Pasen nummer maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015"

Transcriptie

1 Pasen 2015 nummer maart 2015

2 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen en uur maandag speciaal voor kerkhofbeheer vrijdag speciaal voor opgeven intenties tel: website: banknummer: NL55 INGB Parochiebestuur: voorzitter: dhr. M.G.M. den Blanken Limmer Laen 1, tel: secretaris: dhr.c.v.went, Pr. Beatrixlaan 69,EgmHoef,tel: penningmeester: dhr. K.F.M. Hennekens, Zeeweg 43, tel: Pastor: dhr. H.G.I. Helsloot, pr. Willibrordushuis, Westerweg 267, 1852 AG Heiloo, tel: privé: Raadhuisweg 1, 1851 JA Heiloo, tel: Pastor Limmen: dhr. J.H. Olling tel: Pastor Akersloot: dhr. H.J. Hudepohl tel: Pastor Egmonden: dhr. A.M.M Overmars, pr. tel: Parochiecoördinator: mw. M.Hoetjes, p/a Westerweg 267, 1852 AG Heiloo, tel: Financiële administratie: mw. A. Wiebering, postadres: het locatiesecretariaat (zie boven) Aktie Kerkbalans:NL20 INGB ; NL46 RABO Kerkhofbeheer en administratie: mw. I. Hoogeboom, tel: postadres: locatiesecretariaat (zie boven) Ledenadministratie: dhr. A. Franzen, postadres: locatiesecretariaat (zie boven) Verspreiding Communicatie: (Geen communicatie ontvangen? Bel:) mw. M. Min, Kerkakkers 2, tel: Redactie Communicatie: contactpersoon: mw. A. Schaap, De Stuifbergen 14, tel:

3 OP WEG NAAR PASEN Hoe gaat het met uw voorbereiding naar Pasen? Heeft u uw voornemens voor de veertigdagentijd kunnen oppakken? Met Palmzondag beginnen we aan wellicht, op geloofsniveau, de belangrijkste week van ons kerkelijk jaar. We duiken de Goede Week in, de weg van Jezus afscheid, kruisiging en opstanding. De viering van Palmzondag is het voorspel van al die heftige gebeurtenissen later in die week. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn eigenlijk één grote doorlopende en in elkaar overlopende viering; één geheel. Vanaf het kruisteken en opening van de viering van Witte Donderdag tot de zegen en zending in de Paaswake beginnen en eindigen de bijeenkomsten open zonder kruisteken of zegen. De viering gaat door als wij vanuit de kerk vertrokken zijn en later samenkomen om de draad weer op te pakken en verder te gaan. Die indrukwekkende viering van de Paaswake; vanuit de donkere stilte groeien naar het licht om het Licht te ontmoeten. Al die lezingen, die vertellen over de geschiedenis van God met ons mensen en van ons mensen met God. In het evangelie van Pasen horen we dat Jezus de Christus niet door de dood is vastgehouden maar dat de Vader hem heeft laten verrijzen. Met de opstanding van Christus is voor ons de weg naar het eeuwig leven begaanbaar geworden. Op naar de vijftig Duurt de weg naar Pasen veertig dagen, de weg van Pasen tot Pinksteren is maar liefst 50 dagen. Pinksteren is de vijftigste dag van Pasen en voltooit Pasen met de uitstorting van de heilige Geest. Als ik als kind aan mijn ouders iets vroeg om wat ik wilde hebben, dan antwoordde mijn vader soms: Dat krijg je als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dan wist ik, dat dat nooit zou zijn. Had ik toen maar geweten, wat ik nu weet: Pinksteren is de 50 e Paasdag. 3

4 Dat getal 50 is al even bijzonder als het getal 40 waar pastor Olling aandacht aan besteedde in het vorige parochieblad. Ook de 50 is een bijzonder en heilig getal. Zeven is het getal van de volheid: zeven dagen van de week, de zeven gaven van de heilige Geest, de zeven sacramenten, de zeven wereldzeeën, de zeven werelddelen. Zeven is de volheid. Zeven maal zeven is dus de volste volheid. Dan is vijftig de overlopende volheid. Pinksteren is eigenlijk de voltooiing van Pasen. De dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Als ik dit als kind nou geweten had, tja dan. Het feest van de Geest Al een aantal jaren bereiden wij ons ook op een bijzondere manier voor op Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de heilige Geest. De Geest, die wij allemaal ontvangen hebben met onze doop. De Geest, die wij weer opnieuw mogen laten aanblazen en waardoor wij weer in uur en vlam mogen worden gezet. Met het lopend vuurtje zijn wij vanaf Hemelvaart op weg naar Pinksteren, we beginnen in de kerk van Limmen om te eindigen op de Adelbertusakker rondom de oude waterput; die put waar nog steeds water uit blijft komen. Regelmatig kom ik tijdens het wandelen met mijn hond Jura op de Adelbertusakker en regelmatig tref ik er mensen, soms van heinde en verre, die naar de Adelbertusput komen om water te halen. Flessen vol neemt men soms mee naar huis om iets van die heilige plek thuis vast te kunnen houden. Ik wens ons allen toe dat wij de vuurkracht van de heilige Geest vast mogen houden in ons hart en ons leven zodat ons geloof versterkt wordt. Bij die Adelbertusput of één van die andere bronnen bijv. in Heiloo komen mensen en putten soms van diep het water op. Door de deksel op de put kunnen wij het water niet zien, maar wij vertrouwen erop dat als wij pompen of de puts omhoog halen er ook water zal zijn. We zien het water pas als het uit de bron tevoorschijn komt. Niet zien en toch geloven dat er water zal zijn als wij op zoek gaan. Laten wij vertrouwen op de Bron van Levend Water. Pastor Anton Overmars 4

5 PASEN Nu nog met halve woorden hier en daar, kijkend in donkere spiegels bijna waar, blijven wij vreemden die zien en weer vergeten, doen in den blinde wat moet maar ongeweten, dan eenmaal wordt wat niet bestaat, wij zullen opengaan, en zien en horen oog in oog, van mens tot mens verstaan. Weten voorbij aan alle angst en schijn, en liefde, liefde zal geen woord meer zijn, lichaam en zwijgen, genoeg en onze namen rusten in licht als leeuw en lam tezamen. Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, ontketend, onverbloemd. Nu nog in tranen, dan getroost en met mijzelf verzoend. H. Oosterhuis Dat wij leven mogen, gezegend met het licht van Gods ogen. Dat wij elkaar doen leven. Dat wij de dood teniet zullen doen, die in ons leven kan heersen. Dat wij elkaar de wegen wijzen richting het goede land. Waar wij dat doen aan elkaar, waar wij dat laten gebeuren aan onszelf, daar mag het nieuwe leven zich baan breken. Daar mogen wij mensen kracht ten leven krijgen, kome wat komt. Mogen wij zo met en dankzij elkaar de verrijzenis vieren, niet straks en elders, maar hier en nu. Zalig Pasen Jan Veldt, Herman Helsloot, Johan Olling, Anton Overmars, Henk Hudepohl 5

6 ROND DE WATERPUT Voor het laatste deel van het seizoen staan er nog een paar heel gave activiteiten op het programma, waaronder de Waterputlezing. Dit maal is het woord aan verpleeghuisarts en columnist Bert Keizer. Wanneer u van muziek en zang houdt, zijn er twee opties, beiden in de Corneliuskerk te Limmen: in de Goede Week aandacht voor de Via Crucis van Franz Liszt en voor de Pinksterviering het Taizé Projectkoor. Tenslotte een wandeling in Amsterdam, dit maal langs (voormalige) kerken in Amsterdam-West. U kunt zich, zoals altijd, opgeven via het parochiesecretariaat van de Willibrorduskerk, geopend op werkdagen van uur, tel: of Zie ook de website: VIA CRUCIS FRANZ LISZT ( ) Een lezing over de diepere betekenis van het meesterwerk Via Crucis, ondersteund met interessante muzikale voorbeelden behorende bij de 14 kruiswegstaties van Jezus. Liszt schreef dit werk voor gemengd koor, solisten en orgel of piano tijdens de laatste jaren van zijn leven. Liszt, die bekend staat als een bijzonder virtuoos en duivelskunstenaar, gaat in dit werk terug tot de essentie, waarbij hij steeds meer wordt gemotiveerd om muziek te componeren waarin sereniteit, verstilling en de grootst denkbare eenvoud vooropstaan. Via Crucis wordt op vrijdag 3 april in de Goede Vrijdag - liturgie om uur in zijn geheel uitgevoerd in de Corneliuskerk te Limmen. Begeleiding: Dhr. P. Rijs Data: lezing, maandag 30 maart uitvoering, Goede Vrijdag 3 april Tijd: uur resp uur Plaats: Corneliuskerk Dusseldorperweg 74 Limmen Kosten: geen 6

7 DRIELUIK GEDETINEERDEN Voor deze avond hebben wij drie personen, die vanuit hun geloof nauw betrokkenen zijn (geweest) bij (ex) gedetineerden, bereid gevonden hun ervaringen met gedetineerden met belangstellenden te delen. Pastor Anton Overmars is, vóór zijn komst als pastor naar de Egmonden, jarenlang gevangenispastor geweest en heeft zodoende veel ervaring opgedaan met gedetineerden en hun motivatie om met het geloof in aanraking te willen komen tijdens hun detentie. De heer Harm Jager is reeds enige jaren directeur van het Exodus huis in Alkmaar. Exodus is een stichting die (ex) gedetineerden vanuit een christelijke overtuiging wil begeleiden bij het re-integreren in de maatschappij. Zij wonen in het Exodus huis en leren daar, volgens de Exodus methodiek, vaardigheden om weer volwaardig in de samenleving te kunnen participeren. De avond wordt omlijst door accordeonmuziek van Marien van der Wolf. Hij verleent muzikale medewerking aan kerkdiensten, die in de bajes worden gehouden; eerst in Alkmaar en de laatste jaren in Heerhugowaard. Naam: Pastor A. Overmars, dhr. H. Jager en dhr. M. van der Wolf Datum: dinsdag 14 april 2015 Tijd: uur Plaats: Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo Kosten: 3,-- per persoon LEZING: WAT BETEKENT DE DOOD IN ONS LEVEN? Tijdens de jaarlijkse waterput-lezing houdt een spreker een lezing over een door hem/haar te bepalen thema op het grensgebied van religie, cultuur en maatschappij. Dit jaar hebben we verpleeghuis-arts en columnist Bert Keizer bereid gevonden. Sinds zijn eerste boek Het refrein is Hein is Bert Keizer zelf een flink eind opgeschoten richting graf, maar dat weerhoudt hem er niet van zo getrouw mogelijk verslag te doen van wat de meesten denken, hopen, vrezen, overwegen en idioot vinden rond de sterfelijkheid van de mens. 7

8 Ondanks de ernst van het thema is dhr. Keizer in staat de humor en de menselijkheid van situaties in te zien. Op komische en diepzinnige wijze laat hij zien dat een besef van sterfelijkheid het beste medicijn is om het leven draaglijk te houden. In deze lezing zal dhr. Keizer ingaan op vragen rondom de grenzen van geneeskunde, rondom euthanasie en zelfdoding en tenslotte over de allermoeilijkste vraag: wat betekent de dood in ons leven? Bert Keizer (1947) studeerde filosofie in het Engelse Nottingham en geneeskunde in Amsterdam. Hij was korte tijd werkzaam in Kenia en werd daarna verpleeghuisarts in Amsterdam. In zijn niet zelden spraakmakende columns, o.a. in dagblad Trouw, geeft hij zijn visie op zin en onzin in geneeskunde en gezondheidszorg. Naam: Dhr. B. Keizer Datum: woensdag 22 april 2015 Tijd: uur Plaats: Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo Kosten: 5,-- per persoon REIS VANUIT DE REGIO NAAR ISRAEL EN JORDANIE Voor de Jordanië-Israëlreis van dinsdag 13 t/m zaterdag 24 oktober 2015 is nog ruimte voor zo n acht reisgenoten. Als u belangstelling hebt of meer wilt weten over deze reis bent u natuurlijk vrijblijvend welkom op donderdagavond 30 april om uur in de ontmoetingsruimte achter in de Corneliuskerk. De koffie en thee staan klaar. Ter voorbereiding zullen er (naast een praktische avond vlak voor vertrek) twee inhoudelijke avonden volgen over de plekken, die we zullen gaan bezoeken. Als u interesse heeft, kom dan naar de informatie-avond of neem contact op: of Naam: Pastor Ruud Visser en pastor Johan Olling Datum: donderdag 30 april Tijd: Plaats: Corneliuskerk Dusseldorperweg 74 Limmen 8

9 DE KERKGEBOUWEN IN AMSTERDAM WEST Veelkleurig palet - vergane glorie Het is niet meer zo logisch; de zondagse kerkgang. De teruggang van het aantal kerkgangers is er al jaren en wel bij alle gezindten. Voeg daarbij de veranderde samenstelling van de bevolking en daar heb je het probleem. In stand houden van wat zo moeizaam is opgebouwd, is onmogelijk. Sluiten en slopen, of andere functie geven en alleen die kerkgebouwen, die zeer bijzonder zijn, behouden en proberen te bevolken. Hoewel ook dat niet meevalt. Wij zullen dit probleem onder ogen zien, ook letterlijk d.m.v. een rondgang door de buurt en een bezoek aan kerken in functie en aan kerkgebouwen, die een andere functie hebben gekregen. We passeren ook een aantal moskeeën, die in voormalige lagere scholen hun plaats hebben gevonden. De start zal bij de, nog niet voltooide, Wester Moskee zijn. Verder een kijkje in Mozaïek, een voormalige kerk, die nu als cultureel centrum een belangrijke rol vervult in de buurt. We zijn nog bezig om een bezoek te regelen aan een wel heel bijzonder kerkgebouw van PKN, dat net als De Boom (Emmaus Parochie) ten volle zijn functie heeft behouden. In die kerk besluiten we dan onze rondgang door zo maar een grote stadsbuurt. Overigens zijn er tijdens de voorbereiding van deze wandeling zeker één en waarschijnlijk twee kerken gesloten. Op de voorbereidingsavond op dinsdag 5 mei zal er een beeldpresentatie gehouden worden, met toelichting en een aantal praktische zaken worden geregeld. Begeleiding: Dhr. N. Veerkamp, Dhr. A. Burghardt en Pastor H. Helsloot Datum: voorbereidingsavond dinsdag 5 mei 2015 Tijd: uur Plaats: Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo Kosten: 3,-- per persoon Datum: wandeling zaterdag 9 mei 2015 Tijd: n.o.t.g. Kosten: treinreis, entree kosten, lunchkosten 9

10 TAIZE PROJECTKOOR Ook op weg naar Pinksteren zal er weer een Taizé projectkoor gehouden worden. Het zingen en instuderen van nieuwe vierstemmige Taizé-acclamaties wordt erg gewaardeerd De repetities zijn bedoeld voor zowel koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden. Op de woensdagavonden 13 en 20 mei worden er van uur tot uur repetities gehouden. Na deze twee repetities zal het Taizé projectkoor het gerepeteerde laten horen tijdens de meditatieve- Pinksterviering op zaterdagavond 23 mei in de Corneliuskerk van Limmen. Het zal een bijzondere viering worden, want het is meteen ook de jaarlijkse provinciale Taizé ontmoetingsviering. Het project-koor staat onder leiding van de dirigentorganist/pianist van de Corneliusparochie: Peter Rijs. Tijdens de repetitieavonden in de Corneliuskerk te Limmen zullen bassen, tenoren, alten en sopranen hun eigen partijen leren. Tijdens de pauze is er koffie en thee en ook gelegenheid elkaar te ontmoeten. Deelname aan het project-koor is gratis. Meld je aan via dan weten we op hoeveel deelnemers we ongeveer kunnen rekenen. LOPEND VUURTJE Dat gaat als een lopend vuurtje zeggen we wel eens als er een bericht rondgaat, of een roddel, want die gaan vaak sneller. Dat gaat als een lopend vuurtje kun je ook zeggen over hoe het verhaal van Jezus Christus de hele wereld is rondgegaan. Nu hebben wij de beschikking over internet en het world-wide-web, maar de volgelingen van Jezus moesten het doen met hun mond en hun voeten. Toch is het verhaal over deze wereldberoemde man overal op de wereld terecht gekomen en heeft Hij duizenden volgelingen gekregen tot in onze dorpen aan toe. Om dit te gedenken wordt er tussen Hemelvaart (14 mei) en Pinksteren (24 mei) een gebedsestafette gehouden in de regio, de Parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie, geïnspireerd door de aloude pinksternoveen. 10

11 Elke dag komen we in één van de kerken bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest, het geboorte-feest van de kerk. Elke avond steken we één kaars meer aan op de 7-armige kandelaar, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt en wij a.h.w. het licht van Pasen zelf uitstralen. Hieronder vindt u de data en de locaties. vrijdag 15 mei 19:00 uur Corneliuskerk Limmen maandag 18 mei 19:00 uur O.L.V.O.O.kerk Egmond aan Zee dinsdag 19 mei 19:00 uur Willibrorduskerk Heiloo woensdag 20 mei 19:00 uur M. M. Alacoque kerk Egmond a/d Hoef donderdag 21 mei 19:00 uur Jacobuskerk Akersloot vrijdag 22 mei 19:00 uur Adelbertusakker Egmond-Binnen pastores van de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius MARTIEN DEN BLANKEN, VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR Sinds 1 januari ben ik vice-voorzitter van het bestuur van onze nieuwe parochie Bron van Levend Water. Hiervoor heb ik reeds tien jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Willibrordusparochie in Heiloo, waarvan de laatste vier jaar als vice-voorzitter. Vanuit die functie ben ik intensief betrokken geweest bij het fusieproces en de totstandkoming van de nieuwe parochie. Ik heb daar veel plezier aan beleefd, vooral door het contact en de samenwerking met heel veel betrokken medeparochianen. Het is fijn om met elkaar te werken aan een gemeenschap en een huis waar we samen ons geloof kunnen beleven. Dat geeft inspiratie en ook steun in tijden van tegenslag. Ik woon samen met mijn vrouw Henriëtte ruim 20 jaar met heel veel plezier in Heiloo. Wij hebben vier kinderen, die inmiddels allemaal zelfstandig wonen en hun draai in de maatschappij hebben gevonden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij PWN, de leverancier van het drinkwater in Noord Holland en beheerder van de prachtige natuur in onze Noord-Hollandse duinen. In die zin werk ik voortdurend aan de bron van levend water. In mijn (schaarse) vrije tijd mag ik graag hardlopen en schaatsen. De komende tijd zijn we druk bezig met het vorm geven aan onze nieuwe parochie. Ik hoop daar nog enkele jaren mijn bijdrage aan te kunnen leveren samen met de andere leden van ons bestuur en de vele andere vrijwilligers, die op vele fronten hun steentje bijdragen. 11 Martien den Blanken

12 HEILIGEN IN DE REGIO Wie is heilig? Martelaren, belijders, maagden, ordestichters Waarvoor staan ze? Waar hebben ze geleefd en gewerkt? Waarom worden zij aangeroepen? Wat rest er vandaag nog van hun verering? Heeft u een doopnaam en bent benieuwd naar de levenswandel van deze Heilige, dan kunt u dat vragen aan Ad Hermans, adres: Door de vorming van onze nieuwe parochie Bron van Levend Water lijkt het me leuk om allereerst de levensbeschrijving weer te geven van de naamheiligen van de kerken, die deel uit maken van onze nieuwe parochie, te beginnen met de Willibrorduskerk in Heiloo. Willibrordus Naam: Wil, Wilbert, Willy (jongens) Betekenis: De sterke speerwerper Afbeeldingen: Als bisschop, vaak met een kerkmodel in de hand. Patroon van: de Nederlandse kerkprovincie, de bisdommen Utrecht en Haarlem, Deurne, Oss, Sint-Willebrord (een dorp bij Roosendaal) en Vlaardingen en van: de arbeiders, bierhandelaren, dansers, kroegbazen en toneelspelers Aangeroepen tegen: Epilepsie, huidziekten, koorts, spiertrekkingen pest, en zenuwziekten Feestdag 7 november. Eigenlijk wist zijn moeder al vóór zijn geboorte dat Willibrordus een geval apart was. Tijdens haar zwangerschap in 658 droomde zij dat de maan in haar mond afdaalde en haar binnenste verlichtte. Een priester interpreteerde haar droom: Deze baby is voorbestemd om de duisternis van het heidendom te verdrijven. Zijn ouders hadden dan ook geen enkel bezwaar om hun zoon als zesjarige naar het klooster in Ripon te sturen, in het Engelse bisdom York. De kleine, tengere Willibrordus groeide al vroeg uit tot een ernstige en toegewijde modelkloosterling. Toen hij een jaar of twintig was, vertrok hij naar een klooster in Ierland. Hier studeerde hij ruim tien jaar samen met andere zeer toegewijde geestelijken. Onder hen leefde een sterke drang om de heidenen op het Europese vasteland te bekeren, vooral de Friezen. 12

13 Uiteindelijk trad Willibrordus op als expeditieleider. Hij verzamelde in 690 een elftal jonge, veelbelovende monniken, zodat ze met z n twaalven, net als de apostelen, de wereld in konden trekken. Na een enerverende overtocht belandden ze in Utrecht. Willibrordus vroeg bescherming aan Radboud ( 719), de koning van de Friezen maar, die joeg hem weg. Gelukkig bood Pepijn ll (640/ ) bescherming aan Willibrordus, zodat ze aan het werk konden. Vanuit Utrecht, waar Willibrordus een kerkje bouwde, werden de omringende streken gekerstend. Daarbij kregen ze hulp van Bonifatius. Ter ere van Willibrordus liet God vele wonderen plaatsvinden. Vaak werden zelfs verstokte heidenen daardoor tot het ware geloof gebracht. Zo reisde Willibrordus met zijn gezellen in het Hollandse kustgebied rond, toen hun drinkwater opraakte. Door de hitte werd de dorst ondraaglijk, maar nergens was drinkwater te vinden. Als een tweede Mozes sloeg Willibrordus met zijn bisschopsstaf op de grond. Onmiddellijk liet God een heldere bron opwellen. Dat wonder is geschied in Heiloo, waar zich nog altijd het Willibrordusputje bevindt. In het najaar van 739 voelde de tachtigjarige missionaris dat zijn aards leven er bijna op zat. Hij trok zich terug in Echternach, nam afscheid van zijn monniken en stierf in de nacht van 6 op 7 november. Na een lang en arbeidzaam leven mocht hij zich koesteren inde hemelse rust en heerlijkheid. Uit: Heiligen in de Lage Landen, door Ludo Jongen VOORBEREIDING OP HET VORMSEL Vanaf februari zijn we in zowel onze nieuwe parochie als in Limmen begonnen met de voorbereiding op het vormsel. Dat zal uitmonden in een viering in de WIllibrorduskerk waarin aan een aantal jonge mensen het vormsel zal worden toegediend. Het vormsel waarvan we zeggen dat we geloven dat op één of ander manier de geest, de heilige Geest, vaardig zal zijn over deze mensen op hun weg door het leven. 13

14 We begonnen met de ouderavond, zonder de jongeren zelf. Wellicht dat we in de toekomst over zullen gaan op een avond van ouders en jongeren, maar daar zullen we in de werkgroep over spreken. Tijdens de ouderavond hebben we de ouders gevraagd wat ze nog wisten van het moment waarop ze zelf gevormd werden en wat het vormsel nou eigenlijk inhield. Met name het laatste aspect kwam snel op tafel. Het is een moment waarop jonge mensen worden bevestigd in hun geloof, in hun wezen, in hun mens-zijn. Dat woord bevestiging komt ook naar voren in de Latijnse benaming, confirmatio. Daarin is het Engelse woord confirm te lezen, dat bevestigen betekent. Het vormsel is een bevestiging van de zijde van de bisschop (de hoogste gezagdrager in een plaatselijke kerk) van het doopsel, ooit in een ver verleden toegediend door een priester. Vroeger werden kinderen gevormd, die op de basisschool in groep 5 of 6 zaten, maar tegenwoordig gebeurt dat bij jongeren, die de overgang naar de middelbare school hebben gemaakt. Want je kunt wel van de zijde van de bisschop bevestigen wat er ooit vanuit de kerk is uitgesproken bij de doop, maar toen zijn er ook woorden gesproken door de ouders. Door het vormsel in de tijd vooruit te schuiven, hopen we dat er niet alleen bevestiging is van de kant van de bisschop, maar ook door de jongeren zelf. Anders gezegd, als kerk zeggen wij in het vormsel dus ook: we verwachten dat je zelf je keuzes kunt en durft te maken in je leven. Maar kiezen in je leven doe je niet alleen wanneer het om je geloof gaat. Ook wanneer je staat voor de keuze van een opleiding; wanneer je iets moet gaan formuleren van een levensperspectief (wat wil je later worden?). Kiezen doe je ook wanneer het gaat om de sport, die je wilt beoefenen, als het gaat om de keuze voor een partner in je leven. Allemaal keuzes, die een mens maakt in zijn/haar leven. Keuzes, die iemand zelf moet maken, dat wel. Maar het is te hopen dat wanneer deze jonge mensen keuzes maken, ze ook mogen merken dat ze in hun keuze bevestigd worden. Zoals de bisschop vanuit de kerk en namens de kerk deze jonge mensen wil bevestigen in hun keuze, zo hopen we, dat onze jonge mensen ook onze bevestiging zullen krijgen. Vormen, vorm geven aan je leven, weten wat bij jou past en wat niet, ontdekken welke kwaliteiten jij hebt, erachter komen wat voor jou de roeping in je leven is, dat alles kan een mens alleen volbrengen in samenspraak en met bevestiging van de ander. 14

15 We hopen dat het toedienen van het vormsel niet louter een ritueel is, maar dat we daarmee ook als omstanders, als ouders, opleiders, kerkelijke gemeenschap ons uitgenodigd weten om samen met deze jonge mensen op te trekken. Opdat zij de vorm van hun leven gaandeweg mogen ontdekken, mede dankzij ons. Henk Hudepohl NACHTELIJKE FIETSTOCHT VAN 150 KILOMETER OM MILLENNIUMDOELEN 2015 AF TE SLUITEN Vertrek en aankomst gekoppeld aan kerkvieringen. Op zaterdagavond 16 mei (na de uur vieringen) zullen er vanuit de parochiekerken van Limmen, Heiloo, Egmond Binnen en Egmond aan Zee fietsers vertrekken voor een nachttocht van 150 kilometer rondom het Markermeer. Op zondagmorgen 17 mei vóór de vieringen van uur in Limmen, Heiloo, Akersloot en Egmond aan Zee zullen de fietsers zich weer aansluiten bij de andere kerkgangers. Een initiatief, dat aansluit bij de monsterfietstocht van zo n vijftien sportievelingen, die in 2010 in het kader van de acht Millenniumdoelen 9000 km hebben gefietst naar het Afrikaanse land Burkina Faso. Doelen zijn bereikt en we willen nu nog één keer stil staan bij de acht Millenniumdoelen. We gaan nog één keer op de pedalen. Wie fietst er mee? Er gaat een begeleidingswagen mee voor pech en de inwendige mens. Het is de bedoeling om gewone fietsen te gebruiken. Er wordt in koppeltjes van vier gereden met onderweg natuurlijk rust- en eetmomenten. Het is ook mogelijk dat je op zaterdagavond tot Enkhuizen of op zondagmorgen vanaf Muiden meefietst. We willen als werkgroep MOV-HALE van de parochie Bron van levend water en Corneliusparochie nog éénmaal aandacht vragen voor de Millenniumdoelen. We hopen natuurlijk ook nog sponsors te vinden om het scholenproject in Burkina Faso waar de WOL zich voor inzet, te kunnen blijven steunen. Voor nu zoeken we sportievelingen. Meld je aan: namens de werkgroep MOV-HALE, pastor Johan Olling 15

16 ROOSTER HEILIGDOM O.L. VROUW TER NOOD Door de week is er iedere dag een eucharistieviering in de kleine kapel om uur. Iedere eerste zaterdag van de maand om uur is er 1 e zaterdag bedevaart. Tenzij anders vermeld, is er elke zondag: - om uur in de kleine kapel een gelezen Heilige Mis; - om uur in de grote kapel een Hoogmis - om uur lof of vespers. Donderdag 2 april Witte Donderdag eucharistieviering van uur vervalt, uur eucharistieviering, Kapel Julianaklooster. Vrijdag 3 april Goede Vrijdag eucharistie viering van uur vervalt uur Kruisweg en Kruishulde in Bedevaartkapel en Park, uur Plechtig herdenken Heilig Lijden, Kapel Julianaklooster. Zaterdag 4 april eucharistieviering uur vervalt, uur Paaswake eucharistieviering. Zondag 5 april 1 e Paasdag eucharistieviering van uur vervalt. Maandag 6 april 2 e Paasdag uur eucharistieviering, zang: Joke Oud Zondag 12 april bedevaart Goddelijke barmhartigheid, uur eucharistieviering, Celebrant: Mgr. J.M. Punt, Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag, uur Eucharistieviering, Eucharistie viering van uur vervalt 4 UURS WAKE VOOR MENSENRECHTEN OP GOEDE VRIJDAG Zipp Your Lipp Jongeren van 13 tot en met 21 jaar zullen op donderdagavond 2 april vanaf uur tot en met vrijdagavond 3 april uur een wake houden voor alle mensen over de hele wereld (veraf en dichtbij) van wie de mensenrechten worden geschonden. Sommigen houden een marathon en weer anderen doen een gedeelte mee aan een estafette. Dit alles om 24 uur lang twee vuurkorven, die voor de Corneliuskerk zullen staan, brandende te houden. Deze actie is bij vele jongeren ook bekend als Zipp your lips. Degenen, die meedoen aan de marathon of estafette zullen namelijk niets eten en drinken. Amnesty International 16

17 De dagkapel van de Corneliuskerk en het ontmoetingscentrum voor jeugd en jongeren Conquista boven de Burgerij zullen 24 uur open zijn. Op beide plekken zal het ook mogelijk zijn om mee te doen met schrijfacties van Amnesty International of te waken. Er kunnen daar in stilte brieven en kaarten geschreven worden aan gevangenen, die zonder eerlijk proces gevangen worden gehouden. Oproep aan tieners en jongeren om mee te doen Ben je tussen de 13 en 21 jaar meld je dan aan. Al is het maar een uurtje. Laten we de 24 uur samen invullen en de vuurkorven brandende houden op de dag waarop over heel de wereld stil wordt gestaan bij lijden en onrecht. Elk uur zullen er zeker twee begeleiders aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Meld je aan, geef je voorkeurstijden en contactgegevens aan ons door. Wij maken dan een 24-uurs rooster om alles goed te laten verlopen. Je kunt je aanmelden via Conquista: of de Corneliusparochie: Doe mee en laat van je horen. Jeugdkoor Corneliusparochie en Ontmoetingscentrum voor jeugd en jongeren Conquista DOOPVIERING Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel of met pastor Helsloot, tel COLLECTEN In de afgelopen periode is bij de speciale collecten voor de adoptiekinderen 431,-- bijeengebracht. Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers! 17

18 EERSTE COMMUNIE Vanaf januari zijn er vijftien kinderen samen met hun ouders, de pastor en de werkgroep bezig om zich voor te bereiden op de Eerste Communie. We hebben al veel met de kinderen gedaan. Met een knutselwerk hebben de kinderen zichzelf op 15 februari gepresenteerd tijdens de familieviering. Heeft u het presentatiebord al gezien in de Kerkstraat? Daarop kunt u zien welke kinderen het zijn en voor welk goed doel ze aan het sparen zijn. Na vier catechese middagen waarin we veel verhalen hebben gelezen en veel aan de kinderen hebben verteld, hebben de kinderen ook een speur- en puzzeltocht door de kerk gehad. Gelukkig waren net op tijd de steigers om de kerktoren weggehaald zodat de kinderen de klokken konden luiden. Op woensdag 25 maart gaan we met de Pastor en de juffen van de scholen een gezamenlijke broodmaaltijd nuttigen; dat wordt vast heel gezellig. Dan nog een catechese middag en daarna de laatste voorbereidingen. In de oefenweek gaan we alles doornemen voor de grote dag. De feestelijke Eerste Communieviering is op zondag 19 april en begint om uur. Voor de allerkleinsten is er een kindercrèche. Iedereen is van harte welkom! Werkgroep Eerste Communie WIJ HEBBEN DE AFGELOPEN TIJD AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN Piet Lammers 73 jaar Ewisweg 88 Elisabeth de Jong-de Mol 93 jaar Zorgcentrum Oudtburgh Nel Koomen-de Wit 73 jaar De Omloop 16 Eva Koning-Goosen 88 jaar Zorgcentrum Overkerck DODENHERDENKING Op maandagavond 4 mei is er in heel Nederland de jaarlijkse herdenking van alle gevallenen, niet alleen van de tweede wereldoorlog, maar ook van alle andere gewapende conflicten, die sindsdien hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. 18

19 Ook in Heiloo zal daar aandacht aan worden besteed. Dit gebeurt door een stille tocht naar het monument van de gevallenen (op Frederica s Hof), de twee minuten stilte aldaar en een kranslegging. Voorafgaande aan de stille tocht is er in de Ter Coulsterkerk om uur een oecumenische bijeenkomst van gebed, zang, meditatie en stilte, om alles wat er deze avond in ons omgaat aan de Heer voor te leggen. Voorgangers in deze dienst zijn Mevrouw H. Kaan en een lid van de protestantse gemeente. De dienst duurt ongeveer 30 minuten, zodat men zich kan aansluiten bij de stille tocht, die begint op de kruising Bergeonstraat/Holleweg (bij de Ter Coulsterkerk). Ook dit jaar, met zijn vele slachtoffers tijdens verschillende conflicten, nodigen wij u allen van harte uit om aanwezig te zijn bij de viering en mee te lopen in de stille tocht. LOCATIERAAD H. WILLIBRORDUS TE HEILOO De pastores van de gezamenlijke kerken Sinds 1 januari zijn de vijf parochies van Akersloot, De Egmonden en Heiloo, samengevoegd tot één parochie onder de naam Bron van Levend Water. Voor deze nieuwe parochie is door de bisschop een bestuur benoemd. Elders in dit blad kunt u een artikel lezen, geschreven door de voorzitter van dat bestuur Martien den Blanken. Om de dagelijkse gang van zaken in de vijf voormalige parochies te behartigen, heeft het parochiebestuur op elke locatie een locatieraad benoemd. In dit blad en in de komende afleveringen zullen de leden van de locatieraad H. Willibrordus zich aan u voorstellen. De locatieraad bestaat uit vijf parochianen. Als eerste stellen zich aan u voor Clara Reimert en Isidoor Wesselingh. Na de fusie ben ik door het kerkbestuur gevraagd als budgethouder van de locatieraad. Dit vanwege mijn ervaring op boekhoudkundig gebied. Graag wil ik één en ander over mezelf vertellen. Mijn naam is Clara Reimert. Ooit zijn mijn man en ik vanuit Salland, aanvankelijk voor tijdelijk dachten we, naar het westen gekomen, maar nooit meer uit Heiloo weggegaan. Tot nu toe heb ik me nog niet actief ingezet voor de kerk, behalve dan zo n 35 jaar geleden, toen onze drie kinderen op de lagere school zaten en de schoolmis nog bestond, waarbij ouders hielpen in de Moeder Godskerk. 19

20 Later moesten we afscheid nemen van onze kerk, waar mijn man in het herenkoor zong, onze beide zoons misdienaar zijn geweest en onze dochter lid was van het kinderkoor. Intussen zijn we al lang en breed gewend in de Willibrorduskerk waar we ons thuis voelen. Mijn taak is nu wekelijks de rekeningen te controleren die betaald moeten worden. Aan het eind van het jaar wordt in overleg met de verschillende groepen de begroting voor het komend jaar opgesteld. Ik ga uit van een prettige samenwerking met de vele enthousiaste vrijwilligers, die zich met hart en ziel voor de parochie inzetten. Met hartelijke groet, Clara Reimert Als tweede lid van de locatieraad mag ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Isidoor Wesselingh. Ik woon samen met mijn vrouw Annemarie en twee kinderen sinds 1989 in Heiloo. Daarvoor woonde ik vijf jaar in Alkmaar, maar mijn roots liggen in Hazerswoude. Ik ben opgegroeid in een familie waarin veel werd gedaan aan (kerk)muziek. Zo waren mijn overgroot-, groot- en vader dirigent van het Bernarduskoor, waarin ikzelf nog tien jaar heb gezongen. Na mijn carrière op zee als werktuigkundige, ben ik in 1984 in Noord Holland komen wonen, na het aanvaarden van een baan bij de toenmalige Hoogovens, het huidige Tata waar ik nog steeds werk. Mijn eerste activiteiten binnen de Moeder Gods en Willibrordus parochie vingen aan in Ik werd toen benaderd door pastoor Helsloot om mee te werken aan het invullen van muzikale ondersteuning van vieringen, waarin geen koor zong. Dit was het startpunt van de cantoresgroep. Met wisselende bezetting hebben we dit gedaan tot en met Binnen de locatieraad zal ik met name optreden als contactpersoon tussen bestuur en de verschillende groeperingen, die een nauw raakvlak hebben met Liturgie. Ik zie het als mijn taakstelling en uitdaging om samen met het Beraad Liturgie ook voor de toekomst inhoud te kunnen blijven aan de vieringen in de Willibrorduskerk, waarin parochianen zich thuis voelen. In ben gevraagd voor de locatieraad en heb geen moment getwijfeld. Ik verwacht een vruchtbare samenwerking met allen, die net als ik, zich willen inspannen voor het behoud van de prachtige liturgische traditie die we kennen. Met vriendelijke groet, Isidoor Wesselingh 20

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie