45 leden CCD aanwezig, algemeen secretaris en secretaris aanwezig. Vanaf punt 12 schuift het vijfde lid van de commissie aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "45 leden CCD aanwezig, algemeen secretaris en secretaris aanwezig. Vanaf punt 12 schuift het vijfde lid van de commissie aan."

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus EK Den Haag Centrale Commissie Dierproeven Postbus EK Den Haag ven.nl Betreft: Versie: Aanwezig: Verslag CCD leden CCD aanwezig, algemeen secretaris en secretaris aanwezig. Vanaf punt 12 schuift het vijfde lid van de commissie aan. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Actualiteiten en mededelingen - Op 17 september 2015 is er een bijeenkomst geweest met de vergunninghouders. Het was, ondanks de kritische geluiden, een goede en constructieve bijeenkomst. Er komt een verslag van de bijeenkomst met de belangrijkste genoemde aandachtspunten. Om het veld nog beter te informeren gaat de CCD een elektronische nieuwsbrief uitbrengen. - Het aantal aanvragen neemt toe. Dit heeft tot gevolg nog beter onderscheid moet worden gemaakt in dossiers die veel aandacht vergen en de andere dossiers. 4. Beleidszaken Het bureau wordt gevraagd een voorstel te maken voor de planning van vergaderingen van de commissie voor De frequentie van de vergaderingen blijft hetzelfde. De vergadering wordt verlengd met een uur. 5. Uitvoeringspraktijk (formaliteiten en procedureafspraken) 6. Bedrijfsvoering en verantwoording 7. Communicatie 8. Behandeling aanvragen spoedprocedure Pagina 1 van 5

2 9. Juridische zaken De commissie is akkoord met voorgelegd WOB-besluit 10. Voorraadagenda 11. Vaststellen verslag vorige vergadering Verslag is akkoord. Wel dient het voor de lezer duidelijk te worden opgeschreven of een aanvraag is vergund of afgewezen. 12. Dec-erkenning Dec erkenning (CCD ) De commissie wordt geïnformeerd over de stand van zaken. De brieven aan de DEC s zijn verstuurd. Eén DEC heeft nog extra informatie toegezonden, waardoor deze nu ook erkend wordt. 13. Aanvragen in behandeling 1. AVD Immuuncompetentie en gezondheidsstatus: consequenties voor nutriëntenbehoefte bij vleesvarkens Besluit:. De aanvraag wordt vergund. 2. AVD The effect of novel dietary ingredients on gut health, intestinal oxidative stress and performance of piglets. 3. AVD Protease-activated receptor 1 in pancreatic cancer 4. AVD Imaging in hard tissue engineering 5. AVD Gevolgen van beweging voor fysiologie en gezondheid bij melkvee 6. AVD Infectieuze bronchitis in pluimvee + Een lid verschoont zich. De aanvraag wordt besproken. De vraag is: Wat zijn de criteria om een vaccin in te zetten bij een dierproef? Op basis waarvan zijn ze geselecteerd? De commissie wil dat die informatie wordt toegevoegd aan het dossier. Besluit:. De aanvraag wordt vergund op voorwaarde dat bovengenoemde informatie wordt aangeleverd en voldoende onderbouwd blijkt. 7. AVD Dieetinterventies tijdens antigenspecifieke immunotherapie voor voedselallergieën. + Een tweede lid verschoont zich. De aanvraag wordt besproken. Wat zijn de criteria om deze stoffen te selecteren voor een dierproef? Pagina 2 van 5

3 De aanvraag wordt vergund op voorwaarde dat bovengenoemde informatie wordt aangeleverd en voldoende onderbouwd blijkt. 8. AVD Elucidating the diagnostic, therapeutic and mechanistic implications of stroke in Alzheimer + Beide leden komen terug. De commissie wil de go/no go momenten benoemd zien. Besluit: De aanvraag wordt vergund, indien go-no go na de modelopzet benoemd is. 9. AVD Development of vaccines +Een lid verlaat de zaal. Het betreft hier geen toetsbare eenheid. Besluit: De aanvraag wordt niet vergund. 10. AVD Het effect van aquatraining op de spieropbouw bij paarden + Lid komt terug 11. AVD Vaardigheidstraining en onderwijsprogr. voor medewerkers, stagiairs en onderzoekers. + Een lid verlaat de vergadering. 12. AVD Retinal Signal Processing and its consequences for visual perception and behavior + Lid komt terug. Het betreft hier geen toetsbare eenheid. Besluit: De algemeen secretaris zal contact opnemen met de DEC voorzitter om het verschil in inzicht te bespreken. De aanvraag wordt niet vergund. 13. AVD Registratie van een geneesmiddel voor de verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute en chronische aandoeningen van spieren en of skelet bij paarden en varkens Er wordt zorg uitgesproken over het aantal bloedafnames in de paarden. De CCD vertrouwt erop dat hier door de IvD op wordt toegezien. 14. AVD Pre-clinical intervention studies in mice for prevention and treatment of cancer Het betreft een te omvangrijk onderzoek voor toetsbare eenheid. Het is teveel een programma Pagina 3 van 5

4 en te weinig een project. De DEC heeft met hetzelfde dilemma geworsteld. Besluit: Aanvraag wordt afgewezen 15. AVD In vivo validation of novel dialysis techniques Besluit:. De aanvraag wordt vergund. 16. AVD Language related genes in neurodevelopment and brain function 17. AVD Psychostimulants: uptake or synthesis 18. AVD Bevorderen respiratoire van gezondheid van vleeskalveren Besluit: Het betreft een incomplete aanvraag. Aanvraag wordt aangehouden. 19. AVD Targeting the prostaglandin E receptor 4 (EP4) with a new anti-rheumatic drug in arthritis De IvD moet vooraf een positief advies geven over criteria voorde go-no go momenten. Besluit:De aanvraag wordt vergund. 20. AVD Irreversibele electroporese van het pancreas: lange en korte termijn uitkomsten 21. AVD Organ protection in cardiopulmonary bypass + Een lid verlaat de vergadering. 22. AVD Fecale en ileale vertering bij varkens + Lid komt terug. 23. AVD Verteringsonderzoek en onderzoek naar benutting van mineralen bij rundvee 24. AVD Effect van NPNs (non protein nitrogen) in voer op technische resultaten en darmbacteriepopulatie van zeugen en zogende biggen. Pagina 4 van 5

5 25. AVD (op agenda nummer: ntb) -Het 26. AVD (op agenda nummer ntb) -Het 27. VD (op agenda nummer ntb) -Het 28. AVD Therapeutic interventions to improve neonatal outcomes in the course of perinatal stress De commissie onderscheidt in deze aanvraag meerdere projecten Besluit: De aanvraag wordt gedeeltelijk vergund, voor de andere doelstelling moet een separate aanvraag worden ingediend. 29. AVD Graze Guide: door signalen begeleid grazen 30. AVD Development of vaccines against High risk human papilloma virus (HPV) and prevention of HPV induced cancers 14. Sluiting Pagina 5 van 5