Louise Fresco: Landbouw- en voedseldeskundige. lateraal denker en doener. ROC ID College: onderwijs in the lead

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Louise Fresco: Landbouw- en voedseldeskundige. lateraal denker en doener. ROC ID College: onderwijs in the lead"

Transcriptie

1 Nummer 37, najaar 2012 ROC ID College: onderwijs in the lead Banken en verzekeraars op weg naar nieuwe werkelijkheid Landbouw- en voedseldeskundige Louise Fresco: lateraal denker en doener

2 vooraf The new normal: delen is vanzelfsprekend Soms word je gepakt door een uitspraak. Een uitspraak waarvan de betekenis een dag later na overdenking pas echt doordringt. Het overkwam mij onlangs bij de eerste aflevering van Langs de Leeuw. Ik bleef vooral kijken omdat Neelie Kroes één van de gasten was. Als portefeuillehouder Digitale Agenda van de Europese Commissie is zij elke dag bezig met the new normal. Digitalisering is voor mij één van de motoren achter de nieuwe werkelijkheid, in elke sector. Neelie Kroes raakte me vol met een uitspraak over een bijeenkomst met 6000 ondernemers tussen de vijftien en dertig jaar, allen actief in de digitalisering. Zij deelden op die bijeenkomst openlijk hun ideeën en producten. Neelie Kroes sprak haar verbazing uit over het feit dat de deelnemers hun ideeën niet voor zichzelf hielden, de concurrentie was nabij. Waarop een van de jonge ondernemers reflecteerde: You are so old-fashioned. Wij delen onze ideeën om van elkaar te leren en de ideeën aan te scherpen. Ik ben van nature een rasoptimist, dat weet ik. Dus ik verwacht dat mijn generatiegenoten deze doorbraak realiseren. Dat ze tenminste vier jaar verbinding creëren en de strategie, de benodigde hervormingen, realiseren. We hebben er een crisis voor nodig, maar wat hoop ik dat dit de nieuwe werkelijkheid wordt in de politiek. Dan kan het weer míjn politiek worden. Met Turner draag ik graag bij aan the new normal door kennis en ervaring te delen. Open, echt, sterk en kwetsbaar. Door verbindingen in de sector te creëren. Want delen is een vanzelfsprekendheid! Jeroen Visscher Directeur Turner Delen als vanzelfsprekendheid, verbinding creëren voor duurzame resultaten, dat is the new normal. Ik hoop oprecht dat het ook in de politiek lukt. Ik vond het een verademing dat Mark Rutte en Diederik Samsom de verkiezingsuitslag omarmden en hun verantwoordelijkheid pakten. Eindelijk geen populisme, geen kortetermijndenken, geen uitspraken om hoger te komen in de polls voor de volgende verkiezing. TurnAround is het magazine voor relaties van Turner Turner Huize De Boom Postbus 228 Turner Organisatie-advies, bestuursadvies en interim management voor strategie-implementatie AE Leusden t. +31 (0)

3 praktijk Integrale reorganisatie Onderwijs in the lead ROC ID College verbeterde vanaf 2009 zijn financiële huishouding, en sloeg bruggen tussen docent, student en beroepenveld. Bedrijfsvoering en onderwijs werden hand in hand aangepakt. In de nieuwe organisatiestructuur werkt ROC ID College sinds augustus 2012 met veel elan aan zijn toekomst. Hoe een totaalontwikkeling leidde tot beter beroepsonderwijs en zwarte cijfers. ROC ID College is in drie jaar omgebouwd tot voor het herstel van wat ze eerder omschreven een organisatie die op stoom is gekomen en als een zwakke patiënt met vooruitzichten. resultaten boekt. Bij elke verandering hebben Want hoe zwart de cijfers inmiddels ook zijn we vooral gekeken naar het effect op de en hoe gestructureerd en beroepsgericht het studenten. Helpen we ze ermee op weg? Vanuit onderwijs nu ook is, in 2009 was de eenheid onze missie en kernwaarden willen we dicht binnen ROC ID College nog ver te zoeken. De bij de student staan en zijn we druk bezig met financiële huishouding was niet op orde, en dit kwalitatief goed onderwijs, uiteraard op basis alles kwam de kwaliteit van het onderwijs niet van een gezonde financiële bedrijfsvoering. ten goede. We waren verdeeld en verlieslijdend. Een nieuw strategisch plan was noodzakelijk, Integrale aanpak zegt De Jong, die in 2009 aantrad. In datzelfde Dit zijn de woorden van Otto Jelsma, voorzitter jaar nam Jelsma de rol van voorzitter over van van het college van bestuur van ROC ID zijn voorganger. Het plan moest zich richten College. Samen met Oege de Jong, lid van op de student, op de menselijke maat, op hetzelfde college, is hij eindverantwoordelijk kwalitatief verantwoord beroepsonderwijs en Onderwijs in the lead en efficiëntere processen bij ROC ID College

4 Hoe complex ook, de processen zijn overal hetzelfde. Otto Jelsma, voorzitter college van bestuur op een gezonde bedrijfsvoering. Bij het opstellen van het plan betrokken we veel docenten, beleidsmedewerkers en leden van de raad van toezicht. In totaal zo n honderd personen. Voor de uitvoering van het plan is gekozen voor een integrale aanpak van de lijnorganisatie, de processturing en de vernieuwingsstrategie. De laatste kreeg een plek via programmapijlers: onderwijs, medewerkers, verbinding met de regio en bedrijfsvoering. FlexID Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het reorganisatieproces betrof die naar flexibel, beroepsgericht onderwijs: FlexID. Hierin staan vijf thema s centraal: een goede start, een uitstekende persoonlijke begeleiding, praktijkgericht onderwijs, een helder rooster en de mogelijkheid om keuzeblokken te volgen. FlexID moest in elk geval leiden tot een betere verbinding tussen de beroepspraktijk en de theorie. We definieerden beroepen naar hun kernvaardigheden en kennis en voegden deze weer samen tot leereenheden, zegt De Jong. De leereenheden bij elkaar vormen een opleidingstraject waarbij de student precies weet welke stappen hij moet doorlopen om het diploma te behalen. En omdat alle docenten bijdragen aan de verschillende leereenheden in zo n onderwijstraject zijn ze onderling afhankelijk van elkaar. Het is de kracht van de keten: iedere docent neemt schakels voor zijn of haar rekening, wat de verbinding versterkt, vult Jelsma aan. Oege de Jong, lid college van bestuur ROC ID College ROC ID College is een regionaal opleidingencentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. De letters ID staan voor individu en identiteit. Het ROC ID College is een samenwerkingsverband van onderwijs- instituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Het college kent zeven domeinen: Economie, Gezondheidszorg, Welzijn, Dienstverlening, Techniek & ICT, Oriëntatie & Toeleiding en Bedrijfsopleidingen.

5 In the lead ROC ID College is een regionaal opleidingencentrum en heeft een complexe structuur met vestigingen verspreid over het Groene Hart. Hoe complex ook, de processen zijn overal hetzelfde, en daar lag het aangrijpingspunt voor het creëren van de eenheid die er tot dan toe onvoldoende was. Veertien hoofdprocessen hebben we gedefinieerd, met steeds een onderwijsdirecteur als proceseigenaar, vertelt Jelsma. Het eigenaarschap van het proces presentie/absentie ligt bijvoorbeeld bij de domeindirecteur van het domein Welzijn. Het onderwijs is hierdoor in the lead. De hoofdprocessen zijn opgesplitst naar deelprocessen. Boek je op elk van deze processen winst, dan levert dat besparingen op die je kunt herinvesteren in kwaliteit. In verband met de leerplicht kent het mbo bijvoorbeeld veel regelgeving, wat een grote administratieve last vormt, legt De Jong uit. Dankzij een efficiënter proces van melding van ongeoorloofde afwezigheid en de melding bij de leerplichtambtenaar kunnen we duizenden uren besparen. Automatiseer je dat efficiëntere proces, dan bespaar je nog eens duizenden uren extra. Al die efficiencywinst laten we terugstromen naar het onderwijs. Financiële portefeuille Niet alleen de kwaliteit en de eenheid van het onderwijs vormden een uitdaging. Ook op financieel gebied had ROC ID College veel te winnen. We leden verlies; inkomsten en uitgaven waren niet goed op elkaar afgestemd, weet De Jong. Ook was er een nieuw besef nodig. Onderwijsmensen zijn zo gepassioneerd dat ze een goed idee ook direct willen uitvoeren. Financieel gezien is dat nogal impulsief. Nu delen we een ander soort overtuiging. Wij vormen een bedrijf en onze managers denken in termen van bedrijfsvoering. Het enthousiasme blijft, maar we maken wel eerst een businesscase. Onder meer hierdoor schrijven we zwarte cijfers. Wat is er nu echt veranderd? De structuur, de processen en de organisatie van ROC ID College zijn veranderd. We hebben duidelijke leerplannen ontwikkeld voor student en docent. FlexID heeft daarbij geleid tot een betere verbinding tussen theorie en praktijk. Efficiëntere processen bieden besparingen, die zijn geherinvesteerd in onderwijskwaliteit. Onderwijsdirecteuren zijn proces- eigenaar en het onderwijs is in the lead. De financiële huishouding is op orde en we schrijven zwarte cijfers. Vanuit het hart zijn we bezig met onderwijs. Cultuuromslag in de keten Mede dankzij deze financieel vaste grond onder de voeten, kon onze focus nog meer op onderwijs liggen, zegt Jelsma. De structuur is aangepast, de processen en de systemen zijn verbeterd. Nu rest er nog één aspect dat van groot belang is: voor alle medewerkers docenten en ondersteunend personeel geldt dat zij zich nog meer bewust worden van hun handelen in de keten. Iedereen heeft hierin een rol en verantwoordelijkheid, vult De Jong aan. Dit thema kun je natuurlijk niet even instrumenteel invullen of implementeren. Daartoe moet je voortdurend voorbeeldgedrag tonen, gesprekken voeren en je kernwaarden toetsen, stelt Jelsma. Het gaat om betekenisgeving. We zijn trots op onze organisatie en willen dat medewerkers en studenten dat ook zijn. Verandering begint bij jezelf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Visscher ROC ID College: focus op betere verbinding tussen onderwijs en beroepenveld

6 expertise Bezin middenin Banken en verzekeraars werken nu ruim vijf jaar intensief aan nieuwe verdienmodellen. De sector zit middenin het traject van grote schoonmaak enerzijds en bouwen aan de nieuwe toekomst anderzijds. Een lange en taaie weg die veel vergt. Nu, halverwege, is het tijd voor bezinning. Levert de ingeslagen weg de nodige resultaten op? En wat is nodig om toekomstig succes dichterbij te brengen? Vier vuistregels hebben hun waarde inmiddels bewezen in de omslagaanpak van oude naar nieuwe verdienmodellen. Een toets geeft drie handvatten voor gericht vervolg. 1. Kies radicaal Niet écht kiezen wordt diverse banken en verzekeraars de komende periode fataal. Nog te vaak zit opportunisme, angst of drukte om regelgeving en legacy in de weg om focus aan te brengen in de bedrijfsvoering. Zonder focus worden tijd, aandacht en budget gefragmenteerd ingezet en mislukken vernieuwing en groei. Vaak lukt het organisaties nog wel om met trendanalyses en toekomstscenario s goede strategische keuzes te maken. Maar daarna volgt het moeilijkste: dingen niet meer doen. Het vraagt visie en lef om niet meer te investeren in activiteiten die jarenlang winstgevend waren. Kiezen moet. Met opbouw- én afbouwplannen. En met consequent volhouden. 2. Scheid oud van nieuw Vernieuwing vereist dat financiële dienstverleners zich los weten te maken van oude manieren van geld verdienen. Niet alleen omdat de bijbehorende modellen failliet raken, maar ook omdat houding en gedrag vaak vastgeroest zitten en vernieuwing in de weg staan. Er moet financieel en organisatorisch ruimte worden gemaakt. De cost/income-ratio van oude activiteiten moet omlaag om financiering van een nieuwe generatie dienstverlening mogelijk te maken. Tegelijk is oud gedurende een periode nodig om nieuw te kunnen financieren. Dat vraagt een defensieve strategie: zo lang mogelijk winst maken met de oude activiteiten, zonder er nog in te investeren. 3. Beloon positieve uitzonderingen Decennialang hebben grote banken en verzekeraars systemen opgebouwd met beperkte aandacht voor eigenaarschap en ondernemingszin. Deze systemen lijken een verlammende werking te hebben op vernieuwing. De vraag rijst zelfs of de grootste institutionele bedrijven de nodige verandering met bijbehorende innovaties wel mee kunnen maken. Een organisatie krijgt meer slagkracht als zij doelen van medewerkers en organisaties met elkaar verbindt en als zij actief inzet op de powerprincipes binnen organisaties: bewuste aandacht, positieve verbinding, zelfgekozen ambitie en actieve gedrevenheid. Er is altijd een groep mensen die zich op positieve wijze onderscheidt van het gemiddelde. Medewerkers die uit eigen motivatie vooropgaan in de verandering. De taak voor iedere organisatie is deze medewerkers te vinden en te stimuleren. De powerprincipes helpen daarbij. Zodra de eerste volger aanhaakt, komt de beweging naar bedrijfsbrede vernieuwing op gang.

7 4. Innoveer echt A car is not a faster horse. Niet alle vernieuwing is innovatief genoeg. Veel vernieuwing is hetzelfde in een nieuw jasje. Niet zelden vinden we dezelfde financiële dienstverlening nu ook online. Dat helpt, maar is onvoldoende voor een blijvende voorsprong. Tenzij een online propositie voorlopig onnavolgbaar is vanwege de lage kostenstructuur of een hoge technische complexiteit. Een aantal aansprekende goede voorbeelden: geldvoorelkaar.nl (crowdfunding initiatief), friendsurance (peer-to-peer initiatief in verzekeringen), Ophen (indexbeleggen voor iedereen, online, vanaf 1 euro, direct opzegbaar). Stuk voor stuk voorbeelden met een doorbraak: niet eerder vertoond, radicaal anders, ontwikkeld vanuit klantbelang en (in potentie) winstgevend. Dat is innovatie die werkt. Hoe verder? Voor de komende vijf jaar blijft gelden dat het vermogen tot aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid bepalend is voor wie blijft en wie gaat in de financiële dienstverlening. Wat was komt niet meer terug. Een nieuwe tijd dient zich aan, met lagere marges, maar ook met nieuwe mogelijkheden. We noemen er drie: 1. Datamining wordt de basis van toegevoegde waarde in financiële dienstverlening. Alles wat voor de hand ligt kan de klant zelf of hij wil er slechts minimaal voor betalen. Wie echter voor de klant betekenis weet te geven aan data en daar advies aan koppelt, verdient zijn beloning. Dit geldt zowel zakelijk als particulier. 2. Afschermen van eigen business maakt plaats voor verregaande samenwerking. Zo kan samenwerken met concurrenten wel eens noodzakelijk worden en kansen bieden. Een nieuw type relatie ontstaat: frenemies. Vijanden worden ook vrienden. Omdat de klant erom vraagt, omdat marktkrimp of wetgeving ertoe aanzet of omdat platforms ontstaan waar geen aanbieder omheen kan. 3. Kannibalisatie van omzet van een oud product of verkoopkanaal is niet langer een bedreiging, maar een signaal dat de ingezette vernieuwing werkt. Continue aanpassing aan klantwensen wordt onderdeel van het primaire proces. Partijen die deze nieuwe wetmatigheden als eerste erkennen zijn de winnaars van morgen. Hoe zit u in de race? Dit artikel is tot stand gekomen op basis van recente projecten, casestudies, circles en seminars voor financiële dienstverleners. Wilt u meer weten n.a.v. het artikel of wilt u deelnemen aan bijeenkomsten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Dirkjan Takke: Integriteit als basis Duurzame dienstverlening Banken en verzekeraars middenin omslag naar nieuwe verdienmodellen: vier vuistregels voor succes De omslag van het oude naar het nieuwe verdienen kent voor financiële dienstverleners vergelijkbare groeifasen. Inhoudelijk verschillen nieuwe verdienmodellen per dienstverlener. In lijn met gekozen strategie. Zie voor uitwerking van de vier meest voorkomende basismodellen de artikelenreeks hierover in Banking Review: Winstmaximalisatie Hernieuwde klantfocus Figuur: Groeifasen van oud naar nieuw

8 parallellen Andere professionals in de schijnwerpers Lateraal denken voor de echte in ketenintegratie chte tegratie ie in de keten varingen uit de praktijk. Mijn conclusie: honger is structureel, maar oplosbaar. Louise Fresco is landbouw- en voedseldeskundige. Met haar denkwijze slaat ze een brug 2 e praktijk. tussen maatschappelijke domeinen. Lateraal denken, weet ze, leidt tot :37:59 nieuwe inzichten. Is de wereld al klaar om naar die inzichten te handelen? :37:59 Ja, ik ben een technologisch optimist. Zo weten we sinds kort dat bacteriën de broeikasgassen kunnen verminderen die uit de magen van koeien komen. Daarmee is dit onderdeel van het klimaatprobleem een typisch oplosbare kwestie geworden. De vooruitgang van

9 de technologie gaat echter zo snel, dat de samenleving het maar selectief bijbeent. Dit creëert het gevoel dat de wetenschap zich achter haar rug om ontwikkelt. Oplossingen vanuit de wetenschap zijn bovendien in strijd met een geromantiseerd wereldbeeld, waarin we allemaal onze eigen groentetuin hebben. Het is echter mijn taak om zo goed mogelijk de stand van denken weer te geven. De enige manier tot dialoog is vervolgens om zo helder mogelijk te zeggen wat je moet zeggen. Waarbij de nuances die ik gebruik niet populair zijn. Mensen hebben liever een absolute waarheid. Maar the devil is in the details. Je kunt niet simpelweg voor of tegen de plofkip, de megastal of genetische modificatie zijn. teweegbrengen. Onder andere als kroonlid van de SER. Biomassa, biotechnologie het zijn gevoelige maar belangrijke onderwerpen waarover veel te weinig discussie is. Om die discussie te bevorderen schrijf ik mijn boeken, artikelen en columns, en stond ik als eerste Nederlander op het grote TED-podium. Het filmpje op internet is inmiddels ruim een half miljoen keer bekeken. En in de reacties zie je dat mensen er één ding voor zichzelf uitpikken en daarmee op de loop gaan. Lateraal denken lijkt net zo weinig populair als nuances. Of is dit een generalisatie die tot nieuwe inzichten leidt? Louise Fresco, technologisch optimist Kijken vanuit overzicht noemt Louise Fresco een vorm van generalisatie. Lateraal denken, op een creatieve manier de gegevens met elkaar verbinden, leidt daarbinnen tot nieuwe inzichten en parallellen. Zeker wanneer ik schrijf, heb ik het gevoel dat alles met elkaar in verbinding staat. De beschikbaarheid van voldoende voedsel, bijvoorbeeld, geeft vrijheid en schept ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. Zonder landbouw geen steden, zonder steden geen kunst en cultuur. De complexere samenleving gaat ook al snel over het verbinden van domeinen om tot oplossingen te komen. Dankzij een muziekstuk van Schubert stijg je even uit boven je eigen directe problemen en oordelen. De muziek verplaatst je naar een andere gemoedstoestand en een ander perspectief. En zodra je een voorkeur uitspreekt voor kunst, laat je iets persoonlijks en kwetsbaars zien, waarin een ander zich kan herkennen. Louise Fresco is een van de weinigen die vanuit overzicht en positie een brug kunnen slaan tussen verschillende maatschappelijke domeinen zoals wetenschap, politiek, kunst en bedrijfsleven. Lateraal denken betekent in haar geval ook dóen. Want uiteindelijk, zegt ze, wil ze het debat opengooien en verandering Louise Fresco Louise Fresco is landbouwen voedseldeskundige, en hoogleraar aan de UvA. Haar aandachtsgebied: de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Ze bekleedt vele landelijke en internationale universitaire en bestuurlijke functies, is betrokken bij culturele en maatschappelijke initiatieven en schrijft naast wetenschappelijke publicaties, columns, literaire kritieken en romans. Recentelijk verscheen Hamburgers in het Paradijs, over voedsel en voeding, landbouw en het beheer van de aarde.

10 ervaring door Patrick Davidson VERFRISSEND Een groep mensen die precies weten wat ze willen. Mensen die er helemaal voor gaan en geen enkele angst kennen. Als adviseur kun je dat niet vaak genoeg tegenkomen. Tijdens de New Venture-businesscompetitie was het raak. Als Turner organiseerden we een coachingsdag voor innovatieve ondernemers. Het beeld dat ik tevoren van deze groep had, kwam overeen met bovenstaande. En dat werd bevestigd. Het werd een mooie dag, de insteek was dat ik met collega s en sleutelrelaties een groep talentvolle deelnemers mocht helpen. Achteraf bleken wij net zo veel te hebben genoten en geleerd als zij. De groep was een mooie mix van uiteenlopende talenten, drijfveren, wensen, dromen, denkwijzen en karakters. De een was al gestart, had prijzen gewonnen, de ander had zelfs subsidie in de wacht gesleept en weer een ander had het prijzengeld nodig om een prototype te financieren. Iedereen wist waarom hij deelnam en wat hij wilde bereiken. De belangrijkste vraag was: hoe? En dat herken ik als adviseur. Het is geen toeval dat 60% van de strategische doelstellingen in organisaties niet wordt behaald. Een idee alleen is niet genoeg. Terug naar die dag. Wat mij het meeste trof was de vanzelfsprekendheid waarmee de deelnemers elkaar hielpen. Was het immers geen competitie? Nee, niet in strikte zin. Het was geen zero-sum game met winnaars en verliezers. De groep zag het als een win-win. En mede daardoor ontstond er iets bijzonders. In de dagen na de sessie kreeg ik van deelnemers volop suggesties... voor de businessplannen van andere deelnemers! Dat zette me aan het denken. Hoe krijg je dat voor elkaar in werkomgevingen? Hoewel mensen in werkomgevingen toch niet echt elkaars concurrent zijn, is samenwerking niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl het zo logisch lijkt. En nu? Volgens mij is bepalend hoe je de dag begint. Het maakt uit of je de dag op je werkplek wilt overleven of dat je je bed uitstapt om de wereld te veroveren. De deelnemers aan New Venture zagen de dag vooraf reeds als winst. Je leert interessante mensen kennen (waaronder jezelf) en je krijgt feedback op je aanpak. Misschien win je zelfs een prijs: alles is extra en voegt iets toe aan je missie. Als we dat eens als motto zouden hanteren. Denken in kansen. Of verwar ik ondernemers met andere professionals? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Davidson

11 column Sociale druk is de oplossing De val van Lance Armstrong en het Usadarapport dat daaraan ten grondslag lag, veroorzaakten een verwoestende tornado die momenteel door de wielersport raast. De sport zit in een diepe crisis en heeft een nieuwe werkelijkheid nodig. En die komt er. Juist dankzij de tornado. Oud-renners en ploegleiders worden van allerlei malversaties uit het verleden beschuldigd. Artsen worden gelinkt aan dopingsystemen. Renners van nu worden weer in verband gebracht met die artsen. De befaamde oester staat open, maar het zijn geen parels die eruit komen. Doemdenkers zien hierin het failliet van de wielersport. Terwijl het juist een kans is. Zoals na een verzengende bosbrand nieuw loof de ruimte krijgt te ontluiken, zo zal na deze crisis in de wielersport een nieuwe orde aan de macht komen. De eerste voortekenen zijn er al. Op de golven van het bloedpaspoort is een jonge generatie renners opgestaan die anders tegen deze problematiek aankijkt. Profiel Richard Plugge (1969) is van huis uit journalist. Daarnaast reed hij jarenlang bij de amateurs wielerwedstrijden. Plugge was vanaf 1999 hoofdredacteur, eerst van het tijdschrift Fiets en vervolgens van Sportweek / NUsport. Hij schreef boeken over fietsen in de bergen met adviezen voor de sportieve fietser. De afgelopen jaren was hij tevens commentator bij wielerwedstrijden op Eurosport. In april 2012 stapte hij over naar de Rabobank Wielerploegen als manager communicatie. altijd volhield alleen te trainen met Ferrari. Hoe dan ook, de peerpressure in het peloton in die jaren zorgde ervoor dat Simeoni een outcast werd. De regels anno nu zijn niet anders dan in de jaren waarover het Usada-rapport gaat. Doping was toen verboden. Het is nog steeds verboden. Destijds gebeurde het op grote schaal. Door de bank genomen was 15% hardcore-user, 15% clean en de rest bewoog mee met de macht (de hardcore-users) en gebruikte doping, zij het mondjesmaat en ongestructureerd. Wat de crisis in de sport nu teweegbrengt, is dat de meebewegende massa begint te kiezen voor de cleane kant. Hun toekomst staat op het spel. De sociale druk op mannen die doping gebruiken wordt groter. En daarin schuilt de oplossing. In de nieuwe werkelijkheid van het peloton worden valsspelers door de medespelers geweerd. Richard Plugge van Rabobank Wielerploegen: crisis in wielersport is een kans In 2004 werd de ook niet ongeschonden Filippo Simeoni door Lance Armstrong voor het oog van de camera s tot de orde geroepen. De Italiaan, die zelf een dopingschorsing had uitgezeten, beweerde dat Armstrong via dopingarts Michele Ferrari ook aan de verboden middelen moest zitten. Daar waar Armstrong Richard Plugge Manager communicatie bij de Rabobank Wielerploegen

12 TurnAround is het magazine voor relaties van Turner. Wilt u reageren op de inhoud van dit nummer? Dat kan via turner.nl. Uw feedback is van harte welkom. Meer informatie over Turner vindt u op Tour de Turner: bestuurders & leiders ontmoeten elkaar op de fiets! Gelezen voor u Je hebt als bestuurders onderling toch andere gesprekken wanneer je allemaal aan het fietsen bent. Dat levert mooie gesprekken op, andere gesprekken dan je normaal hebt. Doorbreek de cirkel! Hoe managers onbewust verandering blokkeren Auteur: Arend Ardon Op vrijdag 28 september stapten gespreksstof. Zie bijna honderd enthousiaste voor een impressie van de dag. deelnemers op de fiets voor de vijfde editie van de Tour de Turner. Tijdens dit fietsevenement voor Turner-relaties zorgt de combinatie van ontmoeten en fietsen steeds De voorjaarseditie van de Tour de Turner vindt plaats op vrijdag 19 april Meld je aan via de Turner-website of stuur een voor boeiende en inspirerende aan Overtuiging en lef krijgen beton in beweging Turner_onderzoek_Ketenintegratie_Omslag.indd 1-2 Turner_onderzoek_Ketenintegratie_Omslag.indd 1-2 In samenwerking met Bouwend Nederland en Rijksuniversiteit Groningen heeft Turner onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor ketenintegratie in de bouw- en installatietechniek. Een doorbraak naar hogere klanttevredenheid en beter projectrendement is mogelijk. Dat kan als partijen meer overtuiging en lef tonen en hun samenwerking beter organiseren. Het ontwikkelde tienstappenplan geeft praktische handvatten om ketenintegratie echt werkend te krijgen. Het onderzoek is aan te vragen via Dit boek beschrijft hoe managers ondanks alle goede plannen en intenties vaak ZELF de grootste belemmering vormen voor Noodzaak doorbraak het realiseren van verandering. Weliswaar onbewust, maar toch. Ardon houdt Noodzaak een confronterende voor spiegel de e voor. Gelukkig geeft hij ook doorbraak in ketenin aanwijzingen voor het herkennen van zogenaamde hardnekkige situaties. En suggesties voor de manier waarop je ermee kunt omgaan. Met zijn adviezen kun je werken aan het vergroten van het rendement van je inspanningen Visie op innova en daarmee aan gebaseerd het succes van op er Visie een op beoogde innovatie verandering. in de keten gebaseerd op ervaringen uit d Succesvol veranderen begint niet bij een ander maar bij jezelf. Kijk voor de uitgebreide samenvatting op:

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Het ambacht doorontwikkeld

Het ambacht doorontwikkeld Management reader Financiële dienstverlening 2.0 Het ambacht doorontwikkeld De opties en randvoorwaarden om te verdienen aan échte toegevoegde waarde 1 Financiële dienstverlening 2.0: Het ambacht doorontwikkeld

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Het belang van ICT op de agenda van bestuurders enerzijds en inzichten uit onze benchmarks

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie