Louise Fresco: Landbouw- en voedseldeskundige. lateraal denker en doener. ROC ID College: onderwijs in the lead

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Louise Fresco: Landbouw- en voedseldeskundige. lateraal denker en doener. ROC ID College: onderwijs in the lead"

Transcriptie

1 Nummer 37, najaar 2012 ROC ID College: onderwijs in the lead Banken en verzekeraars op weg naar nieuwe werkelijkheid Landbouw- en voedseldeskundige Louise Fresco: lateraal denker en doener

2 vooraf The new normal: delen is vanzelfsprekend Soms word je gepakt door een uitspraak. Een uitspraak waarvan de betekenis een dag later na overdenking pas echt doordringt. Het overkwam mij onlangs bij de eerste aflevering van Langs de Leeuw. Ik bleef vooral kijken omdat Neelie Kroes één van de gasten was. Als portefeuillehouder Digitale Agenda van de Europese Commissie is zij elke dag bezig met the new normal. Digitalisering is voor mij één van de motoren achter de nieuwe werkelijkheid, in elke sector. Neelie Kroes raakte me vol met een uitspraak over een bijeenkomst met 6000 ondernemers tussen de vijftien en dertig jaar, allen actief in de digitalisering. Zij deelden op die bijeenkomst openlijk hun ideeën en producten. Neelie Kroes sprak haar verbazing uit over het feit dat de deelnemers hun ideeën niet voor zichzelf hielden, de concurrentie was nabij. Waarop een van de jonge ondernemers reflecteerde: You are so old-fashioned. Wij delen onze ideeën om van elkaar te leren en de ideeën aan te scherpen. Ik ben van nature een rasoptimist, dat weet ik. Dus ik verwacht dat mijn generatiegenoten deze doorbraak realiseren. Dat ze tenminste vier jaar verbinding creëren en de strategie, de benodigde hervormingen, realiseren. We hebben er een crisis voor nodig, maar wat hoop ik dat dit de nieuwe werkelijkheid wordt in de politiek. Dan kan het weer míjn politiek worden. Met Turner draag ik graag bij aan the new normal door kennis en ervaring te delen. Open, echt, sterk en kwetsbaar. Door verbindingen in de sector te creëren. Want delen is een vanzelfsprekendheid! Jeroen Visscher Directeur Turner Delen als vanzelfsprekendheid, verbinding creëren voor duurzame resultaten, dat is the new normal. Ik hoop oprecht dat het ook in de politiek lukt. Ik vond het een verademing dat Mark Rutte en Diederik Samsom de verkiezingsuitslag omarmden en hun verantwoordelijkheid pakten. Eindelijk geen populisme, geen kortetermijndenken, geen uitspraken om hoger te komen in de polls voor de volgende verkiezing. TurnAround is het magazine voor relaties van Turner Turner Huize De Boom Postbus 228 Turner Organisatie-advies, bestuursadvies en interim management voor strategie-implementatie AE Leusden t. +31 (0)

3 praktijk Integrale reorganisatie Onderwijs in the lead ROC ID College verbeterde vanaf 2009 zijn financiële huishouding, en sloeg bruggen tussen docent, student en beroepenveld. Bedrijfsvoering en onderwijs werden hand in hand aangepakt. In de nieuwe organisatiestructuur werkt ROC ID College sinds augustus 2012 met veel elan aan zijn toekomst. Hoe een totaalontwikkeling leidde tot beter beroepsonderwijs en zwarte cijfers. ROC ID College is in drie jaar omgebouwd tot voor het herstel van wat ze eerder omschreven een organisatie die op stoom is gekomen en als een zwakke patiënt met vooruitzichten. resultaten boekt. Bij elke verandering hebben Want hoe zwart de cijfers inmiddels ook zijn we vooral gekeken naar het effect op de en hoe gestructureerd en beroepsgericht het studenten. Helpen we ze ermee op weg? Vanuit onderwijs nu ook is, in 2009 was de eenheid onze missie en kernwaarden willen we dicht binnen ROC ID College nog ver te zoeken. De bij de student staan en zijn we druk bezig met financiële huishouding was niet op orde, en dit kwalitatief goed onderwijs, uiteraard op basis alles kwam de kwaliteit van het onderwijs niet van een gezonde financiële bedrijfsvoering. ten goede. We waren verdeeld en verlieslijdend. Een nieuw strategisch plan was noodzakelijk, Integrale aanpak zegt De Jong, die in 2009 aantrad. In datzelfde Dit zijn de woorden van Otto Jelsma, voorzitter jaar nam Jelsma de rol van voorzitter over van van het college van bestuur van ROC ID zijn voorganger. Het plan moest zich richten College. Samen met Oege de Jong, lid van op de student, op de menselijke maat, op hetzelfde college, is hij eindverantwoordelijk kwalitatief verantwoord beroepsonderwijs en Onderwijs in the lead en efficiëntere processen bij ROC ID College

4 Hoe complex ook, de processen zijn overal hetzelfde. Otto Jelsma, voorzitter college van bestuur op een gezonde bedrijfsvoering. Bij het opstellen van het plan betrokken we veel docenten, beleidsmedewerkers en leden van de raad van toezicht. In totaal zo n honderd personen. Voor de uitvoering van het plan is gekozen voor een integrale aanpak van de lijnorganisatie, de processturing en de vernieuwingsstrategie. De laatste kreeg een plek via programmapijlers: onderwijs, medewerkers, verbinding met de regio en bedrijfsvoering. FlexID Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het reorganisatieproces betrof die naar flexibel, beroepsgericht onderwijs: FlexID. Hierin staan vijf thema s centraal: een goede start, een uitstekende persoonlijke begeleiding, praktijkgericht onderwijs, een helder rooster en de mogelijkheid om keuzeblokken te volgen. FlexID moest in elk geval leiden tot een betere verbinding tussen de beroepspraktijk en de theorie. We definieerden beroepen naar hun kernvaardigheden en kennis en voegden deze weer samen tot leereenheden, zegt De Jong. De leereenheden bij elkaar vormen een opleidingstraject waarbij de student precies weet welke stappen hij moet doorlopen om het diploma te behalen. En omdat alle docenten bijdragen aan de verschillende leereenheden in zo n onderwijstraject zijn ze onderling afhankelijk van elkaar. Het is de kracht van de keten: iedere docent neemt schakels voor zijn of haar rekening, wat de verbinding versterkt, vult Jelsma aan. Oege de Jong, lid college van bestuur ROC ID College ROC ID College is een regionaal opleidingencentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. De letters ID staan voor individu en identiteit. Het ROC ID College is een samenwerkingsverband van onderwijs- instituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Het college kent zeven domeinen: Economie, Gezondheidszorg, Welzijn, Dienstverlening, Techniek & ICT, Oriëntatie & Toeleiding en Bedrijfsopleidingen.

5 In the lead ROC ID College is een regionaal opleidingencentrum en heeft een complexe structuur met vestigingen verspreid over het Groene Hart. Hoe complex ook, de processen zijn overal hetzelfde, en daar lag het aangrijpingspunt voor het creëren van de eenheid die er tot dan toe onvoldoende was. Veertien hoofdprocessen hebben we gedefinieerd, met steeds een onderwijsdirecteur als proceseigenaar, vertelt Jelsma. Het eigenaarschap van het proces presentie/absentie ligt bijvoorbeeld bij de domeindirecteur van het domein Welzijn. Het onderwijs is hierdoor in the lead. De hoofdprocessen zijn opgesplitst naar deelprocessen. Boek je op elk van deze processen winst, dan levert dat besparingen op die je kunt herinvesteren in kwaliteit. In verband met de leerplicht kent het mbo bijvoorbeeld veel regelgeving, wat een grote administratieve last vormt, legt De Jong uit. Dankzij een efficiënter proces van melding van ongeoorloofde afwezigheid en de melding bij de leerplichtambtenaar kunnen we duizenden uren besparen. Automatiseer je dat efficiëntere proces, dan bespaar je nog eens duizenden uren extra. Al die efficiencywinst laten we terugstromen naar het onderwijs. Financiële portefeuille Niet alleen de kwaliteit en de eenheid van het onderwijs vormden een uitdaging. Ook op financieel gebied had ROC ID College veel te winnen. We leden verlies; inkomsten en uitgaven waren niet goed op elkaar afgestemd, weet De Jong. Ook was er een nieuw besef nodig. Onderwijsmensen zijn zo gepassioneerd dat ze een goed idee ook direct willen uitvoeren. Financieel gezien is dat nogal impulsief. Nu delen we een ander soort overtuiging. Wij vormen een bedrijf en onze managers denken in termen van bedrijfsvoering. Het enthousiasme blijft, maar we maken wel eerst een businesscase. Onder meer hierdoor schrijven we zwarte cijfers. Wat is er nu echt veranderd? De structuur, de processen en de organisatie van ROC ID College zijn veranderd. We hebben duidelijke leerplannen ontwikkeld voor student en docent. FlexID heeft daarbij geleid tot een betere verbinding tussen theorie en praktijk. Efficiëntere processen bieden besparingen, die zijn geherinvesteerd in onderwijskwaliteit. Onderwijsdirecteuren zijn proces- eigenaar en het onderwijs is in the lead. De financiële huishouding is op orde en we schrijven zwarte cijfers. Vanuit het hart zijn we bezig met onderwijs. Cultuuromslag in de keten Mede dankzij deze financieel vaste grond onder de voeten, kon onze focus nog meer op onderwijs liggen, zegt Jelsma. De structuur is aangepast, de processen en de systemen zijn verbeterd. Nu rest er nog één aspect dat van groot belang is: voor alle medewerkers docenten en ondersteunend personeel geldt dat zij zich nog meer bewust worden van hun handelen in de keten. Iedereen heeft hierin een rol en verantwoordelijkheid, vult De Jong aan. Dit thema kun je natuurlijk niet even instrumenteel invullen of implementeren. Daartoe moet je voortdurend voorbeeldgedrag tonen, gesprekken voeren en je kernwaarden toetsen, stelt Jelsma. Het gaat om betekenisgeving. We zijn trots op onze organisatie en willen dat medewerkers en studenten dat ook zijn. Verandering begint bij jezelf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Visscher ROC ID College: focus op betere verbinding tussen onderwijs en beroepenveld

6 expertise Bezin middenin Banken en verzekeraars werken nu ruim vijf jaar intensief aan nieuwe verdienmodellen. De sector zit middenin het traject van grote schoonmaak enerzijds en bouwen aan de nieuwe toekomst anderzijds. Een lange en taaie weg die veel vergt. Nu, halverwege, is het tijd voor bezinning. Levert de ingeslagen weg de nodige resultaten op? En wat is nodig om toekomstig succes dichterbij te brengen? Vier vuistregels hebben hun waarde inmiddels bewezen in de omslagaanpak van oude naar nieuwe verdienmodellen. Een toets geeft drie handvatten voor gericht vervolg. 1. Kies radicaal Niet écht kiezen wordt diverse banken en verzekeraars de komende periode fataal. Nog te vaak zit opportunisme, angst of drukte om regelgeving en legacy in de weg om focus aan te brengen in de bedrijfsvoering. Zonder focus worden tijd, aandacht en budget gefragmenteerd ingezet en mislukken vernieuwing en groei. Vaak lukt het organisaties nog wel om met trendanalyses en toekomstscenario s goede strategische keuzes te maken. Maar daarna volgt het moeilijkste: dingen niet meer doen. Het vraagt visie en lef om niet meer te investeren in activiteiten die jarenlang winstgevend waren. Kiezen moet. Met opbouw- én afbouwplannen. En met consequent volhouden. 2. Scheid oud van nieuw Vernieuwing vereist dat financiële dienstverleners zich los weten te maken van oude manieren van geld verdienen. Niet alleen omdat de bijbehorende modellen failliet raken, maar ook omdat houding en gedrag vaak vastgeroest zitten en vernieuwing in de weg staan. Er moet financieel en organisatorisch ruimte worden gemaakt. De cost/income-ratio van oude activiteiten moet omlaag om financiering van een nieuwe generatie dienstverlening mogelijk te maken. Tegelijk is oud gedurende een periode nodig om nieuw te kunnen financieren. Dat vraagt een defensieve strategie: zo lang mogelijk winst maken met de oude activiteiten, zonder er nog in te investeren. 3. Beloon positieve uitzonderingen Decennialang hebben grote banken en verzekeraars systemen opgebouwd met beperkte aandacht voor eigenaarschap en ondernemingszin. Deze systemen lijken een verlammende werking te hebben op vernieuwing. De vraag rijst zelfs of de grootste institutionele bedrijven de nodige verandering met bijbehorende innovaties wel mee kunnen maken. Een organisatie krijgt meer slagkracht als zij doelen van medewerkers en organisaties met elkaar verbindt en als zij actief inzet op de powerprincipes binnen organisaties: bewuste aandacht, positieve verbinding, zelfgekozen ambitie en actieve gedrevenheid. Er is altijd een groep mensen die zich op positieve wijze onderscheidt van het gemiddelde. Medewerkers die uit eigen motivatie vooropgaan in de verandering. De taak voor iedere organisatie is deze medewerkers te vinden en te stimuleren. De powerprincipes helpen daarbij. Zodra de eerste volger aanhaakt, komt de beweging naar bedrijfsbrede vernieuwing op gang.

7 4. Innoveer echt A car is not a faster horse. Niet alle vernieuwing is innovatief genoeg. Veel vernieuwing is hetzelfde in een nieuw jasje. Niet zelden vinden we dezelfde financiële dienstverlening nu ook online. Dat helpt, maar is onvoldoende voor een blijvende voorsprong. Tenzij een online propositie voorlopig onnavolgbaar is vanwege de lage kostenstructuur of een hoge technische complexiteit. Een aantal aansprekende goede voorbeelden: geldvoorelkaar.nl (crowdfunding initiatief), friendsurance (peer-to-peer initiatief in verzekeringen), Ophen (indexbeleggen voor iedereen, online, vanaf 1 euro, direct opzegbaar). Stuk voor stuk voorbeelden met een doorbraak: niet eerder vertoond, radicaal anders, ontwikkeld vanuit klantbelang en (in potentie) winstgevend. Dat is innovatie die werkt. Hoe verder? Voor de komende vijf jaar blijft gelden dat het vermogen tot aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid bepalend is voor wie blijft en wie gaat in de financiële dienstverlening. Wat was komt niet meer terug. Een nieuwe tijd dient zich aan, met lagere marges, maar ook met nieuwe mogelijkheden. We noemen er drie: 1. Datamining wordt de basis van toegevoegde waarde in financiële dienstverlening. Alles wat voor de hand ligt kan de klant zelf of hij wil er slechts minimaal voor betalen. Wie echter voor de klant betekenis weet te geven aan data en daar advies aan koppelt, verdient zijn beloning. Dit geldt zowel zakelijk als particulier. 2. Afschermen van eigen business maakt plaats voor verregaande samenwerking. Zo kan samenwerken met concurrenten wel eens noodzakelijk worden en kansen bieden. Een nieuw type relatie ontstaat: frenemies. Vijanden worden ook vrienden. Omdat de klant erom vraagt, omdat marktkrimp of wetgeving ertoe aanzet of omdat platforms ontstaan waar geen aanbieder omheen kan. 3. Kannibalisatie van omzet van een oud product of verkoopkanaal is niet langer een bedreiging, maar een signaal dat de ingezette vernieuwing werkt. Continue aanpassing aan klantwensen wordt onderdeel van het primaire proces. Partijen die deze nieuwe wetmatigheden als eerste erkennen zijn de winnaars van morgen. Hoe zit u in de race? Dit artikel is tot stand gekomen op basis van recente projecten, casestudies, circles en seminars voor financiële dienstverleners. Wilt u meer weten n.a.v. het artikel of wilt u deelnemen aan bijeenkomsten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Dirkjan Takke: Integriteit als basis Duurzame dienstverlening Banken en verzekeraars middenin omslag naar nieuwe verdienmodellen: vier vuistregels voor succes De omslag van het oude naar het nieuwe verdienen kent voor financiële dienstverleners vergelijkbare groeifasen. Inhoudelijk verschillen nieuwe verdienmodellen per dienstverlener. In lijn met gekozen strategie. Zie voor uitwerking van de vier meest voorkomende basismodellen de artikelenreeks hierover in Banking Review: Winstmaximalisatie Hernieuwde klantfocus Figuur: Groeifasen van oud naar nieuw

8 parallellen Andere professionals in de schijnwerpers Lateraal denken voor de echte in ketenintegratie chte tegratie ie in de keten varingen uit de praktijk. Mijn conclusie: honger is structureel, maar oplosbaar. Louise Fresco is landbouw- en voedseldeskundige. Met haar denkwijze slaat ze een brug 2 e praktijk. tussen maatschappelijke domeinen. Lateraal denken, weet ze, leidt tot :37:59 nieuwe inzichten. Is de wereld al klaar om naar die inzichten te handelen? :37:59 Ja, ik ben een technologisch optimist. Zo weten we sinds kort dat bacteriën de broeikasgassen kunnen verminderen die uit de magen van koeien komen. Daarmee is dit onderdeel van het klimaatprobleem een typisch oplosbare kwestie geworden. De vooruitgang van

9 de technologie gaat echter zo snel, dat de samenleving het maar selectief bijbeent. Dit creëert het gevoel dat de wetenschap zich achter haar rug om ontwikkelt. Oplossingen vanuit de wetenschap zijn bovendien in strijd met een geromantiseerd wereldbeeld, waarin we allemaal onze eigen groentetuin hebben. Het is echter mijn taak om zo goed mogelijk de stand van denken weer te geven. De enige manier tot dialoog is vervolgens om zo helder mogelijk te zeggen wat je moet zeggen. Waarbij de nuances die ik gebruik niet populair zijn. Mensen hebben liever een absolute waarheid. Maar the devil is in the details. Je kunt niet simpelweg voor of tegen de plofkip, de megastal of genetische modificatie zijn. teweegbrengen. Onder andere als kroonlid van de SER. Biomassa, biotechnologie het zijn gevoelige maar belangrijke onderwerpen waarover veel te weinig discussie is. Om die discussie te bevorderen schrijf ik mijn boeken, artikelen en columns, en stond ik als eerste Nederlander op het grote TED-podium. Het filmpje op internet is inmiddels ruim een half miljoen keer bekeken. En in de reacties zie je dat mensen er één ding voor zichzelf uitpikken en daarmee op de loop gaan. Lateraal denken lijkt net zo weinig populair als nuances. Of is dit een generalisatie die tot nieuwe inzichten leidt? Louise Fresco, technologisch optimist Kijken vanuit overzicht noemt Louise Fresco een vorm van generalisatie. Lateraal denken, op een creatieve manier de gegevens met elkaar verbinden, leidt daarbinnen tot nieuwe inzichten en parallellen. Zeker wanneer ik schrijf, heb ik het gevoel dat alles met elkaar in verbinding staat. De beschikbaarheid van voldoende voedsel, bijvoorbeeld, geeft vrijheid en schept ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. Zonder landbouw geen steden, zonder steden geen kunst en cultuur. De complexere samenleving gaat ook al snel over het verbinden van domeinen om tot oplossingen te komen. Dankzij een muziekstuk van Schubert stijg je even uit boven je eigen directe problemen en oordelen. De muziek verplaatst je naar een andere gemoedstoestand en een ander perspectief. En zodra je een voorkeur uitspreekt voor kunst, laat je iets persoonlijks en kwetsbaars zien, waarin een ander zich kan herkennen. Louise Fresco is een van de weinigen die vanuit overzicht en positie een brug kunnen slaan tussen verschillende maatschappelijke domeinen zoals wetenschap, politiek, kunst en bedrijfsleven. Lateraal denken betekent in haar geval ook dóen. Want uiteindelijk, zegt ze, wil ze het debat opengooien en verandering Louise Fresco Louise Fresco is landbouwen voedseldeskundige, en hoogleraar aan de UvA. Haar aandachtsgebied: de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Ze bekleedt vele landelijke en internationale universitaire en bestuurlijke functies, is betrokken bij culturele en maatschappelijke initiatieven en schrijft naast wetenschappelijke publicaties, columns, literaire kritieken en romans. Recentelijk verscheen Hamburgers in het Paradijs, over voedsel en voeding, landbouw en het beheer van de aarde.

10 ervaring door Patrick Davidson VERFRISSEND Een groep mensen die precies weten wat ze willen. Mensen die er helemaal voor gaan en geen enkele angst kennen. Als adviseur kun je dat niet vaak genoeg tegenkomen. Tijdens de New Venture-businesscompetitie was het raak. Als Turner organiseerden we een coachingsdag voor innovatieve ondernemers. Het beeld dat ik tevoren van deze groep had, kwam overeen met bovenstaande. En dat werd bevestigd. Het werd een mooie dag, de insteek was dat ik met collega s en sleutelrelaties een groep talentvolle deelnemers mocht helpen. Achteraf bleken wij net zo veel te hebben genoten en geleerd als zij. De groep was een mooie mix van uiteenlopende talenten, drijfveren, wensen, dromen, denkwijzen en karakters. De een was al gestart, had prijzen gewonnen, de ander had zelfs subsidie in de wacht gesleept en weer een ander had het prijzengeld nodig om een prototype te financieren. Iedereen wist waarom hij deelnam en wat hij wilde bereiken. De belangrijkste vraag was: hoe? En dat herken ik als adviseur. Het is geen toeval dat 60% van de strategische doelstellingen in organisaties niet wordt behaald. Een idee alleen is niet genoeg. Terug naar die dag. Wat mij het meeste trof was de vanzelfsprekendheid waarmee de deelnemers elkaar hielpen. Was het immers geen competitie? Nee, niet in strikte zin. Het was geen zero-sum game met winnaars en verliezers. De groep zag het als een win-win. En mede daardoor ontstond er iets bijzonders. In de dagen na de sessie kreeg ik van deelnemers volop suggesties... voor de businessplannen van andere deelnemers! Dat zette me aan het denken. Hoe krijg je dat voor elkaar in werkomgevingen? Hoewel mensen in werkomgevingen toch niet echt elkaars concurrent zijn, is samenwerking niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl het zo logisch lijkt. En nu? Volgens mij is bepalend hoe je de dag begint. Het maakt uit of je de dag op je werkplek wilt overleven of dat je je bed uitstapt om de wereld te veroveren. De deelnemers aan New Venture zagen de dag vooraf reeds als winst. Je leert interessante mensen kennen (waaronder jezelf) en je krijgt feedback op je aanpak. Misschien win je zelfs een prijs: alles is extra en voegt iets toe aan je missie. Als we dat eens als motto zouden hanteren. Denken in kansen. Of verwar ik ondernemers met andere professionals? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Davidson

11 column Sociale druk is de oplossing De val van Lance Armstrong en het Usadarapport dat daaraan ten grondslag lag, veroorzaakten een verwoestende tornado die momenteel door de wielersport raast. De sport zit in een diepe crisis en heeft een nieuwe werkelijkheid nodig. En die komt er. Juist dankzij de tornado. Oud-renners en ploegleiders worden van allerlei malversaties uit het verleden beschuldigd. Artsen worden gelinkt aan dopingsystemen. Renners van nu worden weer in verband gebracht met die artsen. De befaamde oester staat open, maar het zijn geen parels die eruit komen. Doemdenkers zien hierin het failliet van de wielersport. Terwijl het juist een kans is. Zoals na een verzengende bosbrand nieuw loof de ruimte krijgt te ontluiken, zo zal na deze crisis in de wielersport een nieuwe orde aan de macht komen. De eerste voortekenen zijn er al. Op de golven van het bloedpaspoort is een jonge generatie renners opgestaan die anders tegen deze problematiek aankijkt. Profiel Richard Plugge (1969) is van huis uit journalist. Daarnaast reed hij jarenlang bij de amateurs wielerwedstrijden. Plugge was vanaf 1999 hoofdredacteur, eerst van het tijdschrift Fiets en vervolgens van Sportweek / NUsport. Hij schreef boeken over fietsen in de bergen met adviezen voor de sportieve fietser. De afgelopen jaren was hij tevens commentator bij wielerwedstrijden op Eurosport. In april 2012 stapte hij over naar de Rabobank Wielerploegen als manager communicatie. altijd volhield alleen te trainen met Ferrari. Hoe dan ook, de peerpressure in het peloton in die jaren zorgde ervoor dat Simeoni een outcast werd. De regels anno nu zijn niet anders dan in de jaren waarover het Usada-rapport gaat. Doping was toen verboden. Het is nog steeds verboden. Destijds gebeurde het op grote schaal. Door de bank genomen was 15% hardcore-user, 15% clean en de rest bewoog mee met de macht (de hardcore-users) en gebruikte doping, zij het mondjesmaat en ongestructureerd. Wat de crisis in de sport nu teweegbrengt, is dat de meebewegende massa begint te kiezen voor de cleane kant. Hun toekomst staat op het spel. De sociale druk op mannen die doping gebruiken wordt groter. En daarin schuilt de oplossing. In de nieuwe werkelijkheid van het peloton worden valsspelers door de medespelers geweerd. Richard Plugge van Rabobank Wielerploegen: crisis in wielersport is een kans In 2004 werd de ook niet ongeschonden Filippo Simeoni door Lance Armstrong voor het oog van de camera s tot de orde geroepen. De Italiaan, die zelf een dopingschorsing had uitgezeten, beweerde dat Armstrong via dopingarts Michele Ferrari ook aan de verboden middelen moest zitten. Daar waar Armstrong Richard Plugge Manager communicatie bij de Rabobank Wielerploegen

12 TurnAround is het magazine voor relaties van Turner. Wilt u reageren op de inhoud van dit nummer? Dat kan via turner.nl. Uw feedback is van harte welkom. Meer informatie over Turner vindt u op Tour de Turner: bestuurders & leiders ontmoeten elkaar op de fiets! Gelezen voor u Je hebt als bestuurders onderling toch andere gesprekken wanneer je allemaal aan het fietsen bent. Dat levert mooie gesprekken op, andere gesprekken dan je normaal hebt. Doorbreek de cirkel! Hoe managers onbewust verandering blokkeren Auteur: Arend Ardon Op vrijdag 28 september stapten gespreksstof. Zie bijna honderd enthousiaste voor een impressie van de dag. deelnemers op de fiets voor de vijfde editie van de Tour de Turner. Tijdens dit fietsevenement voor Turner-relaties zorgt de combinatie van ontmoeten en fietsen steeds De voorjaarseditie van de Tour de Turner vindt plaats op vrijdag 19 april Meld je aan via de Turner-website of stuur een voor boeiende en inspirerende aan Overtuiging en lef krijgen beton in beweging Turner_onderzoek_Ketenintegratie_Omslag.indd 1-2 Turner_onderzoek_Ketenintegratie_Omslag.indd 1-2 In samenwerking met Bouwend Nederland en Rijksuniversiteit Groningen heeft Turner onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor ketenintegratie in de bouw- en installatietechniek. Een doorbraak naar hogere klanttevredenheid en beter projectrendement is mogelijk. Dat kan als partijen meer overtuiging en lef tonen en hun samenwerking beter organiseren. Het ontwikkelde tienstappenplan geeft praktische handvatten om ketenintegratie echt werkend te krijgen. Het onderzoek is aan te vragen via Dit boek beschrijft hoe managers ondanks alle goede plannen en intenties vaak ZELF de grootste belemmering vormen voor Noodzaak doorbraak het realiseren van verandering. Weliswaar onbewust, maar toch. Ardon houdt Noodzaak een confronterende voor spiegel de e voor. Gelukkig geeft hij ook doorbraak in ketenin aanwijzingen voor het herkennen van zogenaamde hardnekkige situaties. En suggesties voor de manier waarop je ermee kunt omgaan. Met zijn adviezen kun je werken aan het vergroten van het rendement van je inspanningen Visie op innova en daarmee aan gebaseerd het succes van op er Visie een op beoogde innovatie verandering. in de keten gebaseerd op ervaringen uit d Succesvol veranderen begint niet bij een ander maar bij jezelf. Kijk voor de uitgebreide samenvatting op:

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Cases. Terug naar groei

Cases. Terug naar groei Cases Terug naar groei Inleiding Veel ondernemers worden vrijwel volledig door de dagelijkse praktijk in beslag genomen. Het gevolg: weinig tot geen tijd voor reflectie. De concurrent weet hierdoor geleidelijk

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Ondernemersdag multifunctionele landbouw

Ondernemersdag multifunctionele landbouw Ondernemersdag multifunctionele landbouw Nieuwe inzichten Nieuwe kansen Nieuwe business Some men see things as they are, and say, Why? We dream of things that never were, and say, Why not? De ondernemer

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47 Voorwoord Wie wil begrijpen hoe het Nederlandse zorgstelsel functioneert en op zoek gaat naar informatie, dreigt er al snel in te verdrinken. Waar te beginnen? Dat geldt ook voor de regels die op de zorg

Nadere informatie

Mediator Special. Brilliant Failures. Elke fout is een kans tot verbetering. Brilliant Failures. ook een kunst. Award Health?

Mediator Special. Brilliant Failures. Elke fout is een kans tot verbetering. Brilliant Failures. ook een kunst. Award Health? jaargang 24 september 2013 Mediator Special Brilliant Failures Elke fout is een kans tot verbetering 4 Mislukken is 10 Wie wint de eerste ook een kunst Brilliant Failures Award Health? Interview met de

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat?

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Wie ben ik Een willekeurige collega uit een andere sector Met dezelfde uitdaging en vraagstukken Met een persoonlijk verhaal Wil graag mijn ervaringen delen Overeenkomsten

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat?

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? Business Principles Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? De Business Principles zijn een nadere uitwerking van de kernwaarden en de strategische thema s. Samen met onze purpose, missie,

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement Trainingen & Coaching Leren met maximaal rendement Leren met maximaal rendement. Meetbare en beproefde trainingsaanpak voor beter resultaat. Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om het rendement van een

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Perpetuum Leiderschap Dialoog : Van Persoonlijk leiderschap naar Resultaatgericht Leiderschap

Perpetuum Leiderschap Dialoog : Van Persoonlijk leiderschap naar Resultaatgericht Leiderschap Perpetuum Leiderschap Dialoog : Van Persoonlijk leiderschap naar Resultaatgericht Leiderschap Op 19 november 2013 ontmoetten een 20-tal directeuren/eindbeslissers en jonge managers van uiteenlopende nationale

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals Keten- en netwerksamenwerking inrichten Handreiking voor ambtelijke professionals Voorwoord Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 dat artners+röpper,

Nadere informatie