ActiZ november 2014 februari 2015 Trainer ééndaagse tastingsessie Interne Communicatie bij Verandering (4 edities)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ActiZ november 2014 februari 2015 Trainer ééndaagse tastingsessie Interne Communicatie bij Verandering (4 edities)"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Kick Klein Nijmegen-Lent (06) LinkedIn Twitter BLOG Opdrachtgevers (een selectie) ActiZ november 2014 februari 2015 Trainer ééndaagse tastingsessie Interne Communicatie bij Verandering (4 edities) Rijkswaterstaat heden Scrummaster medewerkersdag 2015 Senior communicatieadviseur Interne Communicatie a.i. Rijkswaterstaat Noord- Nederland (mei 2014 heden); Senior communicatieadviseur ad interim organisatieverandering Rijkswaterstaat (mei 2012 september 2014); Advisering Bestuurslid en Hoofd Ingenieur Directeur organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (voorheen drie verschillende organisatieonderdelen: Waterdienst Lelystad Dienst Verkeer en Scheepvaart Delft AgentschapNL/Infomil Utrecht en Den Haag); Communicatieadviseur transitieproces & co-ontwerper transitietraject Organisator, ontwerper en facilitator van (large scale) bijeenkomsten in het kader van kennisuitwisseling, cultuurontwikkeling & verbinding. De bijeenkomsten zijn gericht op de primaire interne stakeholders directieteamleden, managers en medewerkers. Hands-on uitvoering van de communicatie: tekstredactie & opmaak van een digitale nieuwsbrief (1x per 2 weken), powerpointpresentaties, prezi s, checklistst, printbare communicatiemiddelen. Thuiszorg West-Brabant (TWB) 2013 adviesopdracht Adviesnotitie over de communicatiestructuur passend bij de nieuwe organisatiestructuur Gemeente Nijmegen, Adviescommissie JMG 2013 adviesopdracht Adviesnotitie over profilering t.a.v. de gemeente en vertegenwoordigde doelgroepen, inclusief communicatieplan.

2 Zorgpartners Midden-Holland Communicatie & interim procesmanagement visietraject en verandertraject; Ondersteuning van het centrale bureau, de 17 zorglocaties en het WMO-bedrijf bij het ontwikkelen van een eigentijdse visie en de interne uitrol en implementatie van de veranderingen; Advisering RvB; Ondersteunen voorzitter Raad van Bestuur, o.a. schrijven column personeelsblad, ontwerpen, sparring en coaching bij presentaties voor Raad van Commissarissen; Communicatieadvies en ondersteuning bij nieuwbouwproject Prinsenhof Gouda (o.a. ontwikkelen projectcommunicatiemiddelen: project-website en project-nieuwsbrief. Mw. Klein is een prettige persoon om mee te werken: Kritisch, niet met alle winden meewaaiend, feedback gevend, sturend en (bege)leidend in het proces. Locatiemanager Zorgpartners Midden-Holland In het jaar 2010 en 2011 heeft mw. K. Klein van Kaliber Communicatieprojecten ondersteuning geboden aan onze organisatie in de vorm van begeleiding bij het implementeren van een visietraject. De samenwerking met mw. Klein is bijzonder prettig verlopen. Inspirerend en vriendelijk in presentaties voor de groep. Daarnaast is ze goed in staat om te schakelen tussen de verschillende doelgroepen en belangen. Locatiemanager Zorgpartners Midden-Holland De Friese Wouden Advisering Raad van Bestuur; Opstellen communicatieadvies en uitwerken Plan van Aanpak rond fusietraject en identiteitstontwikkeling; Kernwaardentraject, oa organiseren en faciliteren visiedagen MT en Open Space bijeenkomsten medewerkers; Professionalisering van de communicatieafdeling; Coaching/sparring teamleider communicatieafdeling; Hands-on ondersteuning van de communicatieafdeling bij diverse interne communicatieactiviteiten. Kick is an inspiring personality with a open and fresh view on issues/challenges and has the ability to complete projects. She's pleasant to work with and provides lots of positive energy. Arjan Tonnis, manager facilities De Friese Wouden Kick is een ervaren en betrokken communicatie adviseur. Door haar creativiteit weet ze op een vernieuwende manier veranderingen in cultuur en denkwijze te realiseren. Titia Woudwijk, communicatieadviseur De Friese Wouden UMC St Radboud & Universitair Longcentrum Dekkerswald (ULCD) 2009 Communicatieve ondersteuning van het overgangstraject van ULCD naar Universitair

3 Centrum voor Chronische Ziekten (UCCZ): Communicatieadvies rond herpositionering en -profilering van het UCCZ; Professionalisering en uitvoering digitale nieuwsbrieven; Ontwikkeling en oplevering nieuwe website en tijdelijke huisstijl; Organisatie/coördinatie van en communicatie rond vier evenementen: Open Dag, symposium voor huisartsen, relatiedag met mini-symposium, openingshandeling en diner voor speciale genodigden, medewerkersfeest; Overige interne ondersteuning en advies op het gebied van communicatie. Universiteit Utrecht, directie ICT 2009 Communicatieadvies en uitvoering rond de introductie van het beleidsplan ICT in de organisatie Specialismen Mijn ervaring ligt in het opereren in een dynamisch politiek krachtenveld. Mijn opdrachtgevers zijn organisaties in de publieke dienstverlening: zorg & welzijn, onderwijs, (semi)overheid. Hoewel ik van alle communicatiemarkten thuis ben, heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in communicatie bij ingrijpende veranderingen. Ik heb brede ervaring met (organisatie)verandertrajecten, fusietrajecten en identiteitsontwikkeltrajecten, als trajectontwerper, procesmanager en communicatiedviseur. Ik heb een bovengemiddelde kennis van organisatieontwikkeling, HRM en ICT en bevind mij steeds meer op het snijvlak tussen communicatie en organisatie. Ik noem mijzelf om die reden ook wel eens organisatieontwikkelaar. Een bijzondere vaardigheid hierbij is het adviseren over of nog liever het ontwerpen, organiseren en faciliteren van dialoog voor kleine en grote groepen, bijvoorbeeld door middel van interactieve bijeenkomsten. Ik noem als voorbeeld de methodiek Open Space (voor groepen van 40 tot 250 personen), deze heb ik onder meer gefaciliteerd bij ZorgaanBod, De Friese Wouden, ZorgpleinNoord, Transvorm, GGNet, HDtt, Communicatieadviseurs Nederland (eigen event), Communicatiewinkel, verpleeghuizen Bloemendaal en De Riethoek Gouda, provincie & gemeenten Drenthe, Rijkswaterstaat. Ik ben sinds de introductie van LinkedIn actief op Sociale Media. Daar kwamen later onder andere Twitter, Foursquare, Prezi, Wordpress (ik heb 2 BLOGs) en recentelijk Pinterest bij in actieve zin en meer passief ben ik aanwezig op op Google+ en Facebook. Ik houd de ontwikkelingen In SocMed-land goed bij. In 2011 heb ik een intensieve SocMed training gevolgd voor strategieontwikkeling. Ik beheers nu zowel de strategische als operationele inzet van Sociale Media en hoe je deze combineert met traditionele communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld een website of relatiemagazine. Door mijn grote creativiteit ben ik zeer bekwaam in conceptontwikkeling. Ik bezit uitstekende schrijfvaardigheden en kennis van grafische vormgeving.

4 Werkervaring (overzicht vanaf 1991) periode werkgever functie heden Kaliber Communicatieprojecten Eigenaar & Senior Communicatieadviseur mei-nov 2007 HDtt Senior Communicatieadviseur Communicatieadviesbureau ZorgaanBod Projectleider / Communicatieadviseur Transferpunt Zorg Aan Bod Teammanager (2 bureaus, 8 medewerkers) / Communicatieadviseur B-to-B 1998 (6 mnd.) Transferpunt Zorg Aan Bod Transferconsulent TSO ZorgMatch Consultant BerGen Consult/SPAR Intercedente Melkert-II banen Pido Promotie Evenementenorganisatie Evenementenbureau Niet gewerkt i.v.m. ouderschap Optima Forma, Grafisch Ontwerpburo DTP-er Overige werkervaring (in dienstverband) periode: mei - november 2007 werkgever: HDtt Communicatieadviesbureau functie: Communicatieadviseur In 2008 heb ik een halfjaarcontract gehad bij het communicatieadviesbureau HDtt. De verschillende communicatieopdrachten voerde ik veelal zelfstandig uit. Opdrachtgevers waren o.a. de gemeente Nijmegen (organisatie, coördinatie en communicatie rond de Week van de Vooruitgang), Stichting De Nijmeegse Meerwaarde (schrijven van het strategisch communicatieplan , conceptontwikkeling publiciteitscampagne) en Thuiszorg De Friese Wouden. periode: januari januari 2007 werkgever: ZorgaanBod functie: Senior Projectleider / Senior Communicatieadviseur Als communicatieadviseur en projectleider was ik budgetverantwoordelijke voor alle mij toevertrouwde of zelfstandig ontwikkelde projecten. Het managen van de projecten en zorgdragen voor de uitvoering daarvan was een essentieel onderdeel van mijn werkzaamheden. Ik was bij deze werkgever diegene die 'waakte' over de interne en externe communicatie.

5 Op het communicatievlak zorgde ik voor de olie in de motor. Daarbij werd van mij verwacht dat ik gevraagd en ongevraagd advies uitbracht. Die taak lag mij uitstekend. Kick is een punctuele en creatieve communicatie-adviseur, die in onze samenwerking fungeerde als een bindende factor en een stimulerende katalysator om het zorg-/communicatienetwerk van ZorgaanBod gaande te houden. Fijn, betrouwbaar en professionele vrouw om mee samen te werken. Anita Frantzen-Gilvert, PR & Communicatiemanager De Gelderse Roos (nu: Propersona) Mijn laatste directeur zegt over mij: Kick is te omschrijven als een loyale medewerkster die recht voor haar raap is en tegelijkertijd eerlijk en betrouwbaar. Ze is getalenteerd op veel vlakken, of het nu gaat om het analyseren van communicatieknelpunten, het bedenken van nieuwe projecten, het organiseren van publieksevenementen, het schrijven van communicatieplannen, beleidsstukken of artikelen, de zorg voor PR-uitingen, of het begeleiden van een netwerk, dat wat ze aanpakt voert ze voor de volle 100 % en tot ieders tevredenheid uit. Ook projectmatig werken en resultaatgerichtheid zijn voor haar bekende terreinen. Haar humor is te omschrijven als scherp en verfrissend. Daarnaast is ze zeer flexibel, toont grote inzet en is soms ook een tikkeltje eigenzinnig. Communicatie (een selectie van activiteiten en ervaringen) Interne communicatie: - stroomlijnen en verbeteren interne communicatie - projectleider CRM automatiseringstraject, opzetten en redigeren interne CRMnieuwsbrief - ervaringsdeskundige & communicatieadviseur rond implementatie van organisatieveranderings- en HRM-trajecten zoals Investor in People, Resultaatgericht Management, ontwikkeling competentieprofielen, POP-gesprekken - Open Space procesbegeleider Concerncommunicatie: - analyseren en formuleren extern communicatiebeleid - gevraagd en ongevraagd adviseren van het managementteam over de communicatie bij strategische kwesties - huisstijlontwikkeling- en bewaking - met uitzondering van de vormgeving, alle voorkomende werkzaamheden rond het plaatsen van (corporate) advertenties (boodschap, creatieve concept, media-inkoop, traffic) - ontwikkelen van een nieuwe website, webmaster - schrijven en/of redigeren van de communicatie-uitingen van de organisatie (nieuwsbrieven, projectinformatie, marketing, jaarverslag, en dergelijke) Projecten: Regionale Imagocampagne

6 - ontwikkelen van imagomateriaal t.b.v. de doelgroep jongeren/schoolverlaters - opzetten expertkringen en afstemmen van ideeën - instructie vormgever en beoordelen vormgevingsconcepten - uitzetten campagne Jaarlijkse informatie- & banenmarkten in Arnhem, Nijmegen, Tiel en Doetinchem - conceptontwikkeling en -uitvoering van A tot Z - samenstellen communicatiemiddelenmix & inkoop - instructie vormgever en beoordelen vormgevingsconcepten - schrijven persberichten - onderhouden van contacten met alle betrokken partijen, waaronder pers en deelnemers - verstrekken van informatie, o.a. woordvoering bij radio-interviews Promotieteam zorg - arbeidsmarktcommunicatie voor werving promotieteamleden - informeren van basisscholen - instructie vormgever en beoordelen vormgevingsconcepten Facilitator Open Space bijeenkomsten en creatieve sessies: ZorgaanBod, De Friese Wouden, ZorgpleinNoord, Transvorm, GGNet, HDtt, Communicatieadviseurs Nederland (eigen productie), Communicatiewinkel, Verpleeghuis Bloemendaal en De Riethoek Gouda, Zorgcentrum Souburgh Waddinxveen Leidinggeven Als teammanager stuurde ik de consulenten en de secretariaatsmedewerkers op de twee transferpunten van ZorgaanBod aan. Als senior projectleider had ik een coördinerende en sturende rol t.o.v. mijn directe collega's (meewerkend voorman). Ik maak graag resultaatgerichte afspraken waarbij het wederzijds vastleggen van verantwoordelijkheden en de benodigde randvoorwaarden essentiële onderdelen zijn. Ik geloof in zelfstandigheid en het geven van vertrouwen. Ik ben geen leidinggevende die meekijkt over schouders. Liever coach ik mijn collega s naar een zelfsturende houding en ondersteun ze bij de ontwikkeling hiervan. Opleidingen en trainingen : HBO Nieuwe Lerarenopleiding, Interstudie Nijmegen, 2de graads Ned & Eng 1994: Restart: Arbeidsmarktheroriëntatietraject voor Hoger Opgeleiden Trajectonderdelen: self-assessment (persoonskenmerken, capaciteiten, sterkte/zwakte-analyse), arbeidsmarktanalyse (bedrijfsstructuur-/cultuur, sectoren en branches, kansen en mogelijkheden) 1998: Middle Management voor Hoger Opgeleiden, ISW/IBW, Utrecht Module communicatie: communicatie, gesprekstechnieken, besluitvorming, besprekingssoorten, rapporteren, klachtenbehandeling en conflicthantering, onderhandelen, beoordelings- en

7 functioneringsgesprekken Module organisatie: leidinggeven, motivatie, organisatiestructuren, personeelsbeleid, arbeidsrecht, marketing, veranderingsprocessen 2001: Actief Persbeleid, Management Studiecentrum 2002: Het schrijven van een strategisch communicatieplan, Forum/Hogeschool Utrecht 2003: Coachingstraject tot Open Space begeleider 2004: NIMA Communicatie-A, NCOI : C-opleiding Senior Communicatieadviseur, Van der Hilst 2010: Organiseren en faciliteren van dialoog, een 4daagse training door Erik Reijnders 2011: Social Media Strategie, management & uitvoering, Margot van der Stap, Frizz Communicatie, Communitymanager van de Universiteit Leiden : Business University, Open Circles Academy 2014: Scrum master Reflectieve Communicatie Scrum, Scrum Company Workshops en lezingen 2007: Dienstenmarketing & kernvaardigheden in de zorg, seminar door Wouter de Vries, docent dienstenmanagement aan de VU van Amsterdam 2008: Large group interventions, een workshop rond verschillende, door organisatieadviseurs ontwikkelde, aanpakken voor communicatie- en veranderingsprocessen met dialogen als basis: Open Space, Team Syntegrity en World Cafe Effectief schrijven over gevoelige onderwerpen, workshop door Fred Hermsen, directeur van Maters & Hermsen, de prijswinnaar van de Grand Prix Bedrijfsmedia 2008 Merkenbeleid, seminar door Bram den Engelsen, kerndocent Strategische Dienstenmarketing verbonden aan de Academie voor Management, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 2009: Creatieve werkvormen, spellencarrousel waarbij de interactieve en creatieve aanpak centraal staat Waarom mensen zich (niet) gedragen, seminar door prof. dr. Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie over het Triade-model voor gedragsmanagement dat uitgaat van drie vaste, noodzakelijke oorzaken van gekozen gedrag (motivatie, capaciteit en gelegenheid) 2010: Kus de visie wakker, een route voor visieontwikkeling, Hans van der Loo 2011: High Performance Organizations (HPO), seminar door Johan Visser, Principle Care Sociale media en crisiscommunicatie, webinar Logeion Webschrijven, Schrijven voor zoekmachines, Google Analytics, Twitter, Facebook, Google Adwords, webinars o.a. van Eduvision Masterclass Communicatie bij Ingrijpende Veranderingen, Erik Reijnders 2012: Prezi voor gevorderden, workshop 2013: De organisatie van de communicatie, Vakimpuls Logeion

8 Speciale vaardigheden Uitstekende contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift Denker & doener (doenker!) Analystisch & procesmatig sterk Verbinder Creatief Near native Engels door tweetalige opvoeding

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Interim management Advies Projecten

Interim management Advies Projecten Interim management Advies Projecten Een professionele organisatie bestaat uit mensen die actief en effectief communiceren, zowel onderling als met hun omgeving. Ik sta op interim-basis uw organisatie,

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Functie Senior communicatieadviseur en relatiemanager cluster communicatie Profiel / omschrijving

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

Berenschot Communicatie in vogelvlucht

Berenschot Communicatie in vogelvlucht 1 Berenschot Communicatie in vogelvlucht Communicatieadvies is ons vak, dat stroomt door onze aderen en doet ons hart sneller kloppen. Wij hebben er enorm veel plezier in om samen met onze klanten te werken

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015 F.J. van Elsdingen (Frank) Donkerstraat 17 3958 BH Amerongen 06-54657034 fve@mpire.nl geboren op 8 oktober 1963 te Amsterdam zelfstandig ondernemer sinds 1999 dga

Nadere informatie

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012 Interim Permanent Ontwikkelprogramma In het opleidingsprogramma wordt invulling gegeven aan de aspecten van de ontwikkeling volgens het programma permanente educatie

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Curriculum Vitae WHATELLES? Personalia. Elles Paijens @ www.whatelles.nl Kortenaerstraat 19 I 1057 JL Amsterdam. elles@whatelles.

Curriculum Vitae WHATELLES? Personalia. Elles Paijens @ www.whatelles.nl Kortenaerstraat 19 I 1057 JL Amsterdam. elles@whatelles. Curriculum Vitae Personalia Naam: Adres: Bellen: Mailen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Elles Paijens @ www.whatelles.nl Kortenaerstraat 19 I 1057 JL Amsterdam 06-19484016 elles@whatelles.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode juni 2013 - heden

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode juni 2013 - heden Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode juni 2013 - heden In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding. Deze stages zijn al door het stagebureau

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE MR. C.B.P. HAZENBERG

CURRICULUM VITAE MR. C.B.P. HAZENBERG CURRICULUM VITAE MR. C.B.P. HAZENBERG Personalia Naam : Hazenberg (mr.) Voornamen : Cornelis Bouke Pier Geboortedatum : 19 augustus 1948 Geboorteplaats : Leeuwarden Adres : De Vrede 55 1911 JV Uitgeest

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Functieprofielen voor webprofessionals

Functieprofielen voor webprofessionals www.cascadis.nl Functieprofielen voor webprofessionals Dé standaard voor waardering van de belangrijkste functies in de publieke sector Compleet met indicaties voor functiewaarderingen Aangevuld met synoniemenlijst

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie