oorzieningen oor de minima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oorzieningen oor de minima"

Transcriptie

1 oorzieningen oor de minima

2 Inhoudsopgave Bijzondere Bijstand 4 Langdurigheidstoeslag (voor personen tussen 21 en 65 jaar) 5 Regeling duurzame gebruiksgoederen (voor 65-plussers) 6 AV-Gemeente Top ziektekostenverzekering 7 Amstelveenpas 8 Bijdrage woonlastenfonds 10 Kwijtschelding afvalstoffenheffing en hondenbelasting 10 Tegemoetkoming Wet kinderopvang 10 Balans Schuldhulpverlening 11 Voorzieningen voor gehandicapten en ouderen 12 Toeslagen rijksoverheid 12 Nuttige links 13 Openingstijden Wmo-loket 15 Bij deze brochure hoort een inlegvel met een overzicht van de actuele normen van de Wet werk en bijstand, (WWB-normen of bijstandsnormen). Zit deze er niet bij? Vraag het op via de gemeente (020) of kijk op 2

3 Voorzieningen voor de minima Als u rond moet komen van een minimuminkomen, kunt u recht hebben op bepaalde regelingen of minimavoorzieningen. U heeft een minimuminkomen als uw inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt. Het maakt in principe niet uit of u inkomen heeft uit werk, bijstand of een andere uitkering. De gemeente Amstelveen heeft een aantal (minima)regelingen om u te helpen bij noodzakelijke, bijzondere uitgaven, om u korting te verlenen of zelfs kwijtschelding èn een regeling zodat u kunt meedoen aan sociale en culturele activiteiten. De gemeente Amstelveen voert de volgende minimaregelingen uit: bijzondere bijstand, waaronder computerregeling voor kinderen langdurigheidstoeslag regeling duurzame gebruiksgoederen AV-Gemeente Top ziektekostenverzekering Amstelveenpas en doelgroepuitkeringen, waaronder de categoriale regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bijdrage woonlastenfonds kwijtschelding afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Daarnaast vindt u in deze brochure informatie over: tegemoetkoming Wet kinderopvang Balans Schuldhulpverlening voorzieningen voor gehandicapten en ouderen toeslagen rijksoverheid. Voor meer informatie of voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Amstelveen. 3

4 Bijzondere Bijstand Wanneer het om noodzakelijke, bijzondere kosten gaat, kan in principe iedere Amstelveense burger een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. De consulent vraagt u dan om bepaalde gegevens te overleggen. In ieder geval vindt er een vergelijking plaats van uw inkomen met de geldende bijstandsnorm (WWB-norm). Dit geldt ook voor uw vermogen. De normen veranderen elk half jaar. In de brochure vindt u een inlegvel met de huidige WWB-normen. Inkomen Wanneer uw inkomen iets hoger is dan de voor u geldende WWB-norm, kan het toch de moeite zijn bijzondere bijstand aan te vragen. De consulent minimaregelingen kan u hierover informeren. Een belangrijk criterium is dat er sprake moet zijn van noodzakelijke, bijzondere kosten. Vormen van bijstand Bijstand krijgt u soms als gift en soms in de vorm van een lening. bijstand om niet (als gift). Bijvoorbeeld in geval van bijzondere noodzakelijke kosten zoals pedicure en de eigen bijdrage thuiszorg bijstand als lening. Bijvoorbeeld in het geval van verhuis- en inrichtingskosten of bij aanschaf van een babyuitzet. Voor meer informatie of voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmoloket van de gemeente Amstelveen. Een greep uit mogelijke uitgaven die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand: de eigen bijdrage voor (medische) voorzieningen en behandelingen zoals: bril, persoonsalarm, gehoorapparaat, tandarts en psychologische hulp pedicure kosten van bewindvoering (niet voor WSNP bewindvoering) meerkosten in verband met een dieet doorbetaling vaste lasten, bijvoorbeeld bij opname in een AWBZ-instelling extra kosten voor kledingslijtage en waskosten bij ziekte of handicap bijzondere reiskosten, bijvoorbeeld eigen bijdrage ziekenvervoer woonkostentoeslag, tegemoetkoming in huur- of hypotheeklasten verhuis- en inrichtingskosten (hiervoor gelden andere voorwaarden, waaronder een aanmerkelijk lagere norm wat betreft inkomen en vermogen). Computers voor kinderen (8 tot 18 jaar) voor schoolgaande kinderen van minima tussen 8 en 18 jaar worden gratis computers verstrekt. Het gaat om maximaal één PC per huishouden voor een periode van vier jaar als u over een Amstelveenpas beschikt, kunt u ook een vergoeding aanvragen voor uw internetaansluiting. Het inkomen mag maximaal 110% van de WWB-norm bedragen en het vermogen mag niet hoger zijn dan de maximale WWB bedragen. Om een aanvraagformulier voor de gratis computer aan te vragen, belt u het Wmo-loket van de gemeente Amstelveen, (020) U kunt het formulier ook downloaden van 4

5 Langdurigheidstoeslag (voor personen tussen 21 en 65 jaar) De langdurigheidstoeslag is een aanvullende uitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen. Het is onderdeel van de Wet werk en bijstand (WWB). De langdurigheidstoeslag is alleen aan te vragen door personen tussen 21 en 65 jaar oud. Om voor deze toeslag in aanmerking te komen is uw inkomen al 3 jaar niet hoger dan 110% van de WWBnorm. Bovendien beschikt u over een vermogen dat niet hoger is dan de maximale bedragen volgens de WWB. U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen. Studenten komen niet in aanmerking voor langdurigheidstoeslag. Met student bedoelen we personen van 18 jaar of ouder die inkomen ontvangen in het kader van de Wet studiefinanciering (WSF) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Wanneer u een WWB uitkering ontvangt kunt u uw langdurigheidstoeslag aanvragen via uw vaste klantmanager van de gemeente Amstelveen, afdeling Werk & Inkomen. Meer informatie over de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de WWB-normen vindt u op het inlegvel. Voor meer informatie of voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Amstelveen. 5

6 Regeling duurzame gebruiksgoederen (voor 65-plussers) Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld uw wasmachine of koelkast kapot gaat en u daardoor voor een te grote uitgave komt te staan. Dan biedt de Regeling voor duurzame gebruiksgoederen wellicht uitkomst. Als uw inkomen en vermogen drie opeenvolgende jaren laag is, komt u onder bepaalde voorwaarden hiervoor in aanmerking. U komt in aanmerking wanneer u: ouder bent dan 65 jaar tenminste 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor bijzondere bijstand een inkomen ontving van maximaal 110 % van de geldende WWB-norm een zelfstandige huishouding voerde in deze periode een vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, waarde eigen huis, auto) heeft dat niet meer is dan de maximale bedragen volgens de WWB (zie het inlegvel). Voor een éénpersoonshuishouden geldt een maximaal bedrag aan bijzondere bijstand van 750 per drie jaar. Voor een huishouden dat uit meerdere personen bestaat, geldt een maximum van 900 per drie jaar. Voor meer informatie of voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Amstelveen. 6

7 AV-gemeente Top ziektekostenverzekering Amstelveen biedt alle huishoudens met een laag inkomen de mogelijkheid zich voordelig aan te sluiten Om deel te kunnen nemen aan deze collectieve ver- Voorwaarden tot deelname bij de basis en aanvullende verzekering die de gemeente collectief heeft afgesloten bij zorgverzeke- voorwaarden: zekering dient u te voldoen aan de volgende raar Zorg en Zekerheid. De gemeente Amstelveen u woont in Amstelveen betaalt een deel van de premie. uw inkomen mag inclusief vakantietoeslag niet De basisverzekering, in combinatie met de aanvullende verzekering, garandeert een zo compleet uw vermogen is lager dan de maximale bedragen hoger zijn dan 110% van de WWB-norm mogelijke dekking van allerlei medische kosten, volgens de WWB (Wet werk en bijstand) ) zoals voor bijvoorbeeld tandarts, bril en lenzen, u bent geen student. Met student bedoelen we orthodontie en eigen bijdrage thuiszorg. personen van 18 jaar of ouder die inkomen ontvangen in het kader van de Wet studiefinanciering De basisverzekering (WSF) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage De gemeente biedt een collectieve basisverzekering en schoolkosten (WTOS). aan bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Omdat het een collectieve verzekering betreft, geeft zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een premiekorting ringspakketten en premies neemt u contact op met Voor meer informatie over de inhoud van de verzeke- van 10%. Zorg en Zekerheid (071) of kijkt u op De aanvullende verzekering AV-gemeente Top Deelnemers aan de AV-Gemeente Top hebben de Voor meer informatie of voor het bespreken van uw meest complete dekking voor het tarief van een persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmoloket van de gemeente Amstelveen. minder uitgebreide aanvullende verzekering (AV-gemeente Top). Bovendien krijgen ze hierop ook 12% korting van Zorg en Zekerheid. Kinderen tot 18 jaar De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis. Ook de aanvullende verzekering AV-Gemeente Top is voor kinderen tot 18 jaar gratis, maar alleen als de ouder(s) gekozen hebben voor de AV-Gemeente Top. 7

8 Amstelveenpas Met de Amstelveenpas zijn kortingen mogelijk op allerlei culturele en sociale activiteiten. Als u een minimuminkomen heeft, kunt u hiervoor in aanmerking komen. Met de pas kunt u gebruik maken van vaste kortingen en van doelgroepuitkeringen. Naast vaste kortingen zijn er ook aanbiedingen voor pasgebruikers. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan een pretpark, museum of voor een boot-/bustocht. U ontvangt hierover informatie van de gemeente. Op vertoon van een geldige pas, kunt u bij bepaalde instellingen vaste kortingen krijgen. De Amstelveenpas is er voor verschillende doelgroepen. Voor de volgende doelgroepen hebben we de onderstaande regelingen: 75% korting korting op de Amstelveense vakantiekampen. Personen woonachtig in dienstverleningswoningen Amstelveenpashouders die in een woning met dienstverlening wonen, kunnen ieder jaar een éénmalige uitkering van maximaal 205 aanvragen. Deze bijdrage geldt wanneer u extra servicekosten hebt voor specifieke dienstverlening in verband met handicap of ouderdom. Woningen met dienstverlening zijn bijvoorbeeld aanleunwoningen, serviceflats of zelfstandige woningen voor personen met een lichamelijke beperking waarvoor een medische indicatie nodig is. Jongeren tot 18 jaar korting op contributie sportclubs, culturele activiteiten en attributen: jongeren krijgen 450 per jaar voor een sportuitrusting, clubgeld of culturele activiteiten zoals muziek- en danslessen Internetvergoeding: pashouders met kinderen vanaf zes jaar kunnen een vergoeding aanvragen voor internetgebruik van 240 per jaar per huishouden schoolregeling basis- en middelbaar onderwijs: deze regeling is bestemd voor uitgaven zoals de ouderbijdrage, het schoolreisje en schoolbenodigdheden. Voor basisschool leerlingen bedraagt de regeling 75 per jaar per kind en voor middelbare school leerlingen kunt u 150 per jaar per kind ontvangen 75% korting op zwemles: deze regeling is bedoeld voor diploma A t/m C zwemlessen voor kinderen en jongeren Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (categoriale regeling) Als u tot deze doelgroep hoort, kunt u onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een tegemoetkoming van 225 per huishouden ontvangen. Deze bijdrage heeft vooral tot doel de verborgen kosten te betalen. Voorbeelden hiervan zijn extra energiekosten, hogere telefoonkosten of hogere kosten van dagelijkse boodschappen als een goedkope supermarkt niet bereikbaar is. Deze kosten zijn moeilijk aan te tonen met bonnen. Gehandicapten Als u een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt krijgt u als houder van een geldige Amstelveenpas, de kosten van de GGD-keuring terug. Dit geldt alleen bij toekenning van de gehandicaptenparkeerkaart. 8

9 U komt in aanmerking voor de Amstelveenpas: Wanneer u in de gemeente Amstelveen woont en: als uw inkomen inclusief vakantietoeslag niet hoger is dan 110% van de WWB-norm uw vermogen lager is dan de maximale bedragen volgens de WWB-norm u geen student bent (u ontvangt dus géén uitkering in het kader van de Wet studiefinanciering (WSF) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)). Meer informatie leest u in de folder goedkoper uit met de Amstelveenpas. Voor meer informatie of voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmoloket van de gemeente Amstelveen. 9

10 Bijdrage woonlastenfonds Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de maandelijkse woonlasten voor huur (minus de huurtoeslag) en energiekosten (gas, water en electra). De gemeente berekent de hoogte van de maandelijkse bijdrage uit het woonlastenfonds waar u recht op heeft. De maandelijkse bijdrage waarop u kunt rekenen is maximaal 32,50. U komt in aanmerking voor een bijdrage uit het woonlastenfonds: als u jonger bent dan 65 jaar en uw inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende WWB-norm als u 65 jaar of ouder bent en uw inkomen niet hoger is dan 125% van de voor u geldende WWB-norm uw vermogen niet hoger is dan het maximum volgens de WWB-norm uw totale maandelijkse woonlasten minimaal 32% van het netto gezinsinkomen bedragen. Voor meer informatie of voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmoloket van de gemeente Amstelveen. Kwijtschelding afvalstoffenheffing en hondenbelasting Als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft komt u wellicht in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en/of hondenbelasting. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de gemeente Amstelveen, afdeling Belastingen. Zorg ervoor dat u de aanvraag indient ten laatste drie maanden na de laatste betaling van uw afvalstoffenheffing of hondenbelasting. Tegemoetkoming Wet kinderopvang Ouders die werk en zorg combineren, krijgen een inkomensafhankelijke overheidssubsidie voor de kosten van kinderopvang. Het Rijk betaalt deze en verrekening vindt plaats via de Belastingdienst. Ouders zoeken zelf een kinderopvangorganisatie die het beste aansluit op hun situatie en wensen. Werkgevers zijn verplicht aan kinderopvang bij te dragen. Heeft u geen werkgever, dan kunt u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente of UWV Werkbedrijf. Bijvoorbeeld als u een traject volgt dat tot werk leidt of op grond van een medische en/of sociale indicatie. Het Rijk definieert de volgende doelgroepen waarvoor de gemeente de werkgeversbijdrage betaalt: uitkeringsgerechtigden die een re-ïntegratie traject volgen en een uitkering ontvangen in het kader van: Wet werk en bijstand (WWB) Algemene nabestaandenwet (ANW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) studenten: personen van 18 jaar of ouder die inkomen ontvangen in het kader van de Wet studiefinanciering (WSF) of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen tienermoeders die een opleiding volgen personen die inkomsten ontvangen uit arbeid, aangevuld met een WWB (Wet werk en bijstand) uitkering. Voor meer informatie over de voorwaarden, neem contact op met de gemeente Amstelveen, afdeling Belastingen (020)

11 De gemeente is tevens verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van een sociaalmedische indicatie. Voor de tegemoetkoming van de Belastingdienst neemt u contact op met de Belastingdienst of kijk op Voor algemene informatie over kinderopvang, raadpleeg het Register Kinderopvang op Voor meer informatie of voor het bespreken van uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Amstelveen. Balans Schuldhulpverlening Soms gebeurt het helaas. Rekeningen stapelen zich op, schuldeisers staan op de stoep en in het ergste geval dreigt u uit uw huis te worden gezet. In zo n situatie is het raadzaam hulp te vragen bij uw financiën. Om het echter niet zo ver te laten komen, is het verstandig dit op tijd te doen. U kunt zich aanmelden bij Balans Schuldhulpverlening. Een consulent Schuldhulpverlening kijkt samen met u naar de mogelijkheden. Soms is een korte periode van begeleiding al voldoende. In andere gevallen is schuldbemiddeling of schuldsanering de oplossing. Er gelden wel bepaalde spelregels bij schuldhulpverlening. Zo wordt van u verwacht dat u volledig meewerkt aan de geboden oplossing. U maakt geen nieuwe schulden en komt de gemaakte afspraken stipt na. Maar ook hulpverlenende instanties moeten zich aan bepaalde voorwaarden houden. Balans moet zich bijvoorbeeld houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening, neem contact op met de gemeente Amstelveen, Balans Schuldhulpverlening (020) en vraag naar een consulent Schuldhulpverlening. Meer informatie hierover vindt u in de folder Groeien de schulden u boven het hoofd?. 11

12 Voorzieningen voor gehandicapten en ouderen Een lichamelijke beperking, ziekte of hoge leeftijd kan het zelfstandig functioneren behoorlijk in de weg staan. De gemeente Amstelveen heeft met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om inwoners te helpen die hiervan in het dagelijkse leven problemen ondervinden. Vanuit de Wmo worden diverse voorzieningen geboden die het mogelijk moeten maken om te participeren in het leven van alle dag. U kunt denken aan woningaanpassingen, individuele vervoersvoorzieningen, rolstoelen, regiovervoer en hulp bij het huishouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmoloket van de gemeente. U kunt ook de brochures Voorzieningen voor gehandicapten en ouderen, Regiovervoer en Hulp bij het huishouden van de gemeente Amstelveen raadplegen. Toeslagen rijksoverheid De rijksoverheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. Dit gebeurt in de vorm van inkomensafhankelijke toeslagen. De Belastingdienst, onderdeel Toeslagen, zorgt ervoor dat de betreffende toeslag terecht komt bij mensen die daar recht op hebben. De Belastingdienst hanteert de volgende toeslagsoorten: de huurtoeslag, een bijdrage in uw huurlasten de zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering de kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Of u in aanmerking komt hangt af van uw inkomen, vermogen, woonsituatie, leeftijd en huurprijs. Kijk voor meer informatie en voor de toeslagvoorwaarden op of bel de Belastingdienst

13 Nuttige links Op deze site kunt u op eenvoudige wijze zelf nagaan of u recht heeft op een vergoeding vanuit het Rijk of uw gemeente. Deze website bevat regelingen speciaal voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Zodat zij toch mee kunnen op schoolreis, of toch die sport kunnen beoefenen. Duo-IB-Groep voert een aantal onderwijswetten en - regelingen uit in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De kerntaken zijn onder meer: financiering, informatiebeheer; organiseren van examens, verstrekken van studiefinanciering, OV-studentenkaart en tegemoetkoming schoolkosten; innen van lesgelden en studieschulden. De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden. De SVB zorgt voor uitvoering van het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering ANW, kinderbijslag, ondersteuning bij een Persoonsgebonden Budget (PGB) en andere regelingen. Informatie, aanvragen of wijzigen van zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. U kunt bij Vita Welzijn en Advies terecht voor psychosociale hulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. Het juridisch loket. Gesubsidieerde rechtshulp op diverse plaatsen in Nederland. Het doel van dit fonds is kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan culturele activiteiten, met een maximum tegemoetkoming van 400,- per jaar. Site van de rijksoverheid. Hier kunt u informatie vinden over alle ministeries, waaronder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het nationaal instituut voor budgetvoorlichting. VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Het UWV Werkbedrijf is er voor advies en bemiddeling, het vinden van werk, re-ïntegratieadvies, informatie over ontslag en het aanvragen van een uitkering. Deze site helpt u zelf aan de slag te gaan met schulden. Welke stappen u het best kunt volgen, hangt af van uw schuldensituatie. 13

14 Openingstijden Wmo loket Maandag, dinsdag en woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 tot uur 8.30 tot uur 8.30 tot uur U kunt het Wmo-loket telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur en vrijdag tot uur. Telefoon (020)

15 15

16 COLOFON Gemeente Amstelveen Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen T (020) juli 2012, gemeente Amstelveen

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Voorzieningen voor minima AMSTELVEEN ZORGT VOOR DE JUISTE ZORG 1 Voorzieningen voor minima Als u moet rondkomen van een minimuminkomen, kunt u recht hebben op bepaalde regelingen of minimavoorzieningen.

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Meer informatie en aanvragen Alle gemeentelijke regelingen in deze folder kunt u bij het Sociaal loket aanvragen. Ook kunt de aanvraagformulieren downloaden van www. aalsmeer.nl. Gebruik daarbij de zoekbalk

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Tegemoetkomingen Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Halte Werk Halte Werk is een samenwerking van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL-gemeenten). Wij werken

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Wijzer met je geld in Westerveld

Wijzer met je geld in Westerveld Wijzer met je geld in Westerveld We maken u wegwijs binnen de regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld, zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan! Bijzondere bijstand IOAW-uitkering Regelingen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van INKOMENSONDERSTEUNING Maak er gebruik van Meedoen is voor iedereen belangrijk In Hellevoetsluis willen we dat iedereen mee kan doen. Toch is dit niet voor iedereen even makkelijk. Als mensen rond moeten

Nadere informatie

Meer armslag met een laag inkomen

Meer armslag met een laag inkomen Meer armslag met een laag inkomen ISD de Kempen maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Dit is een samenwerking van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag,

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

r e g io V e r V o e r W m o - l o k e t

r e g io V e r V o e r W m o - l o k e t egiovervoer r e g i ov E RVO E R W m o - l o k e t 2 eedoen in Amstelveen Zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en actief meedoen aan de samenleving is een van de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. >ĂŶŐ ŶŝĞƚ ŝğěğƌğğŷ ĚŝĞ ƌğđśƚ ŚĞĞŌ ŽƉ ĚĞnjĞ voorzieningen, maakt hier gebruik

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen die recht heeft op deze voorzieningen,

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER)

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Aanvraagformulier Tegemoetkomingen bij chronische aandoenin Tegemoetkoming hronische andoeningen (T ) - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Meer voor minder Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Waarom? Ondersteuning voor u en uw gezin voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs Werkplein Hebt een

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie