Betreft: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea: Durf te Veranderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea: Durf te Veranderen"

Transcriptie

1 Van de Ven Adviesbureau Onderwijsboulevard DE s-hertogenbosch Martin Kroos Afdeling Schadeservice Achmea Spoorlaan JZ TILBURG s-hertogenbosch, 5 december 2013 Betreft: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea: Durf te Veranderen Geachte Heer Kroos, Met genoegen bieden wij u het adviesrapport Durf te Veranderen aan. Het rapport geeft antwoord op de adviesvraag die u bij Van de Ven Adviesbureau heeft neergelegd. Het adviesrapport is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Deze hoofdstukken laten zien wat de aanleiding was voor het adviesrapport, wat onze visie daarop is en wat onze adviezen zijn. Op woensdag 11 december zullen wij aanwezig zijn om onze adviezen te presenteren. Mocht u voorafgaand aan de adviespresentatie al vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende via Na de presentatie is er tevens de mogelijkheid voor het stellen van vragen of het geven van opmerkingen. Graag zien wij u terug op 11 december. Met vriendelijke groet, Frank van de Ven Van de Ven Adviesbureau Bijlage: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea Van de Ven Adviesbureau, Onderwijsboulevard 215, 5223 DE s-hertogenbosch,

2 Durf te Veranderen Adviesrapport AOV Schadeservice Achmea

3 Durf te Veranderen Adviesrapport AOV Schadeservice Ac hmea Opdrachtgever Opdrachtnemer Auteurs AOV Schadeservice Achmea Van de Ven Adviesbureau Brian Schuurman Frank van de Ven Hannan Ben Jeddi Leroy van der Zanden Lisanne van Doormaal Nina Mendels Stephanie Foppen Teun Bruinsma Gepubliceerd te s-hertogenbosch

4 Voorwoord Dit adviesrapport is door Van de Ven Adviesbureau geschreven naar aanleiding van de adviesvraag van de AOV Schadeservice van Achmea. Via deze weg willen wij Martin Kroos en Marco Staps, de opdrachtgevers, bedanken voor de samenwerking. De gastvrijheid tijdens de twee intakes en de offertepresentatie, maar ook het mail- en telefonisch contact hebben wij als zeer prettig ervaren. Wij bieden een passend advies aan, waarin onze visie op het vraagstuk naar voren komt. Wij hopen met dit advies dat Van de Ven Adviesbureau een bijdrage aan de continuïteit van de organisatie kan leveren. Daarnaast een woord van dank voor de externe begeleiders Marc Hoornick en Lies van Dobbenburgh. Dankzij hun adviserende rol tijdens het adviestraject is Van de Ven Adviesbureau in staat geweest een kwalitatief advies te creëren dat antwoord geeft op de adviesvraag. iii

5 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Tabellenlijst Figurenlijst Samenvatting iii iv v v vi 1. Aanleiding adviesvraag 1 2. Interne analyse Systemen Strategie Structuur Significante waarden Staff Stijl Skills Gewenste situatie 4 3. Positionering Claimbehandelaar Positionering als spilfunctie Verandermanagement 4 4. Digitalisering AOV Schadeservice gaat digitaal Mijn AOV: Eén Achmea-platform 6 5. Klantsegmentatie Segmentatie Segmentatie claimbehandelaren Segmentatie klantenbestand Conclusie Implementatie Implementatieplan Slaag en faalfactoren Financieel Niet gemaakte kosten Totale advies kosten Aanbevelingen NPS Mijn Check Toekomstbeeld van de verzekeringswereld 14 Bijlage a iv

6 Tabellenlijst Tabel 1 Strokenplanning Tabel 2 Niet gemaakte kosten Tabel 3 Implementatiekosten denk anders Tabel 4 Exploitatiekosten denk anders Tabel 5 Implementatiekosten digitalisering Tabel 6 Exploitatiekosten digitalisering Tabel 7 Implementatiekosten klantsegmentatie Tabel 8 Exploitatiekosten klantsegmentatie Figurenlijst Figuur 1 Route advies... 1 Figuur 2 Mijn AOV claimbehandelaar... 7 Figuur 3 Mijn AOV verzekerde... 8 v

7 Samenvatting Er is een toenemende druk bij de AOV Schadeservice van Achmea en dat is veroorzaakt door de economische situatie van de afgelopen jaren. Achmea maakte voor de crisis veel geld met beleggingen, maar is nu steeds afhankelijker van de inkomsten van premies. Aangezien de markt onder druk ligt en zzp ers minder snel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, valt er geen winst te halen in het binnenhalen van nieuwe verzekerden. De focus bij AOV Schadeservice ligt nu op het reduceren van de schadelast en daar wordt vanaf boven druk op gelegd. De AOV Schadeservice is gebaat bij het eerder aan het werk krijgen van de arbeidsongeschikte, waardoor de schadelast per verzekerde beperkt kan blijven. Achmea ziet dat er winst te behalen valt bij de personeelsinzet en procesprotocollen, eventueel door middel van een digitaliseringsysteem. Daarbij moet rekening gehouden worden met klantvertrouwen, want die moet minimaal behouden worden en het liefst worden vergroot. Van de Ven Adviesbureau adviseert de AOV Schadeservice te werken aan de positionering van de claimbehandelaar, een digitaal platform te gebruiken en te segmenteren in het klantenbestand en de claimbehandelaren. De claimbehandelaar hoort de regisseur te zijn van het arbeidsongeschiktheidsproces van de verzekerden. Dit is een proces dat nog niet optimaal is, want de claimbehandelaar neemt in een aantal situaties geen verantwoordelijkheid. Dit is geen kwestie van niet kunnen, maar eerder van niet doen. Van de Ven Adviesbureau ziet in dat de huidige stijl van leidinggeven een goede uitwerking heeft gehad op de AOV Schadeservice, omdat het er al een stuk positiever uitziet. Toch kan de positionering van de claimbehandelaar nog beter. Het veranderen van die positionering kan alleen gebeuren door beweging. Medewerkers bewegen alleen als ze dat zelf willen. Van de Ven Adviesbureau wil door middel van workshops de intrinsieke motivatie in kaart brengen. Het uiteindelijke doel van de workshops is om erachter te komen wat de claimbehandelaar nodig heeft om een optimalere positie in te nemen in het proces. Door de workshops krijgen de medewerkers een rol en een stem in de verandering, waardoor beweging en uiteindelijk verandering gestimuleerd en eerder geaccepteerd wordt. Digitalisering draagt bij aan het positioneren van de claimbehandelaar als spilfunctie. De AOV Schadeservice bevindt zich in de beginfase van digitalisering. Er worden diverse pilots opgezet, maar een echte verdiepingsslag is nog niet gemaakt. Van de Ven Adviesbureau adviseert één Achmea-platform: Mijn AOV. Een digitaliseringssysteem voor de claimbehandelaar, de verzekerde, de medisch adviseur en de medisch behandelaar. Iedere schakel werkt met een eigen gedeelte van dezelfde omgeving. Het heeft als voordeel dat het initiatief meer bij de verzekerde ligt en de claimbehandelaar kan zich beter voorbereiden op claimdossiers. Ook wordt er gewerkt met een agenda waarin beide partijen op de hoogte zijn van elkaars afspraken en verwachtingen. Klantsegmentatie moet een bijdrage leveren aan het reduceren van de schadelast. Claims van verzekerden met een relatief hoog verzekerd bedrag worden geholpen door de meest deskundige claimbehandelaren van AOV Schadeservice. Bij elkaar concludeert Van de Ven Adviesbureau dat dit de eerste stap is in de verandering van een traditionele naar een moderne verzekeringsmaatschappij. vi

8 1. Aanleiding adviesvraag De adviesvraag van de arbeidsongeschiktheidsafdeling van Achmea is indirect ontstaan door de economische recessie in Nederland. De jaren voor de crisis maakte Achmea hoge winst door te beleggen bij institutionele beleggers. Sinds het economisch niet meer zo voortvarend gaat, is Achmea meer en meer afhankelijk van de verzekeringspremie van de verzekerde. De druk om de schadelast gering te houden neemt toe. De schadelast van een langdurige arbeidsongeschikte loopt vaak op tot in de tonnen euro s door het jarenlange afhandelingsproces. Achmea realiseert zich dat er actief gekeken moet worden hoe zij de arbeidsongeschikte zo snel mogelijk weer aan het werk moet krijgen. De beoordeling van claims van verzekerden gebeurt door diverse personen bij Achmea. AOV Schadeservice heeft de verantwoordelijkheid om de schadesituatie in het belang van de verzekerde en van Achmea zo goed mogelijk af te handelen. Achmea streeft ernaar om de claimbehandelaar als spilfunctie te positioneren in de inrichting van het proces. Achmea ziet in digitalisering een kans om bij te dragen aan het verbeteren van het klantvertrouwen en het verminderen van de schadelast. Van de Ven Adviesbureau ziet het als een uitdaging een bijdrage te leveren om de arbeidsongeschikte zo snel mogelijk aan het werk krijgen, iets wat voor de verzekerde en de verzekeraar belangrijk is. Om antwoord te geven op de adviesvraag heeft Van de Ven Adviesbureau gekeken naar drie pijlers: klantvertrouwen behouden of vergroten, schadelast per verzekerde beperken en wat de bijdrage kan zijn van digitalisering bij de positionering van de claimbehandelaar in het proces. Kennismaken Inventariseren Analyseren Adviseren Implementatie Figuur 1 Route advies Het adviesrapport is opgesteld na de onderzoeksfase en is het eerste gedeelte van de stap adviseren. De tweede stap is de presentatie van dit eindrapport bij Achmea. Na de presentatie kan er samen met Van de Ven Adviesbureau worden gesproken over een mogelijk vervolg van de samenwerking, bijvoorbeeld door het meehelpen bij implementatie. Dit is weergeven in figuur 1. 1

9 2. Interne analyse De interne analyse is beschreven aan de hand van het 7-S-model van McKinsey. 2.1 Systemen Bij AOV Schadeservice Achmea worden de meeste zaken naar de verzekerde toe telefonisch afgehandeld. Brieven en folders worden met name hardcopy gestuurd. Er is een digitaal systeem voor de dossiers van de verzekerden. Deze dossiers worden digitaal steekproefsgewijs in kleine aantallen aangepast. AOV Schadeservice heeft de wens uitgesproken om meer zaken te digitaliseren, zij bevinden zich nu in de beginfase van dit traject. Achmea is hierbij al begonnen met een pilot waarbij een pre-intak voor de telefonische intake verstuurd wordt. Dit versnelt de intake, de claimbehandelaar kan zich voorbereiden op de intake en de verzekerde is al actief bezig met het proces. De ziekmelding van de verzekerde komt binnen bij de claimsupport. De claimsupport zet deze melding door naar de claimbehandelaar. De claimbehandelaar begeleidt deze claim het gehele proces. De claimbehandelaar bepaalt de verdere stappen in het proces. Hierbij kan de medische behandelaar en de medische adviseur worden ingeschakeld. Tijdens dit proces is het mogelijk dat de claimbehandelaar met een buddy brainstormt over verschillende situaties. 2.2 Strategie De strategie van Achmea is: de meest vertrouwde verzekeraar van Nederland worden. Achmea wil het klantvertrouwen vergroten, om op deze manier de klanten te binden en om van hen een ambassadeur te maken. Tijdens de intake is aangegeven dat AOV Schadeservice zich meer richt op het beperken van de kosten dan op het vergroten van het klantvertrouwen, ondanks de vele diverse trainingen die het personeel heeft gehad om beter om te gaan met het klantvertrouwen. De verzekerde verwacht een goede service, een lage prijs en bij arbeidsongeschiktheid een zo snel mogelijke uitkering. Achmea geeft aan dat zij constant bezig zijn om de verwachtingen van de verzekerde te evenaren of zelfs te overtreffen. Vanuit de omgeving ligt er ook druk op Achmea. Dit zorgt ervoor dat Achmea zich ervan bewust is dat ze moeten blijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Achmea wil van binnenuit dat de schadelast omlaag gaat, onder andere door het personeel te laten werken met targets. 2.3 Structuur Vanuit de typologie van Starrenveld is Achmea een financiële instelling. Bij financiële instellingen is het belangrijk dat rechten en plichten en het bewaken van risico s vastgelegd zijn en dat de taken binnen de functies goed afgebakend zijn. Achmea is een divisieorganisatie en heeft een functionele indeling van Mintzberg waarin bevoegdheden decentraal geregeld zijn. Bij AOV Schadeservice is deze functionele indeling ook doorgevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de claimsupport, de claimbehandelaar en een afdelingsmanager. De claimbehandelaren zijn onderverdeeld in junior-, medior- en senior functies. De claimbehandelaren werken samen met medisch adviseurs en medisch behandelaars. AOV Schadeservice is nu te vergelijken met de machine organisatie van Mintzberg. Protocollen moeten worden gevolgd en er moet aan bepaalde eisen worden voldaan. Van de Ven Adviesbureau heeft de indruk gekregen dat de protocollen niet als kader gezien worden, maar als lijn worden gevolgd waar weinig van afgeweken kan worden. 2.4 Significante waarden Achmea geeft aan dat klantvertrouwen binnen de organisatie centraal staat. In de algemene gedragscode van Achmea komen drie kernwaarden voor de medewerker naar voren. Dit zijn 2

10 inleven, vernieuwen en waarmaken. Inleven houdt in dat de medewerkers aandacht moeten hebben alle mensen waar zij mee te maken hebben en dat ze eerlijk en integer handelen. Het vernieuwen houdt in dat de medewerkers moeten denken in mogelijkheden en kansen en de kernwaarde waarmaken komt neer op het nakomen van beloften en overtreffen van verwachtingen. Bij AOV Schadeservice is er sprake van een rollencultuur volgens de typologie van Handy. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij zich aan regels en procedures houden. Het is belangrijk dat de verzekerde bij de medewerker centraal staat en dat het vertrouwen met de verzekerde wordt opgebouwd. 2.5 Staff AOV Schadeservice bestaat met name uit claimbehandelaren, maar wordt ondersteund door onder andere claimsupport en medisch adviseurs. De afdeling heeft directe contacten met andere medewerkers van Achmea, zoals de medisch adviseur en de medische behandelaar. Binnen Achmea wordt gewerkt volgens Het Nieuwe Werken. Dit is vormgegeven door de trainingen Vertrouwd Samenwerken. AOV Schadeservice bestaat uit vier FTE claimsupport en 30 FTE claimbehandelaar. De claimbehandelaren zijn onderverdeeld in senior-, medior- en junior functies. Van het claimsupport is geen hoge opleiding gewenst, de claimbehandelaren moeten minimaal hbo werk- en denkniveau hebben. Zoals Achmea de medewerker beschrijft, zijn de medewerkers gemiddeld tot hoog competent en wisselend betrokken. Het komt erop neer dat de benodigde deskundigheid aanwezig is, maar dat er aarzeling plaatsvindt wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. 2.6 Stijl De stijl van leidinggeven bij AOV Schadeservice is top-down. Bij AOV Schadeservice is een lange tijd een strakke manier van leidinggeven nodig geweest, waarbij veel sturing is gegeven en de werkzaamheden werden gecontroleerd. Dit was nodig aangezien AOV Schadeservice in beweging moest komen door de toenemende druk van bovenaf. Uit de gesprekken heeft Van de Ven Adviesbureau geconcludeerd dat de afdelingsmanager formeel leiding geeft. Volgens het model van Hersey en Blanchard (zie bijlage 2.) is deze manier van leidinggeven begeleidend. Om medewerkers de functie goed uit te laten voeren, worden er meer targets gesteld, om zo controle te houden en de medewerkers te motiveren om de taken goed uit te voeren. Hiervan is het effect dat medewerkers werken vanuit een extrinsieke motivatie, waar een intrinsieke motivatie gewenst is. De medewerker moet de verantwoordelijkheid zelf willen nemen en niet opgelegd krijgen. Op dit moment is de stijl van leidinggeven begeleiden, waardoor de medewerkers gestuurd worden in het handelen. De afdelingsmanager schrijft voor wat de medewerkers moeten doen, geeft duidelijke taken en controleert de uitvoering. Binnen AOV Schadeservice wordt een blauwe strategie gehanteerd (kleuren van Caluwé). Regelen, beheersen en duidelijke resultaten staan hierbij centraal. Het model van Caluwé is terug te vinden in bijlage Skills Achmea behoort tot een van de grootste verzekeraars van Nederland. Om dit te kunnen realiseren geeft AOV Schadeservice aan continu te verbeteren. Een aantal punten waarin Achmea vindt dat zij uitblinken zijn: Altijd centraal stellen van de klant, door echt een vertrouwenspersoon te zijn Openheid en inhoudelijke samenwerking met klant Maatschappelijk verantwoord ondernemen Eerlijkheid 3

11 2.8 Gewenste situatie AOV Schadeservice wil optimaal functioneren door de claimbehandelaar als spilfunctie te laten fungeren, waarbij deze volledige verantwoordelijkheid draagt voor de verzekerde en het daar bijbehorende hersteltraject. De claimbehandelaar moet het vaste aanspreekpunt van de verzekerde worden en de regie voeren betreffende de hersteltrajecten. Deze nieuwe spilfunctie zal resulteren in het sneller re-integreren van de verzekerde bij ziekte, waardoor de schadelast gereduceerd zal worden. Daarnaast ervaart de verzekerde het als prettig om door één vaste claimbehandelaar geholpen te worden. Hierdoor neemt het vertrouwen van de verzekerde naar Achmea toe. Om het contact met de verzekerde sneller, eenvoudiger, duidelijker, efficiënter en flexibeler te laten verlopen zal waar mogelijk de communicatie met de klant gedigitaliseerd worden. Dit resulteert in een win-win situatie voor Achmea en de verzekerde. 3. Positionering Claimbehandelaar 3.1 Positionering als spilfunctie De claimbehandelaar moet als spilfunctie tussen verschillende partijen fungeren. Waar teveel op het advies van de medici beslissingen genomen werden, betreffende de herstelperiode, zal nu de claimbehandelaar het medisch advies mee moeten nemen. Het medisch advies gecombineerd met de bevindingen uit de intake, zorgen ervoor dat de claimbehandelaar zelf een inschatting kan maken betreffende de herstelperiode. De medisch adviseurs en behandelaars vertegenwoordigen een rol van adviseur en de claimbehandelaar draagt de verantwoordelijkheid, bij twijfel over een claim kan een claimbehandelaar sparren met collega s om vervolgens een goed besluit te nemen. Door te sparren met andere claimbehandelaren leren zij van elkaar. Dit is een verschuiving van de verantwoordelijkheid ten opzichte van de huidige situatie, waarin het medisch advies leidend is in de vaststelling van de herstelperiode. Op dit moment is er weinig vertrouwen in het eigen handelen, maar iedereen heeft wel de deskundigheid om het goed op te pakken. De vraag die hierbij naar boven komt is: Waarom neemt de claimbehandelaar niet de volledige verantwoordelijkheid en fungeert hij niet als spilfunctie? Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in het blauwe handelen van de afgelopen jaren. Dat wil niet zeggen dat dit verkeerd was, maar het geeft aan dat er nu behoefte is aan een nieuwe manier van aansturen. De medewerker moet gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te kunnen en te willen nemen. Daarnaast is het van groot belang dat de medewerker de verantwoordelijkheid ook durft te nemen. De medewerker moet een manager worden die vanuit eigen initiatief iedere handeling kritisch bekijkt, waardoor beheersing en controle vanuit het management niet meer noodzakelijk is. Echter zal dit beoogde doel niet behaald worden door de blauwe aanpak te hanteren. Om dit te stimuleren moet het management gaan handelen volgens een andere aanpak. 3.2 Verandermanagement Het advies zal bestaan uit drie onderdelen: Workshops medewerkers én afdelingsmanagers Denk anders! Coach 4

12 3.2.1 Workshops medewerkers én afdelingsmanagers Om een nieuwe denkwijze op te kunnen zetten binnen AOV Schadeservice wil Van de Ven Adviesbureau diverse workshops houden. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Wie ben ik als medewerker en wat is mijn meerwaarde binnen de organisatie? Hoe kan ik als medewerker optimaal benut worden? Wat heb ik nog meer te bieden als medewerker? Met deze workshops worden geen competenties aangeleerd, maar wordt er nadruk gelegd op de bewustwording en motivatie van ieder individu binnen de organisatie. Bij de workshops zal ieder niveau binnen de organisatie aanwezig zijn. Onder het motto Veranderen begint bij jezelf wordt er draagvlak en eenheid gecreëerd Denk anders! Zoals eerder benoemd moet AOV Schadeservice op een nieuwe manier aangestuurd worden, met als doel dat de medewerkers meer verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven te nemen. Uit de workshops komt een wijze van aansturen naar voren die benodigd is vanuit de medewerkers gezien. Deze wijze van aansturen wordt vertaald naar de theorie van Caluwé De visie van Van de Ven Adviesbureau: Denk groen! Van de Ven Adviesbureau denkt dat het een groene benaderingswijze zal worden en spitst het advies hierop toe. De groene benadering gaat ervan uit dat je pas verandert wanneer je je in een lerende omgeving bevindt. Wanneer dit breder omschreven wordt gaat het om het willen, kunnen en durven te leren. Op het moment dat de medewerker meer ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich meer bewust is van zijn of haar eigen kwaliteiten, kan de vertaalslag gemaakt worden naar verantwoordelijkheden. De rol van AOV Schadeservice in dit proces is dat de medewerker gemotiveerd moet blijven om te leren. Ze moeten ervaren dat als iets niet lukt er een leersituatie ontstaat en de medewerker leert door te vallen en opstaan. De afdelingsmanager zal hierbij een steunende rol aannemen waarbij feedbackmomenten, momenten van zelfreflectie en het stimuleren van ontwikkeling centraal staan Coach Om het anders denken tot een daadwerkelijk succes te laten eindigen is het van belang dat iedereen op deze nieuwe manier gaat denken, afdelingsmanager en medewerker. Om deze omslag in denkwijze te kunnen realiseren is veel tijd nodig. Van de Ven Adviesbureau ziet het beste resultaat tegemoet door middel van het inschakelen van een externe (management)coach. Deze coach zal parttime in dienst van Achmea treden gedurende zes maanden, om de nieuwe stijl van aansturing en werken te implementeren en te handhaven. Deze coach zal een expert zijn op dat gebied en zal helpen bij afdelingsmanager en medewerker om te leren en durven een andere rol aan te nemen. Het advies is niet om de afdelingsmanager helemaal groen te laten handelen, maar een combinatie te laten gebruiken van meerdere aanpakken. De coach zal samen met het management de doelen vaststellen en een invulling geven aan de handelingen die ondernomen moeten worden om deze doelen te kunnen bereiken. De coach zal ondersteunen bij het creëren van de gewenste structuur. Ook zorgt hij voor betrokkenheid, motivatie, begeleiding, aansturing en verantwoordelijkheid. De nieuwe werkwijze die beter past binnen de nieuwe verwachtingen van het management over de invulling van de claimbehandelaar, zal worden gestuurd door de coach. 5

13 4. Digitalisering 4.1 AOV Schadeservice gaat digitaal Uit de adviesvraag van Achmea blijkt dat er een kans gezien wordt in digitalisering. Achmea heeft al diverse projecten ingezet om digitalisering een rol te geven in het proces. Een voorbeeld daarvan is de pre-intak , waarbij de verzekerde eerst een mail krijgt opgestuurd waarin algemene gegevens ingevuld kunnen worden voordat de intake plaatsvindt. Dit levert tijdswinst op voor beide partijen, de verzekerde is een stuk actiever in de claimbehandeling en de claimbehandelaar kan zich beter voorbereiden op de intake. Een verdiepingsslag met digitalisering is nog niet gemaakt. Van de Ven Adviesbureau is van mening dat digitalisering een grotere rol kan spelen in het proces. Dit kan geconcludeerd worden na de twee intakes bij Achmea, de discussiegroep en persoonlijke interviews met zzp ers. Deze zijn terug te vinden in bijlagen 4, 5, 6 en 7. De onderzoeken met de zzp ers hebben inzicht gegeven in hoe de markt over digitalisering denkt bij verzekeringsmaatschappijen. Zzp ers associëren arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met zekerheid, veiligheid, maar ook als een duur product. Wat opvalt is dat zzp ers uitgaan van vooral fysieke - en minder van mentale arbeidsongeschiktheid. Daarnaast gaan zzp ers er vaak vanuit dat de uitkeringswachttijd te lang is en zijn daarom bang dat er minimaal één maand niets betaald wordt. Het was ook opmerkelijk dat zzp ers het gevoel krijgen dat zij te snel weer aan het werk moesten, ondanks dat ze daar zelf niet overtuigd van waren. Deze houding stimuleert het klantvertrouwen allerminst. Ondanks dat Achmea veel moeite doet om duidelijkheid te creëren rond haar AOV-producten, bestaan er volgens de zzp ers dus nog een aantal onduidelijkheden, zoals onder andere hierboven beschreven, die niet uitnodigend zijn om zich te laten verzekeren op inkomen. Volgens zzp ers kan digitalisering een rol spelen bij het verzekeringsproces. Ze zien het als een positieve ontwikkeling, omdat het de snelheid en gemak ten goede kan komen. Ook verwachten ze dat er meer mogelijkheden komen om hun zaken te kunnen regelen wanneer het de verzekerde uitkomt. Wel zien ze als nadeel, dat het een stuk onpersoonlijker kan worden door het sturen van standaardberichten. Ook geven ze aan dat het nog mogelijk moet zijn om nog te kunnen bellen. Van de Ven Adviesbureau concludeert dat digitalisering voor de verzekerde een rol kan spelen in transparantie, snelheid en dat de verzekerde meer zaken kan regelen als het hun uitkomt. Een online platform kan uitkomst bieden voor verschillende schakels in het proces: de verzekerde, de verzekeraar en de medici. Van de Ven Adviesbureau introduceert: Mijn AOV. 4.2 Mijn AOV: Eén Achmea-platform Mijn AOV de claimbehandelaar Het platform helpt de claimbehandelaar meer de rol van de spilfunctie van het proces in te nemen. De claimbehandelaar beheert de persoonlijke pagina van de verzekerde. Als de claimbehandelaar een claim toegewezen krijgt, dan moet de claim gekoppeld worden aan het digitale dossier van de verzekerde. Het dossier van de verzekerde is voor de claim gevuld met de afgesloten polis en een persoonlijk preventiepakket per branche. Bij het contracteren is de verzekerde ingedeeld in een branche en aan de hand van die informatie kan de verzekerde een toepasselijk branchegericht preventiepakket aangeboden worden in Mijn AOV voor de verzekerde. 6

14 De claimbehandelaar logt in met zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen krijgt de claimbehandelaar het volgende in beeld: Figuur 2 Mijn AOV claimbehandelaar Onder het kopje actiepunten kunnen de claimbehandelaren zien wat er nog te doen is. De claimbehandelaar kan belafspraken bevestigen in de agenda. Dit zorgt ervoor dat de claimbehandelaar zich kan voorbereiden op het gesprek en dat kan tijd besparen. Bij het kopje claimdossiers kan de claimbehandelaar aan de slag gaan met de dossiers van de verzekerden: het creëren van nieuwe dossiers, updaten van bestaande dossiers en het inzien van huidige dossiers. De inbox van de claimbehandelaar is het communicatiemiddel tussen verschillende functies. In het contactgedeelte ernaast kan de claimbehandelaar snel contact opnemen met een buddy, medisch adviseur of de contactgegevens opzoeken van een medisch behandelaar. Onderaan kan de agenda gevonden worden. Daarin staan onder andere de bevestigde telefoongesprekken met verzekerden. 7

15 Mijn AOV de verzekerde Mijn AOV is ook een persoonlijke online pagina voor verzekerden van Achmea. Inloggen kan via klantnummer en een persoonlijk ingesteld wachtwoord. Na het inloggen krijgt de verzekerde het volgende in beeld: Figuur 3 Mijn AOV verzekerde Bij het kopje Mijn AOV kan de verzekerde inzicht krijgen in zijn persoonlijke gegevens, ook kan er gekeken worden naar het polisoverzicht, wijzigingen of aanvragen doorgeven en ook kan er een afspraak gemaakt worden met de contactpersoon. Een telefonische afspraak kan gemaakt worden als de verzekerde het uitkomt, hiervoor kan hij een aantal geautomatiseerde tijden aangeven die passen bij de agenda van de verzekerde en de claimbehandelaar. Bij Mijn Agenda kan de verzekerde toekomstige afspraken zien die hij gemaakt heeft met de verzekeraar. Hierin kan de gemaakte belafspraak teruggevonden worden, maar ook de afspraken die gemaakt zijn met de medisch behandelaar. De verzekerde krijgt een overzichtelijk beeld van wat er verwacht wordt vanuit de verzekeraar, zodat de verzekerde niet bang hoeft te zijn iets te vergeten. Het kopje Mijn Preventie kan de verzekerde te allen tijden raadplegen voor de laatste preventieve maatregelen. Preventie wordt samengesteld naar aanleiding van leeftijd, geslacht en de branche waarin de verzekerde werkzaam is. De verzekeraar heeft de beschikking over deze gegevens tijdens het contracteren van de verzekerde. Een passend wist-u-datje? kan de herkenbaarheid en nieuwsgierigheid vergroten op de persoonlijke pagina. Bij het kopje Mijn Mail krijgt de verzekerde een overzicht van zijn laatst ontvangen s vanuit de verzekeraar. Mijn Mail van Mijn AOV is gekoppeld aan het privé mailadres van de verzekerde die opgegeven dient te worden bij het openen van een persoonlijke pagina. De verzekerde krijgt 8

16 op die manier een bericht in zijn privémail als er een nieuw bericht binnen is gekomen bij Mijn AOV. Het onderste gedeelte bevat een overzicht van het hersteltraject. Hierin kan aangegeven worden door de verzekeraar in welke fase de verzekerde zit. Deze visualisatie maakt het voor de verzekerde overzichtelijk in welke fase nu is en wanneer de volgende fase verwacht kan worden Mijn AOV de medisch adviseur De medisch adviseur krijgt toegang tot gedeeltes van de dossiers van wie de claimbehandelaar een advies wil. Het medisch advies wordt dan per dossier ingeladen, zodat de claimbehandelaar het specifieke advies bij de juiste verzekerde kan terugvinden Mijn AOV de medisch behandelaar De medisch behandelaar werkt met jaarcontracten voor de verzekerde. Als een medisch behandelaar gecontracteerd wordt bij Achmea, ontvangt hij zijn persoonlijk inloggegevens. Als er een verzekerde toegewezen wordt voor een behandeling, krijgt de medisch behandelaar toegang tot een gedeelte van het dossier van de verzekerde. Hier kan de medisch behandelaar de terugkoppeling van doen van bijvoorbeeld de intakerapportage of voortgangsrapportage. 5. Klantsegmentatie Er zijn veel verschillende verzekerden bij Achmea, met name als er gekeken wordt naar de verzekeringspolis. De polis verschilt onder andere in het verzekerde risico, het verzekerde bedrag en de hoogte van de premie. Een claim van een verzekerde met een relatief hoog verzekerd bedrag heeft een grotere impact op de schadelast dan een verzekerde met een relatief kleiner verzekerd bedrag. Voor de klantsegmentatie hebben we gekeken naar de Pareto- analyse, ook wel bekend als de 80/20 regel. Deze regel houdt in dat 20% van de verzekerden zorgt voor 80% van de inkomsten. Bij Achmea heeft deze groep verzekerden (20%) een hoog verzekerd bedrag, bij arbeidsongeschiktheid hebben zij een grote impact op de schadelast. 5.1 Segmentatie Op dit moment wordt de verdeling van werk voor de claimbehandelaar enkel op werkdruk verdeeld. Gemiddeld behandelt een claimbehandelaar ongeveer 350 claims. Er zit een groot verschil in het soort claim waarmee de claimbehandelaar moet werken. Vooral de hoogte van het verzekerd bedrag is volgens Van de Ven Adviesbureau belangrijk, omdat deze de eventuele schadelast bepaalt. Om een zo efficiënt mogelijke afhandeling te kunnen waarborgen adviseert Van de Ven Adviesbureau een segmentatie te maken in het klantenbestand en de claimbehandelaren. 5.2 Segmentatie claimbehandelaren De claimbehandelaar moet volgens Van de Ven Adviesbureau de spilfunctie vormen in het proces, terwijl deze nu vaak als tussenpersoon fungeert. Door beter gebruik te maken van de kwaliteiten van de claimbehandelaar, zal het proces beter en sneller verlopen en kan de schadelast beperkt worden. De segmentatie binnen de claimbehandelaren kan op twee manieren vorm worden gegeven. Er kan worden gericht op een bepaald soort arbeidsongeschiktheid (denk aan burn-outs, brandwonden, botbreuken, etc.). Of een tweede manier van segmentatie, die door Van de Ven Adviesbureau wordt aanbevolen, is door de claimbehandelaar in te delen op deskundigheid en professionaliteit. Een claimbehandelaar is geen medici en daarom kan er niet verwacht worden dat deze medische kennis heeft. Door functioneringsgesprekken en het analyseren van de opgenomen gesprekken door de kwaliteitsdienst kan er een selectie van topclaimbehandelaren worden opgesteld die het meest volgens de richtlijnen werken. 9

17 De claimbehandelaar krijgt een beperkt aantal prio-klanten toegewezen, zodat de werkdruk niet te hoog wordt. De claimbehandelaren krijgen zowel prio-klanten als niet prio-klanten toegewezen. 5.3 Segmentatie klantenbestand Wanneer een verzekerde zich arbeidsongeschikt meldt, wordt de claim aan de claimbehandelaar toegewezen met als enige criteria de werkdruk. Volgens Van de Ven Adviesbureau kan er een redelijk bedrag aan schadelast worden bespaard, wanneer de verzekerde wordt onderverdeeld op de hoogte van het verzekerd bedrag. Bij een nader vast te stellen hoogte van het verzekerd bedrag, moet de verzekerde in de categorie prio-klanten komen en wordt deze behandeld door top-claimbehandelaren. Deze onderverdeling kan al worden gemaakt bij het afsluiten van de verzekering. Deze prio-klanten zullen altijd worden behandeld door een top-claimbehandelaar, ook bij een minder hoge claim. 5.4 Conclusie Segmenteren van het klantenbestand geeft Achmea inzicht, in welke verzekerde een hogere prioriteit heeft. Deze prio-klanten worden tijdens een claim behandeld door één van de geselecteerde top-claimbehandelaren. Het laten behandelen door de meest deskundige claimbehandelaren heeft als resultaat dat de verzekerde de beste en snelste behandeling krijgt. Dit wordt volgens de protocollen afgestemd op de context van de verzekerde, waardoor de impact op de schadelast het kleinst wordt. 6. Implementatie 6.1 Implementatieplan In dit hoofdstuk is het implementatieplan te vinden voor de adviezen van Van de Ven Adviesbureau. In de implementatieplannen is te vinden wat er moet gebeuren, op welke manier, door wie en hoelang de implementatie duurt. In tabel 1 hieronder is in de strokenplanning af te lezen hoelang de stappen voor de implementaties duren en wanneer de deadlines behaald worden. In Bijlage 8 is het uitgebreide implementatieplan te vinden waarin alle stappen worden toegelicht. De strokenplanning is terug te vinden in Bijlage 9. Tabel 1 Strokenplanning ID Taaknaam DLT (=doorlooptijd) Concreet Denk anders 2 Werving en selectie 1 maanden 12 uur 3 Opstartende periode coach 2 maanden 280 uur 4 Workshops 2 maanden 5 W1 3 6 W2 3 7 W3 3 8 W4 3 9 W W Bewustwording 4 maanden 12 Digitalisering 13 vormgeven 1 maand 14 ontwerpen 1 maand 15 implementeren 4 maand 16 live oneindig 17 Klantsegmentatie 18 grenzen opstellen 1 19 verdeling klantenbestand 2 weken verdeling claimbehandelaren coaching claimbehandelaren 6 maanden

18 6.2 Slaag en faalfactoren Hieronder zijn de slaag- en faalfactoren beschreven voor de opgestelde adviezen. Het is van belang om de slaag- en faalfactoren in kaart te brengen zodat hier tijdig op kan worden ingespeeld Digitalisering De slaagfactoren bij digitalisering zijn transparantie tussen de systemen voor zowel de verzekerden als de medewerkers. Verzekerden hebben behoefte aan duidelijkheid over het gehele arbeidsongeschiktheidsproces. Door digitalisering kan Achmea aansluiten aan de behoefte van de verzekerde. De faalfactoren zijn dat het invoeren van het systeem extra kosten met zich mee kan brengen. Daarnaast kunnen de onderlinge systemen niet goed op elkaar aansluiten en kan de afgesproken tijdsduur van het invoeren van het gedigitaliseerd systeem overschreden worden. Daarnaast kan het zijn dat door digitalisering de communicatie met de verzekerde te onpersoonlijk wordt Klantsegmentatie Een slaagfactor bij klantsegmentatie is dat de zorg optimaal wordt afgestemd op de verzekerde. Doordat de prio- klanten een grote impact hebben op de schadelast zullen zij door de top claimbehandelaren behandeld worden, met als doel een lagere schadelast en tevreden verzekerden. Een faalfactor kan zijn dat een top claimbehandelaar een te hoge werkdruk heeft door het niveau van de taken. Daarnaast kan er tussen de medewerkers een onderlinge strijd ontstaan over de taakverdeling Positionering claimbehandelaar Een slaagfactor is dat het management de nieuwe manier van aansturen zal accepteren en dit kan ervoor zorgen dat medewerkers meer gemotiveerd raken. Hierdoor kunnen ze meer verantwoordelijkheden op zich nemen en een proactieve houding ontwikkelen. Daarnaast wordt de stijl van leidinggeven afgestemd op de situatie. Een faalfactor is dat er weerstand komt vanuit het management en/of het personeel. Daarnaast kan het zijn dat het management het advies niet goed overneemt en dit kan inadequaat leiderschap tot gevolg hebben De rol van de medewerkers De cultuur binnen de afdeling zal veranderen, hiervoor moet draagvlak gecreëerd worden bij de medewerkers. Op de afdeling zullen de medewerkers op een andere manier worden aangestuurd. De medewerker moet een manager worden die iedere handeling kritisch bekijkt. De claimbehandelaar moet als spilfunctie tussen verschillende partijen fungeren. Voor de medewerkers is het vooral van belang dat ze willen, kunnen en durven leren. 7. Financieel In de offerte die gestuurd is zijn een aantal kostenposten opgesteld die nooit zijn voldaan. In dit hoofdstuk wordt een nieuwe berekening gemaakt van de gemaakte kosten en de te verwachten opbrengsten. 7.1 Niet gemaakte kosten In deze paragraaf is in een klein overzicht te zien welke kosten niet zijn gemaakt. Het betreffen de kosten voor: Het uitvoeren van een afdelingsbezoek á 600,-, het opstellen en houden van een enquête binnen de afdeling van de claimbehandelaren á ,-, het opstellen en houden van een interview met de claimsupport á 6.400,- en tot slot het houden van een meeluistersessie binnen de afdeling á 400,-. Totaal is dit een vermindering in kosten van ,-. Deze kosten zullen van de uiteindelijke rekening in minder worden gebracht. Hierbij komen in de volgende 11

19 paragraaf nog extra kosten die hierbij opgeteld worden. De niet gemaakte kosten zijn te vinden in tabel 2 Tabel 2 Niet gemaakte kosten Niet gemaakte kosten Afdelingsbezoek 600 Enquête Interview claimsupport Meeluistersessie 400 Totaal Totale advies kosten In deze paragraaf zijn de totale kosten in kaart gebracht. Deze kosten komen voort uit implementatie- en exploitatiekosten. De desbetreffende kosten zullen in de volgende paragrafen worden toegelicht, voor eventuele uitwerkingen zal worden verwezen naar de bijlagen. Er zal per advies een balans worden opgesteld met de uiteindelijke kosten Investering denk anders De volgende kosten die gemaakt worden voor het implementeren van het onderdeel denk anders zijn hieronder in de tabel weergeven. Deze kosten zijn rechtstreeks herleid vanuit het implementatieplan. Tabel 3 weergeeft de implementatie kosten van de klantsegmentatie en tabel 4 weergeeft de exploitatiekosten. Tabel 3 Implementatiekosten denk anders Implementatie kosten Denk anders Bezetting Van de Ven in personen Bezetting Achmea Wie + aantal Aantal Uur Prijs Achmea Per uur Werving en selectie 0 HRM (2) Afdelingsmanager (1) , workshops 0 Claimbehandelaar (4) Afdelingsmanager (1) Coach (1) Totaal Tabel 4 Exploitatiekosten denk anders Exploitatie kosten Denk anders Bezetting Van de Ven in personen Bezetting Achmea Wie + aantal Aantal Uur Prijs Achmea Per uur Opstart periode coach 0 Coach (1) Afdelingsmanager (1) Medewerkers (1) Bewustwording 0 Coach (1) Afdelingsmanager (1) Totaal Investering digitaal systeem Mijn AOV De volgende kosten die gemaakt worden voor het implementeren van het digitaal systeem Mijn AOV zijn hieronder in de tabel weergeven. Deze kosten zijn rechtstreeks herleid vanuit het 12

20 implementatieplan. Tabel 5 weergeeft de implementatie kosten van de klantsegmentatie en tabel 6 weergeeft de exploitatiekosten. Tabel 5 Implementatiekosten digitalisering Implementatie kosten Digitalisering Bezetting Van de Ven in personen Bezetting Achmea Wie + aantal Aantal Uur Prijs Achmea Per uur Aanschaf ICT systeem 0 N.V.T Training Claimsupport (4) Claimbehandelaar (30) Afdelingsmanager (1) ICT deskundige (1) Totaal Tabel 6 Exploitatiekosten digitalisering Exploitatie kosten Digital Bezetting Van de Ven in personen Bezetting Achmea Wie + aantal Aantal Uur per week * periodeduur Prijs Achmea Per uur Beheer ICT systeem 0 ICT beheerder (1) 1* Totaal Investering klantsegmentatie De volgende kosten die gemaakt worden voor het implementeren van de klantsegmentatie zijn hieronder in de tabel weergeven. Deze kosten zijn rechtstreeks herleid vanuit het implementatieplan. Tabel 7 weergeeft de implementatie kosten van de klantsegmentatie en tabel 8 weergeeft de exploitatiekosten. Tabel 7 Implementatiekosten klantsegmentatie Implementatiekosten Klant- en claimbehandelaar Segmentatie Bezetting Van de Ven in personen Bezetting Achmea Wie + aantal Aantal Uur Prijs Achmea Per uur Grenzen opstellen 0 Management (2/3) Verdeling klantenbestand 0 Claimsupport (4) Junior cb (4) Verdeling claimbehandelaar 0 Kwaliteitsdienst (1) Afdelingsmanager (1) Klanten toewijzen 0 Claimsupport (2) Totaal

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen Bij arbeidsongeschiktheid van zelfstandige medische professionals 1 InkomensZekerPlan vrije beroepen 2 Wat is verzekerd 3 Wat is niet verzekerd 4 De keuze is aan u 5 Wat

Nadere informatie

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief Beste ZZP-er, In dit bijgaande document vindt u alle informatie die u nodig heeft om een wel overwogen beslissing te maken bij het afsluiten van een AOV. Lees het document goed door zodat u op de hoogte

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder.

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Is er gegarandeerd een schoonmaakondersteuner voor mij? Zodra u een aanvraag heeft gedaan, gaat het systeem op zoek naar een schoonmaakondersteuner voor

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen De AOV voor zelfstandige medische professionals 1 Kenmerken 2 Financiële zekerheid 3 Voorkomen is beter dan genezen 4 Persoonlijke en deskundige hulp 5 Verzekering aanpassen

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen?

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen? Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer Wat kan Generali voor u betekenen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 2 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Samenvatting webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen

Samenvatting webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen Samenvatting webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen Learnit Training Onderwerpen webinar Enthousiast leidinggeven én resultaten behalen Teameffectiviteitsmodel Leiderschapsstijlen Effectieve

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali Beter voorkomen dan genezen Inhoudsopgave Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815

Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Algemeen schadeprotocol Collectieve WIA arbeidsongeschiktheidsverzekeringen XY 14996-0815 Inhoud Inleiding, privacy & medische informatie, vragen? 3 Verzuim & begeleiding 3 Overzicht vergoedingen & hoe

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen.

Nadere informatie

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de alledaagse uitvoering van het werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Dienstverlening zakelijk. De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Dienstverlening zakelijk De werkwijze van Zicht voor bedrijven, ZZP ers, stichtingen en verenigingen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Gelukkig ondernemen Gelukkig ondernemen is ondernemen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé 2 Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Ziekenhuizen De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Product Omgeving Gedrag WELKOM Wat voor manieren zijn er mogelijk om de kwaliteit binnen de horeca outlets van ziekenhuizen te

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente. Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman

Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente. Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Dynamische inzetbaarheid in plaats van verzuimbeheersing Verzuimbeleid s-hertogenbosch past bij gemeente Tekst: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Gemeente breed ligt het

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering

Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering Toelichting gezondheidsverklaring levensverzekering Met arbeidsongeschiktheidsdekking Verzekeraars verzekeren risico s. Zij schatten deze risico s graag goed in. Daarom vraagt de verzekeraar informatie

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

1. Ziek of ziek geweest

1. Ziek of ziek geweest Vragen en antwoorden (laag 3 van de informatie over de gezondheidsverklaring) Geactualiseerd 2 november 2017 Aanvullend op, maar vooral gedetailleerder dan de informatie in laag 2 Verdeeld over 5 secties

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Zou het niet heerlijk zijn als: veranderingen soepeler verlopen, medewerkers er minder weerstand tegen hebben, projecten eerder klaar zijn en

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico s. Om de meest

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Directe klanten

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Directe klanten Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2014-2015 Directe klanten Onderzoeksaanpak De doelgroep bestaat uit alle zakelijke klanten van TVM verzekeringen via het directe kanaal. De klanten van TVM

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie