Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag Inkomsten/ Uitgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019. Inkomsten/ Uitgaven"

Transcriptie

1 Inkomsten/ Uitgaven Grootboek nummer Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Veranderende samenleving vernieuwd bestuur Samenwerking U Veranderde samenleving,vernieuwd bestuur Overige inkomensoverdrachten Totaal Samenwerking Totaal Veranderende samenleving vernieuwd bestuur Plattelandsontwikkeling Algemeen/coordinatiekosten platteland U Plattelandsvernieuwing Aankoop niet duurzame goederen en diensten Algemeen/coordinatiekosten platteland U Plattelandsvernieuwing Kapitaallasten Totaal Algemeen/coordinatiekosten platteland Totaal Plattelandsontwikkeling Decentralisaties en transities Algemeen/coordinatiekosten 3D U Gezondheidszorg: bijdrage aan GGD Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Algemeen/coordinatiekosten 3D U Lokaal gezondheidsbeleid Aankoop niet duurzame goederen en diensten Totaal Algemeen/coordinatiekosten 3D Jongeren ontwikkelen gezond I Onderwijsachterstandenbeleid Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Jongeren ontwikkelen gezond U Leerplichtwet Aankoop niet duurzame goederen en diensten Jongeren ontwikkelen gezond U Onderwijsachterstandenbeleid Overige inkomensoverdrachten Jongeren ontwikkelen gezond U Jeugd-en jongerenwerk,preventief jeugdbeleid Aankoop niet duurzame goederen en diensten Jongeren ontwikkelen gezond U Jeugd-en jongerenwerk subsidie jongerenorg Ink.overdr.a/overh(niet rijk)asvbegr.+ beleidsrege Jongeren ontwikkelen gezond U Jeugd-en jongerenwerk,bijdrage JEKK Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Jongeren ontwikkelen gezond U Jeugdgezondheidszorg,maatwerkdeel Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Jongeren ontwikkelen gezond U Doorbelasting voor mekaar indiv.voorz.jeugd natura Doorbelasting voor mekaar Jeugd Jongeren ontwikkelen gezond U Doorbelast.v.mekaar veiligh.jeugdreclas.+ opv.jeug Doorbelasting voor mekaar Jeugd Totaal Jongeren ontwikkelen gezond Optimaal benutten middelen in zorg I Doorbelast.v.mekaar eigen bijdrage maatwerk+opvang Doorbelasting voor mekaar bestaand Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar minimabeleid Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Optimaal benutten middelen in zorg U WMO,collectieve preventie GGZ 0 Niet in te delen lasten Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelast.voor mekaar maatwerkvoorzien.materieel Doorbelasting voor mekaar Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting v.mekaar maatwerkvoorz. immaterieel Doorbelasting voor mekaar Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting v.mekaar maatwerkvoorz. immaterieel Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelast.v.mekaar eigen bijdrage maatwerk+opvang Doorbelasting voor mekaar Optimaal benutten middelen in zorg U Algemeen maatschappelijk werk,subsidieverordening Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Optimaal benutten middelen in zorg U WMO; Welzijnsraad Presentiegelden Optimaal benutten middelen in zorg U WMO, coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelz Sociale verstrekkingen in natura aan personen Optimaal benutten middelen in zorg U WMO, vrijwilligerswerk en mantelzorg Aankoop niet duurzame goederen en diensten Optimaal benutten middelen in zorg U WMO,diensten bij wonen met zorg Sociale verstrekkingen in natura aan personen Optimaal benutten middelen in zorg U Sociaal cultureel werk (instellingen) Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke 0 Niet in te delen lasten Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar bestaand eerstelijnsloke Doorbelasting voor mekaar Jeugd Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar PGB Doorbelasting voor mekaar Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar PGB Doorbelasting voor mekaar WMO nieuw Optimaal benutten middelen in zorg U Doorbelasting voor mekaar PGB Doorbelasting voor mekaar Jeugd Totaal Optimaal benutten middelen in zorg Totaal Decentralisaties en tranisities Cultuur Initiatieven ontwikkelen cultuur U Project dorpsböke Overige inkomensoverdrachten Totaal Initiatieven ontwikkelen cultuur

2 Kennismaken met cultuur I Openbare bibliotheken Huren Kennismaken met cultuur I Musea Huren Kennismaken met cultuur I Musea,btw fiscus Huren Kennismaken met cultuur U Openbare bibliotheken Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kennismaken met cultuur U Openbare bibliotheken Kapitaallasten Kennismaken met cultuur U Kunstzinnige vorming (muziekscholen e.d) Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kennismaken met cultuur U Cultuur ondersteuning Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kennismaken met cultuur U Ondersteuning kunstbeoefening Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Kennismaken met cultuur U Ondersteuning kunstbeoefening Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Kennismaken met cultuur U Beeldende kunst beleid Presentiegelden Kennismaken met cultuur U Beeldende kunst beheer Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kennismaken met cultuur U Beeldende kunst beheer Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kennismaken met cultuur U Musea Betaalde belastingen Kennismaken met cultuur U Musea Onderhoud gebouwen Kennismaken met cultuur U Musea Onderhoud installaties Kennismaken met cultuur U Musea Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kennismaken met cultuur U Musea,btw fiscus Waterschapslasten Kennismaken met cultuur U Musea,btw fiscus Waterverbruik Kennismaken met cultuur U Musea,btw fiscus Onderhoud gebouwen Kennismaken met cultuur U Musea,btw fiscus Onderhoud installaties Kennismaken met cultuur U Musea,btw fiscus Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kennismaken met cultuur U Musea: subsidies Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Kennismaken met cultuur U Musea: subsidies Overige inkomensoverdrachten Kennismaken met cultuur U Musea: subsidies Ov. investeringsbijdr. en ov. kapitaaloverdrachten Totaal Kennismaken met cultuur Totaal Cultuur Sport Actievere leefstijl tot 18 jaar U Overige baten en lasten onderwijs Huren Actievere leefstijl tot 18 jaar U Overige baten en lasten onderwijs Vervoersvergoeding schoolzwemmen / gijmnastiek Actievere leefstijl tot 18 jaar U Ondersteuning sportverenigingen Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Totaal Actievere leefstijl tot 18 jaar Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Sporthallen/-zalen Huren Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Sporthallen/-zalen Overige goederen en diensten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Verhuur sporthallen /-zalen Huren Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Verhuur gymnastieklokalen Huren Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Overige sportaccommodaties Huren Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Overige sportaccommodaties Overige goederen en diensten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Sportvelden en terreinen Huren Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Sportvelden en terreinen Pachten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Sportvelden en terreinen Overige goederen en diensten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd I Sportvelden en terreinen Bijdragen van derden Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Electriciteit Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Betaalde belastingen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Waterschapslasten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Betaalde pachten en erfpachten/recognities Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Schoonmaakkosten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Waterverbruik Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Onderhoud gebouwen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Onderhoud installaties Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Onderhoud inventaris Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Kapitaallasten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen

3 Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sporthallen/-zalen Doorbelasting afdelingen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Electriciteit Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Betaalde belastingen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Waterschapslasten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Schoonmaakkosten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Waterverbruik Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Onderhoud gebouwen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Onderhoud installaties Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Onderhoud inventaris Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Kapitaallasten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Gymnastieklokalen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Zwembaden Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Zwembaden Kapitaallasten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Zwembaden Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Zwembad `t Vinkennest: groenonderhoud Uitbestede werkzaamheden Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Zwembaden: subsidies Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Overige sportaccommodaties Betaalde belastingen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Overige sportaccommodaties Kapitaallasten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Betaalde belastingen Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Betaalde pachten en erfpachten/recognities Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Uitbestede werkzaamheden Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Onderhoud Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Aankoop materialen grassportvelden Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Onderhoud beregeningsinstallaties Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Onderhoud kunststof atletiekbaan Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Kapitaallasten Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd U Sportvelden en terreinen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Totaal Gemeentelijke sportaccommodaties verzelfstandigd Sportinclusief denken U Sport: ondersteuning en stimulering 0 Niet in te delen lasten Sportinclusief denken U Sport: ondersteuning en stimulering Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Sportinclusief denken U Sportstimulering vliegwielfunctie Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Sportinclusief denken U Multifunctionele accommodatie Rietmolen Kapitaallasten Sportinclusief denken U Wijkcentra en dorpshuizen,subsidies Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Sportinclusief denken U Wijkcentra en dorpshuizen,subsidies Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Sportinclusief denken U Combinatiefuncties Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Sportinclusief denken U Jeugd-en jongerenwerk:gebouwen Betaalde belastingen Sportinclusief denken U Jeugd-en jongerenwerk:gebouwen Onderhoud gebouwen Sportinclusief denken U Jeugd-en jongerenwerk:gebouwen Onderhoud installaties Totaal Sportinclusief denken Totaal Sport Overig doorgaands sociaal beleid Overig doorgaand sociaal beleid I Openbaar primair onderwijs huisvesting Bijdrage derden in gemeentelijke investeringen Overig doorgaand sociaal beleid I Bijzonder primair onderwijs huisvesting Huren Overig doorgaand sociaal beleid I Leerlingenvervoer Baten mbt vergoeding en verhaal soc.uitkeringen Overig doorgaand sociaal beleid I Monumenten (in eigendom) BCF Huren Overig doorgaand sociaal beleid I Monumenten (in eigendom) BCF Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Overig doorgaand sociaal beleid I Monumenten (in eigendom) BCF Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overig doorgaand sociaal beleid I Peuterspeelzalen Huren Overig doorgaand sociaal beleid I Peuterspeelzalen Overige verkopen duurzame goederen Overig doorgaand sociaal beleid I Peuterspeelzalen Bijdragen van derden Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar primair onderwijs huisvesting Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar primair onderwijs huisvesting Huren

4 Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar primair onderwijs huisvesting Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar primair onderwijs huisvesting Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar primair onderwijs huisvesting Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder primair onderwijs huisvesting 2 Nieuw beleid Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder primair onderwijs huisvesting Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder primair onderwijs huisvesting Huren Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder primair onderwijs huisvesting Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder primair onderwijs huisvesting Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder primair onderwijs huisvesting Kapitaallasten nieuw beleid Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder primair onderwijs huisvesting Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar voortgez.spec.onderw (excl.huisv.) Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Huren Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar(voortgez)spec.onderwijs huisvesting Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Huren Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder speciaal onderwijs:huisvesting Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Huren Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Huren Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Leerlingenvervoer Advieskosten Overig doorgaand sociaal beleid U Leerlingenvervoer Vervoersvergoeding Overig doorgaand sociaal beleid U Overig vormings- en ontwikkelingswerk Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Electriciteit Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Waterschapslasten Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Waterverbruik Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Onderhoud gebouwen Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Onderhoud installaties Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten (in eigendom) BCF Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten(in eigendom) belaste verhuur Onderhoud gebouwen Overig doorgaand sociaal beleid U Monumenten(in eigendom) belaste verhuur Onderhoud installaties Overig doorgaand sociaal beleid U Monument i.eigend.100 % KVH,btw niet te verrekene Onderhoud gebouwen Overig doorgaand sociaal beleid U Monument i.eigend.100 % KVH,btw niet te verrekene Onderhoud installaties Overig doorgaand sociaal beleid U Musea: subsidies Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand sociaal beleid U Musea: subsidies Advieskosten Overig doorgaand sociaal beleid U Musea: subsidies Kosten open monumentendag Overig doorgaand sociaal beleid U Musea: subsidies Ov.Ink.overdr.ASV en Bel.reg.met plafond Overig doorgaand sociaal beleid U Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand sociaal beleid U Oudheidkunde Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Overig doorgaand sociaal beleid U Peuterspeelzalen Betaalde belastingen Overig doorgaand sociaal beleid U Peuterspeelzalen Onderhoud gebouwen Overig doorgaand sociaal beleid U Peuterspeelzalen Kapitaallasten Overig doorgaand sociaal beleid U Peuterspeelzalen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand sociaal beleid U Kinderdagopvang Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand sociaal beleid U Kinderdagopvang Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen

5 Overig doorgaand sociaal beleid U Ouderenzorg,subsidies flankerend ouderenbeleid Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Overig doorgaand sociaal beleid U BDU centra jeugd en gezin:wmo deel Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand sociaal beleid U Jeugdgezondheidszorg:bijdrage aan GGD Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand sociaal beleid U Jeugdgezondheidszorg:bijdrage aan GGD Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Totaal Overig doorgaand sociaal beleid Totaal Overig doorgaand sociaal Werkgelegenheid Bedrijven U Industieterreinen en -gebouwen Waterschapslasten Bedrijven U Industieterreinen en -gebouwen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Bedrijven U Industieterreinen en -gebouwen Contributies Bedrijven U Stimuleringsgelden economie 0 Niet in te delen lasten Bedrijven U Stimuleringsgelden economie Advieskosten Totaal Bedrijven Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt I WWB inkomensdeel: budget Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt I WWB: Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U WWB inkomensdeel: budget Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U WWB inkomensdeel: uitkeringen jaar Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U WWB inkomensdeel: uitkeringen jaar Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U WWB: Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Sociale werkvoorziening 0 Niet in te delen lasten Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Sociale werkvoorziening Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Sociale werkvoorziening Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U IOAW Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U IOAZ Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Bijzondere bijstand Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Bijzondere bijstand Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Bijzondere bijstand Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Bijzondere bijstand Kapitaallasten Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt U Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Sociale uitkeringen in geld Totaal Sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt Totaal Werkgelegenheid Recreatie en Toerisme Achterhoek is bekend U Bijdragen projecten recreatie en toerisme Aankoop niet duurzame goederen en diensten Achterhoek is bekend U Bijdragen projecten recreatie en toerisme Bijdrage regio Achterhoek Totaal Achterhoek is bekend Hele jaar door toeristisch U Openbaar toilet Eibergen Betaalde belastingen Hele jaar door toeristisch U Openbaar toilet Eibergen Schoonmaakkosten Hele jaar door toeristisch U Openbaar toilet Eibergen Huren Hele jaar door toeristisch U Openbaar toilet Eibergen Onderhoud gebouwen Hele jaar door toeristisch U Openluchtrecreatie asv bel reg m.plaf Ov.Ink.overdr.ASV en Bel.reg.met plafond Hele jaar door toeristisch U Schuilhutten: beheer en onderhoud Onderhoud gebouwen Totaal Hele jaar door toeristisch Meerwaarde door samenwerking I Openluchtrecreatie Huren Meerwaarde door samenwerking U Openluchtrecreatie Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Meerwaarde door samenwerking U Openluchtrecreatie Bijdrage regio Achterhoek Meerwaarde door samenwerking U Openluchtrecreatie Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Meerwaarde door samenwerking U Openluchtrecreatie Kapitaallasten Totaal Meerwaarde door samenwerking Totaal Recreatie en toerisme

6 Inkomsten/ Uitgaven Grootboek nummer Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Overig doorgaand economisch beleid Overig doorgaand economisch beleid I Markten Overige opbrengsten Overig doorgaand economisch beleid I Handel en ambacht Overige goederen en diensten Overig doorgaand economisch beleid I Baten marktgelden Vergoeding stroomkosten Overig doorgaand economisch beleid I Baten marktgelden Opbrengst marktgelden Overig doorgaand economisch beleid I Verhuur standplaatsen Vergoeding standplaats Overig doorgaand economisch beleid U Markten Electriciteit Overig doorgaand economisch beleid U Markten Betaalde belastingen Overig doorgaand economisch beleid U Markten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand economisch beleid U Markten Schoonmaakkosten Overig doorgaand economisch beleid U Markten Waterverbruik Overig doorgaand economisch beleid U Markten Kapitaallasten Overig doorgaand economisch beleid U Markten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand economisch beleid U Handel en ambacht Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand economisch beleid U Handel en ambacht Subsidies aan marktproducenten Overig doorgaand economisch beleid U Handel en ambacht Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Overig doorgaand economisch beleid U Kerstbomen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand economisch beleid U WWB werkdeel Bijdrage aan SDOA verstrekkingen Overig doorgaand economisch beleid U WWB werkdeel Bijdrage aan SDOA exploitatiekosten Totaal Overig doorgaand economisch beleid Totaal Overig doorgaand economisch beleid Wonen Aantal woningen I Bouwgrondexploitatie Pachten Aantal woningen I Bouwgrondexploitatie Overige verrekeningen Aantal woningen I GB cpl.02 Overberkel 4e fase Overige verrekeningen Aantal woningen I GB cpl.03 de Garver Haarlo Overige verrekeningen Aantal woningen I GB cpl.04 voorm.school Gelselaar Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I GB cpl.07 Lichtenhorst B Overige verrekeningen Aantal woningen I GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg Overige verrekeningen Aantal woningen I Gb cpl.13 Kiefte IV Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I GB cpl.22 toek.ind.terrr.everskamp Ruurlo Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I GB cpl.26 Olland Noord RvR Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR Overige verrekeningen Aantal woningen I GB cpl.41 De Heuver Gelselaar Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I GB cpl.51 KTV complex E Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I GB cpl.59 de Molle Haarlo Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen I Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Opbrengst van grondverkopen Aantal woningen U Bouwgrondexploitatie Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U Bouwgrondexploitatie Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.02 Overberkel 4e fase Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.02 Overberkel 4e fase Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.02 Overberkel 4e fase Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.02 Overberkel 4e fase Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.03 de Garver Haarlo Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.03 de Garver Haarlo Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.03 de Garver Haarlo Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.03 de Garver Haarlo Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.04 voorm.school Gelselaar Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.04 voorm.school Gelselaar Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.04 voorm.school Gelselaar Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.04 voorm.school Gelselaar Overige verrekeningen

7 Aantal woningen U GB cpl.04 voorm.school Gelselaar Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.07 Lichtenhorst B Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.07 Lichtenhorst B Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.07 Lichtenhorst B Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.07 Lichtenhorst B Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.12 Zwilbroekseweg-Rekkenseweg Overige verrekeningen Aantal woningen U Gb cpl.13 Kiefte IV Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U Gb cpl.13 Kiefte IV Kapitaallasten Aantal woningen U Gb cpl.13 Kiefte IV Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U Gb cpl.13 Kiefte IV Overige verrekeningen Aantal woningen U Gb cpl.13 Kiefte IV Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.14 Hofrichter E Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.14 Hofrichter E Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.14 Hofrichter E Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.14 Hofrichter E Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.14 Hofrichter E Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.22 toek.ind.terrr.everskamp Ruurlo Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.22 toek.ind.terrr.everskamp Ruurlo Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.22 toek.ind.terrr.everskamp Ruurlo Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.22 toek.ind.terrr.everskamp Ruurlo Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.22 toek.ind.terrr.everskamp Ruurlo Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.26 Olland Noord RvR Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.26 Olland Noord RvR Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.26 Olland Noord RvR Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.26 Olland Noord RvR Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.26 Olland Noord RvR Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.30 STADO project Beltrum bedrijfsverp Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.33 Vonderman Noordijk RvR Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.41 De Heuver Gelselaar Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.41 De Heuver Gelselaar Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.41 De Heuver Gelselaar Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.41 De Heuver Gelselaar Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.41 De Heuver Gelselaar Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.51 KTV complex E Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.51 KTV complex E Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.51 KTV complex E Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.51 KTV complex E Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.51 KTV complex E Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.59 de Molle Haarlo Aankoop niet duurzame goederen en diensten Aantal woningen U GB cpl.59 de Molle Haarlo Kapitaallasten Aantal woningen U GB cpl.59 de Molle Haarlo Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U GB cpl.59 de Molle Haarlo Overige verrekeningen Aantal woningen U GB cpl.59 de Molle Haarlo Overige verrekeningen Aantal woningen U Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Aankoop niet duurzame goederen en diensten

8 Aantal woningen U Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Kapitaallasten Aantal woningen U Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Doorbelasting afdelingen Aantal woningen U Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Overige verrekeningen Aantal woningen U Grondbedrijf cpl.64 sportveld Neede Overige verrekeningen Totaal Aantal woningen Jong en oud wonen comfortabel I Overige volkshuisvesting Pachten Jong en oud wonen comfortabel I Overige volkshuisvesting Opbrengst leges Jong en oud wonen comfortabel U Overige volkshuisvesting Betaalde belastingen Jong en oud wonen comfortabel U Overige volkshuisvesting Aankoop niet duurzame goederen en diensten Jong en oud wonen comfortabel U Overige volkshuisvesting Kapitaallasten Jong en oud wonen comfortabel U Overige volkshuisvesting, subsidiering Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Totaal Jong en oud wonen comfortabel Totaal Wonen Leefomgeving Energieneutraal in 2030 U Energiebesparingsbeleid Aankoop niet duurzame goederen en diensten Energieneutraal in 2030 U Energiebesparingsbeleid Overige inkomensoverdrachten Totaal Energieneutraal in Inwoners voelen zich verantwoordelijk I Openbaar groen: onderhoud binnendienst Huren Inwoners voelen zich verantwoordelijk I Openbaar groen: onderhoud binnendienst Overige verrekeningen Inwoners voelen zich verantwoordelijk I Openbaar groen binnen kom Huren Inwoners voelen zich verantwoordelijk I Openbaar groen binnen kom Pachten Inwoners voelen zich verantwoordelijk I Openbaar groen binnen kom Overige goederen en diensten Inwoners voelen zich verantwoordelijk I Openbaar groen: diverse aan- en verkopen grond BCF Opbrengst van grondverkopen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Betaalde belastingen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Waterschapslasten Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Aankoop niet duurzame goederen en diensten Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Uitbestede werkzaamheden Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Tekeningenbeheer Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Aankoop plantmaterialen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Snoeien bomen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Extensief maaibeheer Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Iepeninjectie Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Snoeien knotwilgen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Snoeien bosplantsoen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Kapitaallasten Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen: onderhoud binnendienst Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen:onderhoud Stort en verwerkingskosten Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen:onderhoud Waterverbruik Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen:onderhoud Inboet en revisie Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen:onderhoud Snoeien bomen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Openbaar groen:onderhoud Snoeien sierplantsoen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Speelvoorzieningen: algemeen Kapitaallasten Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Advieskosten Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Onderhoud speelvoorzieningen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Aankoop speelvoorzieningen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Kapitaallasten Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Speelvoorzieningen: onderhoud binnendienst Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Inwoners voelen zich verantwoordelijk U Speeltuinverenigingen: subsidies Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Totaal Inwoners voelen zich verantwoordelijk Wijken en kernen goed bereikbaar I Aanleg en onderhoud infrastructuur Pachten

9 Wijken en kernen goed bereikbaar I Verkeersplannen/-maatregelen Overige goederen en diensten Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Waterschapslasten Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Betaalde pachten en erfpachten/recognities Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Inkomensoverdr a/overheid(niet -Rijk)ASV Begroting Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Kapitaallasten Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Kapitaallasten nieuw beleid Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Kapitaallasten nieuw beleid Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Kapitaallasten nieuw beleid Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Kapitaallasten nieuw beleid Wijken en kernen goed bereikbaar U Aanleg en onderhoud infrastructuur Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Wijken en kernen goed bereikbaar U Groot onderhoud wegen GW Groot onderhoud verhardingen Wijken en kernen goed bereikbaar U Groot onderhoud wegen GW Weginspecties asfaltonderzoek Wijken en kernen goed bereikbaar U Klein onderhoud wegen GW Uitbestede werkzaamheden Wijken en kernen goed bereikbaar U Klein onderhoud wegen GW Onderhoud Wijken en kernen goed bereikbaar U Onderhoud wegen,wegmarkeringen Onderhoud wegmarkering Wijken en kernen goed bereikbaar U Klein onderhoud wegen centraal Onderhoud Wijken en kernen goed bereikbaar U Gladheidsbestrijding Uitbestede werkzaamheden Wijken en kernen goed bereikbaar U Gladheidsbestrijding Onderhoud auto`s/materiaal Wijken en kernen goed bereikbaar U Gladheidsbestrijding Strooizand en zout Wijken en kernen goed bereikbaar U Gladheidsbestrijding Kapitaallasten Wijken en kernen goed bereikbaar U Verkeersplannen/-maatregelen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Wijken en kernen goed bereikbaar U Verkeersplannen/-maatregelen Onderhoud wegmarkering Wijken en kernen goed bereikbaar U Verkeersplannen/-maatregelen Kapitaallasten Totaal Wijken en kernen goed bereikbaar Totaal Leefomgeving Overig doorgaand ruimtelijk beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Aanleg inritten Overige goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Schades veroorzaakt door derden schadeuitkeringen/-vergoedingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Schades veroorzaakt door derden Ov ink overdr Schade verg. (ook verz.) Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Werkzaamheden nutsbedrijven Overige goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Werkzaamheden nutsbedrijven Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Straatreiniging binnendienst Overige verrekeningen Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Doorbelasting straatreiniging Overige verrekeningen Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Parkeren Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Gehandicaptenparkeerkaart Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Natuur- en landschapsbeheer Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Overige goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Bossen: onderhoud binnendienst Overige goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Kapvergunningen Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Volkstuinen Huren Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Huishoudelijk afval Dividend Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Huishoudelijk afval Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Glasafval Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Papierafval Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Textielafval Overige opbrengsten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Luierinzameling en incontinentiemateriaal Eigen bijdragen Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Afval kunststof Ov. inkomensoverdrachten v. overheid (niet Rijk) Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Projectkosten zwerfafval (Afvalfonds) Overige inkomensoverdrachten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Riolering (gecombineerd): algemene kosten Bijdragen van derden Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Riolering (gecombineerd): rioolaansluitingen Overige goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Bodembescherming en -sanering Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Begraafplaatsen: algemeen Winstuitkering/dividend Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Begraafplaatsen: algemeen Huren

10 Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Begraafplaatsen: algemeen Overige inkomensoverdrachten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Baten afvalstoffenheffing Opbrengst rechten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Baten rioolheffing (gecombineerd) Belasting op inkomen van gezinnen Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Baten begraafplaatsrechten Opbrengst rechten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Ruimtelijke ordening Huren Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Ruimtelijke ordening Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Ruimtelijke ordening Overige opbrengsten Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Welstandstoezicht Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Huren Overig doorgaand ruimtelijk beleid I Bouwvergunningen Opbrengst leges Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud zandwegen en paden Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud kunstwerken, bruggen en viaducten Onderhoud bruggen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud wegbermen Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud wegbermen(maaisel) Afvoeren en verwerken berm- en slootmaaisel Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud wegbermen (bermgrond) Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud wegbermen (bermgrond) Opslagkosten bermgrond Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud wegbermen (bermgrond) Keuringskosten bermgrond Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Aanleg inritten Aanleg/onderhoud inritten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Werkzaamheden nutsbedrijven Contributies Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Openbare verlichting Electriciteit Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Openbare verlichting Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Openbare verlichting Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Openbare verlichting Andere kosten openbare verlichting Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Openbare verlichting Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Infrastructuur overig binnendienst Onderhoud haltevoorzieningen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Infrastructuur overig binnendienst Onderhoud overig wegmeubilair Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Infrastructuur overig Onderhoud overig wegmeubilair Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Straatreiniging binnendienst Onkruidbestrijding Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Straatreiniging binnendienst Zwerfafval Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Straatreiniging Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Straatreiniging Stort en verwerkingskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Verkeersborden,straatmeubil. binnendienst Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Verkeersborden,straatmeubil. binnendienst Onderhoud ANWB-bewegwijzering Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Verkeersborden,straatmeubil. binnendienst Onderhoud fietsknooppuntensysteem Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Verkeersborden,straatmeubil. binnendienst Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Verkeersborden en wegwijzers Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeren Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeerkelder Eibergen Electriciteit Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeerkelder Eibergen Betaalde belastingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeerkelder Eibergen Waterschapslasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeerkelder Eibergen Schoonmaakkosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeerkelder Eibergen Waterverbruik Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeerkelder Eibergen Onderhoud gebouwen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Parkeerkelder Eibergen Onderhoud installaties Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Gehandicaptenparkeerkaart Kosten gehandicaptenparkeerkaart Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Gehandicaptenparkeerkaart Indicatiestellingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Waterkering en afwatering Waterschapslasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Waterkering en afwatering Onderhoud duikers Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Waterkering en afwatering Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Beschoeiingen en kademuren Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud waterkering en afwatering Onderhoud duikers Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud waterkering en afwatering binnendienst Maaien watergangen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud waterkering en afwatering binnendienst Afvoeren en verwerken berm- en slootmaaisel Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Onderhoud waterkering en afwatering binnendienst Onderhoud duikers

11 Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Natuur- en landschapsbeheer Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Tekeningenbeheer Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Aankoop plantmaterialen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Snoeien bomen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Onderhoud kleine landschapselementen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Snoeien knotwilgen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer: onderhoud binnendienst Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Landschapsbeheer:onderhoud Stort en verwerkingskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Bossen: onderhoud binnendienst Betaalde belastingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Bossen: onderhoud binnendienst Waterschapslasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Bossen: onderhoud binnendienst Advieskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Bossen: onderhoud binnendienst Uitbestede werkzaamheden Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Bossen: onderhoud binnendienst Aankoop materialen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Gemeentelijk/regionaal mediabeleid Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Kosten Inzamelcontracten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Aanschaf minicontainers Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Kosten verzamelcontainers Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Stort- en verwerkingskosten restafval Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Stort- en verwerkingskosten GFT-afval Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Stort- en verwerkingskst grof tuinafval/kerstbomen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Kapitaallasten nieuw beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Huishoudelijk afval Doorbelasting afdelingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Chemisch afval (KCA) Stort en verwerkingskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Chemisch afval (KCA) Kosten Inzamelcontracten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Chemisch afval (KCA) Aanschaf KCA-boxen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Glasafval Stort en verwerkingskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Glasafval Kosten Inzamelcontracten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Glasafval Kosten verzamelcontainers Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Glasafval Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Papierafval Stort en verwerkingskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Papierafval Kosten Inzamelcontracten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Papierafval Overige inkomensoverdrachten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Kringloop/grof huisvuil Stort en verwerkingskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Kringloop/grof huisvuil Kosten Inzamelcontracten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Straatreinigen Overige verrekeningen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Luierinzameling en incontinentiemateriaal Kosten Inzamelcontracten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Overige afvalverwijdering en -verwerking 2 Nieuw beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Overige afvalverwijdering en -verwerking Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Afval kunststof Stort en verwerkingskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Afval kunststof Kosten Inzamelcontracten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Afval kunststof Aankoop zakken Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Projectkosten zwerfafval (Afvalfonds) Zwerfafval Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Advieskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Contributies Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Kosten meeliften Vitens Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Onderhoud Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Onderhoudscontracten gemalen en units Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Onderhoud software Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Kapitaallasten nieuw beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Kapitaallasten nieuw beleid

12 Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Kapitaallasten nieuw beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Kapitaallasten nieuw beleid Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Doorbelasting afdelingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): algemene kosten Overige verrekeningen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Electriciteit Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Betaalde pachten en erfpachten/recognities Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Telefoonkosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Onderzoekskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Reinigen straatkolken Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Reiniging en inspectie vrijverval riolering Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Maaien rondom rioolkasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Mat. en revisie units /gemalen Borculo / Ruurlo Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): specifieke kosten Mat.en revisie units/ gemalen Neede/Eibergen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Onderhoud riool Eibergen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Onderhoud riool Neede Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Mat.en revisie units/ gemalen Neede/Eibergen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten E/N Reparatie kolken Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Onderhoud riool Borculo Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Onderhoud riool Ruurlo Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Mat. en revisie units /gemalen Borculo / Ruurlo Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd)specifieke kosten B/R Reparatie kolken Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Riolering (gecombineerd): rioolaansluitingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Handhavingsbeleid Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Bijdrage omgevingsdienst Oost Achterhoek Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: algemeen Betaalde belastingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: algemeen Waterschapslasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: algemeen Betaalde pachten en erfpachten/recognities Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: algemeen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: algemeen Overige inkomensoverdrachten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: algemeen Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: algemeen Doorbelasting afdelingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud Electriciteit Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud Advieskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud Uitbestede werkzaamheden Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Electriciteit Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Betaalde belastingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Begraafplaatsen: onderhoud gebouwen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Uitvoeren begravingen Uitbestede werkzaamheden Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Ruimtelijke ordening Kosten algemene plannen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Ruimtelijke ordening Restitutie ontvangen drempelbijdragen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Ruimtelijke ordening Advieskosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Ruimtelijke ordening Advertentiekosten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Ruimtelijke ordening Planschadevergoeding ( aan niet-overheidsinstell.) Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Ruimtelijke ordening Wettelijke rente planschadeverg. ( a/ niet-overh Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Bouw- en woningtoezicht Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Welstandstoezicht Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Betaalde belastingen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Kapitaallasten Overig doorgaand ruimtelijk beleid U Woonwagenlocaties: onderhoud gebouwen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen

13 Totaal Overig doorgaand ruimtelijk beleid Totaal Overig doorgaand ruimtelijk beleid Integrale Veiligheid Veilige woon en leefomgeving U Bureau Halt Overige inkomensoverdrachten ASV Begroting Veilige woon en leefomgeving U Integrale veiligheid Aankoop niet duurzame goederen en diensten Totaal Veilige woon en leefomgeving Totaal integrale veiligheid Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Subsidies wijkverenigingen Huren Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Burgerinitiatieven Overige inkomensoverdrachten ASV en Beleidsregel Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Raadsvergaderingen via internet Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning B&W:overleg met kernen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Subsidies wijkverenigingen Betaalde belastingen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Subsidies wijkverenigingen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Subsidies wijkverenigingen Ink.overdr.a/overh(niet rijk)asvbegr.+ beleidsrege Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Baten en lasten leges reisdocument. (paspoort,id.) Opbrengst leges Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Baten en lasten leges rijbewijzen Opbrengst leges Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Baten burgerlijke stand Opbrengst leges Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Algemene voorlichting Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Algemene voorlichting Promotie Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Algemene voorlichting Advertentiekosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Representatie Representatie Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning B&W:Nationale Ombudsman Advieskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning B&W:Nationale Ombudsman Inkomensoverdrachten aan het Rijk Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Burgerlijke stand Loonbetaling en sociale premies Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Burgerlijke stand Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Burgerlijke stand Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Persoonsdocumenten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Persoonsdocumenten Kapitaallasten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Overig burgerzaken Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Overig burgerzaken Contributies Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Overig burgerzaken Afdrachten rijk naturalisatie Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Uitvoeren antidiscriminatievoorziening Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Baten en lasten leges reisdocument. (paspoort,id.) Inkomensoverdrachten aan het Rijk Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Baten en lasten leges rijbewijzen Inkomensoverdrachten aan het Rijk Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Baten leges vergunningen Opbrengst leges Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Baten en lasten verklaringen goed gedrag Overige goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Baten bevolking (GBA) Opbrengst leges Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Huren Overig doorgaand bestuurlijk beleid I Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Bijdragen van derden Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Gemeenteraad Loonbetaling en sociale premies Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Gemeenteraad Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Raadscommissies Belaste onkostenvergoeding Overig doorgaand bestuurlijk beleid U College B&W Loonbetaling en sociale premies Overig doorgaand bestuurlijk beleid U College B&W Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U College B&W Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U College B&W Opleidingskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Overige commissies Presentiegelden Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Overige commissies Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning B&W: WA verzekering Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning B&W: ext advisering Advieskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning B&W: ext advisering Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk)

14 Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Ondersteun.college van B$W:onderz. beleidseffecten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Ondersteun.college van B$W:onderz. beleidseffecten Advieskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bedrijfsvoering Doorbelasting afdelingen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Gemeentelijke Basis Administratie Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verkiezingen Presentiegelden Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verkiezingen Catering Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verkiezingen Huren Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verkiezingen Druk- en bindwerk Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verkiezingen Kapitaallasten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Baten en lasten verklaringen goed gedrag Inkomensoverdrachten aan het Rijk Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuurlijke samenwerking Bijdrage regio Achterhoek Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning raad Opleidingskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning raad Advieskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning raad Representatie Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning raad Overige inkomensoverdrachten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning raad Doorbelasting vast bedrag aan Raad Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning raad: accountant Accountantskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Bestuursondersteuning raad: rekenkamerfunctie Advieskosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Algmeen beleid en beheer brandweer Kapitaallasten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Preparatie en repressie Recht beschikking brandkranen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Electriciteit Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Aanschaf inventaris Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Betaalde belastingen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Waterschapslasten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Waterverbruik Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Kosten alarmopvolging Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Onderhoud gebouwen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Kapitaallasten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Huisvesting brandweer:schoonmaak Schoonmaakkosten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Electriciteit Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Betaalde belastingen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Waterschapslasten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Waterverbruik Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Kosten alarmopvolging Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Onderhoud gebouwen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Onderhoud installaties Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Kapitaallasten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Verzamelgebouw brandweer B gemeensch.ruimte Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Regionale brandweer VNOG Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Rampenbestrijding Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Dierenbescherming/zwerfdieren Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overig doorgaand bestuurlijk beleid U Lijkschouwing Aankoop niet duurzame goederen en diensten Totaal Overig doorgaand bestuurlijk beleid Totaal Overig doorgaand bestuurlijk beleid Overige dekkingsmiddelen Overige dekkingsmiddelen I Geldleningen en uitzettingen <1 jaar Werkelijk ontvangen rente kort geld Overige dekkingsmiddelen I Dividenduitkeringen Dividend Overige dekkingsmiddelen I Verh.eigendomm(niet openb. dienst)kvh btw nietverr Huren Overige dekkingsmiddelen I Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Huren Overige dekkingsmiddelen I Geldleningen en uitzettingen => 1 jaar Toegerekende rente Overige dekkingsmiddelen I Algemene uitkering Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Overige dekkingsmiddelen I Algemene uitkering Integratie-uitkering WMO

15 Overige dekkingsmiddelen I Algemene baten en lasten Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Overige dekkingsmiddelen I Algemene baten en lasten Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Overige dekkingsmiddelen I Uitkering deelfonds sociaal domein Inkomensoverdrachten van het Rijk in exploitatie Overige dekkingsmiddelen I Uitkering deelfonds sociaal domein Integratie uitkering WMO/AWBZ Overige dekkingsmiddelen I Uitkering deelfonds sociaal domein Integratie uitkering Jeugdwerk Overige dekkingsmiddelen I Onroerende zaakbelasting gebruikers Belasting op producenten Overige dekkingsmiddelen I Onroerende zaakbelasting eigenaren Belasting op producenten Overige dekkingsmiddelen I Baatbelasting Vermogensheffing Overige dekkingsmiddelen I Toeristenbelasting Belasting op producenten Overige dekkingsmiddelen I Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Opbrengst aanmaningskosten Overige dekkingsmiddelen I Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Opbrengst dwangbevelkosten Overige dekkingsmiddelen I Saldi van kostenplaatsen Doorbelasting saldo kostenplaats Organisatie Overige dekkingsmiddelen U Deelnemingen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overige dekkingsmiddelen U Deelnemingen Kapitaallasten Overige dekkingsmiddelen U Dividenduitkeringen Kapitaallasten Overige dekkingsmiddelen U Verh.eigendomm(niet openb. dienst)kvh btw nietverr Electriciteit Overige dekkingsmiddelen U Verh.eigendomm(niet openb. dienst)kvh btw nietverr Betaalde belastingen Overige dekkingsmiddelen U Verh.eigendomm(niet openb. dienst)kvh btw nietverr Waterverbruik Overige dekkingsmiddelen U Verh.eigendomm(niet openb. dienst)kvh btw nietverr Onderhoud gebouwen Overige dekkingsmiddelen U Verh.eigendomm(niet openb. dienst)kvh btw nietverr Kapitaallasten Overige dekkingsmiddelen U Verh.eigendomm(niet openb. dienst)kvh btw nietverr Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overige dekkingsmiddelen U Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Electriciteit Overige dekkingsmiddelen U Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Betaalde belastingen Overige dekkingsmiddelen U Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Waterverbruik Overige dekkingsmiddelen U Verhuur eigendommen niet openb.dienst btw fiscus Onderhoud gebouwen Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 0 Niet in te delen lasten Overige dekkingsmiddelen U Algemene baten en lasten 10 Onvoorzien Overige dekkingsmiddelen U Leegstaande gebouwen Electriciteit Overige dekkingsmiddelen U Leegstaande gebouwen Betaalde belastingen Overige dekkingsmiddelen U Leegstaande gebouwen Waterschapslasten Overige dekkingsmiddelen U Leegstaande gebouwen Waterverbruik Overige dekkingsmiddelen U Leegstaande gebouwen Onderhoud gebouwen Overige dekkingsmiddelen U Leegstaande gebouwen Onderhoud installaties

16 Overige dekkingsmiddelen U Leegstaande gebouwen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Overige dekkingsmiddelen U Uitvoering Wet WOZ Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige dekkingsmiddelen U Uitvoering Wet WOZ: taxaties Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige dekkingsmiddelen U Uitvoering Wet WOZ: bezwaren Advieskosten Overige dekkingsmiddelen U Uitvoering Wet WOZ: beroep Advieskosten Overige dekkingsmiddelen U Heffing en invordering gem. belastingen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige dekkingsmiddelen U Heffing en invordering gem. belastingen Uitbestede werkzaamheden Overige dekkingsmiddelen U Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Aankoop niet duurzame goederen en diensten Overige dekkingsmiddelen U Kosten aanmaningen,dwangbevelen en deurwaarders Kosten betalingsverkeer / afrondingsverschillen Overige dekkingsmiddelen U Saldi van kostenplaatsen Doorbelasting saldo kostenplaats kapitaallasten Totaal Overige dekkingsmiddelen Totaal Overige dekkingsmiddelen Kostenplaatsen Kostenplaatsen I Personeel Werkelijk ontvangen rente lang geld Kostenplaatsen I HKP Mens en samenleving Uitleen personeel Kostenplaatsen I KP Verzekeringen Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kostenplaatsen I SDOA ondersteunende diensten Vergoeding ondersteunende diensten SDOA Kostenplaatsen I Stichting Achterhoek Toerisme Bijdragen van derden Kostenplaatsen I Omgevingsdienst Achterhoek Bijdragen van derden Kostenplaatsen I Fac.diensten: algemeen Opbrengst leges Kostenplaatsen I Fac.diensten: algemeen Overige opbrengsten Kostenplaatsen I Bedrijfsrestaurant Verkopen kantine Kostenplaatsen I Bedrijfsrestaurant Overige verrekeningen Kostenplaatsen I Doorbelasting produkten en afdelingen Doorbelasting vast bedrag aan Raad Kostenplaatsen I Doorbelasting produkten en afdelingen Doorbelasting afdelingen Kostenplaatsen I Kapitaallasten Kapitaallasten exploitatie Kostenplaatsen I Kapitaallasten Kapitaallasten investeringen Kostenplaatsen I Kapitaallasten Doorbelasting saldo kostenplaats kapitaallasten Kostenplaatsen U Personeel 7 Flexbudget Kostenplaatsen U Personeel Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U Personeel Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U Personeel Kapitaallasten Kostenplaatsen U Personeel: voormalig personeel Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U Personeel: voormalig personeel Sociale uitkeringen personeel Kostenplaatsen U Personeel: voormalig personeel Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Personeel: algemeen Werving en selectie Kostenplaatsen U Personeel: algemeen Bijdrage personeelsvereniging Kostenplaatsen U Personeel: algemeen Sporttoernooien en sportkleding Kostenplaatsen U Personeel: algemeen Betaalde belastingen Kostenplaatsen U Personeel: algemeen Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Personeel: algemeen Kosten salarisverwerking Kostenplaatsen U Personeel: algemeen Overige verrekeningen Kostenplaatsen U Personeel: personeelszorg WOR scholing Kostenplaatsen U Personeel: personeelszorg Arbowet Kostenplaatsen U Personeel: personeelszorg Bezwarencommissie pers.aangelegenheden Kostenplaatsen U Personeel: personeelszorg Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Personeel: personeelszorg Verzekeringen Kostenplaatsen U Personeel: personeelszorg Opleidingskosten Kostenplaatsen U Personeel: personeelszorg Bedrijfsgezondheidszorg Kostenplaatsen U Personeel: personeelsbeleid Opleidingskosten Kostenplaatsen U Personeel: personeelsbeleid Loopbaanadviezen Kostenplaatsen U HKP Directie Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Directie Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen

17 Kostenplaatsen U HKP Directie Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Directie Contributies Kostenplaatsen U HKP Mens en samenleving Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Mens en samenleving Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U HKP Mens en samenleving Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Ruimtelijke ontwikkeling Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Ruimtelijke ontwikkeling Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U HKP Ruimtelijke ontwikkeling Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Ruimtelijke ontwikkeling Contributies Kostenplaatsen U HKP Publiekswinkel Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Publiekswinkel Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U HKP Publiekswinkel Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Publiekswinkel Contributies Kostenplaatsen U HKP Gemeentewerken Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Gemeentewerken Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U HKP Gemeentewerken Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Gemeentewerken Contributies Kostenplaatsen U HKP Intern advies Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Intern advies Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U HKP Intern advies Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Intern advies Contributies Kostenplaatsen U HKP Facilitaire zaken Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Facilitaire zaken Personeel van derden Kostenplaatsen U HKP Facilitaire zaken Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U HKP Facilitaire zaken Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Facilitaire zaken Contributies Kostenplaatsen U HKP Facilitaire zaken Dienst- en werkkleding/uitrusting Kostenplaatsen U HKP Griffie Loonbetaling en sociale premies Kostenplaatsen U HKP Griffie Onbelaste reis- en onkostenvergoedingen Kostenplaatsen U HKP Griffie Teambuilding ( gem.bijdrage in afdelingsuitjes) Kostenplaatsen U HKP Griffie Contributies Kostenplaatsen U HKP Griffie Opleidingen (Pop) Kostenplaatsen U HKP Griffie Workshops/seminars Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Politiek molestverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Aaansprakelijkheidsverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Rechtsbijstandsverzekering personeel Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Verzekering college beschermingspolis Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Wergeversaansprakelijkheidsverzekering WABM Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Bouwverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Fraude- en berovingsverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen WA-(Casco)verzekering motorvoertuigen Kostenplaatsen U KP Verzekeringen WA-(Casco)verzekering werkmaterieel Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Brandverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Brandverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Machinebreukverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Vrijwilligersverzekering Kostenplaatsen U KP Verzekeringen Glasverzekering gemeentehuis nieuwbouw Kostenplaatsen U SDOA ondersteunende diensten Personeel van derden Kostenplaatsen U SDOA ondersteunende diensten Dienst- en werkkleding/uitrusting Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Electriciteit Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Betaalde belastingen Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Waterschapslasten Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Huren Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Waterverbruik

18 Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Kosten alarmopvolging Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Onderhoud gebouwen Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Onderhoud installaties Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Kapitaallasten Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo: inventaris Aanschaf inventaris Kostenplaatsen U Gemeentehuis Borculo: schoonmaak Schoonmaakkosten Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo: schoonmaak Schoonmaakkosten Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Electriciteit Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Aanschaf inventaris Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Betaalde belastingen Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Waterverbruik Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Kosten alarmopvolging Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Onderhoud gebouwen Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Onderhoud installaties Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Kapitaallasten Kostenplaatsen U Huisvesting buitendienst Borculo nieuw Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kostenplaatsen U Overig materieel Onderhoud Kostenplaatsen U Overig materieel Dienst- en werkkleding/uitrusting Kostenplaatsen U Overig materieel Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Overig materieel Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Overig materieel Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Overig materieel Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Brandstof/benzine Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Motorrijtuigenbelasting Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Onderhoud auto`s/materiaal Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Kapitaallasten Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Kapitaallasten nieuw beleid Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Doorbelasting vaste verdeelsleutel verzekeringen Kostenplaatsen U Voertuigen (tractie) Handhaving Kapitaallasten Kostenplaatsen U Fac.diensten: algemeen Kapitaallasten Kostenplaatsen U Fac.diensten: docu info Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Fac.diensten: docu info Contributies Kostenplaatsen U Fac.diensten: bodedienst Catering Kostenplaatsen U Fac.diensten: bodedienst Schrijf- en bureaubehoeften Kostenplaatsen U Fac.diensten: bodedienst Druk- en bindwerk Kostenplaatsen U Fac.diensten: bodedienst Portikosten Kostenplaatsen U Fac.diensten: bodedienst Onderhoud Kostenplaatsen U Fac.diensten: bodedienst Overige verrekeningen Kostenplaatsen U Fac.diensten: telecommunicatie Telefoonkosten Kostenplaatsen U Fac.diensten: abonnementen Abonnementen Kostenplaatsen U Fac diensten: Gegevensbeheer kadaster Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Fac diensten: Gegevensbeheer kadaster Abonnementen Kostenplaatsen U Fac diensten: Gegevensbeheer Geo-informatie Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Fac diensten: Gegevensbeheer Mutatiesignalering Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Fac diensten: Gegevensbeheer Luchtfoto's Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Fac.diensten: systeembeheer FZ Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Fac.diensten: systeembeheer FZ Huur printers/copiers Kostenplaatsen U Fac.diensten: systeembeheer FZ Onderhoud software Kostenplaatsen U Fac.diensten: systeembeheer FZ Onderhoud hardware Kostenplaatsen U Fac.diensten: systeembeheer verbindingen Verbindingen

19 Kostenplaatsen U Bedrijfsrestaurant Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Bedrijfsrestaurant Uitbestede werkzaamheden Kostenplaatsen U Bedrijfsrestaurant Inkopen bedrijfskantine Kostenplaatsen U Fac.diensten: ICT software / diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Fac.diensten: ICT software / diensten Onderhoud software Kostenplaatsen U Fac.diensten: ICT software / diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen U Fac.diensten:Gov United Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Facilitaire diensten,ondersteuning Aankoop niet duurzame goederen en diensten Kostenplaatsen U Doorbelasting produkten en afdelingen Doorbelasting saldo kostenplaats Organisatie Kostenplaatsen U Kapitaallasten Rente lang geld Kostenplaatsen U Kapitaallasten Bespaarde rente Kostenplaatsen U Kapitaallasten Afschrijvingen Totaal Kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen Mutaties reserves Mutaties reserves I Winstbestemming programma 1.1 cultuur Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 1.4 Overig doorg.soc.bel Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 1.4 Overig doorg.soc.bel Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma 3.3 Wegen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programm3.4ov. doorg. ruimt.beleid Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programm5 Ontwikkelprogr.plattel.v Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming programma alg.dekkingsmidd.onvoorz Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming progr.alg.dekk.:kostenplaatsen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming progr.alg.dekk.:kostenplaatsen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming progr.alg.dekk.:kostenplaatsen Reserveringen Mutaties reserves I Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Mutaties reserves U Winstbestemming progr.alg.dekk.midd.:mut.reserves Reserveringen Totaal Mutaties reserves Totaal Mutaties reserves

Decentralisaties en transities Algemeen/coordinatiekosten 3D U Algemeen/coordinatiekosten 3D U Totaal Algemeen/coordinatiekosten 3D

Decentralisaties en transities Algemeen/coordinatiekosten 3D U Algemeen/coordinatiekosten 3D U Totaal Algemeen/coordinatiekosten 3D Decentralisaties en transities Algemeen/coordinatiekosten 3D U 67140001 Algemeen/coordinatiekosten 3D U 67140007 Totaal Algemeen/coordinatiekosten 3D Jongeren ontwikkelen gezond I 64800400 Jongeren ontwikkelen

Nadere informatie

Verbonden partijen Verbonden partijen ,00. sport sport ,00. sport

Verbonden partijen Verbonden partijen ,00. sport sport ,00. sport Potentieel vpb-plichtige activiteiten gemeente Berkelland op basis van 2014 Cluster 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Grondexploitatie GB cpl.75 loc.willibrordusschool Ruurlo Grondexploitatie

Nadere informatie

Kenmerk 4 omschrijving Inkomsten/Uitgaven Kostensoort Omschrijving kostensoort Advisering I Bijdragen van

Kenmerk 4 omschrijving Inkomsten/Uitgaven Kostensoort Omschrijving kostensoort Advisering I Bijdragen van Kenmerk 4 omschrijving Inkomsten/Uitgaven Kostensoort Omschrijving kostensoort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Advisering I 34002 Bijdragen van derden -1.577 I - Totaal -1.577 34313 Advieskosten 22.538,25

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Programma 1 Burger als partner blz. 1. Programma 2 Burger als klant blz. 119. Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213

Programma 1 Burger als partner blz. 1. Programma 2 Burger als klant blz. 119. Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213 Inhoudsopgave Programma 1 Burger als partner blz. 1 Programma 2 Burger als klant blz. 119 Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213 Programma 4 Burger als wijkbewoner blz. 233 Programma 5 Interne organisatie

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren:

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren: Raadsvoorstel Vergadering van : 18 februari 2014 Agendanummer : 3 Onderwerp : Programmastructuur 2015-2018 Programma : alle Voorstel In de nieuwe raadsperiode (2015-2018) de volgende negen programma s

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

22.500, , , ,00

22.500, , , ,00 Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries Normen- en toetsingskader Rechtmatigheid wetten en verordeningen externe regelgeving interne regelgeving artikelen bedrag in verantw. verantw. begroting manager medew. 1. Salarissen 6.013.478 Luc Nynke,

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2015

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

8.2 Overzicht van subfuncties per programma

8.2 Overzicht van subfuncties per programma 8.2 Overzicht van subfuncties per programma Programma Economie, Werk en Inkomen 221 Binnenhavens en waterwegen 2211 haven -85.058 Binnenhavens en waterwegen Totaal -85.058 310 Handel, ambacht en industrie

Nadere informatie

Bijlage 1: Subsidieplafonds 2015

Bijlage 1: Subsidieplafonds 2015 Bijlage 1: Subsidieplafonds 2015 Elk jaar dient voorafgaande aan het subsidiejaar op grond van gemeentelijke nadere diverse subsidieplafonds met eventuele verdeel vastgesteld te worden. Voor evenementen

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden

Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden Inhoudsopgave 1. De productenmatrix per beleidsproduct 2. De productenrekening 1. De productenmatrix per beleidsproduct Programma / Beleidsproduct Begroting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Macro-economische Statistieken en Publicaties

Centraal Bureau voor de Statistiek Macro-economische Statistieken en Publicaties Aan: Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Van: Bureau Kredo Onderwerp: Toelichting kwaliteitsrapportage kwartalen 2008 Datum: 20 april 2008 Inleiding Het CBS voert een controle uit op de financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011

Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries 1. Salarissen 5.985.675 Luc Nynke, Bertus salarissen jaarlijks fiscale wetgeving bezoldigingsregeling pensioenwetgeving CAR/UWO coördinatiewet sociale verzekeringen wet bescherming persoonsgegevens gemeentewet

Nadere informatie

Meerjarenraming Werk en inkomen

Meerjarenraming Werk en inkomen Meerjarenraming Werk en inkomen Bedragen x 1.000 Beleidsproducten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten R2BLP027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie 33.393 30.672

Nadere informatie

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Portefeuillehouder: J.A. Lavooi / R.G. van de Ven Programmacoördinator: A. iebel Missie Zoveel mogelijk inwoners moeten gebruik kunnen maken van culturele, sportieve

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Maatschappelijke dienstverlener Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Wettelijke gemeentelijke taak Type verantwoordelijkheid gemeenten Wet uitvoering ONDERWIJS Voor- en vroegschoolse

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Bijlagen Jaarrekening 2002

Bijlagen Jaarrekening 2002 Bijlagen Jaarrekening 2002 7 april 2003 Inhoudsopgave bijlagen jaarrekening 2002 Bladzijde: 1. Staat van baten en lasten 3 2. Toelichting op staat van baten en lasten 115 3. Kostenverdeelstaat 195 4. Toelichting

Nadere informatie

Concept begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 concept v0.5 voorzieningen en uitvoeringskosten VOORZIENINGEN BATEN (B) In

Concept begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 concept v0.5 voorzieningen en uitvoeringskosten VOORZIENINGEN BATEN (B) In Begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 status: concept, versie 0.5, 6 sep. 2012 Project: W&I Lekstroom Projectgroep: Financien & Bedrijfsvoering Projectleider: Robert van Twisk projectgroep : GR i.o.

Nadere informatie

GemeenteMarap I

GemeenteMarap I GemeenteMarap 2015 - I Gemeente Hoogeveen Juni 2015 Inhoudsopgave blz. Leeswijzer... 3 Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 Programma s Blijven meedoen en talentontwikkeling... 6 Zorg op maat... 8 Werken aan

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Veranderen van denken en doen. in de praktijk. 20 november 2014 seminar gemeente Barneveld Hilko de Boer strategisch financieel adviseur

Veranderen van denken en doen. in de praktijk. 20 november 2014 seminar gemeente Barneveld Hilko de Boer strategisch financieel adviseur Veranderen van denken en doen in de praktijk 20 november 2014 seminar gemeente Barneveld Hilko de Boer strategisch financieel adviseur Inhoud workshop A Hoe kom je tot een eenvoudige administratieve structuur,

Nadere informatie

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00 LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over

Nadere informatie

Subsidieprogramma 2016

Subsidieprogramma 2016 Subsidieprogramma 2016 Gemeente Oldebroek September 2015 Afdeling Samenleving Inleiding Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. In het subsidieproces stelt de raad de financiële en inhoudelijke kaders

Nadere informatie

Resume van de drie participatieavonden over de bezuinigingsscenario s Opsterland op 8, 9 en 10 september in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag.

Resume van de drie participatieavonden over de bezuinigingsscenario s Opsterland op 8, 9 en 10 september in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. 1 Resume van de drie participatieavonden over de bezuinigingsscenario s Opsterland op 8, 9 en 10 september in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. De opkomst Er zijn op de drie avonden 93 deelnemers geregistreerd,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling

Aanvraagformulier kleine subsidies. Aanvraagformulier subsidie 2017. Gegevens aanvragende instelling. Naam van uw instelling Aanvraagformulier kleine subsidies Aanvraagformulier subsidie 2017 Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Correspondentieadres (dit is het adres waar wij uw post naar toe sturen Naam contactpersoon

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Relatie met collegeprogramma Het opstellen van nieuw sportbeleid is opgenomen in het collegeprogramma

Relatie met collegeprogramma Het opstellen van nieuw sportbeleid is opgenomen in het collegeprogramma Raadsvoorstel *Z02D248C6D0* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27039 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Sportnota 2016-2019 Inleiding In het collegeprogramma 2014-2018 geven wij het belang aan van sport

Nadere informatie

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten Gemeente Renswoude Dienstjaar 10 e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2014 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging

Nadere informatie

, III II III IIIIII III IIIIII

, III II III IIIIII III IIIIII Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012 SC12.11874, III II III IIIIII III IIIIII Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Lijst subsidieplafonds 2010

Lijst subsidieplafonds 2010 Nr. Beleidsveld Subsidievorm Grondslagomschrijving Plafond 2010 Onderwijs 1.1 Educatie en Beroepsonderwijs (vervallen) budgetsubsidie 1.2 Inburgering nieuwkomers (vervallen) budgetsubsidie 1.3 Inburgering

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE : Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Gegevens organisatie. Naam van de organisatie.

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE : Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Gegevens organisatie. Naam van de organisatie. AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk Gegevens organisatie Naam van de organisatie Gevestigd te Correspondentieadres Telefonische inlichting onder nummer

Nadere informatie

Sport Het is noodzakelijk om het sportbeleid te actualiseren. Dat komt door ontwikkelingen zoals de transities, de vergrijzing en de bezuinigingen.

Sport Het is noodzakelijk om het sportbeleid te actualiseren. Dat komt door ontwikkelingen zoals de transities, de vergrijzing en de bezuinigingen. 4. Sport en cultuur Aanspreekpunt bestuurlijk: Betrokken sector(en): Aanspreekpunten ambtelijk: Feitenkaarten 41. Sport 42. Cultuur Wethouder Lievers Samenleving en Stedelijk Beheer Katja Boerrigter en

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bladel Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bedrijf Deelsysteem Rapportnaam Rapport Bestemming Bestandsnaam Aanvrager Datum Tijd Aantal pagina's 1 Gemeente Bladel Telstructuren Model J - Begroting

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 17 februari 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : Naaktgeboren Telefoonnummer : (0343) 56 56 35 E-mailadres : jaap.naaktgeboren@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang realisatie bezuinigingen

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2

Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht, gelet op artikel

Nadere informatie

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen bezuinigingsvoorstellen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden 3.000 3.000 3.000 3.000 Versoberen representatiebudget raad 2.000 2.000 2.000 2.000 Aanpassen notulen vergaderingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 9 juni 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het cluster Advies (communicatieadviseurs),

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2015

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014

Nadere informatie

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 Sportbeleidsnota Alblasserdam Van april 2009. Interactief tot stand gekomen. Sport Belangen Alblasserdam: prominente rol bij vorming; uitvoering;

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente

De EUREGIO. Meerwaarde voor de aangesloten gemeente De EUREGIO Meerwaarde voor de aangesloten gemeente Dr. Elisabeth Schwenzow www.euregio.eu 129 aangesloten gemeenten Foto vom Rat in Enschede Foto von der Maut EUREGIO Sociaal-culturele ontmoetingen Sociaal-culturele

Nadere informatie

Normenkader rechtmatigheid 2016

Normenkader rechtmatigheid 2016 Normenkader rechtmatigheid 2016 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 816-026484 Normenkader van wet- en, raadsverordeningen en -besluiten voor de gemeente Bergen op Zoom, voor zover

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Stuurcijfers Pastiel. Periode 13. Boekjaar Inhoud

Stuurcijfers Pastiel. Periode 13. Boekjaar Inhoud Stuurcijfers Pastiel Periode Boekjaar 2014 Inhoud 1 Financiële exploitatie 2 Personele kengetallen (totaal) 3 Personele kengetallen per gemeente 3a. De Friese Meren i.o. 3b. Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde

AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde 2016 LET OP: Subsidieaanvragen ALLEEN middels dit aanvraagformulier (+ bijlage) Aanvraagformulier controleren / aanpassen / aanvullen en terugsturen

Nadere informatie

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0)

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0) Tonok Bwefar Brederostraat 20 8023 AT Zwolle +31 (0) 6 27 028 131 voorzitter@zac-basketbal.nl Wethouder en Raadsleden met de portefeuille sport Gemeente Zwolle Zwolle, 7 november 2015 Betreft: voorgestelde

Nadere informatie

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht categorie-1 Preventie subcategorie-1 Preventie Signaleren Signaleren 0de lijn collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht Toegang Crisisinterventie PGB,PVB,Gezinsbudget Telefonische toegang 1e lijn

Nadere informatie

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014)

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014) Bijlage 2 bij VNG-brief van 10 oktober 2014, kenmerk ECFE/U2014001894 Aanzet voor een niet-limitatieve, dynamische lijst van overheidstaken, publiekrechtelijke bevoegdheden of diensten van algemeen (economisch)

Nadere informatie

nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Jaar: 2014 Begr.wijz. 1A Aanbiedingsnota Begroting 2014 De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Hulpkostenplaats

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 wijzigingen Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 december 2011 concerncontrol Gouda, december 2011 pagina 2 Gemeentebreed Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Verordeningen op

Nadere informatie

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de In onderstaand overzicht is een inventarisatie gegeven van de relevante algemene wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek AWLO Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Bijlage : Leefbaarheid per buurt In opdracht van de Stuurgroep REGIOVISIE Gemeente Bronckhorst, Coördinerende gemeente Volkshuisvesting april Drs.

Nadere informatie

Profiel gemeente Grave

Profiel gemeente Grave Profiel gemeente Grave 1 Gemeente Grave Escharen, Gassel, Grave, Velp Gemeente Grave word gevormd door vestingstad Grave en drie kleine kernen. In totaal heeft Grave ongeveer 13.000 inwoners. Vestingstad

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 26 mei 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Sisa : Verantwoordingsinformatie "Specifieke uitkeringen"

Sisa : Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen Sisa - 2010: Verantwoordingsinformatie "Specifieke uitkeringen" Departement Nummer Juridische grondslag V&J A1 Regeling verzameluitkering Besteding 2010 Ontvanger I N D I C A T O R E N BZK C5 Tijdelijke

Nadere informatie