Ontdek, Voel en Beleef. Peuter+ groep Het Sterrenbos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontdek, Voel en Beleef. Peuter+ groep Het Sterrenbos"

Transcriptie

1 Ontdek, Voel en Beleef Peuter+ groep Het Sterrenbos Informatieboekje 2020 Post- en kantooradres: Bennekomseweg LM Ede

2 Inhoudsopgave: 01. Voorstellen 02. Wet Kinderopvang 03. Pedagogisch beleidsplan 3.1 Vierogenprincipe 4. Piramide VVE 5. Inschrijving en plaatsing 6. Tarieven / contracten 7. Openingstijden 8. Ruilen en extra dagen 9. Brengen en halen 10. Sociale media 11. Groepsleiding 12. Kindkonnect 13. Verjaardagen 14. Dagindeling 15. Verzorging, kleding, voeding, slapen 16. Richtlijnen bij ziekte en medicijngebruik 17. Oudercommissie 18. Verzekeringen 19. Klachtenprocedure 20. Algemene voorwaarden

3 1. Voorstellen Dit is het informatieboekje van de peuter+groep Het Sterrenbos. Het Sterrenbos is onderdeel van Kinderopvang IN Kleur. In dit boekje wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken op de peuter+ groep. Wij zijn een kleinschalig Kindcentrum, gevestigd op Veenderweg 4 te Ede. Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De kinderen worden opgevangen in een huiselijke, veilige en uitnodigende omgeving. In de omgang met de kinderen zijn respect, veiligheid en betrokkenheid de belangrijkste uitgangspunten. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie met de kinderen en hun ouders op te kunnen bouwen. Daarom is er tijdens het halen en brengen vaak een moment om even met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen, zodat de verzorging en begeleiding van het kind optimaal afgestemd kan worden. Kinderen worden in feite elke dag door de leidsters geobserveerd, maar bij de peuters gebeurt dit elk half jaar, aan de hand van observatielijsten die gekoppeld zijn aan een overdrachtsformulier. Deze observaties bespreken we tijdens een persoonlijk gesprek minstens 1x per jaar met de ouders. Indien er opvallende zaken optreden is het uiteraard mogelijk om meerdere keren een afspraak te maken. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen uw kind, maar dat ook u zich thuis voelt op Het Sterrenbos. 2. Wet Kinderopvang In de wet wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de kinderopvang en het toezicht daarop. Het Sterrenbos is verplicht om verantwoorde opvang te bieden die voldoet aan de Wet Kinderopvang.

4 De basiseisen voor verantwoorde kinderopvang zijn: Voertaal moet Nederlands zijn. Aandacht besteden aan het aantal groepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten. Het informeren van de ouders over het beleid. Er moet een risico-inventarisatie aanwezig zijn wat betreft veiligheid en gezondheid. Tussen de ondernemer van de kinderopvang en de ouders moet een overeenkomst afgesloten worden. Het kindcentrum is verplicht een oudercommissie in te stellen. Deze eisen worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door de Brandweer. Bij de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 is vastgesteld dat er vanaf 2008 een maximum uurtarief door de belastingdienst wordt gehanteerd. De kinderopvangtoeslag die aan de ouders wordt verstrekt is gebaseerd op dit maximale uurtarief. 3.0 Pedagogisch beleidsplan Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op ons Kindcentrum. U kunt ook een exemplaar downloaden via de website. Mocht u vragen hebben over dit plan, horen wij dit graag. Het pedagogisch beleidsplan is getoetst door de GGD. 3.1 Vier-ogen-principe Op Het Sterrenbos wordt er gewerkt volgens de nieuwste wetgeving. In juli 2013 is het vier-ogen-principe van kracht gegaan. Dit houdt in dat er te allen tijde toezicht moet zijn wanneer een medewerker alleen op de groep staat. 1. Tijdens de start en sluit momenten kijken de medewerkers met elkaar mee op de groep middels de ramen die de groepen van elkaar scheiden.

5 2. Stagiaires zullen tijdens het starten of sluiten regelmatig aanwezig zijn indien een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. 3. Door de indeling met veel raampartijen kan van buiten naar binnen gekeken worden en is er ook van buitenaf sociale controle. 4. Piramide VVE Op Het Sterrenbos werken we met de VVE methode Piramide. In deze methode zijn twaalf projecten uitgewerkt. Kinderen worden tijdens deze projecten uitgedaagd nieuwe dingen te Ontdekken, Voelen en Beleven. Op deze manier werkt Het Sterrenbos samen met Piramide aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Uw kind is straks goed voorbereid op de basisschool en heeft zich in eigen tempo in een veilige omgeving spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 5. Inschrijving en plaatsing Wanneer u de zorg voor uw kind moet overdragen, willen wij die graag van u overnemen. Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum nodigen wij u uit om een afspraak te maken voor een kennismaking. Belt of mailt u dan wel even voor een afspraak? Indien gewenst komen wij u graag bij u thuis informeren over onze opvang en de mogelijkheden. Wanneer u uw kind wilt inschrijven op Het Sterrenbos, kunt u het formulier op onze site invullen. Wij mailen u een bevestiging van inschrijving, zodra we deze ontvangen hebben. Tenzij er direct plaats is, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Hierover zullen wij met u overleggen. De aanmelding wordt definitief als het inschrijfgeld van 20,00 door Kinderopvang IN Kleur is geïncasseerd. Na inschrijving ontvangt u een digitaal contract, dit contract kan altijd nog aangepast worden.

6 6. Tarieven / contracten De overheid stelt voor de belastingdienst elk jaar maximum tarief vast. Op basis van dit tarief wordt de kinderopvangtoeslag vastgesteld. Het tarief voor Kindcentrum Het Sterrenbos is voor 2020 vastgesteld op 8,17 per uur. De maandelijkse termijnen worden vooraf per maand geïncasseerd. Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan via De toeslagen worden in de vorm van voorschotten uitgekeerd, voorafgaand aan de opvangmaand. De incasso voor de opvang vindt rond de 24ste van de maand plaats ook voorafgaand aan de opvangmaand. Afname van extra dagen/uren kan ook achteraf gefactureerd worden. Het aantal opvanguren per maand is te vinden op het plaatsingscontract. Dit vult u in voor de kinderopvangtoeslag. Mocht u hier niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons op, dan beantwoorden wij uw vragen of maken we een afspraak om het samen in te vullen. Het is mogelijk om een keuze te maken uit opvangcontracten van 4,15 uur (korte ochtend) of 6 uur (lange ochtend). 7. Openingstijden De peuter+groep is tijdens schoolweken geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot en van tot uur. Op wettelijke verplichte feestdagen zijn wij gesloten, namelijk: Nieuwjaarsdag, 1 e en 2 e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1 e en 2 e Pinksterdag, 1 e en 2 e Kerstdag. De data zullen elk jaar aan u worden meegedeeld en staan ook op onze site. Indien er studiedagen ingepland worden zullen deze tijdig aan u worden bekend gemaakt. Vanuit de Wet Kinderopvang mogen wij 2 studiedagen per jaar plannen onder openingstijden. Heeft u extra opvang nodig tijdens schoolweken? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 8. Ruilen/tegoed en extra dagen Maakt u gebruik van vaste dagen en heeft u een keer geen opvang nodig of een andere dag nodig? Wanneer u minstens 24 uur vóór de start van de opvangdag (7.00 uur s ochtends) de opvang annuleert via Konnect, krijgt u automatisch die dag als tegoed. Dit tegoed is een jaar geldig en kan via dezelfde app ingezet worden bij aanvraag van een opvangdag. Als de groepsgrootte het toelaat, wordt uw verzoek ingewilligd. Als u extra opvang nodig heeft, kunt u dit ook via Konnect aanvragen. Wanneer er plek is op de groep en/of we binnen ratio werken, is dit altijd mogelijk.

7 Aanvragen met tegoed worden uiterlijk een week voorafgaand aan de gewenste datum goed-of afgekeurd. Eerder kan niet bekeken worden of er plek over is op de groep. Extra dagen worden apart vermeld op de factuur en achteraf gefactureerd. De extra uren vindt u terug op de factuur en kunt u opgeven voor de kinderopvangtoeslag. Studiedagen vanuit IN Kleur en sluitingsdagen kunnen niet worden geruild. 9. Brengen en halen U kunt uw kind s ochtends tussen 8.00 uur en 9.00 uur brengen. De kinderen beginnen gezamenlijk de dag, daarom vinden we het belangrijk dat uw kind er op tijd is. Ophalen tussen en uur of vóór uur, maar uiteraard begrijpen we het wanneer u uw kind eerder op wilt halen, dat is geen probleem. Wél horen we dat graag, zodat we er rekening mee kunnen houden in ons dagritme. Bij het halen en brengen op een ander tijdstip vinden wij het belangrijk dat de rust op de groep niet te veel verstoord wordt. Dus graag even overleggen met de leidsters. Wanneer uw kind wordt opgehaald door een ons onbekend persoon, is het van belang dat u de leidsters hiervan op de hoogte stelt. Wanneer wij er niet zeker van zijn dat de persoon die uw kind ophaalt hiertoe gerechtigd is, wordt het kind niet overgedragen en nemen we contact met u op. Mocht uw kind een keer niet (kunnen) komen, wilt u dit dan via Konnect doorgeven? Er wordt dan een bericht gestuurd naar de planner, zodat zij rekening kan houden met enige veranderingen in het rooster. U kunt in uw persoonlijke agenda altijd terug zien welke dagen de opvang gepland staat. Heeft u uw kind afgemeld, maar wilt u uw kind toch brengen? Neem dan even contact op met de leidster+, het kan nl zijn dat er een ander kindje voor uw kindje in de plaats is gekomen en de groep vol is. Alvast bedankt! 10. Sociale media Op Het Sterrenbos werken we met Facebook. Tijdens het intakegesprek geeft u wel of geen toestemming voor gebruik van foto s op onze site en Facebook. Via Facebook blijft u op de hoogte van het laatste nieuws op de groep of in de kinderopvang. Activiteiten en bijzonderheden worden onder andere via Facebook gecommuniceerd. Facebook.com/hetsterrenbos Belangrijk nieuws wordt g d of in de nieuwsbrief geplaatst.

8 11. Groepsleiding Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde leidsters. Wij volgen hierbij de leidster-kind ratio. Bij afwezigheid van een vaste groepsleidster door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, zetten we leidsters in die op andere dagen bij ons werken en al bekend zijn met ons beleid en de kinderen. Het Sterrenbos vindt continuïteit heel belangrijk en streeft naar vaste leiding op de groep. Het team bestaat uit gediplomeerde, enthousiaste en gemotiveerde leidsters. Alle leidsters staan onder verantwoording van de directie. 12. KindKonnect Via de Konnect-app kunt u uw gegevens en planningen bekijken of wijzigen. Deze app is te downloaden op uw mobiel. Uw facturen vindt u hier ook terug. Via deze app vraagt u extra dagen aan, annuleert u opvang of wisselt u een tegoed in voor een opvangdag. Met vragen hierover kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie. 13. Verjaardagen Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de verjaardag van uw kind. We maken een muts, hangen slingers op, zingen liedjes en uw kind krijgt een klein cadeautje. Graag worden we vooraf geïnformeerd wanneer en of u graag de verjaardag van uw kind wilt vieren op de groep. Uw kind mag trakteren. Wij vragen u gezond te trakteren; voor een suggestie kunt u zich wenden tot de leidsters of onze website.

9 14. Dagindeling Een dag op Het Sterrenbos ziet er over het algemeen als volgt uit: uur: Ontvangst ouders en kinderen. Ouders en leidsters wisselen informatie uit. Kinderen maken bijvoorbeeld een puzzel aan tafel of spelen op de groep uur: Samen in de kring liedjes zingen, verhalen vertellen, ochtendgym, kinderyoga, dansen enzovoort uur: Aan tafel voorlezen, zingen, praten. Beker thee en fruit uur: Wc- en verschoonronde uur: Buiten spelen of bij minder mooi weer binnen een gezamenlijke creatieve activiteit, gymspelletje, dansen enz uur: Aan tafel, de kinderen krijgen een broodmaaltijd, eventueel soep en melk : Wc- en verschoonronde en de eerste kinderen worden opgehaald uur: Kinderen die hun slaap nodig hebben gaan naar bed. Kinderen die wakker blijven krijgen in deze periode een activiteit aangeboden die aansluit bij hun leeftijd uur: Kinderen die willen krijgen nog wat te drinken uur: Wc- en verschoonronde uur: De dag op Het Sterrenbos is voorbij.

10 15. Verzorging, kleding, voeding, slapen Het Sterrenbos zorgt voor alle verzorgingsproducten zoals: Pampers, luierdoekjes, sudocrem en zonnebrand. Ook drinken, vers fruit en eten zijn inbegrepen. We vragen u zelf een setje reservekleding mee te nemen voor uw kind. Het is van belang dat er in de kleding en jas een labeltje zit met de naam van het kind. Op Het Sterrenbos wordt in de regel niet gesnoept, alleen tijdens feestelijke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en Pasen maken we een uitzondering. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken. Indien u speciale dieetwensen heeft voor uw kind, geef dit dan aan bij Bianca en overleg met de leidsters op de groep. 16. Richtlijnen bij ziekte en medicijngebruik Kinderen die veel in contact komen met andere kinderen hebben een verhoogde kans op het besmet raken met virussen, waardoor het kan zijn dat de kinderen een periode vaker ziek zijn. Dit verhoogt uiteindelijk weer de weerstand van kinderen, zodat ze op basisschoolleeftijd minder vaak ziek worden. Wanneer uw kind 38,5 graden of hoger koorts heeft is het beter voor uw kind om thuis te blijven. Kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig als ze ziek zijn. Wij kunnen de kinderen de nodige aandacht en zorg niet geven in combinatie met de zorg en aandacht voor de andere kinderen in de groep. Ook wanneer uw kind overgegeven heeft of drie dunne luiers op een dag heeft zullen we contact opnemen met u. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD. Bij koorts (38.0 graden) bellen we u om te overleggen. Bij 38,5 moet het kind opgehaald worden. Het is voor ons van belang om te weten of uw kind meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Indien uw kind ziek wordt op Het Sterrenbos neemt de leidster contact met u op. Wij zullen dan met u bespreken wanneer u (of bijvoorbeeld oma of een vriendin) uw kind komt halen. De bedoeling is dat het kind binnen één uur opgehaald wordt. Twijfelen we omdat uw kind duidelijk niet lekker is, maar geen koorts heeft, dan bellen we om met u te overleggen. Wij temperaturen uw kind alleen als daar aanleiding toe is, dus als voor ons duidelijk is dat hij/zij zich niet lekker voelt of wanneer een kind te warm aanvoelt.

11 De leidsters verrichten lichte medische handelingen, te denken aan: toedienen van pufjes, aandoen van een spreidbroek, geven van penicilline. Leidsters mogen dat alleen doen als u vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Formulieren hiervoor liggen op Het Sterrenbos. Alle leidsters zijn in bezit van een diploma Kinder-EHBO en volgen elke 2 jaar een herhalingscursus. Bij genoeg interesse organiseren wij elk jaar een EHBO dag voor u als ouders, veel verzekeraars vergoeden (deels) de cursus. 17. Oudercommissie Het Kindcentrum heeft een oudercommissie. De directie is verplicht om sommige zaken voor te leggen aan de Oudercommissie om hun advies te horen. Bijvoorbeeld bij scholing of beleidszaken. De Ouderraad heeft geen beslissende, maar wel een adviserende functie. Ook ouders kunnen met vragen bij de Ouderraad terecht. 18. Verzekeringen Wanneer uw kind het kinderdagverblijf bezoekt is uw kind verzekerd. Ook tijdens uitstapjes geldt deze verzekering.

12 19. Klachtenprocedure Het is voor u, maar ook voor Het Sterrenbos belangrijk dat we allemaal tevreden zijn. Het kan gebeuren dat u het niet geheel eens bent met de gang van zaken. U kunt uw klacht bespreken met de leidsters en leidster+. Als de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze is afgehandeld, kunt u zich tot de directie wenden. Wanneer de partijen niet tot een oplossing komen, zal de directie u een klachtenformulier sturen en uitleg geven over de procedure. Wilt u / of kunt u uw klacht liever niet bespreken met de leidsters of directie dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie. Zij zullen onafhankelijk naar uw klacht kijken en samen tot een oplossing proberen te komen. Informatie over de Geschillencommissie kunt u vinden op onze site. 20. Algemene voorwaarden Dit informatieboekje valt onder de algemene voorwaarden. Op onze site kunt u onze algemene voorwaarden vinden en downloaden. Mocht u vragen hebben of informatie missen, dan horen wij dat graag! Bezoekadres: Post-en kantooradres: Kindcentrum Het Sterrenbos Kindcentrum Het Sterrenbos Veenderweg 4 Bennekomseweg AB Ede 6717LM Ede onderdeel van Kinderopvang IN Kleur: