Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012"

Transcriptie

1 Pagina 1 Prijzen eerste levensbehoeften In augustus 2012 is een beperkte prijsvergelijking gedaan waarin de prijzen van Jumbo in Nederland zijn vergeleken met de prijzen van Warehouse Bonaire, een supermarkt die veel Jumbo artikelen in het assortiment heeft. De resultaten ziet u hieronder in een staafdiagram en in de tabel op de volgende bladzijde. NB: inkomens op Bonaire liggen gemiddeld 60% lager dan die in Nederland, de prijzen gemiddeld 65% hoger. Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012 Hoe hoger de staaf, hoe groter het prijsverschil. Bij een prijsverschil van 100% is het product 2x zo duur. Bij een verschil van 50% is het 1,5x zo duur, bij 0 procent is het even duur. De staven onder nul procent zijn voor producten die goedkoper zijn dan in NL.

2 Pagina 2

3 Pagina 3 Inkomens Caribisch Nederland (CN) 63% van de bevolking heeft een inkomen lager dan $1.400 per maand (bron koopkrachtrapport Ecorys mei 2012) 50% van de bevolking heft een inkomen lager dan $1.117 (CBS 2010) Inkomens 2012 per maand (eurokoers 1,29): Bonaire Nederland Minimumloon $ AOV/AOW alleenstaande * $ AOV/AOW echtpaar beide 65+ * $ Onderstand/bijstand alleenstaande** $ Onderstand/bijstand alleenstaande $ ouder 1 kind** Onderstand/bijstand paar** $ *bedragen AOW en bijstand NL inclusief vakantiegeld. AOV en onderstand Bonaire heeft bij mijn weten geen vakantiegeld **uitgaande van zelfstandig wonen In Nederland kunnen gemeenten aan alleenstaanden en alleenstaande ouders een toeslag geven op bovengenoemde bijstandsbedragen van maximaal 267 per maand. Dit geldt niet voor CN Nederland kent een sociaal vangnet. Daarin zitten vele voorzieningen die op Bonaire niet gelden. Denk aan: kinderbijslag, kinderopvang, huursubsidie, werkeloosheidsuitkeringen, re-integratiesubsidies, uitkeringen voor arbeidsongeschikten, subsidies voor (startende) ondernemingen enz. Armoedegrens Armoedegrens Curaçao (2008) bestaansminimum Aruba (2010): Bestaansminimum koopkrachtonderzoek Ecorys (mei 2012):

4 Pagina 4 Commentaar: Het lijkt er op dat Ecorys geen rekening heeft gehouden met het gegeven dat eerste levensbehoeften op Bonaire 15-20% duurder zijn dan op Curaçao. In de woonlasten is de huur waarschijnlijk niet opgenomen. Voor een gezin met 2 kinderen zal het bestaansminimum op Bonaire in 2012 minimaal rond $1.500 liggen. Zorgverzekering Op 22 december j.l kondigde RCN in een persbericht een ingrijpende inperking aan van het verzekerde basispakket. Minister Schippers noemt in haar brief van 21 december 2012 aan de Tweede Kamer als belangrijkste aanleiding de stijging van de uitgaven met 30% in De ingreep is zonder overleg tot stand gekomen en dreigt desastreuze gevolgen te hebben voor de zorg op Bonaire. Zie o.a. de bijgevoegde brandbrief van de Caribisch Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten van 28 december De volgende achtergrondinformatie is van belang. Tot en met 2010 was naar schatting meer dan 80% van de bevolking collectief via de overheid verzekerd. De resterende 20% was grotendeels particulier verzekerd. Een klein percentage was niet verzekerd. De premies voor deze ziektekostenverzekeringen bedroegen gemiddeld minder dan $1000 per jaar per hoofd van de bevolking. Per 1 januari 2011 is een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Deze zorgverzekering BES is een vervanging van de voorheen bestaande ziektekostenregelingen. Vanaf 2011 zijn alle inwoners van Caribisch Nederland verplicht verzekerd. De zorgvoorzieningen van het oude stelsel zijn in beperkte mate aangepast. Het basispakket omvat in grote lijnen datgene dat in de oude situatie ook was verzekerd. De gemiddelde premie per hoofd van de bevolking is in 2011 meer dan verdubbeld tot $ De stijging van de totale premieopbrengst met 93% (zie hierna) is grotendeels aan deze zorgpremies toe te rekenen.

5 Pagina 5 De geraamde premieopbrengst bedroeg in 2011 circa 35% van de kosten. De meevallende premie-opbrengsten zorgden ervoor dat in 2011 zelfs 50% van de kosten door de premieopbrengsten is gedekt, fors meer dan de raming. De stijging van de zorguitgaven met 30% is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de waardedaling van de Euro met ruim 13% in In dollars is de kostenstijging 17%. Oorzaken van de kostenstijgingen zijn door de minister niet bekend gemaakt. De kosten voor zorg geven overigens een vertekend beeld, omdat structurele lasten en eenmalige investeringen (bijvoorbeeld de inhaalslag vernieuwbouw van ziekenhuis) bij elkaar worden opgeteld. Desondanks zijn de zorguitgaven o.a. door het lagere zorgvoorzieningenniveau op de BES-eilanden in per persoon en in Nederland per persoon. Nederland heeft in het transitietraject bewust gekozen om de aanbevelingen van de Raad van State in de voorlichting van over de gefaseerde herstructurering van de BES eilanden naast zich neer te leggen (bijgevoegd). Minister Schippers kan nu, kennelijk zonder voorafgaande raadpleging van de Staten Generaal of van de stakeholders op de BES eilanden, de gemaakte afspraken op het laatste moment eenzijdig wijzigen om de door haar niet gewenste gevolgen te vermijden. Wederom wordt de indruk gegeven dat de regering met grote haast ondoordachte maatregelen doorvoert. De prijs hiervoor wordt nu neergelegd bij de bevolking van de BES eilanden. Toename collectieve lastendruk De draagkracht van de bevolking is veel lager dan in Europees Nederland (inkomens Bonaire gemiddeld 60% lager dan in NL). Dat was in 2010 bij de vaststelling van het nieuwe belasting- en premiestelsel voor de regering nog aanleiding de lastendruk in 2011 niet te verhogen. De collectieve lastendruk in Caribisch Nederland is desondanks in 2011 gigantisch gestegen. De collectieve lastendruk wordt berekend als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP per hoofd van de bevolking. Collectieve lastendruk 2010 Collectieve lastendruk 2011 Caribisch Nederland 25.7% 32.6% Europees Nederland 37.6% 37.2%

6 Pagina 6 Opbrengsten belasting en premies Van directe en indirecte belastingen zijn de onderstaande 1 e en 2 e raming terug te vinden in de kamerstukken. De premiebedragen en de realisatiecijfers komen uit het rapport van Ecorys. Overigens zijn de premieramingen en de realisatiecijfers ook schattingen. In het Ecorys rapport lopen de schattingen van de totale opbrengsten 2011 uiteen tussen $109 miljoen en $120 miljoen. Het verschil zit uitsluitend in de directe belastingen. 2e Bedragen in $ x 1000 realisatie 1e raming realisatie stijging raming tov Directe belastingen 30,912 16,089 21,581 12,935-58% Indirecte belastingen 16,800 25,964 30,261 41, % Premies 30,576 40,000 45,399 58,971 93% Collectieve lasten 78,288 82,053 97, ,007 44% Als de realisatie eventueel de bovengrens van 120 mio bereikt, is de stijging t.o.v niet 44% maar 53%. De kostprijsverhogende belastingen (denk aan BTW en accijnzen in NL) brachten in 2011 bijna 2,5 keer zoveel op als in De collectieve lasten stegen met 44%. Onderzoekbureau Ecorys heeft in opdracht van de regering geconcludeerd dat het nieuwe belasting en premiestelsel geen noemenswaardig effect op de prijzen en/ of de koopkracht heeft gehad.

Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire

Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire Pagina 1 Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Handout bezoek minister Plasterk aan Bonaire Met deze handout wil consumentenbond Unkobon u feitelijke

Nadere informatie

Factsheet Evaluatie Zorgverzekering 2006-2012

Factsheet Evaluatie Zorgverzekering 2006-2012 Trends en ontwikkelingen in de zorg bekeken ZorgKiezer.nl, Amsterdam, 15 november 2011 www.zorgkiezer.nl info@zorgkiezer.nl ZorgKiezer.nl is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor zorg en ziektekosten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl BBbrief.nl Nummer 1 juli 2005 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ 31 283 Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 245 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2003 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Collectieve sector = Publieke sector Collectieve sector = Overheid + de instellingen voor de sociale zekerheid.

Collectieve sector = Publieke sector Collectieve sector = Overheid + de instellingen voor de sociale zekerheid. Hoofdstuk 4 De collectieve sector Collectieve sector = Publieke sector Collectieve sector = Overheid + de instellingen voor de sociale zekerheid. Centrale Overheid Rijksoverheid Collectieve sector Overheid

Nadere informatie

Stand van zaken zorgverzekeringen en zorgvoorzieningen 2013

Stand van zaken zorgverzekeringen en zorgvoorzieningen 2013 De economische betekenis van mantelzorg De economische betekenis van mantelzorg is groot. De waarde is onschatbaar. Economie gaat over keuzes maken. Hoe maak je de keuze tussen mantelzorg en professionele

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Referentiekader Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Referentiekader Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentiekader Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 20 februari 2012 2 Referentiekader Caribisch Nederland Referentiekader Caribisch Nederland

Nadere informatie

Betaalbaarheid wonen in beeld

Betaalbaarheid wonen in beeld Stadsregio Arnhem Nijmegen Betaalbaarheid wonen in beeld 30 augustus 2014 DATUM 30 augustus 2014 TITEL Betaalbaarheid wonen in beeld ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Stadsregio Arnhem Nijmegen Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Gedeeltelijk Eigen Risico Veelgestelde Vragen

Gedeeltelijk Eigen Risico Veelgestelde Vragen Gedeeltelijk Eigen Risico Veelgestelde Vragen Contactpersoon: Laurens Krüger l.kruger@nationale-denktank.nl 06-43262560 De Frequently Asked Questions 1. Wat is het Gedeeltelijk Eigen Risico? 2. Hoe zit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie