longblaasjes krijgt straling. Bovendien heeft een mens miljoenen longblaasjes, en maar één linkerkransslagader. Minieme schade aan longblaasjes weegt ruimschoots op tegen een verminderde kans op hart- en vaatziekten. VAN 25 NAAR 16 We zijn zo gecharmeerd van deze techniek, omdat je, relatief simpel, bij nagenoeg iedereen de stralingsdosis van het hart vermindert, zegt radiotherapeut/oncoloog prof. dr. Henk Struikmans. Én omdat patiënten zelf actief meewerken; volgens mij is dat waarom het zo goed gaat. RCWEST: EXPERT IN ALL-IN-ONE RCWEST is vorig najaar door Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) benoemd tot expertisecentrum: vanwege de ABC-methode én een all-in-one -behandeling. Bij borstbesparende operaties wordt sinds 2010 intra-operatieve radiotherapie (IORT) uitgevoerd in het MCH Westeinde. Het enige andere ziekenhuis in Nederland waar dit sinds 2012 kan, is het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. Bij borstkankerpatiënten van 60 jaar en ouder wordt, direct na de chirurgische verwijdering van de tumor, de wondrand in de borst dus bestraald. De complete ingreep duurt een halfuur, het bestralen twee minuten. Tot nu toe zijn ruim 200 vrouwen met IORT behandeld. Die zijn daar blij mee, want zij hoeven na hun operatie niet nog drie weken lang elke dag naar ons toe te komen, zegt Struikmans. Alleen heb je er wel een stralingsapparaat op de OK voor nodig. Dat kost euro, plus een verbouwing. Maar ik hou van sommen maken de investering zal zich terugverdienen; géén CT-scan meer nodig, géén zestien stralingssessies, géén vervoerkosten voor de patiënt, plus de maatschappelijke en psychologische winst. En reken maar dat die winst groot is. 7 1I2014 PICCOLO

10 Linneweever Orthopedisch schoenatelier Spreekuurlocaties (consult volgens afspraak) MCH Antoniushove Leidschendam Sint Franciscus gasthuis Rotterdam Wij werken volgens afspraak Den Haag Westeinde 32a 2512 HD Tel: (070) Maat- & Orthopedisch schoenatelier Nu ook in MCH Antoniushove Leidschendam Zoetermeer Plesmanstraat NV Tel: (079) Leverancier van o.a. orthopedische schoenen semi-orthopedische schoenen therapeutische elastische kousen steunzolen aanpassingen confectieschoenen verbandschoenen ortheses en protheses geselecteerd confectieschoeisel Tevens hebben wij een ruim assortiment confectie comfortschoenen. Rotterdam Kleiweg 85b 3051 GK Tel: (010) De hofleverancier voor uw voeten sinds /

11 VAN DAG TOT DAG IK ZIE HET NEGATIEVE EERDER DOOR MANOU VAN DE ZANDE DAN HET POSITIEVE Hawnaz Tofik was 28 toen een biopt uitwees dat ze kanker in haar linkerborst had. Ik kreeg de uitslag op 9 juni 2012 en mijn leven stortte in. Nu, anderhalf jaar later, is ze genezen. Maar gerust is ze er niet op. Mijn angst voor uitzaaiingen is er altijd. Na een intensief behandelingsjaar heeft Hawnaz Tofik haar hbo-studie rechten in Rotterdam weer opgepakt. Ze loopt nu stage bij de immigratie- en naturalisatiedienst in Rijswijk, vertrekt om uur vanuit woonplaats Maassluis (haar man brengt hun zoontje naar school) en s middags gaat ze, na haar werk, naar een centrum voor zuurstoftherapie. Het is alsof ze er een extra bordje heeft bijgekregen om in de lucht te houden: naast dat van moeder, werkende en studerende vrouw nu ook dat van ex-borstkankerpatiënt. In 2010 voelde ik een knobbeltje en er zijn toen twee foto s gemaakt. Omdat ik zo jong was, achtte iedereen de kans op een tumor klein, en op de mammografie was niets te zien. Ik bleef de jaren erna last van vermoeidheid hebben, maar aan borstkanker hebben we toen niet meer gedacht. Het komt in mijn familie ook helemaal niet voor. Totdat ik eind mei vorig jaar hevige pijn in mijn borst kreeg. Na een biopt kreeg ik in juni de uitslag. Ik kan me nauwelijks iets herinneren van dat gesprek, alleen dat mijn man en ik er kapot van waren. op aanraden van Struikmans volgt ze nu hyperbare zuurstoftherapie (zie pagina 20), om het herstel van zowel de operatiewond als van radiatieschade te bespoedigen. Elke middag, acht weken lang, adem ik samen met nog twintig mensen via een masker pure zuurstof in. Twee uur zitten, samen aan de zuurstoftank. Gelukkig is het een leuke groep de meesten zijn trouwens diabetespatiënten én we zien elke keer een goeie film. Bovendien meen ik te merken dat de pijn minder wordt. Omdat relatief weinig vrouwen op zo n jonge leeftijd borstkanker krijgen, kent ze geen lotgenoten. Het webforum van een site voor jonge vrouwen met borstkanker, de amazones, heb ik in het begin wel bezocht. Maar de hartverscheurende verhalen van andere vrouwen deden me meer kwaad dan goed. Ik zie het negatieve eerder dan het positieve; ik blijf bang voor uitzaaiingen. ABC IN DEN HAAG In het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam kreeg Tofik chemotherapie. Zes keer, om de drie weken, eind oktober de laatste. In november werd ze, borstbesparend, geopereerd. Ik droomde in die tijd s nachts van geamputeerde borsten. Ik was zo blij dat dát niet hoefde! Voor deel drie van de behandeling, bestraling, reed ze drie weken lang elke werkdag naar het MCH en weer terug naar Maassluis. Eerst dacht ik: een halve minuut mijn adem inhouden? Dat kan ik nooit met mijn astma. Maar dat bleek reuze mee te vallen. Het was meer het gedoe eromheen - ernaartoe, ziekenhuis in, ziekenhuis uit - wat het toch zwaar maakte. Nu ziet ze radiotherapeut Henk Struikmans nog een keer per halfjaar voor controle. Tofik is nog niet therapeutisch uitgeademd: 9 1I2014 PICCOLO

12 OPNAME-INFORMATIE HARTELIJK WELKOM IN HET MCH Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen wij ons uiterste best om uw verblijf in het MCH zo aangenaam mogelijk te maken. Wij willen u de zorg geven die u nodig hebt. Zorg van topkwaliteit. Op deze pagina s vindt u heel veel informatie over uw verblijf in ons ziekenhuis. Maar mocht iets niet duidelijk zijn of hebt u wensen, zegt u dit dan tegen een van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder. 10 PICCOLO 1I2014 INHOUDSOPGAVE INFORMATIE VOOR IEDEREEN 10 MET SPOED NAAR HET MCH 13 BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK 15 U WORDT OPGENOMEN 16 U MAG HET ZIEKENHUIS VERLATEN 17 RECHTEN EN PLICHTEN 17 ADRESSEN INFORMATIE VOOR IEDEREEN BUITENLANDS ZIEKENHUIS Als u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het buitenland hebt gelegen, horen wij dat graag van u. Mogelijk bent u besmet met de MRSA-bacterie. Deze ziekenhuisbacterie is resistent tegen antibiotica. Dit kan gevaar opleveren voor uw en andermans gezondheid. Meld het ons, zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen. HUISREGELS Het MCH is een rookvrij ziekenhuis. Het gebruik van een mobiele telefoon is in het ziekenhuis toegestaan, behalve op plaatsen waar staat aangegeven dat dit verboden is.

13 FACILITEITEN In de centrale hal van MCH Westeinde en van MCH Antoniushove bevindt zich een Chipknipoplaadpunt. In de centrale hal van MCH Westeinde is een kaarttelefoon. Het MCH heeft in beide vestigingen een kapsalon die voor iedereen toegankelijk is. De verpleegkundigen op de afdeling kunnen een afspraak voor u maken. In MCH Antoniushove kan een gastvrouw u naar de kapsalon begeleiden. Het MCH beschikt in beide vestigingen ook over een pedicure (zie ook hoofdstuk 4). Een aardigheidje, iets te snoepen, fruit, bloemen, lectuur, toiletartikelen, postzegels, kranten en telefoonkaarten zijn te verkrijgen bij de winkel van Express-so in de hal. behandeling, verpleging, verzorging en onderzoek. Dit gebeurt volgens de regels die de wet hieraan stelt (de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Zie ook hoofdstuk 6, rechten en plichten. Behandelbeperking: In levensbedreigende situaties stelt het MCH alles in het werk om het leven van een patiënt te redden. Tenzij vooraf met de patiënt expliciet anders is besloten. Patiënten kunnen om uiteenlopende redenen wensen om bepaalde behandelingen niet te ondergaan (behandelbeperking). Ook kunnen zij alleen kiezen voor palliatieve zorg (de bestrijding van pijn, angst en kortademigheid). Als u dit aangeeft, wordt dat geregistreerd, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en wat niet moet gebeuren. DIENST GEESTELIJKE VERZORGING Elke zondag is er een kerkdienst verzorgd door één van de medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV): pastor, predikant, moslim geestelijk verzorger of pandit. In MCH Antoniushove begint de kerkdienst om uur en in MCH Westeinde om uur. De medewerkers van de DGV kunt u bereiken via de verpleegkundige van de afdeling of via telefoonnummer (070) Vrijwilligers van de DGV kunnen u naar de kerkdiensten brengen of naar het Stiltecentrum op de tweede etage begeleiden. Zij komen regelmatig op de afdelingen. ONDERZOEK EN BEHANDELING De specialist die verantwoordelijk is voor uw medische behandeling, overlegt met u welke onderzoeken worden verricht en welke behandeling nodig is. Mocht het gesprek met de specialist onduidelijk zijn, of gebruikt hij of zij vaktermen, vraag dan nadere uitleg. De specialist rekent erop dat u aan de behandeling meewerkt, dat u uw afspraken nakomt en geen dingen doet die de behandeling kunnen schaden. Voor operaties of onderzoeken heeft de arts uw toestemming nodig. In acute medische noodsituaties mag er echter gehandeld worden zonder uw toestemming. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken die zij in hun beroep tegenkomen. Gegevens die worden vastgelegd in de dossiers en in de computer, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebruikt door degenen die bij uw behandeling betrokken zijn. Het MCH verwerkt gegevens van patiënten voor Hoofdbehandelaar: uw hoofdbehandelaar is een arts uit de maatschap of vakgroep van het specialisme waarvoor u bent opgenomen of waarbij u poliklinisch onder controle bent. De naam van dit specialisme staat in uw (elektronisch) patiëntendossier. Uw behandeling in het MCH gebeurt niet alleen door de hoofdbehandelaar, maar ook door andere artsen. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de zorg die het MCH aan u levert. Dat houdt in: het stellen van de diagnose, het opstellen van het volledige behandelplan en een zorgvuldige verslaglegging. Ook is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor duidelijke communicatie hierover met u (of uw vertegenwoordiger). Het kan gebeuren dat tijdens uw behandeling wisselingen voorkomen binnen het hoofdbehandelaarschap. U (of uw vertegenwoordiger) wordt hier mondeling over geïnformeerd. U MAAKT ONS BETER Het MCH levert goede zorg, maar met uw hulp kunnen we nog beter worden. Via de vragenlijsten van U maakt ons beter -kunt u uw ervaringen met ons delen, zodat wij onze zorg kunnen blijven verbeteren. Sommige punten die u aandraagt zullen snel te verbeteren zijn, anderen vragen meer tijd of grote aanpassingen en investeringen. Op vindt u de vragenlijsten en vertellen wij hoe er dankzij uw feedback al diverse verbeteringen in het ziekenhuis zijn doorgevoerd. Vult u liever een papieren formulier in? Vraag ernaar op de afdeling of polikliniek. 11 1I2014 PICCOLO

14 Inloopspreekuur in MCH Antoniushove (poli orthopedie) dinsdag uur. vrijdag uur. Leverancier van o.a.: elastische kousen loophulpmiddelen orthesen orth. corsetten prothesen sportbandages Locatie: de Elandstraat ligt in het centrum van Den Haag, vlakbij MCH Westeinde. Wij werken volgens afspraak. Elandstraat HV Den Haag tel Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag van uur steunzolen vlg. gipsmodel

15 Als u ontevreden bent over uw behandeling of verblijf in MCH, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt bij de direct betrokkene en/of de leidinggevende van de afdeling. Mocht dit niet lukken dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. MCH Antoniushove: (070) MCH Westeinde: (070) U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar in de centrale hal. KOSTEN Jaarlijks sluiten zorgverzekeraars contracten af met ziekenhuizen. In deze contracten staan de afspraken over vergoeding van de kosten van de ziekenhuiszorg. De kosten die u moet betalen, zijn ook afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering en van de hoogte van uw eigen risico. Kijk daarom voorafgaand aan de behandeling in uw polisvoorwaarden. Twijfelt u, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u ook op TOLKENTELEFOON Hebt u moeite met de Nederlandse taal en bent u gewend om thuis een andere taal te spreken? MCH biedt de mogelijkheid om in uw eigen taal met artsen en verpleegkundigen te spreken via de Tolkentelefoon. MCH IS EEN TOPKLINISCH OPLEIDINGSZIEKENHUIS In het MCH worden op diverse afdelingen en in diverse specialismen mensen opgeleid tot verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, arts of specialist. Het is dus goed mogelijk dat u tijdens uw behandeling of onderzoek te maken krijgt met leerlingen, studenten, co-assistenten of artsen in opleiding tot specialist. Er is altijd een gediplomeerd verpleegkundige of een specialist eindverantwoordelijk en achter de schermen bereikbaar. Co-assistent: student Geneeskunde in de laatste jaren van zijn studie. Hij loopt stage in ons ziekenhuis en werkt onder supervisie van de arts-assistent en de specialist. Vlak voor het afstuderen noemen we deze arts ook wel semiarts. Hierna wordt hij arts-assistent. Arts-assistent: afgestudeerd arts die werkt onder supervisie van de specialist. De meeste artsassistenten in het MCH zijn aios, arts in opleiding tot specialist. De opleidingsduur van aios is 5 tot 6 jaar. Sommige arts-assistenten zijn anios, arts niet in opleiding tot specialist, hun opleidingsperiode is nog niet begonnen. Uw afspraak of behandeling kan iets langer duren dan gewoonlijk doordat u eerst te woord kan worden gestaan door een co-assistent en daarna door een van de artsen. De co-assistent krijgt de gelegenheid met u te praten en inzicht te krijgen in uw klacht of probleem, de arts-assistent of specialist geeft extra uitleg. We gaan er van uit dat u bereid bent om ons te helpen de volgende generatie zorgverleners goed voor te bereiden op de toekomst! Als u bezwaren hebt tegen de aanwezigheid van een toekomstig arts of verpleegkundige, meldt u dit dan aan uw behandelend arts. GIFTEN Voor mensen die een gift willen doen aan het MCH zijn er verschillenden mogelijkheden: Recreatiefonds MCH (NL37ING BIC INGBNL2A). Uit dit fonds worden extra s voor de medewerkers betaald. Bijvoorbeeld een etentje voor de afdeling of een dagje uit. MCH Roparunteam 178 (NL54 ABNA , ten name van stichting Linking Borders te Den Haag onder vermelding van MCH Roparun 2014). Het MCH Roparunteam zamelt geld in voor de stichting Roparun die dat inzet voor mensen met kanker. Bewegen tegen kanker is een gezamenlijk initiatief van MCH, ADO Den Haag en het Gemeentemuseum. Het geld dat ingezameld wordt door Btk gaat naar beweegprogramma s voor patiënten met kanker in het MCH. Hoe u kunt doneren ziet u op PATIËNTEN ADVIESRAAD De Patiënten Adviesraad (PAR) van het MCH behartigt de belangen van MCH-patiënten. Hebt u ideeën of opmerkingen, neemt u dan contact op met de PAR. De PAR is bereikbaar via Het postadres is: Patiënten Adviesraad MCH, p/a MCH Antoniushove, kamer A03-075, Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 2. MET SPOED NAAR HET MCH Als u met de ambulance naar het MCH wordt gebracht, proberen wij een familielid of ander contactpersoon voor u te waarschuwen. Als u zelf 13 1I2014 PICCOLO

16 Wij zijn gespecialiseerd in: Pruiken, zowel confectie als maatwerk Haarstukken, groot en klein Echt haar en synthetisch Wij leveren voor alle verzekeringsmaatschappijen hulpmiddelen voor op het hoofd bij medische problemen zoals: Alopecia Chemotherapie Bestraling Kaalheid door medicijngebruik etc. Er zijn meer dan 250 modellen op voorraad. Wij hebben ook een uitgebreide collectie: Mutsjes, shawls en bandana s Haarstukjes zoals losse pony s, staartjes, staarten, etc. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 8.30 tot uur zaterdag van 8.30 tot uur Bereikbaarheid: Tram 10, 17, 11 Bus 24, 21 Verder hebben wij een grote sortering bijouterieën en haarversieringen Wij werken op afspraak Gespecialiseerd in haarwerken Frederik Hendriklaan 244 Tel.: BM Den Haag De kwaliteit van uw zien is bij ons in goede handen. Onze opticiens, contactlensspecialisten en optometristen willen u graag optimaal adviseren. Berberis 4 Winkelcentrum Leidsenhage Tel: Damlaan 23C Leidschendam Tel: Van Hoytemastraat 74 Den Haag Tel:

17 naar de Spoedeisende Hulp (SEH) komt, houdt u dan rekening met het volgende: TRIAGE Op de SEH vindt triage plaats door een SEHverpleegkundige. Deze gespecialiseerde verpleegkundige bepaalt hoe ernstig uw lichamelijke klacht is en binnen welke tijd u daarvoor gezien moet worden door een arts. wwww.mchaaglanden.nl/triage BEGELEIDERS OP DE SPOEDEISENDE HULP Bij elke patiënt zijn maximaal twee begeleiders in een behandelkamer toegestaan. De behandelingen zijn vaak intensief en meestal zijn er meerdere artsen en verpleegkundigen bij betrokken. Overige begeleiders kunnen wachten in de wachtkamer of in ernstige gevallen in de familiekamer. Zo nodig kunt u elkaar aflossen. In sommige gevallen beslist de arts of verpleegkundige dat er maar één of helemaal geen begeleider mee kan. Wij vragen hiervoor uw begrip. Op de SEH in het MCH lopen ook gastvrouwen rond; zij brengen patiënten en begeleiders zo mogelijk thee en koffie als ze moeten wachten, maken een praatje en stellen u op uw gemak. Soms helpen zij een bed opmaken of doen andere klusjes. kunt u ook per mail een afspraak maken: - - Hebt u nog geen verwijzing? Neemt u dan eerst contact op met uw huisarts of tandarts. VERWIJSBRIEF Sinds 1 januari 2012 moet u verplicht een verwijsbrief van de huisarts, tandarts, verloskundige of een andere medisch specialist bij u hebben als u op een afspraak bij een arts in het MCH komt. De datum van de verwijzing moet eerder zijn de datum van uw eerste afspraak in het MCH. Zonder verwijsbrief zal uw zorgverzekeraar de ziekenhuiskosten niet vergoeden. Bij een aantal poliklinieken kan pas na ontvangst van uw verwijsbrief een afspraak gemaakt worden. EERSTE AFSPRAAK Neem bij uw eerste bezoek aan de polikliniek in MCH het volgende mee: de verwijsbrief of verwijskaart uw identiteitsbewijs (zoals paspoort of rijbewijs) uw verzekeringspapieren of verzekeringspasje een lijstje met medicijnen die u regelmatig slikt (indien van toepassing) VERVOLGAFSPRAAK Afhankelijk van de gekozen behandeling wordt u bij een specialist terugverwacht op de polikliniek: als het mogelijk is, wordt er direct een vervolgafspraak gepland. In andere gevallen kunt u de volgende dag zelf een afspraak maken. Ook kan het zijn dat u aansluitend aan uw SEH-bezoek moet worden opgenomen. U en/of uw begeleiders vernemen dan de reden van opname en de afdeling waar u komt te liggen. 3. BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK Als u een afspraak wilt maken voor een bezoek aan een arts, voor een onderzoek of behandeling, moet u een verwijsbrief vanuit de SEH of via uw huisarts of tandarts hebben. Heeft u een verwijsbrief, dan kunt u rechtstreeks bellen met het afsprakenbureau voor een afspraak. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. Voor u naar uw afspraak gaat, moet er eerst een patiëntenpas voor u worden gemaakt. Hiervoor kunt u terecht bij het Inschrijf- en afsprakenbureau in de centrale hal van het ziekenhuis. Hier wordt gevraagd naar uw identiteitsbewijs, uw verzekeringspas en uw Burger-service-nummer (voorheen Sofi-nummer). Als uw gegevens verwerkt zijn, krijgt u uw patiëntenpas. Op deze pas staan uw naam, uw pasfoto en een streepjescode. De pasfoto wordt in het ziekenhuis gemaakt, u hoeft geen foto mee te nemen. Bij ieder bezoek aan het MCH is het noodzakelijk dat u deze pas bij u hebt. Het duurt een paar minuten om de pas te maken; komt u dus bij het eerste bezoek wat eerder naar het MCH. Na het verkrijgen van de patiëntenpas kunt u naar de polikliniek. Meldt u eerst bij de balie van de specialist of afdeling. Hier geeft u uw verwijsbrief of -kaart en uw patiëntenpas af. Nadat enkele administratieve handelingen verricht zijn, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Uw pas krijgt u na het bezoek van de arts of verpleegkundige terug. Telefoonnummer Inschrijf- en afsprakenbureau: (070) Bij de afdelingen Sportgeneeskunde en Orthopedie AFSPRAAK AFZEGGEN? Bent u voor een gemaakte afspraak verhinderd? Belt u dan zo spoedig mogelijk de polikliniek om uw 15 1I2014 PICCOLO

18 16 afspraak af te zeggen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken. Afzeggen of verzetten van uw afspraak? Doe dit dan uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Dit kan op werkdagen, binnen kantoortijden van uur (via telefoonnummer (070) ). Wij behouden ons het recht voor u de kosten in rekening te brengen, als u uw afspraak niet tijdig afzegt. 4. U WORDT OPGENOMEN Meestal verwijst de huisarts u naar een specialist. Wanneer tijdens het spreekuur op de polikliniek blijkt dat opname noodzakelijk is en u dit advies van de specialist opvolgt, meldt u zich bij het Opnamebureau. Het Opnamebureau noteert: De gegevens van de patiëntenpas, waaronder de gegevens van uw huisarts en verzekering Eventuele opname in een buitenlands ziekenhuis (zie punt 1, Buitenlands ziekenhuis). Vervolgens kijken wij wanneer we u kunnen opnemen. Het Opnamebureau kan u een schatting geven van de wachttijd voor opname. Voor een operatie hebt u nog een gesprek met de anesthesist en met een verpleegkundige op het verpleegkundig spreekuur. WAARDEVOLLE ZAKEN Wij raden u aan om waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is in principe niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Indien u toch bepaalde waardevolle zaken wilt meenemen, kunt u die in MCH Westeinde via een verpleegkundige in bewaring geven bij de afdeling Beveiliging. In MCH Antoniushove kunt u een klein kluisje huren bij Express-so op de begane grond. UW VERBLIJF MCH probeert uw verblijf zo verzorgd en prettig mogelijk te laten verlopen en hopelijk kunt u na een kort verblijf weer gezond naar huis. Een paar zaken zijn belangrijk om te weten: Medicijnen Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis levert de ziekenhuisapotheek uw medicijnen. Dit kunnen dezelfde zijn als die u thuis gebruikt, maar het kan ook zijn dat de specialist hier één of meer medicijnen aan toevoegt of juist weglaat. Neem de medicijnen die u thuis gebruikt, mee naar het ziekenhuis en toon deze aan de verpleegkundige. De medicijnen worden aan u of uw contactpersoon teruggegeven. En verder: Brand: In geval van brand bent u geruime tijd veilig op uw kamer. Volg de instructies van de verpleegkundigen of Bedrijfhulpverleners (BHV-ers). Contactpersoon: Geef aan de betrokken verpleegafdeling door wie thuis uw contactpersoon is en hoe wij hem of haar kunnen bereiken. Koelkast: het MCH is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van alle producten in de koelkasten. Daarom kunt u niet zonder meer etenswaren in een koelkast plaatsen. Vraag bij een verpleegkundige na wat de afspraken hiervoor zijn bij u op de afdeling. Lezen: Het lenen van boeken is gratis. MCH Antoniushove: Vrijwilligers komen één keer in de week langs met een boekenwagen. Maaltijdkeuze: De broodbuffetwagen heeft een uitgebreid assortiment waaruit u uw keuze kunt maken voor ontbijt en lunch. s Avonds krijgt u een warme maaltijd. Op het keuzeformulier kunt u uw keuze voor de volgende dag aangeven. Vraag uw gastvrouw of gastheer als u hierbij hulp of advies nodig heeft. Pedicure: Afspraken voor de pedicure kunt u maken via: - De afdelingssecretaresse in MCH Antoniushove. - Voor afspraken in MCH Westeinde kunt u bellen met D. Willkom, (070) Sieraden: Alle piercings, sieraden en andere (edel)metalen voorwerpen moet u vóór de operatie uit of af doen. Dit in verband met geleiding van warmte en mogelijke brandplekken hierdoor. Telefoon: U kunt via de telefoniste naar buiten bellen (toestel 9). De kosten betaalt u met een eenmalige machtiging aan het verhuurbedrijf Patiëntline. TV: Op alle patiëntenkamers is een kabelaansluiting. Het is mogelijk een televisie te huren. U kunt dit aanvragen via een aanvraagformulier dat u kunt verkrijgen bij de afdelingssecretaresse. In het dagverblijf van uw afdeling is ook een televisie aanwezig. Vrijwilligers: Het MCH beschikt over verschillende enthousiaste vrijwilligers. Zij maken het voor de patiënt aangenamer door onder andere de kamer netjes en fris te houden, een praatje te maken aan het bed, de krant voor te lezen en samen de wachttijd voor onderzoek door te brengen. U kunt PICCOLO 1I2014

19 bij de verpleegkundige terecht als u iets nodig heeft. Mocht u zelf geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan verwijzen we u graag naar het inschrijfformulier op de website onder vacatures. s Avonds na uur moet het rustig zijn op de afdeling. In het MCH wordt gemengd verpleegd. UW BEZOEK Bezoek van familie en vrienden kan een welkome afwisseling zijn, maar het kan ook erg vermoeiend zijn. Daarom gelden er bezoekuren en bezoekregels: Bezoekuren: Voor beide locaties gelden de volgende bezoektijden: Dagelijks: van uur ICU / CCU: van uur en van uur MCH Westeinde: C8 Stroke Care Unit kamer 40 en 50 van uur en van uur. Op de Kraam- en Kinderafdeling zijn ouders en verzorgers altijd welkom, behalve tijdens het rustuur van uur. Voor een van de ouders/ verzorgers is er de mogelijkheid om te overnachten op de Kinderafdeling. De vermelde bezoektijden gelden voor alle dagen van de week, inclusief zon- en feestdagen. Tijdens Kerst en Oud en Nieuw staan de veranderde bezoektijden op borden in de hal en op de verpleegafdelingen. Bezoekregels: In het belang van de patiënten zijn in MCH Antoniushove maximaal twee bezoekers per patiënt toegestaan en in MCH Westeinde maximaal drie bezoekers per patiënt (Intensive Care maximaal twee bezoekers per patiënt). Voor ernstig zieke patiënten is, na overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige, een andere bezoekregeling mogelijk. 5. U MAG HET ZIEKENHUIS VERLATEN De specialist bespreekt met u welke verblijfsduur hij verwacht en welke factoren daarbij een rol spelen. Staat de ontslagdatum vast, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Soms hebt u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig. In dat geval zullen er instanties ingeschakeld (moeten) worden die de benodigde zorg kunnen bieden. De medewerker van het Transferpunt regelt dan samen met u en/of uw naasten en de verpleegkundige van uw afdeling de noodzakelijke nazorg. Voor uitgebreide informatie over de afdeling Transferpunt en over nazorg verwijzen wij u naar de folder Het Transferpunt. Indien nodig zorgen het Apotheek Transfer Punt (ATP) in MCH Antoniushove en het Apotheek Service Punt (ASP) in MCH Westeinde ervoor dat bij ontslag een medicatieoverzicht naar uw eigen apotheek wordt gestuurd. De specialist informeert uw huisarts. De huisarts krijgt een brief met de gegevens over de behandeling en de eventueel noodzakelijke nazorg. Iedere inwoner van Nederland behoort verzekerd te zijn voor ziekenkosten. Op al onze facturen zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Medisch Centrum Haaglanden van toepassing. 6. RECHTEN EN PLICHTEN In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn de patiëntenrechten én -plichten vastgelegd. U hebt als patiënt recht op informatie over uw ziekte en de behandeling hiervan. De hulpverlener moet u informeren over: uw ziekte of aandoening; de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek; andere behandelingsmogelijkheden; de gevolgen of eventuele risico s van de behandeling of het onderzoek; de medicijnen en eventuele bijwerkingen. U hebt recht op inzage in uw medisch en verpleegkundig dossier, recht op aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier als hiertoe aanleiding bestaat. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de Patiëntenvoorlichting. Als patiënt hebt u ook enkele plichten die een optimale behandeling mogelijk maken: u dient bij behandeling in het MCH in het bezit te zijn van een patiëntenpas van het ziekenhuis met daarop uw foto. Om die te laten maken hebt u een officiële legitimatie nodig (het bij u dragen van een geldig legitimatiebewijs, paspoort of rijbewijs is in Nederland verplicht). u dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat die een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven; 17 1I2014 PICCOLO

20 18 u dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften; u dient respect en begrip te tonen voor uw behandelaar(s) en uw medepatiënten; u dient het ziekenhuis correcte gegevens over uw zorgverzekering te geven en de hulpverlener of de instelling waar die werkzaam is, te betalen. ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE Na het overlijden van een patiënt raadpleegt de arts het donorregister als de overledene voldoet aan de criteria voor mogelijke donatie van organen en/of weefsel. Wanneer de overledene niet geregistreerd staat in het donorregister, vraagt de arts aan de nabestaanden of de overledene in het bezit was van een donorcodicil. Heeft de overledene geen wilsbeschikking nagelaten, dan vraagt de arts de nabestaanden om toestemming voor orgaan- en/of weefseldonatie. Zowel in MCH Antoniushove als in MCH Westeinde is een speciale donatiefunctionaris aanwezig. Wilt u meer informatie over orgaan- en/of weefseldonatie, dan kunt u terecht bij een van de donatiefunctionarissen, telefoonnummer MCH Antoniushove: (070) (dinsdag uur) MCH Westeinde: (070) (maandag en donderdag, uur tot uur). GEGEVENSBESCHERMING Het MCH verwerkt gegevens van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging, onderzoek en het verbeteren van kwaliteit. Het gaat hier om personalia- en identificatiegegevens, financiële, administratieve en medische gegevens. Dit gebeurt volgens de regels die de wet hieraan stelt (de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het MCH beschikt hiertoe over een (geautomatiseerd) patiëntengegevensbestand. HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN Alleen medewerkers van het MCH die beroepshalve daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw gegevens. Wanneer personen of instanties buiten het ziekenhuis over uw gegevens willen beschikken, kan dat alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Ook wanneer een behandelaar in het MCH gegevens uit een ander ziekenhuis wil opvragen, heeft hij uw toestemming nodig. Zonder uw toestemming mag het MCH gegevens leveren aan een aantal registrerende instanties op het gebied van de volksgezondheid. Heeft u vragen hierover of overweegt u bezwaar hiertegen te maken, dan kunt u zich wenden tot uw behandelend arts. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK In de gezondheidszorg worden regelmatig nieuwe PICCOLO 1I2014

21 behandelingsmethoden en medicijnen ontdekt. Dit is mogelijk door wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek kan plaats vinden met medische gegevens, lichaamsmateriaal of een combinatie van beiden. In het MCH wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Gebruik van medische gegevens Als uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, worden de gegevens onder een code (dus niet op naam) verwerkt. Wanneer u bedenkingen heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u dit bespreken met uw behandelend arts, en eventueel schriftelijk bezwaar maken. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Wanneer het voor de gegevensverzameling van het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is dat de onderzoeker wél weet van wie de gegevens zijn, vraagt uw behandelend arts u altijd vooraf om toestemming. Gebruik van lichaamsmateriaal Het kan voorkomen dat in het kader van diagnostisch onderzoek bij u lichaamsmateriaal wordt afgenomen (bloed, urine en lichaamsweefsel). Dit materiaal wordt gearchiveerd door de afdeling Pathologie. Het is van groot belang dit materiaal, nadat het voor diagnostiek is gebruikt, voor wetenschappelijk onderzoek te kunnen gebruiken. Om te garanderen dat op een verantwoorde wijze met lichaamsmateriaal wordt omgegaan, worden twee voorzorgsmaatregelen in acht genomen: Het lichaamsmateriaal dat voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, mag niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Dat wil zeggen dat voor de onderzoeker(s) op geen enkele wijze is te achterhalen van welke patiënt het materiaal oorspronkelijk afkomstig is. Het moet zeker zijn dat een patiënt geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit aan uw behandelend arts doorgeven. Die zal daarvan een aantekening maken in uw medisch dossier. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. 19 1I2014 PICCOLO

22 GENEESKRACHT VAN ZUURSTOF Bij hyperbare zuurstoftherapie ademen patiënten in een kamer waar een verhoogde druk heerst 100% zuurstof in. Bij het Hyperbaar Geneeskundig Centrum (HGC) in Rijswijk wordt deze therapie toegepast voor onder meer weefselschade door bestraling. Daarvoor stuurt ook RCWEST (afdelingen radiotherapie van het MCH en Haga- Ziekenhuis) patiënten naar Rijswijk. Het is wetenschappelijk bewezen dat patiënten met schade door bestralingen baat hebben bij hyperbare zuurstoftherapie, vertelt René Bol Raap, hyperbaar geneeskundig arts bij het HGC. 20 PICCOLO 1I2014

23 HOE WERKT HET? Bij hyperbare zuurstoftherapie krijgen mensen in een speciale kamer met een verhoogde druk 100% zuurstof toegediend. Op deze manier krijgen zij 12 keer zoveel zuurstof binnen als normaal. Hierdoor wordt het verschil in hoeveelheid zuurstof tussen gezond weefsel en aangedaan weefsel groter. Het lichaam regeert hierop door nieuwe bloedvaatjes aan te maken. Nieuwe bloedvaten zorgen voor een betere doorbloeding in het weefsel. Dat herstelt het bestraalde weefsel. Bovendien kan zoveel extra zuurstof zich veel beter en veel verder verspreiden vanuit de bloed-vaten. Gebieden die aanvankelijk te weinig of geen zuurstof kregen, hebben tijdens de behandeling weer ruim voldoende. WELKE PATIËNTEN KOMEN IN AANMERKING? Als er drie tot zes maanden na de bestraling nog steeds beschadigd weefsel is, dat niet geneest, dan kunnen patiënten worden doorverwezen naar het Hyperbaar Geneeskundig Centrum (HGC). Radio-therapeut Frank Gescher: We sturen nu vooral patiënten door met radionecrose (dood weefsel) van het bot. Dit treedt dan op bij patiënten die zijn behandeld voor een tumor in het hoofd-hals-gebied en ontstaat vanwege de hoge bestralingsdosis die voor die behandeling nodig is. Meer recent verwijzen we ook steeds vaker bij andere problemen zoals ribfracturen als gevolg van bestraling bij longkanker of borstkanker. Radiotherapeut Antoinette Verbeek-de Kanter: Samen met HGC bekijken we ook in hoeverre we mensen die door de geadviseerde behandeling een grote kans op bestralingsschade hebben, preventief door kunnen sturen. We inventariseren nu de mogelijkheden om daar in de nabije toekomst, ook met het LUMC, goed wetenschappelijk onderzoek naar te doen. 21 1I2014 PICCOLO

24 voor deskundig advies en behandeling op gebied van: huidverbetering Eerste consult geheel vrijblijvend Met ons gaat u stap voor stap naar een betere huid Van Duivenvoordelaan ST Wassenaar K K w z OOSTDUINLAAN 121, 2596 JK DEN HAAG,

25 VRAGEN AAN HET MCH UW VRAGEN BEANTWOORD Het MCH krijgt op allerlei manieren vragen binnen. Via aan de balie, via Vragen die voor iedereen interessant zijn, beantwoorden we ook in de Piccolo. ik zou graag meer willen weten over het bevolkingsonderzoek #darmkanker Het MCH is door het RIVM aangewezen als endoscopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Wilt u meer weten over het kijkonderzoek van de dikke darm? Wilt u de endoscopiekamer, materialen en reinigingsmethoden zien? Wilt u door een maagdarmlever-arts geïnformeerd worden over redenen waarom u wel of niet zou deelnemen aan het onderzoek? Op dinsdagavond 8 april organiseert het MCH een voorlichtingsavond in MCH Westeinde. U bent van harte welkom. Aanmelden kan op Wat moet ik betalen voor een behandeling in het MCH? Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Maar u betaalt altijd een verplicht eigen risico, in 2014 is dit 360 euro. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u nog een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit heeft ook te maken met uw aanvullende zorgverzekering. Daarom kunt u het beste voordat u een behandeling krijgt op de website van uw zorgverzekeraar kijken met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt, of als u twijfelt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar I2014 PICCOLO

Praktische opname-informatie

Praktische opname-informatie Praktische opname-informatie Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove Informatie voor patiënten MB0010-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den

Nadere informatie

Praktische opname- informatie. A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove

Praktische opname- informatie. A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove Praktische opname- informatie A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove 1. Inleiding Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen wij ons uiterste best om uw verblijf in het

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie Afdeling 9, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0860-1190 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7, MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0335-3415 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Afdeling 6 MCH Antoniushove

Afdeling 6 MCH Antoniushove Afdeling 6 MCH Antoniushove Informatie voor patiënten Cardiologie F1042-1610 februari 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Algemene informatie Rechten en plichten

Algemene informatie Rechten en plichten Algemene informatie Rechten en plichten Onze zorg voor u Voor het verlenen van optimale zorg voor patiënten met kanker werkt het Groene Hart Ziekenhuis met Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden samen binnen

Nadere informatie

Oncologie Netwerk West. Rechten en plichten

Oncologie Netwerk West. Rechten en plichten Oncologie Netwerk West Rechten en plichten Oktober 2014 1. U heeft de regie Bij de diagnose kanker, komt er veel op u af. Een belangrijk uitgangspunt binnen het Oncologie Netwerk West is dat u als patiënt

Nadere informatie

Afdeling 8. MCH Westeinde

Afdeling 8. MCH Westeinde Afdeling 8. MCH Westeinde Neurologie en Strokecare-unit Informatie voor patiënten F1116-3111 december 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Polikliniek Fysiotherapie

Polikliniek Fysiotherapie Polikliniek Fysiotherapie Informatie voor patiënten F0971-3064 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Intra-Operatieve Radiotherapie

Intra-Operatieve Radiotherapie Intra-Operatieve Radiotherapie Eenmalige bestraling bij borstkanker Informatie voor patiënten MB0003-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek voor

Welkom op de polikliniek voor REVALIDATIE Welkom op de polikliniek voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiegeneeskunde Welkom! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis. Deze folder legt u uit waar u aan moet denken bij

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie

Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Wegwijs op etage C, kamer 32 t/m 47 Orthopedie Inhoudsopgave klik op het onderwerp om verder te lezen. Welkom 1 Wie komt u tegen op de afdeling? 1 Afdelingsregels 1 Maaltijden in het St. Elisabeth Ziekenhuis

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Verpleegafdeling 2-7

Verpleegafdeling 2-7 Verpleegafdeling 2-7 Afdeling 2-7 U gaat opgenomen worden of bent opgenomen op afdeling 2-7. Deze afdeling bevindt zich op de zevende etage van het tweede bouwdeel en heeft 24 bedden bestemd voor het specialisme

Nadere informatie

Dialyseafdeling. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Dialyseafdeling. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Dialyseafdeling Informatie voor patiënten F0260-1011 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Eenmalige bestraling bij borstkanker

Eenmalige bestraling bij borstkanker Deze folder geeft u informatie over Eenmalige bestraling bij borstkanker patiënteninformatie Intra-Operatieve Radiotherapie Inleiding Deze folder gaat over eenmalige inwendige bestraling tijdens een borstsparende

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Palliatieve bestralingsbehandeling

Palliatieve bestralingsbehandeling Kanker Instituut U bent door uw behandelend arts voor een korte palliatieve bestralingsbehandeling naar de Polikliniek Palliatieve Radiotherapie doorverwezen. Het doel van deze bestraling is het verminderen

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie Inhoud Hoe bereidt u zich voor? 3 Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Met wie heeft u een afspraak? 4 Verloop van de afspraak

Nadere informatie

PICCOLO 4 I 2013 INFECTIEPREVENTIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten.

PICCOLO 4 I 2013 INFECTIEPREVENTIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten. 4 I 2013 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! INFECTIEPREVENTIE IN BEELD Lees op pagina 20 INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 10 vindt u informatie over uw verblijf

Nadere informatie

Algemene informatie Rechten en plichten

Algemene informatie Rechten en plichten Algemene informatie Rechten en plichten Onze zorg voor u Voor het verlenen van optimale zorg voor patiënten met kanker werkt Bronovo met het Groene Hart Ziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden samen binnen

Nadere informatie

Dagbehandeling Locatie Sportlaan

Dagbehandeling Locatie Sportlaan Dagbehandeling Locatie Sportlaan Informatie over Dagbehandeling U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Dag en tijdstip

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van het Centrum Inwendige Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleegafdeling Longgeneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Verpleegafdeling Longgeneeskunde 2 PATIËNTENINFORMATIE Het personeel van de afdeling Longgeneeskunde heet u van harte welkom op de afdeling. Om het verblijf op de afdeling zo prettig

Nadere informatie

Wortelblokkade met corticosteroïden

Wortelblokkade met corticosteroïden Wortelblokkade met corticosteroïden met behulp van een CT-scan Informatie voor patiënten F1025-4410 oktober 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE

WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE 623 Inleiding Tijdens een ziekenhuisopname komt er veel op u af. Deze folder is samengesteld

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Welkom op de polikiniek

Welkom op de polikiniek Welkom op de polikiniek Beter voor elkaar 2 Welkom U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar het Ikazia Ziekenhuis voor een onderzoek of bezoek aan een specialist. In deze folder geven

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde Deze folder geeft u praktische informatie over behandeling op de dialyseafdeling. De informatie is bedoeld voor patienten maar ook voor

Nadere informatie

PICCOLO 2 I 2013 DE ZIEKENHUIS- KEUKEN IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 2 I 2013 DE ZIEKENHUIS- KEUKEN IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 2 I 2013 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! DE ZIEKENHUIS- KEUKEN IN BEELD Lees op pagina 20 INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 10 vindt u informatie over uw verblijf

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Voorkomen

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN 628 Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die worden opgenomen worden op de afdeling Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Voor de meeste mensen is een

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Inhoud 1. Informatie over de opname en de operatie 3 1.1 Voorbereiding thuis. Wat verwachten wij van u? 3 1.2 Gesprekken voor uw operatie 4 1.3 Hoe geeft u veranderingen

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Oncologie. Algemene patiënteninformatie

Oncologie. Algemene patiënteninformatie Oncologie Algemene patiënteninformatie Onze zorg voor u Voor het verlenen van optimale zorg voor patiënten met kanker, werkt het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) samen met Medisch Centrum Haaglanden (MCH)-Bronovo.

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Welkom op de afdeling Interne Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. De afdeling bestaat uit vier

Nadere informatie

Leverbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Leverbiopsie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Leverbiopsie Informatie voor patiënten F1084-3105 juli 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44 44 MCH

Nadere informatie

Afdeling A2 Orthopedie

Afdeling A2 Orthopedie ORTHOPEDIE Afdeling A2 Orthopedie U of uw familielid/naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Laurentius ziekenhuis Roermond. Een opname in het ziekenhuis is niet prettig, maar vaak

Nadere informatie

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE 246 Inleiding Voor de meeste mensen is een opname in een ziekenhuis een vervelende ervaring. U bent ziek en daardoor weg uit uw vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een opname in het Radboudumc. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Wegwijzer bij

Nadere informatie

Afdeling dagbehandeling volwassenen. Algemene informatie. Behandelingen/onderzoeken

Afdeling dagbehandeling volwassenen. Algemene informatie. Behandelingen/onderzoeken Afdeling dagbehandeling volwassenen Algemene informatie Behandelingen/onderzoeken Opname In overleg met uw specialist is besloten dat u wordt opgenomen op de afdeling dagbehandeling volwassenen. Van de

Nadere informatie

Dagverpleging. Algemeen

Dagverpleging. Algemeen Dagverpleging Algemeen Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorbereidingen thuis 5 Nuchter zijn 5 Vervoer 6 Ontharen 6 Voorkom infecties 6 Als u ziek of verhinderd bent 6 Wat neemt u mee? 7 Wat neemt u niet mee?

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost

Welkom op verpleegafdeling 3-Oost Welkom op verpleegafdeling 3-Oost gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 3 Wat mag u van ons verwachten 4 Elke

Nadere informatie

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum

Kliniek Interne Oncologie Afdeling B0 / B0-Zuid / B1. Oncologisch Centrum Daniel Kanker den Instituut Hoed Oncologisch Centrum U wordt opgenomen op één van de verpleegafdelingen binnen de Kliniek Interne Oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed.

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Goed voorbereid naar de polikliniek Reumatologie Inhoudsopgave Wat neemt u mee? 3 Waar meldt u zich? 3 Als u niet kunt komen 3 Uw bezoek aan de polikliniek 3 Behandelaars 4 Maartensapotheek 5 Wordt de

Nadere informatie

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl Opname Goed voorbereid naar het ziekenhuis mca.nl Opname Binnenkort wordt u opgenomen. In deze folder vindt u belangrijke informatie zodat u zich goed kunt voorbereiden op de opname. Welke afdeling regelt

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hamerteencorrectie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hamerteencorrectie Informatie voor patiënten F0766-0630 oktober 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten

Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten Intensive Care Unit (ICU) Afdeling Intensive Care: informatie voor naasten i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care. In deze folder staat

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Palliatieve zorg Ondersteuning als genezing niet meer mogelijk is Informatie voor patiënten F1023-1163 oktober 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie

informatie afdeling C6

informatie afdeling C6 informatie afdeling C6 Inhoud Voorwoord 3 1 Afdeling C6 4 1.1 De verpleegafdeling 4 1.2 Wie werken op afdeling C6 5 1.3 Werkwijze 6 1.4 Dagindeling op afdeling C6 7 2 Van opname tot ontslag 9 2.1 Opname

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

PICCOLO 1 I 2013 AFDELING MEDISCHE INSTRUMENTATIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 1 I 2013 AFDELING MEDISCHE INSTRUMENTATIE IN BEELD INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 1 I 2013 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! AFDELING MEDISCHE INSTRUMENTATIE IN BEELD Lees op pagina 20 INFORMATIE OVER DE OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 10 vindt u informatie over

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

PICCOLO 2 I 2014 DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten

PICCOLO 2 I 2014 DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH MEENEMEN MAG! Nieuws en informatie voor patiënten 2 I 2014 Nieuws en informatie voor patiënten PICCOLO MEENEMEN MAG! DE NIEUWE VERLOSKAMER IN BEELD Lees meer op pagina 20 INFORMATIE OVER UW OPNAME IN HET MCH Vanaf pagina 10 vindt u informatie over uw

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling 4-Noord. www.nwz.nl

Welkom op verpleegafdeling 4-Noord. www.nwz.nl Welkom op verpleegafdeling 4-Noord www.nwz.nl Inhoud Op welke kamer ligt u en wie is uw hoofdbehandelaar? 3 Globale dagindeling 3 Het behandelteam 4 Elke dienst een vast gezicht 4 Wat mag u van ons verwachten

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt In deze folder leest u welke rechten en plichten u als patiënt heeft en op welke manier u hiervan binnen het Kennemer Gasthuis (KG) gebruik kunt maken. De

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt Voorwoord Ieder van ons komt vroeg of laat in contact met het ziekenhuis: als patiënt, als familielid of anderszins. Over het algemeen is de kwaliteit van

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Neurologie

Welkom op de polikliniek Neurologie Welkom op de polikliniek Neurologie Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0609 Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Neurologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder willen wij

Nadere informatie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie

Eerste bezoek aan de mammapoli. polikliniek chirurgie Eerste bezoek aan de mammapoli polikliniek chirurgie Wie is wie Op de mammapoli wordt u geholpen en onderzocht door verschillende verpleegkundigen en artsen. Hier volgt een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Hersenoperatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Hersenoperatie Informatie voor patiënten F0647-3415 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

CT thorax - abdomen. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

CT thorax - abdomen. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden CT thorax - abdomen Onderzoek van de longen en/of de buik Informatie voor patiënten F0814-4410 januari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Opname op verpleegafdeling. Hartbewaking, locatie Dordwijk

Opname op verpleegafdeling. Hartbewaking, locatie Dordwijk Opname op verpleegafdeling G2 (CCU) Hartbewaking, locatie Dordwijk Inleiding De afdeling Hartbewaking wordt ook wel Coronary Care Unit genoemd, afgekort tot CCU. Op deze afdeling liggen patiënten met hartklachten.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker vervolgonderzoek in het ziekenhuis polikliniek maag-, darm-, leverziekten U bent doorverwezen naar Rijnland Ziekenhuis omdat er bloed in uw ontlasting is gevonden bij het

Nadere informatie

Informatie voor bezoekers van de medium care en de intensive care

Informatie voor bezoekers van de medium care en de intensive care Informatie voor bezoekers van de medium care en de intensive care Informatie voor de bezoekers van de medium care en de Intensive Care Deze folder is bedoeld om u informatie te geven over de gang van

Nadere informatie

Belangrijkste punten van deze folder:

Belangrijkste punten van deze folder: Longkanker, wat nu? Belangrijkste punten van deze folder: Een gespecialiseerd behandelteam van het Oncologisch Centrum bespreekt samen met u de verschillende behandelmogelijkheden en voert deze uit. Tijdens

Nadere informatie

Afdeling Inwendige Geneeskunde

Afdeling Inwendige Geneeskunde U wordt opgenomen op de afdeling Inwendige Geneeskunde unit 5 Noord of unit 5 Midden van het Erasmus MC. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken op de afdeling. De afdeling Inwendige Geneeskunde

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op dag van uur tot uur. Het is belangrijk dat u op tijd

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Behandelwijzer Locatie Arnhem/Ede. Bestralingsbehandeling. Huidtumoren. Esteya

Behandelwijzer Locatie Arnhem/Ede. Bestralingsbehandeling. Huidtumoren. Esteya Behandelwijzer Locatie Arnhem/Ede Bestralingsbehandeling Huidtumoren Esteya 2 Behandelwijzer locatie Arnhem/Ede Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uw eerste bezoek 7 3 De voorbereiding 8 4 De bestraling 9 5

Nadere informatie

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname Informatie voor patiënten F1037-3505 november 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Intensive care (IC) West 32. Algemene informatie

Intensive care (IC) West 32. Algemene informatie Intensive care (IC) West 32 Algemene informatie Welkom Namens allen die hier aan uw behandeling en verzorging zullen meewerken, heten wij u van harte welkom op onze afdeling. Uw komst naar onze afdeling

Nadere informatie

Dagopname. Dagcentrum

Dagopname. Dagcentrum Dagopname Dagcentrum Welkom in het dagcentrum Deze folder geeft u informatie over uw dagopname. U wordt binnenkort opgenomen op het dagcentrum. Een team van artsen, verpleegkundigen en andere professionals

Nadere informatie