Maatschappelijke stage zwerfafval. Gemeente Barneveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke stage zwerfafval. Gemeente Barneveld"

Transcriptie

1 Gemeente Barneveld Versie 27 september 2011 Doss. no Tilburg, 27 september 2011 Gemeente Barneveld Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat Postbus JH Tilburg Tel: Fax:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Leerwegen 4 3. Voorbeelden maatschappelijke stages zwerfafval GTplus leerweg Kader- en basisberoepsgerichte leerweg 6 4. Uitwerking voorbeelden maatschappelijke stages zwerfafval 7 5. Planning en aantal leerlingen 21 2

3 1. Inleiding Aanleiding Agentschap NL heeft in samenwerking met haar partners in het Impulsprogramma Zwerfafval besloten de aanpak van zwerfafval voort te zetten in het Focusprogramma Zwerfafval Doel van dit focusprogramma is dat Nederland daadwerkelijk schoner is en schoner wordt beleefd. In het kader van het Gebiedstraject Schoolomgevingen van het focusprogramma heeft de gemeente Barneveld ondersteuning gevraagd bij het koppelen van het onderwerp zwerfafval aan de maatschappelijke stage voor de eerste klassen van middelbare school De Meerwaarde. Maatschappelijke stage De Meerwaarde vindt het belangrijk dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en zo zelf ervaren hoe de samenleving draait. Jongeren leren het best hoe de maatschappij in elkaar zit, door er aan mee te doen. Het doel van maatschappelijke stage is tweeledig: - leren buiten de school; - een bijdrage leveren aan de samenleving. Binnen verschillende sectoren en leerwegen op De Meerwaarde maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Iedere leerling neemt gedurende de schoolperiode deel aan deze maatschappelijke activiteit. De Meerwaarde werkt bij de organisatie van deze maatschappelijke stage nauw samen met de Vrijwilligers Centrale Barneveld. De VCB heeft een goed beeld welke organisaties in de regio behoefte hebben aan vrijwilligers. In onderhavig rapport is in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de De Meerwaarde om de maatschappelijke groepsstage in de 1 e klas te verbinden aan het onderwerp zwerfafval. De belangrijkste doelstelling van deze stage gericht op zwerfafval is betrokkenheid bij en bewustwording van het milieu te stimuleren. Aanvullende doelstelling is de schone omgeving. 3

4 2. Leerwegen De Meerwaarde is een VMBO-school die opleidt naar werk, naar MBO en HBO. Er zijn 4 leerwegen te onderscheiden: - GTplus In deze leerweg kiezen leerlingen naast de algemene theoretische vakken één beroepsgericht vak. Na afronding is doorstroming mogelijk naar 4 havo of naar het MBO niveau 3/4. - Kaderberoepsgerichte leerweg De theoretische vakken worden gegeven op hetzelfde niveau als bij GTplus, maar met meer beroepsgerichte vakken. Na afronding is doorstroming mogelijk naar 4 havo of naar het MBO niveau 3/4. - Basisberoepsgerichte leerweg De theorievakken zijn minder zwaar dan bij GTplus en de kaderberoepsgerichte leerweg. Er worden nog meer beroepsgerichte vakken aangeboden. Na afronding is doorstroming mogelijk naar het MBO niveau 2. - Praktijkonderwijs Dit betreft branchegericht onderwijs. Na afronding is doorstroming mogelijk naar het MBO niveau 1. De maatschappelijke stage zwerfafval is bedoeld voor de 1 e klas van GTplus (4 klassen), Kaderberoepsgerichte leerweg (7 klassen) en Basisberoepsgerichte leerweg (7 klassen). Het is een groepsstage die één dagdeel in beslag dient te nemen (circa 4 uur). 4

5 3. Voorbeelden maatschappelijke stages zwerfafval In onderhavig hoofdstuk zijn, onderscheiden naar de theoriegerichte (GTplus) en naar de meer praktijkgerichte leerweg (kader- en basisberoepsgerichte leerweg) de maatschappelijke stages gekoppeld aan het onderwerp zwerfafval benoemd. In de keuze van de maatschappelijke stages is rekening gehouden met het type onderwijs. Bij de GTplus leerweg is gekozen voor een meer theoretische insteek en bij de kader- en beroepsgerichte leerweg voor een meer praktische insteek. 3.1 GTplus leerweg De GTplus leerweg is voornamelijk theoretisch onderwijs. 1. Zwerfafval winkelgebied opruimen en ondervragen publiek Opruimen van zwerfafval in winkelgebied en interviewen van winkelend publiek over zwerfafval. De stage begint met het opstellen van een 5-tal vragen over zwerfafval en eindigt met de verwerking van de antwoorden in enkele grafiekjes. De resultaten van de interviews worden gebruikt door de leerlingen die het persbureau als stage toegewezen hebben gekregen. 2. Zwerfafval winkelgebied opruimen en ondervragen winkeliers Opruimen van zwerfafval in winkelgebied en interviewen van winkeliers over zwerfafval. De stage begint met het opstellen van een 5-tal vragen over zwerfafval en eindigt met de verwerking van de antwoorden in enkele grafiekjes. De resultaten van de interviews worden gebruikt door de leerlingen die het persbureau als stage toegewezen hebben gekregen. 3. Zwerfafval winkelgebied opruimen en schrijven persbericht Leerlingen met journalistieke interesse ruimen zwerfafval op in winkelgebied en schrijven een persbericht over zwerfafval met daarin de resultaten van de diverse interviews die andere groepjes leerlingen hebben uitgevoerd. Samen met de gemeente verzorgen zij een persconferentie. Het persbureau verzorgt zelf de fotografie bij het artikel. 4. Zwerfafval opruimen en assisteren bij Scharrelvuildag Met groepjes basisschoolkinderen meelopen en zwerfafval in buurten en platsoenen opruimen. Ook het klaarmaken van de spullen, het meenemen en uitdelen van een verrassing behoort bij de taken. 5

6 3.2 Kader- en basisberoepsgerichte leerweg De kader- en beroepsgerichte leerweg is voornamelijk praktisch onderwijs 1. Zwerfafval wijk opruimen en posters ontwerpen Zwerfafval in een wijk opruimen en ontwerpen van posters over zwerfafval voor in het schoolgebouw en bij wijkplatforms. 2. Zwerfafval wijk opruimen en excursie milieustraat Zwerfafval in een wijk opruimen en kennismaking met afval op de milieustraat Otelaar. Uitleg over de werking van de milieustraat, de verschillende afvalstromen en de verwerkingsmethode van de afvalstromen. 3. Zwerfafval wijk opruimen en excursie gemeentewerf Zwerfafval in een wijk opruimen en kennismaking met de inzamelvoertuigen van afval op de gemeentewerf. Hieraan gekoppeld uitleg over de verdere uitvoerende werkzaamheden die de gemeente vanuit de werf uitvoert. 4. Zwerfafval wijk opruimen en inspectie speeltuin Zwerfafval in een wijk opruimen en meehelpen met inspecteren van een speeltuin. 5. Zwerfafval bermen opruimen en voorbereiden opschoondag Zwerfafval in bermen en snoeproutes opruimen en meehelpen met het klaarmaken van pakketten voor de landelijke opschoondag. 6. Zwerfafval bermen opruimen en excursie milieustraat Zwerfafval in bermen en snoeproutes opruimen en kennismaking met afval op de milieustraat Otelaar. Uitleg over de werking van de milieustraat, de verschillende afvalstromen en de verwerkingsmethode van de afvalstromen. 7. Zwerfafval bermen opruimen en excursie gemeentewerf Zwerfafval in bermen en snoeproutes opruimen en kennismaking met de inzamelvoertuigen van afval op de gemeentewerf. Hieraan gekoppeld uitleg over de verdere uitvoerende werkzaamheden die de gemeente vanuit de werf uitvoert. 8. Zwerfafval bermen opruimen en inspectie speeltuin Zwerfafval in bermen en snoeproutes opruimen en meehelpen met inspecteren van een speeltuin. 9. Zwerfafval opruimen op landgoed de Schaffelaar In overleg met het Geldersch landschap wordt zwerfafval op landgoed de Schaffelaar opgeruimd. 6

7 4. Uitwerking voorbeelden maatschappelijke stages zwerfafval Per voorbeeld van een maatschappelijke stage gekoppeld aan zwerfafval een overzicht weergegeven van mogelijke activiteiten, tijdsbesteding en benodigde middelen. 7

8 GTplus Zwerfafval winkelgebied opruimen en ondervragen publiek Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten. (15 minuten) Stap 2: in groepsverband (8 leerlingen) opstellen van een 10-tal vragen over zwerfafval die met winkelend publiek kunnen worden doorgenomen. (45 minuten) Stap 3: de winkelstraten in en met prikker en vuilniszak zwerfafval opruimen. (60 minuten) Stap 4: de winkelstraten in en in tweetallen winkelend publiek op straat ondervragen. (60 minuten). Doel is om erachter te komen of winkelend publiek zwerfafval in winkelstraten ervaart, of er voldoende afvalbakken in het centrum staan en of er ook echt gehandhaafd moet worden, etc. Stap 5: verwerken van de antwoorden in tabellen en grafieken (groepsverband). (60 minuten). Aantal leerlingen 8 Theoretisch Het winkelgebied van de gemeente Barneveld Kennis over zwerfafval en resultaten in tabellen en grafieken Verantwoordelijke: 1 dag Betrokken personen: prikkers, vuilniszakken, veiligheidshesjes, computer met printer om vragenlijsten te maken, pennen voor invullen vragenlijsten, computer voor verwerking vragenlijsten 8

9 GTplus Zwerfafval winkelgebied opruimen en ondervragen winkeliers Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten. (15 minuten) Stap 2: in groepsverband (8 leerlingen) opstellen van een 10-tal vragen over zwerfafval die met winkeliers kunnen worden doorgenomen. (45 minuten) Stap 3: de winkelstraten in en met prikker en vuilniszak zwerfafval opruimen. (60 minuten) Stap 4: de winkelstraten in en in tweetallen winkeliers ondervragen. (60 minuten). Doel is om vast te stellen of winkeliers last hebben van zwerfafval voor de winkel, er voldoende afvalbakken staan in de openbare ruimte, de winkelier een eigen afvalbak heeft en of gehandhaafd moet worden, etc. Stap 5: verwerken van de antwoorden in tabellen en grafieken (groepsverband). (60 minuten). (De resultaten van de interviews worden gebruikt door de leerlingen die het persbureau als stage toegewezen hebben gekregen.) Aantal leerlingen 8 Theoretisch Het winkelgebied van de gemeente Barneveld Kennis over zwerfafval en resultaten in tabellen en grafieken Betrokken personen: prikkers, vuilniszakken, veiligheidshesjes, computer met printer om vragenlijsten te maken, pennen voor invullen vragenlijsten, computer voor verwerking vragenlijsten 9

10 GTplus Zwerfafval winkelgebied opruimen en schrijven persbericht Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten. (15 minuten) Stap 2: de winkelstraten in en met prikker en vuilniszak zwerfafval opruimen. (60 minuten) Stap 3: de winkelstraten in op zoek naar mogelijkheden voor leuke foto s rondom het thema. (60 minuten) Aantal leerlingen 8 Stap 4: Het schrijven van een persbericht over zwerfafval in de winkelstraten. In het artikel worden de resultaten van de interviews van winkelend publiek en winkeliers opgenomen. Gezamenlijk met de gemeente wordt een persconferentie gegeven. (105 minuten) Theoretisch Het winkelgebied van de gemeente Barneveld Kennis over zwerfafval en persbericht- / conferentie Betrokken personen: prikkers, vuilniszakken, veiligheidshesjes, fototoestel, computer en resultaten interviews andere groepen 10

11 GTplus Zwerfafval opruimen en assisteren bij Scharrelvuildag Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten. (20 minuten) Stap 2: met groepjes basisschoolkinderen meelopen en zwerfafval in buurten en plantsoenen opruimen gedurende een ochtend. Ook het klaarmaken van de spullen, het meenemen en uitdelen van een verrassing hoort bij de taken. (220 minuten) Aantal leerlingen 8 In principe is het mogelijk dat hieraan meer kinderen kunnen meedoen, afhankelijk van het aantal scholen dat zich opgeeft. Buurten/ plantsoenen en basisschool Theoretisch Kennis over zwerfafval en helpen basisschoolkinderen Betrokken personen: Leerkrachten basisschool 4 uur 1 persoon prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 11

12 Beroeps zwerfafval wijk opruimen en posters ontwerpen Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten, postermateriaal Nederland Schoon doornemen.(30 minuten) Aantal leerlingen 8 Stap 2: leerlingen gaan de wijk in om ideeën op te doen voor de poster en foto s te maken die ze eventueel in het ontwerp kunnen gebruiken. Het zwerfafval dat ze aantreffen wordt geprikt. (120 minuten) Stap 3: met behulp van een computer wordt een ontwerp gemaakt. (90 minuten) De posters worden op school opgehangen, maar ook verspreid door de gemeente (o.a. via wijkplatforms) in de week van Nederland Schoon. Praktisch School en directe omgeving Kennis over zwerfafval en poster Betrokken personen: fototoestel, prikkers, vuilniszakken, veiligheidshesjes, computer, voorbeeldmateriaal 12

13 Beroeps Zwerfafval wijk opruimen en bezoek milieustraat activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten.(15 minuten) Stap 2: leerlingen gaan in een wijk zwerfafval prikken. (120 minuten) Aantal leerlingen 2 groepen van 12 Stap 2: leerlingen vertrekken per fiets naar de milieustraat. Ontvangst door twee medewerkers die een rondleiding geven over de milieustraat en uitleg geven over de verwerking van de verschillende afvalstromen. (105 minuten). Praktisch Woonwijk en milieustraat Kennis over zwerfafval en functioneren milieustraat Betrokken personen: Medewerker milieustraat 6 uur 2 personen prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 13

14 Beroeps Zwerfafval wijk opruimen en bezoek gemeentewerf activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten.(15 minuten) Stap 2: leerlingen gaan in een woonwijk zwerfafval prikken. (120 minuten) Aantal leerlingen 2 groepen van 12 Stap 3: leerlingen vertrekken per fiets naar de gemeentewerf. Ontvangst door twee medewerkers die een rondleiding geven op de gemeentewerf en in de garages. Uitleg wordt gegeven over de inzamel-, veeg- en rioolvoertuigen. (105 minuten). Praktisch Woonwijk en gemeentewerf Kennis over zwerfafval en functioneren werf en voertuigen Betrokken personen: Medewerker gemeentewerf 6 uur 2 personen prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 14

15 Beroeps Zwerfafval wijk opruimen en inspectie speeltuin activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten.(15 minuten) Stap 2: leerlingen gaan in een woonwijk zwerfafval prikken. (120 minuten) Aantal leerlingen 8 Stap 3: leerlingen vertrekken per fiets naar een speeltuin. Samen met de gemeentelijke inspecteurs gaan ze de speeltuin inspecteren. (105 minuten). Praktisch Speeltuin ergens in de gemeente Kennis over zwerfafval en veiligheid speeltuinen Betrokken personen: Gemeentelijk inspecteur 2 uur 2 personen prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 15

16 Beroeps Zwerfafval bermen opruimen en voorbereiden opschoondag Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten. (15 minuten) Stap 2: op een vrijdagochtend of middag starten met het schoonmaken van bermen / snoeproutes met prikker en vuilniszak en op kaart aangeven. (120 minuten) Stap 3: op de gemeentewerf meehelpen om de pakketten voor de landelijke opschoondag klaar te leggen. (105 minuten) Aantal leerlingen 8 Snoeproutes/ bermen en gemeentewerf Praktisch Kennis over zwerfafval en organisatie opschoondag Verantwoordelijke: 1 dag Betrokken personen: Medewerker opschoondag 2 uur 1 persoon prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 16

17 Beroeps Zwerfafval bermen opruimen en bezoek milieustraat Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten. (15 minuten) Stap 2: op een vrijdagochtend of middag starten met het schoonmaken van bermen / snoeproutes met prikker en vuilniszak en op kaart aangeven. (120 minuten) Aantal leerlingen 2 groepen van 12 Stap 3: leerlingen vertrekken per fiets naar de milieustraat. Ontvangst door twee medewerkers die een rondleiding geven over de milieustraat en uitleg geven over de verwerking van de verschillende afvalstromen. (105 minuten). Snoeproutes/ bermen en milieustraat Praktisch Kennis over zwerfafval en functioneren milieustraat Betrokken personen: Medewerker milieustraat 6 uur 2 personen prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 17

18 Beroeps Zwerfafval bermen opruimen en bezoek gemeentewerf Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten.(15 minuten) Stap 2: op een vrijdagochtend of middag starten met het schoonmaken van bermen / snoeproutes met prikker en vuilniszak en op kaart aangeven. (120 minuten) Aantal leerlingen 2 groepen van 12 Stap 3: leerlingen vertrekken per fiets naar de gemeentewerf. Ontvangst door twee medewerkers die een rondleiding geven op de gemeentewerf en in de garages. Uitleg wordt gegeven over de inzamel-, veeg- en rioolvoertuigen. (105 minuten). Snoeproutes/ bermen en gemeentewerf Praktisch Kennis over zwerfafval en functioneren werf en voertuigen Betrokken personen: Medewerker gemeentewerf 6 uur 2 personen prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 18

19 Beroeps Zwerfafval bermen opruimen en inspectie speeltuin Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten.(15 minuten) Stap 2: op een vrijdagochtend of middag starten met het schoonmaken van bermen / snoeproutes met prikker en vuilniszak en op kaart aangeven. (120 minuten) Aantal leerlingen 8 Stap 3: leerlingen vertrekken per fiets naar een speeltuin. Samen met de gemeentelijke inspecteurs gaan ze de speeltuin inspecteren. (105 minuten). Praktisch Speeltuin ergens in de gemeente Kennis over zwerfafval en veiligheid speeltuinen Betrokken personen: Gemeentelijk inspecteur 2 uur 2 personen prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 19

20 Beroeps Zwerfafval opruimen op landgoed de Schaffelaar Activiteit Stap 1: introductie en uitleg van de activiteiten.(15 minuten) Stap 2: op een vrijdagochtend of middag starten met het opruimen van zwerfafval op landgoed de Schaffelaar. (205 minuten) Aantal leerlingen 8 Praktisch Landgoed de Schaffelaar Kennis over zwerfafval in de natuur Betrokken personen: Medewerker Geldersch landschap 4 uur 1 persoon prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes 20

21 5. Planning en aantal leerlingen De maatschappelijke stages vinden plaats in het voorjaar en najaar. Voor de theoretische leerweg Gtplus worden 4 groepjes samengesteld van elk 8 leerlingen en voor de beroepsgerichte leerweg 4 groepjes van 8 leerlingen en 10 groepjes van elk 12 leerlingen. Gtplus aantal leerlingen 1. zwerfafval winkelgebied opruimen en ondervragen publiek 8 2. zwerfafval winkelgebied opruimen en ondervragen winkeliers 8 3. zwerfafval winkelgebied opruimen en schrijven persbericht 8 4. zwerfafval opruimen en assisteren bij Scharrelvuildag 8 totaal 32 Beroeps aantal leerlingen 1. zwerfafval wijk opruimen en posters ontwerpen 24 2 groepen van zwerfafval wijk opruimen en bezoek milieustraat 24 2 groepen van zwerfafval wijk opruimen en bezoek gemeentewerf 24 2 groepen van zwerfafval wijk opruimen en inspectie speeltuin 8 5. zwerfafval bermen opruimen en voorbereiden opschoondag 8 6. zwerfafval bermen opruimen en bezoek milieustraat 24 2 groepen van zwerfafval bermen opruimen en bezoek gemeentewerf 24 2 groepen van zwerfafval bermen opruimen en inspectie speeltuin 8 9. zwerfafval opruimen op landgoed de Schaffelaar 8 totaal

Zwerfafval. Projecten waaier Gemeente Kollumerland c.a.

Zwerfafval. Projecten waaier Gemeente Kollumerland c.a. Zwerfafval Projecten waaier Gemeente Kollumerland c.a. Inleiding Met deze projectwaaier kunt u eenvoudig projecten uitzoeken voor leerlingen in het kader van het thema zwerfafval, bijvoorbeeld als invulling

Nadere informatie

Maatwerkplan scholen in De Bunders. Gemeente Veghel

Maatwerkplan scholen in De Bunders. Gemeente Veghel Gemeente Veghel Doss. no. 11147 Tilburg, september 2011 Gemeente Veghel Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: info@bureaumw.com

Nadere informatie

Maatwerkplan Gemeente Oosterhout Gebiedstraject schoolomgeving Agentschap NL

Maatwerkplan Gemeente Oosterhout Gebiedstraject schoolomgeving Agentschap NL Maatwerkplan Gemeente Oosterhout Gebiedstraject schoolomgeving Agentschap NL April 2011 Project: P355-01 Kenmerk: 2011219 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Landelijke Opschoondag... 3 3. Informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Aanpak participatie zwerfafval Gemeente Geldermalsen Omgevingsdienst Rivierenland

Aanpak participatie zwerfafval Gemeente Geldermalsen Omgevingsdienst Rivierenland Aanpak participatie zwerfafval Gemeente Geldermalsen Omgevingsdienst Rivierenland datum 28 augustus 2013 aan Jack Meering Omgevingsdienst Rivierenland / Gemeente Geldermalsen van Brenda Boerema Ingenieursbureau

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Zicht op zwerfafval Maatschappelijke Stage

Zicht op zwerfafval Maatschappelijke Stage Zicht op zwerfafval Maatschappelijke Stage 1 Inhoudsopgave Inleiding Aanbod Doelgroep Opbouw van de Maatschappelijke Stage Randvoorwaarden Organisatie Kosten Informatievoorziening Opdrachten voor de leerlingen

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA ZWERFAFVAL

UITVOERINGSPROGRAMMA ZWERFAFVAL UITVOERINGSPROGRAMMA ZWERFAFVAL 2011-2013 Inleiding In 2009 heeft adviesbureau DHV in opdracht van de gemeente een nulmeting gedaan naar zwerfafval in de gemeente Teylingen. Aan de hand van deze nulmeting

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst datum 28 augustus 2013 aan Ine Heesink Gemeente Bronckhorst van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Aflevering 4: Diploma s uit je eigen land. Wat kun je ermee?

Aflevering 4: Diploma s uit je eigen land. Wat kun je ermee? Aflevering 4: Diploma s uit je eigen land. Wat kun je ermee? Vragen vooraf: Heb je diploma s? Kun je die diploma s in Nederland gebruiken? Heb je wel eens stage gelopen? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud:

Nadere informatie

Inleiding Bevorderingsnormen. Bevorderingsnormen. Cijfernormen. Competentienormen

Inleiding Bevorderingsnormen. Bevorderingsnormen. Cijfernormen. Competentienormen Inleiding Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen De bevorderingsnorm bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel betreft de cijfernorm en het tweede deel is de competentienorm. Op de cijfernorm wordt een

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Opdracht 1, module 4, les 2 Tijdens hun puberteit maken kinderen verschillende veranderingen door en moeten zij keuzes maken die belangrijk zijn voor hun toekomst. Daarbij hebben

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick.

Ieder voortgezet onderwijs begint met de basisvorming van één of twee jaar. www.rythoviuscollege.nl www.piusxcollege.nl www.sondervick. Hoe steekt het huidige voortgezet onderwijs in elkaar? VMBO: HAVO: VWO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Na de basisschool

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

Deze handleiding is onderdeel van de regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland.

Deze handleiding is onderdeel van de regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland. Deze handleiding is onderdeel van de regionale zwerfafvalproject Schoon Zeeland. Samengesteld door het Kernteam Scholen in samenwerking met Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. De lessuggesties

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen:

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen: Recreatieschap Spaarnwoude AB 14-12-2011 Agendapunt 11 voorbereiding Maatschappelijke Stagese BIJLAGE Intentieovereenkomst Deelnemende partijen: Recreatieschap Spaarnwoude Recreatie Noord-Holland Caland

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag AMS: de basis voor succes! informatie dagen: HAVO HAVOplus VMBO. Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 23 maandag jan. 24 dinsdag jan. Let op! Start: 19.30 uur

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

HGL binnen Groenhorst op naar HGL 2.0. Werkconferentie AOC-Raad Meppel, 14 november

HGL binnen Groenhorst op naar HGL 2.0. Werkconferentie AOC-Raad Meppel, 14 november HGL binnen Groenhorst op naar HGL 2.0 Werkconferentie AOC-Raad Meppel, 14 november Doel presentatie Informeren over stand van zaken Waar wordt HGL uitgevoerd Voor wie is de leerweg bedoeld Hoe ziet de

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u.

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. INFORMATIE AVONDEN: woensdag donderdag Let op! Start: 19.30 u. HAVO HAVOplus Voor een bijzondere invulling van het onderwijs. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoud van de leskist

Inhoudsopgave. Inhoud van de leskist Inhoudsopgave Inhoud van de leskist... Inleiding... Leerdoelen... Opbouw van de les 1. Voorbereiding voor de leerkracht... 2. Introductie Brief van de jutter... 3. Veldwerk in de schoolomgeving Afval jutten...

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? ' Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond

Nadere informatie

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!

wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! wellantcollege ll De Gemengde Leerweg De theoretische met een praktische inslag. Een succesvolle route! Ben jij dit? Ik kan de theoretische aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond eten, natuur,

Nadere informatie

Portfolio lesmateriaal Basisonderwijs Zwerfafval

Portfolio lesmateriaal Basisonderwijs Zwerfafval Portfolio lesmateriaal Basisonderwijs Zwerfafval Deze portfolio is in 2014 samengesteld door de werkgroep Zwerfafval van het Netwerk NME Diensten. In deze werkgroep zitten 24 NME centra die landelijk samenwerken

Nadere informatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie handleiding 1. Inleiding www.twentezonderafval.nl is een website voor groep 1 tot en met 8 over het gescheiden inzamelen van afval in Twente. Op deze website ontdekken de leerlingen hoe ze hun afval zoveel

Nadere informatie

ISG Arcus.inaxion.nl VMBO g: www gevin Vorm

ISG Arcus.inaxion.nl VMBO g: www gevin Vorm ISG Arcus VMBO Algemeen In deze folder maak je kennis met het vmbo op ISG Arcus. Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. Het is een voorbereiding op het mbo. Dit betekent niet alleen

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 4 februari 2014 19.30 21.00 uur Programma De komende maanden in leerjaar 2 Activiteiten loopbaanoriëntatie Advies / determinatie / leerwegen Intersectoraal programma

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere datum 26 augustus 2013 aan Herman Gabriël Gemeente Almere van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer 234226.37

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Binnenkort krijgt uw groep een praktische verkeersles op het Verkeersplein van Veilig Verkeer Nederland en Shell. Om te zorgen dat uw leerlingen optimaal

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar INLEIDING 2 Beste leerkracht U plant een buurtboostactie met de kinderen van uw klas. Deze actie wil: kinderen bewust laten worden van wat er in de buurt speelt

Nadere informatie

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014 Leerjaar 2 Ouderavond 16 september 2014 Doel van deze avond Informatie over: Niveaubepaling (hoe en waarom?) De leerwegen VMBO MBO + Contact mentor Waarom niveaubepaling? Klas 1 en 2 kunnen nog heterogeen(gemixt)

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 Inleiding Deze brochure gaat over de vestiging in Gennep, een school die respect en duidelijk heid hoog in het vaandel

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT 2016 Thema: beroepspraktijkoriëntatie Beroepspraktijkoriëntatie Verschillende vormen van beroepspraktijkoriëntatie bij het Markland College Oudenbosch. Belang voor onderwijs

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 14 januari 2016 19.30 21.00 uur Programma: LOB in leerjaar 2 BKGT en Maatschappelijke Stage (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie leerwegen + promotienormen

Nadere informatie

Evaluatie campagne Nederland Schoon

Evaluatie campagne Nederland Schoon Evaluatie campagne Nederland Schoon Agenda Inleiding Effecten campagne Kauwgom en peuken Bekendheid, waardering van de campagne-uitingen Effectiviteit uitingen: AdEval -analyse Inleiding Wat hebben we

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Koningsspelen Vanuit het personeel. donderdag 6 april 2017 theoretisch verkeersexamen groep 7

Nieuwsbrief. April Koningsspelen Vanuit het personeel. donderdag 6 april 2017 theoretisch verkeersexamen groep 7 In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief April 2017 Voor op de kalender Koningsspelen Vanuit het personeel Trakteren Pasen Oud papier Sportdagen De Willibrordusschool in actie voor Voor op de kalender donderdag

Nadere informatie

Beste leerling, Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Beste leerling, Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet Onderwijs. De school waar je samen leert en je thuis voelt!

Informatieavond Voortgezet Onderwijs. De school waar je samen leert en je thuis voelt! Informatieavond Voortgezet Onderwijs De school waar je samen leert en je thuis voelt! schoolverlaterprocedure okt./nov. oktober november maart informatie over de procedure voorlichtingsavond over - opbouw

Nadere informatie

Aanpak voor schone centrumgebieden

Aanpak voor schone centrumgebieden Aanpak voor schone centrumgebieden Maatregelen om tot een schoner gebied te komen Versie: 19-12-2016 Sligro NederlandSchoon in vogelvlucht Een snelle kennismaking 2 Centrumgebieden Achtergrond en

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Doe-opdrachten Aan de slag met afval. Groep 7-8

Doe-opdrachten Aan de slag met afval. Groep 7-8 Doe-opdrachten Aan de slag met afval Groep 7-8 > Inleiding Onderdeel van de lesmodule Aan de slag met afval zijn drie doe-opdrachten die erop zijn gericht om de thema s zwerfafval en afval scheiden, in

Nadere informatie

mbo dierverzorging Waak over het welzijn van dieren

mbo dierverzorging Waak over het welzijn van dieren mbo dierverzorging 2014 2015 Waak over het welzijn van dieren mbo dierverzorging Dieren verdienen jouw zorg Vind jij dieren al je hele leven geweldig? Dan is er goed nieuws! Met de opleiding Dierverzorging

Nadere informatie

Doe-opdrachten Aan de slag met afval. Groep 1-2-3

Doe-opdrachten Aan de slag met afval. Groep 1-2-3 Doe-opdrachten Aan de slag met afval Groep 1-2-3 > Inleiding Onderdeel van de lesmodule Aan de slag met afval zijn drie doe-opdrachten die erop zijn gericht om de thema s zwerfafval en afval scheiden,

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen:

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen: Intentieovereenkomst Deelnemende partijen: Recreatieschap Geestmerambacht Recreatie Noord-Holland Clusius College Alkmaar Verklaring van functies Stagecoördinator: Centraal aanspreekpunt binnen RNH van

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 2 Quiz Nodig: de kaartjes

Nadere informatie

mbo styling & design Geef je carrière vorm

mbo styling & design Geef je carrière vorm mbo styling & design 2017 2018 Geef je carrière vorm mbo styling & design Ben jij in vorm? Jij bent één van die bijzondere mensen die overal een kans zien om het leven letterlijk mooier te maken. Voor

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Voorlichtingsavond VMBO klas 2. (Theoretische leerweg)

Voorlichtingsavond VMBO klas 2. (Theoretische leerweg) Voorlichtingsavond VMBO klas 2 (Theoretische leerweg) De leerwegen: Basisberoepsgerichte leerweg (Blw) Kaderberoepsgerichte leerweg (Klw) Theoretische leerweg (Tlw) Gemengde leerweg (Glw) Prognose voor

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Schoner Nederland. Handhaven in de praktijk Winkelgebieden. Samen werken aan een. impulsprogramma zwerfafval

Schoner Nederland. Handhaven in de praktijk Winkelgebieden. Samen werken aan een.  impulsprogramma zwerfafval Samen werken aan een Schoner Nederland impulsprogramma zwerfafval Handhaven in de praktijk Winkelgebieden In centrumwinkelgebieden en wijkwinkelcentra is de vervuilingsgraad doorgaans hoog. En dat terwijl

Nadere informatie