Ideeënbank KNKV pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ideeënbank KNKV 13-11-2012 pagina 1"

Transcriptie

1 pagina 1 Aanwijsborden In wijk of dorp duidelijk aangeven waar de korfbalvelden, de kantine en/of de sporthal zich bevinden. Liefst in herkenbare kleuren en met de clubnaam erbij. Vraag wel toestemming aan het gemeentebestuur. Soort materiaal: vandalismebestendig. Connecties met materiaalsponsor, c.q. handige doe-hetzelvers. Variatie: Borden of spandoeken bij aparte gebeurtenissen verspreid door wijk of dorp, c.q. op opvallende plaats. Aardoliebol De jaarlijkse oliebollenactie opgefleurd met een soort loterijidee. Eén of meer oliebollen worden gebakken met een aardappel als kern. In de extra grote publiciteit rond deze actie geeft u aan dat degenen die de aardappel(s) (genummerd) treffen, een prijs kunnen ophalen tijdens een apart gebeuren (seizoenstart, eerste zaalwedstrijd van het eerste e.d.) in de kantine. Let op bewijslast, c.q. herkenbaarheid en de reactie binnen een bepaalde tijd. Denk aan het aanvragen van vergunningen. Abonneelotto Deelname aan de abonneelotto is een activiteit, waarmee elke maand kans gemaakt wordt op geldprijzen en waarvan de club een deel van de opbrengst ontvangt. Afgezien van de werving is hier niet zoveel inspanning voor nodig. Interessant dus voor elke vereniging! Werven van extra abonnees via aparte of gecombineerde acties (tijdens rommelmarkt of stratenkorfbaltoernooi o.i.d.) Activiteitenbeker Om het kaderwerk binnen de club te stimuleren kunt u een wisselbeker beschikbaar stellen voor de commissie of persoon die de beste of meeste activiteiten heeft ontplooid. Natuurlijk wordt de betreffende avond (feestavond of jaarvergadering) extra vermeld in streek- of wijkbladen. Interviews met betrokkenen zijn een extra mogelijkheid. Ad-Hoc Commissie Voor veel hedendaagse sporters is het kaderwerk een noodzakelijk kwaad, dat liever vermeden wordt. Zeker voor tijdrovende, cq langdurige kaderfuncties is men moeilijk te porren. Als het zittende kader echter in staat is om de uit te voeren taken in hapklare brokken te snijden, dan is voor deeltaken vaak nog wel enige animo. Ad hoc-commissies, die zich slechts tijdelijk op bepaalde deeltrajecten kunnen storten worden veelal wat makkelijker gevuld. Adoptie Het adopteren van een school is wellicht een mogelijkheid om de impasse in het benaderen van scholieren te doorbreken. Wanneer het schoolkorfbal slechts moeizaam van de grond komt zijn de leerkrachten soms nog wel geneigd om in een speciale opzet wat meer ruimte te geven. Adopteer een school en organiseer juist voor die leerlingen kennismakingslessen, speldagen e.d. Ook het adopteren van een buitenlandse club geeft een extra dimensie. Advertenties Uw clubblad of site gesponsord? Natuurlijk! Maak een begroting, bepaal hoeveel geld nodig is en zoek adverteerders voor dat bedrag. Overigens zijn meer uitgaven te betalen via advertisement. Strooifolders met één of meer reclames. Affiches met reclame, extra reclame omroepen tijdens toernooi of juist dan reclameborden op het veld. 1

2 pagina 2 Adviescollege Het beleid van de club is vaak een stiefkind als het om schriftelijke verwerking gaat. Gaat het de vereniging niet voor de wind, probeer dan een commissie van goede diensten (bijvoorbeeld oud-bestuursleden) aan de gang te zetten om de zaken te analyseren. Verandering van spijs (ideeën) doet eten (vooruitgaan/ontwikkelen). Aerobic-avond Thema-avonden kunnen een extra stimulans zijn voor organisatie en deelnemers. Talloze variaties zijn denkbaar en vooral ook combinaties van deelactiviteiten. Bij aerobic valt te denken aan bijvoorbeeld gratis les, videopresentatie, kledingshow, miss/mister-aerobicverkiezing, aparte muziek, posters enz. Afzwemmoment Als u zeer gericht leden wil werven is het soms mogelijk om met het plaatselijke zwembad contact te houden over het afzwemmoment. Veel ouders redeneren: eerst je zwemdiploma, dan mag je op een sport. Voor u als clubbestuurder dus zinvol om te weten wanneer dit is. Bij het afzwemmen met een presentje en een schrijven (voor de ouders apart) aanwezig zijn levert nog wel eens resultaat op. Agendastickers Inspelen op gewilde trendartikelen. Zodra iets een rage wordt (maar dan wel direct) hierop inspelen met eigen uitgaven. Ga na wat de plaatselijke schooljeugd of 40 + groep het meeste aanspreekt. Breng dat uit met eigen huisstijl (vignet, embleem o.i.d.). Het KNKV heeft ook diverse uitgaven. Keuze maken: Gratis (gesponsord) of in de verkoop aanbieden. A-Jeugdactiviteiten De juniorenleeftijd brengt met zich mee, dat de aloude sportclub niet meer op de eerste plaats in hun belevingswereld staat. Om juist deze groep leden te betrekken bij het verenigingsleven is het zaak om speciaal voor deze leeftijdsgroep aparte activiteiten te organiseren, hoe klein de groep soms ook is. Het betrekken van de junioren bij bepaalde seniorenactiviteiten is soms ook mogelijk, terwijl het overdragen van bepaalde verantwoordelijkheden en laten deelnemen in het kaderwerk ook moet gebeuren. Alternatieve trainingen Het plezier in bewegen is zeker ook bij lagere teams afhankelijk van het gebodene tijdens trainingen. Een keer trainen op een trimbaan, in het bos of op het strand; een thematraining in het kader van kerst of Pasen, olympische spelen of zeskamp. Het kan allemaal. Après-skiavond Het clubhuis omgetoverd tot Après-Ski-hut. Compleet met aangepaste muziek en typische Oostenrijkse of Zwitserse spellen. Natuurlijk is het leuk als iedereen ook in aangepaste kleding komt. Die ski-bril staat je goed! Archiefbeheer Een goed beheer van uw verenigingsarchieven heeft op vele manieren een gunstige uitwerking. Bovenal is het zinvol de gegevens van uw club goed op een rijtje te hebben. Historische attributen kunnen bij jubilea of een reünie uit de (archief-)kast gehaald worden. Speciale thema-tentoonstellinkjes zijn mogelijk. Het optekenen van de historie van de club wordt vergemakkelijkt. Denk niet alleen aan het secretariaats- en financiële archief, maar bewaar ook draaiboeken van speciale activiteiten, foto's, films, videobanden, geboortekaartjes, spelerskaarten, oude shirtjes, sporttassen, affiches, krantjes enz.enz. Zie ook kennisbank. 2

3 pagina 3 Artikelen Het uitgeven van artikelen aangaande uw eigen club of sport is ook een vorm van promotie maken. Herkenbaarheid speelt ook hier een grote rol en eigenlijk moet het zo zijn, dat alleen al een bepaalde kleur, logo, leus of vorm kenmerkend is voor juist uw club. Artsenkrant Het bestoken van openbare gelegenheden met materiaal over de club en/of sport. De wachtkamer van doktoren, tandartsen, fysiotherapeuten met hun leestafels en prikborden zijn een voorbeeld. In dit kader valt ook te denken aan (school)bibliotheken, wijkgebouw of dorpshuis. Folders of affiches, zo nodig apart gemaakt. Vooraf toestemming vragen. Aspirantenavonden Zodra het aantal kinderen in bepaalde leeftijdsgroepen groot genoeg is wordt het zinvol aparte feestavondjes voor een bepaalde leeftijdsgroep te organiseren. Het aan te bieden programma kan net als voor andere groepen zeer gevarieerd zijn. Avondspelletjes Als onderdeel van een kampweek/ weekend of apart georganiseerd. Bosjassen, dierengeluidenspel, totemroof of douanespel enz. Zorg voor een buiten- en een binnenprogramma. Denk aan het aanvragen van vergunningen en eventuele verzekeringen. Avondwandeling Afhankelijk van de directe bos- of heiderijke omgeving rond de kantine of op berijdbare afstand ergens anders gepland. Start en finish in kantine of... Deelname voor hele families of in leeftijdscategorieën. Denk aan het aanvragen van vergunningen. Ballonnenwedstrijd Om ook de allerkleinsten bij een feestelijke gebeurtenis te betrekken. Opening veld of kantine, seizoenstart of toernooi c.q. bijzondere wedstrijd. Welke ballon komt het verst? Complete schooljeugd uitnodigen. Zelf ballonnen laten maken of gesponsord. Opblaasapparaat. Denk aan het aanvragen van vergunningen Banketactie Er zijn heel wat artikelen te bedenken die met een massale inkoop, een lage prijs en met eigen verkoop (arbeidskosten door zelfwerkzaamheid van de leden) een redelijke verdienste opleveren. Soms is een aparte afspraak met plaatselijke middenstanders te maken of zelf artikelen vervaardigen. Vergunning nodig? Pas op voor opdringing. Neem gewilde artikelen. Barbecue Wat is er in een tijd van bezuinigingen een betere binding dan een eetfeest. Zorgen voor goed weer, c.q. voldoende tentzeiloverkapping. Grote barbecues en bij het vlees ('deal' met de slager) lekkere extraatjes. Verkoop van vlees, uitgave van sauzen, slaatjes en stokbrood of werk met bonnen. Blijkt er te veel te zijn: verkoop voor een zacht prijsje aan de feestgangers met vriezer. 3

4 pagina 4 Beachkorfbal Modesporten zijn aantrekkelijk voor een bepaalde doelgroep. Een gat in de markt is ook het beachkorfbal. Zowel op het strand, als op vele andere locaties waar een hoeveelheid zand beschikbaar is, kan het korfbalspel in deze aparte vorm gespeeld worden. Dus zeker niet alleen geschikt voor onze kustprovincies of de Zuid- Europese korfballanden. Ook indoor kan het spel gespeeld worden, mits voor de juiste ondergrond gezorgd wordt. Informatie over de speciale spelregels voor beachkorfbal is verkrijgbaar vi de servicedesk. Bedankjes Een positieve benadering van de betrokken kaderleden levert veelal extra inzet op. Wanneer de harde werkers voor de vereniging, zo af en toe eens extra in het zonnetje gezet worden, dan stimuleert dit de betrokkenheid des te meer. Zo kun je enkele bijzonder waardevolle kaderleden er jaarlijks uitpikken, maar ook een 'dank-je- wel'-avond aan het eind van het seizoen voor alle werkers is een aardige Bedrijfskorfbal Nogal wat niet-korfballers slaan ter plekke om in hun voorheen zo negatieve oordeel over onze sport. Nadat men zelf aan den lijve ondervindt wat de sport is; dan is men vaak vol lof. Winst voor de recreanten- of seniorengroep is niet uitgesloten. Het makkelijkst werkt de werving van teams via aangesloten leden, die om zich heen een team van collega's vormen. Sponsoring is niet uitgesloten. Slechts 5 teams? Toch beginnen. Regionale publiciteit wordt door deelnemende bedrijven zeer op prijs gesteld. Onder bedrijven ook gemeentewerken, Bejaardendag Het is wellicht zinvol om de oudere mensen in uw dorp of wijk te wijzen op het bestaan van uw club. Het doel van een bejaardendag of -middag/avond kan tweeledig zijn. Enerzijds een plezierige dag voor de bejaarde plaatsgenoten. Anderzijds goodwill kweken voor de korfbalclub; de tevreden deelnemers spreken hierover met hun kinderen. Het programma van de dag kan als volgt zijn: ontvangst (vervoer geregeld) en gezellig babbelen onder het genot van thee of koffie. Een bingo of ander gezelschapsspel. Een borrel met een lekker hapje afgesloten met een toneelstukje, musical of andere aangepaste optredens. Belangstelling Wees attent! Het is voor ieder mens zeer plezierig om gepaste aandacht te krijgen bij speciale omstandigheden. Langdurig geblesseerden of zieken mogen natuurlijk niet vergeten worden. Trouwerijen en geboortes zijn eveneens reden voor uw attenties. Maar ook in moeilijker tijden, bij het verlies van familie- leden of vrienden, kan de vereniging een gewaardeerde bijdrage leveren. Beleid in het clubblad en site. Duidelijkheid naar de leden toe is een eerste vereiste. 'Weten over' bevordert de betrokkenheid en vergroot het kaderpotentieel. Regelmatige publicatie in clubkrant, en site met duidelijke toelichting over beleidszaken. Beleidsplanning Nog te vaak zijn clubbestuurders (te) druk met de alledaagse verenigingsorganisatie. Het plannen maken op langere termijn schiet er nogal eens bij maar kan een bedrage leveren tot versterking van uw vereniging. Onderstaande onderwerpen kunnen in een meer jaren beleidsplan vastgelegd worden. Hoe kunnen we de groei van de vereniging stimuleren (zowel sportief als in aantallen leden)? Hoe moeten we omgaan met de toenemende complexiteit van bestuurstaken? 4

5 pagina 5 Hoe moeten we omgaan met het beleid van de gemeente om kerntaken zoals het onderhoud en de vervanging van sportaccommodaties af te stoten? Hoe kunnen we korfbal als sport profileren ten opzichte van andere sporten? Hoe kunnen we onze financiële situatie verbeteren? Hoe kunnen we onze activiteiten goed op elkaar afstemmen rekening houdend met de media en onze sponsors? Hoe kunnen we de communicatie binnen en buiten de vereniging optimaliseren? Zie voor meer zaken betreffende beleid de kennisbank. Belgiëavond In het kader van de thema-avonden is een reeks van landenavonden een heel aardig idee. Probeer de ruimte en het programma zo volledig mogelijk naar het themaland in te richten (manneke pis, atomium, 2-talige affiches, vele biersoorten, muziek uit Vlaanderen). Contact met de Belgische korfbalclubs. Eet Belgisch; bel het verkeersbureau of de toeristeninformatie. Beloningsysteem De sportliefhebber van nu denkt steeds meer consumptief. Het plegen van extra handelingen naast het trainen en spelen wordt als een overbodige belasting ervaren. Toch zullen juist bij teamsporten vele activiteiten uitgevoerd moeten worden. Het valt te overwegen om kaderleden bepaalde privileges te geven of een puntensysteem op te zetten waarmee contributieteruggaaf verdiend kan worden Besturentoernooi Om eens op een andere wijze een ontmoeting te hebben met zusterbesturen is een korfbaltoernooi, zo nodig aangevuld met andere activiteiten (schutterscompetitie, jeu de boules, darts of feestavond) natuurlijk een prima item. Neem initiatief en nodig een paar buurtclubs uit. Bestuurscolum In veel verenigingskrantjes of site is het een goede gewoonte dat de voorzitter een eigen column heeft. Elke week, veertien dagen of maandelijks worden algemene en specifieke zaken behandeld. Op zich is het helemaal niet zo gek om de andere bestuursfunctionarissen in dit 'van de voorzitter' te laten delen. Zo kan de penningmeester en de secretaris zeker wel eens zinnige zaken schrijven over functiespecifieke zaken. Maar ook de wedstrijdsecretaris, de jeugdcoördinator, trainingscoördinator en propagandafunctionaris zijn hier geschikte figuren voor. Wellicht een welkome afwisseling of anders een prima aanvulling. Bestuursraad Een bestuur dat los van de basis werkt, zal eens tegen de lamp lopen. Voortdurend voeling houden met de achterban is uiterst belangrijk. Eens per jaar een bijeenkomst houden, buiten de jaarvergadering om, met alle kaderleden of gewoon met alle belangstellenden. Op deze bijeenkomst een lokker: hetzij als onderwerp een belangrijk discussiepunt voor de vereniging (moeten we verhuizen of niet; moeten we de rest van de club ten dieste stellen aan de spelpeilverbetering van de top, hetzij iets wat buiten de discussie valt (dia's van vroeger, videobeelden van een verenigingsdag o.i.d.). Bezinningsweekend Soms is een paar uur praten niet voldoende om echt tot elkaar te komen. Een manier om een veel beter contact te bewerkstelligen is een langere tijd in conclaaf te gaan. Een weekend weg met de bestuursleden of de groep die in conflict is kan enorm veel goodwill onderling kweken. Gedurende achtenveertig uur met z'n allen in een huisje van een bungalowpark leer je elkaar beter kennen en wellicht begrijpen. Met een goed uitgebalanceerd programma is overigens in twee dagen werk te verrichten waar jaren op geteerd kan worden. Langetermijnplanning en ontwikkeling van plannen rond dagdeeldiscussies. 5

6 pagina 6 Bibliotheekkaarten Naast de andere mogelijkheden (zie boven) is het aangaan van een deal met de plaatselijke bibliotheek wellicht mogelijk, als het gaat om het met de eigen verenigingstekst laten bedrukken van de uit te geven bibliotheekkaarten. Variaties hierop zijn natuurlijk talloze andere uitgaven in uw plaats of wijk, waarbij u in combinatie met die bestaande uitgave probeert uw eigen club te promoten, door een gedeelte van de tekst te mogen aanleveren. Deze mogelijkheden te onderzoeken kan veel publiciteit opleveren. Bibliotheken De plaatselijke bibliotheken zijn een prima plaats om aan publiciteit te doen. Vele mogelijkheden zijn daar: Het clubkrantje op de openbare leestafel. De verenigingsgegevens in een aparte verenigingsstand. Een aparte thematentoonstelling over de club, over korfbal of over sport in het algemeen met de nadruk op korfbal schenken of laten aanschaffen (elke bibliotheek heeft daar een budget voor). Bingo Voor alle leeftijden bruikbaar, mits de snelheid van oplezen is aangepast. Trucjes met aparte cijferreeksen en aparte prijzenrondes zijn denkbaar. Een smaakmaker als getallenlezer, een aparte bingo in de bejaardensoos met de nadruk op de korfbalvereniging (gericht op goodwill en indirect wellicht op donaties). Eigen bingoavonden in de kantine of als lokker voor de jeugd. Denk aan het aanvragen van een vergunning. Zie ook de informatie op de kennisbank Blaasvoetbal U hoeft niet direct te denken aan het blazen met plastic pijpjes, hetgeen een nogal vochtig speelveld tot gevolg heeft... Een variatie op tafelniveau is het blazen met de ronde open mond naar pluisjes, bolletjes watten of wol. Met een aangepaste doelvorm is zelfs de naam voetbal te omzeilen, waarom dan niet blaasbal voor korfballers of zo... Geschikt voor bijna alle leeftijden. Voor kleine en grote groepen. Blind poolen Op alle mogelijke momenten is een 'pool' te vormen. Kansspelen zijn bij de wet aan regels gebonden. Een gokje wagen vindt iedereen leuk. Met een aardige prijs of prijzen is een meeropbrengst al snel verkregen. Raden naar wedstrijduitslagen, naar doelpuntaantallen, naar eindstanden, zo nodig van andere sportevenementen (de tour, W.K. schaatsen of voetbal o.i.d.). Goede controle is noodzaak. Prijzen soms gesponsord. Een bepaald doel bedenken voor de bestemming van de opbrengst. Zie voor informatie kanspelen de kennisbank. Bloemetjes Een attentie voor... om indirect goodwill te kweken en om publiciteit om heen te bouwen. Een bloemetje voor elk 25ste nieuw lid. Een bloemetje voor de verenigingsman/ vrouw van het jaar. Een bloemetje voor de 100ste wedstrijd van een speler in het eerste. Een bloemetje voor kampioenen, een bloemetje voor trouwe sponsoring, een bloemetje zomaar uit dankbaarheid voor... Zo mogelijk met interview in de plaatselijke pers. Boerenkoolmaaltijd Gezamenlijke eetpartijen bevorderen de onderlinge gezelligheid. Een boerenkoolmaaltijd is een mogelijkheid bij een wat kleiner budget (maar waarom alleen dan?). Voor alle leeftijdsgroepen mogelijk, gezamenlijk of in gedeelten. Combinatie met andere zaken. Bonte avond Vraag een aantal personen of vertegenwoordigers van groepen (teams, commissie o.i.d.) om een gedeelte van een showprogramma te verzorgen. Arrangeer een 6

7 pagina 7 geschikte opperspreekstalmeester, c.q. presentator. Let op de podiummogelijkheden, de bereikbaarheid van het publiek, de verstaanbaarheid, Bordreclame Nogal wat verenigingen verdienen aan borden met reclame langs hun hoofdveld. Probeer eens te achterhalen in hoeverre het korfbalveld, c.q. de sporthal (veelal andere bevoegde instanties...) deze mogelijkheid bieden. Bedenk van tevoren goed wat de club de sponsor te bieden heeft en wat daarvoor de prijs moet zijn. Contact met clubs, die ervaring hebben. Aanvragen van vergunning bij de gemeente kan nodig zijn. Borduurpatronen Zelf publiceerbare artikelen produceren: kussen voor in de auto, een minisporttenue, een schilderij met geborduurd clubembleem. Zet het patroon in het krantje, site of organiseer een tijdelijke borduurclub. De gemaakte artikelen kunnen b.v. tijdens een braderie verkocht worden. Bowling Feestavonden in de kantine zijn erg geslaagd; ter afwisseling is het bezoeken van een andere locatie nog geslaagder? Organiseer, spreek af, regel een kortingsprijs of een gratis drankje. Prijsjes voor de best bowlende dame, heer of groep. Braderie Wanneer u er de mogelijkheden toe hebt (plaats en hoogtijdag) dan is het aansluiten bij de plaatselijke braderie te overwegen. Een aantal kramen (zie ook rommelmarkt of fancy fair) aangevuld met de nodige informatie over uw vereniging ook deelname aan een bestaande braderie levert promotie en bekendheid op. Brainstormen Vooral op het gebied van promotie maken is het moeilijk om telkens weer nieuwe stunts te bedenken. Op zich is het niet zo gek om met een aantal mensen (maximaal negen?) Rond de tafel te gaan zitten om gewoon eens een avondje ideeën te spuien. Nodig hiervoor de mensen uit waar creativiteit van te verwachten is. Belangrijk is dat de denkers niet de plicht hebben ook het uitvoerende werk te doen. Een weg hiertoe uitstippelen kan natuurlijk wel. (Als vervolg op de uitkomsten van een bepaalde stand van zaken Bungalowpark Soms is de animo voor gewone feestactiviteiten wat gering. Een aantal leden denkt dan een avond wel te kunnen missen en gaat liever ergens anders heen of blijft thuis bij de kinderen. Die leden krijg je meestal wel voor een aparte gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een weekendje uit. Dat wordt georganiseerd per team en dan moet 'eigenlijk het hele team mee'. Ook hier is met passen en meten en een goede planning (buiten de competitieweekenden om) een zeer schappelijke prijs te bedwingen kan voor de deelnemers gunstig zijn. Burgemeester en Wethouders Het is voor een clubbestuur uiterst zinvol goede betrekkingen te hebben met de plaatselijke politiek. Nodig burgemeester en wethouders af en toe eens uit om een speciale wedstrijd te bekijken of bij een bijzondere activiteit. Behandel de gasten naar hun maatschappelijke positie, wees een goed gastheer/- vrouw. Ook het regelmatig informeren van de plaatselijke bestuurders (B. en W. en gemeenteraad) over uw club kan vroeg of laat een belangrijke bijdrage leveren aan positieve Buurtclubs op recreatietoernooi Goodwill kweken voor de korfbalsport als sport gaat het snelst door niet-korfballers aan het spel te laten deelnemen. Organiseert u een recreatietoernooi, schroom dan niet om de voetbal- volleybal- tennis- of andere clubs uit te nodigen met één of 7

8 pagina 8 meer teams deel te nemen. Uitbreiding naar andere vrijwilligersgroepen (brandweer, EHBO e.d.) is mogelijk. Houd rekening met een tegen uitnodiging. Cabaretavond De viering van een jubileum of een ander heuglijk feit krijgt extra glans door een door de eigen leden verzorgde cabaretavond. Caribbean party Als variatie op de landenavonden is een 'klimaats'- of 'gebieds'-avond goed mogelijk. Het is ook maar net welke naam je het feestje geeft. (Sub-)tropische feesten zijn het directe verlengde hiervan. Kantine ombouwen tot kokosparadijs, zorgen voor exotische mixdrank, een steelband uitnodigen enz. En natuurlijk komt publiek ook in gepaste kledij. Een aardig effect is de organisatie van deze avond in wintertijd als het buiten lekker vriest. Carnaval Gecombineerd of apart georganiseerd voor alle leeftijds- groepen mogelijk. Verkiezing best verklede personen. Schminkwedstrijdjes of andere bekampingen (biertappen, viltjes happen e.d.) kunnen de avond extra cachet geven. Contact met plaatselijke carnavalsvereniging of plaatselijke artiesten voor een gastoptreden. Zelf een raad en prins kiezen. Cheergroepjes Oudere aspiranten en/of junioren zijn te porren voor 'cheer'-activiteiten. Kijk af hoe het elders gaat of verzin zelf en studeer de nodige yells in. Bruikbaar bij gewone of kampioenswedstrijden. Gelijke kledij en handmoffen in clubkleuren. Chinese party Met het thema 'chinees' kun je vele kanten op. Verzorg in de eigen kantine een maaltijd met aparte muziek e.d. Een bezoek aan een 'chinees' etablissement elders met wellicht een kijkje in de keuken kan ook. Een landenavond op zijn chinees met sinoloog die wat videobeelden of dia's laat zien en vertelt over chinees toerisme. Clinics Het organiseren van een clinic doet het derhalve ook goed. Een clinic kan gericht zijn op reeds actief kader. U nodigt landelijke coryfeeën uit om een gasttraining te verzorgen. U kunt ook de plaatselijke schooljeugd uitnodigen voor een kennismaking met uw club. Een cursus in één bijeenkomst. Club doorlichten Meestal laten de lopende zaken het niet toe, maar binnen een bestuursgroep of commissie kan het heel goed zijn eens de eigen werkwijze door te lichten. Met name de deelname van iedereen in de groep, de manier van besluiten nemen alsook het inspelen op wensen van de leden kunnen besproken worden. In het kader hiervan is het zinvol om de persoonlijke doelstellingen rond het eigen functioneren te leggen op die van de groep (c.q. vereniging) als geheel. Club van 25 Het getal kan slaan op het aantal deelnemers of op de hoeveelheid guldens die men moet storten om lid van 'de club' te kunnen zijn. Een mooie lijst van storters in de kantine ophangen of regelmatige publicatie in het krantje of site. Het stimuleert het geven extra als een bepaald doel voor de giften bedacht is. Een variatie is een fanclub van een bepaalde figuur (soms een geblesseerde), waar men voor een luttel bedrag lid van kan worden en waarvan de opbrengsten dan bijv. voor de jeugd Clubklassement In het krantje of site is een aparte rubriek te maken van de competitieresultaten van 8

9 pagina 9 alle teams. Niet via een' gewoon' competitieoverzicht, maar onderling vergelijken. Zo zijn wedstrijdpunten (percentueel) te vergelijken, doelsaldi en topscoring, trainingsopkomst of zelfs gemiddelde leeftijden. Clublied Als onderdeel van een gezellige avond kunt u de door personen of groepjes leden bedachte clubliederen beoordelen. Een ieder brengt het product ten gehore (al of niet tevoren bedacht) en de zaal jureert. Het leukste lied wordt regionaal gepubliceerd en zo mogelijk via de kabelradio uitgezonden (even opnemen dus!). Combitoernooi In samenwerking met basketbal en volleybalclubs is wellicht een driekamp te organiseren, waarin de drie clubs elkaar in de aparte sporten bestrijden. Talloze varianten, natuurlijk ook met andere sportclubs zijn denkbaar. Zeer geschikt voor verbetering van de onderlinge contacten. Gezonde rivaliteit kan geen kwaad. U kunt een dergelijk toernooi ook met de andere gebruikers van het sportpark Commissiereglement Soms is het in de verenigingsstructuur ondoorzichtig wat welke commissie doet of vertegenwoordigt. Een aparte afstemming hiervoor kan wonderen doen. Nodig alle commissieleden of hun vertegenwoordigers uit en stel een gezamenlijke afsprakenlijst op. Een vervolg hierop kan een overzichtelijk organisatieschema zijn. Compact Disc Het is niet direct voor iedereen weggelegd, maar misschien bent u in staat om een eigen CD uit te geven. Daarop kunnen uw clubliederen staan of zomaar wat liedjes over de historie van de club of een aantal cabaretteksten. Ook hier is natuurlijk heel veel mogelijk, maar bent u afhankelijk van toevallige initiatiefnemers Continuïteit 1 Nadenken over zaken die het verenigingsbelang te boven gaan is onderdeel van goed besturen. Er zijn vele districts- of landelijke zaken te bedenken waar de clubbestuurders over mee kunnen denken of zelfs initiatieven over kunnen ontplooien. Loopt er iets niet naar uw zin; bespreek dat met uw bestuursleden, gooi een balletje op in de regio/cluster bijeenkomsten Continuïteit 2 Het gebeurt helaas te vaak, dat eenmaal verworven kennis niet voldoende doorgegeven wordt. Scheidende kaderleden kunnen te makkelijk weg en er wordt verzuimd om de oude 'mappen' met notulen bij de overname door te lopen. Aangeschafte literatuur staat bij menig (ex-)kaderlid te verstoffen in de kast. Niet zelden echter is het gepubliceerde materiaal langer bruikbaar. Zorg ervoor, dat u niet bij elke bestuurswisseling opnieuw het wiel moet uitvinden! Coopertest Als apart onderdeel van een training is een coopertest of een andersoortige vergelijkingstraining te bedenken. Prestatiemeting stimuleert veelal de inzet. Nadeel kan zijn dat afhakers zich achtergesteld voelen Country en Westernavond Een thema dat vele mogelijkheden biedt. Aanpassing van de kantine tot saloonruimte, c.q. jail of hotel. Pak met veren en schiettent. De mechanische stier om de rodeo te spelen. Aparte muziek en videobeelden van westerns. Sommige leden zijn 'wanted' tegen een hoge beloning, de voorzitter is nu sheriff enz. Couponboekje Het idee voor het samenstellen en uitgeven van een couponboekje is niet nieuw. In Amerika en Canada met name is dit een uiterst succesvolle manier van 9

10 pagina 10 fondsenwerving, maar ook in Nederland neemt de populariteit toe. Voor een paar gulden verkoop je een couponboekje met interessante kortingsacties tegen inlevering van waardebonnen. Voor elke deelnemende winkelier zijn de resultaten direct meetbaar. De opbrengst van de verkoop is voor de club. Courant Om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van de club zijn rondschrijvens bij uitstek geschikt. Een keurig verzorgd schrijven doet wonderen. Steek af bij de reclamefolders. Zoek wat grote adverteerders en een geschikte drukkerij en maak een clubkrant met aangepast nieuws op dagbladformaat (of de helft daarvan). Huis aan huis bezorgen. Er zijn ook commerciële bureaus die dit aanbieden. De financiële winst gaat naar de uitgever, de promotionele winst gaat naar de Culinaire verrassingstocht Eetfeesten trekken meer deelname dan zomaar een feestavond. Men kent het gebodene en komt sneller. Zelfs een gezamenlijke aanvangstijd is haalbaar omdat dan het eten wordt opgediend. Een verrassingstocht houdt in dat men de deelnemers naar een plaats laat komen en daar een envelop met een routebeschrijving geeft (naar een bepaald lid of bekende relatie). Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht telkens op een aparte plaats met weer een andere routebeschrijving. Het vergt de nodige voorbereiding, maar dat is met veel Cursussen Bekendheid van de leden met organisatorische of wedstrijdtechnische zaken is een directe must. Het KNKV (District Werkgroep Opleidingen) kent vele opleidingsvormen voor trainers, wedstrijdleiders, jeugdleiders of bestuurskader. Stimuleer deelname en vergroot uw kaderpotentieel, zie KNKV site. Damesactie Het komt nogal eens voor dat in de seniorencategorie een tekort aan dames optreedt. Het kost nogal wat hoofdbrekens om dit probleem op te lossen. Aparte actievoering is veelal gewenst: oude ledenlijsten napluizen en deze dames persoonlijk benaderen, reünie of reüniewedstrijden organiseren en daarna benaderen, premie-acties op het aanbrengen van seniorendames, 'zwangerschapskortingen' in het contributiesysteem etc. Danscursus Een aparte stijldansavond krijgt voor de leden extra waarde, indien het stijldansen beheerst wordt. Soms is een 'deal' met een dansschool of een aantal getalenteerde eigen leden te maken om in de eigen kantineruimte een al dan niet officiële danscursus te geven. Neveneffecten niet uitgesloten. Dartspelcompetitie Een andere doelgroep kan ruimte geven in het financieel beheer. De kantine wordt meer gebruikt; donaties van een niet-ledengroep zijn mogelijk; indirecte ledenwinst zou zelfs kunnen. Contact met dartbond over spelregels. Prijzen en standen, zoals met klaverjassen, in het krantje of site publiceren. Dauwtrappen Als de omgeving zich ertoe leent (en anders vervoer naar een geschikte plaats regelen) dan nodig je de leden uit om heel vroeg 's morgens een fikse wandeling te gaan maken in de natuur. Gekoppeld aan een gezellig gezamenlijk ontbijt. Denk aan het eventueel afsluiten van een verzekering. Demonstratiewedstrijden Ter vervolmaking van een officiële gebeurtenis is een demowedstrijd zeer geschikt. Maak er ook een echte (show)demonstratie van; geluidsinstallatie, voorstellen van 10

11 pagina 11 deelnemers, commentaar leveren bij het getoonde. Topclubs willen wel eens. Of een topclub tegen het eigen standaardteam. Of een demo waarbij het publiek wordt uitgenodigd deel te nemen. Veel variatie mogelijk. Digitale Camera Het gebruik van een digitale camera wordt steeds attractiever. Niet alleen kunnen daarmee foto s worden gemaakt, die direct te publiceren zijn op het internet maar ook in het clubkrantje. Maak foto s van wedstrijden en nevenactiviteiten. Natuurlijk ook handig om foto s te maken voor een fotopuzzeltocht. Disco Dansavonden voor de jeugd. Plezier in een vertrouwde omgeving. Geruststellend voor ouders. Wervend naar niet-leden. Ook dit is de korfbalvereniging. Videodisco als variatie. Combinatiefeesten voor alle leeftijden. Discussieavond Wanneer het zich voordoet rond een speciaal thema, of zomaar om de mening van leden (groepen) te horen. Stel een aantal vragen op, laat deze in groepjes bespreken, zorg voor goede rapportagemogelijkheid, schriftelijk of mondeling. Mogelijk voor junioren en aspiranten. Kom na de avond verschillende malen op het besprokene terug. Laat merken dat 'er wat mee gedaan wordt', Doelgroepenfolder Net als voor de vereniging in totaal is voor aparte doelgroepen een informatiefolder te maken. Zeker voor de welpengroep, met informatie naar de ouders en leuke tekeningen naar de welpen zelf toe en een eigen stukje in welpentaal. Het zelf post krijgen is toch al een hele belevenis. Uitdelen op school(plein) of bij welpendag. Zie hiervoor ook de korfbalfolder op onder producten en diensten.folders zijn verkrijg bij de korfbalshop. Doelpuntenfonds Nogal wat teams maken het doelpuntenpotje tot een bindende factor van de eerste orde. Storting van een kwartje per gescoord en een dubbeltje per doorgelaten doelpunt. Na het seizoen allemaal gezellig uit eten o.i.d. Ook andere bestemmingen (een 'goed doel' binnen de club of zelfs er buiten) zijn mogelijk. Goede administratie nodig. Draagtassen Wanneer de club eigen draagtassen op de markt brengt is wellicht zelfs financieel gewin mogelijk. Katoenen boodschappentassen of plastic tasjes zijn met verenigingsopdruk verkrijgbaar. Bepaal tevoren goed de afzetmogelijkheid. De groothandel werkt vaak met minimumaantallen. Soms is een sponsordeal mogelijk, hetwelk totale of gedeeltelijke sponsoring oplevert. Ook gezamenlijke opdruk kan: ene kant de korfbalclub, andere kant het bedrijf. Dropping Geschikt voor vele leeftijdscategorieën. Op vele manieren uit te voeren. Lopend in een lang lint door het bos. Geblinddoekt in particuliere personenwagens. In afgesloten bestel- of vrachtauto. Op de centrale terugkomplaats 'iets' organiseren (warme snack, pannenkoeken o.i.d.). Denk aan het aanvragen van een vergunning. Eenvakskorfbal Hoe kleiner het speelveld, hoe sneller het spel. Nogal wat korfballiefhebbers proberen voor vele leeftijdscategorieën het spel aantrekkelijk te houden of variaties op het wedstrijdspel voor de trainingen te ontwikkelen. In België kent men het eenvakskorfbal met één korf en een 'opspeelzone' daartegenover. 11

12 pagina 12 Efteling Uitgaansdagen naar speciale evenementen. Het NS- dagtochtenboekje biedt vele mogelijkheden. De Efteling is slechts één van de vele voorbeelden waar men met de jeugd (tot en met juniorenleeftijd) een zeer geslaagde dag kan beleven. Bedenk wel het financiële plaatje van tevoren (inclusief de vervoersoort). Gebruik ook andere ideeën om fondsen te werven zoals een doelpuntenpot. EHBO bij sportblessures Iets afweten van eerste hulp is voor elk mens een goede zaak, dus zeker voor risicogroepen, waar de sporter nu eenmaal bij hoort. Uitgave van een apart EHBOsportboekje is mogelijk. Afspraken met de plaatselijke EHBO-club zijn te maken. Soms heeft men erkend gediplomeerden binnen de club. Thema-avonden over bepaalde blessurebehandeling of -preventie en reanimatie. Zie ook de kennisbank voor meer informatie. EHBSO verbanddoos. De EHBSO-verbanddoos, waarvoor NOC*NSF richtlijnen heeft opgesteld. Het KNKV heeft die richtlijnen als minimale eis overgenomen. Deze verbanddoos dient bij iedere wedstrijd aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de KNKV site. Eieren zoeken Rond Pasen is het organiseren van eieren zoekwedstrijden in en om de kantine een leuke nevenactiviteit. De jeugd (al vanaf zeer jong) is zeer geporteerd voor het zoeken van wat voor eitjes dan ook. Let op dat de bedeesden er niet naast grijpen. Met eieren zijn ook andere activiteiten denkbaar: eieren gooien (over zo groot mogelijke afstand, hoeft echt niet met kippeneieren, want dat kan inderdaad zonde zijn), pelwedstrijden, eieren beschilderen enz. Internet en zijn al bijna net zo gewoon als de telefoon. Het is vaak makkelijker om even een berichtje te sturen aan iemand. Dat komt altijd aan en kan worden gelezen, wanneer je tijd hebt. Verspreid ook notulen van vergaderingen per . Dat gaat sneller en is een stuk goedkoper! Enquête Om te weten wat er onder de mensen leeft is een enquête een prima middel om gegevens te verkrijgen. Bedenk van tevoren de doelgroep (de jeugd, de ouders, alle leden, bedrijven enz.) en bepaal wat de vragen moeten worden. Maak een zo gemakkelijk mogelijk te scoren vragenlijst. Maak de vragen zo 'gesloten' mogelijk. Uitwerking van de enquête kost even tijd of is de computer al ingeschakeld? Publiceer de uitkomsten en geef als onderzoekende instantie (bestuur, redactie, trainingscoördinator e.d.) een goede respons op het ingevulde. Etalagewedstrijd Schrijf de winkeliers van het dorp of van een bepaald centrum aan om de etalage in verenigingskleuren of in korfbalvorm in te richten. Zoek een stel Vips voor de jury (extra publiciteit: wethouder Jansma in jury van korfbaletalagewedstrijd). Bedenk voor de winkeliers leuke prijzen (gratis advertentie of aparte vermelding). Etalagewedstrijd kan ook uitgebreid worden naar het kijkende publiek; in elke etalage ligt een letter van een zin of gezegde dat dan door de zoekers gevormd moet worden. In sommige etalages moet iets geraden of gezocht worden enz. Etnische minderheden Vooral in grotere plaatsen kan een etnische minderheid een aparte doelgroep vormen. Maar ook in een kleinere gemeente, waar de Marokkaan of Turk een enkeling is, kan contact leggen met deze familie(s) bevorderend werken. 12

13 pagina 13 Exit interview Ledenbinding is een voorname zaak. Als onverhoopt toch leden bedanken, kan het verhelderend werken om te weten wat de reden van afhaken is. In een kort gesprekje met het scheidende lid is veel te leren. Ook kan men weten of de leden 'later nog eens terug komen'. Het bezoeken van ex-leden kan überhaupt Zie ook kennisbank onder vrijwilligersbeleid. Extra publiciteit Extra publiciteit is ook te halen rond de uit uw verenigingspotentieel geselecteerde spelers en speelsters voor bijzondere wedstrijden op landelijk of districtniveau. Een extra interview met regionale bladen of radio is het minste wat de geselecteerde ten deel zou moeten vallen. Gebruik ook hier uw coryfeeën optimaal. Familiedag Welk programma je ook kiest, een dag voor de hele vereniging is bij voorbaat geslaagd. Juist het familiekarakter van de korfbalsport maakt het mogelijk programma's te ontwikkelen die voor alle leeftijden tegelijk geschikt zijn. Fietspuzzeltochten gekoppeld aan bepaalde eetfeesten met een bonte avond erachteraan. Ook korfbalwedstrijden met mixed-teams behoren tot de mogelijkheden. Voor werving van leden is op deelname te mikken van de nietkorfballers. Familietoernooi Een korfbaltoernooi waarbij de teams gevormd worden via vrije inschrijving. Beperkende regels kunnen gelden. Niet meer dan zoveel korfballers per team. Niet meer dan zoveel familienamen per team. Voor werving in 35+ of de competitiesenioren zeer geschikt. Familieweekend Een wat uitgebreider toernooivorm, waarbij naast de korfbalwedstrijden ook jeu de boules, touwtrekken, sjoelen, tafeltennis enz. gespeeld wordt. 's Avonds de barbecue, feest en natuurlijk overnachten op 't veld. Fancy fair De eigen leden willen vaak iets extra's doen voor de club. Wellicht is een aantal handwerkliefhebbers of anderszins creatieve types bereid artikelen te maken, die later ter verkoop kunnen worden aangeboden. 'Maak iets voor de club!' In combinatie met rommelmarkt of braderie zijn duizenden guldens te verdienen. Let op kraamhuur en vergunningen. Belangrijk is de plaats van verkoop en de dag van de week (in combinatie met feestdag of koopavond). Fiësta Tropicana Als themaprogramma is een tropisch decor zeer geschikt. Palmen, tropische drankjes, veel zon of warmte, aangepaste kledij. Affiches van Tarzan o.i.d. Fietspuzzeltocht Stippel met een aantal mensen een aardige, rustige, verkeersvriendelijke route uit. Maak een aantal opdrachten voor onderweg; over dingen onderweg of over algemene kennis. Geef een bepaalde routeaanduiding, in woorden, met tekeningen of met foto's. Rustpunten of wachtposten onderweg. Hulpverlening via een bezemwagen. Envelop met goede route. Denk aan het afsluiten van een verzekering en het aanvragen van een eventuele vergunning. Filmmiddag Huur of leen een beamer (bijvoorbeeld bij mensen uit het onderwijs) Huur één of meer dvd films voor een bepaalde leeftijds- of doelgroep en maak de kantine eenmalig tot bioscoop. Entreeheffing en introducés zijn te overwegen. Wanneer buitenstaanders worden toegelaten is aandacht voor de korfbalclub (via posters, 13

14 pagina 14 stickers of folders) noodzakelijk. Flessenactie Trek er op een (vrije) zaterdag eens op uit met alle teams om lege flessen met statiegeld op te halen bij mensen die in de buurt wonen. Maak vooraf goede afspraken met supermarkten over het inleveren van de flessen. Het kan de vereniging een aardig centje opleveren. Net als bij een grote clubactie kun je een prijsje koppelen aan het team dat de meeste flessen heeft ingezameld. De Folders Naambekendheid is noodzakelijk voor toeloop van 'buitenstaanders'. Nieuw ingezetenen van de vestigingsplaats moeten weten dat er een korfbalclub is. Folders verspreiden levert meestal geen directe ledenwinst op. In combinatie met wervingsactie zijn folders echter uiterst belangrijk. Beknopt en kort vertellen wat de vereniging is en doet, kortom te bieden heeft. Wijzen op pluspunten. Geen lang verhaal in woorden, maar afgewisseld met tekeningen of foto's. Fondueavond Een eetfestijn met de pannetjes hete olie en de stokjes met vlees. De manier van dineren geeft de mogelijkheid om wat langer aan tafel te zitten. De vereniging schenkt de wijn of regelt een andere attentie. Foto/video film of Dia-avond Het terugzien van een feestelijk gebeuren of een kampweek. De gemaakte foto's, dia s of videofilm worden door een ieder tentoongesteld en ter bestelling aangeboden. Gemaakte foto's of videofilmpjes worden onder algemene hilariteit vertoond. Gezellig napraten en plannen maken voor de volgende keer. Werkt zeer positief op groepsbinding. Fotopuzzeltocht In groepjes deelnemen aan een puzzeltocht blijft leuk. De route uitzetten of weergeven via een fotoreeks is een leuke variatie en mogelijk voor wandelaars, fietsers. Fotoserie De tegenwoordige druktechnieken zijn dusdanig verbeterd, dat het voor menige clubbladredactie mogelijk is om met fotomateriaal te werken. Een fotoserie met een bepaald thema is dan een sterke invulling van uw verenigingsuitgave. Wedstrijdfoto's of foto's van het kampweekend, van de kerstviering of zomaar van een bepaald team. Ook de huisdieren van de leden kunnen in serie geplaatst worden. Fotoquizjes n.a.v. verknipte spelerskaartfoto's doen het ook wel. Games AI naar gelang de actuele situatie noemt men de spelendag naar wat er in de wereld voorkomt. Bijvoorbeeld tijdens de World Games, een plaatselijke 'games'dag. Als de Olympische Spelen er zijn een plaatselijke 'olympics'. De invulling in spelen kan aan de hand van het titelthema, maar ook verder naar eigen Gasttrainingen Variatie in aanbod is voor de consument aantrekkelijker. Ook onze leden zullen een welkome afwisseling zeer op prijs stellen. Probeer daarom eens een gasttraining te laten verzorgen door een toptrainer of een international. Ook trainers van buurtclubs kunnen voor afwisseling zorgen. Overleg eens met uw regionale zusterclubs of neem contact op met de Nederlandse Korfbal Trainersvereniging Gehandicaptenkorfbal Soms bevindt zich binnen de club een aantal gekwalificeerde krachten om met gehandicapten te werken. Zo is voor verstandelijk gehandicapten het korfbalspel 14

15 pagina 15 met weinig aanpassing al geschikt om te beoefenen. Een apart team of grotere groep van gehandicapten is dan te overdenken. Lichamelijk gehandicapten kunnen, mits met een zelfde handicap, eveneens de korfbalsport beoefenen. Gekostumeerd spelen Ter gelegenheid van een jubileum of ander festijn worden, jeugd-, junior- of andere ploegen uitgenodigd gekostumeerd te spelen. Iets dat eens per jaar goed te herhalen. De wedstrijd kan via gewone of aangepaste spelregels gespeeld worden maar mag niet te lang duren. Prijzen voor best gekostumeerde; groepsfoto's of video-opnamen; voor het terugzien. Gele en rode kaarten Niet alleen scheidsrechters maken gebruik van gele en rode kaarten om overtredingen te bestraffen. Ook bestuursleden of clubbladredacties bedienen zich van dit middel om leden of buitenstaanders te wijzen op gemaakte fouten. Natuurlijk zijn groene kaarten bij positieve activiteiten zeker zo welkom. En natuurlijk kunt u ook hiermee aardige publiciteit bereiken. Gezinwandel puzzeltocht Zet in de eigen plaats of wijk een niet al te lange wandeltocht met opdrachten uit. Eventueel via bekende adressen, waar bepaalde opdrachten uitgevoerd moeten worden. Laat de teams of groepen geformeerd worden uit gezinnen of naaste familieleden o.i.d. Verplaats je in de jongste deelnemers, zodat ook de zesjarige plezierig mee kan doen. G-korfbal Korfbal voor mensen met een verstandelijke handicap. Hét bewijs dat iedereen kan korfballen. Verrassende spelmomenten en dankbare deelnemers en leden van de vereniging. G-korfballers zijn uitstekend inzetbaar als kaderlid. Glazenactie Een van de producten, artikelen die u als club (met opdruk ter gelegenheid van een jubileum o.i.d.) kunt proberen te verkopen. Globebal Een korfbalspel dat wordt gespeeld met een enorm grote kunststoffen bal, diameter groter dan 60 cm. Met een aangepast doel is een leuk spel te vormen. Goed doel Korfballers maken deel uit van een uiterst complexe maatschappij. In deze maatschappij zijn heel veel zaken, die naast het korfbal een bijzondere plaats innemen. De sociale betrokkenheid van de leden bij bepaalde maatschappelijke organisaties kan zich uiten in zogenaamde 'goede doelsponsoring': het bedrukken van de shirtjes of tassen of... met een tekst, die een bepaald maatschappelijk doel beoogt. Dat goede doel kan natuurlijk ook een verenigingsdoel zijn, zoals het promoten van het fair-play-protocol van de vereniging. Gourmetten Zorg voor voldoende gourmetstellen en bijbehorend materiaal. Ook een arrangement in een zaak is mogelijk, maar veel duurder. Griekse avond Thema-avond met alles over dat speciale land. In heden of verleden te plaatsen. Olympische spelen, filosofie, Homerus, Athene en Sparta, Ouzo en Metaxa. Apart over Kreta. Griekse wijn en muziek enz. enz. Net als bij andere themalanden is ook een bezoek aan een Grieks restaurant mogelijk. Ook een uitleg met dia's o.i.d. over een bepaald onderwerp zou kunnen. Grote Clubactie 15

16 pagina 16 Lotenverkoop, waarbij al het administratiewerk op grote schaal voorbewerkt is. De verkoopwinst is voor de deelnemende clubs. De Grote clubactie wordt elk jaar via ondersteunende acties op radio en TV begeleid. Herhaling/Herkenning Onbekend maakt onbemind. We moeten niet de illusie hebben, dat iedereen automatisch betrokken is bij wat we doen. Sterker nog, er zullen in elke plaats vele mensen zijn, die het bestaan om dagenlang niet aan korfbal te denken Wanneer u met uw club naam wilt maken, dan is herkenbaarheid heel belangrijk. Een herkenbare huisstijl, eigen kleuren, maar vooral ook herhaling van promotieactiviteiten. Eenmalige acties zijn aardig, maar hebben slechts even effect. Naarmate we meer herhalen is het effect vele malen sterker. Historische kwis Terugvallen op vroeger is voor vele clubbladredacties een mogelijkheid om aantrekkelijk leesvoer te produceren. Wat houdt u dan tegen om ook niet eens een aantal vragen over de club van vroeger te stellen? Wie kent de naam van de oprichters, de topspelers, vroegere bestuursleden, waar het terrein gelegen heeft? enz. Zeker wanneer u pas een jubileumuitgave gemaakt heeft is een en ander Korfbal Leaque en hoofdklasse bekijken Een zelfde organisatie als bij de zaalfinale. Het kan bijzonder stimulerend werken (voor eigen leden en voor de bezochte spelers). Kies een favoriete club en probeer dat team te volgen. Zaterdagclubs op zondag en andersom. Korfbal Leaque en hoofdklasse speler bekijken Op plaatselijk niveau zijn de coryfeeën uit de korfbalwereld zeker inzetbaar. Opent u het clubhuis, speelt u een speciale wedstrijd, laat een bekende hoofdklassespeler of speelster 'iets' doen. Ook dit werkt naar twee kanten toe. Zowel de club, als de sport heeft voordeel mits e.e.a. professioneel genoeg gebracht wordt. Horoscoop Een aparte rubriek in het clubblad, waar de leden een horoscoop wordt aangeboden. Eventueel op korfbalniveau of in korfbaltermen geschreven. Blijf in de voorspellingen liefst positief, maar wel reëel. En: laat de onderlinge sterrenbeelden Horroravond Het clubhuis ombouwen tot spookhuis? Compleet met natte draden (wol) die als spinnenweb kunnen dienen en enge maskers. Bij uitstek geschikt voor de schminkers, die zich eens lekker willen uitleven. Toegang voor spoken en heksen, zowel jeugdigen als (later op de avond) volwassenen. Huisorkest Met name in het zaalseizoen is de tribunesfeer bepalend. Sfeer verhogend is een aantal clubmuzikanten die tijdens de wedstrijden van het vlaggenschip of andere topteams aan het werk gaan. Wanneer uw potentieel erg groot is kan een onderlinge wedstrijd in enthousiaste begeleiding georganiseerd worden. Huiswijn In de reeks artikelen die u op de markt kan brengen valt ook de huiswijn. Een 'deal' met een dranken(groot)handel strekt wel tot aanbeveling. Eigen etiketten op de flessen, die voor een niet al te hoge prijs verkocht kunnen worden. De onverkoopbare voorraad altijd bruikbaar in de kantine. Soms is extra service in de verkoop noodzaak: aanbieden per telefoon, thuis afleveren e.d. Huldiging Het is altijd een bijzonder aardige gebeurtenis, als één of meer van de leden in het zonnetje gezet kunnen worden. Het huldigen van leden met een bijzondere staat 16

17 pagina 17 van dienst levert zowel plezier, als de kans op extra publiciteit op. Denk hierbij aan 25-/ 40-/ 50-jarig lidmaatschap, 25-jaar scheidsrechter zijn, afscheid nemende spelers of kaderleden, geselecteerden voor interlands enz. Hulplessen op school Serviceverlening naar het onderwijs kan niet groot genoeg zijn. Meestal worden de leerkrachten al overvoerd met verzoeken tot medewerking; het werkt des te beter als u uw diensten aanbiedt. Probeer met schoolhoofd of vakleerkracht of anders via oudervereniging tot contacten te komen en stel voor een aantal gymlessen over te nemen, door ervaren en opgeleide trainers, waarin u de nadruk legt op korfballessen. In het kader van een werfactie is resultaat te verwachten. Ierland Net als zovele andere landenthema's ook zeer geschikt, Muziek, etenswaar, kleding en landschap lenen zich voor nadere kennismaking. U kunt er ook een Keltische dag van maken, met Highlandgames in de vorm van een zeskamp. Het aansluitende feest s avonds is natuurlijk geheel in stijl. Ijskorfbal Het spelen van een wedstrijdje korfbal op het ijs geeft een nieuwe dimensie aan de beoefening van de sport. Het schoeisel kan variëren van gewone schoenen, via spekzolen of spikes tot stalen noren of kunst- en ijshockeyschaatsen. De korf op platen geplaatst en u kunt aan de gang. Als apart programma of als onderdeel van een middag ijspret (wedstrijdjes, toertocht e.d.). Denk aan de eventuele risico s die aan een dergelijk evenement kunnen ontstaan. In- en Externe communicatie In een goed geoliede organisatie weten de leden van de bestuursplannen en kent het bestuur de wensen van de leden. Klantgericht werken betekent ook, dat de beleidsmakers, cq de bestuursleden op de hoogte zijn van wat de omgeving weet, terwijl een goede P.R. zich kenmerkt door een goede naamsbekendheid van de vereniging. Een aparte bestuursverantwoordelijke voor deze communicatie is geen overbodige luxe. Communiceer regelmatig met uw achterban, betrek de leden in de plannen, maar zorg er ook voor goed op de hoogte te zijn van de wensen, die men ten aanzien van uw vereniging, cq uw sportaanbod heeft. De clubblad- of site redactie heeft hierbij eveneens een belangrijke taak. Indianendorp Voor de allerjongsten (welpenleeftijd bijv.) is een dagje in hét bos extra te verfraaien door het bouwen van een indianendorp. Natuurlijk komen leiding en welpen in indianenkledij en worden indianenspelletjes en dansen gedaan. Ook hier is vastleggen op foto of video bijna vereist. Vergeet de picknick niet. Denk aan het aanvragen van eventuele vergunningen. Infobulletin Met een speciaal thema, de nieuwe competitie bijv. is een mooie folder over de topteams te maken. Stel de spelers en tegenstanders voor. Vertel ondertussen beknopt over de andere clubactiviteiten Infofestival Ook naar de eigen leden toe is informatie te verschaffen. Wat te denken van stukjes over jeugdcommissie, PR-commissie, wedstrijdsecretariaat, trainingscoördinatie, schoonmaak- of barcommissie enz. tijdens of voor een jaarvergadering. Met een mooie naam is e.e.a. des te aantrekkelijker te brengen. Infokabel Het is erg belangrijk om als club bekend te zijn. Elk kanaal ter vergroting van de naamsbekendheid moet gebruikt worden. In vele plaatsen bestaat een kabelnet, 17

18 pagina 18 met plaatselijke of regionale nieuwsgaring. Zorg dat de club een contactpersoon heeft die de informatie over de club doorbrieft. Een prima vorm van PR voor uw vereniging.u hoort erbij! Instuif Een echte korfbalinstuif met korfbalgerichte spellen, Vergeet ook de promotie en de publiciteit niet. Nodig alle eigen jeugdleden uit en laat iedereen een vriendje of vriendinnetje meenemen. Zorg voor promotiemateriaal om uit te delen en voldoende folders en aanspreekpunten voor enthousiaste ouders. Succes verzekerd voor ledenwervers. Kan zowel op het veld als in de zaal (Kerstvakantie?) georganiseerd worden. Integraal beleid Een prachtige term komt u nu opeens tegen. Maar toch. Het doen aansluiten van uw publicitaire acties op uw eigen reeds bestaande activiteiten is natuurlijk erg handig. Bedoeld wordt, dat u bij acties voor ledenwerving gebruik maakt van reeds bestaande zaken als een schoolkorfbaltoernooi, mixtoernooi of iets dergelijks. Zorg er ook altijd voor, dat een ieder op de hoogte is van wat er op touw gezet wordt. Niets is zo vervelend als dat mensen zich gepasseerd voelen of de zaak dwarsbomen, simpelweg omdat ze niet weten wat er gaande is. Internationaal korfbal Hoe breder het vlak van beoefening hoe meer aandacht. Juist voor de clubs met slechts plaatselijke betekenis is het verkeren op internationaal gebied publicitair uit te buiten. Een interland naar het veld halen of een buitenlands team uitnodigen voor een vriendschappelijke semi-interland of zelfs een internationaal toernooi organiseren. Hiermee uitgroeien boven de andere plaatselijke sportclubs. Naamsbekendheid voor de eigen club. Internet Steeds meer verenigingen hebben hun eigen website op het internet, waarop ze zich presenteren aan de buitenwacht en waarop alle clubinformatie is terug te vinden. Het is belangrijk om deze websites goed te onderhouden en er regelmatig nieuwsberichten op te zetten. Je blijft dan bezoekers trekken. De website kan ook interessant zijn voor sponsors. Via de website kunnen ze een interessante Interviewrubriek Een clubblad 0fmwebsite krijgt extra cachet met een aantal rubrieken. Het interview is een mateloos populair en eenvoudig te produceren item. Systematisch werken. Of aan de hand van thema's. Of gewoon zomaar iemand interviewen. Probeer herkenbaarheid na te streven; dus maandelijks dezelfde vragen. twee pagina's is dan wel het minimum. Antwoorden van één regel zijn minder aantrekkelijk. Zo mogelijk met foto's erbij. Ook korte interviews c.q. citaten in verslagen verhogen Introductieboekje Soms is een folder alleen niet voldoende. Sterker nog, wanneer gemikt wordt op ledenwinst is meer nodig. Bijvoorbeeld een huisbezoek. Echter ook voor reeds aangemelde leden is een huisbezoek erg plezierig. Dan kan meer over de club verteld worden en hoe de gang van zaken is. Tevens heeft men de mogelijkheid om iets aan te bieden. Wellicht heeft het archief nog jubileumnummers (met een fraai beeld van de club) in voorraad of zijn er promotieartikelen uit te geven Inventarisatielijst Het is uiterst zinvol voor een clubbestuur om te weten welke activiteiten de leden zouden willen uitvoeren. Een enquêteformulier dat u die wetenschap verschaft, is niet moeilijk op te stellen. Uitdelen bij de wedstrijden en direct weer innemen, of op trainingsavonden. Hoe persoonlijker u werkt, hoe meer respons. Italiaanse Avond 18

19 pagina 19 Een feestavond geheel in Italiaanse stijl, met mediterrane muziek en natuurlijk een bijpassende maaltijd. Contact met pizzeria aan te bevelen. Jaarkrant Het uitgeven van een jaarlijks boekwerkje kan natuurlijk ook in een ander formaat gegoten worden. Waarom geen jaarkrant waarin u de belangrijkste gegevens optekent. De krant laten bekostigen door adverteerders kan een nog grotere (huisaan-huis) verspreiding mogelijk maken. Een soortgelijk idee is een programmaboekje met hierin de opstellingen en alle (zaal-)- wedstrijden vermeld. Jaarplan AI aan het einde van het lopende seizoen, maakt u een jaarplanning van activiteiten voor het nieuwe. Een jaarkalender met daarop exact ingevuld wat, wanneer plaats vindt kunt u dan prikbordgroot in uw kantine hangen, maar natuurlijk ook in uw clubblad publiceren. Ook voor de maandelijkse bestuursvergaderingen en commissievergaderingen is een dergelijk jaarplan bijzonder handig, al was het maar om geen zaken te vergeten! Jaarstukken Duidelijkheid naar de leden toe is bijzonder belangrijk. Een jaarvergadering is niet altijd even gewild bij de gemiddelde ledengroep. Toch is de belangrijkheid te onderstrepen door een gedegen schriftelijke voorbereiding. Een goede agenda (met zo nodig wat lokkers als discussiepunten) met een duidelijke toelichting hoort daarbij. Dan mogen ook de andere jaaroverzichten jaarverslagen van commissies en financiële overzichten) niet ontbreken. Om het helemaal af te maken kan het bestuur haar beleid op een aparte bijlage duidelijk aan de leden overbrengen. Het Jeu-de-boulesfles Als braderieactiviteit een aardige variatie, ook wel fleskegelen genoemd. Deelnemers mogen met Jeu-de-boulesballen mikken op lege flessen. Opbrengst kan de verenigingskast aardig vullen. Jeu-de-boulestoernooi Het met elkaar bezig zijn, liefst in competitievorm verbetert de sfeer. Zo is in andere spellen zeker voordeel te behalen. Bowling, darts e.d. zijn aardige voorbeelden. Jeu de boules is dit ook. Werk met de echte spelregels en liefst met goed materiaal. Jeugd/seniorentraining Ter meerdere eer en glorie van de jeugdteams is een gezamenlijke jeugd/seniorentraining aan het eind van het seizoen wellicht een idee. Afgesloten met een heus partijtje kan het de training van het jaar worden. Jeugdavondjes Ter verbetering van de onderlinge contacten en daarmee wervend werken naar buiten toe worden juist voor 'gevoelige' groepen nevenactiviteiten georganiseerd. Denk aan levend toto (de strijdende teams gokken tevoren of zij een spelonderdeel Winnen, verliezen of gelijkspelen), verliesspelletjes (dammen, domino, pesten, Ganzenbord, memory), Midgetgolf, 'dingen herkennen', lekker eten enz. Jeugdinfoavond Het betrekken van de jeugd bij de organisatie van de vereniging is niet makkelijk, maar wel de moeite waard. Weten wat er onder de (jeugd-)leden speelt is uiterst zinvol. Nodig de jeugdleden een keer uit en praat met ze of laat ze in kleine groepjes praten over bestuurlijke zaken, die hen zeker ook raken. Na afloop gezellig samen zijn en: naderhand ook zeker goede respons geven. Jeugdkaderkring 19

20 pagina 20 Het is mogelijk om met een aantal oudere jeugdleden een soort schaduwbestuur te vormen. Bepaalde zaken kunnen door deze groep ontwikkeld, bediscussieerd of uitgewerkt worden. Tevens een mooie broedplaats voor toekomstig kader. Jeugdkorfbal De ontwikkeling van het korfbalspel gericht op de deelname van jongeren is iets dat ons allen aangaat. Als blijkt dat de jeugd over bepaalde zaken of regels ontevreden is, dan is bezinning hierover het minste dat bestuursleden kunnen doen. Het ontwikkelen van aantrekkelijke spelvormen kan door iedereen worden Jeugdkrant Zich verbonden voelen met de club is juist voor de jeugd erg belangrijk. Zich zelf wat meer thuis voelen gaat ook sneller, als in het clubkrantje herkenbare zaken staan. Liefst stukjes over de eigen jeugdteams en nog mooier is als zij die zelf maken. Het stimuleren van het schrijven van wedstrijdverslagen, verslagen van feesten en interviews met jeugdleden, puzzels en kleurplaten enz. Jeugdledenvergadering Hoe kun je je als jeugd meer betrokken voelen dan wanneer je bent uitgenodigd voor een heuse vergadering waarin je kunt meepraten, je mening verkondigen en waar naar je geluisterd wordt. Aan de vergadering een speels item koppelen is helemaal niet gek. De bijeenkomst moet evengoed wel volwassen geleid worden. Belangrijk is ook om een 'rondvraag' aan te voelen en liefst al veel hete hangijzers tevoren bespreekbaar te maken. Jeugdtoernooi Buiten de competitie om biedt de toernooivorm de kans om de jeugd meer te bieden dan slechts de beperkte aantallen officiële wedstrijden. Veel is te zeggen voor deelname. Andere tegenstanders, uitproberen van opstellingen, een dagje uit, andere spelvormen ter afwisseling enz. Jeugdtraingen op school Soms is het mogelijk om i.s.m. schoolleiding of enkele (vak)leerkrachten trainingen voor de jeugd in, vlak voor of na de schooltijd te verzorgen. Zeker tegen de tijd van de schoolkorfbaltoernooien, maar ook los daarvan is wellicht voordeel te behalen. Zorg voor een goede voorbereiding, weet hoe groot de groepen kunnen zijn en wat ze al van de sport kunnen en kennen. Weet wat je met de training wilt bereiken, wat je gaat doen en wat je ervoor nodig hebt. Goed voorbereid (op schrift) is al half gewonnen. Gebruik zo nodig de schoolkorfbalesmappen, aan te vragen bij de servicedesk van het KNKV! Jeugdvaardigheidsproeven Een extra dimensie aan uw sport- en speldag voor de eigen jeugd geeft u door het beschikbaar stellen van diploma's voor het behaalde resultaat. Het competitieelement wordt des te duidelijker onderstreept als u werkt met bepaalde clubrecords, niet alleen voor doorloopballen, strafworpen en afstandsschoten, maar ook voor sprinten, behendigheid, werptechnieken enz. Jokeren Als variatie op het klaverjassen, voor diegenen die dat niet beheersen, maar toch graag de gezelligheid meebeleven. Jubileumacties De viering van een jubileum is niet zelden een opleving van het verenigingsleven. Extra gemotiveerd gaan de leden aan het werk. Hiernaast valt te denken aan jubileumuitgaven; meestal een aparte uitgave van de clubkrant, c.q. een compleet jubileumboek met gedetailleerde geschiedschrijving. Jubileumhanddoeken, T - shirts, sweaters, stickers, buttons, drank of etenswaar apart uitgegeven enz. 20

CKV Rust Roest Sponsormap

CKV Rust Roest Sponsormap Gezelligheid... Concentratie... CKV Rust Roest Sponsormap Saamhorigheid... Plezier... Bestuur CKV Rust Roest Januari 2003 Sponsormap Rust Roest 1 Geachte sponsor, In het onderstaande willen wij van CKV

Nadere informatie

K.V. Good Luck. sponsoren scoren

K.V. Good Luck. sponsoren scoren K.V. Good Luck sponsoren scoren Sport en sponsoring is tegenwoordig niet meer los van elkaar te zien. Van professioneel niveau tot amateurniveau. Sponsormogelijkheden K.V. Good Luck Korfbalvereniging Good

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp

Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp Sponsormogelijkheden bij korfbalvereniging Velocitas Leiderdorp Leiderdorp, 11 september 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Sponsoring... 3 2.1 Bordsponsoring... 3 2.2 Vlaggensponsoring... 4 2.3 Balsponsoring...

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

sportclub rijssen Doel sponsoring Even voorstellen Sponsormogelijkheden Wat biedt Sportclub Rijssen u als sponsor?

sportclub rijssen Doel sponsoring Even voorstellen Sponsormogelijkheden Wat biedt Sportclub Rijssen u als sponsor? sportclub rijssen Even voorstellen Sportclub Rijssen is in 1960 opgericht. Sinds 1964 wordt gevoetbald op sportpark De Koerbelt, waar we over 2 speelvelden, een combinatieveld (dat we samen met Excelsior

Nadere informatie

LEDEN WERVINGSPLAN. Almere Bowls Club (ABC)

LEDEN WERVINGSPLAN. Almere Bowls Club (ABC) LEDEN WERVINGSPLAN Almere Bowls Club (ABC) Wervingsplan Almere Bowls Club. Algemeen In het beleidsplan van de Almere Bowls Club wordt gesproken over een wervingsplan voor nieuwe leden. Het werven van nieuwe

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels 3) Informatie sponsoring Scheldevogels 4) Sponsormogelijkheden Scheldevogels 5) Teamfoto s 1) Inleiding Scheldevogels is opgericht

Nadere informatie

SPONSORGIDS KV VITESSE 2018 / 2019

SPONSORGIDS KV VITESSE 2018 / 2019 SPONSORGIDS KV VITESSE 2018 / 2019 Inhoudsopgave Introductie KV Vitesse 3 Bordsponsoring Veld 5 Bordsponsoring Veld & Zaal 6 Bordsponsoring scorebord Veld 7 Korfsponsoring Veld & Zaal 8 Shirtsponsoring

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

Explorers. Begeleiding. Explorerraad

Explorers. Begeleiding. Explorerraad Explorers De oudste leden van de Graaf Ottogroep zijn lid van het speltak Explorers. Explorers zijn zelfstandige, creatieve, gezellige en nieuwsgierige jongeren die niet bang zijn iets vreemds uit te proberen.

Nadere informatie

Waarderen en Belonen van vrijwilligers

Waarderen en Belonen van vrijwilligers Waarderen en Belonen van vrijwilligers Sandy dos Reis en Jeanette Buitelaar Versie: December 2014 PAGINA 2/5 Vrijwilligerswerk Rotterdam is dé centrale ingang voor al het vrijwilligerswerk in Rotterdam.

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015

Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015 Sponsor Beleidsplan SV Christofoor, Afdeling Basketbal Seizoen 2014-2015 Het eerste jaar gelijk al een kampioensteam: de U14 Rev 1: Eerste officiële versie Datum: oktober 2014 Index 1 Geschiedenis Basketbal

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN. Tenuesponsor. Reclamebordsponsor. Website adverteerder (www.dos80.heesch.nl) Club van 50. Beachhandbal sponsor

SPONSORMOGELIJKHEDEN. Tenuesponsor. Reclamebordsponsor. Website adverteerder (www.dos80.heesch.nl) Club van 50. Beachhandbal sponsor SPONSORMOGELIJKHEDEN Tenuesponsor Reclamebordsponsor Website adverteerder (www.dos80.heesch.nl) Club van 50 Beachhandbal sponsor Sponsor scholentoernooi Heesch 2011 Pagina: 1 Tenuesponsor Deze vorm van

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Presentatiemap Sponsoring Seolto Korfbalvereniging Seolto te Vlissingen

Presentatiemap Sponsoring Seolto Korfbalvereniging Seolto te Vlissingen Versie: 10 maart 2012 Presentatiemap Sponsoring Seolto Korfbalvereniging Seolto te Vlissingen Voorwoord Voor u ligt de presentatiegids van korfbalvereniging Seolto. In deze gids wil de sponsorcommissie

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE PRO OS USV

SPONSORBROCHURE PRO OS USV SPONSORBROCHURE PRO OS T USV INTRODUCTIE INFOMANUAL // USV Protos is dé studentenvolleybalvereniging van Utrecht. De vereniging bestaat sinds 1957 en neemt deel aan de officiële competitie van de Nederlandse

Nadere informatie

Korfbalvereniging. Berkel-Enschot / Tilburg. Informatie Sponsoring

Korfbalvereniging. Berkel-Enschot / Tilburg. Informatie Sponsoring Korfbalvereniging Berkel-Enschot / Tilburg Informatie Sponsoring 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. OJC 98, een bruisende vereniging 3 2.1 Historie 3 2.2 Competitie 3 2.3 Accommodatie 4 2.4 Organisatie

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Centraal 68. Opgericht 29 november 1968. Sponsoring VVC 68

Voetbal Vereniging Centraal 68. Opgericht 29 november 1968. Sponsoring VVC 68 Sponsoring VVC 68 Het seizoen 2015-2016 staat voor de deur en VVC 68 ziet dit seizoen positief tegemoet. Dit wordt de eerste keer dat VVC 68 het seizoen in gaat met een vernieuwde sponsorcommissie. Samenwerken

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT

VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT 2 HET SPONSOREN BIJ EEN AMATEUR VOETBALCLUB WORDT VAAK GEZIEN ALS LIEFDEWERK OUD PAPIER. MAAR DAT ZIET DE BUSINESS CLUB ABCOUDE ANDERS. VOOR

Nadere informatie

Stand van zaken missie en visie per december 2017.

Stand van zaken missie en visie per december 2017. Stand van zaken missie en visie per december 2017. - wat gaat volgens plan - waar zijn we mee bezig en gaat de goede kant op - wat gaat niet volgens plan of is nog niet opgepakt. 1 De hoofdpunten van de

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website Amsterdamse Christelijke Korfbal Vereniging ORANJE-NASSAU opgericht 10 januari 1919 Korfbalvereniging Oranje-Nassau bestaat al sinds 1919 en drukt winst niet alleen uit in doelpunten en kampioenschappen.

Nadere informatie

Sponsormap KC Kapellen

Sponsormap KC Kapellen Sponsormap KC Kapellen http://www.kckapellen.com sponsoring@kckapellen.com Wat is korfbal? Korfbal is een ploegsport die zowel door jong als oud op recreatief én competitief niveau kan worden beoefend.

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

7.13 Webmaster... 15 7.14 Kampeerweekend... 16 7.15 Afsluitende BBQ... 16 8 Verdere mogelijkheden... 17 9 Waarin de club reeds is voorzien...

7.13 Webmaster... 15 7.14 Kampeerweekend... 16 7.15 Afsluitende BBQ... 16 8 Verdere mogelijkheden... 17 9 Waarin de club reeds is voorzien... 1 1 Inhoudsopgave 2 Historie Bedum Blues... 4 3 Ons doel... 4 4 Onze relaties... 5 5 Waarom sponsoren?... 6 5.1 Uw belang... 6 5.2 Ons belang... 6 6 Dekkingsgebied... 7 7 Sponsormogelijkheden... 8 7.1

Nadere informatie

Ouderavond JO-15 en MO15 12 juni 2019

Ouderavond JO-15 en MO15 12 juni 2019 Ouderavond JO-15 en MO15 12 juni 2019 Agenda Welkom Communicatielijnen Speler Volg systeem/ indelingsbeleid Plannen voetbaltechnisch vlak Ouders Meiden Algemeen Vrijwilligerswerk en eigen bijdrage Sponsoring

Nadere informatie

Handbalvereniging Saturnus

Handbalvereniging Saturnus Handbalvereniging Saturnus Informatiefolder voor seniorleden, jeugdleden en hun ouders Geachte seniorleden, jeugdleden en hun ouders, U (of uw kind) wordt lid van Saturnus. Reden voor ons als bestuur om

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN BASKETBALL VERENIGING BOURGONDIË: De basketbalvereniging van Wijk bij Duurstede

SPONSORMOGELIJKHEDEN BASKETBALL VERENIGING BOURGONDIË: De basketbalvereniging van Wijk bij Duurstede SPONSORMOGELIJKHEDEN BASKETBALL VERENIGING BOURGONDIË: De basketbalvereniging van Wijk bij Duurstede Tenuesponsoring - Naamsbekendheid Productplacement Sampling - Websitevermelding 1 Historie Basketball

Nadere informatie

Uitwerking enquête jeugd Afdeling West. augustus 2018

Uitwerking enquête jeugd Afdeling West. augustus 2018 Uitwerking enquête jeugd Afdeling West augustus 2018 Enquête jongeren > 25 reacties: - 4: geen tafeltennisaanbod speciaal voor hen, 21 wel; - 6: geen andere 'leuke' activiteit; 3 daarvan stellen dat ook

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN DAG ZATERDAG 28 MEI 2016. 10.00 16.00 uur

PROGRAMMA OPEN DAG ZATERDAG 28 MEI 2016. 10.00 16.00 uur PROGRAMMA OPEN DAG ZATERDAG 28 MEI 2016 10.00 16.00 uur Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kan jong en oud kennis maken met onze sport. Sla je slag in onze slagkooi en gooi een strike op het pitcherscherm.

Nadere informatie

Business Club. vv Noordwijk

Business Club. vv Noordwijk Business Club vv Noordwijk 1 Welkom bij de vv Noordwijk Business Club De club waar sportieve en zakelijke ambities hand in hand gaan. Ontmoeten, ontspannen en ondernemen rond onze voetbalwedstrijden op

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Presentatiemap Sponsoring Seolto Korfbalvereniging Seolto te Vlissingen

Presentatiemap Sponsoring Seolto Korfbalvereniging Seolto te Vlissingen Versie: 3 maart 2013 Presentatiemap Sponsoring Seolto Korfbalvereniging Seolto te Vlissingen Voorwoord Voor u ligt de presentatiegids van korfbalvereniging Seolto. In deze gids wil de sponsorcommissie

Nadere informatie

VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA

VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR- EN NADELEN VAN SOCIAL MEDIA Social media zijn leuk en boeiend. Maar er zitten ook zeker andere kanten aan. Niet voor niets volg je nu deze lessen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

MAALTIJD AS. ZATERDAG

MAALTIJD AS. ZATERDAG Praatpaal jaargang 21 2 28-05-2013 MAALTIJD AS. ZATERDAG 1 juni: Middellandse sferen in restaurant Het Middelpunt Zaterdag 1 juni is het al de laatste zaterdag van het seizoen - en ODO 1 speelt gezellig

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

1. Waar staat Midlandia voor?

1. Waar staat Midlandia voor? Sponsoring Deze map geeft informatie over de sponsormogelijkheden van korfbalvereniging Midlandia. Midlandia is op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze visie en onze activiteiten

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Post op Stelten vrijdag 27 maart

Post op Stelten vrijdag 27 maart Post op Stelten vrijdag 27 maart Vanuit de directie Integraal Kindcentrum In Nederland zijn Brede Scholen sinds een aantal jaren een begrip. Gebouwen waar meerdere partijen samenwerken zijn massaal in

Nadere informatie

Welkom bij Korfbalclub J.E.S

Welkom bij Korfbalclub J.E.S Jong en Sportief Welkom bij Korfbalclub J.E.S Jeugdteams We vinden het leuk dat je lid bent of graag wilt worden van onze vereniging. In dit boekje hebben we voor U de belangrijkste informatie op een rijtje

Nadere informatie

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN?

HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? Vragenlijsten om de sportwensen van jongeren in kaart te brengen HET SPORTAANBOD: WAT VINDEN JONGEREN ERVAN? INHOUD 1. Inleiding Vier vragenlijsten Mondelinge interviews of een schriftelijke enquête? Verwerking

Nadere informatie

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN.

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Geachte relatie, Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Wij hebben getracht de sponsorpakketten zo evenwichtig

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJHEIDSMAALTIJDEN

HANDBOEK VRIJHEIDSMAALTIJDEN HANDBOEK VRIJHEIDSMAALTIJDEN INHOUD Wat is een vrijheidsmaaltijd? Wie organiseert een Vrijheidsmaaltijd? Stappenplan voor een Vrijheidsmaaltijd 1. Wat is een Vrijheidsmaaltijd? 2. Wat heb je nodig om een

Nadere informatie

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Inleiding Van harte welkom in De Bloemschevaert. In dit boekje vindt u een overzicht van al onze activiteiten. Bij elke activiteit staat kort

Nadere informatie

Leden enquête PSV-Korfbal

Leden enquête PSV-Korfbal 1. Algemene vragen Naam: Adres: PC + Woonplaats: Tel. nr.: Leeftijd: Ik ben spelend lid algemeen lid ouder van zoon/dochter in team(s) in team. a.u.b. antwoorden invullen voor kind(eren) Mogen wij jouw

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

K.V. Springfield Korfbalvereniging Springfield Sponsoring

K.V. Springfield Korfbalvereniging Springfield Sponsoring K.V. Springfield Korfbalvereniging Springfield Sponsoring 2018-2019 Korfbalvereniging Springfield is een gezellige, moderne en groeiende sportvereniging midden in Hoeven, centraal gelegen tussen Breda

Nadere informatie

We helpen jouw club graag en daarom staan er diverse tools voor je klaar. Denk hierbij aan:

We helpen jouw club graag en daarom staan er diverse tools voor je klaar. Denk hierbij aan: Tips & truc s Leden werven & behouden Hoi Sportclub, Leuk dat je mee doet met de AH Sportactie! Tijdens de AH Sportactie willen we heel Nederland de sport laten ontdekken die bij hem of haar past. Een

Nadere informatie

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 -

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 - Informatiebrochure Auteur: Bestuur K.V. Elko Datum van uitgifte: November 2013 Informatiebrochure 2013-1 - Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...2 Inleiding:...3 De besturen:...5 Bestuur:...5 Technische Commissie:...6

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Schoolkorfbaltoernooi gemeente Arnhem

Schoolkorfbaltoernooi gemeente Arnhem Schoolkorfbaltoernooi gemeente Arnhem Jaren lang is er bij Oost-Arnhem het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor drie scholen in de omgeving. De groepen 3 t/m 5 speelden op deze dag wedstrijdjes tegen

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub.

De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub. De Lustrumcommissie maakt hierbij met veel genoegen het programma bekend ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze golfclub. Over de hele week hebben we activiteiten georganiseerd en er is voor

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 De veel gestelde vragen zijn ingedeeld in drie categorieën: - Algemeen - Voorwaarden - Lidmaatschap Categorie Algemeen 1. Waarom organiseert Rabobank

Nadere informatie

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport

De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Ik neem je mee De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Deze toolkit is bedoeld voor alle sportclubs en andere sportaanbieders die Ik neem je mee! op een

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Hoe groeien als jeugdopleiding? TVJO cursus Amateur 2 - IP Niveau

Hoe groeien als jeugdopleiding? TVJO cursus Amateur 2 - IP Niveau Hoe groeien als jeugdopleiding? TVJO cursus Amateur 2 - IP Niveau We hebben allemaal een jeugdwerking,. maar op welke manier kan mijn jeugdwerking er bovenuit komen? Gras groeit niet door eraan te trekken

Nadere informatie

Welkom bij het SchoolStreetBall toernooi 2018

Welkom bij het SchoolStreetBall toernooi 2018 Welkom bij het SchoolStreetBall toernooi 2018 Met veel plezier organiseert Basketbalvereniging Forwodians en De Combibrug het streetballtoernooi. Het toernooi vindt plaats op zaterdag 2 juni 2018 in de

Nadere informatie

YONEX KIDS GAMES. Uitdaging en plezier in één!

YONEX KIDS GAMES. Uitdaging en plezier in één! YONEX KIDS GAMES YONEX KIDS GAMES Uitdaging en plezier in één! Jeugd binden aan badminton Aanleiding De Yonex Kids Games zijn ontwikkeld om jeugdspelers tussen de 8 en 12 jaar oud die geen competitie spelen

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE SEIZOEN 2015-2016 SAMEN STERK VOOR VOETBALVERENIGING FC BERGEN!

SPONSORBROCHURE SEIZOEN 2015-2016 SAMEN STERK VOOR VOETBALVERENIGING FC BERGEN! SPONSORBROCHURE SEIZOEN 2015-2016 SAMEN STERK VOOR VOETBALVERENIGING FC BERGEN! VOORWOORD WELKOM Bij Voetbalvereniging FC Bergen. Een voetbalclub die uitgaat van de basis, namelijk liefde voor en plezier

Nadere informatie

Voorwoord 3. Waarom Trendweken? 4. Welke Trendweken zijn er? 5. De Trendweken doelgroep 6. De Trendweken een andere aanpak 7

Voorwoord 3. Waarom Trendweken? 4. Welke Trendweken zijn er? 5. De Trendweken doelgroep 6. De Trendweken een andere aanpak 7 1 Voorwoord 3 Waarom Trendweken? 4 Welke Trendweken zijn er? 5 De Trendweken doelgroep 6 De Trendweken een andere aanpak 7 De Trendweken organisatie 8 De Trendweken ondersteunen 9 AAN DE SLAG: De Trendweken

Nadere informatie

Werkstuk LO Sport en Samenleving

Werkstuk LO Sport en Samenleving Werkstuk LO Sport en Samenleving Werkstuk door een scholier 2074 woorden 29 november 2004 6,3 51 keer beoordeeld Vak LO Inleiding Het doel van het maken van dit werkstuk is om het vak gym voldoende af

Nadere informatie

Leidse korfbalvereniging KZ DANAÏDEN

Leidse korfbalvereniging KZ DANAÏDEN Sponsorprogramma Misschien is dit wel uw eerste kennismaking met KZ Danaïden. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u meer over onze vereniging wilt weten. Wat voor vereniging is KZ Danaïden? Wat organiseert

Nadere informatie

KC Floriant Merelbeke v.z.w.

KC Floriant Merelbeke v.z.w. KC Floriant Merelbeke v.z.w. A. Rodenbachlaan 48 E-mail : Floriant@korfbal.be Website : www.floriantkorfbal.be Sponsoring K.C.FLORIANT MERELBEKE K.C. Floriant Merelbeke v.z.w. is een korfbalclub waar zowel

Nadere informatie

Programma voor het na-larenstein weekend in. vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork.

Programma voor het na-larenstein weekend in. vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork. Programma voor het na-larenstein weekend in vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork. Wij, Maarten en Roland, hebben dit programma samengesteld op basis van een aantal bezienswaardigheden die

Nadere informatie

Ethisch sporten beleid

Ethisch sporten beleid Ethisch sporten beleid 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Missie... 3 1.2 Strategie... 3 1.3 Huidige acties... 4 2. Beleidsplan 2017-2020... 5 3. Fair Play Logo... 5 4. Poster Fair Play actie...

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding leuke dag met bewoners/doelgroep op onze locatie Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van de doelgroep. Om welke doelgroep gaat het, hoeveel mensen, hebben ze bijzondere

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters

Nadere informatie

Sponsormap KC Kapellen

Sponsormap KC Kapellen Sponsormap KC Kapellen http://www.kckapellen.com sponsoring@kckapellen.com Wat is korfbal? Korfbal is een ploegsport die zowel door jong als oud op recreatief én competitief niveau kan worden beoefend.

Nadere informatie

Bridgeseizoen 2014-2015

Bridgeseizoen 2014-2015 Bridgeseizoen 2014-2015 Maak uw clubagenda met hulp van de NBB Beloning na gedane arbeid! Ruitenboertoernooi Uw clubavond is de voorronde! Districtscompetities Leuk om mee te doen Bridgecongres Zorg dat

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Wateringen, januari 2016 1 Sponsorplan VELO Badminton VELO Badminton is een badmintonvereniging uit Wateringen. VELO Badminton is ontstaan in 1966 en maakt deel uit

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal biedt kansen voor verenigingen Al ruim een eeuw organiseert de KNVB het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Aan de

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80 Hellevoetsluis

Basketbalvereniging Jump 80 Hellevoetsluis 1/ inleiding Het huidige bestuur heeft zich ten doel gesteld de vereniging sportief, bestuurlijke, organisatorisch en financieel gebied naar een hoger plan te tillen. De sportieve prestaties van dit moment

Nadere informatie

Since 1930. Een Sponsor overeenkomst tussen : U misschien? Amsterdam s Premier Rugby Club

Since 1930. Een Sponsor overeenkomst tussen : U misschien? Amsterdam s Premier Rugby Club Een Sponsor overeenkomst tussen : & U misschien? AAC Amsterdam Rugby 2011 Waarom sponsor worden? Als sponsor verbindt u zich aan AAC Rugby Amsterdam, de eerste en enige burger rugbyclub in Amsterdam.

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING N.K.C. NOORDWIJK EN MARUM

KORFBALVERENIGING N.K.C. NOORDWIJK EN MARUM KORFBALVERENIGING N.K.C. NOORDWIJK EN MARUM Website: www.nkc-online.nl Wie komt er korfballen bij onze club?? Meer informatie in deze folder Pagina 1 van 8 WAT IS KORFBAL Korfbal is een balspel dat in

Nadere informatie

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten Sed Inclusief Businessvoordeel business Samen eten en drinken in een zakelijke setting www.samenetenendrinken.nl Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Reserveer nu onze Business Lunch

Nadere informatie