Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 Voorwoord 3 Organisatie, missie en doelstellingen 5 Facts & Figures toerisme Maastricht 7 Overnachtingscijfers Maastricht 9 Trends 10 SWOT analyse toeristisch Maastricht 11 Marketingvisie en -doelstellingen 13 Doelgroepen en doelmarkten 15 Speerpunten Samenwerking, afstemming en regie 19 Pers en communicatie 21 Marketingactiviteiten Algemeen 22 Nederland 26 Duitsland 27 België 29 Frankrijk 30 Groot Brittannië 31 Secundaire doelmarkten 33 Bijlagen 35 Evenementen 2009 Maastricht. Een Cadeautje Toeristische monitor Coverfoto: Jonathan Vos Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 2

3 Voorwoord Het zijn van een relevante schakel tussen bewoner en bezoeker enerzijds en ondernemend Maastricht anderzijds. Op een structurele wijze een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Maastricht. Dit ligt ten grondslag aan de marketingkeuzes die VVV Maastricht maakt. De ambities zijn groot in 2009: naast het behoud van de goede positie die Maastricht heeft op de Nederlandse markt moeten we op zoek naar gerichte product-markt-combinaties (PMC s) teneinde een betere bezetting tijdens midweek en laagseizoen te stimuleren. Het realiseren van onze ambitie wordt niet vergemakkelijkt door de mondiale economische ontwikkeling. Van alle betrokken partijen zal een extra inspanning worden verwacht! In het buitenland boogt Maastricht dankzij 1992 weliswaar op een grote naamsbekendheid maar bespeuren we nog onvoldoende lading van het merk, of zoals een Britse touroperator onlangs aangaf: we need to give our customers reasons to visit Maastricht now. Dit impliceert naast scherpe keuzes voor aantrekkelijke pmc s ook een realistische kijk op de haalbaarheid ervan, zeker gezien de enorme concurrentie die wereldwijd aanwezig is. Technologische ontwikkelingen dwingen tot nieuwe marketingtechnieken en uiteenlopende benaderingen van verschillende doelgroepen, daarbij inspelend op het verwachtingspatroon van de hedendaagse mondige en digitaal vaardige consument. Samenwerking was en is wat ons betreft nog steeds de enige weg naar resultaat. Uw medewerking is voor ons van vitaal belang, meer synergie bereiken we uitsluitend door het succes van samen! Marcel Knols Algemeen directeur VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 3

4 Foto: Jonathan Vos Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 4

5 Missie: De promotie van Maastricht als de meest begerenswaardige toeristische destinatie Hoofddoelstelling VVV: Door éénduidige marketing, promotie, productontwikkeling en het stimuleren van samenwerking, een significante bijdrage leveren aan een duurzame en structurele economische ontwikkeling van de stad. Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 5

6 Organisatie Directie en management Algemeen directeur is Marcel Knols. De overige leden van het management team zijn: Henriëtte Frederiks (hoofd reserveringen en hoofd ad interim informatie & bemiddeling), Esther Saris (hoofd marketing & communicatie), Math Janssen (Hoofd administratie) en Yvonne Franssen (P&O). Afdeling Informatie en bemiddeling Verantwoordelijk voor het mondeling, schriftelijk, telefonisch en digitaal beantwoorden van vragen van bewoners en bezoekers van Maastricht. De nadruk ligt op vragen over de stad Maastricht, daarnaast passeren vragen uit de regio en de rest van Nederland. De afdeling heeft ook een belangrijke bemiddelende taak tussen bezoeker en participant van VVV Maastricht. Om een inzicht te geven in gerealiseerde cijfers van afdeling in 2007: > bezoekers VVV winkel en ca bezoekers bij de VVV-balie in de ANWB winkel > telefonische en aanvragen afgehandeld > boekingen gerealiseerd bij hotellerie, via internet, balie en call-center > 800 arrangementen geboekt, met name via het call-center Afdeling Reserveringen Deze afdeling houdt zich bezig met: 1. het exploiteren van de grotten, kazematten en vestingwerken; 2. verzorgen van stadswandelingen onder leiding van VVV-gidsen; 3. het op maat maken en verzorgen van complete dagprogramma s voor groepen al dan niet begeleid door VVV-gidsen. In 2007 werden ca boekingen gerealiseerd. Afdeling Marketing en Communicatie Promotie van Maastricht als toeristische destinatie door middel van regie van éénduidige marketing en communicatie én door te communiceren met de gekozen (potentiële) doelgroepen waardoor de bezoekersaantallen en/of hun bestedingen verhogen. Verderop in het plan wordt uitgebreid ingegaan op doelstellingen en zwaartepunten van De afgelopen werd gerealiseerd: > unieke bezoekers op (2007) > unieke bezoekers op (2007) > 111 persaanvragen afgehandeld en 39 persreizen / -ontvangsten (okt okt. 2008) Raad van Toezicht VVV Maastricht is een stichting waarvan de directie verantwoording aflegt aan een vijfvoudige Raad van Toezicht, die als functie heeft de doelstellingen van VVV Maastricht te bewaken. De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke leden die niet verbonden zijn aan organisaties of bedrijven met een direct belang bij VVV Maastricht of het toerisme. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Tiny Rieken, dr. ir. Jan de Jong (voorzitter), mr. Hans Achten, Marcel Lodewick en mr. Rob Stevens. Raad van Advies Naast de Raad van Toezicht functioneert de Raad van Advies. Haar doelstelling is het bevorderen en in stand houden van de binding van VVV Maastricht met haar achterban. Voor het creëren en optimaliseren van een actueel, efficiënt en effectief beleid is een goede relatie met direct belanghebbenden van groot belang. Op dit moment hebben vertegenwoordigers van de hotellerie, detailhandel, culturele sector, dagrecreatie en Congrestoerisme zitting in deze raad. De leden van de Raad van Advies kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen over promotie, marketing en overige zaken aangaande het beleid van VVV Maastricht. Momenteel bestaat de Raad van Advies uit de volgende personen: Veronica Dirksen (namens de culturele instellingen), drs. Jo Persoon (namens de detailhandel), Harrie Beaumont (namens de horeca), René Hanssen (namens de congressector) en Cees van Stiphout (namens de dagrecreatie). Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 6

7 Facts & Figures toerisme Maastricht In twee eerder uitgevoerde studies hebben KPMG (1997) en Lagroup (2001) in opdracht van VVV Maastricht onderzoek gedaan naar de economische betekenis van toerisme voor Maastricht. In 2007 heeft VVV Maastricht besloten een vervolgonderzoek uit te laten voeren door OWP Research. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de bijlagen (toeristische monitor). Het onderzoek heeft plaatsgevonden van juli 2007 tot en met juni Dit vervolgonderzoek dient tevens als zogenaamde nulmeting, die de basis kan vormen voor een toekomstige stadsmonitor op het gebied van toerisme en economie om zo voortdurend een geactualiseerd beeld te geven van de toeristische ontwikkelingen en hun economische impact. In 2008 heeft VVV Maastricht een businesscase voor een toekomstige monitor ontwikkeld. Implementatie ervan is uiteindelijk afhankelijk van de totstandkoming van de noodzakelijke financiering. Voor VVV Maastricht is het met name van belang inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een aantal indicatoren die het toerisme zowel omzetmatig als ook in termen van werkgelegenheid volgt. Immers deze indicatoren geven inzicht in de toeristisch economische ontwikkeling van Maastricht, een belangrijk onderdeel van de doelstelling van de organisatie. Verder verschaft de monitor informatie omtrent de identiteit van de bezoeker van Maastricht. Het spreekt voor zich dat al deze gegevens relevant zijn voor de ontwikkeling en het bijstellen van beleid. Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 7

8 Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 8

9 Overnachtingscijfers Maastricht bron: CBS.nl Gasten / per jaar in Maastricht (hotels) x Periode Totaal Nederland Buitenland ,5 269,1 124, ,1 386,9 155, ,6 377,2 130, t/m juni 248, ,8 Overnachtingen / per jaar in Maastricht (hotels) x Periode Totaal Nederland Buitenland ,8 429,4 192, ,7 521,7 208, ,7 573,3 192, t/m juni 394,1 260,7 133,4 Land van herkomst / per jaar in Maastricht (hotels) x t/m juni Gast Nacht Gast Nacht Gast Nacht Gast Nacht Nederland 269,1 429,4 386,9 521,7 377,2 573, ,7 België 14, ,2 27,5 23,4 33,2 12,8 22,7 Duitsland 24, ,2 33,9 25,2 36,7 15,5 22,4 Frankrijk 12,4 19,3 15,4 20,7 10,1 13,6 9,3 13,9 Groot Brittanië 19,7 30,2 29,4 38,1 20,0 29,8 12,9 20,3 Amerika 17,1 26,6 17,2 22,9 15,6 23,4 6,3 10,8 Azië 7,9 11,1 10,6 13,5 8,7 12,4 3,5 6,1 Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 9

10 Trends Bron: trendrapport toerisme en vrije tijd 2007/2008 NRIT Media en eigen onderzoek VVV Maastricht Sociaal - demografisch Wereldbevolking blijft groeien, Nederlandse bevolking groeit sneller dan verwacht. In Maastricht en Zuid-Limburg speelt de ontvolking van de regio echter parten Chinees toerisme zal globaal sterk in belang toenemen Aantal alleenstaanden neemt toe Vergrijzing is een reëel begrip in de Westerse wereld; in Maastricht stijgt de vergrijzing relatief sneller dan gemiddeld in Nederland Hoogtepunt vergrijzing wordt in 2038 verwacht Verzilvering biedt kansen; senioren hebben veel tijd en geld, maar ook hoge kwaliteitseisen Economisch Na jarenlange economische voorspoed zien we nu een afname van de economische groei met een risico van recessie, met een dip die dieper dan gemiddeld zal zijn Nederlandse economie is tot medio 2008 zeer voorspoedig gegroeid Afzwakking voor 2008 verwacht door kredietcrisis in Amerika en sterke Euro Nederland naar verwachting in 2008 tweede exportland van Europa Investeringen dragen aanzienlijk bij aan de economie, maar zullen gaan afnemen Sprake van spanning op de arbeidsmarkt Consumentenvertrouwen daalt in Nederland sterker dan in andere EU landen Nederlands is minder aantrekkelijk voor de buitenlandse zakelijke toerist Ecologisch Ecologisch verantwoord ondernemen is in Klimaatontwikkelingen zoals hogere temperaturen, stijgende zeespiegel, veranderingen in neerslag en extreem weer zullen doorzetten Nederlandse temperatuur is sneller gestegen dan de wereldgemiddelde temperatuur Nederland denkt te kunnen profiteren van de klimaatverandering Declaration of Davós: snelle acties, duidelijke doelstellingen en te bereiken mijlpalen zijn nodig Vliegtax (per 1 juli 2008) blijft omstreden Steeds meer (nieuwe) initiatieven worden klimaatneutraal Technologisch Aandeel laptop groeit in vergelijking met de desktop sterk Steeds meer internetters mobiel online Interactiviteit internet steeds belangrijker voor producent en consument Mobiele telefoon krijgt steeds meer toepassingen Kwalitatief Combine: overladen en overvol bestaan leidt tot snackende consumenten Believe: mensen blijven op zoek naar spiritualiteit en zingeving Creative: creativiteit en commercie hebben elkaar gevonden Involve: proactieve consument laat zich steeds meer horen Survive: belang van klimaatneutrale wereld wordt door steeds meer mensen ingezien Deceive: merken moeten zich mee ontwikkelen met de relatieve leeftijd van de consument Preserve: verstedelijking en natuurschade leiden tot toenemende vraag naar rust en ruimte Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 10

11 SWOT- analyse toeristisch Maastricht 2009 Sterke punten sterk positief imago in Nederlandse taalgebied aantrekkelijke mix van bezoekmotieven centrale ligging in Euregio en tussen de groene heuvels van Zuid-Limburg Zwakke punten: versnipperde marketing & communicatie géén internationaal herkenbare landmark achterblijven meertaligheid aanbieders in de stad bereikbaarheid Kansen: uitbouwen samenwerking NMBS (Belgische Spoorwegen) ten behoeve van de Maastricht Brussel Express efficiënte aansluiting met Parijs en Londen. versterking festivalstructuur: kandidatuur Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 bundeling van krachten rondom positionering Maastricht als gastronomische hoofdstad citymarketing, regiobranding Zuid-Limburg en regionale samenwerking Bedreigingen: toenemende concurrentie alternatieven stedentrips in samenhang met bereikbaarheid per vliegtuig effecten financiële crisis Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 11

12 Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 12

13 Marketingvisie en -doelstellingen Het merk Maastricht is gekoppeld aan een drietal kernwaarden die richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van hiernavolgende marketingkeuzes: kwaliteit, allure en internationaal. De positionering van de stad door VVV Maastricht sluit aan bij geactualiseerde Stadsvisie 2030 én de Ontwikkelingsagenda stedelijk netwerk Zuid Limburg: Maastricht als culturele en innovatieve stad met een evenwichtige work-life-balance waar bedrijven zich graag vestigen en personen graag wonen, werken en recreëren. Het versterken van dit profiel moet resulteren in: meer mensen die in Maastricht e.o. willen wonen; meer bedrijven die zich (dientengevolge) in Maastricht willen vestigen en meer toeristen die in Maastricht (meerdaags) verblijven. Van meet af aan legt VVV Maastricht de focus op twee taken: 1. het informeren van bewoners en bezoekers over het actuele aanbod dat door ondernemers, instellingen en evenementen geboden wordt. 2. collectieve promotie van dit totale aanbod in de regio, binnen- en buitenland is de vanzelfsprekende toegevoegde waarde die VVV Maastricht vervolgens levert. Effectiviteit bij de uitvoering van met name deze laatste taak wordt gezocht door zoveel mogelijk met betrokken partijen samen te werken, dan wel deze te stimuleren. De uitdaging is om, gegeven beperkte menskracht en middelen, Maastricht op de kaart te zetten en de inspanningen te richten op product-markt-combinaties met de beste scoringskansen en rendement. Dit betekent dat: 1. met verschillende partijen binnen Maastricht gezocht wordt naar gemeenschappelijke clusters die nadrukkelijk inspelen op de bezoekmotieven van de bewoners / (potentiële) bezoekers; deze clusters moeten vervolgens worden omgezet in effectieve promotiecampagnes; bij voorkeur verpakt in een multimediale aanpak; 2. optimaal ingespeeld moet worden op de campagne Liefde voor het leven van de Provincie Limburg en uitgevoerd door de Samenwerkende VVV s Limburg (SVL); 3. de mogelijkheden van krachtenbundeling met Citymarketing Maastricht en Regiobranding Zuid Limburg benut moeten worden; 4. het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in het algemeen de eerste aanspreekpartner is als het gaat om internationale promotie. Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 13

14 Product-markt-combinaties Het vertrekpunt van elke effectieve promotiecampagne is zogenaamde product-markt-combinaties (pmc s): hiermee wordt bedoeld dat een bepaald aanbod specifiek wordt gekoppeld aan een bepaalde doelgroep. VVV Maastricht onderscheidt de volgende kansrijke product-markt-combinaties Citystyle Maastricht Het veelzijdige Maastricht volop fun-shopping, cultuur en galeries, wining & dining. Doel is het stimuleren van dagbezoek uit de (eu-)regio als ook het stimuleren van kort verblijf afkomstig uit alle doelmarkten: immers er is té veel te doen voor één dag en dus blijft men lekker slapen in een van de trendy hotels. Hele jaar door promoten bij alle gekozen doelgroepen in alle primaire doelmarkten. Sterren van Maastricht In de gastronomische hoofdstad stralen vele culinaire sterren, waarvan maar liefst vijf restaurants onderscheiden zijn met Michelin-sterren. Centraal in de groene regio die onder andere haar eigen wijnen en kazen produceert en waar ambachtelijkheid nog de ware betekenis van het woord heeft. Dit is onder meer te zien in culinaire winkels die Maastricht en omgeving rijk is. Sterrenkwaliteit wordt ook geboden in de vele exclusieve boetieks én in de hotellerie van Maastricht. Gericht op upperclass kwaliteitszoekers; hele jaar door promoten in alle primaire doelmarkten. Preuvenemint inzetten als aanleiding voor ontvangst van relaties uit reisindustrie en media. Cultureel Maastricht Het artistieke gezicht van Maastricht tijdens één van de vele festivals. Gericht op postmoderne levensverrijkers uit primaire doelmarkten; internationaal ligt focus op kunstprofessionals en opiniërende media. TEFAF inzetten als aanleiding voor ontvangst van relaties uit reisindustrie en media. Liefde voor het leven Overdag de weldaad van het groene heuvelland, lekker ontspannen en actief zijn (wandelen, fietsen, golf, skiën, kuren, attracties bezoeken) en na afloop verblijven in één van de sfeervolle hotels die de regio Maastricht rijk is, vanzelfsprekend hoort hier lekker eten en drinken bij. Midweek aanbod gericht op traditionele empty nesters in voor- en najaar. Hele jaar door promoten in alle primaire doelmarkten. Maastricht. Een cadeautje. Speelt in op de kracht van attracties en evenementen om Maastricht bovenregionaal extra onder de aandacht te brengen bij specifieke doelgroepen, met als doel seizoensverlening. Winterland inzetten als aanleiding voor ontvangst van relaties uit reisindustrie en media. Meet in Maastricht Het stimuleren van het zakelijk toerisme wordt uitgevoerd door het Maastrichts Congres Bureau, zusterorganisatie van VVV Maastricht. Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 14

15 Doelgroepen & Doelmarkten Individuele reizigers De door VVV Maastricht gekozen doelgroepen voor Maastricht zijn afkomstig uit het model van onderzoeksbureau Motivaction en NBTC dat gebaseerd is op sociodemografische variabelen zoals leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen enerzijds, en levensstijl, reisbehoefte en reismotivatie anderzijds. Traditionele empty nesters Een grote groep van voornamelijk 50+ die bezig zijn het werkende leven af te sluiten of dat onlangs hebben gedaan. Ze zijn gehecht aan nostalgie, zekerheid en zijn plichtsgetrouw. Ze zijn lokaal georiënteerd en gefocust op passief vermaak. Ze hebben relatief veel vrije tijd en een gemiddeld inkomen. Postmoderne levensverrijkers: Een groep mensen met uiteenlopende leeftijden (met accent op 35 tot 44 jaar), die open staat voor vernieuwing en verandering. Deze mentaliteitsgroep is tolerant, zoekt balans tussen werk en privé en heeft aandacht voor immateriële waarden. Postmoderne levensverrijkers zijn internationaal georiënteerd en gericht op belevenissen. Ze hebben een bovenmodaal inkomen en opleidingsniveau. Statusbewuste carrièrejagers Carrière maken is de centrale drijfveer voor deze groep. Statusbewuste carrièrejagers zijn individualistisch en staan open voor vernieuwing en verandering. Ze zijn ook impulsief en avontuurlijk, vrij van traditie en normen en internationaal georiënteerd. Er zitten veel 20- tot 30-jarigen in deze mentaliteitsgroep. Upperclass kwaliteitszoekers Overwegend gezinnen waarbij de kwaliteit van leven centraal staat en die zich omgeven met comfort. Werken verschaft deze mentaliteitgroep identiteit en status. De gezinnen leiden een druk bestaan en zijn politiek geïnteresseerd en historisch ingesteld. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit 40-plussers met een hoog opleidingsniveau en een bovenmodaal inkomen. Reisindustrie Dit omvat professionele tussenpersonen / wederverkopers van individuele en groepsreizen. Activiteiten van VVV Maastricht zijn erop gericht om Maastricht te positioneren als interessante bestemming zodat zij de stad opnemen in hun aanbod. Groepsbezoek en groepsreizen Het bewerken van de MICE markt voor Maastricht is qua taken en verantwoordelijkheden ondergebracht bij het Maastricht Congres Bureau. Aanvullend hierop verzorgt VVV Maastricht dat deel van de marktbewerking dat zich richt op de kleinere zakelijke en particuliere groepsbezoeken waarvoor Maastricht een interessante bestemming is. Inspanningen zijn gericht op decision makers voor georganiseerd groepsbezoek / groepsreizen op terreinen: 1. bedrijfsuitjes 2. verenigingen 3. schoolreizen Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 15

16 Foto: Jonathan Vos Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 16

17 Doelmarkten Keuzes voor doelmarkten schematisch en op hoofdlijnen weergegeven, vanzelfsprekend is per product-markt-combinatie een verfijning op z n plaats. Primaire doellanden en regio s: consumentenmarkt reisindustrie pers Individueel groep actief reactief actief reactief Maastricht (bewoners) x x x Limburg / Euregio (bewoners) x x x Nederland x x x x België x x x x Duitsland* halen x x x x Groot Brittanië* x x x Frankrijk* x x x Secundaire doellanden: Japan x x Scandinavië x x Italië x x Spanje x x VS x x China x x India x x * prioriteit ligt bij respectievelijk: Noord Rhein Westphalen, groot Parijs en groot London Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 17

18 Speerpunten : van kansrijke pmc s naar effectieve campagnes 2: schakel tussen activiteit en (inter-)nationale pers 3: wervende website basis voor online marketing 4: promotie Maastricht - Brussel - Express 5: positionering Maastricht als culturele stad aan hand van festivalstructuur Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 18

19 Samenwerking, afstemming & regie VVV Maastricht: partner in strategie en uitvoering stadspromotie. Samenwerking met partijen: inzet gericht op stimuleren verblijfs- en hoogwaardig dagtoerisme. Doel: effectieve inzet van middelen, bereiken van synergie en structurele bijdrage aan imago stad. Citymarketing Maastricht : structureel overleg met relevante partijen, waaronder de Gemeente Maastricht Verblijfstoerisme: ism SAHOT, Ambiance Hotels en andere logiesverstrekkers Culinair: ism MECC, Maastricht Culinair, Les Tables en overige stakeholders Cultuur: ism KOM, culturele instellingen, organisatie Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, Nederlands Uitburo, Euregio Maas Rijn, en anderen Funshopping: ism VBO, OIW en Centrum Management ten behoeve van promotie detailhandel algemeen, koopzondagen en extra koopmomenten Wellness en attracties: ism diverse aanbieders en partners waaronder DAL Evenementen: TEFAF, Festivalstructuur, Preuvenemint, Winterland etc. Zakelijk toerisme: uitvoering door het Maastrichts Congres Bureau ism met MECC en overige participanten Internationaal toerisme: NBTC als belangrijkste partner VVV Maastricht: partner in strategie en uitvoering in regiopromotie SVL: VVV Maastricht als mede-ontwikkelaar en -uitvoerder van provinciale campagne Limburg, liefde voor het leven MAHL: toeristische promotie binnen gemeenschappelijke eigen regio Afstemming met Regiobranding Zuid-Limburg Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 19

20 Foto: Jonathan Vos Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 20

21 Pers en communicatie Uitgangspunt Alle uitingen van VVV Maastricht worden getoetst aan volgende doelstellingen: Draagt bij aan versterking van het imago van de stad Profilering Maastricht als toeristische bestemming met kwaliteit, allure en Europese uitstraling Elke uiting speelt in op één of meerdere eerder genoemde pmc s, bezoekmotieven en/of evenementen Tekst- en beeldmateriaal / campagnes Als nummer één destinatie marketeer van toeristisch Maastricht ziet VVV Maastricht het als haar taak om steeds te investeren in actueel en wervend tekst- en beeldmateriaal van de stad. Dit materiaal kan op verzoek rechtenvrij gebruikt worden door participanten en partners van VVV Maastricht. In 2009 is er nieuw materiaal beschikbaar, zowel teksten (viertalig), foto s als filmmateriaal. Persbewerking Tijdigheid en nieuwswaarde zijn toverwoorden voor effectieve persbenadering. VVV Maastricht nodigt alle participanten uit om VVV Maastricht te voorzien van relevante informatie (tekst en beeldmateriaal) voor publicatie ervan op haar website en in nieuwsbrieven. Primaire doellanden en regio s: Nederland, België, NRW, Parijs en London Actieve benadering redacties en freelance journalisten in doelgebieden Centrale inkoop diensten buitenlandse persagenten (NRW, België, Parijs, London), al dan niet in samenwerking met NBTC Organiseren persreizen cq persontvangsten ism en in goed overleg met partijen, onder meer tijdens / ten behoeve van specifieke evenementen waaronder TEFAF, Preuvenemint, Winterland, de culturele festivals (in overleg met Theater aan het Vrijthof), jubileumprogrammering Bonnefantenmuseum en andere Investering in actuele database en netwerk journalisten in doellanden én Buitenlandse Pers Vereniging Partners van VVV Maastricht en Maastrichts Uitburo kunnen gratis gebruik maken van deze persdiensten. Voor grotere projecten kan in overleg een aanvullend pakket op maat worden samengesteld. Secundaire doellanden en -regio s: Scandinavië, Italië, Spanje, VS, Japan, China en andere Reactief: snel en accuraat beschikbaar stellen van Engelstalige informatie en beeldmateriaal Ontvangst van journalisten cq persreizen op aanvraag en ism partijen Persbewerking voor specifieke en relevante items via NBTC Communicatie met stakeholders: VVV Maastricht zal regelmatig communiceren met haar stakeholders, daarmee een platform biedend voor toeristische communicatie in / om / vanuit Maastricht. Doel is om actuele informatie aan te dragen rondom activiteiten en themacampagnes om daarmee betrokkenheid en draagvlak stimulerend. Medium: digitale nieuwsbrief. Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 21

22 Marketingactiviteiten 2009 Algemeen Campagnes De eerder genoemde kansrijke pmc s dienen te worden vertaald naar effectieve campagnes die samen met stakeholders (participerend bedrijfsleven, culturele instellingen, organisatoren van evenementen, Gemeente Maastricht en/of sponsoren) worden geïnitieerd. Speerpunt in 2009 ligt op het ontwikkelen en uitvoeren van zogenaamde blokkenplannen, d.w.z.: het uitwerken van scenario s rondom de verschillende product-markt-combinaties, die, elk met een eigen doelstelling en (financieel) ambitieniveau, op relevante manier bijdragen aan de promotie van Maastricht. Op basis hiervan wordt de concrete invulling van de campagnes bepaald. Als voorbeeld dient de campagne December in Maastricht die in het najaar 2008 werd gerealiseerd, mede op initiatief van Gemeente Maastricht (zie bijlage). Online marketing Toerisme is bij uitstek één van de sectoren waar de technologische ontwikkelingen een grote impact hebben op consumentengedrag. Reden om continue te investeren in de verdere ontwikkeling van de website van VVV Maastricht, die als spin in het web zal worden ingezet in een uitgebreide online marketing campagne in Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: Realiseren traffic naar (door o.m. Google Management, linkbuilding, reguliere marketing acties, etc.) voor wat betreft wonen, werken en bezoeken Verdere ontwikkeling website VVV Maastricht Continue actualiseren presentatie Maastricht (fotografie, film, audio en vormgeving) Optimaliseren online boekingen, meertaligheid website, zoekfunctionaliteit etc. Vertaalslag naar mobiele services (combinatie met Zicht Op Maastricht) Verdere implementatie googlemaps en relevante toepassingen Investeren in CRM ten behoeve van one-to-one marketing; opbouwen van online bezoekersprofielen, ten behoeve van specifieke doelgroepbenadering en gerichte (online) acties Onderzoeken mogelijkheden en implementeren user-generated-content Aanbieden van commerciële plekken op website aan geïnteresseerde participanten Ontwikkelen van module voor participanten om zelf onderdelen van de eigen bedrijfsinformatie op de VVV- site te bewerken Verdere verfijning van de meertaligheid van de website (Engels, Frans, Duits) Monitor: rapportages en enquêtes Brochures 2009 Nieuwe impuls Maastricht-promotie met 3 brochures die samen met bedrijfsleven vorm krijgen: Maastricht DAG: wervende brochure gericht op stad, historie, cultuur, culinair, funshopping en actief (in Zuid-Limburg). Oplage stuks, vier taalversies, gratis verspreid via verblijfsaccommodaties, via workshops, VVV winkel en website, via lezersaanbiedingen, bij alle persaanvragen etc. Maastricht NACHT: wervende brochure voor een meerdaags verblijf. Oplage stuks, vier taalversies, gratis verspreid via workshops, VVV winkel en website, via lezersaanbiedingen, bij persaanvragen etc. Maastricht GROEP: gids voor groepen, oplage stuks, drie taalversies, gratis verspreid op aanvraag via afdeling Groepsreserveringen, VVV winkel en website en via workshops. SVL: zichtbaarheid Maastricht in Limburg promotie Landelijke en internationale (UK, Duitsland en België) campagne gericht op het genereren van meer cq nieuwe gasten naar Limburg en het verstevigen van het positieve imago van provincie en stad met als pay off: Limburg, liefde voor het leven. VVV Maastricht en de aangesloten accommodaties zijn leverancier van actuele arrangementen tbv online boekingen. Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 22

23 Reisindustrie De activiteiten richting de reisindustrie komen per land specifiek aan bod. In z n algemeenheid kan worden opgemerkt dat kansen voortkomend uit de mogelijke kandidatuur Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 nadrukkelijk dienen te worden opgepakt. Een wervende communicatie richting organisatoren van culturele reizen en het organiseren van culturele kennismakingstrips voor wederverkopers zijn slechts een paar voorbeelden die VVV Maastricht vanaf 2009 zal verzorgen. Maastrichts Uitburo: culturele informatie en collectieve promotie van cultuur Sinds 2006 maakt VVV Maastricht onder het landelijke merk Uitburo de actuele programmering van Maastrichtse culturele sector gericht zichtbaar, zowel digitaal op als in print in de maanduitgave Uit! Dit culturele maandblad wordt maandelijks gratis verspreid 11 keer per jaar in een oplage van stuks; de verspreiding geschiedt middels 400 distributiepunten in de gehele provincie Limburg, met de nadruk op Maastricht. Circa abonnees van het Maastrichts Uitburo worden maandelijks voorzien van culturele tips middels de digitale nieuwsbrief UITmail! Gedurende het gehele jaar worden acties ondernomen om nieuwe abonnees te werven. Het zwaartepunt hierin lag in de acties tijdens de INKOM van de universiteit en Het Parcours. In 2009 zullen de volgende activiteiten ondernomen worden: Optimaliseren zichtbaarheid en distributie van maanduitgave Uit Verdere verknoping en aansluiting culturele instellingen tbv online ticketing (onder meer koppeling met diverse ticketingsystemen) Start meertaligheid website (ovb van financiering) Verdere implementatie googlemaps Vertaalslag naar mobiele services Verder ontsluiten database MUB ten behoeve van partners, via bijv. RSS feeds en XML export. Uitbouwen communicatie via online communities (zoals bijv. de actie cultureel daten ) Uitbouwen samenwerking (eu)regionale cultuur/toeristische partners, zoals bijv. i.h.k.v. ontwikkeling Euregionale Portal Initiëren en mede uitvoeren van collectieve campagnes in Euregio, Nederland en overige relevante doelmarkten TEFAF Deze internationaal toonaangevende beurs voor kunst en antiquiteiten is aanleiding voor VVV Maastricht voor het ondernemen van de volgende activiteiten: 1. persontvangsten in samenspraak met TEFAF 2. in samenspraak met restaurateurs ontwikkelen van een fast-dinner-logo dat inspeelt op de behoeften van met name buitenlandse consumenten 3. nieuwe invulling realiseren en organiseren van de zogenaamde TEFAF parade in samenwerking met detailhandel, Gemeente Maastricht en tijdens tefaf festival 4. onder de vlag van Chapeau, uitvoerder van TEFAF journal, zal VVV Maastricht samen met MCB vertegenwoordigd zijn op de gezamenlijke stand op TEFAF, waar MECC Maastricht, Gemeente Maastricht, Provincies Limburg (B en NL), Regiobranding Zuid Limburg, Universiteit Maastricht en Theater aanhet Vrijthof, LSO en Opera Zuid hun krachten bundelen teneinde de regio Maastricht te profileren als aantrekkelijke bestemming om te wonen, werken en recreëren. Promotie Maastricht als winkelstad In gezamenlijk overleg met VBO, OIW Centrum Management en VVV Maastricht wordt jaarlijks een promotieplan ontwikkeld en gefinancierd. VVV Maastricht heeft hierin een regisserende en uitvoerende functie. Doelstelling is om meer kopende bezoekers uit de Euregio te trekken. Marketing & Communicatie Plan 2009 VVV Maastricht / november 08 23

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Marketingplan 2011 VVV Maastricht

Inhoudsopgave Marketingplan 2011 VVV Maastricht Inhoudsopgave Marketingplan 2011 VVV Maastricht Voorwoord 3 Missie, doelstellingen en organisatie 4 Terugblik citymarketing & toeristische promotie 2010 7 Overnachtingcijfers Maastricht 10 Trends 11 SWOT

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Martine Willekens 17 juni 2014

Martine Willekens 17 juni 2014 Martine Willekens 17 juni 2014 Van Gogh Alliantie Doelen Het Van Gogh-themajaar inzetten als instrument om het bezoek aan Nederland in 2015 in het algemeen te bevorderen, en specifiek richting de locaties

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager

HollandCity. Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december Max Schreuder, Partnership Development Manager HollandCity Recreatiecongres Recreatieschap Drenthe, 1 december 2016 Max Schreuder, Partnership Development Manager Agenda 1. Ontwikkelingen toerisme (wereldwijd / Nederland) 2. HollandCity strategie 3.

Nadere informatie

Marketingplan 2010 VVV Maastricht

Marketingplan 2010 VVV Maastricht Marketingplan 2010 VVV Maastricht Inhoudsopgave Marketingplan 2010 VVV Maastricht Voorwoord 3 Quickscan: promotiekalender 2010 4 Missie, doelstellingen en organisatie 6 Terugblik citymarketing & toeristische

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Marketingplan 2012 VVV Maastricht

Marketingplan 2012 VVV Maastricht Marketingplan 2012 VVV Maastricht Marketingplan 2012 VVV Maastricht 1/36 Inhoudsopgave Marketingplan 2012 VVV Maastricht Voorwoord 3 Missie, doelstellingen en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten SESSIE ZUID-EUROPA FRANKRIJK, ITALIË EN SPANJE Jeannette Varela Noordwijk, 24 juni 2014 Thema en Doelstelling van vandaag 14,5 miljoen

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Marketingplan 2013 VVV Maastricht. Inhoudsopgave

Marketingplan 2013 VVV Maastricht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie, doelstelling en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht 8 Trends 9 SWOT analyse (toeristisch) Maastricht 11 Marketingvisie en doelstellingen 12 Speerpunten 2013

Nadere informatie

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015

De Kans. Inkomend Toerisme. Voor Overijssel. Hengelo, 2 november 2015 De Kans Inkomend Toerisme Voor Overijssel Hengelo, 2 november 2015 Perspectief & ambitie 2020 16 miljoen bezoekers 13,6 miljard euro 92.000 banen 2013 12,8 miljoen bezoekers 7,6 miljard euro 60.000 banen

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011 Wilt u ook zichtbaar zijn met uw festival in Amsterdam Festivals? Wilt u ook extra bezoekers trekken? Doe dan mee aan de multimediale marketingcampagne, ontwikkeld door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland'

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Leidschendam - 1 november 2011 Situatieschets In 2009 bezochten ruim 300.000 buitenlanders Nederland voor een internationale bijeenkomst met

Nadere informatie

Doelstellingen & campagnestrategie

Doelstellingen & campagnestrategie Holland Campagnes Doelstellingen & campagnestrategie Doelstellingen Awareness & conversie voor Nederland en de campagnepartners in Europa en Noord- Amerika Jaarlijks 1,55 miljoen internationale bezoekers

Nadere informatie

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20%

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20% 1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? 1. 163.000 2. 363.000 3. 563.000 4. 763.000 5% 20% 46% 29% 1. 2. 3. 4. 2. Hoeveel % van de Nederlanders heeft de provincie

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Nationaal. Inhoud. Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water. Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen

Nationaal. Inhoud. Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water. Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen Nationaal Zwembadcongres 2008 Hoe houdt het (openbare) zwembad het hoofd boven water John Teunissen, 13 november 2008 Inhoud Plaatsbepaling en kader Feiten en gegevens Trends en ontwikkelingen Verwachtingen

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

regionale economie lokale economie centrumbeheer detailhandel toerisme plaatsmarketing

regionale economie lokale economie centrumbeheer detailhandel toerisme plaatsmarketing regionale economie lokale economie centrumbeheer detailhandel toerisme plaatsmarketing De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 2011 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Bunnik, 23 april 2015 (x1.000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Belgische bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Potentieel buitenlandse bezoekers door internationale marketing

Potentieel buitenlandse bezoekers door internationale marketing Potentieel buitenlandse bezoekers door internationale marketing SESSIE BRAZILIË, CHINA, INDONESIË, RUSLAND, Ditte Ooms Noordwijk, 24 juni 2014 Thema sessie 14,5 miljoen bezoekers in 2020 Verwachtingen

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Loes Trip Boudewijn Bokdam Metropool Amsterdam Agenda Laatste toeristische cijfers Update Consumenten- & Tradebewerking en Onderzoek Thematische Routes Input van

Nadere informatie

MarketScan Spanje 2011

MarketScan Spanje 2011 MarketScan Spanje 2011 NBTC Onderzoek NBTC Madrid Leidschendam 3-2-2012 Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het NBTC is de leidende destinatiemarketingorganisatie

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave Marketingplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onze visie, missie en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht 8 Trends 9 Onze omgeving 11 Marketingvisie en doelstellingen 12 Speerpunten 2014 14 Regiefunctie

Nadere informatie

Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A. Reflectieverslag Vakantiebeurs

Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A. Reflectieverslag Vakantiebeurs Door: Nick, Zahra, Gaby & Demy FM5A Reflectieverslag Vakantiebeurs Inhoudsopgave INLEIDING 3 BEDRIJVEN 4 VRAGEN 6 CONCLUSIE 9 REFLECTIE 9 Inleiding Vorige week zijn wij met alle Travel & Hospitality klassen

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF 2011 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2011 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Old Holland 27 januari Volendam

Old Holland 27 januari Volendam Old Holland 27 januari Volendam Wim Rijkenberg Wethouder gemeente Edam-Volendam Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke)

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

VVV MAASTRICHT STRATEGIE

VVV MAASTRICHT STRATEGIE VVV MAASTRICHT STRATEGIE 008 BESTE PARTNER IN TOERISME 3 Het eind van 2007 is in zicht! Een bijzonder toeristisch jaar voor Maastricht. De stad werd een aantal belangrijke troeven rijker: het winkelcentra

Nadere informatie

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel Kunststedenonderzoek De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in 17 oktober 2012 Onderzoek: samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden regionale economie lokale economie centrumbeheer

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als;

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als; Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen BenW 10 juni 2016 Stand van zaken toeristisch bezoek aan Gouda 2015 Van 707.000 in 2012 naar 1 miljoen in 2017 is de toeristische ambitie

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

Staten Generaal 2013 Kennisintro

Staten Generaal 2013 Kennisintro Staten Generaal 2013 Kennisintro Vincent Nijs @centnijs inhoud Kwantitatief wereld - Europa Vlaanderen 7 miljoen buitenlandse aankomsten in 2015? Kwalitatief: tevredenheid van onze klanten? tellen is vertellen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 30-1-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new Italië

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new Italië Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new Italië Bunnik, 23 april 2015 (x1,000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Italiaanse bezoekers aan Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized Informatie & Tarieven 2013 competities magazines webinars websites boeken events e-zines get elektorized The world s most comprehensive platform for electronics professionals with a passion Elektor is

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Gemeentemuseum Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag 1 Gemeentemuseum Den Haag Niederländische Kulturoffensive auf dem deutschen Markt 2014 2016 Kunst Holland Museumbezoek tijdens vakantie NL Leisure bezoekersaantal Aandeel museumbezoek Leisure museumbezoeker

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Zwolle, 7 april 2016 Algemene info België Belgische bevolking 2015 Vlaanderen : 57% Wallonië : 32% Brussel : 11% Totaal : 11,3 milljoen

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 215 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij: 1. lange vakanties 2. korte vakanties 3. enkele reisproducten

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Voor wie? Meetingbureaus in België en het buitenland Zakenreisbureaus en beroepsfederaties Autoverhuur Logiesbedrijven Transportbedrijven...

Voor wie? Meetingbureaus in België en het buitenland Zakenreisbureaus en beroepsfederaties Autoverhuur Logiesbedrijven Transportbedrijven... ONDERZOEKSVOORSTEL Doel? Wat krijgt u? In kaart brengen en opvolgen van het profiel en gedrag van de Belgische zakenreiziger: Grootte van de Belgische zakenreismarkt (aantal reizen, overnachtingen, bestedingen)

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie