1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASLV Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic Writing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 10 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan op basis van de richtlijnen beschreven in J. de Jong. Handboek Academisch Schrijven een tekst schrijven die voldoet aan de technieken van rapporteren in een academische omgeving. 2.2 Cursus inhoud De student kan de onderzoeksvraag, het onderzoek zelf en de resultaten van het onderzoek beschrijven. Hij kent verschillende manieren van presenteren en hij verbetert zijn schriftelijke taalvaardigheid (formuleren, argumenteren, structureren, enz.), waardoor hij in staat is bij het uitoefenen van zijn werk als beroepsprofessional in het werkveld met doven/slechthorenden op academisch niveau schrijfproducten te produceren. Kennisbasis Schriftelijke communicatie, taalvaardigheid, onderzoeksvaardigheid. Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Leraar NGT in deze studiegids) De Master Leraar NGT werkt aan de competentie 8. Competent in reflectie en ontwikkeling 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Academisch Schrijven; Joy de Jong; ISBN: Diversen (aanbevolen): Cursussite: Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 120 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

3 Titel Opleidingsvariant Didactiek NGT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-DIDLV Cursusnaam Didactiek NGT 1.3 Cursusnaam in Engels Didactics NGT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee EM Boers (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 128 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: Diverse werkvormen waarbij theorie en praktijk met betrekking tot het onderwijs van NGT aan bod komen Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht en verslag Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 5 2. blok CONTINUE Toelichting bij toets Opdracht en verslag: Eindprodukt met bijbehorend verslag van een good practice, te gebruiken in het NGT-onderwijs.

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan linguïstische aspecten van gebarentalen, afkomstig uit de literatuur of van een taalgebruiker, interpreteren. De student kan de descriptoren van het ERK toepassen om een inschatting te geven van het taalniveau van de leerder en om ontwikkelpunten te formuleren. De student kan gefundeerde beslissingen nemen ten aanzien van zijn onderwijs op basis van recente technologische ontwikkelingen en het verzamelen van (wetenschappelijke) gegevens. De student kan bestaande (gebaren)taalcurricula evalueren en verbeterpunten formuleren, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. 2.2 Cursus inhoud Korte omschrijving In deze cursus wordt aandacht besteed aan het zoeken van informatie met betrekking tot NGT-onderwijs, het waarderen van deze informatie en het verwerken van deze informatie. Naast het zoeken naar nieuwe kennis, wordt aandacht besteed aan het toepassen van reeds bestaande linguïstische kennis, door middel van het benoemen van good practices. Er is aandacht voor actuele zaken in het werkveld, waaronder het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen en voor het toepassen van ICT-tools in het onderwijs en het organiseren van het werk. Ten slotte is er aandacht voor het gebruiken van de moedertaal van taalleerders, manieren om de instructie effectiever te maken en leerstijlen en motivatie. Informatie met betrekking tot de cursus zal worden gepubliceerd op de cursussite. Het is prettig als de student tijdens de bijeenkomsten gebruik kan maken van een laptop. Geadviseerd wordt deze mee te nemen. Indien er dove studenten zijn die NGT als gewenste taal hebben, kunnen de lessen in NGT plaatsvinden. De docent beheerst de NGT. Kennisbasis Zie boven. Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Leraar NGT in deze studiegids) De Master Leraar NGT werkt aan de competenties 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Didactisch competent 4. Organisatorisch competent 6. Competent in samenwerking met de omgeving 7. Vakinhoudelijk competent 8. Competent in reflectie en ontwikkeling 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Cursussite: Boek (aanbevolen): Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: leren, onderwijzen, beoordelen. Kosteloos te downloaden op: Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 128 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

5 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

6 Titel Opleidingsvariant Dovenstudies Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-DSLV Cursusnaam Dovenstudies 1.3 Cursusnaam in Engels Deaf studies 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Introductiecollege verplicht 1 maal per blok 120 minuten Presentatie niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege niet verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 128 Toelichting bij werkvorm Introductiecollege: Uitleg van inhoud en vorm van deze collegereeks; voorbereiding op groepsopdracht. Aanwezigheid is verplicht i.v.m. het belang voor de rest van deze cursus. Toelichting bij werkvorm Presentatie: Presentatie van resultaten van groepsopdracht Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Theoretische (literatuur lezen) en praktische inbedding 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 Toelichting bij toets Groepsopdracht: Afhankelijk van de grootte van de groep studenten Leraar NGT wordt in 1 of in 2 groepen aan een groepsopdracht gewerkt. De groepsopdracht resulteert of in een verslag of in een product of een andere vorm, ter goedkeuring door de docent (bv. een film).

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. De student kan een verband leggen tussen de vroegere en heersende visies op doofheid cq slechthorendheid en zijn beroepsuitoefening. 2. De student kan kritisch zijn eigen handelen analyseren in relatie tot de huidige theorieën op het gebied van Dovenstudies. 3. De student kan zijn beroepspositionering in de Dovengemeenschap en in het beroepenveld uitleggen door gebruik te maken van argumenten die ondersteund worden d.m.v. de wetenschappelijke literatuur. De student is in staat om in gezamenlijk onderzoek op masterwaardig niveau verslag te doen van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een aan Dovenstudies gerelateerd onderwerp. 2.2 Cursus inhoud De module Dovenstudies bestaat uit 6 klassikale bijeenkomsten van twee uren, waarin uitleg wordt gegeven over wat het vak DS inhoudt en waarin de student kennis en vaardigheden opdoet op het gebied van de Dovengemeenschap in al haar facetten. De student werkt aan de kennisbasis op master niveau d.m.v. het bestuderen van relevante literatuur, en leert een kritische beroepshouding aan te nemen. De student leert bestaande kennis op een bepaald thema te vergaren die relevant is voor zijn werk/praktijk, en deze samen te vatten voor een (on-)geïnformeerd publiek. De student Leraar NGT laat door middel van de groepsopdracht zien dat hij in staat is a) zelfstandig literatuur te zoeken, b) dit professioneel te verwerken voor zijn beroepspraktijk, en c) deze kennis te presenteren, waardoor gewerkt wordt aan kenniscirculatie. In een kort reflectieverslag wordt het eigen functioneren en dat van medestudenten in het kader van de samenwerking kritisch en professioneel besproken (incl. tijdverantwoording). Kennisbasis: Medische, sociale, cultureel-linguïstische, sensorische modellen, identiteitsontwikkeling, inclusieve maatschappij Matthijs, L., Loots G, Mouvet, K. Et al. (2012) First information parents receive after UNHDS detection of their baby s hearing loss. Journal of Deaf Studies and Deaf Education (17/4)I, pp Wolters, N., Knoors, H, Gillessen, A.H.N. & Verhoeven, L. (2012) Impact of peer and teacher relations on Deaf early adolescents well-being: Comparisons before and after a major school transition. Journal of Deaf Studies and Deaf Education (17/4)I, pp Kusters, A., De Meulder, M. (2013) Understanding Deafhood: In search of its meanings. American Annals of the Deaf, 158(5), pp Valente, J.M., Bahan, B. & H-Dirksen Bauman (2011) Sensory Politics and the Cochlear Implant Debates. In R. Paludnevicience & I.W. Leigh (Eds), Cochlear Implants, Evolving Perspectives. Washington DC: Gallaudet University Press. Overige literatuur wordt bepaald door docent in overleg met studenten, mede afhankelijk van de groepsopdracht(en). Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Dovenstudies in deze studiegids) De Master Dovenstudies werkt aan de competenties 1. Vakmatig methodisch competent 3. Sociaal communicatief competent 4. Reflectief competent 6. Competent in het sturen van de eigen ontwikkeling en ontwikkeling van het beroep 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Cursussite: Over eventueel aan te schaffen materiaal worden in de eerste bijeenkomst mededelingen gedaan. Diversen (verplicht): Matthijs, L., Loots G, Mouvet, K. Et al. (2012) First information parents receive after UNHDS detection of their baby s hearing loss. Journal of Deaf Studies and Deaf Education (17/4)I, pp Diversen (verplicht): Wolters, N., Knoors, H, Gillessen, A.H.N. & Verhoeven, L. (2012) Impact of peer and teacher relations on Deaf early adolescents well-being: Comparisons before and after a major school

8 transition. Journal of Deaf Studies and Deaf Education (17/4)I, p Diversen (verplicht): Kusters, A., De Meulder, M. (2013) Understanding Deafhood: In search of its meanings. American Annals of the Deaf, 158(5), pp Diversen (verplicht): Valente, J.M., Bahan, B. & H-Dirksen Bauman (2011) Sensory Politics and the Cochlear Implant Debates. In R. Paludneciciene & I.W. Leigh (Eds), Cochlear Implants, Evolving Perspectives. Washington DC: Gallaudet University Press. Diversen (verplicht): Overige literatuur wordt bepaald door docent in overleg met studenten, mede afhankelijk van de groepsopdracht(en). 2.5 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 128 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

9 Titel Opleidingsvariant Inclusie & Orthopedagogiek Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ICORLV Cursusnaam Inclusie & Orthopedagogiek 1.3 Cursusnaam in Engels Inclusion & Remedial Education 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Toelichting bij toets Verslag: Schriftelijk verslag waarbij eigen persoon, theorie en praktijk in evenwicht zijn.

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan in een verslag de koppeling maken tussen 1. zijn eigen opvattingen over inclusie en orthopedagogische uitgangspunten en 2. de eigen beroepsprakijk, aan de hand van bestudeerde relevante wetenschappelijke literatuur, of, indien de koppeling met de beroepspraktijk niet mogelijk is, een betoog houden op meta-niveau over de uitgangspunten van inclusie en orthopedagogiek in het licht van het Nederlandse (en zo mogelijk een internationaal) onderwijsbestel. 2.2 Cursus inhoud Homogeniteit is in onze samenleving een illusie; diversiteit een gegeven. Dit geldt zowel voor de professional in zijn rol als collega, als voor de professional in zijn rol van leerkracht of dienstverlener. Kinderen en jongeren met een beperking of handicap eisen steeds vaker en indringender een plaats in het reguliere onderwijs. Volwassenen met een beperking willen wonen, werken en hun vrije tijd besteden te midden van niet-gehandicapte mensen. Beide groepen, eisen participatie vanuit gelijkwaardigheid en gedeelde ervaringen. Van de professionals die in hun werk nadrukkelijk te maken krijgen met de diversiteit als gevolg van deze ontwikkelingen, vraagt dit een duidelijk en helder engagement met het maatschappelijke en politieke debat van dit moment betreffende de positie van mensen met een beperking of handicap. Er wordt gestart met een oriëntatie op het orthopedagogisch denken en handelen. Vanuit een historisch perspectief wordt bekeken hoe onze huidige opvattingen ontstaan zijn. De student tracht de eigen inzichten daarin en zo mogelijk ook de praktijkervaringen onder woorden te brengen op basis van eigen waarden en normen en hier consequenties aan te verbinden voor het eigen handelen. Vandaaruit wordt een transitie gemaakt naar een beschouwing van onze (onderwijs)cultuur. Ook internationale inzichten kunnen daarbij bekeken worden. In dit geheel wordt het paradigma inclusie vergeleken met de vigerende inzichten op onderwijs en samenleving. Er wordt getracht op meta-, meso- en microniveau te komen tot een eigen stellingname en visieontwikkeling. Dit is van belang omdat onze cultuur in een continue (internationaal) krachtenveld zit. Onderwijs - als deel van onze cultuur - is een aspect dat zeer veel gezichten kent en daar aan ten grondslag liggende opvattingen. Ook andere aspecten dan onderwijs (wonen, werken, vrije tijd, enz.) kunnen aan de orde komen binnen het begrip inclusie. Kennisbasis Handelings Gericht Werken (HGW) wordt tijdens deze bijeenkomsten centraal gesteld. De student leert de inhouden ervan kennen. Tevens zal aandacht besteed worden aan het concept Ecologische Pedagogiek en het meervoudig risicomodel van Van der Ploeg. Daarnaast zal het begrip inclusie uitgewerkt worden. De Salamanca Verklaring alsmede de UN Verklaring 2006 zullen hierbij behandeld worden. Er kan op onderwijs gefocust worden en/of op andere elementen van onze samenleving. Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Leraar NGT in deze studiegids) De Master Leraar NGT werkt aan de competenties 1. Interpersoonlijk competent 4. Organisatorisch competent 7. Vakinhoudelijk competent 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Cursussite: De overige literatuur wordt voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomsten bekend gemaakt. 2.5 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 128 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

11 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

12 Titel Opleidingsvariant Keuzecursus Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-KCLV Cursusnaam Keuzecursus 1.3 Cursusnaam in Engels Optional Course 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Diversen Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan aan de hand van een zelf gekozen onderwijseenheid zijn professionaliteit op masterwaardig niveau verder uitbouwen en de competenties van zijn uitstroomprofiel verder ontwikkelen. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes Voor het uitstroomprofiel Master Dovenstudies van de masteropleiding Dovenstudies geldt dat de student werkt aan verschillende eindkwalificaties, die in de studiegids zijn vermeld en toegelicht. De eindkwalificaties waaraan in de module Keuzecursus wordt gewerkt, kunnen per student verschillen. Kennisbasis De kennisbasis waaraan gewerkt wordt in de module Keuzecursus kan per student verschillen. Competenties Afhankelijk van het gevolgde Keuzevak 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Cursussite: Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

14 Titel Opleidingsvariant Masterproef Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-MPLV Cursusnaam Masterproef 1.3 Cursusnaam in Engels Final Assessment 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 4 maal per blok 1920 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 388 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: Begeleidingsbijeenkomsten en individuele begeleiding 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Diversen Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 4 2. blok 5 Presentatie Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5,5 2 bij aanvangsblok 1: 1. blok 4 2. blok 5

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan zelfstandig een onderzoeksrapport schrijven waarin een complete onderzoekscyclus wordt weergegeven, ten einde een antwoord te geven op een complex praktijkprobleem aan de hand van een zelf opgestelde vergelijkende/toetsende onderzoeksvraag, en een vertaling van de bevindingen naar de praktijk (d.i. aanbevelingen of materiaal). 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes De student werkt aan verschillende eindkwalificaties, die in de studiegids zijn vermeld en die voor de Masterproef per student kunnen verschillen. Kennisbasis De kennisbasis waaraan gewerkt wordt in de module Masterproef kan per student verschillen. Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Leraar NGT in deze studiegids) De Master Leraar NGT werkt aan de competenties 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Didactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in samenwerking met collega s 6. Competent in samenwerking met de omgeving 7. Vakinhoudelijk competent 8. Competent in reflectie en ontwikkeling 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Cursussite: Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 388 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

16 Titel Opleidingsvariant Onderwijskunde Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-OKLV Cursusnaam Onderwijskunde 1.3 Cursusnaam in Engels Science of teaching 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kennistoets Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Toelichting bij toets Kennistoets: Schriftelijk theorietentamen (kennistoets) over de in de bijeenkomsten besproken literatuur

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. De student verwerft een up to date-overzicht van het wetenschapsgebied onderwijskunde (o.a. de verschillende benaderingswijzen). 2. De student verwerft voor de belangrijkste subdomeinen dieper inzicht waarbij de relatie tussen onderzoek en praktijk centraal staat (wat werkt in de praktijk en wat niet en waarom is dat zo?); hierbij wordt de positie van onderwijskundig onderzoek besproken. 3. De student krijgt een aantal cases (voorbeelden good practices) waarin besproken wordt hoe een concreet onderwijskundig probleem middels onderzoek wordt aangepakt en wat de resultaten van de gekozen interventies zijn. 4. De student krijgt inzicht in diverse stappenplannen om de eigen beroepsuitoefening te verbeteren door raadplegen van onderwijskundige literatuur en eventueel initiëren van eigen onderzoek. 2.2 Cursus inhoud De student krijgt inzicht in het wetenschapsgebied dat bestreken wordt door onderwijskunde. De belangrijkste domeinen worden in de bijeenkomsten besproken. Bovendien staat centraal de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en innovatie en kwaliteitsverbetering van de onderwijsuitvoering op micro- meso- en macro-niveau. Kennisbasis In de cursus staan twee standaardwerken centraal, waarvan het ene een algemeen geaccepteerd en gebruikt handboek is, dat ook gebruikt wordt op de universitaire opleidingen onderwijskunde: N. Verloop en J. van Lowyk, Onderwijskunde, een kennisbasis voor professionals. Het andere handboek ondersteunt dit, maar biedt een alternatieve benadering. De vergelijking van beide benaderingen staat in de module centraal (zie hiervoor bij learning outcomes nummer 1). Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Leraar NGT in deze studiegids) De Master Leraar NGT werkt aan de competenties 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Didactisch competent 4. Organisatorisch competent 6. Competent in samenwerking met de omgeving 7. Vakinhoudelijk competent 8. Competent in reflectie en ontwikkeling 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Handboek; Onderwijskunde; N. Verloop en J. Lowyck; ISBN: ; 475 blz., 44,50 Diversen (verplicht): Website; Onderwijskunde als ontwerpwetenschap; M. Valcke; 700 blz., gratis ISBN: Diversen (aanbevolen): Cursussite: Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 128 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

19 Titel Opleidingsvariant Onderzoeksmethoden Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-OMLV Cursusnaam Onderzoeksmethoden 1.3 Cursusnaam in Engels Research Methods 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor - en werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkgerichte opdrachten Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 Toelichting bij toets Praktijkgerichte opdrachten: Bundeling van praktijkgerichte opdrachten

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. De student kan de stappen van de empirische cyclus identificeren in een wetenschappelijk onderzoeksartikel. 2. De student kan aan de hand van een zelfgekozen onderzoeksartikel beargumenteren in hoeverre het onderzoek wetenschappelijk verantwoord is uitgevoerd door gebruik te maken van de termen validiteit en betrouwbaarheid. 3. De student kan een te meten construct operationaliseren en toont dit door meetbare variabelen te benoemen bij het construct. 4. De student kan de uitkomsten van verschillende onderzoeksmethoden (interview, vragenlijst, observatie) rapporteren waarbij hij voor zijn data-analyse verschillende onderzoekstools gebruikt (bijv. ELAN, google docs). 2.2 Cursus inhoud In deze cursus leert u om data te verzamelen met als doel een onderzoeksvraag te beantwoorden. Het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes wordt uitgelegd, evenals de voor- en nadelen van beide typen onderzoek. Binnen deze grove indeling worden verschillende onderzoekstypes nader toegelicht, waaronder interviews en enquêtes afnemen en experimenteel onderzoek. U leert hoe de onderzoekstypes worden uitgevoerd, dit betekent het trekken van een steekproef, het opzetten van de onderzoeksprocedure en het verwerken van de data. Aan de hand van casussen oefent u met het operationaliseren van een onderzoeksvraag en de opzet van de verschillende onderzoekstypes. Informatie m.b.t. het onderwijs worden bekendgemaakt via de HUBL-pagina voor deze cursus. Kennisbasis De nadruk in deze cursus ligt op onderzoekstypes die frequent worden gebruikt in praktijkgericht onderzoek. Dit betekent dat er meer aandacht uitgaat naar onderzoekstypes zoals interviews, observatie en enquêtes in tegenstelling tot het opzetten van experimenten. De student leert algemene onderzoeksprincipes zoals validiteit en betrouwbaarheid en leert hoe deze principes worden gebruikt tijdens het opzetten van de dataverzameling. De opzet wordt besproken in de stappen van 1. steekproefselectie, 2. materiaal en samenstelling van het materiaal,3. procedure en 4. dataverwerking. Hiermee wordt de structuur gevolgd zoals die bekend is uit de wetenschappelijke literatuur. De geleerde concepten worden door de student toegepast in praktijkopdrachten. Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Leraar NGT in deze studiegids) De Master Leraar NGT werkt aan de competenties 7. Vakinhoudelijk competent 8. Competent in reflectie en ontwikkeling 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Recente wetenschappelijke literatuur die gratis kan worden gedownload via de site van de HU-bibliotheek. Boek (aanbevolen): Baarda, B., Bakker, E., Van der Hulst, M., Julsing, M., Fischer, T., Van Vianen, R., De Goede, M. (2012). Basisboek Methoden en Technieken. Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 2.5 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 128 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

21 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

22 Titel Opleidingsvariant Statistiek Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-STALV Cursusnaam Statistiek 1.3 Cursusnaam in Engels Statistics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege en werkcollege niet verplicht 8 maal per blok 960 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kennistoets Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. De student kan statistische technieken begrijpen die in de literatuur op zijn vakgebied veel gebruikt worden. 2. De student kan minimaal 20-tal statistische bewerkingen zelfstandig uitvoeren, zoals weergegeven in A. Buijs. Statistiek in 20 stappen. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus worden enkele statistische begrippen uitgelegd (steekproef, populatie, gemiddelde, standaarddeviatie, variantie, etcetera). De student leert om deze begrippen te gebruiken in het beschrijven en interpreteren van onderzoeksdata. Op deze manier verwerft de student meer inzicht in onderzoeksdata. Daarnaast wordt een aantal parametrische en nonparametrische toetsen behandeld, onder andere het chi-kwadraat, de t-test en de ANOVA. De selectie van statistische toetsen sluit aan bij de onderzoeksdata die gegenereerd worden binnen het werkveld en zeer frequent in de onderzoeksliteratuur worden gerapporteerd. De student leert deze statistische toetsen te gebruiken door te oefenen op fictieve datasets. Kennisbasis Deze cursus is gericht op het aanleren van een brede kennisbasis in de statistiek. De student leert niet alleen statistische termen te omschrijven, maar ook om de relevantie van deze termen te onderkennen in het beschrijven van data. Een voorbeeld daarvan is de relatie tussen de standaarddeviatie en het vinden van een significant effect in de data. Daarnaast leert de student de achtergrond van statistische toetsen waardoor hij een beter inzicht verwerft in de functie en het doel van de statistische toets. De nadruk in deze cursus ligt op het zoveel mogelijk toepassen van de statistische kennisbasis door het gebruiken van fictieve probleemstelling en datasets. Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Leraar NGT in deze studiegids) De Master Leraar NGT werkt aan de competenties 7. Vakinhoudelijk competent 8. Competent in reflectie en ontwikkeling 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): Statistiek in 20 stappen Auteur(s): A. Buijs Editienummer: 1 ISBN: prijs: 39, Workload Contactduur (uren): 16 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 122 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

24 Titel Opleidingsvariant Veranderkunde & Innovatie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-VKINLV Cursusnaam Veranderkunde & Innovatie 1.3 Cursusnaam in Engels Change science & Innovation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: J Nijen Twilhaar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege en werkcolleges niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag Numeriek zonder decimalen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij het succesvol afronden van deze module kan de student kennis van en inzicht tonen in 1. verandering als projectmatige transformatie en innovatie, zoals aanpassen, verbeteren of vernieuwen van een organisatie; 2. paradigma s van Veranderen en Innoveren; 3. het inzetten van modellen, en kan ervaring daarmee tonen; 4. strategieën en interventies in verander- en innovatieprocessen, en kan ervaring daarmee tonen; 5. de eigen persoonlijke kwaliteiten die ten dienste staan van verander- en innovatietrajecten; 6. de functie van leidinggeven aan veranderprocessen en innovaties; 7. de functie van organisatiecultuur en commitment bij verandering en innovatie; 8. aspecten als planning, budget, incentive en training bij verandering; 9. de student kan een casus op het gebied van verandering en/of innovatie voor zijn organisatie analyseren, waarbij hij kennis en inzicht toont in a. verandering als projectmatige transformatie en innovatie (aanpassen, verbeteren, vernieuwen), b. paradigma s/modellen van Veranderen en Innoveren, c. strategieën en interventies bij veranderings- en innovatieprocessen, d. leidinggeven aan veranderingsprocessen, de organisatiecultuur bij deze processen en aspecten als planning, budget, incentive en training bij veranderingen. 2.2 Cursus inhoud De module Veranderkunde & Innovatie bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges ( 50%-50%), waarin de thematiek veranderen en innoveren in educatieve organisaties centraal staat. De begrippen veranderen en innoveren worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl de termen verschillend zijn in ambitie. Innovatie is minder ingrijpend: de huidige situatie wordt verrijkt op basis van veranderingen in de samenleving, het werkveld, gedrag van studenten, onderwijskundige inzichten en technologische vernieuwingen. Veranderen heeft als ambitie vanuit fundamentele keuzes een (educatieve) organisatie in al haar aspecten te herontwerpen (in de zin van projectmatige transformatie). Bij veranderen/transformeren redeneert men minder, in vergelijking met innovatie, vanuit de huidige situatie en staat vernieuwing blijvend op de agenda. Vanuit aangereikte hoofdlijnen in de vakliteratuur moet de student een door hem aangedragen plan van aanpak aangaande een verander- of innovatiekwestie (incl. onderzoeksplan) voor zijn organisatie uitwerken. Van deze uitwerking wordt een verslag gemaakt. Kennisbasis - verschillen in ambitie tussen innoveren en veranderen (Boonstra, De Caluwé, 2007), - vier paradigma s van innovatieonderscheid (Boonstra, De Caluwé, 2007), - veranderkundige stromingen (Cozijnsen, 2004), - 5 typen van (kleuren-) denken(vermaak, De Caluwé, 2006), - de Matrix van Camp (Camp, 1997), - 8 rollen bij leiderschap van innovaties (Kluytmans, 2008), - 6 verschillende capaciteiten in het U-model van Senge (Senge, 2011), - cultuur van veranderen en innoveren ( Blanchard, 2009), en - verandervermogen van organisaties (Donkers, 2012). Competenties (zie de Competentiekaart voor de Master Dovenstudies in deze studiegids) De Master Dovenstudies werkt aan de competenties 4. Reflectief competent 5. Competent in intern en extern functioneren 6. Competent in het sturen van de eigen ontwikkeling en ontwikkeling van het beroep 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student moet een bachelordiploma hebben 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Cursussite: Over eventueel aan te schaffen materiaal worden in de eerste bijeenkomst mededelingen gedaan. Reader (verplicht): Handleiding Veranderkunde& Innovatie; drs. Rob Gertsen Diversen (verplicht): Powerpoints Presentaties bij hoorcolleges drs. Rob Gertsen Boek (verplicht): Wie heeft Verandering vermoord; K. Blanchard e.a.; ISBN: Boek (verplicht): Presence; P. Senge e.a.; ISBN: X 2.5 Workload

26 Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 128 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

27

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASLV-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASAV-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASLV-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASAG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Communicatief Gehandicapten Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Communicatief Gehandicapten Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Master 2017-2018 (NL) - Communicatief Gehandicapten Deeltijd 2017-2018 Academisch schrijven Hoorcollege Hoorcollege OGTDM-AS-17 Academisch schrijven bij aanvangsblok

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Propedeusejaar Ad Schrijftolk Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Schrijftolken Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDA-NGTAST-13 1.2 Cursusnaam Taalvaardigheid

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Perspectief 0: Teacher leadership

Perspectief 0: Teacher leadership Titel Opleidingsvariant Perspectief 0: Teacher leadership Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MLIPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Teacher leadership 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Leraar NGT, Deeltijd, 2014-2015 Propedeusejaar Leraar NGT Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-NGTA-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Dovenstudies 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-DS1-14 1.2 Cursusnaam Dovenstudies 1 1.3 Cursusnaam in Engels Deaf Studies 1 1.4 Aantal

Nadere informatie