Toegang is geen open deur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toegang is geen open deur"

Transcriptie

1 Toegang is geen open deur Risico analyse op basis van de attack tree methode in een mobiele omgeving Ir. Eric Kaasenbrood Drs. Ing. Dirk de Wit CISSP Final 9/6/2009 1

2 Postgraduate IT Audit opleiding VU Amsterdam Team nummer: 921 Studenten: Ir. Eric Kaasenbrood Drs. Ing. Dirk de Wit CISSP VU coach: Drs. Bart van Staveren RE Bedrijfscoach: Drs. Henk Marsman CISSP CISA Contact gegevens: Eric Kaasenbrood tel Dirk de Wit tel If you think technology can solve your security problems, then you don't understand the problems and you don't understand the technology. (Bruce Schneier, 2000) 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Samenvatting...4 Onderzoeksvraag...4 Onderzoeksmethode...4 Resultaten...5 Voorwoord Inleiding Probleemstelling Onderzoeksmethodologie Afbakening van het onderzoek Definitie mobiel werken & trends Trends mobiel werken Mobiliteit bij consultancy en audit bedrijven Definitie mobiel werken Risico s in een mobiele omgeving Attack tree Vergelijking met andere risicoanalyse methodieken Omgeving Ontwikkeling van het model Bedreigingen en risico s Good practices voor beveiliging in een mobiele omgeving Wat zijn beheersmaatregelen? Beheersmodel Richtlijnen en procedures Bewustzijn bij gebruikers Organisatorische maatregelen Technische maatregelen Praktische toepassing door de IT auditor Case analyse Toepassing in de praktijk Gebruik van de attack trees Afweging bij tegengestelde belangen Rol IT-Auditor

4 6 Conclusie Reflectie en aanvullende onderzoeksresultaten...31 Samenvatting Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van mobiele technologieën waarmee werknemers buiten de beheersbare bedrijfsomgeving hun werkzaamheden uitvoeren [NUS07]. Dit toenemende gebruik van mobiel werken en de daarbij behorende ontsluiting van vertrouwelijke informatie buiten de bedrijfsgrenzen leidt tot aanvullende dreigingen. Om deze dreigingen te beheersen moeten bedrijven diverse beheersmaatregelen implementeren. Onderzoeksvraag Voordat mobiel werken effectief en efficiënt beheerd kan worden is het noodzakelijk om inzicht in de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen te krijgen. Dit heeft geleidt tot volgende hoofdvraag: Wat zijn de risico s voor de digitale bedrijfs(kritische) informatie met betrekking tot mobiel werken 1 bij consultancy/audit bedrijven en met welke maatregelen kunnen deze risico s beheerst worden? Bij deze vraagstelling is gekeken naar de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, integriteit, en vertrouwelijkheid. Onderzoeksmethode De basis van het onderzoek is een literatuurstudie naar de verschillende dreigingen en mogelijke beheersmaatregelen die mobiel werken met zich meebrengen. Deze literatuurstudie is aangevuld met eigen analyse. Aan de hand van de attack tree methode van Bruce Schneier zijn verschillende dreigingen in mobiel werken gestructureerd. Deze methodiek maakt het mogelijk om op gestructureerde wijze over risico s na te denken. De resultaten van dit onderzoek zijn in meer detail terug te vinden in appendi I. Het opgestelde model is geverifieerd met een een drietal security professionals. Resultaten van deze discussies zijn verwerkt in het model. Na het opstellen van het attack tree model zijn er matrices opgesteld (zie appendi II) om een duidelijk overzicht te krijgen van de dreigingen en beheersmaatregelen, waarmee de praktische toepasbaarheid is getoetst bij een tweetal bedrijven. Met behulp van een interview is aan de hand 1 Onder mobiel werken verstaan wij het gebruik van middelen om met bedrijfkritische elektronische gegevens te kunnen werken (op te slaan, te verwerken en/of te transporteren) buiten de fysieke grenzen van het bedrijf. 4

5 van het ontwikkelde attack tree model en de matrices bekeken waar mogelijke dreigingen zich voor doen. Ter ondersteuning van de analyse is gekozen voor een methode welke een gestructureerde manier van denken afdwingt. Deze methode, de attack tree, is een standaard manier om de informatiebeveiliging van systemen in kaart te brengen door te kijken wat mogelijke aanvallen zijn [SCH99]. Een attack tree geeft inzicht op de wijze waarop een informatiebeveiligingsdoelstelling (bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid) teniet gedaan wordt. Resultaten Het onderzoek heeft een overzicht opgeleverd met daarin dreigingen en beheersmaatregelen die het mobiel werken met zich meebrengen. Daarnaast blijkt uit de praktische toepassing dat het ontwikkelde attack tree model in combinatie met de matrices geschikt zijn om snel inzicht te krijgen in mogelijke dreigingen op het gebied van mobiel werken. Dit helpt de IT-Auditor bij het bepalen van zijn audit strategie. Daarnaast geven de matrices inzicht in welke beheersmaatregelen welke risico s afdekken. Dit geeft management (van bedrijven waar medewerkers mobiel werken) een tool waarmee een afweging gemaakt kan worden tussen verschillende beheersmaatregelen. 5

6 Voorwoord Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de IT-Audit opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wij bedanken onze afstudeerbegeleiders Bart van Staveren en Henk Marsman voor hun tips en feedback tijdens het onderzoek en schrijfproces. Daarnaast bedanken wij de geïnterviewde professionals Frank Fransen (TNO ICT), Tom Schuurmans (Deloitte ERS) en Marinus den Breejen (Gartner Consulting) voor de interessante discussies rondom dit onderwerp. Ook bedanken wij Henk Walstra (Coördinator ICT Security ATOS) en Marco Rijpert (Senior Manager Deloitte ICT) wie ons de mogelijkheid gaven om ons model in de praktijk te toetsen. Tot slot willen wij onze vriendinnen Dominique en Marieke bedanken voor hun geduld en begrip tijdens deze drukke periode. Eric en Dirk 6

7 1 Inleiding December 2008, McCain s campagneteam verkoopt een Blackberry vol met vertrouwelijke gegevens. Op de smartphone stonden vijftig telefoonnummers van mensen die bij de McCain-Palin campagne betrokken waren, alsmede honderden s van begin september [SEC08]. September 2008, de Britse overheid zegt het contract met een adviesbureau op na het verlies van een USB-stick [SEC081]. Januari 2009, een laptop met gegevens van 5000 patiënten wordt gestolen uit zorginstelling in Wales [SEC09] en zo zijn er nog veel meer incidenten op te noemen [SEC091]. Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van mobiele technologieën waarmee werknemers buiten de beheersbare bedrijfsomgeving hun werkzaamheden uitvoeren. Hierbij hebben zij toegang nodig tot gevoelige informatie en kritische bedrijfsapplicaties. Dit toenemende gebruik van mobiele technologieën en de daarbij behorende ontsluiting buiten de bedrijfsgrenzen van gevoelige informatie wordt ook onderschreven door derden. Volgens Businessweek zal 2008 het jaar van de Super Mobility worden [NUS07]. Forrester voorspelt dat, ondanks de economische teruggang, mobiele initiatieven, zoals een mobiliteitsstrategie en het bieden van hulpmiddelen om mobiel te kunnen werken, in bedrijven prioriteit zullen hebben in 2009 [PEL081]. Een van de uitkomsten van Deloitte s Technology, Media & Telecommunications Security Survey [DEL07] is dat steeds meer mensen mobiel werken en daarbij gebruik maken van public WiFi access points of UMTS. Bedrijfsinformatie die vroeger veilig in het bedrijfsnetwerk zat, wordt nu door o.a. werknemers geraadpleegd via publieke netwerken. Dit wordt verder gestimuleerd door de tendens dat bedrijven hun werknemers meer mogelijkheden geven om zelf te kiezen waar en wanneer ze werken. Wij denken dat de stijging in mobiel werken, en alles wat daarmee samenhangt, grote gevolgen heeft en zal hebben voor de beveiliging van de digitale bedrijfskritische informatie van een bedrijf. Hoe kan een bedrijf zijn werknemers de mobiele fleibiliteit bieden en toch zijn beheersomgeving in control krijgen en houden? Hoe kan een bedrijf voorkomen dat er kritische informatie op straat komt te liggen? 7

8 1.1 Probleemstelling Voordat mobiel werken effectief en efficiënt beheerd kan worden is het noodzakelijk om inzicht in de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen te krijgen. Het bovenstaande leidt tot volgende hoofdvraag: Wat zijn de risico s voor de digitale bedrijfs(kritische) informatie met betrekking tot mobiel werken 2 bij consultancy/audit bedrijven en met welke maatregelen kunnen deze risico s beheerst worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er de volgende deelvragen opgesteld: 1. Wat zijn de huidige trends t.a.v. mobiel werken? 2. Welke informatiebeveiligingsrisico s bestaan er bij consultancy / audit bedrijven ten aanzien van mobiel werken? 3. Wat zijn de best practices om deze informatiebeveiligingsrisico's te beperken? 4. Op welke wijze kan een IT auditor het voorgaande gebruiken bij zijn oordeelsvorming? 1.2 Onderzoeksmethodologie Het onderzoek heeft zich gericht op verregaande mobiliteit bij consultancy/ audit organisaties. De onderzoeksmethode bestaat uit een literatuurstudie aangevuld met eigen analyse en epert interviews. De gevonden resultaten zijn gemodelleerd en vervolgens getoetst in de praktijk; dit geeft inzicht in de wijze waarop het model in praktijk door de IT auditor gebruikt kan worden. Tijdens ons onderzoek hebben we bekeken in hoeverre frameworks voor bestaande best practices een leidraad kunnen zijn voor het implementeren van beheersmaatregelen voor een mobiele omgeving; hierbij is onder andere gekeken naar CoBiT [COB] en de code voor informatiebeveiliging [NEN07]. Beide raamwerken zijn van algemene aard en geven slechts beperkt houvast ten aanzien van de specifieke probleemstelling. Daarom is besloten deze raamwerken niet als leidraad te gebruiken. 2 Onder mobiel werken verstaan wij het gebruik van middelen om met bedrijfkritische elektronische gegevens te kunnen werken (op te slaan, te verwerken en/of te transporteren) buiten de fysieke grenzen van het bedrijf. 8

9 Figuur 1: Onderzoeksaanpak Bovenstaand overzicht (Figuur 1) geeft een samenvatting van de onderzoeksmethode en scriptieopbouw. Op basis van een literatuurstudie zal wordt een beeld gevormd worden van de huidige trends (Hoofdstuk 2), risico s (Hoofdstuk 3) en beheersmaatregelen (Hoofdstuk 4) ten aanzien van mobiel werken. Dit beeld zal wordt verder aangevuld worden met behulp van informatie uit interviews gehouden met security professionals welke die consultancy/ audit werkzaamheden uitvoeren op dit terrein. Bij deze interviews is gebruik gemaakt van een standaard vragenlijst (Appendi II). De verzamelde informatie is gestructureerd weergegeven in een attack tree. Een attack tree is een analyse methode welke ontwikkeld is ontwikkeld door Bruce Schneier [SCH99]. De scriptie zal, na de theoretische onderbouwing, een casus beschouwen. Voor deze casus zijn we in gesprek gegaan met IT managers van twee sterk gemobiliseerde bedrijven en daarbij ingaan op risico s die zij onderkennen en maatregelen die getroffen zijn. De resultaten zijn getoetst tegen de ontwikkelde attack tree om te bepalen in hoeverre dit model kan bijdragen bij het beoordelen van de mobiele veiligheid. Er is bewust voor gekozen om de gedetailleerde resultaten van deze casus niet op te nemen in deze scriptie. Gezien onze focus op grotere consultancy/audit organisaties zal verwerking van een praktisch voorbeeld herleidt kunnen worden tot een specifieke organisatie. Dit heeft tot gevolg dat de feitelijke omschrijving en daarmee ook mogelijke zwakheiden van die specifieke organisatie in een publiek toegankelijk document beschikbaar zijn. 9

10 1.3 Afbakening van het onderzoek De focus van het onderzoek ligt op informatiebeveiligingsrisico s bij verregaande mobiliteit binnen grotere consultancy/audit organisaties 3. In deze scriptie worden informatiebeveiligingsrisico s beperkt tot die risico s die betrekking hebben op: Het gebruik/transport van vertrouwelijke data buiten de fysieke gebouwen van een bedrijf (waarbij buiten als willekeurig bestempeld kan worden); De datamutatie vanaf een plaats buiten het bedrijfsnetwerk. De volgende type risico s zijn geen onderdeel zijn van het onderzoek: Algemene risico s en beheersmaatregelen die gelden voor interne platformen/applicaties/besturingssystemen en communicatie; Verbindingen tussen meerdere server centra/bedrijfslocaties. Er wordt vanuit gegaan dat alle informatie die consultancy/audit bedrijven over haar klanten vast leggen van vertrouwelijke aard is. 3 Grotere is hier gedefinieerd als bedrijven met meer dan 500 werknemers 10

11 2 Definitie mobiel werken & trends Het begrip mobiel werken wordt gedefinieerd, waarna wordt ingegaan op de verschillende risico s ten aanzien van mobiel werken en de mogelijke beheersmaatregelen. Om een goede definitie van mobiel werken te kunnen geven wordt een kort overzicht van de historie en huidige/toekomstige trends van de mobiele werker beschreven worden. Op basis van deze beschrijvingen wordt gekomen tot een definitie van mobiel werken. 2.1 Trends mobiel werken Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft in korte tijd een belangrijk aandeel genomen in ons hedendaagse leven. Daar waar in 1943 de eerste elektronische computer genaamd de Colossus in het topgeheim in productie werd genomen met het doel om het onderschepte Duitse berichtenverkeer te ontcijferen [WIK09] zijn een halve eeuw later bedrijven in sterke mate afhankelijk van computers. Bedrijfsprocessen worden vaak ondersteund door computerprocessen waarbij primaire vastlegging ook geschiedt in deze systemen. Daarnaast maken medewerkers bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van computers. Dit maakt het dat het correct functioneren van ICT van levensbelang is voor veel bedrijven. In de traditionele setting van het geautomatiseerde bedrijf vonden veel processen binnen de fysieke bedrijfsomgeving plaats. Computers waren gecentraliseerd (meestal een mainframe oplossing) en gebruikers maakten met hun desktop/client vanaf hun werkplek verbinding met deze computer. Het gebruik van internet op de werkplek was niet gebruikelijk. Hierdoor konden bedrijven hun informatiesystemen naast logisch ook fysiek scheiden van de buitenwereld. Een van de eerdere voorbeelden van mobiel werken zijn terug te vinden bij die van de beheerder die vanaf thuis, vaak buiten reguliere werktijden, onderhoud en beheer biedt voor de informatiesystemen. Het onderdeel mobiel wil hier eigenlijk alleen zeggen dat hij van buiten de bedrijfsomgeving zijn werkzaamheden uitvoert. Deze situatie geeft al toegang tot systemen van buiten het bestaande netwerk maar de beperkte schaal en beperkte toegangsmogelijkheden houden de compleiteit beperkt. Begin jaren tachtig deed de laptop zijn intrede [LAP00], eind jaren tachtig rusten bedrijven werknemers in de buitendienst steeds meer uit met een laptop. Veelal betroffen het hier standalone computers welke op het kantoor gesynchroniseerd werden [WIK091]. 11

12 Figuur 2: Het geschatte percentage van mobiele werknemers ligt rond de 20% Vandaag de dag is het mobiele en daarmee ook het thuiswerken voor een grotere groep werknemers van toepassing. Uit een enquête van Forrester [PEL08](zie Figuur 2) is gebleken dat een redelijke groep werknemers op een andere locatie dan kantoor hun werktijd besteden. Het resultaat is dat werknemers vanaf verschillende locaties (soms zelfs in beweging) verbinding met het bedrijfsnetwerk. Zeker als men bedenkt dat naast de laptop men ook toegang kan hebben via smartphones en webmail toepassingen. Er zullen dus maatregen getroffen moeten gaan worden om te voorkomen dat ongeautoriseerden zich toegang verschaffen via deze nieuwe toegangsmogelijkheden. 12

13 Figuur 3: Hypecycle mobiel werken Naast de toename in het mobiele werk worden de mogelijkheden van de mobiele gebruiker steeds groter; in een onderzoek uitgevoerd door Gartner zijn de technologieën en toepassingen die mobiel werken mogelijk maken weergegeven in een hypecycle [GAR08](zie Figuur 3). Hierin valt te zien dat diverse nieuwe diensten en producten in opkomst zijn. Het is dan ook te verwachten dat naast de adoptie door consumenten (een aantal van) deze diensten ook in het bedrijfsleven geadopteerd zullen worden of dat medewerkers de behoefte hebben deze diensten af te nemen met door het bedrijf verstrekte communicatieapparatuur. Uit een onderzoek van Forrester komt naar voren dat er naast de verscheidenheid van devices die gebruikt kunnen worden er ook een groeiende behoefte van de traditionele werknemer om ook met hun eigen mobiele devices toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Forrester [PEL08] voorspelt dat dit mobiele wannabe segment in % van de werknemers zal bevatten. Om succesvol aan deze vraag te voldoen zullen service providers, fabrikanten en software bedrijven op deze behoeften moeten inspelen. Daarnaast zal ook het bedrijfsleven aansluiting moeten vinden op deze trends. Vraagstuk hierin is in hoeverre bedrijven een keuze hebben al dan niet mee te gaan met de mobiele trends en wensen vanuit de werknemer. Middels risico inschattingen en kosten/baten afwegingen zal bepaald moeten worden welke vormen van mobiel werken binnen de bedrijfsdoelstellingen passen. Het aspect van een aantrekkelijke werkgever blijven voor dit groeiende wannabe segment zal een steeds grotere rol spelen in deze inschattingen en afwegingen. Sommige bedrijven zullen er niet aan ontkomen (gedeeltelijk) toe te geven aan de wensen van de werknemer. 13

14 2.2 Mobiliteit bij consultancy en audit bedrijven Het werk bij consultancy/audit bedrijven kenmerkt zicht door werkzaamheden bij verschillende eterne klanten. Hierbij bezoekt de medewerker de klant om daar de werkzaamheden op locatie uit te voeren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt klantdata verzameld. Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van centrale systemen voor verschillende doelstellingen, bijvoorbeeld: Synchroniseren mail; Raadplegen kennis databases; Raadplegen historische klantdata; Uploaden van huidige klantdata. Bij uitvoering van deze werkzaamheden wordt binnen de kantoren van verschillende ICT middelen gebruik gemaakt, onder andere: Laptop; USB-stick (gebruikt voor opslag/transport data); Smartphone; Webmail. Daarnaast kan er op verschillende manieren contact gemaakt worden met het bedrijfsnetwerk. Hieronder een aantal voorbeelden: Via de mobiele telefoon (UMTS); Via een internetconnectie van de klant; Via publiek toegankelijke internet access points. De trend lijkt dus te zijn dat bedrijven meer en meer initiatieven ontplooien om mobiel werken te ondersteunen. Hierbij worden de apparaten die dit ondersteunen steeds geavanceerder en diverser. 2.3 Definitie mobiel werken De bovenstaan analyse geeft een beeld van huidige trends in mobiel werken die bij kan dragen aan de definitie van mobiliteit. In deze paragraaf worden tevens definities uit de literatuur beoordeeld. De literatuur gebruikt diverse termen voor mobiel werken. Hierbij valt onder andere te denken aan: mobiel werken, telewerken, thuiswerken. Net als de verschillende termen zijn er ook een verscheidenheid aan definities terug te vinden; hierbij valt op dat de definitie vaak gebruik wordt om het betreffende onderzoek beter af te bakenen [SUL03]. Naast informatiebeveiliging wordt bij mobiel werken ook onderzoek gedaan naar sociale, economische gevolgen. Het is dan ook niet vreemd dat voor elk van deze onderzoeken andere definities gebruikt worden. 14

15 De Vries onderscheid verschillende vormen van telewerken/mobiel werken waarbij de volgende definities naar voren komen [VRI98]: Telewerken: een vorm van arbeid die op afstand van werk- of opdrachtgever wordt uitgevoerd met behulp van ICT. In het algemeen worden de volgende categorieën van telewerken onderscheiden: 1. Multi-site telewerken. Tele-thuiswerken. Iemand werkt thuis voor één werkgever. Telewerken vindt op structurele basis plaats en is meer dan (incidenteel) werken in de avonduren ( day etending ), weekenden of soms tijdens een werkdagdeel. Over het algemeen is hierbij sprake van een arbeidsovereenkomst. 2. Mobiel telewerken. Een medewerker werkt op meerdere en wisselende plekken (bijvoorbeeld bij klanten) en gebruikt mobiele telecommunicatieapparatuur voor contact met de opdrachtgever en/of collega s op kantoor. Hierbij zal meestal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. 3. Freelance telewerken. Iemand werkt altijd vanuit huis voor meerdere opdrachtgevers. Hierbij is sprake van opdracht/aanneming van werk. 4. Tele-uitbesteding. Een deel van het primaire arbeidsproces kan door informatie- en communicatietechnologie (ICT) gescheiden worden van de rest en wordt op afstand van de hoofdvestiging ondergebracht. Men kan hierbij denken aan callcenters, softwareontwikkeling, data-entry, etc. Er kan sprake zijn van verschillende contractvormen. Bij deze vorm van telewerken wordt ook wel gesproken van collectieve vormen van telewerken (tegenover individuele vormen die hierboven worden genoemd). 15

16 Vooral met het oog op mogelijke risico s en maatregelen die getroffen worden is het van belang een aansluitende definitie van telewerken te hanteren. Zo zullen mensen die aan tele-uitbesteding doen aan andere risico s blootgesteld worden en andere maatregelen voor handen hebben dan gebruikers die mobiel werken. Er kunnen bij tele-uitbesteding bijvoorbeeld ook een aantal fysieke maatregelen getroffen worden omdat medewerkers vanaf eenzelfde werkplek werken. Van de gepresenteerde definities sluit de definitie van mobiel telewerken het beste aan bij de werkwijze op grotere consultancy/audit bedrijven. Er is gekozen om deze definitie toe te spitsen op de voor ons van toepassing zijnde situatie. Tevens is het element informatie toegevoegd om de data die blootgesteld wordt aan de risico s met mobiel werken epliciete aandacht te geven. Wij hanteren de volgende definitie voor mobiel werken: Mobiel werken is het gebruik van middelen om met bedrijfkritische elektronische gegevens te kunnen werken (op te slaan, te verwerken en/of te transporteren) buiten de fysieke grenzen van het bedrijf. 16

17 3 Risico s in een mobiele omgeving Om bij de beschrijving van de risico s tot een bruikbaar model te komen, is de attack tree methode gebruikt. De attack tree methode is een methodiek ontwikkeld in de hackers-, beveilgingswereld, geschikt om dreigingen te modelleren. Bij mobiel werken heb je te maken met dreigingen buiten de fysieke grenzen van het bedrijf, daarom is ervoor gekozen de attack tree methode in te zetten voor een analyse in de IT-audit wereld. Dit hoofdstuk gaat in op de attack tree in de mobiele omgeving. Hierbij wordt eerst de attack tree methode uitgelegd, gevolgd door een vergelijking met andere risicoanalyse methodieken. Hierna wordt de omgeving en de ontwikkeling van het attack tree mode beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de bedreigingen ten aanzien van mobiel werken. 3.1 Attack tree Een attack tree is een standaard manier om de informatiebeveiliging van systemen in kaart te brengen door te kijken wat mogelijke aanvallen zijn [SCH99]. Een attack tree geeft inzicht op de wijze waarop een informatiebeveiligingsdoelstelling (bijvoorbeeld de confidentialiteit, integriteit of beschikbaarheid) teniet gedaan wordt. De doelstelling (ook vaak wortel genoemd) van de attack tree is de negatie van de informatiebeveiligings-doelstelling. Oftewel, als de doelstelling vanuit informatiebeveiliging is om het systeem beschikbaar te houden, dan is de doelstelling van de attack tree om te onderzoeken hoe de beschikbaarheid aangevallen en geschaad kan worden. Onder deze wortel komen subdoelstellingen waaraan voldaan moet worden om de doelstelling in de wortel te halen. Elke subdoelstelling, ookwel knoop genoemd, kan op zijn beurt ook weer meerdere subdoelstellingen hebben (subdoelstellingen worden de kinderen van een knoop genoemd). Een knoop met kinderen heet de ouder. De relatie tussen een ouder en zijn kinderen kan een of een relatie zijn. In een relatie moeten de doelen van alle kinderen vervuld worden om het doel van de ouder te vervullen. In een relatie is het voldoende dat een van de doelen van de kinderen vervuld wordt om de ouderdoel te vervullen. Knopen zonder kinderen worden bladeren genoemd. De doelen in de bladeren worden direct beoordeeld en zijn een gedetailleerde beschrijving van de dreiging/risico. Een verzameling van bladeren welke het hoofddoel (wortel) vervult wordt een aanvalsscenario genoemd. Om bovenstaande te verduidelijken geven we een voorbeeld van het stelen van een auto(de wortel) (zie Figuur 4). Er zijn (tenminste) twee manieren om een auto te stelen, inbreken in auto of sleutels stelen. Zowel inbreken als sleutels stelen is een subdoel, waarbij er een relatie is met de wortel auto stelen. Een van beide (inbreken of stelen) is voldoende om het hoofddoel te 17

18 verwezenlijken. Sleutels stelen kun je verder opsplitsen in het vinden van de eigenaar en het afhandig maken van de sleutels. Dit heeft een relatie met de bovenliggende subdoelstelling (de ouder). Voor ons onderzoek is ervoor gekozen de attack tree te aan te vullen met beheersmaatregelen. Een beheersmaatregel maakt de kans of de impact dat een bepaalde aanval zich kan voordoen kleiner. Er is voor gekozen de beheersmaatregelen aan de betreffende bladeren te koppelen. Zie Figuur 4 voor een voorbeeld hiervan. Figuur 4: Voorbeeld attack tree 3.2 Vergelijking met andere risicoanalyse methodieken In de literatuur zijn verschillende risicoanalyse methodieken terug te vinden. Deze methoden zijn in verschillende onderzoeken vergeleken en geïnventariseerd. Zo vergelijken Vidalis [VID04], ENISA [ENI06] en Bornman[B03] methoden als SPRINT, A&K, CRAMM, ARiES en COBRA. Deze methodieken zijn geschikt om toe te passen op een concreet bedrijf; het doel van ons onderzoek was een meer generiek toepasbare lijst van risico s te identificeren welke van toepassing zijn op mobiel werken binnen de verzameling van consultancy/audit bedrijven. De genoemde methoden omvatten het daadwerkelijk inschatten en monitoren van risico s. Dit is in een algemeen raamwerk 18

19 minder van toepassing omdat dit afhankelijk is van de bedrijfsspecifieke implementatie. Waar bovengenoemde methoden beperkt aandacht aan besteden is hoe de lijst met mogelijke risico s/dreigingen op een gestructureerde en volledige manier tot stand kan komen. Hierin onderscheid de attack tree methode zich van de bovengenoemde methoden. De attack tree methode dwingt de onderzoeker om gestructureerd te zijn bij het identificeren van dreigingen [SCH99]. Het gestructureerd identificeren van dreigingen is wat ons betreft niet alleen voor belang voor de hackers- en beveilgingswereld. Wij zijn van mening dat de attack tree methode met zijn gestructureerde analyse aanpak een bijdrage kan leveren in de IT audit wereld. 3.3 Omgeving Ten aanzien van mobiele werkomgeving onderscheiden wij drie risicogebieden (onderschreven door Hoogenboom [HOG06]. Dat zijn (zie Figuur 5): (1) het mobiele apparaat zelf; inclusief gebruik ervan en de omgevingsrisico s; (2) de communicatiekanaal met het toegangspunt van het bedrijf; (3) het toegangspunt van het bedrijf. Mobiele apparaat (1) Communicatiekanaal (2) Toegangspunt Bedrijf (3) PDA Laptop Netwerk Connectie Desktop (home) USB Stick Kantoor Smartphone Webmail Figuur 5: Gebieden mobiele beveiliging In deze scriptie worden de bovenstaande drie gebieden onderkend waarop dreigingen zich kunnen manifesteren; het plaatsvinden van een dreiging heeft effect op een van de informatiebeveiligingsaspecten (integriteit, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid). 19

20 3.4 Ontwikkeling van het model Voor de ontwikkeling van het model is voor elk van de informatiebeveiligingsaspecten een aparte attack tree gemaakt, waarin per attack tree de omgevingen zoals gedefinieerd in paragraaf 3.2 terugkomen. In deze attack trees is eenvoudig te zien welke verzameling van aanvallen het doel vervullen (zie appendi I). Het opgebouwde model is bij een drietal epert middels een interview geverifieerd, met name om de compleetheid van de attack tree te toetsen. Hierbij zijn de interviews in drietal fasen opgedeeld: Discussie over trends in een mobiele omgeving Discussie over de dreigingen en mogelijke beheersmaatregelen Beoordeling van het huidige model. Bij deze driedeling is gekozen om bij de eerste twee punten open vragen te stellen, op deze wijze zal de geïnterviewde meer vanuit zijn eigen ervaringen spreken en daarmee mogelijke aanvullingen op ons onderzoek niet te beperken. Bij het laatste punt is het model voorgelegd aan de geïnterviewden en is hen gevraagd dit te beoordelen op volledigheid, overzichtelijkheid, consistentie en kwaliteit. (Zie Appendi II). De input van de eperts is meegenomen in de verdere verfijning van het model. 3.5 Bedreigingen en risico s Bij mobiel werken wordt de digitale bedrijfskritische informatie in vergelijking met niet-mobiel werken blootgesteld aan verschillende nieuwe en specifieke bedreigingen in. Een dreiging definieren we naar Overbeek [OVE05] als een proces of een gebeurtenis die in potentie een verstorende invloed heeft op de betrouwbaarheid van een object. In het kader van informatiebeveiliging betreft het objecten van informatievoorziening: apparatuur, programmatuur, procedures en mensen. Door een verstoring van één of meerdere van deze objecten onstaat een directe dreiging op de data welke beschermd wordt door deze objecten. Een dreiging heeft effect op een van de informatiebeveiligingsaspecten [NEN07]: Beschikbaarheid Waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op het juiste moment en plaats tijdig toegang hebben tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen. Integriteit: Waarborgen van de correctheid en volledigheid van informatie en verwerking. Vertrouwelijkheid: Waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe zijn geautoriseerd. 20

21 Daarin kan een etra onderscheid gemaakt worden tussen menselijke (foutief handelen, criminaliteit & misbruik) en niet-menselijk bedreigingen (storm, bliksem, brand). Een risico drukken we uit in termen van de gemiddelde schade als gevolg van een bedreiging. De dreiging dat iemand inbreekt in mijn auto geeft mij het risico dat ik mijn auto kwijtraak (verlies uit te drukken in geld) waardoor ik ook een maatstaf heb om maatregelen tegen af te wegen om het risico te beperken. De schade van het risico wordt genomen over een gegeven tijdsperiode waarin (één of meer) bedreigingen leidt tot een verstoring van (één of meer) objecten van de informatievoorziening. Dit betekent dat er sprake is van een risico wat zich voordoet als één of meer objecten van de informatievoorziening door één of meer bedreigingen getroffen worden, met schade als gevolg. Binnen een mobiele omgeving zijn er dreigingen voor alle drie deelgebieden. In Figuur 6 zijn de dreigingen schematisch weergegeven. Aanvaller Netwerk connectie Mobiele apparaat Kantoor Mobiele Apparaat Communicatie Kanaal Toegangspunt Bedrijf Figuur 6: Dreigingen mobiele beveiliging Op basis van diverse bronnen uit de literatuur ([JAN08],[SAN01], [HOG06]) en interviews met informatiebeveiligingseperts (zie Appendi II) zijn er per informatiebeveiligingaspect dreigingen in meer detail gedefinieerd. Deze dreigingen zijn geplaatst per omgevingsonderdeel (zoals aangegeven in figuur 6). Het overzicht van de risico s is terug te vinden in de attack trees (Appendi I) en in de matrices (zie Appendi III). 21

Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie

Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie Timo Heideman Remco ten Berge Postgraduate IT Audit Opleiding Vasse, 2013 Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding

Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance. Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Beveiliging van Remote Beheer Een Good Practice Guidance Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate IT-audit opleiding Auteur: Lars Hoogendijk Studentnummer: 1904752 Begeleider VU: Jurgen van der Vlugt

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving

BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving BYOD, met de B van bewustwording De gevolgen van een BYOD implementatie in een universitaire omgeving Scriptie Scriptienummer: 1086 Auteur Wouter Weusthof 2166801 PwC Begeleiders Dr. René Matthijsse, Vrije

Nadere informatie

Risico's en firewalls

Risico's en firewalls Risico's en firewalls Bevindingen van een exploratief onderzoek naar risico-analyses van en aanvalsmethodieken op firewalls Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen,

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN EXIN is een onafhankelijk, internationaal exameninstituut voor ICT ers. De missie van EXIN is de bevordering van de kwaliteit van het

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Nieuwe Duinweg 24-26 2587 AD Den Haag TELEFOON 070 888 78 51 FAX

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Security en privacy bij BYOD

Security en privacy bij BYOD Security en privacy bij BYOD Een verkenning van het toegepaste BYOD security-beleid en geïmplementeerde security-maatregelen binnen organisaties en de impact daarvan op de privacy van werknemers André

Nadere informatie

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Post Graduate opleiding IT-Audit Vrije Universiteit Amsterdam Scriptie van: Drs. W.A. Fasel Datum : september 2009 Begeleiding: Dr. R. Matthijsse (VU Begeleider)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie