Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage : Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer"

Transcriptie

1 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage : Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

2 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage : Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer in opdracht van Gemeente Amsterdam, dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) 20 november 2012 Rapportnummer: F00785/M04230-R-E02

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Aanleiding Doel van het onderzoek Leeswijzer 1 2 ONDERZOEKSMETHODIEK Doelgroepen De vragenlijst Statistische verantwoording 3 3 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 3.1 Steekproefomvang Opmerkingen per kwartaalonderzoek Eerste kwartaalonderzoek (2011-2) Tweede kwartaalonderzoek (2011-3) Derde kwartaalonderzoek (2012-1) Vierde kwartaalonderzoek (2012-2) Vijfde kwartaalonderzoek (2012-4) Bijzonderheden en aandachtspunten 6 5 BIJLAGEN 1. Vragenlijst 2. Resultaten Deur tot deur plus vervoer 3. Resultaten Kamer tot kamer vervoer

4 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De afdeling Wonen, Zorg en Samenleving (WZS) van de gemeente Amsterdam levert de voorziening aanvullend openbaar vervoer (AOV) voor cliënten. Dit vervoer wordt uitgevoerd door de vervoerders Connexxion en Transvision. Jaarlijks gaat het om ca ritten voor 75-plussers zonder beperking en een aantal specialistische doelgroepen, zoals cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met lichte en zware lichamelijke beperkingen De kwaliteit van het vervoer is belangrijk, zeker voor deze specifieke doelgroepen. Deze kwaliteit kan op verschillende manieren worden gemeten. Een van deze manieren is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder de gebruikers. WZS vindt het vervolgens belangrijk om een doorlopend actueel beeld te hebben van de klanttevredenheid van de cliënten van het AOV. Dit maakt het mogelijk om te bepalen op welke aspecten van de dienstverlening moet worden bijgestuurd en vervolgens daarvan ook de effecten inzichtelijk te maken. 1.2 Doel van het onderzoek De dienst WZS wil elk kwartaal een representatief aantal cliënten van het AOV telefonisch bevragen over hun tevredenheid ten aanzien van de gemaakte ritten met het Aanvullend Openbaar Vervoer. WZS heeft Forseti gevraagd om dit klanttevredenheidsonderzoek in totaal zeven maal uit te voeren. Voor u ligt de rapportage van het vijfde van deze zeven kwartaalonderzoeken, dat is uitgevoerd in het vierde kwartaal van Leeswijzer In het volgende hoofdstuk behandelen wij de onderzoeksmethodiek die wij hebben gehanteerd. Daarbij gaan wij ook in op de statistische verantwoording daarvan. In het derde hoofdstuk gaan wij in op de uitvoering van het onderzoek. We behandelen daarbij de respons die de enquête heeft opgeleverd en gaan in op eventuele bijzonderheden of aandachtspunten bij de interpretatie van de resultaten. De resultaten zelf hebben wij vanwege de omvang opgenomen in de bijlagen van dit rapport. Daarbij maken wij onderscheid van vier verschillende percelen (ofwel doelgroepen) waarvan sprake is. Forseti pagina 1

5 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer 2 Onderzoeksmethodiek 2.1 Doelgroepen Het AOV in Amsterdam bestaat in totaal uit vier vervoersproducten: Beschermd Vervoer: deze vorm van vervoer is bedoeld voor alle 65 plussers in de gemeente Amsterdam, zonder een lichamelijke beperking. Deur tot deur, samen reizend: Deze vorm van vervoer is bedoeld voor Amsterdammers die door een lichamelijke beperking niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Deur tot deur plus: Deze vervoersvorm is voor Amsterdammers die door een lichamelijke beperking niet met de vervoersvorm deur tot deur samen reizend kunnen reizen. Bij deze vorm is indien nodig begeleiding bij het in- en uitstappen. Kamer tot kamer vervoer: Deze vervoersvorm is voor Amsterdammers die door een lichamelijke beperking niet met de vervoersvorm deur tot deur plus kunnen reizen. Bij deze vorm is er intensieve begeleiding en worden cliënten binnen opgehaald en gebracht. De uitvoerder, de mate van begeleiding voor de cliënten en het aantal ritten per maand verschilt per doelgroep. De onderstaande tabel geeft daarvan een overzicht. Perceel/doelgroep Mate van Begeleiding Ritten per maand Individuele gebruikers per maand Beschermd vervoer Geen Deur tot deur, samenreizend vervoer Licht Deur tot deur plus vervoer Intensief Kamer tot kamer vervoer Zeer intensief, cliënt wordt zo nodig achter de voordeur opgehaald Tabel 2.1. Overzicht doelgroepen Forseti pagina 2

6 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer 2.2 De vragenlijst Voorafgaand aan het eerste kwartaalonderzoek is een vragenlijst opgesteld die gedurende alle kwartaalonderzoeken in principe ongewijzigd blijft. Door middel de vraagstelling zijn de cliënten bevraagd over verschillende kwaliteitsaspecten van het AOV zoals: op tijd komen van het voertuig; reistijd; communicatie tussen cliënt en vervoerder; serviceniveau van chauffeur alsmede telefoniste; comfort van het voertuig en rijstijl van de chauffeur; relevante achtergrondgegevens cliënt (reisbestemming); eventueel tijdelijke aanvullende vragen in kader van het meten van effectiviteit maatregelen. Daarnaast was het een belangrijke eis dat de enquête in maximaal 10 minuten moest kunnen worden afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst die bestaat uit in totaal 25 vragen. U vindt deze vragenlijst in bijlage Statistische verantwoording Zoals eerder aangegeven verschilt het aantal cliënten dat per kwartaal van één van de verschillende vervoersvormen gebruik maakt. Daarom verschilt ook het aantal geslaagde enquêtes dat per doelgroep moet worden afgenomen. Bij het bepalen van dit aantal hebben wij een betrouwbaarheidspercentage van 95% bij een maximale onnauwkeurigheidsmarge van +/- 5% als uitgangspunt gehanteerd. De benodigde netto steekproef komt daarbij voor de eerste twee doelgroepen op 400 (afgerond naar boven). Voor de derde en vierde doelgroep ligt deze eis lager, echter het aantal cliënten dat hiervoor benaderd van worden ligt ook substantieel lager. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor deze doelgroepen een grotere onnauwkeurigheidsmarge te accepteren. Forseti pagina 3

7 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer In de onderstaande tabel vindt u per doelgroep de vereiste netto respons en de bijbehorende onnauwkeurigheidsmarge bij een betrouwbaarheid van 95%. Perceel Uitvoerder Ritten per maand (gemiddeld) Beschermd vervoer Vereiste netto respons Onnauwkeurig heidsmarge +/- Connexxion ,8% Deur tot deur, samenreizend Deur tot deur plus Vervoer Kamer tot kamer vervoer Connexxion ,88% Transvision ,69% Transvision ,55% Tabel 2.2. Vereiste netto respons en bijbehorende onnauwkeurigheid bij een betrouwbaarheid van 95% Naast betrouwbaar dienen de resultaten ook representatief te zijn voor de betreffende doelgroep. Daarom hebben wij per doelgroep een aselecte steekproef getrokken uit de rittenbestanden. Deze bestanden zijn door de vervoerders zijn aangeleverd. Voor de eerste twee doelgroepen (Beschermd vervoer en Deur tot deur, samenreizend) zullen de bestanden van de afgelopen maand altijd voldoende namen bevatten om te voldoen aan de statistische eisen. De derde en vierde doelgroep (Deur tot deur plus en Kamer tot kamer vervoer) zijn echter duidelijk kleiner van omvang. Daarom is voor deze doelgroepen de mogelijkheid ingebouwd om de steekproef aan te vullen met mensen die in de maand voorafgaand aan de afgelopen maand gereisd hebben met het AOV. Het komt natuurlijk voor dat cliënten in de afgelopen maand meerdere ritten met het AOV hebben gemaakt. In dat geval is gevraagd naar de laatste rit. Forseti pagina 4

8 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer 3 Uitvoering van het onderzoek 3.1 Steekproefomvang De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde netto respons per doelgroep in elk kwartaalonderzoek. Aan de hand daarvan hebben we vervolgens de gerealiseerde onnauwkeurigheidmarge berekend. Daarbij hebben we een betrouwbaarheidspercentage van 95% als uitgangspunt gehanteerd. Perceel n marge n marge n marge Beschermd 410 4,78% 409 4,79% 406 4,81 Deur tot deur 406 4,84% 407 4,83% 407 4,83 Deur tot deur plus 112 9,14% 110 9,23% 107 9,36 Kamer tot kamer 104 9,36% 104 9,36% 105 9,31 Totaal Perceel n marge n marge n marge n marge Beschermd 406 4, ,74 Deur tot deur 408 4, ,82 Deur tot deur plus 107 9, ,14 Kamer tot kamer 96 9, ,4 Totaal Opmerkingen per kwartaalonderzoek Eerste kwartaalonderzoek (2011-2) Te zien is dat in het eerste kwartaalonderzoek (2011-2) is voldaan aan de voorafgaand aan het onderzoek gestelde eisen per doelgroep. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei. Voor de eerste drie doelgroepen zijn daarbij steekproeven getrokken uit de rittenbestanden van april Voor de vierde doelgroep volstond dit niet en is de steekproef aangevuld met mensen die in maart gebruik hebben gemaakt van het Kamer tot kamer vervoer. Forseti pagina 5

9 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Tweede kwartaalonderzoek (2011-3) Ook in het tweede kwartaalonderzoek (2011-3) is voldaan aan de voorafgaand aan het onderzoek gestelde eisen per doelgroep. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van dinsdag 9 augustus tot en met zaterdag 13 augustus. Voor de eerste drie doelgroepen zijn daarbij steekproeven getrokken uit de rittenbestanden van juli Voor de vierde doelgroep volstond dit niet en is de steekproef aangevuld met mensen die in juni en mei gebruik hebben gemaakt van het Kamer tot kamer vervoer Derde kwartaalonderzoek (2012-1) Ook in het derde kwartaalonderzoek (2012-1) is voldaan aan de gestelde eisen per doelgroep. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van dinsdag 21 februari tot en met vrijdag 24 februari. Voor de eerste twee doelgroepen zijn daarbij steekproeven getrokken uit de rittenbestanden van januari Voor de derde en vierde doelgroep volstond dit niet en is de steekproef aangevuld met mensen die in november en december gebruik hebben gemaakt van het vervoer Vierde kwartaalonderzoek (2012-2) Het vierde kwartaalonderzoek is uitgevoerd in de periode van dinsdag 29 mei tot en met maandag 4 juni Voor alle doelgroepen zijn daarbij steekproeven getrokken uit de rittenbestanden van april en mei Bij deze meting kon met betrekking tot groep 4 net niet worden voldaan aan de gestelde eis. Dit ondanks het feit dat de veldwerkperiode voor deze doelgroep is verlengd en het aantal contactpogingen voor deze groep is opgehoogd om respons verder te maximaliseren. Het belbestand voor groep 4 bevatte uiteindelijk onvoldoende namen met telefoonnummers om de eis van 100 geslaagde gesprekken te halen Vijfde kwartaalonderzoek (2012-4) Het vijfde kwartaalonderzoek is uitgevoerd in de periode van dinsdag 6 november tot en met vrijdag 9 november Voor alle doelgroepen zijn daarbij steekproeven getrokken uit de rittenbestanden van oktober. Het belbestand voor alle groepen bevatte voldoende namen met telefoonnummers om de eis van 100 geslaagde gesprekken te halen. 3.3 Bijzonderheden en aandachtspunten Het eerste onderzoek werd voorafgegaan door een pilot. Daarin hebben wij de lengte en de inhoud van de vragenlijst getest op een select aantal respondenten. Aan de hand van deze pilot zijn enkele aanvullende afspraken gemaakt over de manier waarop moet worden omgegaan met de term laatste rit. Forseti pagina 6

10 Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Omdat een reis (bijna) altijd bestaat uit twee ritten (de heen- en de terugrit) zal de laatst rit doorgaans betrekking hebben op de terugrit. Als de term laatst rit dus letterlijk wordt geïnterpreteerd zal dat als gevolg hebben dat heenritten ondervertegenwoordigd zullen zijn. Daarom is afgesproken om van elke cliënt de laatste twee ritten te selecteren. In de meeste gevallen zal het een heen- en terugreis op dezelfde dag zijn. Vervolgens is willekeurig één van deze ritten als onderwerp voor het gesprek gekozen. Het resultaat hiervan is dat heenen terugritten ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn in de enquêteresultaten. Een tweede opmerking heeft betrekking op vraag 13 en 14. Deze gaan over de marge van 15 minuten in de afgesproken aankomsttijd op het vertrekadres. Met andere woorden: de taxi mag maximaal 15 minuten vroeger of later dan deze tijd aankomen. Gevraagd wordt of de werkelijk tijd binnen deze marge valt. Uit de resultaten van het eerste kwartaalonderzoek blijkt dat ongeveer 14 procent heeft daarop nee geantwoord. Echter, verschillende malen komt het voor dat het aantal minuten te vroeg of te laat dat men vervolgens heeft opgegeven 15 of kleiner is. Aangenomen is dat het aantal minuten dat men heeft ingevuld het werkelijke aantal minuten te vroeg of te laat is, ongeacht of deze binnen deze binnen de marge van 15 minuten valt. De waarden die dit heeft opgeleverd zijn één op één opgenomen in de grafiek met de resultaten. Dit betekent dat als bijvoorbeeld een respondent heeft aangegeven dat de taxi 4 minuten te laat was, deze rit terecht is gekomen in de categorie 0 5 minuten en dat deze rit valt dus binnen de marge van 15 minuten valt. Vanaf het tweede kwartaalonderzoek is de uitleg door de enquêteur op dit punt verbeterd en is een foutmelding in geprogrammeerd als een aantal minuten wordt ingevuld dat 15 of kleiner is. De consequentie hiervan is echter dat de resultaten vanaf het tweede onderzoek niet één op één met die van het eerste kunnen worden vergeleken. Dat komt doordat de eerste drie antwoordcategorieën in de grafiek van het eerste KTO (0-5, 5-10 en 10-15) nog binnen de marge van 15 minuten vallen. Forseti pagina 7

11 Bijlagen

12 1 Vragenlijst

13 Tevredenheidonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Definitieve vragenlijst Goedemorgen/middag/avond, U spreekt met Ik bel u namens de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam. Wij bellen mensen die de afgelopen maand gebruik hebben gemaakt van het Aanvullend Openbaar Vervoer uitgevoerd door Connexxion/Transvision. De gemeente wil op deze manier op de hoogte blijven van de ervaringen van de cliënten van AOV. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van het AOV te verbeteren. Wij willen u een aantal vragen stellen over de laatste rit die u met het aanvullend openbaar vervoer hebt gemaakt. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Uitleg over de manier van vragenstellen. Algemeen 1. Hoe vaak maakt u gemiddeld gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer? Ik noem u een aantal mogelijkheden. 2 keer per week of vaker ongeveer 1 keer per week ongeveer 2 keer per maand ongeveer 1 keer per maand minder dan 1 keer per maand 2. Wat is de reden dat u met het Aanvullend Openbaar Vervoer reist? U kunt meerdere antwoorden geven. Aanvullend Openbaar Vervoer is makkelijk Aanvullend Openbaar Vervoer is gezellig Aanvullend Openbaar Vervoer is goedkoop Aanvullend Openbaar Vervoer is snel Aanvullend Openbaar Vervoer is veilig Aanvullend Openbaar Vervoer is de enige mogelijkheid (bijv. i.v.m. gezondheid) Anders, namelijk: Reserveren van de rit 3. Deze vragen gaan over de laatste rit die u met het AOV hebt gemaakt. Heeft u gebeld met de vervoerder om deze rit te bestellen? Ja Nee ga verder naar vraag 7 4. Heeft de telefoniste u naar een telefoonnummer gevraagd waarop u bereikbaar bent voor de belservice? Ja Nee Weet niet, geen antwoord

14 5. Hoe tevreden of ontevreden was u over de vriendelijkheid /behulpzaamheid van de medewerkers van de telefooncentrale? Zeer tevreden ga verder naar vraag 7 Tevreden ga verder naar vraag 7 Neutraal ga verder naar vraag 7 Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet, geen antwoord ga verder naar vraag 7 6. U geeft aan dat u ontevreden bent over de vriendelijkheid/ behulpzaamheid van de telefoniste. Wat is daarvan de belangrijkste reden? De telefoniste was onvriendelijk De telefoniste liet mij niet uitpraten De telefoniste kon mijn vragen niet goed beantwoorden (niet deskundig genoeg) Ik kon de telefoniste niet goed verstaan De telefoniste nam niet genoeg tijd voor mij De telefoniste begreep mij niet Anders, namelijk: Aankomst bij uw vertrekadres 7. Ook deze vragen gaan over de laatste rit die u met het AOV hebt gemaakt. Heeft Connexxion/Transvision u over de verwachte aankomsttijd van het voertuig gebeld? Ja Nee ga naar vraag 10 Weet niet, geen antwoord ga naar vraag Was de gegeven informatie correct? Ja, de informatie was correct ga naar vraag 10 Nee, de informatie was incorrect Weet niet, geen antwoord ga naar vraag Hoe lang zat ongeveer tussen de doorgegeven aankomsttijd en de werkelijke aankomsttijd van het voertuig? Ongeveer minuten Weet niet. Geen antwoord De rit met het Aanvullend Openbaar Vervoer 10. Wat is de bestemming van de laatste rit die u met het AOV hebt gemaakt? Medische instelling voor eigen behandeling (therapeut, arts, ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) Ziekenbezoek Vereniging/buurthuis Winkelen /winkelcentrum Uitgaan/theater/bioscoop Familie/vrienden/kennissen Kerk Dagopvang/dagbesteding Anders, namelijk:

15 11. Hoe tevreden of ontevreden was u over de vriendelijkheid/behulpzaamheid van de chauffeur tijdens die rit? Zeer tevreden ga verder naar vraag 12.1 Tevreden ga verder naar vraag 12.1 Neutraal ga verder naar vraag 12.1 Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet, geen antwoord ga verder naar vraag U geeft aan dat u (zeer) ontevreden bent over de vriendelijkheid/behulpzaamheid van de chauffeur. Wat is daarvan de belangrijkste reden? De chauffeur hielp mij niet bij het in- en/of uitstappen De chauffeur reed al weg voordat ik in mijn stoel zat De chauffeur gaf mij geen wisselgeld terug De chauffeur was niet aardig tegen mij De chauffeur beantwoorde mijn vragen niet of niet goed Anders, namelijk: 12.1 Hoe tevreden of ontevreden was u over de rijstijl van de chauffeur? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet, geen antwoord 13. Het voertuig mag 15 minuten voor of na de afgesproken tijd aankomen op het vertrekadres. Viel de aankomsttijd van uw laatste rit met het AOV binnen deze marge? Ja ga naar vraag 15 Nee Weet niet, geen antwoord ga naar vraag Hoeveel minuten voor of na het afgesproken tijdstip was het voertuig te vroeg of te laat? Aantal minuten te vroeg: Aantal minuten te laat: 15. Hoe tevreden of ontevreden was u over het op tijd komen van uw voertuig? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet, geen antwoord 16. Was u op de door u geplande tijd aanwezig op uw bestemming? Ja ga naar vraag 18 Nee Weet niet, geen antwoord ga naar vraag Hoeveel minuten na het afgesproken tijdstip was u te vroeg of te laat op uw bestemming? Aantal minuten te vroeg:

16 Aantal minuten te laat: 18. Heeft u bij deze rit gebruik gemaakt van een rolstoel? Ja Nee ga naar vraag 20 Weet niet, geen antwoord ga naar vraag Hoe tevreden of ontevreden was u over het vastzetten van uw rolstoel? Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet, geen antwoord 20. Overige vragen 21. Heeft u de afgelopen maand ook nog met andere vervoersmiddelen dan het AOV gereisd? Ja Nee ga naar vraag Met welke vervoersmiddelen reisde u dan? U kunt meerdere antwoorden geven. Taxi Gebracht en opgehaald door familie/vrienden/partner Openbaar vervoer Valys Eigen vervoermiddel (auto/fiets) Anders, namelijk: 23. A. Als u een rapportcijfer van 1 tot en met 10 zou mogen geven voor uw reizen met het AOV, welk cijfer geeft u dan?. B. Als u lager dan een 7 hebt gegeven, wat is daarvoor de belangrijkste reden? Het op tijd rijden van het AOV De bereikbaarheid van de telefooncentrale De vriendelijkheid en behulpzaamheid van de telefonistes De vriendelijkheid en behulpzaamheid van de chauffeur Het gevoel veilig vervoerd te worden Dat het vervoer 15 minuten eerder of later dan de afgesproken tijd mag aankomen op het vertrekadres Dat de reistijd een half uur langer mag duren Het minimaal een uur van te voren reserveren van een rit. Anders, namelijk: 24. Natuurlijk verwerken wij uw antwoorden anoniem. Mag de gemeente Amsterdam u eventueel terug bellen naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden? Ja. Klopt het dat uw telefoonnummer is: Nee

17 2 Resultaten Deur tot deur plus vervoer

18

19 Pagina 2 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

20 Pagina 3 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

21 Pagina 4 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

22 Pagina 5 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

23 Pagina 6 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

24 Pagina 7 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

25 Pagina 8 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

26 Pagina 9 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

27 Pagina 10 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

28 Pagina 11 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

29 Pagina 12 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

30 Pagina 13 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

31 Pagina 14 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

32 3 Resultaten Kamer tot kamer vervoer

33

34 Pagina 2 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

35 Pagina 3 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

36 Pagina 4 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

37 Pagina 5 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

38 Pagina 6 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

39 Pagina 7 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

40 Pagina 8 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

41 Pagina 9 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

42 Pagina 10 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

43 Pagina 11 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

44 Pagina 12 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

45 Pagina 13 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

46 Pagina 14 van 14 Klanttevredenheidsonderzoek Aanvullend openbaar Vervoer

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Eindrapport In opdracht van: Doelgroepenvervoer West-Friesland Augustus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RAPPORTAGE Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RegioRijder november 2017 Samenvatting In augustus en september 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013

Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden. drs. Dammis van 't Zelfde C00128B. Zoetermeer, 2 december 2013 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2013 Rapport uitgebracht aan: Stadsgewest Haaglanden drs. Dammis van 't Zelfde C00128B Zoetermeer, 2 december 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid

Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid drs. D. van 't Zelfde NEA Transportonderzoek en opleiding B.V. Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 VOORDELEN FREQUENTER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 4 2.1 Doorlopend inzicht in de klanttevredenheid 4 2.2 Bijsturen

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Weesp nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum, juni 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011

Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2011 drs. D. van t Zelfde ir. R.J.M. Poppeliers Dit rapport is uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Kenmerk R20120018a/31342000/DZE/MDU Definitief Zoetermeer, maart 2012 Het gebruik van cijfers en/of tekst

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Datum 10 december 2013 Kenmerk UTA217/Bxj/1595 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786

Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden. Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Klanttevredenheidsonderzoek RegioTaxi Haaglanden 2014 Rapport uitgebracht aan Stadsgewest Haaglanden Dammis van 't Zelfde C00128C/2014/0786 Zoetermeer, 27 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

12 november 2014. Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns. 1 van 10

12 november 2014. Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns. 1 van 10 Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns Het overzicht start met algemene informatie over de vier grote concerns van zorgverzekeraars; welke labels

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente Bussum nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2013 van de Gemeente, juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 2.1 Algemene onderzoeksopzet Wmo monitor 4 2.2

Nadere informatie

Aanvullend Openbaar Vervoer Hebt u moeite om van A naar B te komen?

Aanvullend Openbaar Vervoer Hebt u moeite om van A naar B te komen? Aanvullend Openbaar Vervoer Hebt u moeite om van A naar B te komen? Op een prettige manier naar mijn bestemming Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) is speciaal vervoer voor mensen van 75+ en mensen met een

Nadere informatie

Wmo-tevredenheidonderzoek Collectief vervoer Noord-Oost Friesland. 1 juli 2015 V1

Wmo-tevredenheidonderzoek Collectief vervoer Noord-Oost Friesland. 1 juli 2015 V1 Wmo-tevredenheidonderzoek 2014 Collectief vervoer Noord-Oost Friesland 1 juli 2015 V1 Inhoudsopgave Doelstellingen Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten Wmo-tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Vertrouwd vervoer in uw regio

Vertrouwd vervoer in uw regio Vertrouwd vervoer in uw regio Noordoost-Fryslân Ferfier boeke? Jobinder.frl of 0900-40 50 500 Jobinder De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of met behulp van hun familie, vrienden of kennissen.

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 januari 2016 VOOr wie is de OV-Taxi? De meeste buslijnen in de regio zijn gewoon toegankelijk voor iedereen, ook als u een beperking heeft. De

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek consultancy - onderzoek - monitoring Klanttevredenheidsonderzoek Stadsregiotaxi Arnhem Nijmegen November 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Stadsregiotaxi 1/18 Deze rapportage is vervaardigd door: Ronald

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Evaluatie OV-Taxi Noord-Holland

Evaluatie OV-Taxi Noord-Holland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Evaluatie OV-Taxi Noord-Holland Uitkomsten consultatie

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek Badhuiswal 3 Postbus 1149 8001 BC Zwolle tel. 038 4225780 fax 038 4216870 memo Aan Van : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland (2009-2014)

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn www.drechthopper.nl De Drechthopper De Drechthopper is collectief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-indicatie) en ouderen vanaf 75 jaar. De Drechthopper brengt u van deur tot deur of van deur

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport

Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport in opdracht van Acht deelnemende gemeenten doelgroepenvervoer

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

periode: vanaf 01-06-2011 tot 31-05-2012 vervoersgebied: Gulpen-Wittem klant categorie: Individueel, Collectief

periode: vanaf 01-06-2011 tot 31-05-2012 vervoersgebied: Gulpen-Wittem klant categorie: Individueel, Collectief periode: vanaf 01-06-2011 tot 31-05-2012 vervoersgebied: Gulpen-Wittem klant categorie: Individueel, Collectief 1 2 3 Reisdoel per vervoersgebied Van/ naar familie of vrienden Van/naar huisarts, fysiotherapeut

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gemeente Roermond Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Mei 2016 Projectnummer: 348206 Correspondentienummer: DH-2605-5040 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Gelderland 2014 Eindrapport

KTO Regiotaxi Gelderland 2014 Eindrapport Eindrapport Eindrapport in opdracht van Projectbureau Regiotaxi Gelderland datum: 17 september 2014 rapportnummer: 5067-R-E auteur(s): J. Sytsma en M. Slotema Hooikade 13 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Op de website www.regiotaxi.overijssel.nl is het mogelijk een rit te boeken, reserveringen te bekijken en geboekte ritten te annuleren. Dit is op basis

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vervoer 2013. Wat er geregeld en vergoed wordt

Vervoer 2013. Wat er geregeld en vergoed wordt Vervoer 2013 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Tegemoetkoming in de kosten Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te bezoeken? Uw basisverzekering

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur

Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur Regiotaxi Utrecht Vervoer van deur tot deur www.regiotaxiutrecht.nl Wat is Regiotaxi Utrecht Regiotaxi Utrecht is vervoer van deur tot deur, voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen.

Nadere informatie

RegioRijder Vertrouwd vervoer in uw regio. Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer IJmond

RegioRijder Vertrouwd vervoer in uw regio. Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer IJmond RegioRijder Vertrouwd vervoer in uw regio Zuid-Kennemerland Haarlemmermeer IJmond RegioRijder De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of met behulp van hun familie, vrienden of kennissen. Zij maken

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Vervoer 2014

Interpolis ZorgActief Vervoer 2014 Interpolis ZorgActief Vervoer 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 1 Tegemoetkoming in de kosten Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug 3 Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Openbaar vervoer van deur tot deur Dagelijks tussen 06:00 en 24:00 uur Reserveren? Bel 0900-11 22 44 5 (lokaal tarief) of www.rteh.nl Wat is Regiotaxi Eemland-Heuvelrug? Regiotaxi

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) DORDRECHT

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) DORDRECHT ordrecht C/) o o Q) r-f i-f C KLANTTEVREENHEISONERZOEK WET VOORZIENING GEHANICAPTEN (WVG) ORRECHT C CL C " C o! c/> o Q_ C -r N O C TT CQ o C O Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente ordrecht drs. L.

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Najaar 2012 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Najaar 2012 Datum 19 november 2012 Kenmerk UTA212/Bxj/1564 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991

reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 reserveren? bel 0900-0699 vanuit het buitenland 0031 013-5499991 Inhoudsopgave p. 4 De Regiotaxi Limburg: Regels in vogelvlucht p. 4 Wat is de Regiotaxi Limburg? p. 4 Voor wie is de Regiotaxi Limburg?

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie