Citymarketingbeleid Emmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016"

Transcriptie

1 Citymarketingbeleid Emmen emmen Maakt Meer Mogelijk

2

3 Inleiding Emmen is een gemeente met bijna inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend om het Dierenpark Emmen. Maar inwoners en bedrijven in Emmen weten dat dit gebied meer te bieden heeft. De gemeente beseft dat het imago van Emmen buiten de regio niet altijd strookt met de werkelijke situatie (de identiteit). Vandaar dat de gemeente in 2011 heeft gewerkt aan een sterk fundament voor de citymarketing van Emmen in de komende jaren. Met citymarketing willen we een eenduidig, compleet en eerlijk beeld geven van wat Emmen inwoners, bedrijven en bezoekers te bieden heeft. Dit beeld moet samenhangen met onze identiteit: een energieke gemeente van aanpakken en doen. We streven er naar dat alle inwoners, bedrijven en andere direct betrokkenen bij Emmen dit beeld willen uitdragen. Deze brochure geeft meer informatie over het fundament en de strategie van de gemeente Emmen op het gebied van citymarketing.

4 De keuzes Als je geen keuze maakt, dan kunnen mensen ook niet voor je kiezen Hieronder staat weergegeven welke keuzes de gemeente heeft gemaakt: We willen met één gezicht naar buiten toe We hebben een uniek en prachtig veenlandschap, maar ook het grootste industrieterrein van Noord- Nederland. We hebben een mooi dierenpark, maar ook een populair winkelcentrum, met zo n 9 miljoen bezoekers per jaar. De verschillende unieke eigenschappen van Emmen vormen samen het gezicht van Emmen. We positioneren Emmen als: een energieke gemeente, van aanpakken en doen! Dit moet in tekst en beeld worden verbeeld, zodat er één gezicht naar buiten toe ontstaat. Emmen is van ons allemaal Inwoners en bedrijven die in Emmen wonen, weten wat Emmen te bieden heeft. Zij zijn er trots op om in deze gemeente te wonen en te werken. Samen zijn we verantwoordelijk voor het imago van Emmen. Samenwerking is dan ook de sleutel voor succesvolle citymarketing. Collectieve trots Ja, we zijn trots op Emmen. Maar dat is nog wel vaak stille trots. En toch, wanneer we de mogelijkheid hebben om Emmen aan de buitenwereld te laten zien, zoals bij de Vuelta in 2009, dan haken we massaal aan. Citymarketing is bedoeld om deze collectieve trots vaker te beleven.

5 emmen Maakt Meer Mogelijk In 2004 is de slogan emmen Maakt Meer Mogelijk geïntroduceerd. Deze slogan blijft bestaan, en zal in de toekomst fungeren als het label van citymarketing Emmen. In elke citymarketinguiting zal deze slogan dan ook zichtbaar zijn. Vooral warm, maar ook koud Bij warme citymarketing richten wij ons op inwoners en bedrijven in Emmen. Zij moeten Emmen een warm hart toedragen en dit willen uitdragen. Bij koude citymarketing worden (massamediale) communicatiemiddelen ingezet om mensen buiten de regio te verleiden naar Emmen te komen. Wij richten ons met name op warme citymarketing. Wanneer we koude citymarketing inzetten, is dit altijd zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen. Citymarketing ondersteunt de gemeentelijke doelen In de collegebrief staat: We willen een gemeente waar het aangenaam wonen is, een gemeente die economisch vitaal is en werk biedt aan wie dat zoekt. Citymarketing ondersteunt de doelen van de gemeente. Er wordt dan ook zoveel mogelijk samenwerking gezocht met de beleidsterreinen van de gemeentelijke organisatie. Onderzoeken, evalueren, bijstellen Bij de uitvoering van citymarketing hebben we te maken met uiteenlopende actoren en factoren, waardoor het kan zijn dat de strategie op een bepaald moment op punten moet worden bijgesteld. Vandaar dat onderzoek, evaluatie en bijstellen een continu proces moet zijn, om ervoor te zorgen dat de doelen van citymarketing kunnen worden gehaald. Wonen, werken en vrije tijd We kiezen voor drie domeinen; wonen, werken en vrije tijd, waarbij we voor elk domein kiezen voor een bepaalde strategie, doelgroep, doelstelling en boodschap.

6 Werken in Emmen Het eerste domein binnen citymarketing Emmen is het domein Werken. Hieronder wordt aandacht besteed aan USP s, doelgroepen, doelen en strategie. Unique Selling Points (USP) De ligging aan de A37 op de grens van Duitsland, gecombineerd met de ondernemersruimte (letterlijk en figuurlijk), maakt Emmen interessant voor de industrie, transport en logistiek. De centrumontwikkeling, de vaarroute Erica Ter Apel en andere ontwikkelingen in de recreatie en leisure, zorgen voor de nodige kansen voor bedrijven die in deze sectoren werkzaam zijn. Door de vergrijzing zal de behoefte aan goede zorginstellingen en daarmee verwante gebieden (domotica, persoonlijke dienstverlening, e.d.) toenemen. Doelgroepen Jonge gezinnen (zie domein Wonen) Internationaal georiënteerde bedrijven in de industrieel logistieke sector Bedrijven in de sectoren recreatie en leisure De zorgsector Doelen Hieronder geven we de doelen weer per doelgroep, met uitzondering van de doelgroep jonge gezinnen. Deze zijn bij het domein Wonen al genoemd. 1 Bedrijven in Emmen zijn positief over Emmen. Zij zien Emmen als een ondernemersvriendelijke gemeente en dragen dit ook uit. 2 Bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Nederland weten dat er in Emmen kansen liggen voor de sectoren transport, industrie, logistiek, recreatie/leisure en de zorg. 3 Bedrijven in de industrieel logistieke sector buiten Noord-Nederland zien Emmen als een belangrijk tussenstation tussen Rotterdam en Hamburg/Scandinavië. 4 Investeerders weten dat Emmen een gemeente is, waar kansen liggen op het gebied van transport, industrie, logistiek, recreatie/ leisure en zorg. 5 Onderwijsinstellingen in Emmen en omgeving weten welke kansen er zijn op de arbeidsmarkt en spelen hier in hun onderwijsprogramma op in door middel van nauwe samenwerking met bedrijfsleven en overheid. Strategie Hieronder wordt per doel de strategie benoemd: Doel 1: Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen in Emmen worden de volgende zaken opgepakt: Volledige en actuele digitale informatie op Leesbare en actuele schriftelijke informatievoorziening in de vorm van flyers, brochures, in te zetten bij onder andere het Ondernemersplein Emmen Presentatiemateriaal voor beurs of informatiemarkt Laagdrempelige informatiebijeenkomsten en evenementen voor bedrijven in Emmen Daarnaast is het van belang dat de gemeente zich blijft inzetten om een ondernemersvriendelijke gemeente te blijven. Ook aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet aandacht worden besteed.

7 Doel 2: het college draagt buiten Emmen uit dat de gemeente kansen biedt voor de genoemde sectoren. Regionale en landelijke massamedia, evenementen en presentatie op beurzen moeten het beeld van Werken in Emmen positief gaan beïnvloeden. Doel 3: In samenwerking met andere gemeenten aan de A37, Drenthe presenteren op beurzen waar de industrieel, logistieke sector vertegenwoordigd is Via netwerkcontacten en huidige bedrijven, potentials uitnodigen voor een Dagje Emmen. Hiermee is inmiddels ervaring opgedaan door EZ en de resultaten zijn positief. Via landelijke en internationale media Emmen neerzetten als belangrijke schakel tussen Rotterdam en Hamburg. Doel 4: Naast dat wij bedrijven naar Emmen willen trekken, willen we ook graag dat organisaties, overheden en bedrijven investeren in deze gemeente. Middels lobby willen wij investeerders geïnteresseerd maken in de kansen die wij hier te bieden hebben. De (marketing)communicatie van Emmen moet aansluiten bij de lobbymomenten van Emmen/ Noord-Nederland. Doel 5: Wij willen de contacten met onderwijsinstellingen op alle niveaus aanhalen om gezamenlijk met het bedrijfsleven te zoeken naar samenwerkingsverbanden om de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verbeteren.

8 Wonen in Emmen Het tweede domein binnen citymarketing Emmen is het domein Wonen. Hieronder wordt aandacht besteed aan USP s, doelgroepen, doelen en strategie. Unique Selling Points (USP) Emmen heeft veel woningen middenin of direct grenzend aan natuurgebieden (water, bos, veen, platteland) Vanwege het relatief groot aantal inwoners zijn er veel voorzieningen dichtbij huis Emmen heeft het aantal inwoners van een grote stad, maar de dorpse mentaliteit overheerst Emmen heeft het grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland en is een belangrijke toeristische trekpleister. Daardoor is er relatief veel werk in dit gebied. Doelgroepen Huidige bewoners van Emmen Jonge gezinnen buiten Emmen Doelen De volgende zaken moeten in een periode van vier jaar zijn verbeterd: 1 Huidige bewoners zijn trots op Emmen. 2 Huidige bewoners weten waar zij de informatie kunnen krijgen over woningen in Emmen, op het moment dat zij op zoek gaan naar een andere woonomgeving/woonmilieu. 3 Jonge gezinnen buiten Emmen hebben een positief beeld van Emmen als mogelijke woonomgeving. Strategie Hieronder wordt per doel de strategie benoemd: Doel 1: De eigen bewoners zijn de beste ambassadeurs van de gemeente. Vandaar dat er een digitaal ambassadeursplatform wordt opgericht, waar bewoners informatie over evenementen en activiteiten kunnen vinden én plaatsen, zodat zij hun vrienden, familie en kennissen kunnen uitnodigen. Doel 2: Samen met woonaanbieders in Emmen worden de volgende zaken opgepakt: Volledige en actuele digitale informatie op Leesbare en actuele schriftelijke informatievoorziening in de vorm van flyers, brochures en kavelboekjes, tot en met een kavelmap voor nieuwbouwtrajecten. Presentatiemateriaal voor lokale of regionale beurzen of informatiemarkten Laagdrempelige informatiebijeenkomsten en evenementen voor bewoners van Emmen Doel 3: Onderzoek wijst uit dat circa 34% van de jonge gezinnen in het westen van het land graag zouden willen verhuizen naar een plek met meer ruimte, meer vrijheid en meer natuur. De ervaringen uit het weekend Proefleven van Marketing Drenthe (waar Emmen intensief aan heeft meegewerkt) wijzen uit dat jonge gezinnen zich hier graag willen vestigen, mits zij een baan kunnen krijgen in dit gebied. Aan de andere kant hebben bedrijven en organisaties in Drenthe soms moeite met het invullen van vacatures voor hoger opgeleiden. Het betreft hier vaak specifieke vakgebieden, in onder meer de zorgsector en de industriële sector. Er liggen voor Emmen dus kansen om de vraag naar hoger opgeleiden te koppelen aan de vraag van jonge gezinnen uit het westen naar meer rust en ruimte. In samenwerking met Marketing Drenthe en andere regionale partijen wordt Drenthe als woonen werkprovincie op de kaart gezet bij gezinnen die op zoek zijn naar rust en ruimte. Emmen profileert zich hierbij als plaats waar alle voorzieningen dichtbij huis zijn.

9 Vrije tijd in Emmen Het derde domein binnen citymarketing Emmen is het domein Vrije tijd. Hieronder wordt aandacht besteed aan USP s, doelgroepen, doelen en strategie. Unique Selling Points (USP) Dierenpark Emmen Attractieparken voor families en kinderen (Plopsaland, Veenpark, Hunebedcentrum, Boomkroonpad) Internationaal Natuurpark Veenland Diversiteit winkelcentrum Emmen Unieke Emmense evenementen (Vlindermarkt, Gouden Pijl, Alles Kids in Drenthe) De combinatie tussen recreatie, natuurgebieden en winkelaanbod zorgt voor een afwisselend dagje uit of vraagt om een verblijf van meerdere dagen. Doelgroepen Jonge gezinnen met kleine kinderen (tot 10 jaar) uit Drenthe, Noord-Nederland, Nederland en Duitsland Families en koppels uit Drenthe, Noord- Nederland, Nederland en Duitsland. Voor mensen die hun vrije tijd het liefst in de natuur doorbrengen is deze gemeente interessant. Alle voorzieningen zijn dichtbij, maar toch is de natuur vaak letterlijk om de hoek. Doelen 1 Potentiële bezoekers in Nederland en Duitsland weten wat Emmen en omgeving hen te bieden heeft en staan positief tegenover een bezoek aan Emmen. 2 Bewoners in Noord-Nederland weten dat Emmen een divers winkelaanbod heeft en staan positief tegenover een dagje winkelen in Emmen 3 Bewoners van Emmen weten wat Emmen te bieden heeft aan vrije tijdsbesteding en dragen dit uit. Strategie Hieronder wordt per doel de strategie benoemd: Doel 1: Samen met de recreatieve sector worden de volgende zaken opgepakt: informatievoorziening op straat (informatieborden, Tourist Info Punt, e.d.) informatievoorziening online inzet regionale en landelijke massamedia en online marketing/social media, bij voorkeur en indien mogelijk in samenwerking met Marketing Drenthe. presentatiemateriaal voor beurzen, bijeenkomsten, bij voorkeur en indien mogelijk in samenwerking met Marketing Drenthe Doel 2: Via regionale massamedia en online marketing/ social media het winkelcentrum in Emmen promoten. Doel 3: In samenwerking met lokale partners de bewoners actief informeren over de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding in Emmen: ondersteuning bij het realiseren van een cultureel en recreatief magazine voor Emmen via het ambassadeursplatform cross-selling/ korting aanbieden voor evenementen en activiteiten in Emmen online en offline informatiemateriaal zijn up to date en verbonden met elkaar.

10 Stichting Emmen Marketing Bedrijven, bewoners en bezoekers hebben een fundament nodig om op te kunnen bouwen. Dit fundament zal gevonden worden in een Stichting Emmen Marketing. Deze stichting is verantwoordelijk voor: Het aantrekken en beheren van een netwerk van mensen die Emmen een warm hart toedragen (ambassadeurs van Emmen) Het (deels) beheren van een digitaal ambassadeursplatform ten behoeve van warme citymarketing Het maken van een jaarplan en marketingkalender met concrete doelstellingen en acties. Het opzetten van een proces van meten, evalueren en bijsturen, met als doel citymarketing accountable te maken. Ondersteuning bij de bewaking van beelden, boodschappen en vormentaal, die als basis dient voor de (marketing)communicatie voor de komende jaren. Aan de slag Het citymarketingbeleid is eind december 2011 vastgesteld in de raad. Eind 2012 wordt de stichting citymarketing opgericht. Deze stichting gaat bepalen welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de bovengenoemde doelen te kunnen realiseren. Om citymarketing in Emmen tot een succes te maken gaan ondernemers, bewoners, de nieuwe Stichting Emmen Marketing en de gemeente nauw samenwerken. Samen maken we meer mogelijk; emmen Maakt Meer Mogelijk.

11

12 44604 Dit is een uitgave van gemeente Emmen Postbus RA Emmen t i