GIS inventory. Keywords (3-5) : GIS, databases, soil, water. : CO /42 GeoDelft. Report Type : Intermediary report or study : Final projectreport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIS inventory. Keywords (3-5) : GIS, databases, soil, water. : CO-770509/42 GeoDelft. Report Type : Intermediary report or study : Final projectreport"

Transcriptie

1 Title: OMS Ondersteunende Omgeving en componenten: GIS inventory Author: Ir. F. Th. Verhagen Institute: GeoDelft Author: Ir. A. Vermetten Institute: WL Delft Hydraulics Number of pages : 12 Keywords (3-5) : GIS, databases, soil, water DC-Publication-number : DC Institute Publication-number (optional) : CO /42 GeoDelft Report Type : Intermediary report or study : Final projectreport DUP-publication Type : DUP Standard DUP-Science Acknowledgement The research is part of the Research programme of Delft Cluster and the sponsorship of Delft Hydraulics and GeoDelft. Conditions of (re-)use of this publication The full-text of this report may be re-used under the condition of an acknowledgement and a correct reference to this publication. Research project sponsor(s):

2 Delft Cluster-publication: Abstract Geographical Information Systems (GIS) are becoming more and more important for water and soil management. This report gives an overview of available GIS software, GIS applications and developments (eg. Open GIS). Based on the inventory of available (GIS) software and future wishes within Delft Hydraulics and GeoDelft the choice is made for future development in ArcGIS 8 environment. In the next phase of the project GIS pilots will be performed. PROJECT NAME: OMS Ondersteunende Omgeving en componenten PROJECT CODE: BASEPROJECT NAME: Encapsulated Knowledge Systems BASEPROJECT CODE: THEME NAME: Knowledge Management THEME CODE: 07 : Making a correct publication: guidelines to succes p. 2

3 Delft Cluster-publication: Executive Summary Geographical Information Systems (GIS) are becoming more and more important for water and soil management. This report gives an overview of available GIS software, GIS applications and developments (eg. Open GIS). Based on the inventory of available (GIS) software and future wishes within Delft Hydraulics and GeoDelft the choice is made for future development in ArcGIS 8 environment. In the next phase of this project GIS pilots will be performed. PROJECT NAME: OMS Ondersteunende Omgeving en componenten PROJECT CODE: BASEPROJECT NAME: Encapsulated Knowledge Systems BASEPROJECT CODE: THEME NAME: Knowledge Management THEME CODE: 07 : Making a correct publication: guidelines to succes p. 3

4 Delft Cluster-publication: General Appendix: Delft Cluster Research Programme Information This publication is a result of the Delft Cluster research-program (ICES-KIS-II), that consists of 7 research themes: Soil and structures, Risks due to flooding, Coast and river, Urban infrastructure, Subsurface management, Integrated water resources management, Knowledge management. This publication is part of: Research Theme : Knowledge management Baseproject name : Encapsulated Knowledge Systems Project name : OMS Ondersteunende Omgeving en componenten: GIS Projectleader/Institute Ir. F. Th. Verhagen GeoDelft Project number : Projectduration : Financial sponsor(s) : Delft Cluster GeoDelft Projectparticipants : GeoDelft Total Project-budget : WL Delft Hydraulics WL Delft Hydraulics Number of involved PhD-students : 0 Number of involved PostDocs : 0 Delft Cluster is an open knowledge network of five Delft-based institutes for long-term fundamental strategic research focussed on the sustainable development of densely populated delta areas. Keverling Buismanweg 4 Tel: Postbus 69 Fax: AB Delft The Netherlands : Making a correct publication: guidelines to succes p. 4

5 Theme Managementteam: Knowledge management Name Prof.dr. R.K. Price Prof.dr.ir. A.E. Mynett Organisation IHE Delft Hydraulics Projectgroup During the execution of the project the researchteam included: Name Organisation 1 ir. F. Th Verhagen GeoDelft 2 ir. A Vermetten Delft Hydraulics 3 Other Involved personnel The realisation of this report involved: Name Organisation 1 ir. F. Engering GeoDelft 2 ir. S. Hummel Delft Hydraulics 3

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Doelstelling Kader van het project Opzet van het rapport 1 2. GIS ontwikkelingen Programmatuur algemeen ESRI programmatuur ArcView 3.x ArcGIS Open GIS GIS kaarten op het Internet 3 3. GIS applicaties en ontwikkelingen in Nederland Databeheer Water Bodem beschikbare GIS pakketten Water Bodem Open GIS applicaties 7 4. Programmatuur binnen het WL en GD Programma s Waterloopkundig laboratorium GeoDelft GIS programmatuur en koppelingen Waterloopkundig laboratorium GeoDelft Gewenste ontwikkelingen GIS-modellen Waterloopkundig laboratorium GeoDelft Keuze ArcView 3 / ArcGIS 8 11

7 1. Inleiding 1.1 Inleiding GIS systemen spelen een steeds belangrijker rol in de bodem en waterwereld. Waterbeheerders verlangen dat de rekenmodellen geïntegreerd worden in een overall geografisch informatiesysteem(gis) voor monitoring, beheer en planning van watersystemen. Ontwikkeling en toepassing van GIS-gebaseerde componenten voor voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke analyses in water resource planning en management is gewenst. Een vergelijkbare vraag dient zich op voor de modellering en berekening van het gedrag van de bodem. Er bestaat een sterke behoefte aan een integrale werkomgeving, met een eenvoudige en transparante toegang tot de achterliggende data uit de verschillende omgevingen. 1.2 Doelstelling Doelstelling van dit project is te komen tot een betere integratie van GIS- en modelomgevingen voor bodem en water. De doelstelling zal worden gerealiseerd door het onderzoeken van potentiële GIS-gebaseerde werkomgevingen en het ontwikkelen van functionele componenten voor deze omgevingen. Bij de keuze van de omgevingen zal aansluiting gezocht worden bij de voorkeuren en ervaringen van WL Delft Hydraulics en GeoDelft met de koppeling tussen CAD, GIS en modelsystemen. Daarbij zal nadrukkelijk gekeken worden naar de recente ontwikkelingen bij het Open GIS consortium en bij de marktleiders op het gebied van Geo Informatie Systemen. 1.3 Kader van het project Deze inventariserende studie is uitgevoerd in opdracht van Delft Cluster als onderdeel van het grotere project DelftCluster Open Model Systemen. In dit project worden drie deelprojecten uitgevoerd: 1. GEF voor beschrijving van boorgegevens 2. GIS als integrale omgeving 3. Geometrisch modelleren in 3D Deze studie valt onder het tweede genoemde deelproject. Dit deelproject wordt uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratorium en GeoDelft. In dit deelproject worden de volgende stappen onderscheiden: 1. Inventarisatie en keuze pilot omgeving 2. Realisatie pilot omgeving 3. Documentatie en oplevering De uitkomsten van de eerste stap worden in dit rapport beschreven. 1.4 Opzet van het rapport Dit rapport geeft een inventarisatie van relevante ontwikkelingen met betrekking tot (Open)GIS toepassingen. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van beschikbare GIS programmatuur en de Open GIS ontwikkeling. In het volgende hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op relevante GIS applicaties en afspraken over het databeheer binnen de applicaties. Hoofdstuk 4 behandelt specifiek de modellen en GIS applicaties binnen het WL en GD. 1

8 2. GIS ontwikkelingen 2.1 Programmatuur algemeen Er zijn vele GIS pakketten beschikbaar op de markt, zwaar en licht, en voor verschillende toepassingen. Hieronder volgt een korte opsomming: ESRI - Smallworld - Intergraph - MapInfo - Maker van onder andere ArcInfo, ArcView en Map Objects (www.esri.com). ArcView is het desktop product; ArcInfo is de applicatie voor zwaardere GIS bewerkingen. Met Map Objects kunnen zelf GIS applicaties gebouwd worden ( gis toolbox ). Producten zijn sterk in het maken van thematische ruimtelijke kaarten en het uitvoeren van analyses, met name ARCINFO. De producten worden veelal toegepast bij adviesbureaus s en onderzoeksinstellingen op het gebied van bodem, water en ruimtelijke ordening en Nederlandse overheden als rijk, provincie en waterschappen. Maker van het PC GIS pakket Smallworld (www.swldy.com) Pakket is sterk in het actief opslaan en beheren van gegevens in databases. Het pakket wordt daarom veel toegepast door nutsbedrijven (kabel en gasleidingen) die regelmatig gegevens over leidingen moeten raadplegen of aanvullen. Vanwege de sterke beheersfunctie wordt dit pakket ook toegepast door sommige waterschappen. Maker van MGE en Geomedia (www.intergraph.com).er is een goede koppeling met het tekenpakket Microstation van Bentley. MGE is vooral sterk in het maken van 3D presentaties en het combineren van de grafische tekenmogelijkheden van Microstation. Het pakket wordt daarom veel gebruikt door industrieën voor het ontwerpen van installaties. Geomedia wordt veel gebruikt voor het beheer van wegen en leidingen Maker van verschillende MapInfo producten (www.mapinfo.com). De applicaties zijn veelal toegespitst op toepassingen voor bedrijven (logistiek, klantenbestand, routeplanner). Het product is minder geschikt voor ruimtelijke GIS analyses (zoals bijvoorbeeld het combineren van kaartlagen). Het product heeft zich in een vroegtijdig stadium toegelegd op Internet applicaties. Het pakket wordt daarom de laatste tijd steeds meer gebruikt op het Internet. Zowel bij het WL als bij GeoDelft zijn op dit moment ArcView applicaties (ESRI) in gebruik. Tevens is ArcView het meest gebruikte GIS product bij zowel klanten van het WL als GD. Daarom is een verdere ontwikkeling met ESRI producten de meest logische stap. Een verdere beschrijving van de ESRI producten wordt in de volgende paragraaf gegeven. 2.2 ESRI programmatuur Bij het WL en GD wordt ArcView versie 3 gebruikt. In 2000 is door ESRI de opvolger gelanceerd ArcGIS 8. Deze nieuwe productenlijn zit technisch wezenlijk anders in elkaar ArcView 3.x ArcView 3.x is een Desktop GIS applicatie waarmee snel kaarten gemaakt kunnen worden uit databases. Met aanvullende extensies kan functionaliteit (ook analyses) worden toegevoegd, bijvoorbeeld de 3Danalyst voor 3D visualisatie, Spatial Analyst voor ruimtelijke analyses. Met de programmeertaal Avenue kan zelf een user interface of een applicatie gebouwd worden, eventueel in combinatie met een andere programmeertaal. 2

9 2.2.2 ArcGIS 8 ArcGIS 8 is de nieuwe productlijn van ESRI waarbinnen de verschillende componenten en dataformaten zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten. De desktop applicatie binnen ArcGIS 8 heet ArcView 8. De basis van ArcGIS 8 bestaat uit een set Microsoft COM objecten. Dit maakt het produkt opener van structuur. Het programmeren van nieuwe applicaties is niet meer mogelijk in Avenue, maar gebeurt met COM objecten in bijvoorbeeld Visual Basic, Delphi of C++. Dit betekent dat oude applicaties in ArcView 3.x niet meer bruikbaar zijn in ArcGIS 8. Wel kunnen shape files uit ArcView 3.x en coverages uit ARCINFO worden ingelezen. 2.3 Open GIS OpenGIS beschrijft een architectuur waarmee het mogelijk is wereldwijd bronnen van geografische informatie te zoeken, te gebruiken, te combineren en te bewerken. De OpenGIS specificaties worden opgesteld door het OGC (OpenGIS Consortium), een wereldwijde organisatie met leden uit het bedrijfsleven en non-profit organisaties. De specificaties van het OGC beschrijven: - de structuur van de opslag van de geografische bestanden - aard van geografische bewerkingen - structuur van catalogi De exacte specificaties van het Open GIS consortium zijn vastgelegd op hun homepage: Met behulp van deze omschrijvingen kan informatie snel verwerkt worden en kunnen zelf plugand-play componenten gemaakt worden. De OpenGIS specificaties zijn nog niet geheel gereed en er zijn nog maar weinig OpenGIS tools. Maar alle grote spelers in de GIS markt, en ook in de database wereld (Oracle bijvoorbeeld) gaan in de richting van OpenGIS, aangespoord door gebruikers. In Nederland voert het bedrijf Geodan een leidende rol op dit gebied. Bovenstaande teksten zijn deels ontleend aan hun internet pagina (www.geodan.nl). 2.4 GIS kaarten op het Internet Groot voordeel van het OpenGIS principe is dat gegevens, eventueel uit meerdere bronnen, makkelijk op het Internet gepubliceerd kunnen worden in de vorm van kaarten. Dit concept, heet "web mapping". De kaarten worden dynamisch gegenereerd door een mapserver. De geografische data worden opgeslagen op de server. Wanneer de gebruiker een kaart wordt gevraagd, moeten deze data vanaf de server naar de gebruiker worden getransporteerd. Hiervoor zijn twee methodes mogelijk. Feature transfer, waarbij de gebruiker vectoren ontvangt, en image transfer, waarbij de gebruiker bitmaps ontvangt. Zowel de bitmap als de feature variant kunnen in principe lagen combineren van verschillende bronnen. In het geval van vector transfer kunnen vectoren op verschillende servers opgevraagd worden, en als kaartlaag over elkaar heen worden weergegeven. In het geval van bitmap transfer kunnen kaarten transparant over elkaar worden weergegeven. Vector transfer is technisch ingewikkelder omdat de browser moet weten hoe in- en uitzoomen werkt, hoe posities berekend kunnen worden, hoe coördinaten opgeslagen kunnen worden, en hoe kaartlagen gecombineerd kunnen worden. Aangezien HTML hiertoe niet in staat is, moeten programmeurs Java, Active-X of plugins gebruiken om vectoren te tonen. 3

10 Als opvolger van het HTML is door leden van het Open Gis Consortium een meer intelligente oplossing geïntroduceerd: het GML (Geography Markup Language). GML is gebaseerd op de wereldstandaard voor gestructureerd uitwisselen van informatie, XML (extensible Markup Language). Met het GML kan dan ook geografische data worden gepresenteerd. Het GML is nog in ontwikkeling. De TU-Delft heeft onlangs een estafette gehouden van een GML bestand langs bedrijven die het GML ondersteunen. Dit bleek in de praktijk nog niet te werken. ESRI is een van de deelnemers aan het Open GIS consortium en heeft een speciale Internet GIS applicatie ArcIMS. Dit maakt onderdeel uit van de ArcGIS 8 lijn. 4

11 3. GIS applicaties en ontwikkelingen in Nederland 3.1 Databeheer Water ibever Adventus SRW ibever wordt gemaakt door het RIZA voor het beheren en toetsen van waterkwaliteitsgegevens (www.ibever.nl). Het programma kan aan ArcView gekoppeld worden Adventus is ontwikkeld in opdracht van de Unie van Waterschappen (www.adventus.nl). Het is een gestandaardiseerde beschrijving van de structuur waaraan de data van de Waterschappen moet voldoen. Om de gegevens te kunnen uitwisselen is een stekkerdoos Water ontwikkeld. Daarnaast is ook een CIW-gegevensstandaard gedefinieerd (www.ciw-wid.nl): een subset van gegevens voor de gegevensuitwisseling tussen waterschappen en andere partijen, zoals provincies en Rijkswaterstaat. Standaard Raamwerk Water. Een project, in uitvoering, om 4 rekenmodellen (SWAP, Duflow, Sobek en Modflow) met elkaar te kunnen laten werken. Dit is een administratieve tool, zonder GIS koppeling Bodem Bodemkwaliteitsgegevens worden op dit moment opgeslagen in verschillende Bodem Informatie Systemen. Opslag vindt per project plaats door de verschillende adviesbureau s en onderzoeksinstellingen. Daarom wordt er steeds meer gestreefd naar een optimale afstemming tussen deze verschillende bestanden. In de volgende initiatieven wordt de opslag van bodemgegevens gestandaardiseerd: GLOBIS Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatie Systeem (www.globis.nl) is met name bedoeld voor de uitvoering van de bevoegd gezagtaken, zoals beoordeling van rapporten, beschikken, plannen en de financiële afwikkeling van projecten. De 'bissen' zijn bedoeld voor de gedetailleerde opslag van informatie uit bodemonderzoeksrapporten en het maken van bodemkwaliteitskaarten. Uitwisseling van gegevens tussen de verschillende systemen wordt uitgewerkt in een protocol dat wordt opgesteld in het kader van het SIKB-project 'protocol datauitwisseling bodemgegevens'. Het is de bedoeling dat het nieuwe informatiesysteem voor 1 januari 2002 ingevoerd wordt bij alle provincies en verder bij Gemeentewerken Rotterdam en DCMR (Milieudienst Rijnmond). Op termijn zal er ook een Internet GIS applicatie voor Globis worden gemaakt MDB Minimale Dataset Bodem. In het kader van Actief Bodembeheer is afgesproken aan welke eisen de gegevens moeten voldoen. De gegevens worden opgeslagen in een centrale database en kunnen dan via Internet benaderd worden ABIS Actief Bodem Informatie Systeem. In dit Delft Cluster Thema 5 project wordt door GeoDelft, TNO-NITG en Gemeentewerken Rotterdam onderzocht hoe ondergrondgegevens (bodem, infrastuctuur, bestemming, etc) beter toegankelijk gemaakt kunnen worden, gebruik makend van bestaande tools NCGI Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie, een soort digitale gouden gids op het internet voor geo informatie. Op de site (http://www.ncgi.nl/ncgi/) wordt een 5

12 OpenGIS web-mapping tool geleverd, waarmee datasets uit verschillende GIS pakketten bekeken kunnen worden (zowel op bodem als op water gebied). DINO De centrale database van NITG met gegevens over boringen, sonderingen en geologische laagopbouw. De eerste versie van het internet loket is in 2001 geopend. GEF-CPT Standaard uitwisselingsformaat voor sonderingen GEF-Boringen Standaard uitwisselingsformaat voor boringen. 3.2 beschikbare GIS pakketten Water GIS-ZES INTWIS GIS-ZES is leggerbeheersysteem gedragen dooreen samenwerkingsverband van (momenteel 19) waterschappen. Voor de ontwikkeling, het onderhoud en de helpdeskondersteuning beschikken de aangesloten waterschappen over een zelfstandig en onafhankelijk buro: GIS-ZES. Er wordt gebruik gemaakt van het GIS pakket Smallworld. Momenteel loopt er onderzoek naar open Gis toepassingen en het gebruik van de Smallworld Internet Application Server (SIAS) INTWIS is een modulair GIS systeem voor het beheer van objecten t.b.v. waterkwantiteit en waterkwaliteit met hun geometrische en administratieve kenmerken. Objecten zijn bijv. oppervlaktewater, kaden, kunstwerken, keurontheffingen, waterkeringen en kadastrale informatie (www.intwis.nl). Het systeem maakt gebruik van een Oracle database, SDE en ArcView 3.x. INTWIS is gemaakt in opdracht van verschillende waterschappen. Het is voorzien dat het systeem uitgebreid gaat worden met nieuwe modules voor rioleringskenmerken en metingen. Verder is een overgang naar ArcGIS 8 in studie Bodem Bodem Informatie Systemen Voor het opslaan van bodem(kwaliteits)gegevens wordt gebruik gemaakt van Bodem Informatie Systemen. De 5 meest verkochte pakketten zijn: - StraBIS gemaakt door adviesbureau De Straat - NAZCA gemaakt door adviesbureau CSO - Bis4All gemaakt door automatiseringsbureau Centric - Lincs gemaakt door Chemielinco bv - Boss gemaakt door K+V van Alphen Milieu en vastgoed informatisering BV Woerden In elk BIS wordt de informatie op een verschillende wijze opgeslagen. De meeste pakketten maken gebruik van ArcView. In GLOBIS en in SIKB verband (zie paragraaf 3.1.2) worden afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende BIS pakketten. 6

13 Project applicaties Grote organisaties ontwikkelen hun eigen BIS tools. Voor deze inventarisatie zijn de volgende applicaties relevant: HSL Zuid - Gemeente Delft Gemeente R dam gebruikt naast NAZCA voor de bodemkwaliteitsgegevens de applicatie GRISLI. Dit is een applicatie binnen ArcView 3.1 voor het beheren van geotechnische gegevens zoals boringen en sonderingen. Met de applicatie kunnen profielen worden gegenereerd en gegevens in de tijd worden gepresenteerd gebruikt voor het beheren van kadastrale gegevens het programma ZWAAN. Dit is een Intranet toepassing bedoeld voor intern gebruik en bedrijven in Delft. Gedacht wordt aan een soortgelijke toepassing voor het project Spoorzone Delft voor het opslaan van bodem, grondwater, en bouwgegevens. ZWAAN is geprogrammeerd op een unix mapserver in phplpearl. Ingenieursbureau Rotterdam gaat eind 2001 over naar een nieuw BIS. Het bestaande systeem wordt overgezet naar een ArcView omgeving. 3.3 Open GIS applicaties In Nederland zijn reeds een beperkt aantal Open GIS applicaties beschikbaar op het Internet. Twee goede voorbeelden zijn: de site van het RIKZ (rikz.esrinl.com) waar zelf thematische kaarten gemaakt kunnen worden. De gebruiker kan een keuze maken van de gewenste locatie, parameter en toetsingswaarde. De gegevens worden vervolgens getoond in een kaartje, inclusief legenda de site van het Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie (www.ncgi.nl) ontsluit de metadata van een aantal (overheids)instanties. Actief deelnemende organisaties in het NCGI zijn onder meer het Kadaster, CBS, RIVM, DLG, het ministerie van VROM, de provincie Gelderland, TNO-NITG en de Ravi. De metadata wordt lokaal bij de aanbieders beheerd en wordt ontsloten door het NCGI in de rol als gateway. Op de site kan door middel van zoekcriteria een overzicht worden gekregen van databestanden. Wanneer aanwezig kan ook een kaartje worden bekeken. Het ophalen van data via een Open GIS systeem is nog niet gerealiseerd in Nederland. Dit is wel al mogelijk in de Verenigde Staten, mede omdat het leveren van data hier veelal een gratis overheidsdienst is. Een goed voorbeeld is waar een grote hoeveelheid aan geografische data kan worden opgezocht en gedownload. ESRI Nederland is ook betrokken bij diverse projecten waarbij kaartmateriaal via internet geraadpleegd kan worden. (www.esrinl.com) 7

14 4. Programmatuur binnen het WL en GD 4.1 Programma s In de volgende subparagrafen wordt een overzicht gegeven van de gebruikte programmatuur (zie ook Bijlage 1) Waterloopkundig laboratorium Delft 3D Sobek Ribasim Hymos Delft 3D is een geïntegreerd 2D/3D-rekenmodel voor oppervlaktewater, golven, sediment transport, morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Sobek berekent 1D/2D-processen in watersystemen (rivieren, estuaria, afvoerstelsels). Het wordt gebruikt voor voorspelling van overstromingen, het optimaliseren van drainage stelsels, controle van irrigatie stelsels, ontwerp van afvoer rioolstelsels, controle van grondwaterstanden en waterkwaliteit en zout indringing. Ribasim is een pakket voor het simuleren van watervraag en waterverdeling in landelijke gebieden. Er vindt momenteel een herontwerp plaats, waarbij een van de opties integratie met Sobek is. Vanuit Ribasim is er sterke behoefte aan een ondersteunende GIS-omgeving, omdat de meeste basisgegevens in GIS beschikbaar zijn. HYMOS is een informatie systeem voor watermanagement, oppervlaktewater en grondwater, meteorologische gegevens en milieukundige toepassingen. In HYMOS kunnen tijdsafhankelijke gegevens worden ingevoerd en ruimtelijke analyses worden uitgevoerd GeoDelft De volgende geotechnische rekenprogramma s zijn door GeoDelft (mede)ontwikkeld en worden verkocht (zie ook Bijlage 1): MSheet MFoundation MStab MSettle MCompress MDrill MSeep MSheet bepaalt de stabiliteit en vervorming van damwanden gedurende verschillende uitvoeringsfasen. Als onderdeel van de CUR 166 ontwerpprocedure berekent MSheet onder andere automatisch de kritieke damwandlengte. MFoundation berekent volgens de NEN norm de optimale paal- en strookfunderingen op basis van sonderingen. MStab bepaalt automatisch de kritieke glijcirkel, en ondersteunt ook nietcirkelvormige glijvlakken. MSettle berekent de zakking door kruip en consolidatie. Verticale drainage en toetsing van gemeten waterspanningen aan de toelaatbare is mogelijk. MCompress bepaalt de grondparameters voor MSettle uit de resultaten van een samendrukkingsproef MDrill berekent voor een in te trekken horizontale leiding de minimale en maximale druk van de boorvloeistof, de trekkracht en de spanningen in de buis volgens NEN normen MSeep berekent de drukverdeling en freatische lijn bij grondwaterstroming. Het berekeningsresultaat kan weer als invoer dienen voor een stabiliteitsberekening met MStab 8

15 MWell MWell berekent de grondwaterstroming in pakketten van geleidende en weerstandbiedende lagen onder invloed van bemaling MPile MPile bepaalt het gedrag van een enkele paal of een paalgroep in een gelaagde bodem. MPile bevat diverse berekeningsmodellen, waarvan een aantal met interactie tussen de palen via de ondergrond. Zsteen ZSteen bepaalt de stabiliteit van gezette stenen in dijkbekleding bij stormaanval. Het programma berekent waterdrukken onder de stenen en beweging van de stenen. DG-SiteScreen DG-SiteScreen toetst verontreinigingsconcentraties aan verschillende internationale normen voor gezondheid, waterkwaliteit en milieu DG-Plume DG>Plume berekent met een analytische formule de verspreiding van een verontreinigingspluim. De parameters kunnen ook stochastisch ingevoerd worden. MGeoBase Binnen GeoBase kan het grondonderzoek, grondparameters en geometrische laagindelingen opslagen worden voor gebruik door MStab, MSettle, MDrill en MSeep. Gedurende de interactieve geometriedefinitie kunnen automatisch laagindelingen gegenereerd worden uit sondeerresultaten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de volgende programma s: Diana-Soil GMS Plaxis Diana-Soil berekent de 2D of 3D de stabiliteit, vervorming en grondwaterstroming in willekeurige samenstellingen van grond en constructie GMS is een grafische schil om het grondwaterstromingsprogramma Modflow en het stoftransportprogramma MT3D. ArcView shape files kunnen worden ingelezen als invoer en verwerkt worden tot modelinvoer. Plaxis is een Eindige Elementen programma voor het berekenen van gedrag in grond (grond en waterspanningen) 4.2 GIS programmatuur en koppelingen Waterloopkundig laboratorium Bij het Waterloopkundig Laboratorium worden overwegend ESRI producten gebruikt zoals ArcInfo, MapObjects en ArcView. Daarnaast wordt het rastergis PC Raster en de eigen GIS viewer Netter gebruikt. Voor het benaderen van gegevens van Waterschappen wordt gebruik gemaakt van INTWIS (zie paragraaf 3.2.1). Een overzicht van alle modellen wordt in Bijlage 1 gepresenteerd. Bestaande GIS koppelingen zijn beschikbaar voor: Delft3D/ArcInfo 7 voor aanmaken invoer van bodemligging en dwarsprofielen Delft3D/ArcView 3 voor aanmaken van invoer van bodemliggingen (rooster) en het presenteren van modelresultaten op het rooster DSS/ArcView/MapObjects voor het maken van een kaart met eenvoudige functies (info opvragen, schetsen van ruimtelijke ontwikkelingen). Administratieve data worden daarbij meestal in een MSAccess database opgeslagen. Sobek/ArcView 3/Arcinfo 7 voor het aanmaken van schematisaties in Sobek. Het kaartmateriaal wordt als shapefile opgeslagen en vervolgens als achtergrondkaart in de GIS-viewer Netter geïmporteerd. Netter toont vervolgens het netwerk en de data Sobek/INTWIS/ArcView 3/OracleForms voor het importeren van modeldata (schematisatie van het netwerk + kunstwerken) uit INTWIS in Sobek. 9

16 4.2.2 GeoDelft GeoDelft heeft de afgelopen jaren GIS tools ontwikkeld met software van Intergraph zoals MGE en Geomedia. Deze applicaties worden nu niet meer gebruikt. Er is een overstap naar ESRI producten gemaakt, omdat dit het meest gebruikte pakket is bij de klanten van GeoDelft. Doelstelling is om GIS applicaties zoveel mogelijk op projectbasis te maken, in plaats van één groot GIS voor het gehele bedrijf. Relevante ontwikkelingen binnen GeoDelft zijn: NAZCA. Dit is een applicatie binnen ArcView voor het presenteren van bodemkwaliteitsgegevens. Gegevens zijn opgeslagen in een Oracle database. Monitoringgegevens worden opgeslagen in Oracle databases. Deze gegevens worden verder verwerkt met MatLab applicaties voor het genereren van grafieken en eenvoudige kaartjes. Deze applicaties worden op maat gemaakt voor grote projecten 4.3 Gewenste ontwikkelingen GIS-modellen Waterloopkundig laboratorium In het algemeen is er een behoefte om beter aan te kunnen sluiten op de bestaande ITinfrastructuur van een klant. Steeds meer klanten hebben namelijk basisinformatie opgeslagen in (standaard) GIS/RDBMS-systemen. Concreet zijn er de volgende concrete wensen en ideeën: Zowel Sobek als Ribasim moeten deel uit gaan maken van een suite van Delft- 0D/1D/2D/3D-modelsystemen met zoveel mogelijk gemeenschappelijk componenten en look and feel. Daarbij hoort ook een flexibele koppeling met beheersomgevingen voor ruimtelijke data en aansluiting op de OMS-architectuur/DelftIO Uitbreiding/generalisatie van de D3D-GIS koppeling volgens onderstaand schema: ArcView met GUI en voor tonen van resultaten Avenue Scripts Memory DLL functies Delft3D-GIS DelftGPP functies voor vragen en lezen (library) ODS functies (library) Shape library Nefis Shapes 10

17 Dit schema is de architectuur van de eerste realisatie. De architectuur zal op onderdelen worden aangepast om precies aan te sluiten op Delft I/O. Er is behoefte aan o.a. visualisatie van ruimtelijke maatregelen in GIS en beheer van socioeconomische en ecologische aspecten in een GIS-omgeving. Nu zijn het vaak ad-hoc koppelingen tussen allerlei systemen, geprogrammeerd in Avenue. Deze dienen vervangen te worden door nieuwe programma s Vervanging van Netter door ArcView als front-end GIS voor Sobek. Hiervoor moet Netter in componenten gesplitst worden volgens de principes van het OMS-architectuur project Aansluiting op nieuwe ontwikkelingen zoals OpenGIS, ArcGIS 8 en RDBMS systemen. Nieuwe componenten moeten daarom zoveel mogelijk in COM objecten worden geschreven GeoDelft De volgende wensen op GIS gebied zijn er bij GeoDelft: het maken van een GIS koppeling met MGeoBase, waarin de belangrijkste parameters voor een aantal M-serie programma s worden opgeslagen. Met het GIS kan hiermee de selectie en invoer van de M-serie programma s vergemakkelijkt worden het maken van een uitvoer modules voor veel gebruikte modellen. Bijvoorbeeld voor 1D berekeningen (Msettle) of 2D berekeningen in Modflow het maken van een geotechnische component binnen NAZCA. Binnen NAZCA kunnen nu bodemkwaliteitskaarten gemaakt worden. Wens is om een uitbreiding naar geotechnische kaarten te kunne maken het verwerken van (on-line) monitoringgegevens via een GIS koppeling. Dit kunnen gegevens zijn van zettingen, grondwaterstanden of grondwaterkwaliteit Keuze ArcView 3 / ArcGIS 8 Zowel WL Delft Hydraulics als GeoDelft voorzien een verdere ontwikkeling van ESRI producten (ArcView). Hierbinnen dient een keuze gemaakt te worden in de oude ArcView 3.x lijn de nieuwe ArcGIS 8.1 lijn. Voordelen van de ArcGIS 8.1 lijn zijn: ArcGIS 8.1 is het pakket voor de toekomst en speelt in op de nieuwste ontwikkelingen zoals Open GIS, RDBMS, modulaire COM objecten en Internet applicaties (ArcIMS) Op termijn zullen ArcView 3.x toepassingen verdwijnen Nadelen van ArcGIS 8.1 zijn: alle huidige applicaties van WL en GD zijn in ArcView3.x geschreven. Ook de applicaties van derden zijn bijna allemaal binnen ArcView3.x gemaakt. De scripttaal Avenue wordt niet langer ondersteund in ArcView 8.1. Er is alleen een handmatige conversie te maken, vanwege de grote verschillen tussen Avenue en Visual Basic for Applications. Nu is moeilijk te voorspellen hoe snel de GIS wereld de overstap maakt van ArcView 3.x naar ArcView 8.1. Voor het maken van applicaties gelden de volgende aanbevelingen: bij de aanpassing of het maken van nieuwe van applicaties in ArcView 3.x dient de hoeveelheid code in Avenue beperkt te blijven tot het maken van de Interface. De rest van de applicatie dient zo veel mogelijk geprogrammeerd te worden in programmeertalen die ook in ArcView 8.1 gebruikt kunnen worden de basis van code in Delphi of Visual Basic kan zowel in ArcView 3 als in ArcView 8 (als COM object) gebruikt worden 11

18 de opslag van de data dient zo veel mogelijk te voldoen aan de specificaties van het Open GIS consortium. De data kan dan later makkelijk door web-mapping applicaties benaderd worden en gepresenteerd worden op het Internet. 12

19 Bijlage 1 Overzicht modellen Bijlage 13

20

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel Trendrapport GIS prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries Onder redactie van E.M. Fendel GISt Rapport No. 40 November 2005 RWS Report AGI-2005-GAB-01 Trendrapport GIS prof. dr.

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Rapport Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Drs. B.J. Köbben & Prof. Dr. M J. Kraak Februari 1999 INHOUD 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 2.1 Het onderzoek 4 2.2 Begripsbepaling

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL GIS APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN EEN RUIMTELIJKE MULTICRITERIA ANALYSE BIJ HET PROCES VAN LOCATIE- EN GEBIEDSONTWIKKELING J.Ronde Eindhoven, augustus 2007 Studentnummer:

Nadere informatie

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden

Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Rapport Inventarisatie en analyse van belangrijke initiatieven voor geo-standaarden Geonovum NEN TU-Delft WUR, CGI datum 7 maart 2008 versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Internationaal

Nadere informatie

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB)

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB) SKB-project: SV-405 DC-project: 05.02.05 Demonstratie en Kennisoverdracht Innovatieve October 2003 D.C. Milieutechniek Title: Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Report in Dutch (Demonstration-

Nadere informatie

Software archtectuur WABinfo

Software archtectuur WABinfo Software archtectuur WABinfo Opdrachtgever Rijkswaterstaat RIZA Contactpersoon Dhr. J. Rienks Vertis / CSO adviesbureau Contactpersonen Dhr. R. Beikes (Vertis) Dhr. J. Rijnbeek (CSO) - onderdeel van het

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater

Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater RIVM Rapport 607300004/2007 Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater R. Lieste Contact: R. Lieste LER roland.lieste@rivm.nl Dit onderzoek werd verricht in opdracht van ministerie van VROM, in

Nadere informatie

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT RIVM-rapport 630613002/2009 Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling

Nadere informatie

Geo DBMS De basis van GIS- Toepassingen

Geo DBMS De basis van GIS- Toepassingen Geo DBMS De basis van GIS- Toepassingen KvAG/AGGN Themamiddag, 14 november 2001 Editor: J.Flim GIST No. 11 COLOFON Dit rapport komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van prof.dr.ir. Peter van Oosterom

Nadere informatie

in'de natte sector c 23263 Directoraat

in'de natte sector c 23263 Directoraat in'de natte sector c 23263 Directoraat fulinisterie van Verkeer etr Waterstaat :.:'. 1:. i;;:i'.ff*zi;,,:" íi,t'a./-,t tn., '441ii.r'./í.{{/t117' WW :' j!. - r,. ',.i r.i:_,irlr:a, ' ;:,.. r':,., :r.,

Nadere informatie

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij:

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg- en Waterbouwkunde Postbus5044, 2600 GA DELFT Tel. 015-2518 363/364 ISBN 978.90.5773.348.2 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Versie: Definitief 1.0 Datum: 19-05-2010 20100519_PvE_GEOZET_v1.0.doc 1/92 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.2 e-overheid voor Burgers...4

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak & Peter van Oosterom GISt Rapport No. 59 Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak &

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Uniforme Bron Indeling U B I. De Uniforme Bron Indeling Potentieel. bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code)

Uniforme Bron Indeling U B I. De Uniforme Bron Indeling Potentieel. bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code) De Uniforme Bron Indeling Potentieel bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code) geeft aan elke activiteit die mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken een unieke code. De ubi-code is geënt op de Bedrijfsindeling

Nadere informatie

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven BTO 2013.035 Mei 2013 Software voor beslissingsondersteuning bij ledingsaneringen Evaluatie

Nadere informatie

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA

ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA ICT ALS ENABLER IN DE BOUW S T R AT EG ISCH E R E SE A R CH AG ENDA Samenvatting Strategische kennisagenda voor ICT in de bouw Er komen veel ontwikkelingen op de bouw af: het moet duurzamer, slimmer,

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: Technische analyse

Quickscan SharePoint: Technische analyse Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Deelrapport B Quickscan SharePoint Dennis Vierkant en Eelco Laagland ICT Servicecentrum Informatievoorziening, Systeemontwikkeling en Applicatieondersteuning

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Software Archivering met Emulatie Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Executive Summary Veel culturele en onderzoeksdata wordt tegenwoordig gearchiveerd. Bij zo n archief

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur)

RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur) RAPPORT: Verankering project RGI-111 (de nationale atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur) Barend Köbben Draft Versie 0.8 3 april 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 De atlas als ingang voor

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie