INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE Wie kan een belgische rijbewijs bokomen? (schéma) 2 4/11/2010 Met welk rijbewijs mag men rijden in België? (schema) 3 4/11/2010 WELK RIJBEWIJS VOOR WELK VOERTUIG? Tweewielers 4 4/11/2010 Driewielers 4 4/11/2010 Vierwielers 5 4/11/2010 Vrachtwagens 6 4/11/2010 Autobussen, autocars 6 4/11/2010 Industriële voertuigen, kranen, ambulances, enz. 7 4/11/2010 Land- en bosbouwvoertuigen 7 4/11/2010 Trage voertuigen en voertuigen voor gehandicapten 8 4/11/2010 Motorhomes 8 4/11/2010 Folkloristische motorvoertuigen 8 4/11/2010 Restcategorie 8 4/11/2010 VRIJSTELLING VAN RIJBEWIJS De kandidaten voor een rijbewijs en/of rijexamen 9 4/11/2010 Militairen 10 4/11/2010 Bepaalde bestuurders van bromfietsen 10 4/11/2010 ATTEST VOOR HET BESTUREN VAN EEN BROMFIETS 10 4/11/2010 De trage voertuigen en trekkers 10 4/11/2010 De voertuigen voor personen met een handicap 10 4/11/2010 Overheid belast met de afgifte 11 4/11/2010 Identiteitsdocument geldig voor het bekomen van een rijbewijs 13 26/09//2011 Hoofdstuk /09/2011

2 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS BEKOMEN? Het betreft het bekomen van een origineel Belgisch nationaal rijbewijs. Het gaat niet over het bekomen van een duplicaat of een internationaal rijbewijs (raadpleeg daarvoor de betreffende hoofdstukken) Wettelijke referenties : Artikel 3 van het KB van 23 maart 1998 PERSONEN DIE INGESCHREVEN STUDENTEN INGESCHRE- PERSONEN DIE ANDERE PERSO- ZIJN IN HET BEVOLKINGSREGIS- TER, IN HET VREEMDELINGEN- REGISTER OF HET WACHTREGIS- TER VAN EEN BELGISCHE GE- MEENTE EN DIE HOUDER ZIJN VAN EEN VAN DE VOLGENDE DOCUMENTEN : VEN IN EEN BELGISCHE ONDERWIJSINSTELLING GEDURENDE MINSTENS 6 MAANDEN EN DIE HOU- DER ZIJN VAN HET VOL- GENDE DOCUMENT : HOUDER ZIJN VAN EEN VAN DE VOL- GENDE IN BELGIË AFGEGEVEN GELDI- GE DOCUMENTEN : NEN DE IDENTITEITSKAART VAN BELG OF VOOR VREEMDELING HET BEWIJS VAN IN- SCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER DE VERBLIJFSKAART VAN ONDERDAAN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EURO- PESE UNIE VERBLIJFSTITEL VOOR NIET-EU VREEMDELINGEN (A,B,C KAART) VREEMDELINGENKAART VOOR EU ONDERDANEN EN HUN FAMILIELEDEN (E,F KAART) HET ATTEST VAN IM- MATRICULATIE BIJLAGE 8 EN 8BIS (+paspoort of nationale identiteitskaart) BIJLAGE 33 (VAN HET KB VAN 8/10/1981 BETREF- FENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGE- BIED VAN VREEMDE- LINGEN) DE IDENTITEITS- KAART VAN BELGE OF VAN BELG IN HET BUI- TENLAND DE DIPLO- MATIEKE IDEN- TITEITSKAART DE CONSU- LAIRE IDENTI- TEITSKAART DE BIJZONDE- RE IDENTITEITS- KAART VERKRIJGEN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VIA EXAMEN OF OMWISSELING DEZE PERSONEN KUNNEN GEEN BELGISCH RIJBE- WIJS VERKRIJGEN Hoofdstuk /09/2011

3 MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË? Wettelijke referenties : Artikel 3 van het KB van 23 maart 1998 PERSONEN DIE INGESCHREVEN ZIJN IN HET BEVOLKINGSRE- GISTER, IN HET VREEMDELIN- GENREGISTER OF HET WACHT- REGISTER VAN EEN BELGISCHE GEMEENTE EN DIE HOUDER ZIJN STUDENTEN INGE- SCHREVEN IN EEN BELGISCHE ONDER- WIJSINSTELLING GE- DURENDE MINSTENS 6 MAANDEN EN DIE PERSONEN DIE HOUDER ZIJN VAN EEN VAN DE VOLGENDE IN BELGIË AFGEGEVEN GELDIGE DOCUMENTEN : ANDERE PER- SONEN VAN EEN VAN DE VOLGENDE DOCUMENTEN : HOUDER ZIJN VAN HET VOLGENDE DO- CUMENT : DE IDENTITEITSKAART VAN BELG OF VOOR VREEMDELING HET BEWIJS VAN IN- SCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER DE VERBLIJFSKAART VAN ONDERDAAN VAN EEN BIJLAGE 33 (VAN HET KB VAN 8/10/1981 BETREF- FENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGE- BIED VAN VREEMDE- LINGEN) DE DIPLOMA- TIEKE IDENTI- TEITSKAART DE CONSULAIRE IDENTITEITSKAART DE BIJZONDERE IDENTITEITSKAART LIDSTAAT VAN DE EURO- PESE UNIE VERBLIJFSTITEL VOOR NIET-EU VREEMDELINGEN (A,B,C KAART) VREEMDELINGENKAART VOOR EU ONDERDANEN EN HUN FAMILIELEDEN (E,F KAART) HET ATTEST VAN IMMA- TRICULATIE BIJLAGE 8 EN 8BIS BELGISCH NATIONAAL RIJBEWIJS EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS BELGISCH NATIONAAL RIJBEWIJS EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS ERKEND BUITENLANDS NATIONAAL RIJ- BEWIJS INTERNATIONAAL NIET-BELGISCH RIJBE- WIJS Hoofdstuk /09/2011

4 WELK RIJBEWIJS VOOR WELK VOERTUIG? Bromfiets klasse A Cilinderinhoud 50cm³- Snelheid 25 km/u) TWEEWIELERS Minimaal vereiste rijbewijscategorie Geen voor het sturen 16 jaar met passagier Bromfiets klasse B Cilinderinhoud 50cm³- Snelheid > 25km/u en 45 km/u Motorfiets 125cc en 11 kw (geen vermelding op het RB) Motorfiest met een vermogen 25 kw en met een vermogen/gewichtsverhouding 0,16 kw/kg Cat A3 (geen indien geboren vóór 15/02/1961) Beperkte Cat A, Cat A of Cat B (Belgisch of Europees) behaald sedert meer dan 2 jaar (enkel Belgisch grondgebied) Beperkte cat A 16 jaar met passagier Motorfiets met een vermogen > 25 kw of met een vermogen/gewichtsverhouding > 0,16 kw/kg Driewieler met lichte motor - driewieler met cilinderinhoud 50cm 3 en snelheid 25 km/h - driewieler met cilinderinhoud 50cm 3 en snelheid 45 km/h DRIEWIELERS Cat A Minimaal vereiste rijbewijscategorie - geen RB - Cat A3 20 jaar voor het sturen 16 jaar ( met passagier) Driewieler met zware motor (ander voertuig dan een lichte driewieler met een ledige massa 1000kg) Cat B Opgelet : Bepaalde voertuigen zijn uitgerust op de voorste of achterste as met twee wielen die op korte afstand van elkaar staan. Deze voertuigen op 3 wielen worden desondanks toch beschouwd als een voertuig op twee wielen. Hoofdstuk /09/2011

5 VIERWIELERS Minimaal vereiste rijbewijscategorie voor het sturen Vierwieler met lichte motor (vierwieler met cilinderinhoud 50cm 3 en een snelheid 45km/h) Vierwieler met zware motor (ander voertuig dan een lichte vierwieler met een ledige massa 400 kg of 550 kg voor voertuigen gebruikt voor het goederenvervoer en met een vermogen 15kW) Categorie B Auto met een MTM 3,5T en maximum 8 passagiers + bestuurder (+ aanhangwagen 750 kg ) Samenstel van voertuigen cat B + aanhangwagen waarvan de MTM van het samenstel 3,5t en waarvan de MTM van de aanhangwagen ledige massa van het trekkende voertuig Categorie B+E Samenstel van voertuig cat B + aanhangwagen > 750 kg dat niet tot de categorie B behoort QUAD Kan zijn : (*) voertuig voor traag vervoer lichte vierwieler zware vierwieler landbouwvoertuig (*) zie inschrijvingscertificaat van het voertuig. Cat A3 Cat B Cat B Cat B+E Zie «traag voertuig» Zie «lichte vierwieler» Zie «zware vierwieler» Zie «landbouwvoertuig» 16 jaar ( met passagier) WAGENTJE TYPE «LIGIER» Kan zijn : (*) voertuig voor traag vervoer lichte vierwieler zware vierwieler (*) zie inschrijvingscertificaat van het voertuig. Zie «traag voertuig» Zie «lichte vierwieler» Zie «zware vierwieler» VRACHTWAGENS Minimaal vereiste rijbewijscategorie Subcategorie C1 met een MTM > 3,5t en 7,5t en maximum 8 passagiers + bestuurder (+ aanhangwagen 750 kg) Subcat C1 of Cat C Hoofdstuk /09/2011

6 Categorie C met een MTM > 7,5t en maximum 8 passagiers + bestuurder (+ aanhangwagen 750 kg) Subcategorie C1+E Samenstel van voertuigen C1 + aanhangwagen > 750 kg indien de MTM van het samenstel < 12t en de MTM van de aanhangwagen < ledige massa van het trekkende voertuig Cat C Subcat C1+E of Cat C+E 21 jaar ( indien houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid) Categorie C+E Samenstel van voertuigen cat C + aanhangwagen > 750 kg Subcategorie D1 Autobussen, autocars > 8 zitplaatsen + bestuurder en 16 zitplaatsen + bestuurder (+ aanhangwagen 750 kg) Cat C+E AUTOBUSSEN, AUTOCARS Minimaal vereiste rijbewijscategorie Subcat D1 (ou cat D) 21 jaar ( indien houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid) 21 jaar ( indien houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid) Categorie D Autobussen, autocars > 16 plaatsen + bestuurder (+ aanhangwagen 750 kg) Subcategorie D1+E Samenstel van voertuigen cat D1 + aanhangwagen > 750 kg indien MTM van het samenstel 12t en de MTM van de aanhangwagen ledige massa van het trekkende voertuig Categorie D+E Samenstel van voertuigen cat D + aanhangwagen > 750 kg Cat D Subcat D1+E (of cat D+E) Cat D+E 21 jaar 21 jaar ( indien houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid) 21 jaar Gelede bussen (voorzien van een vouwbalg) Cat D 21 jaar INDUSTRIËLE VOERTUIGEN, KRANEN, AMBULANCES, ENZ. Minimaal vereiste rijbewijscategorie Hoofdstuk /09/2011

7 Bedrijfsmaterieel Takelwagen, kraan B, C1, C naargelang MTM B+E, C1+E, C+E naargelang MTM van de aanhangwagen B, C1, C naargelang MTM ( 7,5t) 21 ans (> 7,5t) of 18 jaar indien houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid ( 7,5t) 21 jaar (> 7,5t) of 18 jaar indien houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid Ambulance B, C1, C, D1, D, naargelang de MTM 21 jaar Landbouwtrekker, landbouwmateriaal, motoculteur, maaimachine. Alle trajecten Op traject hoeve veld - hoeve LAND- EN BOSBOUWVOERTUIGEN Minimaal vereiste rijbewijscategorie o bestuurder geboren vóór 01/10/82 : geen rijbewijs o bestuurder geboren na 30/9/82 : - Categorie G of - B, B+E, C1, C1+E, C, C+E naargelang MTM van de trekker en de aanhangwagen Overgangsmaatregelen t.e.m. 31/12/2008 o bestuurder geboren vóór 01/9/86 geen rijbewijs Categorie G 16 jaar (max. 20t) (onbeperkt t vanaf ) Andere categoriën Leeftijd en gewicht overeenkomstig de categorie o bestuurder geboren na 31/8/86 : Rijgetuigschrift voor landbouwtractor of RB B en voor traag vervoer en voertuigen voor personen met een handicap en voor traag vervoer Minimaal vereiste rijbewijscategorie o bestuurder geboren vóór 1/10/82 geen rijbewijs o bestuurder geboren na 30/9/82 : - B, C1, C naargelang MTM - B+E, C1+E, C+E naargelang MTM van de aanhangwagen ( 7,5t) 21 jaar (> 7,5t) of indien houder van getuigschrift van vakbekwaamheid Hoofdstuk /09/2011

8 Motorvoertuig voor mindervalide om stapvoets te rijden (18 km/h) Kampeerwagens (mobilhome) Geen rijbewijs MOTORHOMES Minimaal vereiste rijbewijscategorie B, C1, C naargelang MTM ( 7,5t) 21 jaar (> 7,5t) of indien houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid FOLKLORISTISCHE MOTORVOERTUIGEN Voor het besturen van motorvoertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg ofwel gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of de weg er naartoe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties volstaat het rijbewijs geldig verklaard voor categorie B of G en dit ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover zijn niet meer dan 25 km per uur rijden. (art 20 4 KB 23/03/1998). RESTCATEGORIE Motorvoertuigen voor de openbare weg en die niet in één van de in 1 en 2 vermelde (sub)categorieën kunnen worden ingedeeld, zoals rollend landbouw- of industrieel materiaal, worden ondergebracht in de cat B, C of C1 naargelang de MTM. Hoofdstuk /09/2011

9 VRIJSTELLING VAN RIJBEWIJS Wettelijke referentie : artikel 4 van het KB van 23 maart 1998 ZIJN ONTSLAGEN VAN DE VERPLICHTING HOUDER TE ZIJN VAN EEN RB EN HET BIJ ZICH TE HEBBEN : 1. De kandidaten voor een rijbewijs en / of rijexamen : 1) de bestuurders die het praktisch examen afleggen of met het oog daarop een scholing volgen. Deze vrijstelling geldt eveneens wanneer zij zich naar het examencentrum begeven om het examen af te leggen en ervan terugkeren voor : de bestuurders die vervallenverklaard zijn van het recht tot sturen en die het examen tot herstel in het recht tot sturen moeten afleggen; deze vrijstelling is enkel van toepassing op de vervallenverklaarde bestuurders die reeds houder zijn van een RB; de houders van een buitenlands RB die, vrijgesteld van de scholing, toch aan de examens moeten deelnemen; 2) de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht; 3) de kandidaten die door de Beroepscommissie, die uitspraak moet doen over de mislukkingen voor het praktisch examen, toegelaten werden om deel te nemen aan een nieuw praktisch examen. Deze kandidaten kunnen deelnemen aan het examen, volgens de voorwaarden vastgelegd door de Commissie, zonder daarvoor houder te moeten zijn van een VRB of een LV of zonder daarvoor vergezeld te moeten zijn van een instructeur van een rijschool; 4) de kandidaten die de opleiding volgen, georganiseerd door : de ondernemingen voor openbaar vervoer voor het behalen van een RB geldig voor de categorie D of D+E of voor de subcategorie D1 of D1+E; «l Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l Emploi» (FO- REM), de «Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding» (VDAB) et het «Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle» (IBFFP) met het oog op het behalen van een RB geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E en voor de subcategorie C1, D1, C1+E of D1+E ; de scholen van de lokale politie met het oog op het behalen van een RB geldig voor de categorie A3, A, C, C+E, D of D+E of de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E; het secundair beroepsonderwijs (opleiding «bestuurders van vrachtwagens» of «bestuurders van autobussen en autocars») met het oog op het behalen van een RB geldig voor de categorie B, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1 of C1+E, D1 of D1+E het onderwijs voor sociale promotie met het oog op het behalen van een RB geldig voor de categorie C1, C, C1+E of C+E; Hoofdstuk /09/2011

10 de scholen van de federale politie met het oog op het behalen van een RB geldig voor de categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E, D en D+E of de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E ; De landbouwscholen of de landbouwvormingscentra, waarvan het programma goedgekeurd is door de Minister, die de opleiding «bestuurders van landbouwvoertuigen» organiseren voor het besturen van voertuigen van de categorie G 2. Militairen de bestuurders van legervoertuigen, houder van een militair RB; deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de scholing 3. Bepaalde bestuurders van bromfietsen de bestuurders van bromfietsen klasse A en de bestuurders, geboren vóór 15 februari 1961, van bromfietsen klasse B. De andere bestuurders van bromfietsen moeten houder zijn van een RB geldig voor A3. De houders van een «Attest voor het Besturen van een Bromfiets» die het niet hebben omgewisseld voor een RB vóór 1 januari 1992 mogen niet meer rijden op basis van dit document; ze moeten, indien ze een RB geldig voor de categorie A3 willen bekomen, de hele procedure herbeginnen (scholing en slagen voor het praktische en theoretische examen ) ; 4. De trage voertuigen en trekkers 1) de bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 en de bestuurders die niet beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 3 van het KB van 23 maart 1998, de voertuigen van de categorie G en de voertuigen voor traag vervoer zoals omschreven (art 1, 1, 15 van het KB van 15/03/1968) in het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 2) OVERGANGSMAATREGELEN T.E.M. 31/12/2008 de bestuurders, geboren voor 01/09/1986, van landbouwtrekkers en van als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen, die van de hoeve naar het veld rijden en omgekeerd. De bestuurders geboren na 31 augustus 1986 moeten houder en drager zijn van een getuigschrift voor het besturen van een landbouwtrekker; 5. De voertuigen voor personen met een handicap 1) de personen met een handicap die een voertuig besturen uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller dan stapvoets voort te bewegen; 2) de bestuurders van een voertuig uitgerust met een motor te hunner beschikking gesteld door het Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten (CARA), aangeduid door het Ministerieel Besluit van 27 maart 1998 ter bepaling van de rijgeschiktheid van kandidaten met verminderde functionele vaardigheden en de aanpassingen aan de voertuigen, gedurende de test op de openbare weg, wanneer zij zich tot dat Centrum hebben gewend voor het bepalen van hun geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig, alsmede om te vernemen welke aanpassingen aan hun eigen voertuig moeten worden aangepast. Hoofdstuk /09/2011

11 OVERHEID BELAST MET DE AFGIFTE Het betreft het bekomen van een Belgisch nationaal rijbewijs, een voorlopig rijbewijs, een leervergunning, een internationaal rijbewijs of een duplicaat van één van deze documenten. Opgepast : voor het bekomen van een duplicaat (of attest/afschrift) van een rijbewijs of het bekomen van een internationaal rijbewijs, aangevraagd door personen die niet meer in België verblijven, is de overheid belast met de afgifte de gemeente waar de aanvrager het laatst ingeschreven was toen hij in België verbleef (of de FOD Buitenlandse Zaken voor de personen die zich daarnaar moesten wenden toen ze in België verbleven) Wettelijke referentie : artikel 17 van het KB van 23 maart 1998 PERSONEN DIE INGESCHREVEN STUDENTEN INGE- PERSONEN DIE HOU- HOUDER VAN ZIJN IN HET BEVOLKINGSREGIS- TER, IN HET VREEMDELINGEN- SCHREVEN IN EEN BEL- GISCHE ONDERWIJSIN- DER ZIJN VAN EEN VAN DE VOLGENDE EEN DIPLOMA- TIEKE IDENTI- REGISTER OF HET WACHTREGIS- STELLING GEDURENDE IN BELGIË AFGEGE- TEITSKAART TER VAN EEN BELGISCHE GE- MEENTE EN DIE HOUDER ZIJN MINSTENS 6 MAANDEN EN DIE HOUDER ZIJN VEN GELDIGE DO- CUMENTEN : AFGEGEVEN IN BELGIË VAN EEN VAN DE VOLGENDE DOCUMENTEN : VAN HET VOLGENDE DOCUMENT : DE IDENTITEITSKAART VAN BELG OF VOOR VREEMDELING HET BEWIJS VAN IN- SCHRIJVING IN HET VREEM- DELINGENREGISTER DE VERBLIJFSKAART VAN ONDERDAAN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EURO- PESE UNIE VERBLIJFSTITEL VOOR NIET-EU VREEMDELINGEN (A,B,C KAART) VREEMDELINGENKAART VOOR EU ONDERDANEN EN HUN FAMILIELEDEN (E,F KAART) HET ATTEST VAN IM- MATRICULATIE BIJLAGE 8 EN 8BIS (+paspoort of nationale identiteitskaart) BIJLAGE 33 (VAN HET KB VAN 8/10/1981 BETREF- FENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGE- BIED VAN VREEM- DELINGEN) DE IDENTITEITS- KAART VAN BELG OF VAN BELG IN HET BUI- TENLAND (ZIE OPMER- KING 1) DE CONSU- LAIRE IDENTI- TEITSKAART DE BIJZONDERE IDENTITEITSKAART DE BURGEMEESTER OF ZIJN AFGEVAARDIGDE REIKT HET RB UIT DE MINISTER VAN BUITEN- LANDSE ZAKEN OF ZIJN AFGE- VAARDIGDE Hoofdstuk /09/2011

12 Opmerkingen : 1. DE BELGISCHE STUDENTEN DIE IN HET BUITENLAND VERBLIJVEN EN IN BELGIË STUDEREN De rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en andere documenten met betrekking tot het rijbewijs worden afgegeven door het gemeentebestuur van de gemeente op welk grondgebied de Belgische onderwijsinstelling waarin de aanvrager is ingeschreven, is gevestigd. 2. DE DIPLOMATIEKE IDENTITEITSKAART De houders moeten zich wenden tot Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken Dienst Protocol Egmontpaleis, Kleine Zavel 8 te 1000 Brussel (tel. : 02/ / ) 3. DE BIJZONDERE OF CONSULAIRE IDENTITEITSKAART : Sinds 1 september 1993 reikt de Minister van Buitenlandse Zaken geen RB meer uit aan de houders van een bijzondere of consulaire identiteitskaart. De inlichtingenfiches van de RB die aan deze personen reeds werden uitgereikt, werden door de FOD Buitenlandse Zaken overgemaakt aan de gemeente waarin de belanghebbenden vermeld of ingeschreven zijn. Wanneer de houder van één van de voornoemde documenten een aanvraag tot RB indient, moet de volgende procedure gevolgd worden : A. indien de belanghebbende een nieuw RB wenst te ontvangen (duplicaat, omwisseling, verandering van categorie), moet de beambte, bij gebrek aan een inlichtingenfiche, contact opnemen met de Dienst Protocol (Mevr. BAUWENS tel : 02/ of Dhr. SCHOONEJANS - tel : 02/ of Dhr. DE VRIENDT tel : 02/ ) die de fiche zal overmaken; het RB zal opgesteld worden na ontvangst van de inlichtingenfiche; B. indien de belanghebbende nog geen houder van een RB is, zal de beambte het document en de inlichtingenfiche opstellen volgens de gebruikelijke procedure na te hebben nagegaan bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of er geen voorlopige inlichtingenfiche op naam van de belanghebbende bestaat. Indien hij houder is van een VRB, zal de beambte eveneens de voorlopige inlichtingenfiche vragen. Hoofdstuk /09/2011

13 IDENTITEITSDOCUMENT GELDIG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN RIJBEWIJS De identiteitskaart van Belg (nieuw model) VREEMDELINGENKAART VOOR EU ON- DERDANEN EN HUN FAMILIELEDEN (E,F KAART) VERBLIJFSTITEL VOOR NIET-EU VREEMDELINGEN (A,B,C KAART) Het attest van immatriculatie De bijzondere identiteitskaart De consulaire identiteitskaart De identiteitskaart van Belg (oud model) Attest van immatriculatie van een onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister De identiteitskaart voor vreemdeling De verblijfskaart van onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie Hoofdstuk /09/2011

14 Bijlage 7bis Verblijf lange duur EG (bijlage 7 bis van het KB van 8 oktober 1981). Afbeelding in zwart-wit, de afbeelding in kleur is niet beschikbaar Deze bijlagen 7bis moet worden vergezeld van een paspoort of een identiteitskaart van het land van herkomst van de persoon Bijlage 8 Attest van inschrijving (bijlage 8 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) Bijlage 8 bis Document dat het permanent verblijf aantoont (bijlage 8bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) - PAPIEREN VERSIE - - PAPIEREN VERSIE - - ELEKTRONISICHE VERSIE - - ELEKTRONISICHE VERSIE - Deze bijlagen 8 en 8bis moet worden vergezeld van een paspoort of een identiteitskaart van het land van herkomst van de persoon Hoofdstuk /09/2011

15 Bijlage 9 Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (Bijlage 9 van het KB van 8 oktober 1981) Bijlage 9bis Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (Bijlage 9bis van het KB van 8 oktober 1981) Deze bijlagen 9 en 9bis moet worden vergezeld van een paspoort of een identiteitskaart van het land van herkomst van de persoon De identiteitskaart van Belg in het buitenland (oud model) De identiteitskaart van Belg in het buitenland (oud model) Bijlage 33 (buitenlandse studenten die in België studeren) Diplomatieke identiteitskaart (RB uitgereikt door de FOD Buitenl. Zaken)) Hoofdstuk /09/2011

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Rijbewijs

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Rijbewijs Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Rijbewijs Belgisch Staatsblad van 30 april 1998 Versie in voege vanaf 1 juni 2017 Alle informatie in dit document is met grote zorg samengesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 02 DE VERSCHILLENDE BELGISCHE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE DOCUMENTEN DIE NIET MEER GELDIG ZIJN Attest voor het besturen van een bromfiets ( attest van slagen voor

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Rijgeschiktheidsattest voor UITZENDKRACHTEN PRINCIPE De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23/03/1998) waarin

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013

Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013 Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013 Oude situatie (tot 19-01-2013) Nieuwe situatie (na 19-01-2013) AM (nationale categorie) Voertuig: bromfiets, snorfiets (AM2) of, vierwielig brommobiel van

Nadere informatie

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 28 APRIL 2011 Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 6.8.2.41 Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 bronnen Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) d.d. 2.8.2012 datum inwerkingtreding naar verwachting 19.1.2013

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter

Nieuwe regels voor het rijbewijs A. Voor bestuurders van een motor of motorscooter Nieuwe regels voor het rijbewijs A Voor bestuurders van een motor of motorscooter Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een motor of motorscooter? Dan moet u rekening houden met nieuwe

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Homologatie van het voertuig Oorspronkelijk werden de quads gehomologeerd als landbouwmaterieel of bedrijfsmaterieel. Sedert

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Het rijbewijsexamen. > Categorieën van het rijbewijs

Het rijbewijsexamen. > Categorieën van het rijbewijs Het rijbewijsexamen Om bepaalde voertuigen te besturen, hebt u een rijbewijs nodig. Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u examens afleggen. Om voor deze examens te slagen, moet u zich voorbe reiden. Een

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

NATIONALE RIJBEWIJZEN

NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE NIET-EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Wat is een buitenlands niet-europees nationaal rijbewijs... 4 2. Rijden met een buitenlands niet-europees

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) 12921/12 TRA S 256 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

> Samenvattende tabel: theorie en praktijk

> Samenvattende tabel: theorie en praktijk > Samenvattende tabel: theorie en praktijk CTEGORIE MINIMUM- LEEFTIJD THEORIE- EXMEN MINIMUM- LEEFTIJD VOORLOPIG RIJBEWIJS MINIMUM- LEEFTIJD PRKTIJK- EXMEN PRKTIJKLESSEN INDIEN RIJSCHOOL- OPLEIDING M 16

Nadere informatie

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde

Nadere informatie

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten VVSG DrivOlution Mechelen, 2013 Rein Casters Inhoud Waaruit bestaat deze Europese richtlijn? Welke vorming komt in aanmerking? Welke gevolgen bij het niet naleven?

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Nieuwe regels voor het rijbewijs D Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen? Of beschikt u al over

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie