PUBLIEKSONDERZOEK PLEASURE PAAS PARTY 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIEKSONDERZOEK PLEASURE PAAS PARTY 2007"

Transcriptie

1 Letty Ranshuysen 2007

2 INHOUD INLEIDING 1 ACHTERGRONDKENMERKEN VAN HET PUBLIEK 1 EVALUATIE PLEASURE PAAS PARTY 4 EVALUATIE CULTUREEL PROGRAMMA 5 SAMENVATTING 8 BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 11 BIJLAGE 2: SUGGESTIES VOOR ARTIESTEN 13 BIJLAGE 3: SPONTANE KLACHTEN 14

3 INLEIDING Op zondag 8 april 2007 (1e Paasdag) vond de 24e editie van de Pleasure Paas Party 2007 plaats in de gerenoveerde De Uithof te Den Haag. Deze Show & Dance Party wordt georganiseerd door Pleasure Magazine, de uitgaansagenda voor Antilliaanse, Surinaamse, Latin & Caribbean, hindipop en reggaeevenementen in Nederland. Dit jaar is er voor het eerst een cultureel programma gerealiseerd, waarbij ook andere podiumkunsten dan muziek aan bod kwamen. Onder supervisie van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen is een publieksonderzoek uitgevoerd om de waardering voor dit culturele aanbod te peilen. De centrale onderzoeksvragen bij dit onderzoek zijn: S Hoe wordt het culturele programma door het partypubliek gewaardeerd? S In hoeverre wijkt dit af van de waardering voor het reguliere programma? S Welke achtergrondkenmerken (leeftijd, sekse, opleiding, etnische herkomst en eerdere ervaringen met bezoek aan podiumkunsten) zijn van invloed op de waardering voor het culturele programma? Er kwamen circa mensen op dit feest af, waarvan er 269 een enquête invulde. Die vragenlijst is in bijlage 1 opgenomen. In het navolgende wordt eerst de samenstelling van het publiek geschetst, daarna volgt de beoordeling van het reguliere programma en vervolgens wordt ingezoomd op de waardering voor het culturele programma. De uitkomsten ten aanzien van de invloed van achtergrondkenmerken van bezoekers op die waardering is getoetst op een significantieniveau.05. De kans dat de gerapporteerde samenhang tussen kenmerken en oordelen op louter toeval berust, is hierdoor kleiner dan 5%. De rapportage sluit af met een samenvatting met conclusies en enkele aanbevelingen. Degenen die zich de inhoud van dit rapport snel willen eigen maken, kunnen hiermee beginnen. ACHTERGRONDKENMERKEN VAN HET PUBLIEK De helft (49%) van het publiek van Pleasure Paas Party 2007 kwam niet voor het eerst naar dit jaarlijks terugkerende evenement. Tabel 1 toont dat een vijfde (21%) al één keer eerder is geweest en een derde (30%) kwam al voor de derde keer of is nog vaker geweest. Tien bezoekers geven aan dat ze al 10 keer of vaker zijn naar een Pleasure Paas Party kwamen. Tabel 2 laat zien dat van de herhaalbezoekers zo n driekwart (73%) vorig jaar ook naar dit evenement kwam. Dit betekent dat een derde (30%) van het totale onderzochte publiek vorig jaar ook is geweest. Ruim een tiende (15%) van het herhalingspubliek kwam in 2005 voor het laatst en een even grote groep kwam in 2004 of nog langer geleden voor het laatst. 1: EERDER BEZOEK AAN PLEASURE PAAS PARTY 1e keer % 2e keer 55 21% 3e keer 23 9% 4e keer 25 10% 5e keer of vaker 30 11% totaal 6 100% ontbrekende antwoorden 269 3: BEKEND MET PLEASURE MAGAZINE nee 97 37% ja % totaal % ontbrekende antwoorden 5 2: AANTAL JAREN GELEDEN vorig jaar (in 2006) 66 73% 2 jaar terug (in 2005) 12 13% meer dan 2 jaar geleden 12 13% totaal % ontbrekende antwoorden 40 4: LEEST PLEASURE MAGAZINE nooit % zelden 60 23% regelmatig 51 20% elke maand 31 12% totaal % ontbrekende antwoorden 10 1

4 Tabel 3 (zie vorige pagina) toont dat tweederde van het onderzochte publiek (63%) bekend is met Pleasure Magazine. Aangezien 55% van het publiek aangeeft dit blad wel eens te lezen (zie tabel 4), kent 8% van de ondervraagden Pleasure Magazine zonder dat ze dit echt lezen. Een kwart (23%) van de ondervraagden leest dit magazine zelden, een vijfde (20%) regelmatig en een tiende (12%) elke maand. De leeftijdsverdeling binnen het onderzochte publiek is in tabel 5 weergegeven. Eenderde (34%) is niet ouder is dan 20 jaar, de helft (50%) valt in de categorie 21 tot en met 35 jaar en de resterende 16% is ouder dan 35 jaar. De oudste bezoeker is 68 jaar. Tabel 6 toont dat tweederde (66%) van het publiek een vrouw is. 5: LEEFTIJD 14 t/m 20 jaar 91 34% 21 t/m 25 jaar 66 25% 26 t/m 35 jaar 66 25% 36 t/m 45 jaar 22 8% 46 t/m 55 jaar 15 6% 56 jaar en ouder 6 2% totaal % ontbrekende antwoorden 3 6: SEKSE man 90 34% vrouw % totaal % ontbrekende antwoorden 4 Tabel 7 toont dat veel bezoekers (41%) een middelbare beroepsopleiding volgen of die hebben afgerond. Bij een tiende (9%) gaat het om basisonderwijs of lager voortgezet- of beroepsonderwijs en bij een kwart (23%) om hoger voortgezet onderwijs. Een kwart (27%) volgt hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) of heeft dit afgerond. Het aandeel hoger opgeleiden ligt hiermee aanmerkelijk lager dan bij museumpubliek of theaterpubliek het geval is. Bij die publieksgroepen schommelt het percentage met een hbo of wo tussen de 60% en 80%. Bij publiek van poppodia gaat het om circa 50% 1 : dat is toch nog bijna twee keer zo veel als bij het publiek van de Pleasure Paas Party. 7: OPLEIDING basisonderwijs 4 2% lager voortgezet of beroepsonderwijs 19 7% middelbaar beroepsonderwijs % hoger voortgezet onderwijs 60 23% hoger beroepsonderwijs 59 22% wetenschappelijk onderwijs 13 5% totaal % ontbrekende antwoorden 6 8: CULTURELE ACHTERGROND Nederlands 73 25% Surinaams 36 13% Antilliaans 59 21% Arubaans 24 8% Kaapverdiaans 17 6% Colombiaans 11 4% Dominicaans 10 4% overige Latijns Amerika 14 5% Marokkaans 7 2% Turks 2 1% overig Zuid-Europa 5 2% Oost-Europees 1 0,5% anders 29 10% Tabel 8 toont de culturele diversiteit van het publiek. Slechts een kwart (25%) geeft een Nederlandse herkomst aan. Van de bezoekers die deze herkomst opgeven, noemen er 13 daarnaast een andere culturele achtergrond. Doorgaans betreft dit een Surinaamse of Antilliaanse herkomst. Die achtergronden is dan ook, na de Nederlandse, het meest opgegeven: 21% noemt zichzelf (ook) Antilliaans en 13% is (ook) Surinaams. Daarna komt een Arubaanse herkomst het meest voor (8%) of een Kaapverdiaanse (6%). Andere herkomstgebieden zijn door 4% of minder genoemd. 10% gaf een niet voorgecategoriseerde achtergrond op, het gaat hier om uiteenlopende achtergronden, namelijk: Afrikaans, Amerikaans, Belgisch, Equadoriaans, Ghanees, Hindoestaans (4x), Indonesisch (4x), Italiaans, Keniaans (3x), Koreaans, Moluks (2x), Portugees, Slowakisch, Somalisch, Spaans (2x), Syrisch, Tunesisch, Venezuelaans en Zimbabwees. 1 De vergelijkingsgegevens zijn afkomstig uit door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerd publieksonderzoek. 2

5 Tabel 9 toont dat ruim een derde (38%) van het onderzochte publiek in de regio Den Haag woont. Een kwart (23%) woont in het overige deel van Zuid-Holland. Zo n tweederde (61%) komt dus uit Zuid- Holland. Daarna is de provincie Noord-Holland het beste vertegenwoordigd (17%) en Utrecht (9%). De resterende 22% komt uit alle uithoeken van Nederland. 9: GEOGRAFISCHE HERKOMST regio Den Haag 91 38% Zuid-Holland 55 23% Noord-Holland 41 17% Utrecht 22 9% Zeeland 5 2% Brabant 8 3% Limburg 6 2% Gelderland en Overijssel 9 4% Flevoland, Friesland en Groningen 5 2% totaal % ontbrekende antwoorden 27 Het publiek van Pleasure Paas Party is gevraagd in hoeverre ze diverse type podiumkunsten bezoeken (zie vraag 9 in bijlage 1). Tabel 10 vat de antwoorden op die vraag samen. Te zien is dat ruim drie kwart (79%) wel eens een caribean dance party bezoekt. Zij doen dat zeer regelmatig: gemiddeld zo n 5½ keer per jaar. Toch nog een vijfde van het publiek (21%) komt echter nooit op zo n party. Ruim de helft van dit publiek (57%) gaat wel eens naar popconcerten (gemiddeld 3 keer per jaar). Een derde bezoekt wel eens cabaret of stand up comedy (gemiddeld 2 keer per jaar) of dans (gemiddeld bijna 3 keer per jaar). Een kwart (28%) gaat ook wel eens naar een toneelvoorstelling (gemiddeld 2½ keer per jaar). Het minst vaak gaat dit publiek wel eens naar literaire acts: dat doet slechts 14% (gemiddeld 2 keer per jaar). Dit komt uiteraard ook doordat literaire acts veel minder vaak worden aangeboden dan de andere voorgelegde podiumkunsten. 10: BEZOEK AAN DIVERSE ACTIVITEITEN bezoekt dit nooit bezoekt dit weleens gemiddeld aantal bezoeken per jaar caribean dance party popconcert cabaret comedy toneel dans literaire acts % 43% 65% 72% 62% 86% % 57% 35% 28% 38% 14% 5,5 keer 2,9 keer 2,2 keer 2,7 keer 2,8 keer 1,8 keer ontbrekende antwoorden

6 EVALUATIE PLEASURE PAAS PARTY De Pleasure Paas Party 2007 bood liveshows door Caribische muzieksterren in de Show Area en nonstop dancing in drie Dance Areas. In de enquête is gevraagd welke area s het publiek wilde bezoeken (zie vraag 3 in bijlage 1). Tabel 11 toont dat optredens in de Show Area het meest populair zijn: die zijn door 79% zeker bezocht. Maar de populariteit van de Urban Area en Salsa Area wijkt daar niet veel van af, want die zijn respectievelijk door 77% en 74% van het publiek bezocht. De Chippie Area is het minst populair: toch heeft tweederde (68%) deze area ook bezocht. 11: BEZOEK AREA S niet mischien wel totaal ontbrekende antwoorden Show Area 5% 16% 79% 100% 29 Urban Area 7% 16% 77% 100% 29 Salsa Area 8% 18% 74% 100% 19 Chipppie Area 9% 23% 68% 100% 24 Tabel 12 toont hoe diverse aspecten van de Pleasure Paas Party zijn beoordeeld aan de hand van het gemiddelde van de rapportcijfers die daarvoor zijn gegeven. De bereikbaarheid oogst de hoogste waardering: gemiddeld een 8. Daarna is men het beste te spreken over het publiek, de sfeer en de variatie in het aanbod: deze aspecten krijgen gemiddeld een 7½. Het programma en de horeca krijgen gemiddeld een 7. De klachten die daarover spontaan zijn geventileerd, staan in bijlage 3. 12: GEMIDDELDE RAPPORTCIJFERS gemiddeld rapportcijfer sfeer programma publiek bereikbaarheid variatie in aanbod horeca 7,5 7,2 7,6 7,9 7,4 7,2 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie,92 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 In de onderste rij van de tabel zijn de standaarddeviaties aangegeven: hoe hoger de deviatie hoe groter de verschillen tussen de rapportcijfers 2. Hieraan is af te lezen dat de meningen over de bereikbaarheid het meest uiteen lopen: ondanks het hoge gemiddelde rapportcijfer gaven 20 bezoekers daar een onvoldoende voor. In bijlage 3 met de spontaan aangegeven klachten is af te lezen dat dit parkeerproblemen en slechte bewegwijzering betreft. Over de sfeer is men het meest gelijk gestemd: daarvoor is slechts door 2 bezoekers een onvoldoende gegeven. Er is ook gevraagd naar oordelen over de diverse artiesten die optraden: tabel 13 (op de volgende pagina) toont de gemiddelde rapportcijfers. Tego Calderon en Victor Manuelle scoren de hoogste gemiddelde cijfers (gemiddeld een 8½). Daarna scoren DJ Zoontje en DJ Sosa de hoogste waardering (gemiddeld een 8). Ziggi & The Renaissance Band en Orquesta Pegasay krijgen allebei gemiddeld een 7½. De danswokshop scoort gemiddeld een 7. DJ Chen en DJ Hotline krijgen met gemiddeld een 6 de laagste waardering. Bij deze drie laatste cijfers geldt de kanttekening dat dit aanbod door relatief weinig bezoekers is beoordeeld (door minder dan 50 bezoekers). Hierdoor zijn deze cijfers minder betrouwbaar dan de waardering voor de andere artiesten, die door veel meer bezoekers zijn geëvalueerd. Aan de standaarddeviaties is af te lezen dat de meningen over Victor Manuelle het meest verdeeld zijn. Ziggi & The Renaissance Band krijgt het vaakst een onvoldoende (8 keer). In bijlage 2 zijn suggesties opgenomen voor artiesten, die het publiek graag zou zien. Hierbij zijn Daddy Yankee en Sean Paul het vaakste genoemd, respectievelijk 19 keer en 16 keer. 2 De standaarddeviatie geeft aan hoever de waarden van de rapportcijfers gemiddeld afwijken van het gemiddelde cijfer. 4

7 13a: RAPPORTCIJFERS ARTIESTEN gemiddeld rapportcijfer DJ Chen DJ Hotline dansworkshops Ziggi & The Renaissance Band Orquesta Pegasay 6,8 6,3 7,2 7,7 7,6 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 13b: RAPPORTCIJFERS ARTIESTEN gemiddeld rapportcijfer DJ Zoontje DJ Sosa Tego Calderon Victor Manuelle 7,9 7,9 8,4 8,4 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie 1,3 1,3 1,3 1,5 EVALUATIE CULTUREEL PROGRAMMA Het culturele programma is door veel minder mensen bezocht dan de meer bekende artiesten. Ziggi & The Renaissance Band, Tego Calderon en Victor Manuelle werden elk door ongeveer de helft van de ondervraagden bezocht. Orquesta Pegasay, DJ Zoontje en DJ Sosa door zo n 30% en DJ Chen, DJ Hotline en de dansworkshops door 15%. De culturele onderdelen werden ook elk door circa 15% bezocht en beoordeeld. De gemiddelde rapportcijfers voor het culturele programma liggen over het algemeen iets lager dan voor de andere optredens. Het gemiddelde cijfer daarvoor is 7.6 versus 6.8 bij de onderdelen van het culturele programma. Er zijn echter nauwelijks onvoldoendes uitgedeeld en de lage standaarddeviaties tonen aan dat men behoorlijk gelijkgestemd is over dit aanbod. 14: RAPPORTCIJFERS CULTUUR gemiddeld rapportcijfer Neske Beks A sa go Pachi Damon Performing Poetry W-ISH Bingo! 160 6,6 6,8 7 6,6 7,1 6,9 6,5 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie,87,93,86,97,98,97 1,2 De oordelen over de diverse onderdelen van het culturele programma staan in tabel 14. De meeste waardering oogsten W-ISH (een presentatie van lichting jong ISH-talent met streetdance, skatedance, martial arts, acrobatiek, moderne dans en breakdance) en Pachi Damon (onemanshow van een komiek uit de stal van het Antilliaanse Teatro Luna Blou). Beide voorstellingen kregen gemiddeld een 7. Daarna vallen Bingo! (auteur en spoken wordkunstenaar Clark Accord ondersteund door zangeres Michelle David en de Breathing Bijlmer Band) en A sa go (uitvoering van een Afro-culturele vereniging uit Suriname met zang, dans en toneel). Deze voorstellingen kregen gemiddeld bijna een 7. De overige voorstellingen kregen een 6½. Het gaat om: Performing Poetry (een presentatie van de dichters en muzikanten John Keys, Shay, Untouchable Nobody Outplays Many en Core), Neske Beks (cabaretière) en 160 (gedichten gebaseerd op het sms-formaat gepresenteerd op een groot scherm). 5

8 Er is nagegaan in hoeverre diverse achtergrondfactoren van invloed zijn op de oordelen over de diverse culturele uitvoeringen. Leeftijd blijkt een rol te spelen. Het publiek van 25 jaar en ouder is beter te spreken over Neske Beks (dat geeft haar gemiddeld een 7,2) dan het jongere publiek (dat gemiddeld een 6,4 geeft). Ook de waardering voor Bingo! blijkt door leeftijd te zijn beïnvloed: 25 plussers geven daar gemiddeld een 7,3 voor versus 6,7 bij het jongere publiek. Ten aanzien van de andere culturele uitvoeringen lijken de 25-plussers over het algemeen ook iets enthousiaster dan het jongere publiek: behalve als het gaat om W-ISH en Performing Poetry, die lijken bij jongeren beter aan te slaan 3. Sekse blijkt niet van invloed: het culturele programma slaat net zo goed aan bij mannen als bij vrouwen. Dit is opmerkelijk, aangezien uit vrijwel al het eerdere door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerde publieksonderzoek en ook uit bevolkingsonderzoek telkens weer blijkt dat vrouwen cultureel actiever zijn, dus meer voor dergelijk aanbod open staan, dan mannen. Nog opmerkelijker is dat lager opgeleiden tenderen hogere cijfers te geven voor de culturele uitvoeringen dan hoger opgeleiden, want onderzoek wijst vrijwel altijd uit dat culturele activiteiten juist het beste aanslaan bij hoger opgeleiden. Met name A sa go, W-ISH en Performing Poetry blijken beter aan te slaan bij lager opgeleiden 4. Een volgende opvallende uitkomst is dat mensen met ervaring in bezoek aan andere podiumkunsten dan populaire muziek niet beter zijn te spreken dan mensen die daar helemaal geen ervaring mee hebben. Het aanbod slaat dus net zo goed aan bij geheel nieuw publiek. Er is ook onderzocht of bezoekers die een Nederlandse herkomst opgeven het culturele programma anders beoordelen dan de bezoekers met een allochtone herkomst. Dit blijkt niet het geval. Behalve als het gaat om Performing Poetry: daar is het allochtone publiek beter over te spreken (het geeft gemiddeld een 6,7 hiervoor) dan het autochtone publiek (dat gemiddeld een 6,3 geeft). Tot slot is geanalyseerd of eerder bezoek aan Caribische party s van invloed is op de waardering voor het culturele programma. Het blijkt dat degenen die nooit naar zulke party s gaan over het algemeen hogere rapportcijfers geven dan het publiek dat deze feesten doorgaans niet bezoekt. Dit geldt vooral ten aanzien van Pachi Damon (die krijgt van het partypubliek gemiddeld een 6,7 versus een 7,7 van het overige publiek) en W-ISH (6,9 versus 7,8). 15: MENINGEN t.a.v. CULTUREEL PROGRAMMA neutraal totaal ontbrekende antwoorden verbetering totaalprogramma 76% 23% 1% verslechtering 100% 22 goed voor de sfeer 52% 45% 3% slecht voor sfeer 100% 75 liever nog wat meer 47% 50% 3% liever wat minder 100% 103 merk er veel van 37% 58% 5% merk er veel van 100% 94 Om het culturele programma als geheel te evalueren is het publiek een viertal tegengestelde meningen hierover voorgelegd (zie vraag 11 in bijlage 1). In tabel 15 is te zien dat driekwart (76%) het culturele programma als een verbetering van het totale aanbod ervaart: slechts 1% vindt dit juist een achteruitgang en een kwart (23%) neemt een neutraal standpunt in. De helft van het ondervraagde publiek (52%) ervaart deze culturele aanvulling als goed voor de sfeer en bijna de helft (47%) zou nog meer van dit type aanbod op prijs stellen. Slechts 3% neemt bij deze twee uitspraken het tegenovergestelde standpunt in en de helft van het publiek staat neutraal tegenover deze uitspraken. Een derde (37%) geeft aan het goed te merken dat deze culturele aanvulling is doorgevoerd en 5% merkt daar niets van. Een kleine meerderheid (58%) neemt hier een neutraal standpunt bij in. Uit de aantallen ontbrekende antwoorden in de laatste kolom blijkt dat veel bezoekers geen uitspraak doen over het culturele aanbod. Waarschijnlijk omdat ze hier te weinig van hebben kennis genomen. 3 Deze uitkomsten zijn niet statistisch significant. Dit komt door de lage aantallen bezoekers die een oordeel uitspraken, waardoor toeval een te grote rol gaat spelen. 4 Opleiding hangt sterk samen met leeftijd: jongeren hebben hun opleiding nog niet voltooid en zijn daardoor vaak lager opgeleid dan 25-plussers. Daarin is bij de statistisch analyse van de invloed van opleiding, de factor leeftijd uitgeschakeld. 6

9 De analyse van de invloed van achtergrondkenmerken wijst uit dat bezoekers van 21 jaar en ouder het culturele programma veel vaker als een verbetering ervaren (dat geeft 82% van hen aan) dan het jongere publiek (daarvan geeft 68% dit aan). Daarnaast blijkt dat publiek met een allochtone herkomst vaker van mening is dat het culturele programma een verbetering is (dat zegt 80% van hen) dan het autochtone publiek (67%). Tevens blijkt dat vrouwen veel vaker aangeven dat ze er veel van merken dat er een culturele aanvulling is (45%) dan mannen (26%). Bovendien blijkt opnieuw dat lager opgeleiden iets vaker positieve meningen over het culturele programma aangeven dan hoger opgeleiden. 16: OORDELEN INFORMATIEVERSTREKKING gemiddeld rapportcijfer informatie muzikacts informatie cultureel programma 7,2 7,1 lager opgeleiden 7,4 7,2 hoger opgeleiden 7,0 6,7 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie 1,4 1,5 Aangezien het culturele programma veel minder goed is bezocht dan de meeste muzikale acts, is tot slot nagegaan of dit wellicht komt doordat de informatie over de culturele optredens niet voldeed. Tabel 16 laat zien hoe de informatieverstrekking over beide onderdelen is beoordeeld (hiernaar is gevraag bij vraag 13 in bijlage 1). Te zien is dat de waardering voor de informatieverstrekking over het culturele aanbod niet als minder goed wordt ervaren. Uit de standaarddeviaties blijkt dat men over de informatieverstrekking vrij sterk van mening verschilt. Dit komt omdat lager opgeleiden hier beter over zijn te spreken dan hoger opgeleiden (zie de in tabel aangegeven gemiddelde rapportcijfers per groep: respectievelijk 7,4 en 7,2 versus 7,0 en 6,7). Bovendien missen sommigen een programmaboekje, blijkt uit de spontane klachten (zie bijlage 3). Hier is ook te lezen dat een enkeling de informatie over het culturele programma te summier vindt. 7

10 SAMENVATTING Het publiek De helft van het onderzochte publiek kwam voor het eerst naar een Pleasure Paas Party. Een derde van het publiek kwam vorig jaar ook. Tweederde van het publiek is bekend met Pleasure magazine en ruim de helft leest het wel eens: een tiende doet dit elke maand. Het publiek van de Pleasure Paas Party 2007 is opvallend jong. Een derde is jonger dan 20 jaar: de overgrote meerderheid is niet ouder dan 35 jaar. Tweederde is een vrouw. Opvallend veel bezoekers volgen een middelbare beroepsopleiding of hebben die afgerond. Slechts een kwart geeft een Nederlandse herkomst op. Meer bezoekers (een derde) geven aan dat ze Surinaams of Antilliaans zijn. Daarnaast zijn Kaapverdië, Colombia en de Dominicaanse republiek goed vertegenwoordigd en is een scala van uiteenlopende andere herkomstlanden gerepresenteerd. Twee derde van het publiek woont in de provincie Zuid-Holland. Bij slechts een kwart gaat het om mensen die in de regio Den Haag wonen. Daarnaast komen er relatief veel mensen uit Noord-Holland. Bijna een kwart komt uit verder weg gelegen provincies. Ruim driekwart van het publiek bezoekt vaker Caribische dansfeesten: dit doen ze gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast bezoekt men het vaakst popconcerten (dat doet de helft zo n 3 keer per jaar). Bovendien bezoekt een derde wel eens cabaret/stand up comedy of dans (zo n 2 of 3 keer per jaar). Iets minder vaak bezoekt men toneel (2½ keer per jaar) en men gaat zelden naar literaire acts (2 keer per jaar). Evaluatie Pleasure Paas Party Zo n driekwart van het onderzochte publiek bezocht in ieder geval naar de Show Area, Urban Area en Salsa Area. De Chippie Area blijkt iets minder populair, maar is toch door zo n tweederde bezocht. De bereikbaarheid van de locatie oogst de hoogste waardering: gemiddeld een 8, maar hierover lopen de meningen het meest uiteen. Daarna is men het best te spreken over het publiek, de sfeer en de variatie in het aanbod: deze aspecten krijgen alle drie gemiddeld een 7½. Het programma en de horeca krijgen allebei gemiddeld een 7. Van de artiesten vallen Tego Calderon en Victor Manuelle het meest in de smaak: die scoren gemiddeld een 8½. DJ Zoontje en DJ Sosa krijgen gemiddeld een 8 en Ziggi & The Renaissance Band en Orquesta Pegasay een 7½. De danswokshop scoort gemiddeld een 7. DJ Chen en DJ Hotline krijgen met gemiddeld een 6 de laagste waardering. Evaluatie cultureel programma Het culturele programma is door veel minder mensen bezocht dan het overige aanbod. De bekendste artiesten werden door ongeveer de helft van de ondervraagden bezocht, de minder bekende door 30% en twee dj s en de dansshops door 15%. De culturele optredens zijn ook gemiddeld door zo n 15% van het publiek bijgewoond. Dit blijkt niet te liggen aan de informatieverstrekking over het culturele programma, want die was even goed als de voorlichting over het andere aanbod: dit kreeg allebei gemiddeld een 7. Lager opgeleiden blijken beter over de informatieverstrekking te spreken dan hoger opgeleiden. Het culturele programma zelf wordt gemiddeld een krappe 7 gewaardeerd. Het overige aanbod scoort met gemiddeld een 7½ iets meer waardering. De culturele onderdelen scoren echter zelden een onvoldoende. De meeste waardering oogsten W-ISH en Pachi Damon, op de voet gevolgd door Bingo! en A sa go. 25-plussers zijn over het algemeen iets beter te spreken over de culturele onderdelen dan het jongere publiek, met name over Bingo! en Neske Beks. Uitzonderingen vormen W-ISH en Performing Poetry, want die lijken juist beter aan te slaan bij jongeren. Anders dan doorgaans bij cultureel aanbod het geval is slaat het culturele programma op de Pleasure Paas Party 2007 niet beter aan bij vrouwen, hoger opgeleiden, autochtonen of cultureel ervaren publiek dan bij mannen, lager opgeleiden, allochtonen of cultureel onervaren publiek. A sa go, W-ISH en Performing Poetry doen het zelfs beter bij lager opgeleiden en Performing Poetry slaat ook beter aan bij allochtoon publiek. Wel blijkt dat de echte partygangers iets minder enthousiast zijn dan degenen die doorgaans geen Caribische party s bezoeken. Toch ervaart driekwart van het onderzochte publiek het culturele programma als een verbetering van het totale aanbod. De jongste publieksgroep (jonger dan 21 jaar) en het autochtone publiek geven dit minder vaak aan dan de 20-plussers en de allochtone bezoekers. 8

11 De helft van het publiek vindt deze culturele aanvulling goed voor de sfeer en eveneens de helft stelt nog meer cultureel aanbod op prijs. Slechts een derde geeft aan goed te ervaren dat er een cultureel programma op deze Pleasure Paas Party werd geboden. Dit geldt veel vaker voor vrouwen dan voor mannen. Conclusies en aanbevelingen Op Pleasure Paas Party 2007 kwam een zeer jong, cultureel divers publiek uit geheel Nederland af, dat voor wat betreft opleiding veel breder is samengesteld dan publiek van theaters, musea en zelfs poppodia. De meerderheid van dit publiek bezoekt vaker Caribische feesten, maar podiumkunsten bezoeken ze veel minder vaak. Op een evenement als de Pleasure Paas Party is dus een publiek te bereiken dat niet vaak met andere podiumkunsten dan populaire muziek in aanraking komt. Belangrijk is dat dit nieuwe publiek daarmee een positieve ervaring opdoet, want wanneer dit niet het geval is, kan de confrontatie averechts werken. Dan wordt het vooroordeel bevestigd dat ander aanbod dan het vertrouwde muziekaanbod toch niet interessant zijn. Het culturele programma dat dit jaar voor het eerst op een Pleasure Paas Party is gerealiseerd, lijkt echter goed te werken. Het is weliswaar minder goed bezocht dan het grootste deel van het reguliere muziekaanbod en het scoort minder hoger rapportcijfers dan de bekendere artiesten, maar het krijgt wel een ruime voldoende. Ook van doelgroepen die doorgaans moeilijk voor podiumkunsten zijn te interesseren, zoals: mannen, allochtonen, lager opgeleiden en mensen die geen ervaring hebben met podiumkunsten. Dit aanbod sloot dus goed aan op het referentiekader van ander publiek dan het traditionele cultuurpubliek. Het omvatte optredens die het goed deden bij jongeren en onderdelen die juist beter aansloegen bij 25-plussers. Een uitbreiding van het culturele programma op de volgende edities wordt dan ook door de helft van het ondervraagde publiek op prijs gesteld. Aangezien maar liefst een derde van het publiek van dit evenement jonger dan 20 jaar is, zou deze doelgroep bij een volgende editie extra aandacht kunnen krijgen. Te meer daar deze jongste groep het minst overtuigd is van de meerwaarde van dit aanbod. Het is aan te bevelen om de volgende keer nog meer voorstellingen conform W-ISH en Performing Poetry te programmeren, want dit type voorstellingen slaan het beste aan bij jongeren. Opmerkelijk is dat de informatieverstrekking over het programma door lager opgeleiden beter werd gewaardeerd dan door hoger opgeleiden. Doorgaans is de informatie over cultuuraanbod te highbrow voor lager opgeleiden. De organisatoren van de Pleasure Paas Party lukt het kennelijk om hier toegankelijk over te schrijven. Toch zagen we dat de culturele voorstellingen veel minder goed zijn bezocht dan het grootste deel van de overige programma-onderdelen. Wellicht zijn er voor de volgende editie strategieën te ontwikkelen, die het publiek meer prikkelen om ook kennis te nemen van het culturele programma. Bijvoorbeeld door opwarmingsacts door podiumkunstenaars op onverwachte plekken of door de bekende muzikanten aanbevelingen te laten doen om ook de minder bekende podiumkunstenaars die na hun komen te bekijken. Wanneer het de bedoeling is dat het publiek van Pleasure Paas Party zich meer gaat interesseren voor het reguliere podiumkunstenaanbod in theaters, is het raadzaam om doorverwijsacties te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van flyers met informatie over waar en wanneer de optredende podiumkunstenaars nog meer optreden of waar en wanneer vergelijkbare podiumkunstenaars te zien zijn, eventueel gepaard gaande met verloting van vrijkaartjes voor die voorstellingen. Op deze manier kan Pleasure Paas Party een bijdrage leveren aan een breder publieksbereik van het gesubsidieerde podiumkunstenaanbod. 9

12 10

13 BIJLAGE 1: VRAGENLIJST De organisatoren van Pleasure Paas Party doen elk jaar hun best om het grootste Caribische dansspektakel van Nederland te organiseren en willen graag weten wat het publiek daarvan vindt. Zou je daarom deze enquête willen invullen. Omcirkel het cijfer voor het juiste antwoord of zet je antwoord op de daarvoor bestemde lijn. 1. Kom je voor het eerst op een Pleasure Paas Party? Geef wanneer je niet voor het eerst komt aan, hoe vaak je al bent geweest en hoe lang geleden de laatste keer was! 0 ja, ik ben hier voor het eerst 1 nee, dit is de keer: laatste bezoek was jaar geleden (als je er vorig jaar was, vul je een 1 in) 2a. Ken je Pleasure Magazine? 0 nee 1 ja 2b. Lees je de Pleasure wel eens? 0 nee, nooit 1 ja, maar heel zelden 2 ja, regelmatig 3 ja, elke maand 3. Welke area s bezoek je vanavond? Meerdere antwoorden mogelijk! a. SHOW AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval b. CHIPPIE AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval c. SALSA AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval d. URBAN AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval Voordat we naar je oordelen vragen, willen we iets meer van je persoonlijke achtergrond weten. 4 Je bent een: 1 man 2 vrouw 5. Leeftijd: jaar 6. Wat zijn de 4 cijfers van je postcode? 7. Welke opleiding heb je afgerond of, als je nog studeert, met welke opleiding bent je nog bezig? Slechts één antwoord mogelijk! 1 lager onderwijs / basisonderwijs 2 lager beroepsonderwijs of lager voorgezet onderwijs (VMBO, mulo, ivo, lbo, mavo), 3 middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 4 hoger voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, hbs, gymnasium, mms) 5 hoger beroepsonderwijs 6 wetenschappelijk onderwijs 8. Wat is je culturele achtergrond? Je kunt meerdere antwoorden omcirkelen! 1 Nederlands 7 Dominicaans 2 Surinaams 8 overige Latijns Amerika 3 Antilliaans 9 Marokkaans 4 Arubaans 10 Turks 5 Kaapverdiaans 11 overige Zuid-Europees 6 Colombiaans 12 Oost-Europees 13 anders namelijk: graag ook de achterzijde invullen 11

14 9. Hoe vaak per jaar bezoek je de volgende activiteiten? Indien je die nooit of minder dan één keer per jaar bezoekt, vul je een 0 in. a. caribbean dance party keer per jaar b. popconcert keer per jaar c. cabaret / stand up comedy keer per jaar d. toneel keer per jaar e. dans keer per jaar f. literaire acts keer per jaar 10. Hieronder staan enkele onderdelen van het programma van deze Pleasure Paas Party: heb je die bezocht of ben je van plan om die te gaan bezoeken? Indien je dit hebt bezocht, wil je er dan een rapportcijfer voor geven. Van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed). rapportcijfer rapportcijfer 1 DJ Chen 6 DJ Zoontje 2 DJ Hotline 7 DJ Sosa 3 dansworkshop 8 Tego Calderon 4 Ziggi & The Renaissance Band 9 Victor Manuelle 5 Orquesta Pegasaya 11. Wat vind je ervan dat Pleasure vanavond ook een cultureel programma biedt met stand-up comedy, theater, dans en literaire sketches? Omcirkel telkens het cijfer dat je standpunt het beste weergeeft! a. 1 een verslechtering 2 neutraal 3 een verbetering van het programma van het programma b. 1 niet goed voor de sfeer 2 neutraal 3 goed voor de sfeer c. 1 merk er niets van 2 neutraal 3 merk er veel van d. 1 liever wat minder 2 neutraal 3 liever nog wat meer 12. Hieronder staan enkele onderdelen van het culturele programma: omcirkel de cijfers voor de onderdelen die je hebt bezocht of wilt gaan bezoeken? Indien het al is bezocht: wil je er dan een rapportcijfer voor geven. Van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed). rapportcijfer 1 Neske Beks 2 A sa go (Surinaams zang, dans en toneel) 3 Pachi Damon (komiek uit Curacao) 4 Performing poetry (Music & Poetry) 5 W-ISH van Junior ISH (streetdance) 6 Bingo! (spoken word, zang en muziek) (SMS-gedichten: collage op groot scherm) 13. Wil je tot slot nog een rapportcijfer geven voor de volgende aspecten van deze Pleasure Paas Party? Van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed). Rapportcijfer? a. de algehele sfeer b. het programma c. het publiek d. de bereikbaarheid van de Uithof e. de informatieverstrekking over de muziekacts f. de informatieverstrekking over het cultureel programma g. de variatie in het totale aanbod h. het horeca-aanbod 14. Heeft je nog suggesties voor een artiest, die je vanavond mist: 12

15 BIJLAGE 2: SUGGESTIES VOOR ARTIESTEN Daddy Yankee (19x) Sean Paul (16x) Aventura (6x) Don Omar (5x) DJ Chuckie (4x) Party Squad (3x) Ali B (3x) Oscar d'leon (2x) Ivy Queen QF Calle 13 Beenie Man Marqu Tune Wisin Yandel 50 cent No Game Ginuiwine Marc Anthony & Jlo Wisin Yandel Blink 182 Santos Wisin Yandel, Cache DJ Memmie Daarnaast aangegeven: S meer urban S meer reggae S grotere salsa artiesten S betere artiesten S roots, reggaeton artiesten S Hindoestaanse muziek 13

16 BIJLAGE 3: SPONTANE KLACHTEN Klachten bereikbaarheid S bereikbaarheid Uithof slecht, ivm te weinig parkeerplek (5x) S bereikbaarheid Uithof slecht ivm slecht bewegwijzering (2x) Klachten horeca S te weinig keus horeca S horeca slecht aangegeven S te weinig cafe? S geen patat S meer eten in de zalen (2x) S meer eten (3x) S eetruimte te koud (3x) S iets meer soorten eten Klachten informatieverstrekking S beter aangeven programma + tijden + zalen (2x) S graag programma bij binnenkomst S geen programmaboekje S meer programma bij binnenkomst S meer informatie over cultureel aanbod (2x) Overige opmerkingen S VIP beter regelen verkooppunten & ook schaatsen S mist muziek & cultureel bij elkaar S te grootschalig S meer voor ouder publiek (2x) S geen Uithof meer, liever Rijswijk S iets te ver S niet goed georganiseerd 14

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA ONDERWERPEN S Onderzoeksopzet S Leeftijdsverdeling S Aandeel vrouwen S Aandeel allochtonen S Overige sociaal-demografische gegevens S

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van in de gevangenis Ellen Maduro-Jeandor Sociale Situatie Inleiding In de census 2001 zijn de als inwoners binnen een instituut, namelijk de gevangenis, geteld.

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

MUSEUMMONITOR 2008. Rotterdam 2009 Letty Ranshuysen

MUSEUMMONITOR 2008. Rotterdam 2009 Letty Ranshuysen MUSEUMMONITOR 2008 De MuseumMonitor is in samenwerking met TNS NIPO door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen ontwikkeld: TNS NIPO beheert de MuseumMonitor en Letty Ranshuysen voert elk jaar de overall-analyse

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF Handleiding ledenraadpleging Met behulp van de enquêtetool van de NPCF 1 1. Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting. U gaat naar uw internet explorer en voert

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft Gemeente Delft Facilitaire Dienstverlening Vakteam Informatie- en Communicatietechnologie

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Het Regionaal OpleidingsCentrum, ROC, biedt diverse mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bekendheid van de Leidenaren

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

RESULTATEN MUSEUMMONITOR 2006

RESULTATEN MUSEUMMONITOR 2006 RESULTATEN MUSEUMMONITOR 2006 De MuseumMonitor is van oorsprong een initiatief van de Nederlandse Museumvereniging en is sinds 2006 in beheer van TNS NIPO. Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen adviseert bij

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

MUSEUMMONITOR 2007 SAMENVATTING

MUSEUMMONITOR 2007 SAMENVATTING MUSEUMMONITOR 2007 SAMENVATTING Bij gebruik van deze tekst de volgende bronverwijzing hanteren: L. Ranshuysen MuseumMonitor 2007: Rotterdam: 2008, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen. De MuseumMonitor is

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Publieksonderzoek Lindenberg Theater

Publieksonderzoek Lindenberg Theater O&S Nijmegen mei 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Beschrijving publiek 3 1.2.2 Werking keuzegedrag 4 1.2.3 Oordeel over aanbod 4 1.2.4 Oordeel over accommodatie

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Bewoners van grote steden zijn veel kritischer over hun woonplaats dan in kleinere steden. Ze klagen met name over de onveiligheid en onrust. Ook de medebewoners

Nadere informatie

FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

FLEXWERK DOET ERTOE! >>> FLEXWERK DOET ERTOE! >>> 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie