Eigen volk eerst in het PVVverkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen volk eerst in het PVVverkiezingsprogramma"

Transcriptie

1

2 Eigen volk eerst in het PVVverkiezingsprogramma Twee logo's in één: linksonder de PVV, rechts boven dat van de NSB, een voorganger Op 23 april 2010 presenteerde de PVV haar programma De agenda van hoop en optimisme voor de landelijke verkiezingen. Daarin staan naast de bekende racistische hetzes rond de islamisering en de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen ook sociaal-economische standpunten die afwijken van de vroegere keiharde neo-liberale koers. De partij richt zich wat meer op zieke en armere autochtonen en lijkt een uiterst conservatief-nationalistische richting in te slaan. Jarenlang propageerde Geert Wilders als VVD-Kamerlid en later als PVV-leider een volstrekt asociaal neo-liberalisme. Hij stond voor belastingverlaging, deregulering, en afbraak van sociale voorzieningen en de vakbeweging. Maar lange tijd domineerde de hetze tegen de islam en migratie zijn agenda. Wilders had zijn racisme daarbij verpakt als verdediging van de westerse vrijheid. Dat leverde zijn partij veel aanhang op. De formule van voortdurende haatzaaierij raakte echter wat uitgewerkt. En de PVV had in eerste instantie geen antwoord op de uitgebroken economische crisis, ook al omdat daarmee de eigen neo-liberale huisideologie onder vuur kwam te liggen. De partij dreigde weggezet te worden als een one issue-partij zonder oplossingen voor economische problemen. Om dat negatieve imago te pareren gingen Wilders en co zich ook profileren op andere thema's dan de islam. De partij heeft nu langzamerhand een breder programma ontwikkeld om zo meer kiezers te kunnen bereiken en haar machtsbasis te vergroten. De agenda van hoop en optimisme is daar het nieuwste voorbeeld van. Heropvoedingskampen Racisme blijft in dat programma natuurlijk onveranderd de core business, hetzelfde oude liedje dat Wilders al jaren zingt. De PVV biedt niet-westerse migranten, Antillianen en anti-racisten in elk geval geen hoop en optimisme. Volgens de partij blijft de islam vooral een politieke ideologie, een totalitaire leer gericht op dominantie, geweld en onderdrukking. En religieuze vrijheden zouden daarom niet voor moslims mogen gelden. De PVV eist ook een volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen. Verder wil men sluiting van islamitische scholen, en een verbod op nieuwe moskeeën, hoofddoekjes, en ritueel slachten. Ook niet nieuw is de roep om meer staatsrepressie, onder aanvoering van voormalig officier van Justitie en huidig PVV-Kamerlid Raymond de Roon. Die zat vroeger in een extreem-rechtse knokploeg, en wil de parlementaire democratie het liefst vervangen door een dictatuur. Andere partijen breken zich het hoofd over de vraag waarop ze het eerst zouden willen gaan bezuinigen. 1/4

3 Maar de PVV wil er juist graag 900 miljoen euro extra tegenaan gooien voor de politie. Want er zou veel meer blauw op straat moeten komen, om precies te zijn: 10 duizend agenten extra. Ook zouden de diverse politiediensten onder één nationale dienst moeten vallen, die dan zou worden aangestuurd door een orwelliaans klinkend ministerie van Veiligheid. Bovendien pleit de partij voor de invoering van hoge minimumstraffen en hogere maximumstraffen. Ook wordt het voor eigen rechter spelen gestimuleerd. Wie namelijk in zijn eigen woning of bedrijf uit zelfverdediging zegt te hebben gehandeld en iemand daarbij heeft verwond of gedood, krijgt het voordeel van de twijfel. Anderen moeten dan maar bewijzen dat die persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. De partij wil verder het tbs-systeem opdoeken en op de reclassering flink bezuinigen. Weg met die geitenwollensokken-methoden, aldus de PVV. Gevangenen zouden naar heropvoedingskampen moeten worden gestuurd. De professionele dierenpolitie is de opvallendste politiedienst die de PVV erbij wil hebben. De partij probeert zo een graantje mee te pikken van het succes van de Partij voor de Dieren en electoraal te vissen in de vijver van dierenvrienden. Dieren zijn het waard om je voor in te zetten. Ook in Den Haag. Fatsoen en respect voor weerloze levende wezens staat voor de PVV voorop. In tegenstelling tot de rechten van moslims zouden dierenrechten wel gerespecteerd moeten worden en zelfs in de Grondwet moeten staan. Ook pleit de partij voor geleidelijke afbouw van de bioindustrie. Dierenrechtenactivisten wil de PVV daarentegen zoveel mogelijk repressief aanpakken. De gezonde dierenliefde van de partij gaat overigens vooral door de maag, want dieren zijn onze primaire levensbehoefte melk, kaas en vlees. Marktwerking Verrassend genoeg bevat het PVV-programma ook een aantal 'sociale' punten. Alle andere partijen willen de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar, behalve dan de SP en Trots Op Nederland. De PVV zegt mordicus tegen verhoging te zijn. Verder vindt de partij het versoepelen van het ontslagrecht onbespreekbaar. Bovendien mag er in deze tijden van crisis en werkloosheid niet gerommeld worden met de WW-uitkeringen, zo vindt men. Een ander opvallend onderdeel van het programma betreft de zorg. Geheel tegen de heersende tendens van bezuinigen en privatiseren in, is de PVV tegen verdere uitbreiding van de marktwerking in de zorg. Verder mag het eigen risico bij een ziektekostenverzekering niet verhoogd worden. En er zouden 10 duizend extra banen in de zorg bij moeten komen om het personeelstekort op te lossen en de zorg te verbeteren. Vanzelfsprekend laat de PVV deze maatregelen vergezeld gaan van racistisch gezwets over de islamisering van de zorgsector. Opvallend genoeg mag de gewenste uitbreiding van de zorg wel ten koste moeten gaan van de geestelijke zorg. Daar mag van de partij namelijk wel op bezuinigd worden. Ook op het gebied van onderwijs zorgt de partij voor verrassingen. Men pleit namelijk voor het behoud van de ov-jaarkaart en de studiefinanciering. Overigens schrijft de partij dat vrijheid van onderwijs een grondrecht is, om vervolgens net zo makkelijk de sluiting van alle islamitische scholen te eisen. Kruimels Het is opvallend dat de neo-liberale PVV in een tijd van sociale afbraak met 'sociale' plannen komt. Het is nog maar afwachten in hoeverre Wilders zijn liberale veren werkelijk heeft afgeschud. Het lijkt er sterk op dat hij met een paar 'sociale' voorstellen stemmen van de linkerzijde probeert weg te kapen om zijn achterban te vergroten. Want deze kruimels van de tafel van de verzorgingsstaat vallen in een verder radicaal nationalistisch programma. Nationalisme is een belangrijke drijfveer voor de PVV. Om een zo groot mogelijk deel van de bevolking achter dat project te krijgen is het noodzakelijk om alle klassen wat toe te schuiven, of althans wat te beloven. 2/4

4 Daarom bedient de PVV het bedrijfsleven met plannen die het ondernemersklimaat moeten verbeteren. Zo zou het verlenen van vergunningen versneld en versimpeld moeten worden. In het algemeen wil de partij veel wetgeving schrappen. Voor elke nieuwe regel zouden er twee oude moeten verdwijnen. De Crisis- en herstelwet zou permanent moeten worden gemaakt. Die wet is ingesteld om de door de crisis veroorzaakte werkloosheid in de bouw tegen te gaan. Door milieuregels en bezwaarprocedures te versimpelen of op te heffen zouden grote infrastructurele bouwprojecten sneller van start kunnen gaan. Dat is gunstig voor bedrijven, maar slecht voor het milieu. Verder wil de PVV de Nederlandse boeren, tuinders en vissers bevrijden van Europese regelgeving. Het uitbesteden en privatiseren van diensten zou moeten worden gestimuleerd, omdat zo oneerlijke concurrentie tussen de overheid en bedrijven zou worden tegengegaan. De PVV pleit voor belastingenverlaging, zowel voor ondernemers als voor burgers. Dat komt vooral de rijken ten goede, omdat zij dan minder geld met anderen hoeven te delen. De partij wil weliswaar de huursubsidie instandhouden, maar ook de hypotheekrenteaftrek handhaven. Ook dat is voordelig voor de rijken, want die worden zo gesubsidieerd om een nog duurder huis te kopen. Als doekje voor het bloeden pleit de PVV voor een bankenheffing. Ongedekte bankschulden zouden moeten worden belast met een vast tarief van 0,15 procent. Als een bank in de problemen komt, dan zouden de schulden niet meer mogen worden gedekt door de overheid. De banken zouden daar dan zelf voor moeten opdraaien. Met dit voorstel lift de PVV mee op de terechte woede over het geven van staatssteun aan banken die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. Kievietseieren Nationalisme viert niet alleen hoogtij bij de PVV. De hele samenleving is tegenwoordig doordrenkt van een afkeer van veronderstelde buitenlandse en on-nederlandse bedreigingen. Velen hemelen een geconstrueerde Nederlandse cultuur op, met arbeidsethos, tolerantie, vrijheid van meningsuiting en een handelsgeest die al eeuwenlang voor welvaart zou zorgen. Er heerst een conservatieve hang naar een verzonnen verleden, naar een mythisch Nederland met minder zorgen, minder haast, minder onzekerheid, minder criminaliteit en minder vreemdelingen. De PVV draagt graag een steentje bij aan het vergroten van haat- en angstgevoelens. Partijleden roepen voortdurend dat Nederland zou islamiseren en aan de leiband zou lopen van de EU. Allochtonen zouden worden voorgetrokken ten koste van autochtonen, die door de linkse elite zouden worden onderdrukt en de mond gesnoerd. Daarom pleit de partij er bijvoorbeeld voor om kunstenaars te beschermen die bedreigd zouden worden door die islamisering, hoewel men verder op kunst en cultuur juist drastisch wil bezuinigen. Ook wil de PVV dubbele nationaliteiten laten registreren. Want allochtonen zouden vanwege hun wankele loyaliteit niet te vertrouwen zijn. In het PVV-programma staan veel maatregelen die het nationalisme zouden moeten aanwakkeren. Op elke school en elk overheidsgebouw moet de Nederlandse vlag wapperen. Nederlands en Fries moeten als bevoorrechte talen in de grondwet komen te staan. De canon der vaderlandse geschiedenis moet in het onderwijs worden verplicht. Lokale tradities als carnaval in Limburg en kievietseieren zoeken in Friesland moeten worden gerespecteerd. De joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland moeten als dominante cultuur vastgelegd worden in artikel 1 van de Grondwet. Vreemde talen moeten worden geweerd, en overheidsinformatie mag alleen maar worden opgesteld in het Nederlands en het Fries. Nationale herdenkings- en feestdagen zouden van groot belang zijn voor de volksgeest. En daarom moet 5 mei een vrije dag worden en moet ook 4 mei speciale aandacht krijgen. Op die dag worden volgens de PVV de slachtoffers van het (nationaal) socialisme herdacht. Door nationaal tussen haakjes te plaatsen geeft de partij aan geen onderscheid meer te maken tussen nazisme en socialisme. Beide maatschappijsystemen zouden dus even verderfelijk zijn. 3/4

5 Geraaskal Het definiëren en mobiliseren van het Nederlandse volk gaat bij de PVV hand in hand met het buitensluiten van anderen die daar volgens de partij niet bij horen, zo blijkt uit het programma. Als de PVV-ers hun zin krijgen, dan wordt er keihard afgerekend met vermeende criminelen, profiteurs, en onbruikbare migranten. Er is maar één oplossing om de maatschappij te beschermen tegen al het dreigende onheil: straf en uitsluiting. Het hele partijprogramma staat er vol van. Wie veroordeeld is voor drie zware geweldsmisdrijven, krijgt levenslang. Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen, moeten het land uit, wat ook moet gelden voor Antillianen. Met het PVV-plan van complete etnische registratie kunnen Antillianen dan sowieso gemakkelijk via databanken worden opgespoord. Voor migranten geldt de regel werken of wegwezen. Wie werkloos is, moet het land uit. Zodra migranten in het buitenland gaan wonen, vervalt het recht op kinderbijslag. Ze worden verder gedwongen om volledig te assimileren. Als migranten dat niet voldoende zouden doen, dan wil de partij hen uitsluiten en zelfs uitzetten. Verder vervalt het recht op een uitkering bij fraude, en moeten werklozen van de PVV alle aangeboden arbeid aanvaarden. De PVV wil dat Nederlanders zich voortaan zoveel mogelijk alleen maar op Nederland richten. De rest van wereld kan voor de Nederlanders dienen als grondstoffenbron of vakantiebestemming, maar verder zou het contact met het buitenland tot het hoogst noodzakelijke beperkt moeten blijven. Internationale verdragen zouden hinderlijk zijn en een aanslag vormen op de Nederlandse vrijheid, en dus herzien moeten worden. Het defensiebeleid van veel landen is veelal gericht op het veiligstellen van handelsbelangen, het vergroten van invloed en het bestrijden van vijanden in het buitenland. Maar het PVV-defensiebeleid is vooral een binnenlandse aangelegenheid. De vijand bevindt zich volgens de partij in ons midden en moet dan ook in Nederland zelf worden bestreden. De PVV wil het leger dus de straat opsturen. De internationale strijd tegen de islam moet volgens de partij een kernpunt worden van het buitenlandse beleid. De PVV wil dat Nederland de banden aanhaalt met de frontlijnstaten van de islam. Ook andere landen die zwaar zouden lijden onder het juk van de internationale jihad, zoals Denemarken en Zwitserland, zouden moeten worden gesteund. De islam is zo n obsessie voor Wilders en de zijnen dat het programma af en toe vervalt in samenzweringsgeraaskal. Zo zouden we de Verenigde Naties moeten wantrouwen, want die worden gedomineerd door het islamitische blok. De PVV vindt de EU misschien nog wel een grotere bedreiging voor Nederland. Zo erg dat zelfs de voormalige Sovjet-Unie erbij gehaald wordt. Een andere aantasting van onze democratie heet Europese Unie. Die gaat steeds meer lijken op de oude Sovjet-Unie. De EUssr. De partij beschouwt de mogelijke toetreding van Turkije als een goede reden voor Nederland om uit de EU te stappen. Met de 'sociale' standpunten in haar nieuwste verkiezingsprogramma heeft de PVV wat scherpe kantjes afgesleten van het keiharde neo-liberalisme van de VVD. De partij lijkt arme "autochtonen" een paar kruimels toe te werpen. Het is de vraag hoe de PVV zich op de langere termijn op sociaaleconomisch terrein zal ontwikkelen. Meer conservatief-nationalistisch of uiteindelijk toch meer neoliberaal? Een boterham met tevredenheid zal het voor "allochtonen" en arme "autochtonen" in elk geval niet opleveren. Sandor Schmits 4/4

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Nederland bestaat niet meer

Nederland bestaat niet meer Tekst 1 Onderstaand artikel is een bewerkte versie van een artikel van Peter van der Veer, dat in september 2000 verscheen in het tijdschrift De Gids. Van der Veer is godsdienstwetenschapper. Nederland

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW Resolutie VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW INHOUDSOPGAVE Preambule 5 1. Geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap 9 1.1 Rijnland 2.0: maak de omslag van welvaartseconomie

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Nagekomen flessenpost

Nagekomen flessenpost Nagekomen flessenpost Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004nage01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 [1] In het begin van de jaren

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Gedachten-pingpong. Europa op de keuken tafel. 58.759? zie pagina 27. Diederik Samsom. Kennisquiz. Maarten van Rossem legt uit.

Gedachten-pingpong. Europa op de keuken tafel. 58.759? zie pagina 27. Diederik Samsom. Kennisquiz. Maarten van Rossem legt uit. l2 09/20l2 Krijgt Máxima eigenlijk ook kinderbijslag? Eenmalig PvdA-magazine voor de verkiezingen op 12/09/2012 Europa op de keuken tafel Maarten van Rossem legt uit 12 persoonlijke vragen aan 6 kandidaten

Nadere informatie

Beste, lieve partijgenoten,

Beste, lieve partijgenoten, Beste, lieve partijgenoten, We zijn net bezig geweest met een wirwar van moties. Maar wat mij nog het meest bezighoudt is de wirwar van emoties. Ik weet niet hoe het jullie is gegaan na de aanslag in Parijs,

Nadere informatie

Het Potentieel I. Crisis of Potentieel?

Het Potentieel I. Crisis of Potentieel? Het Potentieel I Crisis of Potentieel? Het Potentieel No I: Crisis of Potentieel? Inhoudsopgave 3. Redactioneel Rutger Henneman, Hoofdredacteur Crisis of Potentieel? 8. Willem Schinkel Museum Europa 21.

Nadere informatie

Over insluiting en vermijding

Over insluiting en vermijding Over insluiting en vermijding Twee essays over segregatie en integratie Justus Uitermark en Jan Willem Duyvendak Paul Scheffer Essays in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Werkdocument

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid Liesbeth Noordegraaf-Eelens Martijn van der Steen Paul Frissen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 1 dr. Liesbeth Noordegraaf Eelens is docent bij de Erasmus

Nadere informatie

Een nieuw gelijkheidsideaal

Een nieuw gelijkheidsideaal Tekst 1 Een nieuw gelijkheidsideaal 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) In 2003 kondigde beginnend premier Balkenende aan dat de gelijkheidsdeken die nu nog over onze kennissamenleving ligt, flink mag worden opgeschud.

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168. Gratis! België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414

Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168. Gratis! België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414 België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414 Gratis! Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168 De Nar vzw, Postbus 136, 3000 Leuven 3, zeswekelijks tijdschrift, vijftiende jaargang, afgiftekantoor

Nadere informatie

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme INHOUD Voorwoord 5 Ter inleiding 6 Een joodse benadering 9 Een westers-christelijke benadering 15 Oorlog

Nadere informatie

Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland?

Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Een onderzoek naar de mogelijkheden tot invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen aan de hand van de beleidsanalytische toets van de Raad

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie