Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering"

Transcriptie

1 Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen

2 Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, WAZO en Ziektewet.

3 Inhoud Waarom deze brochure? 3 Voor wie is de WAZ-uitkering? 4 U wilt opnieuw een WAZ-uitkering aanvragen 4 Wanneer verandert uw WAZ-uitkering? 6 Weer aan het werk met uw WAZ-uitkering 8 Uw inkomsten en uw WAZ-uitkering 10 Hoe berekenen wij de hoogte van uw WAZ-uitkering? 13 Welke rechten en plichten heeft u? 15 Wat verder nog van belang is 18 Ten slotte 20

4

5 Waarom deze brochure? Deze brochure is bestemd voor mensen die een WAZ-uitkering krijgen of opnieuw willen aanvragen. WAZ staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. U vindt hier informatie over de WAZuitkering en over de terugkeer naar werk. Wie krijgt opnieuw een WAZ-uitkering? Hoe wordt de hoogte van de uitkering berekend? Waarom is de WAZ-uitkering een tijdelijk inkomen? Aan welke regels moet u denken als u de uitkering krijgt? En betekent een WAZ-uitkering dat u niet meer mag werken? In deze brochure leest u de antwoorden. 3

6 Voor wie is de WAZ-uitkering? Als u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, kan dat grote financiële gevolgen voor u hebben. Tot 1 augustus 2004 waren zelfstandigen hiervoor verplicht verzekerd volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Daarom kunnen alleen zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt werden, een WAZ-uitkering krijgen. Werd u na 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt? Dan kunt u geen WAZ-uitkering krijgen. Wel is het mogelijk om een particuliere verzekering tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Dat doet u bij een verzekeringsmaatschappij. Ook kunt u in sommige gevallen een vrijwillige verzekering tegen arbeidsongeschiktheid bij UWV afsluiten. Zwanger? Bent u zwanger? Dan kunt u als zelfstandige mogelijk een zwangerschapsen bevallingsuitkering krijgen. Deze regeling noemen we ook wel de ZEZ (Zelfstandig en Zwanger). Meer informatie hierover vindt u op uwv.nl. Wanneer bent u zelfstandige? U bent zelfstandige als u niet in loondienst werkt. U heeft bijvoorbeeld een eigen bedrijf of u werkt mee in het bedrijf van uw partner. U bent ook zelfstandige als u freelancer of alfahulp bent. Bent u alfahulp in dienst van een gemeente of bedrijf? Dan bent u geen zelfstandige, maar werknemer. U wilt opnieuw uw WAZ-uitkering aanvragen Een WAZ-uitkering kan niet meer aangevraagd worden. Uw uitkering kan wel worden aangepast of opnieuw uitgekeerd worden. In de volgende situatie wordt uw WAZ-uitkering aangepast: U heeft nu een gedeeltelijke WAZ-uitkering. Als uw klachten toenemen, kan de WAZ-uitkering mogelijk verhoogd worden. 4

7 In de volgende situaties kan uw uitkering opnieuw ingaan: Uw uitkering is gestopt omdat u in het buitenland woonde, maar u bent terug in Nederland. Uw uitkering is gestopt omdat u gedetineerd was, maar u bent weer vrij. Uw uitkering is gestopt omdat u niet meewerkte aan de beoordeling van uw uitkeringsrechten, maar u werkt nu wel weer mee. Om uw WAZ-uitkering opnieuw te krijgen, moet u jonger zijn dan 65 jaar. Voor het opnieuw aanvragen van een WAZ-uitkering neemt u contact op met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Medisch onderzoek Als u een WAZ-uitkering (opnieuw) aanvraagt, krijgt u zo snel mogelijk een oproep voor het spreekuur van onze verzekeringsarts. Dat is een arts van UWV. Deze arts doet een medisch onderzoek. Dit bestaat uit een gesprek en soms ook uit een lichamelijk onderzoek. De verzekeringsarts beoordeelt wat u kunt (uw mogelijkheden) en waar u moeite mee heeft (uw beperkingen). De verzekeringsarts kan ook gegevens opvragen bij uw huisarts en uw medisch specialisten. Hij heeft daarvoor wel uw toestemming nodig. Welk werk kunt u doen? Als u volgens onze verzekeringsarts kunt werken, krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige van UWV. De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u nog kunt doen. Dit is van belang om de uitkering te kunnen berekenen. Ook bekijkt de arbeidsdeskundige welke begeleiding u nodig hebt om weer (gedeeltelijk) aan de slag te gaan. Wat is arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of handicap niet meer hetzelfde werk kunt doen of minder uren kunt werken dan voordat u ziek werd of een handicap kreeg. Beslissing Als het onderzoek klaar is, krijgt u hierover een brief. Daarin kan een toekenning of een afwijzing van een WAZ-uitkering staan. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een afwijzing. Bijvoorbeeld als u volgens ons met passend werk minstens 75% van uw vroegere inkomen kunt verdienen. 5

8 Wanneer verandert uw WAZ-uitkering? Als u een WAZ-uitkering krijgt, betekent dat niet dat de uitkering altijd hetzelfde blijft. De uitkering verandert mee met uw situatie. Bijvoorbeeld als uw gezondheid verbetert of als u meer kansen op een baan heeft. Herbeoordelingen Wij blijven uw situatie beoordelen. Hoe vaak we dat doen, hangt van uw situatie af. U hoeft niet altijd op het spreekuur van onze arts of arbeidsdeskundige te komen. Wij bekijken of het nuttig is om een afspraak te maken. Uw uitkering aangepast Kunt u weer meer inkomen verdienen? Dan wordt de uitkering verlaagd. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Als u een gedeeltelijke uitkering heeft en u krijgt minder inkomen, dan kunt u misschien meer uitkering krijgen. Bent u na 1 januari 2011 opnieuw ziek geworden en werkte u in loondienst voordat u ziek werd? Dan krijgt u mogelijk gedurende een jaar (52 weken) een Ziektewet-uitkering. Van uw WAZ-uitkering betalen wij dan alleen het bedrag dat hoger is dan de Ziektewet-uitkering. Bijvoorbeeld: uw Ziektewet-uitkering is 50 en uw WAZ-uitkering zou 60 per dag zijn. U krijgt dan 50 Ziektewetuitkering en 10 WAZ-uitkering per dag. Is de Ziektewet-uitkering hoger dan de WAZ-uitkering? Dan krijgt u alleen de Ziektewet-uitkering. Na afloop van de Ziektewet-uitkering krijgt u dan mogelijk weer een WAZ-uitkering. Einde van de uitkering Hoe lang u de WAZ-uitkering kunt houden, is vooraf niet te zeggen. In het algemeen krijgt u de uitkering zolang u aan alle voorwaarden voldoet. De uitkering stopt: als u al twee maanden minder dan 25% arbeidsongeschikt bent; vanaf het moment dat u niet (meer) meewerkt aan de (her)beoordeling; als u langer dan drie maanden in een land woont waarmee Nederland geen verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten; als u een maand of langer in detentie bent; als u niet de Nederlandse nationaliteit (meer) heeft en u geen geldige verblijfsstatus (meer) heeft; op de dag dat u 65 jaar wordt. 6

9

10 Weer aan het werk met uw WAZ-uitkering UWV staat voor werken aan perspectief. We denken samen met u in kansen en oplossingen. Zelf geld verdienen is beter dan afhankelijk zijn van een uitkering. Een WAZ-uitkering betekent bovendien meestal een forse achteruitgang in inkomen. De uitkering vergoedt hooguit 75% van het minimumloon. Daarom streven wij er met u naar dat u zoveel mogelijk zelf kunt verdienen. Nu meteen, of misschien later als uw situatie verbetert. Uitgangspunt: uw mogelijkheden We gaan uiteraard uit van uw mogelijkheden. De verzekeringsarts bekijkt of u bijvoorbeeld normaal kunt tillen, lopen of concentreren. Dit schrijft hij op een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Vindt de verzekeringsarts dat u nog kunt werken? Dan volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige van UWV. Hij bepaalt welk werk u in uw situatie nog kunt doen. Hij vergelijkt hierbij het loon dat u met dit werk kunt verdienen met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Zo bepaalt hij in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Met deze informatie wordt daarna uw uitkering vastgesteld. Op zoek naar (meer) werk Kunt u nog werken? Dan is het belangrijk dat u blijft werken of op zoek gaat naar (meer) werk. Wij helpen u hierbij. De eerste stap naar (meer) werk is een gesprek met een arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf. Dit is een andere arbeidsdeskundige dan degene met wie u eerder een gesprek had. Deze arbeidsdeskundige van het WERKbedrijf wordt uw vaste contactpersoon. Met hem bespreekt u welk soort werk past bij uw mogelijkheden. Ook geeft u uw wensen aan over scholing en hulp bij het vinden van werk. Van dit gesprek maakt uw arbeidsdeskundige een verslag. Dit verslag heet het werkplan. Wat staat er in het werkplan? In het werkplan staan uw afspraken met de arbeidsdeskundige over wat u gaat doen om (meer) te werken. Bijvoorbeeld afspraken over een re-integratietraject, een opleiding of sollicitatietraject. Deze afspraken zijn bindend. Als u ze niet nakomt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Kunt u afspraken niet nakomen? Neem dan contact op met uw arbeidsdeskundige. 8

11 Als u een WAZ-uitkering krijgt, is het vaak moeilijk om weer te gaan werken. U kunt daarom hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Ook kunt u voorzieningen krijgen die nodig zijn om te kunnen werken. Bovendien zijn er gunstige financiële voordelen, die het voor een werkgever aantrekkelijker maken om u in dienst te nemen. Kijk voor meer informatie over re-integratie op uwv.nl of lees onze brochure Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken bij het (zoeken naar) werk. Herbeoordeling na vijf jaar Als u gaat werken, verlagen wij uw uitkering met uw inkomsten uit dat werk. Kunt u het werk toch niet volhouden? Dan krijgt u weer gewoon uw volledige uitkering. U wordt pas opnieuw beoordeeld als u vijf jaar gewerkt heeft. Daarna verlagen wij uw uitkering blijvend. Als u gaat werken, betekent dat dus niet automatisch dat u opnieuw wordt beoordeeld. Alleen als u ons dat zelf vraagt of als uw gezondheid verandert, roepen wij u eerder op voor een herbeoordeling. Als werken niet mogelijk is Als de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV vinden dat u niet kunt werken, dan bent u volledig arbeidsongeschikt. Wij zorgen dan alleen voor uw inkomen. Over re-integratie praten we alleen als uw gezondheid verbeterd is. Ziet u eventueel weer mogelijkheden om te werken? Dan hoeft u ons daar geen toestemming voor te vragen. Wel bent u verplicht dit aan ons door te geven. Dit doet u met het formulier Wijzigingen doorgeven. Vrijwilligerswerk naast een WAZ-uitkering Misschien is een betaalde baan op dit moment niet mogelijk. Vrijwilligerswerk kan dan een goed alternatief zijn. Vrijwilligerswerk is een goede manier om uw sociale contacten te onderhouden. U bent niet verplicht om onbetaald vrijwilligerswerk te melden. Vrijwilligerswerk leidt op zich niet tot verlaging van uw uitkering. Wel kan het een aanwijzing zijn dat uw mogelijkheden om betaald werk te doen zijn veranderd. Als dat zo is, moet u dat aan ons doorgeven. Om misverstanden te voorkomen is het daarom verstandig om vrijwilligerswerk te melden bij UWV. Twijfelt u of het vrijwilligerswerk medisch verantwoord is, overleg dan met onze arts. 9

12 Heeft u naast uw WAZ-uitkering ook een WW-uitkering? Dan gelden andere regels. Lees dan de WW-brochure over vrijwilligerswerk. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk? Kijk dan op uwv.nl. Kijk op onze website uwv.nl voor meer informatie over re-integratie. U kunt brochures over voorzieningen en over ondersteuning bij re-integratie downloaden. Hoort u te lang niets van ons over werk, bel dan UWV Telefoon Werknemers: (lokaal tarief). U kunt ook altijd langsgaan bij UWV WERKbedrijf. Uw inkomsten en uw WAZ-uitkering Klanten vragen zich soms af wat ze mogen bijverdienen naast de uitkering. Ons antwoord is: u mag verdienen wat u kunt. Vervolgens hoort u van ons welke uitkering u krijgt. Inkomsten vullen dus niet de uitkering aan, maar de uitkering vult de inkomsten aan. U heeft geen toestemming van ons nodig om te gaan werken. Wel moet u altijd direct laten weten dat u werkt, omdat uw uitkering mogelijk lager wordt. Soms is het verstandig om van tevoren even met ons te overleggen. Bijvoorbeeld als u twijfelt of u het werk wel kunt doen. U kunt contact met ons opnemen via (lokaal tarief). Wordt u begeleid naar werk? Dan kunt u overleggen met het re-integratiebedrijf of de arbodienst. Schatting van uw inkomsten Als u tijdens de uitkering als zelfstandige werkt, kunt u moeilijk van tevoren opgeven wat uw inkomsten zullen zijn. Zolang uw inkomsten niet bekend zijn, is de hoogte van uw uitkering daarom ook niet definitief. Wij gaan uit van een schatting van uw inkomsten. Dit doen we in overleg met u. We beoordelen uw uitkering achteraf met de definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Soms vragen wij u per brief om een aantal aanvullende gegevens aan ons door te geven. Blijkt dat UWV u te veel betaald heeft? Dan stort u het te veel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt UWV u zo snel mogelijk het bedrag dat we u nog moeten betalen. 10

13 Aanvullende uitkering voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf en bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Een arbeidsdeskundige van UWV heeft dan geschat welk inkomen u nog kunt verdienen. Als u minder verdient dan het inkomen dat u volgens ons kunt verdienen, dan kunt u mogelijk een aanvulling krijgen. Dat noemen wij inkomenssuppletie. Deze aanvulling is maximaal 20% van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. Aanvullende uitkering voor werknemers Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gaat u weer aan het werk bij een werkgever? Dan kan het zijn dat u minder verdient dan u volgens uw arbeidsdeskundige kunt verdienen. U kunt dan mogelijk een aanvullende uitkering krijgen. Dat noemen wij in dit geval loonsuppletie. De aanvulling is maximaal 20% van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. U kunt inkomens- en loonsuppletie aanvragen met het formulier Aanvraag inkomens-/loonsuppletie. Meer informatie leest u in de brochure Help, ik verdien nog niet wat ik kan verdienen. Toeslag krijgen op uw uitkering Als uw totale inkomen onder het sociaal minimum blijft, kunt u een toeslag aanvragen. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Als u samenwoont of getrouwd bent, telt het inkomen van uw partner mee. Het sociaal minimum is voor: gehuwden en samenwonenden: 100% van het minimumloon; een éénoudergezin: 90% van het minimumloon; alleenstaanden: 70% van het minimumloon. U kunt de toeslag tegelijk met uw uitkering aanvragen. Krijgt u al een uitkering en verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u ook een toeslag aanvragen. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. 11

14

15 Hoe berekenen wij de hoogte van uw WAZ-uitkering? Om te berekenen hoe hoog uw uitkering wordt, kijken we naar: wat u nu nog kunt verdienen; wat u zou verdienen als u niet arbeidsongeschikt was geworden. Het verschil tussen die twee is uw verlies aan verdiencapaciteit. Met verdiencapaciteit bedoelen we het inkomen dat iemand met zijn vaardigheden en bekwaamheden kan verdienen. Hiermee stellen de arts en de arbeidsdeskundige vast hoeveel procent u aan inkomen verliest. Dit percentage bepaalt in welke arbeidsongeschiktheidsklasse u valt. Voorbeeld: Jaap kan na zijn ziekte nog verdienen. Jaap zou kunnen verdienen als hij helemaal gezond was. Hij heeft dus een verlies aan verdiencapaciteit van 800. Dit verlies is 40% van het loon dat hij kan verdienen als hij helemaal gezond is. De arbeidsongeschiktheid is dus 40%. Bij elke arbeidsongeschiktheidsklasse hoort een uitkeringspercentage, dat noemen we de WAZ-grondslag. We berekenen de hoogte van uw WAZ-uitkering aan de hand van die WAZ-grondslag. Dit is het bedrag dat u gemiddeld verdiende voordat u ziek werd. De grondslag is nooit hoger dan het minimumloon. Arbeidsongeschiktheid WAZ-uitkering 80% of meer 75% van de grondslag 65 tot 80% 50,75% van de grondslag 55 tot 65% 42% van de grondslag 45 tot 55% 35% van de grondslag 35 tot 45% 28% van de grondslag 25 tot 35% 21% van de grondslag minder dan 25% Geen recht op een uitkering 13

16 Voorbeeld De arbeidsongeschiktheid van Jaap is 40%. Dat valt in de klasse 35 tot 45%. Zijn WAZ-uitkering is daarom 28% van de grondslag. Indexering Als de gemiddelde lonen omhoog gaan, kunnen de uitkeringen ook stijgen. Dit heet ook wel indexering of koppeling. Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, beslist het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de uitkeringen stijgen. Als dat zo is, krijgt u van ons bericht. Hulpbehoevend Er is één situatie waarin het uitkeringspercentage hoger kan zijn dan 75%. Dat is als uw ziekte zo ernstig is dat u voor dagelijkse handelingen (bijvoorbeeld aankleden en wassen) oppas of verzorging van anderen nodig heeft. De uitkering kan dan 85% of 100% zijn van de grondslag. Deze verhoging krijgt u niet als u verpleegd wordt in een instelling. Wanneer u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, krijgt u een lagere of geen aanvulling. U kunt de verzorging namelijk (deels) uit het PGB betalen. Vakantietoeslag U krijgt 8% vakantietoeslag op uw uitkering. De uitkering wordt maandelijks betaald zonder vakantietoeslag. U ontvangt het gereserveerde vakantiegeld in de maand mei. Als uw uitkering eindigt, krijgt u het vakantiegeld bij de beëindiging. 14

17 Welke rechten en plichten heeft u? Alle veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering, moet u direct schriftelijk aan ons doorgeven. Wat kan invloed hebben op de uitkering? Uw gezondheid verandert. U wordt genezen verklaard. U heeft meer of minder beperkingen als het gaat om werk. U gaat werken. U start een bedrijf. U gaat meer of minder uren werken. Uw inkomsten stijgen of dalen. U gaat langer dan vier weken naar het buitenland. U bent geen Nederlander en u heeft geen geldige verblijfsstatus (meer). U wordt gedetineerd. Als u een toeslag krijgt: ook alle wijzigingen in uw leefvorm en in het inkomen van uw partner. Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Boete Als u zich niet aan de regels houdt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Die kan tijdelijk of blijvend worden verlaagd of in zeer ernstige gevallen worden stopgezet. Maar daarnaast kunt u ook een boete krijgen. Bijvoorbeeld als u fraudeert met uw uitkering. Een voorbeeld van fraude is het (bewust) achterhouden van informatie. Wij controleren de gegevens van alle uitkeringsgerechtigden. Zo vergelijken we onze gegevens met die van de Belastingdienst en andere instanties. Daarnaast controleren we bijvoorbeeld via huisbezoeken. Als u veranderingen die invloed kunnen hebben op de uitkering niet of te laat aan ons doorgeeft, krijgt u een boete. Als u een boete krijgt, moet u ons een geldbedrag betalen. In ernstige gevallen doen wij aangifte van uitkeringsfraude bij het Openbaar Ministerie. Bij strafrechtelijke vervolging krijgt u geen boete van ons. Als het Openbaar Ministerie niet vervolgt, krijgt u alsnog een boete van ons. U mag altijd eerst uw verhaal doen. Valt u niets te verwijten? Dan krijgt u ook geen boete. 15

18 Te veel ontvangen? Dan terugbetalen Het kan voorkomen dat u meer uitkering krijgt dan waar u recht op heeft. Dat kan zoals gezegd aan u liggen, maar het kan ook onze fout zijn. Wat de oorzaak ook is: als u te veel of ten onrechte uitkering krijgt, moet u dat altijd terugbetalen. Kleine bedragen verrekenen we meestal direct met de uitkering. In andere gevallen kunt u een betalingsregeling voorstellen. Mocht het ooit zover komen, dan sturen wij u hierover informatie. Welke regels gelden verder? Als u verhuist of een ander verblijfadres heeft, moet u dit direct aan ons doorgeven. Als u langer dan vier weken naar het buitenland gaat, moet u dat minstens twee weken van tevoren aan ons melden. Als u een oproep heeft gehad, moet u op ons kantoor verschijnen. Kunt u niet op een oproep verschijnen? Meld dit dan ruim van tevoren met de reden. Als wij informatie van u vragen, moet u die binnen de gestelde termijn aan ons geven. Als u contact heeft met onze medewerkers moet u altijd een legitimatiebewijs meenemen. Een rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs, een paspoort of Europese identiteitskaart wel. Als UWV of uw werkgever een scholing of een re-integratietraject adviseert, dan moet u daar aan meewerken. Naleving regels Als u deze regels niet naleeft en u heeft hiervoor geen geldige reden, dan verlagen wij de uitkering tijdelijk of stoppen deze in sommige situaties helemaal. Bij sommige lichte overtredingen geeft UWV alleen een waarschuwing. (Tijdelijk) stopzetten uitkering Soms stoppen we de betaling van uw uitkering tijdelijk. Dat kan voorkomen als: wij geen contact met u kunnen krijgen, bijvoorbeeld als u niet reageert op een verzoek om informatie; wij enige tijd nodig hebben om uw loongegevens te beoordelen, als we vermoeden dat u geen recht op betaling meer heeft. Zodra we weer van u horen of zodra de beoordeling klaar is, bekijken we of u uw uitkering (weer) krijgt. 16

19 Voorschotbetaling In bijzondere gevallen kunt u een voorschot krijgen. Bijvoorbeeld als: u moet wachten op de beoordeling van uw inkomensgegevens, terwijl we vermoeden dat u wél recht op uitkering houdt; u uw gegevens op tijd heeft ingeleverd, maar wij niet binnen de geldende beslistermijn klaar zijn met de beoordeling. Reiskosten en begeleiding Bent u door ons uitgenodigd voor een gesprek en is uw heenreis vijftien kilometer of meer? Dan kunt u misschien een reiskostenvergoeding krijgen. Vraag ons om deze reiskostenvergoeding als u naar uw afspraak komt. Kunt u door ziekte of een handicap niet met het openbaar vervoer reizen? Of heeft u begeleiding nodig? Neem dan vóóraf contact met ons op via het telefoonnummer in de uitnodigingsbrief. Misschien heeft u recht op een aangepaste vergoeding. Meer informatie over de reiskostenvergoeding vindt u op uwv.nl/reiskosten. Wonen in het buitenland Of u uw WAZ-uitkering kunt behouden, hangt af van het land waar u naartoe verhuist. U kunt uw WAZ-uitkering alleen meenemen naar landen waarmee Nederland een verdrag over de sociale zekerheid heeft afgesloten. Lees voor meer informatie de brochure Ik ga in het buitenland wonen. Wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering? Overlijdensuitkering Als iemand met een WAZ-uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden een overlijdensuitkering krijgen. Nabestaanden zijn: de partner, of als die er niet is; de minderjarige kinderen, of als die er niet zijn; degene met wie de overledene in gezinsverband woonde op hetzelfde adres volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De netto-overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto-maanduitkering. 17

20 Wat verder nog van belang is Pensioenverzekering Misschien heeft u een pensioenverzekering. Soms gelden aparte regelingen voor de pensioenpremie en de pensioenopbouw als u een WAZ-uitkering heeft. Ook wijzigingen in uw uitkering kunnen invloed hebben op uw pensioenopbouw. Uw pensioenfonds of levensverzekeringsmaatschappij kan u hierover informeren. Uw zorgverzekering Als u een uitkering krijgt, dan verandert er in principe niets in uw zorgverzekering. U blijft verplicht verzekerd voor de basisverzekering. Als uw inkomen achteruit gaat, krijgt u misschien zorgtoeslag. Wilt u meer weten? Informeer dan bij de Belastingdienst Toeslagen via of kijk voor deze toeslag en andere toeslagen op Tegemoetkoming arbeidsongeschikten Als u een WAZ-uitkering heeft, krijgt u mogelijk de jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. Dit is een vergoeding van 350 netto voor de extra ziektekosten die u maakt. U krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli: een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontving (WAO-, WIA-, Wajongof WAZ-uitkering); 35% of meer arbeidsongeschikt was; verzekerd was voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. Wij maken het bedrag in de maand september aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen. Krijgt u uw uitkering via uw werkgever of een instantie? Dan ontvangt u ook de tegemoetkoming via de werkgever of instantie. De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten is onderdeel van de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Kijk voor meer informatie op uwv.nl. 18

21

22 Ten slotte Heeft u een klacht over UWV? Bent u het niet eens met de dienstverlening van UWV? Dan kunt u een klacht indienen door een brief te schrijven naar Klachtenbureau UWV, Postbus 58071, 1040 HB Amsterdam. U kunt ook bellen naar Bent u het niet eens met onze beslissing? Heeft u een brief met een beslissing gekregen? Bijvoorbeeld over de hoogte van uw uitkering? Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u een bezwaar indienen. Tegen een beslissing kunt u geen klacht indienen. Het adres waar u uw bezwaar naar toe kunt sturen staat op de beslissingsbrief. Let op de bezwaartermijn: deze is meestal zes weken. De bezwaartermijn staat op al onze beslissingen. Vermeld bij een bezwaarschrift duidelijk waar u het niet mee eens bent en waarom niet. Bent u het ook niet eens met onze beslissing op het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Meer over bezwaar en beroep leest u in de brochure Daar ben ik het niet mee eens. Wilt u uw gegevens inzien? Wij houden een dossier van u bij met alle gegevens die van belang zijn voor uw uitkering. Als u die wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Wij maken dan een afspraak met u. U moet zich dan kunnen identificeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u ons schriftelijk vragen die gegevens te veranderen. 20

23

24 uwv.nl werk.nl Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering? Of over ondersteuning bij het zoeken naar werk? Dan kunt u bellen met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. UWV Januari 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. AG

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie