Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products"

Transcriptie

1 Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Project aangeboden door: Ilse Vandenhouwe voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

2 1. Voorwoord In het laatste jaar van de opleiding Multimedia en Communicatie Technologie staat er een stageperiode van 12 weken op het programma, waarrond een eindwerk dient gemaakt te worden. Tijdens deze stage is het de bedoeling dat de aangeleerde kennis van de afgelopen drie jaren toegepast wordt in praktijk en om een eerste bedrijfservaring op te doen. Uit een lijst met stageplaatsen die door HOWEST - departement PIH werden voorgesteld, koos ik ervoor om een software applicatie te ontwikkelen voor de KULeuven. Tijdens een eerste kennismakend gesprek werd de opdracht van naderbij toegelicht, ook werd er besproken om eind mei gedurende een drie daagse conferentie georganiseerd door de KULeuven over Life Cycle Engineering, mee te helpen met de technische ondersteuning. De te ontwikkelen software applicatie heeft als doel producten te evalueren op het vlak van aanpasbaarheid tijdens alsook op het einde van hun levensduur. De theoretische basis voor de software applicatie werd uitgewerkt aan de KULeuven en is reeds beschikbaar in een rudimentaire excel-versie. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 2/ 86

3 2. Dankwoord In de eerste plaats zou ik mijn stagebegeleidster Barbara Willems willen bedanken voor haar goede opvang en begeleiding tijdens deze stageperiode. Tijdens de afgelopen 12 weken hebben we regelmatig samen gezeten om het project te overlopen en waar nodig bij te sturen. Vervolgens zou ik ook de directie en docenten van HOWEST departement PIH willen bedanken die zich elk jaar inzetten om deze stages te organiseren en ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk verlopen. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 3/ 86

4 3. Inhoudstafel 1. Voorwoord Dankwoord Inhoudstafel Inleiding Organisatie Algemeen Organiek organigram cib Projectdefinitie Concept Doelgroep Eisen / wensen Werktitel Wekelijkse verslagen Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Stageverslag: week Planning Aanvankelijke planning Actuele planning vergeleken met aanvankelijke planning Conclusie Projectanalyse Algemeen Inventarisatie Product details Product inventaris Analyse Berekeningen Wegingsfactoren Resultaat Programmeertaal Database Keuze Diagram Bespreking Opbouw: Graphical user interface (GUI) Algemeen Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 4/ 86

5 9.8.2 Hoofdvenster Welkomst venster Product evaluatie venster Toevoegen onderdeel venster Analyse venster Wegingsfactoren venster Resultaat venster Testen Algemeen Test case Aanpassingen Conclusie Besluit Algemeen Persoonlijke reflectie Bijlage Vragen analyse Formules berekeningen Wegingsfactoren Rapport Gebruikershandleiding Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 5/ 86

6 4. Inleiding Barbara Willems heeft onlangs aan de KULeuven een studie gemaakt omtrent de aanpasbaarheid van producten tijdens alsook op het einde van de productlevensduur. De basis hiervoor is een tijdsanalyse voor het demonteren en monteren van onderdelen gecombineerd met een vragenlijst die de productstructuur, de verbindingen en onderdelen van een product zo goed mogelijk evalueert. Om deze kennis te kunnen delen met anderen werd een Excel applicatie gemaakt van dit model. Deze applicatie is echter omwille van verschillende redenen niet gebruiksvriendelijk. Aangezien er ondertussen vanuit verscheidene hoeken in de bedrijfswereld interesse is in dit model, is het opportuun deze Excel applicatie om te zetten naar een professionele software applicatie die met behulp van een CD Rom geïnstalleerd kan worden. Mijn taak tijdens deze stageperiode is dan ook het bestaande model in Excel te bekijken en analyseren;wat is er niet goed aan op vlak van gebruiksvriendelijkheid, wat moet er verbeterd worden, het selecteren van een programmeertaal en database waarin het definitieve softwareprogramma geschreven zal worden. Het einddoel van deze stage is een volledige omzetting te doen van het bestaande excel-document naar een werkende software applicatie met dezelfde functionaliteiten Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 6/ 86

7 5. Organisatie 5.1 Algemeen Op 9 december 1425 werd de Leuvense universiteit gesticht door Paus Martinus V. De KULeuven is hiermee de oudste van de nog bestaande katholieke universiteiten in de wereld. Ze mag zich de oudste universiteit van de Lage Landen noemen. Oorspronkelijk waren er vier faculteiten aanwezig waaronder: Geneeskunde, Kerkelijk en Burgerlijk Recht. Vandaag is de universiteit opgedeeld in groepen, faculteiten, departementen en instituten, ondersteund door administratieve en ondersteunende diensten. De West- Vlaamse Campus Kortrijk en de Universitaire Ziekenhuizen maken het plaatje compleet. Mijn stageplaats bevindt zich in één van deze instituten: het Centrum voor Industrieel Beleid (CIB). Het CIB werd in 1962 opgericht aan de faculteit voor ingenieurswetenschappen. Dit centrum staat onder meer in voor de organisatie van een éénjarige Master na Master opleiding: Master in Industrial Management. Verder wordt er hier onderzoek verricht binnen verschillende domeinen zoals: levenscyclusengineering, operationeel onderzoek, logistiek management, transport en distributie planning, 5.2 Organiek organigram cib Afbeelding 1: organigram CIB Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 7/ 86

8 6. Projectdefinitie 6.1 Concept De software applicatie heeft als doel de gebruiksvriendelijkheid van het monteren en demonteren van een product te evalueren op basis van een tijdsanalyse en uitgebreide vragenlijst. Hierbij komt heel wat gegevensverwerking kijken wat volgens een duidelijk stappenplan dient te verlopen. Als eerste moet er een inventaris van het product opgesteld worden: alle onderdeelclusters en afzonderlijke onderdelen moeten worden ingegeven. Elk onderdeel is op zijn beurt verbonden aan een ander onderdeel d.m.v. een interne of externe verbinding. Eens de productboom is opgesteld, dient voor elk onderdeel een gedetailleerde vragenlijst te worden ingevuld in combinatie met een tijdsanalyse. De inventaris, de antwoorden op de vragenlijst en de resultaten van de tijdsanalyse worden gebruikt om een aantal evaluatie scores te berekenen aan de hand van een set wiskundige formules. Ten slotte dienen deze scores weergegeven te worden met feedback over de behaalde score en tips over hoe deze score verbeterd kan worden. 6.2 Doelgroep Ontwerpers binnen bedrijven die de aanpasbaarheid van hun producten tijdens alsook op het einde van de productlevensduur willen testen om er zo zeker van te zijn dat het monteren en demonteren van hun producten zo efficiënt mogelijk verloopt, vormen de doelgroep van deze applicatie. 6.3 Eisen / wensen Gebruiksvriendelijkheid: de applicatie moet zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn en de gebruiker ondersteunen. Zo moet o.a. alles op één scherm te zien zijn zodat scrollen vermeden wordt. Professionele uitstraling: het programma dient volledig Engelstalig te zijn, alle data moet duidelijk gestructureerd zijn en in verschillende stappen worden weergegeven, tussen deze stappen moet vrij genavigeerd kunnen worden. Aanpasbaarheid: de gegevens moeten op ieder ogenblik opgeslagen kunnen worden en terug opgeroepen. Visuele voorstelling: de inventaris van het product moet visueel d.m.v. een boomstructuur voorgesteld worden. De verwerking van de input en het berekenen van de evaluatie scores dient volledig achter de schermen te gebeuren, zodat de gebruiker hier niets van merkt. Het programma dient zo onafhankelijk mogelijk te werken, er moet dus vermeden worden dat de gebruiker veel bijkomende software moet geïnstalleerd hebben, alvorens gebruik te kunnen maken van het programma. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 8/ 86

9 6.4 Werktitel Method to Assess the Adaptibility of Products (MAAP) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 9/ 86

10 7. Wekelijkse verslagen 7.1 Stageverslag: week 1 Inleiding Dinsdag 7 maart ben ik reeds langst geweest bij het centrum voor industrieel beleid van de KU Leuven om kennis te maken, zodat de eerste stagedag iets vlotter zal verlopen. Mijn stagebegeleider heeft diezelfde mij een inleiding gegeven in de basis van het MAAP project en de verwachtingen ervan. De eerste week zal er voornamelijk één zijn van verkennen en onderzoeken van het project. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 13 maart Bespreking project EcoPaS Dit betreft een web gebasseerde applicatie, dat voor het grootste deel reeds ontwikkeld is binnen matlab door Wim Dewulf. Hetgeen hierbij nog zou moeten gebeuren is zorgen dat de gegevens opgeslagen worden in een database en deze terug opvraagbaar maken, alsook de navigatie tussen de verschillende webpagina s verbeteren en de algemene afwerking. Indien tijd over is tijdens de stage na het uitwerken van het MAAP project, dan is het de bedoeling aan dit EcoPaS project te beginnen. Bespreking project MAAP MAAP is een model waarmee bedrijven hun producten kunnen evalueren op het vlak van aanpasbaarheid tijdens en op het einde van de productlevensduur. Momenteel is dit model uitgewerkt in Excel, de bedoeling is om dit om te zetten naar een professioneel software programma dat op cd rom ter beschikking gesteld kan worden. De koppeling met een database is van groot belang omdat op die manier de gegevens die werden ingegeven gemakkelijk opgeslagen en opgeroepen kunnen worden. Analyse MAAP project De structuur van het Excel bestand verder bestuderen. Keuze database Omdat het de bedoeling is het programma op cd rom te verspreiden en zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken dient het zo onafhankelijk mogelijk te zijn en vlot installeerbaar. Omdat de drivers om naar een Access database te schrijven en lezen in Windows meegeleverd worden heb ik voor deze database gekozen, het programma dient hiervoor zelf niet geïnstalleerd te zijn. Aanmaken basis structuur database Opstellen ER diagram. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 10/ 86

11 Dinsdag 14 maart Afwerken basis structuur database De benodigde tabellen binnen Access aanmaken. Aanmaken basis data klassen Omdat nog niet alle informatie volledig is, zal de rest van deze klassen op een later tijdstip aangemaakt worden. Aanmaken basis da klassen Omdat nog niet alle informatie volledig is, zal de rest van deze klassen op een later tijdstip aangemaakt worden. Basis GUI ontwerpen Woensdag 15 maart Ontwerpen iconen Binnen photoshop creëren van iconen voor de basis gui en voor het overzicht van de reeds geanalyseerde producten. Custom listview control maken Listview die kan sorteren en aan de hand van een afbeelding in de header de sorteervolgorde duidelijk maakt. GUI voor de reeds geanalyseerde producten aanmaken Donderdag 16 maart Overzicht geanalyseerde producten Alle producten die reeds opgeslagen zijn in de database weergeven en de functionaliteit voorzien om deze te openen en te verwijderen. Ook is er een zoek mogelijkheid waarbij je exact en/of niet exact kunt zoeken naar producten. Voor het geselecteerde product wordt er een beknopt overzicht met afbeelding weergegeven. Vrijdag 17 maart Onderzoeken input gedeelte Uitzoeken welke invoer allemaal nodig is om de analyse uit te kunnen voeren. Ontwerpen iconen voor de verschillende input onderdelen Conclusie Deze week heb ik mij vooral beziggehouden met het analyseren van het model in Excel om aan de hand daarvan een ER diagram op te stellen en het aanmaken van een Access database met bijbehorende DATA en DA klassen. Vervolgens heb ik een basis GUI voor het programma ontworpen en enkele bijbehorende iconen in Photoshop aangemaakt. Woensdag ben ik begonnen met het aanmaken van een eerste venster waarin je geanalyseerde producten terug kunt bekijken, verwijderen, zoeken en terug openen. Tot slot heb ik deze week nog een analyse gemaakt van de input die nodig is om de berekeningen uit te voeren. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 11/ 86

12 7.2 Stageverslag: week 2 Inleiding Nadat vorige week de grondvesten voor het project gelegd werden is het de bedoeling om deze week te beginnen met het input gedeelte dat nodig is om de uiteindelijke scores te berekenen. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 20 maart Herstellen project Bij het opstarten van mijn laptop gaf deze enkel nog blue screens, blijkbaar was mijn harde schijf gecrasht. Vooraleer ik verder kan werken aan het project heb ik enkele pogingen ondernomen om mijn data van vorige week te herstellen, deze zijn gelukkig geslaagd, zodat ik mijn laptop terug in orde kan brengen. Dinsdag 21 maart GUI input gedeelte Na mijn analyse van het input gedeelte vrijdag kan ik beginnen met het opbouwen van een GUI om deze informatie zo gestructureerd mogelijk weer te geven. Boomstructuur De bedoeling is dat de inventaris van het product in een soort van boomstructuur weergegeven kan worden. De basis hiervoor heb ik nu aangemaakt. Woensdag 22 maart Product details Toevoegen en wijzigen van nieuwe product gegevens, per product kunnen er een onbeperkt aantal afbeeldingen toegevoegd worden. Iconen Herziening van de iconen die ik vrijdag aangemaakt had voor het input gedeelte rekening houdend met enkele tips van mijn stagebegeleider. Donderdag 23 maart Part details Elk product is opgebouwd uit onderdelen(parts) met een bijbehorende verbindingen (connectors). Toevoegen van deze parts heb ik vandaag mogelijk gemaakt. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 12/ 86

13 Vrijdag 24 maart Connector details Per part toevoegen van de connector gegevens. Part functies Implementatie van de mogelijkheid dat er per part een onbekend aantal functies kunnen toegekend worden. Conclusie De week is rampzalig begonnen met een crash van mijn harde schijf waardoor mijn werk van de voorbije week verloren dreigde te gaan. Uiteindelijk is na een dag van herstellen mijn laptop weer in orde geraakt en mijn data gered. Na deze valse start kon ik dinsdag echt beginnen met verder te werken aan het MAAP project, waar ik de basis GUI voor het input gedeelte ontworpen heb en een boomstructuur om een inventaris van het product weer te geven. Verder bestond de week eruit om te zorgen dat de details betreffende het product, onderdelen en verbindingen toegevoegd kunnen worden aan de boomstructuur en in de database. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 13/ 86

14 7.3 Stageverslag: week 3 Inleiding Vanwege de reis naar Amerika eind deze week, valt vrijdag en donderdagnamiddag weg, het zal dus een korte stageweek worden waarin ik zal verder werken aan het input gedeelte. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 27 maart Uitbreiden boomstructuur Elk part dat in de boomstructuur child parts bevat moet een subassembly worden. Wijzigen part en connector gegevens Dinsdag 28 maart Analyse product inventaris Voor elk onderdeel in de product inventaris dient er een analyse te gebeuren op basis van een aantal vragen. Aanmaken controls analyse Controls om volgende analyses te kunnen uitvoeren: part, connector, time en functional test. Voorlopig heb ik de vragen uit het Excel bestand gebruikt, maar een nieuwe versie zal nog bezorgt worden door mijn stagebegeleider. Woensdag 29 maart Ophalen pad Voor elk part moet het pad in de boomstructuur opgehaald worden, zonder de verbindingen ertussen. Afwerken input GUI Error controle voorzien en afhankelijk van welk onderdeel in de boomstructuur geselecteerd is het toegankelijk maken van menu functies. Donderdag 30 maart Visuele weergave boomstructuur Testen van methodes om per onderdeel in de boomstructuur weer te geven of de benodigde analyses al dan niet reeds gebeurd zijn. Bespreking stagebegeleider Halve dag vrij vanwege voorbereidingen voor MCTgoesUSA Vrijdag 31 maart Vrije dag vanwege MCTgoesUSA. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 14/ 86

15 Conclusie Op maandag ben ik begonnen met het uitbreiden van de boomstructuur zodat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen een part en een subassembly, ook heb ik het part en connector input gedeelte nog afgewerkt zodat deze gewijzigd kunnen worden. Dinsdag ben ik gestart met werken aan controls om de analyse per onderdeel te verzorgen. Tot slot heb ik deze week de afwerking van de input GUI verzorgt en al een methode getest om in de boomstructuur weer te geven of de analyse reeds gebeurd is of niet. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 15/ 86

16 7.4 Stageverslag: week 4 Inleiding Na 2 weken vakantie wordt de stageperiode deze week verder gezet. Hierin is het de bedoeling om te beginnen met het integreren van de exacte vragen voor het analyse gedeelte, ook heb ik een mail gekregen van mijn stagebegeleidster met enkele punten in die aangepast dienen te worden. Donderdag staat er een bespreking met mijn stagebegeleidster op het programma. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 17 april Vrije dag vanwege paasmaandag Dinsdag 18 april Toevoegen afbeelding per onderdeel Momenteel kunnen er enkel afbeeldingen toegevoegd worden voor het gehele product, het is echter wenselijk dat per onderdeel ook een afbeelding toegevoegd kan worden. Wijzigen naamgeving De term connector zou overal moeten vervangen worden door de term fastener. Vragen Een studie van de vragen die het programma moet bevatten om de analyse te verrichten. Woensdag 19 april Database aanpassen adhv de vragen Gisteren heb ik alle vragen gestructureerd en voorzien van een nummer dat gebruikt zal worden om deze in de database op te slaan. Aanpassen GUI part analyse De juiste vragen toevoegen aan de GUI voor de part analyse Data- en dataaccess klassen aanpassen Op basis van de gekregen vragen en de database deze klassen aanpassen en uitbreiden. Error controle voorzien Als een verplichte vraag in de analyse niet ingevuld is zal ditduidelijk gemaakt worden met behulp van een rood uitroepteken naast de vraag, ook dient er controle voorzien te worden zodat er per vraag slechts één antwoord aangeduid kan worden. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 16/ 86

17 Donderdag 20 april Opslaan antwoorden part analyse Als er geen error, fout meer voorkomt in de part analyse, de gegeven antwoorden hiervan opslaan in de database. Bespreking stagebegeleidster Overlopen van wat ik deze week gerealiseerd heb. Ook is er afgesproken om het voorlopige programma morgen omstreeks 17u te installeren op haar computer, om zo een degelijke feedback te voorzien. Fastener(=connector) analyse Analoog met het part gedeelte dient er voor de fastener analyse ook de GUI, data- en dataaccess klassen aangepast te worden alsook moet er error controle voorzien worden. Vrijdag 21 april Afwerken fastener analyse De antwoorden dienen nog opgeslagen te worden in de database. Time analyse Per onderdeel dient ook een analyse gemaakt te worden van hoeveel tijd het monteren en demonteren hiervan in beslag neemt en of er tests dienen voorzien te worden voor dit onderdeel. Hiervoor dienen er ook aanpassingen aan de GUI en data- en data access klassen te gebeuren om tenslotte de gegeven antwoorden in de database op te slaan. Conclusie De week is vrij vlot verlopen met het maken van het analyse gedeelte, het is de bedoeling dat dit gedeelte tegen de helft van volgende week volledig afgerond is zodat er aan een nieuw hoofdstuk kan begonnen worden, namelijk dit van de berekeningen. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 17/ 86

18 7.5 Stageverslag: week 5 Inleiding Deze week dient het analyse gedeelte volledig afgewerkt te zijn. Het volgende dient hierbij nog te gebeuren: afwerken time analyse, opvragen en wijzigen bestaande analyses en het weergeven in de boomstructuur of er voor het onderdeel nog verplichte analyses dienen te gebeuren. Donderdag is het jobhappening waardoor ik niet aanwezig kan zijn op de stageplaats. Tijdens deze jobhappening heb ik enkele sollicitatiegesprekken en ook zal ik een paar sessies volgen in verband met verder studeren. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 24 april Afwerken time analyse De fout controle hierbij integreren en de gegeven antwoorden opslaan in de database. Ophalen en wijzigen gegevens part analyse Wanneer een part reeds geanalyseerd is en hierbij terug op analyse geklikt wordt dienen de reeds gegeven antwoorden weergegeven te worden, en wat er aangepast is moet ook in de database veranderd worden. Dinsdag 25 april Ophalen en wijzigen gegevens fastener analyse Analoog als part analyse maar dan bij de vragen voor de fastener analyse. Ophalen en wijzigen gegevens time analyse Analoog als part en fastener analyse maar dan bij de vragen voor de time analyse. Woensdag 26 april Weergave of de verplichte analyses voor een onderdeel reeds ingegeven zijn Voor elk onderdeel dienen er een aantal verplichte analyses te gebeuren, indien dit nog niet gedaan is dient in de boomstructuur achter het betreffende onderdeel duidelijk gemaakt te worden dat er nog een analyse dient te gebeuren. Ik zal dit op twee manieren weergeven: ten eerste in de boomstructuur zal er achter het onderdeel een uitroepingsteken te staan komen (! ) en in het contextmenu (menu dat je via de rechtermuisknop kunt bereiken) wordt in het rood weergegeven welke analyse er nog niet ingegeven is. De weergave in de boomstructuur zal gebeuren via custom draw omdat je standaard per node maar één kleur kunt gebruiken. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 18/ 86

19 Donderdag 27 april Jobhappening Vrijdag 28 april Afwerken custom draw in boomstructuur Bestuderen berekeningen Nu alle input opgeslagen is (product inventaris en analyses) kan ik beginnen met het bestuderen van de berekeningen die in het Excel bestand gebruikt worden. Omdat deze berekeningen per evaluatie uit vrij veel formules bestaan die enkel terug te vinden zijn na een grondige bestudering van het Excel bestand zal ik in eerste instantie een word document aanmaken met daarin alle benodigde formules voor de te berekenen scores. Wanneer dit achter de rug is zal ik de formules integreren in het programma. Bespreking stagebegeleidster Aangezien mijn stagebegeleidster de komende twee weken afwezig zal zijn worden er enkele zaken overlopen zoals de integratie van de wegingsfactoren die gebruikt worden in de berekeningen en hoe de uiteindelijke resultaten weergegeven dienen te worden. Conclusie Het input gedeelte is nu volledig af (product inventaris en analyses) waardoor ik de komende week volop zal kunnen werken aan het berekening gedeelte. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 19/ 86

20 7.6 Stageverslag: week 6 Inleiding De komende twee weken zal ik me bezighouden met het uitzoeken van de formules die nodig zijn voor het uitvoeren van de berekeningen en het implementeren ervan in het programma. Dinsdag en woensdag zal ik de formules uitzoeken, zodat ik donderdag kan starten met de implementatie. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 1 mei Vrije dag vanwege dag van de arbeid Dinsdag 2 mei Uitzoeken formules Parts evaluatie Uitzoeken formules Connectors evaluatie Uitzoeken formules Spatial evaluatie Uitzoeken formules Global factor Woensdag 3 mei Uitzoeken formules Time evaluatie Bij het onderzoeken van deze evaluatie is gebleken dat er een benodigde vraag ontbrak in de lijst die ik doorgekregen heb, als gevolg hiervan heb ik enkele aanpassingen moeten verrichten aan de time analyse. Uitzoeken formules Remanufacturing analyse Donderdag 4 mei Uitzoeken formules Maintenance evaluatie Uitzoeken formules Repair evaluatie Uitzoeken formules Up/downgrading evaluatie Uitzoeken formules Adaptation Vrijdag 5 mei Implementeren formules Parts evaluatie Implementeren formules Connectors evaluatie Implementeren formules spatial evaluatie Implementeren formules Global Factor Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 20/ 86

21 Conclusie Bij het uitzoeken van de formules is gebleken dat deze iets complexer zijn dan ik had aangenomen met als gevolg dat ik pas een dag later ben kunnen beginnen met het implementeren van deze formules in het programma. Ik hoop deze achterstand volgende week goed te kunnen maken. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 21/ 86

22 7.7 Stageverslag: week 7 Inleiding Nadat vorige week is gebleken dat de formules complexer zijn dan aangenomen, is het toch de bedoeling om deze week het grootste gedeelte van de formules geïntegreerd te hebben in het programma alsook de menustructuur uit te breiden zodat de wegingsfactoren per evaluatie factor ingegeven kunnen worden. Vrijdag heb ik een proefpresentatie met mijn stagebegeleidster, ook zal er dan overlopen worden wat ik gerealiseerd heb in de periode dat zij afwezig was. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 8 mei Implementeren formules Time evaluatie Implementeren formules Remanufacturing evaluatie Door de onverwachte complexiteit van deze berekeningen zal ik voor elk onderdeel nog extra informatie moeten opslagen in de database, de formules waarbij deze informatie nodig is heb ik dan ook voorlopig overgeslagen om geen grotere achterstand op te lopen. Dinsdag 9 mei Implementeren basis formules Repair evaluatie Ook hier zijn er enkele formules die op dit moment nog niet berekend kunnen worden, ik zal hier later op terugkomen. Implementeren basis formules Up/downgrading evaluatie Woensdag 10 mei Aanmaken menu structuur Uitbreiden van de menu structuur zodat de wegingsfactoren die nodig zijn in de berekeningen ingegeven kunnen worden. De navigatie is opgebouwd uit 4grote delen: inventaris, analyse, weging en resultaat. Splash screen ontwerpen Wanneer het programma aan het laden is wordt er een splash screen weergegeven. Donderdag 11 mei Laptop crash Zoals tijdens de tweede week van mijn stageperiode geraakt mijn laptop niet meer opgestart. Aangezien de benodigde tools om deze te herstellen niet op mijn stageplaats aanwezig zijn, zit er niets anders op dan terug huiswaarts te keren. Met behulp van knoppix heb ik mijn data kunnen overzetten. Na verschillende herstelpogingen om mijn laptop weer ingang te krijgen is gebleken dat mijn Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 22/ 86

23 harde schijf nu niet meer te redden valt en ik opzoek zal moeten gaan naar een nieuw exemplaar om verder te kunnen werken. Vrijdag 12 mei Aanmaken presentatie Om 14u zal ik een presentatie geven over hetgeen ik tot nu toe al heb gerealiseerd aan mijn stagebegeleidster met ondersteuning van powerpoint. Laptop in orde brengen Aangezien mijn laptop niet in orde is geraakt werk ik vandaag op een vervangtoestel, dit bevat echter nog niet de benodigde software. Presentatie Vanwege het drukke werkschema van mijn stagebegeleidster is deze uitgesteld naar maandag 14uur. Conclusie Het is een vrij hectische week geweest waarin de opgelopen achterstand van vorige week ingehaald diende te worden en het berekeningsgedeelte af moest zijn. Door het disfunctioneren van mijn laptop heb ik echter donderdag en vrijdag zo goed als niets kunnen doen, waardoor de achterstand enkel nog groter is geworden. Mijn eerste prioriteit is nu het zoeken naar een nieuwe harde schijf zodat ik terug verder kan werken aan het programma aangezien visual studio niet bleek te draaien op het vervangtoestel. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 23/ 86

24 7.8 Stageverslag: week 8 Inleiding In het weekend heb ik een nieuwe harde schijf kunnen aanschaffen voor mijn laptop, waardoor deze na herinstallatie terug normaal functioneert. Vanwege de problemen die ik de week voordien heb ondervonden zal in de eerste plaats deze week het berekeningsgedeelte afgewerkt dienen te worden. Eens dit achter de rug is kan ik beginnen met het implementeren van de wegingsfactoren en het weergeven van de resultaten. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 8 mei Proefpresentatie en bespreking Geven van een proefpresentatie mbv een powerpoint presentatie. Tijdens de bespreking wordt er beslist dat het het beste is om eerst de resultaten visueel weergegeven alvorens de wegingsfactoren te implementeren. Aanpassen product inventaris Bij het analyseren van de berekeningen is gebleken dat er nog extra informatie over de onderdelen moet bijgehouden worden. Namelijk de level waar elk onderdeel zich bevindt in de boomstructuur. Afwerken formules Nu alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de berekeningen beschikbaar zijn kan ik de berekeningen voor remanufacturing, repair, maintenance en Up/Downgrading gaan uitbreiden. Dinsdag 9 mei Afwerken formules Afwerken van de formules van gisteren. Standaard wegingsfactoren Wanneer er een nieuw product wordt toegevoegd moeten ook de wegingsfactoren met standaard waarden voorzien worden zodat de berekeningen aangeroepen kunnen worden. Woensdag 10 mei Eerste basis test formules Nu alle formules geïntegreerd zijn het in programma kan er een eerste test plaats vinden of elke formule een waarde teruggeeft. Enkele fouten worden hierbij aangepast. Resultaat controls aanmaken De resultaten dienen weergegeven te worden in een boomstructuur waarbij de level van detail ingesteld kan worden. In eerste instantie zal ik een control aanmaken voor één individuele score die de mogelijkheid heeft feedback weer Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 24/ 86

25 te geven. Met behulp van deze control kan er een andere control aangemaakt worden die de boomstructuur voor elke level weergeeft. Donderdag 11 mei Projectdossier Bij het crashen van mijn harde schijf had ik alle bestanden kunnen redden, nu blijkt echter dat alle word bestanden onleesbaar zijn geworden en dus verloren. Het gevolg hiervan is dat ik mijn projectdossier opnieuw zal moeten aanmaken. Vrijdag 12 mei Afwerken draft versie projectdossier Resultaten in boomstructuur weergeven Het oproepen van de resultaten mogelijk maken in de menu structuur en de formules aanroepen om de scores in de boomstructuur weer te geven. Conclusie Alle formules zijn nu geïntegreerd in het programma alsook een gedeelte van de resultaatweergave is reeds in orde. Toch is er nog een kleine achterstand op het schema die de komende weken zal moeten ingehaald worden. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 25/ 86

26 7.9 Stageverslag: week 9 Inleiding Het is reeds week 9, het resultaat gedeelte dient hierin afgewerkt te zijn, alsook het manueel instellen van de verschillende wegingsfactoren om terug op schema te geraken. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 22 mei Weergave resultaten Aangezien het berekenen van de resultaten vrij belastend is voor het programma zal ik dit laten uitvoeren op een aparte thread, tijdens het berekenen krijgt de gebruiker een animatie te zien. Grafiek De berekende scores dienen ook grafisch voorgesteld te worden, waarbij de uiteindelijke adaptation score weergegeven wordt in een andere kleur. Dinsdag 23 mei Bespreking project Bespreking van de resultaatweergave. Enkele aanpassingen die dienen te gebeuren worden opgesomd. Aanmaken rapport Van de resultaten moet ook een rapport afgedrukt kunnen worden, dit zal via Chrystal Reports gebeuren. Het rapport bevat enkele details van het product, de scores in level 3 en een grafisch overzicht van deze scores. Woensdag 24 mei Aanpassingen Doorvoeren van de aanpassingen die op de bespreking gisteren zijn voorgesteld. Wegingsfactoren basis Bij het aanmaken van een nieuw product zullen de wegingsfactoren voorzien worden van standaard waarden, het moet echter mogelijk zijn dat de gebruiker deze waardes zelf kan instellen. Het instellen zal gebeuren aan de hand van een vragenlijst waarbij de gebruiker de belangrijkheid moet aanduiden, intern zal hiervan een matrix opgesteld worden waaruit de wegingsfactoren worden afgeleid. Donderdag 25 mei Vrije dag vanwege hemelvaart Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 26/ 86

27 Vrijdag 26 mei Testen project Installatie van het project op een andere computer om te testen en zeker te zijn dat alle paden in orde zijn. Afwerken wegingsfactoren Conclusie Deze week heb ik goed doorgewerkt. Het resultaat hiervan is dat de achterstand die ik opgelopen had, geminimaliseerd is. De resultaten worden goed weergegeven en de wegingsfactoren kunnen manueel ingesteld worden. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 27/ 86

28 7.10 Stageverslag: week 10 Inleiding Deze week staat voornamelijk in het teken staan van de LCE 2006 conferentie die georganiseerd wordt door het departement Mechanical Engineering aan de KULeuven. Ik zal hierbij enkele taken uitvoeren. Verder is het de bedoeling dat deze week het programma afgewerkt wordt en er kan begonnen worden aan het schrijven van de helpfile. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 25 mei Container afwerken Statusbar in orde maken, het aanmaken van de instellingen waarbij je het kleurenschema kunt wijzigen en product evaluaties kunt importeren. Verwijderen onderdelen Er blijkt nog een fout te zijn bij het verwijderen van onderdelen in de boomstructuur, wanneer je een onderdeel verwijdert waarvan de verbindingr nog meerdere onderdelen heeft worden deze allemaal verwijderd. Ook moeten alle child onderdelen in de database mee verwijderd worden, dit is opgelost dmv een recursieve methode. Voorbereidingen conference LCE2006 Helpen met het aanmaken conference bags en ondersteuning met het gebruik van Access voor het aanmaken van naamkaartjes voor de conferentie Dinsdag 26 mei Conference, controle gebouwen De lokalen van het gebouw waarin de conferentie plaats zal vinden dienen gecontroleerd te worden of alles in orde is en de elektronische apparatuur goed functioneert. Dit werd samen uitgevoerd met Pieter Vansteenwegen. Openen bestaande productevaluaties Reeds uitgevoerde analyses moeten terug geopend kunnen worden, dit wil zeggen dat de boomstructuur vanuit de database moet kunnen opgesteld worden en alle reeds ingevulde analyses en de product details weergegeven dienen te worden. Woensdag 27 mei Afwerken openen Resize De grootte van de verschillende schermen en controls aanpassen aan de schermresolutie van de gebruiker, bij het resizen van een form door de gebruiker ervoor zorgen dat de controls zich mee aanpassen. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 28/ 86

29 Guided Tour Leuven Bij de conferentie hoort ook een rondleiding doorheen Leuven, ik zal meegaan met één van de groepjes als afgevaardigde van de KULeuven. Donderdag 28 mei Schrijven help Om de gebruiksvriendelijkheid van het programma te vergroten is het belangrijk dat er een goed gedocumenteerde helpfile aanwezig is. Deze dient uiteraard ook in het Engels geschreven te zijn. Vrijdag 29 mei Schrijven help Verder werken aan de helpfile. Conclusie De testversie van het programma is klaar, een setup bestand is aangemaakt zodat het volledig kan getest worden en er een product ingestoken kan worden. Ook is de inhoud voor het help bestand volledig geschreven in word en kan nagelezen worden op fouten. Wat dan nog aan het programma dient te gebeuren is het geven van de gepaste feedback bij de resultaten, vanwege de drukte bij de conferentie zal ik de tekst hiervoor komende week krijgen. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 29/ 86

30 7.11 Stageverslag: week 11 Inleiding Dit is de voorlaatste week van mijn stageperiode. Het is de bedoeling dat deze volledig gespendeerd wordt aan het testen van de applicatie. Er zal een voorbeeld product toegevoegd worden en de resultaten zullen vergeleken worden met de resultaten van de Excel-versie. Gedetailleerd weekoverzicht Maandag 25 mei Vrije dag vanwege pinkstermaandag Dinsdag 26 mei Toevoegen testproduct Installatie van het programma op verscheidene computers. Als testproduct zal er een Nokia 6110 GSM toegevoegd worden. De gebruiksvriendelijkheid, de functionaliteiten en de correctheid van de formules zal hiermee getest worden. Aanpassingen GUI Aanpassen kleuren, tekst, standaard waarde van controls, Herschalen afbeeldingen Elke afbeelding wordt momenteel uitgestrekt over het gehele afbeeldinggebied, dit heeft als nadeel dat de verhoudingen niet gerespecteerd blijven. In plaats daarvan zal ik de afbeeldingen procentueel herschalen adhv de grote van het afbeeldinggebied. Woensdag 27 mei Aanpassing wijzigen Bij het wijzigen van de analyse per onderdeel blijkt er nog een probleem te zijn, de oorzaak lag uiteindelijk bij de afbeelding die niet goed opgeslagen werd. Onderdelen overzicht Momenteel bevat het product overzicht alle connecties en onderdelen, het zou echter handig zijn als er een overzicht van enkel de onderdelen kan geraadpleegd worden. Shape connecties Voor elke connectie dient een analyse te gebeuren, voor een shape connectie is dit echter niet van toepassing en dient dus verwijderd te worden. Donderdag 28 mei Iconen De iconen die gebruikt worden in het product overzicht om aan te tonen dat een analyse nog dient te gebeuren, blijken niet juist te verdwijnen, alsook bij het Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 30/ 86

31 dichtklappen van de boomstructuur worden deze op de verkeerde locatie getekend. Controleren formules De bekomen resultaten gaan vergelijken met de resultaten van de Excel-versie, en waar nodig veranderingen aanbrengen. Vrijdag 29 mei Analyse discrete fastener Een fout in de formules is dat ik enkel rekening heb gehouden met fysieke onderdelen, echter dienen discrete verbindingen ook als onderdeel gerekend te worden, en dienen deze dus een extra analyse te ondergaan. Controleren tijdsformules Vergelijken van de bekomen resultaten met de resultaten van de Excel-versie voor de tijdsanalyse. Conclusie Tijdens het testen zijn er nog enkele functionele fouten opgedoken, die onmiddellijk verholpen zijn geraakt. Ook zijn er nog enkele aanpassingen aan de gebruikersinterface aangebracht om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Tot slot zijn alle resultaten gecontroleerd en waar nodig aangepast. Volgende week zal er nog verder getest worden zodat het programma zeker geen fouten meer bevat en verspreid kan worden. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 31/ 86

32 8. Planning 8.1 Aanvankelijke planning Duur(dag) Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 Week9 Week10 Week11 Week12 Analyseren project 1 Aanmaken planning 0,5 Ontwerpen ER diagram + database 0,5 Schrijven DA- en DATA klassen 1 Ontwerpen basis GUI 1,5 Weergave opgeslagen producten + zoeken 1 Product details 2 Ontwerp iconen 0,5 Onderdelen en verbindingen 2 Product inventaris 3 Aanmaken controls analyse 1 GUI Analyse 1 Analyse vragenverwerking 3 Part analyse 2 Time analyse 2 Fastener analyse 2 Bestuderen formules 4 Implementeren formules 4 Aanmaken controls wegingsfactoren 2 Berekenen wegingsfactoren 2 Aanmaken resultaat controls 2 Weergave resultaten 3 Grafiek 0,5 Rapport 2 Conferentie LCE Openen bestaande product evaluaties 2 Verwijderen 1 Afwerking 3 Schrijven Help 4 Aanmaken Setup 0,5 Testen 5 Aanpassingen na testen 5 Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 32/ 86

33 8.2 Actuele planning vergeleken met aanvankelijke planning Duur(dag) Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 Week9 Week10 Week11 Week12 Analyseren project 1 1 Aanmaken planning 0,5 0,5 Ontwerpen ER diagram + database 0,5 1 Schrijven DA- en DATA klassen 1 0,5 Ontwerpen basis GUI 1,5 1,5 Weergave opgeslagen producten + zoeken 1 1,5 Product details 2 1,5 Ontwerp iconen 0,5 1 Onderdelen en verbindingen 2 2 Product inventaris 3 3 Aanmaken controls analyse 1 1 GUI Analyse 1 1 Analyse vragenverwerking 3 3 Part analyse 2 2,5 Time analyse 2 2 Fastener analyse 2 2 Bestuderen formules 4 4 Implementeren formules 4 5,5 Aanmaken controls wegingsfactoren 2 1 Berekenen wegingsfactoren 2 2 Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 33/ 86

34 Aanmaken resultaat controls 2 2 Weergave resultaten 3 3 Grafiek 0,5 0,5 Rapport 2 1,5 Conferentie LCE Openen bestaande product evaluaties 2 2 Verwijderen 1 1 Afwerking 3 4 Schrijven Help 4 3,5 Aanmaken Setup 0,5 0,5 Testing 5 5 Aanpassingen na testing Conclusie Tijdens mijn opleiding MCT is meermaals het belang van een goede planning aangehaald, echter door de beperkte omvang van de projecten en werkdruk was dat belang niet altijd even duidelijk voor mij. Tijdens deze stageperiode heb ik het belang hiervan echter wel degelijk ingezien om in de eerste plaats meer gestructureerd te kunnen werken en zo het project tot een goed einde te brengen. Mijn aanvankelijke planning lag uiteindelijk dichtbij de actuele tijd die ik nodig had. Enkel de complexiteit van het berekeningsgedeelte had ik voor een klein stuk onderschat, maar deze extra tijd heb ik in de loop van het project kunnen inhalen. Ook heb ik ingezien dat het handig is om tijd in de planning te voorzien voor onvoorziene omstandigheden zoals systeem crashes. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 34/ 86

35 9. Projectanalyse 9.1 Algemeen Elke product evaluatie kan opgedeeld worden in vier stappen: Inventarisatie: product kenmerken en inventarisatie van de onderdelen van het product, elk van deze onderdelen beschikt over een interne of externe verbinding. Hiervan wordt een boomstructuur opgesteld die de opbouw van het product weergeeft. Analyse: voor elk onderdeel en voor elke verbinding dient een set van vragen beantwoord te worden. Berekeningen: de gegevens van het input gedeelte en de analyse worden gebruikt om de evaluatie scores te berekenen aan de hand van een set formules. Resultaten: weergave van de berekende evaluatie scores met feedback. Afbeelding 2: stappenplan product evaluatie 9.2 Inventarisatie Het input gedeelte kan opgedeeld worden in twee delen: product details en product inventaris Product details Als eerste fase in het evaluatieproces dienen de gegevens van het product opgegeven te worden: naam, type, jaartal en één of meerdere afbeeldingen Product inventaris Alle onderdelen (zoals behuizing, knoppen, scherm, ) en alle verbindingen (zoals schroeven, snaps, lijm, shape verbindingen, ) die het product bevat dienen hier geïdentificeerd te worden. Er kunnen twee soorten verbindingen onderscheden worden: discrete- en integrale verbindingen. Discrete verbindingen zijn verbindingen die een onderdeel op zich Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 35/ 86

36 zijn, zoals een schroef is een onderdeel maar dient tevens ook als verbinding. Integrale verbindingen zijn daarentegen geen onderdelen zoals soldeersel, lijm, Voorbeeld Alle onderdelen en verbindingen in een gsm. Je ziet dat onderdeel p3 ook een verbinding c3 is, dit is een voorbeeld van een discrete connector of ook externe verbinding. C1 is een snapverbinding die geïntegreerd is in onderdeel p1. Dit wordt een integral connector of ook interne verbinding genoemd. Afbeelding 3: Product inventaris GSM Sony Ericsson Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 36/ 86

37 Afbeelding 4: Schema inventaris 9.3 Analyse Elk onderdeel dient geanalyseerd te worden alvorens de evaluatie scores berekend kunnen worden. Deze analyse gebeurt op basis van een set vragen per onderdeel en connectie. Een overzicht van de vragen is terug te vinden in bijlage. Er zijn drie verschillende analyses die dienen te gebeuren: Part: analyse van de onderdelen, dient verplicht te gebeuren voor elk onderdeel. Connector: analyse van de verbindingen, dient verplicht te gebeuren voor elke verbinding tenzij het een shape verbinding betreft. Time: hier wordt de monteer en demonteertijd geanalyseerd, deze analyse is verplicht voor elk onderdeel en voor alle discrete verbindingen. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 37/ 86

38 Afbeelding 5: Schema analyse 9.4 Berekeningen Eens alle verplichte analyses uitgevoerd zijn kunnen de verschillende evaluatie scores berekend worden. Deze evaluatie scores hebben betrekking op alle product karakteristieken die belangrijk zijn voor het adaptation of aanpassingsproces ( zoals remanufacturing of herwerken, maintenance of onderhoud, repair of herstelling en up/downgrading of op/neerwaardering ). Hoe dichter de evaluatiescore zich bij 1 bevindt, hoe beter het product geschikt is voor aanpassing. Hoe meer deze score bij 0 ligt, hoe slechter het product ontworpen is voor aanpassing. Deze berekeningen zullen worden uitgevoerd binnen een aparte klasse. Een overzicht van alle formules is terug te vinden in bijlage. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 38/ 86

39 First Level Second Level Third Level Fourth Level µcomponents µremoval Directions Generic µparts µ#dif.con.types in 1 group µ#dif.con.groups µ#connectors µconnectors µtools µvisibility µreachability µidentifiability µspatial µdisassemblydirections µdisassembly Process specific µassembly µtesting µinspection µpart Interfacing µrepair µrefurbish µreplacement µqualityassurance µdamagecorrection µcleaning µremanufacturing µadaptation µdisassemblymaintenance,i µdisassemblymaintenance µassemblymaintenance, i µassemblymaintenance µmaintenance µarchitecturalstructure Maintenance µdisassemblyrepair, j µdisassemblyrepair µassemblyrepair, j µassemblyrepair µrepair µarchitecturalstructure Repair µdisassemblyup/ Downgrading, k µassemblyup/ Downgrading, k µparts/function µfunctions/part µdisassembly/ UpDowngrading µassemblyup/downgrading µarchitecturalstructure Up/Downgrading µfunctionaldecoupling µinterfacialdecoupling µup/downgrading Afbeelding 6: structuur berekeningen evaluatie Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 39/ 86

40 9.4.1 Wegingsfactoren Bij het berekenen van de globale aanpassings score wordt aan elke individuele score een gewicht toegekend. Deze gewichten dienen voor elke product evaluatie standaard ingesteld te worden, maar het moet ook mogelijk zijn om de belangrijkheid van de verschillende opties manueel te wijzigen. Een overzicht van de benodigde wegingsfactoren met hun standaard waarde is terug te vinden in bijlage. Berekening wegingsfactoren: Deze wegingsfactoren worden bepaald door in een matrix alle opties te zetten, de belangrijkheid van elk rij element moet dan afgewogen worden ten opzichte van elk kolom element. Afbeelding 7: Matrix wegingsfactoren, aanpassings score De waardes in het bovenste gedeelte van de matrix kunnen zoals gezegd bekomen worden door elk rij element t.o.v. elk kolom element te gaan afwegen. In dit voorbeeld geeft dit: Remanufacturing vs Maintenance Remanufacturing vs Repair Remanufacuring vs Up/Downgrading Maintenance vs Repair Maintenance vs Up/Downgrading Repair vs Up/Downgrading De belangrijkheid van deze waardes ten opzichte van elkaar kan uitgedrukt worden door middel van 5 verschillende waardes: Much more 10 More 5 The same 1 Less 0,2 Much less 0,1 De gearceerde onderkant van de matrix bevat de inverse waardes van de bovenkant. 9.5 Resultaat Het resultaat van elke evaluatie score wordt hier tekstueel en in grafiek vorm weergegeven samen met een globale aanpassings score. Aan de hand van deze score kan het volgende afgeleid worden: > 0,9: ideale waarde, er zijn geen aanpassingen nodig > 0,6 < 0,9: normale waarde, kleine verbeteringen kunnen aangebracht worden. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 40/ 86

41 > 0,3 < 0.6: lage waarde, waar mogelijk dienen aanpassingen te gebeuren. < 0.3: onvoldoende waarde, aanpassingen zijn in elk geval vereist. Afbeelding 8: Schema resultaat 9.6 Programmeertaal De keuze van de programmeertaal was vrij in te vullen. Het programma dient op elke Windows machine te draaien en dient zo onafhankelijk mogelijk te zijn van benodigde software zoals bijvoorbeeld Microsoft Office. Op basis hiervan zou ik voor Java kiezen aangezien dit bekend staat voor zijn grote onafhankelijkheid. Vanwege de visuele vereisten en de beperkte tijd van het project heb ik echter voor Visual Basic als programmeertaal gekozen. Deze taal werkt vrij snel en heeft uiteraard een goede integratie met het Windows platform, vaak is het de eerste keuze bij kleinere projecten. Visual basic is een object georiënteerde programmeertaal, hierbij wordt gebruik gemaakt van klassen en objecten. Tevens garandeert ze betrouwbaarheid. 9.7 Database Keuze Aangezien er zo weinig mogelijk extra software nodig mag zijn, kunnen databases zoals SQL server, mysql, al niet gebruikt worden vermits deze een extra aankoop en/of installatie vereisen. Als mogelijkheid blijft er dan nog over XML files te gebruiken als database of Access, waarvan de drivers om naar deze te schrijven met het windows besturingssysteem meegeleverd worden. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Access als database aangezien er veel gegevensverwerking bij de toepassing komt kijken en deze verwerking in de eerste plaats al trager is bij het gebruik van XML files als database. Ook is het niet mogelijk om bij XML gebruik te maken van (geavanceerde) SQL statements, die bij het berekeningsgedeelte zeker van pas zullen komen. Dit komt omdat XML is ontworpen om data uit te wisselen tussen verschillende platforms terwijl een (R)DBMS zoals Access ontworpen is om data te wijzigen, op te halen en op te slaan op een snelle en veilige manier. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 41/ 86

42 9.7.2 Diagram Afbeelding 9: Database diagram Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 42/ 86

43 9.7.3 Bespreking Op het eerste zicht zijn er 3 grote entiteiten: assembly, part en connector. Per assembly moeten er meerdere afbeeldingen opgeslagen worden, dit introduceert de tabel tblassemblypicture die een één op veel relatie heeft met tblassembly. Per part dienen er tevens meerdere functies bijgehouden te worden wat de tabel tblpartfunction introduceert. De entiteiten assembly, part en connector bevatten elk veel attributen. Zo kun je de attributen van assembly opdelen in attributen die betrekking hebben op de details van de assembly zelf (zoals de naam, het type en het productiejaar) anderzijds bevat een assembly ook wegings attributen die de belangrijkheid van de verschillende scores aanduiden. De attributen die betrekking hebben op de wegingsfactoren heb ik ondergebracht in een nieuwe tabel tblasselmblyweight die een één op één relatie heeft met tblassembly dat de details van de assembly bevat. Een één op één relatie is vaak een teken dat het database ontwerp nog voor verbetering vatbaar is, maar in dit geval lijkt me het wel degelijk een betere oplossing aangezien de attributen voor details en voor de wegingsfactoren nooit te samen opgehaald dienen te worden wat met zich meebrengt dat er altijd overbodige data in de recordset opgehaald wordt wanneer deze in dezelfde tabel zitten. Hetzelfde is het geval bij de tabel parts, deze bevat attributen over het part zelf, over de analyse van dit part en over de time analyse. Ook deze attributen dienen nooit samen benaderd te worden en worden op verschillende tijdstippen ingevuld. Indien deze attributen zich in één tabel bevinden zal de recordset ook telkens overbodige data bevatten, vandaar de onderverdeling in tblpart, tblpartq en tbltimeq. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 43/ 86

44 9.8 Opbouw: Graphical user interface (GUI) Algemeen Hier zal ik vooral mijn keuzes en het waarom van enkele van de belangrijkste vensters uitleggen. Een volledig overzicht van de functionaliteiten van het programma en waarvoor elke optie gebruikt wordt is terug te vinden in de gebruikershandleiding, die zich in de bijlage van dit dossier bevindt Hoofdvenster Ik heb gekozen voor een MDI (Multiple Document Interface) als basis voor de applicatie. Hierbij heb je een hoofdvenster dat als container dient. Deze container kan meerdere schermen bevatten wat als voordeel heeft dat meerdere productevaluaties gelijktijdig geopend kunnen zijn binnen hetzelfde hoofdvenster. Tijdens het opstarten zal gecontroleerd worden welk de resolutie is van de gebruiker en de grote van alle schermen zal hier automatisch aan aangepast worden. Vanuit dit hoofdvenster kun je nieuwe productevaluaties starten, een overzicht weergeven van de reeds toegevoegde producten, de opties en de helpfile raadplegen. Afbeelding 10: Hoofdvenster MDI applicatie Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 44/ 86

45 9.8.3 Welkomst venster Afbeelding 11: het welkomst venster Dit scherm is ontwikkeld om de gebruiker te ondersteunen. Het wordt weergegeven bij het opstarten van het programma en helpt de gebruiker om op eenvoudige wijze de gewenste taak uit te voeren. Eens die gebruiker vertrouwd is met de interface zullen er zijn die liever via de toolbar werken waardoor dit scherm overbodig is, andere zullen dan weer de voorkeur geven aan het gebruik van dit scherm. Om iedereen tegemoet te komen is er een optie voorzien waarbij je kunt kiezen of je dit scherm al dan niet wil tonen bij het opstarten ( Show this dialog at startup ). Deze keuze wordt opgeslagen in de settings Product evaluatie venster Afbeelding 12: Eerste ontwerp: product evaluatie venster Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 45/ 86

46 Afbeelding 13: Tweede ontwerp: product evaluatie venster Dit venster dient om de verschillende stappen in het product evaluatie proces weer te geven. In een eerste ontwerp had ik per stap een toolbar gebruikt voor de navigatie, zoals te zien is in Afbeelding 11. Daar de navigatie tussen de verschillende stappen niet zo gebruiksvriendelijk en overzichtelijk was heb ik een tweede ontwerp gemaakt waarbij een hyperlink gebaseerde navigatie aan de linkerkant van het scherm gebruikt wordt. Het voordeel van dit laatste ontwerp is dat alle stappen tegelijkertijd zichtbaar zijn wat het overzicht ten goede komt. Bespreking onderdelen product evaluatie scherm: Dit is de Takenlijst. Deze bevat de verschillende navigatie items, die ingedeeld zijn per stap in een uitklapbaar menu. Hiervoor heb ik een speciale user control aangemaakt die de gebruiker toelaat een onderdeel waar hij momenteel niet in geïnteresseerd is dicht te klappen. Afbeelding 14: menu user control Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 46/ 86

47 Dit is de product inventaris. Alle onderdelen en/of verbindingen worden hier in een boomstructuur weergegeven in volgorde dat ze te bereiken zijn tijdens het demonteren van het product. Aan de hand van verschillende iconen wordt het type van elk onderdeel duidelijk gemaakt, alsook welke verplichte analyses nog dienen te gebeuren. De weergave in een boomstructuur was één van de vereisten van het programma. Dit is de titel bar. Het nut van deze titel bar is dat de gebruiker op elk moment weet waar hij zich binnen de product evaluatie bevindt. Dit is het taakgebied. Alle taken die de gebruiker via de taken lijst kiest worden in dit paneel weergegeven. De controls voor de taken erven van een standaard control die voorziet in enkele eigenschappen zoals de titel bar. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 47/ 86

48 9.8.5 Toevoegen onderdeel venster Afbeelding 15: Toevoegen onderdelen en verbindingen venster Via dit venster kunnen alle eigenschappen die nodig zijn om een nieuw onderdeel toe te voegen opgegeven worden. Waar nodig is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van keuzelijsten en numerieke keuzelijsten. Alsook foutcontrole en gebruikers tips zijn aanwezig waar nodig. Elk onderdeel bevat één of meerdere functies, telkens wanneer de gebruiker op de add hyperlink klikt zal er een nieuwe keuzelijst tevoorschijn komen opgevuld met de reeds bestaande functies binnen het product. Tot slot kun je per onderdeel een afbeelding toevoegen, deze zal procentueel verschaald worden zodat ze goed weergegeven wordt binnen het afbeeldinggebied. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 48/ 86

49 9.8.6 Analyse venster Afbeelding 16: analyse onderdelen venster Per analyse zijn de vragen opgedeeld en weergegeven in een tabel. Afhankelijk van de vraag worden speciale controls gebruikt. Zo heb ik een eigen keuzerondje ontwikkeld dat handiger is voor in te klikken dan het standaard keuze rondje dat binnen de programmeer omgeving aanwezig is. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 49/ 86

50 9.8.7 Wegingsfactoren venster Afbeelding 17: wegingsfactoren venster Zoals in paragraaf te lezen valt gebeurt de berekening van de wegingsfactoren aan de hand van een matrix. Alle processen die tegen elkaar afgewogen dienen te worden heb ik weergegeven in een tabel structuur met in het midden een kolom waarbij de belangrijkheid van de processen tegenover elkaar uit een keuzelijst gekozen dient te worden. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 50/ 86

51 9.8.8 Resultaat venster Afbeelding 18: Resultaat overzicht venster Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 51/ 86

52 Overzicht Elke individuele score wordt weergegeven in een eigen control. Deze waarde heeft een groene kleur indien ze groter is als 0,6 en een rode indien ze kleiner is als 0,6. Wanneer de gebruiker met de muisaanwijzer over één van de controls komt zal een ballon te voorschijn komen waarin een hint staat hoe de behaalde score verbeterd kan worden. Via de level kan gekozen worden in welke mate van detail de scores weergegeven dienen te worden. Een overzicht van welke waardes tot welke level behoren is terug te vinden in het analyse gedeelte van de berekeningen. Grafiek Hier krijgt de gebruiker een grafisch overzicht te zien van de behaalde scores in level twee. Om de grafiek te genereren heb ik gekozen voor ZedGraph, dit is een open source bibliotheek van klassen gecreëerd in c# en kan zonder problemen gebruikt worden in een Visual Basic applicatie. Een eerste reden waarom ik hiervoor heb gekozen is het feit dat er geen bijkomende software voor nodig is, zoals bijvoorbeeld bij het gebruikt van Excel wel nodig is, een tweede voordeel is dat het over een enorme flexibiliteit beschikt. Afbeelding 19: grafiek Rapport Voor de presentatie van de resultaten in een overzichtelijk formaat is er nood aan een rapport. Zulk een rapport kan aangemaakt worden in onder meer Microsoft Word, HTML, Crystal Reports, Ik heb gekozen voor Crystal Reports for.net, dit is een afgeslankte versie van een groter geheel dat gratis ter beschikking is in Visual Studio Het wordt redelijk veel gebruikt in de praktijk en heeft vele export mogelijkheden zoals word, pdf, Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 52/ 86

53 Om deze rapporten te bekijken dient het Crystal Report framework geïnstalleerd te zijn op de gebruiker zijn computer. Dit zal gecontroleerd worden bij het opstarten, indien het niet geïnstalleerd is zal er een automatische installatie plaats vinden zodat de gebruiker hiervoor niets bijkomstig dient te doen. In bijlage vindt u een voorbeeld rapport. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 53/ 86

54 10. Testen 10.1 Algemeen Één van de belangrijkste fases in het software ontwikkelingsproces in ongetwijfeld het testen. Een programma mag nog zo een goede interface en functionaliteiten hebben, als het niet naar behoren werkt ben je er niets mee. Dit gebeurt best zo vroeg mogelijk in het proces, uitstellen tot het laatste moment kan tot rampen leiden. Afbeelding 20: Tijdstip testen 10.2 Test case Buiten het testen tijdens de ontwikkelingsfase heb ik twee weken tijd voorzien om het volledige programma te testen op basis van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Deze testen zijn in de eerste plaats uitgevoerd door Barbara Willems. Als testproduct is er gebruik gemaakt van een Nokia 6110 GSM, die reeds met behulp van de Excel-versie geanalyseerd is. Onderstaande onderdelen dienden ingevoegd en geanalyseerd te worden. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 54/ 86

55 Afbeelding 21: Onderdelen en verbindingen, testproduct, Nokia 6110 Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 55/ 86

56 Afbeelding 22: boomstructuur, testproduct, Nokia Aanpassingen In een eerste fase zijn nog enkele functionele fouten opgedoken zoals de weergave van gebeurde analyses, en een foutje in het wijzigen. Aan de hand van de feedback die ik verkregen heb door middel van de gebruikerstesten zijn nog enkele wijzigingen aangebracht aan de weergave kleur van de onderdelen, de standaard waarde van sommige controls en het toebrengen van extra tooltips die moeten toelaten dat de gebruiker makkelijker zijn weg kan vinden doorheen het programma. Tot slot zijn de waardes van de formules vergeleken met die van de Excel-versie en zijn er aanpassingen aangebracht om deze te laten overeenstemmen. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 56/ 86

57 10.4 Conclusie Dankzij het feit dat ik voldoende tijd voorzien had voor het testen zijn er enkele belangrijke fouten uit het programma gehaald kunnen worden alsook is het nog beter afgestemd op de noden van de gebruiker. Dit maakt dat de eindgebruiker het programma gemakkelijk kan gebruiken zonder al teveel frustratie. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 57/ 86

58 11. Besluit 11.1 Algemeen Het opzet van de software applicatie is geslaagd. Bedrijven kunnen nu deze applicatie met behulp van een CD Rom installeren en zo hun producten evalueren op het vlak van aanpasbaarheid tijdens en op het einde van de productlevensduur. Dit alles verloopt volgens een zeer gebruiksvriendelijke wijze via een stappenplan. Van de complexiteit van deze evaluatie merkt de gebruiker niets Persoonlijke reflectie De stageperiode was voor mij een boeiende ervaring in een interessante omgeving. Dit was tevens mijn eerste ervaring in een werkomgeving waarbij ik een project van het begin tot het einde mocht ontwerpen in samenspraak met een opdrachtgever. Tijdens de realisatie van dit project heb ik vooral geleerd om veel beter te communiceren zodat ik niet op een verschillende hoogte zat als de opdrachtgever (stagebegeleider) van dit project. Ook heb ik het nut ingezien van een goed onderbouwde planning en het opvolgen hiervan. Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 58/ 86

59 12. Bijlage Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 59/ 86

60 12.1 Vragen analyse Originele vragen Gebruikte vragen Parts Qp1 Large Relative Motions? Are large relative motions needed between this part and adjacent parts? Are different material properties required for this part compared to adjacent Different Material Properties Required? Qp2 parts? Qp3 Required To Facilitate Assembly Or Disassembly? Is this part required to facilitate assembly or disassembly? Qp4 Required to Isolate Wear? Is this part required to isolate wear? Does this part has a fundamental different life-time compared to the adjacent Different functional life-times? Qp5 parts? Qp6 Does Part Fatigue? Does this part fatigue? Qp7 Will Parts Require Adjustment? Will this part require adjustment during use or adaptation processes? Qp8 If Coated - Can Coating Be Reapplied? If this part is coated, can the coating be reapplied? Qp9 If Worn - Can Worn Surfaces Be Restored? If this part is worn, can the worn surface be restored? Qp10 If Damaged During Disassembly - Can Damage Be Refurbished? If this part is damaged during disassembly, can the damage be refurbished? If the product breaks down, what is the percentage of cases this part is What is the breakdown percentage of this part? Qp11 responsible for this breakdown? If the product needs maintenance, what is the percentage of cases this part is What is the maintenance percentage of this part? Qp12 responsible for this need? Qp13 What is the Up/Downgrade percentage of this part? If the product needs up or downgrading, what is the percentage of cases this part is responsible for this need? Element of the critical path? (answer "y" or "n") Vraag geschrapt Qp18 If Part Can Corrode - Is Part Protectively Coated? If the possibility exists that the part will corrode, is it protectively coated? Qp14 Significant Intrinsic Value (Relative to Assembly)? Does this part have a significant intrinsic value relative to assembly? Qp15 How many removal directions are needed per part? If this part is removed for the base assembly during disassembly, how many removal directions are needed? Is the interface between this part and the basepart where it is connected to, uncoupled ("y")? (coupled Are the dimentions of this part independant from the base part where it is Qp16 design = when the basepart dimentions change, connected to? Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 60/ 86

61 this part also have to change ("n")) Qp17 Is the interface between this part and the basepart where it is connected to product specific ("n") or standard ("y")? Is the interface between this part and the base part where it is connected to standard (available for different other applications)? Connections Type of connector?* Vraag geschrapt Considering these fasteners how many of them are standard connectors (freely Qc1 Standard connector? available on the market/multiply used in other products)? Qc2 Are standard tools available? Are standard tools available to disconnect the fastener? Qc3 Different life-time demands? Is this fastener type required next to the already available fasteners in the product due to the different life-time demands of the parts they fasten? Qc4 Shape incompatibilities? Is this fastener type required due to shape incompatibilities of the product configuration with the already available fastener types? Qc5 Different levels of D. rights? Is this fastener type required next to the already available fasteners in the product to guarantee the different disassembly rights of operators? Qc6 Is there already a same connector type in the group? Within the indicated connector type, is this fastener equal to another fastener in this set? Spatial Qc7 How many are visible? How many fasteners defined in this definition are visible? Qc8 How many are reachable? How many fasteners defined in this definition are reachable? Qc9 How many of the connectors are easy identifiable? How many fasteners defined in this definition are easy identifiable? Qc10 How many Disass. direction changes are needed? During unlocking of this fastener, how many direction changes are required? Time Manual Removal Time Per Part Handling Time Required Testing Time Required What is the time needed (in seconds) to remove or unlock the part during assembly/disassembly? What is the time needed (in seconds) to handle or displace the part during assembly/disassembly? What is the time needed (in seconds) to test the functionalities of the part? Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 61/ 86

62 Number of Times Test Performed Cleaning Code How many of these tests are needed to check the functionalities of the part? What cleaning process is required for prepairing the part for remanufacturing? Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 62/ 86

63 12.2 Formules berekeningen µparts Overzicht: µparts µcomponents µremoval Directions Berekeningen: µcomponents #Parts / som[theoretisch min #Parts] Theoretisch min #Parts als Qp1:Qp5 = 1x yes 0 #Part µremoval Directions #Parts / som( Qp15 x #Part ) µparts 1 / (( Wp1 / µcomponents ) + ( Wp2 / [µremovel Directions] )) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 63/ 86

64 µconnectors Overzicht: µconnectors µ#different Connector Types in 1 group µscrew Connector Types µpermanent Connector Types µ#different Connector groups µ#connectoions µtools Berekeningen: µ#different Connector Types in 1 group 1 / (( Wc4.1 / [µscrew Connector Types] ) + ( Wc4.2 / [µpermanent Connector Types] )) µscrew Connector Types 1 / #Screws µpermanent Connector Types ( #Screws + #Snaps ) / #Connectors µ#different Connector groups [theoretisch minimum #Connector groups] / [#Different connector groups] Theoretisch minimum #Connector groups als Qc3:Qc5 = 1 x yes 1 0 #Different connector groups #verschillende fastener types (snap, glue, screw, ) µconnections als ( [#parts met integral fastener] -1 ) / #Connectors = 1 1 res. Formule µtools als Qc1 OF Qc2 = 0 0 ( 1 / ( 0,5 / (som(qc2=yes) / #verschillende fastener types) + 0,5 / (som(qc1=yes) / #Connectors )))) µconnectors 1 / (( Wc1 / µconnections ) + ( Wc2 / µtools ) + ( Wc3 / µ#different Connector groups) + ( Wc4 / µ#different Connector Types in 1 group )) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 64/ 86

65 Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 65/ 86

66 µspatial Overzicht: µspatial µvisibility µreachability µidentifiability µdisassemblydirections Berekeningen: µvisibility som(qc7) / #Connectors µreachability som(qc8) / #Connectors µidentifiability som(qc9) / #Connectors µdisassemblydirections ( 1 / ( 1 + som(qc10) ) µspatial als µvisibility OF µreachability OF µidentifiability = / (( Ws1 / µvisibility ) + ( Ws2 / µreachability ) + ( Ws3 / µidentififiability ) + ( Ws4 / µdisassemblydirections )) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 66/ 86

67 Globalfactor Overzicht: Berekeningen: Globalfactor ( w1 / µparts ) + ( w2 / µconnectors ) + ( w3 / µspatial ) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 67/ 86

68 Time Overzicht: µdisassemblytime Total disassembly time Disassembly time µassemblytime Total assembly time Assembly time µcleaning Total cleaning score cleaning score Total Testing Time testing time required for testing Berekeningen: Disassembly Time Als Qp18 = no 2 x #part x (Qt1dis+Qt2dis) #part x (Qt1dis+Qt2dis) Total disassembly time som van alle disassembly times µdisassemblytime #Ideal x 1,5 / Total DisassemblyTime Assembly Time #part * (Qt1ass + Qt2ass) Total assembly time som van assembly time µassembly time #Ideal x 3 / Total assembly time Cleaning Score #part x cleaning score per part Total cleaning score som(cleaning score) µcleaning #ideal / Total cleaning score testing time required for testing Qt7 x (Qt6 + Qt5) Total testing time som(testing time required for testing) Theoretical minimum of parts als Qp1:Qp5 ergens yes is #Parts else 0 #Ideal som Theoretical minimum of parts Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 68/ 86

69 Bijlage Time: Cleaning Score Table Process Score Blown/Brushed 1 Abraided/Buffed 3 Baked 6 Wash & Dry 6 Cleaning Score Table Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 69/ 86

70 µremanufacturing Overzicht: µremanufacturing µpart Interfacing µdisassembly µassembly µqualityassurance µtesting µinspection µdamagecorrection µrepair µrefurbish µreplacement µcleaning Berekeningen: Disassembly Time Als Qp18 = no 2 x #parts x (Qt1dis+Qt2dis) Total disassembly time som van alle disassembly times µdisassembly #Ideal x 1,5 / µdisassemblytime Assembly Time #parts x (Qt1ass + Qt2ass) Total assembly time som van assembly time µassembly #Ideal x 3 / Total assembly time > TIME SHEET µpart Interfacing 1 / ((w1 / µdisassembly) + (w2 / µassembly)) Total testing time som(testing time required for testing) Testing time required for testing Qt7 x (Qt6 + Qt5) µtesting ( 10 x #ideal inspections ) / Total Testing time µinspection #Tests / (#Parts - #Replaced) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 70/ 86

71 µqualityassurance 1 / ((w3 / µtesting ) + ( w4 / µinspection )) µreplacement 1 ( #replace - #key replace ) / #Parts µrefurbish 1 - #Refurbished / #Parts µdamagecorrection 1 / (( w5 / µreplacement ) + ( w6 / µrefurbishing )) µcleaning #Ideal / Total Cleaning score µremanufacturing level1 x level2 Level1 (=replacement key) 1 ( #key replace / #key parts) Level2 1 / ((w7 / µinterfacing) + (w8 / µqualityassurance) + (w9 / µdamagecorrection ) + (w10 / µcleaning) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 71/ 86

72 Bijlage Number of ideal inspections als #ideal parts = 0 0 #ideal parts - #replaced parts #replaced parts als Qp6 = yes OR 1 x van Qp8:Qp10 = no #Ideal inspections Som(Number of ideal inspections) #Tests number of different parts that required testing #parts 0 #key replace som(number of key parts replaced) number of key parts replaced = als (number of replaced parts) = 0 0 number of replaced number of replaced parts Als Qp6 = yes OF Qp8:Qp10 1x no #part 0 number of key parts als Qp14 = yes #Parts 0 #refurbished als Qp7:Qp10 1x yes is 1 0 Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 72/ 86

73 µmaintenance Overzicht: µmaintenance µinterfacing µdisassemblymaintenance µassemblymaintenance µarchitecturalstructuremaintenance Berekeningen: µdisassemblymaintenance som( relative µdisassemblytimepart ) Relative µdisassemblytimepart µdisassemblytimepart x maintenance percentage / 100 µdisassemblytimepart theoretical minimum part x 1,5 / time to reach part Theoretical minimum parts voor elk bovenliggend part in de boomstructuur #ideal van deze parts optellen Time to reach part voor elk bovenliggend part in de boomstructuur µdisassemblage tijd optellen Maintenance percentage Qp12 µassemblymaintage som( relative µassemblytimepart ) Relative µassemblytimepart µassemblytimepart x maintenance percentage / 100 µassemblytimepart Theoretical minimum of parts x 3 / Time to assemble from this part Time to assemble from this part voor elk bovenliggend part in de boomstructuur µassembly time (operating time) optellen µarchitecturalstructure Maintenance som( relative breakdown percentage x (1 ((disassembly level -1) / som( disassembly level ) ) ) ) Relative breakdown percentage Breakdown percentage for relevant parts / som( breakdown percentage for relevant parts ) Breakdown percentage for relevant als cumulative breakdown percentage < 80;maintenance percentage;0 cumulative breakdown percentage cumulative percentage part boven + maintenance percentage huidig part Disassembly level 1 + aantal bovenliggende parts (eigen part niet meegerekend) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 73/ 86

74 µinterfacing 1 / (( w1 / µdisassemblymaintenance ) + ( w2 / µassemblymaintenance )) µmaintenance 1 / (( w3 / µinterfacing ) + ( w4 / µarchitectural structure maintenance)) Bijlage: Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 74/ 86

75 µrepair Overzicht: µrepair µinterfacing µdisassemblyrepair µassemblyrepair, µarchitecturalstructurerepair Berekeningen: µdisassemblyrepair som( relative µdisassemblytimepart ) Relative µdisassemblytimepart µdisassemblytimepart x breakdown percentage / 100 µdisassemblytimepart theoretical minimum part x 1,5 / time to reach part Theoretical minimum parts voor elk bovenliggend part in de boomstructuur #ideal van deze parts optellen Time to reach part voor elk bovenliggend part in de boomstructuur µdisassemblage tijd optellen Breakdown percentage Qp11 µassemblyrepair som( relative µassemblytimepart ) Relative µassemblytimepart µassemblytimepart x breakdown percentage / 100 µassemblytimepart Theoretical minimum of parts x 3 / Time to assemble from this part Time to assemble from this part voor elk bovenliggend part in de boomstructuur µassembly time (operating time) optellen µarchitecturalstructure Repair som( relative breakdown percentage x (1 ((disassembly level -1) / som( disassembly level ) ) ) ) Relative breakdown percentage Breakdown percentage for relevant parts / som( breakdown percentage for relevant parts ) Breakdown percentage for relevant als cumulative breakdown percentage < 80;maintenance percentage;0 cumulative breakdown percentage cumulative percentage part boven + maintenance percentage huidig part Disassembly level 1 + aantal bovenliggende parts (eigen part niet meegerekend) µinterfacing Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 75/ 86

76 1 / (( w1 / µdisassemblyrepair ) + ( w2 / µassemblyrepair )) µrepair 1 / (( w3 / µinterfacing ) + ( w4 / µarchitectural structure repair)) Bijlage: Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 76/ 86

77 µup/downgrading Overzicht: µup/downgrading INTERFACING µdisassemblyup/downgrading µdisassemblyup/downgrading, k µassemblyup/downgrading µassemblyup/downgrading, k µarchitecturalstructureup/downgrading DECOUPLING µfunctionaldecoupling µparts/function µfunctions/part µinterfacialdecoupling Berekeningen: µdisassemblyup/downgrading som( relative µdisassemblytimepart ) Relative µdisassemblytimepart [µdisassemblytimepart] x [updowngrading percentage] / 100 µdisassemblytimepart [theoretical minimum part] x 1,5 / [time to reach part] Theoretical minimum parts voor elk bovenliggend part in de boomstructuur #ideal van deze parts optellen Time to reach part voor elk bovenliggend part in de boomstructuur µdisassemblage tijd optellen updowngrading percentage Qp13 µassemblyup/downgrading som( relative µassemblytimepart ) Relative µassemblytimepart µassemblytimepart x [updowngrading percentage] / 100 µassemblytimepart [Theoretical minimum of parts] x 3 / [Time to assemble from this part] Time to assemble from this part voor elk bovenliggend part in de boomstructuur µassembly time (operating time) optellen µarchitecturalstructureupdowngrading som(relative breakdown percentage x (1 ((disassembly level -1) / som( disassembly level ) ) ) ) Relative breakdown percentage Breakdown percentage for relevant parts / som( breakdown percentage for relevant parts ) Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 77/ 86

78 Breakdown percentage for relevant als cumulative updowngrading percentage < 80;maintenance percentage;0 cumulative breakdown percentage cumulative percentage part boven + updowngrading percentage huidig part Disassembly level 1 + aantal bovenliggende parts (eigen part niet meegerekend) µpartsfunction verschillend #functions / som( #functions ) µfunctionspart [#parts met integral fastener] / som ( #functions ) µfunctionaldecoupling 1 / (( w1 / µpartsfunction) + ( w2 / µfunctionspart )) µinterfacialdecoupling som( Qp16 or Qp17 = yes ) / [#parts met integral fastener] Interfacing 1 / (( w5 / µdisassemblyup/downgrading ) + ( w6 / µassemblyup/downgrading )) Decoupling 1 / (( w3 / µfunctionaldecoupling ) + ( w4 / µinterfacialdecoupling ) µupdowngrading 1 / (( w7 / Interfacing ) + ( w8 / [Architectual structure] ) + ( w9 / Decoupling )) Bijlage: Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 78/ 86

79 µadaptation Overzicht: µadaptation µremanufacturing µpart Interfacing µdisassembly µassembly µqualityassurance µtesting µinspection µdamagecorrection µrepair µrefurbish µreplacement µcleaning µmaintenance µdisassemblymaintenance µdisassemblymaintenance, i µassemblymaintenance µassemblymaintenance µarchitecturalstructure Repair µrepair µdisassemblyrepair µdisassemblyrepair, j µassemblyrepair µassemblyrepair, j µarchitecturalstructurerepair µup/downgrading µdisassemblyup/downgrading µdisassemblyup/downgrading, k µassemblyup/downgrading µassemblyup/downgrading, k µarchitecturalstructureup/downgrading µfunctionaldecoupling µparts/function µfunctions/part µinterfacialdecoupling Berekeningen: µadaptation 1 / (( w1 / µremanufacturing ) + ( w2 / µmaintenance ) + ( w3 / µrepair ) + ( w4 / µupdowngrading ) + globalfactor Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 79/ 86

80 Bijlage: Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 80/ 86

81 12.3 Wegingsfactoren Parts Wp1 (Components) = 0.9 Wp2 (Removal directions) = 0.1 Connectors Wc1(Amount of connectors) = 0.2 Wc2(Tools) = 0.05 Wc3(Amount of different connector groups) = 0.38 Wc4(Amount of different connector types in 1 group) = 0.38 Wc41(Screw connector types) = 0.5 Wc42(Permanent connector types) = 0.5 Spatial Ws1(Visibility) = 0.43 Ws2(Reachability) = 0.43 Ws3(Identifiability) = 0.12 Ws4(Disassembly direction) = 0.03 Globalfactor Wg1(Parts) = 0.17 Wg2(Connectors) = 0.24 Wg3(Spatial) = 0.24 Wg4(Process specific metrics) = 0.34 Remanufacturing Wr1(disassembly) = 0.3 Wr2(reassembly) = 0.7 Wr3(testing) = 0.8 Wr4(inspection) = 0.2 Wr5(replacement (Basic) = 0.2 Wr6(Refurbishing) = 0.8 Wr7(Interfacing) = 0.3 Wr8(Quality asserance) = 0.05 Wr9(Damage correction) = 0.4 Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 81/ 86

82 Wr10(Cleaning) = 0.25 Maintenance Wm1(Partial disassembly) = 0.5 Wm2(Partial reassembly) = 0.5 Wm3(Interfacing) = 0.5 Wm4(Arch. Struc) = 0.5 Repair Wrp1(Partial disassembly) = 0.5 Wrp2(Partial reassembly) = 0.5 Wrp3(Interfacing) = 0.5 Wrp4(Arch. Struc) = 0.5 Up/downgrading Wu1(part/function) = 0.5 Wu2(function/part) = 0.5 Wu3(Functional decoupling) = 0.5 Wu4(Interfacial decoupling) = 0.5 Wu5(Partial disassembly) = 0.5 Wu6(Partial reassembly) = 0.5 Wu7(Interfacing) = 0.25 Wu8(Arch. Struc) = 0.25 Wu9(Decoupling) = 0.5 Adaptation Wa1(Remanufacturing) = 0.21 Wa2(Maintenance) = 0.04 Wa3(Repair) = 0.67 Wa4(Up/Downgrading) = 0.07 Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 82/ 86

83 12.4 Rapport Software tool: Maap Method to Assess the Adaptability of Products 83/ 86

84 Product Details: Name Model MakeYear Nokia 6110 Mobile Phone 1997 Analysis Results: Graph MAAP - Method to Assess the Adaptability of Products Katholieke Universiteit Leuven - Barbara Willems Page 1 of 2

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen Vergelijkingseditor 2003 Module 1a en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident is,

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

InterSmart: A Twitter based quiz application for PowerPoint audiences

InterSmart: A Twitter based quiz application for PowerPoint audiences Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT InterSmart: A Twitter based quiz application for PowerPoint audiences David De Beuckelaer bachelor elektronica-ict

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

GN8 VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

GN8 VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING GN8 VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 2011 BE Deze handleiding beschrijft de applicatie GN8 voor Windows, die als standaloneprogramma of in combinatie met de applicatie IDEP kan worden gebruikt.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Toets uw kennis... 8 Voor docenten... 8 Website...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 INHOUDSOPGAVE VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 LOKALE INSTALLATIE 3 imuis installeren via download 3 imuis voor de eerste keer starten 8 HELPFUNCTIE EN SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe 16.0 Inleiding Wanneer je de betekenis van een serie nummers in een presentatie wilt weergeven, zal je ondervinden dat een diagram de meest effectieve manier

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij 1 INLEIDING 1.1 Inleiding De cloud is een recent begrip en duidt op het opslaan en bewerken van informatie niet op je eigen pc, maar ergens op het internet (op een server). Het grote voordeel van het opslaan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Het belang van het ontwerp en het gebruik van templates

Het belang van het ontwerp en het gebruik van templates 1 1.1 Inleiding Een van de belangrijkste redenen voor mensen om meer inzicht te willen hebben in gevorderde Excel technieken is om in staat te zijn projecten sneller en efficiënter te voltooien. Het is

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik

Handleiding voor installatie en gebruik Freestijd berekeningsprogramma voor MS Excel Handleiding voor installatie en gebruik Freestijd-Fla 2015... Is een product van Fla-ts Brieversweg 152 8310 Brugge België Website: E-mail adres: www.fla-ts.com

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

GEBOUWPRESTATIEPLATFORM PERFORMANCE DASHBOARD QUICK START GUIDE

GEBOUWPRESTATIEPLATFORM PERFORMANCE DASHBOARD QUICK START GUIDE GEBOUWPRESTATIEPLATFORM PERFORMANCE DASHBOARD QUICK START GUIDE Performance dashboard De verschillende thema`s, ofwel Kritische Prestatie Indicatoren (KPI`s), worden weergegeven in kolommen. Deze KPI`s

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat WEBSHOPKOPPELING WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Algemeen 3 1.2. Wings Schema webshopkoppelingsmodule 3 1.3. Webshop Wings 5 1.4. Wings Webshop 5 INSTALLATIE 2.1.

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010 Door: Martijn Janssen Introductie Office Integratie De Teamcenter MS Office-integratie maakt gebruik van Microsoft Office 2003 of 2007 in een beheerde Teamcenter

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden.

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. 884.467-00 Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Google Drive 2014-2015. Ontwerp van proeven met Google Drive en insluiten in Smartschool

Google Drive 2014-2015. Ontwerp van proeven met Google Drive en insluiten in Smartschool Google Drive 2014-2015 Ontwerp van proeven met Google Drive en insluiten in Smartschool Vivo TKO Kortrijk 1 Google Drive en Smartschool 1 Inleiding Met Google Drive is het mogelijk om documenten, rekenbladen,

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

GrabIT. www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice. www.jritservice.nl Pagina 1 grabit

GrabIT. www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice. www.jritservice.nl Pagina 1 grabit GrabIT www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice www.jritservice.nl Pagina 1 grabit 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE 2. HOOFDSCHERM 3. CONFIGURATIE 3.1. TABBLAD SERVER 3.2.

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie