Het secundair onderwijs in cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het secundair onderwijs in cijfers"

Transcriptie

1 Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar Ellen Schryvers Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs April 2008

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Secundair onderwijs 3 1. Leerlingen in de Antwerpse scholen 3 2. Vestigingsplaatsen secundair onderwijs in Antwerpen 7 3. Profiel van de leerlingen in Antwerpse scholen secundair onderwijs Geslacht Leeftijd Nationaliteit Schoolse vertraging Leerlingenstromen Leerlingenstromen buiten Antwerpen: saldo leerlingenstroom binnen Antwerpen Studieaanbod in de stad Antwerpen 25 Studiedienst Stadsobservatie 2

3 SECUNDAIR ONDERWIJS 1. Leerlingen in de Antwerpse scholen Tijdens het schooljaar volgden leerlingen secundair onderwijs in een school met vestigingsplaats in Antwerpen. Tabel 1 geeft de verdeling over de verschillende onderwijsvormen weer. Het aandeel leerlingen in het voltijds secundair onderwijs is licht gedaald ten opzichte van vorig schooljaar. Deze daling is toe te schrijven aan een kleiner aantal leerlingen in eerste graad voltijds secundair onderwijs. Tabel 1 Evolutie van het aantal leerlingen per onderwijsvorm Schooljaar Schooljaar aantal % aantal % voltijds secundair onderwijs , ,3 eerste graad voltijds secundair onderwijs , ,4 ASO , ,3 KSO , ,5 TSO , ,8 BSO , ,9 OKAN 493 1, ,4 DBSO , ,2 BuSO , ,5 Totaal , ,0 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar Studiedienst Stadsobservatie 3

4 Figuur 1 Leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpen Secundair onderwijs leerlingen 100% Deeltijds secundair onderwijs leerlingen 4,0% Gewoon voltijds secundair onderwijs leerlingen 91,3% Buitengewoon secundair onderwijs leerlingen 4,5% Onthaal AN 504 leerlingen 1,4% Eerste graad leerlingen 28,4% ASO leerlingen 21,3% KSO leerlingen 3,5% TSO leerlingen 17,8% BSO leerlingen 18,9% Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar Studiedienst Stadsobservatie 4

5 Figuur 2 Evolutie van het aantal leerlingen in Antwerpen naar onderwijsvorm Secundair onderwijs leerlingen (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) Deeltijds secundair onderwijs leerlingen (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) Gewoon voltijds secundair onderwijs leerlingen (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) Buitengewoon secundair onderwijs leerlingen (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) Onthaal AN 504 leerlingen Eerste graad leerlingen ASO leerlingen KSO leerlingen TSO leerlingen BSO leerlingen 493 (05-06) 542 (04-05) 651 (03-04) 637 (02-03) 593 (01-02) (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) (05-06) (04-05) (03-04) 6.715(02-03) 7.141(01-02) (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) (01-02) Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Voor het eerst sinds het schooljaar stellen we een duidelijke daling van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs vast (bijna 400 leerlingen minder dan het vorige schooljaar). Verdeeld over de onderwijsvormen stellen we een procentuele daling vast in de eerste graad secundair onderwijs en in het ASO. Het aandeel leerlingen in het BSO en het TSO is gestegen ten opzichte van vorig schooljaar (zie grafiek 2). Studiedienst Stadsobservatie 5

6 Grafiek 1 Evolutie van het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpse scholen Totaal aantal leerlingen secundair Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Grafiek 2 Evolutie van het aandeel leerlingen in het voltijds secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18,1% 18,3% 18,5% 18,5% 18,5% 18,9% 3,0% 3,2% 3,5% 3,5% 3,4% 3,5% 19,3% 18,0% 17,6% 17,3% 17,5% 17,8% 22,1% 21,9% 21,6% 21,5% 21,6% 21,3% 28,30% 29,20% 29,30% 29,60% 29,30% 28,4% BSO KSO TSO ASO Eerste graad Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Studiedienst Stadsobservatie 6

7 2. Vestigingsplaatsen secundair onderwijs in Antwerpen Antwerpen telt 151 vestigingsplaatsen van het secundair onderwijs op zijn grondgebied. In 119 vestigingsplaatsen wordt gewoon voltijds secundair onderwijs aangeboden, op 15 plaatsen kunnen leerlingen deeltijds secundair onderwijs volgen en 18 vestigingsplaatsen bieden buitengewoon secundair onderwijs aan. Een opdeling van het gewoon voltijds secundair onderwijs naar onderwijsvormen, toont aan dat TSO het meest wordt aangeboden. Maar liefst 54 vestigingplaatsen van secundaire scholen bieden TSO-richtingen aan. Daarnaast wordt op 51 vestigingsplaatsen BSO aangeboden en op 43 plaatsen ASO. Het aantal vestigingsplaatsen waar KSO wordt aangeboden is beperkt (8 vestigingen) evenals het aantal plaatsen waar een onthaalklas voor andertalige nieuwkomers wordt ingericht (10 vestigingsplaatsen). Figuur Vestigingsplaatsen Antwerpse scholen Secundair onderwijs 151 vestigingsplaatsen Deeltijds secundair onderwijs 15 vestigingsplaatsen Gewoon voltijds secundair onderwijs 119 vestigingsplaatsen Buitengewoon secundair onderwijs 18 vestigingsplaasen Onthaal AN 10 vpl Eerste graad 77 vpl ASO 43 vpl KSO 8 vpl TSO 54 vpl BSO 51 vpl Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar De kleinste vestigingsplaats voor secundair onderwijs telt 7 leerlingen. In deze vestigingsplaats volgen alle leerlingen DBSO. De grootste vestigingsplaats voor secundair onderwijs telt leerlingen, verdeeld over de eerste graad (326 leerlingen), TSO-richtingen (561 leerlingen) en BSOrichtingen (448 leerlingen). Gemiddeld telt een vestigingsplaats 246 leerlingen, de mediaan ligt tussen 176 en 185. Studiedienst Stadsobservatie 7

8 Tabel 2 Leerlingen per vestigingsplaats in het secundair onderwijs - kerngetallen schooljaar schooljaar schooljaar Kleinste vestigingsplaats Grootste vestigingsplaats Gemiddelde vestigingsplaats Mediaan aantal leerlingen Aantal locaties Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Profiel van de leerlingen in Antwerpse scholen secundair onderwijs 3.1 Geslacht In het secundair onderwijs in Antwerpen is 52,4% vrouwen en 47,6% mannen. In het KSO is het aandeel vrouwen nog veel groter, bijna 2 op 3 leerlingen in het KSO zijn vrouwen. Het aandeel vrouwen is eveneens groter in het ASO en het BSO. Omgekeerd zijn bijna 2 op 3 leerlingen in het DBSO mannen. Ook in het BuSO is het aandeel mannen groter. Grafiek 3 Aandeel mannen en vrouwen per onderwijsvorm 100% 90% 80% 70% 51,7 55,9 63,9 50,5 55,7 46,4 36,7 40,5 52,4 60% 50% 40% vrouwen mannen 30% 20% 48,3 44,1 36,1 49,5 44,3 53,6 63,3 59,5 47,6 10% 0% eerste graad ASO KSO TSO BSO OKAN DBSO BuSO totaal Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Studiedienst Stadsobservatie 8

9 3.2 Leeftijd Het secundair onderwijs is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar. Leerlingen zonder schoolse vertraging zijn 12 jaar wanneer ze aan het eerste leerjaar van de eerste graad beginnen en 17 jaar (18 jaar) aan het begin van het tweede (derde) leerjaar van de derde graad. In het Antwerpse secundair onderwijs is 91% van de leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Een kleine groep start voor de leeftijd van 12 jaar in het secundair onderwijs (44 leerlingen) en leerlingen zijn ouder dan 18 jaar. Tabel 3 Leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpen, opgedeeld naar leeftijd bij het begin van het schooljaar leeftijd aantal % jonger dan 12 jaar 44 0,1 9 jaar 1 0,0 10 jaar 2 0,0 11 jaar 41 0,1 12 tem 18 jaar ,2 12 jaar ,0 13 jaar ,5 14 jaar ,4 15 jaar ,9 16 jaar ,3 17 jaar ,2 18 jaar ,8 ouder dan 17 jaar ,7 19 jaar ,5 20 jaar 763 2,1 21 jaar 338 0,9 22 jaar 153 0,4 23 jaar 95 0,3 24 jaar 45 0,1 plus 25 jaar 146 0,4 Totaal ,0 Studiedienst Stadsobservatie 9

10 Tabel 4 Evolutie van de leerlingen in het Antwerpse secundaire onderwijs, opgedeeld naar leeftijdscategorieën Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % jonger dan ,1 57 0,2 56 0,1 50 0,1 44 0,1 12 tem 18 jaar , , , , ,2 ouder dan 18 jaar , , , , ,7 Totaal , , , , ,0 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Over de periode van de voorbije 5 schooljaren zien we geen wijzigingen in het leeftijdsprofiel van de leerlingen. 3.2 Nationaliteit In het secundair onderwijs in Antwerpen heeft 86% van de leerlingen de Belgische nationaliteit. Daarnaast heeft iets meer dan 3% de nationaliteit van een ander EU-land en heeft bijna 3% de Marokkaanse nationaliteit. Tabel 5 Leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, opgedeeld naar nationaliteitsgroep Aantal % België ,8 Rest EU ,3 Rest Europa 934 2,5 Marokko ,7 Turkije 334 0,9 rest wereld ,7 Totaal ,0 Belgen kiezen opvallend meer voor ASO-richtingen dan niet-belgen. Bijna 1 op 4 leerlingen met de Belgische nationaliteit volgen ASO (23%), slechts 11% van de niet-belgische leerlingen opteren voor een ASO-richting. Belgische leerlingen kiezen ook vaker voor KSO- en TSO-richtingen dan de niet-belgische leerlingen. Omgekeerd kiest 27% van de niet-belgische leerlingen voor een BSO-richting t.o.v. 18% van de Belgische leerlingen. Niet-Belgische leerlingen opteren ook vaker voor DBSO of komen in het buitengewoon onderwijs terecht. Studiedienst Stadsobservatie 10

11 Tabel 6 Leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm en nationaliteitsgroep Belgische nationaliteit Niet-Belgische nationaliteit totaal Aantal % Aantal % Aantal % eerste graad , , ,4 ASO , , ,3 KSO ,8 81 1, ,5 TSO , , ,8 BSO , , ,9 OKAN 27 0, , ,4 DBSO , , ,2 BuSO , , ,5 Totaal , , ,0 In tabel 7 worden de niet-belgische leerlingen verder opgesplitst naar nationaliteitsgroepen. Hieruit blijkt dat binnen de groep niet-belgen verschillen kunnen vastgesteld worden in keuze van onderwijsvorm. Uit tabel 6 bleek reeds dat niet-belgische leerlingen vaker voor BSO-richtingen kiezen. Tabel 7 toont aan dat vooral Marokkaanse en Turkse jongeren opteren voor deze richtingen. Maar liefst 37% van de Marokkaanse leerlingen en 33% van de Turkse leerlingen volgt een BSOrichting. Niet-belgische leerlingen met een EU-nationaliteit kiezen vaker voor ASO-richtingen dan de andere niet-belgische leerlingen, hoewel het percentage erg laag blijft in verhouding tot het aandeel Belgische leerlingen dat opteert voor een ASO-richting (14% t.o.v. 23%). Leerlingen met een Europese nationaliteit van buiten de EU komen dubbel zo vaak terecht in het buitengewoon onderwijs dan andere niet-belgische leerlingen en 3 keer zo vaak dan Belgische leerlingen. Tabel 7 Niet-Belgische leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm en nationaliteitsgroep Rest EU Rest Europa Marokko Turkije rest wereld Totaal aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % eerste graad , , , , , ,2 ASO ,1 87 9,3 76 7,5 26 7, , ,7 KSO 52 4,2 9 1,0 1 0,1 0 0,0 19 1,1 81 1,5 TSO ,3 72 7,7 95 9,4 25 7, , ,0 BSO , , , , , ,6 OKAN 85 6,8 81 8,7 69 6,8 26 7, , ,0 BuSO 54 4, ,2 66 6,5 26 7,8 83 4, ,5 DBSO 57 4, ,8 93 9,2 21 6, , ,4 totaal , , , , , ,0 Studiedienst Stadsobservatie 11

12 Op de Antwerpse scholen zitten maar liefst 129 nationaliteiten verzameld (Belgen meegerekend).. In tabel 8 worden de twintig belangrijkste vreemde nationaliteiten weergegeven. Hieruit blijkt dat de Marokkaanse nationaliteit het vaakst voorkomt onder de niet-belgische leerlingen in het secundair onderwijs. Bijna 1 op 5 heeft de Marokkaanse nationaliteit. Op de tweede plaats staan leerlingen met de Nederlandse nationaliteit, de Turkse nationaliteit staat op de derde plaats. Tabel 9 geeft een opsomming van alle niet-belgische nationaliteiten, opgedeeld naar nationaliteitsgroepen. Tabel 8 De 20 belangrijkste vreemde nationaliteiten van leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs aantal % Marokko ,1 Nederland 450 8,5 Turkije 334 6,3 Polen 294 5,6 Servië 279 5,3 Rusland 227 4,3 Portugal 146 2,8 Afganistan 135 2,6 Ghana 126 2,4 Armenië 117 2,2 Congo 116 2,2 vluchtelingen 92 1,7 Spanje 83 1,6 Ecuador 82 1,6 Macedonië 79 1,5 Frankrijk 69 1,3 China 67 1,3 Iran 63 1,2 Bosnië 60 1,1 Italië 59 1,1 Totaal niet-belgische leerlingen ,0 Studiedienst Stadsobservatie 12

13 Tabel 8 Niet-Belgische leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, opgedeeld naar nationaliteit aantal % tov nationaliteitgroep % tov totaal niet-belgen rest EU ,0 23,5 Nederland ,2 8,5 Polen ,7 5,6 Portugal ,7 2,8 Spanje 83 6,7 1,6 Frankrijk 69 5,6 1,3 Italië 59 4,7 1,1 Verenigd Koninkrijk 43 3,5 0,8 Duitsland 34 2,7 0,6 Slovakije 15 1,2 0,3 Griekenland 11 0,9 0,2 Tsjechië 8 0,6 0,2 Oostenrijk 6 0,5 0,1 Letland 5 0,4 0,1 Hongarije 4 0,3 0,1 Litouwen 4 0,3 0,1 Denemarken 2 0,2 0,0 Malta 2 0,2 0,0 Zweden 2 0,2 0,0 Cyprus 1 0,1 0,0 Estland 1 0,1 0,0 Finland 1 0,1 0,0 Ierland 1 0,1 0,0 Luxemburg 1 0,1 0,0 Slovenië 1 0,1 0,0 rest Europa ,0 17,7 Servië ,9 5,3 Rusland ,3 4,3 Macedonië 79 8,5 1,5 Bosnië 60 6,4 1,1 Bulgarije 56 6,0 1,1 Oekraïne 54 5,8 1,0 Albanië 52 5,6 1,0 Montenegro 47 5,0 0,9 Roemenië 37 4,0 0,7 Kroatië 15 1,6 0,3 Wit-Rusland 12 1,3 0,2 Zwitserland 6 0,6 0,1 Moldavië 5 0,5 0,1 Noorwegen 5 0,5 0,1 Marokko ,0 19,1 Marokko ,0 19,1 Turkije ,0 6,3 Turkije ,0 6,3 Studiedienst Stadsobservatie 13

14 aantal % tov nationaliteitgroep % tov totaal niet-belgen restazië ,0 16,4 Afganistan ,6 2,6 Armenië ,5 2,2 China 67 7,7 1,3 Iran 63 7,3 1,2 Pakistan 57 6,6 1,1 Kazachstan 54 6,2 1,0 Israël 49 5,7 0,9 Georgië 47 5,4 0,9 Irak 40 4,6 0,8 Oesbekistan 30 3,5 0,6 Mongolië 27 3,1 0,5 Thailand 23 2,7 0,4 Filipijnen 22 2,5 0,4 Kirgistan 21 2,4 0,4 India 20 2,3 0,4 Nepal 16 1,8 0,3 Azerbeidzjan 13 1,5 0,2 Libanon 13 1,5 0,2 Indonesië 10 1,2 0,2 Japan 9 1,0 0,2 Sri Lanka 9 1,0 0,2 Syrië 9 1,0 0,2 Bangladesh 3 0,3 0,1 Taiwan 3 0,3 0,1 Myanmar 2 0,2 0,0 Tadzjiki 2 0,2 0,0 Jemen 1 0,1 0,0 Maleisië 1 0,1 0,0 Saoedie-Arabië 1 0,1 0,0 Turkmenistan 1 0,1 0,0 Vietnam 1 0,1 0,0 Zuid-Korea 1 0,1 0,0 Studiedienst Stadsobservatie 14

15 aantal % tov nationaliteitgroep % tov totaal niet-belgen rest Afrika ,0 10,7 Ghana ,3 2,4 Congo ,6 2,2 Angola 48 8,5 0,9 Senegal 32 5,7 0,6 Nigeria 31 5,5 0,6 Rwanda 26 4,6 0,5 Somalië 22 3,9 0,4 Kaapverdië 21 3,7 0,4 Guinee 20 3,5 0,4 Ethiopië 12 2,1 0,2 Burundi 11 2,0 0,2 Soedan 11 2,0 0,2 Kameroen 10 1,8 0,2 Ivoorkust 9 1,6 0,2 Togo 8 1,4 0,2 Tunesië 8 1,4 0,2 Liberia 7 1,2 0,1 Sierra Leone 7 1,2 0,1 Egypte 5 0,9 0,1 Kenia 4 0,7 0,1 Mali 4 0,7 0,1 Niger 4 0,7 0,1 Algerije 3 0,5 0,1 Burkina Faso 3 0,5 0,1 Gambia 3 0,5 0,1 Zambia 3 0,5 0,1 Zuid-Afrika 3 0,5 0,1 Benin 2 0,4 0,0 Guinee-Bissau 1 0,2 0,0 Mauritanië 1 0,2 0,0 Sahara 1 0,2 0,0 Tsjaad 1 0,2 0,0 Zimbabwe 1 0,2 0,0 Studiedienst Stadsobservatie 15

16 aantal % tov nationaliteitgroep % tov totaal niet-belgen Amerika en Oceanië ,0 3,8 Ecuador 82 40,8 1,6 Brazilië 28 13,9 0,5 Amerika 25 12,4 0,5 Dominicaanse Republiek 12 6,0 0,2 Chili 11 5,5 0,2 Colombia 9 4,5 0,2 Cuba 8 4,0 0,2 Peru 6 3,0 0,1 Canada 4 2,0 0,1 Argentinië 2 1,0 0,0 Jamaïca 2 1,0 0,0 Nederlandse Antillen 2 1,0 0,0 Suriname 2 1,0 0,0 Anguilla 1 0,5 0,0 Haïti 1 0,5 0,0 Nicaragua 1 0,5 0,0 Nieuw-Zeeland 1 0,5 0,0 Paraguaya 1 0,5 0,0 Saint Vincent 1 0,5 0,0 Salvador 1 0,5 0,0 Venezuela 1 0,5 0,0 vluchtelingen ,0 2,5 vluchtelingen 92 68,7 1,7 staatsloos 42 31,3 0,8 Totaal niet-belgische leerlingen ,0 4. Schoolse vertraging Bijna de helft van de leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen is schools vertraagd, 17% heeft zelfs meer dan 1 jaar schoolse vertraging. Tussen de onderwijsvormen zijn grote verschillen naar aandeel schools vertraagde leerlingen. In het ASO heeft 75% van de leerlingen geen schoolse achterstand, in het BSO is slechts 21% niet schools vertraagd. Ook in het KSO en TSO ligt het aandeel leerlingen zonder schoolse vertraging lager dan in het ASO (respectievelijk 50% en 40%). Het aandeel leerlingen met meer dan 1 jaar schoolse vertraging ligt het hoogst in het BSO. In deze richtingen heeft maar liefst 37% van de leerlingen een schoolse achterstand van meer dan 1 jaar. In het ASO is dit slechts 5% Studiedienst Stadsobservatie 16

17 Tabel 9 Schoolse vertraging in de Antwerpse scholen voor gewoon voltijds secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm geen schoolse vertraging 1 jaar schoolse vertraging meer dan 1 jaar schoolse vertraging totaal aantal % aantal % aantal % eerste graad , , , ASO , , , KSO , , , TSO , , , BSO , , , totaal , , , Uit tabel 10 blijkt dat het aandeel schools vertraagden in het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen de laatste jaren vrijwel constant gebleven is. Opgedeeld naar onderwijsvormen stellen we lichte veranderingen vast. Het aandeel schools vertraagden is de laatste 5 jaar licht gedaald in het KSO en het TSO en licht gestegen in het ASO en het BSO. In grafiek 10 worden deze evoluties grafisch weergegeven. De grafiek toont visueel aan dat het om zeer kleine veranderingen gaat. Tabel 10 Evolutie in het aandeel leerlingen met schoolse vertraging t.o.v. alle leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen Totaal aandeel leerlingen met schoolse vertraging 47,5 47,4 47,4 47,5 48,1 Eerste graad 37,7 37,9 38,6 39,4 39,9 Algemeen secundair onderwijs 23,0 22,8 23,2 24,0 24,8 Kunstsecundair onderwijs 53,6 53,5 52,1 49,3 50,2 Technisch secundair onderwijs 63,5 62,1 61,7 60,5 60,4 Beroepssecundair onderwijs 77,3 78,5 78,1 78,3 78,5 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Studiedienst Stadsobservatie 17

18 Grafiek 10 Evolutie in het aandeel leerlingen met schoolse vertraging t.o.v. alle leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen ,3 78,5 78,1 78,3 78, ,5 62,1 61,7 60,5 60,4 53,6 53,5 52,1 49,3 50,2 48,1 47,5 47,4 47,4 47,5 39,9 37,7 37,9 38,6 39,4 24,0 23,0 22,8 23,2 24,8 Totaal aantal leerlingen Eerste graad Algemeen secundair onderwijs Kunstsecundair onderwijs Technisch secundair onderwijs Beroepssecundair onderwijs Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Leerlingenstromen Van de leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, woont 27,5% niet in Antwerpen. Een opdeling naar onderwijsvorm toont aan dat de leerlingenstroom naar Antwerpen pas na de eerste graad op gang komt. Slechts 19% van alle leerlingen in de eerste graad in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, woont buiten Antwerpen. Voor elke andere onderwijsvorm ligt het aandeel leerlingen van buiten Antwerpen hoger, met uitzondering van de OKAN-klassen, die vooral rekruteren in Antwerpen. Opvallend is het groot aandeel leerlingen van buiten Antwerpen in het KSO. Meer dan de helft van de leerlingen in het kunstonderwijs woont buiten Antwerpen (60%). Studiedienst Stadsobservatie 18

19 Tabel 11 Leerlingen die secundair onderwijs volgen in een school met vestigingsplaats in Antwerpen, opgedeeld naar woonplaats en onderwijsvorm Leerling woont in Antwerpen leerling woont buiten Antwerpen aantal % aantal % Totaal eerste graad , , ASO , , KSO , , TSO , , BSO , , OKAN , ,9 504 DBSO , , BuSO , , Totaal , , Van alle leerlingen secundair onderwijs die in Antwerpen wonen, gaat 17% buiten Antwerpen naar school. Opnieuw toont een opdeling naar onderwijsvorm aan dat de leerlingenstroom voor bepaalde richtingen groter is dan voor anderen. Leerlingen blijven vaker in Antwerpen voor KSO en voor DBSO (96%). Daarentegen kiest één op vijf leerlingen in BSO en TSO voor een school buiten Antwerpen. Tabel 12 leerlingen secundair onderwijs met woonplaats in Antwerpen, opgedeeld naar vestigingsplaats school en onderwijsvorm Vestigingsplaats school in Antwerpen Vestigingsplaats school buiten Antwerpen Totaal aantal % aantal % eerste graad , , ASO , , KSO ,1 21 3,9 540 TSO , , BSO , , OKAN ,0 9 2,0 458 DBSO ,6 52 4, BuSO , , , , Studiedienst Stadsobservatie 19

20 Figuur 1 Leerlingenstroom buiten Antwerpen L070 L000 L090 L011 L022 District Bezali leerlingenstroom naar secundaire scholen buiten Antwerpen schooljaar L070 L100 L111 L122 L18- Stad Antwerpen: 16,8% L17- M0MA 12MQ K271 K2MN K214 K272 P590 M0PA K1MN P590 P500 District Buurt secundaire school K175 K174 J94- J923 J901 J912 P589 P01- P00- P02- J932 P09- J881 P392 P12- P03- P04- P291 P100 P111 P05- P192 P22- P242 P23- P20- District Ekeren P21- Buurten ingekleurd volgens % leerlingen secundair onderwijs dat schoolloopt buiten Antwerpen t.o.v. alle leerlingen secundair onderwijs <=10% >10% en <=20% >20% en <=25% >25% en <=40% >40% District Hoboken K172 District Antwerpen V391 V373 V322 V099 V391 V05- V312 V03-V00- V301 V22- V04- V02- B791 B824 B782 F6MJ B813 V13- V20- V29- K173 V10- V19- V21- V14- U21- R23- U11- U00- U01- G74- J81- U09- R41- U32- T12- R20- U30- U31- Q2PA Q233 Q14- U68- U20- Q39- District Berchem T42- Q30- R01- Q212 Q13- Q2AA K171 Q201 Q12- Q11- District Q222 Q242 Q091 Q10- Q241 Antwerpen Q04- J80- Q012 Q03- Q001 Q17- J80- Q021 J873 Q052 J820 Q072 R172 R19- B73- J072J85- Q49- H84- R101 H8MJ B721 B742 J072 H83- R110 J84- J83- H4MJ R13- R12- A15- H43- H41- H44- C491 B752 A081A01- H40- B701 A13- C45- R03- S2MJ A00- C21- C41- C42- R02- A11- C44- C22- A03- C23- C43- S31- A02- S20- R00- B71- A10- C20- A081 S04- S28- A14- C28- S30- A22-A21- A04- S05- A12- C31- C25- S03- A05- C24- S00- S11- C29- S01- E19- E15- R35- S02- S10- E122E131 E14- D33- D30- R30- E551 D34- D38- S12- R34- G552 D32- D31- E50- D35- T39- S13- R32- E53- G53- E5MJ T30- R33- D41- S41- G51- D42- T20- S19- R401 E521 G59- T05- G522 T01- S42-S43-R42- T04- T00- T22- F6NJ F223 G54- T02- T09- T03- T21- F11- T24-T23- F21- F12- F60- T13- F64- T25- T180 T14- V12- F62- F61- G72- G780 T19-T10- U22- T111 F65- G73- T412 R47- District Merksem R04- R05- R099 R482 U03- R180 U02- R24- V07- V07- R44- R43- R22- R44- V01- R21- R39- G75- U33- R31- V11- U10- R28- District Borgerhout R29- District Deurne Buurten met minder dan 20 leerlingen secundair onderwijs zijn wit gelaten U60- V23- U57- U69- U5MA U5PA U47- U43- U40- U41- District Wilrijk Schaal: 1: Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs - schooljaar Bewerkingen door Sudiedienst Stadsobservatie Studiedienst Stadsobservatie 20

21 In bovenstaande kaart wordt de leerlingenstroom naar scholen buiten Antwerpen weergegeven. Hieruit blijkt dat Antwerpen vooral leerlingen uit de randdistricten verliest aan scholen buiten haar grondgebied. Vooral in Ekeren kiezen heel wat leerlingen voor een school buiten Antwerpen. In Merksem, Deurne, Borgerhout extra muros, Berchem en Wilrijk zijn het vooral leerlingen die tegen de grens met buurgemeenten wonen, die buiten Antwerpen schoollopen. Dit toont aan dat de keuze voor een school buiten Antwerpen niet geïnterpreteerd kan worden als een stadsvlucht, maar dat dit voornamelijk een geografische keuze is. 5.1 Leerlingenstromen buiten Antwerpen: saldo In het schooljaar kozen leerlingen met woonplaats in Antwerpen voor een school buiten de stadsgrenzen. In datzelfde schooljaar kwamen leerlingen van buiten de stad naar een school op Antwerps grondgebied. Dit betekent een positief saldo van leerlingen. Grafiek 11 toont evenwel aan dat het verschil tussen het aantal instromers en het aantal uitstromers kleiner wordt. Het aantal leerlingen met woonplaats buiten Antwerpen dat kiest voor een school binnen Antwerpen daalt, het aantal leerlingen met woonplaats in Antwerpen dat buiten Antwerpen naar school gaat, stijgt. Grafiek 11 Instromers en uitstromers in het Antwerpse secundair onderwijs instroom uitstroom schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Studiedienst Stadsobservatie 21

22 Een opdeling naar onderwijsvorm toont aan dat enkel voor het buitengewoon onderwijs een negatief saldo wordt geregistreerd. Dit wordt mogelijk verklaard door de specifieke noden van leerlingen in het buitengewoon onderwijs en het beperkter aanbod. Omgekeerd blijkt Antwerpen erg aantrekkelijk voor ASO. In deze opleidingsvorm wordt een positief saldo van leerlingen opgetekend. Tabel 13 Leerlingensaldo, opgedeeld naar onderwijsvorm instroom uitstroom saldo eerste graad ASO KSO TSO BSO OKAN DBSO BuSO Totaal In onderstaande tabellen worden de 20 belangrijkste gemeenten weergegeven waaruit leerlingen van het secundair onderwijs instromen (tabel 14) en uitstromen (tabel 15). Zwijndrecht blijkt het meeste leerlingen te verliezen aan Antwerpen. Maar liefst 769 leerlingen met woonplaats in Zwijndrecht, volgen secundair onderwijs in Antwerpen. Ook Kapellen (765 leerlingen) Schoten (702 leerlingen) en Brasschaat (637 leerlingen) verliezen heel wat leerlingen aan scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Omgekeerd verliest Antwerpen nauwelijks leerlingen aan Zwijndrecht, wel aan Schoten en Brasschaat. Voor Brasschaat wordt zelfs een negatief saldo geregistreerd. Dit wordt bevestigd wanneer in tabel 15 de uitstroom van leerlingen met woonplaats in Antwerpen naar scholen buiten de stad bekeken wordt. Brasschaat blijkt de belangrijkste gemeente waaraan Antwerpse scholen leerlingen verliezen. Maar liefst 643 leerlingen met woonplaats in Antwerpen, kiezen voor een school in Brasschaat. Daarnaast blijken ook Schoten (604 leerlingen), Stabroek (556 leerlingen) en Morstel (535 leerlingen) in trek bij de leerlingen van het secundair onderwijs met woonplaats in Antwerpen. Studiedienst Stadsobservatie 22

23 Tabel 14 De 20 belangrijkste instroom-gemeenten instroom uitstroom saldo 2070 Zwijndrecht Kapellen Schoten Brasschaat Stabroek Mortsel Edegem Beveren Kruibeke Wommelgem Aartselaar Borsbeek Brecht Hemiksem Schilde Wijnegem Kalmthout Schelle Kkontich Wuustwezel Studiedienst Stadsobservatie 23

24 Tabel 15 De 20 belangrijkste uitstroom-gemeenten uitstroom instroom saldo 2930 Brasschaat Schoten Stabroek Mortsel Borsbeek Edegem Kapellen Kontich Kalmthout Boom Schilde Wijnegem Lier Brecht Mechelen Rumst Hoogstraten Turnhout Beveren Boechout leerlingenstroom binnen Antwerpen In deze paragraaf bekijken we de leerlingenstroom binnen Antwerpen. In tegenstelling tot het basisonderwijs is het secundair onderwijs minder buurtgebonden. Omdat niet elke school hetzelfde aanbod heeft, vindt niet elke leerlingen zijn studiekeuze in de buurt van zijn woonplaats. Daarnaast is het totale aanbod aan onderwijs onevenredig verdeeld tussen de verschillende postzones/districten (zie laatste kolom tabel 16). Maar liefst leerlingen volgen secundair onderwijs in een school met vestigingsplaats in Antwerpen binnenstad (postcode 2000). Daarentegen volgen slechts 20 leerlingen secundair onderwijs in een school in Bezali. De instroom in Antwerpen centrum is erg groot. Maar liefst leerlingen komen van elders in Antwerpen naar de binnenstad naar school. Omgekeerd kent deze buurt een beperkte uitstroom, waardoor de leerlingenstroom voor Antwerpen binnenstad een positief saldo heeft. Dit geldt eveneens voor Antwerpen Kiel, Antwerpen 2018, Merksem en Ekeren. De andere postzones en districten verliezen meer leerlingen aan andere buurten in de stad dan dat ze leerlingen van elders in Antwerpen aantrekken. Opvallend is dat Bezali geen instroom heeft van leerlingen met woonplaats elders in Antwerpen. Studiedienst Stadsobservatie 24

25 tabel 16 Leerlingenstroom tussen de postcodes/districten in Antwerpen Instroom Uitstroom Saldo Totaal aantal leerlingen per postzone 2000 Antwerpen Antwerpen-Kiel Antwerpen Merksem Ekeren Linkeroever Antwerpen-Noord Hoboken Antwerpen Bezali Berchem Deurne Wilrijk Borgerhout Studieaanbod in de stad Antwerpen In deze paragraaf worden de verschillende onderwijsvormen in het secundair onderwijs verder opgedeeld. De onderwijsvormen van het gewoon secundair onderwijs (eerste graad, ASO, TSO, KSO en BSO) worden opgedeeld in graden, studiegebieden en studierichtingen. Het deeltijds onderwijs wordt verder opgedeeld in rubrieken, het buitengewoon onderwijs in onderwijsvormen. Voor elk van de onderverdelingen wordt het aantal leerlingen en aantal vestigingsplaatsen in Antwerpen weergegeven. Studiedienst Stadsobservatie 25

26 Tabel 17 Studieaanbod in de eerste graad secundair onderwijs in Antwerpen, opgedeeld naar aantal leerlingen en aantal vestigingsplaatsen Aantal leerlingen Aantal locaties Eerste graad: eerste leerjaar Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B Eerste graad: tweede leerjaar A Artistieke vorming Ballet 14 1 Handel Industriële wetenschappen 76 4 Latijn Grieks-Latijn Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen Rudolf Steinerpedagogie 81 2 Techniek-wetenschappen Yeshiva 39 2 Creatie en vormgeving 30 3 Bouw- en houttechnieken 9 1 Hotel-voeding 47 2 Sociale en technische vorming Proeftuin 13 1 Eerste graad: tweede leerjaar Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) Hotel-bakkerij-slagerij Elektriciteit - Kantoor en verkoop 21 1 Elektriciteit - Metaal 43 1 Hout - Metaal 26 2 Decoratie - Haarzorg 96 5 Decoratie - Hout 36 2 Decoratie - Kantoor en verkoop Decoratie - Verzorging-voeding 16 2 Haarzorg - Kantoor en verkoop 6 1 Haarzorg - Verzorging-voeding 16 2 Nijverheid Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding Decoratie - Mode 12 2 Kantoor en verkoop - Mode 56 6 Mode - Verzorging-voeding Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers Onthaalklas vr. anderstalige nieuwkomers Schakelklas OKAN proeftuin 47 2 Studiedienst Stadsobservatie 26

27 Tabel 18 Studieaanbod in het ASO in Antwerpen, opgedeeld naar aantal leerlingen en vestigingsplaatsen Aantal leerlingen Aantal locaties 2de graad ASO Studiegebied: Algemeen Secundair Onderwijs Latijn Grieks-Latijn Rudolf Steinerpedagogie Yeshiva 85 4 Economie Grieks 9 2 Humane wetenschappen Wetenschappen Studiegebied: Sport 77 3 Wetenschappen-topsport 24 1 Sport de graad ASO Studiegebied: Algemeen Secundair Onderwijs Grieks-Latijn Rudolf Steinerpedagogie Yeshiva 81 4 Economie-moderne talen Economie-wiskunde Grieks-wiskunde 17 3 Latijn-moderne talen Latijn-wiskunde Moderne talen-wiskunde Grieks-wetenschappen 14 2 Latijn-wetenschappen Moderne talen-wetenschappen Wetenschappen-wiskunde Humane wetenschappen Grieks-moderne talen 2 1 Studiegebied: Sport 70 3 Moderne talen-topsport 9 1 Wetenschappen-topsport 15 1 Wetenschappen-sport 46 2 voorbereidend jaar hoger onderwijs 24 1 Bijzondere wetenschappelijke vorming 24 1 Studiedienst Stadsobservatie 27

28 Tabel 19 Studieaanbod in het KSO Antwerpen, opgedeeld naar aantal leerlingen en vestigingsplaatsen Aantal leerlingen Aantal locaties 2de graad KSO Studiegebied: Ballet 39 1 Ballet 39 1 Studiegebied: Beeldende kunsten Beeldende en architecturale vorming Artistieke opleiding 23 1 Audiovisuele vorming 64 2 Beeldende en architecturale kunsten Studiegebied: Podiumkunsten Muziek 25 1 Woordkunst-drama de graad KSO Studiegebied: Ballet 27 1 Ballet 27 1 Studiegebied: Beeldende kunsten Artistieke opleiding 40 2 Architecturale vorming 64 3 Audiovisuele vorming 93 2 Beeldende vorming 60 3 Toegepaste beeldende kunst 77 3 Vrije beeldende kunst 89 4 Architecturale en binnenhuiskunst 51 1 Studiegebied: Podiumkunsten Muziek 28 1 Woordkunst-drama Modern ballet de graad KSO - voorbereidend jaar hoger onderwijs 59 1 Studiegebied: Beeldende kunsten 36 1 Bijzondere beeldende vorming 36 1 Studiegebied: Podiumkunsten 23 1 Bijzondere muzikale vorming 23 1 Studiedienst Stadsobservatie 28

29 Tabel 20 Studieaanbod in het TSO Antwerpen, opgedeeld naar aantal leerlingen en vestigingsplaatsen Aantal leerlingen Aantal locaties 2de graad TSO Studiegebied: Sport Lichamelijke opvoeding en sport Topsport 18 1 Studiegebied: Bouw 41 2 Bouwtechnieken 34 1 Bouw- en houtkunde 7 1 Studiegebied: Chemie Techniek-wetenschappen Studiegebied: Fotografie 48 1 Fotografie 48 1 Studiegebied: Handel Handel Handel-talen Studiegebied: Hout 32 1 Houttechnieken 32 1 Studiegebied: Mode 57 3 Creatie en mode 57 3 Studiegebied: Lichaamsverzorging Bio-esthetiek Studiegebied: Mechanica-elektriciteit Industriële wetenschappen 75 2 Elektromechanica 86 4 Elektrotechnieken 56 3 Mechanische technieken 83 4 Elektriciteit-elektronica 50 2 Studiegebied: Personenzorg Sociale en technische wetenschappen Studiegebied: Toerisme Toerisme Studiegebied: Voeding Hotel Brood en banket 41 1 Slagerij en vleeswaren 8 1 Studiedienst Stadsobservatie 29

30 Aantal leerlingen Aantal locaties 3de graad TSO Studiegebied: Sport Lichamelijke opvoeding en sport Topsport 16 1 Studiegebied: Auto 36 2 Autotechnieken 36 2 Studiegebied: Bouw 34 2 Bouwtechnieken 17 1 Bouw- en houtkunde 17 1 Studiegebied: Chemie Techniek-wetenschappen 84 4 Chemie 58 3 Farmaceutisch-technisch assistent 33 2 Studiegebied: Fotografie 51 1 Fotografie 51 1 Studiegebied: Grafische communicatie en media 67 1 Multimediatechnieken 67 1 Studiegebied: Handel Handel Boekhouden-informatica Secretariaat-talen Informaticabeheer Studiegebied: Hout 21 1 Houttechnieken 21 1 Studiegebied: Mode 41 2 Creatie en mode 41 2 Studiegebied: Lichaamsverzorging Schoonheidsverzorging Studiegebied: Mechanica-elektriciteit Industriële wetenschappen 48 2 Elektromechanica 70 4 Mechanische vormgevingstechnieken 21 1 Vliegtuigtechnieken 21 1 Elektriciteit-elektronica 10 1 Elektrische installatietechnieken 44 3 Industriële ICT 42 1 Podiumtechnieken 26 1 Studiegebied: Optiek 8 1 Optiektechnieken 8 1 Studiegebied: Personenzorg Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen Jeugd- en gehandicaptenzorg Studiedienst Stadsobservatie 30

31 Aantal leerlingen Aantal locaties Studiegebied: Tandtechnieken 35 1 Tandtechnieken 35 1 Studiegebied: Toerisme Onthaal en public relations 96 3 Toerisme Studiegebied: Voeding Hotel 71 2 Brood en banket 24 1 Slagerij en vleeswaren 2 1 Hospitality 8 1 3de graad TSO - specialisatiejaar Studiegebied: Chemie 5 1 Chemische procestechnieken 5 1 Studiegebied: Handel 77 3 Administratie vrije beroepen 4 1 Immobiliënbeheer 12 1 Internat.transport en goederenverzending 17 2 KMO-administratie 7 1 Medico-sociale administratie 18 1 Verkoop en distributie 7 1 Commercieel webverkeer 12 1 Studiegebied: Lichaamsverzorging 33 3 Esthetische lichaamsverzorging 11 2 Grime 22 2 Studiegebied: Optiek 5 1 Contactologie-optometrie 5 1 Studiegebied: Personenzorg 18 1 Leefgroepenwerking 18 1 Studiegebied: Tandtechnieken 5 1 Dentaaltechnieken en supra-structuren 5 1 Studiegebied: Toerisme 32 1 Public relations 6 1 Toerisme en recreatie 12 1 Toerisme en organisatie 14 1 Studiedienst Stadsobservatie 31

32 Tabel 21 Studieaanbod in het BSO Antwerpen, opgedeeld naar aantal leerlingen en vestigingsplaatsen Aantal leerlingen Aantal locaties 2de graad TSO Studiegebied: Bouw 66 3 Bouw 43 2 Schilderwerk en decoratie 23 1 Studiegebied: Decoratieve technieken Publiciteit en etalage Studiegebied: Handel Kantoor Verkoop 85 4 Studiegebied: Hout 86 4 Hout 86 4 Studiegebied: Juwelen 61 2 Diamantbewerking 18 1 Goud en juwelen 43 2 Studiegebied: Mode Moderealisatie en -presentatie Studiegebied: Lichaamsverzorging Haarzorg Studiegebied: Mechanica-elektriciteit Elektrische installaties Basismechanica Studiegebied: Personenzorg Verzorging-voeding Voeding Brood- en banketbakkerij 57 1 Slagerij en vleeswarenbereiding 24 1 Restaurant en keuken de graad BSO Studiegebied: Auto Tweewielers & lichte verbrandingsmotoren 12 1 Vrachtwagenchauffeur 37 1 Auto 57 3 Carrosserie 57 3 Studiegebied: Bouw 48 3 Schilderwerk en decoratie 13 1 Ruwbouw 35 2 Studiegebied: Decoratieve technieken Publiciteitsgrafiek Etalage en standendecoratie 68 1 Studiegebied: Handel Kantoor Verkoop 92 4 Studiegebied: Hout 63 4 Houtbewerking 63 4 Studiegebied: Juwelen 63 2 Studiedienst Stadsobservatie 32

33 Aantal leerlingen Aantal locaties Diamantbewerking 15 1 Uurwerkmaken 5 1 Goud en juwelen 43 2 Studiegebied: Mode 92 7 Moderealisatie en -verkoop 92 7 Studiegebied: Koeling en warmte 36 2 Centrale verwarming en san. installaties 36 2 Studiegebied: Lichaamsverzorging Haarzorg Studiegebied: Mechanica-elektriciteit Elektrische installaties Lassen-constructie 26 1 Werktuigmachines 36 4 Studiegebied: Personenzorg Organisatiehulp 25 1 Verzorging Gezinsmanagement 10 1 Studiegebied: Voeding Brood- en banketbakkerij en confiserie 46 1 Slagerij en verkoopsklare gerechten 16 1 Restaurant en keuken Grootkeuken de graad BSO - specialisatiejaar Studiegebied: Auto 42 4 Bijzonder transport 3 1 Carrosserie- en spuitwerk 10 1 Diesel- en LPG-motoren 29 3 Studiegebied: Bouw 23 2 Decoratie en restauratie schilderwerk 13 1 Renovatie bouw 10 1 Studiegebied: Decoratieve technieken 65 3 Decor- en standenbouw 20 1 Publiciteit en illustratie 45 3 Studiegebied: Handel Kantooradministratie en gegevensbeheer Verkoop en vertegenwoordiging 10 1 Winkelbeheer en etalage 30 3 Logistiek 16 2 Studiegebied: Hout 19 3 Bijzondere schrijnwerkconstructies 2 1 Industriële houtbewerking 17 2 Studiegebied: Juwelen 24 2 Juwelencreatie 15 1 Uurwerkherstelling 4 1 Geautom. diamantbewerking & kwal.analyse 5 1 Studiegebied: Mode 18 2 Mode-verkoop 13 1 Modespecialisatie en trendstudie 5 1 Studiedienst Stadsobservatie 33

34 Aantal leerlingen Aantal locaties Studiegebied: Koeling en warmte 8 1 Verwarmingsinstallaties 8 1 Studiegebied: Lichaamsverzorging 51 4 Haarstilist 51 4 Studiegebied: Mechanica-elektriciteit 47 2 Computergestuurde werktuigmachines 9 2 Fotolassen 14 1 Industriële elektriciteit 24 2 Studiegebied: Personenzorg Kinderzorg Organisatie-assistentie 6 1 Thuis- en bejaardenzorg 66 9 Studiegebied: Voeding Banketaannemer-traiteur 10 2 Banketbakkerij-chocoladebewerking 25 1 Dieetbakkerij 4 1 Hotelonthaal 18 2 Restaurantbedrijf en drankenkennis 21 2 Slagerij-fijnkosttraiteur 6 1 Specialiteitenrestaurant 17 2 Wereldgastronomie 6 1 4de graad BSO Studiegebied: Decoratieve technieken Plastische kunsten Studiegebied: Mode 27 1 Modevormgeving 27 1 Studiegebied: Personenzorg verpleegkunde (modulair stelsel) Modulair stelsel BSO Bouw 70 1 Grafische communicatie en media 84 1 Lichaamsverzorging Studiedienst Stadsobservatie 34

35 Tabel 22 Studieaanbod in het DBSO Antwerpen, opgedeeld naar aantal leerlingen en vestigingsplaatsen Aantal leerlingen Aantal locaties Rubriek: Bouw 40 4 Dakwerker 2 1 Metselaar 9 2 Vloerlegger/Wand- en tegelzetter 1 1 Werfbediener 28 4 Rubriek: Decoratie 25 3 Schilder 13 2 Schilder-behanger 11 1 Schilder-behanger-vloerbekleder 1 1 Rubriek: Distributie 38 3 Goederenbehandelaar-magazijnier 11 1 Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruck 7 2 Goederenbehandelaar-magazijnmedewerker 20 3 Rubriek: Elektriciteit-Elektronica Elektricien residentiële elektriciteit 5 2 Hulpelektricien residentiële elektricit Installateur hard- en software 47 4 Nijverheidselektricien 5 1 Installateur domotica 4 1 Netwerkassistent 10 2 Netwerkoperator 4 1 Rubriek: Handel en administratie Administratief helper 35 2 Kantoorbediende 11 1 Kassier 3 1 Receptieassistent 5 1 Winkelbediende Maritiem bediende 33 1 Rayonchef 7 2 Bewakingsagent 7 1 Rubriek: Hout 29 3 Daktimmerman 2 1 Houtbewerker 12 1 Machinale houtbewerker 11 2 Meubelmaker 1 1 Schrijnwerker 3 1 Rubriek: Kleding en confectie 11 1 Operator in de stikafdeling 9 1 Patronenmaker 2 1 Rubriek: Land- en tuinbouw 28 1 Groenarbeider 7 1 Tuinaanlegger 5 1 Arbeider in bos- en natuurbeheer 16 1 Studiedienst Stadsobservatie 35

36 Aantal leerlingen Aantal locaties Rubriek: Metaal en kunststoffen Containerhersteller 1 1 Lasser 67 2 Lasser-monteur 24 4 Lasser-plaatbewerker 1 1 Monteur sanitaire installaties 36 3 Monteur verwarmingsinstallaties 6 2 Installateur sanitaire installaties 2 1 MIG/MAG-lasser 1 1 TIG-lasser 1 1 Rubriek: Onderhoud 56 4 Hulp in het huishouden 21 2 Industriële schoonmaker 8 1 Onderhoudswerker gebouwen 27 3 Rubriek: Personenzorg Bejaardenhelper 14 1 Logistiek helper in de verzorgingsinst Onthaalmoeder 14 1 Verzorgende 51 2 Rubriek: Schoonheidszorg 85 1 Assistent kapper 50 1 Kapper 35 1 Rubriek: Transport Automecanicien 5 3 Carrossier 26 1 Fietshersteller 5 1 Hulpmecanicien personenwagens 59 4 Hulpmecanicien vrachtwagens 6 1 Voorbewerker pistoolschilderen 2 1 Onderhoudsmonteur 8 1 Rubriek: Voeding - Horeca Horecamedewerker : snackbar en tearoom 30 2 Hulpkok 16 3 Keukenhulp 11 1 Zaal- en keukenhulp Rubriek: Modulair stelsel Modulair stelsel Rubriek: Onthaalklas anderstalige nieuwkomers 15 1 Onthaalklas anderstalige nieuwkomers 15 1 Rubriek: Andere opleidingen 27 3 Andere opleidingen 27 3 Studiedienst Stadsobservatie 36

37 Tabel 23 Studieaanbod in het BuSO Antwerpen, opgedeeld naar aantal leerlingen en vestigingsplaatsen Aantal leerlingen Aantal locaties Opleidingsvorm: Beroepsonderwijs geen Alternerende beroepsopleiding 63 7 Confectiestikker 4 1 Grootkeukenmedewerker Hoeklasser 84 4 Kappersmedewerker (S) 61 1 Log. ass. in ziekenh. en zorginst Metselaar 62 2 Ond. hulp in inst. en prof. schoon 22 2 Onderhoudsassistent 37 1 Plaatbewerker 28 1 Plaatslager 32 1 Receptiemedewerker 16 1 Schilder-decorateur 47 2 Tuinbouwarbeider 24 1 Verzorgende 35 2 Wasserijoperator (S) 18 1 Werkplaatsschrijnwerker 53 2 Winkelhulp 16 1 Zeefdrukker (S) 23 1 Opleidingsvorm: Soc.aanpassing en arbeidsgeschiktmaking eerste fase tweede fase Opleidingsvorm: Sociale aanpassing Geen Studiedienst Stadsobservatie 37

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar.

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Beroepenveld: Een beroepenveld is de combinatie

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar.

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Beroepenveld: Een beroepenveld is de combinatie

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. 3.1. Gewoon secundair onderwijs. 3.1.2. Schoolbevolking per studierichting

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. 3.1. Gewoon secundair onderwijs. 3.1.2. Schoolbevolking per studierichting Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.2. Schoolbevolking per studierichting 98 Schooljaar 2014-2015 Schoolbevolking per leerjaar Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB. VGB indien stage > 30d. Indien RGA: Dringend. VGB indien stage > 30d

Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB. VGB indien stage > 30d. Indien RGA: Dringend. VGB indien stage > 30d Studierichting stagiair secundair onderwijs VGB PGB STUDIEGEBIED SPORT t 1. Handel-topsport 2. Lichamelijke opvoeding en sport 3. Topsport 4. Sport- en vrijetijdsanimatie.studiegebied AUTO 1. Auto 2. Carrosserie

Nadere informatie

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar.

Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Beroepenveld: Een beroepenveld is de combinatie

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014 Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Schooljaar 2013-2014 Algemeen secundair onderwijs Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Humane wetenschappen ( :24%,

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs. 4.1. Gewoon secundair onderwijs. 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs. 4.1. Gewoon secundair onderwijs. 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs 4.1. Gewoon secundair onderwijs 4.1.2. Schoolbevolking per studierichting Schoolbevolking per leerjaar Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting

Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Gender in het Secundair Onderwijs per onderwijsvorm en per studierichting Algemeen secundair Meer dan 2/3 meisjes Minstens 1/3 van ander geslacht Grieks-moderne talen ( :17%, :83 Humane wetenschappen (

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus!

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Deze brochure wil voor jou een makkelijk te raadplegen bron van informatie zijn. Je kan via deze weg kennismaken met de structuur binnen SG Sint-Quintinus,

Nadere informatie

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015 Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inleiding Voor elk studiegebied in het voltijds secundair onderwijs maakten we een uitgebreide analyse van

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII [ 1 ] BIJLAGE bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII Bijlage II bij artikel 103 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst Klaar voor de toekomst Overzicht interessegebieden en studierichtingen Editie oktober 2015 Stedelijk Lyceum Het Stedelijk Lyceum vormt de brug naar jouw toekomst. In het leven heb je zoveel meer nodig

Nadere informatie

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %)

Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) Tabel 61 Profiel van de schoolverlaters, WES-enquête, juni 2012 (in %) GESLACHT Man 50,8 Vrouw 49,2 GEBOORTEJAAR 1984 of eerder 0,4 1987 3,7 1988 6,0 1989 12,0 1990 15,7 1991 19,3 1992 26,0 1993 14,6 1994

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2016-2017

Studierichtingen per school 2016-2017 Studierichtingen per school 2016-2017 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14 Inhoudsopgave HOE KIEZEN... 4 Het Beroepssecundair Onderwijs... 7 1. STUDIEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN... 9. DE LESSENTABEL... 11 3. naar de de graad... 13 4. GETUIGSCHRIFTEN... 13 De leerplicht... 14

Nadere informatie

VCLB Voor- en Noorderkempen. Nollekenstraat 7 2910 Essen Tel. 03/667.28.28 Fax. 03/669.90.46

VCLB Voor- en Noorderkempen. Nollekenstraat 7 2910 Essen Tel. 03/667.28.28 Fax. 03/669.90.46 VCLB Voor- en Noorderkempen De Zwaan 28 2930 Brasschaat Tel. 03/651.88.85 Fax. 03/653.36.10 Nollekenstraat 7 2910 Essen Tel. 03/667.28.28 Fax. 03/669.90.46 Kerkhofstraat 29 2110 Wijnegem Tel. 03/353.93.91

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Horecagerelateerd onderwijs 2012 Cijfers schooljaar 2011-2012 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7 INHOUD HOE KIEZEN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR LESSENTABEL VAN HET GO! TOELATINGSVOORWAARDEN EN ATTESTEN 10 GETUIGSCHRIFTEN 10. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 11 Infobrochure

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1 Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar Naam school naam gemeente richting 1 Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT HOUT Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT KOELING Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT WARMTE

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7

HOE KIEZEN... 4 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7 INHOUDSOPGAVE HOE KIEZEN... HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS... 7. HET ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS OF ASO... 9. HET KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS OF KSO.... HET TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS OF TSO... 5. HET

Nadere informatie

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege

Naar de tweede graad. in het Sint-Pieterscollege 2012 2] Naar de tweede graad in het Sint-Pieterscollege 2 Sint-pieterscollege Kiezen voor het ASO? In de eerste graad maakte je kennis met de voornaamste vakken van het secundair onderwijs. Bovendien kon

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2016 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2016 progressief worden ingevoerd. nieuw leerplan

Nadere informatie

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap.

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap. 1 Middenschool Ter Beuke 2 Campus Redingenhof 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring 4 IBSO Woudlucht 5 De Wijnpers scholengemeenschap leuven Hoe kan ik mijn kind inschrijven? SECUNDAIR ONDERWIJS Middenschool Ter

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

1. Evolutie graduates in MST (Maths, Science & Technology) in hoger onderwijs (Vlaamse gemeenschap)

1. Evolutie graduates in MST (Maths, Science & Technology) in hoger onderwijs (Vlaamse gemeenschap) BIJLAGE: cijfergegevens 1. Evolutie graduates in MST (Maths, Science & Technology) in hoger onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Onderstaande tabel toont diplomacijfers ( graduates ) zoals ze jaarlijks worden

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

KLAAR VOOR DE TOEKOMST STEDELIJK LYCEUM KLAAR VOOR DE TOEKOMST OVERZICHT INTERESSEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN Editie juni 2014 Stedelijk Lyceum + jouw toekomst Het Stedelijk Lyceum geeft je de basis voor jouw toekomst: niet

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Horecagerelateerd onderwijs 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Aanvraag Beslissing

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Op stap naar het Secundair Onderwijs

Op stap naar het Secundair Onderwijs Bukkersstraat 38 tel. 057216048 8900 Ieper fax 057215485 Het CLB stapt met je mee info@clb-ieper.be www.clb-ieper.be Op stap naar het Secundair Onderwijs Overzicht van het studieaanbod in de regio Westhoek

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

KLAAR VOOR DE TOEKOMST STEDELIJK LYCEUM KLAAR VOOR DE TOEKOMST OVERZICHT INTERESSEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN Stedelijk Lyceum + jouw toekomst Het Stedelijk Lyceum geeft je de basis voor jouw toekomst: niet alleen kennis, maar

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 8 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Maak van je talent je beroep. Kom naar de studiekeuzebeurs!

Maak van je talent je beroep. Kom naar de studiekeuzebeurs! STUDIE KEUZE BEURS 17.11-20.11.2015 KELDERS VAN CUREGHEM ANDERLECHT Maak van je talent je beroep. Kom naar de studiekeuzebeurs! Om de anderstalige ouders van kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

2S ]RHN QDDU HHQ VFKRRO LQ KHW KDUW YDQ /LPEXUJ " %H]RHN RQ]H ZHEVLWH ZZZ VJVT EH 6&+2/(1*(0((16&+$3 6,17 48,17,186

2S ]RHN QDDU HHQ VFKRRO LQ KHW KDUW YDQ /LPEXUJ  %H]RHN RQ]H ZHEVLWH ZZZ VJVT EH 6&+2/(1*(0((16&+$3 6,17 48,17,186 6&+2/(1*(0((16&+$3 6,17 48,17,186 +DVVHOW 6WHYRRUW =RQKRYHQ,QIRUPDWLHEURFKXUH 9ULM 6HFXQGDLU 2QGHUZLMV =21+29(1 +$66(/7 67(92257 2S ]RHN QDDU HHQ VFKRRO LQ KHW KDUW YDQ /LPEXUJ " %H]RHN RQ]H ZHEVLWH ZZZ

Nadere informatie

Schoolfiche campus Mater Dei

Schoolfiche campus Mater Dei Contactgegevens Kloosterstraat 13/17 3900 Overpelt 011 64 26 42 Schoolfiche campus Mater Dei Directie Mieke Molemans Campusdirecteur //KSO/ Patricia Hanegreefs Directeur / 2de/3de graad Martine Bollen

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 46815 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2008 3012 [2008/203046]

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs Scholen Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs 2 Scholen Beste leerling Beste ouders Welkom in de scholengemeenschap van het vrij katholiek onderwijs Boom-Bornem-Puurs! In dit boekje

Nadere informatie

ONDERWIJS BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS MET VOLLEDIG LEERPLAN

ONDERWIJS BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS MET VOLLEDIG LEERPLAN ONDERWIJS Het provinciaal onderwijs omvat een twintigtal scholen, en organiseert basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Algemene informatie kan worden bekomen bij de: Cel Provinciaal

Nadere informatie

Nij verheid en techniek

Nij verheid en techniek Nij verheid en techniek Basismechanica Bouw- en houtkunde Elektrische installaties Elektromechanica Elektrotechnieken Hout Houttechnieken Mechanische technieken T T T Studieaanbod tweede graad 19 In deze

Nadere informatie

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr.

Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. Leerlinperceptievragenlijst Secundair Onderwijs: overzicht items per schaal in de verschillende versies Schaal Items Itemnr. 0910 Itemnr. 1011 Bron item Academisch zelfconcept taal Marsh Ik haal goede

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13 s Economie -talen Studieaanbod tweede graad 13 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis belicht. De aloude criteria

Nadere informatie

ONDERWIJS BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS MET VOLLEDIG LEERPLAN

ONDERWIJS BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS MET VOLLEDIG LEERPLAN ONDERWIJS Cel Provinciaal Onderwijs - Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt (postadres) Cel Provinciaal Onderwijs - Kunstlaan 20, 3500 Hasselt (kantooradres) BASISONDERWIJS Provinciale Kleuterschool Sint-Martens-Voeren

Nadere informatie

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs. Vraag nr. 60 van 7 februari 2003 van de heer DIRK DE COCK Secundair onderwijs Duits De situatie van het vak Duits binnen het kader van het secundair onderwijs gaat erop achteruit. Die terugloop gebeurde

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider Antwoordsleutel p stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider 37 INLEIDING 1. p stap 2. Het secundaire watte??? Filmpje klasse Probeer na het bekijken van het filmpje deze vraagjes in te

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 www.kasomk.be Inhoud Uitgave november 2013 Inhoud en adressen vestigingen eerste graad 2 Beste leerling 3 Lessentabel eerste leerjaar A 4 Lessentabel

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Sociale wetenschappen en welzij n

Sociale wetenschappen en welzij n Sociale en welzij n Bio-esthetiek Humane Verzorging-voeding T 28 Studieaanbod tweede graad In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 5. Onderwijs en kinderopvang De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie