Ontdek, Speel en Beleef. BSO Het Sterrenbos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontdek, Speel en Beleef. BSO Het Sterrenbos"

Transcriptie

1 Ontdek, Speel en Beleef BSO Het Sterrenbos Informatieboekje 2020 Kindcentrum Het Sterrenbos postadres en kantoor: Bennekomseweg LM Ede kindcentrumhetsterrenbos.nl

2 Inhoudsopgave: 1. Voorstellen 2. Wet Kinderopvang 3. Pedagogisch Beleidsplan 3.1 Pedagogisch coach en beleidsmedewerker 4. Inschrijving en plaatsing 5. Tarieven / contracten 6. Openingstijden 7. Ruilen en extra dagen 8. Brengen en halen 9. Groepsleiding 10. Konnect 11. Sociale media 12. Verjaardagen 13. Dagindeling 14. Richtlijnen bij ziekte en medicijngebruik 15. Verzorging, kleding, voeding 16. Oudercommissie 17. Verzekeringen 18. Klachtenprocedure 19. Algemene voorwaarden

3 1. Voorstellen Dit is het informatieboekje van BSO Het Sterrenbos. BSO Het Sterrenbos is onderdeel van Kinderopvang IN Kleur. In dit boekje wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken op de buitenschoolse opvang. De BSO biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Er is één basisgroep van maximaal 20 kinderen. Het leidster-kind ratio wordt hier volgens de Wet Kinderopvang op afgestemd. De kinderen worden opgevangen in een huiselijke, veilige en uitnodigende omgeving. In de omgang met de kinderen zijn respect, veiligheid en betrokkenheid de belangrijkste uitgangspunten. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie met de kinderen en hun ouders op te kunnen bouwen. Daarom is er tijdens het halen vaak een moment om even met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen zodat de verzorging en begeleiding van het kind optimaal afgestemd kan worden. Kinderen worden in feite elke dag door de leidsters geobserveerd. Indien er opvallende zaken optreden is het uiteraard mogelijk om meerdere keren een afspraak te maken. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen uw kind, maar ook u zich thuis voelt bij BSO Het Sterrenbos. Het eerste aanspreekpunt van onze Buitenschoolse Opvang is Bianca. Zij is te bereiken op , per mail via of mobiel op: Wet Kinderopvang In de wet wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de kinderopvang en het toezicht daarop. BSO Het Sterrenbos is verplicht om verantwoorde opvang te bieden die voldoet aan de Wet Kinderopvang.

4 De basiseisen voor verantwoorde kinderopvang zijn: Voertaal moet Nederlands zijn. Aandacht besteden aan het aantal groepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten. Het informeren van de ouders over het beleid. Er moet een risico-inventarisatie aanwezig zijn wat betreft veiligheid en gezondheid. Tussen de ondernemer van de kinderopvang en de ouders moet een overeenkomst afgesloten worden. De Buitenschoolse Opvang is verplicht een oudercommissie in te stellen of anders ouders via alternatieve raadpleging om advies te vragen. Deze eisen worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door de brandweer. Bij de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 is vastgesteld dat er vanaf 2008 een maximum uurtarief door de belastingdienst wordt gehanteerd. De kinderopvangtoeslag die aan de ouders wordt verstrekt is gebaseerd op dit maximale uurtarief. 3. Pedagogisch beleidsplan Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op elke locatie. U kunt ook een exemplaar downloaden via de website. Mocht u vragen hebben over dit plan, dan horen wij dit graag. Het pedagogisch beleidsplan wordt elk jaar getoetst door de GGD. 3.1 Pedagogisch coach en beleidsmedewerker In de ouderomgeving van inkleur.opvanguren.nl en op onze site kunt de informatie flyer vinden over het inzetten en vormgeven van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker binnen IN Kleur. In onze maandelijkse nieuwsbrief informeren wij u over het onderwerp van het coachplan en het aantal coach uren en beleidsuren.

5 4. Inschrijving en plaatsing Wanneer u de zorg voor uw kind moet overdragen, willen wij die graag van u overnemen. Als u belangstelling heeft voor ons buitenschoolse opvang, nodigen wij u uit om een afspraak te maken voor een kennismaking. U kunt altijd een keer komen kijken op Het Sterrenbos. Belt of mailt u dan wel even voor een afspraak? Wanneer u uw kind wilt inschrijven op BSO Het Sterrenbos kunt u het formulier op onze site invullen. U krijgt per mail een bevestiging van inschrijving. Tenzij er direct plaats is, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Hierover zullen wij met u overleggen. De aanmelding wordt definitief als als u het contract (digitaal) heeft getekend. Als er plaats is op de door u gewenste dagen ontvangt u van ons bericht over de plaatsing met een digitaal contract. 5. Tarieven / contracten De overheid stelt voor de belastingdienst elk jaar maximum tarief vast. Op basis van dit tarief wordt de kinderopvangtoeslag vastgesteld. Het tarief voor BSO Het Sterrenbos is voor 2020 als volgt vastgesteld: Contract met 41 of meer weken (school en vakantieweken): 7,02 per uur. Contract met 40 schoolweken: 7,12 per uur. Flexpakket: 8,14 per uur. Bij een afname van een pakket kiest u voor een aantal vaste dagen per week gedurende de schoolweken. Deze weken en dagen worden per jaar vastgezet. Bij extra dagen naast deze vaste dagen wordt hetzelfde uurtarief gerekend. Heeft u naast het schoolpakket een vakantiepakket, dan krijgt u deze dagen als vakantietegoed. Deze ziet u als flextegoed in uw persoonlijke omgeving. U kunt zelf uw vakantiedagen invoeren door dit tegoed in te zetten. Ook als u op schoolweken vaste dagen opvang afneemt is het nodig dat u uw vakantiedagen zelf doorgeeft, zodat de presentielijsten altijd kloppen en we weten hoeveel kinderen er in de vakanties komen spelen. Heeft u flexibele of extra opvang nodig, dan kunt u de gewenste dagen via de Konnect-app invoeren. U krijgt altijd bevestiging of uw aanvraag goedof afgekeurd is. Na goedkeuring is de opvang gegarandeerd. De maandelijkse termijnen worden per maand vooraf geïncasseerd. Bij de vaste pakketten wordt er teruggerekend naar een gemiddelde per maand. Vaste uren worden vooraf geïncasseerd, flexdagen en extra dagen worden achteraf geïncasseerd. Wanneer u uw kind eerder komt halen wordt dit niet in mindering gebracht op het aantal opvanguren. Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan via De toeslagen worden in de vorm van voorschotten (vooraf aan de opvangmaand) uitgekeerd.

6 De incasso voor de opvang vindt rond de 24ste van de maand plaats, ook voorafgaand aan de opvangmaand. Afname van extra dagen/uren kan ook achteraf gefactureerd worden. Het aantal opvanguren vult u in voor de kinderopvangtoeslag. Mocht u hier niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons op, dan beantwoorden wij uw vragen of maken we een afspraak om het samen in te vullen. 6. Openingstijden De openingstijden van Het Sterrenbos richten zich op de schooltijden. Zie onze website voor de juiste informatie. Op wettelijke verplichte feestdagen zijn wij gesloten, namelijk: 1 e en 2 e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1 e en 2 e Pinksterdag, 1 e en 2 e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten. Donderdag 2 januari 2020 zijn we weer volgens de normale tijden geopend. De data zullen elk jaar aan u worden meegedeeld en staan ook op onze site. Indien er studiedagen ingepland worden zullen deze tijdig aan u worden bekend gemaakt. Vanuit de Wet Kinderopvang mogen wij 2 studiedagen per jaar plannen onder openingstijden. Tijdens de zomerperiode zijn we normaal geopend. Vakanties/vrije dagen kunnen het gehele jaar worden opgenomen, maar worden niet gekort op de maandelijkse opvangkosten. 7. Ruilen/tegoed en extra dagen Maakt u gebruik van vaste dagen en heeft u een keer geen opvang nodig of een andere dag nodig? Wanneer u minstens 24 uur vóór de start van de opvangdag (7.00 uur s ochtends) de opvang annuleert via Konnect, krijgt u automatisch die dag als tegoed. Dit tegoed is een jaar geldig en kan via dezelfde app ingezet worden bij aanvraag van een opvangdag. Als de groepsgrootte het toelaat, wordt uw verzoek ingewilligd. Als u extra opvang nodig heeft, kunt u dit ook via Konnect aanvragen. Wanneer er plek is op de groep en/of we binnen ratio werken, is dit altijd mogelijk. Aanvragen met tegoed worden uiterlijk een week voorafgaand aan de gewenste datum goed- of afgekeurd. Eerder kan niet bekeken worden of er plek over is op de groep. Extra dagen worden apart vermeld op de factuur

7 en achteraf gefactureerd. De extra uren vindt u terug op de factuur en kunt u opgeven voor de kinderopvangtoeslag. Studiedagen vanuit IN Kleur en sluitingsdagen kunnen niet worden geruild. 8. Halen U kunt uw kind tot uur halen. Ophalen is standaard vanaf uur, maar uiteraard begrijpen we het wanneer u uw kind eerder op wilt halen, dus dat is geen probleem. Wel horen we dat graag, zodat we er rekening mee kunnen houden in ons dagritme. Wanneer uw kind wordt opgehaald door een ons onbekend persoon, is het van belang dat u de leidsters hiervan op de hoogte stelt. Wanneer wij er niet zeker van zijn dat de persoon die uw kind ophaalt hiertoe gerechtigd is, wordt het kind niet overgedragen en nemen we contact met u op. Mocht uw kind een keer niet (kunnen) komen, wilt u dit dan via Konnect doorgeven? Er wordt dan een bericht gestuurd naar de planner, zodat zij rekening kan houden met enige veranderingen in het rooster. U kunt in uw persoonlijke agenda altijd terug zien welke dagen de opvang gepland staat. Heeft u uw kind afgemeld, maar wilt u uw kind toch brengen? Neem dan even contact op met Bianca, het kan nl zijn dat er een ander kindje voor uw kindje in de plaats is gekomen en de groep vol is. Alvast bedankt! 9. Groepsleiding Afhankelijk van de groepsgrootte en de leeftijd van de kinderen werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde leidsters. Wij volgen hierbij de leidsterkind ratio. Dit houdt in dat er 1 leidster ingezet wordt per 10 kinderen. Bij afwezigheid van een vaste groepsleidster door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, zetten we leidsters in die op andere dagen bij ons werken en al bekend zijn met ons beleid en de kinderen. BSO Het Sterrenbos vindt continuïteit heel belangrijk en streeft naar vaste leiding op de groep. Het team bestaat uit gediplomeerde, enthousiaste en gemotiveerde leidsters. Alle leidsters staan onder verantwoording van de directie.

8 10 Konnect Via de Konnect-app kunt u uw gegevens en planningen bekijken of wijzigen. Deze app is te downloaden op uw mobiel. Uw facturen vindt u hier ook terug. Via deze app vraagt u extra dagen aan, annuleert u opvang of wisselt u een tegoed in voor een opvangdag. Met vragen hierover kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie. 11. Sociale media Op BSO Het Sterrenbos werken we met Facebook. Tenzij u aangeeft dat u liever niet wilt dat uw kind op Facebook komt, gaan we ervan uit dat dit geen probleem is. Activiteiten en bijzonderheden worden onder andere via Facebook gecommuniceerd. Belangrijk nieuws wordt g d of in de nieuwsbrief geplaatst. 12. Verjaardagen Kinderen vieren hun verjaardag op school in hun klas. Als uw kind het leuk vindt, mag hij/zij ook bij ons trakteren. Graag worden we dan vooraf even geïnformeerd. Wij vragen u gezond te trakteren, voor suggesties kunt u zich wenden tot de leidsters of onze website.

9 13. Dagindeling De dagindeling is elke dag hetzelfde. Dit geeft de kinderen en de groep rust. Op vaste tijden wordt er gegeten, gedronken en gespeeld. We werken met thema s die we afstemmen met de scholen. Waar nodig helpen we met huiswerk. Er wordt aandacht besteed aan verjaardagen en aan feestdagen. Voor de invulling van de middagen gebruiken we een vast dagritmeschema: Korte middagen van 14.00/15.15 uur tot uur 14/15.15 uur: Binnenkomst van de kinderen uit school. Gezamenlijk aan tafel thee drinken met fruit, kinderen vertellen hoe hun dag is geweest uur: Buitenspelen uur: Aanbieden van activiteiten uur: Drinken en koekje/cracker uur: Vrij spelen of een activiteit met een kleiner groepje : Ophalen van de kinderen Lange middagen uur: Vanaf uur komen de kinderen uit school uur: Gezamenlijk boterham eten en thee/melk drinken uur: Buiten spelen uur: Gezamenlijke activiteit binnen of buiten uur: Vrij spelen 14/15.15 uur: Binnenkomst van de andere kinderen uit school. Gezamenlijk aan tafel thee drinken met fruit, kinderen vertellen hoe hun dag is geweest uur: Buiten spelen uur Aanbieden van activiteiten uur: Drinken en koekje uur: Vrij spelen of een activiteit met een kleiner groepje : Ophalen van de kinderen Tijdens het vrije spel krijgen de kinderen ook activiteiten aangeboden.

10 Vakanties De dagindeling van de vakanties hangt af van de geplande activiteiten die periode, maar zal ook volgens een vaste structuur plaats vinden. 14. Richtlijnen bij ziekte en medicijngebruik Kinderen die veel in contact komen met andere kinderen hebben een verhoogde kans om besmet te raken met virussen, waardoor het kan zijn dat de kinderen een periode vaker ziek zijn. Dit verhoogt uiteindelijk weer de weerstand van kinderen, zodat ze later minder vaak ziek worden. Wanneer uw kind koorts heeft (38,5 graden of hoger), is het beter voor uw kind om thuis te blijven. Kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig als ze ziek zijn. Wij kunnen de kinderen de nodige aandacht en zorg niet geven in combinatie met de zorg en aandacht voor de andere kinderen in de groep. Wij volgen hierin de richtlijnen van ons protocol. Het is voor ons van belang om te weten of uw kind meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Indien uw kind ziek wordt op Het Sterrenbos neemt de leidster contact met u op. Wij zullen dan met u bespreken wanneer u (of bijvoorbeeld oma of een vriendin) uw kind komt halen. Wij vragen u uw kind te komen halen als het kind te ziek is of als hij/zij niet in staat is mee te draaien in het dagritme. De bedoeling is dat het kind dan binnen een uur opgehaald wordt. Twijfelen we, dan bellen we om met u te overleggen. De leidsters verrichten lichte medische handelingen, te denken aan: toedienen van pufjes, geven van penicilline. Leidsters mogen dat alleen doen als u vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Formulieren hiervoor liggen op onze locaties. Alle leidsters zijn in bezit van een diploma Kinder-EHBO en volgen elke twee jaar een herhalingscursus. Bij genoeg interesse organiseren wij elk jaar een EHBO dag voor u als ouders, veel verzekeraars vergoeden (deels) de cursus.

11 15. Verzorging, kleding, voeding, BSO Het Sterrenbos zorgt voor (verzorgings)producten zoals: drinken, brood, fruit, koekje, zonnebrand etc. Bij dieetwensen zullen we hier in overleg rekening mee houden. 16. Oudercommissie Elke locatie met meer dan 50 kinderen heeft een eigen oudercommissie nodig. Heeft u interesse, stuur een mailtje naar 17. Verzekeringen Wanneer uw kind de BSO bezoekt is uw kind verzekerd. Ook tijdens uitstapjes geldt deze verzekering. 18. Klachtenprocedure Het is voor u, maar ook voor Het Sterrenbos belangrijk dat we allemaal tevreden zijn. Het kan gebeuren dat u het niet geheel eens bent met de gang van zaken. U kunt uw vraag of klacht bespreken met de leidsters en de Leidster+. Als de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze is afgehandeld, kunt u zich tot de directie wenden. Wanneer de partijen niet tot een oplossing komen, zal de directie u een klachtenformulier sturen en uitleg geven over de procedure. Wilt u / of kunt u uw klacht liever niet bespreken met de leidsters of directie dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie. Zij zullen onafhankelijk naar uw klacht kijken en samen tot een oplossing proberen te komen. Informatie over de Geschillencommissie kunt u vinden op onze site. 19. Algemene voorwaarden Dit informatieboekje valt onder de algemene voorwaarden. Op onze site kunt u onze algemene voorwaarden vinden en downloaden. Kijk op onze site voor meer informatie: kindcentrumhetsterrenbos.nl. Voor kinderen tot 4 jaar hebben we meerdere kinderdagverblijven binnen onze organisatie. Al onze locaties zijn klein en huiselijk. Op onze site kinderopvanginkleur.nl kunt u onze locaties bekijken en doorklikken naar onze locaties. U en uw kind(eren) zijn van harte welkom!

12 Mocht u vragen hebben of informatie missen horen wij dat graag! Algemene contact- en adresgegevens: Kinderopvang IN Kleur Postadres en kantoor: Bennekomseweg LM Ede onderdeel van Kinderopvang IN Kleur: kinderopvanginkleur.nl