Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen"

Transcriptie

1 Friesestraatweg AC Groningen T F Nieuwsbrief Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland Met deze keer: Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen p2 p3 p6 p7 p8 p9 Zwem voor VWNN Meldcode Website: Tell Me Begrip onder jongeren Project Mankracht succesvol Gezamenlijk open huis Foto: Goedele Monnens De geruchten, hoop en verwachting waren er al een tijd, maar het was net voor kerst 2012 dat het kabinet Rutte II het definitieve besluit tot een kinderpardon nam. Vanaf het najaar, tijdens de kabinetsonderhandelingen werd er door bewoners van onze Gezinslocatie al over gesproken en gespeculeerd. De mensen die dachten er voor in aanmerking te komen, hielden met ons de berichtgeving goed in de Foto: Goedele Monnens gaten. Prima natuurlijk, maar tegelijkertijd zorgde dit voor onrust. Geruchten, die niet bleken te kloppen, deden de ronde. Bewoners klopten nerveus bij ons aan, bang hun kans te missen. Mensen waren zeer gespannen. Voor de meeste gezinnen zou dit de laatste kans zijn om hier in Nederland te kunnen blijven en dat besefte men zelf maar al te goed. In die tijd konden we slechts een luisterend oor bieden, uitleg geven en toezeggen dat we alles goed in de gaten houden om, zodra dat geboden was, in actie te komen. Van begin februari tot 1 mei konden mensen zich aanmelden bij de IND voor het kinderpardon. In februari waren bij ons alle mogelijk in aanmerking komende gezinnen al aangemeld. Cliënten wilden en konden hiermee niet wachten, bang om buiten de boot te vallen. Er zijn twee regelingen gekomen. Een eenmalige overgangsregeling en een definitieve regeling. Voor de eerste gold de peildatum 29 oktober 2012 (datum regeerakkoord). Zo n 30 gezinnen bij ons zijn aangemeld voor de overgangsregeling. Na de aanmelding volgden er aanvraagformulieren en een afspraak bij de IND om de aanvraag officieel in te dienen. Wij zijn in de afgelopen maanden druk bezig geweest met voorlichting, uitleg en het helpen met het invullen van de aanvraagformulieren. De IND was aanvankelijk niet goed voorbereid op de aanmeldingen en aanvragen. Er werden verkeerde formulieren toegestuurd en de cliënten kregen niet op volgorde van aanmelding, maar volkomen willekeurig een bevestiging of een uitnodiging van de IND. Vervolg op pagina 2 1.

2 Kinderpardon in Gezinslocatie Emmen Vervolg van pagina 1 Dat leverde, logisch, ook weer veel onrust op bij cliënten. Voor ons betekende het extra werk, uitleg geven en veel getelefoneer met IND medewerkers. Het was en is nog steeds goed te merken dat de mensen bijzonder gespannen zijn over de afloop. Voor de definitieve regeling gelden strengere eisen. Het lijkt dan ook veel moeilijker om daarvoor in aanmerking te komen. Tot nu toe hebben zo n 10 gezinnen een positieve beslissing van de IND ontvangen op hun aanvraag. De opluchting en vreugde bij de mensen is niet te beschrijven. Meestal heeft men al jaren achtereen alleen maar afwijzende, negatieve berichten van de IND en rechtbank ontvangen. We merken dat het in veel gevallen wel even tijd nodig heeft voordat dit goede nieuws echt tot de mensen doordringt. Voor anderen die nog wachten op de uitkomst van hun aanvraag is het nog heel spannend. Voor ons is het geweldig mooi om mee te maken dat mensen vanuit een uitzichtloze situ- atie, nu toch een toekomst in Nederland krijgen. Voor ons zit het meeste werk voor het kinderpardon er op. De meeste bewoners van onze gezinslocatie komen nog (lang) niet in aanmerking voor de nu definitieve regeling. Vooral voor deze bewoners is onze aanwezigheid op de gezinslokatie van belang. Onze werkzaamheden en inzet zijn nu weer helemaal op hen gericht. Marjon Bijl Werkbegeleider AZC Emmen Zwem voor VWNN Zondag 23 juni vond de eerste editie van Zwem voor VWNN plaats. Om elf uur was het de beurt aan de 21 individuele deelnemers. Zij mochten een uur lang proberen zoveel mogelijk baantjes te trekken voor de kindervakantieweken. Na een pauze waarin iedereen genoot van heerlijke hapjes, badeendjes gepimpt werden en andere spelletjes gespeeld was het de beurt aan de teams. De teams van drie personen konden kiezen om in estafette te zwemmen of met zijn drieën gezellig tegelijk de baantjes te trekken. Het was een zeer geslaagde dag, de sfeer was goed en het was prachtig om te zien hoe fanatiek iedereen aan het zwemmen was. Het sponsorgeld komt nog steeds binnen, en zal waarschijnlijk uitkomen op ongeveer 1700,-. De opbrengst is bestemd voor het vervoer van de kinderen naar de Kindervakantieweken. Dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers die deze dag mogelijk hebben gemaakt! Trieneke Hijma Projectleider 2.

3 Zwem voor vwnn Vervolg van pagina 3 3.

4 Bericht van de directie Beste VluchtelingenWerkers, Wat speelde er zoal de laatste maanden? Ik heb een goed overleg gehad met de leden van de vrijwilligersraad. Tal van punten zijn besproken en in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Tegenwoordig ben ik aanwezig bij aanvang van de basiscursus vrijwilligers. Het was de laatste keer een gemêleerd vrijwilligersgezelschap: jong en oud, man en vrouw en ook een aantal nieuwe vrijwilligers uit de doelgroep. Ze kwamen uit AC Ter Apel, mb Harlingen en Zuid Friesland, juridisch Emmen, inburgering Assen en de VBL Ter Apel. Geweldig om zulke gemotiveerde vrijwilligers tegen te komen. Aan de hand van de aanwezige vrijwilligers kon ik onze visie: de doorgaande leef- en leerlijn uit leggen: van aankomst in Ter Apel, asielaanvraag, status, maatschappelijke begeleiding, inburgering naar participatie. Maar ook de aandacht die we momenteel schenken aan terugkeer in de VBL. Terugkeergesprekken zullen ook in de gemeenten steeds vaker voorkomen. Deelname aan de Umbrella March Op Wereldvluchtelingendag, 20 juni, organiseerde VluchtelingenWerk de jaarlijkse Umbrella March. Ook wij vanuit Noord Nederland waren daarbij vertegenwoordigd. Ruim 1000 mensen liepen met een witte paraplu naar de gevangenis op Schiphol waar vluchtelingen worden opgesloten. Ik vond het een indrukwekkende tocht, zeker toen we langs de gevangenis liepen en een tekst van een asielzoeker konden lezen met het opschrift: thanks for your support. Vele asielzoekers zwaaiden vanuit hun cel naar ons. Namens de Tweede Kamer nam Kamer nam Bram van Ojik, fractievoorzitter van GroenLinks, de petitie met handtekeningen in ontvangst. In de afgelopen weken tekenden mensen de petitie Geen vluchteling in de cel. Hierdoor geven we samen staatssecretaris Teeven een duidelijk signaal dat het opsluiten van vluchtelingen op Schiphol moet stoppen. Tijdens de overhandiging van de petitie begon het fors te regenen. De uitspraak: Nederland huilt mee was letterlijk en figuurlijk van toepassing. De paraplu werd meteen gebruikt. De deelnemers uit Noord- Nederland wil ik hartelijk danken, het was een lange, maar goed besteedde dag. Christine Hillemans Directeur VWNN 4.

5 In deze nieuwsbrief stelt een aantal nieuwe beroepskrachten zich aan u voor. mireille Mijn naam is Mireille Paas. Woonachtig in Schipborg samen met mijn man Richard, onze vier kinderen en alles wat daar bij hoort. Ik ben in 2010 begonnen als vrijwilliger maatschappelijke begeleider in Stadskanaal. Daarvoor had ik voornamelijk in de verkoop gewerkt, erg leuk maar kon daarin niet meer de voldoening vinden die ik nodig had om enthousiast te blijven. Ik heb mijn baan opgezegd en ben modules gaan volgen om te onderzoeken of ik het maatschappelijk gerelateerde werken bij me vond passen. Op dit moment ben ik werkzaam in Stadskanaal waar ik naast wat coördinerende taken me bezig houd met Taalmaatjes en de Voorleesexpress. Ook ben ik actief binnen het project POLRAD waarbij ik me vooral bezig houdt met het programma Meet2Know. Ik vind het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om tot volledige ontwikkeling te komen. Met name asielzoekers, vluchtelingen en migranten hebben ruimte nodig om een doorstart te kunnen maken. Ik zet me hier graag voor in. Mijn verschillende werkzaamheden binnen VWNN geven mij ruimte om dat in brede zin te doen! Mireille Paas VWNN Stadskanaal Van de Vrijwilligersraad Mijn naam is Peter Monen. Na werkzaamheden in het onderwijs en de politiek ben ik op 65-jarige leeftijd gestart met begeleiding van vluchtelingen in Heerenveen e.o. Ik doe dat met veel plezier nu alweer 5 jaar. Tijdens een noordelijke vrijwilligersbijeenkomst kwam ik in gesprek met Lineke Schipman. Zij bleek lid van de vrijwilligersraad en aan het eind van ons gesprek vroeg ze of ik belangstelling had om lid te worden van de deze raad. Zodoende ben ik nu al een paar maanden actief daarin. Tot mijn genoegen wordt de raad serieus genomen door de directie. De laatste tijd hebben we het vooral over het jaargesprek met de vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat dat plaatsvindt om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van wat de vrijwilliger voor haar kiezen krijgt, wat haar verdere mogelijkheden zijn en hoe de vluchteling voldoende aan bod kan komen. Het gesprek is ook belangrijk omdat we naar buiten toe roepen dat wij streven naar een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Tenslotte staat hoog op de agenda: het starten van inburgering en taalonderwijs. Wij volgen op de voet de problemen die zich bij de start voordoen, vooral voor de verschillende rollen die vrijwilligers daarin gaan vervullen en de communicatie met hen over wanneer ze aan het werk kunnen. Als je belangstelling hebt voor het werk van de vrijwilligersraad en eventueel lid zou willen worden, kun je contact opnemen via: Peter Monen Vrijwilligersraad VWNN 5.

6 website tell me bianca Anno 2013 wonen in Nederland ruim kinderen met hun ouders in asielzoekerscentra. Ze zijn naar Nederland gekomen om hier bescherming te vragen. Te weinig informatie In 2009 bleek uit Kind in het centrum een onderzoek van UNICEF Nederland in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat kinderen in asielzoekerscentra (azc s) meestal niet of slecht geïnformeerd zijn over hun situatie. Zo konden ze bijvoorbeeld moeilijk antwoorden vinden op vragen als: wat kan ik doen in het azc waar ik woon, mag ik naar school, mag je zomaar naar een ziekenhuis als je ziek bent en kan ik naar een sportclub? Zonder die informatie, concludeerde het onderzoeksrapport, kunnen asielzoekerskinderen onvoldoende participeren. Hierdoor komt hun ontwikkeling in gevaar. De website brengt daar verandering in. Op deze website vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. In woord en beeld wordt niet alleen algemene informatie gegeven, maar ook heel specifieke. Met het project Tell me! neemt VluchtelingenWerk het voorlichten van asielzoekerskinderen voor haar rekening. Bij VWNN voeren twee medewerkers, Elizabeth Tjerkstra en Anneke Omvlee, dit samen uit in de vorm van voorlichtingsmiddagen op asielzoekerscentra en gezinslocaties. Onderwerpen zijn onder meer de asielprocedure, kinderrechten en het verblijf in een asielzoekerscentrum. Sinds kort kunnen de kinderen dus ook op de website terecht. Mijn naam is Bianca Neef, 39 jaar en ik woon in de stad Groningen. Sinds januari 2012 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij de Juridische afdeling in de stad Groningen en heb sinds 1 juli 2013 een betaalde baan in de functie van coördinator. Ik ben bij VWNN vrijwilligerswerk gaan doen, omdat het werk is waar ik achter kan staan en waarin ik mijzelf verder kan ontwikkelen. Vanuit mijn sociale achtergrond is het werken met mensen voor mij vanzelfsprekend. Het juridische gedeelte heb ik al doende geleerd en zal ik altijd verder blijven ontwikkelen. Naast mijn baan bij VluchtelingenWerk begeleid ik mensen thuis met psychische/sociale problemen en heb ik voor mijn eigen mentale ontspanning een kleine mobiele catering waarmee ik op festivals sta. Bianca Neef Coördinator VWNN Stad Groningen 6.

7 Begrip onder jongeren door Meet2Know Hoe breng je jongeren van verschillende achtergronden samen om wederzijds begrip te creëren? VWNN probeert dit door middel van Meet2Know. Dit net opgezette project bestaat uit groepen met jongeren van verschillende afkomst, die elkaar na het programma te hebben doorlopen veel beter hebben leren kennen. Veel Nederlandse leerlingen hebben vaak nog nooit een vluchteling ontmoet, laat staan met één te hebben gesproken. Niet voor niets zit er in het gezegde onbekend maakt onbemind een kern van waarheid. Maar door het onbekende, juist bekend terrein te laten worden zal er meer onderling begrip ontstaan. Als proef zijn er in Stadskanaal inmiddels al drie groepen met leerlingen van het Noorderpoort College met het project gestart en hebben dit succesvol afgerond. Elke groep bestond grotendeels uit Nederlandse leerlingen, maar ook leerlingen van buitenlandse komaf. Daarnaast deden er in elke groep vier jongere vluchtelingen mee met het project. Door activiteiten die ze samen hebben gevolgd, is er een band ontstaan. Jasper Koehorst begeleidde één van de groepen uit Stadskanaal en vertelt dat de sfeer in zijn groep, ondanks de zwaarte van het onderwerp, alsnog oer-nederlands gezellig was. Er werd eindelijk de tijd genomen om naar elkaars verhaal te luisteren. De leerlingen moesten stilstaan bij de verhalen van de vluchtelingen. Want hoe is het eigenlijk om je land te moeten verlaten en je te vestigen in een ander land? Twee weken geleden gingen de eerste groepen van het project met elkaar op pad. De gekozen activiteiten varieerden nogal per groep. Eén groep bezocht bijvoorbeeld het Stripmuseum in Groningen, en organiseerde een multiculturele picknick, terwijl een andere groep met een rondvaartboot door de Groningse grachten voer. Koehorst: bij elke activiteit hoort een opdracht. De leerlingen die gingen varen door de grachten moesten uitleggen wat water betekent voor de Nederlandse cultuur, maar ook voor een andere cultuur, waar misschien waterschaarste heerst. Zo vergroot je het begrip bij alle jongeren voor andere culturen en gebruiken. Het Noorderpoort College in Stadskanaal en VWNN zijn bijzonder enthousiast over Meet- 2Know. Het programma wordt uitgezet op andere scholen in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. In totaal is er ruimte voor 120 groepen die mee kunnen doen. Meet2Know valt onder het POL- RAD project, gefinancierd door het Prevention of and Fight against Crime Programme van de Europese Unie. Daarnaast is het VSB fonds betrokken. Scholen in het voorgezet onderwijs en het MBO-instellingen kunnen zich opgeven bij VWNN Jenny Venhuizen PR vrijwilliger Medewerkersdag 2013 aan het paterswoldse meer Op donderdag 3 oktober vindt de jaarlijkse medewerkersdag van VWNN plaats. Locatie: Scandinavisch Dorp Oude Badweg TJ Eelderwolde Dit is een prachtige plek, gelegen aan het Paterswoldse Meer. Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland, zal een workshop geven over ambassadeursschap voor VluchtelingenWerk. Nadere informatie over het programma en het aanmelden voor deze dag volgt in september. 7.

8 VWNN s project Mankracht zeer succesvol! christian VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) heeft het project Mankracht in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe na twee succesvolle jaren afgerond. Door meerdere vrijwilligers en medewerkers van VWNN werd een paar jaar geleden geconstateerd dat vooral vluchtelingen mannen het moeilijk vinden om aansluiting te krijgen in de Nederlandse maatschappij. Er bleek een behoorlijk grote groep allochtone en autochtone mannen niet actief mee te doen in de samenleving. VWNN nam de taak op zich om daar verandering in te brengen en had als doel om de mannen uit hun isolement te halen. En met succes! Het Mankracht project werd gefinancierd door het Oranjefonds, het VSB-fonds en lokale overheden. Het project ging van start in de gemeenten Winsum en de Marne. Later volgden Dongeradeel en Noordenveld. Jasper Koehorst was projectleider en dus nauw betrokken bij het project: Elke week kwamen een paar groepen bij elkaar om te praten en te discussiëren over verschillende thema s. De mannen namen krantenartikelen mee om in de groep te bespreken en dus hadden we vaak verschillende onderwerpen. Het kon bijvoorbeeld over het verschil tussen Sint Maarten en Sinterklaas gaan. Want wat is nou wat? Door deze gesprekken leerden de mannen veel van de Nederlandse cultuur en taal en de Nederlandse mannen konden ze juist hierbij helpen. Er werden gezamenlijk allerlei activiteiten ondernomen, die tot doel hadden het netwerk van de deelnemers te vergroten. In Dongeradeel bleken ze zo geinspireerd, dat nu het project beeindigd is, de deelnemers hoe dan ook door willen gaan. Koehorst vertelt dat ze dringend op zoek zijn naar bedrijven of instellingen die dit willen financieren. De resultaten laten zien dat het project zeker een positief effect heeft gehad op het sociale leven van de deelnemers. Ze zochten elkaar buiten het project om op en deden mee met veel activiteiten. Sommigen van hen sporten nu bij een sportvereniging of doen vrijwilligerswerk. Duidelijk is dus dat VWNN het doel dubbel en dwars heeft bereikt. Jenny Venhuizen PR vrijwilliger Hallo allemaal, mijn naam is Christian Meesters. Ik ben vanaf 1 juli werkzaam als Junior Coördinator in Zuid-Oost Drenthe. Ik ben als stagiair begonnen bij de afdeling Emmen decentraal, via mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik ben begonnen als begeleider in de Prevestiging en als Maatschappelijk Begeleider. Ik heb destijds gekozen voor Vluchtelingen- Werk als stageplek omdat het mij leuk leek om mensen te helpen die uit culturen komen die mij onbekend waren. In mijn stageperiode heb ik veel geleerd en vond het werk zo leuk om te doen dat ik het heb voortgezet nadat mijn stage-periode was afgelopen. Het werk geeft mij een uitdaging om veel te leren van andere mensen hoe zij in het leven staan. Ook kan ik werken aan leerpunten die voor mij nog moeilijk zijn. Op deze manier kan ik twee vliegen in 1 klap slaan! Christian Meesters VWNN Zuid-Oost Drenthe 8.

9 Gezamenlijk Open Huis Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en Wijkbelang Stadskanaal Op zaterdag 1 juni was er Open Huis bij Vluchtelingen- Werk Stadskanaal, samen met het Rode Kruis en Wijkbelang Maarsveld. Op deze dag konden mensen kennis maken met de drie organisaties die gezamenlijk een onderkomen hebben in het buurtgebouw aan de Brummelkant 2 in Stadskanaal. Het thema van deze Foto: Ronny van 112regioflis dag was Wij laten ons zien. De samenwerking onderling is prima, reden te meer om deze dag gezamenlijk te organiseren! De drie organisaties openden op deze dag haar deuren voor belangstellenden uit de buurt, voor nieuwe cliënten, potentiële vrijwillige medewerkers, familieleden en vrienden van de organisatie. Het Rode kruis had o.a. demonstraties van levensreddende handelingen, Wijkbelang exposeerde o.a. schilderkunst van mensen uit de wijk. VluchtelingenWerk droeg bij met gezellige muziek, heerlijke zelfgemaakte gerechten uit de Balkan, Burundi en Tsjetsjenië. Uiteraard was er bij allen ook een drankje en véél informatie. Vrijwilligers, wijkbewoners, cliënten, deelnemers Taalmaatjes en andere belangstellenden, namen de gelegenheid om in gesprek te gaan. Ook de wethouder, Jan Willem van de Kolk, kwam een kijkje nemen. Het is een geslaagde dag geworden, die zeker zal worden herhaald! Mireille Paas en André Pathuis Humanitair Fonds niet alleen in cijfers uitgedrukt Begin 2011 heeft VluchtelingenWerk Noord-Nederland het Humanitair Fonds opgericht, een onmisbaar initiatief waar veel gebruik van is gemaakt in de loop van ruim twee jaar. Het gaat om uiteenlopende gevallen: leningen of giften voor het vergoeden van leges, reiskosten of medische kosten. In de eerste helft van 2013 is het Humanitair Fonds opgevuld door de vaste gevers en een flinke donatie van de Stichting Transitvoorzieningen Dakloze vreemdelingen in Groningen van ,-. In de afgelopen maanden zijn 33 aanvragen ingediend, waarvan 75 % een lening is. Meestal wordt er (gedeeltelijk) voorgeschoten om de leges, treinreizen naar de ambassade of een advocaat en vertalingen te kunnen betalen. Maar er zitten ook bijzondere aanvragen tussen. Waarbij niet alleen financiën zijn gemoeid, maar ook inzet en bemiddeling door VWNN. Medewerkers van VWNN doen hun uiterste best om dit soort gevallen voor elkaar te krijgen. Zo heeft de afdeling gezinshereniging voor een alleenstaande moeder uit Groningen, haar twee minderjarige kinderen uit Ethiopië Vervolg op pagina 10 9.

10 Humanitair Fonds niet alleen in cijfers uitgedrukt Vervolg van pagina 9 naar Nederland weten te halen. Alles was geregeld, inclusief de vliegtickets, maar het mocht uiteindelijk niet door gaan van de autoriteiten van dat land: minderjarige kinderen mogen niet alleen reizen. De moeder heeft een notariële toestemming bij de ambassade in Brussel moeten regelen voor de begeleider van de kinderen, die vertaald en gelegaliseerd moest worden. Er ging veel tijd overheen, waardoor de tickets niet meer geldig waren. Deze moesten omgeboekt worden, tot twee keer aan toe. In een ander geval dreigde een nareizend gezin (moeder en twee kinderen) terug gestuurd te worden, als de familieband niet bewezen kon worden. Hier konden we vanuit het Humanitair Fonds een prijzige DNA test vergoeden, waardoor een herhaalde asielaanvraag mogelijk werd gemaakt. Omdat het landelijk VluchtelingenFonds Gezinshereniging sinds kort zeer beperkt de aanvragen vergoedt, kan een beroep worden gedaan op het Humanitair Fonds. Dit geldt vooralsnog voor de gezinnen met maximaal 5 kinderen. Vanaf het zesde kind dient de aanvraag gedaan te worden bij het landelijk Vluchtelingen- Fonds Gezinshereniging. De criteria die het landelijk VluchtelingenFonds Gezinshereniging vóór 1 juli 2013 hanteerde, gelden voor dergelijke aanvragen via het Humanitair Fonds. (Met de VWNN weekmail nr. 29 is nadere informatie verzonden naar de betaalde krachten). Wilt u zelf of kent u iemand die aan het Humanitair Fonds wil bijdragen, dan kan het op: bankrekeningnummer t.n.v. VluchtelingenWerk Noord- Nederland te Groningen. Liuba Miasnikova Stafmedewerker Projecten 10.

11 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden. Een gemeente dient erop toe te zien dat een organisatie die bepaalde activiteiten uitvoert die onder maatschappelijke ondersteuning vallen, een meldcode (conform de wettelijke eisen) heeft. In de gedragscode Vluchtelingen- Werk Nederland (artikel 18) staat beschreven dat in gevallen van (kinder)mishandeling, incest en vergelijkbare delicten er wordt gehandeld conform de meldcode (kinder) mishandeling en huiselijk geweld. Op dit moment heeft VWNN nog geen uitgewerkte eigen meldcode. Deze zal in het najaar vorm krijgen. Als je geconfronteerd wordt met signalen en/of vragen kun je tot die tijd altijd contact opnemen met Marianne Tiel. Uitgezet Recent werd de vierdelige documentaireserie over het lot van uitgezette asielkinderen uitgezonden bij de VARA op Nederland 2. De afgelopen tien jaar zijn vele duizenden kinderen uitgezet naar landen die ze zich niet of nauwelijks nog herinnerden. Hun ouders hadden in Nederland om politiek asiel gevraagd maar raakten uitgeprocedeerd. Ze kregen de keuze om vrijwillig te vertrekken in ruil voor geld of onder dwang door de Nederlandse Colofon redactie: Marianne Tiel , overheid te worden uitgezet. Politiek verantwoordelijke bestuurders gingen ervan uit dat het goed zou komen met deze kinderen in het land van hun ouders. Maar hoe het ze daadwerkelijk verging na hun uitzetting is nagenoeg onbekend. Deze vraag was de aanleiding voor de documentaire, waarin kinderen werden opgezocht in Irak, Afghanistan, Angola, Armenië en Kosovo. Dankzij het Kinderpardon kunnen rond de 800 kinderen in Nederland blijven. Maar het overgrote deel zal toch worden uitgezet. De documentairereeks Uitgezet onderzoekt hoe het kan dat in de wens zoveel mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten het belang van kinderen uit het oog is verloren. De VARA wil met de serie laten zien wat de gevolgen zijn van het hedendaagse Nederlandse uitzetbeleid voor deze Nederlandse kinderen. Op zijn de afleveringen terug te zien. Lees ook het artikel Kinderasielbeleid kan anders voor meer informatie. Iedereen een goede en mooie zomer (vakantie) toegewenst!! vormgeving: Terp 10 Communicatie 11.

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Ver anderen door doen

Ver anderen door doen Ver anderen door doen Ver anderen door doen Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie en visie 8 Ongedocumenteerden in Nederland 11 Als hulp nodig is 15 Veranderen door doen 20 Zichtbaarheid 25 De organisatie 28

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

Een sterkere stem. Voorwoord

Een sterkere stem. Voorwoord Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord 3 Resultaten 4 1. Asiel 5 2. Integratie 12 3. Communicatie 20 4. Vereniging & organisatie 26 5. Bestuur en toezicht 29 6. Financiën 32 Colofon Het jaarverslag 2010 is

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Samen werken aan Taalcoaching

Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Welkom! Wij heten je van harte welkom bij ons taalcoachproject. Om de eerste start te ondersteunen bieden wij deze brochure aan met achtergrondinformatie

Nadere informatie

De dag van... Ruben Lindenmulder (34)

De dag van... Ruben Lindenmulder (34) De dag van... Ruben Lindenmulder (34) Ruben Lindenmulder werkte eerst bij Twinkel in Leek. Tegenwoordig gaat hij vierenhalve dag per week aan de slag bij Albert Heijn in zijn woonplaats Marum. Het bevalt

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Humanitas is er voor iedereen

Humanitas is er voor iedereen INFOBULLETIN AFDELING LEEUWARDEN september 2014 In dit nummer 1 Voorwoord 2 Giften 3 Even voorstellen 4 Home-Start en doorstart 5 Vrijwilligersbeurs 6 Website 7 Humaa(N)tjes 8 Nieuw Erasmushiem 9 Vacatures

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie