Stichting Hope to Europe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Hope to Europe"

Transcriptie

1 Stichting Hope to Europe ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Contactgegevens Stichting Hope to Europe Website: Postadres: Fruitstraat AJ Kesteren

2 Inhoud 1.Visie... 2.Doelstelling Activiteiten Beleidsplan Bestuur Vergoedingen Activiteiten Baten Lasten Notulen /bestuursvergadering Jaarverslag

3 1. Visie Stichting Hope to Europe heeft als doel: "Hoop brengen aan de mensen in Europa door: Het delen van het Evangelie van Jezus Christus Het tonen van de liefde van God door praktische hulp te verlenen aan mensen in nood Het trainen en mobiliseren van anderen mensen om hetzelfde te doen Om deze visie te bereiken hebben we 3 doelen: 1 Evangelisatie 2 Hulpverlening 3 Training 1 Evangelisatie En Hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Markus 16:15 We willen gevolg geven aan de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Het goede nieuws te brengen aan elke persoon in deze wereld. Niet alleen is het een opdracht die Jezus ons gegeven heeft, maar ook is het Gods hartsverlangen dat ieder mens Hem leert kennen. Met het goede nieuws van Jezus Christus zien wij tot op de dag van vandaag dat levens worden veranderd in een leven vol hoop. God, onze Redder, wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. - 1Timotheus 2:4 2 Hulpverlening... alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan... - Mattheus 25:40 Dit gezegde van Jezus prikkelt ons en zet ons aan Zijn voorbeeld op te volgen door hen die in nood zijn hulp te geven. Zij die geen hoop meer hebben te helpen. Wij willen laten zien wie God is en Zijn liefde aan hen tonen. Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel

4 rechtvaardig, geef de armen en behoeftige hun recht. - Spreuken 31: Training...en hun te leren zich te houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. - Mattheus 28:20 Wij hebben een groot verlangen te reageren op deze opdracht die Jezus ons gaf. Hij wil dat wij anderen leren om hetzelfde werk te doen. Door onderwijs en training te geven aan andere mensen kunnen we nog meer mensen bereiken en hen hoop brengen! Geef wat je in aanwezigheid van velen van Mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. - 2 Timotheus 2:2 2. Doelstelling 1. Het evangelie verkondigen Door te wonen in onze omgeving en actief betrokken te zijn met de mensen in de wijk, kunnen we laten zien wie Jezus is. God wil dat wij samen leven onder de mensen die Hem nog niet kennen. Zo strekken we ons uit naar de mensen in de buurt door hen het evangelie voor te leven. Niet alleen dicht bij aan de mensen in de omgeving maar ook ver weg willen we vertellen over de Liefde van Jezus. Daarom bezoeken we ook verschillende plaatsen en landen in Europa waar we het evangelie van Jezus Christus verkondigen. We doen dit door samenwerking aan te gaan met andere individuen en organisaties. Door middel van het organiseren van events en reizen, bereiken we de mensen van Europa. Hiermee tonen en verkondigen we de liefde van Jezus Christus aan de mensen die Hem nog niet kennen. Een boodschap die levens veranderend is. Zo kunnen we hoop brengen naar de mensen in Europa door het evangelie in woord en daad te verkondigen. 2. Ontmoetingsplaats creëren Een ontmoetingsplaats is een plaats waar iedereen welkom is. Wij leven en werken vanuit de overtuiging dat God ieder mens gewild heeft. Een ontmoetingsplaats is speciaal gecreëerd voor mensen die God niet kennen en geïnteresseerd zijn om Hem beter te leren kennen. Hier worden vriendschappen gebouwd en bieden we de bezoekers een luisterend oor. Deze ontmoetingsplaats heeft zijn focus op het aangaan van vriendschap. Daarom ligt de basis ook op een persoonlijke benadering. Bezoekers kunnen al hun vragen stellen over God, de bijbel, het christelijk geloof en hun levensvragen. Zo kunnen we hoop brengen naar de mensen in Europa door het creëren van een ontmoetingsplaats. 3. Zendingsreizen.

5 Om het woord van God door te geven is niet onze Bijbelkennis maatgevend. Het is ons geloof en onze vrijmoedigheid om het geloof handen en voeten te geven. Daarom organiseren wij regelmatig zendingsreizen voor verschillende doelgroepen. We reizen af naar een land binnen Europa en hebben als missie: Hoop brengen naar de mensen. We doen dit in samenwerking met plaatselijke organisaties en kerken. Samen brengen we de liefde van God aan de mensen. Onze missie van het organiseren van zendingsreizen bestaat uit: 1. Mensen in Europa in aanraking laten komen met het Evangelie van Jezus Christus 2. Deelnemers opbouwende en geloofsverdiepende momenten aanbieden. 3. Tijdens de reis geven we op een praktische manier hoop. De praktische hoop vullen we in door o.a het organiseren van verschillende sport- en spelprogramma s voor kinderen en jongeren, toerusting aan vrouwen. Vanwege de grote sociale en geestelijke armoede binnen de Europese landen geven we praktische en pastorale hulp aan mensen in nood. We bezoeken deze mensen, bemoedigen hen, geven hen kleding, voedsel of materiaal. Zo kunnen we door middel van het organiseren van reizen hoop brengen naar de mensen in Europa. 4. Events Door middel van een event kunnen we een bredere doelgroep bereiken. Daarom organiseren, faciliteren en ondersteunen wij events. De missie van de events is: 1. Bezoekers in aanraking te laten komen met het Evangelie van Jezus Christus. 2. Deelnemers die bekend zijn met het evangelie opbouwende en geloofsverdiepende momenten aan te bieden. We doen dit in samenwerking met plaatselijke organisaties en kerken. 3. Tijdens deze events geven we op praktische wijze hoop aan mensen. De praktische hoop bestaat bijvoorbeeld uit het bezoeken van lokale verpleeghuizen, asielzoekerscentra s, en het organiseren van een openluchtbijeenkomst, etc. Zo kunnen we door middel van het organiseren van events hoop brengen naar de mensen in Europa. 5. Praktische hulpverlening Door het bezoeken van mensen in de buurt die lijden en leven onder sociale armoede, geven we praktische hulpverlening. Dat kunnen bijvoorbeeld eenzamen, thuis- en daklozen, of mensen in een asielzoekerscentrum zijn. We bemoedigen hen en helpen in hun dagelijkse levensbehoeften, zoals het uitdelen van voedsel en kleding. Samen met de bevolking, kerken en lokale organisaties werken we aan structurele en/of incidentele praktische hulp aan mensen die lijden en leven onder sociale armoede. Niet alleen lokaal maar ook tijdens onze zendingsreizen voorzien we in praktische hulpverlening. Zo kunnen we door het aanbieden van praktische hulpverlening hoop brengen aan de mensen in Europa.

6 6. Pastorale hulpverlening Veel mensen gaan door moeilijke situaties in hun leven en ondervinden hier nog dagelijks problemen van. Wij willen deze mensen pastorale hulp aanbieden. Onze focus is: hen te helpen herstellen van hun innerlijke pijn en verdriet. Praktisch doen we dit door middel van persoonlijke gesprekken aan te gaan, waarin de mensen zich veilig, geliefd en begrepen voelen. We bieden hen een luisterend oor, bemoedigen, en helpen hen om hun moeilijke omstandigheden te overwinnen. Waar nodig verwijzen we hen door naar andere/gespecialiseerde hulp. Zo kunnen we door het aanbieden van pastorale hulp hoop brengen naar de mensen in Europa. 7. Coaching en Counseling Door constant te leven in pijnlijke, ongemakkelijke of ongewenste situaties kan iemand niet meer zijn zo als God het heeft bedoeld. Door middel van het aanbieden van Counseling kunnen we op een effectieve manier hulpverlening bieden, door de mens weer in balans te brengen. Wij geloven ook dat door middel van het vrijmaken van iemands potentieel hij/zij volledig in Gods bestemming kan wandelen. Daarom bieden we niet alleen Counseling aan maar ook Coaching. Door middel van het aanbieden van Coaching kunnen we de persoonlijke effectiviteit van de individuele mens vergroten. Dit kan in een één op één gesprek maar ook in een groepssetting. Hierbij maximaliseren wij de prestaties, gaven en talenten van de mensen om ons heen. Zo brengen we hoop naar de mensen in Europa door het aanbieden van Counseling en Coaching. 8. Strijden voor recht Wij helpen mensen die het slachtoffer zijn van onrecht en wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Daarom zetten wij ons in voor gerechtigheid, menswaardigheid en hoop voor de armste en meest kwetsbaren mensen in Europa. Dit kan een meisje zijn dat wordt gedwongen in de prostitutie te werken. Of bijvoorbeeld kinderen die hebben geleden onder lichamelijk, geestelijk of seksueel misbruik. We willen er zijn voor die mensen, en hen helpen te herstellen van hun innerlijke pijn en verdriet. Zo brengen we hoop naar de mensen in Europa door te strijden voor onrecht. 9. Training en Mobilisatie We willen mensen toerusten en mobiliseren om samen met ons hoop te brengen naar de mensen in Europa. In alle verschillende lagen van de maatschappij. Door dit te doen kunnen we veel meer mensen bereiken en helpen. Daarom bezoeken we verschillende kerken en organisaties om belangstellenden te trainen. Ook organiseren wij evenementen waar we mensen aanmoedigen en enthousiast maken om het goede nieuws van Jezus te brengen aan mensen die Hem nog niet kennen. Zo brengen we hoop naar de mensen in Europa door het trainen en mobiliseren van anderen belangstellenden.

7 10. Een platform creëren Wij bieden een platform aan voor belangstellenden om een samenwerkingsverband aan te gaan met ons. Met als doel om hoop te brengen naar de mensen in Europa. Door het creëren van dit platform geven wij belangstellenden de mogelijkheid hun roeping gestalte te geven. Naast een platform voor belangstellenden, werken we graag samen met partnerorganisaties of bedrijven en kerkelijke gemeentes. Zo brengen we hoop naar de mensen in Europa door een platform te creëren voor anderen belangstellenden. 3. Activiteiten Stichting Hope to Europe gaf invulling aan haar missie en visie door de afgelopen activiteiten: 1. Ontmoetingsplaats (Lunchroom) 2 Zendingsreizen 3 Events 4. Spreekbeurten 5. Seminars 6. Contacten/Relaties opbouwen bij individuele mensen en verschillende organisaties 7.Training / Mobilisatie 8.Publicatie van een boek 9. Diverse Workshops 4. Beleidsplan Stichting Hope to Europe voert de organisatie aan de hand van het volgende beleidsplan: Hope to Europe is een stichting die zich in wil zetten in Europa om de mensen Hoop te brengen. We willen een positieve inbreng hebben in Europa. Hoe ziet deze organisatie er uit? De stichting bestaan uit de volgende teams: Raad van Toezicht Bestuur Vrienden van de Stichting Lokaal Team Field workers Vrijwilligers die mee willen werken voor korte of langere tijd Samenwerkingsverband met Kerken, Organisaties, Scholen en Bedrijven Doel en Visie: Stichting Hope to Europe heeft als doel: "Hoop brengen aan de mensen in Europa door: - - Het delen van het Evangelie van Jezus Christus Het tonen van de liefde van God door praktische hulp te verlenen aan mensen in nood

8 - Het trainen en mobiliseren van anderen mensen om hetzelfde te doen Om deze visie te bereiken hebben we 3 doelen: 1 Evangelisatie 2 Hulpverlening 3 Training 1 Evangelisatie En Hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Markus 16:15 We willen gevolg geven aan de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Het goede nieuws te brengen aan elke persoon in deze wereld. Niet alleen is het een opdracht die Jezus ons gegeven heeft, maar ook is het Gods hartsverlangen dat ieder mens Hem leert kennen. Met het goede nieuws van Jezus Christus zien wij tot op de dag van vandaag dat levens worden veranderd in een leven vol hoop. God, onze Redder, wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. - 1Timotheus 2:4 2 Hulpverlening... alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan... - Mattheus 25:40 Dit gezegde van Jezus prikkelt ons en zet ons aan Zijn voorbeeld op te volgen door hen die in nood zijn hulp te geven. Zij die geen hoop meer hebben te helpen. Wij willen laten zien wie God is en Zijn liefde aan hen tonen. Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftige hun recht. - Spreuken 31: Training...en hun te leren zich te houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. - Mattheus 28:20 Wij hebben een groot verlangen te reageren op deze opdracht die Jezus ons gaf. Hij wil dat wij anderen leren om hetzelfde werk te doen. Door onderwijs en training te geven aan andere mensen kunnen we nog meer mensen bereiken en hen hoop brengen! Geef wat je in aanwezigheid van velen van Mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. - 2 Timotheus 2:2

9 Activiteiten van de Stichting Creëren van een Ontmoetingsplaats/ Lunchroom Berlijn Het "Kiezcafé" in Berlijn is speciaal opgericht voor de mensen in de lokale buurt van Hohenschönhausen. De lunchroom is gericht om vriendschappen/relaties op te bouwen. Je kunt er o.a. gezellig koffie drinken met een stuk gebak, maar ook kan je er heerlijke Nederlandse friet bestellen. Er is ook speciaal gedacht aan gezinnen met kinderen en daarom heeft de lunchroom een aparte speelruimte. Wij kijken uit naar u bezoek. Daarnaast geven wij door middel van een progamma met live muziek & thema de bezoekers de mogelijkheid gezamelijk God te leren kennen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze Facebook pagina: " Kiezcafé Hohenschönhausen". Adres: Kiezcafé Hohenschönhausen Landsberger Allee 225, Berlijn 2.Organiseren van groepsreizen Regelmatig organiseren wij groepsreizen. Samen met een groep deelnemers gaan we naar Oost- Europese landen, met als missie: hoop te brengen. Met elkaar en in samenwerking met de plaatselijke kerk brengen we de liefde van God aan de mensen in de dorpen. We bezoeken de plaatselijke markten en pleinen en vertellen mensen over het goede nieuws van Jezus Christus. Vanwege de grote sociale en geestelijke armoede in deze landen geven we ook praktische en pastorale hulp aan mensen in nood. We gaan deze mensen bezoeken, geven hen kleding, voedsel of materiaal. Ook bemoedigen we hen dan vanuit Gods woord, bidden we met hen en voor hen. 3.Events Door het organiseren van Events, kunnen we veel mensen tegelijkertijd bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus 4. Contacten/Relaties opbouwen bij individuele mensen en verschillende organisaties Regelmatig bezoekt Stichting Hope to Europe verschillende mensen en organisaties. Onze focus hierbij is relaties te bouwen met hen. Door bijvoorbeeld ook pastorale hulp te verlenen kunnen we deze mensen hoop brengen. in 2015 hebben wij bv. ouderen in verpleegtehuizen, of gezinnen in de lokale asielzoekerscentrum regelmachtig bezocht. Ook hebben we een nieuw partnerschap concept ontwikkeld en verschillende partnerschappen in 2015 met derden op gestart. Hierdoor wordt het realiseren van onze visie nog meer

10 mogelijk. (zie doelstelling 10. Een platform creëren) 5.Training / Mobilisatie We willen meer mensen toerusten en mobiliseren om samen met ons hoop te brengen naar de mensen in Europa. Door dit te doen kunnen we veel meer mensen bereiken en helpen. Daarom bezoeken we verschillende kerken en organisaties om anderen te trainen. Ook organiseren wij zelf evenementen waar we mensen aanmoedigen en enthousiast maken om het goede nieuws van Jezus te brengen aan mensen die hem nog niet kennen. In 2015 hebben we op verschillende plaatsen en Events training mogen geven aan mensen. Daarnaast is er ook veel tijd besteed aan o.a. het werven van vrijwilligers, het maken van een promotievideo, vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven zodat er meer mensen deel zullen worden van het werk van de Stichting. 6. Publicatie van een boek In het jaar 2015 hebben we de mogelijkheid gehad om een door de Stichting uitgegeven boek te opnieuw te publiceren in het Duits. Dit boek is speciaal geschreven om het doel van de Stichting nog meer te verwezenlijken. Dit jaar willen we het boek in het Engels uitgeven. Voor alle activiteiten van 2015 is een powerpoint presentatie gemaakt en aan de achterban gepresenteerd. Deze is aan te vragen via: 5. Bestuur Het bestuur van Stichting Hope to Europe bestaat uit de volgende bestuursleden: 1. Isabelle Bron Penningmeester 2. Robert Bron Voorzitter 3. Cora Bron Secretaris Werving van teamleden Dit kan ingevuld worden door bekende van een van de bestuursleden of eventueel door andere personen die ons benaderen. Voordat we mensen toe laten tot een team zal er eerst een kennismakingsgesprek plaats vinden en de uitkomst hiervan zal in het bestuur ter goedkeuring worden voor gelegd. Met goedkeuring van het bestuur zal de vrijwilliger een contract tekenen waarin de taken, verwachtingen en voorwaarden van beide kanten staan beschreven. In 2015 hebben er meerdere nieuwe vrijwilligers zich toegevoegd aan het team van Stichting Hope to Europe. 6. Vergoedingen Stichting Hope to Europe kent het volgende vergoedingen beleid:

11 Functiegroep Soort Beloning Omschrijving 1. Bestuur Onkostenvergoeding vrijwilligers/ onkostenvergoeding 2. Vrienden van de Stichting Onkostenvergoeding ontvangen geen onkostenvergoeding 3. Samenwerkingsverbanden Geen loon geen vrijwilligers vergoeding 4. Vrijwilligers Geen loon geen vrijwilligers vergoeding 7. Activiteiten 2016 De concrete activiteiten die Stichting Hope to Europe in 2016 wil organiseren om haar doelstellingen te realiseren zijn als volgt: 1. Jongeren zendingsreis Albanië 2. Woman for Woman zendingsreis Albanië 3. Internationale zendingsreis naar Roemenie 4. Diverse workshops: paasworkshop, mannenworkshop, high tea, kerstworkshop 5. Concept uitwerken voor een lunchroom mede gerund door mensen met een beperking 6. Contacten opbouwen en netwerk uitbreiden/ Pastorale bezoeken/ Coaching en Counseling 7. Een platform creëren door partnerschap aan te gaan met derden: persoonlijk partnerschap, bedrijven, scholen, kerken, organisaties 8. Spreekbeurten geven, seminars organiseren, conferenties 9. Publicatie boek Een ontmoeting met God in Engels / Albaness 10 Training / Mobilisatie 8. Baten 2015 Stichting Hope to Europe heeft in 2015 een totaal van ,00 aan baten gerealiseerd. Dit is hoofdzakelijk gerealiseerd door: 1. Giften particulier 2. Giften bedrijven 3. Acties georganiseerd door Vrienden van de Stichting 4. Giften Scholen 5. Ontmoetingsplaats (Lunchroom) inkomsten 9. Lasten 2015 Stichting Hope to Europe heeft in 2015 een totaal van ,00 aan lasten besteedt. Dit is hoofdzakelijk besteedt aan: 1. Activiteiten ( Groepsreizen, Events, etc...) 2. Presentatie 3. Drukwerk

12 4. Transport 4. Overige kosten 10. Notulen bestuursvergadering Het bestuur van Stichting Hope to Europe vergadert 12 keer per jaar. De Vrienden van de Stichting minimaal 6 x per jaar. U kunt de notulen van de laatste vergadering opvragen via: 11. Jaarverslag Stichting Hope to Europe beschikt over een jaarverslag. U kunt dit verslag opvragen via: of downloaden via de website:

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

STICHTING PRO-PULSION

STICHTING PRO-PULSION STICHTING PRO-PULSION Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30220726 Contactgegevens STICHTING PRO-PULSION Website: www.pro-pulsion.nl Email: info@pro-pulsion.nl Postadres: Achterberglaan

Nadere informatie

Stichting het Kompas

Stichting het Kompas Stichting het Kompas Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Maak God bekend in Hattem!

Maak God bekend in Hattem! Stichting De Fontein Hattem Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van

Nadere informatie

Stichting Het Nieuwe Leven

Stichting Het Nieuwe Leven Stichting Het Nieuwe Leven Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en werkwijze 3. Organisatie 4. Anbi 5. Financieel Jaarverslag 1. Inleiding Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat.

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat. Verkorte versie 2013 1. BIJBELS MANDAAT Wij vinden ons mandaat in 3 bijbelteksten: Matteüs 11:28-30; Matteüs 22:37-40 en Matteüs 28:19-20. In de eerste tekst zegt Jezus dat hij ons rust wil geven. Wij

Nadere informatie

Stichting Het Nieuwe Leven

Stichting Het Nieuwe Leven Stichting Het Nieuwe Leven Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en werkwijze 3. Organisatie 4. Anbi 5. Financieel Jaarverslag 1. Inleiding Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie,

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

To know, grow and go

To know, grow and go 1 Vanaf september 2017 start het nieuwe jeugdwerk in Mozaiek0318. Een nieuwe vorm waarin er ruimte is om het snel groeiende aantal tieners en jongeren op te vangen. En hen een plek te geven waar ze zich

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

ANBI Vineyard Amsterdam

ANBI Vineyard Amsterdam ANBI Vineyard Amsterdam RSIN: 51492172 Postadres: Vineyard Gemeente Amsterdam Spyridon Louisweg 104 1034 WR Amsterdam info@vineyardamsterdam.nl 0627424854 (Mark Hage) Bezoekadres: Zuiderkerkhof 72 1011WB

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting GA

Beleidsplan Stichting GA Beleidsplan Stichting GA 2014-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling 3 Algemene activiteiten 4 Specifieke activiteiten 5 Stimuleren en ondersteunen toename van gebed 5 Stimuleren en ondersteunen

Nadere informatie

Themadienst zondag 11 november Thema Deel je / Zijn huis!

Themadienst zondag 11 november Thema Deel je / Zijn huis! Wat is gastvrijheid? Gulheid in het ontvangen van gasten Hartelijkheid en warmte Een uitnodigende houding Een christelijke en islamitische deugd Delen om te leven betekent voor ons Micha, Marijke en Hadassa

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

20-7-2014. Algemene informatie. Ontstaan van de Genadebron = WhatsApp groep: Genadegroep Spakenburg

20-7-2014. Algemene informatie. Ontstaan van de Genadebron = WhatsApp groep: Genadegroep Spakenburg Algemene informatie Ontstaan van de Genadebron = WhatsApp groep: Genadegroep Spakenburg 1 Wat doet de app? Elkaar bemoedigen door in contact met elkaar te staan en Hem te aanbidden We delen: Bijbelteksten,

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Wezep bouwt aan verandering

Wezep bouwt aan verandering Wezep bouwt aan verandering dankbaarheid + verantwoordelijkheid dankbaarheid + verantwoordelijkheid = dienen Dienen Dienen verandert alles. Bouw mee aan verandering even voorstellen Willem-Jan van der

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s In dit financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van stichting De Kroko s in 2014. pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem Haarlem, maart 2017 Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem Inhoudsopgave 1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 1.1. Statutaire doelstelling 1.2.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 Christian Roma Support (CRS) Vierambachtsstraat 20 3023 A Rotterdam Tel. 010-4774442 info@christianromasupport.nl www.christianromasupport.nl IBAN: NL41 INGB 0005 9861 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940.

G-time Citychurch is 1 maart 2016 opgericht. Gtime is in het handelsregister geregistreerd als kerkgenootschap onder KvK nr 65565940. Beleidsplan 2016 Gtime Citychurch Dit beleidsplan is vastgesteld in de stafteamvergadering dd. 17 mei 2016. De meest actuele en geldende versie van dit beleidsdocument is te downloaden via de site www.gtimcitychurch.nl.

Nadere informatie

25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren

25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren 25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren Het is prachtig om met kinderen en jongeren op te trekken; relaties te bouwen, ze te onderwijzen, zorg voor hen te dragen en de juiste richting te wijzen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Bethel Pinksterkerk Leeuwarden

Beleidsplan. Bethel Pinksterkerk Leeuwarden Bethel Pinksterkerk Leeuwarden Bethel Pinksterkerk Leeuwarden Inhoud Inleiding 1. Geestelijke visie en doelstelling 2. Samenstelling 3. Activiteiten 4. Financiën Slotwoord Contactgegevens Bethel Pinksterkerk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E-mail vriendenvanwitrusland@live.nl ABN AMRO 43.82.29.916 Postadres Sonsbeek 4, 3334 GM Zwijndrecht KvK 51808889

BELEIDSPLAN. E-mail vriendenvanwitrusland@live.nl ABN AMRO 43.82.29.916 Postadres Sonsbeek 4, 3334 GM Zwijndrecht KvK 51808889 BELEIDSPLAN Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Wit-Rusland. De Stichting is ingeschreven bij Kamer van koophandel onder nummer 51808889. In dit beleidsplan worden de doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND Rekruteren & Begeleiden WIE ZIJN WIJ? WIJ ZIJN SAMUËL & XIMENA BEKX... al jarenlang volgen wij de Here Jezus en is het ons verlangen dat andere mensen ook Jezus Christus

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Naam van de instelling: Stichting Huisgemeente Boom des Levens RSIN (fiscaal nummer): 8161.74.374 Post- of bezoekadres

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s

Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s In dit financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van stichting De Kroko s in 2013. pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014 Jaarverslag 2014 stichting ROKI Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stichting ROKI... 3 Visie van de stichting... 3 Bestuur... 3 Het jaar 2014... 4 Voorlichting... 4 www.roki.nl... 4 Public Relations... 4 Activiteiten:...

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Samen kunnen we meer!

Samen kunnen we meer! Samen kunnen we meer! Wordt «Ons» Kinderhuis ook een beetje van u? www.kinderhuis.net «Ons Kinderhuis» is het enige kinderhuis in Vlaanderen dat het christen-zijn integreert in zijn missie WAT: we bieden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL

STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL Beleidsplan STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL Nieuweweg 225 3905 LM VEENENDAAL vineyardinternationalschool@gmail.com www.vineyardschool.nl Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

CAMA Parousia Gouda, Postbus 313, 2800 AH Gouda Telefoon:

CAMA Parousia Gouda, Postbus 313, 2800 AH Gouda Telefoon: Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften belastingaftrekbaar. Hieronder vindt u alle gegevens die nodig zijn om deze ANBI-status te behouden. Algemene gegevens CAMA Parousia

Nadere informatie

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow 2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow...2 Doelstelling...2 Christelijke grondslag...2 Organisatiestructuur...2 Werkgebied...2 Visie op armoede en armoedebestrijding...3 Doelen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Coming Home!

Strategisch beleidsplan Coming Home! Strategisch beleidsplan Coming Home! 2 maart 2015 v1.2 defiitief pagina 1 1. Inleiding In dit document wordt het strategisch beleid van de stichting Coming Home! beschreven. In dit strategisch beleid beschrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Lezen, bidden, zingen

Lezen, bidden, zingen Uitleg initiatief De Genadebank Spakenburg Lezen, bidden, zingen Jesaja 58: 6-7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2015

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2015 Jaarverslag 2015 stichting ROKI Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stichting ROKI... 3 Visie van de stichting... 3 Bestuur... 3 Het jaar 2015... 4 Voorlichting... 4 www.roki.nl... 4 Public Relations... 4 Activiteiten:...

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

Vragen Antwoorden Gaven. bijna nooit

Vragen Antwoorden Gaven. bijna nooit Ik ben heel gevoelig voor wat wel of niet goed is Ik ben de eerste die opspringt om anderen te helpen Ik vind het leuk om de leiding te hebben over mensen Ik voel het aan als anderen pijn hebben en ik

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus,

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus, 1 Preek over 1 Korintiërs 12:31 Geliefden in Christus, Lesgeven is een talent. Elke dag bezig zijn met kleuters die je onder controle moet zien te houden, dat lijkt me een hele klus. Lesgeven is een talent.

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2014-2015 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 De naam Kidron 2.2 Stichting Kidron in 2014 3 3. Organisatiestructuur 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg ANBI Rapportage 2014 Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg Informatie bestuur en stichting KvK-nummer 32088616 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Gooi-,

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

14 juni uur LRJ Kramer

14 juni uur LRJ Kramer 14 juni 2015 10.30 uur LRJ Kramer Welkom en mededelingen Votum en zegen Zingen: GK psalm 127: 1 Wet Zingen: GK gezang 119: 1 en 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-2:5 Zingen: GK psalm 146: 1-3 Tekst: 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie