SECTORFOTO Uitzendsector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTORFOTO Uitzendsector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE"

Transcriptie

1 SECTORFOTO 2008 Departement Werk en Sociale Economie

2 Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus Brussel Tel 02/ Verantwoordelijke uitgever: Dirk Vanderpoorten Secretaris-generaal Depotnummer: D/2009/3241/137 Lay-out: Vingerhoets.com Uitgave: april 2009

3 Synthese In 2007 werkten gemiddeld Vlaamse werknemers als uitzendkracht, dit is 3,3% van alle Vlaamse werknemers. De werkgelegenheid in de uitzendsector groeide in 2007 met +3,8%, dit is meer dan dubbel zoveel als de gemiddelde groei in Vlaanderen (+1,5% in 2007). In de uitzendsector zijn meer arbeiders dan bedienden aan het werk: bijna 2/3 van de uitzendkrachten werkt als arbeider en 1/3 als bediende. Jongeren zijn in de meerderheid wat uitzendarbeid betreft: ruim 1 op 3 uitzendkrachten is jonger dan 25 jaar, tegenover 1 op 10 gemiddeld in Vlaanderen. Ouderen vinden minder hun weg naar de uitzendsector: minder dan 7% van de uitzendkrachten is 50 jaar of ouder, tegenover ruim 20% gemiddeld in Vlaanderen. De vacatures in de uitzendsector zijn relatief meer gericht op laaggeschoolden (57%) en minder op hooggeschoolden (18%) in vergelijking met het totale aantal vacatures uit het normaal economisch circuit (NEC) zonder interim (45% respectievelijk 33%). Er wordt relatief weinig ervaring gevraagd in de vacatures van de uitzendsector: enerzijds is voor bijna 1/3 van de vacatures in de uitzendsector 6 maanden tot 2 jaar ervaring vereist, tegenover ruim 1/4 van de vacatures uit het NEC zonder interim, maar anderzijds is meer dan 2 jaar ervaring iets minder gevraagd in de uitzendsector (10%) dan in het NEC zonder interim (14%). De instroom van allochtone werkzoekenden in de uitzendsector (19,2%) ligt opmerkelijk hoger dan de gemiddelde instroom van allochtonen naar werk (14,9%). De bediendensector en de metaalsector zijn de belangrijkste sectoren waaruit de uitzendsector werknemers rekruteert, maar waarin terzelfdertijd ook heel wat uitzendkrachten doorstromen naar een vaste betrekking. Van de werknemers die instromen in de uitzendsector komt 12% van de bediendensector en 11% van de metaalsector. Van de werknemers die de uitzendsector verlaten, gaat 13% aan de slag in de bediendensector en 12% in de metaalsector. De in- en uitstroom naar tijdskrediet en (brug)pensioen is vrij beperkt in de uitzendsector in vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen. In 2007 zijn 108 IBO-interims gestart, waarvan 17% een ongunstige stopzetting kende. 3

4 Voorwoord Sectoren zijn een belangrijke motor in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. We denken hierbij bijvoorbeeld aan acties in het kader van diversiteit, opleiding van werknemers en toeleiding van leerlingen en werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de sectorale sociale partners zich om de prioriteiten van het arbeidsmarktbeleid mee gestalte te geven. Op die manier werkt het sectorale beleid versterkend ten aanzien van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. In 2001 werd de eerste generatie sectorconvenants afgesloten in het kader van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord De bestaande samenwerking van de Vlaamse Regering met de sectoren d.m.v. sectorconvenants werd later telkens verlengd en uitgebreid op basis van de volgende Werkgelegenheidsakkoorden. Anno 2008 is het vooral de Competentieagenda die inspirerend werkt op de werking van de sectorconvenants. Via de sectorconvenants trachten de sectoren meer mensen aan het werk te krijgen en houden en elk talent te (h)erkennen, ontwikkelen en benutten. Om de sectorconvenants en de sectoren te kunnen plaatsen binnen een socio-economisch kader, worden sectorfoto s gemaakt die we ter beschikking stellen van de sectoren en publiek maken via de portaalsite Op deze website kan u ook de gehanteerde cijferreeksen en uitleg bij de methodologie terugvinden. We geloven namelijk in de sectorfoto s als steunpunt én hefboom om in overleg met de sectoren en vanuit een sectorale invalshoek een strategische visie te ontwikkelen als antwoord op de huidige en toekomstige uitdagingen van de arbeidsmarkt. Sectoren krijgen aan de hand van de sectorfoto s zicht op de realiteit in hun sector en op hun positie ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. Dit kan inspirerend werken bij de totstandkoming van nieuwe sectorconvenants (verlengingen) of kan sectoren aanzetten om tussentijds bij te sturen. Alle gepubliceerde sectorfoto s werden eerst gekeurd en goed bevonden door de sectorale sociale partners. We beseffen dat de onderstaande cijfers, tabellen en grafieken geen perfecte weergave zijn van de sectorale dynamiek. Misschien had uzelf als fotograaf vanuit een ander perspectief een andere kadering gekozen of gefocust op andere elementen. We nodigen u dan ook uit om dit instrument gaandeweg samen met ons te blijven versterken. We hopen met deze snapshots alvast het sectoraal beleid verder te inspireren. Dirk Vanderpoorten Secretaris generaal, departement Werk en Sociale Economie 4

5 Inhoudsopgave SYNTHESE 3 VOORWOORD 4 INHOUDSOPGAVE 5 1. INLEIDING 6 2. HET AANTAL VLAAMSE WERKNEMERS 7 3. KENMERKEN VAN DE BEROEPEN EN VACATURES 9 4. JOBMOBILITEIT IBO-INTERIM DIVERSITEITSPLANNEN 17 Figuren 1: Verdeling van de Vlaamse werknemers naar achtergrondkenmerken (2007) 8 2: Werknemersstromen in de uitzendsector (Vlaams Gewest, ) 13 3: Werknemersstromen naar statuut (Vlaams Gewest, ) 15 Tabellen 1: Evolutie van het totale aantal Vlaamse werknemers ( ) 7 2: Aantal Vlaamse werknemers en verdeling naar achtergrondkenmerken (2007) 8 3: Kenmerken van de ontvangen vacatures in de uitzendsector (Vlaams Gewest, 2007) 9 4: Instroom van werkzoekenden naar achtergrondkenmerken (Vlaams Gewest, 2007) 11 5: Werknemersstromen in de uitzendsector (Vlaams Gewest, ) 12 6: Werknemersstromen naar statuut in de uitzendsector (Vlaams Gewest, ) 14 7: Kenmerken van de opgestarte IBO-interims (Vlaams Gewest, 2007) 16 8: Diversiteitsplannen (Vlaams Gewest, 2007) 17 5

6 1. Inleiding De uitzendsector behoort tot het Paritair Comité 322 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. Deze sector betreft werknemers, werkzaam in de nace-activiteit Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling. De werkgevers worden gegroepeerd onder werkgeverskengetallen 097 & 497. Werknemers die in het kader van de dienstencheques tewerkgesteld zijn en het vast personeel van de uitzendbedrijven zijn niet opgenomen in deze sectorfoto. Zij ressorteren respectievelijk onder het PSC en het ANPC 218. De databestanden waarmee de cijfers uit deze sectorfoto opgemaakt zijn steeds afgebakend volgens óf paritair comité óf nace-codes óf werkgeverskengetal. Een afbakening volgens paritair comité geeft gewoonlijk een licht andere populatie dan bij een afbakening op basis van nace-code of werkgeverskengetal, maar dit staat een correcte interpretatie van de cijfers niet in de weg. De resultaten van de analyse worden per sector steeds afgewogen tegen een gemiddelde voor alle sectoren samen. Hierdoor kan vastgesteld worden of de sector beneden- of bovengemiddelde cijfers haalt voor de verschillende indicatoren. De sectorfoto biedt zo een globaal cijfermatig portret van de sector. Een uitgebreide toelichting over de gebruikte methodologie/bronbestanden kan u terugvinden op De cijfers die in deze sectorfoto gebruikt worden, evenals in de sectorfoto s van andere sectoren, worden u integraal online aangeboden. Ook de sectorfoto s zijn downloadbaar in pdf-formaat. 6

7 2. Het aantal Vlaamse werknemers Voor het berekenen van het aantal loontrekkende werknemers in de uitzendsector maken we gebruik van de gecentraliseerde statistieken van de RSZ. In deze statistieken wordt de tewerkstelling berekend in functie van de woonplaats van iedere werknemer. De afbakening is gebeurd op basis van PC 322. De uitzendsector telde op loontrekkende werknemers in Vlaanderen. In alle sectoren samen waren op dat moment loontrekkende werknemers actief, dus van alle Vlaamse werknemers werkt 3,3% in de uitzendsector. Terwijl in 2006 de tewerkstelling daalde (-1,6%) t.o.v. 2005, zien we dat de uitzendsector zich in 2007 herpakt heeft met een toename van +3,8%, die veel hoger is dan de gemiddelde groei in de tertiaire sector (+2,9%) en Vlaanderen (+1,5%). Deze toename van de tewerkstelling kan op het conto van de bedienden (+11,3%) geschreven worden, terwijl het aantal arbeiders status quo is gebleven (+0,1%). In aantal gepresteerde uren is de activiteit van de uitzendsector gestegen met +13,4% tussen 2005 en 2006, en met +9,1% tussen , tegenover een toename van 5,8% gemiddeld in Vlaanderen. Tabel 1: Evolutie van het totale aantal Vlaamse werknemers ( ) (n) (%) -1,6% +3,8% Tertiaire sector (n) (%) +1,9% +3,0% Alle sectoren (n) (%) +1,1% +1,5% Bron: Gecentraliseerde statistiek RSZ-DMFA, toestand op 30/06/ (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) In de uitzendsector zijn meer arbeiders dan bedienden aan het werk: ongeveer 64,5% van de uitzendkrachten werkt als arbeider en 35,5% als bediende. Jongeren zijn in de meerderheid wat uitzendarbeid betreft: ruim 1 op 3 uitzendkrachten is jonger dan 25 jaar, tegenover 1 op 10 gemiddeld in Vlaanderen. Uitzendarbeid wordt vaak gezien als een middel om ervaring op te doen en als een opstap naar vast werk. Ouderen vinden minder hun weg naar de uitzendsector: minder dan 7% van de uitzendkrachten is 50 jaar of ouder, tegenover ruim 20% gemiddeld in Vlaanderen. Het aandeel oudere uitzendkrachten is wel toegenomen met +1,8% tussen De gecentraliseerde statistieken worden opgemaakt op basis van de onderneming als een homogeen geheel en worden geteld naar personen. Hierdoor worden dubbeltellingen door personen met meerdere jobs uitgezuiverd. 7

8 Tabel 2: Aantal Vlaamse werknemers en verdeling naar achtergrondkenmerken (2007) Totaal Vlaams Gewest n % % Totaal aantal ,0 100,0 (n= ) Geslacht Mannen ,1 54,8 Vrouwen ,9 45,2 Statuut Arbeiders ,5 38,7 Bedienden ,5 48,5 Ambtenaren ,8 Leeftijdsklasse jaar ,2 9, jaar ,0 69, jaar ,6 20,1 Andere (-18 en +65) 788 1,2 0,8 Bron: Gecentraliseerde statistiek RSZ-DMFA, toestand op 30/06/2007 (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) Figuur 1: Verdeling van de Vlaamse werknemers naar achtergrondkenmerken (2007) Ambtenaren Andere Andere Bedienden Vrouwen Vrouwen Bedienden Mannen Mannen Arbeiders Arbeiders Vlaams Gewest Vlaams Gewest Vlaams Gewest 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Geslacht Statuut Leeftijd Bron: Gecentraliseerde statistiek RSZ-DMFA, toestand op 30/06/2007 (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 8

9 3. Kenmerken van de beroepen en vacatures Voor de afbakening van de uitzendsector maakt de VDAB gebruik van een indeling naar werkgeverskengetal 497 & 097. Het betreft vacatures uit het normaal economisch circuit. Zowel de vacatures uit het AMI-systeem, die beheerd worden door consulenten van de VDAB, als de vacatures uit Jobmanager, die door de werkgever zelf worden ingevoerd, zijn opgenomen in de cijfers. Bij de interpretatie van de gegevens, dient men rekening te houden met het feit dat de sectoren ook andere pistes bewandelen in hun aanwervingsbeleid. Het aantal VDAB-vacatures in de uitzendsector is mogelijk een overschatting omdat dikwijls één bedrijf éénzelfde opdracht aan verschillende interimbedrijven doorgeeft, waardoor dubbeltellingen mogelijk zijn. Tabel 3: Kenmerken van de ontvangen vacatures in de uitzendsector (Vlaams Gewest, 2007) Vlaanderen n % % Totaal ,0 100,0 (n= ) Vestigingsplaats bedrijf Antwerpen ,3 23,3 Vlaams-Brabant ,6 12,7 West-Vlaanderen ,3 25,8 Oost-Vlaanderen ,3 18,6 Limburg ,8 9,0 Buiten Vlaanderen ,6 10,5 Studieniveau 2 Laag ,8 45,3 Midden ,0 22,0 Hoog ,2 32,7 Gevraagde ervaring <6 maanden ,7 60,1 6 maanden - 2 jaar ,4 26,1 +2 jaar ,9 13,8 Jobkanaal ,9 8,0 Bron: VDAB (Bewerking departement WSE) De bij de VDAB ontvangen vacatures uit de uitzendsector zijn meer gericht op laaggeschoolden (57%) en minder op hooggeschoolden (18%) in vergelijking met de vacatures uit het normaal economisch circuit (NEC) zonder interim (45% respectievelijk 33%). Er wordt relatief weinig ervaring gevraagd in de vacatures van de uitzendsector: enerzijds is voor bijna 1/3 van de vacatures in de uitzendsector 6 maanden tot 2 jaar ervaring vereist, tegenover ruim 1/4 van de vacatures uit het NEC zonder interim, maar anderzijds is meer dan 2 jaar ervaring minder gevraagd in de uitzendsector (10%) dan in het NEC zonder interim (14%). 3 Definitie onderwijsniveau: (1) laag: max. secundair onderwijs 2de graad of wanneer geen minimum studienveau vermeld werd door de werkgever; (2) midden: secundair 3de of 4de graad; (3) hoog: hoger onderwijs. 4 Jobkanaal is een rekruteringskanaal dat zich exclusief richt op werkzoekende ouderen, personen met een handicap en allochtonen. Het aandeel wordt berekend door het aantal vacatures ontvangen via jobkanaal te delen door het totaal aantal vacatures in het AMI-systeem (vacatures in beheer van VDAB-consulenten), dus exclusief jobmanager. 9

10 De VDAB ontving 540 vacatures van de uitzendsector via Jobkanaal of 4,9% van alle vacatures ingevoerd in het AMI-systeem. Dit is lager dan het gemiddeld aantal vacatures in Vlaanderen die via jobkanaal verlopen (8,0%). In 2007 heeft de VDAB voor 611 beroepen minstens 10 vacatures ontvangen van de uitzendsector. In totaal werden door VDAB vacatures vanuit de uitzendsector ontvangen, dit is niet minder dan 71,6% van het totale aantal VDAB-vacatures in heel Vlaanderen. 10

11 4. Jobmobiliteit Dankzij de VDAB-gegevens kan de instroom van de werkzoekenden worden beschouwd die op het begin van de maand als werkzoekende zijn ingeschreven en die op de laatste dag van de maand aan het werk is volgens DIMONA. De koppeling met de nace-codes geeft ons aan in welke sector en welke activiteit de werkzoekende is ingestroomd. In deze bespreking maken we gebruik van de jaargegevens voor en wordt enkel de instroom naar uitzendarbeid in beschouwing genomen. De instroom van werkzoekenden naar profiel in de uitzendsector wordt vergeleken met de totale instroom van werkzoekenden in alle sectoren samen en met het profiel van de totale populatie werkzoekenden. Tabel 4: Instroom van werkzoekenden naar achtergrondkenmerken (Vlaams Gewest, 2007) Alle sectoren Totale populatie werkzoekenden 5 n % % % Totaal ,0 100,0 (n= ) 100,0 (n= ) Geslacht Mannen ,6 47,1 46,6 Vrouwen ,4 52,9 53,4 Leeftijdsklasse -25 jaar ,3 31,3 20, jaar ,8 39,6 32, jaar ,0 18,3 21,7 +50 jaar ,9 10,8 25,3 Studieniveau 6 Laag ,7 42,2 51,9 Midden ,8 35,3 32,8 Hoog ,6 22,6 15,4 Allochtoon ,2 14,9 19,7 Arbeidsgehandicapt ,8 7,7 15,3 Werkloosheidsduur < 3 maanden ,7 39,7 24,6 3-6 maanden ,7 18,2 13,7 6 maanden - 1 jaar ,1 16,6 15,1 1-2 jaar ,1 12,7 14,7 2-5 jaar ,8 10,8 23,0 + 5 jaar ,7 1,9 8,9 Bron: VDAB (Bewerking departement WSE) 4 Deze jaargegevens worden berekend door het aantal instromers van de 12 maanden op te tellen. Dubbeltellingen zijn mogelijk. 5 Gemiddelde voor alle bij VDAB ingeschreven werkzoekenden in Definitie onderwijsniveau: (1) laag: max. secundair onderwijs 2de graad of wanneer geen minimum studieniveau vermeld werd door de werkgever; (2) midden: secundair 3de of 4de graad; (3) hoog: hoger onderwijs 7 Definitie allochtoon: nationaliteit niet EU of op basis van naamherkenningsprogramma (voor Maghrebijnen en Turken) of op basis van eigen verklaring. 8 Definitie arbeidsgehandicapt: werkzoekende met Vlaams Fondsnummer of gedeeltelijk of zeer beperkt geschikt of studies BLO of BUSO. 11

12 Ruim 38 Van de 100 werkzoekenden die instromen in de uitzendsector zijn jonger dan 25 jaar, wat hoger is dan het aandeel van alle Vlaamse werkzoekende jongeren (31%) die instromen naar werk en een oververtegenwoordiging is in vergelijking met de referentiepopulatie niet-werkende werkzoekenden (20%). 50-plussers zijn ondervertegenwoordigd: het aandeel oudere werkzoekenden die instromen in de uitzendsector (5%) ligt duidelijk onder het gemiddeld aandeel van oudere Vlaamse werkzoekenden die instromen naar werk (11%). Bijna 42% van de werkzoekenden die instromen in de uitzendsector zijn middengeschoold, wat hoger ligt dan het aandeel van alle Vlaamse middengeschoolde werkzoekenden (36%) die instromen naar werk en een oververtegenwoordiging is in vergelijking met de referentiepopulatie niet-werkende werkzoekenden (33%). De instroom van allochtone werkzoekenden in de uitzendsector (19%) ligt opmerkelijk hoger dan de gemiddelde instroom van allochtone werkzoekenden naar werk (15%). Ook aan de hand van het Datawarehouse van de KSZ kunnen in- en uitstroomgegevens berekend worden. De meest recente gegevens die momenteel beschikbaar zijn, zijn evenwel van Deze gegevens hebben dan weer het voordeel dat ze niet enkel beperkt zijn tot die personen die gekend zijn bij VDAB, en dat ook de uitstroom uit de arbeidsmarkt bekend is. De sectoren worden afgebakend naar paritair comité, in dit geval paritaire comités 116 en 207. Tabel 5: Werknemersstromen in de uitzendsector (Vlaams Gewest, ) Alle sectoren n % % Instroom ,9 14,2 < 25 jaar , jaar ,8 11,3 > 50 jaar ,1 4,8 Interne mobiliteit ,8 5,5 < 25 jaar ,1 10, jaar ,3 5,5 > 50 jaar ,3 3,1 Uitstroom ,3 13,1 < 25 jaar ,3 34, jaar ,5 10,8 > 50 jaar ,3 11,9 Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 12

13 Tussen 30 juni 2003 en 30 juni 2004 stroomden werknemers de uitzendsector in. Samen vormden zij 75,9% van alle werknemers in de sector werknemers, of 72,3% van alle loontrekkenden, verlieten in deze periode de sector. Nog eens mensen (25,8%) waren intern mobiel. Het gaat om werknemers die ofwel van werkgever veranderden binnen de sector, ofwel in een speciaal regime werkzaam waren (seizoensarbeid), ofwel tijdelijk in een andere sector of in een niet-loontrekkend statuut zaten, maar op 30 juni 2004 terug aan de slag waren binnen de uitzendsector. De uitzendsector kent door de aard van haar activiteiten een relatief hoge werknemersmobiliteit. De in- en uitstroomgraad en de interne mobiliteitsgraad liggen allen spectaculair boven het gemiddelde van alle sectoren (zie figuur 2). Figuur 2: Werknemersstromen in de uitzendsector (Vlaams Gewest, ) 75,9 72,3 80% 70% 60% 50% 25,8 40% 30% 14,2 5,5 13,1 20% 10% Totaal Totaal Totaal 0% Instroom Interne mobiliteitsgraad Uitstroom Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 13

14 Tabel 6: Werknemersstromen naar statuut in de uitzendsector (Vlaams Gewest, ) Alle sectoren Instroom (n) (%) (%) Totaal ,0 100,0 Instroom uit ander paritair comité ,1 41,3 Instroom uit de bediendensector (PC 218) (2.104) (12,0) (-) Instroom uit de metaalsector (PC 111) (1.879) (10,7) (-) Instroom uit de horecasector (PC 302) (1.485) (8,5) (-) Instroom uit zelfstandig statuut ,2 3,7 Instroom uit werkloosheid ,8 14,7 Instroom uit tijdskrediet/loopbaanonderbreking 89 0,2 2,0 Instroom uit (brug)pensioen 204 0,4 0,7 Instroom uit ander statuut ,3 37,6 Uitstroom Totaal ,0 100,0 Uitstroom naar ander paritair comité ,7 45,2 Uitstroom naar de bediendensector (PC 218) (3.154) (13,2) (-) Uitstroom naar de metaalsector (PC 111) (2.875) (12,1) (-) Uitstroom naar zelfstandig statuut 551 1,4 5,5 Uitstroom naar werkloosheid ,9 17,5 Uitstroom naar tijdskrediet/loopbaanonderbreking 5 0,0 3,0 Uitstroom naar conventioneel brugpensioen 11 0,0 4,1 Uitstroom naar pensioen 208 0,5 6,5 Uitstroom naar ander statuut ,4 18,3 Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) Meer dan 4 op 10 van de nieuw ingestroomde werknemers in de uitzendsector was één jaar voordien actief in een ander statuut. Het betreft grotendeels jongeren 10 die net de schoolbanken hebben verlaten en interim als intredekanaal op de arbeidsmarkt gebruiken. Ruim 37% van de nieuw ingestroomde werknemers in de uitzendsector was één jaar voordien actief in een ander paritair comité. Van de werknemers die de sector verlaten gaat iets meer dan 60% aan de slag als loontrekkende in een ander paritair comité. De bediendensector en de metaalsector zijn de belangrijkste sectoren waaruit de uitzendsector werknemers rekruteert, maar waarin terzelfdertijd ook heel wat uitzendkrachten doorstromen naar een vaste betrekking. Van de werknemers die instromen in de uitzendsector komt 12% van de bediendensector en 11% van de metaalsector. Van de werknemers die de uitzendsector verlaten, gaat 13% aan de slag in de bediendensector en 12% in de metaalsector. De in- en uitstroom naar tijdskrediet/loopbaanonderbreking/(brug)pensioen is vrij beperkt in de uitzendsector in vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen. 9 De groep van andere statuten is een verzamelnaam van statuten die niet gekend waren in het Datawarehouse AM&SB bij de redactie van de tabellen; het gaat onder andere over arbeidsongeschiktheid, huishouden en schoolverlaters % van de uitzendkrachten die instromen uit een ander statuut, is jonger dan 25 jaar. 14

15 Figuur 3: Werknemersstromen naar statuut (Vlaams Gewest, ) 100% 80% 60% Ander statuut pensioen/brugpensioen 40% Tijdskrediet/ loopbaanonderbreking Werkloosheid 20% zelfstandig statuut Alle sectoren Alle sectoren 0% ander paritair comité Instroom Uitstroom Bron: Datawarehouse AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 15

16 5. IBO-interim IBO-Interim is een uitbreiding van de klassieke IBO (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming) in samenwerking met Federgon en gericht op de duurzame tewerkstelling van kansengroepen (50-plussers, allochtonen en arbeidsgehandicapten) via een interim gekoppeld aan een IBO. Via een IBO-interim traject werkt men gedurende één maand als uitzendkracht voorafgaand aan de IBO, die maximum zes maanden kan duren. Daarna krijgt de werknemer een contract van onbepaalde duur. Kansengroepen krijgen door deze combinatie extra mogelijkheden om ervaring op te doen op de werkvloer en ingang te vinden op de arbeidsmarkt. Tabel 7: Kenmerken van de opgestarte IBO-interims (Vlaams Gewest, 2007) Geslacht Man 88 83,0% Vrouw 18 17,0% Ongunstige stopzettingen 18 17,0% IBO-interim totaal % Bron: VDAB Deze maatregel, gestart in het najaar van 2006, wordt gekenmerkt door een positieve evolutie (18 in 2006, 106 in 2007 en 94 in mei 2008), maar blijft wel nog steeds onder de verwachtingen. Vele kantoren maken geen gebruik van de maatregel. Wel bleek dat indien het kantoor er voor kiest om een niche van te maken, er wel mogelijkheden zijn. Zo bleek dat één van de uitzendkantoren goed was voor de helft van het totale aantal IBO-interims In 2007 zijn 106 IBO-interims gestart, waarvan 8 op 10 IBO-interims wordt ingevuld door mannen en 17% een ongunstige stopzetting kende. 16

17 6. Diversiteitsplannen Met een subsidiëring van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid. Een diversiteitsplan kan afgesloten worden voor een enkele vestiging of voor een gans bedrijf met al haar vestigingen samen. In een diversiteitsplan worden streefcijfers voor de instroom, doorstroom en opleiding van doelgroepwerknemers vooropgesteld. Organisaties kunnen onder bepaalde voorwaarden een subsidie verkrijgen voor verschillende soorten plannen. Zo zijn er: Instapdiversiteitsplannen: opstap naar HR-beleid Diversiteitsplannen: meerdere diversiteitsbevorderende acties Groeidiversiteitsplannen: verankering van diversiteitsbeleid door opvolgacties Clusterdiversiteitsplannen: in meerdere bedrijven of bedrijfseenheden Tabel 8: Diversiteitsplannen in de uitzendsector (Vlaams Gewest, 2007) Instapplan Diversiteitsplan Clusterplan Groeiplan Totaal Alle sectoren Alle sectoren Bron: Departement WSE In 2007 dienden 8 Vlaamse uitzendbedrijven een diversiteitsplan in, een aandeel van 1,3% in het totaal. Het aantal diversiteitsplannen in de uitzendsector steeg tussen 2006 en 2007 met 2 plannen. De uitzendsector sensibiliseert en informeert ook haar klanten om zulke plannen af te sluiten. In 2007 sloten maar liefst 22 klanten van de uitzendsector een plan af (4 diversiteitsplannen, 10 instapplannen, 8 groeiplannen en 1 clusterplan). 17

18 Samen talent in goede banen leiden Departement Werk en Sociale Economie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Personenvervoer 2008

Personenvervoer 2008 SECTORFOTO Personenvervoer 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

SECTORFOTO. Beheer van gebouwen en dienstboden 2008

SECTORFOTO. Beheer van gebouwen en dienstboden 2008 SECTORFOTO Beheer van gebouwen en dienstboden 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Grafische nijverheid 2008

Grafische nijverheid 2008 SECTORFOTO Grafische nijverheid 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert

Nadere informatie

SECTORFOTO. Kappers, fitness en schoonheidszorgen 2008

SECTORFOTO. Kappers, fitness en schoonheidszorgen 2008 SECTORFOTO Kappers, fitness en schoonheidszorgen 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Vermakelijkheidsbedrijf 2008

Vermakelijkheidsbedrijf 2008 SECTORFOTO 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20

Nadere informatie

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 SECTORFOTO Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale

Nadere informatie

Lokale besturen 2008

Lokale besturen 2008 SECTORFOTO Lokale besturen 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Binnenscheepvaart 2008

Binnenscheepvaart 2008 SECTORFOTO 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20

Nadere informatie

Scheikundige nijverheid 2008

Scheikundige nijverheid 2008 SECTORFOTO Scheikundige nijverheid 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert

Nadere informatie

SECTORFOTO. Goederenvervoer en logistiek 2008

SECTORFOTO. Goederenvervoer en logistiek 2008 SECTORFOTO Goederenvervoer en logistiek 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning

Nadere informatie

Kleding en confectie 2008

Kleding en confectie 2008 SECTORFOTO Kleding en confectie 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert

Nadere informatie

SECTORFOTO Horeca 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Horeca 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Horeca 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

SECTORFOTO Hout 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Hout 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Hout 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus

Nadere informatie

Metaal arbeiders 2008

Metaal arbeiders 2008 SECTORFOTO Metaal arbeiders 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

SECTORFOTO. Autosector en aanverwante sectoren 2008

SECTORFOTO. Autosector en aanverwante sectoren 2008 SECTORFOTO Autosector en aanverwante sectoren 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Voedingsindustrie 2008

Voedingsindustrie 2008 SECTORFOTO Voedingsindustrie 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN Inleiding Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 AUDIOVISUELE SECTOR

SECTORFOTO 2012 AUDIOVISUELE SECTOR SECTORFOTO 2012 AUDIOVISUELE SECTOR Synthese De audiovisuele sector telde in het tweede kwartaal van 2010 in Vlaanderen 2.538 loontrekkenden. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

SECTORFOTO Textiel 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Textiel 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Textiel 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

SECTORFOTO Bouw 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Bouw 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Bouw 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 GRAFISCHE SECTOR

SECTORFOTO 2012 GRAFISCHE SECTOR SECTORFOTO 2012 GRAFISCHE SECTOR Synthese De grafische sector telde in het tweede kwartaal van 2010 7.582 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 BOUW

SECTORFOTO 2012 BOUW SECTORFOTO 2012 BOUW Synthese De bouw telde in het tweede kwartaal van 2010 99.657 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden actief. De bouw is

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 INTERNATIONALE HANDEL

SECTORFOTO 2012 INTERNATIONALE HANDEL SECTORFOTO 2012 INTERNATIONALE HANDEL Synthese De internationale handel telde in het tweede kwartaal van 2010 34.562 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512

Nadere informatie

DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF

DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF 2008-2016 Aandeel in de totale loontrekkende tewerkstelling (2016/2) social profit 14,6 ANPC bedienden 13,4 bouw metaal arbeiders uitzend scheikundige nijverheid

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS Synthese De sector van de elektriciens telde in het tweede kwartaal van 2010 15.171 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 GROENE SECTOREN

SECTORFOTO 2012 GROENE SECTOREN SECTORFOTO 2012 GROENE SECTOREN Synthese De groene sectoren telden in het tweede kwartaal van 2010 10.957 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

VLAAMSE ARBEIDSREKENING: METHODOLOGISCH RAPPORT BIJ DE HET AANTAL VESTIGINGEN MET PERSONEEL

VLAAMSE ARBEIDSREKENING: METHODOLOGISCH RAPPORT BIJ DE HET AANTAL VESTIGINGEN MET PERSONEEL VLAAMSE ARBEIDSREKENING: METHODOLOGISCH RAPPORT BIJ DE RAMING VAN HET AANTAL VESTIGINGEN MET PERSONEEL UPDATES Departement WSE in samenwerking met Steunpunt WSE September 2009 Inhoudstafel Inhoudstafel...

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 BEHEER VAN GEBOUWEN, DIENSTBO- DEN EN VASTGOEDMAKELAARS

SECTORFOTO 2012 BEHEER VAN GEBOUWEN, DIENSTBO- DEN EN VASTGOEDMAKELAARS SECTORFOTO 2012 BEHEER VAN GEBOUWEN, DIENSTBO- DEN EN VASTGOEDMAKELAARS Synthese De sector van de beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden telde in het tweede kwartaal van 2010 4.951 loontrekkenden

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN Synthese De dienstenchequeondernemingen telden in het tweede kwartaal van 2010 43.933 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 SECTOR VAN DE KAPPERS, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN

SECTORFOTO 2012 SECTOR VAN DE KAPPERS, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN SECTORFOTO 2012 SECTOR VAN DE KAPPERS, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN Synthese De sector van de kappers, fitness en schoonheidszorgen telde in het tweede kwartaal van 2010 8.935 loontrekkenden in Vlaanderen.

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 GLASBEDRIJF

SECTORFOTO 2012 GLASBEDRIJF SECTORFOTO 2012 GLASBEDRIJF Synthese Het glasbedrijf telde in het tweede kwartaal van 2010 2.392 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden actief.

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 DIAMANTNIJVERHEID- EN HANDEL

SECTORFOTO 2012 DIAMANTNIJVERHEID- EN HANDEL SECTORFOTO 2012 DIAMANTNIJVERHEID- EN HANDEL Synthese De diamantnijverheid en -handel telde in het tweede kwartaal van 2010 921 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 TEXTIELVERZORGING

SECTORFOTO 2012 TEXTIELVERZORGING SECTORFOTO 2012 TEXTIELVERZORGING Synthese De sector van textielverzorging telde in het tweede kwartaal van 2010 4.690 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512

Nadere informatie

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN 1. Bronnen en populaties 1.1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gecentraliseerde statistiek De statistieken van de RSZ worden uitgewerkt op basis van de gegevens

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 SOCIAL PROFIT

SECTORFOTO 2012 SOCIAL PROFIT SECTORFOTO 2012 SOCIAL PROFIT Synthese De social profit telde in het tweede kwartaal van 2011 275.046 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.110.373 loontrekkenden

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

SECTORFOTO 2012 SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID SECTORFOTO 2012 SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Synthese De scheikundige nijverheid telde in het tweede kwartaal van 2010 78.495 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 HORECASECTOR

SECTORFOTO 2012 HORECASECTOR SECTORFOTO 2012 HORECASECTOR Synthese De horecasector telde in het tweede kwartaal van 2010 64.737 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden actief.

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 PAPIER- EN KARTONBEWERKING

SECTORFOTO 2012 PAPIER- EN KARTONBEWERKING SECTORFOTO 2012 PAPIER- EN KARTONBEWERKING Synthese De sector van papier- en kartonbewerking telde in het tweede kwartaal van 2010 6.666 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 VOEDINGSNIJVERHEID

SECTORFOTO 2012 VOEDINGSNIJVERHEID SECTORFOTO 2012 VOEDINGSNIJVERHEID Synthese De voedingsnijverheid telde in het tweede kwartaal van 2010 56.662 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 AUTOSECTOR EN AANVERWANTE SECTOREN

SECTORFOTO 2012 AUTOSECTOR EN AANVERWANTE SECTOREN SECTORFOTO 2012 AUTOSECTOR EN AANVERWANTE SECTOREN Synthese De autosector en aanverwante sectoren telden in het tweede kwartaal van 2010 32.480 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 METAALARBEIDERS

SECTORFOTO 2012 METAALARBEIDERS SECTORFOTO 2012 METAALARBEIDERS Synthese De sector van de metaalarbeiders telde in het tweede kwartaal van 2010 95.203 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 KLEDING & CONFECTIE

SECTORFOTO 2012 KLEDING & CONFECTIE SECTORFOTO 2012 KLEDING & CONFECTIE Synthese De sector van kleding en confectie telde in het tweede kwartaal van 2010 in Vlaanderen 11.526 loontrekkenden. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 TEXTIEL

SECTORFOTO 2012 TEXTIEL SECTORFOTO 2012 TEXTIEL Synthese De textielsector telde in het tweede kwartaal van 2010 17.972 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden actief.

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Werknemersstromen op de sectorale arbeidsmarkt

Werknemersstromen op de sectorale arbeidsmarkt Sectoren in beweging Werknemersstromen op de sectorale arbeidsmarkt De Vlaamse overheid en de bedrijfssectoren leveren de laatste jaren belangrijke inspanningen om het beleid van sectoren op het vlak van

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De tewerkstelling en werknemersstromen in het paritair comité voor bedienden in de zelfstandige kleinhandel (PC 201)

De tewerkstelling en werknemersstromen in het paritair comité voor bedienden in de zelfstandige kleinhandel (PC 201) De tewerkstelling en werknemersstromen in het paritair comité voor bedienden in de zelfstandige kleinhandel (PC 201) Wim Herremans Wouter Vanderbiesen Steunpunt WSE Raf Boey Departement WSE 3-2008 WSE

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 JUNI 2015 BAROMETER Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 Uit een nieuwe arbeidsmarktanalyse van het Steunpunt WSE blijkt dat Vlaanderen slechts matig scoort in vergelijking met de EU-regio

Nadere informatie

Gemeentefoto. De Panne

Gemeentefoto. De Panne DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in De Panne in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening Definities

Vlaamse Arbeidsrekening Definities Vlaamse Arbeidsrekening Definities www.steunpuntwse.be / www.werk.be (laatste update: mei 2011) Een uitgebreide beschrijving van het concept van de Vlaamse Arbeidsrekening en de gehanteerde methodologie

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait Inhoud presentatie Evolutie op de Vlaamse arbeidsmarkt: stand

Nadere informatie

SECTORFOTO Social profit 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Social profit 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Social profit 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers 2016

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers 2016 FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers 2016 Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/109 ADVIES NR 09/17 VAN 7 JULI 2009, GEWIJZIGD OP 6 OKTOBER 2009, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN ANONIEME

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie