CONTRACTBROCHURE - RIJWONINGEN (TYPE A-B-F-G) -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACTBROCHURE - RIJWONINGEN (TYPE A-B-F-G) -"

Transcriptie

1 CONTRACTBROCHURE - RIJWONINGEN (TYPE A-B-F-G) -

2 PROJECT: HOFSTEDE TE ZEVENAAR AANTAL WONINGEN: 31 WONINGEN DATUM: 20 MEI 2020 WONING TYPE: A, B, F EN G OMSCHRIJVING PROJECT DE TECHNISCHE OMSCHRIJVING HEEFT BETREKKING OP HET REALISEREN VAN 31 WONINGEN IN DIVERSE VARIANTEN. OPDRACHTGEVER / VERKOPER DE OPDRACHTGEVER IS REINBOUW VASTGOED B.V. REALISATIE DE WONINGEN WORDEN ONTWIKKELD DOOR REINBOUW VASTGOED B.V. EN GEBOUWD DOOR REINBOUW B.V. ARCHITECT SACON ARCHITECTEN, ZWOLLE MAKELAAR GABA MAKELAARDIJ, ZEVENAAR PROJECTSHOWROOMS VOORTMAN KEUKENS, APELDOORN PLIEGER, BADKAMERS EN TEGELS, ARNHEM

3 3 INHOUDSOPGAVE 1. WEGWIJZER BIJ AANKOOP WONING 4 2. TECHNISCHE OMSCHRIJVING AFWERKSTAAT PER RUIMTE KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT OVERIGE BEPALINGEN TOT SLOT KOPERSCONTRACT- EN OPTIETEKENINGEN, PER WONINGTYPE RENVOOI 74 CONTRACTBROCHURE

4 4 1. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN EEN WONING U staat op het punt om eigenaar te worden van een gloednieuwe woning in het Hofstede in Zevenaar. Daarmee feliciteren we u van harte! U mag zich met veel plezier gaan buigen over de inrichting, kleuren en materialen zodat u van dit huis uw eigen droomhuis maakt. Een woning kopen is een grote stap met verschillende procedures en voorwaarden. Wij leggen u in deze contractbrochure graag uit wat er formeel bij de koop van een nieuwbouwwoning komt kijken. Heeft u na het lezen van de contractbrochure nog agen, dan kunt u contact opnemen met de makelaar of met uw woonadviseur van Reinbouw op telefoonnummer Koop- en aannemingsovereenkomsten Deze contractbrochure, inclusief bijbehorende koperscontracttekeningen, maakt deel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van u als koper en Reinbouw geregeld. De koop-/aannemingsovereenkomst regelt de aankoop van de grond waarop uw woning wordt gebouwd en verzorgt de bouw en de afbouw van uw woning. In de koop-/aannemingsovereenkomst vindt u de verdere koopvoorwaarden, zoals de maximaal toegestane bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de opschortende voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Reinbouw bouwt het conform de bepalingen en voorwaarden van Woningborg. Daarbij is Reinbouw verplicht om gebruik te maken van een vastgesteld model voor het opstellen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Mochten enige bepalingen in de contractbrochure en in de koop-/aannemingsovereenkomst nadelig zijn voor u als koper, dan prevaleren steeds de bepalingen en voorwaarden van Woningborg. CONTRACTBROCHURE

5 5 5 Ondertekening 1. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN mee te nemen naar deze tekenafspraak. EEN WONING Besluit u tot aankoop van de woning over te gaan? Dan wordt de koop-/aannemingsovereenkomst opgemaakt. De ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst vindt bij de makelaar plaats. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs (paspoort/europese identiteitskaart) Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht u zich als koper tot het Inclusief kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen; Inclusief kosten van Woningborg; Inclusief bouwkosten; Inclusief standaard sanitair en tegelwerk; Inclusief standaard keukenaansluitingen; Inclusief btw (momenteel 21%). betalen van onderstaande kosten: Kosten die niet zijn inbegrepen in de koopsom: de koopsom, inclusief de bijbehorende (grond)kosten; U staat op het punt om eigenaar te worden van een gloednieuwe woning in de aanneemsom en bijkomende kosten, inclusief eventueel daarbij behorende rente. Levendig BEM te Zevenaar. Daarmee feliciteren wij u van harte! U mag zich met veel plezier gaan buigen over de inrichting, kleuren en materialen zodat u van dit De betalingen van de grondkosten en bijkomende kosten vinden plaats op het moment van levering van de woning bij de notaris. Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst huis uw eigen droomhuis maakt. Een woning kopen is een grote stap. Deze gaat gepaard met tal van procedures en voorwaarden. Wij leggen u in deze Wegwijzer verplicht Reinbouw zich tot de levering van de grond aan u en tot de bouw van uw woning. graag uit wat er formeel allemaal bij de koop komt kijken. Heeft u na het lezen van de Wegwijzer nog agen, dan kunt u contact opnemen met de makelaar of met Nadat u en Reinbouw de koop-/aannemingsovereenkomst hebben getekend, wordt het originele exemplaar naar de notaris verzonden om de overdracht van de grond voor te bereiden. U uw woonadviseur van Reinbouw B.V. op telefoonnummer als Rente over de grondkosten vanaf de datum zoals vermeld in de koop-/ aannemingsovereenkomst tot de dag van grondtransport bij de notaris; Rente over de eventueel vervallen termijnen van de aanneemsom; Kosten van kopers meer- en minderwerk; Kosten voor de aanleg van bedrading voor telefoon, CAI en/of glasvezel vanaf de meterkast naar de aansluitpunten; Entree- en abonnementskosten van telefoon en CAI en/of glasvezel; Financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, eventuele bereidstellingsprovisie, hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten; koper ontvangt een kopie van de volledig ondertekende koop-/aannemingsovereenkomst. Kosten van vervallen hypotheekofferte; KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Kosten koopsom Deze contractbrochure maakt onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. De koopsom is ij op naam, dat wil zeggen: In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van u als koper en Inclusief grondkosten; Reinbouw B.V. geregeld. De koop-/aannemingsovereenkomst regelt de aankoop van Inclusief rente over de grondkosten t/m in de prijslijst genoemde datum; de grond waarop uw woning wordt gebouwd en regelt de bouw en de afbouw van uw Inclusief kosten van architect, constructeur en overige adviseurs; woning. Inclusief aansluitkosten voor water, elektriciteit, riolering en centrale warmtenet; Eventuele wijzigingen in het btw-tarief. Overdracht van uw woning Met een akte van levering en vestiging bij de notaris vindt de overdracht van uw woning plaats. Dat gebeurt nadat eventuele ontbindende voorwaarden, zoals die in de koop-/aannemingsovereenkomst staan, niet meer kunnen worden ingeroepen en u overeenstemming heeft bereikt met uw hypotheekverstrekker. Inclusief notarishonorarium voor de akte van levering; In de koop-/aannemingsovereenkomst vindt u de verdere koopvoorwaarden, zo-als Inclusief makelaarscourtage/verkoopkosten; de maximaal toegestane bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de op-schortende Inclusief gemeenteleges; voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Ook de technische omschr- Inclusief omgevingsvergunning; Let op: houd rekening met de geldigheidsduur van uw hypotheekaanbieding. CONTRACTBROCHURE

6 6 1. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN EEN Op deze (concept) nota van afrekening staan de volgende posten vermeld. Grondkosten: WONING In de koop-/aannemingsovereenkomst is de uiterste dag van de overdracht bepaald. Voordat de overdracht plaatsvindt, ontvangt u van de notaris eerst een (concept) nota van afrekening. Hierop staat het totale bedrag weergegeven dat u op de dag van de overdracht verschuldigd bent. Eventuele rente over de grondkosten; Eventuele vervallen bouwtermijnen; Eventuele bouwrente over de vervallen bouwtermijnen; U staat op het punt om eigenaar te worden van een gloednieuwe woning in Levendig Notariskosten met betrekking tot de opmaak van de hypotheekakte; BEM te Zevenaar. Daarmee feliciteren wij u van harte! U mag zich met veel plezier gaan Financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatiekosten en buigen over de inrichting, kleuren en materialen zodat u van dit huis uw eigen droomhuis eventuele kosten van de Nationale Hypotheek Garantie. maakt. Een woning kopen is een grote stap. Deze gaat gepaard met tal van procedures en voorwaarden. Wij leggen u in deze Wegwijzer graag uit wat er formeel allemaal bij de Tijdens de overdracht worden doorgaans twee akten getransporteerd: koop komt kijken. Heeft u na het lezen van de Wegwijzer nog agen, dan kunt u contact De akte van levering; opnemen met de makelaar of met uw woonadviseur van Reinbouw B.V. op telefoonnummer De hypotheekakte Als de overdracht heeft plaatsgevonden, moet het hypotheekbedrag dat in het bouwdepot zit tenminste gelijk zijn aan de bouwtermijnen en bouwrente die u nog verschuldigd bent. Is dit niet het geval, dan bent u verplicht om het ontbrekende bedrag aan te vullen uit eigen financiële KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST middelen. Tijdens de overdracht moet u hierover zekerheid bieden, in overeenstemming met de Deze contractbrochure maakt onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. In de koop-/ voorwaarden zoals deze in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld zijn. aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van u als koper en Reinbouw B.V. geregeld. De koop-/aannemingsovereenkomst regelt de aankoop van de grond waarop uw woning wordt Betalingen gebouwd en regelt de bouw en de afbouw van uw woning. In de koop-/aannemingsovereenkomst is de verdeling van bouwtermijnen vastgelegd. Voor elke vervallen bouwtermijn ontvangt u een factuur met het verschuldigde bedrag: In de koop-/aannemingsovereenkomst vindt u de verdere koopvoorwaarden, zo-als de maximaal Deze factuur dient u voor akkoord te ondertekenen en zo spoedig mogelijk door te sturen toegestane bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de op-schortende voorwaarden die op de naar uw hypotheekverstrekker. overeenkomst van toepassing zijn. Ook de technische omschrkoop-/aannemingsovereen- Wij adviseren u om een kopie voor uw eigen administratie te maken. KOMST Vervolgens dient uw hypotheekverstrekker te zorgen voor een rechtstreekse betaling vanuit het bouwdepot aan Reinbouw. Als koper blijft u verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de vervallen bouwtermijnen. Betaalt u niet op tijd, dan wordt er conform de overeenkomst rente in rekening gebracht. Hypotheekrente Nadat de hypotheekakte is getransporteerd, betaalt u hypotheekrente. In principe is deze rente (kosten) over de hoofdsom (van de hypothecaire lening) verminderd met rente (opbrengst) over het bouwdepot. Meestal boekt de hypotheekverstrekker het saldo van de rente maandelijks van het bouwdepot af. Meer- en minderwerk Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst met Reinbouw heeft ondertekend, ontvangt u de standaard optiekeuzelijst. Hierop staan de diverse optiemogelijkheden die u worden aangeboden. Alle prijzen van de keuzelijst zijn gebaseerd op opdrachtverstrekking voordat de bouw start (of tot een nader door Reinbouw bekend te maken datum). Besluit u ná de start van de bouw (of na de bedoelde datum) om opdracht te geven tot meer- en minderwerk, dan is het aan Reinbouw om wel of niet over te gaan tot acceptatie van de meer- en minderwerkopdracht. Betaling van het meer- en minderwerk vindt plaats in overeenstemming met de Woningborgregeling: 25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk. De afspraken hierover staan ook in uw koop-/aannemingsovereenkomst. Individuele wensen In de optiekeuzelijst kunt u tal van opties kiezen om uw woning naar eigen smaak te laten bouwen. Daarnaast is het mogelijk om nog specifiekere wijzigingen te laten aanbrengen. U kunt uw persoonlijke wensen, welke niet staan vermeld in de optiekeuzelijst, vóór de uiterlijke sluitingsdatum, (met tekening c.q. schets) kenbaar maken bij uw woonadviseur. Daarbij wordt gekeken of deze wensen haalbaar zijn en vallen binnen de matige opzet van het plan. Ook beoordelen CONTRACTBROCHURE

7 7 7 die genoemd zijn in de contractbrochure kunnen echter niet zomaar worden weggelaten in ver- De koop-/ aanneemsom is ij op naam, dat wil zeggen: 1. WEGWIJZER Inclusief grondkosten; BIJ Inclusief rente AANKOOP over de grondkosten; VAN band met de af te geven garantie. Inclusief kosten van architect, constructeur en overige adviseurs; EEN WONING wij of deze aan de wettelijk gestelde eisen en voorschriften (o.a. het Bouwbesluit) voldoen. Binnen deze kaders bestaat de mogelijkheid dat individuele wensen niet gehonoreerd kunnen worden. Reinbouw beoordeelt in deze gevallen iedere wijziging afzonderlijk. Onderdelen of afwerkingen Inclusief aansluitkosten water, elektriciteit, riolering en centrale warmte-net; In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden waarom wij een wijziging helaas niet in Inclusief aansluitpunt in de meterkast op de Glasvezel; behandeling kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat: Inclusief notarishonorarium voor de akte van levering; De wijziging strijdig is met de voorwaarden van het Bouwbesluit of de Gemeentelijke U Inclusief staat op makelaarscourtage/verkoopkosten; het punt om eigenaar te worden van een gloednieuwe woning in Verordening(en); Levendig Inclusief BEM gemeenteleges; Zevenaar. Daarmee feliciteren wij u van harte! U mag zich met De wijziging van het uiterlijk van uw woning niet door de architect wordt goedgekeurd; veel Inclusief plezier omgevingsvergunning; gaan buigen over de inrichting, kleuren en materialen zodat u van dit De wijziging ingrijpende constructieve wijzigingen betreft, zoals bijvoorbeeld het huis Inclusief uw eigen kadastrale droomhuis kosten maakt. over de Een grond woning en eventuele kopen opstallen; is een grote stap. Deze gaat verplaatsen of vervallen van een leidingschacht; gepaard Inclusief met kosten tal van procedures Woningborg; en voorwaarden. Wij leggen u in deze Wegwijzer De wijzigingen na de sluitingstermijn van het keuzetraject worden doorgegeven; graag Inclusief uit wat bouwkosten; er formeel allemaal bij de koop komt kijken. Heeft u na het lezen van De wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke verstoring van het bouwproces. de Inclusief Wegwijzer standaard nog agen, sanitair dan en tegelwerk; kunt u contact opnemen met de makelaar of met uw Inclusief woonadviseur waardecheque van Reinbouw keuken; B.V. op telefoonnummer Veiligheid tijdens de bouw Inclusief btw (momenteel 21%). Reinbouw draagt als hoofdaannemer het risico van schades op de bouwplaats als gevolg van diefstal, vandalisme, brand, storm en dergelijke. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid Kosten KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST die niet zijn inbegrepen in de koop-/ aanneemsom: van onze medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Het is daarom niet toegestaan zelf het Deze contractbrochure maakt onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. bouwterrein te betreden. Wij organiseren tijdens de bouw kijkmomenten, zodat u tijdens het In Rente de koop-/aannemingsovereenkomst over de grondkosten vanaf de datum zijn de zoals rechten vermeld en plichten in de koop-/ van u als koper en bouwproces uw woning kunt bezichtigen. Reinbouw aannemingsovereenkomst B.V. geregeld. De koop-/aannemingsovereenkomst tot de dag van grondtransport bij regelt de notaris; de aankoop van de Rente grond over waarop de vervallen uw woning termijnen wordt gebouwd van de aanneemsom; en regelt de bouw en de afbouw van uw Oplevering woning. Kosten van kopers meer- en minderwerk; Ongetwijfeld kijkt u bij het moment van aankoop al uit naar het moment van de oplevering. Kosten voor de aanleg van bedrading voor CAI of Glasvezel vanaf de meterkast Reinbouw geeft u op het moment dat er zekerheid is over de start van de bouw een indicatie van In naar de koop-/aannemingsovereenkomst de aansluitpunten; vindt u de verdere koopvoorwaarden, zo-als de opleveringsdatum. In de koop-/aannemingsovereenkomst is bepaald, mede op basis van het de Kosten maximaal voor toegestane de aanleg van bouwtijd, telefoonaansluiting de ontbindende naar voorwaarden woning; en de op-schortende aantal werkbare werkdagen, wanneer de woning uiterlijk gereed moet zijn. U ontvangt uiterlijk voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Ook de technische omschr- omschrij- twee weken voor de oplevering schriftelijk bericht over de definitieve datum. Samen met dit langverwachte nieuws bieden wij u ook de laatste facturen aan, eventueel vermeerderd met de ving Entree- en de en bijbehorende abonnementskosten verkooptekeningen van telefoon in en deze CAI contract-brochure of glasvezel; maken deel uit rente over de niet op tijd betaalde termijnen. Heeft u aan al uw financiële verplichtingen tegenover van Financieringskosten, de koop-/aannemingsovereenkomst. zoals kosten van de hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, eventuele Reinbouw voldaan en heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden? Dan is het grote moment bereidstellingsprovisie, hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten; daar: op de afgesproken datum wordt uw woning opgeleverd en krijgt u de sleutels van uw nieuwe Reinbouw Kosten van B.V. vervallen bouwt het hypotheekofferte; conform de bepalingen en voorwaarden van Woningborg. Eventuele Daarbij wijzigingen is Reinbouw in B.V. het verplicht btw-tarief. om gebruik te maken van een vastgesteld model woning. voor het opstellen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Mochten enige bepalingen Betaling en depot OVERDRACHT in de technische VAN omschrijving UW WONING en in de koop-/aannemingsovereenkomst nadelig zijn Reinbouw draagt vóór de oplevering zorg voor het deponeren van een bankgarantie van 5% van Met voor een u als akte koper, van dan levering prevaleren en vestiging steeds de vindt bepalingen de overdracht en voorwaarden van grond van plaats, Woningborg. bij de notaris. Dat de aanneemsom bij de notaris. U ontvangt hiervan tijdig een afschrift. Deze bankgarantie is geldig gebeurt nadat de ontbindende voorwaarden, zoals die in de koop-/ aannemingsovereenkomst tot drie maanden na de dag van oplevering (conform de bepaling van Woningborg). Deze 5% komt staan, ONDERTEKENING niet meer kunnen worden ingeroepen en u overeenstemming heeft bereikt met uw hypotheekverstrekker. Besluit u tot aankoop van de woning over te gaan? Dan wordt de koop-/aannemings- pas ter beschikking van Reinbouw als de onvolkomenheden en tekortkomingen zijn hersteld die bij de oplevering zijn geconstateerd. overeenkomst opgemaakt. De ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst Let vindt op: bij houd de makelaar rekening plaats. met de Vergeet geldigheidsduur niet om een van gel-dig uw hypotheekaanbieding. legitimatiebewijs (paspoort/ Het is belangrijk dat u rekening houdt met één belangrijk aspect: een woning is gebouwd uit natuurlijke materialen. Deze kunnen gaan werken zoals dat in bouwtermen heet. Materialen kunnen Europese identiteitskaart) mee te nemen naar deze tekenafspraak. Met het ondertekenen In van de de koop-/aannemingsovereenkomst is verplicht de uiterste u zich dag als van koper de overdracht tot het betalen be-paald. van: Voordat de bijvoorbeeld wat gaan uitzetten of juist krimpen onder invloed van temperaturen. Bij stucwerk overdracht plaatsvindt, ontvangt u van de notaris eerst een (concept)nota van afrekening. Hierop bestaat de kans dat er haarscheurtjes ontstaan door het drogen van de woning. Dit heeft geen staat de grondkosten, het totale bedrag inclusief weergegeven de bijbehorende die u op (grond)kosten; de dag van de overdracht verschuldigd bent. constructieve gevolgen en is geen aanleiding voor het vasthouden van de bankgarantie. de aanneemsom en bijkomende kosten, inclusief eventueel daarbij behorende rente. Op deze (concept) nota van afrekening staan de volgende posten vermeld: Voorschouw De betalingen van de grondkosten vinden plaats op het moment van levering van de Maximaal 4 weken voorafgaand aan de oplevering nodigen wij u uit voor een voorschouw. Tijdens grond Grondkosten; bij de notaris. Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst de voorschouw heeft u de mogelijkheid de woning zelf te beoordelen. Na de voorschouw wordt de verplicht Eventuele Reinbouw rente over B.V. de zich grondkosten; tot de levering van de grond aan u en tot de bouw van uw definitieve opleverdatum aan u gecommuniceerd. woning. Eventuele vervallen bouwtermijnen; Eventuele bouwrente over de vervallen bouwtermijnen; Bij de oplevering/sleuteloverdracht Nadat Notariskosten u Reinbouw met betrekking B.V. de koop-/aannemingsovereenkomst tot de opmaak van de hypotheekakte; hebben getekend, wordt Eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen die bij de oplevering worden geconstateerd, het Financieringskosten, originele exemplaar zoals naar kosten de notaris van verzonden hypotheekakte, om de overdracht afsluitprovisie, van de grond voor worden vermeld op het proces-verbaal van oplevering. Binnen vijftien werkbare dagen na ondertekening van het proces-verbaal zorgt Reinbouw voor het herstellen van de onvolkomenheden en te taxatiekosten bereiden. U als en koper eventuele ontvangt kosten een van kopie de van Nationale de volledig Hypotheek onder-tekende Garantie. koop-/ aannemingsovereenkomst. tekortkomingen. Deze termijn kan worden overschreden bij onwerkbaar weer of wanneer het niet CONTRACTBROCHURE

8 8 1. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN EEN Onderhoudsgegevens WONING mogelijk is om op tijd over de benodigde materialen te beschikken. De oplevering van een woning is een - juridisch - belangrijk moment. Wij adviseren u om zich te laten bijstaan door bijvoorbeeld een deskundige van Vereniging Eigen Huis. Kijk voor meer informatie op Bij de oplevering van de woning ontvangt u onderhoudsgegevens. Dit betreft onder meer: Aanwijzingen voor ingebruikname van de woning; Instructies voor het gebruik en de bediening van de installaties; Advies voor onderhoud van (buiten) schilderwerk; U staat op het punt om eigenaar te worden van een gloednieuwe woning in Levendig Revisietekeningen van de technische installaties; BEM te Zevenaar. Daarmee feliciteren wij u van harte! U mag zich met veel plezier gaan De te volgen werkwijze na oplevering. buigen over de inrichting, kleuren en materialen zodat u van dit huis uw eigen droomhuis maakt. Een woning kopen is een grote stap. Deze gaat gepaard met tal van procedures Kavel en situatie en voorwaarden. Wij leggen u in deze Wegwijzer graag uit wat er formeel allemaal bij de Na oplevering verzorgt het Kadaster de definitieve inmeting van de kavel. Afwijkingen (meer of koop komt kijken. Heeft u na het lezen van de Wegwijzer nog agen, dan kunt u contact minder) in afmetingen zijn niet verrekenbaar en geven geen recht tot ontbinding van de koop-/ opnemen met de makelaar of met uw woonadviseur van Reinbouw B.V. op telefoonnummer aannemingsovereenkomst Verzekeren van de woning Tijdens de bouw zijn alle woningen door Reinbouw verzekerd met een Constructie Allrisk KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST (CAR)-verzekering. Die verzekering stopt op de dag van oplevering. Vanaf dat moment dient u Deze contractbrochure maakt onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. In de koop-/ zelf zorg te dragen voor de opstal- en inboedelverzekering van uw woning. aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van u als koper en Reinbouw B.V. geregeld. De koop-/aannemingsovereenkomst regelt de aankoop van de grond waarop uw woning wordt Woningborg Garantie- en waarborgregeling gebouwd en regelt de bouw en de afbouw van uw woning. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. De door alle partijen getekende koop-/aannemingsovereen- In de koop-/aannemingsovereenkomst vindt u de verdere koopvoorwaarden, zo-als de maximaal toegestane bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de op-schortende voorwaarden die op de komst wordt door Reinbouw naar Woningborg toegestuurd. Hierop geeft Woningborg N.V. het overeenkomst van toepassing zijn. Ook de technische omschr Woningborg-certificaat uit aan de kopers en ontvangt Reinbouw hiervan een kopie. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Woningborg: geeft u meer zekerheid Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept koop-/aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouw onderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. CONTRACTBROCHURE

9 9 9 Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 1. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. EEN WONING Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw koop-/aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een Voorrang Woningborg-bepalingen Het blijft mogelijk dat tijdens de bouwfase wijzigingen worden aangebracht als deze noodzakelijk of wenselijk zijn. Dit gebeurt alleen als ze geen ernstige afbreuk doen aan de functionele en esthetische waarde van de woning. Ook maken wij een voorbehoud omtrent wijzigingen die voortvloeien uit de eis van de overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen geven de partijen geen recht op verrekening van meer- of minderkosten. Wijzigingen worden schriftelijk aan u, de koper, kenbaar gemaakt. Als u de woning Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg koopt als deze al in aanbouw of gereed is, en er is verschil tussen de technische omschrijving en gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval U staat op het punt om eigenaar te worden van een gloednieuwe woning in enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger Levendig BEM te Zevenaar. Daarmee feliciteren wij u van harte! U mag zich met mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. veel plezier gaan buigen over de inrichting, kleuren en materialen zodat u van dit huis uw eigen droomhuis maakt. Een woning kopen is een grote stap. Deze gaat de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de woning. gepaard met tal van procedures en voorwaarden. Wij leggen u in deze Wegwijzer Wijzigingen in/tijdens de bouw graag uit wat er formeel allemaal bij de koop komt kijken. Heeft u na het lezen van Deze contractbrochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld op basis van de gegevens en de Wegwijzer nog agen, dan kunt u contact opnemen met de makelaar of met tekeningen van de architect. De omschreven maten zijn circa -maten, dat betekent dat van deze uw woonadviseur van Reinbouw B.V. op telefoonnummer tekeningen niet gemeten kan worden. De praktijk kan dan ook afwijken van hetgeen op tekening staat. KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Alle informatie in de verkoopstukken en op de website over het is onder voorbehoud van Deze contractbrochure maakt onderdeel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst. goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht, brandweer en nutsbedrijven. De perspectieftekeningen en artist impressions in de verkoopmap geven u een indruk van de architectuur. Hieraan In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van u als koper en Reinbouw B.V. geregeld. De koop-/aannemingsovereenkomst regelt de aankoop van kunt u geen rechten ontlenen. De situatietekening geeft u een indruk van de positie van uw woning. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de meest actuele gegevens welke wij de grond waarop uw woning wordt gebouwd en regelt de bouw en de afbouw van uw woning. van de gemeente ontvangen hebben. Afwijkingen daarop vallen buiten de verantwoordelijkheid van Reinbouw. In de koop-/aannemingsovereenkomst vindt u de verdere koopvoorwaarden, zo-als de maximaal toegestane bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de op-schortende voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Ook de technische omschr- CONTRACTBROCHURE

10 10 2. TECHNISCHE OMSCHRIJVING Peil Het peil van de woningen bevindt zich aan de bovenkant van de afgewerkte vloer op de begane grond. De juiste maat ten opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Zevenaar. De hoogte van de omliggende tuin loopt vanaf de gevel af naar de aangrenzende kavels en/of het openbaar gebied. Volgens het Bouwbesluit mag de drempel van de toegangsdeur van de woning niet hoger zijn dan 2 cm boven de afgewerkte vloer. In de uitvoering wordt circa 3,5 cm aangehouden om problemen met de door u aan te brengen vloerafwerking te voorkomen. Indien u bijvoorbeeld een vloerafwerking aanbrengt van meer dan 1,5 cm, dan adviseren wij u een inloopmat achter de voordeur te leggen van minimaal 95 cm diep i.v.m. het openen van de voordeur. Grondwerken Voor het aanbrengen van de fundering, nutsvoorzieningen, riolering, bestrating en het overig leidingwerk is het uitvoeren van grondwerk noodzakelijk. Uitgegraven grond wordt waar mogelijk hergebruikt. In de woningen krijgen de kruipruimten onder de begane grondvloer een bodemafsluiting van zand. De tuinen worden ontdaan van bouwresten en geëgaliseerd met uitkomende gebiedseigen grond. Onder de aangebrachte bestratingen (alleen ter plaatse van gezamenlijk achterpad) worden zandaanvullingen aangebracht van circa 20 cm. Als gevolg van de plaatselijke grondsamenstelling kunnen zettingen optreden. Na oplevering van de woning kan het hierdoor mogelijk zijn dat bestrating en tuinen periodiek opgehoogd moeten worden. Deze werkzaamheden dienen naar inzicht en voor rekening van de koper c.q. bewoner te worden uitgevoerd. CONTRACTBROCHURE

11 11 11 Buitenrioleringen 1. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN EEN WONING De afvoer van hemelwater (HWA) en vuilwater (DWA) gebeurt in een gescheiden stelsel. Vuilwater wordt via kunststof leidingen ondergronds afgevoerd naar het gemeenteriool, die op de benodigde plaatsen wordt voorzien van ontstoppingsstukken en inspectieputten. Het hemelwater van de woning wordt aan de voorgevel door middel van een bovengrondse goot afgevoerd naar de openbare bestrating. Aan de achterzijde van de woning en de ijstaande berging wordt het hemelwater geïnfiltreerd op eigen terrein, waarvoor infiltratievoorzieningen Terreininventaris en beplanting Zoals op de situatietekening is aangegeven wordt op eigen grond tegen de erfgrens openbaar-privé: Aan de voorzijde en zij-erf van de aangegeven woning een Taxus haag van circa 60 cm hoog aangeplant. Deze hagen mogen een maximale hoogte bereiken van 80 cm. Ter plaatse van de aangegeven zij- en achtertuinen die aan openbaar gebied grenzen, wordt er een stalengaashekwerk van circa 180 cm hoog geplaatst met Hedera beplanting, zoals worden opgenomen in de achtertuin. Voor de molgoten en de infiltratievoorzieningen wordt een weergegeven op de situatietekening. onderhouds- U staat op het en punt instandhoudingsplicht om eigenaar te worden opgenomen van een in de gloednieuwe notariële akte. woning in Het gemeenschappelijk achterpad wordt niet voorzien van erfafscheidingen. Levendig BEM te Zevenaar. Daarmee feliciteren wij u van harte! U mag zich met De veel aanleg- plezier en gaan aansluitkosten buigen over en de eventuele inrichting, kosten kleuren van ingebruikstelling en materialen zodat van het u vuilwaterriool van dit zijn Het groen wordt in het eerste mogelijke plantseizoen (november-april) na oplevering van de in huis de uw koop- eigen aannemingssom droomhuis maakt. inbegrepen. Een woning kopen is een grote stap. Deze gaat woning aangeplant. Voor de groene erfafscheidingen is in de koop-/aannemingsovereenkomst, gepaard met tal van procedures en voorwaarden. Wij leggen u in deze Wegwijzer dan wel in de akte van levering een bijzondere bepaling opgenomen. De erfafscheidingen maken Bestrating graag uit wat er formeel allemaal bij de koop komt kijken. Heeft u na het lezen van deel uit van het inrichtingsplan en dienen te worden onderhouden en gehandhaafd. Met de Wegwijzer uitzondering nog van agen, het gemeenschappelijke dan kunt u contact achterpad opnemen wordt met er de geen makelaar bestrating of met aangelegd in uw de woonadviseur vorm van opritten, van Reinbouw paden en/of B.V. terrassen. op telefoonnummer Ieder koper is 0313 ij om - 49 zelf 19 deze 49. bestrating aan te De erfscheiding wordt, waar noodzakelijk, aangegeven door middel van markeringen op de brengen. De koper dient rekening te houden met het parkeren van de auto op eigen kavel (volgens hoeken van de kavel. Tussen de kavels onderling worden geen erfafscheidingen aangebracht. opgave op tekening). Het KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST achterpad wordt voorzien van bestrating (betontegels afm. 30x30 cm) en aangelegd op het Houten berging kadastrale Deze contractbrochure eigendom van maakt de woningen. onderdeel In uit de van de koop-/aannemingsovereenkomst. en de akte van De woningen worden voorzien van een ongeïsoleerde houten berging in de achtertuin. De levering In de koop-/aannemingsovereenkomst worden hiervoor bepalingen opgenomen. zijn de rechten en plichten van u als koper en wanden van deze berging worden opgebouwd uit stijl- en regelwerk van hout en de buitenzijde Reinbouw B.V. geregeld. De koop-/aannemingsovereenkomst regelt de aankoop van wordt afgewerkt met horizontaal aangebrachte geïmpregneerde rabatdelen van vurenhout. De De de grond bestrating waarop in het uw openbaar woning wordt gebied gebouwd rondom en de regelt kavel de wordt bouw aangelegd en de afbouw door van de gemeente uw en valt buitenzijde van de rabatdelen wordt fabrieksmatig afgewerkt in een kleur. Het deurkozijn is van buiten woning. deze technische omschrijving. De weergave van het openbare gebied op de situatie- hardhout en is voorzien van een houten deur met glasopening met ongeïsoleerde matte tekening is dan ook indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. beglazing. De vloer in de berging bestaat uit een prefab betonvloer. Het platte dak bestaat uit een In de koop-/aannemingsovereenkomst vindt u de verdere koopvoorwaarden, zo-als houten balklaag, voorzien van watervaste spaanplaat en afgewerkt met een één laags bitumi- de maximaal toegestane bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de op-schortende neuze dakbedekking. De dakrand is rondom afgewerkt met een aluminium daktrim. Bij een voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Ook de technische omschr- dubbele berging wordt de berging scheidende wand voorzien van een waterbestendig CONTRACTBROCHURE

12 12 spaanplaat. De berging is van binnen uitgerust met een verlichtingsarmatuur, schakelaar en een dubbele wandcontactdoos (opbouw). Ten behoeve van de verlichting van het aangrenzende achterpad en de verlichting van de berging deur, wordt op circa 220 cm hoogte op de buitenwand van de bergingen een buitenlichtpunt inclusief armatuur op schemerschakeling aangebracht. Funderingen Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd na goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. De woningen worden gefundeerd op betonnen palen met betonnen funderingsbalken. Onder de woning bevindt zich een inspectieruimte. Deze ruimte is beperkt toegankelijk door middel van een geïsoleerd inspectieluik bij de entree van de woning. Door de aanwezigheid van funderingsbalken kunnen mogelijk niet toegankelijke ruimten ontstaan. Inspectieruimten kunnen vochtig zijn of er kan water in staan als gevolg van wisselende grondwaterstanden. Vloeren De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd met een geïsoleerde betonnen systeemvloer, die is aan de onderzijde is voorzien van isolatie (isolatiewaarde van 5,0 m2k/w,wat hoger is dan de minimale eis conform Bouwbesluit). De begane grondvloer wordt afgewerkt met een cementdekvloer van circa 6 cm dik. De verdiepingsvloeren worden gemaakt van een prefab betonnen systeemvloer. Ter plaatse van de onderlinge aansluiting van de vloerplaten blijven aan de onderzijde (het plafond van de verdieping eronder) de V-naden in het zicht. Ook de verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een cementdekvloer van circa 6 cm dik. Metselwerk, gevels en wanden De buitenspouwbladen van de gevels worden gemetseld met baksteen in halfsteens verband en in zogenoemd waalformaat. De kleur is conform kleur- en materialenstaat. De voegen (zogenoemde doorgestreken voeg) worden gelijktijdig met het verwerken van de bakstenen afgewerkt. De voeg wordt uitgevoerd in kleur conform de kleur- en materialenstaat. De buitengevel van de woning heeft een isolatiewaarde van 4,86 m2k/w (wat hoger is dan de minimale eis conform Bouwbesluit). In het buitengevelmetselwerk worden open stootvoegen aangebracht ten behoeve van de ventilatie van de spouw. Open stootvoegen zijn de korte verticale voegen die niet gevuld zijn met specie. Op een aantal plaatsen in het metselwerk worden, volgens opgave van de fabrikant/constructeur, dilataties (onderbrekingen) opgenomen. Een dilatatie maakt mogelijk dat geveldelen kunnen uitzetten en krimpen. Het binnenspouwblad van de woning, de woningscheidende wanden en overige dragende binnenwanden bestaan uit prefab beton. Deze wanden worden behangklaar afgewerkt. Onder de tot peil doorlopende buitenkozijnen en puien worden gemetselde klampstenen aangebracht. Alle niet dragende binnenwanden in de woningen worden uitgevoerd in lichte scheidingswand/ gasbetonelementen. Houten draagconstructies De hellende dakconstructie van uw woning wordt samengesteld uit geïsoleerde zelfdragende dakelementen en is voorzien van dragende knieschotten. De dakelementen zijn opgebouwd uit een sporenconstructie. De ruimte tussen de sporen wordt gevuld met een minerale wol als isolatiemiddel met een isolatiewaarde van 6,0 m2k/w (conform Bouwbesluit). De onderzijde van de dakelementen en de beplating van de knieschotten bestaat uit een houtvezelplaat in een bruin/ groene kleur. De dakplaten worden wit afgewerkt en de knieschotten worden wit gegrond en zijn behangklaar (spijker- en nietgaatjes worden niet dichtgezet). Bij woning type F en G, worden de dakbeplating en het knieschot wit gegrond op de eerste verdieping. De knieschotten, inclusief beplating, zijn constructief en worden per zijde (voor-/achtergevel) voorzien van een afschroefbaar luik. De betimmering van het dak- en gootoverstek van de hellende daken wordt uitgevoerd met onderhoudsarme beplating. CONTRACTBROCHURE

13 13 Staalconstructies en metaalwerken Constructief benodigde stalen kolommen en liggers zijn daar waar nodig thermisch verzinkt uitgevoerd. Delen die in het zicht komen, zijn in kleur afgewerkt. Boven de gevelopeningen in het buitenspouwblad worden waar nodig stalen lateien en geveldragers toegepast in een kleur passend bij het metselwerk. De omranding van het inspectieluik in de entree is eveneens uitgevoerd in thermisch verzinkt staal. Kozijnen, ramen en deuren (buiten) De buitenkozijnen, ramen en deuren van uw woning zijn uitgevoerd in duurzaam hardhout, afgewerkt in een kleur conform kleur- en materialenstaat (binnen en buiten in dezelfde kleur). De voordeuren van de woningen worden uitgevoerd als sandwichpaneel met houten beplating en voorzien van isolatie. De draairichting van de deuren is vastgelegd op de tekeningen. Ook de draai- /kieprichting (naar binnen) van de ramen wordt uitgevoerd conform de geveltekeningen. In de kozijnen, ramen en/of deuren worden conform de voorschriften ventilatieroosters opgenomen. De ventilatieroosters worden in het glas van de kozijnen geplaatst. De roosters worden uitgevoerd in blank aluminium. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen worden voorzien van tochtprofielen. De entreedeur is voorzien van een briefsleuf met tochtborstel en weldorpel. Onder de kozijnen met een borstwering worden aluminium waterslagen toegepast welke zorgdragen voor een deugdelijke waterkering. Bij woning type G wordt ter plaatse van de zijgevel, het raamkozijn rondom voorzien van een aluminium kader. De kleur is conform de kleur- en materialenstaat. CONTRACTBROCHURE

14 14 De zolder/vliering van de woningen worden voorzien van een vierpansdakraam met dubbele beglazing. Dit met uitzondering van de woningen die op zolder al standaard een draai-kiepraam hebben. Het dakvenster is uitgevoerd in grenenhout, wit afgeschilderd en is aan de buitenzijde voorzien van een gecoate aluminium afwerking in de kleur antraciet. Kozijnen en deuren (binnen) De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen met opdeksponning en bovenlichten met een afgeslankte bovendorpel. De kozijnen worden standaard voorzien van fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. Alle bovenlichten worden voorzien van glas met uitzondering van het bovenlicht ter plaatse van de meterkast en de eventuele trapkast. Deze bovenlichten worden voorzien van een dicht paneel. De deur van de meterkast wordt standaard voorzien van de volgens voorschriften benodigde ventilatieroosters. De kozijnen ter plaatse van het toilet en de badkamer worden voorzien van kunststenen dorpels. Onder de overige binnendeuren worden geen dorpels toegepast, hierdoor komen de deuren circa 3 cm ij van de afgewerkte vloer te hangen. Als onderdeel van het ventilatiesysteem is, ook na aanbrengen van de vloerafwerking, een blijvende ruimte onder de deur van minimaal 2 cm noodzakelijk. Met de Svedex inspiratietool kunt u tijdens het keuzetraject deze deuren wijzigen en stelt u uw deuren samen met alle gewenste opties. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een inlogcode en meer informatie. Op de website van Svedex kunt u zich alvast inspireren op de stijl en type deur, download hiervoor het inspiratie magazine Hang- en sluitwerk De buitenkozijnen worden voorzien van hang- en sluitwerk volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit (inbraakwerendheidsklasse 2). Alle buitendeuren van de woning, inclusief de deur van de (houten) berging, worden voorzien van sloten met gelijksluitende cilinders. De binnendeuren zijn voorzien van loopsloten. Toilet- en badkamerdeuren krijgen een ij- en bezetslot en de meterkast wordt voorzien van een kastslot. Het deurbeslag (excl. meterkast) bestaat uit aluminium krukken en schilden (Buvalux ID sign). Keukeninrichting Uw woning is niet standaard voorzien van een keukeninrichting. Door Voortman Keukens (showroom) is een luxe voorbeeld keuken inclusief apparatuur en montagekosten uitgewerkt. Hiervoor kan gekozen worden als optie. In de keuken zijn wel standaard aansluitmogelijkheden aanwezig op de plaatsen zoals op het voorstel staat aangegeven. De keukenruimte is standaard uitgevoerd met een mechanische ruimteafzuiging, bestaande uit twee plafond afzuigpunten. Deze punten zijn niet geschikt voor aansluiting op een wasemkap. N.B.: de werking van de afzuigventielen moet gewaarborgd zijn in verband met de Garantieregeling en de voorschriften van het Bouwbesluit. Een afvoerpunt voor een afzuigkap rechtstreeks naar buiten is niet toegestaan en wordt dan ook niet aangeboden. In het keuzetraject kunt u ervoor kiezen een keuken volgens uw eigen wens bij de showroom samen te stellen. U ontvangt, indien van toepassing, voor de sluitingsdatum van het meerwerk een offerte voor het verplaatsen van de aansluitpunten en/of het aanbrengen van de extra aansluitpunten. Voor het verplaatsen van de standaard aansluitpunten worden, in geval van een keuken via de showroom, geen extra kosten in rekening gebracht, indien deze op dezelfde wand verplaatst worden. Als u kiest om geen keuken bij de showroom te kopen, worden de standaard aansluitpunten geplaatst zoals op het voorstel aangegeven. Wijzigingen op de installatie bij aankoop van een keuken bij derden kunnen voor sluitingsdatum worden aangeaagd middels het indienen van een keuken installatietekening. Naast de kosten voor de verplaatsingen en/of de extra aansluitpunten worden voor de verwerking van deze installatietekening een bedrag van 500,- (incl. BTW) coördinatiekosten doorberekend. CONTRACTBROCHURE

15 15 Indien u kiest voor een keuken bij Voortman Keukens, dan wordt deze keuken na oplevering geplaatst, zodat de kans op beschadigingen tijdens de afbouw van de woning wordt verkleind. Trappen en hekken De woningen worden voorzien van vurenhouten trappen. De trap naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap (met stootborden). De ruimte onder trap op de begane grond wordt ingedeeld als trapkast. Bij woningtype A en B wordt de trap naar de tweede verdieping een open trap (zonder stootborden). Daarnaast worden de trappen van de benodigde hekwerken en leuningen voorzien. Daar waar nodig worden de traphekken i.v.m. de overklauterbaarheid uitgevoerd in dichte panelen. Bij woningtype F en G wordt de trap naar de vliering als vlizotrap uitgevoerd. Er komt geen hekwerk op de vliering. De trappen worden uitgevoerd zonder slijtstrippen. Afhankelijk van de definitieve uitwerking van technische installaties wordt gekozen voor het toepassen van een lepe hoek in de trap. Binneninrichting en aftimmerwerken Op de begane grond wordt, conform de plaats op tekening, een inspectieluik aangebracht om inspectie te kunnen uitvoeren ten behoeve van de riolering. Dit luik bestaat uit een cementgebonden vezelplaat die aan de onderzijde is voorzien van isolatie. Mechanische ventilatieleidingen, stand- en afvoerleidingen worden weggewerkt in schachten, behoudens de kanalen en leidingen op zolder, in de trapkast en in de meterkast. Hier blijven de kanalen en leidingen in het zicht. De achterwand in de meterkast wordt gedeeltelijk uitgevoerd met een houten plaat. Er worden geen vloerplinten aangebracht of los geleverd. Dakbedekkingen, dakgoten en hemelwaterafvoeren De hellende daken worden voorzien van een ClimaLife luchtreinigende betonnen dakpan. De kleur is conform kleur- en materialenstaat. Deze dakpan zuivert NOx (stikstofoxide) van uitlaatgassen door verkeer, industrie en verwarmingstoestellen en zet deze om in niet schadelijke stoffen. De hellende daken worden voorzien van aluminium mastgoten afgewerkt met een onderhoudsiendelijk materiaal. De hemelwaterafvoeren aan de gevels van de woningen en bergingen worden uitgevoerd in kunststof, met een bladvanger op maaiveldniveau. Vloerafwerkingen en stucwerken Alle vloeren van de ruimtes op de begane grond en verdiepingen worden voorzien van een cementdekvloer. Uitzondering hierop zijn de vloeren achter de knieschotten. Deze worden zonder dekvloer opgeleverd. De dekvloeren zijn geschikt voor een afwerking met tapijt. In de ruimten waar vloerverwarming toegepast wordt (woonkamer, keuken en hal), dient u met de keuze van vloerafwerking rekening te houden met het feit dat de warmteoverdracht niet te veel mag worden belemmerd. De maximale warmteweerstand van de vloerafwerking mag niet meer zijn dan 0,1 m2k/w. Laat u hierbij goed adviseren door uw vloerenspecialist. De wanden in de woning worden, met uitzondering van de betegelde wanden, de wanden in de trapkast, meterkast en bergruimte(n), behangklaar afgewerkt. Behangklaar is een term voor de vlakheid van de wanden. De uitgangspunten voor behangklaar zijn als volgt: Voor de wanden geldt dat kleine oneffenheden in de vorm van gaatjes, bultjes, spaanslagen zijn toegestaan; Behangklaar wil ook zeggen dat er van uitgegaan wordt, dat er na oplevering nog een verdere afwerking gaat plaatsvinden zoals bijvoorbeeld behang; Voordat u kunt behangen dienen de wanden licht opgeschuurd te worden en te worden voorzien van een primer. CONTRACTBROCHURE

16 16 Betonplafonds die in het zicht komen (excl. trapkast en meterkast) worden voorzien van wit spuitpleisterwerk met een fijnkorrelige structuur. De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden voorzien van wit spuitpleisterwerk. Plafonds die onderdeel zijn van de dakconstructie (schuine plafonds) worden wit afgewerkt. Tegelwerken en kunststeen De wanden in de toiletten en badkamers zijn standaard uitgevoerd met tegelwerk, de wandtegels in de kleur wit glanzend en de vloertegels in de kleur antraciet. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: De afmeting van de wandtegels is 20x25 cm en worden liggend aangebracht. In het toilet wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van cm en in de badkamer tot het plafond aangebracht. Boven het tegelwerk in het toilet wordt spuitwerk aangebracht. De afmeting van de vloertegels is 30x30 cm. De vloertegels worden niet strokend met de wandtegels aangebracht. De voegkleur is standaard zilvergrijs voor de wandtegels en donkergrijs voor de vloertegels. Waar nodig worden kitvoegen aangebracht. De vloer in de douchehoek wordt onder afschot aangebracht. Bij de overgang naar het vloertegelwerk van het toilet en de badkamer wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Glas- en schilderwerken Beglazing De glasopeningen van de buitenkozijnen zijn voorzien van isolerende HR++ beglazing. In de bergingsdeur van de houten buitenberging wordt ongeïsoleerd matglas aangebracht. De bovenlichten boven de binnendeuren worden uitgevoerd in enkelglas. Schilderwerk Houtwerk dat in het zicht komt (binnen en buiten) wordt afgewerkt met een schildersysteem conform het kleuren- en materialenschema. De trapbomen, lepehoek, trapgat aftimmering, spil en hekwerken worden wit afgeschilderd. De boven- en onderzijde van de traptreden en stoot-borden blijven onafgewerkt, standaard gegrond. Eventuele spijker- en/of schroefgaten blijven zichtbaar. Ook de onderzijde van de trap in de trapkast, inclusief eventuele spijker- en/of schroefgaten, wordt niet nader afgewerkt. De leuningen worden blank afgelakt. Waterinstallatie De woningen worden volgens de voorschriften van de nutsbedrijven aangesloten op het drinkwaterleidingnet. De waterleidingen worden uitgevoerd in een enkel leidingstelsel. In de nabijheid van ieder watertappunt wordt een kunststof binnenriolering aangebracht. Waar mogelijk worden de leidingen en het riool weggewerkt in wanden en/of vloeren. U heeft de mogelijkheid af te wijken van het standaard sanitair en het tegelwerk. Hiervoor kunt u een bezoek brengen aan de showroom. Meer- of minder kosten worden met u verrekend. De vensterbanken, op de borstwering van het binnenspouwblad onder de kozijnen, zijn van kunststeen in een lichte kleur en steken circa 2 cm over. Op de borstwering onder het gevelkozijn van de badkamer wordt geen vensterbank, maar tegelwerk aangebracht. De kozijnen, die doorlopen tot op vloerpeil, worden niet voorzien van vensterbanken. Een koud- en warmwaterleiding wordt standaard aangelegd naar: De aansluitpunten nabij de opstelplaats van het keukenblok (afgedopt); De mengkraan op de wastafel in de badkamer; De douchemengkraan. De warmwatervoorziening is afgestemd op een niet gelijktijdig gebruik van alle tappunten, standaard CW4-waarde, circa 7,5 liter per minuut (60 graden). CONTRACTBROCHURE

17 17 17 Een koudwaterleiding wordt standaard aangelegd naar: dekvloer opgenomen. De spoelbak van de toiletten; Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt gedacht De fontein van het toilet; dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van een steenachtige Eén tappunt ten behoeve van de wasmachine. vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vloerafwerking de beste warmteafgifte geeft, zijn houten In de keuken worden de waterleidingen en de afvoer van de gootsteen en vaatwasser op een en textiele vloerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk in- standaard plaats afgedopt. Deze standaard plaats is aangegeven op het voorstel van de dien de Rc-waarde van de afwerking (inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,05 m2k/w. Vraag keuken. Deze punten worden als opbouw uitgevoerd. hiervoor advies bij uw vloerenleverancier. Warmtenet - Verwarmingsinstallatie Enkele praktische regels voor uw vloerleverancier*: De woningen worden aangesloten op het warmtenet van de gemeente Zevenaar. Dit systeem In het algemeen geldt: hoe harder de vloerafwerking, hoe beter. Een stenen vloerafwerking heeft draagt ook zorg voor het warmtapwater. U krijgt via een netwerk van waterleidingen warmwater de laagste isolatiewaarde en is dus het beste voor de werking van de vloerverwarming. uit de kraan en warmte om uw huis te verwarmen. De warmtelevering wordt door één partij Bij losliggend tapijt of (laminaat-) parket ontstaat er een luchtlaagje waardoor de isolatiewaarde uitgevoerd. Als afnemer van het warmtenet kunt u dus niet overstappen naar een andere stijgt. De vloerafwerking moet dus altijd worden verlijmd op de cementdekvloer; warmteleverancier. Door de toepassing van een warmtenet is er geen gasleiding aanwezig in de Tapijt met een foamrug voldoet over het algemeen niet. Een zogenaamde geweven rug vaak wel; wijk. De levering van warmte en/of warm tapwater door derden vallen niet onder de verant- Vinyl en marmoleum zijn meestal ook geschikt; woordelijkheid van de ondernemer en zijn uitgesloten van de Woningborg Garantie- en Geen ondertapijt toepassen. Ook dit verhoogt de isolatiewaarde; waarborgregeling. Voor parketvloeren gelden speciale regels. Planken niet breder dan 16 centimeter toepassen in verband met het werken van het hout. U mag geen geval boren of spijkeren in de betonvloer Verwarming vanwege de aanwezigheid van waterleidingen in de vloer. De woonkamer, keuken en hal worden verwarmd door middel van vloerverwarming als hoofdverwarming (laagtemperatuursysteem). De verdeler van de vloerverwarming wordt geplaatst in * De installateur geeft garantie op de vloerverwarming en de tegel-, laminaat- of parketvloer de trapkast/onder de trap op de begane grond. leverancier geeft garantie op de gemonteerde vloer. Hiervoor is het belangrijk om voor het kopen van de vloer de voorwaarden, waaronder de garanties worden afgegeven, op elkaar af te stemmen. Op de verdieping worden, daar waar op tekening aangegeven, fabrieksmatig gelakte radiatoren De tegel-, laminaat- of parketvloer leverancier kan bijvoorbeeld een maximale aanvoertemperatuur toegepast in de kleur wit. De afmeting van de radiatoren wordt afgestemd op de bij de eisen. Volg altijd de voorschriften en opstookprotocol van de tegel-, laminaat- of parketleverancier/ afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur. De lengtes en positie van de verwarmings- fabrikant op. elementen zijn ter indicatie op de verkooptekening aangegeven en kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken. De leidingen worden uitgevoerd in kunststofbuizen en zoveel mogelijk in de CONTRACTBROCHURE

18 18 Het systeem wordt geregeld door de kamerthermostaat in de woonkamer. De radiatoren worden voorzien van thermostatische radiatorkranen. In verband met het lage temperatuursysteem adviseren wij u nadrukkelijk geen nachtverlaging toe te passen. Onderstaande temperaturen kunnen worden gerealiseerd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en een buitentemperatuur van -10 C. Temperaturen: entree / hal 18 C woonkamer /keuken 22 C slaapkamers 22 C badkamer 22 C toilet 18 C zolder / onbenoemde ruimte 18 C berging niet verwarmd Ventilatie De woningen worden voorzien van een mechanisch CO2 gestuurd ventilatiesysteem. Dit systeem houdt in dat de ventilatielucht mechanisch wordt afgevoerd en verse lucht op natuurlijke wijze (via ventilatieroosters) wordt aangevoerd. De afzuigpunten bevinden zich in de keuken, het toilet, de badkamer en de opstelplaats voor de wasmachine. In de woonkamer wordt een CO2-sensor van het systeem geplaatst. Bij een (te) hoog CO2- gehalte schakelt het ventilatiesysteem automatisch in een hogere stand. Middels de hoofdbediening in de woonkamer kan tevens het mechanisch ventilatiesysteem handmatig worden bediend. In de badkamer wordt een draadloze bediening toegepast. De ventilatie-unit wordt geplaatst conform de verkooptekening. Het uitblaaskanaal wordt aangesloten op een dakdoorvoer. De luchtverversing van de woon- en slaapkamers gebeurt door middel van deuren, ramen en zelfregelende roosters in/boven de buitenkozijnen (waar noodzakelijk). De lengtes en positie van de ventilatieroosters zijn ter indicatie op de verkooptekening aangegeven en kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken. De ruimte onder de begane grondvloer wordt geventileerd door muisdichte roosters in de vooren achtergevel. Op de daken worden dakdoorvoeren geplaatst ten behoeve van ventilatie en be- en ontluchting van de riolering. De meterkast wordt geventileerd door middel van daarvoor aangebrachte openingen/roosters in de meterkastdeur. Elektrische installatie De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en is op de woningplattegronden aangegeven. Er wordt een groepenkast voor minimaal 8 groepen geplaatst in de meterkast. De installatie bestaat uit lichtpunten en wandcontactdozen volgens het zogenaamde centraaldozen systeem. De installatie wordt voorzien van aardlekschakelaars, die voldoende zijn voor de eerste 8 groepen. Standaard wordt uw woning voorzien van de volgende groepen: algemeen gebruik; elektrisch koken (maximaal vermogen 7,4kW); vaatwasser; combimagnetron; wasmachine; PV-panelen (waar aangegeven op tekening). De groep van de PV-panelen wordt uitgevoerd met aparte aardlekautomaat. In de groepenverdeelkast is geen ruimte ij voor het optioneel bijplaatsen van een extra groep. U dient bij extra groepen een uitbreiding van de meterkast aan te agen. De groepenverdeelkast wordt gevoed door een 3*25 Ampère-aansluiting. CONTRACTBROCHURE

19 19 19 Het aantal en de positie van de lichtpunten en wandcontactdozen staat aangegeven op de armatuur met een schemerschakeling. En aan de achtergevel wordt ook een aansluitpunt verkooptekeningen. De leidingen worden opgenomen in de wanden en er wordt inbouwmateriaal aangebracht. De armaturen aan de woning, dient de koper zelf aan te schaffen en aan te brengen. in een lichte kleur toegepast. Dit met uitzondering van de meterkast, de installatie op het De woningen worden voorzien van een belinstallatie bestaande uit een kunststof beldrukknop knieschot, de aansluitpunten op de traphekken en de installatie in de (buiten)berging, hier komen nabij de voordeur, een huisbel/zoemer nabij de meterkast en een beltransformator in de de leidingen in het zicht. Alle wandcontactdozen worden geaard uitgevoerd. meterkast. De volgende hoogten worden aangehouden: In verband met de brandveiligheid worden er conform tekening rookmelders geplaatst. De rook- Wandcontactdozen en loze leidingen voor telefoon en CAI worden conform de verkoop- melders zijn aangesloten op de elektrische installatie van uw woning, waardoor alle rookmelders tekening aangebracht op circa 30 cm boven de afgewerkte vloer; afgaan zodra één van de melders wordt geactiveerd. Alle rookmelders zijn voorzien van een Schakelaars en schakelaars in combinatie met een wandcontactdoos worden aangebracht op back-up batterij, op deze manier is de werking van de installatie geborgd. De rookmelders worden circa 105 cm boven de afgewerkte vloer of boven de traptrede. bevestigd aan het plafond. In de nok van de zolder hangt deze aan een pendel, met de positie Ter plaatse van de opstelplaats van de keuken als op verkooptekening aangegeven worden volgens de verkooptekening. de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik op circa 120 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht. Voor de exacte maatvoering van de keukeninstallatie ontvangt u als koper t.z.t. Reinbouw aagt bij de eigenaar/beheerder van het water-, warmte- en elektranetwerk de een keukeninstallatietekening; aansluiting en levering aan, zodat bij oplevering van uw woning water, warmte en elektriciteit De bediening van de mechanische ventilatie en thermostaat worden op circa 150 cm boven beschikbaar zijn. de afgewerkte vloer aangebracht; Wandlichtpunten in de woning en op de buitengevel worden op circa 210 cm boven de vloer Televisie, radio en telefoonaansluiting c.q. het maaiveld aangebracht; Ten behoeve van televisie, radio en telefoon worden vanuit de meterkast loze aansluitpunten De keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform het voorstel van de keuken; aangebracht naar de woonkamer (2x) en slaapkamer 1 (1x).Afhankelijk van het aansluitgebied Voor de wasmachine wordt een wandcontactdoos op een aparte groep ter plaatse van de wordt er bij oplevering Coax- of glasvezel- en/of databekabeling tot in de meterkast ingevoerd. opstelplaats conform de verkooptekening op circa 100 cm boven afgewerkte vloer Het aansluiten van deze punten aagt u zelf aan bij de betreffende bedrijven. Aansluit-/ aangebracht. abonnementskosten voor telefoon, CAI en data zijn dan ook niet bij de koopsom inbegrepen. De wandcontactdoos voor de afzuigkap wordt op 230 cm boven afgewerkte vloer aanbracht conform het voorstel van de keuken. PV-panelen De woningen worden, daar waar aangegeven op tekening, standaard voorzien van 3 PV-panelen Het aansluitpunt voor verlichting ter plaatse van de voordeur wordt bediend in de hal. De buiten- (zonnepanelen). Een PV-paneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. De opgewekte berging grenzend aan het achterpad wordt voorzien van een aansluitpunt en verlichtings- energie wordt geleverd voor het stroomverbruik in de woning. Overige stroom wordt terug CONTRACTBROCHURE

20 20 geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. De opbrengst van de PV-panelen is afhankelijk van het aantal panelen, het vermogen per paneel en de oriëntatie ten opzichte van het zuiden en uiteraard van het aantal zonuren. In dit worden panelen met een minimaal vermogen van 300Wp (wattpiek) toegepast. De wastafelcombinatie bestaat uit: Villeroy & Boch Architectura 48x60 cm; Grohe Eurosmart M-size wastafelmengkraan; Verchroomde plugbekersifon met muurbuis. Woningen met 3 of meer panelen worden uitgevoerd met een omvormer. De omvormer wordt op de zolderverdieping of vliering geplaatst, waarbij het leidingwerk net als de overige leidingen van de technische installatie in het zicht blijft. De panelen worden in de basis niet voorzien van zogenaamde optimizers. Het kan hierdoor voorkomen dat bij eventuele schaduw de opbrengst van het systeem terugloopt. De douchecombinatie bestaat uit: Grohetherm 1000 douche thermostaatmengkraan; Grohe New Tempesta 100 verchroomde, waterbesparende handdoucheset met glijstang; Doucheput met r.v.s. rooster 14,7x14,7 cm. Sanitair Toilet De closetcombinatie hangt op een standaard hoogte van circa 43 cm en bestaat uit: Villeroy & Boch Architectura, bestaande uit een diepspoelcloset, wandhangend met softclose zitting en deksel. De fonteincombinatie in het toilet bestaat uit: Villeroy & Boch Architectura Compact; Grohe Costa-L-toiletkraan hoog; Verchroomde plugbekersifon met muurbuis. Badkamer De closetcombinatie hangt op een standaard hoogte van circa 43 cm en bestaat uit: Villeroy & Boch Architectura, bestaande uit een diepspoelcloset, wandhangend met softclose zitting en deksel. CONTRACTBROCHURE

21 CONTRACTBROCHURE 21

22 22 3. RUIMTE-AFWERKSTAAT WONINGEN VERTREK VLOER WANDEN PLAFONDS Entree/hal Cementvloer Behangklaar Spuitwerk Toilet Vloertegels Wandtegels tot circa cm hoog, daarboven spuitwerk Spuitwerk Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk Keuken Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk Trapkast Cementdekvloer Onafgewerkt Onderzijde trap, onafgewerkt Overloop Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk Slaapkamers Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk, Schuindak wit gegrond Badkamer Vloertegels Wandtegels plafondhoog Spuitwerk, Schuindak wit gegrond Zolder Cementdekvloer Behangklaar Dakplaten en knieschotten onafgewerkt Vliering Cementdekvloer Onafgewerkt Dakplaten onafgewerkt CONTRACTBROCHURE

23 KLEUREN- EN MATERIALENSTAAT WONINGTYPE A EN B ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR Gevels woningtype A en B, basis Baksteen Wit WONINGTYPE F EN G ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR Gevels woningtype F en G, accentdelen voor- en achtergevel Baksteen Wit Voegwerk (2-3 mm verdiept) Doorstrijkmortel Wit Gevels woningtype A en B, borstwering Baksteen Antraciet RUIMTE-AFWERKSTAAT WONINGEN Voegwerk (2-3 mm verdiept) Doorstrijkmortel Wit Gevels woningtype F en G, basis Baksteen Antraciet Voegwerk (2-3 mm verdiept) Doorstrijkmortel Antraciet Gevelkozijnen Hout Grafietgrijs Voegwerk (2-3 mm verdiept) Doorstrijkmortel Antraciet Gevelkozijnen en draaiende delen, in antraciet metselwerk Hout Grafietgrijs Voordeuren VERTREK HouteVLOER Telegrijs (lichtgrijs) WANDEN Gevelkozijnen en draaiende delen, in wit metselwerk PLAFONDS Hout Telegrijs (lichtgrijs) Overige draaiende delen en deuren Entreehal Hout Cementdekvloer Grafietgrijs Behangklaar Voordeuren Spuitwerk Hout Telegrijs (lichtgrijs) Voordeurluifel Woonkamer Aluminium Cementdekvloer Grafietgrijs Tuindeuren Behangklaar Spuitwerk Hout Grafietgrijs Overstekbetummering en windveren Keuken Rockpanel Cementdekvloer Grafietgrijs Aluminium omkadering bloemkozijn Behangklaar Spuitwerk Aluminium Telegrijs (lichtgrijs) Slaapkamer 1 Vloertegels Overstekbetimmering, buitenplafond en windveren Behangklaar Spuitwerk Rockpanel Telegrijs (lichtgrijs) Slaapkamer 2 Cementdekvloer Houtengeveldelen verticaal Behangklaar Spuitwerk Hout Grafietgrijs Slaapkamer 3 Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk Algemeen: Overloop Cementdekvloer Algemeen: Behangklaar Spuitwerk Ventilatieroosters Aluminium Blank Ventilatieroosters Aluminium Blank Toilet Vloertegels Wandtegels tot ca. 150 cm hoog Spuitwerk Waterslagen onder kozijnen Aluminium Grafietgrijs Waterslagen onder kozijnen Aluminium Grafietgrijs Badkamer Vloertegels Wandtegels plafondhoog Spuitwerk Lateien boven kozijnen Staal Als kleur metselwerk Lateien boven kozijnen Staal Als kleur metselwerk Zolder Cementdekvloer Behangklaar Dakplaten onafgewerkt Dakbedekking hellende daken Betonnen dakpan Antraciet Dakbedekking hellende daken Betonnen dakpan Antraciet Trapkast Cementdekvloer Onafgewerkt Onafgewerkt Hemelwaterafvoeren PVC Grijs Hemelwaterafvoeren PVC Grijs Houtengeveldelen berging horizontaal Hout Antraciet Kozijnen en deuren in houten berging Hout Grafietgrijs Platte daken bergingen Bitumen Zwart Dakranden bergingen Aluminium Naturel Houtengeveldelen berging horizontaal Hout Antraciet Kozijnen en deuren in houten berging Hout Grafietgrijs Platte daken bergingen Bitumen Zwart Dakranden bergingen Aluminium Naturel CONTRACTBROCHURE

24 24 5. OVERIGE BEPALINGEN Bouwbesluit In het kader van het Bouwbesluit worden ruimten in de woning anders benoemd dan in de kopersinformatie is vermeld. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en onbenoemde ruimte. De ruimten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit met de hiernavolgende benamingen: Gewoonlijk bekend als Benaming volgens Bouwbesluit Woonkamer/keuken/slaapkamer Verblijfsruimte Hal/entree/gang/overloop Verkeersruimte Toilet Toiletruimte Badkamer Badruimte Meterkast/trapkast/technische ruimte Onbenoemde ruimte Zolder/vliering Onbenoemde ruimte Buitenberging Onbenoemde ruimte Krijtstreepmethode De daglicht- en ventilatievoorziening van de woning is gebaseerd op de vereiste oppervlakten van een verblijfsgebied, zoals deze in het Bouwbesluit zijn gesteld. Het ontwerp en de indeling kunnen van dien aard zijn dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit kan aanleiding geven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettig legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende ruimten relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. CONTRACTBROCHURE