AJV Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. Van de redactie. Colofon. Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen. AJV verwelkomt haar 450 ste lid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AJV Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. Van de redactie. Colofon. Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen. AJV verwelkomt haar 450 ste lid"

Transcriptie

1 No 6, 2013 AJV Nieuwsbrief Inhoudsopgave ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING Van de redactie Colofon Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen AJV verwelkomt haar 450 ste lid Lezing: De overname van ABN AMRO: the perfect storm H. Hooghoudt Vragen en antwoorden: privacy en bescherming persoonsgegevens C.A.D. Jänsch en E.M. Pennings Themabijeenkomsten: Van petitum tot dictum M.J.A.M. Ahsmann Lustrumviering 14 maart 2014: 30 jaar AJV Belangrijke mededeling van het bestuur Trustbarometer Juridische agenda Geachte lezer, VAN DE REDACTIE De recente verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar zal u niet zijn ontgaan. Darlène Matroos-Piar en Laurens Keesen dragen in hun bijdrage oplossingen aan voor problemen waar u en uw werkgever mogelijk tegenaan kunnen lopen. Carine Jänsch en Eva Pennings nemen u mee in de wereld van privacybescherming en beantwoorden de belangrijkste vragen die worden gesteld naar aanleiding van de op Curaçao op 1 oktober jl. ingevoerde Landverordening Bescherming Persoonsgegevens. Verder blikken wij in deze Nieuwsbrief kort terug op de recente activiteiten die de AJV heeft georganiseerd, waaronder de interessante lezing van Hein Hooghoudt over de overname van ABN AMRO en de themabijeenkomsten verzorgd door Margreet Ahsmann over het Burgerlijk Procesrecht. Ook kijken wij vast vooruit naar de dertigste verjaardag van de AJV. Uiteraard ontbreken in deze editie de trustbarometer en juridische agenda niet. December is de maand waarin wij afscheid nemen van het oude jaar, terwijl wij met smart een nieuw jaar verwelkomen. De AJV wil het nieuwe jaar graag samen met alle leden inluiden en nodigt u uit voor de traditionele Nieuwjaarsborrel samen met de OvA, de Jonge Balie en de VAB, dit keer op Landhuis Brievengat. Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag terug op de Nieuwjaarsborrel! De redactie. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 1

2 COLOFON De Antilliaanse Juristen Vereniging heeft tot doel het aankweken en bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de wetenschap der rechtsgeleerdheid in de Nederlandse Antillen, alsmede het bevorderen van de juridische dienstverlening. Het lidmaatschap staat open voor alle juristen in de Nederlandse Antillen en daarbuiten en bedraagt Naf. 150,-- per jaar. Voor studenten rechten die nog niet in het bezit zijn van een academische titel, graad of hoedanigheid bedraagt de contributie Naf. 120,-- per jaar. Secretariaat AJV Postbus 3920, Curaçao Website: Rekeningnummer AJV MCB Bestuur Antilliaanse Juristen Vereniging Verenigingsjaar mr. Ingeborg Meijer, voorzitter (interim-jurist) mr. Michele Meyer, vice-voorzitter (advocaat Meyer Law & Mediation) mr. Zena Metry, secretaris (jurist RBC Bank) mr. Simona La Fleur, penningmeester (advocaat La Fleur & Associates) mr. Melissa Samander (kandidaat-notaris Burgers Fung-A-Loi Notarissen) mr. Mauritsz de Kort (lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie) mr. Yvo Peters (jurist Intertrust Corporate Services) mr. Nathania Soon (advocaat HBN Law) AJV Nieuwsbrief De AJV Nieuwsbrief is het officiële orgaan van de Antilliaanse Juristen Vereniging en wordt digitaal onder de leden verspreid. Redactie AJV Nieuwsbrief mr. Yvo Peters Tel: Fax: mr. Nathania Soon Tel: Fax: Advertenties: Voor het plaatsen van advertenties in de AJV Nieuwsbrief kan contact opgenomen worden met het bestuur via de genoemde adressen. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 2

3 ARTIKEL: WIJZIGINGEN IN DE AOV mr. D.A. Matroos-Piar en dhr. L. Keesen* O p 1 maart 2013 is de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering ( AOV-regeling ) gewijzigd. De pensioengerechtigde leeftijd (de pensioenleeftijd) is daarbij verhoogd van 60 naar 65 jaar. Werkgevers hebben vragen over de gevolgen en eventuele oplossingen. Hieronder worden de wijzigingen genoemd, aangegeven waar een werkgever rekening mee moet houden en mogelijke oplossingen aangedragen. Belangrijkste wijzigingen in de AOV-regeling: - De pensioenleeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op een AOV-uitkering, is verhoogd van 60 naar 65 jaar. Deze verhoging met vijf jaar wordt in één keer toegepast, niet gefaseerd; - Het ouderdomspensioen stijgt niet langer automatisch met de kosten van levensonderhoud, maar aan de hand van de reële economische groei; - De premie-inkomensgrens is verhoogd tot Naf ,- per jaar; een verzekerde met een inkomen van meer dan Naf ,- per jaar, draagt een extra premie af van 1 % over het inkomen boven Naf ,-; - De totale AOV-premie wordt met 2% verhoogd, van 13% naar 15%. De verhoging komt voor rekening van de werkgever; Voor welke leeftijdscategorie heeft de wijziging van de AOV-regeling gevolgen? De verhoging van de pensioenleeftijd heeft gevolgen voor een ieder die op 1 maart 2013 jonger is dan 57 jaar. Zij komen niet langer in aanmerking voor een AOV-uitkering bij 60 jaar, maar pas bij 65 jaar. Ook voor hen die 57 of 58 jaar zijn, zijn er gevolgen. Zij kunnen opteren op welke leeftijd, varierend van 60 tot en met 65 jaar, zij aanspraak maken op een AOV-uitkering. Voor ieder jaar dat de uitkering ingaat voor het 65ste levensjaar, wordt een permanente korting van 6% toegepast. Indien zij kiezen voor een AOV-uitkering vanaf 60 jaar, wordt de uitkering levenslang dus met 30% gekort. Zij die op 1 maart 2013 reeds 59 jaar zijn, zullen bij het bereiken van de leeftijd van 60, pensioengerechtigd zijn in de zin van de AOV-regeling, zoals zij luidde voor 1 maart Voor hen zijn er dus geen gevolgen. Is een werkgever verplicht de pensioenleeftijd voor zijn werknemers te wijzigen? Sommige werkgevers met een eigen pensioenregeling gaan uit van een pensioenleeftijd van lager dan 65 jaar. De wetswijziging verplicht een werkgever niet de pensioenleeftijd voor zijn werknemers aan te passen. Er kunnen wel problemen optreden omdat de geldende pensioenregeling een aanvulling is op de AOV-uitkering. Bij de berekening van het pensioen is uitgegaan van een AOV-uitkering, die evenwel pas later verkregen wordt. Dit kan leiden tot een pensioengat. Indien dat niet verholpen wordt, verkrijgt de werknemer bij einde dienstverband een lager totaal pensioen dan verwacht. De werknemer zou op die grond bezwaar kunnen maken tegen de beëindiging bij het bereiken van de overeengekomen leeftijd. Niet uitgesloten is dat de beëindiging dan niet zonder juridische gevolgen kan plaatsvinden. De volgende oplossingen zijn denkbaar: 1. De werkgever laat de pensioenleeftijd voor zijn werknemers ongewijzigd (bijv. 62 jaar); het pensioengat (tussen 62 en 65 jaar) wordt gedicht door het aanvullend pensioen te verhogen. Dit leidt tot extra kosten. Bij een pensioenleeftijd van 62 jaar zijn de extra kosten eenmalig tot maximaal ANG 30,000.- per werknemer. 2. De werkgever verhoogt de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Dit zal zeer gunstig uitpakken voor de hoogte van het pensioen van de werknemer (20% tot 50% hoger). In onderstaande grafiek is dit afgebeeld: A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 3

4 Aanvullend bedrijfspensioen Aanvullend bedrijfs pensioen AOV AOV De verhoging van het pensioen ontstaat doordat: a. er een aantal jaren langer wordt gespaard (van 62 tot 65); b. er een aantal jaren langer rente op de gespaarde bedragen wordt genoten; c. er 3 jaar korter uitgekeerd wordt; d. er tot nu toe gespaard is voor een pensioen ingaande op 62 jaar, maar de uitkering tussen 62 en 65 jaar niet wordt genoten. Daarmee kan een deel van het gespaarde geld gebruikt worden om het pensioen na 65 te verhogen. Als een werknemer niet tot 65 jaar wil doorwerken, dan kan flexibiliteit geboden worden. De pensioenregeling kan de flexibiliteit bieden dat een werknemer die eerder dan 65 jaar met pensioen wil, dat kan. De werknemer ontvangt een lager pensioen dan als hij tot 65 jaar doorwerkt. Eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch indien een werknemer 65 jaar wordt? Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd, zijn verschillende scenario s mogelijk. Op grond van artikel 7A:1615 e BW eindigt een dienstbetrekking van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken, bij overeenkomst of reglement, bij landsverordening of door het gebruik aangegeven. Dit betekent dat er geen opzegging vereist is bij het bereiken van de overeengekomen pensioenleeftijd, tenzij anders overeengekomen. Er moeten dan wel duidelijke afspraken zijn gemaakt met de werknemer dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Artikel 7A:1615 e BW is niet beperkt tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, voor zover de tijd is verstreken die bij overeenkomst of reglement, bij landsverordening of door gebruik is aangegeven. Indien de overeengekomen pensioenleeftijd lager is dan de AOV-leeftijd (de gebruikelijke pensioenleeftijd) kan bij het eindigen van het dienstverband op de pensioenleeftijd discussie ontstaan of sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Dan zal moeten worden nagegaan of het gemaakte leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd is. Daartoe dient onderzocht te worden of het leeftijdsonderscheid een legitiem doel dient en zo ja of het gemaakte onderscheid passend en noodzakelijk is voor dat doel. Indien er geen afspraken zijn gemaakt tussen de werkgever en de werknemer over een einde van de dienstbetrekking bij het bereiken van de pensioenleeftijd, eindigt deze niet automatisch. De werkgever kan dan proberen op te zeggen, waarvoor hij ontslagvergunning vraagt. De Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn volgt bij de beslissing op die aanvraag de Richtlijnen voor de toepassing van de Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten. Op grond daarvan dient in het algemeen toestemming te worden verleend bij opzegging wegens het bereiken van de pensioenleeftijd, tenzij de werknemer aannemelijk maakt over onvoldoende middelen en mogelijkheden en vooruitzichten te beschikken na beëindiging van het dienstverband op sociaal aanvaardbare wijze in het onderhoud van zichzelf en gezin te kunnen voorzien. Is dit het geval, dan dient de werknemer (bijv. met een doktersverklaring) aan te tonen dat hij geestelijk en lichamelijk in staat is de bedongen arbeid te blijven verrichten. De werkgever kan ook kiezen voor ontbinding bij de rechter. Het Gerecht in eerste aanleg heeft geen beleid in zaken betreffende een ontbin- A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 4

5 dingsverzoek wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Indien de werkgever eenzijdig besluit een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken bij het Gerecht, zal de situatie per geval worden bekeken. Het is dus aan te raden duidelijke afspraken te maken met werknemers over het einde van het dienstverband bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Weigert een werknemer desondanks te stoppen op de afgesproken pensioenleeftijd, of zijn daarover geen afspraken gemaakt, dan kan getracht worden met de werknemer alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet dan zal al dan niet voor zover vereist zekerheidshalve een ontslagvergunning of een ontbinding bij de rechter kunnen worden verzocht. Bovenstaand is geen uitputtend overzicht van alle wijzigingen en gevolgen van de wijziging van de AOV-regeling. De gevolgen en oplossingen verschillen per geval, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. AJV VERWELKOMT HAAR 450 ste LID R ecentelijk heeft de Antilliaanse Juristen Vereniging haar 450 ste lid welkom mogen heten binnen de vereniging: mevrouw mr. Irma Lips, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden. Irma Lips is onder meer stafjurist geweest bij de vliegende brigade van de rechtbank Den Haag in Nederland. In 2008 werd zij benoemd tot rechter bij de Rechtbank in Haarlem. Op 21 september 2012 werd Irma Lips geïnstalleerd als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof. Binnen het Gemeenschappelijk Hof is zij ingedeeld in de sector strafrecht, waar haar expertise ligt. Momenteel houdt zij zich onder meer bezig met de geruchtmakende Zambezi-zaak. * Mw. mr. D.A. (Darlène) Matroos-Piar is advocaat bij HBN Law en heeft ruime ervaring in het adviseren van werkgevers en werknemers inzake (grensoverschrijdende) arbeidsrechtelijke vragen. Dhr. L. (Laurens) Keesen is actuaris bij Keesen Actuarissen, een bureau dat zich richt op actuariele dienstverlening en advisering omtrent pensioenen. Voorzitter Ingeborg Meijer verwelkomt rechter Irma Lips als 450 ste lid van de AJV op de trappen van haar werkplek, het Stadhuis. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 5

6 LEZING: DE OVERNAME VAN ABN AMRO: THE PERFECT STORM O p 17 oktober jl. organiseerde de Antilliaanse Juristen Vereniging een lezing, verzorgd door mr. Hein Hooghoudt, over de veelbesproken overname van ABN AMRO. Hooghoudt is corporate en M&A partner bij NautaDutilh. Tevens was hij lid van de eerste Nederlandse corporate governance commissie. Het merendeel van de transacties waarbij hij betrokken is geweest, betreffen de sector van de financiële dienstverlening. Hooghoudt trad onder meer op voor ABN bij de fusie met de AMRO Bank, alsook voor beide banken bij de daaropvolgende integratie. Tevens vertegenwoordigde hij ABN AMRO bij de concurrerende biedingen door Barclays en het Consortium bestaande uit Fortis Bank, Royal Bank of Scotland en Banco Santander, alsmede bij de verkoop van LaSalle Bank aan Bank of America en bij conflicten met LaSalle aandeelhouders. Daarnaast trad hij namens ABN AMRO op bij de veilingverkoop van MeesPierson. Na puntsgewijs de relevante feiten en omstandigheden in het complexe overnameproces in kaart te hebben gebracht, heeft Hooghoudt de verschillende facetten van dit proces uitvoerig belicht. Hierbij kwamen onder meer het aandeelhoudersactivisme van hedgefund The Children s Investment aan de orde, het bod van Barclays, het ( onvriendelijke ) bod van het Consortium en de daarmee samenhangende aspecten van hun concurrerende biedingen, de procedure bij de Ondernemingskamer inhoudende het bezwaar van de Vereniging van Effectenbezitters tegen de verkoop van LaSalle, waarbij beslist werd dat de LaSalle-transactie aandeelhoudersgoedkeuring behoefde, en ten slotte de vernietiging van deze uitspraak door de Hoge Raad. Kortom, het was een succesvolle avond gevuld met alle ins and outs van deze spraakmakende overname! Zoals u van de AJV gewend bent, belooft ook 2014 een jaar met interessante lezingen te worden. Houdt u onze Juridische Agenda en uitnodigingsmails in de gaten! A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 6

7 VRAGEN EN ANTWOORDEN: PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS mrs. C.A.D. Jänsch en E.M. Pennings* O p 1 oktober 2013 is de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens ingevoerd in Curaçao. De Landsverordening stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Advocaten Carine Jänsch en Eva Pennings lichtten de nieuwe wetgeving en praktische implicaties toe in een door het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne georganiseerd seminar op 12 november 2013 in het Kura Hulanda Hotel. Onderstaande Q&A informeert u over de belangrijkste vraagstukken. V: Wat zijn persoonsgegevens? A: Dat zijn alle gegevens die herleid kunnen worden tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, adres of geboortedatum, maar ook een paspoort- of rekeningnummer. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen gewone persoonsgegevens (iemands naam, adres en woonplaats) en bijzondere persoonsgegevens (gegevens over iemands gezondheid, ras en politieke gezindheid). V: Wat wordt er precies verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens? A: Verwerken is élke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder valt volgens de wet in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is aan regels gebonden. V: Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? A: Degene die verantwoordelijk is, is volgens de wetgeving de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. V: Ben ik als ondernemer nog steeds verantwoordelijk als ik mijn bedrijfsactiviteiten outsource? A: Ja, wanneer u als verantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens outsourcet, dan blijft u desalniettemin verantwoordelijk voor het op juiste wijze verwerken van de gegevens. V: Gegevensverwerking is onder meer toegestaan als het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Waaraan kan ik hierbij denken? A: Op basis van deze grondslag mogen persoonsgegevens verwerkt worden als dat noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van u (de verantwoordelijke) of een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene prevaleren. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering. Het vermarkten van nieuwe producten, zoals een klantenbestand gebruiken om informatie op te sturen over een nieuw product, is in beginsel een gerechtvaardigd belang van een onderneming dat in de regel opweegt tegen de geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de klanten. V: Mag ik gegevens doorgeven naar andere landen? A: Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten het Koninkrijk der Nederlanden mag alleen in specifieke gevallen. U mag gegevens naar een dergelijk land in beginsel alleen doorgeven als dat land een passend niveau van privacybescherming waarborgt. Is hiervan geen sprake, dan kunt u in bepaalde gevallen toch persoonsgegevens doorgeven, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven of de doorgifte noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst tussen u en de betrokkene, of wanneer de Minister hiervoor toestemming verleent. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 7

8 V: Volgens de Privacy wetgeving is het verplicht om gegevensverwerking te beveiligen. Op welke manier kan ik dit doen? A: U moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De (technische en organisatorische) maatregelen moeten er mede op gericht zijn onnodige verzameling of verdere verwerking te voorkomen. De beveiliging moet steeds adequaat zijn. Dit betekent ook dat u periodiek moet nagaan of uw systeem aanpassing behoeft, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. * mw. mr. C.A.D. (Carine) Jänsch is als of counsel verbonden aan het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne en is specialist op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en IT-recht. Mw. mr. E.M. (Eva) Pennings is als advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne. Naast de ondernemingsrechtelijke kwesties adviseert zij ook op het gebied van maritiem- en vervoersrecht. V: Mag ik persoonsgegevens verstrekken aan een kredietbureau of financiële instelling? A: Dit mag alleen als hier een grondslag voor is, bijvoorbeeld een wettelijke verplichting. Ook is het mogelijk wanneer dit vooraf wordt afgesproken met cliënt en dus diens toestemming hiervoor is verkregen. Maar hoewel dat wellicht klinkt als een waterdichte oplossing is het commercieel vaak niet wenselijk of praktisch onhaalbaar. V: Geldt de bescherming ook voor de gegevens van mijn werknemers? A: Ja, de wetgeving is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van uw personeel. V: Welke gevolgen heeft deze wetgeving voor mijn huidige cliëntenbestand? A: Voor wat betreft persoonsgegevens van huidige cliënten, is het belangrijk om te evalueren of van ieder persoonsgegeven de verwerking gerechtvaardigd is. Gegevens waarvan dit niet het geval is dienen vernietigd te worden. Daarvoor krijgt u een bepaalde periode de tijd; de nieuwe Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens in Curaçao bijvoorbeeld, geeft verantwoordelijken een jaar, gerekend vanaf inwerkingtreding van de wet, om de verwerkingen in overeenstemming met de wet te brengen. V: Hoe lang mag ik de gegevens bewaren? A: Zolang u de persoonsgegevens nodig hebt voor het doel waarvoor u ze verwerkt, mag u ze bewaren. Daarna moet u ze vernietigen. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 8

9 THEMABIJEENKOMST: VAN PETITUM TOT DICTUM O p 12 en 14 november 2013 organiseerde de AJV in samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een tweedaagse themabijeenkomst genaamd Van petitum tot dictum. Spreekster was prof. mr. Margreet J.A.M. Ahsmann. Ahsmann boeide de vele aanwezigen met haar betoog over de civiele rechtsstrijd. Ze beschreef het proces als een uitwisseling van informatie. Het gaat daarbij om een samenspel van informatie verschaffen (stellen), verificatie van informatie (bewijzen), aanleveren van informatiebronnen (bewijsmiddelen) en verschaffen van nieuwe informatie (bewijslevering). De bedoeling van de Antilliaanse wetgever werd vergeleken met die van de Nederlandse wetgever. Beide wetgevers hebben bij het opstellen van het burgerlijk procesrecht als belangrijkste voor ogen gehad de versnelling van de procedure en wilden meer aandacht voor de waarheidsvinding. De actieve rol van de rechter, de casemanager tijdens het gerechtelijk proces, kwam ook uitvoerig aan bod. Voorts gaf Ahsmann heldere aanwijzingen voor het inrichten van processtukken. Het belang van de comparitie van partijen kwam eveneens uitvoerig ter sprake. Ahsmann sloot af met een uiteenzetting over de bewijslastverdeling. Margreet Ahsmann is werkzaam geweest als vice-president in de sector civiel recht van de Rechtbank Rotterdam en als lector civiel recht van SSR, het opleidingscentrum voor rechters en officieren van justitie. Voorts heeft zij vele cursussen over het bewijsrecht en het civiele vonnis aan rechters en advocaten gegeven. Zij is auteur van het boek De weg naar het civiele vonnis. Sinds 2011 is zij senior rechter in de Rechtbank s-gravenhage en bijzonder hoogleraar Rechtspleging in de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Prof. mr. M.J.A.M. (Margreet) Ahsmann A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 9

10 LUSTRUMVIERING 14 MAART 2014: 30 JAAR ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING I n 2014 wordt het 30-jarig bestaan van de Antilliaanse Juristenvereniging gevierd. Vele activiteiten worden daarvoor georganiseerd. U hoort daar begin volgend jaar meer over. Eén van de ideeën kunnen wij u al meedelen: de AJV lijkt het een aardig idee om een wedstrijd uit te schrijven waarbij leden ideeën voor een nieuwe wet kunnen opwerpen. Of een bestaande wet zou moeten worden aangepast. Het winnende voorstel zal door juristen van de AJV worden uitgewerkt tot een serieus conceptwetsvoorstel. Prof. mr. Jan de Boer, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden, heeft zijn medewerking hierbij toegezegd. Dus, laten we aan crowdsourcing doen door de krachten te bundelen en een goed wetsvoorstel te ontwerpen! Graag ontvangen wij uw onderbouwde voorstel voor 1 maart 2014 op het adres: BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR: ROYEMENT LEDEN E erder in deze Nieuwsbrief las u dat de Antilliaanse Juristen vereniging recentelijk haar 450 ste lid heeft mogen verwelkomen. De AJV is blij met zoveel animo en organiseert met veel plezier interessante en leuke activiteiten voor haar leden gedurende het verenigingsjaar. Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden, welke worden gedekt door de jaarlijkse aan het lidmaatschap verbonden contributie die door de leden wordt voldaan. Helaas betalen niet alle leden tijdig hun contributie. Het is de afgelopen jaren gebleken dat niet-betalende leden deelnamen aan de diverse activiteiten wat betekent dat de daarmee gemoeide kosten worden betaald door de wel tijdig betaalde leden. Het bestuur van de AJV vindt dat deze laatste groep niet de kosten moet dragen voor de niet-betalende leden en wil op dit punt orde op zaken stellen. Het bestuur informeert hierbij al haar leden dat zij die een achterstallige contributie hebben van twee jaar of meer, aan het begin van het nieuwe kalenderjaar zullen worden geroyeerd als lid. Zij zullen hierover individueel worden geïnformeerd. Geroyeerde leden zijn niet langer welkom op door de AJV georganiseerde activiteiten. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 10

11 DE TRUSTBAROMETER Met de invoering van de Landsverordening houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake trusts (Landsverordening trust) beschikt Curaçao met ingang van 1 januari 2012 over haar eigen trust. Maar hoe populair is deze nieuwe rechtsfiguur nu eigenlijk? De AJV houdt u op de hoogte van de laatste stand met de AJV trustbarometer! TRUST Totaal A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 11

12 JURIDISCHE AGENDA vrijdag 17 januari 2013: Gezamenlijke Nieuwjaarsborrel van de Antilliaanse Juristen Vereniging, de Orde van Advocaten, de Jonge Balie Curaçao en de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs. Voorafgaand aan de gezamenlijke borrel zal prof. dr. Heleen M. Dupuis, emeritus hoogleraar medische ethiek aan de Rijksuniversiteit Leiden, een lezing geven rondom het onderwerp ethiek en recht, getiteld: Een nieuw jaar, een nieuwe ethiek voor Curaçao? De lezing vangt aan om 16:30 uur op Landhuis Brievengat. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 12

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Monitor @Work. Reglement bescherming persoonsgegevens SKB

Monitor @Work. Reglement bescherming persoonsgegevens SKB Monitor @Work Reglement bescherming persoonsgegevens SKB Amsterdam, maart 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 De gouden regels... 2 3 Begripsbepalingen... 3 4 Toepassingsbeleid... 4 5 Verwerking van persoonsgegevens...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan TOEPASSELIJKHEID Wet Bescherming Persoonsgegevens Vraag 1 Vraag 2 Verwerkt 1) u persoonsgegevens 2) voor uitsluitend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement KijkopWelzijn

Privacyreglement KijkopWelzijn Privacyreglement KijkopWelzijn Voor medewerkers en klanten van KijkopWelzijn Naam :Marianne van der Heijden Datum :Juni 2013 Versie :V1.0 Rev 13-01 Privacyreglement Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Stichting

Nadere informatie

Verkoop- en leveringsvoorwaarden WashWallet

Verkoop- en leveringsvoorwaarden WashWallet Deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de WashWallet Applicatie die u door WashTec Benelux wordt aangeboden. 1.DEFINITIES De volgende definities hebben betrekking op concepten genoemd

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Wat je altijd al moest weten over privacy

Wat je altijd al moest weten over privacy Wat je altijd al moest weten over privacy Kenniscarrousel Sociaal Domein Maartje Vinke en Paul Post 1 Regio Gooi en Vechtstreek Wat is privacy? 2 Regio Gooi en Vechtstreek Wat is privacy? Voor het gemeentelijk

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers.

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.348 RIS 179898 CONCERNKADER DIGITALE PERSONEELSDOSSIERS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Archiefwet

Nadere informatie

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen

(./; KEURMERK RITRE GIS TRATI ESYSTE MEN. Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen "Gedragscode Privacy RRS" Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) (./; KEURMERK RITRE

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Aanhef Dit reglement is voor Stichting ROC West Brabant 1. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden ook leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bedoeld.

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Artikel 1 Begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting BOOR

Privacyreglement Stichting BOOR 1. Aanhef Dit reglement is voor alle scholen onder het bevoegd gezag Stichting BOOR, gevestigd te Prins Hendrikkade 14, 3071 KB Rotterdam. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Privacyreglement SKOzoK. Privacyreglement SKOzoK

Privacyreglement SKOzoK. Privacyreglement SKOzoK Privacyreglement SKOzoK Versie november 2016 1 Privacyreglement SKOzoK Dit reglement heeft betrekking op alle scholen, vallende onder het bevoegd gezag van SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T Klachten & Privacyreglement Klachtenreglement MIR Advies Versie februari 2010 Klachtenregeling MIR Advies Klachtenregeling van toepassing op klachten over de behandeling door MIR Advies van haar cliënten.

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie