RICHTLIJNEN VOOR REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN DE ESS (ENTITLED SOFTWARE SUPPORT)-WEBSITE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VOOR REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN DE ESS (ENTITLED SOFTWARE SUPPORT)-WEBSITE"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN VOOR REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN DE ESS (ENTITLED SOFTWARE SUPPORT)-WEBSITE Hulp en ondersteuning ESS Call Center Adresgegevens voor System i- en System p-klanten: Helpdesk: de telefoonnummers voor de diverse landen kunt u vinden op de ESS-website - als u Contacts kiest in het linkerdeelvenster van de ESS-website. Daarnaast kunt u een versturen naar deze Help-site via de volgende adressen: Verenigde Staten Europa, Midden-Oosten en Afrika Canada Zuidoost-Azië en Pacific (behalve Japan) Japan Latijns-Amerika Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen met het overbrengen van software. Vergeet niet het door het systeem gegenereerde foutbericht te vermelden. Tel: (gratis) Fax: Hoe vindt de registratie plaats Meld u aan bij Hiermee beeldt u het ESS-webvenster af. DEEL I UZELF REGISTREREN ALS IBM-GEBRUIKER: Als u deze site voor de eerste keer bezoekt, klikt u onderaan de pagina op register en geeft u een geldig adres (zie het veld 'Choose an IBM ID'), wachtwoord en beveiligingsvraag op. DEEL II KLANTNUMMER REGISTREREN: Dit hoeft u slechts eenmaal te doen. Hiermee voegt u het klantnummer toe aan uw webinventaris. Alle benodigde gegevens vindt u op: 1. Software Packing List die is meegeleverd met uw softwarebestelling 2. Software Maintenance-contract Opmerking: De klant dient deze documenten zorgvuldig te bewaren, aangezien het de aankoopbewijzen zijn voor het/de softwareprogramma( s). Aan de linkerkant van het webvenster kiest u 'Administrator Functions' > 'Register IBM Customer No', geeft u uw Customer Number (landcode voor Nederland is 788, gevolgd door uw klantnummer van 7 cijfers) op en: 1. een Order Number (bestelnummer) voor de machine waarop u de software wilt gaan gebruiken, of 2. het System Number (systeemnummer) van de machine (5 cijfers/letters) niet het serienummer van de hardware, of 3. het Contract Number (contractnummer) van het Software Maintenance-contract.

2 Primary User-functies De primaire User/Admin machtiging wordt verleend aan de eerste persoon die een klantnummer registreert. Aanvullende gebruikers- of beheerdersmachtigingen voor het klantnummer moeten worden verleend door de primaire contactpersoon (Primary Contact). Voor het verlenen van toegang aan een aanvullende gebruiker, moet deze zijn geregistreerd als een IBM-gebruiker (zie Deel I Uzelf registreren als IBMgebruiker): 1. Klik op Administrator Functions > Manage Customer Numbers 2. Selecteer het klantnummer en klik op Manage Authorizations. Met deze functie kunt u nieuwe gebruikers machtigen voor het desbetreffende klantnummer. 3. Geef het ESS IBM registratie-id op van de IBM-gebruiker die u wilt machtigen. Daarnaast geeft u aan welke typen acties deze gebruiker moet kunnen uitvoeren door het aankruisen van de gewenste vakjes en bevestigt u de opgegeven instellingen. Het systeem beeldt nu een bevestigingsscherm af voor uw aanvraag. Primaire gebruiker De eerste persoon die een klantnummer registreert op de ESS-website wordt automatisch ingeschreven als Primary/Admin-gebruiker voor het klantnummer. Als een gebruiker probeert een klantnummer te registreren dat al door een andere gebruiker is geregistreerd, wordt er een foutbericht afgebeeld: There is already an Admin/Primary user De kant wordt vervolgens doorgestuurd naar een pagina met nadere instructies om te worden gemachtigd door de Primary/Admin-gebruiker. BP Authorization Role ESS-gebruikers van IBM Business Partners kunnen een speciale IBM Business Partner-machtigingsrol aanvragen waarmee een BP ESS-gebruiker toegang heeft tot alle klantnummers, zelfs als er al een primaire gebruiker aan het account is gekoppeld. Hiervoor dient de BP-gebruiker te beschikken over de benodigde registratiegegevens (zie Deel II Klantnummer registreren). Een BP die zich registreert voor een klantnummer, heeft de mogelijkheid om bestaande sleutels en gebruiksrechten te bekijken. Telkens wanneer een BP-gebruiker zich registreert voor een klantnummer, krijgt de Primary/ Admin-gebruiker, en alle andere admin-gebruikers die zijn ingesteld onder dat klantnummer, een bericht over de registratiepoging door een BP-gebruiker, via een die door de toepassing wordt doorgestuurd. Deze bevat tevens instructies voor het geval dat de registratie door de BP ongewenst is. Als een BP-gebruiker zich herhaaldelijk registreert voor een account, terwijl dit als ongewenst wordt beschouwd door de beheerder, dient u contact op te nemen met het Software Call Center. Extra beheerder(s) Een primaire gebruiker kan een onbeperkt aantal aanvullende gebruikers met beheerdersrechten machtigen voor het klantnummer. Elke gebruiker met beheerdersrecht voor een klantnummer is in staat toegang te verlenen aan extra gebruikers en de machtigingen van bestaande of nieuwe ESS-gebruikers te beheren. Opmerking: Om praktische redenen wordt u door IBM ten zeerste aanbevolen om naast de primaire gebruiker meteen een admin-gebruiker te definiëren. Entitled Software Support voor System i- & System p-gebruikers Software Maintenance Agreement (SWMA)-informatie (voor klanten in de VS, Canada en EMEA) Op de ESS-website is er nu een nieuwe tab, SWMA Inv (Software Maintenance Inventory), die u kunt gebruiken om de SWMA-inventarisgegevens over de aangeschafte softwareprogramma s te controleren. Deze functie is beschikbaar voor System i en System p, en wordt momenteel ondersteund voor klanten in EMEA, de VS en Canada. Een geldige SWMA is nodig voor elke software-update, inclusief de ESU (Entitled Software Update)-ondersteuning. Een geldige SWMA is ook vereist voor System p ESD (Electronic Software Download)-ondersteuning. ESU en ESD worden beide elders in dit document behandeld. 2

3 Selecteer de tab SWMA Inv van het venster 'My entitled software' op de SWMA-informatie voor het systeem op te roepen op basis van het hardwareserienummer of het geregistreerde klantnummer. SWMA Status: Voor een klantnummer of een hardwareserienummer kunt u bekijken welke geldige en verlopen SWMA s er voor van toepassing zijn. SWMA Product ID Content: De inhoud van een ondersteund SWMA Product-ID (PID) kunt u afbeelden door op het product-id te klikken. SWMA Content Information: Hiermee kunt u actuele ondersteuningsgegevens als klantnummer, contractnummer, releaseniveau (alleen voor System i) en vervaldatum bekijken. SWMA Inventory: U kunt nu ook op bedrijfsniveau zien welke softwareprogramma s worden ondersteund door een SWMA-contract. Een SWMA-gebruiker kan alle informatie over een bepaalde machine bekijken, zelfs als er andere nummers zijn geregistreerd. Alle nummers onder hetzelfde overkoepelende nummer worden afgebeeld. SWMA-foutberichten: Neem contact op met uw IBM-vertegenwoordiger of Business Partner voor het vernieuwen van een SWMA of voor extra SWMA-vereisten. Voor System i-klanten: Voor ESU kunnen de volgende foutberichten optreden wanneer u probeert een bestelling te plaatsen. Controleren of de SWMA geldig en van toepassing is: Foutbericht: 1317: IBM records shows that there are no valid subscriptions on the software serial number you selected Controleer of de SWMA voor de machine die u probeert bij te werken nog steeds geldig is (controleer de vervaldatum). 4006: No updates available for the selected system Controleer onder het SWMA PID wat de meest recente release is die voor een bepaalde machine beschikbaar is. Voor System p-klanten: Voor een ESU moet een SWMA geldig en van toepassing zijn. U kunt controleren of er een geldige SWMA is voor een bepaalde machine. Het onderstaande foutbericht kan optreden wanneer u probeert een bestelling te plaatsen. Controleren of de SWMA geldig en van toepassing is: Foutbericht: 1317: IBM records shows that there are no valid subscriptions on the software serial number you selected Voor ESD kunt u de SWMA-inventaris raadplegen om vast te stellen welke softwareprogramma s beschiknbaar zijn om te downloaden. Program Updates (US customers only) ESU can be ordered via the ESS web site for both System i and System p customers. Select the Updates tab on the 'My entitled software' screen. This support cannot be used for any initial (billable) software orders, or orders for additional entitlement purchases. All ESU orders from this web site will be at no charge to the customer. For System i customers, there must be an electronic Proof of Entitlement (epoe) record (or IBM admin system record) and a valid SWMA contract. The software products to be upgraded must be at Version 5. The full set of software products will be presented for upgrade to a higher release level. Updates not allowed are: individual product orders, release downgrade requests, orders for the same release level. 3

4 For System p customers, there must be a valid SWMA for each software product requested for update. Requests can be made for an upgrade release, downgrade release, or refresh of an existing product. The web screen application support will lead you through the machine selection and product selection screens to provide the requested updates. Electronic Software Download (alleen voor klanten in de VS en Europa) Electronic Software Download (ESD) kunt u via de ESS-website aanvragen voor zowel System i- als System p-klanten. Selecteer de tab Downloads in het venster 'My entitled software'. Wanneer u software op fysieke media hebt besteld, zijn de bestelde software product(en) ook beschikbaar om te downloaden. Softwarebestellingen die ook elektronisch leverbaar moeten zijn, komen beschikbaar op de downloadserver zodra de bestellingen zijn afgerond. Opmerking: U kunt alleen de softwareproducten downloaden die u hebt besteld. Voor System i-klanten moet er ook een epoe-record aanwezig zijn. De te downloaden softwareproducten moeten van Versie 5, Release 3 of recenter zijn. De volledige set van bestelde softwareproducten wordt weergegeven om te downloaden. U kunt afzonderlijke producten selecteren om te downloaden. Voor System p-klanten moet er een geldige SWMA zijn voor elk te downloaden softwareproduct. De te downloaden softwareproducten moeten van Versie 5, Release 2 of recenter zijn. De volledige set van bestelde softwareproducten wordt weergegeven om te downloaden. U kunt afzonderlijke producten selecteren om te downloaden. De webtoepassing leidt u door de vensters voor het opgeven van de machine en het product met betrekking tot de gewenste download. Entitled Software Support voor System p-gebruikers Capacity On Demand Activeringscode voor On Demand Capacity kunt u ophalen vanaf een andere URL dan de ESS-website: U hebt hiervoor het systeemtype en het hardware-serienummer van uw machine nodig. Entitled Software Support voor System i-gebruikers Softwaresleutels kunt u selecteren via de tab Keys in het venster 'My entitled software'. Deze ondersteuning kunt u gebruiken voor alle softwaresleutels. Softwaresleutels worden via de ESS-website geleverd voor een groot aantal System i-softwareproducten en productopties. Tijdens het verwerken van de softwarebestelling worden de vereiste softwaresleutels gemaakt en op de ESS-website geplaatst zodat de klant ermee kan werken en de software kan downloaden. Softwaresleutels hebben betrekking op: serienummer van hardware, versie/releaseniveau, product-id en het aangeschafte niveau van de gebruiksrechten. Permanente softwaresleutels worden gegenereerd voor doorlopende ondersteuning van het softwareproduct zo lang de productparameters met betrekking tot de softwaresleutel ongewijzigd blijven. Als er voor een softwarebestelling niet een permanente sleutel wordt aangemaakt, kan de klant een aanvraag plaatsen voor een eerste tijdelijke softwaresleutel, door contact op te nemen met het Software Call Center. Een tweede verzoek voor een tijdelijke sleutel moet worden ingediend door de softwarevertegenwoordiger van de klant. Een tijdelijke sleutel kan mogelijk worden gegenereerd voor maximaal 40 dagen. 4

5 Opmerking: als de softwarebestelling niet op de juiste wijze is besteld of gefabriceerd, wordt er mogelijk niet een permanente sleutel aangemaakt, of bevat de gegeneerde sleutel fouten. In een dergelijke situatie dient u contact op te nemen met uw IBM-vertegenwoordiger om de situatie te corrigeren en een tijdelijke of permanente softwaresleutel te verkrijgen. Softwaresleutels kunt u selecteren om ze te raadplegen of om ermee te downloaden of te installeren. De ESS-webtoepassing leidt u door de vensters voor het opgeven van de machine en het product met betrekking tot de gewenste softwaresleutels. Gebruiksrechten voor software Electronic Proofs of Entitlements (epoe s) kunt u selecteren via de tab Entitlements in het venster 'My entitled software'. Deze ondersteuning kunt u gebruiken voor softwarebestellingen die na 10 juni 2004 zijn verwerkt voor verzending. Gebruiksrechten voor software worden via de ESS-website geleverd voor alle aangeschafte System i-softwareproducten en productopties. Tijdens het verwerken van de softwarebestelling wordt de gebruiksrechten voor de software gedefinieerd en op de ESS-website geplaatst zodat de klant deze kan raadplegen en beheren. Gebruiksrechten voor software hebben betrekking op: klantnummer, versieniveau, product-id en het aangeschafte niveau van de gebruiksrechten. Voor elke epoe wordt een uniek nummer gedefinieerd voor elke epoe. Het IBM-bestelnummer behorend bij de epoe wordt ook weergegeven in de epoe-weergave. Een epoe kan alleen worden gemaakt via een bestelling bij IBM. Een epoe blijft vanwege beheer van de klant geactiveerd op de ESS website, en kan niet worden gewist of verplaatst naar de License Management System (LMS)-historie - tenzij dat wordt gedaan door een medewerker van het ESS-callcenter. Als de epoe wordt besteld voor een systeem met een hardwareserienummer, wordt er tevens een permanente softwaresleutel gemaakt waarmee de klant kan werken via de ESS-website. epoe-overdracht U kunt software-epoe s selecteren om te bekijken of over te dragen. De webtoepassing leidt u door de vensters voor het opgeven van de machine en het product met betrekking tot de gewenste software-epoe. Klanten kunnen er voor kiezen om een epoe over te dragen aan een ander systeem binnen hun onderneming. U kunt dit doen met behulp van de toepassing op de ESS-website. Bij een epoe-overdracht wordt het gebruiksrecht verwijderd van het donorsysteem en toegewezen aan het doelsysteem. De softwaresleutel voor het donorsysteem wordt gewist uit LMS en er wordt een nieuwe sleutel gemaakt voor het doelsysteem. Als de klant een product verwijdert van het donorsysteem zonder dat het meteen wordt toegewezen aan een ander systeem, wordt de epoe overgedragen aan een blanco hardwareserienummer (d.w.z., het veld voor het serienummer bevat geen waarde). De epoe is dan alleen aanwezig onder het klantnummer. Opmerking: een overdracht naar alleen een klantnummer stelt de klant in staat de momenteel toegewezen gebruiksrechten te bewaren totdat ze worden toegewezen aan een ander systeem. De epoe kan vervolgens worden overgedragen van het klantnummer naar het doelsysteem. Als het gebruiksrecht in aanmerking komt om te worden overgedragen aan een organisatie buiten het bedrijf van de klant, dient u voor assistentie contact op te nemen met het callcenter. Opmerking: als de softwarebestelling niet op de juiste wijze is besteld of gefabriceerd, wordt er mogelijk niet een epoe aangemaakt of bevat de gegenereerde epoe fouten. In een dergelijke situatie dient u contact op te nemen met uw IBM-vertegenwoordiger om de fout in het gebruiksrecht voor het softwareproduct te corrigeren. epoe s overdragen: eerste vereisten Eerste vereisten voor het overdragen van een epoe op de ESS-website: v De hardwareserienummers van de donor- en doelsystemen moeten 5

6 bekend zijn bij IBM: aanwezig zijn in de administratierecords zijn geregistreerd in uw ESS-gebruikersprofiel (zoals vermeld onder het klantnummer van de gebruiker) zijn geregistreerd in het ESS-profiel van de klant Opmerking: Als geregistreerde klantnummers voor een bedrijf aanwezig zijn in verschillende gebruikersprofielen, dient u voor assistentie contact op te nemen met het callcenter. v Beide System i-machines moeten verbinding hebben met internet. Als het donorsysteem geen verbinding meer heeft, dient u voor hulp contact op te nemen met het callcenter. v De epoe kan alleen worden overgedragen wanneer de gebruiker is aangemeld op het donorsysteem (een System i) waarvoor de epoe momenteel is geregistreerd. epoe s overdragen Meld u aan bij Om met epoe s te kunnen werken, dient de gebruiker de tab Entitlements te selecteren op de ESS-hoofdpagina. U wordt dan doorgestuurd naar het venster My software entitlements. Op deze pagina hebt u de keuze tussen Transfer epoes (epoe s overdragen) en View epoes (epoe s bekijken): v Transfer epoe: Maak bij transfer from en transfer to een keuze uit de klant- en machinenummers die worden vermeld in uw profiel. Wanneer u op Go klikt, wordt een lijst afgebeeld van alle epoes die u kunt overdragen. Opmerking: in deze lijst worden alleen de overdraagbare producten vermeld. De OS/400 basisgebruiksrechten (5722-SS1 features: 5050, 5051, 5052 en 5053) worden niet afgebeeld in de lijst. Als u een met een sleutel beveiligde epoe wilt overdragen, selecteert u deze epoe en kiest u Continue. Nadat u op Continue hebt geklikt, start de System i Applet Sign On -procedure. Dit betekent dat: v Eerst een Java/Security Warning-bericht afgebeeld waarin de gebruiker toestemming moet geven voor het downloaden van de appletcode. v Zodra de gebruiker toestemming heeft gekregen voor de installatie, dient deze zich aan te melden op de System i-server door het opgeven van de hostnaam (netwerknaam of TCP/IP-adres) en een geldig gebruikers-id en wachtwoord. v Zodra het aanmeldingsvenster is ingevuld en op OK is geklikt, krijgt de gebruiker alle overdrachtsgegevens te zien op de bevestigingspagina. Om de overdracht goed te keuren en te verwerken, klikt u op Continue. October 2007 Printed in USA Verwijzing in deze publicatie naar producten (apparatuur en programmatuur) of diensten van IBM houdt niet in dat IBM deze ook zal uitbrengen in alle landen waar IBM werkzaam is. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van IBM houdt niet in dat uitsluitend IBM-producten of -diensten gebruikt kunnen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt. Copyright IBM Corp GI

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server

Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server Eerste publicatie: 6 februari 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server versie 1.1

Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server versie 1.1 Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server versie 1.1 Eerste publicatie: Laatste wijziging: 10 juni 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Versjon: 12 Innhoud KLANT- EN PARTNER

Nadere informatie

Canon Self Service Portal. Aan de slag. Een handleiding om u te helpen bij de online registratie en het gebruik van de Canon Self Service Portal

Canon Self Service Portal. Aan de slag. Een handleiding om u te helpen bij de online registratie en het gebruik van de Canon Self Service Portal Canon Self Service Portal Aan de slag Een handleiding om u te helpen bij de online registratie en het gebruik van de Canon Self Service Portal Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de medewerker die

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector voor Microsoft Outlook publicatie datum dinsdag, 24. september 2013 Version 7.4.0 Copyright

Nadere informatie

IMPORT EXPRESS ONLINE GEBRUIKERSHANDLEIDING

IMPORT EXPRESS ONLINE GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPORT EXPRESS ONLINE GEBRUIKERSHANDLEIDING importexpressonline.dhl.com SNEL EN NAUWKEURIG UW ZENDINGEN VOORBEREIDEN, BEHEREN EN VOLGEN VIA BEVEILIGDE ACCOUNTGEGEVENS MET IMPORT EXPRESS ONLINE. Met Import

Nadere informatie

VSDM Basic. Vodafone Small Business Security

VSDM Basic. Vodafone Small Business Security VSDM Basic Vodafone Small Business Security Inhoudsopgave 1. Welkom bij Small Business Security... 5 2. Gebruik van de handleiding... 6 Vodafone Secure Device Manager Basic 3. VSDM Basic functies in één

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Handleiding voor probleemoplossing van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5

Handleiding voor probleemoplossing van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5 Handleiding voor probleemoplossing van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5 Eerste publicatie: 22 juni, 2014 Laatste wijziging: 24 oktober, 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client

BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry Mobile Voice System - BlackBerry MVS Client BlackBerry 6.0 Gebruikershandleiding Versie: 5.2 SWD-1249466-0314092451-006 Inhoudsopgave De basis... 2 Informatie over de BlackBerry MVS Client...

Nadere informatie

Versie 1.0 klantlogin. Gebruikershandleiding Raffel PBX

Versie 1.0 klantlogin. Gebruikershandleiding Raffel PBX Versie 1.0 klantlogin Gebruikershandleiding Raffel PBX Introductie... 4 Inloggen... 5 1 Dialplan... 6 1.1 Extensions... 6 1.2 Inbound... 9 1.3 Outbound... 11 1.4 Outbound plan... 12 1.6 PBX Features...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Support Center (versie WBS29.13)

Veelgestelde vragen over Support Center (versie WBS29.13) Eerste publicatie: 29 april 2015 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie