Kerkklanken. Mijn drive. Nr Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014"

Transcriptie

1 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken heeft zij zich al kort voorgesteld, maar wij willen toch wel graag meer van haar weten. Wij vroegen haar daarom: wat is jouw drive om in de kerk te werken? Marianne geeft in haar eerste meditatie voor Kerkklanken antwoord hierop. Mijn drive Al jarenlang staat deze afbeelding op mijn bidplankje in mijn werkkamer: een schilderij van de Amerikaans-Duitse kunstenares Janet Brooks Gerloff ( ). De titel van dit werk luidt Emmaus. Het beeld ontroert mij steeds opnieuw. Die drie gestalten onderweg, licht gebogen en enigszins in zichzelf gekeerd. Van de meest rechtse gestalte zijn alleen de contouren zichtbaar. Het landschap verlaten, hoewel er links in de verte iets van samenleven zichtbaar lijkt. Het beeld roept ook vragen op: wat is hier aan de hand, waar hebben zij het over, waarom zou je met hen meegaan? Als je wat meer afstand neemt van het beeld, dan zie je opeens dat er ook een kind mee oploopt. Huppelend, bijna dansend lijkt het achter de middelste figuur aan te lopen ( of is het zijn mantel die zo valt dat het een dansend kind lijkt?) Onbevangen en nog niet bewust van de omgeving en wat er allemaal aan de hand is, is het mee gehuppeld. Mee met die verdrietige, onzekere en teleurgestelde mensen. Maar ook mee met de Opgestane, die door de volwassenen niet zomaar herkend wordt. Eigenlijk hebben dat kind en die volwassen gestalte wel iets gemeen. Beiden zijn ze er wel, maar het vraagt een bepaalde manier van kijken om ze ook werkelijk te zien. Juist dat kind raakt mij het meest. Ergens herken ik mijzelf er in, denk ik. Toen ik leerde lezen was het eerste dat ik zelf mocht lenen uit de bibliotheek een boek over Bonifatius. Godsvertrouwen en liefde voor Jezus waren me al jong bijgebracht. Mijn opa sprak eens de profetische woorden dat dit wicht maar dominee moest worden en toen ik een jaar of twaalf was wilde ik het liefst zendeling worden Vol overtuiging deed ik geloofsbelijdenis en besloot ik om theologie te gaan studeren. In Kampen ging de wereld open en op z n kop, in zekere zin. Alle vanzelfsprekendheid en onbevangenheid maakte plaats voor kritische wetenschap en de worsteling om volwassen in de wereld te gaan staan. Daardoorheen groeide uiteindelijk toch weer het verlangen om predikant te worden. De Gereformeerde Kerk van Noordeloos riep en met veel vreugde ging ik er aan het werk. Na goede jaren in de Alblasserwaard maakte ik de overstap naar de Igreja Evangèlica Reformada in Castrolanda, Brazilië. Een heel nieuwe context om in te werken! Een grote uitdaging en een plek om veel te leren! Een paar jaar later keerde ik terug naar Nederland om in de Achterhoek neer te strijken. Ik ging als predikant met bijzondere opdracht aan het werk in de kerkprovincie Gelderland, als gemeenteadviseur voor zending en werelddiaconaat, diaconaat en missionair werk. Boeiende jaren in een kerk die voortdurend in beweging was. De vorming van de Protestantse Kerk in Nederland was een feit geworden en ik leerde de breedte van de kerk goed kennen en bovenal waarderen. Maar na heel wat jaren in heel veel verschillende gemeenten steeds even langs te komen, wilde ik graag weer terug naar het gemeentepredikantschap. De Protestantse Gemeente Soest zocht een nieuwe voorganger en in 2008 werd ik verbonden aan de wijkgemeente van de Emmakerk. Met ontzettend veel vreugde mocht ik er werkzaam zijn, een fijne, enthousiaste en warme gemeenschap. Persoonlijke hoogteen dieptepunten zijn verbonden aan de jaren in Soest. En dan nu: geroepen naar de Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld. Hoeveel je als mens vaak ook zelf denkt te moeten regisseren en regelen, uiteindelijk voelt dat toch ook als geroepen worden en gezonden zijn. Word je nu weer gereformeerd? vragen vrienden en bekenden, met enige verbazing. Ach ja, zeg ik dan, ieder heeft zijn eigen tempo en dat is maar goed ook. Ik word me er wel weer van bewust dat ik zelf ook in deze traditie ben geworteld al realiseer ik me tegelijkertijd ook terdege dat mijn kinderen dit eigenlijk niet meer meemaken. Zij vragen me om het verschil tussen gereformeerd en hervormd uit te leggen en voor ik het weet ben ik bezig een historische schets te geven en zie ik hun aandacht verslappen. En gelijk hebben ze, denk ik. Want het hokje maakt in wezen niet uit. Waar het echt om gaat is of je je durft te laten raken door het geloof, of je het aandurft om jouw leven in handen van de Ene, de Eeuwige te leggen. Of je het durft uit te spreken, dat het Evangelie van Christus van levensbelang is voor mensen en je met jouw leven in dat spoor wilt gaan, of je het aandurft om je over te geven aan Liefde, eenmaal uitgesproken als Woord in het begin Uiteindelijk is het dat wat mij drijft, in mijn leven, in mijn werk: die geweldige, bevrijdende, goede boodschap! En ik hoop daarin altijd ook dichtbij dat ontvankelijke en huppelende kind te mogen blijven. Ik zie er naar uit om dat samen met u en jullie te delen. Op 20 oktober hopen mijn man Haaije en ik te verhuizen naar de prachtig verbouwde pastorie aan de Van der Duijn van Maasdamlaan 5, Met ons mee komen Jonathan, die inmiddels op het Kalsbeek College zit, en Esther, die begonnen is met een HBO-studie in Utrecht. Er zijn nog vier kinderen, Niek, Ruth, Harmen en Maurits. Een paar zijn intussen bezig met uitvliegen, een paar wonen nog bij de andere ouder. Met al dat in- en uitgaande verkeer is het soms heel vol in huis en dan weer lekker rustig ach, zo blijven we in beweging. Marianne Paas Feenstra 1

2 De Kerkdiensten Zondag 19 oktober Opstandingskerk 9.30 Ds. N. van Tellingen organist: Jan Westhoff kinderoppas 9.30 Tienerkerk Kruiskerk 9.30 Ds. C. v.d.kooi organist: Arie Schüller kinderoppas Collectes voor het jeugdwerk en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Ds. P. Masmeijer Kerkdiensten voor en met mensen met een verstandelijke beperking Maranathakerk (Hervormd) 9.30 Ds. J.A. Berkheij Ds. L. Vogelaar Petruskerk (Hervormd) 9.30 Ds. A. Scheer Ds. G. Schouten, gezamenlijke dienst Overige diensten Het Baken Remco Oosterhoff Careyn Weddesteyn Ds. N. van Tellingen Hofpoort Grote zaal Ds. M. v.d.kooi-dijkstra m.m.v. cantorij Kamerik Weeksluiting t Oude Landt Zaterdag 18 oktober Ds. N. van Tellingen Zaterdag 25 oktober Ds. E. Hoogerwerf Zaterdag 1 november Ds. G. Schouten Zondag 26 oktober Opstandingskerk 9.30 Ds. G. Polderman organist: Jan Westhoff kinderoppas Kruiskerk Ds. N. van Tellingen organist: Marnix v.d.ploeg m.m.v. Combo van de Hoop kinderoppas Ds. M. Meiring, Uur van lofprijzing, gezamenlijke dienst organist: Jan Westhoff Collectes voor het kerkelijk werk en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Ds. A. Treuren Maranathakerk (Hervormd) 9.30 Ds. C. Floor Petruskerk (Hervormd) 9.30 Ds. G. Frederikze Ds. K. Borsje Overige diensten Het Baken ZIN-bijeenkomst Careyn Weddesteyn Ds. E. Hoogerwerf Hofpoort Grote zaal Ds. J.C. Colenbrander Interkerkelijk morgengebed Elke woensdagmorgen 9.00 Petruskerk Zondag 2 november Opstandingskerk 9.30 Ds. M. Paas organist: Erick Versloot kinderoppas Kruiskerk Ds. N. van Tellingen, Schooldienst met Willem Alexanderschool organist: Arie Schüller kinderoppas Collectes voor KerkinActie/zending en voor beheer en onderhoud Lutherse Kerk Ds. P. Masmeijer Maranathakerk (Hervormd) 9.30 Ds. H. Markus Ds. M. Paul; Themadienst Onze Vader ; Bede: Uw Naam worde geheiligd Petruskerk (Hervormd) 9.30 Ds. G. Schouten Ds. N. van Tellingen; gezamenlijke cantatedienst Overige diensten Het Baken Ferdinand Verboom Careyn Weddesteyn kapel Dhr. W. Pantjes; dienst voor doven en slechthorenden Ds. G. Schouten Hofpoort Grote zaal Pastor B. van Kooten Woensdag 4 november Maranathakerk Dankstond voor gewas en arbeid Ds. N. van Tellingen Leesrooster zondag 19 oktober Efeziërs 4:1-6 maandag 20 oktober Efeziërs 4:7-16 dinsdag 21 oktober Efeziërs 4:17-24 woensdag 22 oktober Efeziërs 4:25-5:2 donderdag 23 oktober Efeziërs 5:3-20 vrijdag 24 oktober Deut. 4:44 5:5a zaterdag 25 oktober Deut. 5:5b-21 2 zondag 26 oktober Deut. 5:22 6:3 maandag 27 oktober Deut. 6:4-25 dinsdag 28 oktober Deut. 7:1-11 woensdag 29 oktober Deut. 7:12-26 donderdag 30 oktober Deut. 8:1-6 vrijdag 31 oktober Deut. 8:7-20 zaterdag 1 november Deut. 9:1-24 zondag 2 november Psalm 131 maandag 3 november Deut. 9:25 10:11 dinsdag 4 november Deut. 10:12 11:9 woensdag 5 november Deut. 11:10-32 donderda 6 november Efeziërs 5:21-33 vrijdag 7 november Efeziërs 6:1-9 zaterdag 8 november Efeziërs 6:10-17

3 Bij de diensten Kerkdiensten voor en met mensen met een verstandelijke beperking Op 19 oktober is er om 10:30 uur in de Lutherse Kerk een bijzondere kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking die in het teken staat van de schriftlezing Lucas 14:16 tot 24. Ds. Pieter Masmeijer zal deze dienst voorgaan, waarbij de nadruk zal liggen op simpelere en begrijpelijke bewoordingen en door middel van extra visualisatie en herhaling het verhaal onder de aandacht gebracht. De dienst heeft geen extra kindernevendienst, omdat de preek ook voor kinderen begrijpelijk zal zijn. Tijdens de dienst zullen eveneens mensen vanuit deze bijzondere doelgroep in ons midden iets voorlezen of uitbeelden. De bijzondere diensten worden circa 6 keer per jaar gegeven bij de verschillende kerken in Woerden. In deze diensten wordt gestreefd om de schriftlezing, verkondiging en liederen zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de beleving van de mensen met een verstandelijke beperking, zodat deze mensen en hun naasten zich binnen onze geloofsgemeenschap in Woerden ook welkom mogen voelen. Namens de werkgroep kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking, Eveline van der Valk-Pouwels Uur van de Lofprijzing Datum en plaats : zondag 26 oktober in de Kruiskerk om uur Organist : Jan Westhoff Muziek en zang : Combo JOY Voorganger : Ds. Marieke Meiring In dit Uur van Lofprijzing zal als vrucht van de Geest vreugde worden uitgewerkt. In de liederen is er veel keuze om dit thema van blijdschap en vreugde zingend te beleven. De dominee geeft inhoud aan dit thema door met ons over na te denken uit een bijbelgedeelte wat eindigt met de woorden: want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Weet u welk bijbelgedeelte dat is? Mogen we u/jullie ook dan ook harte welkom heten? Namens de werkgroep Geloof en Cultuur, Pieter t Hart Onze Vader ; Jaarthema Plaatselijke Raad van Kerken De geloofsgemeenschappen in Woerden geven met dit gemeenschappelijk jaarthema vorm aan hun onderlinge verbondenheid. De tweede dienst heeft als thema: UW NAAM WORDE GEHEILIGD. Ds. M.J. Paul uit Ede, docent aan de Christelijke Hogeschool aldaar, staat met ons stil bij de vraag wat dit voor ons betekent. Deze dienst is op zondagavond 2 november om uur in de Maranathakerk. De volgende dienst, met als thema: UW KONINKRIJK KOME, is op zondagochtend 23 november in de Bonaventurakerk. U wordt van harte voor deze diensten uitgenodigd. Plaatselijke Raad van Kerken Woerden Cantatedienst op 2 november Ik was verheugd toen men mij zei: laten we naar het huis van de Heer gaan. Met deze woorden van psalm 122, op muziek van Michael Haydn ( ), begint de cantatedienst. Muziek met een uitnodigend tempo dat de vreugde van vers 1 goed weergeeft. De stuwende instrumenten zijn de contrabas en de cello. Daar bovenuit versieren de violen de melodie met snelle loopjes. Aan het eind van het motet komen verschillende muzikale motieven terug op het woord Halleluia. Als canticum na de meditatie zingen we Laudate Dominum (psalm 117) van J. S. Mayr ( ). In een dialoog, tussen sopranen en tenoren, die wordt onderbroken door het hele koor, wordt de psalm gepresenteerd waarbij de sopranen als de echo van de tenoren dienst doen. In de doxologie, aan het eind van het motet, wordt het motief van het begin herhaald. In het laatste deel van de lofprijzing hebben de alten en tenoren een syncopisch ritme dat een verhaastend effect heeft. De geloofsbelijdenis komt uit de mis nr. 3 van Moritz Brosig ( ). Na het gregoriaanse intro, Credo: ik geloof in één God, zet het koor krachtig, éénstemmig in met een muzikaal thema dat telkens wordt herhaald, wanneer het geloof beleden wordt. Door deze herhaling krijgt de belijdenis steeds meer kracht. En vlees geworden is door de Heilige Geest, prachtig verklankt door 4 tot 8-stemmig koor, resulterend in 6-stemmigheid, zonder sopranen, met de woorden En voor ons is gekruisigd, op een steeds lager wordende melodie, eindigend in een totale éénstemmigheid bij de woorden en begraven is. Daarna klinkt drie keer met toenemende intensiteit de uitroep dat Hij is opgestaan! De muziek vertolkt de belijdenis, dat Hij is opgevaren, op een schitterende wijze. Het koor zingt, éénstemmig, deze frase op een steeds hoger worden melodie. De geloofsbelijdenis eindigt met een vol amen dat als een uitroepteken al het voorgaande nog eens bekrachtigt. Rond de gebeden zingen we het Kyrie en het Agnus Dei uit de mis in f-klein van Joseph Schnabel ( ). Deze delen kenmerken zich door verstilling en heftigheid. Op het ene moment wordt het kyrie als het ware uitgeschreeuwd, waarna het fluisterend zacht wordt herhaald. Hetzelfde horen we bij het dona nobis pacem. We hopen dat velen deze dienst met ons willen vieren. Namens het Projectkoor, W. Tilstra Collecte 2 November Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale Theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Van harte aanbevolen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Hans van Oostenbrugge 3

4 Nieuws uit wijk Oost Predikant: ds. Marianne Paas, van der Duijn van Maasdamlaan 5, 3445 CA tel , Voorzitter wijkkerkenraad: Frans Jansen, tel , Scriba: Annemiek van Leeuwen, Dr. Tilanuslaan 8, 3445 CS Woerden, tel , Kopij voor de zondagsbrief Opstandingskerk: (donderdag vóór 18 uur) Autorijdienst wijk Oost: E. Hoogenboom, tel , Van start gegaan. In de afgelopen weken ben ik begonnen met mijn eerste verkenningstochten. Veel nieuwe gezichten en nieuwe namen, veel informatie om te verwerken ik was bijna vergeten hoe het ook weer voelt om ergens nieuw te beginnen. Intussen zien we er wel echt naar uit om ook in Woerden te gaan wonen, maar dat is nu gelukkig ook in zicht. Met elkaar hebben we een start gemaakt met het nieuwe seizoen: een leuke en vrolijke startdienst en voldoende gelegenheid voor ontmoeting vooraf en naderhand. Heel veel dank aan degenen die veel werk hebben gehad aan de voorbereiding voor deze zondag. Al die nieuwe indrukken en alles wat ik hoor, maken dat de ideeën over van alles en nog wat beginnen te stromen. Maar ik heb me heilig voorgenomen eerst eens rustig rond te kijken en de tijd te nemen om u en jullie, de gemeente maar ook het Woerdense te leren kennen. In ieder geval is er eerst een honderd-dagen-periode gereserveerd. Daarna ga ik met de Kerkenraad in gesprek over wat ik heb gezien en wat me is opgevallen. Aan veel mensen merk ik dat er een verlangen is om nu met elkaar vooruit te kijken en het verleden de plek te geven die het in geloof toekomt. Daar maak ik graag deel van uit als er iets is dat we in de geloofsgemeenschap mogen ontdekken, dan is het dat we worden uitgenodigd om open te staan voor een goede toekomst: Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen, naar een land dat God zal wijzen. (NLB 832) zongen we in de startdienst in canon! Ga je mee op weg? Of? Als er nog iets is dat je hindert om die stap naar de toekomst te zetten en je zou daar nog graag met iemand over willen praten, dan kun je altijd contact opnemen met je sectieouderling. De Pastorale Raad en huiskamergesprekken De Pastorale Raad is afgelopen week bijeen geweest. Een geweldige opkomst van ouderlingen en contactpersonen. Met elkaar hebben we uitgewisseld wat ons drijft in het pastoraat en we hebben afspraken gemaakt over het komend seizoen. Er is veel enthousiasme om samen de schouders er onder te zetten, om het omzien naar elkaar zo vorm en inhoud te geven dat we ons als gemeente van Christus verbonden weten met elkaar en met mensen om ons heen. De wijkgemeente rond de Opstandingskerk is groot: ruim duizend leden telt de kaartenbak. Om iedereen (inclusief mijzelf) zoveel mogelijk gelegenheid te geven voor een eerste kennismaking zullen we het hele seizoen door in alle secties meerdere huiskamergesprekken organiseren. Ieder wordt daar door het eigen sectieteam persoonlijk voor uitgenodigd. Ik hoop u en jullie in die setting een keer te ontmoeten. Afscheid van ds. Gilda Polderman Ruim anderhalf jaar heeft ds. Gilda Polderman een flink deel van de pastorale zorg op zich genomen. Per 1 november zal ze zich weer helemaal wijden aan haar eigen gemeente in Kamerik. We zijn haar ontzettend dankbaar voor het werk dat ze in onze gemeente heeft gedaan. In de dienst van zondag 26 oktober, waarin zij zelf zal voorgaan, willen we afscheid van haar nemen. We wensen haar veel zegen voor de toekomst! Een felicitatie Heel bijzonder is het dat de heer en mevrouw Hortensius op 12 oktober hun 65-jarig huwelijk mochten vieren. Een hartelijke gelukwens voor hen beiden! Marianne Paas Feenstra Vanuit de Wijkkerkenraad Een korte impressie waar we als uw Kerkenraad mee bezig zijn. De eerste vergadering ligt achter ons. Deze stond in het licht van het elkaar beter leren kennen. Heel fijn dat we nu ook onze nieuwe predikant, Ds. Marianne Paas in ons midden hebben. Iedereen vertelde aan de hand van twee symbolen/platen wat haar of hem bezighield, als persoon en als ambtsdrager. Mooi om zoveel openheid en inspiratie bij elkaar zien. Op het moment dat ik dit schrijf zit de tweede vergadering er aan te komen. Wat speelt er? We gaan een Werkgroep Eredienst en Liturgie instellen. Een deel van de werkgroep is reeds wekelijks bezig, zie het uitstekende werk van de samenstellers van Zondagsbrief en van de Orde van Dienst! Hoe de werkgroep uitgebreid en ingericht wordt en wat haar opdracht zal zijn is onderwerp van gesprek. De ochtenddienst van 30 november zal een ZIN-dienst zijn. We vinden het wezenlijk dat onze jeugd ook eens haar (andersoortige) dienst bij ons viert. Deze dienst komt in plaats van de gewone dienst, zie verder het stukje in deze Kerkklanken. Tenslotte delen we graag met u, leden van onze wijkgemeente onze ideeën en horen we graag die van u. We doen dat weer door Bij te praten na de kerkdienst. De eerstvolgende keer is gepland op 9 november. Houd u deze vrij? Namens de Wijkkerkenraad, Frans Jansen Beamer en geluid Opstandingskerk De bestelling van de beamer met bijbehorende apparatuur en nieuwe geluidsapparatuur is nu bij de leverancier. Ik verwacht komende week een datum door te krijgen van de leverancier wanneer er geleverd kan worden. Met het klusteam zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het verplaatsen van de studio naar het balkon. In de volgende editie van Kerkklanken zal ik u uitgebreider informeren over de stand van zaken en de datum bekendmaken wanneer we de apparatuur in gebruik zullen nemen. Arie Kuiper 4

5 Nieuws uit wijk West Predikant: ds. N. van Tellingen, A.C. Willinkstraat 15, tel , Werkzaam wijk West Telefonisch bereikbaar tussen 17 en 18 uur. Vrije dag: zaterdag. Voorzitter: A. Bol, tel , Scriba: mw. W.L. (Wilja) Smit-Hakkenberg, Burg. van Kempensingel 2, 3443 AL Woerden of Kopij voor de zondagsbrief Kruiskerk: Autorijdienst wijk West: Piet Hagendijk, tel Gewone taal De reacties op een nieuwe bijbelvertaling zijn bijna altijd voorspelbaar. Er zijn ontvangers die het prachtig vinden: dichtbij taal, direct, toegankelijk, etc. En er zijn ook deskundigen die het maar niets vinden: het doet geen recht aan de grondtaal, het is een versimpeling, het mist de kern, etc. Zo gaat het ook inmiddels ook met de Bijbel in Gewone Taal die onlangs verschenen is. Zeker, er is van alles op aan te merken. Het is geen kanselbijbel, geen bijbel voor geoefende lezers, geen laatste ultieme vertaalslag. Maar wel een bijbel die de dingen heel gewoon benoemd, eenvoudig en toch zuiver. Dus voor een jonge generatie die niet met de bijbel opgegroeid is het een heel aangename vertaling. Maar ook voor trouwe kerkgangers zijn er mooie vertaalslagen te ontdekken. Aanbevolen dus? Ach, als u al meerdere vertalingen hebt, verplicht is het echt niet. Maar een mooie aanvulling is het zeker. Een voorbeeld: Luidde het 7e gebod in de oude vertaling: Gij zult niet echtbreken, in de NBV: pleeg geen overspel, en nu in deze bijbel: Ga niet vreemd. De Hoop Dordrecht verzorgt dienst 26 oktober Voor deze zondag hebben we Stichting De Hoop uitgenodigd om mee vorm te geven aan de eredienst. Deze Stichting doet al vele jaren aan verslaafdenopvang en zorg vanuit christelijk perspectief. In de dienst zullen een medewerker en een ex-verslaafde iets vertellen en zal de muziek en zangbegeleiding verzorgd worden door hun bandje. En natuurlijk, de diaconale collecte is bestemd voor De Hoop. Fijn dat zij zo in ons midden kunnen zijn. Scholendienst 2 november De week daarop is het eveneens bijzonder. Want dan zal de W. Alexanderschool meewerken aan de dienst. We zijn dat inmiddels wel gewend, 1x per jaar een school te gast, maar tegelijk is het ook weer bijzonder als zoveel ouders en kinderen de dienst meevieren en inhoud geven. We zijn benieuwd! Contactpersonenavond 29 oktober Het was al aangekondigd, maar nu nogmaals een herinnering aan de avond voor alle contactpersonen in onze wijk. Dat zijn er gelukkig heel wat en we hopen er velen te ontmoeten op deze avond. Om bij te praten, om er plezier in te blijven houden, om er wat van te leren, en ook nog gewoon omdat het gezellig is! Kruiskerk, inloop vanaf kwart voor acht. Tweemaal 50 jaar getrouwd Op dezelfde dag, 22 oktober a.s. zijn twee echtparen uit ons midden vijftig jaar getrouwd. Het zijn Herman en Maartje Groen- van Wieringen, Julianalaan 33 Zegveld en fam. Fritsma de Boggende, F. Bolstraat 29. Beide paren wensen we feestelijke dagen toe en zegen voor de toekomst! Meeleven Voor meerdere leden uit onze wijk zijn het zorgelijke tijden. Bij Joop Littel, Amsteloord, is een ernstige ziekte geconstateerd. Jan Buis, A. van Ostadestraat, is voor revalidatie in Weddesteyn opgenomen. Gerrie de Hoop, Eikenlaan, vertoeft nog in De Hoogstraat in Utrecht. Lily Heyns uit Zegveld komt dezer dagen thuis uit het UMC. Tenslotte Wonderen zijn geen garantie voor geloof, maar geloof opent wel het zien van wonderen. Nico van Tellingen Een nieuw seizoen 3 Zoals ook in het vorige stukje over het nieuwe seizoen vermeld, zijn we als Wijkkerkenraad van de Kruiskerk vooral verantwoordelijk voor: Het pastoraat in wijk West. Inrichting van de Kruiskerk. De liturgie en de eredienst in de Kruiskerk. Opbouw en toerusting in wijk West. Werving en toerusting van vrijwilligers. Vorige keer heb ik geschreven over het Pastoraat en nu een stukje over de inrichting van de Kruiskerk. De afgelopen maanden hebben we met name nagedacht over een eventuele aanpassing van het liturgisch centrum. Waarbij de onderstaande vragen door ons zelf of door anderen gesteld zijn. Bij de oplevering van de gerenoveerde Kruiskerk in 2000 was een van de afspraken, dat de vernieuwing van het Liturgisch Centrum, met een tot de verbeelding sprekend kunstwerk achterin de nis later aan de beurt zou komen. Is het nog niet zo ver? Kunnen de banken die weggehaald zijn om meer ruimte voor het koffiedrinken en ontmoeten te creëren maar nu voorin de kerk staan, niet verwijderd worden? Is zo n preekstoel nog wel van deze tijd? Kan het doopvond niet zo gemaakt worden, dat het gemakkelijker te verplaatsen is? Kan er niet een betere beamer opstelling gemaakt worden? Zo n tafeltje met de beamer voor in de kerk en dat scherm vlak boven het hoofd van de predikant, kan dat niet anders? Kan er op het podium niet meer of betere ruimte gemaakt worden voor de steeds vaker optredende muzikanten. Kan het podium ook beter geschikt gemaakt worden voor de toenemende doordeweekse activiteiten? Nadat een werkgroepje vast wat voorwerk heeft gedaan, is een verzoek om op deze vragen een antwoord te vinden, bij Annekoos Littel, onze binnenhuisarchitect neergelegd. Er is gevraagd of ze samen wil werken met Jaap Koningen die veel verbouwingen 5

6 Wijk West, vervolg van pagina 5 voor onze kerken ontwerpt en met Huib de Bruin van de werkgroep beeld en geluid. Verder is gemeld, dat we de volgende zaken graag willen behouden. Een verhoging waarvandaan de predikant of iemand anders kan spreken op een manier dat hij/zij voor alle aanwezigen in de zaal goed zichtbaar blijft. De liturgie tafel. De Paaskaars. Het doopvont (eventueel aangepast). De zevenarmige kandelaar. We hopen dat Annekoos met een mooi voorstel komt, waar we allemaal enthousiast van worden en daarna zullen we wat acties organiseren om tot volledige financiering te komen. Wel is er al een gift binnengekomen waar b.v. de beameropstelling van veranderd kan worden. Heeft u soms goede ideeën, gedachten of wensen omtrent het liturgisch centrum of de verdere inrichting van de Kruiskerk, laat het ons weten. Bij voorbaat dank! Wintertijd, later naar de kerk! Zoals ook voorgaande jaren, zal met het ingaan van de wintertijd op 26 oktober, de ochtenddienst in de Kruiskerk om uur beginnen. We hopen voor de komende winterperiode op fijne samenkomsten. Met een aanvangstijd, inhoud, tijdsduur van de viering en goede mogelijkheden van ontmoeten na de dienst wat door de meeste gemeenteleden als prettig en inspirerend wordt ervaren. Namens de wijkkerkenraad, Arie Bol (voorzitter) 6 Aan de gemeente Activiteiten Werkgroep Geloof en Cultuur Op zaterdag 18 oktober begint in de Lutherse kerk om uur een orgelestafette rond het thema Luther met medewerking van o.a. Jan Jansen, Geerten Liefting, Jeroen de Haan en Erick Versloot. Woerden zingt! Samenzang met een projectkoor en Jeroen de Haan in de Lutherse kerk op zaterdag 25 oktober. Aanvang uur. Op woensdag 29 oktober komt de dichter/predikant Sytze de Vries vertellen over zijn werk en de liederen die hij schreef. Veel van die liederen staan in het Nieuwe Liedboek. We zingen ze samen met Hans van Vliet en Erick Versloot. Een bijzondere avond. Opstandingskerk, uur. U kunt op zaterdag 1 november nog mee naar de dag van Open Doors in de Jaarbeurs. Aanmelden bij Astrid en Pieter t Hart ( ). Op zondag 2 november is er een concert van Woerdense musici in de Lutherse kerk. Aanvang uur. Hoeveel is genoeg? Gerrit Elings spreekt op dinsdag 4 november met u over wat echt van belang is in het leven. De Open Poort Harmelen, uur. Kees Wisse spreekt op 5 november in de Lutherse kerk over de muzikale kant van Maarten Luther. Aanvang uur. Aanmelden voor de activiteiten via of (als u geen internet kunt gebruiken) bij Martha van de Pol ( ). Piet de Koning Actie4Kids Schoenendoosactie De Actie4Kids schoenendoosactie gaat weer van start! Ook dit jaar hopen we weer vele kinderen in Sierra Leone te verrassen met een mooie gevulde schoenendoos! Op zondag 2 en 9 november zullen er zowel in de Kruiskerk als in de Opstandingskerk flyers en lege schoenendozen worden uitgedeeld. Op zondag 16 en 23 november kunnen de gevulde en versierde schoenendozen weer in de kerken worden ingeleverd. Iedereen, jong en oud, kan meedoen aan deze actie. Mocht u/jullie wel mee willen doen, maar vindt u/jullie het vullen en versieren van een schoenendoos een te grote belasting, dan is het ook mogelijk om losse vulproducten in te leveren. Hiervoor zal in beide kerken een doos staan. Ook is er een mogelijkheid om op de inleverzondagen een financiële bijdrage, voor het verzenden van de dozen, te doen in het daarvoor bestemde geldkistje. We hopen dat u/jullie allemaal mee doen aan deze mooie en dankbare actie! Namens de Kruiskerk, Anneke van der Zaag Namens de Opstandingskerk, Erica Klerk Pelgrimstocht Graag nodigen wij u uit mee te wandelen met de pelgrimstocht op zondag 2 november. Op deze middag maken we de viermolengangtocht bij Aarlanderveen. We verwachten u rond uur bij de familie Oudijk, Elzenlaan 9 te Zegveld. Na de koffie vertrekken we vandaar met volle auto s naar ons vertrekpunt. Wim en José Oudijk ( , , Meidenavond Op vrijdag 7 november is er weer een meidenavond voor iedereen van jaar. Deze keer willen we weer met elkaar eten in de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk. Jullie zijn van harte welkom om uur. Wij zorgen voor een soepje vooraf en willen aan jullie vragen om iets te maken voor het hoofdgerecht of het toetje. We hopen jullie allemaal te zien op 7 november! Laat je even weten of je komt en wat je meeneemt voor lekkers? Janna, Karla en Mirjam

7 Terugkomavond voor doopouders Op dinsdagavond 28 oktober wordt er weer een terugkomavond voor doopouders georganiseerd. Als je de afgelopen 4 jaar je kindje hebt laten dopen ben je van harte welkom. Samen met ds. Marianne Paas Feenstra gaan we in gesprek over het thema: Geloven geef je door. We hopen weer met veel ouders bij elkaar te komen in de Kruiskerk om uur. Neem het geboortekaartje van je kind(eren) mee! Artho Hanemaaijer, Karin ter Horst en Rick Meijer Lutherse Gemeente Woerden viert 450-jarig bestaan Orgelestafette en Woerden Zingt! Met een orgelestafette en een variant op Nederland Zingt! nodigt de lutherse gemeente muziekliefhebbers uit mee te doen met de viering van haar 450-jarig bestaan. Op zaterdag 18 oktober wordt vanaf uur een orgelestafette op het prachtige Bätzorgel in de Lutherse Kerk gehouden. Een week later, op zaterdag 25 oktober, aanvang uur, kunt u meezingen in Woerden Zingt. De toegang bij beide activiteiten is gratis. Aan de orgelestafette op zaterdag 18 oktober doen de volgende Woerdense organisten mee: Kees Bruggeman, Jeroen de Haan, Geerten Liefting, Arie Schuller en Erick Versloot. Iedere organist zal een korte inleiding geven en daarna een orgelwerk spelen op het thema Luther. De middag wordt ingeleid door Jan Jansen, voormalig organist van de Domkerk in Utrecht, die ook een eigen muzikale bijdrage zal leveren. Zaterdagavond, 19:00 uur. In vele huiskamers wordt geluisterd naar een uitzending van Nederland Zingt. Op zaterdag 25 oktober komt Woerden Zingt vanuit de lutherse kerk. De avond staat in het teken van samenzang van bekende liederen uit het liedboek. Daarbij wordt o.a. medewerking verleend door een projectkoor onder leiding van Jeroen de Haan, cantor-organist van de lutherse gemeente. Na afloop van beide activiteiten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Stichting Dovenschool Madurai. Meer informatie over de Lutherse Gemeente Woerden is te vinden op www. lutherswoerden.nl en op de Facebookpagina (onder Lutherse Gemeente Woerden). Ariadne Rook ) Opbrengst De U van Uit Het is alweer een tijdje geleden maar bij de meeste ligt te vakantie toch nog steeds vers in het geheugen. Mogelijk ook nog onze actie De U van Uit. Daarbij riepen we u op een klein deel van uw vakantie luxe te delen met anderen die veel minder hadden. Een aantal mensen heeft aan die oproep gehoor gegeven met het mooie resultaat van 650 euro. Hartelijk bedankt voor uw bijdragen! Met dit geld kan de diaconie weer een aantal gezinnen een mooie week bezorgen. Hans van Oostenbrugge Dank Voor alle blijken van medeleven tijdens mijn onverwachte ziekenhuisperiode willen wij jullie allen heel hartelijk danken. Jullie warme belangstelling, kaarten, telefoontjes enz. deden ons zeer goed. Dank je wel! Ineke en Geer van der List Vier thema avonden in Wijk Zegveld Afgelopen seizoen zijn er 10 films over de Bijbel geweest. Een prachtig overzicht van wat er is gebeurd in de tijd van de Bijbel. Deze films zijn de basis voor 4 thema avonden die dit seizoen georganiseerd worden. Welke boodschap hebben die oude verhalen voor ons? Eerste avond is donderdag 6 november bij Arja en Cees de Vink, Middenweg 41. De andere avonden begin december, half januari en eind februari. Locatie en dag stellen we op de eerste avond vast. Voor meer info kan je terecht bij Caroline de Kruijf ( ), Harma de Jong ( ), en Cees de Vink ( ) Afscheid bij Vluchtelingenhulp Vrijdagmiddag 30 september. Het is druk in het kantoor van Vluchtelingenhulp, in de Bleek, net achter het Gemeentehuis. Vrijwillige medewerkers en vrienden. We zien ook enkele mensen die uit Somalië en Irak afkomstig zijn. Wat zoeken al die mensen? Ze zoeken Maud. Maud is een begrip bij Vluchtelingenhulp. Maud Koningen heeft in meer dan zestien jaar als vrijwilligster talloze vluchtelingen geholpen. Ze installeerde hen in hun huizen. Ging met hen naar huisarts en ziekenhuis. Zocht scholen voor hun kinderen. En regelde veel zaken met hen bij de Gemeente. Heel energiek. Dat zij er straks niet meer bij is kan niemand zich indenken. Dat bleek wel uit de hartelijke woorden die met de bloemen haar toegevoegd werden. Maud is een doener. Geen spreekster. Haar dank en gevoelens uitte ze met het gedicht van Marijke Abbink dat alle aanwezigen in een smaakvol envelopje meekregen. Ik wil het ook u niet onthouden. Goud zoeken Je bent een kind door God bemind en voor t geluk geschapen Je bent uniek en sympathiek vol met Gods goede gaven Je bent een mens daardoor jouw grens die telkens op komt dagen Er stroomt een gouden draad door ieder mens; die zichtbaar maken is Gods wens. In deze geest heeft Maud op bescheiden, maar energieke, wijze veel mensen geholpen. Evert Hoogerwerf 7

8 Het Baken Pioniersplekken Woerden is twee pioniersplekken rijker. Op 30 september zijn de handtekeningen gezet door de PKN kerken in Woerden en de landelijke PKN voor twee pioniersplekken. Twintigers Woerden en Het Baken zijn nu officieel een pioniersplek waardoor deze initiatieven in Woerden extra ondersteuning krijgen vanuit de landelijke kerk. Naast een financiële bijdrage hebben beide initiatieven een eigen adviseur vanuit de landelijke kerk en zijn er twee keer per jaar teamretraites waar de teams naar toe kunnen. Tijdens de retraites worden ervaringen uitgewisseld met andere pioniersplekken en vindt er coaching plaats. Landelijk heeft de PKN als doelstelling om honderd pioniersplekken te realiseren en het is mooi om te zien dat twee van deze plekken in onze gemeente zijn. Bij de ondertekeningen waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit onze gemeente en de landelijke kerk waarbij ook nog geluisterd werd naar een lied dat werd uitgevoerd door de muzikanten van Het Baken. Mirjam Oosterhoff en Ferdinand Verboom Uit de vergadering Uit de vergaderingen van de AK d.d. 4 september en 9 oktober Op 4 september jl. startte voor de Algemene Kerkenraad (AK) het vergaderseizoen We namen afscheid van Karin Wijma als scriba, tegelijkertijd kozen we Sabine vd Maarl tot nieuwe scriba van de AK. Belangrijke onderwerpen op de vergadering waren: een overzicht van scholingsmogelijkheden en het (concept-) activiteitenplan van het AK beleidsplan Geroepen, Geraakt, Gezonden. Het overzicht scholing en toerusting gaat iedereen in eigen geleding bespreken en vervolgens terug melden in de AK. Het activiteitenplan stelt ons in staat de voortgang in de gaten te houden. Na verwerking van opmerkingen komt dit bij het AK beleidsplan op de website te staan. Ten aanzien van de pioniersplekken Het Baken en het Twintigersproject is het oorspronkelijke reglement voor het Overlegorgaan Algemene Kerkenraden(OAK), het bestuursorgaan van het Baken en het Twintigersproject, geactualiseerd. Op 30 september jl. zijn de samenwerkingsovereenkomsten Pioniersplekken tussen de drie PKN-kerkenraden en PKN in een feestelijke bijeenkomst in Het Baken ondertekend. Op 9 oktober jl. hebben we ons samen met leden van de moderamina van de wijkkerkenraden en de diaconie gebogen over voorbereiding van wijk-gemeenteavonden over de voortgang van PKN-vorming in Woerden. Ons startpunt is als volgt: 1. Voortgaande samenwerking maakt het mogelijk diversiteit en kleuring in stand te houden en te verdiepen, antwoorden op krimp te vinden en ons als kerk vitaler en meer gemeenschappelijk te presenteren aan de samenleving We willen het gesprek over een Protestantse Gemeente intensiveren in de eigen gemeente en met de Hervormde Gemeente (HG) en Lutherse gemeente. - Met de HG en de Lutherse gemeente willen we een gezamenlijke route van onderzoek, uitvoering en besluitvorming afspreken; vanaf 2015 met gemeenschappelijke ondersteuning vanuit de PKN. Aan de hand van de volgende vragen hebben we als het ware een wijkavond over dit onderwerp geoefend : 1. Welke motieven zijn er voor verdere PKN vorming? 2. Welke drempels zijn er in het proces? 3. Welk (wenkend) perspectief zie je in een Protestantse gemeente? 4. Voor welke manieren van geloofsbelevingen moet ruimte zijn? 5. Wat moet behouden worden en/of als nieuw element toegevoegd worden? De uitgebreide setting (AK en moderamina) en de gekozen werkvormen (aansprekend PKN filmpje, stille wanddiscussie en gesprek) zorgden voor een geanimeerde en productieve bijeenkomst. De conclusie is dat we nog aan de vragen en de werkvormen moeten sleutelen. Dit belangrijke onderwerp gaan we niet in een wijkavond met elkaar afdoen. Een klein clubje gaan de ontdekkingen van deze avond verder uitwerken. Frans Jansen en Arie Bol gaan snel op zoek naar data voor de wijkavonden. Ruud van der Herberg, Sabine vd Maarl

9 Kerkrentmeesters Aandacht voor uw vrijwillige bijdrage 2014 (VVB) Begin dit jaar is voor de kerk in totaal aan VVB toegezegd. Alle betrokkenen zijn daarvoor door ons al eerder bedankt, namens de gemeente als geheel. Per 1 oktober is door ons ontvangen een bedrag van (67%). Dus verwachten wij nog te ontvangen. Zouden we de VVB regelmatig gespreid over het jaar gespreid over het jaar ontvangen dan hadden wij afgerond ontvangen moeten hebben. Wij lopen per 1 oktober dus achter op dit schema. Met andere woorden, van het nog te ontvangen bedrag aan VVB van totaal betreft een groot deel echte achterstanden op de toezeggingen. Het andere deel komt normaal gesproken binnen in de maanden oktober november en december. Dat zo n achterstand vervelend is voor de penningmeester zal duidelijk zijn, want zijn betalingen gaan elke maand met voorspelbare regelmaat door. Bovendien willen we met z n allen dat aan het einde van En verder... het boekjaar alle toezeggingen daadwerkelijk binnen zijn. Vandaar ons vriendelijke verzoek aan ieder: gaat u alstublieft even na of u misschien ook behoort bij hen die achterlopen in hun VVB betalingen, vergeleken bij de eerdere toezegging. Zo ja, maakt u dan uw achterstand alstublieft in de komende maand goed! Dat scheelt de penningmeester en de VVBadministratie in december en januari heel veel zoekwerk en het sturen van individuele herinneringsbrieven, welke actie wij liever achterwege zouden laten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Wij zullen u via Kerkklanken op de hoogte houden van de totaalstanden van de VVB in november en december. Namens het College van Kerkrentmeesters, Mijni Blom (VVB administratie) en Flip Romijn (penningmeester) Huilen om Gaza Op Israëlzondag 5 oktober is het blad Kerk en Israël Onderweg, van de PKN, weer in onze gemeentes verspreid. Dat ging deze keer niet zonder slag of stoot. Leden van de werkgroep Kerk en Israël uit onze eigen gemeente hebben hier lang over nagedacht, soms van wakker gelegen en intensief met elkaar hierover gesproken. Directe aanleiding nu was het artikel Huilen om Gaza, een persoonlijke impressie van redacteur Reinier Gosker. Iedereen was het er over eens dat het geweld in Gaza, de vernietiging, de doden en gewonden, voldoende reden geeft om te huilen. Datzelfde geldt overigens voor alle geweld van raketten, aanslagen en granaten in heel Israël en Palestina. We leven mee met de bevolking van het land. Die pijn voelen we ook in Nederland, zeker als commissie Kerk en Israël. Er was wel moeite met de eenzijdigheid in het artikel en zeker met de woordkeuze. In stevige woorden wordt in een aantal citaten over het grootste deel van de Israëlische samenleving een negatief beeld neergezet. We zijn ons er van bewust dat het om een persoonlijke impressie gaat. Daarin hoeft misschien niet alles onderbouwd en breed gedragen te worden. Maar onze commissie is van mening dat juist in oorlogsgebieden, zoals nu in Israël en Palestina, het van belang is om te vermijden dat bevolkingsgroepen in hun geheel negatief gekwalificeerd worden. Dat geldt overigens voor zowel de Joodse als de Arabische bevolking van het land. De vrede kunnen we dienen door te bevorderen dat we vooral mensen als mensen blijven zien, en niet door het voeden van vijandsbeelden. Had de commissie Kerk en Israël deze uitgave van het gelijknamige blad van de PKN deze keer beter niet kunnen uitdelen? Of is het goed voor iedereen om te lezen dat er ook zo over gedacht wordt binnen kerkelijke kringen? We zijn benieuwd wat u als lid van onze PKN-kerken en lezer van dit blad daarvan vindt. We ontvangen graag reacties. Namens de commissie Kerk en Israël, ds J.A. Berkheij gmail.com) Concert door het Projectkoor met een professioneel ensemble Op zaterdag 1 november hopen we in de Petruskerk weer te kunnen genieten van een bijzonder concert door het Projectkoor o.l.v. Wiebe Tilstra. Op het programma staan onder meer koorwerken van Moritz Broszig en Michael Haydn. Het koor wordt begeleid door een ensemble bestaande uit zeven professionele musici, aangevoerd door violiste Ruth Houtman en klarinettiste Erica Langereis. De strijkers uit dit ensemble zullen bovendien een uitvoering geven van de Strijkkwartetten nr. 2 en 3 (BWV 155 en 156) van Wolfgang Amadeus Mozart. Mede daardoor belooft het weer een afwisselend concert te worden. Koster Jan-Willem de Koning zorgt voor koffie en thee. De toegang is gratis, er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het concert begint om uur. De volledige programma s kunt u vinden op Ad van Pelt Volleybaltoernooi Vrijdag 14 november is het zover. Dan vindt het jaarlijkse volleybaltoernooi in de Milandhof te Zegveld plaats. Je kan individueel opgeven, maar natuurlijk ook met een team komen. Toch niets leuker om als jeugdclub, CJV, wijkteam, kerkenraad, catecheseteam, werkgroep of als (kerk)vriendenclub te volleyballen? Graag aanwezig zijn om uur. Opgeven kan tot 1 november via of xs4all.nl. Als je niet komt om te volleyballen, dan ben je ook als supporter hartelijk welkom om de sporters aan te moedigen. Henk Ton ( ) en Cees de Vink ( ) 9

10 Voor de kinderen... Boven: Wat een doolhof. Hoe kan Irmi alle paddestoelen plukken, zonder twee keer over dezelfde weg te lopen. (Oplossing pag. 11) Wacht even... Deze vakantiekiekjes zijn helemaal niet hetzelfde! Kun jij de 8 verschillen vinden? (Oplossing pag. 11) 10 Links: Deze plant heeft een bloem gekregen! Alleen is de bloem nog een beetje saai zo. Geef jij de plant weer een beetje kleur?

11 Kerkelijke stand Kerkelijk bureau: Riki de Bruijn, W.Alexanderstraat 7, 3474 JS Zegveld. Telefoon of via Alle berichten van geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden enz. aan dit adres. Bij geboorte, huwelijk en overlijden ook graag naar de wijkpredikant. Gedoopt: Lizzy Schoneveld, Ant. v. Dijckstraat 17, west/02 Ingekomen uit: Kockengen, mw. E. Kleinveld (D), Berkenlaan 30, west/03 Verhuisd: Dhr. W. van Duuren (B) en mw. M. van Duren Blonk (B), Lindenlaan 46, west/03 naar Tournoysveld 44, west/02 Dhr. A. van Amerongen (B), Albert Cuypstraat 15, west/02 naar Troelstralaan 22, oost/02 Dhr. W. van Zelderen (D), Leo Gestelstraat 11, west/02 naar Korenbloemstraat 16 1, oost/04 Dhr. R.L.H. van Vliet (D), Kastanjelaan 21, west/01 naar Beuger 15 west/04 Mw. E.A. Westra (D), Leidsestraatweg 8, west/02 naar Eikenlaan 29, west/03 Mw. M.J.E. van Bemmel (D), Meije 316, west/01 naar Rijnstraat 35 E, oost/03 Mw. J.W.C. van Bemmel (D), Meije 316, west/01 naar Leidsestraatweg 68 3, west/02 Dhr. S. van der Plank (D), Nieuwstraat 21 II, oost/03 naar Rijnstraat 37 D, oost/03 Mw. J. Groenendijk Speijer (B), Leidsestraatweg 77, west/02 naar Dorpsstraat 70, Harmelen, west/02 Vertrokken: Mw. J. Smallenbroek (D), Klaverweide 18, west/04 naar Utrecht Mw. M.C. van Leeuwen (D), Vaartuigenlaan 32, west/04 naar Oudewater Oplossing puzzels: Jong Woerden CJV Update Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer begonnen met een nieuw CJV-seizoen. Met een deels nieuw bestuur hebben we dit jaar weer veel op het programma staan. Zo hebben we afgelopen zaterdag ons jaarlijkse startfeest gehad. Het thema was around the world. Alle reizigers uit verschillende landen kwamen langs, van indiaan tot Hawaïaan en van kapitein tot padvinder. Met Paul als DJ hadden we een avond vol gezelligheid. Het was leuk elkaar weer te ontmoeten. Ook hebben de afgelopen weken een aantal mooie onderwerpen de revue gepasseerd. Kortom een mooie start van het jaar. Binnenkort gaan we met de hele vereniging bowlen; wat een mooie avond beloofd te worden. De strijd tussen de leden zal losbarsten, want wie wil nou niet CJV-bowlkampioen worden!? We hopen ook dat er dit jaar weer een paar nieuwe leden onze CJV komen versterken. Dus ben je 16 jaar of ouder? Zoek je een vereniging waar je over allerlei geloofsvraagstukken kunt praten, maar waar er ook heel veel plek is voor gezelligheid? Je bent altijd welkom! Op zondagavond vanaf uur staat er in de Opstandingskerk in het Arendsnest koffie en thee voor je klaar. Om half negen beginnen we met het onderwerp, daarna is er genoeg tijd om onder het genot van een drankje gezellig te kletsen. Judith Hofman Secretaris World Servants Jongeren 2015 Schreven we in het vorige kerkblad nog dat er 10 enthousiaste jongeren zijn om met World Servants op reis te gaan, inmiddels staat de teller op 15! Een grote groep en dus ook een grote financiële uitdaging! Op de eerste feestjes hebben de jongeren alweer geserveerd en de inmiddels bekende kruidnotenactie op de Koeienmarkt is binnenkort. Voor een zakje gewone, gemengde of chocolade kruidnoten betaalt u 2 en drie zakjes voor 5. Komt u langs op de Koeienmarkt? Of besteld u via com (bestellingen vanaf 10 worden in Woerden, Zegveld of Kamerik gratis bezorgd). En ondanks de discussie in de media kunt u dit jaar een beroep doen op onze (zwarte) pieten. Vindt u het leuk om onze pieten in uw gezin of op uw bedrijf te ontvangen, laat het weten. Ook andere ideeën of tips voor acties zijn welkom! Namens World Servants. Peter, Lilian, Matthijs, Roos, Tessa, Joppe, Mirre, Marinda, Alinde, Robert, Judith, Martin, Floor, Joëlle en Meike. #jongwoerden Twitter met ons mee via #jongwoerden jongwoerden.nl facebook.com/jongwoerden Zie ook 11

12 Podium Heeft u iets te delen met de lezers van Kerkklanken? Wilt u uw mening geven over kerkelijke onderwerpen, vertellen over uw ervaring, iets veranderen binnen de gemeente, of om hulp vragen? Uw bijdragen kunt u mailen naar Kerkklanken na 600 De volgende editie van Kerkklanken is nummer 600. Een moment dat we niet zo maar willen laten passeren. Terugkijken naar het verleden maar nog liever vooruitblikken naar de toekomst. Heeft u suggesties voor de toekomst van Kerkklanken? Wat moet worden gehandhaafd en op welk vlak is vernieuwing mogelijk? Heeft u suggesties? Nieuwe ideeën? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar kerkklanken.nl. Dan zullen we uw inzendingen een speciaal plaatsje geven in nummer 600. Contactgegevens Opstandingskerk ( / ) coördinatrice: mevr. H. van Vliet vacature: 2e coördinatrice/coördinator verhuurzalen per Kruiskerk ( / ) coördinatrices: mevr. M.Alblas-de Vries en mevr. T. Uythoven-van Rijn verhuurzalen per Algemene Kerkenraad: Mw. K. Wijma Meeuwenlaan 143, 3443 BB Woerden Kerkelijk Bureau: Mw. R. de Bruijn Willem Alexanderstr. 7, 3474 JS Zegveld , Colofon Dit is een uitgave van de Gereformeerde Kerk in Woerden en Zegveld. 12 Website: Bezorging Hoofdverdeling: fam. Schüller Van Helvoortlaan 19, Vormgeving: Studio Gerrit Gerritsen, Zegveld Druk: Selection Print & Mail Woerden Wist u trouwens dat u ten alle tijden uw mening, ervaringen en oproepjes kunt delen met de gemeente? U kunt uw berichten sturen naar Op de achterkant van Kerkklanken leest u wanneer kopij voor de eerstvolgende uitgave van Kerkklanken in het bezit moet zijn van de redactie. Jelle, Martijn, Karen en René Redactie Kerkklanken College van Kerkrentmeesters Mw. M. Engel-Thomassen Annie M.G. Schmidtweg 3, 3446 ZJ Woerden Diaconie Dhr. E. van der Velde Elbakade 16, 3446 BB Woerden Jeugdwerk: Kerktelefoon/cassette Aansluiting op kerktelefoon en cassettes van kerkdiensten kunnen worden aangevraagd bij mw. J. Van Essen-Gerritsen Corn. Ketelstraat 15, Redactie Jelle Aantjes-van Dijk Martijn van Dijk-Aantjes Karen de Vos-Plantinga René de Vos Kopij De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen (deels) niet te plaatsen of in een latere uitgave te plaatsen. Voor onjuistheden in de kopij kunnen de redactie en de drukker geen verantwoording nemen. Bloemenfonds Het bloemenfonds heeft in een neutrale envelop een bedrag van 10,00 ontvangen. Hartelijk dank aan de gever. Mocht het u ook inspireren tot het doen van een gift, weet dan dat deze heel erg welkom is, want we zien de bodem van de bloemenpot. U kunt uw gift in een envelop doen en die in de collectezak stoppen, maar u kunt dit ook overmaken naar de bankrekening van het bloemenfonds: NL49 FVLB Bij voorbaat hartelijke dank. Namens het bloemenfonds, Irene Kamer Collectebonnen Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de bedragen 0,80, 1,00 en 2,50. Maak respectievelijk 16,00, 20,00 of 50,00 per kaart over op bankrekeningnummer NL31FVLB t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerden onder vermelding van de gewenste bonnen. Betaling Kerkklanken Kerkklanken kost 30,- per jaar. In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een acceptgiro. U kunt uw (ook hogere) bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL34FVLB t.n.v. Kerkklanken te Woerden. Inleverdatum kopij Nummer 600 verschijnt op 6 november 2014 en wordt verzorgd doorjelle Aantjes en Martijn van Dijk ( ). Kopij dient uiterlijk Zondagavond 2 november om uur via in het bezit te zijn van de redactie.

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Met deze uitgave nemen we afscheid van de oude en vertrouwde vormgeving.

Met deze uitgave nemen we afscheid van de oude en vertrouwde vormgeving. 21e jaargang november 2011 8 UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIDEN EN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE LEIDEN E.O. Stad van mijn hart Met deze uitgave nemen we afscheid van de oude en vertrouwde

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie