Zo willen we doorstroming bevorderen naar de private huur- of koopmarkt door wie de woonladder kan opklimmen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo willen we doorstroming bevorderen naar de private huur- of koopmarkt door wie de woonladder kan opklimmen."

Transcriptie

1 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus Brussel / tel / fax : / Een toegankelijke private huurmarkt november 14 In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering lezen we dat deze Regering werk wil maken van een toegankelijke private huurmarkt. Als Netwerk tegen Armoede ijveren we al jaren voor beter werkende huurmarkten, mensen in armoede ervaren dan ook dagelijks de gevolgen van de huidige woonproblematiek. In deze nota bundelen wij onze voorstellen en hopen we zo de nieuwe Vlaamse regering te kunnen inspireren bij het versterken van die huurmarkt 1. Vooraf Sociale Huur Private Huur Eigendomsverwerving Hoewel we hier focussen op de private huurmarkt, uiten we vooraf onze bezorgdheid over de gehele visie op de woonmarkt. Wij geloven dat een overheid op verschillende manier kan en moet tussen komen bij het realiseren van het recht op wonen voor iedereen. Dat kan via ondersteuning bij eigendomsverwerving of via het toegankelijker maken van de private huurmarkt. Voor een deel van de bevolking zal een overheid zelf moeten instaan voor het voorzien van degelijke, aangepaste en duurzame woningen, zoals nu via sociale huur. Wij menen dat deze deelmarkten elk hun eigen nut hebben en in die zin allen ondersteuning verdienen. Zoals voorzien binnen de Vlaamse Wooncode gaan wij er wel van uit dat de Vlaamse Overheid bij die ondersteuning bijzondere aandacht heeft voor de meeste behoeftige gezinnen en alleenstaanden. Aangezien sociale huur veruit de meest effectieve manier blijft om het recht op wonen van die meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden te waarborgen, vragen wij hier meer en blijvende inspanningen. 1 Daarnaast zijn wij verontrust wanneer het regeerakkoord stelt Zo willen we doorstroming bevorderen naar de private huur- of koopmarkt door wie de woonladder kan opklimmen. 1 Het grond- en pandendecreet, dat in de periode extra sociale huurwoningen beloofde, werd door ons al van in het begin te licht bevonden. Uiteraard betreurden wij dan ook dat het groeipad eind 2011 werd verschoven naar 2023 om nu te lezen in het regeerakkoord dat alles nog eens wordt verschoven, tot Elke verschuiving van deadline zonder bijsturing van objectief blijft uiteindelijk een daling van het aantal sociale huurwoningen op het terrein, met alle gevolgen van dien. Pagina 1

2 De Vlaamse regering wil doorstromingen bevorderen voor wie de woonladder kan opklimmen, die woonladder bestaat echter niet. Volgens het Netwerk tegen Armoede moet een overheid inspanningen leveren om iedereens recht op wonen zo veel mogelijk te garanderen. Voor sommigen kan dit via een renovatiepremie, voor anderen via een huursubsidie en voor nog anderen via een huurcontract voor een sociale woningen. Wij vragen ondersteuning op maat, voor iedereen. Voor de een is een woning op de private huurmarkt een uiteindelijke doel, terwijl voor anderen de overgang van private huur naar sociale huur net een grote stap vooruit kan zijn. Deze nota, met aanbevelingen voor een toegankelijkere private huurmarkt, moet ook in deze context worden gelezen. Met deze nota willen we helpen de private huurmarkt toegankelijker te maken, omdat vele huurders momenteel problemen ondervinden op deze huurmarkt. Investeringen in private huurmarkt mogen echter geen reden zijn om investeringen in sociale huurmarkt te verlagen of af te remmen. De huurproblematiek is groot, er zal dus op verschillende markten moeten worden ingegrepen. Bovendien zullen investeringen in de sociale huurmarkt uiteindelijk ook de private huurmarkt ten goede komen. Tenslotte vragen we ook expliciet aandacht voor de daklozenproblematiek 2. Er zijn, ook in Vlaanderen, heel wat mensen die op een bepaald moment in hun leven met dakloosheid te maken krijgen. Deze mensen blijven vaak in de kou, waardoor hun situatie alleen erger wordt. Mensen die ambtshalve werden geschrapt of nood hebben aan een referentieadres worden nog te vaak onvoldoende geholpen De Vlaamse huurcrisis Heel wat cijfers tonen aan dat vele huurders het in 2014 niet goed hebben. Volgens (voorlopige) cijfers van het Groot Woononderzoek 2013 besteedt 48,6% van de huurders meer dan 30% van het inkomen aan huur. In 2005, bij het vorige onderzoek, was dit nog 39,2%. Meer dan 31% van de huurders heeft na het betalen van de huur niet voldoende over om menswaardig te leven. Bovendien is de woningkwaliteit niet steeds gegarandeerd. Nog te vaak betalen mensen huur voor woningen die eigenlijk niet (meer) zouden mogen bewoond, met gebrek aan basiscomfort en alle gevolgen van dien (gezondheid, verbruikskosten, ). Ook op het vlak van woonzekerheid is huren niet steeds een positief verhaal. In 2012 moesten meer dan huurders voor de vrederechter verschijnen wegens dreigende uithuiszetting 4. Het lijkt erop dat het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting hier niet de nodige antwoorden kan bieden. 2 Als Netwerk tegen Armoede hanteren we een ruime definitie van dakloosheid. Voor ons gaat het om alle mensen die overleven met onzekere of onstabiele huisvesting, zonder huisvesting of dreigen in dergelijke situatie terecht te komen. Het gaat hier dus ook om mensen die noodgedwongen bij familie of vrienden logeren, in opvangshuizen verblijven enz. 3 Het Netwerk tegen Armoede legt momenteel de laatste hand aan een lijvig dossier omtrent dat referentie-adres voor daklozen 4 Pagina 2

3 De cijfers zeggen veel, maar niet alles. Wonen bepaalt in grote mate de levenskwaliteit van mensen. Wanneer je moet overleven zonder te weten waar je volgende maand kan wonen, of gedwongen moest verhuizen naar een plek ver weg van je hele sociale netwerk, heeft dat een zware impact op je. Ook voor kinderen bepaalt een duurzame, kwaliteitsvolle woning veel. Het hebben van een woning die betaalbaar is en voldoende kwaliteit en woonzekerheid biedt, kan mensen heel wat rust brengen en een echte springplank naar betere levensomstandigheden bieden. Het ontbreken van die betaalbare, kwaliteitsvolle én duurzame woonst kan dan weer zorgen voor heel wat problemen, op school, binnen het gezin, gezondheidsproblemen, financiële problemen enz. Cijfers verbergen hoe mensen inboeten op eten of andere basisvoorzieningen om toch aan hun huurdersverplichtingen te kunnen voldoen. 3. Problemen op de private huurmarkt o Betaalbaarheid Een eerste probleem is de betaalbaarheid op de private huurmarkt. Voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen is huur vaak te hoog om na betaling van huur nog voldoende over te houden. Bovendien is het aanbod aan betaalbare woningen vaak zo klein, dat verhuizen naar een beter betaalbare woning niet steeds een optie is. De huurwaarborg vormt hierbij een extra drempel. Volgens het Woononderzoek 2013 vormt de huurwaarborg voor meer dan 40% van de huurders een (min of meer) zware last, voor 10% zelfs een erg zware last. Op korte termijn menen wij dat een verruiming van huursubsidies een oplossing moet bieden. Nog geen 3% van alle private huurders krijgt momenteel een huursubsidie, wat erg weinig is als je weet dan meer dan 30% van die huurders na betaling van de huur te weinig over houdt om menswaardig te leven 5. Momenteel worden huursubsidies slechts erg voorzichtig ingezet en moet je aan een hele hoop voorwaarden voldoen voor je er als huurder recht op hebt. Bovendien zien we dat lang niet alle huurders die er recht op hebben, de premies effectief krijgen. 6 Sommige huurders proberen deze betaalbaarheidsproblemen aan te pakken door samen iets te huren, of een deel van hun huurwoning onder te verhuren aan derden. Wanneer deze mensen vervangingsinkomen ontvangen, zien zij hun inkomen echter dalen, waardoor deze oplossingen onmogelijk worden. Het huidig statuut van samenwonende, waardoor de uitkeringen dalen, zorgt al jaren voor problemen. Wij vragen minstens te onderzoeken of in bepaalde woonsituaties individuen die onder eenzelfde dak wonen niet langer automatisch als samenwonend kunnen behandeld worden. Een substantiële huursubsidie kan huurders de nodige financiële ademruimte geven. Bovendien kan het de huurder versterken, zodat hij minder afhankelijk wordt van één verhuurder en bij problemen kan veranderen van woning. Daarnaast zouden huursubsidies de hele huurmarkt goed doen, huurders die (financieel) sterker in hun schoenen staan zullen de kansen op wanbetaling of slecht onderhouden huurwoningen doen dalen. 5 Cijfers groot woononderzoek Zie o.a. nota Netwerk tegen Armoede evaluatie Huurpremie Pagina 3

4 Daarnaast zien wij heel wat kansen in de zesde staatshervorming. Nu de private huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid wordt, moeten dingen worden aangepakt. De huurwaarborg is er een van. Voor mensen in armoede is de huurwaarborg al jaren een probleem. Verhuizen is een erg kritiek moment voor huurders: van de vorige woning moet soms nog een opzeg betaald worden, de waarborg van de vorige woning werd nog niet teruggestort en verhuizen brengt sowieso extra kosten met zich mee (verhuiswagen, verf, ). Die twee of drie maanden extra huur zijn er dan soms echt te veel aan en kunnen zorgen dat de huur niet doorgaat of de huurder moet starten met schulden. Als Netwerk tegen Armoede scharen we ons, samen met een hele hoop andere organisaties 7, al lang achter het idee van een centraal huurwaarborgfonds. Dat fonds zou verhuurders de nodige zekerheid moeten geven op die huurwaarborg en huurders de kans geven die waarborg gespreid & naar draagkracht in orde te brengen. De huurwaarborg simpelweg terug brengen naar drie maanden zou voor huurders echt een ramp zijn. Daarnaast denken wij dat de tijd rijp is voor een grondig debat over vormen van huurprijsregulering. Traditioneel werd huurprijsbepaling in België eerder vrij gelaten. Het onevenwicht tussen vraag- en aanbod op de huurmarkt zorgde er echter voor dat prijzen momenteel duidelijk in onevenwicht zijn. De band tussen kwaliteit en prijs van een huurwoning lijkt weg, zeker voor de woningen in het onderste huursegment. Wij vragen degelijke huurprijsomkadering, waardoor de band tussen huurprijs en kwaliteit terug wordt versterkt. Dit vraagt grondig debat, wat moet zorgen voor gedragenheid bij zowel huurders als verhuurders. De regionalisering van de huurwet kan hier een goede aanleiding voor zijn. Een eenvoudige huurprijsblokkering lijkt ons niet wenselijk, het mag niet de bedoeling zijn de huidige situatie te behouden o Aanbod / Discriminatie Naast de betaalbaarheid, vormt het geringe aanbod aan huurwoningen een probleem voor vele (kandidaat-)huurders 8. Deze problematiek verschilt van streek tot streek, maar zeker voor goedkopere huurwoningen blijken steeds meerdere kandidaat-huurders voor eenzelfde woning te zijn. Een afspraak tot bezichtiging via een immo-kantoor waarbij op het zelfde moment tien of meer kandidaat-huurders aanwezig zijn, is geen uitzondering. Dit onevenwicht heeft heel wat negatieve gevolgen, een kandidaat-huurder kan vaak niet echt kiezen en moet voorwaarden omtrent kwaliteit, ligging of huurprijs laten varen. Huurders die reeds een woning huren vrezen soms wantoestanden aan te klagen, omdat een slechte woning beter lijkt dan geen woning. Bovendien laat het overaanbod aan kandidaat-huurders verhuurders toe telkens de kandidaat te selecteren waarvan de hij vermoedt dat hij de meest voorbeeldige huurder zal zijn. Op deze manier vallen mensen die er wat anders uitzien, een huisdier hebben, geen inkomen uit arbeid hebben enz. vaak uit de boot. Een toegankelijke private huurmarkt zal er niet komen zonder grondige aanbodverruiming. De Vlaams overheid heeft nu heel wat hefbomen in handen om hiervoor te gaan. Via financiële stimuli (fiscale voordelen of premies) kan verhuren gestimuleerd worden. Leegstand moet worden aangepakt, in elke gemeente. Verhogen van begeleiding van verhuurders moet zorgen dat mensen er niet voor terugschrikken hun woning te verhuren 7 Zie o.a. 8 Zie o.a. onderzoek/woonwandelaars aanbod St-Truiden Pagina 4

5 en tenslotte geloven wij dat het ondersteunen van huurders ook voor verhuurders meer zekerheid biedt. Het SVK-model bewijst dagdagelijks zijn nut. SVK-woningen zijn vaak de laatste oplossing voor kandidaat-huurders die anders geen woning zouden vinden. Ook voor verhuurders blijkt het model aantrekkelijk. De langer wordende wachtlijsten zijn de keerzijde van dit succes. Wij hopen alvast dan ook dat de nieuwe Vlaamse regering dit model volop blijft ondersteunen. Het SVK-model moet verder en sterker worden gepromoot en uitgebreid, SVK s zouden op zijn minst gebiedsdekkend moeten zijn over Vlaanderen. Wij vragen niet blind te zijn voor discriminatie, we verwijzen onder andere naar het recente rapport van het Interfederaal Gelijkekansencentrum 9. Het aantal gezinnen dat een woning wordt geweigerd omwille van hun inkomen, gezinsgrootte, etnische-culturele afkomst, verleden e.a. is erg groot. Ook jongeren die op zoek gaan naar een eerste woning vormen een erg kwetsbare groep. De praktijk toont momenteel aan dat het erg moeilijk is voor huurders (zelfs met de nodige begeleiding) om hier iets aan te doen. Er zou meer duidelijkheid moeten zijn over welke informatie verhuurders al dan niet mogen opvragen. Immo-kantoren zouden zich aan duidelijk omlijnde afspraken moeten houden 10. Wij blijven ook vragen werk te maken van praktijktesten, om de bewuste discriminatie tegen te gaan. o Kwaliteit De kwaliteit van huurwoningen is vaak ondermaats. Al zijn er weinig concrete cijfers over 11, de problemen zijn gekend. Zeker wanneer je met een laag inkomen een huurwoning zoekt, moet je je kunnen tevreden stellen met een woning zonder deftige isolatie, zonder degelijke verluchting enz. Verhuurders slagen er, dankzij het grote aantal kandidaat-huurders, in woningen van ondermaatse kwaliteit te verhuren, zelfs tegen relatief hoge huur. Voor huurders is het vaak kiezen tussen een slechte woning of geen woning. De hele procedure rond kwaliteitsbewaking legt veel verantwoordelijkheid bij huurders. Huurders verkeren echter meestal in de zwakkere positie, waardoor ze er vaak voor terugschrikken de slechte staat van hun woning aan te kaarten. Vaak ontstaat er discussie over wie verantwoordelijk is voor bepaalde schade of tekortkoming in een woonst. De huidige regels zijn niet duidelijk en ruim voor interpretatie vatbaar. Zelfs als onbetwistbaar vast staat dat de huurder de schade moet vergoeden, is nog niet duidelijk hoeveel een verhuurder hiervoor kan aanrekenen. Vaak worden voor kleinigheden (bv. punaisegaatjes) onevenredige bedragen van de huurwaarborg afgehouden. De plaatsbeschrijving blijkt in vele gevallen cruciaal. Toch merken wij dat ook die plaatsbeschrijving vaker voor interpretatie vatbaar blijkt en niet steeds ten gronde werd opgemaakt. De huurder heeft bij aanvang van het contract vaak andere dingen aan het hoofd, waardoor het belang van de plaatsbeschrijving wordt onderschat. Wij vragen de beoordeling van woonkwaliteit zo veel mogelijk los te koppelen van de huurder en algemeen inspanningen te leveren om te voorkomen dat echt slechte woningen worden verhuurd. Wij vragen te onderzoeken of het conformiteitsattest hier bijvoorbeeld Wij denken bijvoorbeeld aan verplicht gebruikt standaard-inlichtingsfiches 11 Hiervoor is het uitkijken naar verdere resultaten van het Groot Woononderzoek 2013 Pagina 5

6 een oplossing kan bieden. Momenteel werkt dit niet, maar zo n attest zou wel kunnen bepalen welke woningen mogen worden verhuurd en welke niet. Om te hoge huurprijzen te voorkomen, zou bij zo n conformiteitskeuring ook rekening kunnen worden gehouden met een maximale huurprijs. Daarnaast vragen wij om bij plaatsbeschrijving een soort bedenktijd te geven, voor gebreken die pas na het intrekken aan het licht komen. Bovendien moet meer werk worden gemaakt van sensibilisering over die plaatsbeschrijving, zowel huurders als verhuurders moeten het belang ervan inzien en over de nodige informatie beschikken om een goede plaatsbeschrijving op te maken. Daarnaast moet dringend en grondig worden nagedacht over hoe verhuurders te stimuleren hun woning op een kwaliteitsvolle manier te renoveren. Het kernprobleem blijft dat renovatie vooral een last is voor verhuurders, een last die vaak niet opweegt tegen de voordelen (die vooral voor huurders voelbaar zijn). Om dit probleem te overbruggen blijkt overheidsingrijpen noodzakelijk. Via stimulerende maatregelen, zoals renovatiepremies of sociale dakisolatie en indien nodig (en best in combinatie) via dwingende normen (zoals de verplichte dakisolatie). Een goed en structureel overleg met de verhuursector is nodig, om oplossingen op maat te vinden, zonder dat woningen uit de verhuurmarkt verdwijnen. Opnieuw vragen wij steunmaatregelen zo veel mogelijk los te koppelen van de zittende huurder, al kunnen aan verhuurders wel bepaalde voorwaarden worden gesteld. 12 o Woonzekerheid Hoewel de huurwet als bedoeling had zo veel mogelijk huurcontracten van lange duur te bekomen, merken wij 13 dat contracten van bepaalde duur eigenlijk de regel zijn. Meestal is het de verhuurder die kiest voor deze contractvorm, voor huurders heeft een contract van bepaalde duur vooral nadelen. Wanneer huurders vroegtijdig willen vertrekken, bijvoorbeeld, kan een contract van bepaalde duur heel wat problemen geven. Daarnaast moesten in 2012 meer dan mensen voor de vrederechter verschijnen voor dreigende uithuiszetting. Niet-betaalde huurgelden liggen hiervoor meestal aan de basis. Wanneer dergelijk conflict escaleert, trekt een huurder vaak aan het kortste eind met alle gevolgen van dien. De procedure bij de vrederechter blijft voor vele huurders een nachtmerrie. Wij vragen te bekijken of ook bij contracten van bepaalde duur een opzegperiode voor huurders kan worden voorzien. Op deze manier wordt deze contractvorm minder aantrekkelijk en worden problemen omtrent vroegtijdig vertrek voorkomen. Bij verdere uitwerking moet de bescherming van de huurder steeds centraal blijven, de huurder is bij de contractvorming meestal de zwakkere partij en heeft een beschermende wetgeving nodig. Nu al zien we dat, hoewel de huurder in principe beschermd wordt, het in praktijk vaak moeilijk is die rechten waar te maken. 14 Een bijzondere groep zijn mensen die hun private huurwoningen verlaten omdat ze een sociale woning krijgen aangeboden. Vaak weten kandidaat-huurders dat slecht erg kort op voorhand (minder dan een maand), waardoor ze hoge opzeg moeten betalen voor het 12 Bv. voor langere periode verhuren aan redelijke huurprijs 13 zie bv. ook jaarrapporten huurdersbonden 14 Denk aan verbod op verhoging huurprijs bij opeenvolgende contracten korte duur bij verschillende huurders, of onterechte stopzetting van huurcontract op basis van geplande maar niet-uitgevoerde renovatie of intrede familielid. Pagina 6

7 verlaten van de woning. Zelf een nieuwe huurders vinden is niet steeds eenvoudig, en wordt door immo-kantoren vaak niet aanvaard. Een overheid kan hier oplossingen voor vinden en zo toekomstige problemen voorkomen. 15 Daarnaast moet werk worden gemaakt van het voorkomen van aanvragen tot uithuiszetting. Het idee achter het Fonds ter Preventie van Uithuiszetting, een fonds dat huurders en verhuurders helpt wanneer de huur even niet kan betaald worden, zat goed. De uitwerking werd echter een veel minder preventief instrument, waarbij de rol van de huurder erg miniem is. Dit moet beter kunnen. Daarnaast moet voldoende begeleiding voor huurders en verhuurders zorgen dat conflicten snel worden aangepakt, en niet escaleren. Ervaringen uit sociale huur leren dat mits goede begeleiding kort op de bal kan worden gespeeld, en vele problemen voorkomen worden. Op de private huurmarkt is dergelijke woonbegeleiding momenteel onbestaand. Huurders hebben daarnaast nood aan juridische begeleiding op maat. Huurdersbonden of wetswinkels zijn broodnodig om je rechten toe te kennen en moeten voldoende ondersteund worden opdat ze echt tijd kunnen maken voor huurders. Wanneer het dan toch tot een procedure komt, blijken drempels tot het vredegerecht vaak erg groot waardoor het soms onterecht lijkt of huurders niet willen meewerken. Bovendien liggen andere conflicten vaker aan de basis van de huurachterstal, het is belangrijk steeds dit hele plaatje te bekijken. o Extra inspanning voor wie het nodig heeft De Vlaamse Wooncode stelt dat het Vlaamse woonbeleid bijzondere aandacht dient te hebben voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. Dat kan via een degelijk uitgewerkt sociaal huurbeleid en via extra inspanningen op de private huurmarkt. Daarnaast zien wij dat bepaalde groepen mensen het extra moeilijk hebben op de woningmarkt. Deze mensen hebben een duidelijk verhoogd risico om op een bepaald moment dakloos te worden. Jongeren bijvoorbeeld, zeker wanneer ze niet kunnen rekenen op (financiële) ondersteuning van ouders. Mensen die een of andere instelling verlaten, het zij een gevangenis, een (psychiatrische afdeling van) een ziekenhuis of een instelling uit de bijzondere jeugdzorg. Deze mensen moeten vaak rondkomen met een lage uitkering, krijgen vaker te maken met vooroordelen en hebben soms een erg beperkt netwerk om op terug te vallen. Mensen met een migratie-achtergrond krijgen vaak met vooroordelen te maken. Wij vragen ondersteuning op maat voor wie het nodig heeft. Dat kan financieel, via huursubsidies, voor mensen die dat nodig hebben maar er is meer nodig. Er is nood aan degelijke huisvestingsdiensten, waar iedereen met vragen naartoe kan en waar kennis omtrent huurwetgeving aanwezig is. Momenteel merken wij dat dergelijke diensten zich vooral focussen op eigenaars, en dan vooral zij die renoveren. Huurbegeleiding op de private huurmarkt is momenteel onbestaand, hoewel de huurbegeleiding binnen sociale huisvesting duidelijk haar nut bewijst. Daarnaast vragen wij dat de hulpverlening voor jongeren, gevangen of mensen met psychische aandoeningen niet stopt eens ze de instellingen verlaten. Wij vragen kwaliteitsvolle woonbegeleiding, op maat, ter preventie van eventuele uithuiszetting en ter bevordering van het contact huurder 15 Wij denken bijvoorbeeld aan een soort rollend fonds dat de opzeg aan de private verhuurder voorschiet & vervolgens in delen terugvordert bij de sociale huurder, in vergelijking met wat nu gebeurt voor de huurgarantie (en ook rekening houdend met die afbetalingen voor huurgarantie). Pagina 7

8 verhuurder. De woonbegeleiding mag in geen geval een stok achter de deur zijn om mensen net sneller uit huis te zetten, maar moet uithuiszettingen effectief voorkomen. 4. Besluit Het is duidelijk dat de betaalbaarheid op de private huurmarkt een groot probleem is. Huursubsidies kunnen hier een verschil maken. Wij vragen een ernstige uitbreiding van die premies, zodat het een echt beleidsinstrument wordt. Momenteel moeten nog te veel huurders die onmiskenbaar nood hebben aan huursubsidies, het volledig op eigen houtje redden (met alle gevolgen van dien). Uiteraard moet dit gebeuren met nodige aandacht voor huurprijsomkadering en dergelijke meer. Daarnaast is een uitbreiding van het aanbod broodnodig. Wij kijken hiervoor naar het SVKmodel, maar er zal meer nodig zijn. Fiscale voordelen voor verhuurders, de nodige begeleiding voor verhuurders in combinatie met voldoende zekerheid op huurinkomsten, zijn slechts enkele denkpistes. Tenslotte vragen wij meer en degelijke huurbegeleiding. Op deze manier zullen minder conflicten tussen huurder en verhuurder escaleren. Bovendien is deze begeleiding nodig om rechten van huurders effectief te waarborgen. Wij merken momenteel dat rond woonkwaliteit, contractzekerheid of discriminatie vaak iets fout loopt, maar huurders niet weten hoe te reageren en daardoor rechten mislopen. Voor velen zal extra informatie via degelijke huisvestingsdiensten of laagdrempelige wetswinkels of huurdersbonden voldoende zijn, voor een bepaalde groep huurders zal intensievere begeleiding op maat noodzakelijk blijven. Pagina 8

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding:

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Verhuren aan mensen met beperkte middelen

Verhuren aan mensen met beperkte middelen Verhuren aan mensen met beperkte middelen Het OCMW helpt je op weg 1 Inhoud Huurwaarborg: het OCMW staat borg 4 Huurbemiddeling 5 Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen 6 Woonkantoren 7 Ecohuis 7 Eigenaarsbonden

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen ingediend op 677 (2015-2016) Nr. 1 2 maart 2016 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw betreffende het

Nadere informatie

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid David Van Vooren Beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad Studienamiddag Woonnood in Vlaanderen Brussel, 8 september 2015 2 Recht

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

WOONTAFEL JURIDISCHE ASPECTEN (26/04 en 08/06): SCHEMA. STELLING VASTSTELLINGEN VOORSTELLEN BEMERKINGEN Bestaande regelgeving:

WOONTAFEL JURIDISCHE ASPECTEN (26/04 en 08/06): SCHEMA. STELLING VASTSTELLINGEN VOORSTELLEN BEMERKINGEN Bestaande regelgeving: Kosten en lasten voor huurder en verhuurder kunnen decretaal worden vastgelegd. Volstaat de regeling nu, wat moet er wijzigen? WOONTAFEL JURIDISCHE ASPECTEN (26/04 en 08/06): SCHEMA STELLING VASTSTELLINGEN

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende een verhoging van het aanbod aan woningen door middel van huurbemiddeling door sociale woonactoren

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende een verhoging van het aanbod aan woningen door middel van huurbemiddeling door sociale woonactoren ingediend op 736 (2015-2016) Nr. 1 14 april 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van An Christiaens, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Griet Coppé, Katrien Schryvers en Dirk de Kort betreffende

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Trefdag Hoe thuisloosheid van jongvolwassenen opvangen en voorkomen? 2 juni 2017 Joy Verstichele, Vlaams Huurdersplatform Inhoudstabel 1. Situering Vlaams

Nadere informatie

Infomoment verhuurders 7 oktober 2017

Infomoment verhuurders 7 oktober 2017 Infomoment verhuurders 7 oktober 2017 Waarom infomoment: Grote private huurmarkt in Hasselt: ongeveer 26% Vooral particuliere eigenaars, weinig professionele vennootschappen Ongeveer 65% van de private

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Info-avond Merelbeke 8 mei 2017 Overzicht 1. Een korte voorstelling 2. Inleiding 3. Uw voordeel 4. Contact 5. Vragen? 1 1.Een korte voorstelling 2. Inleiding Een

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman

WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT. Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman WORKSHOP PRIVATE HUURMARKT Toelichting Kenniscentrum Vlaamse Steden 23 maart 2009 Tinne op de Beeck Kabinet Karin Temmerman 1. STUDIE HUREN IN GENT Centrum voor Duurzame Ontwikkeling RESULTATEN TECHNISCH

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5 Ontwerp van decreet houdende mystery calls tegen discriminatie op de huurmarkt, hervorming van de sociale huurmarkt en een huurpremie in middelgrote en grote gemeenten voor jongeren Ingediend op 1 oktober

Nadere informatie

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016.

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Advies Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede & Steunpunt

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Verloop van de avond

Verloop van de avond Verloop van de avond 1.Woonplan 2030: Brigitte Smets, schepen van wonen 2.Woonkwaliteitsnormen: Koen Knevels, diensthoofd wonen 3.Appartementsrecht: meester Astrid Clabots 4.Vragenronde en pauze 5.Renovatiekredieten:

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE

TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE STUDIE TOEGANG, SELECTIE & DISCRIMINATIE INZAKE WONINGHUUR OVERZICHT RAPPORT Summier overzicht van bestaande wetgeving die met dit thema verband houdt en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Tegengaan van discriminatie in de toegang tot huisvesting

Tegengaan van discriminatie in de toegang tot huisvesting Tegengaan van discriminatie in de toegang tot huisvesting Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Beperken van de gegevens over een kandidaat-huurder waarover de verhuurder kan beschikken

Nadere informatie

Voorontwerp Vlaams Huurdecreet

Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Voorontwerp Vlaams Huurdecreet Zesde staatshervorming: gewesten bevoegd voor woninghuur het Vlaams Gewest kiest voor een afzonderlijke decretale regeling, het Vlaams Huurdecreet:

Nadere informatie

Hoe staan deze cijfers ten opzichte van de cijfers van vorige jaren? Wat is hier volgens de minister een mogelijke verklaring voor?

Hoe staan deze cijfers ten opzichte van de cijfers van vorige jaren? Wat is hier volgens de minister een mogelijke verklaring voor? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 222 van VALERIE TAELDEMAN datum: 6 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

En ten slotte wil ik stilstaan bij de doorlooptijden. Vaak hoor ik dat vertragingen hierin te wijten zijn aan Brussel. Het zijn administratieve

En ten slotte wil ik stilstaan bij de doorlooptijden. Vaak hoor ik dat vertragingen hierin te wijten zijn aan Brussel. Het zijn administratieve Dames en heren Het is een eer om het Woonforum samen met jullie te mogen afronden. Jammer genoeg kon ik hier niet de ganse dag aanwezig zijn. Maar ik heb gehoord dat jullie vandaag bijzonder actief waren.

Nadere informatie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Kenniscentrum Vlaamse Steden Workshop private huur 23 maart 2009 De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Sien Winters HIVA KULeuven Steunpunt

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

INTERNE KLACHTENPROCEDURE INTERNE KLACHTENPROCEDURE WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK zoekt woningen op de privé-huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaat-huurders. We werken met een wachtlijst en een puntensysteem voor

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

HET GROTE WOONONDERZOEK 2013. Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V

HET GROTE WOONONDERZOEK 2013. Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V HET GROTE WOONONDERZOEK 2013 1 Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V INHOUD 1. Het Grote Woononderzoek 2013 2. Trends in eigendomsverwerving 3. Profiel van de deelmarkten 4. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol

Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol Begeleiding van workshop: Spreker De Klokke: Bob Lenssens, Sprekers Pro Mente: Bart Dentant,

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR

ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR AAR 154 / oktober 2016 1 ADVIES BIJ DE CONCEPTNOTA PRIVATE HUUR Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 2 2. Advies Unia... 2 2.1. Inleiding... 2 2.2. Algemene bemerkingen... 2 2.3. Aanpak Discriminatie...

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

Advies 2013/15 datum 19 december 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Advies 2013/15 datum 19 december 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2013/15 datum 19 december 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche,

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2014/06 bestemmeling datum 13 oktober 2014 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren.

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Op de private huurmarkt Opbouwwerk = outreachend werken dmv huisbezoeken en contacten met

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

wonen STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT

wonen STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BELEIDSUITDAGING UIT HET GROTEPRIORITEITENDEBAT Betaalbaar en kwaliteitsvol voor iedereen SD 10. IN 2019 IS AANGEPAST EN COMFORTABEL WONEN VERZEKERD VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN.

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud ingediend op 327 (2014-2015) Nr. 1 22 april 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen

Samenhuizen in Gent. 1. Aanleiding. Samenhuizen kan een stedenbouwkundig misdrijf vormen Samenhuizen in Gent Samenhuizen in deze nota = meerdere personen die, buiten het klassieke gezinsverband, samen een ééngezinswoning of appartement huren met meer dan één slaapkamer. Onderstaande nota werd

Nadere informatie

Het recht op wonen: wat betekent het voor de burger?

Het recht op wonen: wat betekent het voor de burger? Het recht op wonen: wat betekent het voor de burger? 10 maart 2017 Programma Inleiding Waar vinden we de regel? Focus op artikel 23 van de Grondwet Focus op het Herzien Europees Sociaal Handvest 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Recht op wonen voor gezinnen met een laag inkomen in Antwerpen

Recht op wonen voor gezinnen met een laag inkomen in Antwerpen Nota Stop Armoede Nu 2010: Recht op wonen voor gezinnen met een laag inkomen in Antwerpen 1. De huisvestingsmarkt voor mensen in armoede Vlaamse Wooncode art. 3: Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

Verbist: Wonen in Vlaanderen

Verbist: Wonen in Vlaanderen Wonen in Vlaanderen Gerlinde Verbist Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Inhoud 1. Woonbeleid in Vlaanderen 2. Data en model 3. Voordeel van

Nadere informatie

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen . Studiedag SOS HUISVESTING 8 MEI 2009 Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen Nathalie Debast VVSG-Stafmedewerker Armoede, Energie en Wonen . Deel 1 DOORGANGSWONINGEN

Nadere informatie

over een waarborgfonds voor huurders met financiële problemen

over een waarborgfonds voor huurders met financiële problemen stuk ingediend op 362 (2009-2010) Nr. 1 5 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een waarborgfonds voor huurders met financiële problemen Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Bouwmateriaal voor een ambitieus beleid inzake energie en woonkwaliteit in Vlaanderen

Bouwmateriaal voor een ambitieus beleid inzake energie en woonkwaliteit in Vlaanderen Bijlage Bouwmateriaal voor een ambitieus beleid inzake energie en woonkwaliteit in Vlaanderen De bouwkit die Samenlevingsopbouw, Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Overleg Bewonersbelangen overhandigden aan

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

Studiedag: werken met vluchtelingen. Workshop: Zoeken naar huisvesting met vluchtelingen

Studiedag: werken met vluchtelingen. Workshop: Zoeken naar huisvesting met vluchtelingen Studiedag: werken met vluchtelingen Workshop: Zoeken naar huisvesting met vluchtelingen 1. Voorstelling Woonanker 2. Rechtendetectie obv de instapfiche 3. Vrijwilligers aan de slag: Emancipatorisch werken

Nadere informatie

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING:

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING: REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis Samenvattend verslag: we geven weer welke onderwerpen aan bod kwamen PANELLEDEN: Björn Anseeuw (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA) Hilde

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Ingrijpen op de huurprijzen

Ingrijpen op de huurprijzen Ingrijpen op de huurprijzen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Een indicatief rooster van huurprijzen opstellen De toegang tot de huurtoelage verbeteren voor mensen die wachten

Nadere informatie

VR DOC.0265/1

VR DOC.0265/1 VR 2016 2503 DOC.0265/1 VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Antwoorden (Kim De Witte)

Antwoorden (Kim De Witte) Antwoorden (Kim De Witte) 1. De Vlaamse regering voorziet 43.000 extra sociale woningen tegen 2023. Gezien de stijging van het aantal kandidaat-huurders zal dit echter nooit voldoende zijn. Deze investering

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 VOOR DE HUURDERS O.C.M.W. Torhout Aartrijkestraat 11A Tel. 050 22 12 22 Fax. 050 22 08 84 Dit document is een deel van het intern

Nadere informatie

Pack HUURDER Huren zonder zorgen

Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack Huurder speelt in op uw behoeften. Bent u huurder? Huren biedt heel wat voordelen en het is belangrijk dat u zich daar goed bij voelt. Net als eigenaars, hebben ook

Nadere informatie

contactpersoon Mieke Deltomme dossier

contactpersoon Mieke Deltomme dossier 1 Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw contactpersoon Mieke Deltomme 051 26 22 50 Mieke.svk@skynet.be dossier corr adres: SVK regio Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS.

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS. Kinderarmoede en huisvesting Gerlinde Verbist Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS 12 juni 2014 Inhoud 1. Kinderarmoede en woonstatus 2. Financiële maatregelen wonen 3.

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

Woonplan Groen 22/06/2017

Woonplan Groen 22/06/2017 Woonplan Groen 22/06/2017 1. Betaalbaar wonen/uitbreiding aanbod - De bestuursploeg onder leiding van De Wever en Duchateau heeft in het bestuursakkoord het aantal sociale huurwoningen in Antwerpen bevroren

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Hoorzitting Conceptnota Private huur

Hoorzitting Conceptnota Private huur Hoorzitting Conceptnota Private huur Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen Donderdag 13 oktober 2016 1 Voorstelling CIB Vlaanderen Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen Privaatrechtelijke

Nadere informatie

(Energetische) renovaties en financiering

(Energetische) renovaties en financiering 28 juni 2016 Team wonen (Energetische) renovaties en financiering (Energetische) renovaties en financiering Context Uitgangspunten: Kwaliteitsproblemen private huurmarkt Woonsituatie maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over een andere fase van het huurverhaal: 1. Ik ga huren! 2. Ik

Nadere informatie

MEMORANDUM : GOED WONEN IN BRUGGE De mensen in armoede roepen op tot een sociaal woonbeleid

MEMORANDUM : GOED WONEN IN BRUGGE De mensen in armoede roepen op tot een sociaal woonbeleid MEMORANDUM : GOED WONEN IN BRUGGE De mensen in armoede roepen op tot een sociaal woonbeleid Goed wonen is belangrijk voor het welzijn van elke mens. Het wordt echter voor steeds meer mensen, en zeker voor

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie