PM 15 / PM 16. O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PM 15 / PM 16. O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband"

Transcriptie

1 PM 15 / PM 16 NL O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband BEURER GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / Mail:

2 Nederlands Geachte klant, We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage en lucht. Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht. Met vriendelijke groet, Uw Beurer-team 1. Algemene aanwijzingen INGEBRUIKNAME: Als u de klok wilt activeren vanuit de transportmodus, houdt u een willekeurige knop ten minste 5 seconden ingedrukt. LET OP: Met deze hartslagmeter zonder borstband kunt u uw hartslag controleren en een op uw trainingsdoel afgestemde trainingszone met boven- en ondergrens instellen. De hartslag wordt ECG-nauwkeurig bepaald en weergegeven zonder dat u een lastige borstband hoeft te dragen. Bevestig de hartslagmeter gewoon rond uw pols en raak met uw vinger respectievelijk duim de sensor aan de voorkant van de meter aan. Door een meting van de vingersensor via arm, bovenlichaam, andere arm naar de sensor op de achterkant van de hartslagmeter kan uw hartslag binnen enkele seconden ECG-nauwkeurig worden bepaald. Hierdoor is deze hartslagmeter met name geschikt voor personen die geen borstband kunnen of willen dragen en voor sporten zoals wandelen of walking. 2

3 Deze hartslagmeter beschikt tevens over een tijdfunctie, stopwatch, wekfunctie en aftellende tijdmeter. 2. Belangrijke aanwijzingen Deze hartslagmeter is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor medisch gebruik. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, vibraties en schokken. Reinig het apparaat met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen! U dient te batterijen te laten vervangen in een speciaalzaak (CR2032 3V lithiumbatterij). Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Lever de batterijen bij een dienovereenkomstige verzamelplaats of bij een winkel in. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. In geval van reclamaties dient u contact op te nemen met uw dealer of het servicepunt. Laat voor de reclamatie de batterijen vervangen. Wanneer u het apparaat hebt geopend of onjuist hebt gebruikt, vervalt de garantie. Houd er bij risicovolle sporten rekening mee dat het dragen van de hartslagmeter tot een extra risico op letsel kan leiden. Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruikshandleiding aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik. Voor het gebruik dient u te controleren of het apparaat geen zichtbare schade vertoont. Bij twijfelgevallen, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de verkoper of met de betreffende klantenservice. Deze hartslagmeter is waterdicht (50 m) en is dus geschikt voor tijdens het zwemmen. Tijdens het zwemmen mag u echter geen toetsen indrukken, dus ook geen hartslagmeting uitvoeren. Voorkom contact met zonnecrème of soortgelijke producten, omdat deze de opdruk of zelfs de kunststofdelen kunnen beschadigen. 3

4 Informeer bij uw trainer of behandelend arts naar uw waarden met betrekking tot de bovenste en onderste trainingshartfrequentie en de duur en frequentie van de training. Op deze manier realiseert u optimale trainingsresultaten. LET OP: Personen met hart- en circulatieaandoeningen of dragers van pacemakers mogen deze hartslagmeter alleen na ruggespraak met hun arts gebruiken. 3. Wetenswaardigheden Deze hartslagmeter dient ter registratie van de hartslag bij de mens. Door de verschillende instelmogelijkheden kunt u uw individuele trainingsprogramma ondersteunen en uw hartslag controleren. U dient uw hartslag tijdens de training te controleren, omdat u uw hart op deze manier kunt beschermen tegen een mogelijke overbelasting en tegelijkertijd een optimaal trainingseffect kunt behalen. De tabel bevat informatie over de trainingszone die bij u past. Uw maximale hartfrequentie daalt naarmate u ouder wordt. De trainingshartslag is daarom altijd afhankelijk van de maximale hartfrequentie. Voor de bepaling van de maximale hartfrequentie geldt de volgende vuistregel: Voor mannen: leeftijd= maximale hartfrequentie Voor vrouwen: leeftijd= maximale hartfrequentie 4

5 Het volgende voorbeeld geldt voor een 40-jarige man: = 180 Gezondheidszone Vetverbrandingszone Fitnesszone Duurtraining Anaerobe training Aandeel max % 60 70% 70 80% 80 90% % hartfrequentie Effect Versterking van het hart- en vatenstelsel Voor wie geschikt? Training Ideaal voor beginners Regeneratieve training Het lichaam verbrandt procentueel de meeste calorieën uit vet. Traint hart- en vaatstelsel, verbetert de conditie. Gewichtscontrole, -verlies Verbetert hart-longfunctie. Optimaal voor verbetering van basisconditie. Recreatieve sporters Verbetert tempohardheid en verhoogt de basissnelheid. Ambitieuze recreatieve sporters, wedstrijdsporters Zorgt voor een gerichte overbelasting van de spieren. Hoog letselrisico voor recreatieve sporters, bij ziekte: gevaarlijk voor het hart. Alleen wedstrijdsporters Fitnesstraining Duurtraining Basisconditietraining 5

6 4. Omschrijving van het hartslagmeter Lichttoets LIGHT Start/stop-toets Sensor Display MODE-toets Reset-toets Vingersensortoets Achteraanzicht van de hartslagmeter Vooraanzicht van de hartslagmeter 5. Toetsfuncties MODE Wisselen van de afzonderlijke modi Ingedrukt houden: naar de instelmodus gaan Selectie (in instelmodus) Ingedrukt houden: de instelmodus verlaten 6

7 START/STOP Display tijd-/datumweergave Start/stop (in stopwatch- en aftelmodus) Alarm aan/uit (wekfunctiemodus) Instelwaarden verhogen (in instelmodus) RESET Uursignaal aan/uit (wekfunctiemodus) Terugzetten van stopwatch en aftellende timer Instelwaarden verlagen (in instelmodus) LIGHT Achtergrondverlichting van de display gedurende ca. 3 seconden 6. Modusoverzicht Functiemodi De afzonderlijke functiemodi selecteert u met de MODE-toets. Tijdmodus Alarmmodus Wekfunctiemodus Stopwatchmodus Aftelmodus 7

8 7. Tijdmodus Tijd- en datumweergave Druk op de start/stop-toets om te wisselen tussen tijd- en datumweergave. De datumweergave schakelt na 8 seconden automatisch over naar de tijdweergave als er geen andere toets wordt ingedrukt. Bij de 12-uurs weergave (zie 6) wordt de tweede daghelft door een P in het linker displaygedeelte weergegeven. Instellen van tijd en datum Druk de MODE-toets 3 seconden in om naar de instelmodus te gaan. De secondenweergave begint te knipperen. U kunt de seconden met de start/stop- of de reset-toets op nul terugzetten. Selecteer met de MODE-toets de gegevens (minuut, uur, jaar, maand, datum) die u wilt instellen. Zodra de cijfers knipperen, kunt u de waarde met de start/stop-toets of de reset-toets instellen. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, worden de waarden snel doorlopen. Met de MODE-toets bevestigt u de invoer en gaat u naar de volgende instelling. Als de maand-dag-weergave of de dag-maand-weergave knippert, kunt u met de start/stop- of resettoets tussen de Europese datumnotatie dag-maand (d-symbool verschijnt) of de Amerikaanse datumnotatie maand-dag (m-symbool verschijnt) kiezen. Als het 12- of 24-uurs-symbool knippert, kunt u met de start/stop-toets of de reset-toets tussen de 12 of 24-uursweergave kiezen. Als het woord Beep op de display knippert, kunt u met de start/stop-toets of de reset-toets tussen bevestigingssignaal aan (on) of uit (off) kiezen. Bij een ingeschakeld bevestigingssignaal wordt bij elke toetsaanslag een korte pieptoon afgegeven. 8 Tijdmodus 8 seconden Datumweergave

9 Nadat u alle gegevens hebt ingesteld, houdt u de MODE-toets 3 seconden ingedrukt om de instelmodus te verlaten. Indien binnen 60 seconden geen toets in de instelmodus wordt ingedrukt, schakelt de hartslagmeter automatisch over op de tijdweergave. 8. Hartslagmeting Bevestig de hartslagmeter om uw pols. Leg een vinger op de sensor en laat deze minimaal 5 seconden liggen. Controleer of de sensor aan de achterkant van de behuizing contact maakt met uw huid. Er verschijnt eerst ---. Na 5 tot 8 seconden wordt de hartfrequentie weergegeven. Als het alarm voor de hartfrequentie is ingeschakeld, wordt tevens de relatieve hartslag weergegeven. Wanneer de gemeten hartslag onder de ondergrens ligt, wordt dit door een L weergegeven. Een waarde die hoger is dan de bovengrens wordt door een H weergegeven. Wanneer in de alarmmodus het door leeftijd en geslacht bepaalde hartfrequentiebereik niet is gewijzigd, wordt uw hartfrequentie op het fitnessgerelateerde intensiteitsniveau, 65% tot 85% van de maximale hartslag, grafisch weergegeven. 5 seconden nadat u de toets hebt losgelaten, schakelt de hartslagmeter weer over naar de laatste gebruikte modus. Opmerkingen en tips 1. De hartslagmeting is in elke functiemodus mogelijk. 2. Op de achterkant van de behuizing zit een sensor. De sensor moet permanent en stevig contact met uw huid maken. 3. Meet uw hartslag niet onder water. 9

10 4. Reinig de achterkant regelmatig met een vochtige doek. 5. Gebruik geen huidcrème als u een hartslagmeting wilt uitvoeren. 6. Reinig uw huid en vingers met zeep voor een betere overdracht van het signaal. 7. Bij een zeer droge of dikke huid kan er sprake zijn van problemen bij de signaaloverdracht. 8. Bevochtig uw vingertoppen of gebruik een geleidende crème. 9. Verdraai of buig uw pols niet tijdens de meting. 9. Alarmfunctie voor de hartfrequentie U kunt een trainingszone met boven- en ondergrens voor uw hartslag invoeren. Bij een hartslagmeting wordt u via een dubbele pieptoon geïnformeerd dat u buiten de ingestelde trainingszone zit en kunt u uw training dienovereenkomstig intensiveren of verminderen. Hiermee kunt u uw vastgestelde trainingsdoelen beter realiseren. 9.1 Trainingsgrenzen instellen U hebt hiervoor twee mogelijkheden: 1. Geef uw leeftijd en geslacht op en de boven- en ondergrens voor het fitnessgerelateerde prestatiebereik van 65% tot 85% van de maximale hartslag wordt automatisch berekend. De grafische staafweergave wordt geactiveerd als de aangegeven hartslagwaarden niet worden gewijzigd. 2. Bepaal de boven- en ondergrens voor de hartslag aan de hand van de gegevens in het hoofdstuk Wetenswaardigheden of vraag uw trainer of arts. Wanneer u de hartslagwaarden zelf invoert, is de grafische staafweergave niet actief. U bevindt zich in de alarmmodus. 10

11 Druk de MODE-toets 3 seconden in om naar de instelmodus te gaan. De leeftijd Age begint te knipperen. Nu kunt u uw leeftijd met de start/stop-toets en de reset-toets instellen. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, worden de waarden snel doorlopen. Met de MODEtoets bevestigt u de invoer en gaat u naar de volgende instelling. Het geslacht begint te knipperen. Selecteer het geslacht M (man) en F (vrouw) met de start/stop-toets en de reset-toets. Bevestig door op MODE te drukken. U kunt nu de aangegeven waarde met de MODE-toets bevestigen of de gewenste hartslag met de start/stop- en de reset-toets instellen. Ga voor de ondergrens net zo te werk. Nadat u alle gegevens hebt ingesteld, houdt u de MODE-toets 3 seconden lang ingedrukt om de instelmodus te verlaten. Indien binnen 60 seconden geen toets in de instelmodus wordt ingedrukt, schakelt de hartslagmeter automatisch over op de tijdweergave. 9.2 Alarm activeren Schakel met MODE over naar de alarmmodus. Als de alarmfunctie voor de hartslag al is geactiveerd en de berekende hartslaggrenzen na de invoer van leeftijd en geslacht niet zijn gewijzigd, verschijnen afwisselend om de 2 seconden 11

12 de trainingsbovengrens, de trainingsondergrens en de leeftijd en het geslacht. Als de hartslaggrenswaarden direct zijn ingevoerd, wisselt de weergave alleen tussen trainingsboven- en trainingsondergrens. Als de alarmfunctie voor de hartslag is uitgeschakeld verschijnt --- en of op de display. Druk op de start/stop-toets om de alarmfunctie voor de hartslag in- of uit te schakelen. Bij een geactiveerde alarmfunctie worden tijdens de hartslagmeting de volgende alarmen geactiveerd: Hartfrequentie ligt binnen de ingestelde trainingszone: hartslagmeter piept één keer. Hartfrequentie ligt boven de ingestelde trainingszone: hartslagmeter piept twee keer, H en bereikte hartfrequentie knippert. Hartfrequentie ligt onder de ingestelde trainingszone: hartslagmeter piept twee keer, L en bereikte hartfrequentie knippert. 12

13 10. Wekfunctiemodus Het uursignaal schakelt u in de wekfunctiemodus met de reset-toets in en uit. Wanneer het uursignaal is geactiveerd, verschijnt het belsymbool op de display en wordt er elk vol uur een signaaltoon afgegeven. De wekker schakelt u in de wekfunctiemodus met de start/stop-toets in en uit. Als de wekker is geactiveerd, verschijnt er een symbool en wordt op de opgegeven tijd gedurende 30 seconden een alarm afgegeven. Druk op een willekeurige toets (m.u.v. Light) om het alarm uit te schakelen. Alarmtijd instellen U bevindt zich in de Wekfunctiemodus. Druk de MODE-toets 3 seconden in om naar de instelmodus te gaan. De uurweergave begint te knipperen. Nu kunt u de uren met de start/stop-toets en de resettoets instellen. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, worden de waarden snel doorlopen. Met de MODE-toets bevestigt u de invoer en gaat u naar de volgende instelling. Geef de minuten op dezelfde manier op. Nadat u alle gegevens hebt ingesteld, houdt u de MODE-toets 3 seconden lang ingedrukt om de instelmodus te verlaten. Indien binnen 60 seconden geen toets in de instelmodus wordt ingedrukt, schakelt de hartslagmeter automatisch over op de tijdweergave. 13

14 11. Stopwatchmodus U bevindt zich in de stopwatchmodus. Om de stopwatch te starten, drukt u op de start/stop-toets. De weergave CHR begint op de display te knipperen. U kunt de stopwatch op elk gewenst moment stoppen door opnieuw op de start/stop-toets te drukken. De verlopen tijd wordt weergegeven. U kunt de tijd op elk gewenst moment via de start/stop-toets weer laten doorlopen. Met de reset-toets kunt u de weergave in gestopte stand op nul terugzetten. De maximale looptijd bedraagt 99 uur, 59 minuten en 59 seconden. Wanneer deze tijd wordt overschreden, begint de teller weer bij 0 uur, 0 minuten en 0 seconden. 12. Aftelmodus Instellen van de afteltijd U bevindt zich in de aftelmodus. Druk de MODE-toets 3 seconden in om naar de instelmodus te gaan. De uurweergave begint te knipperen. Nu kunt u de uren met de start/stop-toets en de reset-toets instellen. 14

15 Met de MODE-toets bevestigt u de invoer. Geef de minuten en seconden op dezelfde manier op. De maximale tijd bedraagt 99 uur, 59 minuten en 59 seconden. Nadat u alle gegevens hebt ingesteld, houdt u de MODE-toets 3 seconden lang ingedrukt om de instelmodus te verlaten. Indien binnen 60 seconden geen toets in de instelmodus wordt ingedrukt, schakelt de hartslagmeter automatisch over op de tijdweergave. Aftelmodus gebruiken Druk een keer op de start/stop-toets om het aftellen te starten. De resterende tijd wordt permanent op de display weergegeven. Om het aftellen te onderbreken, drukt u op de start/stop-toets. Als u het aftellen wilt terugzetten op de ingestelde tijd, drukt u in de gestopte stand op de reset-toets. U kunt nu een nieuwe tijd instellen. In de laatste 5 seconden voordat het aftellen afloopt, wordt een signaaltoon afgegeven voor elke resterende seconde. Wanneer de nul is bereikt, wordt er gedurende 10 seconden een signaaltoon afgegeven. Druk op een willekeurige toets (m.u.v. Light) om de signaaltoon uit te schakelen. 13. Verhelpen van storingen 1. Droge huid Gebruik een geleidende crème of bevochtig uw vingers en pols. 2. De vinger maakt geen goed contact met de sensor De vinger (niet alleen de vingertoppen!) moet plat en stevig op de sensor liggen en de meter moet rond de pols bevestigd zijn. 3. Harige armen Gebruik een geleidende crème op uw pols. 15

16 4. Hartritmestoornissen In dergelijke gevallen is een correcte hartslagmeting erg lastig en zijn onregelmatige meettijden te verwachten. 14. Batterij en verwijdering Er wordt een lithiumbatterij van het type CR2032 meegeleverd die al in het product is geplaatst. De levensduur van de batterij bedraagt ca. 30 maanden. De batterij van de hartslagmeter mag alleen door een vakman (bij elke winkel waar horlogebatterijen worden vervangen) worden vervangen. Anders vervalt de garantie. Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer ze bij uw elektrohandelaar of uw plaatselijk afvalpunt. U bent hiertoe wettelijk verplicht. Aanwijzing: Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik. Verwijder het apparaat conform Verordening 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Als u vragen hebt, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor afvalverwijdering in uw gemeente. 16 Pb Cd Hg PM _NL Vergissingen en veranderingen voorbehouden

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

TomTom GO Gebruikershandleiding

TomTom GO Gebruikershandleiding TomTom GO Gebruikershandleiding Inhoud Welkom bij navigatie met TomTom 6 Wat is er nieuw 7 Nieuw in deze release... 7 Starten 8 In de auto installeren... 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 Het navigatiesysteem

Nadere informatie

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing D 10 series Wireless DECT headset system Gebruiksaanwijzing Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 2 Omvang levering... 4 Basisstations met componenten... 4 Headset met componenten... 4

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

Forerunner. 10 Gebruikershandleiding. Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan

Forerunner. 10 Gebruikershandleiding. Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan Forerunner 10 Gebruikershandleiding Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT NL/ GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Meegeleverd Accessoires 2 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 Bovenpaneel en regelaars 5 Onderpaneel en regelaars 6 Regelaars boven- en

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M)

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Nl Waar kunt u het vinden Vind wat u zoekt in: i De vraag- en antwoordindex p. iv ix Weet u wat u wilt, maar weet u de naam van de functie niet? Zoek het op in de vraag-

Nadere informatie

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding 2009 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel.: (913) 397.8200 of (800) 800.1020

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie