Pasen: de ontdekking van nieuw leven! Denkstof Seizoen 2 aflevering 7 op 8 april 2012 materiaal voor de groepsleider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen: de ontdekking van nieuw leven! Denkstof Seizoen 2 aflevering 7 op 8 april 2012 materiaal voor de groepsleider"

Transcriptie

1 Studiemateriaal Denkstof: les 7 Pasen: de ontdekking van nieuw leven! Denkstof Seizoen 2 aflevering 7 op 8 april 2012 materiaal voor de groepsleider Agenda 1 Wat zie jij? 2 Daar sta ik op! 3 Denkstof video 4 De Bijbel over nieuw leven 5 Briefkaart aan... 6 Meer informatie over nieuw leven Waarschijnlijk was het 5 april van het jaar 33. Jezus was opgestaan. Leven blijkt sterker dan de dood. Raak onder de indruk van de opstandingskracht van Jezus Christus. Wat betekent deze kracht voor jouw eigen geloof en leven? wist-je-datje Wist je dat Jezus na zijn dood en opstanding verschenen is aan letterlijk honderden mensen. De grootste groep was zo n 500 mensen. De eerste mensen die Jezus weer levend zagen waren twee vrouwen.

2 1 Wat zie jij? ( 10 min.) Benodigdheden: foto s uit bijlage 2, wit A4 papier, schaar, lijm, stiften Om je heen zien je verschillende vormen van levenskracht. Bijvoorbeeld: een kind dat geboren wordt. Een bloem die op de rotsen groeit en bloeit. Ieder jaar in de lente de bomen die weer groen worden. Leven overwint de dood. In de schepping laat God aan jou en mij zien wat die overwinning van 2000 jaar geleden betekent. Print de foto s van tevoren uit op A4 en knip ze los van elkaar. Plak elke foto op een groter vel papier en tag (als in taggen op Facebook) deze foto s met dikke stiften. Laat de foto s rondgaan en geef de opdracht: Schrijf bij de foto wat jij aan leven ziet. Schrijf in steekwoorden op wat dit leven over Gods karakter zegt. Houd de tijd in de gaten en bekijk met elkaar wat er is opgeschreven. Hoe luidt de conclusie hiervan? 2 Daar sta ik op! ( 15 min.) Zet midden in de ruimte een tafel. Hoe verder je van de tafel afstaat, hoe meer je het oneens bent met de verschillende stellingen. De muren van de ruimte staan voor oneens. Bij of op de tafel - als de tafel stevig genoeg is! is het is helemaal mee eens-punt. Je vindt hieronder verschillende stellingen. Lees de eerste stelling voor, laat de groepsleden een plek kiezen en bespreek met elkaar de keuzes. Doordat de deelnemers daadwerkelijk een positie gaan kiezen, zie je wat iemands standpunt is. Vervolgens kun je met elkaar in gesprek over eens en oneens. wist-je-datje Wist je dat de oudste vrouw ter wereld haar hoge leeftijd te danken heeft aan haar genen die nauwelijks in verval raakten? Ze was 115 toen ze in 2011 overleed, maar toen ze 113 was maakte ze nog een geheugentest die vergelijkbaar was met die van een 60 jarige. Stelling 1: Er zijn geen bewijzen voor de opstanding van Jezus. Dat moet je geloven of niet. Stelling 2: Leven overwint niet altijd de dood, als je dat gelooft, snap je niks van ziekte en dood. Stelling 3: Jezus was helemaal niet de eerste die de dood overwon, Lazarusstond toch ook op uit de dood?

3 3 Denkstof-video ( 15 min.) In bijlage 1 vind je de uitgeschreven tekst van de video. Na het bekijken kun je kort, maximaal 10 minuten met elkaar in gesprek gaan over de video. Je kunt hier de volgende vragen voor gebruiken: 1 Wat vond je van de video? 2 Wat spreekt je hierin aan? Wat spreekt je niet aan? 3 Wat vind je van de bewijzen die genoemd worden in deze Denkstof-aflevering? 4 Kun jij bewijzen dat Jezus is opgestaan uit de dood, denk je? 4 De Bijbel over nieuw leven ( 30 min.) We stappen een verhaal binnen op het moment dat voor het eerst duidelijk wordt dat er iets niet klopt... Jezus ligt niet meer in zijn graf. Dit is shocking! Wat moeten de vrienden van Jezus een hoop emoties en gedachten hebben gehad. Het ongelooflijke is gebeurd. Helemaal bizar is dat Jezus zelf een aantal keer tegen zijn leerlingen heeft gezegd dat hij na drie dagen weer levend zou worden. Denk je eens in: hoe zou jij reageren als iets gebeurt wat eigenlijk onmogelijk is? Dood is toch dood? Lees Johannes 20:1-10: Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 1 Lees het tekstgedeelte nogmaals hardop met elkaar en benoem welke emoties door de leerlingen heen gegaan moeten zijn. Wat zou jij hebben gevoeld? Op wie lijk jij het meest? 2 Lees met elkaar het hoofdstuk verder uit en bespreek waar je de verschillende emoties, zoals verbazing, blijdschap, ongeloof en opwinding, tegenkomt. 3 Kun jij meevoelen wat daar gebeurt? Licht toe. 4 Ben je wel eens verbaasd of gechoqueerd geweest over een gebeurtenis in jouw leven? Wat deed dit met jou? En, met je omgeving? 5 Vond je het moeilijk om hier met anderen over te praten? 6 Hoe zit dat met de opstanding van Jezus? Vind je het moeilijk om dit verhaal met je ongelovige vrienden te delen? By the way: als je je afvroeg waarom de zondag een belangrijke dag voor christenen is? Dat is de eerste dag en daarop stond Jezus dus op.

4 De opstanding heeft een centrale plek in wat Paulus aan gelovigen en gemeenten doorgeeft. In het volgende gedeelte haalt Paulus fel uit naar een groep in de eerste kerk die ging twijfelen aan de letterlijke opstanding van Jezus. Lees 1 Korintiërs 15:3-7,17-19, 22: Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Paulus maakt z n punt: de opstanding is de kern van het christelijk geloof. Stel dat Jezus niet echt de dood heeft overwonnen, dan kan die levenskracht ook niet overwinnen in jouw en mijn leven. Dan zijn we nog steeds slaaf van de zonde en de (onvermijdelijke) dood, lichamelijk en geestelijk Godzijdank is dat niet zo. Je ontvangt nieuw en eeuwig leven dankzij de opstanding van Jezus. Het laatste vers, maakt duidelijk dat Gods kinderen toegang krijgen tot het zoë-leven; leven met de kwaliteit van de eeuwigheid. 1 De bijbel omvat o.a. een verzameling brieven. Deze brief is door Paulus aan de gemeente in Korinthe geschreven. Waarom zou Paulus dit thema hebben gekozen om over te schrijven in zijn brief? 2 Is de boodschap uit de brief nog steeds actueel? Aan wie zou jij deze brief willen sturen? Waarom? 3 Lees het gedeelte nog eens. Welke rol speelt de opstanding van Jezus in jouw geloof? Leg eens uit. Nog een brief van Paulus. Hij legt hierin op een bijzondere manier de link tussen de opstandingkracht en ons geloof. Het eerste hoofdstuk van Kolossenzen is een lofzang op de schoonheid van Jezus en op de grote kracht van God. Het gedeelte wat wij gaan lezen, borduurt hier op voort en omschrijft hoe de kracht van God Jezus gevuld heeft en tot leven heeft gewekt. Lees Kolossenzen 2:9-12: Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Deze kracht, deze volheid is ook in jou, in ons, omdat Jezus in ons is! Is dat niet waanzinnig? Dezelfde kracht die Jezus 2000 jaar geleden de dood deed overwinnen, is in jou. In jouw hart en lijf. Neem gerust wat tijd om hier met elkaar verbaasd over te zijn. 1 Het Bijbelgedeelte omschrijft dat Gods volheid in Jezus woonde, maar ook in jou. Opstandingskracht in jou! Welke gedachten en gevoelens roept het bij je op als je beseft dat Gods volheid in je woont? Op welke manier beïnvloedt dit de manier waarop jij leeft? 2 Soms lijkt de bijbel in geheimtaal te spreken. Wat betekent het volgens jou dat je samen met Jezus levend bent gemaakt? Geldt dit voor later en straks of (ook) voor het hier en nu? Als dat laatste zo is: Hoe merk je dat dan? 3 Het gaat hier over zoë-kracht; het Leven wat ook blijft na de dood en wat eeuwig leven garandeert, ook al leef je hier en nu in weerbarstig dagelijks leven. Waar is jouw eigen leven besmet met deze opstandings- en levenskracht? Waar heb jij deze kracht nodig?

5 5 Briefkaart aan... ( 10 min.) wist-je-datje Benodigdheden: Kaarten of briefkaarten, postzegels, pennen. Zorg voor kaarten waar plaatje sop staan die iets te maken hebben met het thema nieuw leven. Kijk voor kaarten bij boekhandels, warenhuizen of in de rommelkast thuis. Wist je dat de bijbel verschillende woorden gebruikt om hier leven mee aan te duiden? Het Griekse woord bios omschrijft het gewone leven, het woord Zoë omschrijft het ware leven, leven met eeuwigheidswaarde. De Hebreeuwse vertaling van Zoë is Eva. Laat de briefkaarten rondgaan en vraag iedereen om zijn eigen naam + adres op de kaart te schrijven. Verzamel alle briefkaarten weer en laat iedereen nu blind een kaart pakken. Schrijf nu op de kaart in eigen woorden een wens of tekst voor diegene voor wie de kaart is. Laat je wens of gedachte te maken hebben met de opstanding van Jezus en de impact ervan op ons leven. Verzamel de kaarten weer en doe ze komende week op de post! Social Media tip: breng elkaar op de hoogte van je ontdekkingen en vragen door berichten via Twitter of Facebook te posten met de hashtag #zoe.

6 6 Meer informatie over nieuw leven Wijs de mensen van je groep op onderstaande mogelijkheden om meer te ontdekken over dit thema. De tips staan ook op de papieren die aan hen zijn uitgedeeld. Vraag of iemand uit de groep nog aanvullende ideeën of tips heeft. Films Er zijn verschillende films verschenen die iets laten zien van het lijden, sterven en de overwinning van de dood door Jezus. Denk aan The Passion of the Christ (2004), de film Jesus (1979) of bekijk The Passion, een eigentijdse versie van het Paasverhaal gebracht door bekende Nederlanders en geproduceerd door onder andere de EO en RKK. The Passion kun je terugzien via uitzendinggemist.nl of bestellen op DVD bij de Evangelische Omroep. Passie & Muziek De opstanding van Jezus heeft veel muzikanten geïnspireerd muziek hierover te maken. Je kunt met je groep tijd van aanbidding nemen waarin je een aantal van deze nummers zingt met elkaar. Je kunt er ook voor kiezen om in de lijdenstijd een klassieke of iets modernere uitvoering te bezoeken van het Passieverhaal Hemels DNA In het boek Hemels DNA van Willem de Vink sta je stil bij de nieuwe identiteit die je in Jezus Christus hebt ontvangen. Wie ben ik? is een veelgestelde vraag onder jonge mensen. Christenen mogen zich afvragen wie ze zijn in Jezus, want Hij bepaalt je identiteit. Dit boek vertelt je hoe God jou ziet in Jezus: jij bent gewild, geliefd, bevoorrecht. Scherpe bijbelstudies, ondersteund met veel verhalen en anekdotes en meer dan 25 tekeningen. Denkstof Seizoen 2 Bekijk de video s en bijbehorende bijbelstudies op 1 Afgoden: hoe word ik gelukkig? Jurjen van Houwelingen 2 Wel of niet naar de hel? Almatine Leene 3 Is God fair-trade? Rikko Voorberg 4 Geloof in je eigen talent! Joëlle Rothuizen 5 Heilig door het lint Corjan Matsinger 6 Verkering: test of jullie echt matchen Francien van der Valk 7 Pasen: de ontdekking van nieuw leven! Reinier Sonneveld 8 Ben jij een superchristen? Jurjen van Houwelingen 9 God is geen watje, hij oordeelt ook Rikko Voorberg 10 Lang leve de zondag, wat een rust! Almatine Leene 11 God heeft veel gezichten Corjan Matsinger 12 Statusupdate: ik wil meer, nieuw en beter! Joëlle Rothuizen 13 Afkicken van een pornoverslaving; het kan! Reinier Sonneveld 14 Pinksteren: Ssst, God praat tegen je Francien van der Valk 15 Mooi weer spelen Jurjen van Houwelingen Colofon Auteur en presentator video: Reinier Sonneveld Productie & Eindredactie: Evangelische Omroep (Ellen Danhof), Zendtijd voor Kerken (Aart Wiersma) Bijbelstudie: André Maliepaard

7 Bijlage 1: tekst van Denkstof video Pasen: de ontdekking van nieuw leven! Spreker: Reinier Sonneveld Vandaag is het Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. Waarschijnlijk was het 5 april van het jaar 33. In de verte wordt Jeruzalem langzaam wakker, de vogels beginnen te fluiten, de zon kruipt omhoog en dan gebeurt er iets wat nog nooit is gebeurd. Dit is de belangrijkst dag ooit. Jezus is de vrijdag hiervoor doodgemarteld. Hij werd aan een paar balken gespijkerd, zijn spieren scheurden en hij stikte. Hij werd in zware doeken gewikkeld, vol zalf tegen de lijkgeur, in een soort grot gelegd, dikke steen ervoor dood. En dan nu, op deze zondagochtend poef die zware lappen stof zakken plotseling ineen. Het lijk is verdwenen. Jezus staat buiten. En hij is niet zomaar terug in zijn oude lichaam, dat later weer ziek zal worden en weer zal sterven. Hij heeft de dood echt overwonnen. Hij zal nooit meer dood gaan. Hij is onaantastbaar geworden voor verdriet, pijn, kwaad. Hij is een nieuwe levensvorm. Dit bestond nog niet, dit kon helemaal niet. Een mens, Jezus, die totaal gelukkig is. Die helemaal klopt. Die blijft. Hij is een nieuwe levensvorm. In die tijd geloofde natuurlijk niemand dit. Ze waren toen echt niet naïef. Ze wisten donders goed wat er gebeurt als iemand sterft. Je gaat kapot, je valt uiteen, en dat is niet terug te draaien. Niemand in die tijd geloofde dat je kon opstaan uit de dood. Alleen Joden geloofden erin, maar die dachten dat het helemaal aan het einde van de geschiedenis zou gebeuren en dan alle gelovigen tegelijk. Maar nu al, zomaar in het midden van de tijd, één persoon dat geloofde niemand. Ook de eerste christenen niet. Natuurlijk niet. Het was duidelijk zat. Jezus was net gekruisigd. Een echte redder van de wereld, die wordt niet gekruisigd kom op zeg. Hij was mislukt. En dan ga je echt niet nog eventjes de dood overwinnen. Maar dan en hier zijn alle wetenschappers het over eens, ook de meest kritische vlak hierna geloven ze het allemaal wel. Duizenden christenen geloven plotseling dat het toch is gebeurd. Eén persoon, die net is gekruisigd nu met een onaantastbaar lichaam. En dat wordt de kern van alles wat ze geloven. Voortdurend gaat het erover. Hoe kan dat? Hoe halen ze dat in hun hoofd? Hoe kan het, dat ze dit zelfs onder martelingen bleven volhouden? Even later al, onder keizer Nero, werden ze gruwelijk vervolgd en toch zeiden ze: Oké, gooi me maar voor de leeuwen Jezus is echt opgestaan. En ik weet dat er genoeg religieuze gekken zijn, maar die hebben hun geloof altijd van anderen, van lang geleden. Maar deze eerste christenen konden het weten, ze hadden ooggetuigen gesproken, ze waren zelf ooggetuigen. En natuurlijk, er bestaan hallucinaties maar hallucinaties die allemaal hetzelfde laten zien? Dat is in elk geval nog nooit beschreven in de geschiedenis. Mensen veranderen niet snel hun denkbeelden. Zeker niet over de dood. Dood is dood, dat weet iedereen altijd al. Je gaat niet opeens lopen roepen dat iemand die gekruisigd is, toch is opgestaan. En daar ga je zeker niet voor sterven. Als je er ook maar iets aan zou twijfelen, zou je bij die martelingen onder Nero toch de boel verraden. Maar dat deden ze niet. Hier waren duizenden mensen die in heel korte tijd, volkomen zelfverzekerd, totaal eensgezind, een volstrekt nieuw geloof hebben. Dat zijn de feiten. En ik denk dat de beste verklaring voor deze feiten is, dat ze gelijk hebben: dat Jezus inderdaad echt, historisch is opgestaan. En dat is goed nieuws. Echt ongelooflijk goed nieuws. Want dat betekent dat het met jou ook kan gebeuren. Met mij. Met iedereen. Als het één keer is gebeurd, is het niet meer te houden. Als er een gat in de dijk zit, vergeet het dan maar, dan stroomt al het water naar binnen. Er zit nu een gat in de dood. Jezus is er doorheen geprikt. En dan stroomt het leven binnen. Nu al kun je dat merken. Elke keer als jij hoop hebt, als het goed gaat, als er kwaad overwonnen wordt, als iemand geneest dat is het beginnetje van die kracht waarmee Jezus opstond. En het duurt nog even, nog heel even, dan is het niet meer te houden. Dan wordt alles hier op aarde zoals Jezus toen al was. Onaantastbaar. Dolgelukkig. Alles wordt besmet met zijn leven en het feest is compleet.

8 Bijlage 2: Wat zie jij? pag.1/4

9 Bijlage 2: Wat zie jij? pag.2/4

10 Bijlage 2: Wat zie jij? pag.3/4

11 Bijlage 2: Wat zie jij? pag.4/4

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider

God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Studiemateriaal Denkstof: les 11 God heeft veel gezichten Denkstof Seizoen 2 aflevering 11 op 6 mei 2012 materiaal voor de groepsleider Agenda 1 Roept u maar! 2 Van bries tot storm 3 Denkstof video 4 De

Nadere informatie

Wel of niet naar de hel? Denkstof Seizoen 2 aflevering 2 op 2 maart 2012 materiaal voor de groepsleider

Wel of niet naar de hel? Denkstof Seizoen 2 aflevering 2 op 2 maart 2012 materiaal voor de groepsleider Studiemateriaal Denkstof: les 2 Wel of naar de hel? Denkstof Seizoen 2 aflevering 2 op 2 maart 2012 materiaal voor de groepsleider Agenda 1 Jouw beeld van de hel 2 Wat weet jij van de hel? 3 Denkstof video

Nadere informatie

God is geen watje, Hij oordeelt ook! Denkstof Seizoen 2 aflevering 9 op 22 april 2012 materiaal voor de groepsleider

God is geen watje, Hij oordeelt ook! Denkstof Seizoen 2 aflevering 9 op 22 april 2012 materiaal voor de groepsleider Studiemateriaal Denkstof: les 9 God is geen watje, Hij oordeelt ook! Denkstof Seizoen 2 aflevering 9 op 22 april 2012 materiaal voor de groepsleider Agenda 1 Wat zie jij? 2 Jij bent de jury 3 Denkstof

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Waarom naar de kerk? Denkstof Seizoen 3 aflevering 12 op 2 december 2012 materiaal voor de groepsleden

Waarom naar de kerk? Denkstof Seizoen 3 aflevering 12 op 2 december 2012 materiaal voor de groepsleden Studiemateriaal Denkstof: les 12 Waarom naar de kerk? Denkstof Seizoen 3 aflevering 12 op 2 december 2012 materiaal voor de groepsleden Agenda 1 De ideale kerk 2 Denkstof-video 3 De bijbel over de kerk

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De grootste mens ooit

De grootste mens ooit De grootste mens ooit De grootste mens ooit Uitgegeven door: Emmaus Correspondentie School Postbus 54234 3008 JE Rotterdam www.bijbelcursussen.nl Vertaling van The greatest man alive ISBN 978-94-91494-02-4

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden?

6. Een eeuwige toekomst - Het sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ervaar je dat ook zo? - Is het uitzicht op de hemel je eigen geworden? Vragen bij De hemel dichterbij (dr. P.J. Visser) 1. Onderweg - Hoeveel keer (per dag, per week, per maand) ben je je ervan bewust dat het leven op aarde eindig is? - Wat denk je dat het leven je nog allemaal

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament pagina 1 Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament In de vorige zes delen hebben we stilgestaan bij het Oude Testament. De zes delen die nu volgen, gaan over het Nieuwe Testament. We beginnen ook hier

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie