Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen"

Transcriptie

1 Friesestraatweg AC Groningen T F Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen p2 p3 p6 p7 p8 p9 Zwem voor VWNN Meldcode Website: Tell Me Begrip onder jongeren Project Mankracht succesvol Gezamenlijk open huis Foto: Goedele Monnens De geruchten, hoop en verwachting waren er al een tijd, maar het was net voor kerst 2012 dat het kabinet Rutte II het definitieve besluit tot een kinderpardon nam. Vanaf het najaar, tijdens de kabinetsonderhandelingen werd er door bewoners van onze Gezinslocatie al over gesproken en gespeculeerd. De mensen die dachten er voor in aanmerking te komen, hielden met ons de berichtgeving goed in de Foto: Goedele Monnens gaten. Prima natuurlijk, maar tegelijkertijd zorgde dit voor onrust. Geruchten, die niet bleken te kloppen, deden de ronde. Bewoners klopten nerveus bij ons aan, bang hun kans te missen. Mensen waren zeer gespannen. Voor de meeste gezinnen zou dit de laatste kans zijn om hier in Nederland te kunnen blijven en dat besefte men zelf maar al te goed. In die tijd konden we slechts een luisterend oor bieden, uitleg geven en toezeggen dat we alles goed in de gaten houden om, zodra dat geboden was, in actie te komen. Van begin februari tot 1 mei konden mensen zich aanmelden bij de IND voor het kinderpardon. In februari waren bij ons alle mogelijk in aanmerking komende gezinnen al aangemeld. Cliënten wilden en konden hiermee niet wachten, bang om buiten de boot te vallen. Er zijn twee regelingen gekomen. Een eenmalige overgangsregeling en een definitieve regeling. Voor de eerste gold de peildatum 29 oktober 2012 (datum regeerakkoord). Zo n 30 gezinnen bij ons zijn aangemeld voor de overgangsregeling. Na de aanmelding volgden er aanvraagformulieren en een afspraak bij de IND om de aanvraag officieel in te dienen. Wij zijn in de afgelopen maanden druk bezig geweest met voorlichting, uitleg en het helpen met het invullen van de aanvraagformulieren. De IND was aanvankelijk niet goed voorbereid op de aanmeldingen en aanvragen. Er werden verkeerde formulieren toegestuurd en de cliënten kregen niet op volgorde van aanmelding, maar volkomen willekeurig een bevestiging of een uitnodiging van de IND. Vervolg op pagina 2 1.

2 Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen Vervolg van pagina 1 Dat leverde, logisch, ook weer veel onrust op bij cliënten. Voor ons betekende het extra werk, uitleg geven en veel getelefoneer met IND medewerkers. Het was en is nog steeds goed te merken dat de mensen bijzonder gespannen zijn over de afloop. Voor de definitieve regeling gelden strengere eisen. Het lijkt dan ook veel moeilijker om daarvoor in aanmerking te komen. Tot nu toe hebben zo n 10 gezinnen een positieve beslissing van de IND ontvangen op hun aanvraag. De opluchting en vreugde bij de mensen is niet te beschrijven. Meestal heeft men al jaren achtereen alleen maar afwijzende, negatieve berichten van de IND en rechtbank ontvangen. We merken dat het in veel gevallen wel even tijd nodig heeft voordat dit goede nieuws echt tot de mensen doordringt. Voor anderen die nog wachten op de uitkomst van hun aanvraag is het nog heel spannend. Voor ons is het geweldig mooi om mee te maken dat mensen vanuit een uitzichtloze situ- atie, nu toch een toekomst in Nederland krijgen. Voor ons zit het meeste werk voor het kinderpardon er op. De meeste bewoners van onze gezinslocatie komen nog (lang) niet in aanmerking voor de nu definitieve regeling. Vooral voor deze bewoners is onze aanwezigheid op de gezinslokatie van belang. Onze werkzaamheden en inzet zijn nu weer helemaal op hen gericht. Marjon Bijl Werkbegeleider AZC Emmen Zwem voor VWNN Zondag 23 juni vond de eerste editie van Zwem voor VWNN plaats. Om elf uur was het de beurt aan de 21 individuele deelnemers. Zij mochten een uur lang proberen zoveel mogelijk baantjes te trekken voor de kindervakantieweken. Na een pauze waarin iedereen genoot van heerlijke hapjes, badeendjes gepimpt werden en andere spelletjes gespeeld was het de beurt aan de teams. De teams van drie personen konden kiezen om in estafette te zwemmen of met zijn drieën gezellig tegelijk de baantjes te trekken. Het was een zeer geslaagde dag, de sfeer was goed en het was prachtig om te zien hoe fanatiek iedereen aan het zwemmen was. Het sponsorgeld komt nog steeds binnen, en zal waarschijnlijk uitkomen op ongeveer 1700,-. De opbrengst is bestemd voor het vervoer van de kinderen naar de Kindervakantieweken. Dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers die deze dag mogelijk hebben gemaakt! Trieneke Hijma Projectleider 2.

3 Zwem voor vwnn Vervolg van pagina 3 3.

4 Bericht van de directie Beste VluchtelingenWerkers, Wat speelde er zoal de laatste maanden? Ik heb een goed overleg gehad met de leden van de vrijwilligersraad. Tal van punten zijn besproken en in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Tegenwoordig ben ik aanwezig bij aanvang van de basiscursus vrijwilligers. Het was de laatste keer een gemêleerd vrijwilligersgezelschap: jong en oud, man en vrouw en ook een aantal nieuwe vrijwilligers uit de doelgroep. Ze kwamen uit AC Ter Apel, mb Harlingen en Zuid Friesland, juridisch Emmen, inburgering Assen en de VBL Ter Apel. Geweldig om zulke gemotiveerde vrijwilligers tegen te komen. Aan de hand van de aanwezige vrijwilligers kon ik onze visie: de doorgaande leef- en leerlijn uit leggen: van aankomst in Ter Apel, asielaanvraag, status, maatschappelijke begeleiding, inburgering naar participatie. Maar ook de aandacht die we momenteel schenken aan terugkeer in de VBL. Terugkeergesprekken zullen ook in de gemeenten steeds vaker voorkomen. Deelname aan de Umbrella March Op Wereldvluchtelingendag, 20 juni, organiseerde VluchtelingenWerk de jaarlijkse Umbrella March. Ook wij vanuit Noord Nederland waren daarbij vertegenwoordigd. Ruim 1000 mensen liepen met een witte paraplu naar de gevangenis op Schiphol waar vluchtelingen worden opgesloten. Ik vond het een indrukwekkende tocht, zeker toen we langs de gevangenis liepen en een tekst van een asielzoeker konden lezen met het opschrift: thanks for your support. Vele asielzoekers zwaaiden vanuit hun cel naar ons. Namens de Tweede Kamer nam Kamer nam Bram van Ojik, fractievoorzitter van GroenLinks, de petitie met handtekeningen in ontvangst. In de afgelopen weken tekenden mensen de petitie Geen vluchteling in de cel. Hierdoor geven we samen staatssecretaris Teeven een duidelijk signaal dat het opsluiten van vluchtelingen op Schiphol moet stoppen. Tijdens de overhandiging van de petitie begon het fors te regenen. De uitspraak: Nederland huilt mee was letterlijk en figuurlijk van toepassing. De paraplu werd meteen gebruikt. De deelnemers uit Noord- Nederland wil ik hartelijk danken, het was een lange, maar goed besteedde dag. Christine Hillemans Directeur VWNN 4.

5 In deze nieuwsbrief stelt een aantal nieuwe beroepskrachten zich aan u voor. mireille Mijn naam is Mireille Paas. Woonachtig in Schipborg samen met mijn man Richard, onze vier kinderen en alles wat daar bij hoort. Ik ben in 2010 begonnen als vrijwilliger maatschappelijke begeleider in Stadskanaal. Daarvoor had ik voornamelijk in de verkoop gewerkt, erg leuk maar kon daarin niet meer de voldoening vinden die ik nodig had om enthousiast te blijven. Ik heb mijn baan opgezegd en ben modules gaan volgen om te onderzoeken of ik het maatschappelijk gerelateerde werken bij me vond passen. Op dit moment ben ik werkzaam in Stadskanaal waar ik naast wat coördinerende taken me bezig houd met Taalmaatjes en de Voorleesexpress. Ook ben ik actief binnen het project POLRAD waarbij ik me vooral bezig houdt met het programma Meet2Know. Ik vind het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om tot volledige ontwikkeling te komen. Met name asielzoekers, vluchtelingen en migranten hebben ruimte nodig om een doorstart te kunnen maken. Ik zet me hier graag voor in. Mijn verschillende werkzaamheden binnen VWNN geven mij ruimte om dat in brede zin te doen! Mireille Paas VWNN Stadskanaal Van de Vrijwilligersraad Mijn naam is Peter Monen. Na werkzaamheden in het onderwijs en de politiek ben ik op 65-jarige leeftijd gestart met begeleiding van vluchtelingen in Heerenveen e.o. Ik doe dat met veel plezier nu alweer 5 jaar. Tijdens een noordelijke vrijwilligersbijeenkomst kwam ik in gesprek met Lineke Schipman. Zij bleek lid van de vrijwilligersraad en aan het eind van ons gesprek vroeg ze of ik belangstelling had om lid te worden van de deze raad. Zodoende ben ik nu al een paar maanden actief daarin. Tot mijn genoegen wordt de raad serieus genomen door de directie. De laatste tijd hebben we het vooral over het jaargesprek met de vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat dat plaatsvindt om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van wat de vrijwilliger voor haar kiezen krijgt, wat haar verdere mogelijkheden zijn en hoe de vluchteling voldoende aan bod kan komen. Het gesprek is ook belangrijk omdat we naar buiten toe roepen dat wij streven naar een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Tenslotte staat hoog op de agenda: het starten van inburgering en taalonderwijs. Wij volgen op de voet de problemen die zich bij de start voordoen, vooral voor de verschillende rollen die vrijwilligers daarin gaan vervullen en de communicatie met hen over wanneer ze aan het werk kunnen. Als je belangstelling hebt voor het werk van de vrijwilligersraad en eventueel lid zou willen worden, kun je contact opnemen via: Peter Monen Vrijwilligersraad VWNN 5.

6 website tell me bianca Anno 2013 wonen in Nederland ruim kinderen met hun ouders in asielzoekerscentra. Ze zijn naar Nederland gekomen om hier bescherming te vragen. Te weinig informatie In 2009 bleek uit Kind in het centrum een onderzoek van UNICEF Nederland in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat kinderen in asielzoekerscentra (azc s) meestal niet of slecht geïnformeerd zijn over hun situatie. Zo konden ze bijvoorbeeld moeilijk antwoorden vinden op vragen als: wat kan ik doen in het azc waar ik woon, mag ik naar school, mag je zomaar naar een ziekenhuis als je ziek bent en kan ik naar een sportclub? Zonder die informatie, concludeerde het onderzoeksrapport, kunnen asielzoekerskinderen onvoldoende participeren. Hierdoor komt hun ontwikkeling in gevaar. De website brengt daar verandering in. Op deze website vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. In woord en beeld wordt niet alleen algemene informatie gegeven, maar ook heel specifieke. Met het project Tell me! neemt VluchtelingenWerk het voorlichten van asielzoekerskinderen voor haar rekening. Bij VWNN voeren twee medewerkers, Elizabeth Tjerkstra en Anneke Omvlee, dit samen uit in de vorm van voorlichtingsmiddagen op asielzoekerscentra en gezinslocaties. Onderwerpen zijn onder meer de asielprocedure, kinderrechten en het verblijf in een asielzoekerscentrum. Sinds kort kunnen de kinderen dus ook op de website terecht. Mijn naam is Bianca Neef, 39 jaar en ik woon in de stad Groningen. Sinds januari 2012 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij de Juridische afdeling in de stad Groningen en heb sinds 1 juli 2013 een betaalde baan in de functie van coördinator. Ik ben bij VWNN vrijwilligerswerk gaan doen, omdat het werk is waar ik achter kan staan en waarin ik mijzelf verder kan ontwikkelen. Vanuit mijn sociale achtergrond is het werken met mensen voor mij vanzelfsprekend. Het juridische gedeelte heb ik al doende geleerd en zal ik altijd verder blijven ontwikkelen. Naast mijn baan bij VluchtelingenWerk begeleid ik mensen thuis met psychische/sociale problemen en heb ik voor mijn eigen mentale ontspanning een kleine mobiele catering waarmee ik op festivals sta. Bianca Neef Coördinator VWNN Stad Groningen 6.

7 Begrip onder jongeren door Meet2Know Hoe breng je jongeren van verschillende achtergronden samen om wederzijds begrip te creëren? VWNN probeert dit door middel van Meet2Know. Dit net opgezette project bestaat uit groepen met jongeren van verschillende afkomst, die elkaar na het programma te hebben doorlopen veel beter hebben leren kennen. Veel Nederlandse leerlingen hebben vaak nog nooit een vluchteling ontmoet, laat staan met één te hebben gesproken. Niet voor niets zit er in het gezegde onbekend maakt onbemind een kern van waarheid. Maar door het onbekende, juist bekend terrein te laten worden zal er meer onderling begrip ontstaan. Als proef zijn er in Stadskanaal inmiddels al drie groepen met leerlingen van het Noorderpoort College met het project gestart en hebben dit succesvol afgerond. Elke groep bestond grotendeels uit Nederlandse leerlingen, maar ook leerlingen van buitenlandse komaf. Daarnaast deden er in elke groep vier jongere vluchtelingen mee met het project. Door activiteiten die ze samen hebben gevolgd, is er een band ontstaan. Jasper Koehorst begeleidde één van de groepen uit Stadskanaal en vertelt dat de sfeer in zijn groep, ondanks de zwaarte van het onderwerp, alsnog oer-nederlands gezellig was. Er werd eindelijk de tijd genomen om naar elkaars verhaal te luisteren. De leerlingen moesten stilstaan bij de verhalen van de vluchtelingen. Want hoe is het eigenlijk om je land te moeten verlaten en je te vestigen in een ander land? Twee weken geleden gingen de eerste groepen van het project met elkaar op pad. De gekozen activiteiten varieerden nogal per groep. Eén groep bezocht bijvoorbeeld het Stripmuseum in Groningen, en organiseerde een multiculturele picknick, terwijl een andere groep met een rondvaartboot door de Groningse grachten voer. Koehorst: bij elke activiteit hoort een opdracht. De leerlingen die gingen varen door de grachten moesten uitleggen wat water betekent voor de Nederlandse cultuur, maar ook voor een andere cultuur, waar misschien waterschaarste heerst. Zo vergroot je het begrip bij alle jongeren voor andere culturen en gebruiken. Het Noorderpoort College in Stadskanaal en VWNN zijn bijzonder enthousiast over Meet- 2Know. Het programma wordt uitgezet op andere scholen in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. In totaal is er ruimte voor 120 groepen die mee kunnen doen. Meet2Know valt onder het POL- RAD project, gefinancierd door het Prevention of and Fight against Crime Programme van de Europese Unie. Daarnaast is het VSB fonds betrokken. Scholen in het voorgezet onderwijs en het MBO-instellingen kunnen zich opgeven bij VWNN Jenny Venhuizen PR vrijwilliger Medewerkersdag 2013 aan het paterswoldse meer Op donderdag 3 oktober vindt de jaarlijkse medewerkersdag van VWNN plaats. Locatie: Scandinavisch Dorp Oude Badweg TJ Eelderwolde Dit is een prachtige plek, gelegen aan het Paterswoldse Meer. Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland, zal een workshop geven over ambassadeursschap voor VluchtelingenWerk. Nadere informatie over het programma en het aanmelden voor deze dag volgt in september. 7.

8 VWNN s project Mankracht zeer succesvol! christian VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) heeft het project Mankracht in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe na twee succesvolle jaren afgerond. Door meerdere vrijwilligers en medewerkers van VWNN werd een paar jaar geleden geconstateerd dat vooral vluchtelingen mannen het moeilijk vinden om aansluiting te krijgen in de Nederlandse maatschappij. Er bleek een behoorlijk grote groep allochtone en autochtone mannen niet actief mee te doen in de samenleving. VWNN nam de taak op zich om daar verandering in te brengen en had als doel om de mannen uit hun isolement te halen. En met succes! Het Mankracht project werd gefinancierd door het Oranjefonds, het VSB-fonds en lokale overheden. Het project ging van start in de gemeenten Winsum en de Marne. Later volgden Dongeradeel en Noordenveld. Jasper Koehorst was projectleider en dus nauw betrokken bij het project: Elke week kwamen een paar groepen bij elkaar om te praten en te discussiëren over verschillende thema s. De mannen namen krantenartikelen mee om in de groep te bespreken en dus hadden we vaak verschillende onderwerpen. Het kon bijvoorbeeld over het verschil tussen Sint Maarten en Sinterklaas gaan. Want wat is nou wat? Door deze gesprekken leerden de mannen veel van de Nederlandse cultuur en taal en de Nederlandse mannen konden ze juist hierbij helpen. Er werden gezamenlijk allerlei activiteiten ondernomen, die tot doel hadden het netwerk van de deelnemers te vergroten. In Dongeradeel bleken ze zo geinspireerd, dat nu het project beeindigd is, de deelnemers hoe dan ook door willen gaan. Koehorst vertelt dat ze dringend op zoek zijn naar bedrijven of instellingen die dit willen financieren. De resultaten laten zien dat het project zeker een positief effect heeft gehad op het sociale leven van de deelnemers. Ze zochten elkaar buiten het project om op en deden mee met veel activiteiten. Sommigen van hen sporten nu bij een sportvereniging of doen vrijwilligerswerk. Duidelijk is dus dat VWNN het doel dubbel en dwars heeft bereikt. Jenny Venhuizen PR vrijwilliger Hallo allemaal, mijn naam is Christian Meesters. Ik ben vanaf 1 juli werkzaam als Junior Coördinator in Zuid-Oost Drenthe. Ik ben als stagiair begonnen bij de afdeling Emmen decentraal, via mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik ben begonnen als begeleider in de Prevestiging en als Maatschappelijk Begeleider. Ik heb destijds gekozen voor Vluchtelingen- Werk als stageplek omdat het mij leuk leek om mensen te helpen die uit culturen komen die mij onbekend waren. In mijn stageperiode heb ik veel geleerd en vond het werk zo leuk om te doen dat ik het heb voortgezet nadat mijn stage-periode was afgelopen. Het werk geeft mij een uitdaging om veel te leren van andere mensen hoe zij in het leven staan. Ook kan ik werken aan leerpunten die voor mij nog moeilijk zijn. Op deze manier kan ik twee vliegen in 1 klap slaan! Christian Meesters VWNN Zuid-Oost Drenthe 8.

9 Gezamenlijk Open Huis Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en Wijkbelang Stadskanaal Op zaterdag 1 juni was er Open Huis bij Vluchtelingen- Werk Stadskanaal, samen met het Rode Kruis en Wijkbelang Maarsveld. Op deze dag konden mensen kennis maken met de drie organisaties die gezamenlijk een onderkomen hebben in het buurtgebouw aan de Brummelkant 2 in Stadskanaal. Het thema van deze Foto: Ronny van 112regioflis dag was Wij laten ons zien. De samenwerking onderling is prima, reden te meer om deze dag gezamenlijk te organiseren! De drie organisaties openden op deze dag haar deuren voor belangstellenden uit de buurt, voor nieuwe cliënten, potentiële vrijwillige medewerkers, familieleden en vrienden van de organisatie. Het Rode kruis had o.a. demonstraties van levensreddende handelingen, Wijkbelang exposeerde o.a. schilderkunst van mensen uit de wijk. VluchtelingenWerk droeg bij met gezellige muziek, heerlijke zelfgemaakte gerechten uit de Balkan, Burundi en Tsjetsjenië. Uiteraard was er bij allen ook een drankje en véél informatie. Vrijwilligers, wijkbewoners, cliënten, deelnemers Taalmaatjes en andere belangstellenden, namen de gelegenheid om in gesprek te gaan. Ook de wethouder, Jan Willem van de Kolk, kwam een kijkje nemen. Het is een geslaagde dag geworden, die zeker zal worden herhaald! Mireille Paas en André Pathuis Humanitair Fonds niet alleen in cijfers uitgedrukt Begin 2011 heeft VluchtelingenWerk Noord-Nederland het Humanitair Fonds opgericht, een onmisbaar initiatief waar veel gebruik van is gemaakt in de loop van ruim twee jaar. Het gaat om uiteenlopende gevallen: leningen of giften voor het vergoeden van leges, reiskosten of medische kosten. In de eerste helft van 2013 is het Humanitair Fonds opgevuld door de vaste gevers en een flinke donatie van de Stichting Transitvoorzieningen Dakloze vreemdelingen in Groningen van ,-. In de afgelopen maanden zijn 33 aanvragen ingediend, waarvan 75 % een lening is. Meestal wordt er (gedeeltelijk) voorgeschoten om de leges, treinreizen naar de ambassade of een advocaat en vertalingen te kunnen betalen. Maar er zitten ook bijzondere aanvragen tussen. Waarbij niet alleen financiën zijn gemoeid, maar ook inzet en bemiddeling door VWNN. Medewerkers van VWNN doen hun uiterste best om dit soort gevallen voor elkaar te krijgen. Zo heeft de afdeling gezinshereniging voor een alleenstaande moeder uit Groningen, haar twee minderjarige kinderen uit Ethiopië Vervolg op pagina 10 9.

10 Humanitair Fonds niet alleen in cijfers uitgedrukt Vervolg van pagina 9 naar Nederland weten te halen. Alles was geregeld, inclusief de vliegtickets, maar het mocht uiteindelijk niet door gaan van de autoriteiten van dat land: minderjarige kinderen mogen niet alleen reizen. De moeder heeft een notariële toestemming bij de ambassade in Brussel moeten regelen voor de begeleider van de kinderen, die vertaald en gelegaliseerd moest worden. Er ging veel tijd overheen, waardoor de tickets niet meer geldig waren. Deze moesten omgeboekt worden, tot twee keer aan toe. In een ander geval dreigde een nareizend gezin (moeder en twee kinderen) terug gestuurd te worden, als de familieband niet bewezen kon worden. Hier konden we vanuit het Humanitair Fonds een prijzige DNA test vergoeden, waardoor een herhaalde asielaanvraag mogelijk werd gemaakt. Omdat het landelijk VluchtelingenFonds Gezinshereniging sinds kort zeer beperkt de aanvragen vergoedt, kan een beroep worden gedaan op het Humanitair Fonds. Dit geldt vooralsnog voor de gezinnen met maximaal 5 kinderen. Vanaf het zesde kind dient de aanvraag gedaan te worden bij het landelijk Vluchtelingen- Fonds Gezinshereniging. De criteria die het landelijk VluchtelingenFonds Gezinshereniging vóór 1 juli 2013 hanteerde, gelden voor dergelijke aanvragen via het Humanitair Fonds. (Met de VWNN weekmail nr. 29 is nadere informatie verzonden naar de betaalde krachten). Wilt u zelf of kent u iemand die aan het Humanitair Fonds wil bijdragen, dan kan het op: bankrekeningnummer t.n.v. VluchtelingenWerk Noord- Nederland te Groningen. Liuba Miasnikova Stafmedewerker Projecten 10.

11 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden. Een gemeente dient erop toe te zien dat een organisatie die bepaalde activiteiten uitvoert die onder maatschappelijke ondersteuning vallen, een meldcode (conform de wettelijke eisen) heeft. In de gedragscode Vluchtelingen- Werk Nederland (artikel 18) staat beschreven dat in gevallen van (kinder)mishandeling, incest en vergelijkbare delicten er wordt gehandeld conform de meldcode (kinder) mishandeling en huiselijk geweld. Op dit moment heeft VWNN nog geen uitgewerkte eigen meldcode. Deze zal in het najaar vorm krijgen. Als je geconfronteerd wordt met signalen en/of vragen kun je tot die tijd altijd contact opnemen met Marianne Tiel. Uitgezet Recent werd de vierdelige documentaireserie over het lot van uitgezette asielkinderen uitgezonden bij de VARA op Nederland 2. De afgelopen tien jaar zijn vele duizenden kinderen uitgezet naar landen die ze zich niet of nauwelijks nog herinnerden. Hun ouders hadden in Nederland om politiek asiel gevraagd maar raakten uitgeprocedeerd. Ze kregen de keuze om vrijwillig te vertrekken in ruil voor geld of onder dwang door de Nederlandse Colofon redactie: Marianne Tiel , overheid te worden uitgezet. Politiek verantwoordelijke bestuurders gingen ervan uit dat het goed zou komen met deze kinderen in het land van hun ouders. Maar hoe het ze daadwerkelijk verging na hun uitzetting is nagenoeg onbekend. Deze vraag was de aanleiding voor de documentaire, waarin kinderen werden opgezocht in Irak, Afghanistan, Angola, Armenië en Kosovo. Dankzij het Kinderpardon kunnen rond de 800 kinderen in Nederland blijven. Maar het overgrote deel zal toch worden uitgezet. De documentairereeks Uitgezet onderzoekt hoe het kan dat in de wens zoveel mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten het belang van kinderen uit het oog is verloren. De VARA wil met de serie laten zien wat de gevolgen zijn van het hedendaagse Nederlandse uitzetbeleid voor deze Nederlandse kinderen. Op zijn de afleveringen terug te zien. Lees ook het artikel Kinderasielbeleid kan anders voor meer informatie. Iedereen een goede en mooie zomer (vakantie) toegewenst!! vormgeving: Terp 10 Communicatie 11.

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen:

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: IND = Interalisatie en NaturalisatieDienst Alle mensen die in Nederland willen komen wonen moeten hiernaartoe. Bij de IND werken mensen die beslissen of iemand

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2013

VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2013 VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2013 Tegelijkertijd kregen we de eerste signalen over een zeer strikte uitvoering van het beleid. Je viel als kind buiten de boot als je net even te oud was,

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM ENERGIEWEG; TWEEDE SESSIE

VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM ENERGIEWEG; TWEEDE SESSIE VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM ENERGIEWEG; TWEEDE SESSIE Datum: 3 december 2015 Plaats: Zaal Backbone Tijd: 20.00-21.45 uur Aanwezig vanuit het college: burgemeester dhr. P. den

Nadere informatie

Help vluchtelingen op weg in uw regio

Help vluchtelingen op weg in uw regio Help vluchtelingen op weg in uw regio foto: Goedele Monnens Regio Oost Nederland Vluchten doe je niet zomaar Christina vluchtte twintig jaar geleden uit Rwanda vanwege een burgeroorlog die haar broers

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg:

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg: Opvangmodel van COA 1 in de asielprocedure die inging op 1-7-2010 2 en de voorzieningen gezondheidszorg 34 in deze locaties (stand van zaken 1-12- 2011). Procedure stap 1. Aanmelding Centrale Ontvangstlocatie

Nadere informatie

De leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie Verzonden per e-mail: cie.vj@tweedekamer.nl

De leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie Verzonden per e-mail: cie.vj@tweedekamer.nl Aan: De leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie Verzonden per e-mail: cie.vj@tweedekamer.nl Betreft: Input van de Werkgroep Kind in azc t.b.v. het Algemeen Overleg op 30 oktober 2013 over

Nadere informatie

Met deze keer: Jet Ouderkerken

Met deze keer: Jet Ouderkerken Friesestraatweg 191-3 9743 AC Groningen T 050-57 57 290 info@vwnn.nl www.vwnn.nl F 050-57 57 299 Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: p2 Inburgeringscertificaten p3 Queen

Nadere informatie

Inhoud. Foto omslag Bereket (links) krijgt elke week hulp van zijn taalcoach Ton: Dankzij hem leer ik de taal veel sneller. Foto Goedele Monnens.

Inhoud. Foto omslag Bereket (links) krijgt elke week hulp van zijn taalcoach Ton: Dankzij hem leer ik de taal veel sneller. Foto Goedele Monnens. Jaarverslag 2013 XS Inhoud Voorwoord 1 Wie zijn we en wat doen we? 2 Wat ging goed in 2013? 5 Wat kon beter in 2013? 7 Opkomen voor vluchtelingen 9 Ondersteuning regionale stichtingen 15 Kennis en expertise

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Ik droom veel over mijn vader en hoe hij is gestorven Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Haaren. Locatie Haaren 1 INTRODUCTIE VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

medewerkersdag 2013 Met deze keer: Programma 13.30-14.00 Opening en ontvangst

medewerkersdag 2013 Met deze keer: Programma 13.30-14.00 Opening en ontvangst Friesestraatweg 191-3 9743 AC Groningen T 050-57 57 290 info@vwnn.nl www.vwnn.nl F 050-57 57 299 Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: medewerkersdag 2013 p2 p4 p5 p7 p8

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren 1 Een initiatief van Bureau Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met Stichting Mondiale Samenleving Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle COA 2 Waarom komen er vluchtelingen in de IJsselhallen? 2 Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)? 2 Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar de IJsselhallen? 2 Wie worden in de IJsselhallen ondergebracht.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Proces en locatiecriteria voor een asielzoekerscentrum in s-hertogenbosch Reg.nr. : 4603547 B&W verg. : 10 maart 2015 Commissie : MO Cie_verg. : 25 maart 2015 Raadsverg.

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te. Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014. Rapportnummer: 2014 /153

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te. Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014. Rapportnummer: 2014 /153 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Rijswijk. Publicatiedatum: 13 november 2014 Rapportnummer: 2014 /153 20 14/153 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Klacht Bevindingen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss VLUCHTELINGENWERK OSS IN 2013 VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk in te spelen op veranderingen in de maatschappij. In 2013 hebben we ons vooral gericht op de toename van financiële problemen bij

Nadere informatie

Creatieve uitspatting in Emmen

Creatieve uitspatting in Emmen Friesestraatweg 191-3 9743 AC Groningen T 050-57 57 290 info@vwnn.nl www.vwnn.nl F 050-57 57 299 Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: Creatieve uitspatting in Emmen p2

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

De leden van de Algemene Commissie voor Immigratie en Asiel. Kinderen en gezinnen in de Gezinslocaties (Katwijk en Gilze-Rijen)

De leden van de Algemene Commissie voor Immigratie en Asiel. Kinderen en gezinnen in de Gezinslocaties (Katwijk en Gilze-Rijen) Aan: Betreft: De leden van de Algemene Commissie voor Immigratie en Asiel Kinderen en gezinnen in de Gezinslocaties (Katwijk en Gilze-Rijen) Datum: 16 maart 2012 Geachte leden van de Algemene Commissie

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het verslag van de informatiedag, zaterdag 12 maart 2016 in het Rat Verlegh Stadion, over de verhuizing van azc De Boschpoort naar het belastingkantoor aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief juli 2014 Groepsindeling schooljaar 2014-2015 Volgend schooljaar starten we met de volgende groepen: Groep 1/2 : Renee Engelsman ( op woensdag om de week Pien Zaanen) Groep 3/4 : Esther de

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Oost Nederland. Jaarverslag 2013

VluchtelingenWerk Oost Nederland. Jaarverslag 2013 VluchtelingenWerk Oost Nederland Jaarverslag 2013 De kern van ons werk Dit is het publieksjaarverslag over 2013 van Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON). In dit verslag schetsen we een beeld

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

1.1. Het verhaal van Anood: Ik heb een droom, maar geen hoop

1.1. Het verhaal van Anood: Ik heb een droom, maar geen hoop Gesloten ogen voor de jongeren op het AZC Katwijk 1.1. Het verhaal van Anood: Ik heb een droom, maar geen hoop Ik mag het niet zeggen, ik weet het. Maar, sorry ik heb het gevoel dat ik onzichtbaar ben.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 Inleiding VluchtelingenWerk Rijswijk beheert al sinds jaren een Noodfonds, gevoed door donateurs (particulieren, bedrijven

Nadere informatie

medewerkersdag 2013 Met deze keer:

medewerkersdag 2013 Met deze keer: Friesestraatweg 191-3 9743 AC Groningen T 050-57 57 290 info@vwnn.nl www.vwnn.nl F 050-57 57 299 Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: medewerkersdag 2013 p3 Verslag medewerkersdag

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Informatiefolder voor bedrijven Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Midden Gelderland Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2012

VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2012 100% INZET Trots presenteren we hierbij ons jaarverslag over 2012. Het staat vol activiteiten en cijfers, verhalen en wetenswaardigheden. Tegelijk weten

Nadere informatie

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) Het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) 1 Crossborder mediation Bij internationale kinderontvoering duren de procedures vaak lang. Daarom start op 1 november

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Wat doet het Rode Kruis

Wat doet het Rode Kruis 1 Wat doet het Rode Kruis 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf

Nadere informatie

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN CLIËNTEN GAAN SURVIVALLEN IN DE ARDENNEN in dit artikel: > rinkelend belletje > weekend Ardennen > stuk sterker geworden > iedereen geweldig bijgedragen Al een aantal jaren worden

Nadere informatie

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen JStelselwijziging Jeugd Factsheet Voor alle kinderen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp,

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland.

Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland. Dames en heren, Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland. Omdat de gemeenteraadverkiezingen niet ver meer weg zijn, focussen we dit jaar vooral op

Nadere informatie

Voor U de nieuwe AMAL. AMAL is de nieuwsbrief voor donateurs, betrokkenen en geïnteresseerde van Vluchteling Onder Dak Wageningen

Voor U de nieuwe AMAL. AMAL is de nieuwsbrief voor donateurs, betrokkenen en geïnteresseerde van Vluchteling Onder Dak Wageningen Voor U de nieuwe AMAL. AMAL is de nieuwsbrief voor donateurs, betrokkenen en geïnteresseerde van Vluchteling Onder Dak Wageningen Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Haaren Introductie In het afgelopen jaar zagen we de hoge mate van betrokkenheid van veel inwoners van de gemeente Haaren bij de problemen van alle vluchtelingen die naar Nederland kwamen en gehuisvest moesten

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn)

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Inzet van vrijwilligers Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Agenda Vrijwilligerswerk in Nederland Vergelijking zorg, welzijn en sport Drie

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2014

VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2014 VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2014 niet kunnen veranderen. Daar om strijden we voor een eerlijk Pardon, waarin alle kinderen die langer dan 5 jaar in ons land ver blijven een vergunning

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Beste lezer, Er is alweer een jaar voorbij... In januari ben ik gestart als Buurtmanager en ik kan met een tevreden blik terugkijken op wat we samen hebben bereikt

Nadere informatie

NR ACTIE ONDERWERP TOELICHTING Afgehandeld

NR ACTIE ONDERWERP TOELICHTING Afgehandeld OMWONENDENOVERLEG AZC WEERT 10 november 2015 Locatie Van Horne kazerne Aanwezig Namens COA Miriam Goudberg, locatiemanager COA Weert Stephanie Quadvlieg, programmamanager Namens gemeente Jos Heijmans,

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH

JAARVERSLAG 2012. Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Vluchtelingenorganisatie JAARVERSLAG 2012 Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Augustus 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3-4 HULPVERLENING 5-6 FINANCIEN 6-7 SLOTWOORD VAN HET BESTUUR 7 Stichting vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

18 april 2011 / JAARGANG 15 / NR 15 Sportdag groep 7&8 19 april Meivakantie 22 april t/m 8 mei ZAF 17 juni Agenda 18-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 5 en 6 19-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 7 en 8

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Stayokay Wereldweekend

Stayokay Wereldweekend Stayokay Wereldweekend 2009 1. Wat is het Stayokay Wereldweekend? Het Wereldweekend voor gezinnen die wel een opkikker kunnen gebruiken Samen met Humanitas en het Rode Kruis nodigt Stayokay 200 gezinnen

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015 fil'l1ba PC School voor Dalton onderwijs Steenovenstraat 2 5402 HM Uden T 0413-33 0165 E mai @ :1cmarirnba.nl I www.pcrnarimba.n MARIMBAZUIN 13 november 2015 De J' \Q,\ van Willem, directeur a.i. Na de

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie