Study Coach And Learning Environment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Study Coach And Learning Environment"

Transcriptie

1 Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Voortgangsrapportage Periode juli 2005 t/m september 2005 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam UMCU, Universiteit van Utrecht UMCN, Katholieke Universiteit Nijmegen

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 Projectdoelstelling... 3 Voortgang per fase... 4 Fase 1 Opstellen leerdoelen boom voor COO materiaal... 4 Fase 2 Inventariseren en klasseren van COO materiaal... 4 Werkplan COO... 4 COO classificeren... 4 Fase 3 Functioneel ontwerp studie coach... 4 Fase 4 Technische realisatie studie coach... 5 Database aanpassingen... 5 Zoekmachine gebruikersinterface... 8 Zoekmachine in LRS.Net gebruikershandleiding... 9 Technische beschrijving zoekmachine...10 Stored procedures voor het zoeken in de database...11 Classification Builder...11 Technische beschrijving Classification Builder...12 Classificeren...12 Classificeren in LRS.Net gebruikershandleiding...13 Stored procedures voor het indexeren in de database...14 Multiuser-registratie...15 Multiuser-registratie in LRS.Net gebruikershandleiding...15 Baseframe...16 Baseframe in de LRS.Net gebruikershandleiding...16 Fase 5 Integratie van LRS.Net met de bestaande ICT infrastructuur Erasmus MC...16 UMCU...17 UMC st Radboud...17 LUMC...18 Fase 6 Inbedding in het onderwijs Fase 7 Promotie projectresultaten Fase 8 Evaluatie Knelpunten Standlijnen overzicht Kennis disseminatie AMEE Kostenoverzicht Declaratie Bijlagen Bijlage 1 Werkplan COO Werkplan SCALE UMCU...26 Werkplan SCALE UMC st Radboud...26 SCALE Erasmus MC...27 SCALE LUMC...27 Bijlage 2 Mijn les is geclassificeerd want Bijlage 3 AMEE abstract en poster Abstract for AMEE Poster for AMEE Bijlage 4 Functioneel ontwerp

3 Samenvatting In het derde kwartaal zijn er vier bijeenkomsten geweest van de projectgroep. Eén extra bijeenkomst is met leden van de projectgroep gepland om extra aandacht te besteden aan de geïmplementeerde classificatiemodule en standaardisering van classificeren. Fase 2 startte. Door de projectdeelnemers zijn werkplannen opgesteld hoe bij hun instelling het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden. Verder is er begonnen met het opstellen van een leidraad voor classificatie met de in dit project geïmplementeerde classificatie module. Het Functioneel ontwerp (Fase 3) is eind juli 2005 afgerond en er zijn nog wat accenten gelegd. In augustus 2005 is gestart met de technische implementatie van de studiecoach (Fase 4). Hierbij is veel werk verzet. De database (tabellen in LRS.Net) zijn aangepast voor SCALE. De zoekengine is gemaakt, tijdens de vergadering gedemonstreerd en verbeterd, getest door alle projectleden op de testserver, in productie genomen en in een technische specificatie en gebruikershandleiding opgenomen. Het zoeken in het grote aantal termen (40.000) en synoniemen ( ) is versneld. Zoeken gaat op hele woorden en er kan gebruik gemaakt worden van wildcards (*) en AND, OR, NOT (AND NOT, OR NOT), met phrases d.m.v. dubbel quotes ( ). De zoekterm wordt geregistreerd. Het gewicht van een gevonden les wordt uitgedrukt in een percentage. Advanced search kan momenteel al in meerdere talen zoeken en kan ook alleen lessen die in een bepaalde taal geschreven zijn selecteren. Alle in het FO benoemde classificaties zijn ingevoerd met de Classification Builder. Het classificeren van lessen is volledig geïmplementeerd. Er zijn tooltips toegevoegd voor de invoer van lessen. Er zijn procedures ontwikkeld die het indexeren van lessen in de database mogelijk te maken. De multiuser registratie is ontwikkeld om in dit geval voor beide studenten een registratie in het LRS.Net te realiseren, zodat het Personal Portfolio van beide studenten compleet blijft. Er is een Baseframe functionaliteit ontwikkeld. Dit houdt in dat een les binnen een frame van LRS.Net opgestart kan worden, het zogenaamde Baseframe. Zodra de gebruiker het frame verlaat wordt de sessie van LRS.Net afgesloten. Voor Fase 5 hebben alle deelnemende instelling de huidige stand van zaken weergegeven van de integratie SCALE met leeromgeving. Het project verloopt in deze fase heel voorspoedig. Een paar knelpunten worden in deze rapportage genoemd. Projectdoelstelling Reeds 25 jaar wordt aan de Nederlandse medische universiteiten gebruik gemaakt van Computer Ondersteund Onderwijs (COO). Voor deze onderwijsvorm zijn inmiddels honderden programma s gemaakt die in het medisch onderwijs (studies geneeskunde en biomedische wetenschappen) ieder hun eigen leerdoel en toepassing hebben. Met COO bedoelen wij in deze, alle denkbare vormen van elektronisch studiemateriaal, variërend van casuïstiek, tutorials, simulaties tot toetsen. Iedere instelling gebruikt hierbij zijn eigen materiaal. Het merendeel hiervan wordt als zelfstudie materiaal aangeboden. Het volgen van dit onderwijs is vaak niet verplicht en wordt niet getoetst. De toegenomen kwaliteit van het COO materiaal, zowel inhoudelijk als technisch, alsook de toegenomen kwantiteit vraagt om een meer structurele plaats in het onderwijs en in de toetsing. Met andere woorden de resultaten van de projecten uit het verleden moeten indalen in de organisatie van het onderwijs. De studies Geneeskunde van de universiteiten in Nederland zijn gebaseerd op het Raamplan 2001(Metz et al., 2001). Eén van de belangrijkste uitgangspunten hiervan is het aanleren van de vaardigheden waarmee de arts de gezondheidsproblemen van patiënten kan benaderen en oplossen. Elk COO is bedoeld ter ondersteuning van het aanleren van 1 of meerdere van deze vaardigheden en kunnen omschreven worden als de COO leerdoelen. Binnen het project moet aan de student een eenvoudige en snelle toegang tot (een specifieke selectie van) het COO materiaal geboden worden, waarbij de studie historie van de student in relatie tot de leerdoelen in de tijd automatisch wordt bewaakt. Behalve een longitudinale follow-up van een student over verschillende studiejaren, wordt het hierdoor ook voor de student mogelijk zijn eigen studieprestaties met betrekking tot de verschillende leerdoelen in te zien, voor zover 3

4 dat gedekt wordt door het aangeboden materiaal. Het systeem zelf kan automatisch studenten van een individueel studieadvies voorzien. De belangrijkste doelstelling van dit project is dus het koppelen van studie-informatie wat betreft het gebruik van COO met de curriculum database en de individuele student. Daarnaast is het belangrijk dat alle deelnemende instellingen de beschikking krijgen over COO materiaal van de zusterfaculteiten. Hoewel in het verleden hier al vaker afspraken over gemaakt zijn (zie bijlage) blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig om te achterhalen waar welk materiaal zich bevindt en of dit ook geschikt is voor het eigen onderwijs. Door de directe beschikbaarheid van de lessen en de metadata waarin de leerdoelen zijn vastgelegd wordt dit proces vele malen simpeler. Deze ontwikkeling sluit aan op het concept van een LCMS (een Leerobject Content Management Systeem). Verschil hiermee is enerzijds dat de leerobjecten bestaan uit grote afgebakende modules en anderzijds dat de te ontwikkelen database slechts de metadata van de lessen bevat en niet de objecten zelf. Voortgang per fase Fase 1 Opstellen leerdoelen boom voor COO materiaal Deze fase is in de tweede rapportage periode afgerond en reeds gerapporteerd. Er zijn momenteel geen activiteiten. In januari 2006 wordt deze fase opnieuw geopend om eventuele wijzigingen in de classificatie te kunnen doen, naar aanleiding van de ervaringen van de gebruikers hiermee. Fase 2 Inventariseren en klasseren van COO materiaal Met deze fase is gestart in juli Alle partners zijn gestart met het invoeren van eigen COO in het LRS.Net. De metadatavelden voor de classificatie van het LRS.Net zijn inmiddels al aangepast aan SCALE en kunnen worden ingevuld. Ook de koppeling aan de classificatie kan gelegd worden. Naast het inventariseren en klasseren van COO materiaal valt onder deze fase ook het testen van nieuwe releases van LRS.net door de projectpartners. De technische realisatie van LRS.net door Leiden valt onder fase 4. In dit kwartaal hebben de projectdeelnemers nieuwe versies van LRS.Net getest. Er is gerapporteerd als er onderdelen van LRS.Net niet naar behoren werkten. Werkplan COO Er zijn bij de verschillende faculteiten werkplannen opgesteld waarin wordt omschreven hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlagen van het UMC st Radboud en het UMCU. Erasmus MC en LUMC beschrijven in bijdrage hoe deze werkzaamheden uitgevoerd zijn. COO classificeren Er is een extra bijeenkomst georganiseerd onder de projectgroepmedewerkers waarbij in de voor dit project geimplementeerde classificatie module van LRS.Net het classificeren is geoefend en voorzien van feedback. Van te voren hebben de projectmedewerkers lessen in LRS.Net online klaargezet voor de usergroepen Teachers en Administrators en aangegeven welke lessen in LRS ze geclassifieerd wilde zien op die dag (lessonid's). De in dit overleg opgestelde leidraad:" Mijn les is geclassificeerd want..." is te lezen in desbetreffende bijlage. Fase 3 Functioneel ontwerp studie coach Deze fase is eind juli 2005 afgerond. 4

5 In de loop van de discussie over het Functioneel ontwerp zijn er nog wat accenten gelegd. Verder hebben alle projectmedewerkers bekeken of dit FO voldoet aan hun functionele specificaties. Review door studenten zal éénmalig na afloop van het volgen van de les plaatsvinden (in het huidige LRS.Net wordt deze mogelijkheid in het hoofdscherm aangeboden). Bij opstarten vanuit Blackboard komt de student niet langs dit review systeem. Onderzocht wordt hoe de lessen dan terugloggen naar deze pagina (logsession of baseframe) de review kan afvangen. Lessen zullen worden gekoppeld aan de classificati. De koppeling aan de classificatie is voor de gebruiker gesplitst in de verschillende takken. Er is nagedacht over de gewichten van de gevonden verbindingen met de boom en de metadata van de lessen van de les. De keuze is gemaakt om de zoekfunctie zo simpel mogelijk te maken (wel is er informatie verzameld om toch een zoekfunctie op ingewikkelde boomstructuren te kunnen hebben). Door het opstellen van de nieuwe classificatie is van de bestaande features (onderscheiden 3 groepen) van LRS.Net, de Category of disease vervallen in SCALE. Het traject van de studiecoach wordt los gezien van de zoekengine. Het huidige ontwerp zal verder worden uitgediept betreffende de studiecoach. In dit FO zal de coach bestaan uit het op verschillende manieren benaderen van de omgeving van een gevolgde les. Studiecoach adviezen kunnen gebaseerd zijn op: zwaarte van de les (via curriculum koppeling), gerelateerde lessen (via medische inhoud zoeken naar lessen met bijna hetzelfde onderwerp), mening van anderen over deze les (gebruiksgegevens van anderen), theorie bij de praktijk of praktijk bij de theorie, onderwijskundige omgeving van de les opzoeken (via de classificatie onderwijskundig) of je kan op basis van COO type een ander soortig les aanvragen. In het FO is een selectie uit de nieuwe databasedocumentatie opgenomen: een nieuw ER diagram is toegevoegd. Er is nagevraagd of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is. Dit om elke faculteit de mogelijkheid te bieden in een herkenbaar format SCALE aan de gebruiker te presenteren. Per instituut zal er een aanvraag voor desbetreffende naam moeten worden gedaan (bijv. coo.erasmusmc.nl). Er is gesproken over de in het FO genoemde Service Level Agreement. Dit wordt gezien als een aanzet waarmee je het project kan afronden en waarmee je eventuele nieuwe partners in het project kunnen worden betrokken (en wellicht zelfs ten behoeve van een centrale organisatie van COO). Er zal nog verder overleg moeten zijn over wat er vastgelegd moet worden in een afspraak en over de aanvangsdatum en het format van deze agreement (kan ook een SLIntentions worden). Het FO is, na de eerste technische implementatie, gebruikt om te checken in hoeverre de implementatie vordert. Fase 4 Technische realisatie studie coach Deze fase is in augustus 2005 gestart en er is inmiddels veel gerealiseerd. Er is van te voren geen uitgebreid Technisch Ontwerp geschreven, maar steeds zijn nieuwe versies van LRS.Net klaargezet op de testserver. Per mail werden alle projectgroep leden opgeroepen om naar nieuwe versies te kijken. Bij ontwerpbeslissingen die niet binnen Leiden genomen konden worden, werden ook aan de andere projectleden g d. Die vervolgens tussen een aantal alternatieven konden kiezen en daarop binnen enkele dagen moesten antwoorden. In de vergaderingen werden de nieuwere versies besproken. Hieronder volgt een beschrijving van de gerealiseerde technische implementatie, ter vervanging van een technisch ontwerp. Database aanpassingen Om de COO classificatie in LRS.Net te kunnen implementeren is de LRS.Net database uitgebreid met de volgende tabellen: - Term, om voor alle classificatie termen op te slaan: o tot welke classificatie tak deze behoort (RootTreeID) 5

6 o de naam van de term (Name) o de taal van de term (Lng) o de codering (Code) o de originele MeSH code (OriginalCode o de beschrijving van de term (Description) o 3 velden om gegevens over een eventueel plaatje op te slaan ( ImageType, Image en ImageThumb) - Tree, om de boomstructuur en de plaats van termen in de classificatieboom op te slaan: o de ouder, ofwel de hoger gelegen oksel in de boom (ParentID) o optioneel de term die aan de oksel verbonden is. Er komen dus ook oksels voor die alleen de vorm van de boom bepalen, maar waaraan geen term is verbonden (TermID) o het eerste kind, ofwel de eerste dieper gelegen oksel in de boom (FirstChild) o het eerste broertje of zusje, ofwel de volgende oksel op hetzelfde niveau (NextSibling) o BranchType o de mogelijkheid om lessen aan deze oksel van de classificatie te koppelen (LT_Linkable) o degene die de tak mag aanpassen/eigenaar is van de tak (AdmingroupID) o de MeSH codering voor de plaats in de boom (Code) o de door LRS.Net gegenereerde codering, waarin het pad van de wortels tot aan de oksel wordt weergegeven (InternalCode). - Synonym, om de synoniemen voor termen in op te slaan: o de term waarvan dit een synoniem betreft (TermID) o de naam van het synoniem (Name) o de taal van het synoniem (Lng) - LT_Link, om de koppeling van lessen aan de classificatie vast te leggen: o de unieke code van de les (LessonID) o de plaats van de koppeling in de boom (TreeID) o het gewicht van de koppeling (Weight) Voor het zoeken is de database opnieuw uitgebreid, nu met de volgende tabellen: - Word, om alle woorden in op te slaan waarop gezocht kan worden: o het zoekwoord (Name) o het woord zonder speciale tekens (InternalName) o de taal van het woord. - LostWord, om alle losse woorden waarop niet gezocht mag worden op te slaan: o het verboden zoekwoord (Name) o de taal van het woord. - TW_Link, koppeling tussen de tabel Word en Term om op te slaan welke woorden in een term voorkomen: o de unieke code van de term (TermID) o de unieke code van het woord (WordID) o het gewicht van het woord t.o.v. de volledige term (Weight) - LW_Link, koppeling tussen de tabel Word en Lesson om op te slaan welke woorden in de beschrijvende velden van de les voorkomen: o de unieke code van de les (LessonID) o de unieke code van het woord (WordID) o het gewicht van het woord t.o.v. het volledige beschrijvende veld (Weight) o verwijzing naar het veld van de les waaruit het woord afkomstig is (SearchItem). - LF_Link, koppeling tussen de tabel Lesson en Feature om op te slaan welke features de les aan gekoppeld is: o De unieke code van de les (LessonID) o De unieke code van het feature (FeatureID) 6

7 7

8 Zoekmachine gebruikersinterface Het zoeken naar lessen is geïmplementeerd. Afhankelijk van de rechten van het account wordt het zoekresultaat meer of minder uitgebreid weergegeven, zoals beschreven in het Functioneel Ontwerp. Voor studenten wordt getoond: - het icoon van de les, - de titel, - het gewicht, - het icoon van de instelling die eigenaar is van de les, - de beschrijving van de les, - de taal, - de tijdsduur. Hierbij wordt de zoekterm gekleurd weergegeven, wanneer deze in één van de getoonde velden werd gevonden. Student zoekresultaat Voor docenten en administratoren wordt hetzelfde getoond als voor studenten, met daarbij: - het onderwerp, - de versie datum, - het unieke Lesson ID, - de URL, - de plaats van de les in de classificatietakken, - de gebruikersgroepen waarvoor de les beschikbaar staat, - de checks die op de eindgebruikers PC worden uitgevoerd voor het starten.

9 Docent/Administrator zoekresultaat Met Advanced search kan de taligheid ingesteld worden, van zowel de interpretatie van de zoekterm, alsook de taal van de les zelf. In het voorbeeld wordt een Engelse term ingetypt, waarmee naar Nederlandstalige lessen wordt gezocht. Advanced search Zoekmachine in LRS.Net gebruikershandleiding In de LRS.Net handleiding wordt het zoekmechanisme als volgt beschreven: The string can consist of one or multiple words. Words can be separated with logical operators AND, OR or NOT, these operators are case-sensitive. Two words separated by a space are considered to be separated by AND. The use of wildcards is also enabled. The characters * and? can be used when searching for only a part of a word. A combination of words in a specific order, a phrase, should be put between brackets. Some examples: - appendicitis -> all lessons about appendicitis - simulation -> all lessons presenting in the form of a simulation - acute appendicitis -> all lessons about acute appendicitis, described with this specific combination of two words - appendicitis NOT acute -> all lessons about appendicitis, except the ones about the acute form of appendicitis 9

10 - appendicitis AND acute -> all lessons about acute appendicitis, described with these two words in any order - abdomen anatomy -> all lessons about anatomy and about the abdomen - appendi* -> all lessons about appendicitis, but also about the appendix in general or any other word containing the letters appendi in this order. Advanced search can be used to search only for lessons in a specific language, or to make sure your search string is interpreted in the right language. Technische beschrijving zoekmachine Voor het zoeken zijn naast de bij Database aanpassingen genoemde nieuwe tabellen, ook een aantal bestaande tabellen van belang. Lesson, de 3 velden, name, subject en description waarin gezocht wordt Feature, de vakgebieden waarin gezocht wordt Synonym, synoniemen van de termen van de classificatie waarin gezocht wordt Log, om de zoekwoorden die door studenten zijn ingetypt op te slaan Bij het zoeken via de metadata worden de velden Lesson.Name, Lesson.Subject, Lesson.Description betrokken en via LF_Link het veld Feature.Name. Bij het zoeken via de classificatie worden via de velden Term.Name, Term.Description en Synonym.Name betrokken. Omdat het vergelijken van de zoekterm met al deze velden in praktijk te traag werkt zijn een aantal tussentabellen in het leven geroepen; Word, LostWord, TW_Link en LW_Link In de tabel Word zijn alle losse worden uit de bij het zoeken betrokken velden opgeslagen. In de tabel LostWord staan alle woorden waarop niet gezocht kan worden. Bij het zoeken wordt de zoekopdracht eerst gesplitst in losse woorden, waarvan alle tekens, zoals ë, ï e.d omgezet worden in gewone letters. Als in de zoekopdracht AND, NOT of OR voorkomt worden deze logisch geïnterpreteerd. De woorden die in de tabel LostWord voorkomen worden genegeerd. Met de rest van de woorden wordt individueel gezocht en voor elke zoekterm wordt een collectie met lessen met het bijbehorende gewicht opgesteld. Bij het zoeken via de metadata wordt het volledige woord gezocht in de bovengenoemde velden, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele taligheid van het woord, afhankelijk van de instelling bij advanced search. Wanneer het woord hierin voorkomt wordt de bijbehorende les aan de collectie toegevoegd met een gewicht van 1 voor de naam (veld:name) en het onderwerp (veld:subject) van de les en 0.75 voor de beschrijving(veld:description). Hierbij wordt het gewicht gedeeld door het aantal woorden wat dit veld in totaal beslaat. Wanneer een les meerdere malen wordt gevonden bij dezelfde zoekterm, telt het hoogste gewicht. Bij het zoeken via de classificatie wordt het volledige woord gezocht in de bovengenoemde velden van de tabel Term. In de tabel Tree wordt vervolgens opgezocht aan welke oksels van de classificatie deze Term is verbonden. Van deze oksels (TreeID s) wordt via de tabel LT_Link gekeken of hier lessen aan verbonden zijn en wordt het gewicht van de koppeling opgehaald en de les toegevoegd aan de collectie. Vervolgens wordt ook nog voor al deze TreeID s in de internal codes van de andere TreeID s gekeken of het een nakomeling van deze TreeID is, zo ja, dan wordt gekeken of hier lessen aan gekoppeld zijn. Als dit zo is worden de lessen aan de collectie toegevoegd, waarbij het gewicht van de koppeling in LT_Link wordt verminderd (gedeeld door de afstand tot het originele TreeID * ), dus als het gevonden TreeID een direct kind is van de originele TreeID, wordt het gewicht bijvoorbeeld gedeeld door Wanneer het gewicht kleiner is dan 0.01 wordt de les niet toegevoegd aan de collectie. Bij het gebruik van wildcards (* of?) wordt niet het volledige woord gezocht in de tabel Word, maar wordt met een Like statement gezocht, zodat ook de woorden worden gevonden waarin de zoekterm een gedeelte van het woord uitmaakt. Bij meerdere zoektermen worden nu de opgebouwde collecties samengevoegd volgens de volgende formules, waarin W1 het gewicht van de gevonden les bij de eerste zoekterm is en W2 bij de tweede zoekterm: 10

11 Zoekterm1 AND Zoekterm2 => W1 * W2 Zoekterm1 NOT Zoekterm2 => W1 * (1 W2) Zoekterm1 OR Zoekterm2 => Max (W1, W2). Wanneer met Advanced search de taligheid van de les is ingesteld, worden de lessen in de verkeerde taal uit de collectie gefilterd. De lessen waar de gebruiker geen recht op heeft (er bestaat geen koppeling tussen de les en 1 van de usergroepen waar de gebruiker toe behoort) worden ook uit de collectie gefilterd. De lessen die niet online staan, onbereikbaar zijn, worden ook uit de collectie gefilterd. Bij meerdere woorden tussen dubbelquotes als zoekterm (een zogenaamde phrase) wordt de phrase beschouwd als een lang woord met een spatie erin. Stored procedures voor het zoeken in de database Bij het zoeken worden de stored procedures spsearchlesson voor het zoeken van een les aan de hand van de metadata en spsearchtree aangeroepen voor het zoeken van de les aan de hand van de koppeling aan de classificatie: spsearchlesson In de zoekstring worden eerst met de functie fncvervangdoorspaties alle karakters zoals <, >,!,? en punten en komma s vervangen door spaties. Met de functie fncdeletelostwords worden alle woorden die in de tabel LostWords voorkomen uit de zoekopdracht gefilterd. De losse woorden worden nu exact gezocht in het veld InternalName van de tabel Word, rekening houdend met de taal van de zoekopdracht. Via de tabel LW_Link wordt het LessonID van de gekoppelde les opgehaald. Met de functie fncmathmax wordt hierbij het maximale gewicht van de betreffende records in de tabel LW_Link bepaald en overgenomen als gewicht van de koppeling van de gevonden les aan het zoekwoord. Als in de zoekopdracht een wildcard voorkomt (* of?), wordt gezocht of de zoekstring deel uitmaakt van het veld InternalName van de tabel Word. spsearchtree De procedure bij het zoeken via de boomstructuur lijkt sterk op die van spsearchlesson. Eerst worden de vreemde tekens vervangen door spaties en de LostWords uit de zoekstring gefilterd. De losse woorden worden weer gezocht in het veld InternalName van de tabel Word, maar nu wordt via de tabel TW_Link, Term, Tree en LT_Link het LessonID van de gekoppelde les opgehaald. Classification Builder In het LRS.Net kunnen administratoren hun eigen classificatie boom invoeren. De rechten hiervoor gaan op basis van lidmaatschap van een administratorgroep. De 5 classificatie takken voor het classificeren van Medisch COO, zoals gerapporteerd in de vorige voortgangsrapportage zijn inmiddels ingevoerd: - MeSH voor de medische inhoud, - CBT-Type voor de typering van het soort COO, - Technical voor het beschrijven van de benodigde techniek voor het aanpassen of distribueren van de lessen, - Educational voor de beschrijving van het onderwijskundige principe achter de les, - Curriculum voor de plaats van het COO in het eigen onderwijsprogramma. Elk instituut heeft een eigen administratorgroep die de curriculum-tak van de classificatie kan onderhouden. 11

12 Omdat het bouwen van de classificatie slechts een éénmalige actie is en daarna slechts sporadisch aanpassingen aan de curriculum classificaties worden verricht, is hiervoor geen hoofdstuk in de LRS.Net handleiding opgenomen. Technische beschrijving Classification Builder Elke classificatie bestaat uit een boomstructuur en bladeren die (eventueel op meerdere plaatsen) aan de oksels van de boom gekoppeld kunnen worden. De boomstructuur is opgeslagen in de tabel Tree, de termen of bladeren in de tabel Term. De rechten voor het veranderen, toevoegen of verwijderen van takken of bladeren worden bepaald door het AdmingroupID van het TreeID. Automatisch wordt bij kinderen die onder een TreeID worden toegevoegd hetzelfde AdmingroupID aangehouden. Eenmalig zijn handmatig de verschillende takken aan de verschillende administratiegroepen toegekend. Tijdens het invoeren van de classificatie wordt steeds per term en per oksel Stored Procedures aangeroepen (zie hoofdstuk Stored Procedures) met behulp van triggers die zorgen voor het automatisch indexeren. Triggers Er staan triggers op tabellen die geïndexeerd moeten worden voor het zoeken. De triggers worden geactiveerd wanneer in de tabel iets wordt veranderd, toegevoegd of verwijderd. De triggers roepen één van de stored procedures aan en geven hieraan parameters door, zodat alleen het veranderde record opnieuw geïndexeerd wordt en niet de hele tabel. Er staan triggers die stored procedures aanroepen voor het indexeren op de tabellen Term en Synonym, die spindexterm aanroepen en op Feature en Lesson die spindexlesson aanroepen. Op de tabel Tree staat een trigger die spinternalcodes aanroept. Classificeren Het classificeren van lessen is volledig geïmplementeerd. Elke administrator kan zijn/haar eigen lessen classificeren en krijgt 1 maal per maand automatisch bericht over de stand van zaken van de eigen lessen op het gebied van de classificatie. Bij het classificeren heeft de classificeerder een aantal hulpmiddelen tot zijn beschikking. - Omdat vooral de MeSH classificatie erg uitgebreid is kan de classificeerder hierin zoeken naar een passende term met behulp van losse woorden. - De classificeerder heeft direct een overzicht van de mate waarin de les geclassificeerd is door de lijst met classificatie takken en het aantal koppelingen van de les hieraan rechtsboven in het scherm. Hier wordt ook het classificatiegetal getoond, wat aangeeft hoe goed de les geclassificeerd is in vergelijking met de best 12

13 geclassificeerde les in het systeem. De classificatie takken zijn aanklikbaar, waarbij direct naar de hoofdtak wordt gesprongen. - Het gewicht van een subtak kan automatisch naar een willekeurig getal geschaald worden, waarbij de verhouding tussen de gewichten van de kinderen hiervan gelijk blijft. Op 27 september jl. is een extra bijeenkomst gehouden voor de projectgroepleden om elkaar te helpen met de aanpak bij het classificeren van COO. Met behulp van de richtlijnen die tijdens deze bijeenkomst opgesteld zijn is het betreffende gedeelte van de handleiding van LRS.Net geschreven. Classificeren in LRS.Net gebruikershandleiding In de LRS.Net handleiding wordt het classificeren van lessen als volgt beschreven: To ensure that Endusers can find lessons with the right specifications, all lessons should be classified in the Computer Based Training classification that is incorporated in LRS.Net. The classification consists of 5 roots; MeSH classification, CBT-Type, Technical, Educational and Curriculum. All lessons should be linked to the first 4 roots and can be optionally linked to the own curriculum. The button Classify Lesson provides access to a list of all the lessons of the administrator and displays the classification percentage. The best classified lesson has a percentage of 100. Zero percent indicates that the lesson has not yet been classified. Select a lesson name from the list and click the Select button to enter the classification module. The currently linked classification items are displayed top left in the classification module. The number of links to each classification root is displayed top right in the classification module. Each root can be reached directly by clicking on it. The Search box can be used to search for specific terms in the classification and is especially useful when classifying in MeSH. Mulitple search terms are interpreted with a logical AND, and return only those classification items that contain all search terms. The search results are displayed below the box as the route from the root of the classification to the classification item. If this route is too long to display, the middle is abbreviated to ( ). Clicking on a route displays the classification tree on the right, with the item highlighted. In 13

14 MeSH the same classification item can appear multiple times in the tree. The lesson can be linked once or several times to the same item, as long as the route to get there is applicable. Clicking on the item in the classification tree links the lesson to the classification with a weight of 100%. The weight can be updated by clicking on the linked classification item in the top left list. The new number (between 0 and 1) should be typed in the box and saved by clicking the Update Weight button. The weight indicates how well the description of the classification item (displayed middle right in the screen) applies to the lesson. 0.2 indicates only little resemblance, 1 indicates accurate describer of the lesson. Weights can be automatically scaled to a number between 0 and 1 by clicking the button Scale. The weight of the selected link and its siblings is than automatically updated such as that the total of these weights is the number entered in the scale box. Each link can be removed by selecting it in the top left list and clicking the button RemoveLink. Stored procedures voor het indexeren in de database Hieronder volgt een beschrijving van de technische stappen die zijn geautomatiseerd om het indexeren van lessen in LRS.Net mogelijk te maken. Voor het indexeren worden een aantal Stored Procedures in de LRS.Net database aangeroepen: spindexallesbatch De tabel Word wordt leeg gemaakt. Hierdoor worden ook automatisch alle records uit de tabellen TW_Link en LW_Link verwijderd. Vervolgens worden spindextermbatch en spindexsynonymbatch aangeroepen om de tabellen Word en TW_Link opnieuw te vullen en spindexfeaturebatch en spindexlessonbatch om de tabellen Word en LW_link opnieuw te vullen. Daarna worden alle woorden die in de tabel LostWord voorkomen uit de tabel Word verwijderd. Door middel van spinternalcodes worden alle InternalCodes van de tabel Tree opnieuw gevuld. spindextermbatch Uit de tabel Term worden Name, Lng en Description opgehaald. Woorden uit het Name veld worden met behulp van spindexterm met een gewicht van 1.0 geïndexeerd, woorden uit het veld Description met een gewicht van spindexterm Met de functie fncvervangdoorspaties worden alle karakters zoals <, >,!,? en punten en komma s vervangen door spaties. Met de functie fnccountwords wordt het gewicht gedeeld door het aantal woorden waaruit de Name of Description bestaat. Vervolgens wordt elk woord afzonderlijk in de tabel Word opgeslagen in het veld Name. Met de functie fncmaakinternal worden letters met trema s of accenten omgezet in gewone letters en als InternalName opgeslagen. Er wordt een record in de tabel TW_Link aangemaakt met het berekende gewicht. Bestaat het record al, dan wordt dit aangepast met het hoogste gewicht. spindexsynonymbatch Uit de tabel Synonym worden Name en Lng opgehaald. Van deze records wordt gecontroleerd bij welk TermID ze behoren en voor dit termid wordt spindexterm aangeroepen. De Name en Lng van het synonym worden hierbij als Name en Lng van de Term beschouwd. spindexlessonbatch Uit de tabel Lesson worden de velden Name, Subject, Description, EducationalSetting en Lng opgehaald. Woorden uit het veld Name en Subject worden met behulp van spindexlesson met een gewicht van 1.0 geïndexeerd, woorden de velden Description en EducationalSetting met een gewicht van spindexlesson Net als bij spindexterm worden de functies fncvervangdoorspaties, fnccountwords en fncmaakinternal aangeroepen en wordt elk woord afzonderlijk opgeslagen in de tabel Word. Er wordt een record in de tabel LW_Link aangemaakt met het berekende gewicht. Bestaat het record al, dan wordt dit aangepast met het hoogste gewicht. spindexfeaturebatch Uit de tabel Feature worden de velden Name en Description opgehaald. Van deze records wordt gecontroleerd bij welk LessonID ze behoren en voor dit LessonID wordt spindexlesson 14

15 aangeroepen. De Name en Description van de Feature worden hierbij als Name en Description van de lesson beschouwd. Voor het gewicht wordt voor beide 0.8 aangehouden. spinternalcodes In de tabel Tree wordt het veld InternalCode gevuld. Hierin worden alle TreeID s opgeslagen, vanaf de root tot en met het eigen TreeID, gescheiden door punten. Multiuser-registratie In het onderwijsprogramma van Nijmegen wordt structureel gewerkt met meerdere studenten achter 1 PC. De multi-user registratie is ontwikkeld om in dit geval voor beide studenten een registratie in het LRS.Net te realiseren, zodat het Personal Portfolio van beide studenten compleet blijft. Om een les voor meerdere gebruikers tegelijk beschikbaar te stellen hoeft binnen het LRS.Net zelf aan de les niets veranderd te worden. De multi-user functionaliteit wordt afgevangen bij het opstarten LRS.Net. De multi-user registratie is bedoeld voor, en werkt optimaal bij, het opstarten van een les in LRS.Net vanuit bijvoorbeeld een leeromgeving als Blackboard. De student die in Blackboard is ingelogd wordt hierbij automatisch door LRS.Net herkend en aan de overige studenten wordt gevraagd of zij zich bekend willen maken met adres en paswoord. LRS.Net controleert of de gegevens van de accounts overeenkomen met de database. Bij het starten van de les worden evenveel sessies aangemaakt als er studenten aan de sessie deelnemen. Aan het eind van de sessie worden, bij het regulier sluiten van de les, de uiteindelijke gegevens van het gebruik van de les teruggeschreven naar de sessies van alle deelnemende studenten. Multiuser-registratie in LRS.Net gebruikershandleiding In de gebruikershandleiding van LRS.Net staat de multi-user registratie als volgt beschreven: LRS.Net automatically registers all sessions of the users in his personal portfolio. If two students work behind one computer and the first (primary) student is logged in to LRS.Net, the other (secondary) users can be offered a registration in their personal portfolio by using the parameter MULTIUSER on the url to LRS.Net. The value of the parameter determines the maximum number of students that can be registered during one session of the lesson and can be any number above 2. The following url will start lesson number 477 in LRS.Net and provides the opportunity to register 4 more students, once the first student is logged in. All extra students are asked for their address and password, which are checked for validity, before the lesson is started up. If there are less students than the maximum number, student fields can be left blank. If this session is updated for the primary user, the other data such as Score, Comments, Endtime and Costs will be copied for the secondary users. If lessons are started up by a RichUrl In Blackboard, multiuser registration can be effected by adding a static parameter in part 3 of the RichUrl, named mulituser with value 2 or higher. 15

16 Baseframe Omdat het LRS.Net ook naar pagina s of lessen kan verwijzen die niet door het eigen instituut beheerd worden, is het niet altijd mogelijk om de lessen informatie terug te laten schrijven in de LRS.Net database. Om toch te kunnen nagaan hoe lang studenten de les gebruikt hebben, is het Baseframe ontwikkeld. Deze functionaliteit binnen LRS.Net houdt in dat de betreffende les binnen een frame van LRS.Net opgestart kan worden, het zogenaamde Baseframe. Zodra de gebruiker het frame verlaat wordt de sessie van LRS.Net afgesloten. Baseframe in de LRS.Net gebruikershandleiding De functionaliteit van de Baseframe pagina wordt als volgt beschreven in de LRS.Net handleiding: Using a special framepage in LRS.NET can enable logging sessiondata of WebPages of yourself and others. The url no longer refers to the lesson itself, but to the page: Baseframe.html. This page accepts 4 parameters from LRS.NET: sessionid, title, comments and url. An example of a lessonurl that refers to baseframe is: gewrichten&url=http://coo.lumc.nl/div1/videoinstructie/orthopedie This hyperlink will redirect to the local page baseframe.html in LRS.NET. This page will automatically open the page that is referred to with the url parameter in its main frame, in this case hands on the session number to baseframe.html. This sessionid is used to identify which session the data should be added to when the student finishes the lesson. Title=Functieonderzoek gewrichten will display Functieonderzoek gewrichten in the titlebar when the lesson is started up. Closing the frame or navigating to another page will automatically end the LRS.NET session and log back the sessiondata in LRS.NET. Comment is automatically logged. This can be overruled by adding &comments=0 to the lessonurl. The URL parameter points to the location of the application. It can be followed by parameters that are needed by the application, for example to start on a specific page. These parameters must be specified in an escaped format. For escaping parameters you should use %3F instead of a? questionmark and %26 instead of a & ampersand. For example: gewrichten&url=http://coo.lumc.nl/div1/videoinstructie/orthopedie%3fname=myname%26stu dentid=myid This example will start the program located at with the title Functieonderzoek gewrichten, passing the values myname and MyID in the parameters Name and StudentID to the application through the baseframe.html with the current session. Fase 5 Integratie van LRS.Net met de bestaande ICT infrastructuur Per deelnemde instelling is de huidige stand van zaken weergegeven van de integratie van LRS.Net met de huidige elektronische leeromgeving. Er wordt ondermeer aangegeven hoe ver de integratie is gevorderd met de leeromgeving en ingegaan op de begrippen: Rich Url, ELO, COO lessen, overdracht namen studenten en wat de knelpunten zijn. Het aspect van privacyprobleem door het aanleveren van studentgegevens heeft de aandacht. Erasmus MC Het Erasmus MC maakt gebruik van de elektronische leeromgeving Blackboard, aangeboden via de Erasmus Universiteit Rotterdam. De wens bestaat om LRS.net te koppelen aan Blackboard, zodat studenten niet tweemaal hoeven in te loggen. Deze mogelijkheid zou geboden kunnen worden door gebruik te maken van het RichURL building block voor Blackboard, dat ontwikkeld is in het kader van het SCALE project. In overleg met de 16

17 Blackboard-systeembeheerders is het building block in september 2005 getest op de testserver van de Erasmus Universiteit en het werkte naar behoren. Naar verwachting zal het building block in oktober 2005 op de Blackboard productieserver worden geïnstalleerd, zodat Rotterdamse studenten COO programma's vanaf dat moment vanaf Blackboard, via LRS.net, kunnen opstarten, zonder opnieuw te hoeven inloggen. UMCU Voor het kunnen doorschakelen vanuit WebCT naar een les in LRS.Net is een verbinding nodig vanuit WebCT die het toestaat dat informatie naar LRS.Net wordt gestuurd. Voor het maken van die verbinding moet nog het een en ander worden geregeld. Aangezien WebCT in Utrecht wordt gehost door een aparte organisatie, het CIM voor verschillende faculteiten, kan het niet zomaar worden ingesteld. De voorbereidende stappen zijn gemaakt hiervoor en de verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd kan worden geregeld. Alle onderwijsonderdelen kunnen vanuit WebCT worden benaderd dus wanneer een COO les ook vanuit WebCT zou kunnen worden benaderd heeft dit in de praktijk alleen maar voordelen. Nu moeten de studenten hier nog apart voor inloggen. UMC st Radboud Deze notitie beschrijft voor het UMC St Radboud de integratie van LRS.Net met de leeromgeving. Punten die hierbij toegelicht worden zijn de Rich URL, ELO, COO lessen, overdracht namen studenten en wat knelpunten zijn. Rich URL Deze extensie heeft als doel het mogelijk te maken dat er in Blackboard een link naar een extern systeem wordt geplaatst die informatie meegeeft over de Blackboard context waarin de link gebruikt wordt. Op dit moment is het in Blackboard al mogelijk om het coursid en userid als parameters door te geven. Rich URL is een open source Blackboard extensie waarmee naast het courseid en userid extra variabelen zoals first name, last name, , student-id, user gender, user birthday, courseid doorgegeven kunnen worden. De aanvraag voor opname van het Rich Url building block in de Blackboard omgeving is door de Blackboard beheerders van het UMC St Radboud ingebracht in het centrale overleg van Blackboard beheerders voor de Radboud Universiteit Nijmegen, omdat deze extensie daar centraal geimplementeerd moet worden. In dit overleg werd de Rich URL extensie voor interne doelen enthousiast ontvangen, maar voor externe doelen zijn er vraagtekens over de privacy van de studenten. Momenteel wordt daarover binnen het UMC overleg gepleegd. De informatie die via Rich URL wordt doorgespeeld biedt extra functionaliteit voor LRS gebruikers daar waar de gebruiker (of docent) informatie oproept over de lessen die er tot dan toe door gebruikers zijn gemaakt (LRS - personal portfolio optie voor gebruiker en Show sessions optie voor docent). In afwachting van nadere ontwikkeling ten aanzien van de privacy van de studentengegevens zou onderzocht kunnen worden of middels het userid van de student, die namelijk hetzelfde is als het eerste deel van het adres, een koppeling kan worden gelegd. ELO (Elektronische Leer Omgeving) De toegang van Computer Ondersteunend Onderwijs (COO) bij het UMC St Radboud te Nijmegen is geregeld via Blackboard of via speciale onderwijsdirectory s voor programma s die in de computerzalen worden uitgevoerd. Omdat het onderwijs in Nijmegen geroosterd is in een curriculum (blokken) wordt in een duidelijke volgorde COO aangeboden en gevolgd. Een COO les of lessongroup in LRS kan middels een hyperlink vanuit de DLO Blackboard of via de computerzalen worden opgestart. COO lessen Er zijn circa 200 COO programma's die gereed gezet kunnen worden in LRS.Net. Op dit moment zijn er een vijftal COO's in LRS.Net gezet. Binnenkort zal met de classificatie worden gestart. Er zijn besprekingen gaande op welke manier het COO via LRS.Net beschikbaar kan komen. COO-materiaal wat geen directe begeleiding vereist wordt nu via Blackboard en de computerzalen aangeboden. LRS.Net kan worden aangeboden om COO materiaal van overige faculteiten te ontsluiten als een extra service aan studenten en docenten. In het begin van het project is via de Functionele specificaties de wens geuit dat meerdere studenten tegelijk registreerbaar moeten zijn als zij samen een COO maken. Dit is inmiddels 17

18 in LRS.Net gerealiseerd en is bevorderlijk voor integratie van LRS.Net met de huidige onderwijsomgeving. Overdracht namen studenten Dat de studenten bekend zijn in LRS, welke student wat heeft gedaan, studentnamen importeren is nog niet gerealiseerd in verband met wet op privacy persoongegevens (studentgegevens). Vanuit het UMC st Radboud is hierover nog geen beslissing genomen. Knelpunten Hoe omgaan met installeren van plugins nodig voor het draaien van COO, in beschermde omgevingen zoals managed workplace? Overdracht studentgegevens in het kader van de privacy bescherming betekent een knelpunt voor identificatie gebruikersgegevens via het importeren van studentgegevens en het implementeren van een Rich URL Building. LUMC Voor de volledigheid wordt hier gemeld dat het LRS.Net in het LUMC volledig geïntegreerd is in de onderwijsomgeving. - Al het COO wordt uitsluitend via het LRS.Net aangeboden en geregistreerd. - De RichUrl koppeling in Blackboard wordt gebruikt om studenten automatisch te laten inloggen in LRS.Net wanneer zij reeds in Blackboard zijn ingelogd. In het uitzonderlijke geval dat de student wel in Blackboard bekend is, maar niet in LRS.Net, dan wordt hierbij automatisch een LRS.Net accoutn aangemaakt. - Voor alle studenten die bij de onderwijsadministratie bekend zijn wordt automatisch een LRS.Net account aangemaakt met de juiste gebruikersrechten. - Docenten kunnen zelf een (internet gebruikers) account aanmaken in LRS.Net. De rechten van dit account worden s nacht automatisch opgewaardeerd. - LRS.Net is beschikbaar vanaf elke computer binnen het LUMC en natuurlijk vanaf elke andere werkplek met een internet verbinding. Fase 6 Inbedding in het onderwijs Deze fase start in augustus 2006 Fase 7 Promotie projectresultaten Deze fase start pas in september Fase 8 Evaluatie Deze fase start in september Knelpunten Er is tijdens het derde kwartaal een knelpunt te benoemen met betrekking tot de integratie van LRS.Net met de leeromgeving. In Utrecht omdat vanwege het kunnen doorschakelen vanuit WebCT naar een les in LRS.Net een verbinding nodig is vanuit WebCT die het toestaat dat informatie naar LRS.Net wordt gestuurd. Voor het maken van die verbinding moet nog het een en ander worden geregeld. Aangezien WebCT in Utrecht wordt gehost door een aparte organisatie, het CIM voor verschillende faculteiten, kan het niet zomaar worden ingesteld (zie hiervoor verder de beschrijving bij Fase 5). De inpassing in het onderwijsbeleid blijft een knelpunt. De verschillende opleidingsdirecteuren zijn of worden benaderd, want ze zijn onvoldoende op de hoogte van het project SCALE. In Rotterdam is per 1 september 2005 een nieuwe opleidingsdirecteur voor Geneeskunde benoemd. Door een drukke agenda is het nog niet mogelijk geweest om hem een demonstratie van LRS.net te geven, maar de verwachting is dat dit in het najaar van 2005 wel kan plaatsvinden. In Nijmegen is er nog geen beslissing genomen over de omgang met de overdracht van studentgegevens in het kader van de privacy bescherming (bijv. gebruik van een Rich Url in 18

19 Blackboard). Verder zal bij het UMC st Radboud een projectmedewerker vanaf januari 2006 een paar maanden afwezig zijn voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. 19

20 Standlijnen overzicht Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fase 1 Classificatie leerdoelen Fase 2 Inventarisatie COO Fase 3 Functioneel ontwerp Fase 4 Technische realisatie Fase 5 Integratie infrastructuur Fase 6 Inbedding onderwijs Fase 7 Promotie resultaten Fase 8 Evaluatie Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fase 1 Classificatie leerdoelen Fase 2 Inventarisatie COO Fase 3 Functioneel ontwerp Fase 4 Technische realisatie Fase 5 Integratie infrastructuur Fase 6 Inbedding onderwijs Fase 7 Promotie resultaten Fase 8 Evaluatie Fase 2 loopt momenteel een beetje achter op schema, maar verwacht wordt dat deze achterstand tegen het einde van het jaar is ingelopen. Fase 4 loopt wat voor op schema. Besloten is om in dit kalenderjaar de zoekmachine en het classificeer mechanisme volgens het functioneel ontwerp te implementeren en volgend jaar in de fase 3 en 4 ons vooral te richten op het studiecoach gedeelte. Binnen fase 5 is reeds gestart met de voorbereidingen voor de integratie van LRS.Net met de huidige leeromgevingen op de verschillende instellingen. Deze fase is in het standlijnen overzicht vervroegd. In de projectvergadering van 26 oktober 2005 is besloten om kennisdisseminatie met fase 7 te laten samenvallen. Aangezien al aanzienlijk veel kennis is opgedaan en ook al naar buiten wordt uitgedragen lag het danook voor de hand om het standlijnenoverzicht aan te passen. Fase 7 is nu eerder in het project gestart en loopt tot het eind van het project door. 20

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA) (voorzitter), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen) Afwezig F. Diepmaat

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Voortgangsrapportage Periode april 2006 t/m juni 2006 Penvoerende instelling: LUMC Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus

Nadere informatie

Doelstelling SCALE. Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach

Doelstelling SCALE. Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach Doelstelling SCALE Aanbieden van COO op 1 centrale plek Ontwikkelen en vullen classificatie voor COO Ontwikkelen van een zoekmachine en studiecoach 46 kenmerken uit klankbordgroep 1 Leerniveau 2 Plaats

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl

E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl E-learning van en voor alle UMC s MedischOnderwijs.nl Prof dr Pieter F. de Vries Robbé Medische Informatiekunde Inhoud Waarom modules invoeren in MedischOnderwijs.nl Wat kunnen docenten er mee Hoe integreer

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Handleiding registreren in de portal

Handleiding registreren in de portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Ga naar 1 http://printen.ricoh.nl/mureaders Go to http://printen.ricoh.nl/mureaders

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006

Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006 Plan deelname MedischOnderwijs.nl Versie 1 d.d. 23 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Computer Ondersteund Onderwijs (COO)... 1 Strategische positie... 1 Inventariseren... 1 Selectie... 2 Status...

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden

Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden Notulen SCALE 3 maart 2006 Leiden Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen Agenda 3. Notulen 20 januari 4. Midterm Review 5. Stand van zaken fasen Fase 1 (ontwikkelen classificatie: jan-feb) - Bijstelling

Nadere informatie

Notulen SCALE 10 oktober 2006

Notulen SCALE 10 oktober 2006 Notulen SCALE 10 oktober 2006 Aanwezig A.J.M. de Man (AdM), M. Doets (MD), M. Quaak (MQ), P.M. Bloemendaal (PMB) voorzitter, S. Eggermont (SE) notulen, M. Alers (MA), P. de Vries Robbé (PVR), F. Diepmaat

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA), P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen),

Nadere informatie

PubMed MyNCBI attendering en andere functies

PubMed MyNCBI attendering en andere functies MedLib-manual PubMed MyNCBI 1 / 6 PubMed MyNCBI attendering en andere functies English http://www-fgg.eur.nl/medbib/manuals/m202e_pubmed-myncbi.pdf Medische Bibliotheek Erasmus MC (AV) versie 29-03-2011

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op het scherm met de melding dat de registratie compleet

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom. 1. Contact personen 2. Rent-a-Switch service 3. Validaties 4. Afhandeling Rent-a-Switch orders 5. Foutmeldingen 1. Contact personen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.12

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.12 W I N D E X C C ReleaseNotes 1.12 INHOUD Inhoud 2 341 Op voeg abonnement toe ook aantal in kunnen vullen 4 335 Bijeenkomst kalender uitbreiden met maanden "Graag de kalender aanpassen zodat je makkelijk

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Handleiding Dance.nl CMS Systeem

Handleiding Dance.nl CMS Systeem Handleiding Dance.nl CMS Systeem 1 Voorwoord 3 Introductie 3 Aantal vooraf gestelde regels.3 Goed om te weten..3 Promotionele mogelijkheden.3 Vragen en/of opmerkingen..3 Registreren voor gebruik van het

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

! GeoNetwork INSPIRE Atom!

! GeoNetwork INSPIRE Atom! GeoNetwork INSPIRE Atom GeoNetwork INSPIRE Atom 1 Configuration 2 Metadata editor 3 Services 3 Page 1 of 7 Configuration To configure the INSPIRE Atom go to Administration > System configuration and enable

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

ICT -idee 1. Om met Themeefy te kunnen werken moet je eerst een account aanvragen. Het aanvragen van een account is gratis en gaat als volgt.

ICT -idee 1. Om met Themeefy te kunnen werken moet je eerst een account aanvragen. Het aanvragen van een account is gratis en gaat als volgt. 1 Themeefy: Maak interactieve bladerboekjes met inhoud naar wens. Met Themeefy is het mogelijk om online interactieve bladerboekjes te maken. De inhoud van die boekjes kun je, op kleine onderdelen na,

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers.

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand. The technique was invented around 1901 by amateur cryptographer Felix Delastelle. The cipher

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Secure Toetsen met Maple T.A.8

Secure Toetsen met Maple T.A.8 Secure Toetsen met Maple T.A.8 Copyright Metha Kamminga juli 2012 Secure Toetsen met Maple T.A.8 Contents 1 Beveiligd toetsen met Maple T.A.8 Nieuwe mogelijkheid om toetsen af te nemen in een beschermde

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Fase 2 Inventarisatie COO a. Lessen invoeren in LRS.Net 4. Fase 4 Technische realisatie a. Classificatie lessen

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

U begint bij de membersite

U begint bij de membersite U begint bij de membersite Surf naar de ITA member site (zie de voor u relevante handleiding ac@veren ITA membership op itacademy.technologie- onderwijs.nl/handleidingen.aspx) Als u al eerder ingelogd

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R

H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R FORMULIERMAKER H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R Versie 1.3 gepubliceerd op 21 februari 2012 D e onderdelen van een f ormul i er Met de formuliermaker (formbuilder) kunt u binnen uw website op

Nadere informatie

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 81 00 F +31 (0)30 261

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Agenda 1. Opening 2. Vaststellen definitieve agenda 3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten 4. Fase 2: Inventarisatie en classificatie COO

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 7.1 Copyright equensworldline SE and/or its subsidiaries. All rights reserved.

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Notulen SCALE 12 april 2006 Rotterdam

Notulen SCALE 12 april 2006 Rotterdam Notulen SCALE 12 april 2006 Rotterdam Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen definitieve agenda 3. Notulen overleg dd. 3-3-2006 in Leiden + actiepunten 4. Presentatie grafisch ontwerp 5. Fase 2:

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz

Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz Handleiding HezelBase Versiebeheer Versie Auteur Wijzigingen 1.0 Rob Ploum Handleiding HezelBase 1.1 Rob Ploum Zoeken 2 Handleiding HezelBase

Nadere informatie

CENTEXBEL CLIENT WEB

CENTEXBEL CLIENT WEB CENTEXBEL CLIENT WEB Table of Contents Wat is de Centexbel Client web?... 2 Hoe een account activeren in het programma?... 2 Schermen... 4 Log in... 4 Wat als er een personeelslid met de account gegevens

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

Ariba Network Catalog

Ariba Network Catalog Ariba Network Catalog Ten behoeve van Leveranciers Datum 12 februari 2013 Documentnaam Ariba Network Catalog (Handleiding).doc 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen Blad 1 van 13 Inhoud 1 Introductie...

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven uit Instructie SCAN-Office Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitgevoerd door collectieven Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, SCAN Uitgevoerd door: SCAN Gerard van Drooge Bert Wiekema

Nadere informatie

Siemens Training Handleiding Website

Siemens Training Handleiding Website Uitgave 01 This document was produced for training purposes. Siemens assumes no responsibility for its contents. The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted

Nadere informatie