Oefeningenbundel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.kbc.be Oefeningenbundel"

Transcriptie

1 Oefeningenbundel

2 Module 1: Sparen en beleggen 1. Koppel de juiste omzetting aan de juiste uitleg. Bij de keuze tussen sparen en beleggen is het in eerste instantie belangrijk dat je weet wat de rol van de banken is en hoe deze werken. Bekijk het filmpje en los nadien de vragen op. De banken zetten de deposito s van de klanten om in kredieten voor gezinnen, bedrijven en de overheid. Ze moeten hierbij een aantal omzettingen doen. Schaalomzetting - Valutaomzetting - Termijnomzetting 1. Deposito s in euro worden zoms omgezet in kredieten in dollar 2. Kleine deposito s worden samengevoegd om grote kredieten te kunnen aanbieden 3. Kredieten op lange termijn of middellange termijn worden gefinancierd door deposito s op korte termijn. 2. Koppel het juiste risico aan elk van de voorbeelden. Omzetting van deposito s brengt voor de banken heel wat kosten met zich mee. Denk maar aan personeel, informaticasystemen en het distributienetwerk. Bovendien zijn er ook nog kosten door het risico van de transformatie. Extra informatie kan je lezen via deze link. Kredietrisico - Liquiditeitsrisico - Marktrisico - Renterisico 1. Spaarders kunnen op elk moment hun geld weer opvragen, maar toch moet de bank e rook voor zorgen date r volodoende middelen zijn voor de kredietnemers. 2. Sommige kredietnemers betalen hun drediet niet (volledig) terug, bijvoorbeeld door een faillissement. 3. De banken moeten er steeds voor zorgen dat het verschil uit de rente bij kredieten en de intrest bij deposito s positief is. Dat is niet zo evident aangezien de rentetarieven soms onverwacht kunnen wijzigen. 4. Een bank kan een deel van haar deposito s plaatsen in de vorm van effecten, aandelen of obligaties. De waarde van deze effecten varieert op de markt. 3. Duid aan of de volgende beweringen juist of fout zijn. We sparen... Surf voor meer informatie naar deze website. 1. Om onverwachte toekomstige uitgaven te kunnen betalen Juist Fout 2. Om later een aankoop te doen, bijvoorbeeld een wasmachine kopen Juist Fout 3. Om het ons moeilijk te maken Juist Fout 4. Omdat iedereen het doet Juist Fout 5. Om later een aanvulling te hebben op het pensioen Juist Fout 6. Om je kinderen later vooruit te helpen Juist Fout 4. Geef aan of de volgende beweringen waar of niet waar zijn. 1. Bij een grote aankoop kan je altijd beter lenen dan sparen. waar niet waar 2. Wanneer je een huis wil kopen, dan moet je dit met je spaargeld doen. waar niet waar

3 3. Alleen mensen met een hoog inkomen kunnen sparen. waar niet waar 4. Sparen doe je om geld bij elkaar te krijgen voor iets dat je echt nodig waar niet waar 5. hebt en als buffer voor onvoorziene omstandigheden. waar niet waar 6. Het geld dat je als buffer gespaard hebt, mag je in alle omstandigheden gebruiken. waar niet waar 7. Om ervoor te zorgen dat je echt spaart, kan je het best bij het begin van de maand al iets aan de kant zetten. waar niet waar 8. Sparen brengt geld op, lenen kost geld. waar niet waar 5. Vul de volgende tips in verband met sparen verder aan. Kies uit: krijgt, lager, leen, budget, spaarproducten, onverwachte, buffer, cadeautjes, vergelijk, inkomsten. Maak een persoonlijk en kijk hoeveel geld je iedere maand kan missen. Wees voorbereid op een verandering in je of uitgaven. Zorg dat je hiervoor een hebt. de intresten op de verschillende spaarrekeningen. Laat je bij kinderspaarrekeningen niet verleiden door de, maar vergelijk de intrest. Er zijn verschillende. Kijk na welk product voor jou het beste is. geen geld als je spaargeld hebt. De intrest die je op je spaargeld is altijd dan de intrest die je betaalt voor een lening. 6. Het is belangrijk dat je de juiste keuzes maakt met je vermogen. Horen de volgende beweringen eerder thuis bij sparen of bij beleggen? 1. De opbrengst wordt ook wel rendement genoemd sparen beleggen 2. Je geld is vrijwel onmiddellijk beschikbaar sparen beleggen 3. De winst is tegenwoordig zo laag dat je door de inflatie op termijn eerder geld verliest sparen beleggen 4. Je kunt het risico spreiden sparen beleggen 7. Je zet euro op je spaarrekening. Veronderstel dat de spaarrente 1,5% bedraagt. De inflatie bedraagt 1%. Wat betekent dit concreet? Zijn de volgende beweringen juist of fout? 1. Na een jaar heb je euro op je rekening staan. juist 2. Na een jaar heb je euro op je rekening staan. juist 3. Na een jaar heb je euro op je rekening staan. juist

4 4. Als je niet wil dat je geld minder waard wordt, moet de rente lager zijn dan de inflatie. juist fout 8. Hoeveel geld heeft Dries na twee jaar? Dries heeft met zijn vakantiebaan dit jaar euro verdiend. Met dat geld wil hij een nieuwe Vespa kopen, maar die kost euro. Dries zet zijn geld op een spaarrekening die jaarlijks 1,75% rente oplevert. De rente wordt op zijn spaarrekening bijgeschreven ,97 euro ,27 euro ,23 euro

5 9. Na twee jaar is de prijs van de Vespa door inflatie met 2% gestegen. Heeft Dries genoeg geld? Nieuwe prijs van de Vespa: euro euro euro 10. Dries heeft dus hoeveel te weinig: 1. 12,73 euro 2. 14,23 euro 3. 14,56 euro 11. Geef aan of de volgende situaties een gevolg kunnen zijn van de beslissing van de Europese Centrale Bank. In juni 2014 was er bij de Europese Centrale Bank voor het eerst sprake van een negatieve rente. Bekijk het videofragment en los dan de vragen op. 1. De spaarrente voor de consument zal stijgen. juist 2. Banken worden nu gestimuleerd om geld te lenen aan gezinnen en bedrijven. juist 3. Door deze maatregel hoopt men dat de inflatie stijgt. juist

6 Module 2: Spaar- en beleggingsvormen 1. Financiële instellingen hebben verschillende mogelijkheden om je te helpen met het sparen. Surf naar deze link. Termijnrekening - Automatisch sparen - Spaarrekening 1. Ik kan een deel van mijn spaargeld voor een langere periode missen 2. Ik wil op regelmatige basis een bepaald bedrag sparen 3. Ik wil altijd over mijn geld kunnen beschikken. 2. Geef bij de onderstaande beweringen aan of het een kenmerk is van een spaarrekening of van een termijnrekening. 1. Je bent er zeker van dat de rentevoet tijdens de looptijd niet verandert. Termijnrekening Gereglementeerde spaarrekening 2. Na een belastingvrij gedeelte moet je 15% roerende voorheffing betalen. Termijnrekening Gereglementeerde spaarrekening 3. Je weet precies vooraf hoeveel rente je kunt verwachten. Termijnrekening Gereglementeerde spaarrekening 4. De rente kan stijgen of dalen. Termijnrekening Gereglementeerde spaarrekening 5. Je kan gedurende een periode niet aan je geld, tenzij je een vergoeding betaalt. Termijnrekening Gereglementeerde spaarrekening 6. De opbrengst wordt vanaf de eerste euro belast. Termijnrekening Gereglementeerde spaarrekening ANNULEREN 3. Geef bij de onderstaande stellingen aan bij welke pensioenpijler ze horen. 1. Langetermijnsparen 1 e 2 e 3 e 4 e 2. Aanvullend pensioen dat bijvoorbeeld via een groepsverzekering van je werkgever wordt opgebouwd. 1 e 2 e 3 e 4 e 3. Pensioen dat bepaald wordt door het loon, het aantal gewerkte jaren en het statuut van je werk. 1 e 2 e 3 e 4 e 4. Pensioensparen 1 e 2 e 3 e 4 e 5. Aanvullend pensioen dat zeker wordt aanbevolen voor zelfstandigen via een vrij aanvullend pensioen. 1 e 2 e 3 e 4 e 6. Extra pensioenopbouw zonder fiscaal voordeel. 1 e 2 e 3 e 4 e 4. Pensioensparen en langetermijnsparen brengen een fiscaal voordeel met zich mee. Vul de onderstaande tekst aan met de meest recente bedragen. Maak een keuze uit: 2280, 950, 684, 285, 30, 30.

7 Dit jaar kan je tot euro fiscaal pensioensparen. Je ontvangt hierop een belastingvermindering van %. Dit jaar komt dat overeen met maximaal euro. Ook het langetermijnsparen geeft een belastingvermindering van %. Afhankelijk van het inkomen kan je dit jaar tot euro per persoon sparen. Dit komt overeen met een belastingvermindering van maximaal euro. 5. Geef aan of de volgende kenmerken horen bij Tak 21-producten of bij Tak 23- producten. 7. Gewaarborgde terugbetaling van het kapitaal Tak 21 Tak Geen gegarandeerde rente Tak 21 Tak Gewaarborgd rendement Tak 21 Tak Levensverzekering met weinig risico Tak 21 Tak Geen kapitaalwaarborg Tak 21 Tak Horen de volgende stellingen eerder bij obligaties of aandelen? 1. Je krijgt in principe altijd je inleg terug. Aandeel Obligatie 2. Je belegging kan veel minder waard worden. Aandeel Obligatie 3. Je deelt niet mee in de winst van het bedrijf. Aandeel Obligatie 4. Je hebt geen inspraak in het bedrijf. Aandeel Obligatie 5. Je profiteert direct mee van de winst en waardegroei van het bedrijf. Aandeel Obligatie 6. Je ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding. Aandeel Obligatie 7. Als de marktrente stijgt, daalt de waarde van je belegging. Aandeel Obligatie 7. Koppel de juiste begrippen in verband met obligaties bij de omschrijvingen. Kies uit: OLO / Achtergestelde obligatie / Coupon / Emissie a pari / Converteerbare obligatie 1. Rente die de uitgever uitbetaalt aan de obligatiehouder 2. De uitgifteprijs van de obligatie is gelijk aan de nominale waarde 3. Obligaties met een lange looptijd uitgegeven door de Belgische Staat 4. Obligatie waarbij de obligatiehouder zijn obligatie kan omzetten in aandelen 5. Obligatie waarbij je in geval van faillissement pas vergoed wordt nadat alle andere schulden zijn afgelost 8. In de Kennisbank werd de bedrijfsobligatie van Warehouses De Pauw al besproken. Vul de onderstaande tekst aan met de juiste cijfers. Kies uit 101, ,375 2,24.

8 De obligatie biedt een brutocoupon aan van en heeft een looptijd van jaar. Met een instapkost van % en een uitgifteprijs van %, komt het nettorendement op %. 9. Geef aan of de volgende stellingen goede redenen zijn om te beleggen in een beleggingsfonds. 1. Met een klein bedrag kan je toch een grote spreiding bereiken. waar niet waar 2. Met een beleggingsfonds ben je steeds zeker dat je je startkapitaal behoudt. waar niet waar 3. De transactiekosten zijn lager dan wanneer je zelf zou beleggen in alle onderdelen van het fonds. waar niet waar 4. Samen met de fondsmanagers mag je bepalen hoe je het fondsvermogen gaat beleggen. waar niet waar 5. Het is een eenvoudig en gemakkelijk beleggingsmiddel. waar niet waar 10. In de fondsenzoeker van KBC vinden we de volgende informatie over een van de fondsen die ook in het spel zijn opgenomen, namelijk KBC Participation Europe Financial Bond Opportunities. Zoek zelf het fonds op in de fondsenzoeker op basis van de ISIN-code: BE Bekijk de onderstaande grafiek en los dan de bijbehorende vragen op. Kies uit: Toegenomen - 938,22-936,83-840,62-11,45. Op 1 juli 2014 is de waarde van dit fonds euro. Het afgelopen jaar schommelde de koers tussen euro en euro.

9 Het afgelopen jaar is de waarde van het fonds met % 11. Zoek in de fondsenzoeker van KBC meer informatie over Privileged Portfolio Pro 90 November (ISIN BE ). Analyseer vervolgens de productfiche van dit beleggingsfonds en beoordeel de volgende stellingen. 1. Dit fonds is een obligatiefonds. juist 2. De initiële inventariswaarde van het fonds bedraagt 250,00 euro. juist 3. Dit fonds zorgt voor een slechte spreiding van het risico. juist 4. Je loopt eerder een laag risico met dit beleggingsfonds. juist Beantwoord onderstaande vragen Het aandeel Belgacom staat in oktober op de beurs genoteerd voor 25 euro. Je koopt in november een calloptie (100 aandelen) met een uitoefenprijs van 28 euro. Je betaalt er 1 euro premie voor. Het gaat goed met Belgacom en de koers stijgt. In maart het jaar erop staan de aandelen voor 33 euro op de beurs genoteerd. Je besluit je optie uit te oefenen. 12. Wat is de opbrengst? Wat is de winst? Wanneer je gaat beleggen met opties, is het belangrijk dat je een goede keuze maakt tussen call- en putoptie. Geef aan bij welk soort optie de volgende stellingen horen. 1. Je anticipeert op een verwachte koersstijging. Calloptie Putoptie 2. De schrijver van deze optie moet bij uitoefening de onderliggende waarde kopen. Calloptie Putoptie 3. Je anticipeert op een verwachte koersdaling. Calloptie Putoptie 4. Je kan je aandeel beveiligen of hedgen. Calloptie Putoptie 5. Deze optie geeft je het recht om een onderliggende waarde voor een bepaalde prijs te kopen. Calloptie Putoptie 15. Bekijk de informatie op de Bolero Academy en geef aan of de volgende

10 kenmerken thuishoren bij een ETF of bij een Turbo. Wanneer je start met beleggen, kies je in eerste instantie vaak voor obligaties, beleggingsfondsen en aandelen. Wanneer je wil handelen in opties, heb je best al wat meer basiskennis. Er zijn nog meer specifieke beleggingsproducten. 1. Een synoniem is Speeder of Sprinter (afhankelijk van de uitgever). ETF Turbo 2. Het is een soort van beleggingsfonds. ETF Turbo 3. De koers wordt bepaald door de stand van de index die wordt gevolgd. ETF Turbo 4. Door het stop-lossniveau kan je niet meer verliezen dan je eigen inbreng. ETF Turbo 5. Je bent minder gevoelig voor de koerswijziging van 1 aandeel. ETF Turbo 6. Je kan altijd profiteren van het hefboomprincipe. ETF Turbo 7. Naast koerswinst is er vaak ook nog een dividenduitkering. ETF Turbo 16. Via pensioensparen denk je aan je toekomst en betaal je minder belastingen via het fiscale voordeel. Er zijn verschillende varianten van pensioensparen. Bekijk de mogelijkheden van KBC via de volgende link en geef dan bij elke situatie aan welke vorm van sparen het meest aangewezen is. Je wil op een veilige manier aan persioensparen doen met een gewaarborgd KBC-Life Pension Plan Plus - KBC-Life Pension Plan - Pricos - KBC-Life Home Plan 1. minimumrendement en een mogelijke jaarlijkse winstdeelneming. 2. Je wil naast het pensioensparen ook aan langetermijnsparen doen en je woningkrediet is bijna afbetaald. 3. Je wil binnen enkele jaren een woning kopen of bouwen en toch nu ook al een belastingvermindering ontvangen. 4. Je start al op vroege leeftijd met pensioensparen en mikt op een langetermijngroei. 17. Geef aan of de volgende stellingen eerder horen bij pensioensparen of bij langetermijnsparen. 1. Je kan tot 950 euro fiscaal voordelig sparen. pensioensparen langetermijnsparen 2. De jaarlijkse belastingvermindering bedraagt maximaal 684 euro. pensioensparen langetermijnsparen 3. Je kan het gespaarde geld gebruiken om de schuldsaldoverzekering van het woningkrediet te financieren. pensioensparen langetermijnsparen

11 4. Het minimale streefbedrag per jaar voor de stortingen bedraagt 288 euro. pensioensparen langetermijnsparen 5. Je verkrijgt een maximaal fiscaal voordeel door elke maand 79,17 euro te storten. pensioensparen langetermijnsparen 18. Geef aan of de volgende stellingen juist of fout zijn. 1. Sparen via een gereglementeerde spaarrekening geeft een fiscaal voordeel doordat al de rente vrijgesteld is van roerende voorheffing. 2. Het is verstandig om mijn spaargeld eerst te gebruiken voor fiscaal sparen en de rest op te vullen met niet-fiscaal sparen. 3. Fiscaal sparen voor je eigen woning is niet te combineren met fiscaal sparen voor je pensioen. juist juist juist 19. Veronderstel dat je op 1 januari start met je eerste job en vanaf dan loon krijgt. Je begint onmiddellijk met langetermijnsparen en legt iedere maand 50 euro aan de kant. Hoe groot is je fiscaal voordeel? euro euro euro 20. Voor welk bedrag kan een jongere maximaal fiscaal sparen op jaarbasis? euro euro euro 21. Als je 100 euro per maand zou sparen, hoeveel kapitaal heb je dan na 5 jaar rekening houdende met een rendement van 3 %? euro euro (6774 in feedback) euro

12 Module 3: Rendement en risico 1. Wanneer je geld spaart, dan hoop je uiteraard dat dit je ook wat opbrengt. Welke begrippen horen bij de volgende uitleg. Gereglementeerde spaarrekening - Getrouwheidspremie - Basisrente 1. Deze rente wordt berekend vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de datum van de storting of de overschrijving en loopt tot de dag van opneming/overschrijving. 2. Deze premie wordt toegekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende, volledige maanden na de storting of na de verwervingsdatum van de vorige premie ononderbroken op de spaarrekening worden aangehouden. Na het verwerven van deze premie start telkens een nieuwe berekeningsperiode van twaalf maanden. 3. Een spaarrekening waarbij op de eerste schijf van interesten geen roerende voorheffing verschuldigd is. Plaats de juiste vorm van rendement bij de verschillende beleggingsvormen. 2. Spaarrekening 1. Rente 2. Dividend 3. Koerswinst 4. Overige 3. Termijnrekening 1. Rente 2. Dividend 3. Koerswinst 4. Overige 4. Obligatie 1. Rente 2. Dividend 3. Koerswinst 4. Overige 5. Beleggingsfonds 1. Rente 2. Dividend 3. Koerswinst 4. Overige 6. Onroerend goed 1. Rente 2. Dividend 3. Koerswinst 4. Overige 7. Aandeel 1. Rente 2. Dividend 3. Koerswinst

13 4. Overige 8. Optie 1. Rente 2. Dividend 3. Koerswinst 4. Overige 9. Je beslist om euro te beleggen via een termijnrekening van 5 jaar. De rentevoet hiervan is momenteel 1,25%. Welke van de volgende stellingen zijn juist. 1. Door de lage rentevoet is het verstandig om je geld de volgende 5 jaar vast te zetten op een termijnrekening. juist 2. Het ingezette kapitaal wordt volledig terugbetaald op de eindvervaldag. juist 3. Een termijnrekening heeft een hoge productscore. juist 4. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd. juist 5. Na 1 jaar zal je 37,50 euro interest op je rekening krijgen. juist 6. De rentevoet van deze belegging op 5 jaar ligt lager dan een termijnrekening op 3 jaar. juist 10. Bekijk de informatie over een obligatie van Arseus. Los nadien de bijhorende vragen op.

14 Kies uit: gedaald, dalen, lager, boven, en 4,75. Het couponrendement bedraagt %. De uitgifte van de obligatie was pari. Bij de uitgifte van deze obligatie was het koersrendement dan het couponrendement. De koers van de obligatie is het afgelopen jaar gestegen. Dat is logisch aangezien de marktrente is. Na de couponuitkering op 2 juli zal de koers van deze obligatie waarschijnlijk. 11. Bekijk de informatie over een beleggingsfonds dat je ook in de KBV- Beleggerskoers kan aankopen, namelijk KBC Participation Local Emerging Market Bonds Classic Shares KAP. (ISIN-code BE ). Om de vragen te kunnen oplossen, moet je het fonds ook ingeven in de fondsenzoeker van KBC en daar de extra informatie raadplegen. Dat kan via deze link.

15 1. De initiële inventariswaarde van het fonds was ,00 950,66 2. Dit fonds belegt... obligaties mix van aandelen en obligaties 3. Bij dit beleggingsfonds moet je een instapvergoeding betalen van... 1% 2,5% 4. Dit beleggingsfonds is een geode keuze voor beleggers met een... dynamisch beleggersprofiel defensief beleggersprofiel 5. De inventariswaarde van dit fonds ligt op 9 juli lager dan de initiële inventariswaarde hoger dan de initiële inventariswaarde 12. Bekijk de informatie over een beleggingsfonds dat je ook in de KBC- Beleggerskoers kan aankopen, namelijk KBC Consumer Durables. (ISIN-code BE ). Om de vragen te kunnen oplossen, moet je het fonds ook ingeven in de fondsenzoeker van KBC en daar de extra informatie raadplegen. Dat kan via deze link.

16 1. Dit beleggingsfonds belegt vooral in aandelen. juist 2. De initiële inventariswaarde was 100 euro. juist 3. De inventariswaarde bedraagt in juli 2014 ongeveer 150 euro. juist 4. Het gemiddelde rendement op jaarbasis sinds de oprichting van het fonds is negatief. juist 5. Dit beleggingsproduct hoort bij iemand met een defensief beleggersprofiel. juist 13. Wanneer je gaat beleggen moet je ook rekening houden met een aantal risico s. Koppel de uitleg aan het juiste risico. Kies uit: Debiteurenrisico / Koersrisico / Renterisico / Inflatierisico / Valutarisico 1. Als belegger loop je dit risico doordat je aandeel in waarde stijgt of daalt. 2. Dit is het risico dat je loopt omdat de partij aan wie je geld uitleent niet kanbetalen op het afgesproken tijdstip. 3. Als je belegt in een andere munt dan de euro, moet je er rekening mee houden dat de waarde van die andere munt kan wijzigen ten opzichte van de euro. 4. Bij het rendement van je belegging moet je ook rekening houden met geldontwaarding (het feit dat in de loop van de tijd producten en diensten steeds duurder worden) 5. Bij vastrentende beleggingen kan je niet profiteren van een stijging van de marktrente. 14. Geef aan bij welke van de verschillende beleggingen het risico het hoogst is. 1. Renterisico: termijnrekening obligatie 2. Debiteurenrisico: Triple A-obligaties junk bonds 3. Liquiditeitsrisico: aandeel op fixingmarkt aandeel op continumarkt

17 4. Koersrisico: aandeel van bedrijf in voedingssector aandeel van jong technologiebedrijf 15. Geef aan of de volgende stellingen juist of fout zijn. 1. Naarmate een belegger bereid is meer risico te lopen, kan de beloning hoger oplopen. juist 2. Een stijgende rente zal de obligatiekoersen normaal gezien doen dalen. juist fout 3. Het rendement op aandelen bestaat uit rente en koerswinst. juist 4. Wanneer de dollarkoers daalt, zal het rendement op een aandeel van een Belgisch bedrijf dat veel zaken doet met de Verenigde Staten stijgen. juist 5. Beleggingen op lange termijn geven doorgaans kans op een hoger rendement. juist 6. Op lange termijn is beleggen in obligaties risicovoller dan beleggen in aandelen. juist 7. Een dalende rente heeft in principe een positieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen. juist 16. Zet de volgende beleggingen in de juiste volgorde. Begin met de meest risicovolle manier en eindig met de minst risicovolle manier. (Ga uit van normale situaties!) 1. Obligaties van bedrijven 2. Investeringen in onroerend goed 3. Opties 4. Staatsobligaties 5. Spaarpot 6. Aandelen in levensmiddelenbranche 7. Aandelen in IT-sector 17. De onderstaande beleggingsfondsen kan je aankopen in de KBC- Beleggerskoers. Geef bij elk fonds de productscore van het bepalen van het risicoprofiel KBC Bonds Corporates USD Capitalisation KAP 2. KBC Renta Emurenta Capitalisation KAP 3. KBC Bonds Emerging Markets Capitalisation KAP 4. KBC Equity Fund Luxury & Tourism Classic Shares KAP

18 18. Hieronder staan enkele beleggingsalternatieven bij KBC. Koppel het juiste rendement aan de juiste belegging. (situatie juli 2014) Kies uit: 1% basisrente en 0,75% - 1,00% - 0,35% basisrente en 0,15% getrouwheidspremie - 1,25% - 0,50% - 1,40% - niet vooraf bekend 1. KBC kasbon driejaarlijks opvraagbaar 2. KBC-Start2Save 3. Spaarrekening 4. KBC termijnrekening op 1 jaar 5. KBC termijnrekening op 5 jaar 6. KBC Equity Fund Technology 7. Staatsbon met looptijd van 8 jaar

19 Module 4: De beurs 1. Bekijk het fragment van de beursintroductie van Euronext. Geef vervolgens aan of de stellingen juist of fout zijn. 1. Financiering van de groei is een goede reden om naar de beurs te gaan. juist 2. De aandeelhouders van Euronext moeten vooral hopen op koerswinst en niet op dividend. juist 3. Het aantal beursintroducties zat tussen 2010 en 2014 in de lift. juist 4. Bedrijven die op de beurs noteren moeten transparant zijn over hun werking. juist 2. De BEL 20-index omvat 20 Belgische bedrijven. Geef aan of de volgende bedrijven, die ook aan bod komen in de KBC-Beleggerskoers, zijn opgenomen in de BEL20-index. 1. Bpost ja nee 2. Kinepolis Group ja nee 3. KBC ja nee 4. Solvay ja nee 5. Thrombogenics ja nee 6. Van de Velde ja nee 7. UCB ja nee 8. Belgacom ja nee 9. Telenet ja nee 10. ABInbev ja nee 3. Raadpleeg het overzicht van de aandelen op de Beurs van Brussel en geef aan bij welk compartiment of welke deelmarkt dit aandeel noteert. 1. EMD Music Alternext Vrije markt 2. Pairi Daiza Alternext Vrije markt 3. Ontex Group Mid Cap Large Cap 4. Deceunick Mid Cap Large Cap 5. Mobistar Mid Cap Large Cap 4. In België is de BEL20 een belangrijke index, in Amerika is er de Dow Jones en in Japan de Nikkei 225. Wereldwijd zijn er nog heel wat andere indexen. Koppel elk land aan de juiste index. Kies uit: Frankrijk - België - spanje - Groot-Brittannië - Nederland - Duitsland - Portugal 1. AEX & AMX 2. CAC DAX FTSE VLAM21 6. PSI20 7. IBEX35 5. Wanneer je aandelen wil aankopen, moet je ook rekening houden met de

20 verschillende soorten orders die je kan geven. Geef aan bij welke soort order de volgende stellingen horen. Dit order geeft je een optimale bescherming tegen een koersdaling. 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order Je hebt controle over de aankoopprijs of de verkoopprijs. 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order Dit order werkt met het principe van een trigger. 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order Als de trigger bereikt wordt, gaat dit order als een limietorder naar de beurs. 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order Via dit order heb je steeds voorrang op een limietorder. 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order Dit order wordt nooit uitgevoerd aan een prijs die minder gunstig is dan wat je hebt aangegeven. 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order Wanneer de verhandeling van het aandeel primeert op de prijs, kies je voor dit order. 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order Als de trigger bereikt wordt, gaat dit order als marktorder naar de beurs.

21 1. marktorder 2. limietorder 3. stoporder 4. stop-limit order 5. stop-loss order 6. Hieronder zie je de koersinformatie van Danone, één van de aandelen uit de KBC- Beleggerskoers. Bekijk de informatie en beoordeel dan de stellingen. 1. Danone noteert op Euronext Brussel. ja nee 2. De Ticker van Danone is FR nee ja 3. De openingskoers was 53,16 euro. ja nee 4. De openingskoers was lager dan de slotkoers van de vorige dag. ja nee 5. Verkopers willen op dit moment minimum 53,21 euro voor hun aandeel krijgen. ja nee 6. Er werden op deze beursdag al aandelen verhandeld. nee ja

22 7. Hieronder zie je de koersinformatie van Apple, één van de aandelen uit de KBC- Beleggerskoers. Bekijk de informatie en vul de tekst verder aan. Kies uit: AAPL - NASDAQ - 96,28 en 95,90 Het aandeel van Apple noteert op. Het aandeel is op het moment van de schermafdruk % gestegen ten opzichte van de slotkoers. De laagste koers waartegen dit aandeel op deze beursdag verhandeld is, bedraagt dollar. De Ticker van dit aandeel is. Op dit moment willen verkopers minimum dollar voor hun aandeel krijgen.

23 8. Binnen de KBC-Beleggerskoers kan je aandelen van Unilever kopen. Bekijk de informatie en geef aan of de verschillende orders uitgevoerd konden worden in de loop van de dag. 1. Marktorder voor de aankoop van aandelen Uitvoering Geen uitvoering 2. Limiet aankooporder aan 31 euro Uitvoering Geen uitvoering 3. Limiet verkooporder aan 31 euro Uitvoering Geen uitvoering 4. Stop-loss verkooporder met trigger van 31 euro Uitvoering Geen uitvoering 5. Stop-limit verkooporder met trigger van 33 euro en limiet van 31,80 Uitvoering Geen uitvoering 6. Stop-limit aankooporder met trigger van 31 euro en limiet van 32 euro Uitvoering Geen uitvoering 9. Analyseer de koersinformatie van het aandeel van Colruyt op 7 en 8 juli en los de volgende vragen op.

24 1. De slotkoers op 12 augustus bedraagt 36,305 euro. juist 2. Er werden op 12 augustus aandelen verhandeld. juist 3. De openingskoers op 13 augustus ligt hoger dan de slotkoers van de vorige dag. juist 4. Het aandeel van Colruyt is op 12 augustus met 0,26% gedaald

25 ten opzichte van de slotkoers van de vorige beursdag. 5. Op 13 augustus willen de aandeelhouders minimum 36,20 euro krijgen als ze de aandelen verkopen. 6. Een aankooplimietorder van 36,50 euro zou bij de opening uitgevoerd worden op 13 augustus. juist juist juist 10. Koppel de volgende begrippen aan de juiste uitleg: Kies uit / Ticket / spread / IPO / Alternext / koers-winstverhouding / laatprijs / berenmarkt / Volatiliteit 1. Term die verwijst naar de mate waarmee een koers schommelt 2. Markt met een overwegend neerwaartse trend 3. Het verschil tussen de bied- en laatprijs 4. De prijs waarop effecten te koop worden aangeboden 5. Een andere benaming voor de beursintroductie van een bedrijf 6. Verhouding tussen de huidige koers van het aandeel en de winst per aandeel 7. Beurs waarop kleine en middelgrote bedrijven uit België terecht kunnen 8. Symbool waarmee een effect op de beurs wordt aangeduid 11. Zoek op informatie op over het beleggingsfonds KBC Equity Food & Personal Products KAP. Welke kosten gaan gepaard met dit fonds? 1. Instapkosten 2. Uitstapkosten 3. Jaarlijkse beheerskosten 4. Rendement in Bekijk de koersinformatie van de staatsbon die werd uitgegeven in juni Geef aan of de stellingen juist of fout zijn. 1. De staatsbon werd uitgegeven a pari. juist

26 2. Als we op 30 juni de obligatie kopen op de secundaire markt, betalen we meer dan de uitgifteprijs. 3. Als je op 30 juni de staatsbon wil aankopen, betaal je hiervoor maximum 99,310 euro. 4. Als de rente stijgt, is de kans groot dat de waarde van deze staatsbon zal dalen. 5. Wanneer het moment van de betaling van het coupon nadert, zal de waarde van de staatsbon dalen. juist juist juist juist

27 Module 5: Koersinvloeden 1. Hieronder staan enkele stellingen van analyses die je kunt uitvoeren. Geef aan of ze eerder horen bij een fundamentele analyse of bij een technische analyse. 1. Een analyse die zich baseert op boekhoudkundige gegevens van bedrijven. Technische analyse Fundamentele analyse 2. Het interpreteren van de koersontwikkeling van het aandeel is hier belangrijk. Technische analyse Fundamentele analyse 3. Er wordt ook rekening gehouden met de micro-economische invloeden. Technische analyse Fundamentele analyse 4. Een analyse van de cashflow en de winst is belangrijk. Technische analyse Fundamentele analyse 5. Er wordt gebruik gemaakt van candle sticks. Technische analyse Fundamentele analyse 6. In deze analyse wordt ook de RSI-indicator gebruikt. Fundamentele analyse Technische analyse Fundamentele analyse 2. Bij een fundamentele analyse worden enkele vaak voorkomende ratio s gebruikt. Het is dan ook belangrijk dat je weet wat die ratio s betekenen. Koppel de juiste ratio aan de gegeven uitleg. Kies uit: CAGR - Dividendrendement - EPS - PEG - P/E - Return on equity 1. Ratio die weergeeft hoeveel het bedrijf per aandeel aan dividend uitkeert (aan te veel) 2. Verhouding tussen de nettowinst van een bedrijf en het eigen vermogen. 3. Deze ratio geeft weer hoeveel winst het bedrijf per aandeel maakt. 4. Verhouding waarbij de koers van het aandeel gedeeld wordt door de winst per aandeel. 5. Ratio die niet alleen rekening houdt met de P/E, maar ook met de groei van de onderneming. 6. Ratio die de rentabiliteit van een belegging over een langere periode berekent. 3. Bij beleggingbeslissingen is een technische analyse een belangrijk gegeven. Geef aan of de volgende beweringen overeenstemmen met de visie van een technische analyse. 1. Bij een technische analyse wordt vooral naar de toekomst gekeken. juist 2. Bij technische analyses gaat men vooral op zoek naar patronen. juist 3. Technische analyses hechten veel belang aan de gegevens uit de boekhouding van de bedrijven. juist 4. Bij een technische analyse wordt vaak gebruik gemaakt van grafieken. juist 4. Hieronder vind je enkele toepassingen van een technische analyse. Koppel de juiste naam aan de juiste afbeelding. We gebruiken afbeeldingen van Delhaize, Één van de aandelen uit de KBC-Beleggerskoers. Kies uit: Lijngrafiek / Kaarsgrafiek / RSI-indicator / Lijngrafiek met procentuele schaal / Voortschrijdend gemiddelde

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN EDITIE 2013 EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN. Leren beleggen 2013 1

LEREN BELEGGEN EDITIE 2013 EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN. Leren beleggen 2013 1 LEREN BELEGGEN EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN EDITIE 2013 Leren beleggen 2013 1 2 Leren beleggen 2013 LEREN BELEGGEN EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN EDITIE 2013 2 Leren beleggen 2013

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Aandelen Aandelenfonds Aankoopkosten AEX-index Alfa American Stock Exchange (AMEX) Alternatieve Beleggingen AMX-index Appreciatie Ask Asset Categorieën

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie