Eigen volk eerst in het PVVverkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen volk eerst in het PVVverkiezingsprogramma"

Transcriptie

1

2 Eigen volk eerst in het PVVverkiezingsprogramma Twee logo's in één: linksonder de PVV, rechts boven dat van de NSB, een voorganger Op 23 april 2010 presenteerde de PVV haar programma De agenda van hoop en optimisme voor de landelijke verkiezingen. Daarin staan naast de bekende racistische hetzes rond de islamisering en de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen ook sociaal-economische standpunten die afwijken van de vroegere keiharde neo-liberale koers. De partij richt zich wat meer op zieke en armere autochtonen en lijkt een uiterst conservatief-nationalistische richting in te slaan. Jarenlang propageerde Geert Wilders als VVD-Kamerlid en later als PVV-leider een volstrekt asociaal neo-liberalisme. Hij stond voor belastingverlaging, deregulering, en afbraak van sociale voorzieningen en de vakbeweging. Maar lange tijd domineerde de hetze tegen de islam en migratie zijn agenda. Wilders had zijn racisme daarbij verpakt als verdediging van de westerse vrijheid. Dat leverde zijn partij veel aanhang op. De formule van voortdurende haatzaaierij raakte echter wat uitgewerkt. En de PVV had in eerste instantie geen antwoord op de uitgebroken economische crisis, ook al omdat daarmee de eigen neo-liberale huisideologie onder vuur kwam te liggen. De partij dreigde weggezet te worden als een one issue-partij zonder oplossingen voor economische problemen. Om dat negatieve imago te pareren gingen Wilders en co zich ook profileren op andere thema's dan de islam. De partij heeft nu langzamerhand een breder programma ontwikkeld om zo meer kiezers te kunnen bereiken en haar machtsbasis te vergroten. De agenda van hoop en optimisme is daar het nieuwste voorbeeld van. Heropvoedingskampen Racisme blijft in dat programma natuurlijk onveranderd de core business, hetzelfde oude liedje dat Wilders al jaren zingt. De PVV biedt niet-westerse migranten, Antillianen en anti-racisten in elk geval geen hoop en optimisme. Volgens de partij blijft de islam vooral een politieke ideologie, een totalitaire leer gericht op dominantie, geweld en onderdrukking. En religieuze vrijheden zouden daarom niet voor moslims mogen gelden. De PVV eist ook een volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen. Verder wil men sluiting van islamitische scholen, en een verbod op nieuwe moskeeën, hoofddoekjes, en ritueel slachten. Ook niet nieuw is de roep om meer staatsrepressie, onder aanvoering van voormalig officier van Justitie en huidig PVV-Kamerlid Raymond de Roon. Die zat vroeger in een extreem-rechtse knokploeg, en wil de parlementaire democratie het liefst vervangen door een dictatuur. Andere partijen breken zich het hoofd over de vraag waarop ze het eerst zouden willen gaan bezuinigen. 1/4

3 Maar de PVV wil er juist graag 900 miljoen euro extra tegenaan gooien voor de politie. Want er zou veel meer blauw op straat moeten komen, om precies te zijn: 10 duizend agenten extra. Ook zouden de diverse politiediensten onder één nationale dienst moeten vallen, die dan zou worden aangestuurd door een orwelliaans klinkend ministerie van Veiligheid. Bovendien pleit de partij voor de invoering van hoge minimumstraffen en hogere maximumstraffen. Ook wordt het voor eigen rechter spelen gestimuleerd. Wie namelijk in zijn eigen woning of bedrijf uit zelfverdediging zegt te hebben gehandeld en iemand daarbij heeft verwond of gedood, krijgt het voordeel van de twijfel. Anderen moeten dan maar bewijzen dat die persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. De partij wil verder het tbs-systeem opdoeken en op de reclassering flink bezuinigen. Weg met die geitenwollensokken-methoden, aldus de PVV. Gevangenen zouden naar heropvoedingskampen moeten worden gestuurd. De professionele dierenpolitie is de opvallendste politiedienst die de PVV erbij wil hebben. De partij probeert zo een graantje mee te pikken van het succes van de Partij voor de Dieren en electoraal te vissen in de vijver van dierenvrienden. Dieren zijn het waard om je voor in te zetten. Ook in Den Haag. Fatsoen en respect voor weerloze levende wezens staat voor de PVV voorop. In tegenstelling tot de rechten van moslims zouden dierenrechten wel gerespecteerd moeten worden en zelfs in de Grondwet moeten staan. Ook pleit de partij voor geleidelijke afbouw van de bioindustrie. Dierenrechtenactivisten wil de PVV daarentegen zoveel mogelijk repressief aanpakken. De gezonde dierenliefde van de partij gaat overigens vooral door de maag, want dieren zijn onze primaire levensbehoefte melk, kaas en vlees. Marktwerking Verrassend genoeg bevat het PVV-programma ook een aantal 'sociale' punten. Alle andere partijen willen de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar, behalve dan de SP en Trots Op Nederland. De PVV zegt mordicus tegen verhoging te zijn. Verder vindt de partij het versoepelen van het ontslagrecht onbespreekbaar. Bovendien mag er in deze tijden van crisis en werkloosheid niet gerommeld worden met de WW-uitkeringen, zo vindt men. Een ander opvallend onderdeel van het programma betreft de zorg. Geheel tegen de heersende tendens van bezuinigen en privatiseren in, is de PVV tegen verdere uitbreiding van de marktwerking in de zorg. Verder mag het eigen risico bij een ziektekostenverzekering niet verhoogd worden. En er zouden 10 duizend extra banen in de zorg bij moeten komen om het personeelstekort op te lossen en de zorg te verbeteren. Vanzelfsprekend laat de PVV deze maatregelen vergezeld gaan van racistisch gezwets over de islamisering van de zorgsector. Opvallend genoeg mag de gewenste uitbreiding van de zorg wel ten koste moeten gaan van de geestelijke zorg. Daar mag van de partij namelijk wel op bezuinigd worden. Ook op het gebied van onderwijs zorgt de partij voor verrassingen. Men pleit namelijk voor het behoud van de ov-jaarkaart en de studiefinanciering. Overigens schrijft de partij dat vrijheid van onderwijs een grondrecht is, om vervolgens net zo makkelijk de sluiting van alle islamitische scholen te eisen. Kruimels Het is opvallend dat de neo-liberale PVV in een tijd van sociale afbraak met 'sociale' plannen komt. Het is nog maar afwachten in hoeverre Wilders zijn liberale veren werkelijk heeft afgeschud. Het lijkt er sterk op dat hij met een paar 'sociale' voorstellen stemmen van de linkerzijde probeert weg te kapen om zijn achterban te vergroten. Want deze kruimels van de tafel van de verzorgingsstaat vallen in een verder radicaal nationalistisch programma. Nationalisme is een belangrijke drijfveer voor de PVV. Om een zo groot mogelijk deel van de bevolking achter dat project te krijgen is het noodzakelijk om alle klassen wat toe te schuiven, of althans wat te beloven. 2/4

4 Daarom bedient de PVV het bedrijfsleven met plannen die het ondernemersklimaat moeten verbeteren. Zo zou het verlenen van vergunningen versneld en versimpeld moeten worden. In het algemeen wil de partij veel wetgeving schrappen. Voor elke nieuwe regel zouden er twee oude moeten verdwijnen. De Crisis- en herstelwet zou permanent moeten worden gemaakt. Die wet is ingesteld om de door de crisis veroorzaakte werkloosheid in de bouw tegen te gaan. Door milieuregels en bezwaarprocedures te versimpelen of op te heffen zouden grote infrastructurele bouwprojecten sneller van start kunnen gaan. Dat is gunstig voor bedrijven, maar slecht voor het milieu. Verder wil de PVV de Nederlandse boeren, tuinders en vissers bevrijden van Europese regelgeving. Het uitbesteden en privatiseren van diensten zou moeten worden gestimuleerd, omdat zo oneerlijke concurrentie tussen de overheid en bedrijven zou worden tegengegaan. De PVV pleit voor belastingenverlaging, zowel voor ondernemers als voor burgers. Dat komt vooral de rijken ten goede, omdat zij dan minder geld met anderen hoeven te delen. De partij wil weliswaar de huursubsidie instandhouden, maar ook de hypotheekrenteaftrek handhaven. Ook dat is voordelig voor de rijken, want die worden zo gesubsidieerd om een nog duurder huis te kopen. Als doekje voor het bloeden pleit de PVV voor een bankenheffing. Ongedekte bankschulden zouden moeten worden belast met een vast tarief van 0,15 procent. Als een bank in de problemen komt, dan zouden de schulden niet meer mogen worden gedekt door de overheid. De banken zouden daar dan zelf voor moeten opdraaien. Met dit voorstel lift de PVV mee op de terechte woede over het geven van staatssteun aan banken die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. Kievietseieren Nationalisme viert niet alleen hoogtij bij de PVV. De hele samenleving is tegenwoordig doordrenkt van een afkeer van veronderstelde buitenlandse en on-nederlandse bedreigingen. Velen hemelen een geconstrueerde Nederlandse cultuur op, met arbeidsethos, tolerantie, vrijheid van meningsuiting en een handelsgeest die al eeuwenlang voor welvaart zou zorgen. Er heerst een conservatieve hang naar een verzonnen verleden, naar een mythisch Nederland met minder zorgen, minder haast, minder onzekerheid, minder criminaliteit en minder vreemdelingen. De PVV draagt graag een steentje bij aan het vergroten van haat- en angstgevoelens. Partijleden roepen voortdurend dat Nederland zou islamiseren en aan de leiband zou lopen van de EU. Allochtonen zouden worden voorgetrokken ten koste van autochtonen, die door de linkse elite zouden worden onderdrukt en de mond gesnoerd. Daarom pleit de partij er bijvoorbeeld voor om kunstenaars te beschermen die bedreigd zouden worden door die islamisering, hoewel men verder op kunst en cultuur juist drastisch wil bezuinigen. Ook wil de PVV dubbele nationaliteiten laten registreren. Want allochtonen zouden vanwege hun wankele loyaliteit niet te vertrouwen zijn. In het PVV-programma staan veel maatregelen die het nationalisme zouden moeten aanwakkeren. Op elke school en elk overheidsgebouw moet de Nederlandse vlag wapperen. Nederlands en Fries moeten als bevoorrechte talen in de grondwet komen te staan. De canon der vaderlandse geschiedenis moet in het onderwijs worden verplicht. Lokale tradities als carnaval in Limburg en kievietseieren zoeken in Friesland moeten worden gerespecteerd. De joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland moeten als dominante cultuur vastgelegd worden in artikel 1 van de Grondwet. Vreemde talen moeten worden geweerd, en overheidsinformatie mag alleen maar worden opgesteld in het Nederlands en het Fries. Nationale herdenkings- en feestdagen zouden van groot belang zijn voor de volksgeest. En daarom moet 5 mei een vrije dag worden en moet ook 4 mei speciale aandacht krijgen. Op die dag worden volgens de PVV de slachtoffers van het (nationaal) socialisme herdacht. Door nationaal tussen haakjes te plaatsen geeft de partij aan geen onderscheid meer te maken tussen nazisme en socialisme. Beide maatschappijsystemen zouden dus even verderfelijk zijn. 3/4

5 Geraaskal Het definiëren en mobiliseren van het Nederlandse volk gaat bij de PVV hand in hand met het buitensluiten van anderen die daar volgens de partij niet bij horen, zo blijkt uit het programma. Als de PVV-ers hun zin krijgen, dan wordt er keihard afgerekend met vermeende criminelen, profiteurs, en onbruikbare migranten. Er is maar één oplossing om de maatschappij te beschermen tegen al het dreigende onheil: straf en uitsluiting. Het hele partijprogramma staat er vol van. Wie veroordeeld is voor drie zware geweldsmisdrijven, krijgt levenslang. Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen, moeten het land uit, wat ook moet gelden voor Antillianen. Met het PVV-plan van complete etnische registratie kunnen Antillianen dan sowieso gemakkelijk via databanken worden opgespoord. Voor migranten geldt de regel werken of wegwezen. Wie werkloos is, moet het land uit. Zodra migranten in het buitenland gaan wonen, vervalt het recht op kinderbijslag. Ze worden verder gedwongen om volledig te assimileren. Als migranten dat niet voldoende zouden doen, dan wil de partij hen uitsluiten en zelfs uitzetten. Verder vervalt het recht op een uitkering bij fraude, en moeten werklozen van de PVV alle aangeboden arbeid aanvaarden. De PVV wil dat Nederlanders zich voortaan zoveel mogelijk alleen maar op Nederland richten. De rest van wereld kan voor de Nederlanders dienen als grondstoffenbron of vakantiebestemming, maar verder zou het contact met het buitenland tot het hoogst noodzakelijke beperkt moeten blijven. Internationale verdragen zouden hinderlijk zijn en een aanslag vormen op de Nederlandse vrijheid, en dus herzien moeten worden. Het defensiebeleid van veel landen is veelal gericht op het veiligstellen van handelsbelangen, het vergroten van invloed en het bestrijden van vijanden in het buitenland. Maar het PVV-defensiebeleid is vooral een binnenlandse aangelegenheid. De vijand bevindt zich volgens de partij in ons midden en moet dan ook in Nederland zelf worden bestreden. De PVV wil het leger dus de straat opsturen. De internationale strijd tegen de islam moet volgens de partij een kernpunt worden van het buitenlandse beleid. De PVV wil dat Nederland de banden aanhaalt met de frontlijnstaten van de islam. Ook andere landen die zwaar zouden lijden onder het juk van de internationale jihad, zoals Denemarken en Zwitserland, zouden moeten worden gesteund. De islam is zo n obsessie voor Wilders en de zijnen dat het programma af en toe vervalt in samenzweringsgeraaskal. Zo zouden we de Verenigde Naties moeten wantrouwen, want die worden gedomineerd door het islamitische blok. De PVV vindt de EU misschien nog wel een grotere bedreiging voor Nederland. Zo erg dat zelfs de voormalige Sovjet-Unie erbij gehaald wordt. Een andere aantasting van onze democratie heet Europese Unie. Die gaat steeds meer lijken op de oude Sovjet-Unie. De EUssr. De partij beschouwt de mogelijke toetreding van Turkije als een goede reden voor Nederland om uit de EU te stappen. Met de 'sociale' standpunten in haar nieuwste verkiezingsprogramma heeft de PVV wat scherpe kantjes afgesleten van het keiharde neo-liberalisme van de VVD. De partij lijkt arme "autochtonen" een paar kruimels toe te werpen. Het is de vraag hoe de PVV zich op de langere termijn op sociaaleconomisch terrein zal ontwikkelen. Meer conservatief-nationalistisch of uiteindelijk toch meer neoliberaal? Een boterham met tevredenheid zal het voor "allochtonen" en arme "autochtonen" in elk geval niet opleveren. Sandor Schmits 4/4

Programmapunten Partij voor de Vrijheid

Programmapunten Partij voor de Vrijheid Programmapunten Partij voor de Vrijheid Een aantal stellingen zijn voorgelegd over onderwerpen die de Partij voor de Vrijheid in haar programma heeft gezet. Wat vindt men van de programmapunten van Geert

Nadere informatie

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers

Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Uitslag onderzoek: rechtszaak Geert Wilders EenVandaag Opiniepanel 14-01-2010 30.000 deelnemers Bent u op de hoogte van dit proces tegen Geert Wilders of bent u dat niet? Ja, daarvan ben ik heel goed op

Nadere informatie

Een democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming.

Een democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming. Samenvatting door L. 1165 woorden 13 januari 2013 4,8 12 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer Hoofdstuk 3: Parlementaire democratie Paragraaf 1 t/m 4 1; Wat is politiek? Deelvraag: Wat

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Opiniepeiling naar stemgedrag en stemmotieven van Nieuwe Nederlanders voor de 2e Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling naar stemgedrag en stemmotieven van Nieuwe Nederlanders voor de 2e Kamerverkiezingen van 2012 Opiniepeiling naar stemgedrag en stemmotieven van Nieuwe Nederlanders voor de 2e Kamerverkiezingen van 2012 Opdrachtgever Uitvoering veldwerk Etnicon Het Opiniehuis Rotterdam, September 2012 Het auteursrecht

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

5.9. Boekverslag door E woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

5.9. Boekverslag door E woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Boekverslag door E. 2025 woorden 23 oktober 2014 5.9 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: wat leer je bij maatschappijleer? Iets is een maatschappelijk probleem

Nadere informatie

De PVV-stemmer. profiel, achtergrond en motieven. Rapport

De PVV-stemmer. profiel, achtergrond en motieven. Rapport Rapport De PVV-stemmer profiel, achtergrond en motieven Voor: NRC Handelsblad, Joke Mat Door: Mirjam Hooghuis, Marianne Bank Datum: 25 september 2009 Project: 91221 Synovate Voorwoord Het NRC Handelsblad

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Christen Unie: - Defensie: Het beschikbaar stellen van een veelzijdige krijgsmacht aan de internationale rechtsorde.

Christen Unie: - Defensie: Het beschikbaar stellen van een veelzijdige krijgsmacht aan de internationale rechtsorde. Opdracht door Dylan 1380 woorden 30 december 2016 6,3 3 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer PvdA: - Defensie: De PvdA zet zich internationaal in voor vrede en veiligheid; we komen op

Nadere informatie

Ja 59% 12% 9% 12% 31% 56% 61% 77% 81% 74% 82% Nee 40% 88% 90% 88% 69% 42% 39% 22% 19% 25% 18% Weet niet/geen mening 1% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0%

Ja 59% 12% 9% 12% 31% 56% 61% 77% 81% 74% 82% Nee 40% 88% 90% 88% 69% 42% 39% 22% 19% 25% 18% Weet niet/geen mening 1% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0% Vervolging Wilders Gisteren heeft het Hof in Amsterdam het OM de opdracht gegeven Geert Wilders te vervolgen in het kader van zijn uitspraken en media-activiteiten. Wat vindt Nederland hiervan? Vindt u

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Beste, lieve partijgenoten,

Beste, lieve partijgenoten, Beste, lieve partijgenoten, We zijn net bezig geweest met een wirwar van moties. Maar wat mij nog het meest bezighoudt is de wirwar van emoties. Ik weet niet hoe het jullie is gegaan na de aanslag in Parijs,

Nadere informatie

Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid

Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid Aanrechtsubsidie afschaffen en investeren in duurzaamheid Politieke Barometer week 7 nader toegelicht Om de gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden worden momenteel stimuleringsmaatregelen overwogen.

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Het regeerakkoord in eenvoudige taal D66

Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Het regeerakkoord in eenvoudige taal D66 Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Het regeerakkoord in eenvoudige taal D66 D66 is tevreden met het regeerakkoord. Samen met VVD, CDA en ChristenUnie willen we veel bereiken, maar we kiezen ook voor

Nadere informatie

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt.

Het is niet voor het eerst dat Europa door extreem terreurgeweld wordt geraakt. MdV, De terreur in Parijs heeft in heel Europa afschuw gewekt. Nietsontziende moslimradicalen hebben met hun aanslagen op Charlie Hebdo en op de Joodse supermarkt onze westerse samenleving in het hart

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Verkiezingspamflet vrijdag 25 augustus 2006

Verkiezingspamflet vrijdag 25 augustus 2006 Verkiezingspamflet vrijdag 25 augustus 2006 Dit verkiezingspamflet is het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid bij de verkiezingen van 22 november. De basis wordt gevormd door de stukken

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 22 januari 2015 Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat

Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat 7.1 Onze democratie Tekst 1: Wie is de baas in Nederland? Nederland is een democratie. Dat betekent: de bevolking is de baas. Maar je kunt niet 16,7 miljoen bazen

Nadere informatie

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden.

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. 1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. EENS (VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, SGP, CU, VNL, 50Plus, PvdD). ONEENS (D66, GL, DENK). Op 27 november 2015 is er door

Nadere informatie

2.1 Omcirkel het juiste antwoord.

2.1 Omcirkel het juiste antwoord. 2.1 Vraag 1 Het Parlement in Nederland bestaat uit... A. Eerste en Tweede Kamer B. Tweede Kamer en Provinciale Staten C. Provinciale staten en Gemeenteraad D. Tweede Kamer en Gemeenteraad Vraag 2 Waarom

Nadere informatie

Datum 21 januari 2019 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over man uit Doornenburg verdacht van voorbereiden aanslag op moslims

Datum 21 januari 2019 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over man uit Doornenburg verdacht van voorbereiden aanslag op moslims 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE RECHTSSTAAT

AAN DE SLAG MET DE RECHTSSTAAT OKTOBER 2018 AAN DE SLAG MET #3 WAT HEB JE NODIG? PowerPoint Per groepje twee werkbladen met opdrachten van verschillende landen DE WERKVORM IN HET KORT Eerst leg je aan de hand van een PowerPointdia uit

Nadere informatie

Doorbraak.eu http://www.doorbraak.eu/crisis-en-sociale-afbraak/ 2/4

Doorbraak.eu http://www.doorbraak.eu/crisis-en-sociale-afbraak/ 2/4 We zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje. Hier het schuitje van de Russische miljardair Abramovich. Het duurste jacht ter wereld, met onder meer afweerraketten... Begin januari organiseerde Doorbraak

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Kopspandoek. Eric Krebbers

Kopspandoek. Eric Krebbers Kopspandoek Vandaag hebben iets meer dan 150 mensen in het centrum van Arnhem gedemonstreerd tegen Wilders en zijn kabinet. Tegelijk waren er ook demonstraties in Den Haag en Leeuwarden. De Arnhemse demonstratie

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006

Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006 Henk Kamp - Minister van Defensie 4 mei 2006 Dames en heren, Morgen is het 61 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Hoewel de bevrijding van Nederlands-Indië nog enkele maanden op zich liet wachten,

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken α inisterie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken Directie Integratie en Inburgering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan

Nadere informatie

Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid Publicatiedatum: 22-01-2015 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Geschiedenis VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Nieuwe ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog Nieuwe machtsverhoudingen: Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nieuwe supermachten

Nadere informatie

Uitgeverij Van Praag Amsterdam

Uitgeverij Van Praag Amsterdam Uitgeverij Van Praag Amsterdam Inhoud 9 Het immigratietaboe 13 Het relativeringcircuit De toestand 27 Etniciteit is sticky 30 Drs. Hans Roodenburg Inkomensverschillen worden groter door immigratie 39 Het

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1608 woorden 12 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1608 woorden 12 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1608 woorden 12 januari 2015 5,9 2 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Toets P.D. par. 1 t/m par.6. Paragraaf Politiek

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage Examen HAVO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen Bij dit examen hoort een bijlage Het examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen.

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 5 De eurocrisis 24 maximumscore 4 Het postklassieke beeld van de internationale orde. In de uitleg dienen twee kenmerken van het postklassieke beeld van de internationale orde te staan en een juiste

Nadere informatie

DE GEBROKEN BELOFTEN VAN GEERT WILDERS

DE GEBROKEN BELOFTEN VAN GEERT WILDERS DE GEBROKEN BELOFTEN VAN GEERT WILDERS De politieke keuzes van de PVV sinds het aantreden van de regering-rutte Wetenschappelijk Bureau van de SP DE GEBROKEN BELOFTEN VAN GEERT WILDERS De politieke keuzes

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Analyse enquête StemWijzer

Analyse enquête StemWijzer Analyse enquête StemWijzer Om te bepalen over welke onderwerpen stellingen in de StemWijzer zouden moeten worden opgenomen, is onderzoek gedaan naar de vraag: Op welke onderwerpen baseren mensen op welke

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

2017 no. 25 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2017 no. 25 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2017 no. 25 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA BESLUIT van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot vaststelling van de lijst met organisaties die een bedreiging vormen voor de

Nadere informatie

6,4. Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,4. Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari 2004 6,4 39 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Maatschappijleer hoofdstuk 4 een multiculturele samenleving Opdracht 1 a) Aardappelen

Nadere informatie

Lesbrief Politieke stromingen en politieke partijen

Lesbrief Politieke stromingen en politieke partijen Impuls Tweede Fase havo/vwo Lesbrief Politieke stromingen en politieke partijen Individuele opdracht 1 Je krijgt 18 stellingen. Geef bij iedere stelling aan: eens, oneens of gedeeltelijk eens/oneens. 1

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei 09.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

waardigheid participatie gelijke rechten solidariteit individuele vrijheid

waardigheid participatie gelijke rechten solidariteit individuele vrijheid individuele vrijheid participatie gelijke rechten solidariteit waardigheid Basisrechten Santé België is een rechtsstaat en een democratie die ieders mensenrechten e De Staat garandeert de naleving van

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Verkiezingspamflet voor een VRIJER NEDERLAND

Verkiezingspamflet voor een VRIJER NEDERLAND PARTIJ VOOR DE VRIJDOM Verkiezingspamflet voor een VRIJER NEDERLAND Dit verkiezingspamflet omvat het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijdom. Wij bepleiten thans het VERNIEUWD REALISME. De basis

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

6.3. Boekverslag door N woorden 26 november keer beoordeeld. Maatschappijleer. Wie zijn wij?

6.3. Boekverslag door N woorden 26 november keer beoordeeld. Maatschappijleer. Wie zijn wij? Boekverslag door N. 3004 woorden 26 november 2012 6.3 45 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Wie zijn wij?. 2 Bezuinigen. 3 Werkloosheid. 4 Immigratie. 5 Asielzoekers. 5 Inburgering. 5

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

2 keer beoordeeld 20 februari 2016

2 keer beoordeeld 20 februari 2016 5,4 Samenvatting door een scholier 1315 woorden 2 keer beoordeeld 20 februari 2016 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer Maatschappijleer hoofdstuk 3 Parlementaire democratie Par. 1 wat

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 19 Besluit van de 21 ste maart 2017 tot afkondiging van het Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot vaststelling

Nadere informatie

Stand.tv. Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET -

Stand.tv. Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET - Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stand.tv Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET -

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Ook in Deventer kon gestemd worden.

Ook in Deventer kon gestemd worden. Ook in Deventer kon gestemd worden. Na de Turkse parlementsverkiezingen van 1 november behoudt Nederland de twijfelachtige eer op wereldschaal het land te zijn waarin de Turkse regeringspartij AKP het

Nadere informatie

Samenvatting door M woorden 15 januari keer beoordeeld. Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk 1. Algemeen belang:

Samenvatting door M woorden 15 januari keer beoordeeld. Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk 1. Algemeen belang: Samenvatting door M. 1124 woorden 15 januari 2014 9 12 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 1 Algemeen belang: Openbare orde en veiligheid Buitenlandse betrekkingen

Nadere informatie

Belangen: Assenstelsel

Belangen: Assenstelsel Belangen: Assenstelsel Korte omschrijving werkvorm: eerlingen geven bij bepaalde stellingen aan of deze passen bij een links, rechts, conservatief of een progressief standpunt. Nadat de goede antwoorden

Nadere informatie

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Binnenlandse Veiligheidsdienst Binnenlandse Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken 31034 I"»H t vv T -r -r- * * 4- -f -1- -f + +4- i-r- 4- -fr * * -f T -f- -f ir. A j-. ^ -i. j- Postadres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke Barometer: vrijheid van meningsuiting, uitzending 2 november 2005

Factsheet Maatschappelijke Barometer: vrijheid van meningsuiting, uitzending 2 november 2005 Factsheet Maatschappelijke Barometer: vrijheid van meningsuiting, uitzending 2 november 2005 Achtergrond Maatschappelijke Barometer In samenwerking met actualiteitenprogramma Netwerk voert Motivaction

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 1 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Stand.tv (voorheen De Maatschappelijke Barometer) Regelmatig peilt Motivaction - in samenwerking met Netwerk - via een vaste set vragen 'de stand van het land'.

Nadere informatie

6,6. Samenvatting door een scholier 1139 woorden 2 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer POLITIEK

6,6. Samenvatting door een scholier 1139 woorden 2 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer POLITIEK Samenvatting door een scholier 1139 woorden 2 mei 2004 6,6 25 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer POLITIEK Politiek is de manier waarop voor een land besluiten worden genomen (de meeste besluiten worden

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2018-I

maatschappijwetenschappen vwo 2018-I Opgave 2 Juridische aanpak jihadi s Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3. Inleiding In januari 2016 gaf strafrechter Jan van der Groen een interview aan NRC Handelsblad, waarin hij zijn twijfel uitte

Nadere informatie

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving Kernwaarden van de Nederlandse samenleving 20 februari 2014 Inhoud Inleiding 3 Vrijheid 6 Gelijkwaardigheid 9 Solidariteit en werk 11 2 Inleiding In dit boekje leest u over de waarden die de basis vormen

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Tweede Kamerverkiezingen 2012 Tweede Kamerverkiezingen 2012 Algemene informatie over de belangrijkste onderwerpen en de standpunten van de politieke partijen Door Thomas Roode Inleiding Natuurlijk begint deze brochure met Europa, dat

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Achter islamisering zit een plan. Achter islamisering zit een plan.

Achter islamisering zit een plan. Achter islamisering zit een plan. Achter islamisering zit een plan Machteld Zee schreef een onderzoek over de shariaraden in Engeland en zegt nu : Achter islamisering zit een plan. Hoeveel vrijheid kunnen we geven aan het islamitisch fundamentalisme

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Nederland is helemaal geen representatieve democratie

Nederland is helemaal geen representatieve democratie 8 sept 2013 Nederland is helemaal geen representatieve democratie Politici in Nederland zeggen dat Nederland een representatieve democratie is. Dat roept een paar vragen op. Allereerst wat een representatieve

Nadere informatie